Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link
Nato on aktiivne ka humanitaarabi koordineerijana 1999. aastal avas allianss Euro-Atlandi katastroofidele reageerimise koordinatsioonikeskuse (EADRCC – Euro-Atlantic Disaster Relief Coordination Centre), mille kaudu ta saab juhtida hädaabi- ja päästeoperatsioone nii
Nato - s teatud erimeelsuseid- näiteks astus Prantsusmaa de`Gauelle`i ajal ajutiselt NATO sõjalisest liidust välja (põhjendades seda USA liigse domineerimisega organisatsioonis). NATO loomist kiirendas ka Berliini blokaad.
Nato - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon - Kollektiivse kaitse pakkumine liikmetele WTO - Maailma Kaubandusorganisatsioon - alguses Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe; Eesti liitus 1999 - Tollimaksude alandamine, kaubanduse elavdamine, abistamine investeerimisel IMF - Rahvusvaheline Valuutafond; Eesti liitus 1992 - Kooskõlastada rahvusvahelist rahandust, valuutakursside kõikumist jne

Nato –  1949.  loodud   ühise   poliitilise   juhtkonnaga,   ühise   sõjalise   juhtimisega   ning   võimaliku  kallaletungi   tagasilöömiseks   mõeldud  ühendatud sõjajõududega lääneriikide kaitse liit.  VMN – 1949. a loodud Ida­Euroopa maid ühendav Vastastikuse Majandusabi Nõukogu VLO – Varssavi Lepingu Organisatsioon, loodi 1955
Nato – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon Loodi 4.aprill 1949, Eesti liitus 2004 NATO peasekretär: Anders Fogh Rasmussen Tegevusvaldkonnad: 1) kollektiivse enesekaitse põhimõte – rünnakut ühe NATO liikmesriigi vastu tõlgendatakse kui rünnakut kõigi liikmesriikide vastu 2) rahastab kultuuriprogramme 3) rahastab teadusuuringuid
Nato – Põhja Atlandi Lepingu Organisatsioon • NATO kõrgeim organ on Põhja-Atlandi Nõukogu • Selle esimees ja organisatsiooni poliitiline juht on NATO peasekretär, Anders Fogh Rasmussen, kes koordineerib liikmesriikide tegevust, on organisatsiooni peamine kõneisik ning juhib NATO sekretariaadi tööd.

Nato – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon on sõjaväeline liite, millele pandi alus 4.aprill 1949. aastal Põhja- Atlangi lepinguga (Washingtoni leping). NATO liikmeid on 28, Eesti liitus NATO-ga 2004. aastal Eesmärgiks on tagada (eelkõige liikmesriikide) inimestele turvalisus ja vabadus.
Nato - Eesti sai liikmeks 2004 aasta Euroopa integratsioon ehk Lõiming- Kõik need Euroopa riikide vahel aset leidvad lähenemisprotsessid Haagi Rahvusvaheline Kohus- lahendab riikidevahelisi tüliküsimusi Euroopa Õiguskohus- EL allasutus, mille ülesanne on jälgida liikmesriikide seaduste
Nato - Cooperative Venture 94 Üks vastamata küsimus seostub NATO õppustega „Cooperative Venture 94“, mille käigus koondati Skagerraki piirkonda „rahutagamise ja humanitaarsete eesmärkidega otsimis- ning päästeoperatsioonide“ harjutamiseks neljateistkümne riigi merejõude.

Nato - Põhja Atlandi Lepingu Organistatsoon, kuhu kuulusid mitmed euroopa riigid ning USA ja Kanada. Moskva juhtimisel loodi sotsalistlike riikide militaarne plokk – Varssavi Lepingu Organistatsoon. Seega oli Ida-Lääne sõjaline ja poliitiline vastasseis lõplikult vormistatud.
Nato - lane SS-lane KGB-lane aü-lane wifi-stama TSITAATSÕNA macho`lik funk` iv house`ilik art deco`lik  Sõna sees kirjutatakse helitute häälikute kõrvale K, P ,T. Ka S on helitu häälik ja seega s-i kõrval ikka K, P, T. kiitma kiitsin, kiitke kartma kartsin, kartke
Nato - liikmelisuse saavutamiseks (ANP 2000/2001). Kaitsejõudude arendamisel lähtutakse järgmistest prioriteetidest: – luua kogu ühiskonda hõlmav totaalkaitsesüsteem; – arendada üldvägedena esmajärjekorras välja kaks peajõudude brigaadi ja reageerimisüksus (-

Nato - North Atlantic Treaty Organisation (Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon). VLO – Varssavi Lepingu Organisatsioon (Külma sõja ajal idabloki sõjaline org.; loodi 1955 VMN – Vastastikuse majandusabi Nõukogu; sotialismimaade majandusalane organis.
Nato - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon SEATO-Kagu-Aasia Lepingu Organisatsioon WEU- Lääne-Euroopa Liit VLO-Varssavi Lepingu Organisatsiooni 4.BERLIINI BLOKAAD 1948-1949.a Liitlaste tegevus oma okupatsioonitsoonides Saksamaal oli algusest peale erinev.
Nato - north atlantic thesty org- e põhja atlandi lepingu org, 24 liikmesriiki(eesti 2003), sõjalispoliitiline org IMF- e rahvusvaheline valuuta fond, eesmärk aidata raskustesse sattunud liikmesriike, ära hoida liigjärsk valuuta kursside muutumine

Nato - aprill '49, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon, 10 Euroopa riiki + Kanada, USA. Kui ühte osalist rünnatakse, astuvad teised tema kaitseks välja Euroopa Söe- ja Teraseühendus 52- Pr, Saksamaa, Itaalia, Belgia, Luksemburg, Holland.
Nato – julgeoleku tagamine jne Euroopa Liit – majanduse ja kaubanduse alane koostöö ja abi, tööjõu vaba liikumine, viisavabadus, EL toetusrahad, õppimisvõimaluste avardumine jne. Euroopa Nõukogu – Inimõiguste kaitse jm
Nato – vt. õpik lk.196 Põhja Atlandi Lepingu Organisatsiooni (ingl North Atlandic Treaty Organization – NATO) loomise ajendiks oli NSV Liidu käitumine pärast Teise maailmasõja lõppu – ekspansioonile suunatud poliitika.

Nato - sse aitab tugevdada küberruumi vastupanuvõimet digitaalsetele rünnakutele. Suures organisatsioonis on võimalik välja töötada ühtne lähenemine ja meetodid kriitilise tähtsusega infosüsteemide küberkaitseks.
Nato – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (North Atlantic Trade Organisatsion) loodi lääneriikide poolt 4. apr. 1949. • Eesmärk: sõjaline koostöö külmas sõjas Idabloki vastu, algul kuulus sinna 12 riiki.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Nato - loomise aluseks oli ÜRO põhikirja artikkel 51 tähtis: asutaja riike oli 12, (usa ja canada oli ka, 10 euroopa riiki) 1949 aastal washingtonis, eesmärgid olid üllad: rahu ja sõprus, ja soodustada stabiilsust, paragraafi 5 ehk kui ühte riiki rünnatakse siis rünnatakse kõiki ja minnakse appi!! Laienes türgi ja kreeka ühinesid, imelik, sest kreeta omab kõiki türgi saari ja tülitsevad nagu pubekad.

Nato - lääneriikide üks tähtsaim sõjaline ja poliitiline liit Põhja- Atlandi Lepingu Organisatsioon. Berliini blokaad- 1948 NSVL takistas lääneliitlaste juurdepääsu nende kontrolli all olevasse
Nato – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon, sõjalis-poliitiline liit, Eesti, Saksamaa, Prantsusmaa WTO – Maailma kaubandusorganisatsioon, tollimaksude alandamine, Eesti, Saksamaa, Prantsusmaa
Nato – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (1949/29. märts 2004) Eesmärgid: Kultuuripärandi kaitse, teadusuuringud, kriiside ohjeldamine, rahuvalve väljaspool likmesmaade territooriumi.

Nato - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon – sõjaliselt aidata liikmesriike Euroopa Liit – EL - tagada kodanike, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine Euroopa Liidu piires.
Nato – Põhja-Atlandi lepingu org, loodi 1949, asutajariigid: 10 Euroopa riiki, Kanada ja USA. Põhimõte: kui ühte osalist rünnatakse, siis teised astuvad tema kaitseks välja.
Nato - 1949a asutasid 10 Euroopa riiki koos Kanada ja USAga NATO, mille tegevuse aluseks oli põhimõte: kui ühte selle osalist rünnatakse, astuvad teised tema kaitseks välja.

Nato - sse pääsemine oli tänu Venemaa vastuseisule osutunud üsna problemaatiliseks, siis oli tekkinud oht, et Euroopa Liidu julgeolekupoliitilist rolli võidakse hakata üle
Nato – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (regionaalne sõjalis-poliitiline organisatsioon) Asutatud 1949 Peasekretär Anders Fogh Rasmussen – esindab, aga ei otsusta
Nato - l oma sõjavägi puudub. Tema väeüksused moodustatakse liikmesriikide relvaüksustest, mis lähevad NATO väejuhatuse alluvusse alles tõelise sõjaohu korral.

Nato on üles ehitatud kollektiivkaitsele, kuid kuidas toimib kollektiivkaitse küberrünnaku puhul, sest küberrünnaku puhul on raske identifitseerida, kes ründas.
Nato - 10 Euroopa riiki koos Kanada ja USA-ga moodustasid 1949. a. aprillis Nõukogude liidu vastase organisatsiooni, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ehk NATO.
Nato – 1949 loodud partnerlus NATO Euroopa liikmete ning Ameerika Ühendriikide ja Kanada vahel, mille eesmärgiks on saavutada rahu ja stabiilsus kogu Euroopas.

Nato - ga ning seetõttu paistab eesti rahvas rahulolev. Ma arvan, et liitumine nende ühendustega ei toonud endaga kaasa mitte ainult positiivseid muudatusi.
Nato on organisatsioonina edasi arenenud ning lihvinud oma poliitilist ja sõjalist struktuuri, võttes arvesse Euroopa julgeolekukeskkonna ümberkujunemist.
Nato on liit, mis on ennast juba tõestanud mõjuvõimsa organisatsiooniga, saavutades enda pikaajalise ja peamise eesmärgi: VLO kui ka NSVL-i lagunemise.

Nato on kollektiivse kaitse põhimõttel rajanev iseseisvate riikide ühendus, mis loodi 4. aprillil 1949. aastal Washingtoni lepingu allkirjastamisega.
Nato on andnud Eestile kõige reaalsema julgeolekutagatise ja võimaldab tõhusalt osaleda vabaduse, demokraatia ja rahvusvahelise julgeoleku tagamises.
Nato - ga.Kõik osalejad pooldasid Eesti kuulumist NATO-sse ja leidsid,et see on vajalik eelkõige seetõttu,et tagab Eestile julgeoleku-ja turvatunde.

Nato on näidanud üles suurt indu, et poliitiliselt ühendada Euroopa ja Põhja-Atlandi regioon ning sellega on ka äärmiselt edukalt hakkama saadud.
Nato – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (North Atlantic Treaty Organisatsion) NATO artikli 5 põhimõte – Üks kõigi ja kõik ühe eest.
Nato - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon- 1949- 10 Euroopa riigi ning Kanada ja USA liit, mille põhimõtteks on üksteise kaitsemine.

Nato - ga. Kaitsejõud struktureeritakse ja õpetatakse välja olemaks koostegutsemisvõimelised NATO ja tema liikmesriikide jõududega.
Nato on riikide allianss, mida esindavad nende valitsused tasemel, mis on kohane arutatavale teemale ning tehtavate otsuste laadile.
Nato - Kriiside ohjamine, rahuvalve, rahastab kult pärandi kaitseprogramme ja teadusuuringuid. Kollektiivse enesekaitse põhimõte.

Nato - North Atlantic Treaty Organization- Põjha- Atlandi Lepingu Organisatsioon asutajaliige 1949, Newfoundland ühineb kanadaga.
Nato - 1949 loodi USA initsiatiiv NATO e sõjaline organisatsioon NSV- Liidu vastu,sest Stalin oli teatanud tuumapommi olemasolust.
Nato – 1949 aastal USA initsiatiivil loodud sõjaline organisatsioon NSVL vastu, sest Stalin oli teatanud tuumapommi olemasolust.

Nato - eesti 2003.st..sõjaline organisatsioon, põhja- atlandilepingu org. • OPEC- organisation of petrol exporting countries.
Nato - le lisaks ka mitmeid regionaalseid sõjalisi liite kohalike lääne-meelsete riikidega- näiteks ANZUS, SEATO, CENTO).
Nato – Tsiviilorganisatsioon, sõjaline organisatsioon Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon on sõjaväeline allianss.

Nato - 10 Euroopa riiki koos Kanada ja USA-ga asutasid 1949 a. aprillis Põhja- Atlandi Lepingu Organisatsiooni e. NATO.
Nato - Global Hawk , 45 milj €; kiirus 575km/h; lennukaugus 16113km; lennulagi 18288, pikkus 14,5 m; kõrgus 4,7m.
Nato - sõjaväeline allianss, millele pandi alus 4. aprillil 1949 Põhja-Atlandi lepingu ehk Washingtoni lepinguga.

Nato - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon on sõjaväeline allianss, millele pandi alus 4. aprillil 1949. aastal
Nato - üks tähtsamaid sõjalisi ja poliitilisi liite, loodi 1949 aastal, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon.
Nato - 1949,et vastu seista nsvl kasvavale agressiivsusele(usa,lux,holland,belgia,prants,suurbrit)euroopa söe-ja

Nato - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon, 4.aprill 1949, sõjaline organisatsioon, Eesti, Kanada, Luksemburg
Nato - l on ka teadusprogramm, mis toetab NATO liikmes-ja partneriikide teadlaste tsiviilteaduslikku koostööd.
Nato - Ukraina eripartnerlusharta allakirjutamine; Otsus strateegilise kontseptsiooni ajakohastamise kohta;

Nato – North Atlantic Treaty Organisation PR – Public Relations sgd – signed tel – telephone
Nato - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon(Ka allianss).Loodi 1949 kui sõjalis-poliitiline liit.
Nato - ga, 264-st.  Tavaliselt lahku kirjutatavate sõnade ühendamiseks mõtte selguse huvides.

Nato - austati: 4 aprill 1949 Washington (USA) loodi Kanada peaministri Lester Pearsoi idee alusel.
Nato - Põhja- Atlandi Lepingu Organisatsioon 1949 aastal pandi Washingtoni lepinguga alus NATOle.
Nato - 1949. Aluseks sai Põhja-Atlandi pakt, see oli üks tähtsaim sõjaline ja poliitline liit.

Nato - sõjalispoliitiline liit, mille eesmärgiks oli NL-i sõjalise ekspansiooni peatamine.
Nato – sõjaline ühendus, loodi 1949. ÜRO – poliitiline ühendus, demokraatia tagamine
Nato – Eesti sõjalise julgeoleku tagaja? Riik peab garanteerima oma elanikele julgeoleku.

Nato on sõjaväeline allianss, millele pandi alus 4. aprillil 1949 Washingtoni lepinguga.
Nato - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon, 1949 a. Loodud sõjaline ja poliitilne liit.
Nato – Northern Atlantic Treaty Organization ehk Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon.

Nato - s jääb alatiseks Eesti peamiseks julgeoleku- ja kaitsepoliitika prioriteediks.
Nato - le. Kasutati 1956 Ungaris ja 68 Tsehhoslovakkias väljaastumiste mahasurumiseks.
Nato – (Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon) Loodi 1949 Põhja-Atlandi lepinguga.

Nato – Põhja-Atlandi Lepingu Organisat-sioon. North Atlantic Treaty Organization.
Nato - ga. Samal aastal toimusid Eestis ka esimesed valimised Euroopa Parlamenti.
Nato on struktuur, mille kaudu liikmed teostavad oma julgeolekualaseid eesmärke.

Nato – loodi 1949. a. 4. aprillil Lääne-Euroopa kaitseks kommunismiohu eest.
Nato - Vene põhiakti saavutuste ja sellega võetud kohustuste tunnustamine;
Nato on loodud julgeoleku suurendamiseks eeskätt sõjalise koostöö kaudu.

Nato - le teadvustab Eesti end mereriigina, kes suudab ka vetel abi osutada.
Nato - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (sõjaline organisatsioon)
Nato - sse ning Nõukogude väed võisid olla Saksamaal 1994. aastani.

Nato on iseseisvate riikide poliitilise ja sõjalise koostöö liit.
Nato - Põhja atlandi lepingu organisatsioon ehk Washingtoni leping.
Nato - Põhaj-Ameerika ja Lääne-Euroopa poliitiline sõjaliit.

Nato - aprill 1949- Vastukaaluna NSVL sõjalisele võimsusele.
Nato on pühendanud ennast rahulikele tulemustele vaidlustes.
Nato – 1949 – Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon.

Nato - s kehtib kollektiivse enekaitse põhimõte.
Nato - sse ja on ÜRO Julgeolekunõukogu alaline
Nato – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon.

Nato - sse kuuluvad riigid EL-i kuuluvad riigid
Nato - l ei ole oma iseseisvaid relvajõude.
Nato - l üksteist täiendavad ülesanded.

Nato - s kindlustab sõjalise julgeoleku.
Nato on taganud Euroopa julgeoleku.

Nato - sse ja Euroopa Liitu.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun