Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

Nimetu - sarnased materjalid

abistamine, petaja, volli, kursus, keelteoskus, ngimise, internet, huvialad, kogudus, ngimine, geva, haridus, curriculum, guidance, tundide, korrashoid, lapsehoidja, lasteaed, labour, keeltekool
57
doc

UUDISTE GEOGRAAFIA

25. emakeeleolümpiaad ,,Meedia keel" UUDISTE GEOGRAAFIA Uurimistöö Kaili Olgo Jõgeva Ühisgümnaasium 11.B klass Juhendaja: õp Helge Maripu...

Eesti keel -
14 allalaadimist
2
doc

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Nimi: Sünniaeg: Aadress: Telefon: E-post: Perekonnaseis: Vabaabielu HARIDUSKÄIK 2013-... 2006-2010 Kokk 2000-2006 Põhiharidus TÖÖKOGEMUS 01.2014-02.2014 Põltsamaa Säästumarket OÜ ...

Eesti keel - Kutsekool
18 allalaadimist
10
pdf

Abiks CV koostamisel

...andjad ka ise endale sobivat tööjõudu otsivad. CV on lühend ladinakeelsest terminist curriculum vitae, mis tähendab tõlkes elulugu. Kuna lühend CV tuleneb ladina keelest, siis on lühendit korrektne hääldada [tseevee], mitte inglisepäraselt [tsiivii]. Eesti keeles võib dokumendi nimetuseks olla ka elulookirjeldus. CV eesmärk on anda tööandjale teada teie sobivusest pakutavale vabale töökohale. Seetõttu on oluline enne kandideerimist läbi mõelda, millised on sellele ametikohale esitatavad nõuded ning millised on teie senised oskused, kogemused ja isikuomadused. CV-s...

Eesti keel - Kutsekool
5 allalaadimist
112
doc

12. klassi kirjanduse lõpueksami/koolieksami piletite põhjalikud vastused

...sed kui Juuditile. PROBLEEMID: usk ja mida selle nimel tehakse. Juudit usub Jehoovat, aga lõpus hakkab temas kahtlema. Teiseks, inimesed ootavad abi jumalalt, aga üks julge naine võtab ise asja käsile – üksikinimese suutlikkus saatust mõjutada. Armastus ja selle nimel suremine (Nimetu, Osias), lootuse leidmine ja kaotamine (Siimeon, Juudit). Juudit Olovernes Petuulia rahva päästmine Soovis oma nimest, staatusest vabaneda Hirm unenäo ees Soovis tunnustust millegi muu eest Olov...

Kirjandus - Keskkool
116 allalaadimist
6
docx

Tarbekirjade näited

Hr Juhan Tiik Haapsalu, 17.juuni 2011 AS Haljastus Avaldus Lp hr juhatuse esimees Palun võtta mind tööle ajavahemikus 1.07.11- 30.07.11 tööle linna haljasalade hooldajana. Marie Kikkas Sünd. 1996 Suure 10-2 15467 Haapsalu CURRICULUM VITAE Nimi: Kadri Kimsen Sü...

Eesti keel - Põhikool
31 allalaadimist
21
doc

Eesti taimkate

...likum Eestis kasvavate soontaimede nimistu leidub August Wilhelm Hupeli teose "Topographische Nachrichten von Lief- und Estland" 2. köites 1777. Selles loetletakse alfabeetiliselt Eesti- ja Liivimaa kultuurtaimed ning siit leitud looduslikud liigid. Viimaseid on märgitud ligikaudu 310 nimetust, neist 260 liiki loetakse tänapäeva loodusliku ja poolloodusliku floora koosseisu. Tõenäoliselt kasutas Hupel oma raamatu kirjutamisel Kopenhaageni ülikooli kasvandiku Jakob Benjamin Fischeri koostatud Liivimaa soontaimede nimekirja, lisades sinna oma kommentaarid ja taimede eestikeelsed nimetused....

Eesti taimestik - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
132
doc

Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu

...lle tuksumist tunneks." Ja samas ei ole rahval vaja nii palju väljaandeid ­ see on puhas raiskamine, arvas Grenzstein. "Rahval ei ole mitte nimepidi üht ega teist lehte ega selle toimetajat tarvis, temal on hääd ajakirjandust tarvis." Grenzsteini arvates pidanuks lehed ühendama, et üheksa nimetuse asemel kaht ajalehte välja anda. Üks neist kirjutaks poliitikast ja teadusest, teine tavalistest ametitest ja pakuks ka meelelahutust. Kummalgi lehel oleks oma toimetaja ja tema alaline abi, ülejäänud töö teeksid välised kaastöölised. Igas eestlaste linnas oleks lehtedel oma abikontor, kuhu rau...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
62 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

... 21, Eesti Bioloogilise mitmekesisuse kaitsestrateegia ja tegevuskava, Hea Põllumajandustava, Põllumajanduse- keskkonnaprogramm, Maaelu arenguprogramm. Keskkonna- ja Arengukomisjoni 1987. aastal ilmunud aruande “Meie ühine tulevik” (Our Common Future) mitteametlik nimetus. B. a-s sõnastati esimest korda kontseptsioon säästvast arengust, mis peaks tagama tänase põlvkonna vajaduste rahuldamise, ilma et kahjustataks tulevaste põlvede võimalusi rahuldada omi vajadusi. Aruandes populariseeriti säästvat arendamist globaalse koostöö kaudu. 93. Rahvusva...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
181 allalaadimist
2
doc

CV näidis

Curriculum Vitae ISIKUANDMED Nimi: Eesnimi Perenimi Vanus: 36 Sünniaeg ja ­koht: 5. Mai 1973, Võru Emakeel: Eesti keel Sugu: Mees Perekonnaseis: abielus Laste arv ja vanus: 2 last, (p...

Eesti keel - Keskkool
37 allalaadimist
290
pdf

Holokaust

...sei ning moodustati uus keskasutus – Eesti Julgeolekupolitsei (EJP), millele allutati kriminaal- ja poliitiline politsei. EJP juhiks sai senine poliitilise politsei ülem a-E. Mere, kes allutati Saksa Julgeolekupolitsei ja SD ülemale Eestis ning formaalselt ka Eesti Omavalitsuse juhile. Nimetusi Eesti Julgeolekupolitsei ja Saksa Julgeolekupolitsei kasutati ainult kohalikus asjaajamises eestikeelsetes dokumentides. Tegelikult oli nüüdsest tegu Saksa Julgeolekupolitsei ja SD osakonnaga: vastavalt A grupp ehk saksa osakond ning B grupp ehk eesti osakond. Osakonnad olid analoogse strukt...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tartu Ülikool
29 allalaadimist
12
doc

Eesti murrete erijooned

Keskmurre Eesti keskosas suurim murdeala. Mitu maakonda: Harjumaa, Järvamaa, Virumaa lääneosa (v.a Haljala rannik), Põhja-Viljandimaa ja Põhja Tartumaa loodeosa. Päris ühtset murret ei ole kujunenud: erinevused eri piirkondade vahel on üpris suured. Viimastel sajanditel on levinud keskmurde mõju siiski k...

Eesti murded - Tartu Ülikool
89 allalaadimist
180
doc

Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010

...a suurkuningate aiad olid üpris lähedased assüüria aedadele. Need olid üsna suured; ka pärsia pargid olid assüüria omadega sarnaselt jahipidamiskohad, kus suurkuningad jahtisid sõjavankreilt lõvisid ja teisi metsloomi. Samas olid nad ka suurte pidustuste ja õukonnaelu paigad. Pärsia aia nimetus pairidaeza, mis algupäraselt tähendab 'piiret', on siirdunud kreekakeelse paradeisos'e kujul piibli keelekasutusse tähendamaks jumala aeda - paradiisi (Aiakunst... 1999). Eedeni aed: paradiisi kujutis. Paradiisiaed: maapealne taevas. Pärsia, nagu ka Assüüria park oli eriline oma metsiku ja lood...

Maastikuarhitektuuri ajalugu -
38 allalaadimist
5
doc

Cv,avaldus,volikiri

Eestikeele kodune töö Cv,avaldus ja volikiri 2 Koostas:Ain Tuvikene AIN TUVIKENE Võrumaa Varstu vald Tagakolga küla Tel 56743237 E-mail: ain.tuvike@mail.ee ...

Eesti keel - Kutsekool
205 allalaadimist
14
odt

Eesti kirjakeele ajalugu

...keele ühtlustamise seisukohast oli siiski suurem tähtsus Karl August Hermanni 1884. a ilmunud esimesel eestikeelsel grammatikal. See grammatika kujundas ka eestikeelse grammatikaterminoloogia. Enamik Hermanni loodud grammatikatermineid on tänaseni käibel (nt käänete nimetused ja terminid kääne, käänamine, pööre, pööramine, ainsus, mitmus, häälik jne). Puristlike vaadetega Hermann on rikastanud ka muude erialade sõnavara. Sajandilõpu teine eesti kirjakeele sõnavara rikastaja oli Ado Grenzstein, kes publitseeris 1884. a uudissõnade kogu â€...

Eesti kirjakeele ajalugu -
47 allalaadimist
8
doc

Eesti 19 sajandi I poolel

Kordamine. Eesti 19. sajandi I poolel 1. 1804. aasta talurahvaseadused Eesti- ja Liivimaal: sisu ja tähtsus. TV lk. 42 ül. 1. Talupoegade tähtsus pärandataval talude kasutamisõigusel: korralikult talu majandanud talupojalt ei tohi talu ära võtta, ning ta võib selle oma lastele pära...

Eesti ajalugu - Keskkool
36 allalaadimist
102
docx

LUSTIVERE VILISTLASED LAIAS MAAILMAS

Lustivere Põhikool Ergas-Ever Kask 8. klass LUSTIVERE VILISTLASED LAIAS MAAILMAS Loovtöö Juhendaja õpetaja Helve Zõbin Lus...

Uurimustöö - Põhikool
2 allalaadimist
46
doc

Eesti kaitsealad (referaat)

EESTI KAITSEALAD Kaitsealade õppeaine referaat SISUKORD: 1. Sisukord..................................................................................................2 2. Sissejuhatus............................................................................................

Keskkonnakaitse - Kutsekool
33 allalaadimist
37
docx

ERIALASE EESTI KEELE ÕPPEMATERJAL HOOLDUSTÖÖTAJATELE

...t skeleti illustratsiooni ning abivahendina skeleti mulaazi. Õppija või õpetaja osutab mingile skeleti osale ja õpilased häälivad seda õigesti. Vajadusel õpetaja parandab hääldust. Võimalusel anda esinemissanss kõigile õppijatele. H 2. Õpilased kirjutavad skeemile skeletiosade venekeelsed nimetused. Õpetaja analüüsib vastuseid koos klassiga, et jõuda ühisele seisukohale. H 3. Lugemisoskuse harjutamiseks. Vastavalt õppijate tasemele laseb õpetaja lugeda mõnel hea lugemisoskusega õpilasel teksti kõva häälega ette või loeb ise. Vajadusel kordab arvsõna kasutamise põhimõtteid, juhib õp...

Eesti keel -
18 allalaadimist
14
docx

Eesti ajalugu VI, lk 59-64 (Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM)

ruptsioonis. “Revalise” ümber puhkes polnud piisavalt, väliskapitali aga ei mitmeid skandaale, kuid osa neist oli meelitanud poliitiliselt ja majanduslikult tingitud sellest, et kaupa tuli osta ebakindel olukord), samuti kütuse- ja valikuta - partiide ...

Eesti ajalugu - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
8 allalaadimist
414
pdf

Tiit Lauk humanitaar

...iat või aktiivsust või jõudu, ongi džäss” (Porter jt 1992: 5). Soome Väike Entsüklopeedia (Pieni Tietosanakirja/Otava 1926) kirjutab: “Jazz (jats) pärineb algselt loodusrahvastelt ülevõetud tantsumuusikast, hiljem erine- vate tantsude, nt fokstroti saateks kasutatava muusika nimetus. J. ei ole mingi eriline tants, vaid tantsimise viis, mis on sõltumatu kindlast tantsujoonisest ja sammudest, kuid jälgib täp- selt, kuni naeruväärsuseni, pala rütmi. Jazzorkester, (algselt neeger)orkester, mis kõik- võimalikel “pillidel” tekitab üsnagi tugevat lärmi; peaasjalikult j...

Muusika ajalugu - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist
18
doc

Nimetu

Põltsamaa Ühisgümnaasium Uue meedia keelekasutus uurimistöö Sisukord Sissejuhatus............................................................................................................................3 Sõnad......................................................................................................................................4 Emootikumid..........................................................................................................................4 1.Kirj...

Eesti keel - Keskkool
19 allalaadimist
7
docx

Allikaõpetus

...olu ja muutumist. Eestis hakati perekonnanimesi panema 19 saj alguses. Enne seda 13, 14saj olid nimedel lisanimed. Linnlastel kirjutati lisanimi ristinime taha nt. Jaan Kott, kuid talupoegadel jälle ristinime ette nt. Koti Jaan. Lisanimi võis kujuneda talunimest (Rabasaare Jaak), elukutsenimetusest (Nahkuri Mats), hüüdnimest (Venelase Jaak) või isanimest (Mardijaagu Hans). Lisanimi ei olnud inimesele ametlikult kinnistatud, vaid oli pigem nagu tema aadress. Nii võis mees nimega Hanso Jaani sulane Toomas olla mõnes hilisemas sissekandes juba Jürihanso Jaani sulane Toomas. Perekonnaseisudokumendid:Kirikura...

Eesti keel - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
23 allalaadimist
16
doc

Eesti ajalugu

EESTI AJALUGU 1. Rootsi võimu kujunemine Eesti alal, asustus. 1) Lepingud: millal, kelle vahel, millise sisuga Pljussa vaherahu ­ lõppes Liivi sõda ja algas kolme kuninga periood (Põhja-Eesti Rootsil, Lõuna- Eesti ja Põhja-Läti Poolal, Saaremaa Taanil (Venemaa tunnustas ...

Eesti ajalugu - Keskkool
55 allalaadimist
54
doc

Meditsiiniajaloo konspekt

...ria ja fakt) peavad olema katseliselt tõestatud; · Põhjuse ja tagajärje vahekord peab vabanema empiirikast; · Teooria on tõestamist leidnud hüpotees; 4 Vivisektsioon ­ ,,elavalt lõikamine". (Meditsiinisõnastik lisab: ,,eriti loomkatsete vastaste poolt katseloomalõikustele antud nimetus".) 5 Kuraare on märksõna terve rühma taimsetel mürkidel põhinevate Ladina-Ameerika päritolu nn noolemürkide kohta. Euroopa teaduse tõsisem huvi kuraarede vastu algas 200 aastat tagasi, lähtuvalt tähelepanekust, et nimetatud mürgid halvavad vaid lihaseid (mitte südant ja kopse), nt juba 181...

Meditsiini ajalugu - Tartu Ülikool
56 allalaadimist
80
pdf

Asjaajamise alused

...ente, dokumentide loetelust lähtub asutuse dokumentide haldamiseks vajalike muude loetelude ja skeemide ülesehitus. Loetelu peab sisaldama hallatavate dokumentide kohta vähemalt järgmisi andmeid: asutuse nimi; funktsioonide (ülesande) või struktuurüksuse tähis ja nimetus; sarja tähis ja nimetus; säilitustähtaeg. Lisada võiks ka järgmisi andmeid: sarja kuuluvate dokumentide teabekandja (elektrooniline või paberkandjal); asukoht ja/või vastutaja; juurdepääs; dokumentide elukäik. Loetelu peab kajastama ka asutuses peet...

Asjaajamise alused - Kutsekool
296 allalaadimist
13
doc

Üksikhäälikute õigekiri

...tatakse kokku 5. Rahvused ­ kirjutatakse väikese algustähega. NT: jaapanlane, soomlane, eestlane, itaallased, portugallane 6. Üritused ­ kirjutatakse väikese algustähega. NT: olümpiamängud, klassiõhtu, laulupidu, spordipäev 7. Taime ja looma nimetused ­ kirjutame väikese algustähega. NT: amuuri korgipuu, saaremaa robirohi, jaapani seeder, koloraado mardikas 8. Ameti- ja aunimetused ­ kirjutatakse väikese algustähega. NT: proffessor, president, proua, härra, minister NB: erilise austuse märgina võib suure tähega ...

Eesti keel - Keskkool
86 allalaadimist
5
odt

Venestusaeg ja rahvuslik liikumine

AJALOO ARVESTUSTÖÖ §1-2 Rahvuslik liikumine XIX sajandil kasvas kogu euroopas huvi rahvuste ja nende kultuuriliste eripärade vastu. Eesti talupoegade iseteadvuse tõus, mis hakkas juba pärast pärisorjuse kaotamist, kasvas jõudsasti. Nõuti võrdseid õigusi teiste rahva...

Ajalugu - Keskkool
61 allalaadimist
83
doc

Eesti ajalugu

...alu peremees, see-eest mitte talu omanik. Tema maad arvestastati adramaades + Üksjalad adratalupoegade nooremad pojad, kes rajasid talu uutele maadele. Seetõttu oli nende teonorm väiksem- 1 jalapäev nädalas (siit ka nende omapärane nimetus). Hiljem sulasid adratalupoegadega kokku. Jalategu ­ töötasid mõisavahenditega + Vabatalupojad olid vabad teotööst ja tasusid koormisi rahas. Ka talupoegadest mõisa ametimehed (kupjad, aidamehed jne) olid vabatalu...

Ajalugu - Keskkool
104 allalaadimist
14
docx

Keskkonnakaitse ja rekreatsioon

Keskkonnakaitse ja rekreatsioon Kordamisküsimused 1. Ökoloogia (teadus looduses valitsevatest suhetest; ei sea prioriteete; ei kaitse midagi, ainult uurib), looduskaitse (Looduskaitse on mitmetähen...

Keskkond - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
57
doc

Eesti loodusgeograafia konspekt

... · Jääpaisjärv oli kõrgem maailmamere tasemest Joldiameri · Holotseeni alguses 10 200 ­ 9300 (jääajajärgne aeg) · Suhteliselt väike veekogu · Kliima jahe ja niiske · Eesti läänepoolsed alad vee all · Soolsus oli väike (liustike sulamisveed) · Joldiamere nimetus tuleneb limusest Ehheneismeri · Madala soolsusega üleminekuline veekogu Antsülusjärv · Kliima oli soe ja kuiv · Katkes ühendus maailmamerega · Liustik oli väikseks muutunud · Vesi muutus magedaks · Tekkis ühendus maailmamerega läbi Taani väinade Litoriinameri · Püsiv ü...

Eesti loodusgeograafia - Tartu Ülikool
88 allalaadimist
192
pdf

Riigikaitse õpik

...õppe plaani- vahetult. mist ning tagab riigikaitselise tegevuse. Peastaabi ülemale alluvad osakondade Lisaks Kaitsejõudude Peastaabile allu- ülemad. Nagu NATO riikides on Ees- vad kaitseväe juhatajale keskalluvusega tiski osakondade nimetused standar- asutused, nimelt Kaitseväe Logistika- ditud tähe- ja numbrikombinatsiooni- keskus, Luurepataljon ja kaitseväe õp- dega. Nii tegeleb J1 personalitööga, J2 peasutused. Kaitseväe Logistikakeskus tagab kaitseväele logis- tilise toetuse. Logistikakeskuse koosseisus on s...

Riigiõpetus - Keskkool
53 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

...s olukorda katastroofiliseks. Hõigati Sb poole, et äkki saab abi. Eestimaa Töörahva Kommuun: väljakuulutamine, valitsemine, majandusreformid, terror. oli Narvas 29. novembril 1918 välja kuulutatud ja kuni 18. jaanuarini 1919, st 52 päeva eksisteerinud riigisarnane moodustis, omanimetusega nõukogude vabariik ja tegelikult Nõukogude Vene "ripatsriik" (enamik riigile omaseid tunnuseid puudus). Pärast Eestimaa Punaarmee ja Nõukogude Venemaa Punaarmee tõrjumist Nõukogude Venemaa pinnale eksisteeris ETK juhtkond ETK Nõukogu eksiilis Nõukogude Venemaal Lugas ja Staraja Russ...

Ajalugu - Tartu Ülikool
62 allalaadimist
29
docx

Spordiajaloo konspekt

... ja 532.-516.a eKr); Leonidas Rhodoselt ­ 4kordne triastese (1 ja 2 stadioni jooksud + kilbijooks) võitja (164.- 152.a eKr); Rooma keiser Tiberius ­ 4hobuserakendite võidusõidu võitja, esimene roomlasest olümpiavõitja (4.a eKr) 2) 3) Platon 2 korda maadluse võitnud 4) 5) Mõned kreekakeelsed nimetused: stadiodromos ­ harjutuste tegemise, jooksmise paik diaulos ­ kahe staadioni pikkune (400m) jooks ntiikolümpiamängudel dolichos ­ pikamaa jooksudistants antiikOM (12 või 24 staadionit) pankration ­ võistlusspordiala, mis ühendas rusikavõitlust ja maadlust. Võisteldi paljaste rusikatega püstia...

Spordiajalugu - Tallinna Ülikool
21 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun