Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Muusika on suunatud laialdasele publikule, mitte kindlale ideoloogiale või subkultuurile • Rõhk on viimistletusel ja meisterlikusel mitte kunstilisel kvaliteedil • Salvestamine, tootmine ja tehnoloogia on tähtsamal kohal kui live esitused • Tendents on peegeldada olemasolevaid trende, mitte progresiivset arengut • Popmuusika põhieesmärk on õhutada kuulajat tantsima; Kasutatakse tantsule orienteeritud taktimõõte ja rütme.
Muusika on mahe ning rahustav, lauad on üksteisest eraldatud täpselt nii, et igaüks saaks nautida privaatsust, kuid samal ajal tunda end kui osa tervikust. Kahtlemata on tegemist minu ning paljude mu sõprade lemmiku söögikohaga ning hea on mõelda, et Vapianosse võib ükskõik mis kellaajal ning nädalapäeval minna ja samas olla kindel, et saame suurepärase teeninduse osaliseks.
Muusika on keel, mis ei vaja tõlimist,see on loetav ühtemoodi, hoolimata maailmakultuurist. Jazzkaarel oli tunda publiku haarangut igasse loose, mis artistide pillidest välja voogas. Iga soolokoht oli plaksutamist väärt, mitte kaasaelamine, nagu eestlasele ilma alkoholita kombeks oli sellel üritusel välistatud.

Muusika on korrastatult harmooniline, mõistuslik 2) dionüüsoslik - muusika on ekstaatiline, meeleline ja ülemõistuslik C)klassikaline tragöödia- ehk “sokulaul”, on Vana-Kreeka aegne kunstivorm, algeline lavaline etendus, kus koor ja näitlejad esitavad laulvas kõnes kangelasmüütidel põhinevaid lugusid.
Muusika on ühehäälne • Hiina heliastmikus on 5 heli, puuduvad pooltoonid (pentatoonika) • Heliastmiku iga aste oli seotud riigi ja rahvaga Vana Egiptus • Vana – Egiptuses oli rikkalik instrumentaarium • Tuntumad pillid olid: kinnor, šofar, harf, topeltšalmei, topeltvile.
Muusika – helide mineviust + motoorika, nägemisorietntasioon, kujundite, sümbolite tunmidne, asjade kõrguste vahed – ju siis on primaarne infotöötlus vajalik olulsielt vajalikum paramas PK-s. Et sidumine nimedega, kauguste määramine, loovus, kujutlusvõime.

Muusika on vaid üks seda lugu kandvatest kaunitest kunstidest, näitekunst, tants ja lavakujundus on sama olulised (1). Kaugeim eeskuju 1600. aasta paiku sündinud ooperile oligi vanakreeka tragöödia, mille koorid ja vähemalt osa monolooge esitati lauldes.
Muusika - ja Teatriakadeemia) professorite Olev Oja ja Roman Matsovi juhendamisel (1980– 1985) ning Peterburi Konservatooriumis professor Ravil Martõnovi juhendamisel (1985– 1990). Lisaks on ta täiendanud end USA-s Helmuth Rillingi meistrikursustel.
Muusika on „tugev pärimuslik sümbioos, mida on mõjutanud põhiliselt jazz-, pärimus- ning rockmuusika. Muusika sünnib ühisloominguna ja lood koosnevad mitmetest vanadest pillilugudest, regilauludest, omaloomingust, mis kõik on omavahel põimitud.

Muusika - Alo Mattiisen, sõnad - Jüri Leesment. Solistid - Kare Kauks, Silvi Vrait, Reet Linna, Ivo Linna, Karl Madis, Priit Pihlap, Gunnar Graps, Tõnis Mägi, Riho Sibul, Hardi Volmer, Henry Laks, Toomas Lunge, Jaan Elgula.
Muusika - ja Teatriakadeemia 21. lennu bakalaureusetöö, Eesti Riiklik Nukuteater)  2003 Martellus George Bernard Shaw näidendis "Tagasi Metuusala juurde" (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 21. lennu bakalaureusetöö)
Muusika - püüab kujutada pealkirjas antud- kas poeetilist teemat, sündmuste kulgu, filosoofilist ideed? Laenas süžeesid kirjandusteostest, kujutavast kunstist, ajaloosündmustest või mõtles helilooja ise välja.

Muusika - ja Teatriakadeemia 21. lennu bakalaureusetöö, 2003) • Altermann – Andrus Kivirähk “Teatriparadiis” (2006) • Pietro – Toomas Hussar, Gabriel Garcia Marquez “Sada aastat…”
Muusika - ja Kunstikooli õpilaste kunstitööd). Varnja elava ajaloo muuseum on avatud 2002.a Varnja Perekonna Seltsi juhatuse otsusega ja 2005.a on samas majas avatud ka Varnja kalameeste muuseum.
Muusika on minu jaosk parim eneseväljendusvahend . Mulle väga meeldib tantsida ja tantsimise jaoks on vaja muusikat ,et anda rahvale edasi õige sõnum on vaja ka tantsimisel õiget muusikat.

Muusika - vanasti mängisid muusikat grammofonid tänapäeval ,aga muusikakeskused, DJ puldid , makid,mp3 mängijad ,jpm. Tänapäeval tahab olla iga 10-nes inimene DJ või tegeleb muusikaga.
Muusika on loodud peaga (arvuliste reeglite järgi), mitte tunnetegaarvulised reeglid sisaldavad keelde, mis jätavad Arnoldi ilma üldkasutatavatest vahenditest ja piiravad tema
Muusika on ürgsem kui verbaalne keel (loodusrahvaste muusika matkis lindude ja loomade keelt – tämber, rütm, muutuv helikõrgus, tants). Tants on alati muusikaga seotud.

Muusika - CD’sid. 16 operate - juhtima 17 speed - kiirus 18 19-inch display = 1440x900 19 flat display screen - lame ekraan ● tavalisest tasapinnalisem kineskoobiekraan
Muusika - ja Kaunite Kunstide Ülikoolis ning 2008 kevadel lõpetanud magistrantuuri Stockholmi Kuninglikus Muusikakõrgkoolis prof Jorma Panula dirigeerimisklassis.
Muusika on nagu mingi telg, mille ümber kogu elu keerleb, näiteks oleme peol, tantsime muusika järgi, kõnnime bussi peale, kuulame muusikat, et igav ei oleks.

Muusika on astunud sammu maskuliinsema poole, Soomes kokku pandud helipilt on kvaliteetsem kui kunagi enne ning mitme laulu tekstid tegelevad ühiskonnasatiiriga.
Muusika on ka muidugi parim meelelahutus , sest mulle väga meeldib käia konsertitel ja igasugustel muusikaga seotud üritustel ,kus on palju esinejaid.
Muusika - > dünaamika mitmekesisemaks, rütmilisi kontraste, tempolised leiud ja muutused, otsiti uusi kooskõlasi, soololaulud ja sümfooniline poeem.

Muusika on teretulnud. Tänapäeva noored on teadlikud muusikamaailma tagamaadest, loetakse palju lauljate elust hoides end pidevalt kursis toimuvaga.
Muusika on hea asi; pärast kõike seda hingejoru ja mulinat värskendas see rohkm kui miski muu ja tundus nii aus ja tüse — ma poleks seda
Muusika on kunst. Kunsti kaudu on inimene õppinud tundma elu ja iseennast, väljendama oma tõekspidamisi, elamusi ja suhtumist maailma.

Muusika on klassikaliselt range ja väljapeetud. Kasutas järjekindlaltpolüfoonilisi arendusvõtteid ostinatot, kaanonit, imitatsiooni.
Muusika ON ELU OSA Muusika on elu osa, mis kuulub kõigi tegevuste ja sündmuste juurde (meelelahutus, elulised sündmused, rituaalid).
Muusika on oma olemuselt korduv, areneb see aeglaselt, samal ajal kui noote ja meloodia peeni rütmikaari meloodiasse aina lisandub.

Muusika – laul, tants 2. Kõnerütm 3. Inimrütmid – plaks, samm 4. Loodus – linnulaul, vihmasabin, aastaajad, öö ja päev
Muusika - ja Teatriakadeemias, olles täiendanud end Sibeliuse Akadeemias magistriõppes Hui-Ying Liu-Tawaststjerna juures.
Muusika on rütmikas nagu näiteks "Anonymous Saltarello" puuduvad küll sõnad, aga meloodia on meeldejääv ja see jääb

Muusika on lausa harukordne, see on ka kindlasti üks põhjustest, miks Carmen kuulub ühe enim mängitud ooperite hulka.
Muusika ehk   est­ eesriide  taga   viljakat   loometegevust   üks   eesti raadi­   ja   biitmuusika   vahel.
Muusika on minujaoks väga rahustav eriti, klaveri muusika. Vahel üksi olles mängin klaverit ja naudin seda tegevust.

Muusika on erilisem kui teiste oma sest oli kõlalt ja helilt uuenduslik. Nende muusika on nauditav ka praegusel ajal.
Muusika on võimalik nautida ja luua sõltumatult keeleoskusest, vanusest , soost, rahvusest või haridustasemest.
Muusika on minu jaoks parim suhtlusvahend , tänu laulu sõnadele saab öelda teistele edasi nii mõndagi ilusat.

Muusika on olnud nii kaua, kui Maal on elanud mõtlev ja kõnelev inimene, on ta end väljendanud muusikaliselt.
Muusika on alati olnud mitte materjaalne, muusika on midagi mis on õhus, see kuulub taevasesse harmoonia hulka.
Muusika on toonud meie ühiskonda ja tänavatele gruppe, millesse kuuluvaid liimeid ühendab justnimelt muusika.

Muusika on ka linnu laul, mida mulle meeldib hommikul kooli kõndides kuulata ,see tekitab minus hea tuju.
Muusika - Avastage, laadige alla ja kuulake uusimaid lugusid ning andke oma esitusloendeid ühiskasutusse.
Muusika - ja Kinomatograafiainstituudis, mille ta lõpetas 1963. aastal nukuteatrinäitleja erialal.

Muusika - akadeemia liikmeks ning Rooma paavst andis talle „kuldkannuse rüütli“ aunimetuse.
Muusika on kujunesid ka prelüüd 1683 - Hollandi teadlane kaunistatud,ülepaisutatud ja fuuga.
Muusika on ka peaaegu ainus valdkond Tartus, kus eksisteerib ka edukalt tegutsevaid managere.

Muusika on nii erinev, kui erinevad inmesed ja võib väga täpselt iseloomustada inimest.
Muusika on tekstist lähtuv, muusikat kirjutasid põhiliselt flaami päritolu heliloojad.
Muusika on minu jaoks väga tähtsal kohal , kuna mina ei armasta vaikuses olemist.

Muusika - ja Kunstikool, Tarvastu Gümnaasium, Ämmuste Kool ning mõned lasteaiad.
Muusika - aastapreemia. (Teoseid on Anti kirjutanud 1951 kuni 2000 aastani välja.
Muusika on puhkus kõrvadele, tantsijate pehmed maandumised aga iluks silmadele.

Muusika on peamiselt energiline ja rõõmus, aeglastes osades ilusa meloodiaga.
Muusika - ja Teatriakadeemia lavakunstikooli XXV lennus dramaturgi õppesuunal.
Muusika - ja Teatriakadeemia lavakunstikooli (23. lennu) lavastaja õppesuunal.

Muusika on kunst, mis peegeldab ühiskonda, kuid samas on sellest mõjutatud.
Muusika on kunstiliik, mis mõjutab igat inimest kogu elu vältel erinavalt.
Muusika on ainulaadselt viisirikas , meloodiad on nõtked ja mitmekesised.

Muusika on sageli relioosne ja seotud keskaja nin renessanssimuusikaga.
Muusika on omaette keel ja dirigendi käed annavad muusikute tegevusele
Muusika - ja valgusteraapia jaoks ning pimedate kogu eksponeerimiseks.

Muusika on minu jaoks kui hapnik, ilma milleta oleks võimatu elada.
Muusika on üks tõeliselt hea vaheldus rutiinsele argipäevale.
Muusika on säilinud tänaseni, esitati mitmes õukonnateatris.

Muusika – G. Ernesaks, Eugen Kapp, Bruno Lukk, Hugo Lepnurm
Muusika – tekitab igatsust ja püüdlusi teadmatuse suunas
Muusika on nagu mingi telg, mille ümber kogu elu keerleb.

Muusika - ja Teatriakadeemia 21. lennu bakalaureusetöö)
Muusika on enam seotud tekstiga, lähtub teksti rütmist.
Muusika on tihedalt seotud matemaatika ja astronoomiaga.

Muusika - Rahvuslik helikunst sai alguse koorilauludest.
Muusika on alati mänginud rolli ühiskonna kujunemisel.
Muusika on midagi, mida me kuulame ja samas ka naudime.

Muusika - , draama-, tantsu- kui ka liikumisteraapia).
Muusika on ekstaatiline, meeleline ja ülemõistuslik.

Muusika on kunst, mis ei unune ajaga, vaid on jääv.
Muusika on arvatavasti niisama vana kui inimkultuur.
Muusika on noorte fännide elus keskse tähendusega.

Muusika on seejuures vahendiks, mitte eesmärgiks.
Muusika on kunstiliik, mis ei kujuta mitte midagi.
Muusika - Alo Mattiisen, sõnad - Jüri Leesment.

Muusika - võimlemisruum PVC Akrüüllateks Värv
Muusika on HELIKUNST! Muusika koosneb helidest.
Muusika – see oli eluga kaasas käiv rõõm.

Muusika on kõige universaalsem keel maailmas.
Muusika on alati täis nauditavaid üllatusi.
Muusika on sajandeid olnud mitte materjaalne.

Muusika - ja Teatriakadeemias magistriõppes.
Muusika on inuittide igapäevaelu pärisosa.

Muusika - ja Teatriakadeemisa Hamburgis.
Muusika – J.S. Bach ja G.F. Händel
Muusika on lihtsakoelisem Mahlerist.

Muusika on seotud emotsioonidega.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun