Sõnu seletav sõnaraamat

Neilt on pärit ka keelte esimesed tüpoloogilised liigitused ja arutlused keelte olemusliku erinevuse üle. 20. saj teine pool • Strukturalismi mõjul kadus ajaloolise arengu käsitluse kohustus ja ettekujutus otsesest seosest keele struktuuri ja mõtlemise vahel (keel on autonoomne märgisüsteem). • Huvi kandus terviktüpoloogialt (holistic typology) osalisele (partial), hakati süvitsi uurima mingit konkreetset kategooriat eri keeltes.
Nominatiiv - akusatiivne Euroopa keeltes on tavaline, et sihitislikus e transitiivses lauses, kus on nii agent kui patsient, on agent (lühend A) nimetavas käändes (lühend NOM) ning patsient (P) mingis markeeritud käändes, nt ladina keeles (näited c-d) akusatiivis (ACC), eesti keeles tavaliselt kas osastavas käändes osasihitise korral (näide a) või omastavas käändes täissihitise korral
Nimisõna – omadussõna: N + Adj ld. k. pinguis vir (paks mees) (vasakule) rom. k. uomo grasso (un homme gras) (paremale) 3. Verb – adverb: V + Adv ld. k. Adv + V: arte astringere (vasakule) rom. k. V + Adv: stringere strettamente (étreindre étroitement) (paremale) 4. Nimisõna + Genitiiv: N + Gen ld. k. Gen + N: Pauli mater (vasakule) rom. k. N + Gen: La madre di Paolo (paremale)

Neis näidetes on lause alus (ja semantiliselt agent) markeerimata käändes (st ilma tunnuseta) ja lause sihitis (patsient) markeeritud käändes (lisatud on lõpp, mis väljendab, et tegu on sihitisega). Kui sellistes keeltes ka mittesihitisliku lause alus (S) on ilma lõputa, s.t markeerimata käändes (nagu on näidetes g ja h), nimetatakse neid keeli nominatiiv-akusatiivse süsteemiga
Neerud on oakujulised, punakaspruunid eritusorganid, mis asuvad kõhuõõnes, kusjuures vasak neer asub paremast mõnevõrra tagapool ning on veidi väiksem paremast. Neerud kattuvad väliselt kiud- e. fibrooskihiga, mis patoloogiliselt muutumata neeru pinnalt on kergesti maharebitav (raskesti maharebitav fibrooskiht viitab probleemidele.
Normikeelsemad on üliõpilased. Sellest tulenevalt võib järeldada, et mida kõrgem haridustase, seda normikeelsem inimene on. Kuna Jüri Muttika on õppinud erinevates ülikoolides ning omandanud kõrghariduse, siis võib eeldada, et põhjus, miks tema keelekasutus ei olnud normikeelest palju kõrvalekalduv, ongi tema haridustasemes.

Nimepanekumotiiv on see põhjus, miks nimi endale just sellise nime sai, nagu ta sai. 2. sünkroonilised meetodid 7) Uuritakse, mis kohanimistus on tüüpiline, mitte erandlik: nimekooslused, tüpoloogia, mallid, analoogia osa nimemoodustuses, nimede struktuuri, tuletusliiteid ja nende leviala, nimesotsioloogiat, tehakse nimestatistikat.
Ndebele keeles on kolme liiki imihäälikuid – dentaalsed (nagu „tsk,tsk“), lateraalsed (moodustatakse ühe suupoolega, kasutatakse suurte loomade nt hobuse kutsumiseks) ja palataalsed (nn korgitõmbehäälik, mis moodustatakse keelt vastu suulage tõstes ja siis imedes).
Näokolju luud on toeseks näole ning aitavad moodustada nina-ja suuõõnt.

Nist – föl|je(t)|to|nist; halati - ha|lati; malaka – Ma|laka uue info eristamine Sõnapiiri näitamine seotud rõhuga keeltes – junktuur: nt kas sul isa on – kas sul lisa on. Rõhku saab iseloomustada järgmiste füüsikaliste ja prosoodiliste omadustega
Nahua keeles on neli täishäälikut: a, e, i, o. Pikad täishäälikud kirjutatakse tavaliselt pikkusmärgiga (¯), kuid kui see pole võimalik, siis tsirkumfleksiga (â, ê, î, ô), diakriitilise märgiga (ä, ë, ï, ö) või kahekordselt (aa, ee, ii, oo) (ibid.).
Noam chomsky - on USA keeleteadlane, filosoof, kognitiivteadlane, loogik, poliitikakommentaator ja aktivist. Chomskyt on kirjeldatud kui "kaasaegse lingvistika isa" generatiivne grammatika - uurib grammatikat kui keele kasutajate kasutuses olevat teadmiste kogumit.

Negatiivne viisakus on distantseeriv - austuse, lugupidamise vajadus Positiivne viisakus on lähendav ning orienteeritud sõbraksolemise tahtmisele positiivne nägu (gruppi kuulumine, teiste poole hoidmine) negatiivne nägu (tahakse olla omapärased ja iseseisvad).
Nominatiiv - akusatiivsed keeled: keeled, milles markeeritakse sihitisliku lause agenti (A) ja mittesihitisliku lause ainsat osalejat (S) ühtmoodi; sihitisliku lause patsienti (P) aga teisiti (markeeritud käändega); skemaatiliselt: A = S; P
Nasals - spirants – stops single final consonant Wear and tear, willy-nilly kith and kin, push and pull 47. Phrasal verbs A complex verb made up of a verb (usually one of action or movement) and a prepositional adverb.

Nt emal on Lanza järgi võimalik 4 eri viisil vastata lapse teise keele: mittemõistmine, väljendatud oletus, täiskasvanu kordus, „lähme edasi“- strateegia ja koodivahetus.
Nimisõna ehk substantiiv: loom, kivi, Mart omadussõna ehk adjektiiv: hea, kollane, suur asesõna ehk pronoomen: mina, selline, mis arvsõna ehk numeraal: üks, seitseteist, neljas
Nahua keel on polüsünteetiline keel, mis tähendab, et sõnad koosnevad paljudest morfeemidest. Nad lisavad sõnatüvele erinevaid ees- ja järelliiteid, kuni tekivad väga pikad

Nõrk verb – regulaarne verb; lihtmineviku ja mineviku kesksõna lõppu lisatakse germaani keeltes –d või –t (play, played, played; pack, packed, packed)
Nose – nasal sun – solar son – filial mother – maternal mouth – oralmoon – lunar daughter – filial father – paternal stone – lithic
Nime põhiülesanne on olla silt: kas nimel on tähendus ja kas saame sellest midagi välja lugeda, on küll põnev, ent pole nimefunktsiooni seisukohalt oluline.

Nt põhja - mandariini keeles: INKLUSIIVNE 咱咱‘meie’; EKSLUSIIVNE 咱咱‘meie’ Määra klusiivsus: tok pisini k personaalpronoomen (murdeti):
Neerud on oakujulised, mis kinnituvad nimmepiirkonnas mõlemal pool selgroogu ekstrapertoneaalselt kõhuõõne dorsaalse seina külge, vasak neer.
Noh tähendab ma pole siin $psühholoogi$ rollis aga aga aga see on lissalt nagu sellised noh siuksed võibolla sellised noh ä pidepunktid

Neel on limaskestaga kaetud silindrikujuline lihaseline organ, mis kuulub üheaegselt nii hingamis-, kui seedeorganite koosseisu.
Night - time temperatures drop nearly to freezing, but rarely much below, except in the colder Scottish highland areas.
Novelli lõpus on järgmised kokkuvõtvad laused: „Kojuteel ei kõnelnud nad (Kaaret ja ta naine Maret) alguses ühtki sõna.

Neurolingvistika on bioloogiline alus keele väljendamiseks, aju (brain) osa (teine on meel ehk mind) psühholingvistikas.
Nimede ümberkirjutamisest on näiteid vanadest allikatest, isegi Piiblist, mis on näide, kuidas ümberkirjutamist on rakendatud.
Neerupealised – koosnevad kollakaspruunist koorest ja seespoolsest, kollakaspunasest või kollakashallist säsist.

Nisa – sisaldab kiulises sidekoes kolmesuunalisi (piki, põiki ja radiaalselt kulgevaid) lihasekiude.
Naharasu on võideks nii nahale kui karvadele ning takistab karva märgumist, kuivamist ja mõranemist.
Nimetatud adverbid on muutunud episteemilisteks modaalpartikliteks – neid on lähemalt uurinud Annika Valdmets.

Nimi grammatikateoorias on segane: räägitakse üld- ja pärisnimest ning lisaks veel lihtsalt nimest.
Normaallaused - grammatiline subjekt (GS) = tegevussubjekt (TS) = pragmaatiline subjekt
Noortel loomadel on orgaanilise aine hulk luudes suurem, mis muudab luud painduvamaks.

Nõukogude inimesed on viinud need lipud taigatesse ja kõrbetesse, põhja ja lõunasse.
Nimesid on tuletatud, on eri variatsioonid, analoogtuletised, riimnimed.
Nimetusi soome - ugri keeled ja uurali keeled võib kasutada sünonüümselt.

Nimede puhul on oluline nende kultuurisidusus – nimedeta ei saa suhelda.
Nime tähendus on see, mida see nimi tähendab, nt Annelinn on koht Tartus.
Neeluga on ninaõõs ühenduses tagasõõrmete ehk koaanide kaudu.

Nimeteooria teemal on sõna võtnud Platon („Kratylos“) ja Aristoteles.
Nt munamägi tähendab midagi, kuid pole sama, mis selle nime mõte.
Nimede puhul on oluline nende käitumine mitmekeelses ühiskonnas.

Nominatiiv - akusatiivne susteem maailma keeltes rohkem levinud.
Naaberpaar - nt küsimus - vastus, ettepanek - nõustumine jne
Normisüsteem on kõnekeel. Keele rikkumisel on oma tagajärjed.

Nullaste – kvalitatiivse vahelduse kolmas vokaalivaheldus
Nime kirjutusviis on muutunud läbi aegade rohkem kui kirjaviis.
Nimetuumad on need, mis kirjutatakse läbiva suurtähega.

Novellide olevikuplaanis – ainult et aegamööda, tasa, märkamatult.
Neid verbe on aja jooksul väga palju juurde tekkinud.
Nigeri - Kongo keelkond: suahiili, ruanda, luganda

Ndebele keel on suguluses Zulu keelega.

Ndebele keeles on 16 erinevat eesliidet.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ninajuur on nina kõige laiem osa silmkoobaste ees.Ninaselg katab ninaõõnt ja lüpeb ninatipuga.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Näärmeepiteel – moodustab parenhüümi.

Vote UP
-4
Vote DOWN
Nasalisatsioon – kõik vokaalid nasaalide vahel.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto