SÔnu seletav sÔnaraamat

Normiloojaid - adressaate. A.T. Kliimanni normativistlikku era- ja avaliku Ă”iguse piiritlemise teooriat on kritiseerinud I. Tammelo, kelle arvates antud kĂ€sitluse pĂ”hipuudused on jĂ€rgmised: 1) era- ja avaliku Ă”iguse mĂ”isted ei ole adekvaatsed, kuna igas Ă”iguskorras on norme, millede adressaadid pole normiloojad-adressaadid; 2) nende definitsioonide alusel on vĂ”imatu liigitada ĂŒldnorme kaheks, sest ĂŒldnormid on oleviku Ă”iguskordades ikka pretseptiiv-normiadressaatide poolt loodud.
NĂ”uab vĂ”imu - vĂ”imu mĂ”jutada inimese kĂ€itumist kĂ€sutades selleks teiste inimese survet ". Siit tuleneb Ă”iguse definitsioon: Ă”igus on spetsialiseeritud sotsiaalse kontrolli vorm, teostatav autoriteetsete sĂ€ttekoguga kooskĂ”las, rakendatav kohtulikus ja administratiivses protsessides" 1. Roscoe sotsioloogilise mudeli vĂ”ib kirjeldada jĂ€rgmiselt: Inimesed peavad silmas erinevaid huve -> konflikt inimeste nĂ”udmiste vahel -> ohustatud on ĂŒhiskonna stabiilsus ja kord.
NĂ€ivusosad - kinnisasjaga vĂ”i ehitisega mööduvaks otstarbeks ĂŒhendatud asi (ajutine maja, ajutine piire, ajutine tee), maatĂŒkiga pĂŒsivalt ĂŒhendatud ehitised, mis on pĂŒsitatud asjaĂ”iguse alusel (hoonestusĂ”igus, servituudid), tehnovĂ”rk vĂ”i -rajatis (kanalisatsioon, elektrivĂ”rk) MĂ”ttelised osad- asja jagamine mĂ”ttelisteks osadeks nii, et see vĂ€ljendab asja omandiĂ”iguse kuulumist mitmele isikule nii, et neile kuulub vaid mingi murdosa omandiĂ”igusest.

Nitraaditundlikul alal on nitraatioonide sisaldus pĂ”hjavees 20 mg/l ja Adavere-PĂ”ltsamaa nitraaditundlikul alal 30-35 mg/l. KĂ”ige kĂ”rgem nitraatioonide sisaldus on Adavere ja Esku ĂŒmbruses – ligi 50 mg/l. See tuleb intensiivsemast pĂ”llumajandustootmisest ja pĂ”hjavee toitumistingimustest (Pandivere ja Adavere-PĂ”ltsamaa nitraaditundlik ala, 2006). Nitraatioonide sisaldused maapinnalĂ€hedases pĂ”hjavees 1990date alguses ja aastatel 2000-2003 on Ă€ra toodud joonisel 1.
Nimetatud kriteeriumid on peamisteks kriteeriumideks, mis eristavad haldusĂ”iguslikke lepinguid eraĂ”iguslikest lepingutest 38. VÔÔrandamislepingud,nende iseloomustamine 1) MĂŒĂŒgileping-Asja mĂŒĂŒgilepinguga kohustub mĂŒĂŒja andma ostjale ĂŒle olemasoleva, valmistatava vĂ”i mĂŒĂŒja poolt tulevikus omandatava asja ning tegema vĂ”imalikuks omandi ĂŒlemineku ostjale, ostja aga kohustub mĂŒĂŒjale tasuma asja ostuhinna rahas ja vĂ”tma asja vastu.
Nimetatud seisukohti on riigikohus tĂ€iendanud oma lahendis nr 3-1-1-32-12, kus leitakse, et kriminaalasjas tĂ”e tuvastamise takistamine ei ole iseseisev vahistamisalus 34. Üldjuhul ei ole kriminaalkorras karistatav see, kui isik kĂ”rvaldab teda sĂŒĂŒstavaid tĂ”endeid vĂ”i esitab ametivĂ”imudele ebaĂ”igeid andmeid eesmĂ€rgiga mitte paljastada enda kuritegu, jĂ€relikult ei saa sellise teo toimepanemise ohtu kĂ€sitada ka vahistamisalusena.

Naise eriĂ”igused – saada ĂŒlalpidamist, saada aukaitsmist, mehe nime ja seisust, koduse majapidamise korraldamisega seotud juriidiliste toimingute tegemise Ă”igus (vĂ”tmeĂ”igus – eriti ĂŒksikasjalikult lahendatud linnaĂ”iguses), kohustus tĂ€ita abielulisi kohustusi, nĂ”uda alimente kui mees ise jĂ€ttis naise maha, Ă”igus saada kaitset ja moraalset toetust mehelt, vĂ”ib abielludes lisada oma perekonnanime mehe perekonnanimele.
Normatiiv - ja MITTE-NORMATIIV AKTI ERINEVUSED Normatiivakt: ‱ Suunatud objektiivse Ă”iguse kehtestamisele ‱ Sisaldab ĂŒldkohustuslikke kĂ€itumisreegleid ehk Ă”igusnorme Mittenormatiivne Ă”igusakt: ‱ Annab subjektiivsed Ă”igused ja paneb kohustused konkreetsele subjektile vĂ”i mÀÀratletud subjektide ringile ‱ Ei sisalda Ă”igusnorme, vaid rakendavad neid( N: kohtuotsus, ametisse nimetamine, autasustamine jne.)
Nias on menetluse algatamine justiitsministri ainupĂ€devuses; Bulgaarias, LĂ€tis, Prantsusmaal ja Slo- veenias jagab justiitsminister seda pĂ€devust Riigikohtu esimehe, konkreetse kohtu esimehe vĂ”i kohtu- haldusorganiga; Eestis, Rootsis ja Saksamaal puudub justiitsministril vastav pĂ€devus hoopis, see on vaid kohtu esimeestel vĂ”i ombudsman’il. Saksamaal on kohtunikul vĂ”imalik esitada koguni enesekaebus.

Normaalkujudel on kasulikke omadusi, mis vĂ”imaldavad mitmesuguste ĂŒlesannete lahendamist. Kui tegemist on vĂ€idetesĂŒsteemiga ning me otsime tĂ”eseid vĂ€idetekombinatsioone, on sageli kasulik konstrueerida vĂ€idetest valem disjunktiivsel normaalkujul. Selline valem on tĂ”ene alati, kui on tĂ”ene vĂ€hemalt ĂŒks konjunktidest, ning konjunkt saab olla tĂ”ene vaid siis, kui kĂ”ik selles esinevad literaalid on tĂ”esed.
Nimetatud teod on kaitsepĂ”himĂ”ttega hĂŒlmatud ĂŒksnes siis, kui need on Eesti karistusĂ”iguse jĂ€rgi esimese astme kuritegu (§ 4 lg 2). 3. Universaalsus- ehk maailmaĂ”iguse pĂ”himĂ”te tĂ€hendab, et riigi karistusseadus kehtib kĂ”igi sĂŒĂŒtegude toimepannud isikute suhtes, olenemata nende elukohast, kodakondsusest ja territooriumist, kus sĂŒĂŒtegu toime pandi ning olenemata sellest, kelle vastu see toime pandi.
Neid ĂŒlesandeid on vaja ĂŒle anda et koormust riigieelarvele vĂ€hendada (vĂ”ib ohtu sattuda funktsiooni tĂ€itmise kvaliteet – nĂ€iteks Riigi Kinnisvara tegevuse tulemusel koolid ei saanudki kasu, mis oli Ă€riĂŒhingu eesmĂ€rk). ‱ Avalike ĂŒlesannete ĂŒleandmine eraĂ”iguslikele isikutele, kusjuures riik vĂ”i KOV ĂŒksused tagavad ĂŒlesannete tĂ€itmise ja jĂ€relevalve - funktsionaalne ĂŒlesannete ĂŒleandmine.

Neljaviiendikuline hÀÀlteenamus – poolt hÀÀletab vĂ€hemalt neli korda enam kui vastu; Riigikogu koosseisu hÀÀlteenamus – poolt hÀÀletab ĂŒle poole Riigikogu koosseisust; Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline hÀÀlteenamus – poolt hÀÀletab vĂ€hemalt kaks kolmandikku Riigikogu koosseisust; Riigikogu koosseisu kolmeviiendikuline hÀÀlteenamus – poolt hÀÀletab vĂ€hemalt kolm viiendikku Riigikogu koosseisust.
Notar on lepingupooltele selgitanud vĂ”imalust deponeerida ostu-mĂŒĂŒgisumma notari deposiiti selliselt, et raha makstakse mĂŒĂŒjale vĂ€lja alles pĂ€rast ostja omanikuna kinnistusraamatusse kandmist vĂ”i sĂ”lmida vĂ”laĂ”iguslik kinnistu ostu-mĂŒĂŒgileping ĂŒhes ostja kasuks omandamist tagava eelmĂ€rke kandmisega kinnistusraamatusse, kuid pooled soovisid sĂ”lmida lepingu selles toodud tingimustel.
Nendes kuritegudes on kahju tekitaja vÔi endale kahju tekitaja tegevus ettekavatsetud, see on suunatud kahju tekitamisele, kuigi kahju iseloom ei vasta alati eeldatavale (soovitule). Samas ka nende kuritegude puhul, kus kannatanu kÀitumine, mis tekitas talle kahju, oli ettevaatamatu tulemuse suhtes, nagu ka tema palvel tegutsenud isikute kÀitumise osas, peavad need kaks mÔjutussuunda kasutust leidma.

Nagu asjaĂ”iguses on omand ĂŒhe subjekti - omaniku - absoluutne vĂ”im asja ĂŒle, millele korrespondeerub ĂŒlejÀÀnud subjektide kohustus seda Ă”igust aktsepteerida ja austada, on ka intellektuaalne omand seotud ĂŒhe isiku monopoolse ehk ainuĂ”igusega (NB, paradoksaalselt on intellektuaalomandi liike, kus ainuĂ”igus puudub), millele korrespondeerub teiste isikute kohustus seda Ă”igust respekteerida.
Nt ettevĂ”tlus - vabadus- seadusandja vĂ”ib piiranguid teha. Need peavad olema proportsionaalsed, ei tohi olla diskrimineerivad, sobivus, vajalikkus (avaliku huvi kaalutlus) ja mÔÔdukus (proportsionaalsus kitsamas tĂ€henduses). 2)Õigusliku reguleerimise tabavus- eeldab seda, et oleks tagatud adek-vaatne vahekord Ă”iguslike ettekirjutuste, neist arusaadavuse ja regulatsiooni tĂ€psuse vahel.
NĂ€idetes on tehe esitatud levinuima indikaatori abil: 1) eitus, tĂ€histatakse mĂ€rgiga ÂŹ (pole tĂ”si, et ...): lause p eitus ÂŹp on tĂ”ene parajasti siis, kui p on vÀÀr, nt „Pole tĂ”si, et kĂ”ik koerad on kurjad”; 2) konjunktsioon, tĂ€histatakse mĂ€rgiga & (... ja ...): lause p & q on tĂ”ene parajasti siis, kui p on tĂ”ene ja q on tĂ”ene, nt „Kass nĂ€ub ja koer haugub”;

NĂ”ukogu juures on moodustatud kohtute temaatikaga tegelevad komiteed – Euroopa kohtunike kon- sultatiivnĂ”ukogu (CCJE) ning ÕigusemĂ”istmise tĂ”hususe Euroopa komitee (CEPEJ).*15 Need organid kohtuvad regulaarselt, arutavad erinevaid kohtute tööga seotud probleeme ning koostavad arvamusi ja ettepanekuid Ministrite NĂ”ukogule, olles seega liikmesriikidele tĂ”husaks suunanĂ€itajaks.
Notari ametitoimingud on loetletud notariaadiseaduse §-s 29. Nende hulka kuuluvad tehingute ja tahteavalduste tĂ”estamine, pĂ€rimisasjade lahendamine, allkirjade, Ă€rakirjade ja muude dokumentide Ă”igsuse tĂ”estamine, raha, vÀÀrtpaberite ja vÀÀrtasjade hoiustamine, vabatahtliku enampakkumise lĂ€biviimine ja tĂ”estamine ning muude seaduses loetletud ĂŒlesannete tĂ€itmine.
Noumenon ehk inimene kui noumen, inimene iseeneses). Inimene mÔistuse kandjana on suuteline tÔusma kÔrgemale oma animaalsest seisundist ning looma mÔtlemise kategooriate abil looduse fenomenide kohale tÀiesti uue mÔttelise maailma (moodsalt öeldes mÔttelise maailmamudeli). KÔlblus jagunes Kanti Ôpetuses kaheks valdkonnaks: Ôiguseks ja moraaliks.

Nsvl - is, kus algul sai bioloogiline koolkond kĂŒllaltki tugeva aluse, tehti poliitiline otsus, et kuritegevus on kindlasti sotsiaalne nĂ€htus ja kuritegevus on “paha kapitalismi” selge tunnus ning otsustati, et kuritegevuse puhul ei ole lubatud rÀÀkida bioloogilistest pĂ”hjustest ning puhtadministratiivselt keelati kĂ”ik bioloogilised uuringud.
Narkomaan – isik, kellel narkootiliste vĂ”i psĂŒhhotroopsete ainete tarvitamsie tagajĂ€rjel esineb psĂŒĂŒhiline vĂ”i fĂŒĂŒsiline sĂ”ltuvus nendest ainetest.
Normatiivne akt on suunatud reeglina kindlaks mÀÀramata inimeste ringi jaoks ja on mÀÀratud korduvaks kasutamiseks, Ă”igusnormi rakendamise akt aga sisaldab ettekirjutust konkreetsele isikule ja ta on ĂŒhekordse toimega, st mÀÀrab kindlaks selle isiku Ă”igused ja kohustused. Oma iseloomult on Ă”iguse rakendamise akt juriidilise fakti tĂ€hendusega.

NĂ€idisena on toodud kaasus21, milles tuuakse vĂ€lja kitsaskohad nĂ”ude loovutamise piirangute nĂ€ol, mis on sĂ€testatud VÕS paragrahvis 166. Vaadeldakse ka aspekti, mis kerkib esile seoses vĂ”lgade sissenĂ”udjatelt saabuvate kirjadega. Lisana on Ă€ra toodud tĂ€itemenetluse seadustiku paragrahv 2 sĂ€tted, millistel alustel tegutsevad tĂ€iturid.
NĂ”usolek 13 - kuni 15-aastase alaealise töölevĂ”tmisel; 6) ĂŒhe vanema vĂ”i hooldaja kirjalik nĂ”usolek 15- aastaseks saanud alaealise töölevĂ”tmisel; 7) seadusega ettenĂ€htud juhtudel töötamisluba vĂ€lismaalase vĂ”i kodakondsuseta isiku tööle vĂ”tmisel; 8) muud dokumendid seaduse vĂ”i vabariigi valitsuse mÀÀrusega ettenĂ€htud juhtudel.
Ningtöötervishoiu - ja tööohutusalase vĂ€ljaĂ”ppe ja tĂ€iendĂ”ppe kord .Uutele töötajatele tuleb tutvustada ettevĂ”tte juhtkonna kinnitatud töökorraldust, tule- ja elektriohutusnĂ”udeid, juhendeid vajalike isikukaitsevahendite kasutamise kohta jms.Juhul, kui sa tööandjana ei ole mÀÀranud töökeskkonnaspetsialisti, lasub see ĂŒlesanne sinul.

NĂ€ilik tehing on tĂŒhine Tehingu tĂŒhistamine Tehingu, mis on tehtud olulise eksimuse, pettuse, Ă€hvarduse vĂ”i vĂ€givalla mĂ”jul vĂ”i raskete asjaolude Ă€rakasutamise tĂ”ttu vĂ”i muudel seaduses sĂ€testatud alustel, vĂ”ib seaduses sĂ€testatud korras tĂŒhistada Kui tehing on seaduses sĂ€testatud alustel ja korras tĂŒhistatud, on see algusest peale
Normativistlik paradigma – juured 17. sajand (Grotius ja loomuliku Ă”iguse pĂ”himĂ”tted)  loomuliku Ă”iguse kontseptsioon ongi kajastatud kriminoloogia normativistlikus paradigmas, kusjuures idealistlikult meelestatud kriminoloogid kĂ€sitavad nn loomuliku kriminaalĂ”iguse allikana inimese olemust vĂ”i siis inimesest kĂ”rgemal seisvat alget.
Noorukid on Ôigussubjektsed? Millisesse Ôiguse valdkonda kajastatud probleem kuulub? Kas kaasuses on kirjeldatud sotsiaalseid norme? Kas poisid panid toime Ôigusrikkumisi? Kas nende kÀitumises on teo Ôigusvastasust vÀlistavaid asjaolusid? Kas poiste kÀitumises on juriidilise fakti tunnuseid? Kui jah, siis millist liiki?

N loobumissĂŒsteem ehk vahetu ja kohene pĂ€randi ĂŒleminek seaduse alusel, Prantsuse sĂŒsteem). LoobumissĂŒsteemi kohaselt vĂ”ib pĂ€rija seaduses sĂ€testatud aja jooksul pĂ€randist loobuda (kolm kuud). ‱ PĂ€rSi eelnĂ”u seletuskirjast: “LoobumissĂŒsteem peaks teenima eelkĂ”ige selguse, Ă”iguskindluse ja vara sĂ€ilitamise eesmĂ€rki.
Naturalism on reduktsionistlik: vĂ€ited moraali ja eetika kohta on tegelikult vĂ€ited looduslike faktide kohta; mitteautonoomne eetika). [25]4)Ühiskondliku lepingu rajamine inimeste mĂ”istuslikule Ă€ratundmisele, et ĂŒhiskonna sĂ€ilitamiseks ja kaitsmiseks tuleb ĂŒhineda ning loovutada osa vĂ”i kĂ”ik oma Ă”igused riigile.
Normide kogum on oma olemuselt konvensionaalne, st normikohase kÀitumise sisu on alati inimkoosluste endi poolt kokku lepitud.

Neljas konventsioonis on ĂŒhine artikkel 3: kĂ”ik peavad sellest kinni hoidam ka siis kui on tegemist siseriiklku konfliktiga – pĂ”himĂ”te et isikud kes ei vĂ”ta osa sĂ”jategevuses, neid tuleb kohelda inimlikult ja neid ei tohi tappa, piinata, neid ei tohi pantvangi vĂ”tta vĂ”i nende suhtes rakendada alandavat kohtlemist.
Numbriliselt on nĂ€ha piirangu kehtestamise jĂ€rel valimisaktiivsuse suurenemist, aga samas kaaluvad Ă”iguskantsleri hinnangul negatiivsed aspektid piirangute positiivse mĂ”ju ĂŒle. Lisaks tĂ”i Ă”iguskantsler vĂ€lja kahtluse keelu efektiivsuse osas, kuna keelust kĂ”rvalehiilimine oli tema hinnangul liialt lihtne.
Notar on pooltele selgitanud, et Pandi Eseme muutumisel maa vĂ”i hoonestusĂ”iguse oluliseks osaks, on Pandipidajal Ă”igus nĂ”uda pandiĂ”iguse ĂŒmbervormistamist kinnistut vĂ”i hoonestusĂ”igust koormavaks hĂŒpoteegiks, alates ehitisealuse maa vĂ”i hoonestusĂ”iguse kohta kinnistusregistri osa avamisest.

Nimetatud Ă”igused on tihedalt seotud PS §-s 32 reguleeritud omandiĂ”igusega (aktsiad, ĂŒhingu vara jne) ning PS §-s 113 reguleeritud maksuĂ”igusega (maksustamine kui ettevĂ”tlusvabaduse piirang).58 EttevĂ”tlusvabadus on seotud ja kattub osaliselt PS §-s 29 sĂ€testatud Ă”igusega valida tegevusala ja elukutset.
Normatiivne funktsioon – seaduse rakendaja on seadusega seotud tehniliselt, dogmaatiliselt ja Ă”iguslikult.
Nendeks asjaoludeks on eelkÔige vÀlismaalase poolt toimepandud Ôigusrikkumise raskus, vÀlismaalase Eestis elamise kestus, vÀlismaalase vanus, pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise tagajÀrjed vÀlismaalase ja tema perekonnaliikmete jaoks ning sidemed Eesti ja pÀritoluriigiga.

Notar on lepingupoolte esindajatele selgitanud, et omandiÔigus kinnistule tekib ostjal tema kui kinnisasja omaniku kinnistusraamatusse kandmisega, mitte kÀesoleva lepingu sÔlmimisega, samuti tekib reaalservituut kinnistusraamatussekandmisega ja lÔpeb sealt kande kustutamisega.
Negatiivsed sanktsioonid – Ă”igusnormidel formaalne sotsiaalne kontroll Ă”igusvĂ€listel mitteformaalne sotsiaalne kontroll pluss mitteformaalsed sanktsioonid sanktsioneerimise eesmĂ€rk Sanktsioon peab olema suunatud sĂŒsteemi stabiilsuse ja sotsiaalse integratsiooni ning usalduse taastamiseni.
Nato - liikmelisuse saavutamiseks (ANP 2000/2001). KaitsejĂ”udude arendamisel lĂ€htutakse jĂ€rgmistest prioriteetidest: – luua kogu ĂŒhiskonda hĂ”lmav totaalkaitsesĂŒsteem; – arendada ĂŒldvĂ€gedena esmajĂ€rjekorras vĂ€lja kaks peajĂ”udude brigaadi ja reageerimisĂŒksus (-

Normatiivakt - ĂŒldakt ehk Ă”igustloov akt, uunatud objektiivse Ă”iguse kehtestamisele, sisaldab ĂŒldkohustuslikke kĂ€itumisreegleid e Ă”igusnorme Mittenormatiivne Ă”igusakt- ĂŒksikakt, annab subjektiivsed Ă”igused ja paneb kohstused konkreetsele sobjektile vĂ”i subjektide ringile.
Nimetatud ĂŒlematel on kindlaksmÀÀratud juhtimisvolitused neile alluvate ĂŒksuste ĂŒle. VĂ€eliigi ĂŒlema otsuse ettevalmistamiseks moodustatakse vĂ€eliigi staabi isikkoosseisu baasil vĂ€eliigi juhtimispunktid, mis teevad tihedat koostööd kaitsejĂ”udude vastavate juhtimispunktidega.
Notar on lepingupoolte esindajatele selgitanud, et kuna kinnistamine toimub alles pĂ€rast riigilĂ”ivu tasumist, edastab ta ĂŒhe eksemplari kĂ€esolevast lepingust Tallinna Linnakohtu Kinnistusametile siis, kui notarile on esitatud maksekorraldus riigilĂ”ivu tasumise kohta.

NÀilik tehing on selline, mille puhul pooled on kokku leppinud, et tehingu tegemisel tehtud tahteavaldustel ei ole avaldatud tahtele vastavaid Ôiguslikke tagajÀrgi, sest pooled tahavad jÀtta mulje tehingu olemasolust vÔi varjata tehingut, mida nad tegelikult teha tahavad.
NÀilik on selline tehing, mille tegemisel on pooled kokkuleppinud, et tehingu tegemisel tehtud tahteavaldusel ei ole Ôiguslikke tagajÀrgi (fiktiivne tehing). Pooled tahavad jÀtta mulje tehingu tegemisest vÔi soovivad varjata tehingut, mida tegelikult teha tahavad.
Normidele on omapÀraks, et nad vÀlistavad sÔjaseisukorra vÔi erakorralise seisukorra ajaks pÔhiseaduse mÔningate sÀtete toimimise ja need sÀtted asendatakse vastavate erakorraliste sÀtetega, nÀiteks vÔib toimuda sÔnavabaduse, liikumisvabaduse jne. piiramine.

NĂ”ude aluseks on eelkĂ”ige VÕS §§ 100, 101 lg 1 p 3 ja 115. Seega vĂ”ib juhul, kui juhatuse liige rikub oma kohustusi, esitada tema vastu nĂ”udeid nii ÄS alusel (nt ÄS § 187 alusel) kui ka juhatuse liikme lepingu alusel, kui rikuti lepingust tulenevat kohustust.
No plagiarism – is when you introduce information that is common knowledge (e.g. China is oriental country). As soon as this knowledge becomes more studied by somebody and this information has some source – you need to credit the source the information came from.
NÀilik on tehing, mille puhul pooled on kokku leppinud, et tehingu tegemisel tehtud tahteavaldusel ei ole avaldatud tahtele vastavaid Ôiguslikke tagajÀrgi, sest pooled tahavad jÀtta mulje tehingu olemasolust vÔi varjata tehingut, mida nad tegelikult teha

NĂ€ited pks - s sisalduvate Ă”igusnormide analĂŒĂŒsist § 19. Vastutus teise abikaasa vĂ”etud kohustuste eest Abikaasa vastutab teise abikaasa vĂ”etud kohustuste tĂ€itmise eest niivĂ”rd, kuivĂ”rd abikaasa vĂ”ib teda esindada vĂ”i teda oma toimingutega kohustada.
NÔudeÔiguse juures on vaja eristada nÔudeÔiguse alust ja abinorme.
NÔusolekule on vajalik ka seniselt poolelt, kuna teda ei saa tahtevastaselt menetlusest eemaldada . Vastaspoole nÔusolekuta (ja ka senise poole) vÔib ÔigusjÀrglane astuda menetlusse ja teda vÔib sinna kaasata kolmanda isikuna Ôiguseelneja poolel.

NÀitena on toodud Riigikohtu lahend, kohtuasja number 3-2-1-43-0420. NÔuet ei vÔi loovutada, kui loovutamine on seadusest tulenevalt keelatud vÔi kui kohustust ei saa selle sisu muutmata tÀita kellelegi teisele kui senisele vÔlausaldajale.
Nagu kirjutas E. Ilus oma raamatus, et tÀnapÀeva juristidel oleks Roomlastelt paljugi Ôppida ja nii leían ka mina, et see on iga tudengi raudvara, mille peab omandama, et mÔista Ôigust paremini ja lahendada tÀnapÀevaseid keerulisi probleeme.
Normatiivne reguleerimine – inimeste kĂ€itumine korraldatakse ĂŒldiste reeglite abil ja kĂ€itumise liikude mudelid vĂ”i etaloonid, mida kasutatakse kĂ”ikide seda liiki kĂ€itumise suhtes, st sellele mudelile peavad alluma kĂ”ik, kes satuvad mudeli raamidesse.

Notarite kojal on Ă”igus teostada ka jĂ€relevalvet notarite poolt rahapesu ja terrorismi rahastamise tĂ”kestamise seaduse ning selle alusel kehtestatud Ă”igusaktide nĂ”uete tĂ€itmise ĂŒle ja kehtestada notarite kohustuslikud maksed Notarite Kojale.
NĂ”ukogu pĂ€devuses on EL Ă”igusaktide vastuvĂ”tmine, ĂŒldine majanduspoliitika koordineerimine, rahvusvaheliste kokkulepete sĂ”lmimine, ĂŒhise vĂ€lis- ja julgeolekupoliitika kujundamine jt. ‱ NĂ”ukogul on eesistujariik, mis vahetub iga 6 kuu tagant.
Nagunii on tema nÔue liigkasuvÔtjalik ega saa kuuluda lepingujÀrgses ulatuses vÀljamÔistmisele. Kohtunik tegi pooltele ettepaneku sÔlmida kompromiss, mille jÀrgi maksab B A-le vÔlgnevuse pÔhiosa ja intressi, kokku 63 000 krooni.

Nimetatud printsiip on sĂ€testatud PS §-s 22, mille kohaselt: kedagi ei tohi kĂ€sitleda kuriteos sĂŒĂŒdi olevana enne, kui tema kohta on jĂ”ustunud sĂŒĂŒdimĂ”istev kohtuotsus ning keegi ei ole kriminaalmenetluses kohustatud oma sĂŒĂŒtust tĂ”endama.
Noumenaalne maailm on petlik kujutlus sellest, mida vĂ”iks aduda ilma ĂŒhegi vaatepunktita olevus. Noumenaalne “mina” on aga vajalik, postuleerimaks inimese tahtevabadust, sest fenomenaalne “mina” on oma tegutsemises liialt determineeritud.
Nikaia – 325 2. 1. Konstantinoopol – 381 3. Efesos – 431 4. Chalkedon – 451 5. 2. Konstantinoopol – 553 6. 3. Konstantinoopol - 680-681 5/6 e. Trullo (Trullanum) – 691 (toimumispaik – Konstantinoopol) 7. 2. Nikaia - 787

NĂ€ide pks - s sisalduvast negatiivsest vastutusest § 189. Kohtu nĂ”usolekuta tehtud mitmepoolsed tehingud (4) KĂ€esoleva seaduse §-dest 187 ja 188 tuleneva keelu rikkumise korral kohaldatakse tsiviilseadustiku ĂŒldosa seaduse § 130.
Nimetatud registreerija on kohustatud edastana DVK-le 20 kalendripĂ€eva jooksul omapoolse vastuse Teie vaidlustusavaldusele, milles ta peab pĂ”hjendama oma Ă”igust domeeninime registreerida ja lĂŒkkama ĂŒmber vĂ€ited Teie Ă”iguste rikkumise kohta.
NÔukogul on Ôigus tutvuda kÔikide aktsiaseltsi dokumentidega, kontrollida raamatupidamise Ôigust ja vara olemasolu, samuti saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta, nÔuda juhatuselt tegevusaruannet ning bilansi koostamist.

NĂ”ude aegumisaeg on 3 kuud, alates osanike otsuse vastuvĂ”tmisest (ÄS § 178 lg 1). Ühinemise (ÄS § 398 lg 1), jagunemise (ÄS § 441 lg 1) ja ĂŒmberkujundamise (ÄS § 481 lg 1) otsuste puhul seadusega sĂ€testatud 1-kuuline tĂ€htaeg.
Normatiiv ehk Ă”igusdeokument, Ă”igusaktid – erilisel viisil moodustatud dokumendid, milles riigiorganid vastavad oma pĂ€devusele vĂ”i kompetensile kehtestavad ĂŒhiskondlikest suhetest osavĂ”tjatele Ă”igusi ja panevad kohustusi.
Nottebohm – loobus saksa kodakondsusest ning vĂ”ttis Liechtensteini kodakondsuse ning kolis LĂ”una-Ameerikasse (peale sĂ”da vĂ”eti kodakondsus Ă€ra). Kohus ĂŒtles, et sa oled siiski sakslane, sest sul on genuine link Saksamaaga.

NĂ”udlus - ja pakkumiskĂ”vera pikal perioodil nihkeid tekitab NĂ”udluskĂ”vera nihkeid paremale tekitab tarbijate sissetuleku suurenemine, muude hĂŒviste hindade langus, tarbijate eelistuste muutumine vaatlusaluse kauba kasuks.
Nt röövimine on lĂ”pule viidud, kui isik ĂŒtleb „rahakott siia, vastupidi - nuga” (lĂ€hisuhe loomine on katse) ehk vĂ€ljapressimise vĂ”i Ă€hvardusega, nt murdmise alustamine on ka lĂ”plik. JĂ€llegi ei olene see tagajĂ€rjest.
Normide rakendamine ehk korraldamine – on selline Ă”. realiseerimine, mida teostavad pĂ€devad riigiorganid (kohus, politsei jne); on kompetentsete riigiorganite riigivĂ”imualane organiseeriv tegevus Ă”.normide realiseerimisel konkr.

Nurga alt – alkoholi mĂŒĂŒgi ja kĂ€ttesaadavuse piiramine, selle hinna tĂ”stmine pĂ”hjustaks ehk madalamate ĂŒhiskonnakihtide suundumise salaviinale, selle tootjate hulk suureneks ja kĂ€ttesaadavus oleks oluliselt lihtsam.
Nn segavastutus - mille kohaselt ei vastuta ametnik ega abiteenistuja kannatanu ees vahetult, vaid kannatanu Ă”iguste kaitseks ja vĂ”lgniku maksevĂ”ime tagamiseks on kannatanule kohustatud kahju hĂŒvitama avaliku vĂ”imu kandja.
Nt koks - s tehtud muudatuse kohaselt (RT I 2006, 29, 218) on igal volikogu liikmel Ă”igus kuuluda vĂ€hemalt ĂŒhte komisjoni (§ 47 lg 1). Volikogu töökorraldus Töövorm ja keelekasutus volikogus Töövorm on istung.

N autoritaarsed – Ă”igussuhte subjektid ei ole vĂ”rdsete Ă”igustega, vaid alati on ĂŒks pool riigivĂ”imu esindav ehk Ă”igustatud subjekt, teine pool aga avaliku vĂ”imu ettekirjutusi tĂ€itma kohustatud ehk kohustatud subjekt.
Nimetatud kinnistamisavaldus on Tallinna Linnakohtu Kinnistamisametis menetluses, sellest tulenevad Ôigusmuudatused on kÀesoleva lepingu sÔlmimise pÀevaks kinnistusraamatusse kandmata, samuti ei ole kinnistamisavaldust tagasi vÔetud.
NĂ”ude nĂ€ol on tegemist mittetĂ€ieliku kohustusega VÕS § 4 lg 2 p 4 mĂ”ttes – vĂ”lgnik vĂ”ib sellise kohustuse tĂ€ita ja vĂ”lausaldaja vĂ”ib selle tĂ€itmist nĂ”uda, kuid tĂ€itmisnĂ”uet maksma panna vĂ”imalik ei ole.

Netovara on   vÀiksem  vÔi   jÀÀks  vÀiksemaks   aktsiakapitali  ja   reservide  kogusummast,   mille  vÀljamaksmine aktsionÀridele ei ole lubatud seadusest vÔi pÔhikirjast tulenevalt. 
Neid muudatusi nimetatakse glosseemideks ehk Justinianuse-eelseteks interpolatsioonideks. Digestide koostajad ise muutsid vajaduse korral teadlikult vana redaktsiooni, terminoloogiat, tegid tĂ€iendusi ja ka lĂŒhendeid.
Ngo - dega on probleemiks see, et me ei tea kelle ees mingi konkreetne NGO tegelikult vastutav on. NĂ€iteks riik ise on vastutav oma rahva ees. PĂŒha Tool on katoliku kirik rahvusvahelise Ă”iguse subjektina.

NĂ€rvivĂ”rgustike erutus - ja pidurdusvĂ”ime mustri muutumine; viimane tugineb sĂŒnaptiliste efektide muutmisel ja rakumembraani erutuvuse pikaajalistel muutustel (sh lokaalselt): + struktuurimuutused vs protsessi edasikestmine.
Notar on avaliku vĂ”imu kandja, kes tĂ€idab talle pandud avalikke ĂŒlesandeid isiklikult ja enda nimel, olles ametitoimingutes osalejate suhtes erapooletu ning seotud ulatusliku saladuse hoidmise kohustusega.
Naritsa raamatus on rÀÀgitud vaid dekreetide kahest liigist, tegelikult on neid kolm! Mis on esmane Ôigus ja mis on teisene Ôigus ning rahvusvahelised lepingud ja Ôigus? (Laffranque) NB! Prima facie kohustuslikkus

Normide struktuurid on teatud mĂ”ttes inimeste poolt kunstlikult konstrueeritud; nad on omapĂ€rased mĂ”ttepildid, mis pĂŒĂŒavad standardiseerida ĂŒhiskondliku eesmĂ€rgi ja tegeliku ĂŒhiskondliku kĂ€itumise vahelist seost.
NĂ€htavasti on paavst arvamisele jĂ”udnud, et piiskoppidest, ordust, ristisĂ”dadest ikkagi veel kĂŒllalt ei ole seks, et eestlaste juures ristiusuliste valitsus ning ristiusk kindlasti pĂŒsima jÀÀks ja leviks.
Nimetatud kuriteos on ettenĂ€htud karistuse ĂŒlemmÀÀr vĂ€hemalt kĂŒmneaastane vĂ”i eluaegne vangistus. Seega on seadusega ĂŒldiselt karistusjĂ€rgse kinnipidamise maksimaalne tĂ€htaeg paika pandud – kĂŒmme aastat.

Notari ametitoiminguks on abielu sÔlmimise ja lahutamise kinnitamine ning abielukande ja abielulahutuse kande koostamine perekonnaseaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse alusel (vt notariaadiseaduse § 29 lg 3 p 7).
Niinimetatud huviteooria on nendest teooriatest vanim ja selle autoriks on Rooma jurist Ulpianus, kes vĂ€itis, et avalik Ă”igus on see, mis on seotud riigi huvidega, eraĂ”igus aga on see, mis on seotud ĂŒksikisiku kasuga.
Normikontroll – kontrollitakse madalamalseisva ĂŒldnormi vastavust kĂ”rgemalseisvale ĂŒldnormidele. Abstraktses normikontrollis kontrollitakse kahe ĂŒldakti vastavust vĂ€ljaspool konkreetse juhtumi konteksti.

Notariaalne vorm – ‱ Tehingu materiaalne kinnitamine vastavalt TsÜS §81. Notar kontrollib, kas allakirjutaja on sama isik, kelle allkiri lepingus on. Notar ei kontrolli teksti, ainult allakirjutanud isikuid.
Nt kohtul on Ôigus tunnistada seadus kehtetuks, parlament (valitsust toetav koalitsioon) mÀÀrab valitsuse ettepanekul riigieelarve kaudu kohtu, presidendi, Ôiguskantsleri, riigikontrolli jt rahastamise.
Naiste diskrimineerimine on mis tahes vahede, erandite vĂ”i piirangute tegemine soo jĂ€rgi, mille eesmĂ€rgiks on luua olukord, kus inimĂ”iguste ja pĂ”hivabaduste olemasolu naistel tunnistatakse vĂ€hem vĂ”i ĂŒldse mitte.

Notar on fĂŒĂŒsiline isik, kes on vabakutse esindaja (notaritasu seadus). 8. Kas notar tĂ€idab dokumentide vormistamisel avalikke ĂŒlesandeid? Jah, tĂ€idab kĂŒll, riik annab talle avalikud ĂŒlesanded.
NĂ”ustumus on saadetud Ă€ra Ă”igeaegselt, kehtib see Ă”igeaegselt saadetud nĂ”ustumusena. Hilinenuks loetakse nĂ”ustumus ĂŒksnes siis, kui pakkumuse esitaja teatab teisele poolele viivitamata hilinemisest.
Normatiivne reguleerimine - inimeste kĂ€itumist korraldatakse ĂŒldise reegli abil, millega mÀÀratakse kindlaks kĂ€itumismodel, etalon, mida kasutatakse kĂ”ikide vastavat liiki kĂ€itumisaktide vĂ”i subjektide suhtes.

Noorsoopoliitika on ennekĂ”ike negatiivse vĂ€ljaselgitamine, Ă”ige kĂ€itumise Ă”petamine noortele. See toetub ka ĂŒldisele vajadusele, tunnustuse vajadusele – on vaja kuidagi saavutada staatust grupi seas.
Notaritel on tekkinud vÔimalus ja huvi viia ennast laiemalt kurssi Ôigusvaldkondadega, millega neil enne kokkupuudet ei olnud, sest nendes valdkondades oli notariametit pidades tegutsemine keelatud.
Niisuguste Ă”igusallikatena on olnud kasutusel: A)Õiguslike sanktsioneeritud tava – tekkis riigi ja Ă”iguse algperioodil selliselt, et riik vĂ”ttis kasutusele tava normid ja andis tava normidele Ă”iguse tĂ€henduse.

Negatiivne meetod – haldusĂ”igus on avalik Ă”igus, mis ei kujuta endast riigi, konstitutsiooni vĂ”i protsessiĂ”igust. positiivne meetod – haldusĂ”igus on PS ja sellele allutatud Ă”igusallikate produkt.
Normativistide jÀrgi on uus norm kehtiv vaid siis, kui ta vastab vastavate Ôigusnormide (-aktide) hierarhias kÔrgemalseisvale Ôigusnormile (-aktile) - vrdl kontinuiteedi ning actus contrarius printsiibid.
Nt kopliliinidel on maju, kus inimesed jĂ€tavad meelega ukse luku panemata, sest kui lukus siis lĂ”hutakse kindlalt Ă€ra. Üks kuriteoliik, millest teatamine on paranenud, on autovargused – 86% juures.

NĂ€itajate osas ehk nn lĂŒhike teave). Toitumisalane teave esitatakse 100 g mee kohta kasutades pealdist „100 g mett sisaldab” vĂ”i „Toitumisalane teave 100 g mee kohta” vĂ”i muud samavÀÀrset.
Naabrivalve raames on algatatud mitmesuguseid tegevusi – mĂ”nes sektoris toimub regulaarne naabrivalve patrull, teises korraldatakse igal suvel noortele vaba aja tegevusi ja kolmandas on koristustalgud.
Nb objektiivteleoloogilised on need sellepÀrast, et nad on olemas, aga seadusandja ei pruugi olla nendest teadlik, vahel isegi olles nendest teadlik ta taandab end nendest ja teeb mis tahab, mis on vÀga halb :)

NĂ€ilik tehing on ĂŒldjuhul tĂŒhine, nĂ€htused, mille vastu on suunatud Ă”igusrikkumine kuid kui nĂ€iliku tehingu jĂ€rgi lĂ€ks vara ĂŒle heausksele omandajale, 4) Õigusrikkumise objektiivne kĂŒlg.
Nimetatud kriteerium on pĂ”hiliseks mittetulundusĂŒhingute liigitamise aluseks. Seadusega ei sĂ€testata ammendavalt neid eesmĂ€rke, mille saavutamiseks isikud vĂ”ivad koonduda mittetulundusĂŒhingutesse.
Noorsootöötaja on teadlik noorte elu tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskab hinnata noore olukorda ja vajadusi, valida ja rakendada sobivaid meetodeid ning analĂŒĂŒsida tehtud töö mĂ”jusust.

Normidel on teiste Ôigusnormide suhtes kÔrgem juriidiline jÔud ning millega mÀÀratakse kindlaks kÔige fundamentaalsemad suhted inimeste ja riigi vahel ning riigikorralduse pÔhialused.
NĂ€ilisus - soovitakse tekitada Ă”igusnĂ€ivust, nagu tehing oleks tehtud vĂ”i varjata mingit muud tehingut, kuna nĂ€iliku tehinguga pole soovitud Ă”iguslikke tagajĂ€rgi, siis on ta tĂŒhine.
Narkokuriteo puhul on tegemist I astme kuriteoga, kus tegemist suurte rahadega ning konkreetseid asjaolusid arvestades saab öelda, et Àhvardus oli selline, mille tÀideviimist oli alus karta.

Neli seadust on 4 mĂ”istuse erinevat vormi, mis ilmutavad end neljal kosmilise reaalsuse tasandil, kuid jÀÀvad ĂŒheks mĂ”istuseks. Need on Igavene, Looduslik, Jumalik ja Inimlik Ă”igus.
Normaalne tööaeg – ĂŒldine riiklik norm 8 tundi/40 tundi lĂŒhendatud tööaeg – vĂ€iksem tööajanorm, osaline tööaeg-normist lĂŒhem tööaeg, Ă”htune tööaeg-18.-22, öötöö-22-6,
NĂ”ustumus – kas otsene tahteavaldus (jah, ma soovin olla selle lepinguga seotud, allkirja andmine) vĂ”i kaudne tahteavaldus, mingi tegu, mis vĂ€ljendab nĂ”usolekut sĂ”lmida leping.

Nt pisivargused – spetsiifiline varaste kiht, kes pĂŒĂŒavad nii, et omanikule ei jÀÀks selget tunnet, et omanikult midagi varastatud on. Nt sendipealt ei tea, palju on raha rahakotis.
NĂ”ukogu pĂ€devuses on EL Ă”igusaktide vastuvĂ”tmine, ĂŒldine majanduspoliitika koordineerimine, rahvusvaheliste kokkulepete sĂ”lmimine, ĂŒhise vĂ€lis- ja julgeolekupoliitika kujundamine jt.
Nimetatud eritingimused on vĂ€lja toodud VÕS § 405. Nimetatud pragrahvist tulenevad eritingimused peavad olema vĂ€lja toodud nĂ€iteks liisingulepingutes vĂ”i jĂ€relmaksuga mĂŒĂŒgilepingutes.

Nt keeld – HMS § 67 lg 2: isik on haldusakti kehtima jÀÀmist usaldades kasutanud Ă€ra saadud vara, teinud tehingu vara kĂ€sutamiseks, muutnud muul viisil oma elukorraldust.
Notarite koda – notariaaltoimingute praktika ĂŒhtlustamine, notarite ametitegevuse koordineerimine, jĂ€relevalve ametikohustuste tĂ€itmise osas, vĂ€ljaĂ”ppe korraldamine, notarite
NĂ€ilik tehing on tĂŒhine N: KĂ€sutustehing – Kohtu vĂ”i muu seadusega selleks Ă”igustatud ametiasutuse vĂ”i ametiisiku poolt antud kĂ€sutuskeeldu rikkuv kĂ€sutustehing on tĂŒhine.

Normatiivakt ehk Ôigustloov akt. Paljudes riikides ainus Ôigusvorm ja on selline riigist lÀhtuv akt, mis on suunatud Ôigusnormide kehtestamisele, muutmisele vÔi kehtivuse.
Normatiivsuse kontrollimine – juristid uurivad, kas Ă”igusakt kinnitab Ă”iguskorra normatiivsust, kas akt vastab loomuĂ”iguse pĂ”himĂ”tetele ja jurisprudentsi nĂ”uetele ning pĂ”hiseadusele.
NÔustamisfunktsioon - notar selgitab osalistele erapooletult vÔimalusi, kuidas saavutada tehinguga osalejate tahtele kÔige paremini vastav tulemus, ja taotletava tehingu tagajÀrgi.

Normistik – Hans Kelsen 2. pĂ”hivailik – Carl Schnitt 3. integratsiooni protsess – Rudolf Smend 4. vÀÀrtuskord – Rudolf Smend 5. ĂŒhiskonlik leping – John Locke
Neminem laedere – Mitte kedagi vigastada 16. Aliud est vendere, aliud emere; aliud est merx, aliud pretium – Teine on mĂŒĂŒmine, teine ostmine; teine on kaup, teine on hind.
Nagunii on kÔik mustanahalised, mis diskist me rÀÀkida saame aga siiski nad vÔtavad vastu, et kaitsta mustanahalisi. Tulevikus vb peab hoopis valgenahalisi kaitsma.

Niisugused tulemused on aga seatud jĂ€llegi kahtluse alla teiste autorite poolt, kes on korranud Erlichi analĂŒĂŒsi, kuid kasutanud samade algandmete töötlemiseks teisi meetodeid.
NÔudehoius on pangas olev arvelduskonto, millelt klient saab igal ajahetkel oma raha kasutada. NÔudehoiuse igapÀevast kasutamist elektrooniliselt vÔimaldab deebetkaart.
Nimelt koodi on vÔimalik edasi arendada - iganenud programmi lÀhtetekst vÔib sisaldada komponente, mida on vÔimalik taaskasutada uute ja paremate programmide loomisel.

NÔudlikkus vÀÀrtusena tÀhendab seda, et Eesti Euroopa poliitika peab olema nÔudlik nii enese kui ka partnerite suhtes.Vaid nÔudlikkus seatud eesmÀrkide tÀitmisel viib sihile.
Nt vÔlasuhetes tÀhendab heas usus kÀitumine Ôiguslikult seotud poolte jaoks seda, et nad peavad kÀituma teineteise suhtes nagu Ôiglased ja ausalt mÔtlevad inimesed.
NĂ”ukogul on Ă”igus vĂ”tta otsuseid vastu koosolekut kokku kutsumata kui pĂ”hikiri ei nĂ€e ette teisiti ja sellega on nĂ”us kĂ”ik nĂ”ukogu liikmed (ÄS § 323 lg 1).

Negatiivne asjaolu – normativism vĂ€idab, et sotsiaalsed faktorid ei mĂ”juta Ă”igust, ku isee oleks nii, siis oleksid kĂ”ikide riikide Ă”igusnormid ja sĂŒsteemid sarnased.
Negatiivne vabadus on vabadus midagi teha vÔi tegemata jÀtta, nÀiteks uskuda vÔi mitte uskuda, elukutset valida vÔi mitte valida, osaleda vÔi mitte osaleda valimistel.
Normatiivse printsiibina on ettevaatus lĂŒlitatud geneetiliselt muundatud organisme (GMO) puudutavatesse direktiividesse ja saastuse kompleksse vĂ€ltimise ja kontrolli direktiivi.

Normil on kahesugune iseloom: 1. sisemine (muhamedlaste religioossed veendumused, side Allah’ga) 2. vĂ€limine (reguleerib indiviidi suhteid teiste inimestega)
Notaritasu suurus on seadusega kindlaks mÀÀratud ning vastavalt NotS §13 lg 2 ja 3 on notaritel keelatud sÔlmida mistahes kokkuleppeid notaritasu mÀÀrade muutmiseks.
Niisamuti on palgaseaduse3 kohaselt seadusevastane palga vÀhendamine vÔi suurendamine olenevalt töötaja soost, rahvusest, nahavÀrvist ja muudest asjaoludest.

NÔudlus - ja pakkumiskÔverate lÔikepunkti nimetatakse turu tasakaalupunktiks, sellele vastavat hinnataset tasakaaluhinnaks ning kaubakogust tasakaalukoguseks.
Normatiivakt on riigi poolt kehtestatud, erilises korras vastu vĂ”etud vahel ka spetsiaalse vĂ€liskujuga dokument, mis sisaldab ĂŒldkohustuslikke kĂ€itumisreegleid.
Normatiivne tĂ”lgendamine – tĂ”lgendaja subjektiks reeglina Ă”igustloova akti vastuvĂ”tnud organ b. Kasuaalne ehk kohtulik tĂ”lgendamine ‱ Mitteametlik ehk mitteofitsiaalne

Normativistid on nn puhta Ôiguse ideoloogid: Ôigus tekib vaid iseendast, ei ole mÔjutatud mingitest sotsiaalsetest faktoritest ega poliitilistest seisukohtadest.
Normivastuolud - kui Ôiguslikult sÀtestatud kÀitumine vÔib tunduda samaaegselt nii kÀsuna kÀituda vastaval viisil kui ka mittekÀsuna kÀituda vastaval viisil.
NĂ€ivad - lĂŒngaga on tegemist siis kui seadusandja polegi kavatsenud elulisi asjaolusid faktilise koosseidu kaudu siduda Ă”iguslike tagajĂ€rgede saabumisega.

NĂ”ude rahuldamine on vĂ€listatud kui nĂ”udja valdus on rikkuja vĂ”i tema eelkĂ€ija suhtes omavoliline ja nĂ”udja valdus oli omandatud ĂŒhe aasta jooksul enne rikkumist.
Naiivne on arvata, et mitte-lÀÀnlased „lÀÀnestuvad” LÀÀne kaupade (kihisevad joogid, pleegitatud pĂŒksid, rasvarikkad toiduained) omandamise lĂ€bi.
Niisuguse argumentatsiooniga on pĂŒĂŒtud vastata kriitikale karistusjĂ€rgse kinnipidamise kui sanktsiooni pihta, et seelĂ€bi tĂ”rjuda rohkeid ja kaalukaid argumente selle vastu.

Noored rohelised on asutatud poliitiline noorteorganisatsioon, mis oma tegevuses ja pÔhimÔtetes jÀrgib Erakond Eestimaa Rohelised tÔekspidamisi ja pÔhimÔtteid.
Normatiivakt ehk Ă”igusakt (ka Ă”igustloov akt) On suunatud objektiivse Ă”iguse kehtestamisele, ta sisaldab ĂŒldkohustuslikke kĂ€itumisreegleid ehk Ă”igusnorme.
Nominaalne skp – mÔÔdab kaupade ja teenuste hinda jooksvates hindades Reaalne SKP – mÔÔdab kaupade ja teenuste hinda vĂ”rreldavates (baasaasta) hindades.

Normatiivne kommunikatsioon on siis mĂ”istetav ja Õe vallas piisav, kui normide pĂ”hjendamise keeleanalĂŒĂŒtiliste ja keelefilosoofiliste teooriatega piisavalt arvestatakse.
NĂ”ukogudesse valimised on (1936. aasta pĂ”hiseadusest alates) ĂŒldised ja ĂŒhetaolised, tĂ€idesaatvad organid (tĂ€itevkomiteed) on nĂ”ukogude jauures ja neile aruandvad.
NĂ”ustu vĂ”i on vĂ”lausaldajale mÀÀratud hÀÀlte arvu vaidlustanud teine vĂ”lausaldaja, mÀÀrab vĂ”lausaldaja hÀÀlte arvu ĂŒldkoosolekul osalev kohtunik.

Negatiivne stsenaarium – kui moratoorium lĂ”peb ja krediidiastutus ei vasta nĂ”uetele, siis tegevusluba kuulutatakse kehtetuks tuues aluseks Krediidiasutuste seaduse.
Nimelt elu - vĂ”i Ă€riruumide ĂŒĂŒrileandja vĂ”ib ĂŒĂŒrilepingu VÕS § 315 lg 1 nimetatud juhtudel ĂŒles öelda, teatades sellest ette vĂ€hemalt 30 pĂ€eva.
Normid h - D-tĂŒĂŒp regulatiivsed ja vastutus menetlusnormide rikkumise eest on sĂ€testatud materiaalĂ”iguse normidega hoopis nt kriminaalĂ”iguse eriosas.

Nimelt loomuĂ”iguslased on pĂŒĂŒdnud lĂ€htuda sellest, mille jaoks Ă”igus ĂŒldse olemas on. SeetĂ”ttu aga ongi nad vaadelnud Ă”iguse ja eetika vahekorda selle ideaalis.
NĂŒĂŒd selge on see, et see punkt toodigi tööseadusesse sisse kuna tööandjad olid tĂ”sises hĂ€das, et kuidas saada lahti töötajast keda enam ei vajata.
Notar on eriline sĂ”ltumatu ametnik, kelle ĂŒlesandeks on tagada tehingute ja muude Ă”igusdokumentide (nĂ€iteks volikirjade) seaduslikkus ja Ă”igsus.

NĂ€hes pankrs – i ĂŒhe ĂŒlesandena krediidisĂŒsteemi tugevdamist ja vĂ”lausaldajatele enama kindluse andmist, valiti Eestis viimasena mĂ€rgitud lĂ€htealus.
Normi kehtestamine – normi veel pole, see alles luuakse (esmakordselt). Normi sanktsioneerimine – norm on juba olemas, selle tĂ€itmist hakatakse kontrollima.
Nimetatud juhtudel on pandipidajal Ôigus nÔuda oantijalt pandi eseme ja selle omandamist tÔendava dokumentatsiooni kohest andmist pandipidaja ainuvaldusesse.

Normatiivaktid ehk ĂŒldaktid 1 Seadus on normatiivakt, mis on vastu vĂ”etud riigivĂ”imu kĂ”rgeima esindusorgani poolt vĂ”i rahva tahte vahetu vĂ€ljendusena.
Note ab on juhtiv elektroonikafirma Skandinaavias,talle kuuluvad ettevÔtted Rootsis,Norras,Soomes,Inglismaal,Baltimaades,Poolas ja samuti ka Hiinas.
Nt keegi on loobunud oma omandiÔigusest, siis sellele on olnud omandiÔigus, aga uus omandaja saab algsel viisel (VÔs pg 96). Nt sundvÔÔrandamine.

Noored rohelised on osalenud juba ka olulistel vĂ€lisĂŒritustel – Global Greens kongressil Brasiilias ja Coaliton Clean Baltic konverentsil Soome Karjalas.
Normatiiv - ehk Ôigustloov akt on selline riigist lÀhtuv akt, mis on suunatud Ôigusnormide kehtestamisele, muutmisele vÔi kehtivuse lÔpetamisele.
Notari töökohaks on tema bĂŒroo 4. BĂŒroo peab olema avatud iga tööpĂ€ev vĂ€hemalt 5 tundi 5. Ametlikult vĂ”ib ta tegeleda Ă”ppetööga vĂ”i teadustööga.

NĂ€ilik tehing – tehing, mille pooled on teinud kavatsuseta luua 3) Õigusrikkumise objekt – need ĂŒmbritseva maailma vastavaid Ă”iguslikke tagajĂ€rgi.
NĂ€iva lĂŒngaga on tegemist siis, kui seadusandja polegi kavatsenud elulisi asjaolusid faktilise koosseisu kaudu siduda Ă”iguslike tagajĂ€rgede saabumisega.
Negatiivne vabadus - vabadus piirangutest teha ĂŒkskĂ”ik mida Pos. Vabadus- vĂ”imaluste olemasolu reliseerida oma potentsiaali (inimesed kasvavad vabamateks).

Nimetatud sĂ€tetes on tĂ€pselt reguleeritud, kellele ja millal vĂ”ib dokumendi ĂŒle anda ning kuidas toimida juhul, kui isik keeldub dokumenti vastu vĂ”tmast.
Nimetatud Ă”igus on pĂ”hiseaduse kohaselt igaĂŒhel, kuid Riigikogu valimise seaduse paragrahvi 51 alusel on see Ă”igust piiratud aktiivse agitatsiooni ajal.
Normatiivsus - Ă”igusega mÀÀratakse kindlaks, mida peetakse konkreetsel ajahetkel ĂŒhiskonnas heaks ja mida halvaks, mida soodustatakse ja mida mitte.

NĂ”ukogu volitused on nĂŒĂŒd 4 aastat (varem 3). NĂ”ukogu valib munitsipaliteedi tĂ€itevvĂ”imu juhi (linnapea, rajoonivanem) ja teised olulisimad ametiisikud.
Noortel kinnipeetavatel on enamasti madal enesehinnang, puuduvad igasugused eesmÀrgid elus toimetulemiseks, tihti polegi neil, kuhu peale vabanemist elama minna.
NĂ”ude loovutamine on leping senise vĂ”lausaldaja (loovutaja) ja uue vĂ”lausaldaja vahel, millega loovutaja annab temale kuuluva nĂ”ude ĂŒle teisele isikule.

NĂ”ukogul on Ă”igus saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi (osaĂŒhingu) tegevuse kohta ning nĂ”uda juhatuselt tegevusaruannet ning bilansi koostamist.
Notar on tĂ€iesti sĂ”ltumatu ametiisik, kellele riik on delegeerinud Ă”igussuhete turvalisuse tagamise ja Ă”igusvaidluste ennetamise ĂŒlesande.
Niisuguse mĂ”iste on eriosas (konkreetne sĂŒĂŒtegu). Õigusvastasus ja sĂŒĂŒ on ĂŒldosa normi vahel jaotatud. Kui on erinorm, siis lĂ€htutakse erinormis.

Notarite koda on alates 1995. aastast Ladina Notariaadi Rahvusvahelise Liidu liige ja alates 2004. aastast Euroopa Liidu Notariaatide NÔukogu liige.
Negatiivsed sanktsioonid – Ă”igusnormidel formaalne sotsiaalne kontroll Ă”igusvĂ€listel mitteformaalne sotsiaalne kontroll pluss mitteformaalsed sanktsioonid
Nimetatud asjaolud on sÀtestatud seadustes ja neid kohaldatakse subjektidele, kes kehtivate seaduste kohaselt saavad olla Ôiguserikkumise subjektideks.

Normaalivormid on tavaliselt kirjapanemata. 2 suurt ĂŒl:reguleerida inimeste kĂ€itumist ja olla aluseks kĂ”ikidele teistele sotsiaalsetele vormidele.
Normilooming on seotud veel ĂŒhe vĂ€ga tĂ€htsa asjaga: inimesi ĂŒhendasid veresidemed ja sellst ĂŒhendusest piisas arhailise Ă”iguse situatsioonis.
Nikomachose eetika on Aristotelese ĂŒks kolmest eetikaalasest teosest, mis kĂ€sitleb kĂ”ige inimlikumat kĂŒsimust- kuidas elada ja kuidas olla Ă”nnelik.

Normitehnika on vĂ€ga nĂŒansirikas ja uute seadusesĂ€tete formuleerimine vĂ”ib sisaldada mitmeid sisulisi ja vormilisi probleeme ja vĂ€ljakutseid.
NÔude eeldused on erinevad, aga sageli mÔlema nÔude eeldused on tÀidetud ning siis on asja leidjal vÔimalik valida, kummal alusel nÔue esitada.
Ntx keeleseadus - peale seaduse jÔustumist tundsid paljud ennast vÀga ebamugavalt (venelased). Seadus on mÔeldud kÔigi jaoks, kes riigis elavad.

NĂ€ilik tehing on tĂŒhine. Piiratud teovĂ”imega isiku ĂŒhepoolne tehing, on tĂŒhine, kui puudub seadusliku esindaja eelnev nĂ”usolek (TsÜS § 10).
NÔusolekunÔuded - kinnisasja omaniku Ôigustatud huvide kaitseks on ette nÀhtud, et vÔÔrandamise ja koormamise vÔib siduda omaniku nÔusolekuga.
Nato - ga. KaitsejÔud struktureeritakse ja Ôpetatakse vÀlja olemaks koostegutsemisvÔimelised NATO ja tema liikmesriikide jÔududega.

Normil on oma koht, ilmumine pole tÀhtis, uus norm lÀheb sinna, kus teised samasugused normid. Vastavalt Ôigusharule on nt paigutamine.
Negatiivseteks kĂŒlgeks on , et vastutus on suurem kui teistel Ă€riĂŒhingutel ning investorite vĂ€hesuse tĂ”ttu on ettevĂ”ttel raskem areneda ja laieneda.
NĂ€ilik tehing on tĂŒhine. Kui nĂ€iliku tehingu jĂ€rgi vara lĂ€ks ĂŒle heausksele omandajale, siis loetakse see ĂŒle lĂ€inuks Ă”iguslikul alusel.

Normikontroll on Ă”iguspĂ€rasuse kontrolli meetod, mille raames kontrollitakse madalamalseisva ĂŒldakti vastavust kĂ”rgemalseisvale ĂŒldaktile.
Nt omanikul on Ôigus oma asja vallata, kasutada, kuidas soov on. TsiviilÔiguses subjektiivses tÀhenduses on kÀitumine riiklikult tagatud.
Nimetatud juhtudel on meil tegemist haldusaktiga formaalses mÔttes(annab vÀlja administratsioon). Legislatuur vÔtab vastu seaduseid ja otsuseid.

Narkomaania – psĂŒĂŒhiline vĂ”i fĂŒĂŒsiline sĂ”ltuvus, mis on tekkinud narkootiliste vĂ”i psphhotroopsete ainete tarvitamise tagajĂ€rjel.
Normatiivne reguleerimine — inimkĂ€itumise korrastamine ĂŒldiste ja ĂŒldkohustuslike kĂ€itumismudelite abil, mis laieneb kĂ”igile sama liiki juhtudele.
Nullharu on ainus avatud lĂ”petatud haru (seda ei saa lammutada). Niisugust kĂ€situst Ă”igustab asjaolu, et tĂŒhi hulk on kooskĂ”laline.

NaabrusĂ”igused – piiravad nĂ€iteks kinnisasjal ehitamist, kui see vĂ”ib tekitada kahju Rida kitsendusi on seotud vete ja metsa kasutamisega
Noored rohelised on korraldanud poliitilisi ĂŒmarlaudasid ja sĂ”lminud esmaseid koostöösuhteid teiste poliitiliste noorteorganisatsioonidega.
Normatiiv - ehk ĂŒldakt on suunatud objektiivse Ă”iguse kehtestamisele, ta sisaldab ĂŒldkohustuslikke kĂ€itumisreegleid ehk Ă”igusnorme.

Nunc staadiumisse ehk tavaolekusse. ĂŒïƒŒ Igas arengus on vĂ”imalikud ja iseenesest ka loomulikud nii kriisid kui (revolutsioonilised) muutused.
NĂ€ilik tehing on tĂŒhine. Kui nĂ€iliku tehinguga varjatakse teist tehingut, kohaldatakse varjatud tehingule selle tehingu kohta sĂ€testatut.
Nimetatud karistustest on pĂ”hikaristuseks rahatrahv, ĂŒhingu tegevuse peatamist vĂ”i lĂ”petamist vĂ”ib kohaldada nii pĂ”hi- kui ka lisakaristusena.

Normi isikustamine - isikule antakse vÔimalus oma Ôigusi kasutada ja kohustusi tÀita + antakse tagajÀrgi, mis saabub, kui normi ei jÀrgita.
NĂ”ude aegumistĂ€htaeg on kolm aastat ajast, mil Ă”igustatud isik kahjust ja kahju hĂŒvitamiseks kohustatud isikust teada sai vĂ”i pidi teada saama.
Neid printsiipe nimetatakse erinevates allikates erinevalt, kÔige levinumad nimevariandid on loogika aksioomid, pÔhireeglid vÔi seadused.

NĂ€idisloetelu on § 314-319. Elu vĂ”i Ă€riruumi tĂ€htajalise ĂŒĂŒrilepingu ĂŒlesĂŒtlemise tuleb jĂ€rgida VÕS § 325 sĂ€testatud nĂ”udeid.
Normatiivakt e. ĂŒldakt on suunatud objektiivse Ă”iguse kehtestamisele, ta sisaldab ĂŒldkohustuslikke kĂ€itumisreegleid ehk Ă”igusnorme.
Nt advokatuur – mÀÀratud kaitse tagamine kritimaal- ja vÀÀrteoasjades saab toimuda tulemuslikult vaid siis, kui jĂ”ud on koondatud.

Normi vÔi on oluliselt rikkunud protsessiÔiguse normi, mis vÔis kaasa tuua ebaÔiglase kohtulahendi. Riigikohtus on 19 kohtunikku.
Negatiivne vastutus on aga sanktsiooni rakendamine Ôigust rikkunud isiku suhtes, mis jÀrgneb Ôigusnormi dispositsiooninÔuete rikkumisele.
Nt kokkulepped – ostja ostis mingi asja, mĂŒĂŒja andis asja ĂŒle, aga hinnad on vahepeal tĂ”usnud ja siis lepitakse kokku uues hinnas.

Nimetatud karistustest on rahatrahv ja haldusarest pÔhikaristused, eriÔiguse ÀravÔtmist vÔib kohaldada nii pÔhi- kui ka lisakaristusena.
Neoklassikaline tootmisfunktsioon – ceteris paribus ĂŒhe tootmisteguri panuse suurenedes suureneb ka toodangumaht, kuid jĂ€rjest vĂ€iksemalt mÀÀral.
Normi tekst on kindel koht lahenduskÀigu alguspunkti tÀhenduses, kuid kaasuse lahendamiseks tuleb ikkagi jÔuda lahendusnormini.

Niisugune kontroll on osa Ôigusvaidluse lahendamisest ja vÀljuks seetÔttu pÔhiseaduslikkuse jÀrelevalve asja lahendamise piiridest.
Nexum - eriline laenutehing, formaalne tehing, viie tunnistaja ja kaalumehe juuresolekul. Sisuks krediidi ja laenu suhted.
Nimetatud kvaliteedinormid on vahetult seotud keskkonnapÔhiÔigusega, sest need mÀÀravad paljuski kindlaks, milline on hea keskkonnaseisund.

Nimetatud meetodit on kasutatud ka meetme pÔhiseaduspÀrasuse hindamisel ja olulisematest karistusÔiguse printsiipidest kirjutamisel.
Neid arusaami on ikkagi peetud igaĂŒhele kuluvaks! Nad ei ole antud vĂ”i kingitud kellegi vĂ”i mingisuguse ilmaliku vĂ”imu poolt.
NĂ€ide beliisist – LĂ”una- Ameeriks riik, kus neil oli ka ikka oma pĂ”lisrahvas enne kui neid koloniseeriti Euroopa riikide poolt.

NÔusolekut on vaja ka lapse bioloogilistelt vanematelt (v.a siis kui hooldusÔigus on Àra vÔetud). Kohtuprotsess on kinnine.
Neljandas jaos on veel hĂŒpoteek B kasuks, mis kanti kinnistusraamatusse 10.10.2001.a. Selle hĂŒpoteegi summa on 1 miljon krooni.
Nimetatud Ôigussubjekti on positiivses Ôiguses konstitueeritud juba mÔned aastad, mÔistetakse selle olemust nii mÔnigi kord vÀÀralt.

Normatiivne - inimeste kĂ€itumist korraldatakse ĂŒldise reegli abil, millega mÀÀratakse kindlaks kĂ€itumismudel (Ă€riseadus)
NĂ”ude loovutaja on kohustatud ĂŒle andma kĂ”ik dokumendid, mis on selle nĂ”udega seotud ja mis tĂ”endavad selle nĂ”ude olemasolu.
NĂ”usolekut on vaja ka siis, kui vĂ”lgniku poolt pakutud sooritus on vÀÀrtuslikum vĂ”i sama vÀÀrtusega (VÕS § 89 lg 1).

Normi reeglile ehk mallile (st: prognoositud teole ja tagajÀrjele). Mistahes tahtelise kÀitumise aktil ehk teol on tagajÀrg.
NÀiv oht on see, kui olukord tundub ohtlik, aga tegelikult ei ole kuigi linna avaliku korra eeskirja mingi oht vÔimalik.
NĂ”rk koht on tĂ”rjumine tundeelamuslikult oluliste inimeste poolt, lĂ€hedaste kaotus jne. Labiilsed vajavad sĂŒdamlikkust.

NÔuab Ôiglust - kuningas pidi sekkuma kohtumÔistmisesse ja hiljem vabandama ametnike ees, sest ta tegi otsuse möldri kasuks.
NÔudlus on kauba vÔi teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta olemasoleva hinna korral kindlal ajahetkel.
Nagu lÀÀne - Euroopas, pĂ”hines Vene feodaalsĂŒsteem lÀÀnihĂ€rra ja maa kasutaja omavahelistel Ă”igustel ja kohustustel.

Normatiivne Ă”igusakt on suunatud Ă”igusnormi kehtestamisele, ta sisaldab ĂŒldkohustuslikke kĂ€itumisreegleid, ta on Ă”iguse ĂŒldakt.
Normikuulekad on kĂ”igi normirikkujate vastu). VĂ€lisele rĂŒnnakule reageerib normikuulekas ĂŒhiskonna osa ĂŒhtse tegevusega.
Nt vm - Tsetseenia sĂ”jas – mĂ”isteti ĂŒks kindral sĂŒĂŒdi, sest tuuakse kindrali ette, tsetseeni vĂ”itleja tapeti.

Nullaarne predikaat on lihtsalt lausearvutuse lause, mille tÔevÀÀrtus sÔltub interpretatsioonist samamoodi nagu lausearvutuses.
Napoleon bonaparte on vÀljendanud arvamust, et Caesari kirjatöödega tutvumine peaks igale ohvitserile lausa kohustuslik olema.
Nimetatud eelnÔu on leidnud palju kajastamist ja erinevaid diskussioone nii erinevate spetsialistide kui ka lapsevanemate seas.

NĂ”udlus - ja pakkumiskĂ”vera nihked pikal perioodil – turutasakaal pĂŒsib, kuni muud tegurid pĂŒsivad muutumatutena.
Neid nĂ”udeid on ĂŒpris palju mida peab ĂŒks hotellijuht jĂ€lgima, et tema hotelll vastaks kĂ”ikidele jĂ€rkue tingimustele.
Nimetatud toimingutele on omane Ôiguslik iseloom, nad on Ôigusliku tÀhendusega, nende sihiks on Ôigusliku tagajÀrje tekitamine.

Normaktide sĂŒstematiseerimisel on suur tĂ€htsus ka seaduslikkuse tagamise seisukohalt kui ka mugava ja ratsionaalse kasutamise seisukohalt.
Negatiivsed immissioonid – niisugused juhtumid, kui kinnisasjalt vĂ”etakse Ă€ra nt pĂ€ike, valgus, Ă”hk, vĂ€ljavaade, jurdepÀÀsu
Negatiivne vabadus – inimeste vabadust vĂ”ib piirata ainult niivĂ”rd, kuivĂ”rd see hakkab piirama teiste inimeste vabadust.

Nietzsche meetodiks on uurida moraali genealoogiat filoloogiliselt ja etĂŒmoloogiliselt ehk lĂ€bi sĂ”nade algsete tĂ€henduste.
Nt hobujĂ”ud – vĂ”imsus, mis on vajalik 550 naela tĂ”stmiseks ĂŒhe jala kĂ”rgusele sekundi jooksul, ehk 745,7 vatti.
Nendeks isikuteks on nii piirnevate maatĂŒkkide omanikud (naabrid) ja kaugemad eraĂ”iguslikud isikud kui ka ĂŒldsus, riik.

Nietzsche on veendunud, et inimesed on vĂ”imetelt vĂ€gagi ebavĂ”rdsed ja Ă”ige ĂŒhiskond peab sellest ka lĂ€htuma.
Nominaalset skp - d vĂ”ib oluliselt mĂ”jutada inflatsioon. Inflatsioon on ĂŒldise hinnataseme mĂ€rgatav ja pĂŒsiv tĂ”us.
NĂ€ivad lĂŒngad – olukord, kus pĂ”himĂ”tteliselt seadusandjal pole kavatsust sellist olukorda Ă”iguse abil korrastada.

Notar nimetatakse ametisse eluaegselt, notari tööpiirkonnaks on kindel piirkond, milleks Eestis on maakond.
Nendes jagudes on eraldi vaadeldud Eesti ja Vene notariaadi korraldust ja antud nende sĂŒsteemide vĂ”rdlev analĂŒĂŒs.
NÔude loovutamine on kÀsutustehing, millega tÀidetakse selle aluseks olnud kohustustehingust tulenev tÀitmiskohustus.

Naabrivalvel on mitmeid lepingupartnereid, kelle toodetelt ja teenustelt saavad naabrivalvega liitunud soodustusi.
Neo pi - r test- Costa, McCrae- ĂŒlemaailmselt hetkel mĂ”jukaim test- dimensionaalne lĂ€henemine isiksusele.
Nimetada 21 - aastaseks saanud ja vÀhemalt kÀesoleva seaduse 1. lÔikes sÀtestatud nÔudmistele vastava isiku.

Nimetatud kriteeriumid on peamisteks kriteeriumideks, mis eristavad haldusÔiguslikke lepinguid eraÔiguslikest lepingutest
NĂ€idises on need kaks nimekirja viidud kokku- nii on parem ĂŒlevaade kohalolnutest ja hÀÀli lihtsam lugeda.
NÔusoleku mittesaamisel on tööandjal Ôigus nÔudeÔiguse realiseerimiseks pöörduda töövaidluskomisjoni vÔi kohtusse.

Nt abort – kas loote Ă”igus elule vĂ”i ema Ă”igus oma kehale? Olenevalt ĂŒhiskonnast on vastused erinevad.
NĂŒĂŒdisaegsele kommunikatsioonile on iseloomulik piiriĂŒlesus, millest on tingitud vajadus senisest suurema harmoniseerituse jĂ€rele.
Negatiivne ad - aistingu tĂ€ielik kadumine vĂ”i tundlikkuse oluline nĂŒrinemine kestval vĂ”i tugeval Ă€rritusel.

NaabrusÔigused on spetsiifiline osa kinnisomandi kitsendustest, need on eraÔiguslikud kinnisomandi kitsendused.
Noorukina on nad kĂŒlmad, allaheitlikud, pĂ”ikpĂ€ised, hĂ€belikud, taktitud, aga ka kergemeelsete tegudega.
Nimetatud periodiseering on muuseas kĂ”ige enam levinud ning leidnud laia toetust Ă”igusteadlaste seas ĂŒle kogu maailma.

Normatiivne akt on tavaliselt kindlaks mÀÀramata inimiste ringi jaoks ja on mÀÀratud korduvaks kasutamiseks.
Normatiivne reguleerimine - in kĂ€itumist korraldatakse ĂŒldise reegli abil, millega mÀÀratakse kindlaks kĂ€itumismudel.
NÀilikud on tehingud mille puhul pooled on kokku leppinud, et tehing ei too kaasa Ôiguslikke tagajÀrgi.

Non liquet – kohtunik pole suuteline tĂ”de vĂ”i mittetĂ”de vĂ€lja selgitama tuginedes poolte vĂ€idetele.
Normatiivakt ehk Ôigust loov akt. Iguslik ehk sanksoniseeritud tava tekkis riigi ja Ôiguse tekkeperioodil.
NÔukogul on 3 liiget, kui pÔhikiri ei nÀe ette juhatus juhtimisel kinni pidama suuremat liikmete arvu.

Neid peavaldkondi on vĂ”imalik liigendada omakorda alavaldkondadeks, kuhu omakorda lĂŒlituvad kĂ”rvalvaldkonnad.
Niisugusteks vastuvĂ€ideteks on tasaarvestus, kĂ€enduslepingu vormitĂŒhisus vĂ”i lepingu tĂŒhistamine TsÜS sĂ€tete alusel.
Normatiivaktis on nÀiteks sÀtestatud isikud, kes mingisuguseks kÀitumiseks on kohustatud vÔi Ôigustatud.

Nt inimĂ”igused on iga inimese sĂŒnnipĂ€rased Ă”igused, mis ei sĂ”ltu tema rassist, soost ega usutunnistusest.
NĂ€itena on toodud ĂŒĂŒritĂ”stmise teade 23 ning avaldus ĂŒĂŒri tĂ”stmise tĂŒhisuse tunnus- tamiseks24.
Vote UP
-1
Vote DOWN
NĂ”udeĂ”igused – Ă”igus nĂ”uda mingi konkreetse tegevuse tegemist , vĂ”i millegi tegemisest hoidumist ‱ KujundusĂ”igus – Ă”igustatud isik vĂ”ib teatud viisil kĂ€ituda (nt lepingust taganeda, ĂŒles öelda, hinda alandada) ‱ VastuĂ”igused – Ă”igus teatud viisil kĂ€ituda teise poole kĂ€itumise suhtes.

Narkokuritegevus on levinud eelkĂ”ige Tallinnas (33  60) ja Narvas (7  17), tasement juhib Narva pikalt.
Naturaalsetel obligatsioonidel on siiski oma juriidilineefekt,mis pÔhjustab nende kÀsitluse teiste obligatsioonide kÔral.
Negatiivne aspekt - on vÀga konservatiivsed ja avaldavad uutele regulatsioonimehhanismidele tugevat vastupanu.

Nimetatud toiming on kiire ja ei nÔua pandud (turvalisus/Ôiguskindlus); Testamendi tÔestamine 510.- ajakulu.
Normatiivne akt on suunatud kindlaksmÀÀramata inimeste ringi jaoks ja on mÀÀratud korduvaks kasutamiseks.
Nt omandireservatsioon – pĂ€randaja sureb enne viimase suhteid Ă”iguskorra poolt seatud raamides vabalt kujundada.

Negatiivne tÔendamine on alati raskem ja tegelikkuses kÀib see teatud positiivsete faktide kaudu NÀiteks: alibi.
Nichd uurimisprotokoll on tÀielikult struktureeritud protokoll, mille alla kuuluvad kÔik uuriva intervjuu faasid.
Normatiivne – Ă”igusnormidele keskendumine, Ă”igusnormi ĂŒlesehitus, kuni tema ĂŒhiskonda paigutamine.

Novatsioon ehk uuendus (novatio). Üks obligatsiooniĂ”iguslik suhe asendatakse teise samaulatuslikuga.
NĂ”ukogul on Ă”igus teha muudatusi kasumi jaotamise ettepanekus enne selle esitamist ĂŒldkoosolekule.
Nimetamiseks on vaja Ă€ra kuulata kohtu ĂŒldkogu arvamus ja saada kohtute haldamise nĂ”ukoja nĂ”usolek.

Normide vahel on vastuolu. Õiguskorras objektiivses Ă”iguses on lahendamise jaoks normid vastuolulised.
NĂ€dalalĂ”pu pakkumine – PĂ€ikesega tĂ€histatud tootepakkumised, mille hind kehtib neljapĂ€evast pĂŒhapĂ€evani.
NĂ”udeĂ”igus – Ă”igus nĂ”uda teistelt vastavat kĂ€itumist ‱ Ă”iguskaitse – juriidiliselt tagatud.

NĂ”udeĂ”iguse alus – mingeid reegleid sisaldav norm vĂ”i ka lepingutingimus, mis nĂ€itab, mida saab nĂ”uda.
Niisugune olukord on loomulikult ebanormaalne ja tuleb seetÔttu lahendada Ôigusnormide tÀiendamise teel.
Normi pĂ”hiseadusevastasus – kui haldus kahtleb akti PS-pĂ€rasuses, siis seda normi ta kohaldamata jĂ€tta ei tohi.

Novatio – uuendus, muutmine; ĂŒhe vĂ”laĂ”igusliku suhte asendamine teisega nii, et esimene kaob
NÔude aegumistÀhtaeg on 30 aastat nÔude sissenÔutavaks muutumisest, kui seaduses ei ole sÀtestatud teisiti.
NĂ”ukogu pĂ€devus - § Üldiste funktsioonide alusel jagatud - § 306., § 316. jĂ€relevalve juhatuse ĂŒle.

Nö mĂ€ngulisus ehk protsess oli vĂ€ga oluline – protsess oli kĂ”ige olulisem, isegi otsusest olulisem.
Notar on fĂŒĂŒsiline isik, kes tĂ€idab riigi poolt seadusega ĂŒle antud avalikku funktsiooni.
NÔudeÔiguse alus on kas Ôigusnorm vÔi lepingutingimus, mis on aluseks selle nÔudeÔiguse olemasolule.

Narkokuritegude toimepanejad on noored, neist kuulusid 2001. aastal rohkem kui pooled vanusegruppi 18-24 eluaastat.
Nimetatud mÀÀratlus on vĂ€heinformatiivne ning samuti liiga ĂŒldine selleks, et olla sisuliselt kasutatav.
NĂŒĂŒd naftahind on tihedalt korreleeritud paljude finantsnĂ€itajatega, nĂ€iteks, dollari kurssiga ning

Normatiivne – tĂ”lgendusele on andnud normi vastuvĂ”tnud instants (asutuse aste), on ainuĂ”ige.
Normidest lÀhtudes on vÔimalik kaalutleda, milline konkreetne kÀitumise oleks juriidiliselt korrektne.
NÔustaja on menetlusosalise toetaja menetluse kÀigus, kellest ei tohi saada nn libaesindajat.

Naturalistlik pĂ”hjuslikus – tuleneb loodusteadusest, mateeria liikumine toob kaasa muutust teises mateerias.
Nt inuiitidel on kaks hÀlbiva kÀitumise vormi: eraviisilised vÀÀrad teod ja avalikud kuriteod.
Nt ps - s on K-lised normid, kuid on ja ka teisi norme/seadusi, mis sisaldavad K-i norme).

Neid asjaolusid nimetatakse juriidilisteks faktideks ja nad on sĂ€testatud Ă”igusnormi hĂŒpoteesis.
Normikuulekas on kÔrgema serotoniini tasemega kui kurjategijal, kellel on mÔnevÔrra madalamal.
NotaribĂŒroodes on olemas kĂ”ik Ă€riĂŒhingute asutamiseks vajalikud nĂ€idised ja dokumendipĂ”hjad.

NÔustumus on otsese tahteavaldusega vÔi mingi teoga vÀljendatud nÔusolek sÔlmida leping.
Niga ette on nÀhtud. See sÀte ei takista liidu Ôiguses ulatuslikuma kaitse kehtestamist.
Nt koera - hundi-ĆĄaakali hĂŒbriidi puhul vĂ”ib olla ikkagi ebaselge, kas see on koer vĂ”i

Negatiivne ĂŒldpreventsioon – nĂ€itab, et seadused on olemas ja pannakse tööle vastavate ametnike poolt.
Non liquet – ei ole selge 6. Fungibilis est res, quae pondere, numero, mensurave constat.
Nep - i algatas Lenin, kuid 1924 aastal Lenin suri ja Stalin asus kÔike reformima.

Normatiivakt on ka Ôigustloov akt. Mandri-Euroopas on normatiivakt peamiseks Ôigusvormiks.
NÔude ulatus on lepingulise vastutuse puhul rangem, sellisel juhul vÔiks ta olla huvitatud.
Natsionalistid on fanaatikud. TĂŒĂŒpĂŒlesanne 6.3: lĂŒhendatud sĂŒllogism koosneb eeldustest.

Notar on enam kui kuu aega tööst eemal, on reeglina nÔutav justiitsministri luba.
Nt tööandja on tegelikult soome ettevĂ”te – maksustamisĂ”igus esimesest pĂ€evast Soomel.
NĂ€ilik tehing on tĂŒhine, varjatud tehingule kohaldatakse vastava tehingu kohta sĂ€testatut.

NÀite puhul on surm tÔenÀoline, kuid mitte totaalselt kindel; §22 puhul on surm kindel.
NĂ”ude loovutamiseks nimetatakse nĂ”ude ĂŒlekandmist lepingu alusel ĂŒhelt vĂ”lausaldajalt teisele.
Nö tagajĂ€rjele - preemiana selle eest, et ta vabatahtlikult loobus sĂŒĂŒteo lĂ”puleviimisest.

N 4462 - I, 18.10.2007. a. ArvutivÔrgus: http://www.garant.ru/law/10002426-000.htm.
Ndatel usa - s oli kuiv seadus ja reguleeriti rangelt, kust ja kuidas alkot kÀtte saab.
Nimetatud kohustuseks - seega tuleb pÔhikohustustest kÔnelda kui kohustustest formaalses mÔttes.

Noored rohelised on ka suurendanud enda organisatsiooni juhatuse liikmete arvu kolmelt viiele.
Normis on 3 struktuuri osa: Õiguslik fakt-F , sunnielement-S, Ă”iguslik tagajĂ€rg-G
Normis on ka enne ja-d olevad komad ka ja-d ning enne vÔi-d olevad komad ka vÔi-d.

NimivÀÀrtus on 10 kr, kusjuures enamikes riikides ei ole minimaalvÀÀrtust kehtestatud.
Normaaljuhul on rahvusvahelise Ôiguse subjektil nii rahvusvaheline Ôigus-kui teovÔime.
Nagu lepingust – volituseta vÔÔraste asjade ajamine, aluseta rikastumine, varaĂŒhisus.

Neid muudatusi nimetatakse glosseemideks ehk Justinianuse- eelseteks interpolatsioonideks.
Neljas raamat on pĂŒhendatud tĂ€napĂ€evasele protsessiĂ”igusele, mis Vana-Roomas ei olnud
NÔudeÔigus - Ôigus nÔuda kohustatud poolelt millegi tegemist vÔi tegemata jÀtmist.

NĂ”udeĂ”igus – isiku juriidiliselt tagatud vĂ”imalus teistelt isikutelt midagi nĂ”uda.
NÔukogul on ka Ôigus kutsuda Kultuurkapitali tegevuse kontrollimiseks audiitor (KS
Nt 1936 - 40 ilmus Eestis „Seaduste kogu“ nime all ametlikl seaduste kogumik.

NĂ€htustele – mĂ”ne suhtes me vihastame, mĂ”ne suhtes leiame, et see on positiivne.
Niisugune pseudo - jah sunnib kĂŒsijat ĂŒksnes oletama, kas ta sai nĂ”usoleku vĂ”i mitte.
Niiviisi on vĂ”imalik tĂ”estada kĂ”ikide kehtivate sĂŒllogismi mooduste kehtivus.

Normatiivakt on suunatud objektiivse Ôiguse kehtestamisele, ta sisaldab Ôigusnorme.
Normatiivne fn – Se rakendaja on Sega seotud tehniliselt, dogmaatiliselt ja Õlikult.
Notariaalne leping - Lepingu vormistamine kirjalikult ning lepingupoolte allkirjad tÔendab

Nendeks isikuteks on ĂŒĂŒrniku perekonnaliikmed - abikaasa, alaealised lapsed ja vanemad.
Nimekirja kandmiseks on kaks sĂŒsteemi: kas avalik (kohustuslik) vĂ”i isiklik (vabatahtlik).

Nimetatud Ôigusaktid on oma olemuselt materiaalsed seadused, s.t nad sisaldavad Ôigusnorme.
NĂ”ude loovutamine – vĂ”lausaldaja vĂ”ib talle kuuluva nĂ”ude ĂŒle anda teisele isikule.
NÔudeavaldusetega on Ôigus tutvuda viie pÀeva jooksul enne nÔuete kaitmise koosolekut.

Naasmist usa - st pidas sellel teemal loengu 1906 aastal Pariisi sotsiaalmuuseumis.
Naiskinnipeetavate hulgas on protsentuaalselt palju suurem osa narkosÔltlasi kui meeste hulgas.
Negatiivsed vabadused – tĂ€hendab isiku vabadust oma Ă”igust kasutada vĂ”i mitte kasutada.

Normatiivide sĂŒsteem – konkreetne Ă”igusruum hĂ”lmab endast terve rida normide sĂŒsteeme.
Normatiivne reguleerimine - eesmĂ€rgiks on inimeste kĂ€itumise korraldamine ĂŒldise reegli abil.
Normilause on abstraktsioon, juriidilises maailmas on isikud kui abstraktsioonid.

Nt seksuaalkuriteod – alateadvusest on palju hirmusid – sageli pole ka pĂ”hjendamatud.
Normatiivakt on tÀnapÀeval kÔige levinum ja paljudes riikides ainus Ôigusvorm.
Normatiivsuse kontroll – seadus vastab PĂ”hiseadusele vĂ”i mitte? Jurisprudentsi kĂŒsimus.

Normid pÔhiseaduses on rakendatavad ainult neid detailiseeriva valimisseaduse olemasolul.
Notariaalne kinnitamine – kirjalik koostamine, allkiri kinnitatud,asendab not. TĂ”estamine.
NĂ”ukogu ĂŒlesanne on olla aktsionĂ€ride kĂ€epikendus ja kontrollida, mida juhatus teeb.

Negatiivset vabadust on muuhulgas propageerinud Thomas Hobbes, John Locke ja David Hume.
Nils christie – „karistuse hindamise teooria” – karistused on suhtelised.
Nurjumise ehk frustratsiooniteooria. E. Lembert – kas isik on normipĂ€rane.

Negatiivne vabadus tÀhendab isiku vabadust oma Ôigust kasutada vÔi mitte kasutada.
Niisugusele rĂŒnnakule on iseloomulik lĂŒhike eelhoiatusaeg vĂ”i eelhoiatusaja puudumine.
Nimetatud 7 - pÀevane tÀhtaeg on kehtestatud Riigikogu töökorra seadusega.

NĂ€ilik tehing on tĂŒhine, kuid see mida varjatakse, ei ole automaatselt tĂŒhine.
NÔukogul on kolm liiget, kui pÔhikiri ei nÀe ette suuremat liikmete arvu.

Nendele grupidele on raske teha karjÀÀri, neid ei taha liikuda karjÀÀriredelil.
Noored rohelised on aktiivsed, koostööaldid ja valmis tulemuste nimel pingutama.
NĂ€dalavahetused – nĂ€dala jooksul tuleb inimesele vĂ€hemalt anda 2 vaba pĂ€eva.

NĂ”uete aluseks on tagatisleping, millest nĂ€htub, milline nĂ”ue on hĂŒpoteegiga
Netovara – tegemist on paljus majandusteadusest ĂŒle kantud terminiga.
Nimetatud pÔhimÔtted on sÔnaselgelt kajatatud ka advokatuuri uutes arengusuundades.

Nagu valdemar - Eeriku laenuÔigus Harju-Viru laenumehi seks siis Ôigustas.
Negatoorhagi esitamine on vÔimalik materiaalsete vÔi mÔtteliste mÔjutuste korral.
Netopalk - raha, mille saab inimene kÀtte pÀrast maksude mahaarvamist

NimivÀÀrtus on suurem kui ĂŒks euro, peab see olema ĂŒhe euro tĂ€iskordne.
NÔuab b - lt asja ettenÀitamist, tekib asja ettenÀitamise vÔlasuhe.
NĂ”udeĂ”igus – Ă”igustatud isiku nĂ”ue (Ă”igus) konkreetse inimese vastu.

Nagu seaduses on sĂ€testatud.  Teenistuslik jĂ€relevalve  KaebeĂ”igus
Nato - sse kuuluva parlamentaarse riigi vaimuga rohkem kokku viia.
Nimetati pooltÔeks e. poolikluks tÔendiks, mis Ôigustas piinamise kohaldamist.

Nt kalvinism – enesekontroll, enesesalgamine, Jumala tahtele allutamine.
Neljas faas on vaba meenutus, mis koosneb kolmest avatud ĂŒtluste osast.

Nimeseadus – nimi peab olema Eesti kujuline, misiganes see tĂ€hendab.
Nimetatud teooria on oma arengus olnud lahutamatult seotud Ôigusriigi ideega.
Noorsootöötaja on aus ja avatud noorsootöö eesmÀrkide ja meetodite osas.

Normide struktuurid on teatud mĂŽttes inimeste poolt kunstlikult konstrueeritud.
NĂ”ude alus – see, mille alusel nĂ”utakse (seadus, lepingu sĂ€te vms).
NÔudeÔiguse alus - so nÔudeÔiguse reegleid sisaldav norm, mida saab nÔuda.

NĂ”udeĂ”iguse loovutamine tĂ€hendab nĂ”ude ĂŒleandmist ĂŒhelt vĂ”lausaldajalt teisele.
Napoleon i ehk Napoleon I Bonaparte (nime keisririigi ehk Reichstaati.
Negatiivne vabadus tÀhendab seda, et isik ise vÔib valida kÀitumisvariandi.

Normatiivakt ehk Ôigustloov akt. Paljudes riikides ainuke Ôiguse vorm.
Normatiivne reguleerimine on ĂŒhiskonna suhete mĂ”jutamine sotsiaalsete normide abil.
Normil on formaalne kehtivus, mis on saavutatud Ôigusloome kaudu.

Naftapakkumine maailmaturul on mÀÀratud maailma nÔudlusega, tehniliste faktoritega,
Normist – on teada, kust leida/lugeda, teame, missugune on norm.
Notari tegevus on reguleeritud avaliku Ôiguse normidega ning ta tegutseb

Nt vĂ”lausaldaja – viivitab vĂ”la sissenĂ”udmisega, sp et viivis tiksuks.
Nimeta interneti - teenuse vahemise liigid (3) ning vÔrdle neid omavahel.
Nominatio - tuli mainida nimeliselt poegade ilmajÀtmist pÀrandist

Nt juhtkonnas on vÀhe naisi ja kehtestati mingid mehaanilised kvoodid.
Nt pakrotivaras on kinnistu, mille hind on hetkel ebamÔistlikult vÀike.
NÔuded noorte - ja projektlaagri pidajale § 102. Tegevusloa taotlemine

Notari distsiplinaarvastutus on reguleeritud Notari distsiplinaarvastutuse seadusega.
Nt maksukuriteod – riigieelarvel jÀÀb kĂŒll tulu saamata ja ĂŒhiskond
Nt telleril on vÀiksemad Ôigused meie kohta, kui nt laenuhalduril.

NÔudvat finants - ja ainelisi ressursse, mis ei pruugi kohe olemas olla.
NÔukogul on Ôigus teha muudatusi kasumi jaotamise ettepanekusse.
Neid kvaliteete on erinevaid, kuid mingi osa tegelikkusest on sarnased.

Neljanda elemendiga – rahvaga, kusjuures rahvast kĂ€sitati riigiorganina.
Normatiivselt - ĂŒldkehtivad reeglid, reeglid, mis kehtivad kĂ”igile.
NormianalĂŒĂŒs on ĂŒldisele Ă”igusnormile Ă”igusliku hinnangu andmine.

Notar - KAS ERAÕIGUSE VÕI AVALIKU ÕIGUSE ESINDAJA Referaat
Naftareostus veekeskkonnas on alati ÀÀrmiselt traagiline ning sĂŒdantlĂ”hestav.
Nendeks reegliteks on mittevastuolulisus, universaalsus eelduste mÔttes,

Nimetatud sĂŒsteemi on vĂ€ga sageli rakendatud Rooma eraĂ”iguse Ă”pikutes.
Norman aas on Greifswaldi ĂŒlikooli Ă”igusteaduskonna magistrant.
Notariaaltoimingute teostamisel on notar sÔltumatu, mis muudab ta ka ainuvastutavaks.

Nt hiinat nimetatakse hiina keeles Keskriigiks (middle kingdom).
Nt nsvl - s pandi diagnoosiks mÔnikord varjatud skisofreenia.
Nullklauslid – ilma piiriklauslita / nullklausliga pĂ”hiĂ”igused.

Negatoorhagi – kĂ”ik need juhtumid, mil asja valdust ei kaotata.
Neid justinianuse - aegseid muudatusi nimetatakse emblemata Triboniani.
Notion – mĂ”iste Asjadele nimi – see aitab orienteeruda.

Naaberkinnisasja kasutamine – naaberkinnisasja ehitamiseks vĂ”i parandamiseks.
Nt monaco on 1,5 km 2 – vĂ”ib olla veel vĂ€iksema pindalaga.
Nuste turgu on pĂŒĂŒtud Eestis korrastada juba ĂŒsna pikka aega.

NĂ”udeĂ”igus – Ă”igus nĂ”uda teiselt poolelt teatud kĂ€itumist.
Nt testament - Ôiguslik tagajÀrg on see, mis tema varast saab.
Nimemuudatuse tÔttu on isikut tÔendavas dokumendis uus muudetud nimi?

Notariamet on vaba elukutse, kuid tema tasu kehtestab seadus.
Notar on kohustatud teatama sellest pÀrimisregistrile.
NÔudlikule tarbijale on olulisem, millist kaupa ta oma raha eest saab.

NÔukogul on 9 alalist komiteed ning lisaks ekspertorganid,
Negatiivne pool – kui ametnik ei oska otsustust ratsionaalselt

Nt erakondades on eelseisused jne, mida nad vÔivad moodustada.
NÔupidamiste tulemusel on jÀreldatud, et uus on kujunenud situatsioon.
NaabrusĂ”igused – tuleb arvestada kohalike olude ja huvidega.

Natsionaliteet – viitab nii kodakondsusele kui ka rahvusele.
Neid kanaleid on palju, koos eristavad maailma eri tunnuseid.
NÔukogul on eesistujariik, mis vahetub iga 6 kuu tagant.

Nendes maades on oluliselt suurema tÀhtsusega mÔistlikkuse
Nimetatud puhkusele on Ôigus ka lapse eestkostjal vÔi hooldajal.
Nt tÀnapÀeval on hariduse andmine perekonnas vÀlja lÀinud.

Neljandas tahvlis on reguleeritud patria potestas – isavĂ”im.

Non liquet - kohtunik pole suuteline tÔde teadma saama.
Normide struktuurid on inimeste poolt kunstlikult konstrueeritud.
Naabreid – ergutatakse militarismi ja migratsiooni.

Neljas staaduim – on asja tehtud otsuse tĂ€itmise tagamine
Nn ĂŒhendnormid – kui ĂŒhes Ă”n-s on ĂŒhendatud d ja mĂ”m.
Nt omavaldus – omanik, varas; vÔÔrvaldus – rentnik.

NĂŒĂŒdisaja vabariigid on kas parlamentaarsed vĂ”i presidentaalsed.
Naiste kuritegevus on vÀhene inteligentsuse puudumise tÔttu.
Naturalisatsiooni korras on kodakondsuse saamine teatud tingimustel.

Neg – Ă”igus vĂ€listada teiste isikute mĂ”jud
Neto – puhas vara,mis on katmata kohustustega.
Nimetatud funktsioonid on kÔrvalfunktsioonideks haldusorganitele.

Noored rohelised on Eesti NoorteĂŒhenduste Liidu tĂ€isliige.
Nt kaupluses on tooted vĂ€lja pandud – ettepanek osta.

Nt soomes on hoiustuskindlustus sĂŒsteem pankade all.
NÔudmisel on vÔimalik samuti tervislikel pÔhjustel.
NormivÀlised suhted on nt sÔprus, armastus, seltsimehelikkus.

Nimetatud kokkulepped on kÀesoleva lepingu lahutamatuks osaks.

Naalduv tuum - vahendab Àrevustunnet, maniakaalsust.
Negotiorum gestio - Volitusteta vÔÔraste asjade ajamine.

Normi alusels on EÜ 11. Ă€riĂŒhinguĂ”iguse direktiiv.
Normide elluviimiseks on tÀidesaatval vÔimul ministeeriumid.
Nov 1917 – Eestimaa kubermangu ajutise maakogu.

NĂ€ide pks - s sisalduvast positiivsest vastutusest
Nurjumis - ehk frustratsiooniteooria – Merton.

Nimetatud ĂŒĂŒrileping on jĂ”us ka jĂ€rgmiste elumaja omanike
Normatiivne - Ôigustloovate aktide tÔlgendamine.

Normistiku efektiivsus on tagatud kahjukindlate usudogmadega.
Nt usa on presidendil ka seadusandlik Ôigus.
NĂ”udeĂ”iguse kuhjumine – vĂ”ib esitada korraga mitu nĂ”uet.

NÔusolekuta vÔi on vastuolus kasutusÔiguse ulatusega.
Notariaalne tĂ”estamine – notar kontrollib ka tehingu sisu.

NÀited paks - est seletavate Ôigusnormide kohta:

NÔuetena on ka esitatud eesti keele valdamine.
Norm 40 – 60 % (lubatud piirid 30 – 70%)

Normide loojateks on rahvusvahelise Ôiguse subjektid.
Nt halduril on vaja kasutada sekretÀri teenust.

NÔukokku - ei vÔi kuuluda valitsuse liikmed.

Neljas ĂŒhiskond on poliitiline ja tsiviilĂŒhiskond.
Niebuhr – avastas Gaiuse Inst kĂ€sikirja.

Notaril on kontroll, hoiatus ja nÔustamis.
NÀide paks - est kitsendava Ôigusnormi kohta:

Naise ĂŒl on mehe emotsionaalne mĂ”jutamine.
Nimetatud teemad on aktuaalsed ka tÀnasel pÀeval.
Notae - vanemate juristide kommentaarid.

Negatiivne hÀlve - selgeim variant on kuritegevus.
Niisuguses suunas on toimunud Euroopa areng siiani.
Normistik on sÀtestatud perekonnaseaduses.

NÀgemuses on inimmÔistus ise seadusandja.
NÔudmised isikule on sel juhul omavahel vastuolus.

Neid printsiipe on PStes sÔnastatud erinevalt.
Neljandat peatĂŒkki on Thomase Ă”pilase kirjutatud.

Nendelt vanematelt on vanemaÔigused Àra vÔetud.
Nimetamiseks on vaja teavitada asukohariiki.

Normativistid on nn puhta Ôiguse ideoloogid.
Normitekst on see, millest me norme loome.

Neoliitiline revolutsioon – pĂ”lluharimise leiutamine.

NĂ€ilik tehing – selline tehing on tĂŒhine.

NĂ€iliselt on asi maatĂŒkiga ĂŒhendatud.
Naudingud on kĂ”rgemad fĂŒĂŒsilistest.

Normatiivakt – ĂŒldakt ehk normatiivakt

NĂ”uandmine majandus - poliitilistes kĂŒsimustes.

New york – kliimamuutuse raamkonv.
Nimesilt on rinnas nÀhtaval kohal.
Noorukid on mures tuleviku pÀrast.

Notar on osapooltele selgitanud:
Neljandaks – jĂ”ustunud kohtuotsus

Neid juhtida on piiratud teovÔimega.

Nt pankrotivara on juba laiali jagatud).
Nomina – lad. keeles –nimi

Vote UP
-1
Vote DOWN
NaabrusĂ”igus on ĂŒhe isiku Ă”igus nĂ”uda teistelt isikutelt talle kuuluva kinnisasja vĂ”i kinnistu terviklikuse austamist, kuid samas on kinnistu omanikul kohustus lubada naaber kinnisasjal mĂ”jutuste levikut oma kinnisasjal.

Vote UP
-1
Vote DOWN
NormaalhĂŒvis – eelarvejoon nihkub nullist kaugemale (tĂ”us jÀÀb samaks) ja tarbijale on nĂŒĂŒd kĂ€ttesaadav osa neist kaupadest, mis varem polnud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
NĂ”udeĂ”igus – juriidiliselt tagatud vĂ”imalus nĂ”uda kelleltki konkreetselt isikult mingi tegevuse sooritamist vĂ”i sellest hoidumist.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Negatiivne integratsioon – Euroopa Liidu Ă”igusega sunnitakse eemaldama siseriiklikud reeglid, mis takistavad piiriĂŒlest kaubandust.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Noorusiga - 17-25- rahunemine, tĂ€iskasvanuks saamine, sĂŒstemaatilisem mĂ”tlemine, sĂŒgavamad, pĂŒsivamad tunded.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Nurgakivi on USA sÔjaline kohalolek ja pidev osalemine maailmajao julgeoleku tagamises.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta ĂŒles lahtrisse(vĂ€hemalt 3 tĂ€hte pikk).
Leksikon pÔhineb AnnaAbi Ôppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mÔistet) pÔhineb annaabi Ôppematerjalidel, seetÔttu vÔib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord vÔid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mÔisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 pÀevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 pÀeva mureta

- Olen tingimustega nÔus

SEB Swedbank Mobiil

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto