Sõnu seletav sõnaraamat

Nürnbergi protsess - kohtuprotsess sõjakurjategijate üle, pärast II ms Marshalli plaan -maj. abi osutamise plaan Euroopa riikide, pär. II ms Raudne eesriie -NSVL ja sots maade piir läänemaailmaga (1940-90) Hallsteini doktriin -SLV ainuke Saksa riik pärast II ms Watergate afäär -pealtkuulamis sfäär.
Näitemängud - müsteeriumid Linnakirjandus Domineerisid ilmalikud motiivid Populaarsed olid värsivormilised lühilood Kirik linnas Benediktiini kloostrid Kloostrite sissetulek koosnes ilmalike annetustest Kloostritest kujunesid majanduskeskused, mis sageli rikastusid oma toodangu
Nekrut – Äsja väeteenistusse võetud isik, nekrutiandmise kohustsus Eestis 1796. aastal. Nekrutiksminekust olid priid taluperemehed, kooliõpetajad ja kogukonna ametimehed.

Normannid lääne - Euroopas • Viikingid muutusid nuhtluseks kristlikele maadele • Normannid ründasid kloostreid ja kindlustamata linnu • Kuigi enamjaolt tegutseti laeviti üksi, moodustati mõnikord ka laevastikke • Normannide rünnakud VIII sajandil lõpetasid kloostrikultuuri • Ida-Inglismaa langes taanlaste kätte Alfred Suure (871-899) valitsusajal-Danelag • Lääne-Frangi kuningas andis 911. Aastal normannide pealikule Rollole valitseda alasid Põhja-Prantsusmaal- Normandia Hertsogkond
Nov 1918 - 1920 *Päästekomitee: Konstantin Päts, Konstantin Konik, Jüri Vilms -moodustati iseseisvus manifest *sakslased okupeerisid iseseisva riigi *25.veb-11.nov Saksa okupatsioon Eestis VABADUSSÕDA 1918-1920 AEG SÕJASÜNDM MUUD ISIKUD EDU USED SÜNDMU PÕHJUSED SED 28.nov 1918.a -Punaarmee -Eesti eestlased, *Välised algas Eesti rünnak Narvale Töörahva soome,taani, tegurid- Vabadussõda 22.nov Kommuun rootsi kuni 2.veebruar -Paju lahing (Jaan vabatahtliku 1920 Tartu Valga kandis.
Niisutus - ja kuivendussüsteemid loodusvaradeks savi ja pilliroog → savitsivilisatsioon avatud piirkond → kaitsesüsteemid Põhiperioodid: Sumeri linnriigid ~30.-24. sajand eKr (~3000-2340 eKr) Semiidi suurriigid Akadi-suurriik ~24.-22. sajand eKr (~2340-2193 eKr) Vana-Babüloonia 18.-16. sajand eKr (1792-1595 eKr) Assüüria 14.-7. sajand eKr (934-609 eKr) Uus-Babüloonia 7.-6. sajand eKr (626-539 eKr) Sumerite päritolu ja ühiskonnakorraldus: Sumerite päritolu on teadmata.

Neoliitikum - noorem kiviaeg,mis algas V aastatuhandel e.K.r. ja lõppes II aastatuhande keskel e.K.r., kasutati edasi kivist,luust ja sarvest esemeid,nüüd olid paremini töödeldud,samuti ilmusid uued täiustatumad töö- ja tarberiistad,algas keraamika kasutuselevõtuga
Naturaalmajandus - majandusviis varakeskajal, rahatu majandus, kus kõik vajalik toodetakse ise kohapeal või saadakse vahetuss kaubanduse teel ( sool, raud, lukskaubad). Naturaalmajanduse kujunemise põhjused: 1. Sõdade tõttu 2. Suurrahvaste rändamine 3. Linnaelu soikumine
Nirvaanasse ehk   hinge   kõrgemasse   kannatustevabasse  seisundisse. Selleks tuli loobuda elujanust ehk soovidest, tahtmistest, himudest, mõelda õigesti ja  elada   vägivallavaba   elu.   Budismi   traditsioon   ilmneb   Hiinas   sel   kujul,   et   hiinlased   usuvad  kõrgematesse   jõududesse,   olgu   need   jõud   siis   saatus,   esivanemad   või   jumalad,   kes   valitsevad  kliimat,  üleujutusi ja ilma. 1

Napoleoni ajastu - 1799-1815 I 1799 riigipööre,kehtestatakse vabariik(konsulaat) bonapartistid-> 1804 keisririik (bonapartistid) II 1804 keisririik(bonapartistid)-> 1814 kuningriik(rojalistid) bourbonide I restauratsioon-kuningavõimu taastamine III 1814 kuningriik(rojalistid)-> 1815 keisririik(bonapartistid) Napoleoni 100 päeva IV 1815 keisririik(bonapartistid)-> 1815 kuningriik(rojalistid) bourbonide II restauratsioon = konstitutsiooniline monarhia
Nigeeria kodusõda - 3,5 miljonit hukkunut) • kodusõdadesse sekkusid suurriigid, toetades üht või teist vaenutsevat rühmitust ja varustades neid relvadega • riigivõimu suur korrumpeeritus / riigivõimuga kaasneb korruptsioon • Kolmanda maailma riikide omavahelised suhted:  külma sõja ajal mitteühinemisliikumine - 1950-ndate lõpul (ametlikult 1961.a.) Sellega ühinesid riigid, kes ei soovinud valida poolt kahepooluselises maailmas.
Nagu karikatuurilt on näha, siis osa Euroopast oli juba Nõukogude võimu all. Lisaks on näha 2 poolt raudsel eesriidel mis on tegelt väga lähestikku ning näeme Nõukogude Liidu poolt ja kuidas lääne euroopa inimesed tulevad seda vaatama. Inimestele ei meeldinud selline poliitiline vastasseis kuna nad kardsid uue sõja puhkemist. Ning lisaks võib eel näha, et Nõukogude pool oli sõjatööstuslik ning valmis läänemaailmale vastu astuma.

November 1918 - 5. jaanuar 1919 Nõukogude Vene vägede sissetung Eestisse- Eesti armee taandumine  6. jaanuar 1919 – 21. veebruar 1919 Eesti armee vastupealetung  kevadsuvi 1919 Nõukogude Vene vägede uus pealetung  juuni – juuli 1919 Landeswehri sõda  suvi – sügis 1919 Loodearmee pealetung Peterburile ja selle toetamine  november – detsember 1919 Kaitselahingud Narva all NÕUKOGUDE VÄGEDE SISSETUNG Ja nad tulid.
Niigi edukad – neil poleks seda vaja olnud) 2) kogu eelenenud pol arnegutest oli Eesti pol õhustik sedavõrd üles köetud, et oli tarvis olukorda rahustada 3) valitsus pidi haarama tugeva täitevvõimu enda kätte, et läbi viia põhjalikud riigireformid (mille juurde jõuti alles 35-36 aastal, algul ei olnud mingeid reformikavasid). Kaotajate pool: üritati põhjendada toetudes Pätsi isiklikele ambitsioonidele ja isikuomadustele.
Neis kõigis on kujunenud riiklus, mis tähendab seda, et rikkam ülemkiht või osa sellest oli saanud sisuliselt elukutseliseks valitsevaks klassiks, mis juhtis ja kontrollis madalamate ametnike abil ja seadustele toetudes enam-vähem kogu ühiskonna tegevust teatud territooriumil. Riiklik korraldus sai üldjuhul võimalikuks tänu kirja kasutuselevõtule, tänu millele omakorda arenesid usulised tõekspidamised, kirjandus ja teadus.

Nõukogude venemaa - GER kokkulepe 23.august.1939, et ei tungi üksteisele kallale • salaprotokollid • NV huvisfääri-EE, FIN, LV, osa POL • NVl vabad käed, autoritaarne riik NV-EE VASTASTIKUSE ABISTAMISE PAKT 28-september.1939 • EE tuleb 25 000 punasõdurlast • Paldiskist lahkuti • EE elas palju baltisakslasi Kui alad Stalinile, peavad, võivad ja saavad baltisakslased lahkuda • UMMSIIDLUNG-ümberasumine (viiakse POL)
Nukuvalitsus – seega tekkis võimuvaakum teatud määral analoogne sellega, mis toimus aastal 1918. Peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots kuulutas 18. septembril Tallinnas välja uue vabariigi valitsuse, eesotsas peaministri asetäitja Otto Tief’iga. Pika Hermani tornis asendati Saksa lipp Eesti Vabariigi sini-must-valgega ja paljud lootsid, et kordubki 1918! Kahjuks jäid aga need ootused- lootused asjatuks.
Nov 1988 – võttis Eesti NSV Ülemnõukogu vastu suveräänsusdeklaratsiooni 1988-89 1) nõukogude väed viidi välja Afganistanist 2)normaliseeriti suhted hiinaga 3) reguleeriti terve rida konflikte maailma eri piirkondades 4) 1987 jõuti kokkuleppele hävitada lähi- ja keskmaaraketid Euroopas 5) 1988 nõustuti tuumarakettide vähendamise ja hävitamise tõhusa rahvusvahelise kontrollprogrammi sisseseadmisega.

Naos - keskmine, pearuum  Pronaos - idapoolsel otsküljel asuv eeskoda; samasugune ruum ka tihti lääneküljel (opisthodomos)  Templivormid:  Antidega tempel - kõige lihtsam vorm; koosneb naosest ja eeskojast; eeskojal kaks külgmüüri ja lahtisel küljel kaks sammast  Topeltantidega tempel - sama, mis eelmine, aga sel ka kahe sambaga tagakoda  Prostüül - eeskoja moodustas sammaste rida.
Nõukogude inimesele on Lääne manduv kultuur mittevajalik • N. Liidu eraldumine maailmakultuurist pidurdas ühiskonna arengut • paljud teadlased represseeriti või pidid asuma „õigetele“ seisukohtadele • nt „rahvaakadeemik“ Lõssenko poolt likvideeriti N. Liidus geneetika • kirjanduses ja kunstis nõukogude ühiskonna ülistamine ja Stalini isikukultus („kõigi rahvaste kõige suurem sõber“)
Normeeriti koormisi - motivatsiooni küsimus  Piirati veelgi mõisnike kodukariõigust- õigus füüsiliselt karistada  Keelati talupoegade müümine  Vallakohtud- esimesed iseseisva hakkamasaamise koolide eelduseks + Pisemate vargute ja tülide lahendamiseks + Tekkis esimene ühistöö vorm magasiait- iga talu pidi aastas pisut vilja hädaolukordade tarbeks kõrvale panema  talurahvarahutused

Nsvl - i ja Hiina suhete paranemine • NSVL-i ja USA suhete paranemine • Afganistani sõja lõpp • Desarmeerimise kava • tuumarakettide hävitamine • VLO laiali saatmine • Saksamaa ühinemine • Kommunistlike režiimide kokkuvarisemine Majandus • Majandusliku arengu kiirendamine • Liiduvabariikide majanduslik ja poliitiline ühendus • Majanduslik kaos • Kaupade defitsiit
Nato –  1949.  loodud   ühise   poliitilise   juhtkonnaga,   ühise   sõjalise   juhtimisega   ning   võimaliku  kallaletungi   tagasilöömiseks   mõeldud  ühendatud sõjajõududega lääneriikide kaitse liit.  VMN – 1949. a loodud Ida­Euroopa maid ühendav Vastastikuse Majandusabi Nõukogu VLO – Varssavi Lepingu Organisatsioon, loodi 1955
Noorem kiviaeg ehk neoliitikum algas Eestis 5. aastatuhandel eKr ja lõppes umbes 1800 eKr.Selle alguses eksisteeris Eestis Narva kultuur, mida on suures osas loetud Kund kultuuri jätkuks. Sel ajal võeti Eestis kasutusele keraamika, mis esialgu oli lihtsakoeline ja eriliste kaunistusteta. Narva kultuuri järel eksisteerisid Eesti alal Kammerkeraamika kultuur ja Nöörkeraamika kultuur.

Nov 1917 – valiti Asutav Kogu 3. märts 1918 – Bresti rahu – 1917 a lõpus algasid rahuläbirääkimised Nõukogude Vene ja Saksa vägede vahel: läbirääkimised venisid, veebruaris 1918 Saksamaa vallutas veel juurde Eesti, Läti, Leedu, Ukraina, 3.03 sõlmiti Bresti rahu, millega säilis Saksamaa okupatsioon nendel aladel – Valgevene, Eesti, Läti, Leedu, Ukraina.
Nsvl – Poola vallutamine 2. Itaalia – Teraspakt, milles kohustusid mõlemad pooled üksteist sõjaliselt abistama, kuid Itaalia sõtta ei astunud, sest Mussolini ei kiitnud heaks Hitleri liitu Staliniga 3. Jaapan – Saksamaa, Itaalia ja Jaapani ühised huvid viisid kolmikpakti sõlmimiseni, millega kohustuti üksteist aitama juhul, kui neid ründab mõni suurriik.
Niilus on neile kõik, See andis neile vett, võimaldas põldu harida ja oli tee mis läbis kogu maa. Usuti, et selle tulvaveed pärinevad jumal Hapi põhjatust veekannust.

Näitejuhtumeid x - ist. Implitsiitselt on sellesse küsitlusviisi kätketud eeldus, et tõe tunnetamine pole niivõrd meeltekogemuse asi, millest pärineb teadmine üksikute näitejuhtumite kohta, vaid mõisteanalüüsi asi, mis kujutab endast pigemini mõistustunnetust. Olemusdefinitsiooni andmine on aga ka hoopis komplitseeritum ülesanne kui üksikute näitejuhtumite leidmine.
Näddali - Leht. Otto Wilhelm Masingu toimetamisel ilmus lühemat aega (1821- 1823, 1825) Marahwa Näddali-Leht ning Friedrich Reinhold Kreutzwald andis mõnda aega hiljem välja „Ma-ilm ja mõnda, mis seal see leida on“ (1848-1849). Püsivale eesti keelsele kirjandusele pani aluse Johann Voldemar Jansen, kelle teoimetuses hakkas 1857. aastal ilmuma Perno Postimees.
Nsvl seisukohta - Hitler oli nõus kokkuleppele jõudmise korral osa Poolast Venemaale andma; salaprotokoll, millega jagati Ida-Euroopa: Saksale Poola lääneosa ja Leedu, NSVL-le Poola idaosa, Eesti, Läti, Soome ja Bessaraabia (Moldova). • Kasulikkus-Sks: võis julgelt rünnata Poolat, Vnm sai kergemini ka SB ja Pr vastu seista, Vnm jäi Sks vallutuste puhul neutraalseks.

Nsvl - 1922.a ühendati Venemaa, Ukraina, Valgevene ja Taga­Kaukaasia Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liiduks,  kus ametlikult olid kõik liiduvabariigid võrdsed, kuid tegelikult tähendas see Vene impeeriumi taastamist punases kuues ja  keskusega Moskvas. NEP- 1921.a uus majanduspoliitika (Novaja Ekonomitšeskaja Politika)
Nikolaiii – 1894-1917; jätkas üldjoontes oma isa poliitikat, ei kavandanud reforme ja ümberkorraldusi, 1905.aastal toimus Venemaa revolutsioon, 1905. aasta 17. oktoobril ilmus NikolaiII manifest, millega lubati rahvale kindlustada demokraatlikud vabadused, laiendada valimisõigust ning anda kokkukutsutavale Riigiduumale õigus osaleda seaduste väljatöötamisel
November 1942 – juuli 1943 (murranguperiood – sel ajal läheb initsiatiiv Hitleri vastase koalitsiooni kätte) 3. august 1943 – september 1945 (Saksamaa ja tema liitlaste lüüasaamine ning kapituleerumine). Sõjatandrid: Oli kolm suuremat piirkonda – maailmameri (allveesõda), Euroopa ja Kaug-Ida. Euroopa: Läänerinne, idarinne, vahemeri ja Põhja-Aafrika.

Novikov - pedagoog/kirjastaja;P.Lesgaft- anatoom/arst A.Radištšev-kirjanik/filosoof P.Rudik-spordipsüholoogia D.Tonskoi-biomehhaanika A.Krestovnikov-spordifüsioloogia N.Brenštein-biomehhaanika N.Jakovlev-biokeemia S.Letunov-spordimeditsiin SPORDIAJALOO KT nr6 (varasematel „keh.kasv. ja sport Eestis), meie kursusel Kaasaegse spordi teke Inglismaal.
November 1017 – Maanõukogu viimane istung -˃ võetakse vastu otsus, et nemad on kuni asutava kogu valimiseni kõrgema võimu kandjateks * 1917ndate lõpp – sakslased vallutavad Lääne-Eesti saared -˃ plaan vallutada kogu Eesti * luuakse 1. Eesti polk * 23. detsember 1917 – Eesti deviisi ülemjuhatajaks valiti J. Laidoner (alus Eesti kaitseväele)
November 1905 – 1. üle-eestimaaline rahvaasemike koosolek Tartus (saadikute vahel puudus üksmeel -˃ kongress läks lõhki -˃ -˃ toimus kaks iseseisvat koosolekut – 1. Jaan Tõnissoni juhtimisel (tagasihoidlikud nõudmised – nõudsid Eesti alade ühendamist ühtseks rahvuskubermanguks, baltisakslaste eesõiguste piiramist ning riigimaade jagamist

Nsv - s . 1950. aastatel alanud sulaajal hakkasid taastuma kontaktid muu maailmaga . Oluliseks aknaks läände oli eestlastel Soome . Põhja -eestis oli võimalik vaadata Soome telekanaleid . 1965. aastal avati Tallin- Helsingi laevaliin, mis võimaldas turismi arengut . Turistide kaudu jõudsid Eestisse ka lääne tarbimiskaubad ja tarbeesemed .
Nsvl - s oli aga Stalini surma järel saanud valitsejaks Nikita Hruštšov, kelle valitsemisaeg on ajalukku läinud kui sulaperiood, sest püüdis pehmendada suhteid välisriikidega, sunnitöölaagrid kadusid, majanduslik olukord oli paranemas. 1964. aastal sai NLKP sekretäriks Leonid Brežnev, kelle juhtimisel NSVL lõpliku allakäiguni jõudis.
Nõugogu - senat. Riigi ametitesse ja senatisse pääsesid vaid tähtsad tegelased,see tõttu juhtis riiki üsna kitsas perekondade ring-nobiliteet, kuhu kuulus nii patriitse kui ka rikkaid plebeisid,suurem osa neist pärines põlvest-põlve.Kuigi riiki juhtisid aristokraalikud ametnikud,võimaldasid rahvakoosolekud ka lihtrahval riigiasjades osaleda.

Nkvd - NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat ka - SARK (venekeelne lühend NKVD (vene Наркомат внутренних дел ССР, oli NSV Liidu riikliku julgeoleku ja sisejulgeoleku: korrakaitse-, elanikkonna poliitilise järelvalve-, luure- ja kinnipidamisasutuste valve ja kinnipeetavate sunnitööle rakendamise eest vastutanud asutus.
Nuumeniks - tähtsamad neist oli laarid, kes kehastasid esivanemate hingi Igal perel oli ka maokujuline kaitsevaim – geenius- tagas pere püsimise Riik ja Religioon Riigi edu sõltus jumalate heasoovlikkusest Preestrid olid riigiaametnikud, valiti eluks ajaks, jagunesid mitmesse kolleegium,millest tähtsaim oli 16-liikmeline pontifekside kolleegium.
Nep – uus majanduspoliitika • 1921-1927 • Tagasipöördumine kapitalistlike majandusvormide juurde (riigikapitalism); • Rahareform 1922-1924 • Talupoegadele naturaalmaksud • Vabakaubandus siseriigis • Eraettevõtluse ja väliskaubanduse lubamine • Väliskaubandus, suurtööstus ja suurehitused jäävad endiselt riigi omandisse.

Nsvl - i baaside lepinguga, astuda vastu Punaarmee okupatsioonile ja riigikorra muutmisele või mitte. Alates 1940. aasta suvest polnud enam vaba riiki ja nüüd tegid valikuid vaid eestlased ise. Olulisemad valikuvõimalused olid metsavendlus, sõdimine Punaarmee, Saksa ja Soome armeedes ning põgenemine Nõukogude okupatsiooni eest Läände.
Nöörkeraamika ehk venekirveste kultuur- elati üksikutes taludes, üleminek põllundusele ja talulisele koduviisile, elati majades ja oli tubane elu oli sammu võrra arenenum, asulad rohkem sisemaal, kiviaja lõpus hakati kuduma kandast, kasutati tulekivi, venekujulised kirved, talvel kaeti keha nahaga, kasutati kivist tööriistu, arenenud ilumeel
Natsionaalsotsialism – e. natsism on ддrmuslik liikumine ja хpetus Saksamaal aastatel 1919-1945; mis taotles aaria rassi vдidetavale erandlikkusele toetudes parema ьhiskonna loomist; seisnes ьksikisiku allutamises grupile, agressiivsuses naabrite suhtes, juhikultuses, nn alavддrtuslike inimeste ja rahvaste (juutide ja mustlaste) hдvitamises.

Nep - uus majanduspoliitika (ajutine lahendus), kindla suurusega maks(asendati tuiduaine kohustuseg), rahareform, kauplemisvabadus ja eraettevõtlus, majandus riigi kontrolli all. Lenini surma tõusis esile Jossif Stalin, kehtestas kontrolli kompartei liikmete üle. Konkurendid alahindasid Stalinit, tõrjus tugevamad konkurenid välja.
November 1483 – 18. veebruar 1546) oli saksa kristlik teoloog ja augustiini munk, kelle seisukohtadest sai alguse reformatsioon ning kes on oluliselt m6jutanud protestantismi ja ka teiste kristlike traditsioonide 6petust. 31. oktoobril 1517 naelutas ta Wittenbergi linnakiriku uksele 95 teesi, kus m6istis hukka patukustutuse sedelite myytamise.
Nsvl - i diktatuurile pani aluse natsionaalsotsialistlik liikumine kommunistlik liikumine, mis nägi tähtsustas klassivõitluse asemel ette eraomani ja sotsiaalsete klasside rahvuse ühtsust, oma vaenlaseks kaotamist, muutes kõik inimesed nii lugesid nad rahvuse reetureid, teisi majanduslikult kui sotsiaalselt rahvaid ning kommuniste.

Neandertaallane – u 0,5milj a tagasi Homo Sapiens (mõtlev inimene)- U 200 000 aastat tagasi Muinasaja Periodiseering *Kiviaeg(vanem-, keskmine ja noorem kiviaeg) *Pronksiaeg(vase- ja pronksiaeg) *Rauaaeg ( varajane-, Vanem e. Rooma-, Keskmine ja Noorem rauaaeg) Eesti ajalugu sai võimalikuks alles pärast viimast JÄÄAEGA u. 13000a. tagasi.
Nöörkeraamika – lõuna (lätlased, leedulased) Oskus levib vaid suure sisserändega Oskuste levik ei ole tingimata seotud suure sisserändega
Nkvd - sse. Tallinnas on teada juhtum, kus Ülemiste jaamast, rongide liikumisel Vene- maa poole, toodi veel mõned isikud vanglasse.

Nsvl - i reaktsioon Hakkasid ülestõusu maha Sotsialismileer kartis sealsete suruma sündmused ülekandumist teistesse sotsialistlikesse riikidesse ja seetõttu tungis NSV Liit koos sotsialistlike Poola, Ungari, Bulgaaria ja Saksa Demokraatliku Vabariigi vägedega 21. augustil 1968 Tšehhoslovakkiasse ja surus ülestõusu maha.
Nim stagnatisooniajaks ehk seisakuajaks. • B. tervise halvenemisega läks riigi tegelik juhtimine tema lähikondlaste kätte, kes ei püüdnudki pidurdada ühiskonna allakäiku • Raugastunud Brežnev sureb 1982 • Tema järglane Juri Andropov sureb kaks aastat hiljem 1984 • Tema järglane Konstantin Tšernenko sureb juba aasta hiljem 1985
Niccolo machiavelli – 1469-1527, Firenze poliitik, ajaloolane, kirjanik, traktaat “Valitseja” – jagab valitsejatele õpetusi, kuidas luua tugevat Itaalia riiki, oli vaja tarka ja osavat diktaatorit, lubatud kõik vahendid, ka pettus, mõrv, reetmine; makjavellismi mõiste, mis tähistab sõnamurdlikku ja põhimõttelagedat poliitikat

Nöörkeraamika – (u. 3000 eKr) Periood, mis sai nime nöörijäljenditega savinõude järgi, oli algeline loomakasvatus ja põllundus.
Nt saksa - Rooma kuningriik kuni 19.sajand • Kapetingide-aegne Prantsusmaa • Inglismaa – kõige tugevam keskvõim ° krahvkondade eesotsas kuninga ametnik – šerif (väeüksus, kohus, ei olnud päritav) ° vasallid vandusid truudust otse kuningale • Riigil puudus kindel territoorium, tervikuks ühendas valitseja isik.
Neli võitjariiki – Inglismaa, Prantsusmaa, Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit – jaotasid Saksamaa ja Berliini eraldi okupatsioonitsoonideks( ida-Saksamaa NSV Liidule, edela-Saksamaa USA-le, lääne-Saksamaa Prantsusmaale ja loode-Saksamaa Suurbritanniale), mis pidid jääma kehtima kuni uue, demokraatliku Saksamaa loomiseni.

Näkitaolised veeolendid on tuntud väga paljude rahvaste mütoloogias, palju ühisjooni on Kesk- ja Põhja-Euroopa rahvaste näkikujutelmadel.
Nsvl - ga, sealset valitsemiskorraldust ning varade Vaimse surutise lõdvenemine, uue põlvkonna esiletõus salaprotokollide tühistamist ning pakti tagajärgede likvideerimist natsionaliseerimist. Elavnes kultuurielu, kirjanike-kunstnike looming äratas 1980 Tallinnas noorte stiihilised meeleavaldused, kus protesteeriti
Nato – 1949. aastal loodud Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon, kuhu kuulusid 12 asutajariiki (Belgia, Holland, Island, Itaalia, Luksemburg, Norra, Portugal, Pr, SB, Taani, USA ja Kanada) ning organisatsiooni eesmärgiks sai kollektiivse kaitse, poliitika ja majandusliku koostööga säilitada demokraatia vabadus.

Neustria lääne – ja Loode–Gallias keskusega Pariisis; Austraasia Kirde–Gallias; Burgundia endise burgundide riigi alal; Alemannia osa tänasest Saksamaast, Prantsusmaa idaosast ja Šveitsist 7. sajandi keskpaigast algas Frangi riigis nn laiskade kuningate ajastu, mil riiki valitsesid majordoomused; kuningavõim nõrgenes.
Nsv liit – Soomest, Eestist,Lätist, Bessaraabiast 17. Isikud: a) Stalin  Stalin oli N. Liidu diktaator, kes viis peasekretärina ellu Vladimir Lenini poliitikat, mille eesmärk oli sotsialistliku ühiskonnakorra kehtestamine üle kogu maailma b) Trotski  Vene bolševistlik revolutsionäär ja marksismi teoreetik.
Nsvl - i välispoliitika 1920.-1930.aastatel: (Vt.ka õpik lk.100; 149;160-172) • NSVL- i välispoliitikale 1920.aastatel oli iseloomulik kahepalgelisus:  Komiterni (Kommunistlik Internatsionaal, organisatsioon, mis ühendas erinevate riikide kommunistlikke parteisid) kaudu õhutati kõikjal maailmarevolutsiooni.

Nsvl - a) Muudatused:*territoriaalsed muutused*kujundati liidu vabariikideks*kohalikud kommunistlikud parteid Moskvale alluvad *juunikommunistid:Karotamm(est), Kalnberžinš(ltv), Snieckus(leedu) *massirepressioonid*suurküüditamine 26 märts 1949*metsavennad( vastupanuliikujad*põllumajanduse sundkollektiviseerimine
Noorkotkad on aga ise hankinud endale kasutatud kaitseväe välivormi või selle elemente. Ostetud on ka muude riikide välivormielemente. Siiski kannavad paljud vanemad noorkotkad väliüritustel kaitseväe välivormiriietust koos noorkotka sinise- või välitingimusteks modifitseeritud rohelise põhjaga käiseembleemiga.
Nsvl - ga, siis kummalisel kombel jäi alati Nõukogude võimust täielikus sõltuvuses olnud Eestimaa Kommunistlik Partei ametlikult kuni 8. oktoobrini 1940 iseseivaks organisatsiooniks. Alles siis liideti see NLKP-ga ning peagi asuti selle baasilt kujundama parteiaparaati, mis Eestis tegelikku valitsemist teostaks.

Nato põhja - Atlandi Lepingu Organisatsioonile (NATO) pani 1949. aastal aluse Põhja- Atlandi leping, mida tuntakse ka Washingtoni lepingu nime all. Praegu on NATO liikmeid 28. Asutajaliikmed on Ameerika Ühendriigid, Belgia, Holland, Island, Itaalia, Kanada, Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Taani, Suurbritannia.
Nikolai ll - viimane vene tsaar, hukati Jekaterinburgis koos oma perega Vladimir Lenin- vene riigi juht, Oktoobrirevolutsiooni läbiviija Jaan Poska - Kirjutas alla Tartu rahulepingule Johan Laidoner - Eesti süjaväelane ja oli sõjavägede ülemjuhataja Vabadussõjas Konstantin Päts- Päästekomitee liige, peaminister
Nsvl - le: sai protokolli alusel Soome(hakkas vastu talvesõjaga, säilitas iseseisvuse),Eesti,Läti, Poola idaosa (Leedu : saksamaa andis järgi) Eestile: Baaside lepingut 28.sept 1939 , punaarmee sissetulek , iseseisvuse kaotamine 6) Selgita mõisted- • Poola koridor-ala , mis eraldas Ida-Preisimaad Saksamaast.
MRP

Nep - uusmajandus poliitika(1921 võesti vastu,toiduainete riigile andmise kohustus muudeti riigile kindla maksu maksmisega,ülejäägid võis talupoeg turule viia,ennistati kaupmeeste vabadus,eraetttevõtlus sai loa tegutsemiseks,suurtööstus jäi riigi kontrolli alla.)Indust.-suurtööstuse eelis arendamine.
Nov 1942 – NSVL väed alustasid Stalingradist põhjas ja lõunas pealetungi, piirasid Saksa 6. armee, Hitleri ei lasknud üksustel piiramisrõngast välja murda, lubades neid õhust varustada--->ebaõnnestus • 2. veebr 1942 – Sm kapituleerus, kaotasid u 300 000 meest ja arvukalt sõjatehnikat, ei toibunud enam
Nöörkeraamika kultuur - asukohaks üksikud talud, tööriistad Vene kirved, keraamika, maeti külili kägaras, käed pea all, asju pandi kaasa, elatusaladeks jahtimine ja kalapüük, põhitoidu said nad põllult, harisid maad, nõudeks olid savipotid, mis nöörijälgedega kaunistatud, hakati kangast kuduma, alt siledad nõud.

November 1918 – 02. veebruar 1920 • 28. novembril 1918 vallutasid enamlased Narva ja kuulutasid seal välja Eesti töörahva Kommuuni, mille eesotsas oli Jaan Anvelt • Detsembri lõpuks oli Punaarmee hõivanud 2/3 Eestist (linandest Vlga, Võru, Tartu, Narva, Rakvere) ja jõudnud 35 km kaugusele Tallinnast.
November 1939 - 13. märts 1940) Soome Vabariigi jaoks? a) säilitas iseseisvuse b) pidi loovutama umbes 10% enda aladest c) kaotas Talvesõjas surnutena 26 662 meest, haavatutena 39 886 meest, teadmata kadunutena ja vangi langenutena 1434 meest d) Soome rahvas muutus ühtsemaks, armeed hakati jõuliselt arendama
Nsvl - ga: Valmis SRP II (SALT II), kuid 1979.a NSVL Afganistani tungimise tõttu ei ratifitseeritud,Kaitsekulutuste tõstmise algus,*1979.a kukutati USA sõbralik režiim Iraanis, kukutatud šahh USA-sse. Tulemuseks islamifundamentalistide poolt 53 USA saatkonna töötaja pantvangis hoidmine üle aasta.

Näddala - Leht ja Fr.R.Kreutzwald andis mõni aeg hiljem välja ajakirja „Ma-ilm ja mõnda, mis seal see leida on“. Püsivale eestikeelsele ajakirjandusele pani aluse aga J.V.Jannsen, kelle toimetamisel hakkas 1857.aastal ilmuma Perno Postimees, mis sajandi lõpul ilmus üle 20 eestikeelse väljaandena.
Neilt on eesti keelde tulnud näiteks sellised sõnad nagu "kirves", "hernes", "seeme", "vagu", "härg" jt. Leidude põhjal on kindel, et venekirveste kultuuri esindajad kuulusid europiidsesse rassi (kammkeraamika inimesed mongoliidsesse). Lõunapoolsematest neist said lätlaste ja leedulaste esivanemad.
Nelson mandela - Lõuna-Aafrika Vabariigi poliitik ja inimõiguslane, endine Lõuna-Aafrika Vabariigi president, apartheidivatase liikumise aktivist, Ta valiti presidendiks esimestel vabadel ja demokraatlikel valimistel LAV-s 27. aprillil 1994 • Pol Poth- Kambodža liikumise Punased khmeerid juht, peaminister

Niisugune edasiliikumine on õigustatud. Asjaoluks, mis niisuguse küsimuse seadmist pärssis, oli tõsiasi, et vastavaid printsiipe oli filosoofias juba kaua kasutatud ning nad olid muutunud traditsioonilisteks. Kuid 18. sajand on valgustussajand ja valgustusliikumist iseloomustas üldine traditsioonikriitiline hoiak.
Nov 1918 – Narva lahing, Punaarmee võitis! 30.-31. jaanuar 1919 – Paju lahing, Eesti võit! Suvi 1919 – Landeswehri sõda – Eesti + Läti  baltisakslased 23. juuni 1919 Võnnu lahing, Eesti võit!! Dets 1919 – rahukõnelused Tartus, 2. veebruar 1920 – Tartu Rahu ja seega Eesti võit!
Nukud on olnud paarikümnest sentimeetrist kuni üleinimpikkused, riietatud meheks või naiseks. Neile on mõnikord joonistatud pähe silmad, nina ja suu. Selline nukk oli teatava negatiivse nähtuse või omaduse kehastuseks, mistõttu õlenukke on viidud ka peredesse, kellega satuti vaenusuhteisse.

Noorem rauaaeg ehk hilisrauaaeg 1050-1200 • Töö-ja tarberiistade materjalid Rauatootmiskeskused, pronks-ja hõbeehted, arenes käsitöö ja spetsialiseeruine • Tegevus-/elatusalad Maaharimine, loomapidamine, vahetuskaubandus, vahenduskaubandus, küttimine, kalapüük, üleminek kolmeväljasüsteemile.
Narodnikud – Venemaal levinud sotsialistlik liikumine, mis rõhutas rahvalikkust ja tagasipöördumist nn. ürgvenelike arusaamade juurde Verine Pühapäev – kui 1905.aastal suundusid töölised lastega talvepalee juurde, et üle anda palvekiri tsaarile saadeti nende vastu sõjaägi ja avati tuli.
Nov 1917 – Venemaa rahvaste õiguste deklaratsioon, • dets 1917 – tunnustati Soome, Poola ja Armeenia õigust enesemääramisele, • 5.-6. jaan 1918 – Asutav Kogu, • 3. märts 1918 – Bresti rahu, • 11. märts – pealinn Moskva, • 6.-7. juuli – esseeride mäss, üheparteisüsteem.

Novembris – N Liidu Ülemnõukogu võttis vastu seaduse „Leedu NSV, Läti NSV ja Eesti NSV Majandusliku iseseisvumise kohta“. Isemajandamist lubav seadus võimaldas taasavada Eesti Panga, alustada panganduse ja raharingluse allutamist keskpangale, kiirendada ettevalmistusi krooni trükkimiseks.
Nähtustel on ideed, mida lahutada, idee ongi asja ta pidas tõeliseks , olemus, see tähendab iga nähtusi ja asju pidas aga asi on ühelt poolt ideede koopiateks, ideid mateeria ja teiselt poolt ei ole võimalik meeltega idee, ideed ei eksisteeri tajuda, neid saab tabada iseseisvalt vaid mõistusega
Neilt on pärit saavutused kultuuris, arhidektuuris, poliitikas jne. Et öelda kumb on siis andnud maailmale rohkem läheb raskeks, sest neil on suhteliselt võrdselt palju uuendusi ja omapärasusi igas eluvallas. Tänapäeval kasutatakse palju tolle ammuse aja teadmisi spordi-, õigusteaduse-,

Nkvd - lapua liikumine- 1920.aasate lõpul tekkis rahvuslik­parempoolne liikumine. Selle mõjul suruti kommunistid Soome  poliitikaelust kõrvale. J.Pilsudski- Poola riigijuht marssal. Käskis okupeerida oma sünnilina Vilniuse ja ümberkonna, et nihutada Poole piiri 
Nixon - USA president, kes toetas prantslasi Vietnami sõjas, Vietnami Vabariik lõunas toetuski eelkõige USA-le. Kuna sõda väsitas ameeriklasi endid, siis USA väed Vietnamis enam hakkama ei saanud, ningi Nixon vietnamiseeris sõja, st. sõda jätkati Lõuna- Vietnami sõjaväe jõududega.
Nöörkeraamika e. venekirveskultuur tuli seoses uute hõimude Eestisse saabumisega – 2200 a. eKr. Nimetus tuleb nende poolt laenutatud vene e. paati meenutavate lihvitud ja puuritud silmaaukudega sõjakirvestest. Iseloomulikud olid ka nöörjäljenditega savinõud ning uued matmiskombed (maaviljeluse

Natsionaalsotsialism e. natsism – Saksamaa ametlik ideoloogia 1933-45, ehk rahvussotsialism (e natsism) on poliitiline ja majanduslik ideoloogia ja filosoofia, mis ühendab (maru)rahvuslust ja sotsialismi; põhieesmärk kõigi sakslaste ühendamine ühte rahvusriiki, mis viis rassismini; antikommunistid.
Nurtu kohta on kohaliku rahva seas säilinud mälestused, mis kinnitavad, et siin aitasid kooli asutamise mõtet tolleaegse Vigala kirikuõpetaja Carl Eduard Harteni juures kinnistada, kus mõned erksamad Nurtu taluperemehed, kes olid kirikuõpetaja lugupidamise võitnud ja osalesid koguduse elus.
Naturaal - andamid • Nekrutiand-mine – noorsõdurite võtmine kiriku ülalpidamiseks liisuga (vabastatud vallaametni-kud, talu- • Rahaandamid (vakuraha) peremehed, õpetajad) • Küütimine, majutamine, moonasta-mine – s.o. sõjaväe transportimi-ne, maju- tamine ja toitmine oma talus

Nato - Cooperative Venture 94 Üks vastamata küsimus seostub NATO õppustega „Cooperative Venture 94“, mille käigus koondati Skagerraki piirkonda „rahutagamise ja humanitaarsete eesmärkidega otsimis- ning päästeoperatsioonide“ harjutamiseks neljateistkümne riigi merejõude.
Nomos - physis argumentatsiooni-skeemis tähistab physis küll mitterelatiivset, absoluutset normatiivset alget, kuid sofistid kasutasid seda argumentatsiooni mitte niivõrd uue normatiivse korralduse põhjendamiseks, kui pigem senini kehtinud normatiivsete korralduste relativeerimiseks.
Normannidele lõuna - Itaalia , kus viimased lõid Apuulia Hertsogriigi, mille valitseja Robert Guiscard 1082-1085 vallandas Illiria vallutuskampaania, mis lõppes küll normannide lüüa saamisega kuid Bütsants pidi Veneetslaste poolt esitatud abi eest andma nende kaupmeestele tohutud privileegiaid.

Nagu lenin on see, et mulle meeldivad inimesed, kes on läinud ajalukku oma saavutuste pärast. See minu jaoks ei loe, kas need saavtused on teinud teistele halba ja on kurja soovivad olnud, loeb see et ta on silmapaistev ja üks kuulsamaid mehi ajaloos, kelle käe läbi muutus nii paljutki.
Nixoni doktriin - s.o. jõudude tasakaalupoliitika ja heade suhete loomine NSVL ja Hiina RV- ga. 1974. Määras Richard Nixon Gerald Ford`i oma asepresidendiks pärast Spiro Agnew' tagasiastumist. Pärast Nixoni tagasiastumist Watergate'i afääri tõttu sai Gerald Ford (1974- 1977) presidendiks.
Neoliitikumis ehk nooremas kiviajas toimus inimkonna arengus murrang – algas üleminek viljelusmajandusele(põlluharimisele ja karjakasvatusele; seda nimetatakse ka neoliitiliseks revolutsiooniks). Tänu sellele vähenesid näljahädad ja suremus, pikenes eluiga ning kasvas inimeste arvukus.

Naeruvääristamisele on pühendatud komöödia “Pilved”, mille teravik on suunatud sofistide vastu. Sokratesele on Aristophanes omistanud karikatuurselt mitmesuguseid sofistide ja materialistlike filosoofide teooriaid ning varustanud ta iseloomujoontega, mis polnud omased reaalsele Sokratesele.
Nato - Põhja Atlandi Lepingu Organistatsoon, kuhu kuulusid mitmed euroopa riigid ning USA ja Kanada. Moskva juhtimisel loodi sotsalistlike riikide militaarne plokk – Varssavi Lepingu Organistatsoon. Seega oli Ida-Lääne sõjaline ja poliitiline vastasseis lõplikult vormistatud.
Noorel kotlastel on ka raudsed seadused  noorkotkas on hoolas õppija  noorkotkas on karske  noorkotkas ei suitseta ega tarbi narkootilisi aineid  noorkotkas austab seadusi Kokkuvõtte Kodutütared ja Noorte Kotkad on organisatsioonid mis on loodud noorte isamaalisuse kasvatamiseks.

Nereiidid – merenümfid, Nereuse 50 tütart; tuntuim nereiid on Achilleuse ema Thetis
Nõiakunst ehk maagia: nõiakunsti läbiviija oli nõid ehk tark, inimene, kellel võimeid kasutati ravimisel ja sooritas tähtsamaid toiminguid. Nõid ka ennustas, ennustamine on maagilise nõiakunsti avaldus, mis põhineb põhimõttel, et tulevik on juba oleviku poolt ära määratud.
Natsionaalsotsiali - • Repressioonid • lubati Eesi süm- seerimine boolikat austada • Range tsensuur • Maareform • osa natsionaliseeri-tud • Mobilisatsioon varast tagastati • Massiküüditamine • Tarbekaubapuudus omanikele (14.06.1941) • Ainus partei EKP • Riigikontroll

November 1918 – Compiegne vaherahu , sellega lõppes sõjategevus • Rahulepingute valmimise jaoks kutsuti kokku Pariisi rahukonverents, istungid peeti Versailles’ lossis (Versailles’ rahukonverents) • Sakslased pidid leppima rahutingimustega, neid kuulutati sõjasüüdlaseks.
Ninja - lapse õpetamine algas 5-aastaselt erinevate tasakaaluharjutustega, mis omakorda olid ühendatud jooksu ja hüppetehnikaharjutustega,erilist rõhku pandi valuhaistingute vastupanuharjutustele. Lastele õpetati erinevate relvade käsitlemist ja kuidas nendega võidelda.
Nüüdisaja kirjandusteaduses nimetatakse eleegiaks (tavaliselt saadeti puhkpilliga) kurvatoonilist luuletust mis tahes värsimõõdus; antiikajal aga, olnud ürgselt leinalaul, kujunes see teatavas vormis, nimelt nn. eleegilistes distihhonides kirjutatud mitmesuguse sisuga luuletute üldnimetuseks.

Neidki on omakorda dateeritud ja jagatud allpiirkondadeks, ent sellest kõigest juba edaspidi põhikursuse raames. Kokkuvõtvalt võib vaid öelda, et neid seostatakse valdavalt päikesekultusega ja viljakuskultusega ning neid on interpreteeritud kui mütoloogilisi jutustusi.
Normanni teooria - 3 venda tulid põhjapoolsetesse linnadesse(Rjurik), haarasid ohjad.
Nsvl – Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit – ühendas erinevaid nõukogude sotsialistlikke liiduvabariike • NEP – uus majanduspoliitika • GPU – nõukogude liidus sala- ja julgeoleku teenistus • NKVD – salapolitsei hiljem NL’us • SS – kaitsemalev

Negatiivsed pooled - 1. Kaotati iseseisvus,algas 700a. Kestnud võõrvõimude aeg.(...-1918) 2. Suured inimkaotused(150 000-100 000) ja materiaalsed purustused Positiivsed pooled 1. Langemisega Saksa ja Taani võimu alla lülitati Eestil Lääne-Euroopa kultuuri majandus ja õigusruumi.
Nsvl 1940 - 41 Saksamaa 1941-1944 Eesti nimetati NSV-ks, mis oli NSVL koostis- Eesti ala nimetati Estlandi osa;kõrgeimaks võimuorganiks sai kindralkomissariaadiks, mille eesotsas oli ülemnõukogu, mille esimeheks sai Johannes kindralkomissar K.S.Litzmann. Komissariaat Vares.
Nep - i vastaseks olid ka bolševikkude vasakpoolne opositsioon, kes leidis, et NEP on kapitalismi detailidega ja vähendab riigi kontrolli võimalusi. Nad leidsid, et NEP on kommunismi põhimõtete reetmine ja omab pikaajalist majanduslikku negatiivset efekti tulevikus.

Nõiaprotsessid – eramõisades võitlus väärusuga Õigus mõisnike peale kaevata Teokoormiste kasv Pärisorjuse kadumine riigistatud mõisades Teotöö – rakmetegu, jalategu, abitegu, mõisavoor talvel, loonusrent Talurahva koolide loomine (Forseliuse Eraldatus kõrgkultuurist
Neoliitikumist ehk nooremast kiviasjast on tõendeid, et surnute matmine toimus vahetult asulaisse. Selliseid matusepaiku on teada viiest tolleaegsest asulakohast: Narva-Riigiküla I ja ja III asulast, Valmast Võrtsjärve läänerannikul, Tamulast Võrus ja Naakamäelt Saaremaal.
Nn võidurelvastumine – soov olla parim, number 1. N: Esimene kuulkäik- USA. 2.JFK poliitiline pärand - reaalsus või legend? Kuna Kennedy ei saanud kaua olla USA president (1960-1963) ja tema elu lõppes atendaadiga, siis tehti temast kindlalt märter ja tema tegusid idealiseeriti.

Nüüdisaegsed inimahvid – gorilla ja šimpans (troopiline Aafrika), gibon ja orangutan (Kalimantan ja Sumatra). Esimesena eraldus gibon, seejärel orangutan, gorilla ja hominiidid ning lõpuks šimpans ja inimene (u 5 mln a tagasi) ◦ Eestis kõige lähedasem loom inimesele on nahkhiir
Nimetamisväärne on see, et mainitud seeria ühiskondlikku toimetusnõukogusse kuuluvad sellised vene idee arendajad, eurasiaanlastest geopoliitikud ja impeeriumi lagunemise kriitikud, nagu Leonid Anninski, Sergei Kara-Murza, Aleksandr Panarin, Vladlen Sirotkin ja Aleksandr Utkin.
Neid eesmärke on püütud saavutada strateegiate abil, mis jagunevad samuti viide põhikategooriasse: (1) kurnamine, (2) hirmutamine ja surve avaldamine, (3) provotseerimine, (4) rahumeelsete lahenduste blokeerimine ja (5) mõõdukamate poliitiliste jõudude kõrvalesurumine.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Neoliitikum – noorem kiviaeg Mesoliitikum- keskmine kiviaeg Arheoloogiline kultuur- ühesuguste arheoloogiliste leidudega kultuuripiirkond Arheoloogia- teadus, mis tegeleb väljakaevamistega ning väljakaevatud esemete uurimisega Aletamine- põllu loomine sellisel viisil, et võetakse mets maha ning põletatakse ja saadud tuhka kasutatakse põllul väetisena . Adramaa- muinasajal ja keskajal maamõõtmise viis, maahulk , mida üks mees suudab ühe adraga ära harida.
Negatiivset vastukaja – mõned välismaa ajalehed kahtlesid Balti rahvarinnete töös ja tegevuses. [2, lk 67] Rein Taagepera on öelnud: „Kahtlemata oli see selline asi, mis maailma tähelepanu tõmbas ja pidigi tõmbama – väga heal ajal, sest üldiselt on augustis uudiseid
Nismipoliitikat – mitte sekkuda Euroopa piire ja viia läbimaailmarevolutsioon), asjadesse, vaid suurendada oma võimu Ameerika mandril, täpsemalt Ladina- Ameerikas. Võeti vastu neutraliteedi -seadus, mille alusel ei tohtinud USA osutada abi sõdivatele Euroopa riikidele.

Nälg õpe - tab inimesele seda, et kohe, kui tema kätte sattub pisut raha, kasutab ta seda mittesäästlikult ja kaotab võime enese-piirangule. Tarvitseb vaid tal saada mingit tööd ja teenida veidi raha, kui ta kõige kergemeelsemalt laseb oma töötasu korstnasse.
Nikon - Vene patriarh ja kiriku reformija, 17.saj Boriss Godunov-Vene tsaar(1598-1605) C.Montesquieu-valgustusajastu FRA poliitiline võitleja B.Franklin-Ameer. Ühendriikide leidur(piksevarras), riigimees, ajakirjanik H.Grotius-kirjutas raamatu diplomaatia alusel
Noorema kiviaja ehk neoliitikumi ( u 5000- u 1800 aastat eKr ) alguse tunnuseks Eestis loetakse savinõude kasutuselevõttu, paljudes teistes maades aga üleminekut viljelusmajandusele. Eesti pronksiajas eristatakse vanemat ( u 1800- u 1100 eKr ) ja nooremat pronksiaega ( u

Naine uus - Meremaal 1893 .1902 austraalia, 1905 Soome, 1918 Inglismaal , 1928 üldine valimisõigus, 1918 Eesti, 1971 Sveits .Vene impeerium : Nikolai II võimuletulek 1894-1917, isevalitsus-mittevenelaste rõhumine, venestamine- eriti Poolas, Soomes ja Baltimaades.
Nendevaheline konflikt on esitatud küllaltki realistlikus lühieeposes "Gilgameš ja Akka", kus Gilgameš oma linna Kiši võimu alt vabastab. Hiljem kujunes Gilgamešist sumerite ja babüloonlaste müütiline kangelane, kelle seiklustest räägitakse mitmes eeposes ja müüdis.
Nõelravi - Hiina rahvameditsiinist pärinev alternatiivmeditsiini praktika, mis seisneb püüdes patsiendi seisundit parandada, torgates tema kehal teatud akupunktidesse peenikesi väärismetallist nõelu (harvem kasutatakse punktide mõjutamist kõrvetamisega vms).

Natsism - saksamaal ja kommunism- nkl. Kommunistide arvates oli ajaloo liikumapanevaks jõuks rikaste ja vaeste oma vaheline võitlus, kus tohib kõiki vahendeid: riikidelt vägivallaga raha ära võtta. Fašistid ja natsionaalsotsialistid ülistasid oma rahvust.
Nekropolid – surnute linnad – hauakambrid ,kuppelhauad., majatalised hauakambrid, mäe sisse raiuti kambreid (surnuid tuhastati – tuhk savist või kivist urnidesse). Lahkunute portreed, hauakambrites seinamaalid ja sisustatud toana, illusoorsed uksed ja aknad.
Nekrutikohustus – eesti mehed pidid hakkama teenima keisri sõjaväes

Nõuka - ajal toimunud maastikumuutused Vooremaal: järveäärsetest niisketst heinamaadest on kujunenud lehtpuumetsad ning põllumaad kasutatakse püsirohumaana. Samaaegselt massiivistati ka rohumaid, rajades ulatuslike maaparandusprojekte ja ehitades poldreid.
Nato - North Atlantic Treaty Organisation (Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon). VLO – Varssavi Lepingu Organisatsioon (Külma sõja ajal idabloki sõjaline org.; loodi 1955 VMN – Vastastikuse majandusabi Nõukogu; sotialismimaade majandusalane organis.
Nato - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon SEATO-Kagu-Aasia Lepingu Organisatsioon WEU- Lääne-Euroopa Liit VLO-Varssavi Lepingu Organisatsiooni 4.BERLIINI BLOKAAD 1948-1949.a Liitlaste tegevus oma okupatsioonitsoonides Saksamaal oli algusest peale erinev.

Neoliitikumi ehk noorema kiviaja algust markeerivaks nähtuseks peetakse Eestis nagu mitmel pool mujalgi Põhja- ja Ida-Euroopas keraamika kasutuselevõttu, eristudes niiviisi nendest piirkondadest, kus neoliitikumi mõiste on seotud üleminekuga viljelusmajandusele.
New york on kontraste, finants-ja ärikeskuse linn USA`s. Tema hüüdnimi on “suur õun”. Образец текста Второй уровень ● Третий уровень ● Четвертый уровень ● Пятый уровень Chicago.
Neoliitikumi ehk noorema kiviaeg Eestis algas keraamika kasutuselevõtuga (u. 3300. a eKr) nagu mitmel pool mujalgi Põhja- ja Ida-Euroopas. Lisaks keraamikale jõudis neoliitikumis Eestisse ka maaviljelus ja karjakasvatus ning laiemalt levis ka kivilihvimise oskus.

Nekrut - noorsõdurite nimetus Vene sõjaväes 18-19. saj.
Neodada – Tekkis avangardisisese opositsioonina ekspressionismile, mis oli algusest peale olnud populaarne ja toetatud, mõnede kunstnike arvates pidi avangardne kunst väljendama opositsioonilisi ideid ning seega ei vastanud ekspressionism kriteeriumitele.
Nlkp kk on Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee (Nõukogude..., 2015) ja EKP KK on Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee (EKP Keskkomitee, 2015). EKP KK oli NLKP struktuurüksuse Eestimaa Kommunistliku Partei kõrgeim kollektiivne juhtorgan.

Nõrk transpordi - ja kommunikatsioonisüsteem, kus raudteed tulid nt mingi koloonia sisemaalt ainult sadamatesse ja ei ühendanud erinevaid asumaid etc. Eriti haavatavad on seetõttu nn land-locked states, kes vajavad suhteid naabritega, kellel on merele ligipääs.
Nekrut - nimetati äsja väeteenistusse võetud isikut.
Nagu kassil on seitse elu, sai ka Hitler veel ühe võimaluse. 15 jaanuaril 1933 toimusid veel ühed valimised väikeses Lippe- Detmondis. Nendel valimistel oleks natside kaotusel olnud erakordselt suur tähtsus ja nii tormasid nad ägedalt valimisvõitlusse.

Nafta - ja nafta saadused; sisse veeti ka mitmesuguseid toidu- ja maitseaineid ning jooke. Riikidest oli sisseveo alal esikohal Saksamaa, kelle arvele langes 30%. Kaupu toodi sisse ka Nõukogude Liidust, USA-st, Inglismaalt Rootsist, Soomest ja mujalt.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Naturaalandam – vili, käsitöö jne 3. maksud – rahamaksud, alates 1849, kui mindi üle raharendile II Riigile: 1. pearahamaks 2. nekrutiandmise kohustus (vabastatud olid taluperemehed, kooliõpetajad, kogukonna ametimehed) 3. sõjaajal teenistus maakaitseväes (1806-1807, 1812, 1854-1855) 4. vägede majutamise ja küüdikohustus III kogukonnale: 1. teede korrashoid 2. koolimaja ehitus ja remont 3. magasiaida ehitamine jne IV kirikule: 1. kirikumaksud
November 1918 – Saksamaal sotsialistlik revolutsioon (Novembrirevolutsioon). Mis tõi kaasa Compigne´i vaherahu tingimustega nõustumise (lõpetas IMS). Keiser põgenes Inglismaale. Võim läks Ajutisele Valitsusele, mis koosnes põhiliselt sotsialistidest.

November 1918 – 5.juuni 1919)- Nõukogude Venemaa sisemist autonoomiat omav territoorium (Kommuuni Nõukogu esimeheks Jaan Anvelt). Kommuuni iseseisvust tunnustas ainsana Nõukogude Venemaa ning tegelikkuses allus Kommuun Moskvast lähtuvatele korraldustele.
Nekrut - Vene sõjaväes aega teeniv meessoost isik.
Nimetamise kohta on eraldi just min määrus, mis tuleb läbi lugeda! “P haldurina tegutsemise õiguse andmise ja äravõtmise ning p halduri eksami tegemise kord” (18.dets 2003 määrusega kinnitatud). Rohkem on neid, kes on eksami kaudu saanud p halduriks.

Nsvl - i ja Saksamaa vahel puhkenud sõda tõusis metsavendlusliikumine, kes oponeerisid NSVL-i okupatsiooni ja lootsid saksa vägedele juba „teed puhastada“. Ka küüditamisel oli sellele suur mõju, selle tõttu muutus liikumine populaarsemaks.
Nasser - Egiptuses kukutati kuningas, Nasser sai Egiptuse riigijuhiks, alustas sotsialismimudeli ülesehitust, Egiptus koos Nasseriga eesotsas natsionaliseeris ka Suessi kanali. Inglismaa ja Pr.maa viisid oma väed kohale ja okupeerisid Suessi tsooni.
Neg - Kloostreid ehitati juurde,eestikeelt edendati,kohandat grammatikat,Euroopa kultuuriruumiga seotud suur areng,arenesid kunst ja kirikumuusika,Kloostrite rajamisel said mungad kirjaooskust,hariduse ja põlluööde nippe,ravimismeetodeid jagati.

Nekonkista - Tagasivallutamine,Pürenee poolsaare Kristluse pealesurumine(juutide karistamine) Riiklus Keskajal: Frangi riigi lagunemise järel Lääne-Euroopas (?) võim puudus 962 loodi Saksa Rahva Püha Rooma Riik Riik püsis faktiliselt 1806 aastani.
Nsvl - i väed olid peaaegu Varssavi külje all, kuid mingit abi poolaad sealt ei saanud. Nii vaatas NSVL pealt, kuidas sakslased ülestõusu maha surusid – nii oli kergem oma võimu Poolas kehtestada, sest poola rahvuslased olid siis hävitatud.
Novembrist 1918 – 3. jaanuarini 1920 Nõukogude Venemaa vägede (kelle eesmärgiks oli Vene impeeriumi endiste piiride taastamine) ja 1919.a. suvel Lätis Landeswehri`ist ja nn. Rauddiviisist koosnenud Saksa väekoondise vastu (5.juuni 1919- 3.juuli 1919).

Nöörkeraamika – levis neoliitikumis, savinõusid kaunistati nöörijäljenditega, venet, mis meenutas paati, mis oli lihvitud ja kuhu oli sissepuuritud silmaaukudega kivikirved, tegeleti loomakasvatusega ja maaviljelusega, asulad olid rohumaade lähedal.
Natsliku suur - Saksamaa eest, kuid olid valmis võitlema iseseisva Eesti nimel ja otsisid selleks kolmandat võimalust. Seda võimalust pakkus ühinemine soomlastega. Juba Talvesõja ajal läks Soome eesti noormehi, kes tollal siiski rindele ei jõudnud.
Ni tööstus - ja transpordiettevõtted, kui ka kaubandusfirmad ja rahaasutused, samuti suuremad elumaja (ligi pool kogu elamispinnast). Erakätesse jäid vaid väikesed kaubandus- ja tööstusettevõtted. Majandus allutati tsentraliseeritud juhtimisele.

Nomenklatuur – nimetati Nõukogude Liidus juhtivaid ja strateegilisi ametikohti parteides, millele määratud inimesed pidid kinnitama kommunistliku partei 40 kiri – avalik kiri Eesti NSV-st, sellele kirjutas alla 40 Eestis teada-tuntud vaimuinimest.
November 1600 – 30. jaanuar 1649) oli Inglismaa ja Šotimaa kuningas 1625– 1649. Ta oli James I poeg ja Charles II ning James II isa. Charles jätkas oma isa alustatud absolutismitaotluslikku poliitikat ning püüdis parlamendi mõju igati vähendada.
Nöörkeraa - Siledapõhjalised Loomakasvatus, Palju rohumaid Kalmistud rajati MIKA E. savinõud maaviljelus st koduloomadele ja asulatest väljapoole VENEKIRVESTE kaunistatud nööri üleminekut hankivalt sobiv mullakiht kõrgematele 3000 eKr jäljega.

Nöörkeraamika kultuurist on teada umbes 50 asulakohta, mis tavaliselt on leitud juhuslikult, näiteks kalme kaevamise ajal (näiteks Valma, Kõpu, Võhma, Riigiküla, Narva Joaoru). Kriiska arvates oli nüüdsest valitsev üksikpereline või –taluline asustusviis.
Nürnbergi protsess – 1945-1946 – rahvusvaheline tribunal alustas kohtuprotsessi juhtivate natside üle (24. Nt: Göring, Goebbels, Ribbentrop, 12 mõisteti surma). Erakordne, et riigijuhtidele määrati kriminaalkaritused inimsuse vastaste kuritegude eest.
Natsid on vastutavad mitmete inimrühmade tagakiusamise ja mõrvamise eest, nagu slaavi päritolu inimesed, mustlased, homoseksuaalid, puudega inimesed, poliitilised teisitimõtlejad jne. Erinevate gruppide tagakiusamiseks olid erinevad motiivid.

Nero – ta oli kõigest 16-aastane, kui ta oma kasuisa Claudiuse järel Rooma keisriks sai. Nero maalis, kirjutas luuletusi ja mängis tsitrit (keelpill). Võttis osa Kreekas toimunud muusika- ja teatrikonkurssidest ning ta pärjati võitjaks.
Naaberrahvaste mõju – kõik see jättis oma jälje rõivastuse muutumisse ja mitmekesistumisse. Peale põhja- ja lõunapiirkondade rõivaste üldiste erinevuste olid omad erinevused veel kubermangude, maakondade (kreiside) ja isegi külade rõivaste vahel.
Natsionaalsotsialism ehk natsism, 1) parempoolne ideoloogia 2) ei ole demokraatlik (sest ei ole tolerantne ega salliv) 3) rõhutab sallimatust teiste rahvaste vastu (nt juutide,mustlased) 4) rõhutab ainult ühe rahva paremust 5) ideoloogia pärineb Austriast

Nebukadnet uus - Babüloonia edukaim kuningas, tuntud oma ulatuslike vallutuste ning sar II ehitustegevuse tõttu Babülonis: "Paabeli torn" + Babüloni rippaiad 10) Iraan ja Pärsia impeerium Kyros 6. saj eKr, Pärsia kuningas, pani aluse suurvõimule.
Nsvl - Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide liit SS -Hitleri ihukaitse NSDAP -Natsionaal Sotsialistlik Saksa Töölispartei VNFSV -Vene Nõukogude Föderatiivne Sotsialistlik partei SA -natside rünnakrühmlased SD -natside luure ja julgeolek
Nakkushaigus - ’’hispaania gripp’’. Sakslaste takerdumine võimaldas liitlasvägede ülemjuhatajal kindral Fochil koondada jõud ostustavaks vastulöögiks, kasutades selleks ka järjest suuremas ulatuses rindele saabuvaid ameerika üksusi.

Nanren – lõuna inimesed. 4)Endine ametnikkond, kõige alampositsioonil, nendele langesid igasugused keelud, ei tohtinud gruppidena kokku saada, ei tohtinud võõrkeeli õppida, arvatavasti kartuses et meelitavad välismaalased oma poolele.
Nikola tesla on sündinud 10. juulil 1856 neljanda lapsena Smiljanis, praeguses Horvaatias. Tema isa, Milutin Tesla oli Serbias õigeusu preester ja tema ema, Djuka Mandic väga andekas käsitööriistade leiutaja ning ka meisterlik käsitööline.
Narva diktaadile – sellega läksid kõik ühendusteed ja sidekanalid punaarmee kätte • 21. Juuni kogunes Tallinna, vabaduse väljakule meeleavaldus (näiliselt eestlaste poolt), kes hiljem liikusid Toompeale, nõudes Uluotsa valitsuse asendamist.

Neferu - Ra kannab kuninglikku valehabet ja nooruki küljelokke. Hatšepsuti teisest tütrest Merira-Hatšepset'ist sai Thuthmosis III kolmanda abikaasa, ning nad abiellusid pärast Thutmosis II surma kroonimise ajal või vahetult enne seda.
Niisama kuulus on ka Giza püramiidideväljal paiknev kaljust välja raiutud 20 m kõrgune sfinks, kellel on vaarao Chephreni näojooned ja kes valvab siin juba enam kui 4000 aastat oma isa Cheopsi, iseenda ja oma poja Mykerinose viimset puhkepaika.
Natslikku režiimi on edukalt paljastatud pea kuuekümne aasta jooksul alates Nürnbergi tribunalist kuni paljude üleilmse levikuga raamatute, linateoste ja muuseumideni. Kommunismi kordasaadetu on aga maailmas enamjaolt käsitlemata ja teadvustamata.

Naiivrealism ehk argirealism: Maailm ning asjad on püsivalt ja objektiivselt olemas, sõltumata sellest, kas keegi neid tajub. Tajud näitavad tunnetajale, mis maailmas tõeliselt on: maailm on just selline, nagu ta paistab, näivus on tõelus.
Nato - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon VLO- Varssavi Lepingu Organisatsioon Avaldusvormid: • vastastik propaganda • vastastik ideoloogia • vastastik luure • vastandlikud sõjalised liidud (NATO, VLO) • võidurelvastumine
Niklikaevandused kirde - Soomes. Talvesõja lahingud näitasid ilmselgelt, et Punaarmee lahinguline ettevalmistus oli 1939. aastal sedavõrd nõrk, et see ei võimaldanud nii elavjõus kui ka tehnikas ülekaalukaalus olevatel jõududel mõjule pääseda.

Naftavarude lõppedes on selge, et inimkond ei lähe ajas tagasi ega loobu tänapäeva tehnoloogilistest vahenditest – heaolu taset püütakse säilitada ning selle jaoks ongi vaja naftale leida alternatiivseid energiaallikaid, eelkõige transpordis.
Natsionaalsotsialism ehk natsism ehk rahvussotsialism oli Saksamaa võimukandjate ametlik maailmavaade ja riiklik ideoloogia natsionaalsotsialismi ajal 1933– 1945. Partei, mis seda ideoloogiat kandis, oli Natsionaalsotsialistlik Saksa Töölispartei
Niisugustena on kreeka müütilised lood ka tänapäeval loetavad, nende põhjal tehakse menukaid joonisfilme jne. Kuid see ei tähenda muidugi mitte seda, nagu omaks inimene, kes tänapäeval joonisfilmi vaatab, müüdilist maailmamõistmist.

Nõukogude liidreid on alati iseloomustanud kindel usk plaanimajanduse ülemuslikkusele vigadest tulvil kapitalistliku majandusmudeli üle.10 Uuenduste vajalikkust paistis aga kogu uus noor juhtkond hästi mõistvat ning alustati reformide loomisega.
Nsv - s hakkas muutuma alles 1986.aasta lõpul,kui avalikustati Moskva keskametkondade kava rajada Eestisse uus fosforiidikaevandus.Rahvas tunnetas ühtekuuluvuse jõudu ning sundis protestiga ametkondi kaevanduse rajamisest loobuma.
Neandertaallased on olnud ääretult suure tähelepanu all – esimesed luud leiti 1856 NEANDERi jõe orust. Elasid Euraasias u (200 000 – 30 000 a). Tähelepanu pälvisid nad sellepärast et olid otsesed kaasaegse inimese eelkäilad Euroopas.

Nobeli preemia – Rootsi inseneri ja töösturi, dünamiidi ja ballistiidi leiutaja algatatud preemia, mille fondi pärandas osa oma varandusest, et vabaneda süümepiinadest lõhkeainete tootmisest ning sellega seotud sõja ja tapatalgudest.
Nikoni kirikureform - puudutas jumalateenistuse korda, kuidas kummardada, kuidas lüüa ette risti(3-me sõrmega). Suur segaduste aeg Venemaal- Segaduste ajal venemaal oli väga palju segadusi, nt. See et kõik nimetasid end pääsenud Dmitriteks.
Nsv - Liidule hakkas vastu USA poolt tehtud otsused mille käigus pakuti laialdast abi ( nii majandusliku kui ka sõjalist ) Ida-Euroopa riikidel kes asusid NSV-Liidu mõjusfääris soovides sellega kommunismi levikule piiri panna.

Nimeta ladina - Ameerikale iseloomulikke jooni! ­ suur tööpuudus ­ armee suur osatähtsus ­ majandus suunatud põllumajandusele ja töötlemata tooraine väljaveole ­ poliitiline ebakindlus ­ sõjalised riigipöörded
Nov 1939 - 12.märts 1940) Kui Teine maailmasõda oli alanud, Poola jagatud ning Baltimaadesse sõjaväebaasid rajatud, esitas Nõukogude Liit ka Soomele karmid nõudmised: loovutada alasid ning sõlmida vastastikuse abistamise leping.
November 1918 – 2. veebruar 1920 (vaherahu 3. jaanuar) Vaenlasteks Venemaa (PEAMINE), Landeswehr ja Vene valged (valgekaardid) ALGUS____________________________________________________________________ 28.nov 1918 ründab Punaarmee Narvat.

Näitemäng on aastast 1909. Paiga ühe aardena näitab kirjandustoa toimetaja Riina Oruaas kõikidele ekskursioonidele Ita Everi läbi töötatud ja märkustega rikastatud paksu tekstiraamatut «Don Carlos». Nüüd tuleb kostüümiladu.
Nöörkeraamika kultuur - neoliitikumi kultuur, idas ulatus Volga ja läänes reini jõeni lõunas peaaegu alpideni, tunnused: savinõud ilustati nöörijätketega, paati meenutavad, väga hoolikalt lihvitud ja sissepuuritud silmaaukudega kivikirved.
Nikolai karotamm – juunikommunistide juht (juunikommunistid – isikud, kes olid Eesti valitsuse vastased , korraldades aastal 1940 21.juunil demonstratsioone ja valmistasid ette Eesti okupeerimist). 2.Karl Vaino – EKP Keskkommitee liige.

Näddala - Leht Uus eesti kirjaviis -Kuusalu pastor Eduard Ahrens koostas 1843. aastal uue eesti keele grammatika Luteri kiriku seisund -1832.a vastu võetud ülevenemaaline kirikuseadus kaotas luterliku kiriku privileegitud seisundi.
Nep - uus majanduspoliitika, toiduainete riigile andmise kohustus asendati kindla maksuga, mille tasumise järel sai talupoeg toodangu ülejäägid turule viia, raharefrom,mis taastas raha väärtuse, ennistati kauplemisvabadus.
Nov 1918 – 2. veebr 1920 Tartu rahu), kui 15. Juunil 1920 võttis Asutav Kogu vastu põhiseaduse, mis tolleaegses Euroopas paistis silma oma demokraatlikkusega: valitsemisvorm oli parlamentaarne ning kõrgeim suverään oli rahvas.

Novembrirevolutsioon - saksa keiser põgenes Hollandisse, kuulutati välja vabariik Eesti saatis enamlaste asemel novembrirevolutsiooni sotsiaaldemokraadid, seetõttu ei loovutanud Saksa väed võimu mitte bolsevikele vaid Ajutisele valitsusele.
Napoleoni sise - ja välispoliitika . Millised muudatused toimusid Prantsusmaa valitsemises ja majanduses 1799 – 1805. Milliste riikide vastu sõdis Napoleon 1804 -1807? Miks ja kuidas kukutati võimult? (Venemaa sõjakäik, 100 päeva.
Neid 20 - minutilisi kõnesid, mis olid vormistatud vastustena Kaja Kärneri küsimustele, kutsuti rahvasuus "raadiojutlusteks". Esimene saade oli 11. augustil 1990. Saadet edastati igal laupäeval kell 11 mõlemal põhiprogrammil.

Neoliitikum - noorem kiviaeg,mis algas 5.aastatuhandel eKr ja lõppes 2. aastatuhande keskel eKr. Kasutati edasi kivist,luust ja sarvedest esemeid, mis olid nüüd paremini töödeldud. Ilmusid uued täiustatumad töö ja tarberiistad.
Nkvd - NSVL Siseasjade Rahvakomissariaat, vastutas riikliku julgeoleku ja sisejulgeoleku: korrakaitse-, elanikkonna poliitilise järelvalve-, luure- ja kinnipidamisasutuste valve ja kinnipeetavate sunnitööle rakendamise eest.
Nsvl – eesmärgiks sotsialistliku maailmavaate levitamine Ida-Euroopas. Vastuolude olemasolu deklareeriti 1946. aastal: esimene samm NSVL poolt – repressioonid, võltsimised, demokraatia likvideerimine Ida-Euroopa riikides.

Nato - s teatud erimeelsuseid- näiteks astus Prantsusmaa de`Gauelle`i ajal ajutiselt NATO sõjalisest liidust välja (põhjendades seda USA liigse domineerimisega organisatsioonis). NATO loomist kiirendas ka Berliini blokaad.
Nysos - lapsest-ja.html http://oldforums.eveonline.com/? a=topic&threadID=1520434 http://ru.wikipedia.org/wiki/% D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81 „KREEKA JUMALAD JA JUMALANNAD“ autor: Pantel P. Scmittt 2009 AITÄH TÄHELEPANU EEST!
Naiskodukaitse tegevus on nii kirev ja mitmepalgeline, et raske on seda lühidalt kokku võtta – Naiskodukaitse pakub igaühele midagi! Õigused ja kohustused   Õigused:  Võtta osa Naiskodukaitse väljaõppest ja muust tegevusest.

Normanda dessant - 6.06.1944 maabusid lääne rinde sõjajõud Põhja-Prantsusmaal Normandias. Saksa väejuhatus ei osanud sellele piisavalt kiiresti reageerida (põhijõud oli idarindel) ning suve lõpuks varises sakslaste kaitse kokku.
November 1930 - EMV`l kaotas -“- aga võitis A.Luhaäärt ja A.Kõllot. 1931-1932  Märts 1931-EMV`l võitis Kõllo,Luiga ja E.Männiku kuid A.Luhaäärelt sai seljakaotuse  November 1930-Tuli ta Eesti meistriks vabamaadluses.
November 1939 – 13. märts 1940 Ida-Soomes toimunud Talvesõda Nõukogude Liidu ja Soome Vabariigi vahel, sest Eestis paiknevatest baasidest ründasid Soomet Nõukogude lennukid. Eesti püüdis selle vastu protestida, kuid tulutult.

Nädalategu - kindel arv päevi nädalas  Kuni 16. saj 1-2 päeva nädalas  Kuni 19. saj. 6 päeva nädalas  Ebaregulaarne töö  Talgud- hooajalised tööd nt heinategu  Voorikohustus- millegi transportimise kohustus
Nöörkeraamika 3000 - 1800 ekr. Töö-, tarberiistad: siledapõhjalised savinõud, kaunistatud nöörijäljendiga, kasutati puitu,kivi, sarve, luud jne. Toimud neoliitiline revolutsioon e hankivalt majandusel üle minek viljelusmajandusele.
Neofašismi tunnustena on loetletud ka: militarismi, majanduslikku korporatismi, vastuseisu vasakpoolsetele ideoloogiatele nagu kommunism ja sotsialism, kollektivismi, riigi ülistamist, toetust autokraatsele valitsemisvormile ja juhikultust.

Nimi hatšepsut tähendab 'esimene suursugustest naistest'. "Ma'at-ka- Ra" tähendab 'maat ('tõde, kord, tasakaal') on ’ka Ra’ ('vaim, teisik')'. Hatšepsut oli vaarao Thutmosis I ja tema poolõe kuninganna Ahmose (Ahmese) tütar.
Nsvl –  Nõukogude sotsialistlike vabariikide liit. Punaste loodud liit. Algselt kuulusid sinna Venemaa,  Ukraina, Valgevene ja Taga­Kaukaasia, pärast teist maalimasõda juba üle 15 liiduvabariigi.
Nep - kaotati toiduainete riigile andmise kohustus ning asendati see kindlaksmääratud maksuga, taastai kauplemise vabadus, lainedati ettevõtete tegevusvabadust Stalini järk-järguline esilekerkimine- 1924.a suri Lenin.

Normannid – põhjamees(prantslased, hispaanlased). Varjagid – rootsi viikingid (venelased, vk sõdalane) 862a Vene kroonikate e bõliinade järgi kutsusid venelased ennast valitsema 3 rootsi vürsti: Jurik, Sineus ja Truvor.
Narodniklasi – Georgi Plehhanov, Lev Deutsch (1855-1941), Vera Zasulich (1849-1919), Pavel Axelrod (1850-1928), jt. Taotleti Venemaa proletariaadi esindamist, töölistes nähti võimalust sotsialistlikku revolutsiooni teostada.
Neutraalsus - erapooletus NSDAP (Nationalsozialistische Deutche Arbeiterpartei) - Natsionaalsotsialistlik Saksa Töölispartei SA (Sturmabteilung) - rünnakurühm, keda nende pruunide särkide tõttu hüüti ka pruunsärklasteks.

Novembris 1561 - Ordumeister O. Kettler alistus Poola kuningale Sigismund II Augustile, kes andis Lõuna-Eesti aadlikele oma privileegid, millega endiste mõisnike valdused säilisid. Kettler hakkas valitsema Kuramaa hertsogiriiki.
Nicolaus – Esimene ristija MUISTNE VABADUSVÕITLUS JA KESKAEG EESTIS 1200-1550 Muistse vabadusvõitluse põhjused: 1.Sakslaste tung itta (drang nach osten) 2.Uus laevatüüp eurooplastel Põhjameredel seilamiseks – KOGE.
Nüüd vabadussõja - aegadel suhtusid enamlastesse soojemalt vasakpoolsed sotsialistid (Mihkel Martna). Parempoolseid esindasid (Karl Ast, Aleksander Oinas). Partei oli ühtsusest kaugel, aga suutis ometigi koondada suuri rahvamasse.

Nato – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (North Atlantic Trade Organisatsion) loodi lääneriikide poolt 4. apr. 1949. • Eesmärk: sõjaline koostöö külmas sõjas Idabloki vastu, algul kuulus sinna 12 riiki.
Neandertaallased – uurimisspektris olnud juba 150 a. I leid 1856 Saksamaal Neanderi orust (Neanderthal – org saksa keeles), mida esmalt peeti Vene kasaka või süüfilist põdeva inimese luustikuks. Tegelikult 700 000 a vanad.
Nimetatud vanasõna on ajalooliste sündmuste tagajärjel sündinud, minu arvates pärast orduriigi kokkuvarisemist, mil rootslased, venelased, tatarlased ja poolakad tulid meie maalt saaki saama, meie maad eneste vahel ära jagama.

Nn magnetofonirevolutsioon - Läbi muusika toob Lääne kultuuri NL-i. Plaate jõudis veidi vähem, aga magnetofonide laiatarbekaubaks muutumine tõi kaasa ka teatud paradigma muutuse NL kultuuris- sellele ei suudetud kontrolli rakendada.
Natside sisepoliitika – demokraatlikud institutsioonid kaotati, kehtestati diktatuur, ajalehtede läbi toimus propaganda, tsensuur, lubatud natsionaalsotsialistlik ideoloogia, gestapo, vangilaagrid, tagakiusamine, teede ehitamine.
Nimelt rahvamassi - des, oleks partei kogu oma tööd ja propagandat saanud täiesti teistmoodi läbi viia. Siis oleks partei kogu oma tegevuse raskuskeskme viinud üle ettevõtetesse ja tänavatele ja üldsegi mitte parlamenti.

Neile lisaks on selle ajajärgu pronksleidudena saadud veel vaid 11 kirvest. Metallist tööriistad olid tunduvalt paremad; katsed näitasid, et pronkskirvega sai puu maha raiuda isegi kolm korda kiiremini kui kivikirvega.
Neoliitikum – (noorem kiviaeg) – varasema materjali parim töötlus, lisaks riistad ja savinõud. (5000-1800 eKr) Kunda kultuur – kõik Eesti mesoliitikumi asulad, mida iseloomustasid eluviisi ja muististe sarnasus.
Nestori kroonikast on teada ka jutt novgorodlaste lodjalaevastiku retkest rootsi viikingi Uljebi (Rongvoldi poeg Ulf) juhtimisel Tallinna alla, mis jõudnud "raudväravateni", kus sai merelahingus oletatavalt eestlastelt lüüa.

Nüüdisaegsed olümpiamängud ehk kaasaegsed olümpiamängud ehk olümpiamängud on rahvusvaheline spordi suurvõistlus ja spordipidu, mis on mõeldud jätkama antiikolümpiamängude traditsiooni ning nende õilsat ja rahuarmastavat vaimu.
Naturaaltea - dustega harjunud inimesena otsis ta võimalust universaalsete algoritmide raken- damiseks ning tõestas, et see ei ole võimalik, sest ühiskonnad on liiga keerulised ja vajavad igaüks omaette lähenemist.
Nato – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon VMN- Vastastikuse Majandusabi Nõukogu 1949. (NSV Liit asutas selle, vastukaaluks Marshalli plaanile) VLO- Varssavi Lepingu Organisatsioon 1955a. ( Nõukogude Liit )

Neoliitikum ehk noorem kiviaeg al 5000 eKr Kammkeraamika al 4000 eKr • Töö-ja tarberiistade materjalid Ümarapõhjalised savinõud, mille välispinda oli ilusti kaunistatud lohukeste ja väiksemate täkete ridadega.
Nkvd - ühiskondlike korratagamine Julgeoleku töötajateks värbati nii vabatahtlike ja ka sunniviisiliselt Nõukogude võimu tugevdamisele aitas kaasa eestisse jääb sõjavägi Eesti nsv tegevul oli piiratud
Nägu muutub – Berliini müüri langemine  Poola ametühing Solidarność ning selle juht Lech Walesa said pärast 1980. aasta suvel toimunud streike Gdanski dokkides üldiselt tuntuks nii Euroopas kui ka maailmas.

Nasa - le kuulunud ilmavaatluslennukiga, millel ilmnes Türgi õhuruumis tehniline rike ning piloot kaotas teadvuse ning kuna autopiloot oli aktiivne, sõitis see lihtsalt sirgjoones edasi Nõukogude õhuruumi.
Nominalistidel on õigus asjade maailmas, aga seda on ka realistidel, sest üldmõisted ei oma küll iseseisvat eksistentsi, kuid nad on Jumala igaveses mõistuses olemas juba enne asju ja inimese teadvuses pärast asju.
Noorema kiviaja ehk neoliitikumi alguseks peavad arhieoloogid keraamika kasutuselevõtu umbes 5000. aasta paiku ekr. Eesti vanimad savinõud valmistati savist, millesse oli segatud teokarpe, purustatud taimi ja kivipurdu.

Nsvl - Nõukogude sotsialistliku Vabariigi Liit, 1922 NEP- uus majanduspoliitika, (novaja ekonomitseskaja politika) 1921, eraettevõtlusele anti taas võimalus tegutseda, suurtööstus jäi riigi kontrolli alla
Napoleon - Prantsusmaa valitseja ja väejuht, korraldas rida edukaid sõjakäike Austria ja Preisimaa vastu ja alustas võitlust Hispaania vastu K.Marx- Saksa filosoof, ta oli aktiivne revolutsiooni organiseerija.
Noormehel on kõhuvalu. § Nad ei saa maanduda, kuna ilm ei luba, nad ei saa ka õmber pöörata, kuna ükski lennujaam ei võta neid enam vastu, nad saavad maanduda alles hommikul kell 5 Kõige olulisem sündmus

Nähtavad põhja - Eestis ja 1965. aastal avatud Tallinna-Helsingi laevaliin tõi Eesti NSV-sse tolle aja kohta arvukalt välisturiste ning nende vahenudsel jõudis Eesti NSV-sse ka Lääne tarbimiskultuur ja tarbeesemed.
Neandertallaste ilmumine – 250 000 a tagasi nüüdisinimese ilmumine (homo sapiens) – 200 000 a tagasi põlluharimise algus – 8500 aastat tagasi kirja kujunemine – 3500 a eKr Egiptuses ja Mesopotaamias tsivilisatsioonide
Nsvl - i suhtusid demokraatlikud riigid halvasti, ometi ühines kuu aja pärast Atlandi hartaga ka NSVL, mõistes, et see liit on osaliselt ka tema pihta suunatud, kuid lootes siiski Lääneriikide abi saada.

Näiteid erinevustest - • Lääneprovintsides olid orjatöödel põhinevad latifundumid, idaprovintsides väiketalud • Idaprovintsides on arenenud ja jõukad kaubalinnas, lääneprovintsides jäid linnad jõukusega alla.
Narva lahing - 1700.a, vene vägede ebaedu tagas – viletsad suurtükid lõhkesid tulistamise ajal, tappes oma mehi; porised teed ei võimaldanud moona juurde vedada; püssirohi oli otsakorral; mehed olid näljas.
November 1918 - vabaneb sõjaväest 1919- läks NSDAP 1921-fürer 1923- natsi partei otsustab korraldada riigipöörde Münchenis „õllelokaalide riigipööre“. Hitler koos kaaslastega arreteeriti ja vangistati.

Natsionaalsotsialism - Vägivaldne mittedemokraatlik riigikord, kus ülistati oma rahvust NEW DEAL- Ameerikas majanduslanguse ajal suur mitme aasta peale jagatud kava, mis pidi ergutama majandust ja uusi töökohti looma.
Neoliitikumis ehk nooremal kiviajal mis oli umbes 5000-1800 eKr. Tekkis kammkeraamika kultuur mille raames hakati valmistama kaunistatud savinõusid kuna inimesed hakkasid rohkem tähelepanu pöörama käsitööle.
Nsvl ambitsioonid – maailmarevolutsiooni plaan – väga huvitatud sõjast kuna ei tahtnud ise alustada • Sõjatööstuse areng – relvi vaja realiseerida • Rahvasteliidu nõrkus – puudus riiike ohjeldav jõud

Nyingma - buddhism.com/index.php? option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1040&Itemid=2 2[1] EE9 1996:58 [2] Parker 2007:60 [3] Tšingis-khaan 2011:http://et.wikipedia.org/wiki/T%C5%A1ingis-khaan [4] Jan1954:5
Nicolae ceasescu - Rumeenia kommunistlik diktaator 1965. aastast 1989. aasta detsembrini. Ta lõi enese ümber isikukultuse* Kazimira Prunskiene – Valisus Leedus* Ivars Godmanis - Läti poliitik, Läti Tee esimees.
Nsvl - ist lahkumiseks ja läänelt diplomaatilise tunnustuse saamiseks). 1991.a.detsembris kuulutasid alles jäänud liiduvabariigid NSV Liidu laialiläinuks ja Gorbatšov pani presidendi ametikoha maha.

Nürnbergi protsess – pärast sõja lõppu korraldati Saksamaal Nürnbergis kohus sõjasüüdlaste üle. Protsessi käigus karistati Saksamaa poolseid sõjakurjategijaid, kuid NSVL sõjakurjategijad jäid karistamata.
Napoleon i e. Napoleon Bonaparte valitses Prantsusmaad 11.novembrist 1799 kuni 11.aprillini 1814 ja 13.märtsist 1815 kuni 22.juunini 1815. 18 maist 1804 kuni 11.aprillini 1814 oli ta isegi Prantsusmaa keiser.
Nato - lääneriikide üks tähtsaim sõjaline ja poliitiline liit Põhja- Atlandi Lepingu Organisatsioon. Berliini blokaad- 1948 NSVL takistas lääneliitlaste juurdepääsu nende kontrolli all olevasse

Nukuvalitsus - vormiliselt iseseisev, tegelikult teise riigi tahet tankilahing. täitev valitsus Leningradi blokaad- Leningradi linna (praegu Peterburi) 1945. aasta jaanuaris jõudsid NSV väed Saksamaa pinnale.
Napoleon bonaparte on sündinud Korsikal 15. augustil 1769. Pärit oli ta vaesunud aadliku perekonnast. 9-aastasena saadeti Napoleon Prantsusmaale Brienne’i sõjakooli ning ta asus teenima suurtükiväeleitnandina.
Napoleon iii – Prantsuse keiser, kes kuulutas end ise keisriks 1825.aastal. Pööras suurt tähelepanu majanduse arengule ja tema ainuke edukas sõda oli Krimmi sõda Venemaa vastu, milles Venemaa sai lüüa.

Nations entered on Leopold’s. Spain was divided over the issue of succession, and fell into a civil war. As a resultof the war, Philip V remained King of Spain but was removed from the French line of succession.
Neiule on väga telelavastuses ja Karisma: ,,Ei saa väita, südamelähedane lastelavastustes, millest et Tõnu oleks olnud muusika ja näitlemine, tuntuim on Pipi parem, kui Hendrik või just nagu emale.
Nato liikmesriigid on võtnud endale kohustuse parandada oma sõjalisi võimeid eesmärgiga arendada kaasaegseid mitmeotstarbelisi, ümberpaigutatavaid, mobiilseid, jätkusuutlikke ning kiire reageerimisega üksusi.

Nlkp peasekretärid – Stalin (1953), Hruštšov (1953-1964), Brepnev (1964- 1982), Andropov (1982-1984), Tšernenko (1984-1985), Gorbatšov (1985-1991) NSVL 1953 – Stalin suri ja tema asemele tuli Lavrenti Beria.
Normannid lääne - Euroopas: röövretki korraldati: Hispaaniasse, Vahemere aladele, Suurbritanniasse, Reini suudmesse, Prantsusmaale Loodi suuri laevastikke, Bütsants võttis viikingeid oma sõjaväe teenistusse
Nato põhimõtteks on investeerida nendesse erinevate liikmesriikide infrastruktuuri projektidesse, mille järele on vajadus eelkõige NATO’l, kuid mille rahastamine ületab asukohariigi vajadused ja võimalused.

Noa laev – laev, mille juhised Jumal Noale andis, et too kastikujulise veesõiduriista valmis ehitaks ja paneks sinna igast loomaliigist 2, et maailm puhastada ja parimatel lasta uuesti järglasi saada.
Noorem kiviaeg ehk neoliitikum algas Eestis 5. aastatuhandel eKr ja lõppes umbes 1800 eKr. Selle ajal eksisteeris Eestis kaks suuremat arheoloogilist kultuuri: Kammkeraamika kultuur ja Nöörkeraamika kultuur.
Nov 1918 - 2.veebr 1920. 28.nov 1918 Nõukogude Venemaa tungis narva, mis vallutati, kuulutati välja ETK. Aastalõpuks vallutati Jõhvi, Rakvere, Võru, Valga, Tartu, Paide, Põltsamaa, Viljandi, Pärnu.

November 1799 – „Napoleoni riigipööre”, suleti seadusandlik korpus,vahistati direktoorium, sunniti ütlema ,et Napoleon on edaspidi Prantsusmaa juht.Seda kuupäeva loetakse Suure Revolutsiooni lõpuks.
Nagu öeldud on filosoofia Euroopa kultuuris olnud ajalooliselt esimene teoreetilise maailma- mõistmise vorm, st. selline maailmamõistmine, kus esmakordselt kerkivad esiplaanile eelpool loetletud tunnused.
Neo - liitukumi juures on leitud, et hauad paiknesid otseselt elamute all ja haud oli voodertatud ehk põhja oli pandud oksi ja kasetohtu, et see moodustaks aseme ning pea alla oli asetatud puuhalg.

Neoliitikumi ehk noorema kiviaja alguseks peetakse keraamika kasutuselevõttu umbes 5000. aasta paiku eKr. Valmistatud savinõusid, mida oli erinevalt ilustatud liigitasid arheoloogid kammkeraamika kultuuri.
Nsvl lagunemine – majanduses- glasnost, ranged tsensuurireeglid pehmenesid, massiteabevahendite mõju kasvas, ühiskond muutus sallivamaks, kontaktide tihenemine muu maailmaga, poliitiline elu liberaliseerus.
Napoleon i ehk Napoleon I Bonaparte (nime prantsusekeelne originaalkuju Napoléon I Bonaparte) oli Prantsusmaa valitseja 11. novembrist 1799 kuni 11. aprillini 1814 ja 13. märtsist 1815 22. juunini 1815.

Nero – Rooma valitseja aastates 54-68. Aastani 62 valitses kooskõlas senatiga, siis lasi jõukaid senaatoreid hukata ja konfiskeeris nende varanduse ning suurendas provintsidelt võetavaid makse.
Nn reduktsioonist ehk mõisate tagasivõtmisest Rootsi riigile. Riik oli vaesustunud pikkade sõdade tagajärjel ja mitte viimasel kohal polnud siin mõisate jagamine teenekatele ametnikele ja sõjaväelastele.
Nsvl - Sks sõda: 1940. aasta kevadsuvel plaan Barbarossa - Saksamaa poolne ennetav rünnakuplaan Nõukogude Liidu vastu, et hoida ära Nõukogude Liidu poolt kavandatav esmarünnak Saksamaa vastu.

Nõrku asulajälgi on ka avastatud Jäbara, Toila ja Kohtla-Järve kivikalmete all. Need vähesed paigad ei kajasta siiski pronksiaja asustuse levikut Ida-Virumaal. Küllap liikus siin tollal inimesi laiemaltki.
Nehru - Peale Gandhi surma India etteotsa tõusnu, kelle ajal muutus riik ilmalikuks parlamentaarseks vabariigiks; temast sai ka üks Kolmanda Maailma riike ühendava mitteühinemisliikumise juhte.
Nep - i ajal olid ka repressioonid omal kohal, kogu oma eksistentsi jooksul olid repressioonid väga olulised. Võrreldes stalinismiga olid NEP-i aegsed repressioonid suhteliselt tagasihoidlikud.

Nightmare - product of both warped post-colonial national identities, And the traumatic processes of colonialism, traumatic experiences and events, holocaust 20. D M Thomas’s view of history as myth.
Naabrid - päris-soomlased, hämelased, karjalased(ingerlased= soome+vene), isurid, idaslaavlased, liivlased(soome-ugri), balti hõimud(latgalid), nemgalid, seemid, götalased, svealased, viikingid.
Nimi ofir on olnud müütiline maa, kus olevat asunud ka kuningas Salomoni kullkaevandused kusagil Ida-Aafrikas. Mandrit on kutsutud ka Etioopiaks, kr. Aithiops – päikesest põlenud, päikesepruun.

Noorsoo - organisatsioonid – ei tegelenud vastupanuga, pioneerid jt. • Kohandumine süsteemiga Uus põlvkond noori, kultuuri- ja loomeinimesi 1955 alustas ETV 1962 alustati Mustamäe rajamisega
Naise staatus on tavaliselt seotud sellega, kuidas väärtustatakse traditsioonilist naiste tööd. Näit Irokeeside ühiskonnas on naised paiksed ja tegelevad põllumajanduse ning koduse majapidamisega.
Neandertallane – pikka aega pidasid enamik teadlasi inimese kujunemisel järgmiseks oluliseks lüliks neandertaalasi, kes said selle nimetuse Saksamaa Neandertali oru järgi, kust leiti esimene luustik.

Neile vahekordadele on omane meeltega tajutavast maailmast sõltumatu siduvus, justkui sundiv jõud, mida Parmenides tähistab ka Themise ja Dike – kreeka korra, õiguse ja õigluse jumalannade – nimedega.
Neoliitikumis on 3 arheoloogilist kultuuri Narva kultuur Kammkeraamika kultuur Nöörkeraamika kultuur Sai alguse 5000 eKr Sai alguse 4000 eKr Sai alguse 3000 eKr Tegemist on üsna Kasutati paremat savi.
Näitemäng on „ Aadama mäng“. Vaimuelu iseloomulikuks jooneks sai muinasusuliste arusaamade kohandamine katoliiklusega. Salaja austati edasi pühasid puid, kive, jõgesid jm, tuues neile ohvreid.

Nato - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon 1949 (asutajad): Ameerika Ühendriigid, Belgia, Holland, Island, Itaalia, Kanada, Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Suur britannia ja Taani.
Neustria lääne – ja Loode–Gallias keskusega Pariisis;2. Austraasia Kirde–Gallias;3. Burgundia endise burgundide riigi alal;4. Alemannia osa tänasest Saksamaast, Prantsusmaa idaosast ja Šveitsist.
Naftahind on küll vältimatul tõusuteel aga sellegipoolest on inimkonnal raske sellest loobuda ning praeguse teaduse arengu juures ei oleks säästlikum ja kasulikum pakkuda ka muid alternatiive.

Nsvl - KGB 3.Mille poolest erineb/sarnaneb autoritaarne võim ja totalitaarne võim? Erinevused: totalitaarses ühiskonnas on hirmuvalitsemine, täielik kontroll inimeste üle, plaanimajandus.
Nov 1561 – Sõlnmitakse Vilniuses leping, millegi nii ordu kui ka piiskopkond viimase veel iseseisva Liivimaa riigina andsid end täielikult Poola kuninga Sigismund II Augusti valitsemise alla.
Nsv liit on haavatav. Johannes Paulus II saab Rooma paavstiks Nõukogude juhtkond alahindas kiriku mõju maailmas toimuvale, ometigi kujunes just katoliku kirikust talle üks suurimaid probleeme.

Nsvli sõjaväebaasid – baaside ajastu kestis sügisest 1939 kevadeni 1940 baltisakslaste ümberasumine Eestist – peale 1940 aastat, Eestist lahkus suurem osa baltisakslasi, kartes venelasi ja kommunismi.
Nep – uus majanduspoliitika, 1921-1927 – kogu majandussüsteemi ja sisepoliitilise elu ümberkorraldamine • totaalne toiduainete andmise kohustus asendati normeeritud toitlusmaksuga.
November 1799 - 11. aprill 1814 ja 13. märts - 22. juuni 1815 – Prantsusmaa valitseja  11. november 1799 - 25. detsember 1799 - koos Pierre Roger Ducos ja Emmanuel Joseph Sieyes’iga konsul.

Nsvl - le. Otsustati Sks piirid:ida-preisima, Königsbergiga(Kaliningrad) NSVL-le 9. sõja sündmused 1944-1945 • 1944 jan Punaarmee suur üldpealetung 2 suunas:põhja ja öõuna suunas.
Nt austria - Ungari(seal elasid veel poolakad, sloveenid, ukrainlased). 2) Rahvuskeelne haridus – emakeelne õpe 3) Rahvusliku kõrgkultuuri loomine – oma kunstnikud, kirjanikud, heliloojad.
Narva diktaat – 16. juunil 1940 esitati Eestile ultimaatum, nõudes Punaarmee täiendavate väekoondiste paigutamist tähtsamatesse keskustesse ning Moskvale meelepärase valitsuse moodustamist.

Nato – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon ehk North Atlantic Treaty Organisation VLO – Varssavi Lepingu Organisatsioon EL – Euroopa Liit VMN – Vastastikuse Majandusabi Nõukogu
Neile aastatele on iseloomulik ka Jannseni tütre L. Koidula isamaalaulude ilmumine ning alusepanek mitmetele suurorganisatsioonidele. Kõik see lõi soodsad tingimused rahvusliku liikumise kasvuks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Nomos – universaalselt kehtiv seadusandlus – teeb aga midagi vastupidist – käsitleb kõiki ühesugustena, st. käsitleb võrdsetena neid, kes tegelikult võrdsed ei ole. Kallikles astub siit aga veel sammu sügavamale: jutt üldistest ja õiglastest seadustest on tema veendumuse kohaselt tegelikult “ideoloogiline” põhjendus, millega tahetakse varjata asjade tegelikku seisu.

Nsvl - i diktatuurile pani aluse kommunistlik liikumine, mis nägi ette eraomani ja sotsiaalsete klasside kaotamist, muutes kõik inimesed nii majanduslikult kui sotsiaalselt võrdseteks.
Nsvl – väga suur partei aparaadi võim, juhi otsustada oli enamjaolt liidus toimuvate muudatuste korraldus ning toimumine, USA president pidi „muudatusi” kooskõlastama kongressiga
Nantes – edikt: Prantsusmaa riigiusk on katoliiklus, hugenotid võivad tegutseda haridus- ja riigiteenistuses, hugenottidel on keelatud tegutseda 17 linnas, neile jäeti 100 kindlust (La

Nooremate hulgas on lihtne märgata seda, et ei teata eriti midagi viikingitest, ainult üks tüdruk oli vastuseks toonud viikingid, kuid aastaarvu kohta kirjutab ta “ammu”, mida tähendab ammu?
November 1939 - 12.märts 1940) Soomele esitati ultimaatum sõjaväebaaside loomise kohta ja nõuti endale Karjala maakitsust (Soome olevat liiga lähedal Leningradile), kuid Soome ei nõustunud.
Neoliitikum – Noorema kiviaja ehk neoliitikumi (u. 5000 – u 1800 a. eKr) alguse tunnuseks loetakse savinõude kasutuselevõttu, paljudes teistes maades aga üleminekut viljelusmajandusele.

Novembril 1918 – Eestlased kaotasid, Paju lahing 30.- 31. jaanuaril 1919 – Eestlased võitsid, Võnnu lahing 23. juunil 1919 – Eestlased võitsid, Kadrimäe lahing 28. novembril 1918 - viik
Nsvl - i ja USA suhete paranemine Afganistani sõja lõpp Desarmeerimise kava tuumarakettide hävitamine VLO laiali saatmine Saksamaa ühinemine Kommunistlike režiimide kokkuvarisemine
Napoleon bonaparte - konsul (hiljem ka imperaator), kelle kätte koondus võim ja kes hakkas teostama ulatuslikke ümberkorraldusi, mis tugevdasid riiki ning parandasid selle majanduslikku olukorda.

Natsionaalsotsialistideks on end nimetanud selle ideoloogia pooldajad ise ning seda nimetust on kasutatud ka hiljem Lääne-Saksamaal. Nimetust "natsism" on sageli kasutanud natsionaalsotsialismi vastased.
Nsvl - SAKSA SÕDA 1941-1945 Mõlemad tegid ettevalmistusi üksteise ründamiseks, kuid Saksamaa koos liitlastega jõudis ette, tungides 1941.aasta 22.juunil Nõukogude Liidu aladele.
Nörrkipingi lääniõigus – mõisaid saab pärandada ainult meesliinis, uue valitseja tuleku korral pidi mõisavalitseja oma õigust uuendama ning seda maad ei tohtinud müüa, pantida ega võõrandada.

Naisolendi pooled on lesbilised. Meesolendi pooled armastavad noorena mehi ja mehena noormehi (homod on parimad, sest nad on mehelikemad). Armastus on terviku ihaldamine ja püüdlus selle poole.
Napoleoni sõjaretk - tema kaotas enda vallutatud aladel Ida-Euroopas pärisorjuse  Talupoeg kuulutati isiklikult vabaks (st ei tohi osta, müüa, vahetada). Sellega loeti pärisorjus kaotatuks.
Nekruti andmine - Vene sõjaväkke alguses 25. aastaks(enamus ei tuld tagasi) hiljem vähendati Kogukondlikud koormised • Teede korrastamine • Kool+ magasiait • Nõrkade eest hoolitsemine

Nsvl - i vaheline majanduslik koostöö tähendas lääneriikide investeeringuid ja laene Kesk – ja Ida-Euroopa sateliitriikidesse, mille tulemusena oli idablokk sõltuv läänest.
Nato – Põhja-Atlandi lepingu org, loodi 1949, asutajariigid: 10 Euroopa riiki, Kanada ja USA. Põhimõte: kui ühte osalist rünnatakse, siis teised astuvad tema kaitseks välja.
Negatiivsena - „lääne ees lömitamisena”. See aga tähendas otsest sundi orienteeruda vene kultuurile, eriti tugev oli see suund 1940. aastate lõpus ja 1950. aastate esimesel poolel.

Nicole – selleks, et maiseid eesmärke saavutada, on vaja aidata saavutada teiste eesmärke  valgustatud enesearmastus ehk positiivne egoism, mis toob kokkuvõttes kõigile kasu.
Nsvl - Liit mis ühendas erinevaid nõukogude sotsialistlikke liiduvabariike: Venemaad, Ukrainat, Valgevenet ning Taga-Kaukaasia Nõukogude Sotsialistlikku Föderatiivset vabariiki.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Narratiivi - evangeeliumi - Jeesus Kristuse elust ja teenimistööst, narratiivi apostlite teenimistööst varajases Kirikus (mis on järg Luuka evangeeliumile), 21. erinevate autorite poolt kirjutatud varajast kirja (mida tihti kutsutakse epistliteks) Kristliku nõu ja tegutsemisjuhiste edastamiseks ning apokalüptilist prohvetiennustust, mis on tehniliselt kahekümne teine epistel.

Neilt on pärit näiteks sõnad "meri", "mägi", "eile", "must" jt. Umbes 3000 aastat eKr jõudsid Eestisse hõimud, kes kasutasid oma keraamika kaunistamisel kammikujulist mustrit.
Nendele aladele - u. 2000 a. demokraatlikud meeleolud tagasi asus seal juutide riik "Külma sõja" üks julmeim (KP juhiks I. Nagy) sõda- hukkus u. 3 miljonit 4)põllu-maj.-reformid inimest.
Nikolai karotamm - 1944- 1950a.1. Püüdis oma tegevuses arvestada ka Eesti vajadustega.2. Teda süüdistati kodanlikus natsionalismis, vääras kolhoosipoliitikas ja muudes möödalaskmistes.

Noorsoo - ja rahvakirjanikult W. O. Horn`ilt. Osa neist tõlkis ta sõna- sõnalt, osa aga muutis vabalt ümber mugandades meie oludega, asendades tegelasteja kohanimed eesti omadega.
New deal – tarbimise kasvu soodustamine, elanike sissetulekute suurendamine(hädaabitööd); riigi eelarve võis lasta tasakaalust välja, mõõdukas inflatsioon; maksude tõstmine.
Nsv liit - NEP- kolhoosidelt ei võetud toodangut vastavalt vajadusele , inimestel võis olla isiklik majapidamine ning tiigile antavast toodangust ülejäägid ,võisid minna turule.

Nato - 1949a asutasid 10 Euroopa riiki koos Kanada ja USAga NATO, mille tegevuse aluseks oli põhimõte: kui ühte selle osalist rünnatakse, astuvad teised tema kaitseks välja.
Nelijärgmist ülemastme ehk quadriviumi : 1)aritmeetika – arvutamisõpetus 2)geomeetria- ruumili kujundeid käsitlev matemaatika haru 3)Astronoomia- tähetadus 4)muusika – hõlmas ka kirjandus.
Niiviisi on juba ainuüksi antud riigi suur ulatus teatud garantiiks antud rahva vabadusele ja sõltumatusele ja vastupidi, riigi väikesed mõõtmed otse viivad vaenlase kiusatusse.

Nomina auf - ne purum" (1886) ja "Eesti sõnadest -line lõpuga" (1903) ning artikleid ste- lõpuliste kohanimede, partiklite ehk ja või jm. kohta, abistas Ferdinand Johann Wiedemanni
Vote UP
-1
Vote DOWN
Naturaalandam – osa viljasaagist + Kümnis – kindel protsent saagist, algselt 10%, hiljem peaagu 50%-ni + Hinnus – kindla suurusega osa, nt 10 kotti kartulit sellelt talust  Teotöö – mõisa põllul töötamine, hiljem on see kui teoorjus  Kirikukümnis – kirikuõpetajat tuleb ülal pidada  ehitustöödel osalemine – talupojad ehitasid ehitisi  sõjateenistus
Niiluse ülemjooksul on palju jugasid ja kärestikke (Murchison), osa neist on paisutamisega (15 suurt paisu) üle ujutatud (Ripon). Sudaani alal voolab Niilus laias, tugevasti soostunud nõos.

Noomid ehk Nomarhid olid maakondade asevalitsejad .Nende ülesanded olid viia kohapeal ellu vaarao korraldusi, koguda makse, korraldada ehitustöid ja vajadusel koguda sõjaväge.
Normann – viikingite nimetus Lääne-Euroopas VIIKINGID – muinas Skandinaavia päritolu meresõitjad, kelle kultuuri õitseaeg oli 8-11. sajandil KONUNG – viikingite kuningas
Normandia - Normandia dessandiks kutsutakse 6. juunil 1944. aastal USA, Suurbritannia, Kanada ja teiste liitlasriikide relvajõudude maabumist Saksamaa poolt okupeeritud Normandias.

Narodnikud - Kuna narodnikud eitasid valitsevat ühiskonnakorda, nii pärisorjust kui kapitalismi, aadlikultuuri, religiooni negatiivset külge, siis nimetati neid ka nihilistideks.
Neljandikku afganistanist on ligipääsmatu.Vana- ja keskajal oli kuulus tänapäeva Afganistani territoorium eri riikide koosseisu ning seda läbisid rahvad ja sõjaväed, kes olid teel Indiasse.
Nõupidamine - kogu nõupidamine suunatu seaduseelnõu väljatöötamiseks, osalesid Eesti Seltside Liit ja Ajutine Põhja-Balti Komitee. Tartu Nõupidamine kujunes ülimalt ägedaks.

Natsionaal - sotsialistliku riigi keskvalitsuse määratluse kohaselt mõisteti aarialaste all neid isikuid, kes ei olnud veresuguluses juutide või värvilisest rassist isikutega.
Nagy - Ungari peaminister, kommunist, kes alustas ühiskonnas liberaliseerimist, sellega kaasnes võimuvõitlus kommunistide sees, sest Moskva meelsed jõud ei olnud nõus.
Nep - i likvideerimine 1921 märtsis välja kuulutatud NEP-il oli enamlaste juhtkonnas üsna kõvasid vastaseid, kes leidsid, et see saab olla vaid ajutine järeleandmine.

Niccolo machiavelli – pani aluse uusaegsele poliitfilosoofiale, tema jaoks ideaalne riik Itaalia Benedictus Nursiast – munk, kes tegi Monte Cassino kloostri ja koostas kloostrireeglid
Nsvl – juhtis kosmose võidujooksu selgelt USA ees. 1960: USA – Valiti presidendiks Kennedy, kes arvas, et esile peab astuma uus, teotahteline ja idealistlik põlvkond.
Nuumen – est ’hing’ või ’vägi’. Viide iidsele animistlikule (loodust hingestavale) usundile, milles usuti, et igal asjal, taimel, putukal, loomal jne on oma hing.

Noah laevalugu - Pika peale kõik inimesed kaugenesid Jumalast ja enamus neist muutus pahadeks ning jumal kahetses et ta nad loonud oli ning otsustas nad veeuputuse läbi hävitada.
North - America became independent) until the middle of the 20th century (1936 peaked, the largest). 1922-the Irish free state. 1947- India and Pakistan became independent.
Nirvana saavutamiseks on vaja kaheksaosalist teed, mis tähendab budismi tõdede aktsepteerimist, maailmavaates budismiga kohanemises, mediteerimist (oma mõtete analüüs, keskendumine).

Nord - Leningradi, Süd- Ukraina vallutamine, Mitte-Moskva Saksamaaga samaaegselt alustas NSV Liidu vastu sõda ka Rumeenia-liitusid ka Itaalia, Soome, Slovakkia, Ungari.
Nsvl – 1922. aastal moodustati Nõukogude Sotsialistlik Vabariikide Liit (NSVL), mis ühendas erinevaid sotsialistlikke liiduvabariike: Venemaad, Ukrainat, Valgevenet.
Nagasakis on praegu oluline rõhk lennuki - siidi- ja puuvillatööstusel ning on palju teisi tehaseid. Elanikke on Nagasakis praegu 444 300 ja Hiroshimas 1 171 100 inimest.

Nero - Kurikuulus ja õel Rooma valitseja, kes tappis nii oma naise kui ka ema. Kuulujuttude järgi käskis ta tekitada tulekahju, et saada sinna asemele ehitada palee.
Nov 1918 – 2. veebr 1920) 1) Nõukogude Venemaa - Lenin, Eesti enamlased - Jaan Anvelt 2) Eesti väed – J. Laidoner 3) Landeswehr (baltisakslased) – R. von der Goltz
Naiste seas on ka praegusel ajal populaarne nii korsett kui ka seelikud. Kindlasti kannab iga naine pükse, sest need on mugavad ning ilmastikuolude sunnil tuleb neid kanda.

Nato - 10 Euroopa riiki koos Kanada ja USA-ga moodustasid 1949. a. aprillis Nõukogude liidu vastase organisatsiooni, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ehk NATO.
Nunn on vaimsele elule pühendunud (nais)isik, kes üldreeglina on saanud pühitsuse, andnud vastava tõotuse ning on seeläbi vaimuliku ordu (organisatsiooni) liige.
Narva kommuun - eesti kommunistide nõukogude RIIK Narvas (1918­1919) Alanud sõda Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel nimetatakse meil Vabadussõjaks

Narva lahing – 30. november 1700, üks Põhjasõja lahingutest Venemaa ja Rootsi vahel, tänu suurele lumetormile võitsid rootslased venelasi, Vene väed said hävitavalt
Normannid lõuna - Itaalias – 1050 tungisid normannid Lõuna-Itaaliasse. Paavst tegi nendega liidu ja lasi normannidel vallutada Bütsantsilt kogu Lõuna-Itaalia ja Sitsiilia.
Nov 1918 - 2 veeb 1920 Eesti Vabadussõda algas 28. novembril, mil Punaarmee ründas Narvat, mis eestlaste poolt ümberpiiramisohu tõttu kaks päeva hiljem maha jäeti.

Nsvl - Katõni lähedal metsas lasti maha 20 000 Punaarmee kätte vangi langenud Poola sõduri ja ohvitseri 1941 aasta suvel küüditas NSVL 50 000 inimest Siberisse
Neid väärtuseid on vägagi erinevaid, siis täidab ka kultuuripärand ühiskonnas mitmesuguseid funktsioone. Majanduslikult kuulub kultuuripärand kultuurilise kapitali hulka.
Nimi kleopatra on pärit Kreekast mis seal tähendas „kuulsa isa tütart“ Seda nime on antud edasi suguvõsas seitse põlve, alates Kleopatra I kes sündis umbes 204 ekr.

Nõuete suhtes - § 44- Pärast pankroti väljakuulutamist võivad pankrotivõlausaldajad esitada oma nõudeid võlgniku vastu ainult käesolevas seaduses sätestatud korras.
Nato – 1949 loodud partnerlus NATO Euroopa liikmete ning Ameerika Ühendriikide ja Kanada vahel, mille eesmärgiks on saavutada rahu ja stabiilsus kogu Euroopas.
Nep – 1921. uus majanduspoliitika, kaotati toiduainete andmine riigile ja asendati maksudega, taastati kauplemid vabadus, laiendati ettevõtete tegevusvabadust.

Nähtavasti on selles süüdi Säde (endine Pühavaimu ) tänav .nimelt näib ,et kui varasematel kabelile hakati juurde ehitama pikihoonet ,tuli arvestada Sädetänavat.
Nöörkeraamika kultuuri on nimetatud venekirveste (varasemal ajal ka sõjakirveste) kultuuriks, sest tollest perioodist on teada mitmeid hoolikalt lihvitud paadikujulisi kivikirveid.
New deal – USA presidendi F. D. Roosevelti koostatud reformide kava majanduskriisist väljumiseks. 11. Isikud: Woodrow Wilson, Adolf Hitler, Benito Mussolini, F. D.

Nsvl - i vahel, peamiselt oli sellest haaratud aga USA. Üksteist üritati üle trumbata relvade hulkadega, aga ka töötades välja uusi relvi ning uut tehnikat.
Naaberriigid on läänest ja põhjast Bosnia ja Hertsegoviina, põhjast ja kirdest Serbia, idast Kosovo, kagust ja lõunast Albaania. Edelapiiriks on Aadria mere rannik.
Norrköpingi lääniõigus - rootsis 1640 aastal vastu võetud otsus, millega seati olulise dpiiragud läänimõistae valdajatele (nt iga uue valitsejaga pidi lääniõigusi uuendama)

Nõustuda nsvl - i baaside lepinguga ja astuda vastu Punaarmee okupatsioonile või mitte nõustuda. Samuti pidi Eesti valima, kas alluda riigikorra muutumisele või mitte.
Nagu taimekasvataja - sordiaretaja valib terava silmaga algupärasest, oludega kohanenud populatsioonide segust põllul jõulisemaid liine, mis on jõudlusvõimelised, seisu-,
Niisugust ehitusviisi nimetatakse rustikaks. Arvestades elupruugist tingitud vajadusi ehitati rustikas sageli ainult korrus ja ülemised korrused tehti tahutud pinnaga kividest.

Nimeline poeet on kunagi ka tegelikult elanud, nagu ei või me kindlad olla selleski, kas “Iilias” ja “Odüsseia” on ühe ja sama või erinevate autorite looming.
November 1918 - 2.veebruar 1920 toimus Vabadussõda kus eestalsed kindlustasid Eesti Vabariigi püsimajäämise ja võimaluse ehitada üles rahvusriiki 20 aasta jooksul.
Nähtamatu sfäär – esmaliikuja-, mille Jumal ise on käima pannud ja mis liigutab kõike ülejäänut. Kõige taga on kuplikujuline Jumalikust muusikast täidetud taevas.

Naši komissarid on muidugi koomilised ning eks ole seegi üks suurriiklik etendus. Pühalik-tõsised kostümeeritud võitlejad ennastsalgavalt tungimas vastase tagalasse.
Nebukadnetsar ii – Uus-Babüloonia tuntuim ja edukaim kuningas, ulatuslikud vallutused ja ehitustööd Babüloonias (peajumala Marduki tempel ja Babüloni rippuvad aiad)
Noorsoo - organisatsiooni tegevusega, mis tekkisid peamiselt protestivaimust järjest enam maad võtva kokkulepluse ja nõukoguliku süsteemi omaksvõtmise vastu.

Nsvl – Jaapanil ja NSV Liidul oli palju lahendamata probleeme ning lõpuks jäigi rahulepingule allakirjutamata, kuid hiljem tehti siiski majanduskoostööd.
Numismaasikud - tegelevad aaretes ja kaevamisel päevavalgele tulnud müntidega,nad määravad mõntide vermimiskoha ja-aja,aarete koosseisu põhjal ka kaubandussuhteid
Nurija on orb, elanud Bakuus onu Äläsgjäri ja tädi Gjüllü juures, kellest olid talle kujunenud justkui kasuvanemad ja keda tal oli väga kahju maha jätta.

Nõiaprotsessi - selgitati ja karistati teisitimõtlejaid, nõidu ja mürgitajaid Luterluse mõju e.k. oli suur: pani aluse e.k. kirjakeelele ja e.k. hariduse andmisele.
Napoleoni sõjad – vene impeerium osales selles tugevalt, see tõi kaasa lisakoormisi talupoegadele, nekrutivõtmine jne. Kõik see raskendas veelgi talurahva olukorda.
Nomos - seadus, nomothetes- seaduseandja. Pärimusest kõige paremini on teada Spartast Lykurgos, kes vb ei olnud ajalooline isik ja Ateenast Solon 6saj algul.

Nsvl – jõukad inimesed, haritlased Valmistumine sõjaks ja uute territooriumide hõivamiseks: Saksamaa – kohustuslik sõjaväeteenistus – teede ehitus.
Nsvl - Ida-Europa- rumenia,Bulgaria,pola,tsehhoslovakkia,jugoslavia,albaania,ungari,saksaDV,Aasia-Hiina Mongolia,p-korea,p-vietnam,laos,kambodsa-Amerika-Kuuba
Nagu sünni - ja pulmapäevad, ristimised, matused, juubelid. Sest need tähtpäevad on vaenlasele teada ja tugevdatud valve pannakse välja metsavenna kodu ümber.

Neokolonialism - Aasia ja Aafrika riikide raskuste ärakasutamine surudes neile peale majanduslepinguid ja poliitilisi kokkuleppeid, et allutada need maad oma mõjule.
Neoliitikum - noorem kiviaeg,esiajaloo periood viljeleva majanduse algusest kuni pronksi laialdasema kasutamiseni tööriistade materjalina,eestis u 4000-1800 a ekr
Napoleon i ehk Napoleon Bonaparte, sündinud 15. augustil 1769 oli Prantsusmaa valitseja 11. novembrist 1799 11. aprillini 1814 ja 13. märtsist 22. juunini 1815.

Nime all – see tekitas esmajärjekorras brittides hirmu, et kui Karl saab ka reaalselt Hispaania kuningaks, tekib Euroopas taas võimas Habsburgide impeerium.
Nsvl - i ja Natsi-Saksamaa vahel ning peale seda kaotas Eesti Vabariik oma iseseisvuse. Eesti okupeeriti kui Natsi-Saksamaa tungis 1941. aasta suvel kallale
Näitleja ehk protagonist. 8. kuidas kutsustakse kreeka esimesi filosoofe, miks Loodusfilosoofid, nad olid esimesed kes üritasid ja seletasid looduses toimuvat.

Nirvaana on vabanemine surmaahelast. Täpne kirjeldus oleks „kustumine“ - nagu küünlaleek hääbub, kui küte otsa saab. Sellega lõppevad ka kannatused.
Nkvd - NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat; nsv riikliku julgeoleku ja sisejulgeoleku ja kinnipeetavate sunnitööle rakendamise eest vastutanud asutus.
Nsvl – USA+Sbr+Pr NSVL soovib tervet NSV Liit lõpetab kriis 9 Berliini,USA+Sbr+P Berliini blokaadi, r viisid läbi 1949 mai jaguneb rahareformi, kaheks:

Naaberrahvaste hieroglüüf - ja kiilkirja, ent oma keerukuse tõttu see neile ei sobinud, seetõttu olid esimesed, kes leiutasid tähestiku (2000 eKr.). Koosnes 22 häälikust.
Natsism – äärmuslik liikumine ja õpetus Saksamaal, taotles aaria rassi väidetavale erandilikkusele SS – natside partei sõjaväestatud organisatsioon
Nsvl – i väed Korea  Korea kaotati okupatsiooni­režiim  põhjaosa ,mis läks  ning ta võeti NATO  kommunist­likuks ja USA  liikmeks.

Natsionaliseerimine - riigistamine, inimeste omandid (maad, loomad, töömasinad) muutuvad riigiomandiks ning on kõik talupoeg-kolhoosnike jaoks ühiseks kasutamiseks.
Noorimad dateeringud on 1,8 või 1,5 miljonit a eKr. Homo erectus Homo erectuse vanimad leiud pärinevad 1,8 ja 1,6 miljoni aasta tagusest ajast, vanimad leiud Keeniast.
Nsvl - is võimalik hankida Lääne moeajakirju: "Sai vaadatud ka välismaa-ajakirju, vanu sai osta antikvariaatidest või hankida väliseestlaste kaudu.

Nsvl - i välispoliitika 1920.-1930.aastatel:  järk-järgult sõlmiti diplomaatilised suhted Suurbritannia, Itaalia, Hiina, Prantsusmaa ja Jaapaniga.
Näidistena on toodud vööd 11163 (joonisel paremal, vöö laius 4,5 cm ja pikkus 220 cm) ja A 446:784 (joonisel vasakul, vöö laius 4,5 cm ja pikkus 244 cm).
Nõukogude liit on sõbralikes suhetes Soome Demokraatliku Vabariigiga, kelle valitsusega sõlmis ta k.a. 2. detsembril vastastikuse abistamise ja sõpruse lepingu.

Nato on andnud Eestile kõige reaalsema julgeolekutagatise ja võimaldab tõhusalt osaleda vabaduse, demokraatia ja rahvusvahelise julgeoleku tagamises.
Nekrutiandamise kohustus e. „verekümnis”, millele sõjaaegadel teenistus maakaitsevägedes, samuti vägede majutamise, moonastamise ja küütimisega seotud kohustused.
Nika ülestõus – 532.a. Justinianus I surus julmalt Konstantinoopolis maha ülestõusu, lastes oma väepealikutel raiuda hipodroomil surnuks üle 30000 inimese.

Naiseportree –  Nofrete pea.  Kahjuks või õnneks see nii ei jäänud ning ranged  kunstireeglid hakkasid jälle Egiptuse ajaloos rolli 
Nelinurkne ehitis ehk dansker ja selle kõrval teisel korrusel langevõrega varustatud välisvärav. Ka tänapäeval on mõlemad ehitised lossi lääneseinas näha.
Neoliitikumis ehk nooremal kiviajal (IV aastatuhande teisest veerandist kuni II aastatuhande keskpaigani e.Kr.) kasutati edasi kivist, luust ja sarvest esemeid.

Nep - uus majanduslik poliitika (Novaja Ekonomišeskaja Pol¡tika). See kinnitati Venemaa bolsevike partei X kongressil uue majanduspoliitika suunana.
Nimetus lüürika on tulnud keelpillist nimega lüüra, mille saatel esitati mitmesuguseid laule. Nii tähistatigi nõnda laulude liike, mida kanti ette keelpillil.
Normandia dessant - Punaarmee edu idarinded soodustas asjaolu, et Hitler pidi kogu 1944.a hoidma suure osa üksustest Prantsusmaal, oodates liitlasvägede dessanti.

Normandia dessant – 6. Juunil 1944. Selleks peetakse USA, Suurbritannia, Kanada ja teiste liitlaste relvajõudude maabumist Saksamaa poolt okupeeritud Normandias.
Nov 1939 - 13.märts 1940), pooled:Soome ja NSV Liit, Tulemus: Moskva rahuga säilitas Soome iseseisvuse, kuid pidi Nõukogude Liidule loovutama osa alasid
November 1999 –  beginning of participation of Estonia in KFOR (Kosovo Force) in Kosovo (ESTPLA). • 29.03.2004 – Estonia becomes a full member of NATO.

Nsvl - i lõplikuks nurkasurumiseks alustas Reagan võidurelvastumist kõrgtehnoloogias, mis viis Nõukogude Liidu 1980. aastate keskpaigaks pankrotti.
Näidis - sovhoostehnikum mille ja piimatooteid, millest umbes pool (direktor ulatuslikum peale isegi NSVL Eesti NSV Nõukogu Ministrite Eleino Venemaale.
Nato - Põhja-Atlandi Lepingu on sõjaväeline allianss, millele pandi alus 4. aprillil 1949. aastal Põhja-Atlandi lepingu ehk Washingtoni lepinguga.

Nekrutikohustus 1797 - Balti aladel Järgmine suurem muudatus 1816 pärisorjuse kaotamisega Eestimaal tuli nn "liisutõmbamise" kord, mis põhines pmst puhtal õnnel.
Noorte rännu - ja seiklusihale andis esimese tõuke AhtoValter,kes ületas Atlandi ookeani purjepaadil ja reisis ümber maailma.KA välisreiside arv suurenes.
Normaal - φteor Aktiivsus potentsiaal a± φ0 0,082 -0,763 -0,795 0,662 0,337 0,332 , mis tähendab, et mõõtmised ning arvutused olid tehtud täpselt.

November 1918 - Kirjutatakse alla Compiegne’i metsas Antandi vägede ülemjuhataja Foch’i salongvagunis alla vaherahule, mis lõpetab Esimese maailmasõja.
Novembris – detsembris ründasid inglased Cambrai all ning kasutasid rohkem tanke, nad said kaitseliinidest läbi, ning sakslastel tekkis väike paanika.
Nsvl - Nõukogude Sotsalistlike Vabariikide Liit loodi 30.detsember 1922. Oli föderaalriik, koosnes liidu vabariikidest, oli vasakpoolse ideoloogiaga

Neville chamberlain – Briti poliitik ja peaminister aastatel 1937-1940, kelle välispoliitika üritas parandada teistega suhteid lahkuse ja järeleandmiste kaudu.
November 1942 – juuli 1943 murranguline periood, mil Saksamaa ja tema liitlased kaotavad ülekaalu ning initsiatiiv läheb Hitleri-vastasele koalitsioonile.
Novembrist 1918 - 3. jaanuarini 1920 Nõukogude Venemaa vägede ja 1919.aastal Lätis Landeswehr’ist ja nn. Rauddisviisist koosnenud Saksa väekoondise vastu.

Nursi - Sänna ja Rõuge-Viitina suunal 20. kuni 23. märtsini peetud lahingud olid vabatahtlikest koolipoistele edukad, kandes samal ajal ka kaotusi.
Nähtus lääne - Euroopa rüütlite jaoks käia ristiretkel Preisimaal, käia paganate vastu sõjakäigul oli üks olulisi atribuute rüütlikskäimise juures.
Nõidumine - ravitsemine, kaaisinimeste ja looduse mõjutamine, viljakuse tagamine oma hingejõu ja toimingutega. 10. Ristiusu mõjud Eesti alal 11 sajand.

Napoleon – 18. brümääri riigipöörde järel üheks konsuliks tõusnud, hiljem keiser, valitses aastani 1815 ja teostas tugevat vallutuspoliitikat.
Neoliitikumi ehk noorema kiviaja algust markeerivaks nähtuseks peetakse Eestis nagu mitmel pool mujalgi Põhja- ja Ida-Euroopas keraamika kasutuselevõttu.
Nato maa - ja õhuväed alustasid sõda Serbia vägede vastu Bosnia ja Hertsegoviinas ning ka Serbias (k.a Serbiale kuulunud Kosovo lõuna provintsis).

Neid aktsioone on peetud siiski asendusvõimalusteks, kuid juba on saadud ka praktilisi kogemusi, mis tulevase lõpliku lahenduse jaoks on suure tähtsusega.
Neile endalegi on kasulik kui muudetaks talurahvaseadusi, siis tahab ka talupoeg paremini töötada. 19.sajandi l poolel kehtestatigi uued talurahvaseadused.
Nelikliit – Pean positiivseks, sest riigid tahtsid seista selle eest, et Prantsusmaa ei püüaks käituda agressiivselt teiste Euroopa riikide suhtes.

Nikolai i - veendumuselt hirmuvalitseja, peamine eesmärk oli kehtiva poliitilise korra säilitamine ja kindlustamine pinnapealsete ümberkorraldustega.
Normaalruunid on ruunitähestiku tavalisem vorm ja see domineerib ka viikingiajastu ruunikividel. Lühiharulised ruunid on normaalruunide lihtsustatud vorm.
Nov 1903 – hakati välja anda kolmandat juhtivat ajalehte “Uudised” Tartus (toimetaja Peeter Špeek, Gottlieb Ast(?), Karl Ruga(?)) Föderalistid

November 1918 – Compiegne’i vaherahu, millega lõppes Esimene Maailmasõda 28. juuni 1919 – Versailles’ rahuleping Antandi riikide ja Saksamaa vahel
Nsvl - Soome 52. Miks Talvesõda puhkes? Sest NSVL tahtis Soome alale viia oma väed ning osa Soome territooriumist,kui Soome polnud sellega nõus.
Numbrid on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 0. 1200-ndatel imporditi Aasiast pärit numbrid Euroopasse, kus neid hakkasid esmalt kasutama juudi kaupmehed.

Naisekssaamise rituaalid on enamasti vähem piinarikkad ja lühemad, kuid näit Austraalias on kombeks terava kivi või merekarbi servaga tüdruku jalad tätoveerida.
Natsirežiim – Teise maailmasõja puhkemise peamine süüdlane? 3. Saksamaa Teise maailmasõja järel: Berliini müüri püstitamine ja selle langemine.
Nep - is asendati toiduainete riigile andmise kohustus kindla suurusega maksuga, mille asumisel võis talupoeg ülejäänud toodangu turule viia.

Nsv - s said võimule Venemaa eestlased koos valdavalt muukeelse parteikaadriga; tugevnes rünnak rahvuskultuuri ja rahva ajaloolise mälu vastu.
Nsvl – Stalini kontroll oli sõja ajal ühiskonna üle vähenenud, kuid võimu kindlustamiseks oli vaja hoida ühiskonda pidevas hirmuseisundis.
Nõiaprotsessid - Potantlik kirik võttis üle katoliku kiriku valitseva nõiajahi ja ilmutas rootsi võimude toetusel erilist agarust nõidade jälitamisel.

Nep - i aegne välispoliitika Oli justkui sulam kahest vastandlikust suunast- Internatsionaali suund ning Välisasjade Rahvakomissariaadi suund.
Nuhk - munkade laul Põgene, vaba laps Prostituudi laul Mässajate laul http://allofmp3tunes.com/flash_player/flash_track.php? type=1&id=8557406
Nõudele on iseloomulik välispinda kattev kammilaadse esemega tekitatud triibuline muster, mille järgi nimetatakse seda keraamikat kammkeraamikaks.

Naisest - mehest. Palju hukkunuid ja õnnetuid, leinavaid perekondi pole sugugi harv nähtus. Ühiskonnas on sõda justkui nagu loomulikuks saanud.
Novembril 1915 – 10. detsember 2006) oli Tšiili riigijuht aastatel 1973-1990. Tuntud kui diktaator, kes sai võimule läbi sõjaväelise riigipöörde.
Nsvl – Stalin (Üleliidulise bolševike Partei Keskkomitee I sekretär) USA – Harry Truman (president) SB – Attlee / alguses oli Churchill

Nsvl - i loomine-1922.aastal 2. Stalini, Hitleri ja Mussolini võimuletulek : Stalin 1927.aastal ; Hitler 1921. Aastal ; Mussolini 1922. Aastal.
Naljaga pooleks on öeldud: Kommunist on inimene, kes on Marxi ja Engelsit lugenud ja usub neid, antikommunist see, kes on neist ka sisuliselt aru saanud.
Natsionaalsots - üksikisiku allutamine grupile, agresiivsus naaberrahvaste suhtes, juhikultus, üleskutsed hävitada alaväärtuslid rahvad ja inimesed.

Nekrutikohustus - Vene keisririigi kehtestatud kohustus, mille alusel tuli talupoegadel enda seast anda Vene väeteenistusse teatud arv mehi ehk nekruteid
Niiluse alam - ning keskjooksul asuval Egiptusel olid siiski paremad tingimused, sest niiluse üleujutused olid igati korrapärased ning ettearvatavad.
Nirvaana – budistliku filosoofia põhimõiste: täielik kannatustest vabanemine, isikliku tahte hülgamine ning isiksuse ühtesulamine jumalusega

Nn makartismina - kujutas endast senaator Joseph McCarthy algatatud kampaaniat kommunistide ja nendega seotud isikute kõrvaldamiseks avalikest ametitest.
Nov 1916 – murdsid Sa hävitajad läbi Ve miinitõketest ja võtsid suurtükitule alla Paldiski. Sa kaotasid selles opetatsioonides 7 hävitajat.
Novembrist 1917 - 31.jaanuarini 1918) ja Vene SFNV-s (31. jaanuarist 1918 30.detsembrini 1922) ning mida järgisid ka teiste maade kommunistlikud parteid.

Nagu vana - Kreekas, olid ka maiadel iseseisvad linnriigid, mis omavahel vaenutsesid, nõudes üksteiselt andamit ja hankides sõjakäikudel vange.
Narva linnale – see ongi Vabadussõja algus! Järgmisel päeval kuulutasid eesti enamlased (ehk bolševikud) Narvas välja Eesti Töörahva Kommuuni.
Necker - finantsminister, kelle Louis XVI vallandas(Necker oli saavutanud rahva poolehoiu). Tema vallandamises nähti vastu sammu kuninga poolt.

Nikolai pirogov - ka Tartu ülikooliga seotud kirugia olulien arendaja, oli sõjas tegev sõjaväearstina ja sõja käigus arendas edasi välikirurgijat.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Numismaatika – münditeadus – määratleb müntide aja, vermimiskoha, aarete koosseisu põhjal ka kaubandussuhted. Antropoloogid uurivad kalmete väljakaevamisel saadud luustikke ja määravad inimeste rassilise kuuluvuse, soo, vanuse, haigused , toitumuse jne. Etnoloogia – rahvateaduse uurimistulemused, Rahvaluule – vanad pärimused, keel.
Nagu teame on enamik sõdadest toimunud sooviga võita teiste territoorium, mis omakorda anna võimsust juurde nii valitsejale kui ka tema riigile.

Nomarhid - maakondade e. noomide asevalitsejad, viisid ellu vaarao korraldusi, kogusid makskorraldasid ehitustöid, vajadusel kogusid sõjaväge.
Nsvl - Gorbatšov USA-Ronald Reigan  antikommunist  muutuste põhjuseks võidurelvastumine  suurim riigivõlg USAs just Reigani ajal
Nukke on pekstud ja viidud protsessiooniga külast ära. Küllalt sageli oli viimine siiski salajane toiming, mida hämaruse varjus toimetati.

Nõuka - ajal oli marksistlik skeem, kus leiti varafeodalismi kujunemine, millega mõisteti sõltuva talupoja tekkimist aga mitte läänikorda.
Nõukogude rahvas - mõiste, mis võeti kasutusele 1970. aastatel - ühiste majandushuvide, ideoloogiliste ja poliitiliste eesmärkidega inimeste kooslus.
Nafta on tänapäevalgi trantspordi oluliseks vereringeks. See on olnud ka USA ja paljude teiste tööstusriikide jõukuse üheks alustalaks.

Neoimpressionism - Seurat stiili kutsutakse ka kutsutakse samuti punktüallismiks, sest loodust anti edasi korrapäraste punktitaoliste värvilaikudega.
Nöörkeraamika kultuur - u 3000 eKr. Savinõusid ilustati nöörijäljenditega ning hoolega voolitud vened e paati meenutavad sissepuuritud auguga kivikirved.
Nov 1939 – 12 märts 1940 2) Püütakse naeruvääristada ja alandada soomlasi 3) Tegelikult võitis Soome sõja, kuna säilitas iseseisvuse.

November 1939 – 13.märts 1940 Koht: Ida-Soome 1939. aasta 30. novembril alustas Nõukogude Liit sõda Soome vastu, mida nimetatakse Talvesõjaks.
Nsvl - s toodeti mune rohkem ühe elaniku kohta, kuid kõikides muudes valdkondades (liha, piim, või) mingit järelejõudmist ei toimunud.
Nsvl - l jäi saamata tulu relvakaubandusest  kõrgtehnoloogilise toodangu ekspordi piiramine NSVL-i  1980. keskpaigas NSVL pankrotis

Nato - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon- 1949- 10 Euroopa riigi ning Kanada ja USA liit, mille põhimõtteks on üksteise kaitsemine.
November 1929 - Garnisoni maadlusvõistlus,A-klass.(EMV)  Detsember 1929-Kaotas O.Luigale ja O.Viikbergile.(EMV)  Veebruar 1930-EMV`l kaotus.
Nsvl - i okupatsiooni ajal toimus kogu majanduse täielik väljakurnamine, aga Saksa okupatsiooni ajal osutati abi majanduse taastamiseks.

Nyingma - buddhism.com/index.php? option=com_mtree&task=viewlink&link_id=716&Itemid=2 Keelatud linn - mälestusi keisritest Pekingi südames.
Nõiaprotsessid – neid peeti kõige rohkem 17. sajandi I poolel, mil kohtu alla sattusid talupojad ja sakslased, teiste inimeste või loomade kahj.
Nobiliteet – Rooma ülemkiht, kitsas suursuguste patriitside ja plebeide perekondade ring, kelle hulgast pärinesid magistraadid ja senaadid.

Nuntsius – paavsti alaline esindaja, kes määrati ametisse 3 kuningakotta: Saksa- Rooma keisri juurde, Prantsuse- ja Inglise kuningakotta.
Nähtused omavahel on suhestatud.Viie elemendi õpetuses kirjeldatakse nende faaside järgnevusi nii loovas (金 Sheng) kui hävitavas (金 Ke) ringis.
Nõiakunst e. maagia: nõiakunsti läbiviija oli nõid e. tark, inimene, kellel võimeid kasutati ravimisel ja sooritas tähtsamaid toiminguid.

Neitsitorni nimekuju on tänapäeval nii iseenesest mõistetav ja rahva seas ehk suulises pärimuses ning ametlikes kirjalikes dokumentides üldlevinud.
Nikolaust on peetud muuhulgas ka kalurite, kaupmeeste ja meremeeste eestkostjaks ning nii oli ta populaarne ka Läänemere äärsetes maades.
Normandia dessant - 6. juunil 1944 USA, Suurbritannia, Kanada ja teiste liitlasriikide relvajõudude maabumist Saksamaa poolt okupeeritud Normandias.

Nagu lääne - Euroopas unustati Komensky ideed, nii vajusid pikaks ajaks unustusehõlma ka Forseliuse õppemeetodid ja -raamatud Eesti aladel.
Nato infrastruktuuri - alaste projektide rahastamine toimub NATO julgeolekuinvesteeringute programmi (NATO Security Investment Program – NSIP) kaudu.
Nehru - riik muutus ilmalikuks parlamentaarseks vabariigiks.temasts sai Kolmanda Maailma riike ühendava mitteühinemisliikumise liider.

Neile ehitistele on seal veel palju väikeseid hauakambreid, templeid ning kolm väikest püramiidi, kuhu on arvatavasti maetud Cheopsi kolm naist.
Newton on sõnastanud ka palju seadusi, osad kannavad tema enda nime, mis kirjeldavad mehhaanika põhialuseid ja gravitatsiooniseaduseid.
Nsv - s hakkas muutuma alles 1986. aasta lõpul, kui avalikustati Moskva keskametkondade kava rajada Eestisse uus fosforiidikaevandus.

Nsvl – põhjuseks kriitiline olukord Vaikse ookeani lähedal-Jaapani militariseerumine. 1935.a. – võeti vasti neutraliteediseadus.
Nõukogude ajaloolased on nimetanud üheks Prantsuse ja Inglise lepituspoliitika põhjuseks soovi suunata Hitleri-Saksamaa agressioon Nõukogude Liidule.
Nõuti molotovi - Ribbentropi pakti lisaprotokollide avalikustamist ja pakti tagajärgede likvideerimist – Balti riikide iseseisvuse taastamist.

Napoleon - 1799 aastal võtab ta prantsusmaal võimu üle, tegi prantsusmaal ümberkorraldusi, pidas sõdu, suurim sõda oli Venemaa vastu
Neisse on sisse raiutud nimed algse ruunitähestiku märkidega ja kivid püstitati tõenäoliselt tekstis mainitud isikute mälestuseks.
Neutraliteedipoliitika - ükski demokraatlik riik ei garanteerinud balti erapooletust, seega ei kindlustanud neutraliteet Eesti rahvuslikku julgeolekut.

Nut - öise taeva, taevavõlvi ja hauataguse maailma jumalanna, tähtede ema. Tema neli jäset - neli sammast, millele toetus taevas.
Näete t - särke kirjaga ``Kataloonia ei ole Hispaania`` ning kuulete poepidajaid vastamas hispaania keelt kõnelejaile katalaani keeles.
Neitsi maarjat on neil maalidel kujutatud renessansiaja naisideaalist lähtudes ning modelliks on olnud Raffaeli kaasaegsed noored itaallannad.

Neoliitiline revolutsioon – anastavalt majandusviisilt mindi üle viljelevale majandusviisile (põlluharimine ja karjakasvatus). Tingis paikse eluviisi.
Nimetage barokk - kunsti näiteid Eestis - Barokk on kunstivool mis tõi kaasa uue arusaama ilust see jagunes kaheks: 1)lopsakaks 2)vaos hoitud.
Nimistu on peamine otsivahend, mis võimaldab arhivaalide olemi kindlakstegemist ja tagab avalikus arhiivis juurdepääsu arhivaalidele.

Nomenklatuur – parteiladvik (eliit); • Nõukogude rahvas – • 40 kiri - noorsoorahutuste ajel elavnes taas intelligentsi protestivaim.
November 1918 - 2. veebruar 1920 Peale Saksamaa lüüasaamist ja I maailmasõja lõppu (11. nov. 1918) viis Saksamaa oma väed Eestist välja.
Nsvl - e ja Lõunapoolne osa USA-le • Analoogiline Saksamaaga oli ka okupeerivate riikide poliitika erinevus okupatsioonitsoonides.

Nõrgimaks küljeks on mul esseede, juttude ja kirjandite kirjutamine ning õpimappi vajavate loovtööde ja juttude kirjutamine aitasid mind väga.
Nero - Vana-Rooma keiser Constantinus Suur- Keiser, kes aastal 313 andis ristiusule samasugused õigused nagu teistele usunditelegi.
Niisugune vabade - käte-poliitika ja mittesekkumispoliitika viis aastatel 1989-1990 kommunistlike režiimide kokkuvarisemiseni idabloki maades.

Nooremal kiviajal ehk neoliitikumis, mille algust loetakse aastast 5000 e.Kr., Eesti rahvaarv kasvas. Asustus koondus endiselt veekogude äärde.
Noorterahutused – (Pariisi) tudengid nõudsid sõjaliste kulutuste kärpimist ja hariduskulude suurendamist; mässud ei viinud eriti kuskile.
Nsvl - ile iseloomulik hävituspataljon (ehk hävitatakse kõik, pandi põlema jne) (umbes 2-3 nädala pärast jõudisd ka Eestisse)

Nato - 1949 loodi USA initsiatiiv NATO e sõjaline organisatsioon NSV- Liidu vastu,sest Stalin oli teatanud tuumapommi olemasolust.
Nato – 1949 aastal USA initsiatiivil loodud sõjaline organisatsioon NSVL vastu, sest Stalin oli teatanud tuumapommi olemasolust.
Naturaalmajandus –  nimetatakse sellist majandust, mille puhul rahalised suhted on  kas vähem arenenud või puuduvad üldse. 

Neoliitikum e. noorem kiviaeg (IV a.t. II veerand – II a.t. keskpaik) Võeti kasutusele savinõud ning töö- ja tarberiistu täiustati.
Normandia dessant – 6. juunil 1944 maabusid lääneriikide sõjajõud Põhja-Prantsusmaal Normandias. Sõjas avati uus rinne – läänerinne.
Naise ideaalkuju – haritud ja mitte saksastunud eesti talutütre, keda ta pärast suure poolehoiuga kujutas näidendis „Arthur ja Anna”.

Negatiivsed tagajärjed - süüfilis, malaariat peeti alguses kartuli süüks. Positiivsed tagajärjed-toodi euroopasse kartul, tubakas, mais, tomat.
Nsvl - i kujutati sellisena, nagu ta oleks kõige parem koht elamiseks ja et riigil on kõik vajalik olemas,mida inimesed vajavad.
Nato 1949 - 10 Euroopa riiki koos Kanada ja USA-ga. Asutatud Põhja- Atlandi Lepingu Organisatsioon, rünnak ühele, rünnak kõigile.

Nato peaeesmärk – kindlustada ja kaitsta nii poliitiliste kui ka sõjaliste vahenditega sellega ühinenud riikide vabadust ja julgeolekut.
Neg - Eesti muinasusu kadumine,vägivallaga surut peale katoliku usk,jumalateenistus oli ladina keeles,lihtrahvas ei saanud aru.
Neljas lääne - Saksamaa liidukantsler (sotsiaaldemokraat). Ametis 1969-1974. Püüdis parandada suhteid Ida- W. Brandt Euroopa riikidega.

Neoliitikum ehk noorem kiviaeg oli umbes 5000-1800 eKr. Tollel ajal oli kaks kultuuri: kammkeraamika kultuur ja nöörkeraamika kultuur.
Nkvd – NSV Liidu riikliku julgeoleku ja sisejulgeoleku valve ja kinnipeetavate sunnitööle rakendamise eest vastutanud asutus.
Nl sekkuda – Prahasse viidi Varssavi pakti väed (600 tuhat meest). Dubcek tagandati, alustati puhastusi riigi- ja parteiaparatuuris.

Noorem kiviaeg ehk neoliitikum ( u 5000- u 1800 eKr ) 1. Selle alguseks peavad arheoloogid keraamika kasutuselevõttu umbkaudu 5000 a paiku
Noorusea dialoogid – nt “Apoloogia” (Sokratese kaitsekõne), “Kriton”, “Protagoras”; Sisuks on eetiliste mõistete defineerimine.
Nsfvs 1918 - 1922. Leninism • Imperialism on tema järgi kapitalismi kõrgeim arengujärk ja seda saab kukutada vaid revolutsiooniga.

Neljas rmt on lugu Dido armastusest Aeneisi vastu, kuid ta oli truudusevande andnud oma kadunud mehele ega saanud kirele järele anda.
Nero – Keiser peale Octavianuse aega, tappis oma naise kui ka ema, hukkas arvukalt senaatoreid. Ülekohtune ja julm valitseja.
Nicaragua - 15. september 1821 • Norra - 17. mai 1814, iseseisvus Taanist, Taani printsist Christian Fredrikust sai Norra kuningas.

Niguliste kirik on pühitsetud kaupmeeste ja meresõitjate pühakule Nikolausele ning oma stiililt kuulub ta hilisgooti sakraalarhitektuuri
Nikolai ceausescu – rumeenia kommunistide juht, ei tahtnud võimult loobuda, oli andnud käsu rahva vastu tulistada, ise üritas põgeneda.
Nsvlis – USA kongress volitas presidenti andma majanduslikku abi nendele riikidele, kelle toetamine oli USA seisukohast oluline.

Nüüdne prantsusmaa on tuumariik (katsetus toimus Mururoa atollil ), ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige ja osaleb Euroopa kosmoseagentuuris.
Newtonit on peetud 17. sajandi suurimaks füüsikuks, astronoomiks ja matemaatikuks. Tema üks esimesi leiutisi oli peegeltelesoop.
Nimetage ida - Euroopa kommunistlike režiimide tekkimise põhjused (2p) 1. ………………………. 2. ………………………

Nimetas usa - s Missouri osariigis 5. märtsil 1946. aastal peetud kõnes Ida ja Läänt eraldavat piiri tabavalt raudseks eesriideks.
Nomos – physis vastanduse näol ongi tegemist ühe teistsuguse argumentatsiooni-mudeliga, mis esineb mitmete sofistide juures.
Nastik - lehmad (toideti piimaga) Nirk (pruun) - Hobused [Vaata - Tänassilma lehmakari Viljandi mnt. ääres] Vana Jüri, Peko.

Newton - inglise teadlane, töötas välja õpetused mis muutsid oluliselt senist maailmapilti, oli hea looduses ja matemaatikas
Niilus - jõgi Egiptuses, põllumajandus sõltus Egiptuses Niiluse üleujututest ja tänu sellele rajatud niisutussüsteemidest.
Niisutussüsteeme ehk terasse. Yucàtani poolsaarel oli niiskust liiga palju ja see tähendas, et tuli maid kuivendada ja luua kunstpõlde.

Nikolai i - Peamise eesmärgina nägi ta kehtiva poliitilise korra säilitamist ja kindlustamist pinnapealsete ümberkorraldustega.
Nimetus vana - Liivimaa) esmakordselt riiklus- Liivi ordu, Saare-Lääne piiskopkond, Tartu piiskopkond ja Taani kuningriigi valdused.
Noorem kiviaeg e. Neoliitikum: See algas Keraamika kasutuselevõtuga- savinõude valmistamine. Toidu keetmiseks tehti lõke ümber paja.

Nov 1918 – Narvas Eesti Töörahva Kommuun(Jaan Anvelt) – enamlaste sõnul iseseisev riik, nõukogude vabariigi loomise katse.
Nõuti molotovi - Ribbentropi pakti lisapro-tokollide avalikustamist ja kehtetuks tunnistamist koos kõigi tagajärgede likvideerimisega.
Nato - le lisaks ka mitmeid regionaalseid sõjalisi liite kohalike lääne-meelsete riikidega- näiteks ANZUS, SEATO, CENTO).

Natsionalism - Rahvuslus ehk natsionalism on ideoloogia, maailmavaade, kultuurivorm ja sotsiaalne liikumine, mis keskendub rahvusele.
Nebukadnetsar ii - oli Uus-Babüloonia tuntuim ja edukaim kuningas, kelle ajal ehitati ka nn. "Paabeli torn" ehk peajumal Marduki tempel.
Neemiklinnus – mäeseljaku neemikuna lõppevalt otsalt püstitatud linnused, kuhjati kunstlik vall ainult seljakupoolsele küljele.

Nelson mandela - LAV-i neegrite kodanikuõiguste aktivist ja riigimees, kes istus 28 aastat vanglas ja 1994 aastal valiti presidendiks.
Nixon - USA president 1969-1977, alustas pingelõdvendusega lõpetades Vietnami sõja ja parandades suhteid NL-iga ja Hiinaga-
Nooremal rauaajal ehk viikingiajal ja hilis-rauaajal (X-XIII sajand) jätkus põllumajanduse areng, kasutusele võeti kolmeväljasüsteem.

Nsvl - ile veel – Ühendriigid toetasid rohkem Aganistani sisse ning vastupanuliikumist Kesk- ja Ida-Euroopas, eriti Poolas
Nõukokku e. Geruusia.(otsustasid tähtsaimad asjad). Kuningaid kontrollisid 5 efooriat e.vaatlejat. Rahvakoosolek valis Geruusia.
Nelson mandela – LAVi Rahvuskongressi üks juhte, kes mõisteti eluks ajaks vangi, kuid kes vabastati pärast apartheidi lagunemist.

Nep - i aastatel oli propageeritud kõikvõimalikke põllumaj ühistuid, neid oli talurahvas hoopis paremini omaks võtnud.
Nero – julm Vana-Rooma keiser 54-68 PKR . Ta tappis oma ema ning lasi arvatavasti süüdata Rooma linna . Tegi enesetapu .
Nicolaus – eestlasest munk, kelle Rooma paavst kohustas oma bullaga Fulcole abiliseks ja õhutas kõiki usklikke neid toetama.

Nikoni kirikureform - põhiline osa puudutas jumalateenistuse korda: kuidas kummardada,risti ette lüüa,kuidas 3 korda halleluujat laulda.
Nirvaana on budismis ja hinduismis täielik teadmise, rahu ning vabanemise seisund, sansaarast (ümbersünniahelast) vabanemine.
Nixoni doktriin – poliitika nurgakiviks heade suhete loomine suurte sotsialistlike riikidega – NSV Liidu ja Hiina Rahvavabariigiga.

Nkvd - Sisejulgeoleku organ Nüukogude Liidus SS-Sisearmee Saksamaal kes tegeles koonduslaagrite ja natsijuhtide ihukaitsega
November 1874 – 24. Jaanuar 1965) oli Briti poliitik, kes oli peamiselt tuntud Suurbritannia peaministrina Teise maailmasõja ajal.
Nsv - s tegema ettevalmistusi kollektiviseerimiseks – talumajandite ühendamiseks põllumajanduslikeks suurettevõtteiks.

Neid 20 - minutilisi kõnesid, mis olid vormistatud vastustena Kaja Kärneri küsimustele, kutsuti rahvasuus raadiojutlusteks.
Neoliitikum - kammkeraamika, soome-ugrilaste tulek, nöörkeraamika, venekirveskultuur, balti hõimud, loomakasvatus, maaviljelus.
Nobiliteet – ld keeles „tuntud“, kitsas perekondade ring, mis juhtis riiki, sinna kuulus nii patriitse kui rikkaid plebeid.

Nsvl - i ja pidamata kinni Potsdami kokkulepetest, otsustab Stalin liitlaste garnisoni Lääne- Berliinist välja tõrjuda.
Nt kirves on vooruslik, kui temaga saab hästi puid lõhkuda, kui tema funktsioon on hea. Silm näeb väga hästi – vooruslik.
Nato otsimis - ja päästmisüksused ning varustus oleksid võinud päästa nii mõnegi elu. Lennuks poleks kulunud täit tundigi.

Neljas käsi on tõstetud, et kõiki õnnistada  Üllataval kombel on Brahma hindude poolt väga vähesel määral kummardatud.
Neokolonialism - vähemarenenud riikide allutamine suurriikide majanduslikule ja poliitilisele mõjule, kasutades ära nende raskusi
Neoliitikumis – ehk nooremal kiviajal IV at II veerandist kuni II at keskpaigani eKr kasutati edasi kivist,luust,sarvest esemeid.

Nikita primakov - Rostovski.        Tallinna kaitsjatel oli Too mpeal 1000 Rootsi s õdurit ja 400 muud v õitlejat.
Noorukest saint - Justi, kes oma julmuse eest pälvis hüüdnime “Surmaingel”. Teda saatis Robespierre rindele sõjaväge ohjama.
Nsvl – sovetiseerimine – nõukogustamine – suruti peale nõukogude võimu (nt kaotasid iseseisvuse kolm Balti riiki)

Nsvl - i repressioone iseloomustab põlisrahva massiküüditamine, aga Saksa okupatsiooni ajal midagi sellist ei toimunud.
Neutraliteet - Prooviti näidata, et ei eelistata kumbagi riiki, kuigi see ei suutnud Eesti välispoliitilist olukorda parandada.
Nobiliteet - patriitside ja jõukate plebeide perekonnad,kelle seast on pärit enamik Vana-Rooma riigiametnikke ja senaatoreid.

Nooleheitjad astronoomid - uskusid et maa on kerakujuline, usuti et universumi keskpunktiks on maa, Ptolemaios koostas esimese maailmakaardi
Nsvl - i nõrgestas väga suurel määral külm sõda, mis algas peale Teist Maailmasõda ja lõppes NSVL-i lagunemisega.
Nsvl - i väed olid Euroopa pool, Jaapani ressursid läksid Kagu-Aasia alade hõivamiseks – nad liikusid väga kiirelt.

Nsvl - ile. Saksamaa okupatsioon Eestis lõppes 1944. aasta sügisel ja peale seda sattus Eesti NSVL-i okupatsiooni alla.
Naasmine - Odysseus naaseb kodumaale ning õige peab kohtub Telemachosega, kellega koos otsustavad Penelope kosilased tappa.
Naivism - Naivistlikku kunsti lõid alguses asjaarmastajad, kes asusid väljaspool akadeemilist ja ka avangardlikku kunsti.

Narratiiv — ld jutustama — sündmuste esitus nende ajalises järgnevuses harilikult suu- liselt või kirjutatud tekstina.
Nato - 10 Euroopa riiki koos Kanada ja USA-ga asutasid 1949 a. aprillis Põhja- Atlandi Lepingu Organisatsiooni e. NATO.
Neoekspressionism – Enamus kunstist on subjektiivne ja endassesulgunud, kohati ka äärmiselt literatuurne ning täis allegooriaid.

Nep - Pärast Venemaa kodusõda kehtestati Venemaal uus majanduspoliitika, kuna sõjakommunism ei õigustanud end enam.
Nimekirju – kõige olulisemana kommunistide Tallinna ja Virumaa nimekirjad – reeglitele mittevastavuse tõttu tühistati.
Nobiliteet - Rooma ülemkihit,nii suursugused patriitsi- kui ka pleibeiperekonnad,kust pärinesid magistraadid ja senaatorid.

Noorema rauajastu - ja lastehaudadest on leitud mitmesuguseid ehteid ja maagilise kaitseülesandega ripatseid, meeste haudadest nuge.
Normaalne areng on taastunud, inimestel on taas õigus valikuvabadusele ning väikerahvastel on võiomalus oma kultuuri säilitada.
Nöörkeraamika - Ilustati nöörjäljenditega, venet e. paati meenutavad, väga hoolikalt lihvitud ja sissepuuritud auguga kirved.

Nahkvammus ehk soomusrüü. XI sajandil hakati enam kandma rõngassärke, mille peale tõmmati sageli veel pikk linane särk.
Nais – ja meestööliste palga vahe oli väga suur, kuigi töötati ühel ja samal tööl, teenis naine palju vähem.
Naisekujuke - Willendorfi Venus; koopamaalid-Altamiras ja Lascaux-s-maalitud on peamiselt jahiloomi,piisoneid ja põhjapõtru.

Naturaalmajandus - nimetatakse sellist majandust, mille puhul kaubalis-rahalised suhted on kas vähe arenenud või puuduvad hoopis.
Negatiivsed tulemused – vabadus kadus ja sellega seoses oma saatuse määramine ja otsustusvabadus. Lõpptulemuseks pärisorjastamine.
Neoliitikum e. noorem kiviaeg oli ajavahemik 4.-2. aastatuhat eKr. Inimesed kasutasid kivist, luust, puust ja sarvest esemeid.

Naturaalmajandus - kõik eluks vajalik valmistati kohaliku talupoja poolt või ülikute kodades tegutsevate käsitööliste poolt.
Nep – Toiduainete riigile andmise kohustus asendati kindla suurusega maksuga, ülejäänud toodangu või turustada.
New deal on Rooseveldi poolt koostatud reformide kava majanduskriisist välja tulemiseks, tänu millele taastus pangandus.

Normannid – viikingite nimetus (põhja Saaga – vanagermaani kangelaslaul; muinasislandi mehed)Lääne-euroopas jutustus
Nsvl - iosad kuulutasid end üks haaval iseseisvateks ja Nõukogude Liidul ei jäänud muud üle, kui neid tunnustada.
Nsvl - u tsoonis kehtestati totalitaarne riigikord, lääneriikide tsoonides asuti aga teostama demokratlikke reforme.

Näidendites on naised kirglikumad kui mehed ja toovad kaasa emotsionaalset pinget, naised on vajalikud kui traagika vahendid.
Nato - Põhja- Atlandi Lepingu Organisatsioon, 1949, sõjaline organisatsioon võitlemaks kommunismi ja NSVL-i vastu.
Nep - Nõukogude Venemaa ja Nõukogude Liidu majanduspoliitika, mille pakkusid 1921. aastal välja Lenin ja Trotski.

Nero - vastane avalik liikumine algas provintsides, kus poldud rahul maksude kasvuga. Esimesena tõusis üles Gallia.
Nimetatakse esiajaks ehk muinasajaks. Sellele järgnes ajalooline aeg. Muinasajast saame teada inimeste rajatu ja mahajäetu põhjal.
Noorem kiviaeg ehk neoliitikum kestis umbes 5000-1800 aastat eKr. Neoliitikumi alguseks loetakse keraamika ilmumist meie alale.

Neid losse nimetatakse kükloopilisteks ehitisteks, kuna müürid ja majad olid ehitatud mitme tonnistest kivi plokkidest.
New place - names appeared, The earliest Saxon villages were family villages. The ending „-ing“ meant folk or family.
Nsvl - totalitaarne riigikord,läänetsoonis dem.1949a põhiseadus parempoolsete võit, kantsleriks Konard Adenauer.

Nsvl - i valitsuse poolt algatatud läbirääkimised Uue Liidulepingu (vt ptk. 1.1.) loomise üle jooksid tupikusse.
Nõukogulikud – üles seati ainult üks kandidaat, kasutati valijate hirmutamist ning ei põlatud ka tulemuste võltsimist.
Naistepäeval on kombeks teha kingitusi tuttavatele õrnema soo esindajaile ning olla tähelepanelikum kõigi naiste suhtes.

Napoleon –  kuulus väejuht ja riigimees Prantsusmaal  Washington –  Louis XVI – Prantsusmaa kuningas
Napoleon i ehk Napoleon I Bonaparte sündis 15. augustil 1769. aastal kaheksalapselise pere teise lapsena Korsika saarel.
Nato - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon on sõjaväeline allianss, millele pandi alus 4. aprillil 1949. aastal

Neoliitikum ehk noorem kiviaeg, kestis 5.at e.Kr kuni 2.at keskpaik, siis kasutati edasi kivist, luust ja sarvest esemeid.
Nn b - ja C- tsoonis autoritaarsus jääb tugevks üüh mõttesunnaks kõigist moodsatest ideoloogiatest hoolimata.
Nov 1945 – okt 1946 Nürnbergi protsess 12 mõisteti surma (10 hukati), 3 eluaegne vanglakaristus (R. Hess suri 1987)

Nsvl - Pidas kriisi põhjuseks ikka lääne ettevalmistusi sõjaks, Lääne berliini peeti konflikti hälliks jne.,
Nsvl - 460 000 meest; 2000 tanki; kaotas ligikaudu 126 000meest • Soome küll kaotas, kuid säilitas iseseisvuse.
Nõiaprotsessid – nõidade jälitamine, mille ohvriks langesid tihti rahva aktiivsemad ja andekamad liikmed, nt rahvaarstid.

Nl vm - l, Vm sai osa ka mitte vaid rahalisest panusest, aga ka sai enda kasutusse Saksa sõjatehnikat, relvastust.
Nsvl - i mõjusfäär: Ida-Poola, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Bessaraabia. Sinna juurde sõlmiti ka salaprotokoll.
Nsvl - s oli selleks KGB • Kõrvaldas kommunismivastased ja „ohtlikud“ inimesed, kontrollis inimeste eraelu.

Näddala - Lehe” mõjul esitas Jannsen 1845 taotluse rahva harimiseks ajalehte välja anda, kuid sai eitava vastuse.
Nõuka - ajal oli kombeks panna oma toodangule külge kvaliteedimärk, mis pidi näitama vene toodete kvaliteetsust.
Nürnbergi seadused - 1935 1. Abielu juudiga on keeletud, seks nendega on keelatud, juudid kaotavad kodakontsuse.( hitleri poolt)

Nafta - ja gaasihinnad on viimase kahe aasta jooksul peaaegu kahekordistunud ning elektrihind järgib sama trendi.
Nato - üks tähtsamaid sõjalisi ja poliitilisi liite, loodi 1949 aastal, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon.
Nato - 1949,et vastu seista nsvl kasvavale agressiivsusele(usa,lux,holland,belgia,prants,suurbrit)euroopa söe-ja

Neemiklinnus – Looduslike poolsaartele ehitati, kolmest küljest kaitses jõgi, neljandale küljele rajati vallikäär.
Negatiivseid on kahjuks üsnagi palju, nii et minu arust ei ole selle aja nimetamine “vanaks ja heaks” kõige õigem.
Nomarhid - viia kohapeal ellu vaarao korraldusi, koguda makse, korraldada ehitustõid ja vajadusel koguda sõjaväge.

Nov 1939 - Märts 1940 Poola kiire purustamine vapustas lääneriike, kuid ei sundinud neid Saksamaaga rahu sõlmima.
Nr1 - sõdimine. Rüütliseisus- feodaalhierarhia madalaim aste, 12-13.saj muutus päritavaks suletud seisuseks.
Nsa on ülisalajane organisatsioon ning aastakümneid eitati ametlikult, et midagi seesugust üldse eksisteerib.

Nsv - le teatud majanduslikud eelised ja võimaldas vältida mõningaid tolleaegseid äärmuslikke eksperimente.
Nsvl - st sisse, toodetud kaup veeti aga välja, Eestile jäi ainult looduse saastatus ja sisse toodud migrandid.
Nuumen - Iga looduse asi või elusolend oli hingestatud ja sisaldas endas jõudu, mida tähistati terminiga nuumen.

Naisüksik - ja segapaarismängus). Esimesed naisvõistlejad olid proua Brohy ja preili Ohnier Prantsusmaalt kroketis.
Naivism on aga täiesti sõltumatu igasugustest traditsioonidest ning lähtub ainult kunstniku kordumatust isikust.
Napoleoni võidu - ja võimujanu kasvas ning ta läks oma hiigelarmeega vastu Venemaale, vaatamata sõlmitud Tilsiti rahust.

Napoli – Napolis loodaksin ma külastada Pio Monte della Misericordiat mis on kirik Napoli ajaloolises keskuses.
Natsionaalsotsialismi ehk natsismi. Itaalias pääses Benito Mussolini 1922.aastal ning rakendas poliitilise ideoloogia fašismi.
Nike – võidujumalanna, kärbitud tiibadega, kujutati sageli koos Athenaga, peas võidupärg ning käes pasun.

Noorem pronksiaeg – kivikirstkalmed – 5-8 m läbimõõduga ringikujuliselt laotud suuremad kivid, mille keskel oli kirst.
Nov 1814 – 8. juuni 1915. ei käinud ainult louis XVIII ega SB kuningas. Kohal kõik muud ülejäänud valitsejad.
Nõudmisele vastutulemist on K.Pätsile ja J.Laidonerile kui kõrgematele riigitegelastele ette heidetud tagantjärele mitmeid kordi.

Nüüdsest leidu nimetatakse naljatades Lucy tütreks, kuid tegelikult elas Lucy temast hoopis sadakond tuhat aastat hiljem.
Naabriteks on Liibüa(läänes), Iisrael(idas) ja Sudaan(lõunas). Halduslikulikult jaguneb Egiptus 26. kuberkonnaks.
Narva kaitselahingud – Venelased otsustasid Narva iga hinna eest vallutada ning sinna saadeti 160 000 meest ning 200 kahurit.

Naturaalmajandus – kõik eluks vajaliku valmistasid kohalikud talupojad või ülikute kodades tegutsevad käsitöölised.
Neid jaosmaid nim. „Aru, arve”. Külasaras hõlmas kõik kõlvikud: põllud, heinamaad, karjamaad, metsad, kalaveed.
New deal - Roosevelti koostatud tegevuskava, mis sisaldas enneolematuid ümberkorraldusi ehk reforme, lootes kriisi

Nigeeria riigikord on unitaarne vabariik. Pärast 1985. aasta sõjaväelist riigipööret juhib riiki Valitsev Sõjanõukogu.
Nimetatakse minose e. minoiliseks kultuuriks (näiteks Knossose palee Kreeta saarel), kuid ka üldistavalt egeuse kultuuriks.
Nimetati amon - Ra'ks. Keskmise riigi ajal vallutati juurde uusi alasid ja riik laienes kuni Niiluse teise kärestikuni.

Nimistuid kasutada - sel juhul uurija ütleb oma teema, arhiivitöötajad otsustavad, millised dokumendid uurijatele sobivad.
Nkvd - Siseasjade rahvakomisariaat, ülesandeks korratagamine, vangilaagrite süsteemi haldamine ja vastu luure
Nuumen – looduslikes ● Geenius oli iga perekonna objektides sisalduv vägi kaitsevaim, kes edendas või hing.

Naaberriikide usk on tihti sama ning jumalad on samad, kuid üksik asi, mis võib erineda, on jumalate ja kangelaste nimed.
Naastukesi on leitud. Mõõka on peetud eeskätt pealiku või üliku relvaks, nagu viitavad kalmetest leitud relvad.
Nim taga - Kaukaasiat, kus 1919 jooksul olid välja kujunenud Asebaidžaan, Armeenia ja Gruusia- kolm rahvusriiki.

Nov austria - Ungari kapituleerus Teised rinded: 1) 29. spetember Bulgaaria vaherahu Atandiga 2) 30. okt Türgi rahu
Nsv - st’’. See kiri levis ka mujal maailmas ja tänu sellele suurenes välismaa tähelepanu Eesti vastu.
Nsvl - s pärast 1956. aastat eristab selle eelsest ajast peamiste poliitiliste konkurentide eksiili saatmine.

Nsvl – Läti, Eesti, Leedu, Valgev, Ukr, Poola, Tseh, ungari, rumeenia, bulg, SDV, kasha, gruusia, armeenia.
Nõunikud on mälu. Õiglus ja seadused on kunstlik mõistus ja tahe, üksmeel on tervis, mass on haigus, kodusõda
Nürnbergi protsess - millal, mis oli? Toimus aastail 1945-1949. Need olid kohtuprotsessid, kus süüdistati inimesi süüdi.

Noarootsi omad on neist kõige rohkem eestistatud, ja sellepärast, et nad kõige rohkemani eestlastega kokku puutuvad.
November 1942 – Veebruar 1943 59. Mis tulemusega see lõppes? Saksa väed said lüüa,kaotati 300 000 eliitsõdurit.
Nõukogudemeelne valitsus – J.Vares) 6.aug. 1940 (Eesti läheb NL koosseisu) 2. Eesti Vabariigi algus • riigi loomine - veebr.

Naturaalmajandus – Selline majandus, mille puhul kaubalis-rahalised suhted on kas vähe arenenud või puuduvad hoopis.
Neandertaallane – (konspektis pole midagi olulist kirjas) Homo sapiens – ilmus 200 000 aastat tagasi, tekkis kunst.
Neandertallane – 250 000 a tagasi, pole meie eellane, DNA erineb meie omast. Liikus põhja, kohanes külma kliimaga.

Negatiivseteks teguriteks on monopol, mis tekib turumajandusega ja negatiivne välismajanduse bilanss, mis mõjutab seda suurelt.
Niels bohr - Taani tuumafüüsik - lõi aatomi esialgse kvantteooria Albert Einstein - Saksamaalt pärit füüsik.
Nn välksõda ehk blitzkrieg. Poola ei pidanud sõdima ainult Sm, sest 17 sept 1939 viis oma väed Ida-Poolasse NSVL.

Nsvl ida - Poolasse. NSVL võis alustada Soome, Eesti, Läti ja Bessaraabia(Moldova) ja Ida- Poola okupeerimist.
Nõidumine on ravitsemine, kaaisinimeste ja looduse mõjutamine, viljakuse tagamine oma hingejõu ja toimingutega.
Narratiiv on see, kui jutustatakse sündmustest, mis on jär- jekorras. Näiteks paljud romaanid on narratiivid.

Natsionaliseeriti ehk riigistati. Taludelt võeti ära maa, mis oli üle 30 ha, selle arvelt said nn. uusmaasaajad maad.
Neid puudusi – salakavalus, riuklikkus, valelikkus- oli juba hallidest aegadest peale kaupmeestele ette heidetud.
Nemea lõvi - Nemea lõvi oli vanakreeka mütoloogias haavamatu metsloom, kes elas Argolises Nemea linna lähedal.

Neoliitikum 5000 - 1800 eKr Lõunas toimus neoliitiline revolutsioon e mindi üle karjakasvatusele ja põlluharimisele.
Nephthys – oli Sethi naissoost kaaslane, Anubise ema. Tegutseb surnute riigis, kus seisab Osirise selja taga.
Nikolaid on iseloomustatud väga halva, kuigi püüdlikku keisrina, kes see-eest olnud aga eeskujulik kojamees.

Nn ida - Euroopa neoliitikum: alguspunkt keraamika kasutusele-võtt (Eestis ca 4900 eKr) Viljakasvatuse algus
Novembris - detsembris võtsid inglased ette rünnaku Cambrai all, kuid sakslastel õnnestus läbimurre peatada.
Nsvl - ist välja rännata lisaks juutidele ka teistel, hõlbustus läbikäimine NSVL ja muu maailma vahel.

Nunn on usulisel eesmärgil erakuna või maailmast eraldunud kogukonnas (kloostris, mungaordus) elav naine.
Nagu lillemaa on oma kirjades selgitanud, peab leegionär, keda Indo-Hiinasse saadetakse, seal kaks aastat teenima.
Napoleon - teostas riigipöörde, lõpetas revolutsiooni, kuulus kolme konsulisse¸riigi juht ja sõjajõudude

Neandertaallane – I luustik 1856 Sks (elas lõua-euroopas) kromanjoonlane – Tähtsamad paleoliitilised kultuurid.
Neostalinismi tõus - Hruštšov kasutas oma huvides ära Stalini vaenamist, oli ühiskonnale suures osas vastuvõetmatu.
Nep - i lõpetas 1928. aastal Jossif Stalin, kes algselt oli NEP-i toetanud, et vastanduda Lev Trotskile.

Neutraalsust ehk mitteühinemispoliitikat amoraalseks, sest see tähendas kommunismivastase ühisrinde lõhkumist.
Nixon – Esimene president, kes astus oma teisel valitsusajal tagasi ametist Watergate-i skandaali tõttu.
Nn sõja - Revolutsioonikomitee abiesimees V.Kingissepp dokumendi,millega ta Poskalt asjaajamise üle võttis.

Nõude pinnad on riibitud või silutud, kusjuures esineb tugevat ja selget ilmselt dekoratiivse eesmärgiga riibet.
Nõukogult põhja - Korea kuulutamist agressoriks, see läks läbi ja ÜRO vägedele anti korraldus agressioon peatada.
Naiselikkuses on meelde   ja   lausa   kutsus   ennast   lauludeks võrreldud Marie Underi omaga. vormima.

Natsionaliseerimine - riigistati kõik eraettevõtted ( panagad , tehased , kinod, kauplused, suuremad majaüksused jne)
Naturaalmajandus – kõik tarbeesemed olid tehtud talupoegade ja ülikute kodades tegutsevate käsitööliste poolt.
Nep - uus majanduspoliitika, kus lubati riikliku omandi kõrvale turumajanduse olemist e. väikefirmasi.

Neutraalne - metsa seaduste täitja võis oodata head vastuvõttu, mittetäitja aga eksitamist või hullematki.
New deal - F.D Roosevelti koostatud reformide kava Suure depressioonina tundud majanduskriisist väljumiseks.
Nimetatakse vana - Liivimaaks. Eestlastest talupojad pidid maksma oma talu peremehele, kelle juures nad elasid makse.

Ninivenest on leitud suur savitahvlite raamatukogu, mis sisaldas pea kõiki Mesopotaamia kirjanduse tähtsamaid
Nkvd - politsei-, järelvalve-, massiterrori- kui ka luureorganisatsioon, täites ajajärgul 1934–1943
Nov 1799 – Napoleonile ustavad väed hõivasid Seadusandliku Korpuse hoone ja saatsid laiali Direktooriumi.

Nasa - le ülesande Kuule lennuks (Projekt Apollo) Kehtestas Kuubale 1962. aastal blokaadi, hoiti ära
Negatiivse märgina on vennastekoguduste võitlus rahvausu vastu, taunisid kõike, mis puudutas muistseid rahvakombeid.
Neid tõmblusi on hirmuäratav vaadata, kuid need kestavad vaid hetke ning annavad talle metsiku ja kohutava ilme.

Nendes olukordades on sõjaväelased pädevad ja omavad oskusi ja teadmisi,mis tavakodanikul suurel määral puuduvad.
Neoliitikum ehk noorem kiviaeg kestis IV aastatuhande teisest veerandist kuni II aastatuhande keskpaigani e.Kr.
Neutraliteet - riik ei sekku teiste riikide sõtta, ei abista neid sõjaliselt ega kuulu mõnda sõjalisse liitu

Niinimetatud objek - tiivse kirjeldamise all hakkasin ma avastama mitte ausat tõde, vaid suuremas osas lihtsat valet.
Nobiliteet - riiki juhtiv, kitsas perekondade ring Ortodoksne- kiriku poolt ametlikult õigeks tunnistatud usk