Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Muusika - “Carrnen”, Lydia "Mu isa maaja mu arm, Bulgakuv "Meister ja Margarita” Kujutav kunst- Illustratsioonid, laste raamatud, Edgar Valter, Kristjan Raud "Kalevi Poeg”, Jüri Arrak “Suur Tõll”, Lilli Promet “Primavera” (Kevad) Filmikunstiga - Kirjutatud stenaariumid romaanide järgi, “Kevade”, “Uku aru” Balleti ja ooperiga - Bulgakov Teatri kunstiga - Dramaatika e. Näitekirjandus esitatakse näidendeid
Muusika on esile kerkinud peale seda, kui ma olen kaua vaikinud, vaikinud sõna otseses mõttes.” Pärdi tintinnabuli-muusikas on palju õhulist faktuuri, rohkelt pianissimot ja pause. Tegemist on Pärdi leiutatud kompositsioonitehnikaga, kus meloodia- ja harmooniahelid on omavahel väga ranges seoses ning kogu kompositsioon allub matemaatilisele loogikale.
Muusika on taotluslikult krobeline ning ilustamata, hoopis teise stiiliga kui bändi varasem looming. Seetõttu sai album ka palju kriitikat, eriti märgiti seda, et Hetfieldi vokaal on liiga pehme ja paindlik, Ulrichi trummid kõlavad liiga tuhmilt ja kumedalt ning üheski loos pole soolosid, mis Metallica puhul tundus varem mõeldamatu.

Muusika on väga isikupärane ja kergesti äratuntav, tonaalne, kuid kõrvu paitama ei kipu, sest on lakkamatutest klastritest "paks".  Ühest küljest on Kangro looming mõjutatud neoklassitsismist - ta on kirjutanud klassikalistes žanrides (nagu näiteks kontsert, sümfoonia, süit ) palju traditsioonilise ülesehitusega teoseid.
Muusika on juba pikka aega olnud üks paljudest meelelahutajatest. Eri aegadel on populaarsed küll erinevad muusikastiilid ja muusikainstrumentide arenguga tekib paratamatult palju uusi stiile, kuid muusikas kehtib sama reegel moeski – kõik mis läheb mingil hetkel moest tuleb kindlasti tulevikus moodi
Muusika - ja Teatriakadeemia) Heino Elleri kompositsiooniklassis paistis, et "ta raputab noote varrukast". Kaasaegse muusikaga väljaspool Nõukogude Liitu oli sel ajal väga raske kursis püsida, kuid mingil määral hangiti siiski ebaseaduslikult välismaise muusika salvestusi ja noote.

Muusika on jőuline keel, milles on vőimalik väljendada ja läbi töötada neid tundeid ning kogemusi, mida sőnadega väljendada ei ole vőimalik. Kui klient ei taha vői ei saa verbaalselt suhelda, on muusika ohutu pelgupaik, kus on vőimalik edastada seda, mida ise soovitakse.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Muusika on sügavalt rahvuslik: „Pildikesi rahva elust“, „Norra tantsud“, „Pulmapäev Troldhengenis“, „Mööda kaljusid ja fjorde“ jne.Vokaalmuusikas on tähtsamad just tsüklid: „Ma armastan sind“, „2 pruuni silma“, „Lootus“. Arvukalt on soololaule, üks tuntuimaid „Solveigi laul“.Tihti kantakse ette kantaati „Uus isamaa“. Tal on ka üks ja ainus ooper „Olav Trygvason“.Olulisemad on just orkestriteosed ja see osa on maailmakuulus.
Muusika on kui värav teise dimensiooni, kus on mul võimalik rajada oma linn, oma tsivilisatsioon ja mis olenevalt hetke emotsioonist võib olla täis üksildust, armastust, pisaraid, rõõmu…. ehk kõike mida üks inimhing suudab tunda ja tahab väljendada.

Muusika - ja kirjandushuviliste üliõpilaste ühendusse "Ritsikate ring", kus tegutsesid näiteks ka kirjanikud Johannes Semper ja Karl Ast-Rumor. 1923. aastal sai Vahtrast tookordse Eesti avangardseima kunstirühmituse Eesti Kunstnikkude Rühma asutajaliige.
Muusika on võluvate viiside abil tehtud pop.Stiili tuntuimad esitajad on Oasis, Blur ja The Verve Folk rock Kuuekümnendate aastate teisel poolel kasvas rock’i tüvele veel kaks osa: folck- rock ja kantri-rock. Bob Dylan ei olnud küll
Muusika - dramaturgiline plaan oli valminud, haigestus helilooja ja suri 3.juunil 1899. Dirigent oli sunnitud töö lõpetama ning „Viini veri“ esietendus 25.oktoobril 1899 erilise eduta – meloodiad olid publikule liiga tuttavad.

Muusika - looduse loomulik müra - , kui ainult kuulaja on valmis seda kuulma". Kokkupuude NewYorgis ja USA-s käibivate india, jaapani ja hiina filosoofiatega viis teda euro-ameerikalike ning asiaatlike muusikakujutluste ristumiseni.
Muusika on meie rahvust kostitanud juba sajandeid ja teeb seda kindlasti ka edaspidi. Minu jaoks personaalselt on samuti laulupidu olulisel kohal, kuna pean vajalikuks inimeste koos tegutsemist ning rahvuslikkuse rõhutamist.
Muusika - ja tantsustiil, mille 4/4 taktimõõtu iseloomustab kaheksa kaheksandiknoodi rütmiline jaotus 3+3+2. Havannas läks rumba moodi 1890. aastatel ning oli oma sensuaalse iseloomu tõttu algselt keelatud tants.

Muusika on traditsiooniliselt olnud I kohal tantsuetenduse loomisel ja on seda ka tänapäeval mitmete koreograafide jaoks, olles seega koos liikumisega võrdselt tähtsaks meediumiks koreograafile idee avamisel.
Muusika - ja kunstikoolid ning kultuurhariduskool) kestab õppeaeg 2–4,5 aastat, olenevalt eelharidusest (8-klassiline või keskharidus). Õpilastele makstakse stipendiumi, lõpetades suunatakse nad tööle.
Muusika - helidega sooviti kajastada inimese tundeid, see aga sundis üha suuremat tähelepanu pöörama muusikateose kõige esiletõusvamale häälele, mis omakorda soodustas homofoonia arengut.

Muusika - Muusikas püriti ülsistavuse ja vormi tasakaalukuse poole ning välditi rahvuseripära. Muusika lakkas olemast ülikute ajaviide ja hakkas väljendama prantsuse revolutsiooni vaimu.
Muusika on esile kerkinud peale seda, kui ma olen kaua vaikinud, vaikinud sõna otseses mõttes." Pärdi tintinnabuli-muusikas on palju õhulist faktuuri, rohkelt pianissimot ja pause.
Muusika - • üle 2000 teose • Nn range polüfoonia kultuurile eeskuju, kelle stiili jäljendatakse muusikakoolide tehnikaharjutustes siiani: kõikide elementide harmoonia.

Muusika - ja tantsulavastusi esitav asutus, kus etendatakse oopereid, operette, ballette ja näidendeid. Etendusi esitatakse teatrihoones, kultuurimajas või siis tänaval.
Muusika on teraapias vahendiks, meediumiks, mille läbi on inimesel võimalik ennast väljendada, ennast avastada ja avada ning enesega ja teistega paremat kontakti saada.
Muusika - annab-leiba-ka-fueuesikutele%26catid%3D5:muusika%26Itemid %3D12%26issue%3D3270+%22werner+heisenberg %22&cd=29&hl=et&ct=clnk&gl=ee&lr=lang_et (22.02 2010)

Muusika on perioodilise rütmikorralduseta ehk rütmiliselt taktimõõdu alla organiseerimata (jälgib teksti loomulikku kulgemist), rütm loid ja laialivalguv.
Muusika on liigendatav ja selle tagajärjel omandab ta taas ühismõõdulisuse välismaailmaga, ühiskondliku reaalsusega, olgugi et väga kaudset teed pidi.
Muusika on ainuke kunstiliik, mille abil saab tunnetada looduse ürgolemust ja inimkultuuride algpäritolu, sest muusika väljendab emotsioone ja tundeid.

Muusika - tantsu-kooli. Tema arvamus oli, et igaühel peab olema võimalus osaleda loomingus. Muusika-kõne-liikumise süntees – nagu antiikteatris.
Muusika on siiras ja vahetu, see puudutab hingekeeli, mis inimese poolt tihti unarusse jäetud, mida ei tunta või pole julgetud uurida.[12]
Muusika - Humanistlik elutunnetus tegi muusika emotsionaalsemaks ja harmoonia ilmekamaks. Kloostri asemel sai muusikakeskuseks linn.

Muusika - ja Teatriakadeemia sümfoonia orkestri saatel toimuvat kontserti „Penderecki – sild üle milleniumi läve“ kuulamas.
Muusika - uurijad on öelnud, et renessanssmuusika mõistet tuleks üldse vältida või vähemalt kasutada äärmise ettevaatusega.
Muusika - ja elustiil, mille juurde kuuluvad erinevad etnilise kuuluvuse, tehnoloogia, linnakultuuri ja poliitika elemendid.

Muusika - , draama- ja muu kirjadusteose avalikuks esitamiseks on vaja autori või tema õiguste omaja eelnevat nõusolekut.
Muusika on erinev teiste kultuuride omast, kuna seal on määratud pillid, mida tohivad mängida ainult naised või mehed.
Muusika on stiilipuhas, helikeelelt rahvuslik ja kargelt põhjamaine, olles samas avatud 20. sajandi uutele vooludele.

Muusika - , mängu- ja lauluseltsid Põllumeeste seltsid 1905. aastaks oli Eesti kaetud tiheda seltside võrgustikuga.
Muusika on alati inimeste elusid täiendanud – tujusid rõõmsamaks teinud, tantsima pannud ja ka usku ülistada
Muusika - Muusika oli kõikidest kunstikest kõige võimekam inimese tundeelu kajastama. Muusika seati aukohale.

Muusika on selles süsteemis kõrgeim ja suurima üldistusastmega teadus: teadus kogu universumi harmoonilisest
Muusika on otsesem ja vahetum kui sőna ning on seetőttu vőimeline puudutama inimhinge sügavamaid tasandeid.
Muusika on Lennale peaaegu elu, ilma selleta ta olla ei saa. Tema bänd Vanilla Ninja on kuulus üle Euroopa.

Muusika on konkretiseerunud alates 80-ndatest, kui avati jaapani rahvusliku muusika õppetoolid ülikoolides.
Muusika on endiselt matusetalituse lahutamatu kaaslane, kuid puhkpilliorkester on jäänud tagaplaanile.
Muusika - rikastus uute sümfooniliste suurvormide kui ka kammermuusika ning koori-ja soololauludega.

Muusika on ammendamatu. Muusikateraapia on väga paindlik ja kliendi isikupära ning soove arvestav.
Muusika on koloriitse harmooni ninng värvika orkestratsiooniga, samas ei ole see eriti meloodiline.
Muusika –  Propeller, Singer Vinger, JMKE, Anne Veski, Gustav Ernesaks, Arvo Pärt, 

Muusika on tantsule saateks ja diskod ilma muusikata, pole mingid diskod, kui puudub muusika.
Muusika on 1996 a. spetsiaalselt Elva kellamängu jaoks arranzeerinud Sven Grünberg.
Muusika on igapäevane. Presidendi kärajatel oleksid läbitud ja ainehinded korras.

Muusika on värviküllane ja värske, ning heliloojad suisa nagu maalivad helidega.
Muusika on kurjutatud borra dramaturg henrik ibseni samanimelisele teosele.
Muusika – Muusika oli väga tähtsal kohal ning kuulus haridussüsteemi.

Muusika on sügavalt soomepärane, kuid puudub rahvaviisi tsiteerimine.
Muusika - laulmine, plokkflöödi mängimine, muusika väärtustamine.
Muusika on küll keel, kuid niisugune keel, mis ei koosne mõistetest.

Muusika on 2/4 taktimõõdus, ehedam tunne tekib, kui see on minooris.
Muusika on energiline ja rõõmus, aeglastes osades laulva meloodiana.
Muusika on ühehäälne,mida improviseeritakse noodikirja kasutamata.

Muusika - ning tantsukultuuris on selgelt tajuda Hispaania mõjusid.
Muusika - , kunsti-ja käsitöö oli asteegidel väljendusvahendid.
Muusika – Antiikajal omistati muusikale imepärast võlujõudu.

Muusika - ja mänguteraapia ● Kunstiteraapia ● Biblioteraapia
Muusika on rõõmsameelne, värviküllase ja piduliku kõlaga.
Muusika on sama vana kui inimkond, aga ürgsem kui kõnekeel.

Muusika - ning prohvetliku kuulutamise jumala Apolloni auks.
Muusika on üks väga tähtis ja suur osa iga inimese elust.
Muusika on hoopis teise stiiliga kui bändi varasem looming.

Muusika - hariduse Muusikat tellisid ja kodanlikud revoluts.
Muusika on õpetlik, andes aeg-ajalt tegevust ka hingele.
Muusika on kõlavarjundirikas ning enamasti lüüriline.

Muusika on minu lihtsaim ja meeldivaim väljendusviis.
Muusika on ka koguaeg väljendanud erinevaid tundeid.

Muusika on erakordselt viisirikas kauni meloodiaga.
Muusika - ja liikumisõpetaja töötab 0,5 kohaga.
Muusika on enamasti sümfoonija ja oopermuusika.

Muusika on samuti mitmetahuline ja peenekoeline.
Muusika on väga viisirikas ja kauni meloodiaga.
Muusika on klassikaliselt range ja väljapeetud.

Muusika on nagu hea sõber, kes on alati olemas.
Muusika on orkertri tehtud ja seda nii hästi.
Muusika on rahulik, vaoshoitud ja lüüriline.

Muusika on erakordselt nüansi rikas, tundlik.
Muusika on meie vaimse elu omapärane produkt.
Muusika on nagu maailma rahvaste ühine keel.

Muusika on tähtsam kui rahapatakas laual.
Muusika on programmiline ja sümfooniline.

Muusika on inspireerinud ka koreograafe.
Muusika - ja Teatriakadeemias klaverit.

Muusika - , luule- ja filosoofiajumal.
Muusika on otseselt seotud tekstiga.
Muusika on sama vana kui inimkond.

Muusika on enam seotud tekstiga.
Muusika on nagu toit mu hingele.
Muusika on sügavalt rahvuslik.

Muusika on seotud madalmaadega.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun