Sõnu seletav sõnaraamat

Olvamaa - metskond Võhandu jõgi • http://et.wikipedia.org/wiki/Võhandu_jõgi Ahja jõgi • http://et.wikipedia.org/wiki/Ahja_jõgi Meeninkunno maastikukaitseala • http://www.keskkonnaamet.ee/public/Keskkonnaharidus/mee nikunno_est.pdf Taevaskojad • http://www.taevaskoda.ee/ Ilumetsa meteoriidikaatrid • http://www.ut.ee/BGGM/vaatamis/ilumetsa.html Piusa koopad • http://www.piusamaa.ee Räpina polder • http://www.rapinapolder.envir.ee/
Olgina - mois.ee Toomarahva Turismitalu 2* kodumajutus LÄÄNE-VIRUMAA www.toomarahva.ee Adami Turismitalu 3* kodumajutus LÄÄNE-VIRUMAA www.adami.ee Lammasmäe Puhkekeskus 3* puhkeküla LÄÄNE-VIRUMAA www.lammasmae.ee Eisma Puhkeküla 3* puhkeküla LÄÄNE-VIRUMAA www.landvald.ee Jäägi Talu Kodumajutus 2* kodumajutus JÄRVAMAA www.jaagitalu.ee Võerahansu Puhkemajad 2* puhkemaja RAPLAMAA www.hot.ee/vorahansu
Ooteleht – kui hotelli soovijaid on rohkem kui hotell hetkel suudab pakkuda, koostatakse ooteleht nendest külalistest , kes jäävad ootama praeguste külaliste tellimuste tühistamist.

Organisatsioone - kaitsealasid, kohalikke omavalitsusi, ühiskondlikke organisatsioone, turismiettevõtteid, kodu-uurijaid jne. Kodukandi Ökoturismi Ühenduse ülesandeid: - korraldada valdkondadevahelist koostööd ökoturismi arenguks Eestis; - uurida turismimõjusid; - koguda ja levitada teavet ökoturismi kohta; - organiseerida erialast koolitust; - algatada mitmesuguseid projekte jm.
Osakonna juhtidel on selle abil lihtne näha eelmise päeva, nädala, kuu või aasta tubade ja voodikohtade täitumust, keskmist toa müügihinda võrrelduna letihinnaga, külastajate kulutusi lisateenustele jne. Süsteemid võimaldavad koostada erinevaid aruandeid, luua täpselt selliseid raporteid, mis aitavad hotelli tegevust analüüsida.
Otsustamise küsimus – jälgida keskkonda ja teha järeldusi: ärgem unustagem, et SWOT on abivahend otsustamaks, kuidas toimida edasi, tegemaks juhtimisotsuseid, valimaks strateegiat – seega ülioluliste otsuste kvaliteet sõltub sellest, kuivõrd hästi/kvaliteetselt on SWOT koostatud.

Osakonna ülessanne on kassatšekkide kontrollimine ja hoiustamine, palgaraha arvestamine ja töögraafikute kontrollimine, sisemiste aruannete ettevalmistamine, finantsülevaadete koostamine, finantsvoogude prognoosimine jne. Tegeleb teenuste hinnakujundusega koos teiste osakondadega.
Omaan on ametlikult konstitutsiooniline monarhia, kuid tegelikult on kogu võim riigis sultan Qabus bin Sa'idil. Sultanit toetab enamik rahvast, kuna ta on toonud riiki majandusliku õitsengu ja stabiilse valitsusvõimu. Parlament on kahekohaline, erakonnad on keelatud.
Oslo rygge – Tallinn 0700 – 0940 x 0630 – 0910 x Oslo Rygge – Riia 1105 – 1340 1955 – 2230 x 1145 – 1420 <---- <---- <---- Oslo Rygge'sse saabuvad lennud Alicante x 1045 – 1450 x 1920 – 2325 Malaga 0645 – 1100 x x 0650 – 1105

Ostusoov – huvi ja ostusoov pole üks ja sama; kl-ga tegeleda isegi kui tal ei ole konkr-t ostusoovi, selgitada kl vajadused ja soovid, ostuvajaduse põhjendamine tervikprintsiibil (kui te ostate selle siis on teil ka sellised võimalused.
Osa rahvastikust on araablased, neile järgnevad aasialased, pakistanlased, egiptlased ja iraanlased. Kuveidi rahvuskeel on araabia keel, kuid räägitakse ka Kuveidi araabia keelt. Inglise keel on levinud ning seda kasutatakse ärikeelena.
Over stay – tõenäoliselt jääb veel üheks ööks: ei ole välja registreerinud, asjad on toas aga ei ole sellest majutusettevõttele teatanud Do not disturb – mitte tülitada, mitte vahekoristada, mitte ruumi siseneda

Organisatsioon on justkui perekonna rollis – nt. Töökoht peaks looma vaba aja veetmise võimalusi jne. Kollektivistlikes maades kasutatakse organisatsioonis rohkem grupitasusid ning väärtustatakse gruppi ja meeskonnatööd.
Organisatsioonikultuure on alati 1, ettevõttekultuure võib olla mitu – tulenevalt sellest, et organisatsiooni allüksused tegutsevad erinevates rahvuskultuuri keskkondades. Ettevõtte asukohariigi inimesed toovad oma rahvuskultuuri
Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta (esimesest jaanuarist kolmekümne esimese detsembrini). 12. Osaühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.

Oswiecim on linn, kus elab umbes 45 000 inimest, ja on oluliseks kaubandus-ja tööstuslinnaks. Kuigi enamus inimesi Poolas ning maailmas seostavad linna koonduslaagriga on teisigi põhjuseid külastamaks Oswiecimi.
O eelroog - Värske salat majoneeskastme ja broilerifileega o Pearoog - Täidetud räimed köögiviljawoki ja sinepikastmega o Järelroog - Pannkoogid apelsinikastmega Tass
Olive on mugava asukohaga, otse sadamas Admiraliteedi basseini ääres. Restorani akendest avanevad imeilusad vaated merele, jahisadamale ja Tallinna vanalinnale.

Organisatsioonil on 154 liimesriiki ning üle 400 liitunud liikme, kes esindavad privaatsektorit, haridusinstitutsioone, turismiassotsiatsioone ning kohalikku turismivõimu.
Oskuste omandamisel on vajalik silmas pidada järgmisi etappe: (a) teadvustamine, et oskused on vajalikud, (b) arusaamine, millised oskused on vajalikud ning (c) harjutamine.
Omaan on väga pika ajalooga riik ning sobib seetõttu väga hästi ajaloohuvilistele, peredele ning ka kõikidele teistele, kel pole kuuma ilma vastu midagi.

Otsene turismitoode – turismitööstuse sektorite (“MATK“) pakutav – majutus, toitlustus, trantsport, reisiteenused, vaatamisväärsuste ja ürituste külastamine.
Olev põhja - Euroopa imitatsioon ehk pehme Fetaki sulab pirukakattes teiste ainetega kokku veidi paremini, salatite väljanägemise aga muudab natuke sodiseks.
Organisatsiooni tingimused – töövahendid, muud ressursid jne.) mõjutavad seda, millise juhtimisstiili kasuks juht otsustab ehk need kaks on mudelis situatiivsed aspektid.

Organisatsioonidest on praeguseks läbinud teatud in-house koosolekute hindamise, järeldades, et kõige levinum meetod on ikka veel osalejate rahulolu saavutamine.
Oli parem – Mekongi jõe kaudu sai kaubavahetust arendada Hiina ja Laosega, samuti pakkus Tônlé Sabi jõgi ühendust kalarikka Tônlé Sabi järvega.
Objektidele on lisatud muusika, visuaalne kujutis või film ekraanil, viidatud on rajad, mida mööda liikudes saab muuseumist täieliku ülevaate.

Odavus on palverännakute oluline ja konkurentsieelist loov komponent - päevakuluks on umbes 15 eurot, millest kolmandik kulub majutusele.
Ooteleht on ületellimuste legaalne vorm, sest tellimuse tegija teab, et tellimuse tegemise hetkel ei saa tema soove täies mahus täita.
Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta, majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 7. Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.

Overbooking - ületellimine, ülemüük- olukord, kus hotelli võetakse vastu rohkem tellimusi kui seal on müügiks mõeldud vabu tube.
Opera xpress – juhtimissüsteem väikestele hotellidele, mis võimaladb valida sobiva funktionaalsuse vastavalt hotelli vajadustele.
Oht on ka see kui unustatakse broneering tühistada, sel juhul ei saa firma broneerida teisi üritusi sellele päevale.

Opera sc – on konverentsi- ja toidlustuskorralduse süsteem, mis on suunatud nii hotellidele kui ka konverentsikeskustele.
Opera kiosk – chek-in-i ja check-out-i hotellis teeb hotellikülaline ise, kasutades selleks vastavat terminali.
Optilisteks värvideks nimetatakse värvituid orgaanilisi aineid, mis ultravioletse kiirguse toimel hakkavad fluorestseerima.

Osa talusid on jäänud fosforiidikarjääri alla, osa asuvad Maardu linna alal ega oma külaga enam mingit sidet.
Omaani sultaniriik on tugevate islami traditsioonidega riik, kus on kohustuslik järgida kohalikke seadusi ja tavasid.
Ouchi z - teooria (Türk 2001:56) Eestvedamisstiil Funktsioon Jaapani firmas Z-tüüpi firmas USA firmas

Osadel lehekülgedel on võimalik hankida infot iseenda emakeeles, paljudel on kasutuses ainult rahvusvaheline keel.
Olemasolule on   võimalik   lihtsamalt   end  kuuldavaks   teha   ja   säilitada   häälepaelu.
Organisatsioonidel on ametlikud ja mitteametlikud sidemed riigivõimuga, mille abil nad saavad viimast mõjutada.

Otstesse on lisatud madalam võimla ja korteritetiib, mille kelpkatus ei harmoneeru ülejäänuga.
O linnaekskrussioonid – Reeglina sisseostetud teenus, st. vahendatakse mõne reisikorraldajate ekskurssioone
Osades süsteemides on broneerimistasu, osades ei ole. 2. Mõnel süsteemil on suurem ülevaade hotellidest.

Odalätsi allikad - Kihelkonna - Pidula maantee 9. kilomeetril jäävad teest vasakule Odalätsi allikad.
Omaani rahval on head elamistingimused, kuid tulevik on ebakindel Omaani väheste naftavarude tõttu.
Operaator - või rendileping – hotell antakse teatud ajaperioodiks mõnele irmale rendile.

Orienteeruda on püütud erinevaid turismivorme defineerida ja lahti mõtestada, grupeerida.
Omaanil on rannajoon pikkusega 1700 kilomeetrit ning pakub turistidele puhtaid randu.
Opera on huvipakkuv kuna: 1. Opera on terviklik ning hästi läbimõeldud süsteem.

Omaduste osa on olulisem kui õpitud teadmistel ja oskustel, kuigi mõlemad on vajalikud.
Organisatsiooni muutused on seotud 4 teguriga: - Inimesed, - Struktuur, - Tehnoloogia, - Ülesanne.
Ootavad on erinev. Ootusteks on ikkagi viisakas vastuvõtt ja meeldiv teenindus.

Omaanis on palju tegevusi, millest kõik kindlasti midagi meelepärast leiavad.
Omakapital - aktsiaseltsis või osaühingus • Aktsia(osa)kapitali nimiväärtus,
Olulisemad mõjutused on tulnud reisijatelt, nende motivatsioonist ja reisimisvahenditest.

Omaan on tuntud oma populaarsete turistide vaatamisväärsuste pooltest.
Omaan on väga rahulik ja turvaline sihtkoht ning sobib reisimiseks kogu
Ostmine - küsida mida, kus, millal, kuidas, kui palju osta soovitakse.

Omaanil on mitmeid vaatamisväärsusi ja turiste köitvaid sihtkohti.
Osaühingu osanikud on Aleksander Jakubelovitš, Kennet Käpp ja Gloria Hallaste.
Omaan on enamasti kaetud kõrbega, kuid põhjaosas on mäestikud.

Oja on allikatoiteline ning jääb seetõttu suviti kuivaks.
Olümpiamängudelt on Lewis kokku võitnud 8 kuldmedalit ning ühe hõbeda.
Orel on omasuguste seas Eesti suurim ja töökorras tänini.

Olulise tähtsusega on ka väljaregistreerimisel kogetav mulje hotellist.
Oü mööblipioneer on asutatud 01.11.2013, Peterburi maantee 5, Tallinn.

O turn - downservice– õhtuse toateenija tellimise teenus
Osaühing - üks äriühingu liike Eesti positiivses õiguses.

Ootamas on ees veel kiiremad laevad ning odavamad hinnad.
Organisatsioonidele tarkvara - ja modulaarlahendusi, sealhulgas andmehaldus-,
Operatsioone – üksikust hotellist kuni ketihotellideni.

Otsetellimused - teeb klient vahendajate abita otse hotelli.

Organisatsioon on ükskõik milline asutus või ettevõte.
Ojako puhke - ja koolituskeskus 27.04.2015-19.07.2015

Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik Harju maakond Tallinn.
Otsene eksport on levinuim välisturule mineku vorm.

Opera on samuti hotellijuhtimissüsteem.
Osad süsteemid on võimalusterohkemad kui teised.

Oskustööjõu puudumine on meie firmale väga suur risk.
Oluliseks teadus - ja kultuurikeskuseks.

Optilised valgendajad on nagu valged värvid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ostuturism on massiturismi üks osa ka tänapäeval.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto