Sõnu seletav sõnaraamat

Muusikaliteratuuri tundmine on põhjus, miks noore helilooja loomingus on kuulda muusikalisi eeskujusi. Luciano oli vaimustunud neoklassitsismist ja Stravinski muusikast, mis mõjutas tema „Magnificat“ (1949). Stravinski helikeele kopeerimise ja jäljendamise periood jäi Beriol lühikseks. Pöördeline sündmus tema elus oli 1952. Koussevitzky Fondi stipendium, mis võimaldas Beril sõita USA’see Dallapiccola juurde täiendama.
Muusikal on seega seos meie varaseimate füüsiliste ja psüühiliste kogemustega ning selle juured on meie oma keha talituses. Muusika pakub tunnetuslikke struktuure, milles saab tundeid turvaliselt kogeda ja kujundada. Muusika õppimine ja harrastamine teevad võimalikuks helimaailma valitsemise ja võimaldavad sellega loovalt mängida.
Muusikali lavastaja on Andres Dvinjaninov, kes on lavale toonud ka sellised nimekad teosed nagu „Grease” ja „Romeo ja Julia”. Muusikajuht on Kaire Vilgats, kunstnik Riina Degtjarenko, koreograafid Jelena Bubon, Eva-Lena Raenok, Madli Teller, Mihkel Ernits, laulusõnad tõlkis Kelli Uustani ja libreto tõlkijaks oli Andres Roosileht.

Muusikalist barokki on kõige lihtsam piiritleda aastatega 1600-1750 Täpsemalt saab baroki muusikat jaotada kolmeks perioodiks: varane periood kestis 1580-1630, keskmine periood kestis 1630-1680, hiline periood kestis 1680-1740 Ühtset barokkstiili muusikas ei kujunenud, erinevatel maadel olid erinevalt segunenud stiilid.
Muusikaliselt ülesehituselt on ’’Pacific213’’ rida järejstikusid variatsiooone, milles rütms on väga teravmeelselt seotud tempoga nimelt tuginevad variatsioonid järk-järgult lühenevatele rütmivältustele täisnootides kuueteistkümnendikeni,nig mida lühemaks muutuvad noodid , seda aeglasemaks läheb ka tempo.
Muusikalis - dramaatilised teosed: Ooper "Genoveva" (1848) Oratoorium "Paradiis ja Peri" (1843) Muusika Byroni "Manfredile" (1849) Muusika Goethe "Faustile" (1844-1853) jt. Schumanni looming on auga vastu pidanud aja katsumustele, selle paremik kuulub peamiselt kahte valdkonda - klaverimuusika ja laulud.

Muusikalises tegevuses on oluline koht pedagoogitööl. Alates 1917. aastast töötas Kreek Eestis muusikaõpetajana, esmalt Rakvere Õpetajate Seminaris, seejärel ühe õppeaasta (1920/21) Tartu Kõrgemas Muusikakoolis ning aastail 1921-1932 Läänemaa Õpetajate Seminaris Haapsalus.
Muusikaliik - HOMOFOONILINE M. – mitmehäälne, esimene hääl- juhtiv, teised hääled- saatehääled. Mitmehäälne laulukultuur hakkas levima tänu nooditrükitehnika leiutamisele ja koolihariduse laiendamisele, mille hulka kuulus korralik muusikaõpetus.
Muusikaline materjal on napp ja kordub pidevalt üliväikeste variatsioonidega, mõjudes kokkuvõttes staatiliselt, seisundina; teosed on heakõlalised, diatoonilised, kuid keeruka rütmikaga (sageli polürütmilised), välditakse dramatismi ja eesmärgile suunatud

Muusikaline barokistiil on pärit Itaaliast: olulisimad tõuked andnud Veneetsia koolkond ja Firenze Camerata. Itaalias kujunes ka enamik ajastu žanridest ning itaallased, nagu renessansi ajastul madalmaallased, olid kõigis muusikavaldkondades Euroopale eeskujuks.
Muusikal on ka psühholoogiliselt suur mõju.
Muusikaloos on Itaaliast olulisemal kohal Prantsusmaa (14. saj.) ja Madalmaad (15. saj.). Itaalia tõusis Euroopa muusikaelus silmapaistvale kohale 16. sajandil, esmalt tänu prantsuse ja Madalmaade päritolu muusikutele, kes sinna ümber asusid.

Muusikalide helikeelt on mõjutanud parasjagu moesolevad muusikastiilid, žanri väljakujunemise ajal oli selleks jazz (eriti sving), hiljem aga pop-ja rock-muusika.Muusikalide peaosades kohtame väga hästi laulvaid ja tantsivaid näitlejaid.
Muusikali lavastajaks on Ain Mäeots, kes on silma paistnud mitmete teistegi lavastustega nagu näiteks „Don Juan“, „Dektetiiv Lotte“ jms. Lavastaja oli oma tööga väga hästi hakkama saanud, kuna kõik läks sujuvalt.
Muusikalist barokki on kõige lihtsam piiritleda aastatega 1600-1750. Täpsemalt saab barokkmuusikat jaotada kolmeks perioodiks: varane periood kestis 1580-1630m keskmine periood 1630-1680, hiline periood kestis

Muusikal on muusikat (avamänge, vahemänge, soololaulu, koore jne) ja tantsu sisaldav lavateos, milles laul, tants ja kõnelus on võrdse tähtsusega ja veavad igaüks omal moel tegevustikku edasi.
Muusikaloos – muusikažanrite avardumine suurteoste poole ( ta ei kirjutanud sümfooniat ega ka ooperit ). Ta oli uuemeelne kunstnik, kes võitles rahvusliku kunsti eest ja diletantismi vastu.
Muusikal on kommertsteatri žanr. Kasvas välja 19. Sajandi operetist à esimene muusikal „Oklahoma!“ (1943. a New Yorgis). Eliitteatrid Broadwayl New Yorgis ja West Endis Londonis.

Muusikaliselt on ooperis üpris nõudlikke osi ning paljud repliigid partituuris lasevad arvata, et etenduses oli rohkelt ka toredat vaatemängu ja barokkteatrile iseloomulikku lavatehnikat.
Muusikal on suur tähtsus kujundada meeleolu ja seda tõestasid ka katse tulemused – kõik muusikapalad tõid kuulajatest esile mingisuguse meeleseisundi või muutused meeleolus.
Muusikaliselt on “Ernani” emotsionaalne, meloodiline ning Verdi loomingus esmakordne dramaturgilise dünaamikaga teos, millele juhtmotiivistik värve ja mõtterikkust juurde lisab.

Muusikalisi kulminatsioone on esimene tõeline virtuoosiaaria ooperimuusika ajaloos ( Orpheuse aaria 3.vaatuses ). “Orpheuse” menu oli nii suur, et järgmisel aastal telliti temalt uus ooper.
Muusikaliselt on see keeruline segu ajaloolistest Kuuba tantsudest nagu son, danson, guajira, guaracha, mambo ja tša-tša-tšaa, pluss veel Kolumbia cumbia ja Puerto Rico bomba.
Muusikale - talle jäid võõraks ajastunud väikekodanlik maailmataju ning kommertslik suhtumine muusikasse. Ta on olnud eeskujuks paljudele hilisematele hevimuusikutele.

Muusikalis - kirjanduslik, sotsiaal-majanduslik, isa-ema, naised-lapsed, äiu-äiu, palju-palju NB! Sidekriipsuga kirjutatud paarisnimisõnades käänduvad mõlemad pooled.
Muusikali sisuks on lugu Argentiina presidendi Juan Peróni naise Eva Peróni tormilisest elust, jutustatuna teise tolleaegse poliitikategelase-popikooni Ché Guevara suu läbi.
Muusikaline barokkstiil on pärit poliitiliselt killustatud Ülem-Itaaliast, mis mõjutas muusikamoodi suures osas Lääne-Euroopast. Siin kujunes ka enamik selle ajastu muusikažanre.

Muusikaline algmaterjal on napp, kujundid lihtsad ja lühikesed (minimalistlikud). Ameerikas Steve Reich (1936) Musikalis-dramaturgilist arendust asendab ühe kujundi pidev kordamine.
Muusikalis on tegemist Dale Wassermani liberetoga, ning selles kasutati Mitch Leigh’ muusikat ja Joe Darioni laulutekste, aastast 1965, mil teos esimest korda linastus.
Muusikalistest karakteritest - koomilise ja tõsise ooperi tüüpkarakterite asemel on tema eluliselt mitmetahulistel tegelastel eredalt individuaalsed ja sageli vastuolulisedki jooned.

Muusikaliselt on mõlemad väga tugevad teosed, aga „Euryanthe“ ei ole kunagi saavutanud suurt menu oma segase ja ebaloogilise, mitteteatripärase libreto tõttu.
Muusikaline renessanss on seotud Madalmaadega. Kuna renessansi raskuspunktid kunsti-ja muusikaloos erinevad, räägivad muusikaloolased Madalmaade vokaalpolüfoonia ajastust.
Muusikaliselt iseõppijad ehk diletandid. Aleksandr Borodin näiteks oli elukutselt keemik, kirjutades oma ainsat ooperit "Vürst Igor" aastakümneid teadustöö kõrvalt.

Muusikal on läbi Hollywoodi lavastatud filmiversiooni (peaosades Julie Andrews ja Christopher Plummer) saanud tuntuks ja armastatuks terves maailmas.
Muusikal on tihti v?a suur m?u ka teistes valdkondades , samuti barokil , mis laienes v?a erinevates suundades , ent sellele ma seekord ei keskendu.
Muusikalis - dramaatilised teosed:  Ooper "Genoveva" (1848)  Muusika Byroni "Manfredile" (1849)  Muusika Goethe "Faustile" (1844-1853) jt.

Muusikal on noorte elus kandev tähtsus: nad kuulavad muusikat, loevad sellest, loovad seda, tantsivad selle järgi, nutavad ja rõõmustavad.
Muusikaliselt on see lühike, tund aega kestev kolmevaatuseline ooper ainulaadne segu prantsuse ja itaalia eeskujudest ning inglise maskimuusikast.
Muusikale on Leigole ainuomased öine tulevärk, lõkked kaldanõlvadel, sajad küünlad järvel ning õhus hõljuvad küünaldega õhupallid.

Muusikale on omistatud ka jumalikku päritolu, sest levis selline arusaam, et muusikal on salapärane vägi, mis suudab loodusjõude juhtida.
Muusikal on kirjutatud 40. – 50. aastate Broadway muusikalide stiilis, meenutab veidi Richard Rodgersi või Frederick Lowe stiili.
Muusikal on iseloomulik: lähtumine kohalikust rahvamuusikast, karakteerne rütmika, folkloorsed elemendid meloodikas ja harmoonias.

Muusikaliselt on see vähem kui tund aega kestev ooper ainulaadne segu prantsuse ja itaalia eeskujudest ning kodumaisest maskimuusikast.
Muusikali lavastajaks on Andrus Vaarik, kunstnikud Gerly Tinn ja Ain Nurmela, muusikaliseks juhiks on Erki Pehk ja koreograafiks Kristin Pukka.
Muusikalide süžeed on seotud igapäevaeluga, kajastades nii koomilisi elusituatsioone kui ka ühiskondlikke ja psühholoogilisi sõlmpunkte.

Muusikaloolaste väide – vanema kui ka uuema aja soome muusikas puudub rahvuslik iseloom. Kirikulaul Soome munkade vahendusel Euroopast.
Muusikalis - lüürilist külge draamades, ent suurimat huvi pakub arutlus luulekunsti ja eriti tragöödia ülesandeist.
Muusikalised väljendusvahendid on : tempo, meloodia, helilaad, rütm, dünaamika, harmoonia, helistik, tämber, vorm, žanr, orkestratsioon.

Muusikal on tänapäeval väga populaarne žanr, mis meeldib nii nooremale kui vanemale vaataja- ja kuulajaskonnale.
Muusikaline renessanss on seotud pigem Madalmaadega, seepärast nimetatakse seda ajastut ka Madalmaade vokaalpolüfoonia ajastuks.
Muusikal on välja kasvanud operetist, koomilisest ooperist ja prantsuse meelelahutuslikest muusikalavastustest.

Muusikali peategelasteks on Ameerikas sündinud poola noormees Tony ning hiljuti Ameerikasse saabunud puertoriiko tüdruk Maria.
Muusikaline komöödia on alati pidanud ise end ära õigustama , ning ligi meelitama publikut kesk – ja alamklassi hulgast.
Muusikaliselt ülesehituselt on "Pacific231" rida järjestikuseid variatsioone, milles rütm on väga teravmeelselt seotud tempoga.

Muusikalist mõtlemist – senisest olulisemaks muutusid täpsed helikõrgused, nendel põhinevad kooskõlad ja kindel vorm.
Muusikale on aga iseloomulik see, et esmajoones ei kutsu ta esile mõttetegevust, vaid tundeid ja emotsioone.
Muusikaline barokkstiil on pärit Itaaliast, olulised koolkonnad Firenzes ja Veneetsias, kes olid eeskujuks kogu Euroopale.

Muusikal - kergema sisuga muusikaline lavateos, kus dialoogil, tantsul ja laulul enam-vähem võrdne kaal.
Muusikali lavastajaks on Andres Dvinjaninov, muusikajuhiks on Kaire Vilgats ning laulusõnade tõlkijaks Kelli Uustani.
Muusikalide põhjal on vändatud palju filme, publiku lemmiksfilmid on saanud aga aluseks nii mõnelegi muusikalile.

Muusikalistele püüdlustele on iseloomulik lähtumine kohalikust rahvamuusikast, folkloorsed jooned meloodias ja harmoonias.
Muusikalid on huvitavamad kui draamatükid Laulusõnade meeldejätmine on mulle lihtne SUMMA (Sektsioon 2)
Muusikalist haridust – paljude pillide valdamist ja kompsiatsiooni aluseid jagasid tavaliselt isad, vennad, onud.

Muusikaližanr on pidevas muutumises, mis kohaneb nüüdisaja publiku muusikaliste eelistuste ja ootustega.
Muusikali laulud on vallutanud raadiote edetabeleid ja nimilugu võitis Eurovisioni eelvoorus teise koha.
Muusikaline barokkstiil on pärit Itaaliast ja sellest maast sai kõigis muusikavaldkondades Euroopale eeskuju.

Muusikal – muusikaline Programmiline muusika – helilooja poolt antud sõnaline sisuseletus.
Muusikaline barokistiil on pärit itaaliast- olulisemad tõuked andnud Veneetsia koolkond ja Firenze Camerata.
Muusikal on olnud tuntud väga pikalt. Seda arvestades olin nõus seda ka kohe vaatama minema.

Muusikal on oluline koht Sõnnide elus - kas siis armsaks peetud hobi korras või elukutsena.
Muusikal on muusikaline lavateos, mille sisu avatakse laulu, kõnedialoogide ja tantsu kaudu.
Muusikalis - rütmiline intelligentsus seisneb võimes mõelda muusikalistes kategooriates.

Muusikal on selline lavateos, mis sisaldab endas opereti, vodevilli ja revüü elemente.
Muusikali tähtedeks on Troy ja Gabriella – kaks noort, kes kohtuvad koolivaheajal uusaastapeol.
Muusikalist stiilitust - seinast - seina, küsides "mis on elu, miks me elame ja miks me armastame".

Muusikaline intelligentsus on nii seotud muusika mängimisega kui ka muusika loomise ning kuulamisega.
Muusikalis - dramaatiline areng, mis sõltub ka suurel määral lavalisest tegevusest.
Muusikal on püsivalt olnud Saksamaal laval alates selle Saksamaa esmaettekandest.

Muusikalilauljad - näitlejad, ent vaatamata sellele, said nad oma osadega hästi hakkama.
Muusikaliselt on saanud mõjutusi protestantide muusikast+ Euroopa ja Aafrika folkloor.
Muusikalis on selgelt näha, kuidas välimus ning armastus ajavad Cliffi pea sassi.

Muusikalised muljed on Tšaikovskil seotud lauludega, mida ta kuulis lapsepõlves oma emalt.
Muusikalised portreed – poeetiline unistaja Romeo ja õrn, graatsiline, lapsemeelne Julia.
Muusikaliselt on 27. I 1849. a. esietendunud “Legnano lahing” ebaühtlane teos.

Muusikal on eriline võime muutuda ja areneda koos rahva, piirkonna ja ajaga.
Muusikale on iseloomulik rahulik meloodia, astmeline liikumine, kolmkõlad.
Muusikal on olemas afektiivne omadus, afekt on nakkav, primaarne, algne.

Muusikal - lavateos,mis sisaldab opereti, paroodia ja revüü sugemeid
Muusikal on tehtud August Kitzbergi raamatu „Libahundi“ põhjal.
Muusikale – kostis erinevate instrumentide segunemist vabal tahtel.

Muusikalide tuntusele on kõige rohkem kaasaaidanud massimeedia tormiline areng.
Muusikalisi kulminatsioone on esimene tõeline virtuoosiaaria ooperimuusika ajaloos.
Muusikal on kõrged nõudmised nii esitajale, kui ka kuulajale.

Muusikal on kõigi rahvaste kultuuris ja ajaloos tähtis roll.
Muusikaliselt on Tšaikovski ooperites esiplaanil vokaalne külg.
Muusikaline intelligentsus – muusika mängimine kui ka loomine ja kuulamine

Muusikalisel maailmakaardil on Soome tuntud just klassikalise muusika poolest.
Muusikalis on laul, tants ja näitlemine võrdselt tähtsad.
Muusikalised uuendused on ohuks kogu riigile ning peavad olema keelatud.

Muusikali autorid on : Claude-Michel Schönberg ja Alain Boublil.
Muusikali põhiteemaks on muutuvad ajad ja inimesed muutuste keerises.
Muusikaliikidest - džässi hakati kutsuma saatana muusikaks.

Muusikale on tihti omistatud võlujõudu ja jumalikku
Muusikaline materjal on rõhutatult askeetlik ja healõlaline.
Muusikalistest tegevustest on lapsele kõige meelepärasem laulmine.

Muusikal on rütm, meloodia, harmoonia ja sõnad.
Muusikal – kergem sisu, kõigel võrdne kaal;
Muusikali lavastaja on Mare Toomingas ja autor Jule Styne.

Muusikaliseks emakeeleks - ta teadis, et see jääb utoopiaks.
Muusikal on äärmiselt tähtis koht ajaloos.
Muusikal on väga suur kasvatuslik tähtsus.

Muusikali autoriteks on Andrew Lloyd Webber & Tim Rice.

Muusikaline renessanss on seotud peamiselt Madalmaadega.
Muusikalis - dramaturgilise arenduse puudus.
Muusikal on hariduses väga oluline roll.

Muusikalavastustele - ilmnes, et tal oli luuleannet.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Muusikal on jõudu vallandada emotsioone, laadida energiaga keha ja suunata see liikumisse, eemaldada kate olulistelt mälestustelt, muutuda elukogemuste metafooriks, lõõgastada keha ja vaimu, pakkuda hingelist kosutust ja eneseavastamist

Muusikal on pikk ja keeruline ajalugu.
Muusikale on omane siirus ning avatus.

Muusikalis - dramaatilised teosed:

Vote UP
-1
Vote DOWN
Muusikalised kujundid ehk asemele laulumäng ja juhtmotiivid), mis on leidnud koomiline ooper, need tõid tee ka järgnevate sajandite vaataja reaalse elu keskele, ooperiheliloojate loomingusse.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Muusikalukku on läinud ooperiga „Vikerlased“ (1929). Tüüpiline rahvusromantiline ooper.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Muusikalised kollektiivid - väikesed puhkpilliorkestrid.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto