Sõnu seletav sõnaraamat

Neid arvestades on pinnased jaotatud kaevandatavuse klassidesse: a) kergelt kaevandatavad – kobedad mullad, liivad ja peened kruusad b) keskmiselt kaevandatavad – tihendatud mullad, kõva kuiv savi ja pinnased, mis sisaldavad vähem kui 25% kivimite e kaljupinnase osiseid 3) keskmiselt kuni raskelt kaevandatavad - – tugevalt tihendatud liiv-savi pinnased kuni 50% kivimite sisaldusega 4. Raskelt kaevandatavad – lõhatud kaljupinnased või kõvad pinnased kuni 75% kivimite sisaldusega 5. Väga raskelt
Nid on allutatud keskkonnaklassile XC3 ja konstruktsiooniklass S4. Seega vajalik minimaal- ne kaitsekihi paksus on cmin = 25mm. Vastavalt normi rahvuslikule lisale ∆cdev = 10mm. cnom = 35mm. Eeldan, et suurimaks abitalas esinevaks armatuuriks ∅20mm. Seega plaadi kasulikeks k˜rgusteks saan: o 20 d1 = 400 − 25 − 10 − = 355mm (55) 2 20 d2 = 25 + 10 + 10 + = 55mm (56) 2 Esimeses avas: Ribiplaatristl˜ike arvutuslaius: o 1 bef f,1 = bw + · l0 ≤ b (57) 5 kus l0 — esimese ava jaoks on
Normkoormuseks on A tüüpi veoauto V1. Arvutusveok V1 – veoauto, buss või troll, mõni muu maantee- või linnaliikluseks lubatud spetsiaalveok ja –masin, mille rattakoormus on redutseeritud normkoormuse rattakoormuseks ning mille redutseerimistegur on ≥ 0,05; ligikaudu vastab sellele auto kogumassiga 75 kN. Sellest tulenevalt sõiduautod üldse ja reeglina väikebussid ning -veoautod pole arvutusveokiteks V1, mistõttu katendi tugevusarvutustes neid ei arvestata.

Nirn - r,14. ;, ) o-,' ,tt!, bn+ 'pl;#" ahI;;tr !r^:,iri;"^i^-ry-vv-kux.^,,.0.p^,- ru"i^-^ b4^^toil"!r* 'il;UL""; ,*oLn-!- . r,n^ncl.il-;L,^) o^-^o.L p)vvnau&, f;^f F 1r, ytt; *"y tr t' tr . , Cg- rt6^Vh" r'''ooch'l (M^k*+A lt4flarJ^"L h-a-paclu L ' f*"^r;ru*S \ Cr-- ZK (-p'rotte.irv'",nc^a-(n-r.a1p-q'+= &;+a-h* rra;a t&e dAd* 1o"L u5p-^t.a^c( ,l*.q'N-It" QnX'^e . Atvo,(-qzbn lX^ftur"tt,ailiUt'- &r*;rt^pt"t"" pi -at Q., M , 1 ^o",bw-le^n ,
Nõrk veekindlus - ei saa kasutada niisketes kohtades (välitöödel ja niisketes ruumides) 83) TOOTED: 1. Paberiga kaetud heli-isolatsiooni kipsplaadid 2. Suuremõõtmelised vaheseinad 3. Vaheseinaplaadid 4. Viimistlusmaterjalid 5. Konstruktsioonimaterjalid – seinapaneelid, suuremõõtmelised detailid 6. Perforeeritud akustilised plaadid 7. Lubi-kips kuivsegud 8. 9. Kipsplaadid -kujutavad endast plaate, mis on kahelt poolt kaetud õhukese papiga.
Normaalbetooni kuivtihedus on 2000-2600 kg/m³ [1]. Puitlaastplaadi tiheduseks saime 740,92kg/m³, aga internetist leidsime, et tihedus võib olla kuni 700 kg/m³ [3]. Keramsiitkruusa tiheduseks saime 354,22, internetist leidsime, et tihedus võib olla 250-350 kg/m³ [4]. Silikaattellise tiheduseks saime 1727,93 kg/m³, internetist tuli tulemuseks 1850-1950 kg/m³[5]. Samottkivi tiheduseks saime 1934,96 kg/m³, internetis tulemuseks 1850-1950 kg/m³ [6].

Nendes olukordades on niiskuskoormuse erinevus kolmekordne, vastavalt 3,0 g/m3 ja 9,3 g/m3. Või vaatleme +22 C temperatuuri ja 30 % suhtelise niiskusega ruumi, kui välistemperatuur on -15 C või 0 C. Nendes olukordades on niiskuskoormuse erinevus kahekordne, vastavalt 4,8 g/m3 ja 2,3 g/m3. On selgelt näha, et suhteline niiskus ei näita ruumide niiskuskoormust, kuna see sõltub sisetemperatuurist ja välisõhu niiskusest.
Normaallaiuseks on koldeukse laius  Suitsugaaside lõplikuks põlemiseks on soovitav juhtida kolde ülaossa järelõhku (ei kehti toaküttekolletele)  Koldekuju peavad olema kasutatavale kütusele  Kolde seinte ja võlvi materjal peavad olema sellised, et ahju välispind soojeneks kolde ja lööristiku osas üheaegselt ja ühtlaselt  Toaahjul peavad olema tihedalt sulguv kolde ja tuharuumi uks
Naturaalharjaga pintsel on sobilik: • värvimiseks anorgoonilst lahustit sisaldavate värvidega • värviliik ei oma tähtsust • eelkõige värvimiseks orgaanilist lahustit sisaldavate värvidega 55. Mees ostis 5l laevärvi (värvikulu 1L / 7m 2. Kas sellest kogusest piisab18,5m2 suuruse lae värvimiseks: • piisab ja jääb 2,1 L üle • ei piisa, 1m2 jää puudu • ei piisa 3,8m2 jääb värvimata

Nõrgad leelised on kahjutud puidule, kui ph<2. Puidu tugevus: Puidu tugevus sõltub tema vigades, temepratuurist, tihedusest jne. Külmunud puid on 30% tugevam staatiliselt kui tavaoleksu puit ja peab paremini vastu survekatsetele. Dünaamiliselt on aga 50% nõrgem, ehl siit tuleneb ka see, et me lõhume alati märga puitu , sest siis on puidu rakud omavahel nõrgemad ja puit läheb hästi katki.
Naaberkinnisasja kasutamine - kui ehitada või ehitist parandada saab ainult nii, et naaberkinnisasjale või selle kohale tuleb ehitada tellingud või et üle selle kinnisasja tuleb vedada või sellele asetada ehitusmaterjali või kinnisasjast üle käia või sõita, peab naaberkinnisasja omanik seda lubama, kui see on hädavajalik, tingimusel, et temale tagatakse kahju hüvitamine.
Naftabituumen - saadakse madala väävlisisaldusega nafta destilleerimisel; kõige vedelam masuut, keskmine gudroon, kõige tahkem bituumen; läbipuhutud bituumen - destilatsioonijäägist õhu Tõrvad läbipuhumisel; jagunevad - sitked (omakorda ehitus- ja teebituumenid) ja vedelad Tumepruun veniv aine, saadakse orgaanilise aine kuivdestillatsioonil.

Normaal - jaotuse graafiku uurimisel selgub, et graafiku alune pindala, mis on määratud 3 σ-ga mõlema- le poole keskväärtust on ~ 0,9973. Seega ühepoolne tõenäosus, et suurus fd oleks väiksem kui 3 σ-ga määratud väärtus on P = 0,00135. Üldiselt on kogu maailmas omaks võetud nn 3 σ reegel riskide määramisel.
Nimi gyproc on tuletatud inglise keelsetest sõnadest `gypsum`ja `rock`, mis tähendavad `kips`ja `kivi`. Kipsplaate kasutatakse põrandates, siseseintes ja -lagedes ning tuuletõkkevoodrina. Gyproctehnoloogia esindab uusimat ehitusmeetodit, kus eesmärgiks on heli ja tuld isoleerivad ning kaalult kerged konstruktsioonid.
Niisugusteks kangasteks on krobelised tehnilised hõreda linase sidusega linakanepihibiski madala numbriliste niitidega; kotikangas (kotiriie) erinevate tihedustega vedrude katteks ja elastsete alustena; karm bjass madala numbrilise koortniidiga; märja ketrusega karm kangas karmi linase madalate numbrite takuniidiga.

Number 6014 on temperatuur ja niiskus mõõdetud vundamendi lähedal (keldri keskel olnud andur uppus kõrge pinnasevee taseme tõttu), teistes majades oli hallitusindeks kõrgem hoone keskosas. Siinkohal võib hallituse tekkemudelit kasutada juba puitu lagundavate seente arengu põhjuste seletamiseks.
Nihik – (täpsus 0,1mm) materjali mõõtmiseks  Joonlaud – (täpsusega 1mm) materjali mõõtmiseks  Elektrooniline kaal – (täpsus 0,01g) materjali kaalumiseks  Elektrooniline kaal – (täpsus 0,01g) materjali kaalumiseks  Vasktraat materjali parafiini sisse kastmiseks.
Niisugusteks kohtadeks on ruumide nurgad, seinte liitumised kuumade pindalaga jms. Värvimine ja impregneerimine Värvimisel tuleb arvestada, et tellis on hingav materjal ja et värvid moodustavad enamasti pinnale tiheda niiskustõkkena toimiva kile, siis on soovitav tellisseinu värvida vaid seestpoolt.

Nõuded vahelagedele - Tugevus(ei purune koormuse all) -Jäikus(läbipainded koormatud olukorras peavad jääma lubatud piiridesse) -Tulepüsivus(vastab hoonete tulepüsivusklassile) -Helipidavus -Soojapidavus (kui lagi on erineva temperatuuridega ruumide vahel) -Ökonoomsus -Esteetilisus
Nakkuvus aluspinnaga ehk adhesioon värvikile elastsus ja tugevus vastupidavus UV-kiirgusele, kemikaalide-, ilmastiku-, kuumuse- ja korrosioonimõjudele Värvimisvahendite põhitõed Raudne reegel: naturaalsete karvadega pintsel lahustipõhistele, sünteetiline pintsel vesialuselistele
Nõukogu seisukohad on Muinsuskaitseameti ja kohaliku omavalitsuse muinsuskaitsetöö kavandamise ning muinsuskaitse põhimõtete väljatöötamise soovituslikuks aluseks. Oma seisukohad ja protokollilised otsused esitab nõukogu kirjalikult kultuuriministrile ja Muinsuskaitseametile.

Nivelliir on instrument, mis tööasendis tagab horisontaalse viseerimiskiire (niitristi keskmine horisontaalniit). Sõltuvalt konstruktsioonist võib eristada: elevatsioonikruviga ehk silindrilise vesiloodiga nivelliir ja kompensaatoriga nivelliir.
Niiskuskindlustegur on ISO/FDIS 9346 sõnul niiskuskindluse suhe ruumi korral, mis on täidetud soojusisolatsioonimaterjaliga niiskuskindlusesse sama ruumi korral, kus on seisev õhk. See on peamine niiskuse iseloomunäitaja soojusisolatsioonimaterjalidel.
Nõutav dielektrilisus - näiteks alajaamad, elektroonikatööstus, elektrijaamad jne. Üldjuhul on klaaskiudude pikkus vahemikus 3 – 30mm. Kiudbetoonist vundamendid Vundament on hoonete ehitamisel olulise tähtsusega: jääb ju kogu hoone sellele toetuma.

Nööripaigaldid – kummitihendiga paigaldatud klaaside paigaldusel kasutatakse üldjuhul paigaldusnööri. • Nööri pikkus peab olema suurem klaasi õmbermõõdust (6-8 cm) • Soovitatav nöör libestada kummiga mittereageeriva määrdeainega.
Normaalkivistamistingimused on suletud keskkonnas vee kohal temperatuuril 20 ± 2°C. Kuubid katsetatakse 28 päeva vanuselt Eelnevalt vaadatakse kuubid üle, märgitakse survepinnad, mõõdetakse ja kaalutakse, seejärel katsetatakse kuubid survele.
Niiskuse 40 - 60% korral võib näiteks suure soojusjuhtivusega hoonepiiretel oodata juba tõsiseid niiskuskahjustusi. Talvel on piirdetarindite pinnatemperatuur õhutemperatuurist madalam ja seetõttu on suhteline niiskus kõrgem.

Nool on 6 sektsiooniga teleskopeeritav 13,2…60 m; Tõsteraadius L= 3,0…54 m; Tõstekõrgus H= 13…59,2 m. Toetuskontuur väljaviidud külgtugedega 8,845 x 8,3 m Alusvanker 5-teljeline, millel kõik rattad on juhitavad.
Neutralisaatorid on ette nähtud happelised ( pH< 6,5 ) või aluselise ( pH>8,5) reovee muutmiseks neutraalseks .Kasutatakse kas vastastikust neutraliseerimist, reagentmenetlust või filtreerimist läbi neutraliseeriva materjali .
Nagu uurimised on näidanud moodustab müüritise deformatsioonidest põhilise osa mördi de- formeerimine. Seega on müüritise deformatsioonide vähendamise teeks mördivuugi hoidmine minimaalse (normaalse) paksuse juures.

Normaliseerimise e. rekristalliseerumise ala.(450…750 ºC) 4. Sinihapruse ala (200…400 ºC) – omandanud nime sinise värvuse järgi, kus struktuur ei erine oluliselt põhimetallist ja läheb sujuvalt üle põhimetalliks
Nõutav baasankurduspikkus on varda sirge lõigu pikkus, mis on vajalik tegeliku arvutusliku sisejõu As sd ankurdamiseks konstantse nakketugevuse fbd korral sd l b,rqd , 4 f bd kus sd on varda arvutuslik pinge ankurduspikkuse alguses.
Ned on arvutuslik normaaljõud; nu =1+ ; nbal on maksimaalsele paindekandevõimele vastav n väärtus; võib kasutada suurust 0,4; A s f yd ; A c f cd As on armatuuri kogupindala; Ac on betoonristlõike pindala.

Normaal - , üle- ja alaarmeeritud ristlõigete määratlus, habras purunemine Normaalarmeeritud ristlõike purunemine algab tõmbetsoonis armatuuri voolamisega ja lõppeb survetsoonis betooni purunemisega.
Nact - ,t P\uraaxltct'+arr.me''& ll Jeqo'va"r^o*b- ufurtt*v k-a,uv 0n --: M|-fti&p. I r,lt"vwl;.- ot. tar,ttv il- . }rr,t Nj!-rt ,^il,*)- l** $Xl;ivpinqo io^ rprr^,,.aar h*qn*r"t.n\u,aa't &I"U.'L
Nõtkepikkus on mõlemas suunas leff,y = leff,z = 8 m. Konstruktiivsetel kaalutlustel on otstarbekas valida ristlõike mõõtmed h ≈ b. Materjaliks olgu teras S235. Anname ette posti saleduse λ = 100.

Normaalbetooni tiheduseks on antud 1800-2500 kg/m3 kohta, katsetes tuli 2520 kg/m3. Nelja eelneva materjali katsetatud tiheduste tõepärasus lubab eeldada, et ka ülejäänud katsete tulemused on lubatud normides.
Normkoormus on koormuse etteantud või mingi tõenäosusega määratud suurus (näiteks jõud Fk, Gk, Qk). Arvutuskoormus võtab arvesse normkoormuse võimalikku muutlikkust ebasoodsamas suunas.
Naatrium - silikofluoriid, peentäiteks kvartsliiv ja jämetäiteks happekindel killustik (andesiit, diabaas, graniit jne). Kiirgustihe betoon peab tõkestama radioaktiivse kiirguse levikut.

Ned on tõmbejõule lisatav või sellest lahutatav normaaljõud (näiteks toe liikumise tõ- kestatuse tõttu temperatuurimuutusest või mahukahanemisest talas tekkiv täiendav tõmme).
Negatiivseks pooleks on see, et savi ei ole standardne ehitusmaterjal, see tähendab, et toorsaviks nimetatav materjal esineb looduses väga erinevate segudena sauest, peenliivast, liivast ja kruusast.
Ned on koormuse või eelpingestuse põhjustatud normaaljõud ristlõikes njuutonites (surve korral NEd > 0) ; Ac on betoonristlõike pindala (mm²) ; cp = NEd / Ac = 0 ; A sl l 0,02 ;

Nimi gyproc on tuletatud inglise keelsetest sõnadest `gypsum`ja `rock`, mis tähendavad `kips`ja `kivi`. Kipsplaate kasutatakse põrandates, siseseintes ja -lagedes ning tuuletõkkevoodrina.
Numbritega 0 – 4 (0 on kõige väiksem). Torx otsikud tähistatakse numbritega 5 – 60 (5 on kõige väiksem). Kuuskantotsiku tähistuses olev number näitab tema mõõtu millimeetrites.
Netoenergiavajadus – sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks ning valgustuse ja seadmete kasutamiseks vajalik soojus- ja elektrienergia ilma süsteemikadudeta ning energia muundamiseta.

Normis on antud lumekoormuse kombinatsiooniteguri Ψ1 suuruseks 0,2. Arvestades Eesti lumeolude erinevust Kesk- ja Lääne-Euroopa maadega võrreldes, on õigem kasutada Ψ1 = 0,5.
Normaalne purunemine on seotud materjali voolavusega, see eeldab terase kasutamist. Materjali voolamine on märgatav protsess (teras hakkab venima), ning selle tulemusena tekib plastne liigend.
Normaalbetoon - Tehislik kivimaterjal, koosneb sideainest (tsement, lubi vms) ja täitematerjalist (liiv, kruus, killustik), harilikult ka veest ja mõnikord erilistest lisanditest.

Normalisatsioon on tehnika, mille tulemusena väheneb võimalus andmete uuendamisel anomaaliate tekkeks. Põhiliselt on tegu üleliigse info minimeerimisel andmebaaside ülesehituses.
Niiskussisaldus on kõige suurem vees olnud kehadel (60,7 %), tiheda toas olnud keha niiskussisaldus on suurem kui hõreda toas olnud keha niiskussisaldus, vastavalt 7,3 % ja 4 %.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Niiskuslisa on kasutatud eluruumide niiskuskoormuste hindamisel ka standardis EVSEN ISO 13788 (vt. Joonis 7.4 vasakul) ja varasemates uuringutes: Kalamees 2006, Vinha jt. 2005 (vt. Joonis 7.4 paremal). Varem Eestis ja Soomes elamutes läbiviidud uuringud näitasid, et EVSEN ISO 13788 standardi niiskuskoormuste jaotus ja graafikud ei sobi meie elamuid iseloomustama.

Novembrist veebruarini on vertikaalselt (90°) paigaldatud päikesepaneelide tootlikkus ca 7% suurem kui 40 kraadise nurga all ja sellise paigutuse juures ei saja ka lumi paneelidele.
Naagelühendus - silindriline varras või plaat, mis läbib ühendatavate elementide kokkupuutepindu, töötab paindele ja lõikele, valmistatakse puidust või terasest.
Niisugune läbindusmeetod on ökonoomne, kuna selle kasutamine väldib teede lõhkumist ning nende hilisemat taastamist, liikluse häirimist ning kallite pinnasekatete rikkumist.

Nõukogu liikmeid on vähemalt neli ja nende volitused kehtivad kuni neli aastat. Töötajate esindajad valitakse käesoleva seaduse § 17 lõikes 4 kehtestatud korras.
Naitiheduse ehk teradetihedusemillhamiselelimineeritakse puistemate{alidevahele jaavatetlthikute ruumala-N?iirtihedusei arvestakivimi teradeseesolevatetiihikute
Nurkõmbluse kandevõime on piisav, kui mõlemad järgnevad tingimused on täidetud: fu 0,9 f u 2 ( 2 2 ) σ ⊥ + 3 τ ⊥ + τ // ≤ β wγ M 2 ja σ⊥ ≤ γM2 , (7.11)

Neid plaate on Eestis tehtud mõõtudega 800x400mm ja paksusega 80-100mm. Kasutada saab neid kuivades ja normaalniiskusega ruumides mittekandvates vaheseintes.
Niiskuskahjustusi on viimase kümne aasta jooksul esinenud 85 % uuringus osalenud korterites ja enamikul neist on tegemist olnud üldjuhul mitme erineva probleemiga.
Noad - kahvlid ja pannid tehakse enamasti roostevabast terasest. Valtsitud tooted 10. Alumiiniumi ja duralumiiniumi kasutuskohad- erinevad ehitustooted

Neelavus on seda suurem, mida suurem on tema mahu mass ja mida rohkem ta sisaldab vesinikku.peamised kiirgusisolatsiooni materjalid on betoon, plii, vesi.
Nüüdisaegne elektrontahhümeeter ehk totaaljaam on integreeritud süsteem, mis koosneb elektronteodoliidist, elektroopilisest kaugusmõõturist, mikroprotsessorist ja salvestist.
Neid paneele on Eestis tehtud kupsist, saepurust ja liivast, vahekorras 1;1;1. Paneelide paksus 60-120mm. Paneelid on mõeldud mittekandvateks vaheseinteks.

Nooletõstetross on valitud niisugune kuju ja asetus noole suhtes, et noole tõstmisel ja allalaskmisel jääb last samale kõrgusele liikudes vaid rõhtsuunas.
Nõuded ce - märgise kohta mingi toote puhul antakse selle tehnilises kirjelduses: harmoneeritud standardis või Euroopa tehnilise tunnustuse suunises.
Nivelliir – on instrument, mis annab horisontaalse vaatekiire ning koos nivelleerimislattidega võimaldab määrata maastikupunktide kõrguskasve.

Näide 5 - Milline sääst aastastes kasutuskuludes 10-aasta jooksul intressimäära 8% puhul põhjendab investeeringu suurendamise 90 000 võrra?
Naiste töötamine on keelatud, ning sanitaar- ja olmeteenindamisega seotud allmatööde loetelu, kus naiste töötamine on lubatud“ (RT 1992, 34, 454).
Neid kive on võimalik leida vanade põldude ümbert või vanadest kiviaedadest. Paekivi saab väga hästi töödelda meisli ja müürihaamriga.

Nõukogu otsused on kõlblikud, kui kohal oli vähemalt pool nõukogu liikmetest ja hääletas samuti vähemalt pool kohalolnutest selle otsuse poolt.
Niisked ruumid – ruumides, kus suhteline õhuniiskus on kestvalt kõrge (saun, vannituba, köök jne.), on vajalik ka piisav ruumi ventilatsioon.
Normväärtused snip - i I piirseisundi tugevusparameetritele ϕ1, c1 ja cu1.) Kandepiirseisundi arvutustes kasutatavate pinnase omaduste osavarutegurid

Needid ise on mitmesugused. Sagedamini kasutatakse koonilise või kaksikkoonilise peaga neete, sileda pinna saamiseks poolpeitepeaga neete.
Nivelleerimine on kas riiklik või insener-tehniline. Riikliku I, II, III klassi nivelleerimise eesmärk on riigi ühtse kõrgusvõrgu loomine.
Niiskustõke on vedelik mis hoiab ära niiskust, aga hüdroisolatsioon on kummimõgin mis kaitseb aluspinda vee eest, täielikult veekindel

Normatiivsed dokumendid - standardid. 1.2 Tootmise põhiprotsessid Peatükis käsitletakse mõningaid põhimõisteid tehnoloogilistest protsessidest.
Naluseks betoonplaatidele on 100mm paksune liivalus või killustikust alus, millele laotatakse plaadid vahedega 10mm, mis täidetaks tsementmördiga.
Nõtketeguri olemus – φ - tegur, mis näitab kui mitu korda on nõtkepurunemisele vastav survepinge väiksem materjali voolepiirist survel.

Nsoovitav on kinnitada reakivid 70 mm reakiviklambritega, mille puhul on võimalik kive reas hiljem vajadusel ülespoole ja tagasi
Nõutav dielektrilisus - näiteks alajaamad, elektroonikatööstus, elektrijaamad jne. Üldjuhul on klaaskiudude pikkus vahemikus 3 – 30mm.
Nimetatud vahetükk on mõeldud ka kaitseelemendina ekstreemkoormustel, mis purunedes kaitseb kallimaid seadmeid ja osi vigastuste eest.

Normaalleek ehk neutraalne leek saadakse teoreetiliselt juhul, kui ühele mahuosale hapnikule vastab üks mahuosa atsetüleeni.
Niisketeks ruumideks on näiteks väike-, rida- ja korruselamute, üldkasutatavate hoonete ning hotellitubade dushi- ja pesemisruumid.
Nurkades on diagonaalpalgid.  Põranda- ja laetalade kohal on kaks ristpalkrida talade sidumiseks ja püsti hoidmiseks.

Niiskuslisa analüüsis on igast korterist arvutatud igale välisõhu temperatuurile vastav nädala keskmise niiskuslisa maksimumsuurus.
Nõupidamisel on sõnaõigus kõigil ning juht ainult suunab probleemi poole ning laseb meeskonnal ise probleemi analüüsida.
Na700 - l on oma klassi parim ja valgusjõulisem optika, mis võimaldab teha tööd täpselt ja seda isegi videvikus.

Normaal - ja tangensialapinged, tõmbepingete arvestamisest üldjuhul loobutakse. Normaalpinged määratakse avaldisega
Näitena on toodud alljärgnevalt firma ScanBalt Crane poolt pakutavate kopad, mille kaubamahtuvus on 1,0 m3 kuni 10 m3
Neid sidemeid nimetatakse struktuurilisteks sidemeteks. Pinnaseosakeste vahel tekkivad tömbepinged võetakse vastu ainult

Ntmm - nr s mm- j6ud,kN trkik Keskm I 24J7.4 10000 345 32.8 2 )4'\1 lL r0000 325 30,9 31,1 l lLrA') 10000 310 ?q5
Nurgaseotise tüübiks on järsknurk, mida peetakse vanemaks, üldjuhul töökindlamaks ja kõige enam kasutatavaks nurgaseotiseks.
Niiskuserežiimist – paks massiivne sein on siin asendunud kihilise kergseinaga, kus igal kihil on täita erinev ülesanne.

Nõrku pinnaseid – kohevat liiva ja pehmet savi saab tugevdada 10…20 cm killustiku või kruusakihi sissetampimise teel.
Niisked ruumid on soodsamad kohad bakterite ja mikroobide levikuks. Võib ka tekkida hallitus, kui ei pesta korralikult.
Nikkel - 0,20 Tsink -0,76 Antimon +0,20 Koobalt -0,255 Mangaan -1,10 Vesinik 0,00 Kaadium -0,40 Alumiinium -1,34

Närilised on leidnud endale sobiva keskkonna elutegevuseks alumises palgis ning hiired on sinna ilusa kodu teinud.
Niiske puit on kuivast alati nõrgem, sest niiskus eraldab puurakke teineteisest ja nõrgestab nendevahelist sidet.
Niiskena hoida – et vähendada vastastikust negatiivset mõju puistatakse klaasilehtede vahele spetsiaalset pulbrit.

Niiskustõke on vajalik selleks, et vältida ümbritsevas maapinnas oleva niiskusekapillaarset imendumist seintesse.
Nihe – nihkepinged osutuvad määravaks suurte koondatud koormuste korral, mis paiknevad tugede lähedal.
Niiskusesisaldus on ca 18%). Kui puidu niiskusesisaldus on üle 55%, siis seen sureb, kuid alla 15% kasv ainult peatub.

Näivtiheduse ehk terade tiheduse määramisel elimineeritakse puistematerjalide vahele jäävate tühikute ruumala.
Nööri pingutamiseks on kõige lihtsam kasutada nn. pingutustellist, mis riputakse suundnööri ühte või mõlemasse otsa.
Neetimine on töömahukas, raskendab laeva konstruktsioone ja ühendus võib aja jook- sul kaotada tiheduse.

Normaalbetooni tihedus on 2000…2600 kg/m³, poorsus 3…15%, veeimavus 2…8%. Õhus kivistumisel betoon pisut kahaneb.
Nullenergia majaks nimetatakse hoonet, mille väline energiatarve ja süsihappegaasi heited on aasta lõikes nullis.
Nurgaline on kasutusel siis kui ei saa joone pikkust mõõta .nurgaline otselõige, kasutatakse ringmalli.

Nõrgad küljed on tegevused, mida organisatsioon ei teosta hästi või ressursid, mida ta vajab, kuid ei valda.
Nelikant - 60*60*4 80 545,6 4x(60- (545,6- toru 4)x0,001x4x -562,69)/545,6x x7,85x80=562,69 x100%=-0,78%
Näide 6 - Milline summa tuleb investeerida iga aasta intressimääraga 7%, et saada 12 aasta möödudes

Neljandal plafoonil on pääsuke, mis on kevadekuulutaja rollis ning sellel on tekst ja toob tagasi paremaid aegu.
Niiskuse seisukohast on olulised vesi, veeaur ja jää, mis on materjali tühimikes – õhupoorides ning pragudes.
Niiskuskoormus on võrdne tavapärase elamuga, kus arvutuslik siseõhu niiskuskoormus on =4…6 g/m3. 6

Niisuguseid inimesi on vaja motiveerida ning tasakaalustada omavahel konkreetse töö eesmärk ja tasu selle eest.
Normkoormus on koormuse etteantud või mingi tõenäosusega määratud suurus (näiteks jõud Fk, Gk, Qk).
Ned - toetatava elemendi survejõud loetakse jäigastussüsteemi pikkuse L ulatuses konstantseks.

Niiskuskindel kipsplaat on kartonkattega kipsplaat, mille kipsist sisu ja kartongkate on immutatud vett mitteimavaks.
Nunna - KIVI Mõõtmed:210x105x60. Ühel alusel 9,9m2. Ühel ruutmeetril 45,3 kivi ja kaalub 130kg.
Nõukogude liit - metafooridena mõeldud keerukalt tehnitsistlikud ja tühikõnelised lahenused. Sotsrealism.

Niiskuskahjustuste põhjused on üldiselt lihtsad, kuid tagajärjed võivad olla väga ebameeldivad ja kulukad parandada.
Nõukogudeaegsetes puitelamutes on erineva suurusega, 13-toalised. Esineb ka keskse koridoriga ühiselamutüüpi elamuid.
Noori kuuski on palju kasutatud katuselattideks ja -roigasteks, samuti on need peamiseks rehevarrepuuks.

Normkoormus – telg, mille staatiline koormus on 100 kN ja koormus rattale 50 kN ning rõhk teepinnale
Nagu uurimised on näidanud moodustab müüritise deformatsioonidest põhilise osa mördi deformeerimine.
Nurgalihvmasinad on mõeldud metallide ja kivimite lihvimiseks ning lõikamiseks abrasiivketta kasutamisel.

Nüüdishetkel on suurem osa Euroopast võtnud suuna üle kahekorruseliste puitkarkassmajade ehitusele.
Naelühenduse puhul on puidu vastupanu väljatõmbamisele 2…3 korda väiksem kui kruviühen - duse puhul.
Normaalkonsistents on paigas. Raado konspektis lugedes, saab leida, et taignasse lisatakse ~50..70 % vett.

Nrt – registernetomahutavus • Lastimahutavus – laeva lastiruumide (tankide) kogumaht.
Näide 1 - Milline on investeeritud 1200€ väärtus 5 aasta pärast, kui intressimäär on 7%?
Nelikanttoru efektiivpindala on Aeff = 5763 – 4×27,6×6 = 5100 mm2, mis moodustab 88,5% brutoristlõikepidalast.

Niigi teada - tuntud lahendused otsa lõppevad ja tuleb esimest korda tõeliselt pingutama hakata.
Nqni - n /j Va,[^,Kt-LdLyf LT DnV" L?3 Cnu o + ,o t ,l, " l (r,L'Cn1"+kZ Borotrfq,l =, I i
Nendes oludes on hästi tagatud täieliku maksumusplaanimise oluline roll, et tagada kogumaksumuse

Normaalpaksus on 10 ... 1 mm. Müüritise kivid peavad asetsema risti neile mõjuvate jõududega.
Nurkades on tapid tehtud suurema varuga ja nende vajumine on ebaühtlasem kui mujal seinas.
Noolkraana nool on kinnitatud harilikult veermiku raamile või sellel asuvale pöördplatvormile.

Neljas sein on kaetud servamata laudadega, mis on neljast seinast kõige paremini säilinud.
Normaalkonsistents on näitaja, mis avaldab mõju nii kipsi tardumisaegade kui tugevusnäitajatele.
Normaalkonsistents on näitaja, mida väljendatakse vajaliku veehulgaga (%-des) kipsi massi suhtes.

Nagu jooniselt on näha sõltuvad külgede nimetused osaliselt kivi orientatsioonist müüris.
Novoker valge - 109 eek/m² 41 178,8 eek matt 20x20 6214 helesinine - 69 eek/m² 28 116,2 eek
Neid as - jaolusid tuleb tingimata arvestada hoonete projek- teerimisel ja ehitamisel.

Niiskustõke on vajalik pinnases oleva niiskuse imendumise vältimiseks betoonplaadi sisse.
Nsvl - s valmistatud mudelit MTP-43 ja hüdraulilise ekskavaatori jaoks seadet MTP-
Nt talo - 80 mahuarvutusjuhendi kohasest mullatööde mahtude arvutuse põhimõttest.

Närvikurtusena on tüüpiliselt hüppeline, olles suurem kõrgetel sagedustel kui madalatel.
Naaberpunkti vahel on ühtlane ja seega võib horisontaalide asukohad leida interpoleerimisega.
Ned on arvutuslik normaaljõud, e2 on teist järku ekstsentrilisus (läbipaine).

Negative influence on IAQ by air movement from mould contaminated constructions into buildings.
Näitena on alljärgnevalt toodud Firma “Dynapac” topeltvibrolattide kirjeldused.
Naelliide – töötab lõikele, tõmbele ja paindele, igas liites vähemalt 2 naela.

Neljalabalised on töös püsivamad, vibreerivad vähem ning tagavad pinna parema puhtuse.
Nimetage betooni - ja mördisegude transpordivahendid platsi piires tööpõhimõtte järgi.
Nooleulatus - kraanahorisontaalsuunas elemendi paigaldusteljest kraana pöördeteljeni.

Nvaskplekk - tahvel on samuti 0,5 või 0,6 mm ning tahvli laius võib olla 610 või
Noole suund on vasakult 3)töövõtja riskib ilmastikuga, streikidega jne paremale.
Normides on arvestatud töölavade paigaldamisega kuni 4 m kõrgustele seintele.

Niiskuse mõju - B. Õhu-, gaasi- ja õhusaastest tulenevad mõjutused • Õhusaaste
Nurkmised seotised on koondatud järgnevasse tabelisse, soovitavad mõõtmed GOST 9330-76
Nimetatud juhtudel on hoone rajamiseks (renoveerimiseks) vajalik kasutada spetsialistide

Nihe - selle teel katsetatakse puidu lõiketugevust piki ja põiki kiudu.
Niiskuslisa on potentsiaaliks läbi välispiirde toimuvale veeauru difusioonile.
Näitab sise - ja välisõhu veeaurusisalduste või veeauru osarõhkude erinevus.

Naftasaadused – kanalisatsiooni satuvad sillutatult aladelt voolava vihmaveega.
Neljandas variandis on soojajuhtivus ka üsna hea- 0,21 W/m2C. Kastepunkt tekib seekord
Niiske välissein on vähem vastupidav, kuna materjal külmumise tagajärjel mureneb.

Naelhari - poolplastse viimistluskihi töötlemiseks selle mustri andmiseks
Nöör - VÕI VESILOOD MÕÕTEJOONLAUD VÕI – LINT TAPEEDI PAIGALDAMINE
Nivelliir on instrument, millega mõõdetakse maapinna kõrguste erinevusi.

Normkoormused - Tavaliselt moodustub koormus alalisest ja muutuvast koormusest.
Nplekk - katte kinnitamisel on vaja arvestada ehituse asukoha tuulisust.
Nähtavasti on põhiline osa rikke tekkimisel siiski geneetilistel teguritel.

Negatiivne mõju on väiksem kui vaba pind saab jagatud osadeks pikivaheseintega.
Niisked ruumid on WC jms Torude läbiviikude projekteerimist majapidamisruumid.
Nimetatud asjaolu on eriti tähtis liikur- noolkraanade kasutamisel linnaehituses.

Noolkraanade iseärasus on see, et sõltuvalt noole ulatusest muutub kraana tõstejõud.
Niiskusesisaldus on üle 55%, siis seen sureb, kuid alla 15% kasv ainult peatub.
Niiskuskindel šellak on spetsiaalne polituur, mida kasutatakse niisketes tingimustes

Niiskussisaldus on 18%. Puusepatöödeks ette nähtud puidu niiskussisaldus on
Nurktellis – jaguneb kahte alaliiki: lõigatud nirgaga ja ümarnurgaga.
Nplaadid on 400 x 400mm, paksusega 35mm ja 300 x 300mm, paksusega 25mm

Näitena on joonisel esitatud vannitoa jaotamine ohtlikkustsoonideks.
Nurkõmbluse kandevõime on piisav, kui mõlemad järgnevad tingimused on täidetud:
Niiskuse deformatsioon - puidu kiirel kuivamisel tekivad radiaalsuuanlised praod.

Normaalne vahekaugus on ligikaudu 2 m; sel juhul võib plaat olla 6 cm paksune.
Näivtihedus ehk terade tihedus . Kasutatakse puistematerjalide, näit.
Nikkel - suurendab tugevust, sitkust ja vastupanu korrosioonile.

Neelulehtrid on kas katusega tasa või katusepinnalt välja ulatuvad.
Negatiivsed omadused on haprus, väike tugevus ja tundlikkus niiskuse suhtes.
Neid märke nimetatakse klassisümboliteks (vt. Lisa, Tahvel 2.11.).

Niiskuse konvektsioon on niiskuse ülekandumine koos gaasi v vedelikuvooluga.
Neljakandiline latt - täävide ja muude tugevate konstruktsioonide jaoks.
Niiskuslisa – siseõhu ja välisõhu veeaurusisalduste erinevus.

Nummerdamine on päripäeva, alustades ühest ning lõppeb neljaga.
Nurkpulb - nurklati vorm, kus üks külg on tugevdatud pulbiga.
Nvoldikseinte helipidavus on samaväärne lükandseitega olles 37...41dB piires.

Noorem aeg - ruumi lavastamine. Vabalt seisvad pinnad ja sambad.
Nt columbia - kive(silde v.murt.pin`ga)kasu.hoonete välisvooder.
Nõuded jäme - , peen- ning fraktsioneerimata täitematerjalidele.

Npaneelide pinnaviimistluseks on kas ehtne puit, laminaatkate või värvitud pind.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Niiskussisaldus on alla hüdroskoopsuse piiri (30%), kasutatakse valemit 5, vastasel korral kasutatakse valemit 6. Niiskussisalduse mõju uurimiseks kasutatakse kolme erineva niiskussisaldusega proovikehi: 105 oC püsimassini kuivatatud; õhkkuivad ja veesimmutatud.

Nõudvates kohtades ehk seal, kus võõras silm ei pea kõike nägema.
Nagu öeldakse – parimad kõrvaklapid on need, mida ei märka.
Nöörist on näha tellise õige asend pikema serva suhtes.

Nee - qenta,id- k'L'b-. ' frp*rcLvdi' - kooshlL ah"
Niiskuse joon on vanemal hoonel ka palja silmaga fikseeritav.

Neljakihvaline täitur on monteeritud U-kujulisele universaalraamile.
Nqh - Aa.la-c.- ) t^!,4 t*d^L irll Wutt!- t'.)', :
Nendes toodetes on boraadid asendatud vähemohtlike ainetega.

Niiskusel on omadus mööda puitu ka ülespoole ronida.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Niiskussisaldus redutseerimis - Niiskussisaldus Redutseerimis- % koefitsent % koefitsent 5 0,972 13 1,004 6 0,977 14 1,007 7 0,981 15 1,010 8 0,985 16 1,014 9 0,989 17 1,017 10 0,993 18 1,020 11 0,996 19 1,023 12 1,000 20 1,026 3.3 Puidu survetugevuse määramine piki kiudu.
Nool on harilikult paigaldatud pöördplatvormile.

Normaal - ting.Proovik.katsetus seisneb nende purust.
Neid vajadusi on üsna raske hinnata ja määrata suurust.
Niisketes ruumides on siseviimistluseks keraamiline seinaplaat.

Nõutav põhi - ning suurematel tugi- ja kõrvalmaanteedel
Nullrisk – olukord, kus kahjustust ei saa tekkida.
Nurgad tapitakse - nurgaseotised:  pikknurk  lühinurk

Naaritsakasukas on nii rikutud, et seda ei saa enam kanda.
Niiskuskäitumine on väiksemates piirides kui saematerjalil
Nitrolakk - on lahustis vedeldatud nitrotselluloos.

Normaalpinged on mõlemas tsoonis enam-vähem võrdsed.
Nõudeks on kindla põrandatemperatuuri tagamine.

Noor paatina on kuldpruun või pruunika värvusega.
Niiskusisolatsioon on korras, kas aluspind on sirge jne.
Nmax – maksimaalne tööliste arv tööl

Normaalleegis on kõik kolm tsooni selgesti näha.
Nõrgaks küljeks on aga niiskuspaisumine paksusesse.
Nõrkuseks on määrivus ja iseloomulik lõhn.

Nõudluskõver on nõudluse graafiline väljendus.
Nöörlood - majakate tegemiseks Mördilabidas
N ot - u",6husfu1,m,*-proovimassvees[g]


Nõtkeklassiks on a. Valime tabelist nõtketeguri
Nõudluskõver on tavakaupade puhul alati langev.
Näde – MATERJALIVAJADUSE NORMERIMINE

Nõmm - liivatee, h kukehari, nurmnelk.
Normaal - ja põikjõule antakse märk.

Na720 on täpne ja usaldusväärne.

Nimetissõrmest on ta nüüd poolenisti ilma.
Nägemuse elektri - ja nõrkvoolusüsteemidele.

Niisked ruumid on WC jms majapidamisruumid.

Nurkade ülesandeks on palkamaja koos hoida.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Nišš - seinasüvend, mis avardab ruumi ja kuhu võib paigutada mitmesuguseid kujusid, ehteasju jne. Tehniliselt on niššid vajalikud mitmesugustele kommunikatsioonidele, seadmetele.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Niiskuskoormused – 63. Mida väljendab veeauru osarõhk ja mida väljendab küllastusrõhk? Kuidas neid arvutatakse?
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto