Eesti Vene tsaaririigi koosseisus - sarnased materjalid

talurahva, omavalitsus, talupojad, liivimaa, usuvahetus, baltisakslased, vallasvara, talurahvaregulatiiv, õigeusk, millesse, magasivili, majanduslike, kroonupalat, kirjakeel, pärisorjus, usuvahetusliikumine, eesti ajalugu, seminar, perno, linnaseadus, ajakirjanduse, aleksander i, aleksander, linnapea, linnavolikogu, vallakogukond, omavalitsusorganid
Eesti 19 sajandil - kordamine ajaloo kontrolltööks
5
doc

Eesti 19 sajandil - kordamine ajaloo kontrolltööks

1. Balti kubermangude valitsemiskorraldus. • Kõige olulisem võimuesindaja kubermangus oli kuberner. • Kuberner allus otseselt senatile, aga riigiasju ajas siseministriga. • Kubernerile alluv oli asekuberner. • Lisaks võidi tema kõrvale ametisse nimetada sõjakuberner. • Kõige olulisemad asutused kubermangus olid (kubermanguvalitsus, kroonupalat, hoolekandevalitsus, politsei valitsus.) • Kubermanguvalitsus tegels igapäevase kubermangu juhtimisega. ...

Ajalugu - Keskkool
48 allalaadimist
Eesti Vene tsaaririigi koosseisus
3
doc

Eesti Vene tsaaririigi koosseisus

Ajalugu - Keskkool
73 allalaadimist
Mõisted ja daatumid
2
doc

Mõisted ja daatumid

1. Mõisted a. Balti erikord-oli baltisaksa aadli seisuslikel privileegidel põhinev autonoomne omavalitsussüsteem Läänemere äärsetes provintsides Eestimaal, Liivimaal, Saaremaal ja Kuramaal. b. Balti provintsiaalseadustik-Balti kubermangude kohalike õigusnormide kogu. c. Kindralkuberner-kindralkubermangu kõrgema võimu esindaja. d. Vakuraamat- oli talude ja nendel lasuvate koormiste (maksude) nimekiri. e. Raharent-talupojad said rendita endil...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
Põhjasõda
2
doc

Põhjasõda

Põhjasõja konspekt

Ajalugu - Keskkool
95 allalaadimist
Eesti pärast põhjasõda
2
doc

Eesti pärast põhjasõda

Eesti pärast põhjasõda. Palju hukkunuid, põhja sõda laastas eesti maad rohkem kui ükski teine sõda. Vaesus, rahuaeg tagas rahvaarvu kasvu. Tollased mõisahäärberid ei erinenud palju talupoegade elamutest : õlgkatused, kitsukesed aknad, puupalkidest laotud seinad. Balti erikord: balti aadli poolehoiu võitmiseks alustati juba sõjaajal teostatud restitutsiooniga- rootsi valitsusaja lõpul riigistatud mõisate tagasiandmisega nende endistele omanikele. Baltikumi valitsuskorra põhijooned kinnitati 1721.aastal venemaa ja rootsi vahelise uusikaupunki rahuga. Kehtima jäid senised seadused ja makse korraldus . valitsev luteri usk, saksakeelne asjaajamine ja tolli piir. Venekeskvõimu kõrgemateks esindajateks said tallinnas ja riias ametisse määratud kindralkuberner...

Ajalugu - Keskkool
36 allalaadimist
Talurahva seadused ja ärkamisaeg
2
doc

Talurahva seadused ja ärkamisaeg

Talurahva seaduste vastuvõtmise põhjused: -Mõisniku seaduse kohalt: 1. Mõisamajandus ei õigustanud enam ära ja ei andnud tulemust -Tsaari seisukohalt: 1.Alexandr 1. pooldas reforme, soovis oma mainet eurooplaste silmis tõsta, et näidata et ta on liberaalne tsaar. Alustati selle näitamist Baltikumist sest oli rohkem euroopale avatud, kui venemaa. 3.Haritlaste seisukohalt: 1.Pärisorjus ei sobinud kokku valgustusideedega. Kristiseerisid pärisorjust. 4. Talupoegade seisukohalt: 1. Talupojad olid rahulolematud ja neid kardeti et võib toimuda ülestõus 2.1804.a- talupojad ei pääsenud küll pärisorjusest, aga neid ei tohtinud enam müüa,kinkida, pantidaja nussida. Liivimaa talupojad said õiguse omandada vallasvara, võisid maad osta ja talu edasi pärandada. Koormised viidi ka vasta...

Ajalugu - Keskkool
42 allalaadimist
Uusaeg
2
doc

Uusaeg

Ptk 20-24 (lk 128-157) 1) Muudatused pärast Katariina II surma Võeti vastu asehalduskorra tühistamise akt ning taastati enamik Balti aadli eesõigustest. Uuesti alustasid tegevust asehalduskorraeelsed kohtu- ja omavalitsusorganid. 19. sajandil koostati ka Balti kubermangude kohalik õigusnormide kogu „Balti provintsiaalseadustik“ 2) Kubermangude valitsemine Olulisim võimuesindaja kubermangus – KUBERNER (allus otseselt senatile, riigiasju ajas siseministriga) Oluline ka kindralkuberner. Kuberneri asetäitja ? viitse- ehk asekuberner. Samal ajal oli ka sõjakuberner (allus sõjaministrile) Olulisemad asutused kubermangus ? kubermanguvali...

Ajalugu - Keskkool
52 allalaadimist
Pärisorjuse kaotamine Eestis 1816-ja Liivimaal 1818
2
doc

Pärisorjuse kaotamine Eestis(1816) ja Liivimaal(1818)

... talude vabad rendi lepingud > talude päriseks osr 1960-nd. 3. kohtusõltuvus kaob va. mõistapolitsei. Venestusaeg Eestis 19. saj . lõpp- 1918. a. Miks viidi läbi venestamine? 1881. aastal võimaluse saanud keiser Aleksander III otsustas karmikäeliseks veba rahvuselise soosijaks , kes jättis Balti erikorra järski kinnitamata. 1880-1890-ndatel läbi viidud venestusreformide eesmärgiks oli: - Balti erikorra aegse korralduse likvideerimine. - Balti kubermangude tihedam majanduslik sidumine Vene impeeriumiga , mis oli Venemaa kõige kiiremini arenev piirkond. - Baltisakslaste saksa keele ning meelduse allasurumine, kuna kardeti , et baltiosaksalsed tahavad Balti provintse Venemaa küljest lahti kangutada ja liita Sakasmaaga. - taheti lõhestada ja maha suruda eestlaste rahvuslik liikumine , mis o...

Ajalugu - Kutsekool
43 allalaadimist
Vene aeg 1721- 19saj esimene pool
1
doc

Vene aeg 1721- 19saj esimene pool

VENEAEG 1721-19saj esimene pool Haldusjaotus *kuni 1783 Rootsiaegne haldusjaotus (eestimaa kubermang- lääne, harju, jäärva, viru; liivimaa kubermang- saare, pärnu, tartu) *asehalduskorra ajal 1783-1796 Tallinna ja Riia asehalduskorrad *1796-1917 eestimaa kubermang, liivimaa kubermang- pärnu, tartu, viljandi, võru, saare . Valitsemine *Balti erikord kuni 1783a (saksakeelne asjaajamine, tollipiir, haldusjaotus, rootsiaegsed seadused) *1783-1796 asehaldoskord- haldusjaotus muutus, venemaa aadliomavalitsusseaduste ja linnaseaduste kehtestamine *Balti erikorra taastamine pärast Katariina 2 surma 1796 a uus maksusüsteem ja uued maakonnad v.a. Paldiski jäid püsima. Talupoegade olukord *restitutsioon- Rootsi riigi poolt riigistatud mõisate tagastamine endistele omanikele *1739 Roseni deklaratsioon- talupoeg on õigusteta pärisori *17...

Ajalugu - Keskkool
17 allalaadimist
Balti erikord ja keskvalitsus
4
doc

Balti erikord ja keskvalitsus

BALTI ERIKORD JA KESKVALITSUS *Balti provintsiaalseadustik – esimesed osad 1845, kolmas osa 1864 *1881 – Aleksander II valitsemisaja lõpp *1801.a – Balti kubermangud liidetud üheks kindralkubermanguks *1808-1819 – Eestimaa kubermang oli eraldi kindralkubermangu staatuses *1812 – 1829 Filippo Paulucci *Kuberner, kubermanguvalitsus, kroonupalat, hoolekandevalitsused, sisekaitseüksused *1801 – Tallinna alla tungis Briti admiral Horatio Nelson *1809 – blokeerisid Inglise sõjalaevad rootslastega Paldis...

Ajalugu - Keskkool
86 allalaadimist
Ajaloo kiirkursus
47
doc

Ajaloo kiirkursus

..................................................................... 32 Majanduspoliitika...................................................................................................................... 32 Balti Hertsogiriik....................................................................................................................... 33 Vestlusteema: Võõrvõimude vahetumine Eestis....................................................................... 33 Veebruarirevolutsioon............................................................................................................... 35 Kuidas hinnata Eesti iseseisvumise seisukohalt Venemaa ja Saksamaa vahelisi läbirääkimisi Brestlitovskis?....................................................................

Ajalugu - Keskkool
277 allalaadimist
Ajaloo eksami materjal
7
doc

Ajaloo eksami materjal

...deti see üsna pea Tartu ülikooliks. 23. Kirjeldage kaardi järgi Põhjasõja sündmusi Peeter I – Vene tsaar Põhjasõja ajal. Karl XII – Rootsi kuningas Põhjasõja ajal. Põhjasõda kestis 1700- 1721 ja lõppes Uusikaupunki rahuga Soomes. Ülejäänud selgub kaardi pealt ilmselt. 24. Balti erikord Venemaa jaoks oli tähtis kohaliku baltisaksa aadli toetuse tagamine. Poolehoiu võitmist alustati juba sõja ajal teostatud restitutsiooniga ( Rootsi valitsusaja lõpul riigistatud mõisate tagasiandmisega nende endistele omanikele). Mõisatega koos sai aadel tagasi ka endised õigused talupoegade üle. Kehtima jäd senised seadused ja maksukorraldus, valitsev usk, saksakeelne asjaamine ja tollipiir. Vene keskvõimu kõrgemateks esindajateks said Tallinnas ja Riias amet...

Ajalugu - Keskkool
183 allalaadimist
Balti erikord
3
doc

Balti erikord

1. Balti erikord 1710–1850 (1710-1762, 1796-1850) • talupoegade koormiste kasv tõus • Tunnused: säilitati kultuuritraditsioonid e. Kultuuriline • pärisorjusest hakati rääkima mõisnike hulgas omapära, omavalitsused • valgustusaeg ja mõtted muutuvad • Eelnes restitutsioon- mõisad anti tagasi ...

Ajalugu - Keskkool
143 allalaadimist
Eesti ajalugu
2
odt

Eesti ajalugu

Balti erikord: oli balti e. läänemere äärsetes riikides eestimaal, liivimaal, kurammal. Saksa õigusruumi mõjul välja kujunenud ning toiminud riigi valitsemine ning õigussüsteem.Eriõigused kinnitati Peeter I poolt 1710 Liivimaa, 1712 Eestimaa rüütelkonna suhtes. Balti erikorra kohaselt säilis aadlikel ja linnadel omavalitsus. Kehtima jäid senised seadused ja maksukorraldus. Valitsevaks usuks jäi luterlus. Asjaajamiskeeleks Saksakeel. Vene keisrivõimu kõrgemaks esindajaks sai keisri poolt...

Ajalugu - Keskkool
50 allalaadimist
Ärkamisaeg
4
doc

Ärkamisaeg

...Eesti rahvusliku liikumise vedavaks jõuks kujunes uus eliit — ennekõike sotsiaalset tõusu taotlev tärkav haritlaskond ning riigiteenistujatest, kaupmeestest ja käsitöölistest koosnev keskkiht, aga üha enam ka eesti soost vaimulikud. Vene keskvõimu dikteeritud poliitilisest olukorrast ja baltisakslaste poolt domineeritud kultuurisituatsioonist tingitud tõrjutus, ahistatus ja otsustamisõiguse puudumine motiveeris “ärganud talurahva” eliiti ehitama üles oma rahvust ja eesti rahvusühiskonda juba “valmis” saksa ja vene ühiskondade kõrvale, mitte nende osana. 1857. aastal võttis esimese eestikeelse ajalehe “Perno Postimees” asutaja, Johann Voldemar Jannsen (1819–1890) senise “maar...

Ajalugu - Keskkool
135 allalaadimist
Balti erikord-Venestamine
3
doc

Balti erikord, Venestamine

Balti erikord - Balti kubermangude laialdane autonoomia (e. omavalitsus) Vene riigi koosseisus kuni 1880-ndate aastateni. Põhjus: Venemaa ei saanud vallutatud aladele püsimajäämises kindel olla ja tuli võita baltisaksa aadli poolehoid. Balti erikorra tunnused ? Tollipiiride säilimine Eesti-Vene kaubavahetuses. ? Valitseva usundina säilis luterlus. ? Kuni 1797. aastani puudus nekrutikohustus (sõjaväekohustus) ? Asjaajamiskeeleks oli saksa keel. ? Viidi läbi restitutsioon...

Ajalugu - Keskkool
29 allalaadimist
Vene aeg Eestis
2
docx

Vene aeg Eestis

Vene aeg Eestis Millised olid Põhjasõja tagajärjed Eestis Põhjasõja tagajärjel läks Eesti Vene tsaarivõimu alla Sõda selle tagajärjed ja katk hävitasid kuni kaks kolmandiku Eesti rahvast samuti hävitati ka Tartu linn Mõisnike võim suurenes 1797 aastal laienes Eesti Liivi ja Kuramaale nekrutikohustus – eesti mehed pidid hakkama teenima keisri sõjaväes   Balti erikord Balti erikord hakkas välja kujunema Poola ja Rootsi ajal 1620 –1630 aastatel Kõrgema võimu kandjaks olid rüütelkonnad Venemaa keiserriigi Balti erikorra kohaselt säilis aadlikel ja linnadel omavalitsus Kehtima jäid senised seadused ja maksukorraldus Valitsevaks usuks jäi luterlus ning asjaajamiskeeleks jäi saksa keel Vene keisrivõimu kõrgemaks esindajaks sai keisri poolt määratud kuberner või kindralkuberner kelle asetäitjaks oli kohalikust aadlike omavalitsusest ...

Ajalugu - Põhikool
22 allalaadimist
Rootsi aeg küsimused ja vastused
3
rtf

Rootsi aeg küsimused ja vastused

... Liivimaa ja Saaremaa rüütelkond. Rüütelkonnad koondasid siinseid aadlikke, kaitsesid nende õigusi Rootsi ja Vene riigivõimu ees ning lahendasid kõiki kohalikke küsimusi. Rüütelkonna liikmed käisid koos maapäevadel. 3. Millised olid reduktsiooni tulemused Rootsi riigile ja millised balti aadlile? Rootsi sai endale 4/5 Liivimaa aladest, Eestimaal 50% ja Saaremaal 30%. Rootsi kuningal õnnestus 17. sajandi lõpuks vähemalt Liivimaal aadlivõimu selgroog murda ja oma tahe kehtestada. 4. Milles seisnes balti erikord? Miks oli sellest huvitatud Vene keskvõim, miks kohalik aadel? Baltikumi valitsemise põhijooned kinnitati Uusikaupunki rahuga, mis sätestas Balti erikorra alused. Balti aadel ja linnad säilitasid Vene impeeriumi koosseisus laialdase omavalitsuse. Kehtima jäid s...

Ajalugu - Keskkool
56 allalaadimist
Konspekt
6
docx

Konspekt

BALTI ERIKORD JA KESKVALITSUS Balti erikorra püsimine: • Uuesti alustasid tegevust asehalduskorra eelsed kohtu- ja omavalitsusorganid: taastati aadlimatriklid, maanõunike kolleegiumid, silla- ja adrakohtud. • Koostati ka Balti provintsiaalseadustik – aadlike, linnakodanike ja vaimulike seisuslike õiguste ning eesõiguste kogu, mis kinnistas veelgi Balti erikorda. • Esialgu keskvalitsus midagi otsustavat Balti erikorra lammutamiseks ette ei võtnud, vaid ai...

Ajalugu - Keskkool
68 allalaadimist
Ajaloo Kordamisküsimused §19-24
5
doc

Ajaloo Kordamisküsimused §19-24

...ehk venestamine.Eestis üritas ta piirata ka Luterliku kiriku eesõigusi. Eesti suhtes oli kindalsti parem Aleksander. Tema kaotas pärisorjuse ja taasavas Tartu Ülikooli. Nikolai püüdis aga peale suruda vene keelt ja vene õigeusku. Eesti 19. sajandi I poolel: 5.Mida kujutas endast Balti erikord ja kellele see oli kasulik? Balti erikord oli Eesti- ja Liivimaa eriõigused Põhjasõja-järgse Vene riig kooseisus. See oli kasulik siinsele baltisakslasele, sest tal lubati säilitada pärisorjus, kõik asjaajamised käisid saksa keeles. 6.Miks hakati 19. sajandi algul taotlema uuendusi? Talurahvas ei olnud olukorraga rahul. Nähti, et kui näiteks pärisorjus kaotada ja talurahvale rohkem iseseisvust anda, siis teevad nad ka parema meelega tööd. Sellega pandi ka alus iseseisvale ja ...

Ajalugu - Põhikool
43 allalaadimist
Vene aeg- Balti erikord
6
doc

Vene aeg + Balti erikord

Balti erikord ja keskvalitsus: Balti erikord-keiser PaulI tühistas asehalduskorra, taastas enamiku Balti aadli eesõigustest-aadlimatriklid, maanõunike kolleegiumid, silla-ja adrakohtud. 19saj algul koostati Balti provintsiaalseadustik-balti kubermangude kohalike õigusnormide kogu, esimesed osad avaldati 1845, kolmas 64 aastal. Provintsiseadustik(aadlike, linnakodanike ja vaimulike seisuslike õiguste ning eesõiguste kogu) kinnitas Balti erikorda. 60ndatel rünnakud ajak...

Ajalugu - Keskkool
29 allalaadimist
10-klassi ajaloo kokkuvõte
10
docx

10. klassi ajaloo kokkuvõte

...jäi rohkem kirikuõpetajate pärusmaaks siis rahva sekka jõudsid pietistlikud ideed vennasteliikumise e vennastekogu kaugu Need olid enamasti Saksa rändkäsitööliste poolt levitatud ideed ja kümmekonna aastaga oli Vennasteliikumisel eestis juba üle 10k liikme 18 saj keskpaigas jõudis Baltikumi aga ratsionalism mis oli jutluste poolest palju õpetlikum ning see omas palju uudsemat ühiskonnakäsitust Põhjasõda andis tagasilöögi ka rahvaharidusele kuid rahvast tuli edasi õpetada Seega tehti haridus kohustuslikuks ja Liivimaa maapäeval vastu võetud koolikorralduskava nõudis kooli rajamist kõikidesse suurematesse mõisatesse Rootsi aja lõpuks ilmus ka piiblist eestikeelne Uus Testament PILET 4 1 Muinasusund Muinasusundi üks põhimõisteteks oli vägi Arvati et peale...

Ajalugu - Keskkool
114 allalaadimist
Vene aeg Eestis 18-- 19 saj
8
doc

Vene aeg Eestis 18. - 19 saj.

... I, Poola kuningas ning Saksi kuurvürst August II Tugev ja Taani kuningas Frederik IV. Rootsi vastase liidu sõlmimisele ning Poola ja Venemaa lähenemisele aitas kaasa ka endine Liivimaa rüütelkonna maanõunik J.R.von Patkul, kes oli kritiseerinud ägedalt Balti kubermangudes läbi viidud reduktsiooni ning Rootsi riigi vastase tegevuse eest tagaselja surma mõistetud. Sõlmitud leping nägi sõjalise edu korral ette Eesti- ja Liivimaa ülemineku Poola valdusesse ning Neeva suudmeala (Ingerimaa) andmise Venemaale. • Rootsi olukorda Põhjasõja eel raskendas veel: - 1695-1697 kogu Põhja Euroopat tabanud suur näljahäda. - Kuningas Karl XI surm 1697; troonile pääses tema alles 15 aastane ja ...

Ajalugu - Keskkool
156 allalaadimist
Eesti 18-ja 19-sajandil
2
doc

Eesti 18. ja 19. sajandil

Balti erikord- Balti kubermangude laialdane autonoomia (e. omavalitsus) Vene riigi koosseisus kuni 1880-ndate aastateni. Balti erikord kehtestati kapitulatsioonide ja lõplikult Uusikaupunki rahulepingu sätetega. Balti erikord seati sisse, kuna Venemaa vajas baltisaksa aadli toetust, kuna kartis Rootsi rünnakut. Oli kasulik aadlikele, kuna Rootsi ajal riigistatud eramõisad tagastati nende endistele omanikele, mõisate territooriumil said mõisnikud laialdase omavalitsuse ja peaaegu piiramatud õigus...

Ajalugu - Keskkool
209 allalaadimist
Kas Balti erikord soodustas või takistas Eesti ala arengut
1
doc

Kas Balti erikord soodustas või takistas Eesti ala arengut

Kas Balti erikord soodustas või takistas Eesti ala arengut? Põhjasõda oli tõeliseks murranguks eestlaste ajaloos, seda sellepärast, et nüüd oli Eesti Vene riigi koosseisus, mitte enam osa Rootsist. Kuid kuna Rootsi oli endiselt ohuks Venemaale, tuli läbi viia mõningad ümberkorraldused, mida nimetatakse Balti erikorraks. Esimesed uuendused võeti vastu 1721. aastal Uusikaupunki rahuga. Balti erikorra suureks eesmärgiks oli baltisaksa aadlike lepitamine vene võimudega, et nad oleksid nõus Rootsil...

Ajalugu - Keskkool
22 allalaadimist
Rahvuslik liikumine kokkuvõte
13
doc

Rahvuslik liikumine kokkuvõte

... mille käigus: - hakati ennast tunnetama eesti rahvuse liikmetena. - tõusis huvi oma maa, keele, kultuuri ja ajaloo vastu. - hakati võitlema eestlaste kultuuriliste, majanduslike ja poliitiliste õiguste eest. - nõuti võrdseid õiguseid baltisakslastega. Rahvusliku liikumise kujunemiseks Eestis oli loonud eeldused: - eesti talupoegade vabastamine pärisorjusest (1816 / 1819). - sunnismaisuse tühistamine. - talupoegade majandusliku olukorra paranemine. - talude päriseksostmine. - koolivõrgu laienemine ja eestlaste haridustaseme kasv. - talurahva omavalitsuste kujunemine, kus saadi poliitilise töö kogemusi. - esimese eesti haritlaste põlvkonna kujunemine...

Ajalugu - Keskkool
42 allalaadimist
Vene ja Rootsi aeg
4
docx

Vene ja Rootsi aeg

...lt. See andis omavalitsustele senisest palju avaramad võimalused. Valla omavalitsus koosnes nüüd valla täiskogust, valla volikogust, vallavanemast, tema abilistest ja vallakohtust. Selline kord jäi säilima tsaariaja lõpuni. Saadud kogemused olid oluliseks abistajaks omariikluse kujunemisele. Baltisakslased Karl August Senff- kunstnik, graafik, Tartu Ülikooli joonistuskooli õpetaja Carl ernst von Baer- embrüoloogia rajaja, teadlane Fabian Gottlieb von Bellingshausen- maadeavastaja, meremees Barclay de Tolly- väejuht A. J. von Krusenstern- esimene ümbermaailma reisija Talurahva õigused 17. saj rootsistamispoliitika nurjus ning koos mõisatega erakätesse minekuga taaskehtestati sõdade ajal nõrgenenud sunnismaisus seega lubab Riitsi ajal kõnelda talupoegade pärisorjastamisest....

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
Eesti ajalugu - uusaeg
5
docx

Eesti ajalugu - uusaeg

Ajaloo kordamis küsimused Balti erikord: • Paul I kaotas asehalduskorra ja taastas Balti erikorra. • Koostati Balti provintsiaalseadustik – aadlike, linnakodanike ja vaimulike seisuslike õiguste ning eesõiguste kogu. • Endised priviileegid taastati. • Vastuseis Venemaal- need seisid vastu, kes tahtsid imeeriumit üheks tervikuks muuta. Kubermangu valitsemine: • 1801.a loodi ühtne kindralkubermang (Eesti- ja Liivimaa kubermang) • Kõrgeim ametnik administaratiivametnik; kõrgeima võimu e...

Ajalugu - Keskkool
28 allalaadimist
Eesti pärast Põhjasõda ja Balti erikord
3
doc

Eesti pärast Põhjasõda ja Balti erikord

1) Milline olukord oli pärast Põhjasõda ja mis on Balti erikord (halduslik, privileegid) - Peale Põhjasõda oli maa laastatud, eestlasi arvati ~120 000 hulka.Põllud kasvasid sööti, koduloomad olid hävinud, paljud talud jäid tühjadeks. Viletas seisus olid ka mõisad. Toitu oli vähe, oli üldine vaesus. Tühjaks jäänud taludesse kolisid uued inimesed,rahvaarv hakkas kasvama. - Balti erikord, Venemaa vajas baltisaksa aadliku poolehoidu, seda hakati saavutama sõja ajal alanud restitutsiooniga:mõisate ta...

Ajalugu - Keskkool
22 allalaadimist
Kas 19-sajand oli pöördepunkt eesti rahva ajaloos-
2
doc

Kas 19. sajand oli pöördepunkt eesti rahva ajaloos ?

...el on mõlema riigi ajaloos tähtis roll. Need südmused aitasid kaasa ühtsete riikide tekkeks. Kas ka 19. sajand oli eesti ajaloos pöördepunktiks ? Esimeseks tähtsamaks sammuks oli 1816 aastal vastu võetud seadused, millega vabastati talupojad pärisorjusest. Nende seadustega keelati lõplikult talupoegade ost ja müük, talupoeg võis omada vallasvara, sõlmida lepinguid, kuid ei saanud vahetada elukutset. Nende liikumisvabadus oli siiski piiratud, kuna nad vabastati maast lahus ja nad pidid maad rentima mõisnikelt. Järele mõeldes võib väita, et nende seadustega muutus vaid talupoegade juriidiline seisund – talupoegadest sai vaba talupoja seisus. Ka said talupojad seadustega perekonnanimed. 1816. aasta seadus oli tähtis samm, kuid palju enam viis edasi 1849 aastal vastuvõetud se...

Ajalugu - Keskkool
59 allalaadimist
KONTROLLTÖÖ nr IV
3
docx

KONTROLLTÖÖ nr IV

...na ainus ülikool oli Tartus Eesti talurahva koolitee algas vallakoolist, sellele järgnes kihelkonnakool. Need olid ainsad koolid, kus sai eestikeelset haridust. Eestlase edasine võimalik koolitee kulges saksakeelses keskkonnas. 7. Estofiilide liikumine. Estofiilid olid baltisakslastest eestihuvilised. Estofiilide hulka kuulusid ka esimesed eesti haritlased( Kreutzwald, Faehlmann) Faehlmanni algatusel loodi 1838 Tartus Õpetatud Eesti Selts. Osa eesti haritlasi said tööd Venemaal. Keisri õukonnas töötasid maalikunstnik J.Köler ja arst P.Karell. 8. Rahvuslik liikumine. Eeldused: (neid oli kolm). ? 19. saj II p. oli üles kasvanud uus põlvkond kes olid sündinud vabadena mitte pärisorjadena. ? Talude...

Ajalugu - Keskkool
29 allalaadimist
PKHK Ajaloo konspekt
24
doc

PKHK Ajaloo konspekt

... ? Maa oli pooleldi inimtühi(Eestis oli ellu jäänud U. 150 000 inimest.) ? Eestis olid linnaõigused säilinud vaid kolmel linnal(Tallin, Tartu, Pärnu) Vene võimu tulekust Eesti alale võitsid kõige rohkem siin elavad sakslased. Kõige kiiremini hakkasid Vene võimu all ennast organiseerima baltisaksa aadlikud. Taastati Balti Autonoomne Maariik, mis oli peaagu iseseisev riik, kui välja arvata Vene rubla ja Vene sõjavägi. See Balti anatoomia oli kasulik ka eestlastele , kuna see takistas vene riigil meil venestamist. Baltisaksa aadlikud kanti spetsiaalsesse Aadlikumatriklisse, et piirata teistel aadlikuseisusesse tulekut. 18. saj. Alguses oli üldse sakslastel suur mõju vene riigis kuna nad olid õukonnas ja sõjaväes kõrgetel kohtadel Anna I (1730-40 sakslanna ) 9 aasta...

Ajalugu - Kutsekool
277 allalaadimist
Mida tõid Eesti talupoegadele kaasa talurahvaseadused
2
doc

Mida tõid Eesti talupoegadele kaasa talurahvaseadused

Mida tõid talupojale kaasa 19. sajandil kehtestatud talurahvaseadused Aastasadu olid talupojad oma mõisniku alamad. Nad ei tohtinud omada vallas- ega kinnisvara ning olid ilma õigusteta isikud. 19. sajandil hakati esmakordselt talupoegade olukorrale mõtlema ning selle nimel töötati välja mitmed seadused. Talurahva olukorra parandamise küsimus tõusis päevakorrale nii keskvalitsuse kui ka rüütelkondade tasandil. Selle üleeuroopaliseks tagamaaks oli valgustusideede levik ning tähelepanu pööramine inimõigustele. Oma osa etendasid muutunud majandusolud, kriis põllumajanduses ning talurahva järjest ulatuslikumaks muutuv käärimine. Esimene samm tehti 1802. aastal Aleksander esimese poolt. Talurahvaregulatii...

Ajalugu - Keskkool
120 allalaadimist
19-saj talurahvaseadused Eestis
2
doc

19. saj talurahvaseadused Eestis

Kordamisküsimused 1. 1802/1804 talurahvaseaduste vastuvõtmise põhjused ? Eestis levisid valgustusideed, hakati rääkima humanismist (keskne inimene oli Rousseau); ? Toimusid muutused mõisnike elulaadis – suurte losside ehitamine, mõisnike töö ei kandnud enam sellist luksust välja; ? Siinsed mõisnikud olid baltisakslased, kes olid mõjutatud Lääne arengust ja kultuurist; ? Eesti oli Tsaari-Venemaa näidisriik. 2. 1802/1804 talurahvaseaduste sisu Eestimaal, Liivimaal Liivimaa 1804 ? Keelati talupoegade müümine ja võõrandamine; ? Mõisnike kodukariõigust piirati kahepäevase aresti või 15 kepihoobiga; Ühine ? Toimus teokoormiste normeerimine; ? Talude pärandatava kasutamisõiguse kehtestamine; ? Suhted mõisa ja talurahva vahel olid seadustega...

Ajalugu - Keskkool
230 allalaadimist
11-klassi ajaloo suuline arvestus
17
doc

11. klassi ajaloo suuline arvestus

...eo sool, metallid, luksuskaubad. Rootsi ajal loodud manufaktuuridest jäi püsima Räpina paberivabrik. 18 sajandi teisel poolel manufaktuuride rajamine aga juba hoogustus. 7. Asehalduskord 1762. aastal tõusis Venemaa troonile Katariina II, kelle valitsusaeg tõi rohkelt muudatusi balti aadli ja Vene riigivõimu suhetesse. Katariina taotles privileegide kaotamist ja tahtis ühtlustada keskvõimu. Keskseks tegelaseks uue Balti poliitika elluviimisel sai Riia kindralkuberner George Browne, kes püüdis ka talurahva elu parandada ja kooliharidust edendada. 1767. kutsus Katariina kokku üle riigi valitud esindajad ja tutvustas enda poolt kavandatud seadustikku. Kuna kardeti et see lükkab tagasi eriseisundi Baltikumis, ei võetud seda vastu. Katariina aga ei loobunud oma plaan...

Ajalugu - Keskkool
21 allalaadimist
11 klassi ajaloo kokkuvõte
24
doc

11.klassi ajaloo kokkuvõte

...aldal Piiskop Meinhard – rahumeelne ristimine (efektiivsem) Piiskop Albert – jõuga ristimine Retked algasid Sakala ja Ugandi maakondadest. 1201 – Riia asutamine 1202 – Mõõgavendade ordu (Kristuse Sõjateenistuse vennad).Liivimaal tegutsenud vaimulik rüütliordu, mis asutati selleks, et Baltimaid vallutada. Kaupo – Liivlaste vanem Lembitu – Eestlaste vanem 1206/07 – Liivlased alistati ja ristiti 1210 – Ümera lahing (võit) 1212-1215 – Toreida vaherahu (Oldi sõjast väsinud ja puhkes katk) 1216-1217 – Eestlaste-Venelaste võitlusliit toimis 1217. 21.sept – Madisepäeva lahing (kaotus) 1219 – Taanlased vallutavad Põhja-Eesti 1220 – rootslased Lääne-Eestis 1227 – Saaremaa alistamine 1238 – Stensby leping (Taani sai Põhja-Eesti tagasi Saksa ordu käest) Läti Henriku Liivimaa...

Ajalugu - Keskkool
310 allalaadimist
19-20 saj-algus
6
doc

19-20 saj. algus

XIX saj. - XX saj. algus BALTIERIKORD 1.Nimeta kolm Balti kubermangu Eestimaa kubermang, Liivimaa kubermang ja Kuramaa kubermang 2.Iseloomusta Balti erikorda Vene riigivõim Baltikumis oli ebakindel ning oli oht, et Baltimaad lagunevad taas Rootsi võimu alla, seepärast oli venelastele oluline baltisakslaste poolehoiu võitmine. Venemaa alustas restitutsiooniga, riigi käes olnud mõisad anti tagasi nende omanikele, säilis omavalitsus, kehtima jäid senised seadused ja maksukorraldus, valitsevaks usuks jäi siin luteri usk...

Ajalugu - Keskkool
132 allalaadimist
Eesti ajalugu
10
pdf

Eesti ajalugu

... Smolino lahingus ja 1297 – esimene Vana-Liivimaa kodusõda. Ordu vs piiskopkonnad ja Riia peatab mõneks ajaks Moskva ekspansiooni linn Baltikumi suunas. 1248 – Tallinn saab linnaõigused 1523 – Reformatsioon jõuab Eestisse Linnad 13.saj: Tallinn, Tartu, Vana- ja Uus-Pärnu, Haapsalu, 14/09/1524 – reformatsiooni toetavad linlased rüüstavad Paide, Viljandi. 14.saj: Narva ja Rakvere. Tallinnas kirikuid ja kloostreid Rahvaarv u 100 000 1525 – Lüübekis trükitakse esimene tead...

Ajalugu - Keskkool
46 allalaadimist
Eesti 18 sajandil ja 19 sajandi esimesel poolel
6
docx

Eesti 18.sajandil ja 19.sajandi esimesel poolel

Eesti 18. sajandil (Aastast 1721 – Põhjasõja lõpp) Pärast Põhjasõda ja katku oli siia jäänud arvestuslikult 120 000-170 000 inimest. Sajandi lõpuks oli Eesti aladel 500 000 inimest – küllaltki kiire rahvaarvu kasv. Massilist sisserännet ei toimunud, rahvaarvu kasv toimus loomuliku iive arvelt, laste üleskasvamist soodustas suhteline sõjategevuse puudumine ning Eesti aladelt ei võetud ka mehi Vene sõjaväkke. Ka suuri epideemiaid pärast katku sel sajandil enam ei olnud. Balti erikord – Eesti ja Liivimaa eriseisund Vene riigi koosseisus. Suures osas eksisteeris see läbi 18.saj, arvestati siinsete baltisaksa aadlite huve. Vene võimud kartsid, et nende riik pole püsiv – kardeti Rootsi uut pealetungi, et baltisakslased pole riigitruud, aga nende järeleandmiste tulemusena saavutati see, et baltisaksa aadel oli Vene riigi truu. Balti erikord sisaldas endas restitutsiooni – riigistatud mõisate tagasiandmine endistele omanikele. Enne oli vaja dokumentaalselt tões...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
Eesti ajalugu-1550-1905
16
doc

Eesti ajalugu (1550-1905)

...i rootslaste peavägi. 1710 alistusid Pärnu ja Tallinn. 1721. Uusikaupunki rahuga liideti Ingeri-, Eesti- ja Liivimaa Vene riigiga. Rootsi aeg oli lõppenud. Tulemused: Venemaa sai Rootsilt Eesti-, Liivi- ja Ingerimaa, Rootsi sai Soome ja 2mln riigitaalrit Venemaalt, Tallinn kapituleerus, Balti erikord 2. Eesti rahvastik varauusajal. Rahvaarvu muutumine Rootsi ajal, Vene ajal. Rahvastiku koosseis(rahvused). Migratsioon: sisse- ja väljaränded (k.a. 19.saj väljarändamisliikumine). 13. sajandi alguses elas u. 150 000-180 000. Enne Liivi sõda elas 250 000-300 000, 1620 oli aga rahvaarv vähenenud 120 000-140 000 inimeseni. See oli tulnud Liivi sõja purustustest. Väga paljud talud olid tühjaks jäänud. Poola ja Rootsi üritasid küll koloniseerimisega maid täita, kuid erilisi tul...

Ajalugu - Keskkool
107 allalaadimist
Talurahva omavalitsus
4
doc

Talurahva omavalitsus

ajaloo kontspekt

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
Eesti Vene Impeeriumis
3
doc

Eesti Vene Impeeriumis

Ajaloo kontrolltöö I 1. Rahvastiku olukord pärast põhjasõda: Kõikide aadlite, linnade ja kirikute eesõigused kinnitati – olukord paranes. Talupojad, kes olid juba vabad, neist said jälle pärisorjad. Katkuepideemia – surmad. Venelastele: mõjuvõimu laienemine Ida- Euroopas ja sadamad. 2. Balti erikord – asjaajamiskeeleks jäi saksa keel, valitsevaks jäi luteri usk, riigimõisate restitutsioon ja tollipiir. 3. Maapäev – rüütelkondade täiskogu, iga kolme aasta taga, arutati probleeme, tegeldi valitsemisega. 4. Rüütelkonnad – taastati ja kinnitati, koostati liikmete nimekirjad. 5. Restitutsioon – mõisate tagastamine aadlile 6. Roseni deklaratsioon – näitas saksa aadli suhtumist eestlastesse: eestlased on alates 13 saj pärisorjad. Ei austanud ega ...

Ajalugu - Keskkool
18 allalaadimist
Eesti-19-sajandil
1
doc

Eesti 19. sajandil

Eesti 19. saj Balti kubermangude elanikkonna enamiku moodustasid eestlased ja lätlased. Valitsev elanikkonnagrupp – baltisakslased – ligi 5% rahvastikust. Lisaks neile veel juute, venelasi, rootslasi jt. Enamik elas maal, linnades ülekaalus saksakeelne elanikkond. Balti suuremad linnad olid kubermangukeskused Riia, Jelgava ja Tallinn. Tsaarivõimu esindasid kindralkuberner ja kubermanguvalitsused. Nikolai I ajal piirati kirikuseadusega luteri kiriku eesõigusi, kogu impeeriumis sai ametlikuks usuks vene õigeusk. Tartu...

Ajalugu - Põhikool
97 allalaadimist
Eesti ajalugu
18
odt

Eesti ajalugu.

Eesti inimasustus on natuke rohkem kui 10 000 aastat sest siin oli jääaeg mis umbes 13 11 000 aastat tagasi siit lahkus U 8213 aastal lahkus siit ka Balti paisjärv Muinasaeg oli aeg inimeste siiasaabumisest kuni 13 sajandini pKr Muinasaja inimeste kohta teame muististe kaudu Need on muinasjäänused Jagunevad ird ja kinnismuististeks Antropoloogid uurivad inimeste luid ja numismaatikud uurivad münte Infot pakuvad kirjalikud allikad Muinasaeg moodustab valdava osa Eesti ajaloost Periodiseeriti esiaega esemete materjali järgi –kivi pronks ja raud Kiviaeg jaguneb vanemaks paleoliitikum keskmiseks mesoliitikum ja nooremaks neoliitik...

Ajalugu - Keskkool
32 allalaadimist
19 SAJANDI JA 20 SAJANDI ESIMESE POOLE RAHVUSLIK LIIKUMINE
16
docx

19.SAJANDI JA 20.SAJANDI ESIMESE POOLE RAHVUSLIK LIIKUMINE

...ks alla koormise normi. Hakati kirjutama ajalehti sellistelt suurtelt tegijatelt nagu Konstanitin Päts ja Johann Voldemar Jannsen. Loodi Eesti Kirjameeste Selts mis tegeles eestikeelse kirjasõna väljaandmisega, eriti tähtsaks peeti õpikuid ning eesti rahvaluule kogumise ja avaldamisega. 2. Sisu Balti kubermangude elanikkonna enamiku moodustasid eestlased ja lätlased. Valitsev elanikkonnagrupp oli baltisakslased – ligi 5% rahvastikust. Lisaks neile veel juute, venelasi, rootslasi jt. Enamik elas maal, linnades oli ülekaalus saksakeelne elanikkond. Balti suuremad linnad olid kubermangukeskused Riia, Jelgava ja Tallinn. Tsaarivõimu esindasid kindralkuberner ja kubermanguvalitsused. Nikolai I ajal piirati kirikuseadusega luteri kiriku eesõigusi, kogu impeeriumis sai ametlikuks usuks ven...

Ajalugu - Keskkool
32 allalaadimist
XX sajandi esimesed aastad Eestis
6
doc

XX sajandi esimesed aastad Eestis

...ased, töölised Problee-mid Eesti ühiskon- • Arendada rahvuslikku eneseteadvust • Esikohal majanduslik ja poliitiline võitlus • Nõuti vastutulekut eestlaste rahvuslikele soovidele nas • Võidelda venestamise ja saksastamisega • Baltisakslaste väljatõrjumine ühiskonnast • Pooldati klassi- • Eitati klassivõitlust • Mõisteti klassivõitluse paratamatust võitlust Problee-mid Vene riigis • “suur poliitika” on väikerahvaste-le ohtlik • Eesmärkide nimel sekkuda “suurde poliitikasse” • Pooldati demokraat-likku vabariiki • pooldati parlamentaar-set monarhiat • Edu võib s...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
Eestimaa ja Venemaa 19 saj algul
2
pdf

Eestimaa ja Venemaa 19.saj algul

...ei kaotatud ka Nikolai I ajal. Impeeriumi äärealad ja vallutused- Venemaa tunnusjooneks on alati olnud territooriumi laiendamine. Aleksander I ajal said mitmes impeeriumi äärealad laiendust. Venemaaga liideti Poola ja Soome. Eestimaa 19. saj esimesel poolel Balti erikorra püsimine- Balti kubermangude elanikkonna moodustasid eestlased ja lätlased. Linnades oli ülekaalus saksakeelne elanikkond. Baltimaade suurimad linnad olid kubermangukeskused Tallinn, Riia ja Jelgava. Balti kubermange valitses ühine kindralkuberner. Terves impeeriumis sai ametlikuks riigiusuks Vene õigusk. Uuenduste vajalikkus-Aleksander I üheks eesmärgiks oli piirata talupoegade ja mõisnike suhteid. Keiser pooldas pärisorjuse kaotamist. Mõisnikud hakkasid aru saama, et neile tukeb ka...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
Ajalugu I kursus
25
docx

Ajalugu I kursus

...dades ja liikusid ringi * (u4000 ekr) Tekkis kamm-geraamika kultuur, oletatakse, et kamm-geraamika hõimud rääkisid SOOME-UGRI KEELT (Eesti, Soome, Liivi, Isuri, Vadja, Karjala, Uepsa). * Uued hõimud olid karjakasvatajad. * Hilisematel aegadel saabusid Eestisse Germaani, Slaavi ja Balti uus asukad. * Meie esivanemad rändasid Eesti aladele erinvatest ilmakaartest ja erinevatel aegadel. Pronksiaeg ja rauaaeg Pronksiaeg Pronksesemed jõudis Eestisse umbes 3000 a.ekr. Pronksi puhtal kujul loodusest ei leitud. Toodi kaugelt, oli kallis. Tehnoloogiliselt raske töödelda. Eestis ei leidunud pronksi valmistamiseks tina ja vaske. Kasutati valikuliselt tarbeesemete valmistamisel. ...

Ajalugu - Kutsekool
63 allalaadimist
Ajaloo konspekt
12
doc

Ajaloo konspekt

Ajaloo suulise eksami konspekt 1. Pilet 1 Liivi sõda. Sõja põhjused, käik ja tagajärjed. Liivi sõda 1558-1583 16.saj keskpaiku oli Vana-Liivimaa küllastunud 5ks väikeriigiks: Saksa ordu Liivimaa haru territoorium, Riia peapiiskopkond ning Saare-Lääne,Tartu & Kuramaa piirkopkond. Sõja põhjused: Baltikum oli jätkuvaks vahendajaks Lääne-ja Ida-Euroopa vahel,(soodne geograafiline asend) mistõttu Liivimaa naabruses tugevnenud Moskva suurvürstiriik ja Poola-Leedu huvitusid üha enam mõju tugevdamisest Baltikumis, et haarata kaubandustulud endale. Liivi sõja vallandas Moskva suurvürstiriik. 1558.aastal alustati Lõuna-Eesti külade rüüstamisega ning rünnakuga alustati Tartu piiskopkonda. Sama aasta toimus ka Narva ordulinnus...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
Eesti uusaeg
21
doc

Eesti uusaeg

...s rahuajal, sõjaajal sai suure armee kokkukutsuda, õpetatud reservid. 1862-1874 viidi sõjaväe vallas läbi hulk reforme. 1874 kehtestati üldine sõjaväekohustus. Teenistuskäik sõltus haritusest. Mida haritum, seda lühem teenistus. 1874 reform oli ainult mis tunnustati ka kohe Baltikumis. Aleksander II 1860 reformid. • 1861 maarahva seadused. talupojaseadused • Passikorraldus. Kõik said rännata igast külast külasse. • Passi eest tuli maksta. Ei tohtind olla vallale ja mõisale võlgu ja kohustused olid täidetud. • Liikumisvabadus oli oluline teetähis uue kapitalistliku tööturu tekkele. 1865- kaotati kodukaristusõigus. Õigus mõisnikul omavoliliselt talupoegi karistada kadus. 1868- lõpetati ära teoorjus. Keelati nõuda teotööd. Tegelikult t...

Ajalugu - Tartu Ülikool
150 allalaadimist
Eesti Ajalugu 19-saj-
4
doc

Eesti Ajalugu 19. saj.

...l ja Liivimaal loodi rüütelkonna krediidikassa, et võlgades olevaid aadlike aidata(tegelikult ostis Alx. I rüütelkonnalt järelandmise) Uute seaduste tulekuga hakkasid talupojad mässama, eriti Eestis, sest vahe Liivimaa seadustega oli märgatav. Hakati valmistuma pärisorjuse kaotamiseks Balti kubermangudes. Pärisorjus kaotati: (Alx. I poolt vist) • 1816- Eestimaal • 1817 Kuramaal • 1819 Liivimaal Aadelkond loobus õigustest talupoja isiku üle(ISIKLIK VABADUS), aga maa jäi mõisnikule • Maad tuli nüüd rentida • Teotööd jäid rendi tasumiseks • Normeeritud koormised asendati „vabade töölepingutega“ Talurahvas sai omavalitsuse valla tasandil. Magasiait- talupoegade ühisomand(sai vilja laenata kui häda, kuid tuli hiljem tagastada) Mõisakoor...

Ajalugu - Keskkool
42 allalaadimist
Vene aeg - Talurahvaseadused ja talurahvas
2
doc

Vene aeg - Talurahvaseadused ja talurahvas

...rtükkidega varustatud väeosa saabumist õnnestus talupojad jälle mõisatööle sundida. 3. Talupoegade olukord 18. sajandi ja 19. sajandi vahetusel (nende eluolu). Talurahvas oli õigusetus olukorras ja see kiskus alla ka Vene riigi mainet Euroopas. 1801. a võimule tulnud Aleksander I oli valmis Baltikumi sotsiaalmajanduslikke olusid muutma. Ka Merkeli ja Petri algatatud valgustusideede eesmärgiks oli tähelepanu pöörata inimõigustele. 1802. aastal võeti Eestimaal uus seadus, mis tagas talupoegadele õiguse vallasvarale, keelustati koormiste tõstmist ning talu omandanud talupoeg võis pärandada oma talu järglastele. 1804 aastal kiideti Liivimaa Eestimaa uus seadus heaks ning talupoegade müük keelustati, kuid nad jäid ikka veel pärisorjaks. 4. Talurahvaseadused: • Roseni...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
Talurahva omavalitsus
2
docx

Talurahva omavalitsus

...s, sõjaaegadel teenistus maakaitseväes ning vägede majutamise, moonastamise ja küütimisega seotud kohustused • Kogukondlikud koormised-teede korrastamine, magasiaida ja kooli ehitamine Talurahvakoormiste hulka kuulusid ka kirikumaksud. 1863.a võeti vastu kõigi kolme Balti kubermangu jaoks ühine passikorralduse seadus. Sellega said vähemalt 21-aastased talupojad õiguse taotleda 3kuuks kuni 3aastaks endale passi, millega võis elama asuda ükskõik millisesse impeeriumi linna või paika. • Balti kubermangude piires ja kuni 30 versta ka väljapoole kubermangude piire võis liikuda vallapassiga • Väljapoole Balti kubermange siirdumiseks oli vaja taotleda riiklikku passi Uus passikorraldus hoogustas väljarändamisliikumist Venemaale 1866.a võeti ...

Ajalugu - Keskkool
32 allalaadimist
KONTROLLTÖÖ MATERJAL-Vene aeg Eestis
6
docx

KONTROLLTÖÖ MATERJAL: Vene aeg Eestis

...s. Tal ilmus raamat „Pildid isamaal sündinud asjust“. Hurda üks hobidest oli rahvaluule kogumine. Jannsen pooldas kirikut, sakslasi ning vene võimu. Ta andis välja „Perno Postimeest“. Samuti oli ta kirjanik ning koolmeister. Arvas, et kirik õpetab inimesi. Püüdis rahvuslikku liikumist ja baltisakslasi lepitada. Laulu- ja mänguseltsi „Vanemuine“ asutaja. I eesti üldlaulupeo organiseerija. Pani aluse Eesti Põllumeeste seltsile. Jakobson pooldas vene võimu, kuid põlgas sakslasi ja kirikut. Ta astus välja liigse usuõpetuse ning baltisakslaste võimu vastu (kuigi alguses pooldas baltisaksa võimu). Ta oli suurvürsti tütre koduõpetaja ning Eesti Kirjameeste seltsi president. 3 isamaa kõnet. Ta rajas Kurgja talu. Andis välja „Sakala“ ja palju kooliõpikuid. Edendas ajakirjan...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
Kronoloogia ajaloo riigieksamiks
23
doc

Kronoloogia ajaloo riigieksamiks

... sai lähtepunktiks järgmistele sündmustele: 1186 Meinhard pühitsetakse esimeseks Liivimaa piiskopiks 1193 paavst Coelestinus III kuulutas liivlaste vastu välja ristisõja 1096 said Euroopas alguse ristisõjad 1196 peale Meinhardi surma pühitsetakse Berthold Liivimaa piiskopiks Baltimaade ristimisel võetakase kasutusele vägivald 1198 Berthold hukkub lahingus liivlastega 1198 – 1216 paavst Innocentius III võimulolek; andis välja bulla Baltimaade Baltikumi ristimiseks; paavstivõimu kõrgperiood 1199 – 1228 Liivimaa piiskopiks on Albert kes viis läbi ristimise 1201 Riia linna rajamine saab ristisõdijate tugipunktiks 1202 Luuakse mõõgavendade ordu et Baltikumi vallutada ja ristida rajaja Theoderich 1206 taanlaste sissetung Saaremaa...

Ajalugu - Keskkool
127 allalaadimist
Minevikus toimunud sündmused
12
docx

Minevikus toimunud sündmused

...nevad jumalused Tõnn (pärnumaa), Peko (lõuna-eesti), Taar(a) (peajumalus). Uku (taevas), maaema (maa), vanetooni (surnute), vanemuine (muusika) jne. Lisaks usk loodusvaimudesse (haldjad ) Sage ohverdamine (pühad hiied, -puud,-allikad, - kivid). ESIMESED KRISTLASED EESTIS 11saj. 1070 Määratakse Baltikumi esimene piiskop – Hiltinus Rootsist 1167 Eestlaste Piiskopist munk Fulco kelle abiline mulk Nicolaus (esimene teadaolev eestlastest kristlane) Mõned mõisted: Pulli küla – Esimene küla eestis. vene kirves – paadikujuga kivikirves, millel oli sissepuuritud auk. rehi – viljakuivatus elamu hiied – pühad paigad Tacitus – esimene, kes mainis eestis t?uudid – Eestlased venelaste jaoks veneedid – Hõiv, kellede järgi hakkasime nimetama venelasi. Lääne-Slaavi hõim. Igaunija – E...

Ajalugu - Kutsekool
46 allalaadimist
10-klassi ajaloo eksam
19
doc

10. klassi ajaloo eksam

...kmetegu: Talumajapidamisele kõige koormavam 3 6 päevaks nädalas tuli mõisasse saata mees hobuse või härjapaari ja rakendiga Jalategu: Ainult mees ilma loomadeta Mõisavoor: Talvine Hullem kui abitegu Abitegu: Hooajaline kiireloomuline töö Rootsi riigi viljaait: Nii nimetati Baltimaid kuna siinsetest väjaveoartiklitest oli suurim teravili Vahel isegi 85% 1695 1697 aasta näljahäda: Suur nälg Ikaldus kahel aastal Heina ei saand teha Inimesed surid Linnadest ka abi ei saand kuna seal valitsest ka näljaoht 20% rahvast suri 70 000 75 000 25 Usu ja hariduselu Rootsi ajal Luteri kiriku olukord peale Liivi sõda: Armetus seisus purustatud hooned õpetajaid polnud muinasusk tuli tagasi pastorid olid harimata Konsistoorium: Luterlik kirikuvalitsus ...

Ajalugu - Keskkool
61 allalaadimist
Eesti talupoegade olukord 13-19 saj
6
doc

Eesti talupoegade olukord 13-19 saj.

.... (Sisu arvatavasti üsna sama „Perno Postimehega“ • 1878. asutas Carl Robert Jakobson „Sakala“. Kriitiliselt kirjutas mõisnikest ja kirikuõpetajatest, pidas ise ja nõudis teistel võitlust oma õiguste saavutamiseks. Lootis, et Vene valitsus tühistab baltisakslaste privileegid, kuid hoopis Vene valitsus pani tema ajalehe mõneks kuuks kinni. 6.Rahvusliku liikumise tähtsamad isikud: Johann Voldemar Jannsen – Oli möldri poeg ja lapsepõlv möödus veskis, õppis kihelkonnakoolis ja kirikuõpetaja juures. Esimene ajaleht, mille asutas, oli „Perno Postimees“. Soovis eesti rahva eluolu rahumeelselt edendada kehtivate tingimuste raames. Asutas peale kolimist „Eesti Postimehe“. Tal oli rahvamehe tunnustus, võttis pea kõigest osa. ...

Ajalugu - Keskkool
133 allalaadimist
11-klassi kokkuvõte
24
doc

11. klassi kokkuvõte

...rgim lüli • Vana-Liivimaa sõjaline ja poliitiline nõrkus • Sõja käik- Vana-Liivimaa oli killustunud viieks omavahel vaenujalal olevaks väikeriigiks- Saksa Ordu, Liivimaa haru territoorium, Riia peapiiskopkond, Tartu-, Saare- Lääne- ja Kuramaa piiskopkond. Mõju tugevdamisest Baltikumis olid huvitatud Moskva suurvürstiriik, Poola-Leedu ja ka Taani ja Rootsi. Liivi sõja vallandas Moskva suurvürstiriik. Pärast Narva vallutamist asusid vene väed Tartut piirama ja juulis 1558 oli esimene viiest Vana-Liivimaa riigist vallutatud. Ilma välise abita ei olnud võimalik venelaste vastu seista seega andis Liivimaa tugevaim riik end Poola kaitse alla, sest see võis selles olukorras ainsat abi pakkuda. Hoolimata Poola abist jäädi venelastele alla. ...

Ajalugu - Keskkool
110 allalaadimist
Ajaloo konspekt
33
doc

Ajaloo konspekt

MUINASAEG EESTIS Muinasajaks nimetatakse ajajärku esimeste inimeste saabumisest kuni ristisõdade alguseni baltimaadel 12. sajandi lõpul. Muinasaeg jaguneb järgmiselt: 1. Mesoliitikum ehk keskmine kiviaeg (9000-5000 a. e. Kr. ) Esimesed asupaigad Eestis: Pulli asula (pärineb 9000 a. algusest e. Kr. ) Pärnu jõe ääres Sindi lähedal (1967) Kunda Lammasmägi (7000 keskpaigast e. Kr. ), kuna Kunda asupaik asutati enne Pulli asupaiga leidmist, kuuluvad kõik Eesti asulapaigad Kunda kultuuri. See kultuur hõlmas kõiki Läänemere idaranniku maid Lõuna-Soomest ku...

10.klassi ajalugu - Kutsekool
377 allalaadimist
Eesti ajalugu
18
doc

Eesti ajalugu

...ka Rootsi kuningale, kelle sõna oli lõplik. Gustav II Adolf - Rootsi kuningas, valitses 1611-1632(suri). 24. Reduktsioon Rootsi võimu ajal (111-114) : Reduktsioon 1680 - Rootsi troonile sai Karl XI, kes asus iseseisvalt valitsema 1672. a, tõi kaasa olulise pöörde kuningavõimu ning balti aadli suhtesse. Saanud päranduseks tühja riigikassa, alustas ta oma eelkäijate poole erakätesse antud riigimaade tagasivõtmist ehk reduktsiooni. 1680. aasta riigipäeva otsusega laiendati reduktsiooni ka Eesti-ja Liivimaale. Lääniõigus - tähendas, et eraomandis mõisaid ei tohtinud enam vabalt võõrandada (osta, müüa, vahetada, pantida), vaid selleks tuli nõuda kuninga luba. Johann Reinhold Patkul - Liivimaa aadlipositsiooni juht; haritud, kiusliku iseloomuga maanõunik; 1694. anti Patkul ...

Ajalugu - Keskkool
335 allalaadimist
Eesti ajalugu
18
doc

Eesti ajalugu

...asa. Reduktsiooniga kaasnes ka põhjalik maade hindamine ja kaardistamine, mille tagajärjel talupoegade mõisakoormised viidi vastavusse talude tegelikuu majandusliku kandevõimega. Sisse seati vakuraamatud. Kabeldi teravilja, kanepi, soola jms.-ga. Pulli Hans. Kehtestati ka riiklik kontroll kogu Baltikumi mõisavalduste üle, sest neid keelati nüüüdsest müüa, osta, vahetada, pantida. Kuninga luba oli vaja. Johan Reinhold Patkul – haritud ja kiuslik aadlipositsiooni juht, kes astus üles ignoreerima kuninga korraldusi. 1694. aastast hkkas kehtima uus haldusjaotus: Piir tõmmatu veidi kõrgemale praegusest Eesti-Läti piirist, Valga linn jäi Läti poole nt. Kaks distrikti. 1695-1697 oli näljahäda. Suur nälg. Kõige laastavam näljahäda. Joachim Jhering – suutis luteri kiriku Eestimaa...

Ajalugu - Keskkool
31 allalaadimist
Eesti keskaeg
13
doc

Eesti keskaeg

... Taani kuninga siinse vasalli hulgas kümnendik nimede järgi otsustades eestlased. Tegelikult võis neid rohkemgi olla. Eesti ülikkonnal oligi vaid kolm võimalust: kas hukkuda, sulanduda talupoegade hulka või teha vallutajatega koostööd ja paari inimpõlvega saksastuda. Mitmed hilisemad suured baltisaksa aadlisuguvõsad olid eesti päritolu. Tuntuim sellekohane näide on arvukas Maydellide perekond. Eestipäraseid perekonnanimesid oli kohaliku aadli seas rohkesti: näiteks Patkulid, Koskullid, Wrangellid jt. Mitte kõik nad polnud siiski eesti soost. Eestlasi oli rohkem väikeläänimeeste seas. Vasallkond tervikuna oli algusest peale saksakeelne ja elanikkonna põhimassile võõras. Aadli muukeelsus pole ajaloos ainulaadne; nii oli see samal ajal näiteks Inglismaal, kus ülemkiht koosnes p...

Ajalugu - Keskkool
216 allalaadimist
Vene aeg
3
doc

Vene aeg

Ajalugu - Keskkool
77 allalaadimist
Eesti kultuuri ajalugu
15
doc

Eesti kultuuri ajalugu

...innas puust nikerdatud kantsli ja altari. KULTUUR EESTIS 18. SAJANDIL 18. saj algas suure sõjaga, mis mõjus laastavalt siinsetele inimestele ja ennekõike kultuurile. Lihtrahva elu hakkas algama juba veidi enne Põhjasõja algust. Peeter I kinnitas siinsete aadlike privileegid, millega kehtestas balti erikorra. Siinne kultuur jäi sisuliselt samaks nagu oli olnud ennegi lihtsalt kuulus nüüd peale Põhjasõda Venemaale. Siinsed maad olid Venemaale Läänemere provintsid. Vaimselt tunnetati end siin olevat seotud saksa kultuuriruumiga, kuigi olid sidemed ka vene riigikorraga. Näiteks aadlikud teenisid vene sõjaväes ning olid Venemaal kõrge hinna sees, kuna olid väga kompetentsed. Truudus ja allumine Venemaale. Vene võim meeldis aadlikele rootsi omast rohkem, kuna Venemaa jättis nei...

Ajalugu - Tallinna Ülikool
218 allalaadimist
Eesti 19-sajandi esimesel poolel ettekanne
19
ppt

Eesti 19. sajandi esimesel poolel ettekanne

Eesti 19. sajandi I poolel Jan Kristian & Janeli Ait     Sisukord ? Balti erikord ? Uuenduste vajalikkus ? Talurahva reformide ajastu ? Talurahva omavalitsus ? Väljarändamisliikumine ja keisri usku minek ? Vaimuelu Balti erikord ? Balti kubermangude elanikkonna moodustasid  sellel ajal eestlased ja lätlased;baltisakslased  ainult 5% elanikkonnast ? Balti erikord oli baltisaksa aadli seisuslikel  privileegidel põhinev autonoomne  omavalitsussüsteem Läänemere äärsetes  provintsides Eestimaal...

Ajalugu - Põhikool
15 allalaadimist
Vene aeg
6
docx

Vene aeg

§14 Eesti põhjasõja järel Rahvastiku olukord pärast Põhjasõda: rahvastik oli langenud kuni 150 000 inimeseni. Kõikide aadlite, linnade ja kirikute eesõigused kinnitati – olukord paranes. Talupojad, kes olid juba vabad, neist said jälle pärisorjad. Katkuepideemia – surmad. Venelastele: mõjuvõimu laienemine Ida-Euroopas ja sadamad. Balti erikord: luteri usk, saksa keel säilis, baltisakslastel privileegid, kohalikud seadused säilisid, tollipiir jäi kehtima, rüütelkondade omavalitsus säilis. Balti erikorra posit küljed Balti erikorra neg küljed • Ei tulnud vene õigeusk(see ei • Pärisorjuse taaskehtestamine soosinud haridust) • Mõisate restitutsioon(talurahva • Säilis tollipiir,seega vene olukord halven...

Ajalugu - Keskkool
204 allalaadimist
Eesti ajalugu
56
doc

Eesti ajalugu

...kse esimeseks Tallinna ära märkimiseks (KLVN - Kolõvan). Sellel alal pidavat elama aestid ja finnid. Sõnast aest tuletas Jannsen sõna Eesti. MUISTNE VABADUS VÕITLUS. 1208-1227 Lääne euroopas ja venemaal valitses ristiusk (katolik läänes ja õigeusk idas). Ainsateks paganateks olid baltimere hõimud. Eesti alal üritati ristimist teosteda nii Saksa kui ka Vene ristivägede poolt. Saksamaa oli viimane feodaalselt killustatud riik. Välispoliitika põhimõtteks oli "Drang nach Osten." Baltikum olid viimane ristimata koht euroopas. Soome oli Rootsi poolt ristitud. Eesti alast olid huvitatud Venemaa, Rootsi ja Saksamaa. Varem Palestiinasse sooritatud 8 ristikäiku olid olnud tulemusteta. Seepärast oldi vägagi huvitatud võimalusest saada maad, kodule palju lähemal. Venemaa oli...

Ajalugu - Keskkool
128 allalaadimist
8-klass ajalugu paragrahv 14 - 24 Prantsuse revolutsioon - 19-sajandi talupojad
3
doc

8. klass ajalugu paragrahv 14 - 24 Prantsuse revolutsioon - 19. sajandi talupojad

Mahukas tööleht parahgravile 14 - 24. Ajalugu 8. klass. Prantsuse revolutsioon, Napoleon, Viini kongress, \\\"Rahva Harta\\\", 19. sajandi Venemaa talupoja kohustust isanda ees. rojalist, žirodiin, jakobiin, tšartism, dekabrist, pärisorjus

Ajalugu - Põhikool
13 allalaadimist
EESTI AJALUGU - kiviaeg-muinasaeg-muistne vabadusvõitlus jne
22
docx

EESTI AJALUGU - kiviaeg, muinasaeg, muistne vabadusvõitlus jne.

...vinõude järgi • väga laia levikuga • esimesed tõendid meie soome-ugri päritolu kohta • arenenum tööriistade valmistamine • esimesed teadmised matusekommete kohta • kõrge kunstitase Venekirveste kultuur u. 2500 e.Kr • algeline loomakasvatus ja põllumajanduse algus • Balti hõimude kujunemise algus Rauaaeg • elu-olu edasi arenemine • põllumajanduses aletamine • soorauamaagi kogumine • paikse eluviisi juurdumine • käsitöö kiire areng • kaubavahetuse algus Läänemere religioonis • esimesed raudesemed pärinevad 1. sajandist • eestlaste esmamainimine roomlaste poolt (Tacitus 98 m.a.j. – aestid) Eestlased muinasaja lõpul • Rahvaarv umbes 150 000 • Külaühiskond • Peamiseks tegevusalaks põllumajandus (atrade ka...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
Eesti pärast Põhjasõda
5
docx

Eesti pärast Põhjasõda

1)Eesti pärast põhjasõda *Sõjast laastatud maa - Põhjasõda tegi kõige rohkem sõdadest kahju. Selle lõpul oli Eestis120 000 – 140 000 inimest. Maa oli rahvast tühi ja pakkus jubedat pilti. Põllud, loomad, mõisad jms olid praktiliselt hävinud. Kuid rahvaarv oli 18 sajandi lõpuks üle pool miljoni inimese. Maa taastus sõjast kiiresti. *Balti erikord - Venemaa võit ei olnud kindel,ta vis maad taas kaotada, sellepärast tahtis Venemaad baltisaksa aadliku toetust.Poolehoiu võitmist teostati restitutsiooniga (mõisade tagasi andmine õigetel omanikudele). Balti aadlil ja linnadel jäid kehtima senised seadused ja maksukorraldused.Eesti-ja Liivimaad eraldas usk, saksakeelne asjaajmine ning tollipiir. Vene võimu esindajad olid kindralkubernerid. Nad olid palju Venemaal , siis jäi võim kahele valitsusnõunikule. Koostati rüütelko...

Ajalugu - Keskkool
33 allalaadimist
Ajaloo KT talurahvaseadused jms
2
docx

Ajaloo KT talurahvaseadused jms

1. Talurahvaseadused 1802 - Eestis 1) Talude pärandatav kasutamisõigus 2)Talupojad said vallasvara omamise ja pärandamise õiguse 1804 – Eestimaa ja Liivimaa 1)Teokoormisi piirati 2)Piirati mõisnike karistamise õigust 3)Vallakohtute loomine 1816/19 - 1)Pärisorjuse kaotamine ( maa jääb mõisnikele) 2)Perekonnanimed 3)Osalised liikumisvabadused ( 1 kubermangu piires) 1849/56 - 1)Järk-järguline üleminek teorendilt raharendile 2).....................................................

Ajalugu - Keskkool
36 allalaadimist
Valgustussajand 18 saj
5
doc

Valgustussajand 18.saj

...as eestikeelse kirjakeele arengut Helle 1739 G.Eisenv. Sewarzenberg Õhutas talupoegi võtma kasutusele uuendusi Propageeris koolide asutamist ja levitas tervishoiu- ja Kirj. Baltikumi kohta ülevaateid ajaloost ja geograafiast põllumajandusalaseid teadmisi eesti keeles /A.W. Hupel „Lühike õpetus“ /P.E Wilde 1766 Esimene eestikeelne ajaleht F.W.W.Göttingen Eesti keelsed õpetlikud jutud Rahvaluule koguja/Matthias Eesti keele arenemine Johann Eisen ...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
Ajalugu
1
doc

Ajalugu

... riigiga Peeter I – Vene tsaar, juhtis vene vägesid Põhjasõjas Frederik IV – Taani kuningas, juhtis taani vägesid Põhjasõjas Karl XII – Rootsi kuningas, juhtis rootsi vägesid Põhjasõjas August II – Saksi kuurvürst, juhtis saksi vägesid Põhjasõjas BALTI ERIKORD Tunnused – Balti aadel ja linnad säilitasid laialdase omavalitsuse Kehtima jäid senised seadused ja maksukorraldus Luteri usk, saksakeelne asjaajamine, tollipiir Aadlimatriklid – rüütelkonna liikmete erilised nimekirjad (poliitilised ja majanduslikud eesõigused) Restitutsioon – Rootsi valitsusaja lõpul riigistatud mõisate tagasiandmine e...

Ajalugu - Keskkool
21 allalaadimist
Uusaeg Eestis
4
doc

Uusaeg Eestis

Milles seines Balti erikord? 1721. aastal Uusikaupunki rahuga sätestatud erikord, kus Balti aadel ja linnad säilitasid Vene impeeriumi koosseisus laialdase omavalitsuse. Balti erikord seati sisse, kuna Venemaa vajas baltisaksa aadli toetust, kuna kartis Rootsi rünnakut. restitutsioon, maksukorraldus, luteri usk, saksakeelne asjaajamine. säilis aadli omavalitsus – rüütelkonnad Kubermangu valitsemine. Kõige olulisem võimuesindaja oli kuberner. Ta allus ametlikult otse senatile, kuid tegelikult tuli tal as...

Ajalugu - Keskkool
30 allalaadimist
Eesti ajalugu
24
doc

Eesti ajalugu

...ate korralduste kinnitamine Eesti maal ja Liivimaal vakuraamat rakmetegu jalategu mõisavoor abitegu Rootsi riigi viljaait 1695 1697 aasta näljahäda *Reduktsioon 1680 Rootsi troonile sai Karl XI kes asus iseseisvalt valitsema 1672 aastal tuues kaasa olulise pöörde kuningavõimu ning balti aadli suhtesse Saanud päranduseks tühja riigikassa alustas ta oma eelkäijate poole erakätesse antud riigimaade tagasivõtmist reduktsiooni 1680 aasta riigipäeva otsusega laiendati reduktsiooni ka Eesti ja Liivimaale Lääniõigus Eraomandisse jäetud mõisad viidi tagasi lääniõigusele mis tähendas et neid ei tohtinud enam vabalt võõrandada osta müüa vahetada pantida vaid selleks tuli nõutada kuninga luba * Johann Reinhold Patkul Liivimaa aadlipositsiooni juht; haritu...

Ajalugu - Keskkool
84 allalaadimist
Eesti iseseisvumine
9
doc

Eesti iseseisvumine

...utati Brestis alla rahulepingule, millega Nõukogude Venemaa loobus suurest osast endise Venemaa läänealadest. Eesti- ja Liivimaa jäid vormiliselt venemaa alla, kuid sinna paigutati Saksa sõjaväeosad. H. Saksa okupatsioon veebruar-november 1918 • Omavalitsustes baltisakslased, Eesti seltsid ja erakonnad keelustati, ajakirjandus allutati tsensuurile, saadeti laiali rahvusväeosad ja Omakaitse, rahvas iseloomustas okupatsioonivõimude tegevust sõnadega. „keelan-käsen, poon ja lasen“ • K. Päts saadeti Ida-Preisimaale vangilaagrisse, J.Laidoner lahkus Venemaale • Ametlikuks keeleks sai taas saksa keel. Saksakeelne õpetus viidi sisse koolidesse • Algas põllumajandussaaduste ulatuslik väljavedu Saksamaale, mil...

Ajalugu - Keskkool
46 allalaadimist
Vene aeg Eestis 18-sajandil
2
doc

Vene aeg Eestis 18. sajandil.

1.Milliest oli tingitud Balti erikorra kehtestamine?Vene tsaarikoda tahtis tagada Balti aadli poolehoiu.2.Too välja Balti erikorra 5 tunnust.Restitutsioon- riigistatud mõisade tagasi andmine;Tollipiir;Luteri usk;Saksakeelne asjaajamineAadel sai tagasi kõik õigused tp. Üle3.Mis olid Balti erikorra kehtestamise pos ja neg tagajärjed?Pos: tollipiir- eestisse ei tulnud vene kolonistid; riigistatud mõisade tagasi andmine; kolonistide vältimin; Neg:: mõisadega koos sai aadel tagasi ka kõik õigused talupoegade ü...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
Vene aeg
2
doc

Vene aeg

VENE AEG • POLIITILINE KORRALDUS: – Eesti- ja Liivimaa kubermangud läksid Venemaa tsaaririigi koosseisu – Halduslik jaotus jäi samaks (Eesti- ja Liivimaa kubermang) – Kujunes välja nn Balti erikord (eesmärk tagada balti mõisnike toetus riigivõimule) • BALTI ERIKORRA PÕHIJOONED: – Asjaajamiskeeleks jäi saksa keel – Säilus luteriusk – Säilus aadlike kohalik omavalitsus ja senine kohtusüsteem – Kinnitati aadlike ja linnakodanike privileegid – Aadlikele lubati tagastada reduktsiooni käigus ära võetud mõisad (mõisate restitutsioon) – Jäeti tollipiir Eesti-, Liivimaa ning teiste Venemaa kubermangude vahele – Vene keskvõimu kõ...

Ajalugu - Keskkool
87 allalaadimist
Eesti vene ajal
2
doc

Eesti vene ajal

Isikud: August II Tugev – Poola kuningas, loos koalitsooni, kuhu kuulusid Taani kuningas Frederik IV ning Vene tsaar Peeter I, osales Põhjasõjas. Peeter Suur – Vene tsaar, osales Põhjasõjas. Katariina II – Vene tsarinna, tõusis troonile 1762.a, kehtestas Baltikumis 1783.a asehalduskorra. Aleksander I – Vene tsaar, tuli võimule 1801. aastal. Alustas talurahvareforme. George Brown – Liivimaa kindralkuberner, keskne tegelane uue Balti poliitika (asehalduskorra) läbiviimisel, tahtis kergendada talurahva olukorda ja arendada haridust. Andis 1765.a välja positiivsed määrused: 1) Talupoeg sai õiguse vallasvarale 2) Talupoeg võib maksude ülejäägi turustada 3) Koormisi piiratakse 4) Mõisniku kodukariõigust pi...

Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
Varauusaeg Eestis
7
doc

Varauusaeg Eestis

...si landtag (iga 3 aasta tagant) * Maapäeva vaheaegadel ametis 12 maanõunikud (elu aeg ametis) * igapäevaseid asju ajas pealik/ maamarssal(L) Balti aadli * soovis privileege, keskvõim andis * huvitatud Balti aadli toetusest läbisaamine esialgu * restitutsioon võimudega * Karl XI reformipoliitika: reduktsioon * senised seadused ja maksud * reduktsioon äge, L vastu * luteri usk ja saksa keel * Patkuli vastutegevus * tollipiir ...

Ajalugu - Keskkool
82 allalaadimist
ärkamisaeg
4
doc

ärkamisaeg

...oegadest saanud täieõiguslikud peremehed • kujunenud oli oma haritlaskond • rahva haridustase oli kasvanud • seoses vallaseadusega (1960) oli vald vabanenud mõisniku valve alt • vene keiser Aleksander II oli vabameelne valitseja • hõõrumised vene keskvõimu ja baltisakslaste vahel • 1857- „Perno Postimees“ à alus püsivale ajakirjandusele • 1864- „Eesti Postimees“ • 1865- Vanemuise laulu-ja mänguseltsi loomine à alus teatri arengule • Eesti Vabariigi hümni sõnad • 1870- Eesti Põllumeeste Selts • 1869- I üldlaulupeo korraldamine à eestlaste ühtekuuluvustunde suurenemine ja enese eestlasena tundmine Venestuspoliitika väljendus: asjaajamine – vene keelne, eestlaste sõnaõigust piirati veelgi, paljud vallatege...

Ajalugu - Keskkool
46 allalaadimist
Vene aeg 1700-1855
3
docx

Vene aeg 1700-1855

... 4. Nimeta Põhjasõja tagajärjed Eestile? 1.Tagajärjed Eestile olid kohutavad. Maa ja linnad olid varemeis (Tartu, Narva) oli varemeis, põllumaa oli sööti jäetud. 2.Eestimaa oli enamjaolt inimtühi ( inimesi oli alles jäänud u. 150000 ringi) 5. Mida tegid balti-sakslased peale Vene võimu tulekut? Taastati Balti autonoomia maariik, mis oli peaaegu iseseisev riik, kui välja arvata vene rubla ja vene sõjavägi. 6. Miks oli Balti autonoomia ka eestlastele kasulik, kuigi olime pärisorjad? Takistas vene riigil meie venestumist 7. Kuidas hinnata balti-sakslaste positsiooni Venemaal 18-saj.? 8. Iseloomusta põllumajanduse arengut 18. saj? (arengu skeem) Väga hea, eriti hästi läks mõisamajandusel 9. Mille...

Ajalugu - Kutsekool
31 allalaadimist
EESTI AJALUGU
27
docx

EESTI AJALUGU

...tähendusi: see võib olla Vene võimu aeg Ida Eestis Liivi sõja ja Vene Rootsi sõja ajal 1656–1661 enamasti seostatakse seda aga Nõukogude Liidu okupatsiooni ajaga Tsaariaeg on aga kõnekeelne termin mida akadeemilistest kirjutistes üldiselt ei kasutata Ajastut on iseloomustatud ka terminiga Balti erikord mis oli rüütelkondade ja linnade omavalitsuslik võimukorraldus ning kestis Venemaa Läänemere äärsetes provintsides 1710 aastast kuni Vene impeeriumi kokkuvarisemiseni 1917 aastal Eesti uusaega periodiseeritakse tavaliselt ajaga 19 sajandi algusest kuni 20 sajandi alguseni Taas pole kindlaid datumeid kuid vägagi tihti paigutatakse uusaja lõpp 1918 aastasse kui kuulutati välja Eesti Vabariik Perioodi alaetappidena võivad eristuda eestlaste rahvuslik ärkamisaeg ja ve...

Ajalugu - Keskkool
86 allalaadimist
Eesti XIX saj
4
doc

Eesti XIX saj

...järvesilmadega. Toidulauale ilmusid kallimad road. Üha rohkem mõisnikke pidid võlgu tegema. Nende katteks tuli rohkem toota ning sellega tõsteti talupoegade koormisi. Reformide taotlused. Kujunesid mõisnike rühmitused, kes otsisid kriisist väljapääsu. Talurahva õigusetu olukord Baltikumis kiskus alla Vene riigi mainet Euroopas. Suure töö Baltikumi agraarolude tutvustamisel tegid rahvasõbralikud haritlased. 1801. aastal võimule tulnud keister Aleksander I oli valmis Baltikumi olusid muutma. Keiser andis Eestimaa rüütelkonna peamehele mõista, et laenu saamine sõltub nendest sammudest, mis rüütelkond talurahva kaitseks astub. 1802. ja 1804. aasta talurahvaseadused. 1802. a võeti Eestimaa maapäeval vastu Bergi väljapakutud talurahvaregulatiiv. Seaduse olulisemaks sä...

Ajalugu - Keskkool
60 allalaadimist
Uusaeg Eestis
6
doc

Uusaeg Eestis

Uuusaeg Vene keiser (1721-1917) Balti kindralkuberner (1783-1876, kõrgem poliitilise võimu esindaja, allus keisrile) Eestimaa kuberner ja Liivimaa kuberner (1783-1917, kõrgema administratiivset võimu omav, allus keisrile ja siseministeeriumile) Keskvalitsuse esindus Piirkond: Eestimaa ja Liivimaa Koosseis: kubermanguvalitsus, politsei, vanglad, sisekaitseüksused Ülesanne: keskvalitsuse poliitika elluviimine, riiklike maksude kogumine, rahu ja korra tagamine Allusid: kõik kubermangu erinevad seisused (rüütelkonnad, li...

Ajalugu - Keskkool
38 allalaadimist
Ajaloo KT-10-klass-Eesti 19-saj
4
rtf

Ajaloo KT, 10. klass. Eesti 19. saj

AJALOO KT 1. Erinevused Baltikumi ja Vene impeeriumi vahel(baltierikord). Balti aadel ja linnad säilitasid Vene impeeriumi koosseisus laialdase omavaltsuse. Kehtima jäid senised seadused ja maksukorraldus. Eesti- ja Liivimaad eraldas sisekubermangudest ka valitsev luteri usk, saksakeelne asjaajamine ja tollipiir. 2. Muutused asehalduskorra ajal. Muutus administratiivne jaotus(+paar maakonda), poliitilised ümberkorraldused(mõisnikel võrdsed õigused, võrdne kodanikuõigus), uus maksukorraldus(pearahamaks, hingeloend...

Ajalugu - Keskkool
39 allalaadimist
10 klassi ajaloo eksam
14
doc

10 klassi ajaloo eksam

...lesandeid täitma riigi poolt määratud ametnikud- kreisifoogtid. Talupoegade tähtsaimaks kohustuseks kujunes teotöö, mis jagunes rakmeteoks ja jalateoks. Kui mõisas oli kiireloomulisi hooajatöid, sunniti talupojad veel abiteole. Raskeim talvine kohustus oli mõisavooris. Rootsi riigi viljaait- Baltimaade nimetus kõrgelt hinnatud teravilja tõttu. 1695.-1697. aasta näljahäda: 1694. aasta ilmastik oli viljakasvuks ebasoodne. 1696. aasta märts- aprill olid väga külmad, suvekuudel sadas taas vihma. 1697. aasta kevadel sulas teede äärtes ja asulate ümbruses lume alt välja palju laipu. Kohalikud võimud ja linnad, omades küll 1696. aastal veel märkimisväärselt viljavarusid, toetasid nälgijaid võimalikust palju vähem. Suure nälja hädad lõppesid tegelikult alles 1698. aasta...

Ajalugu - Keskkool
137 allalaadimist
Põhjasõda
3
doc

Põhjasõda

...mik eestlasi elas maal, vähem linnas. Linnas elasi philiselt Venelased(Tallinnas). Vene asustus oli suur Peipsi rannikul. Rootslased elasid rohkem väike saartel ja Hiiumaal. 18.saj rännas siia palju sakslastest käsitöölisi ja kaupmehi. Linnades paiknesid ja Vene sõjaväed. Balti erikord • Vene ajal säilis samasugune halduskord nagu Rootsi ajal. Peetr1 aga polnud kindel, et Rootsi omale neid valdusi tagasi ei taha. Seepärast alustas ta restitutsiooni.(mõisate tagasi andmine aadlikele)Uusikaupungi lepinguga sätestati Balti erikoraa alused: ? Baldi aadel ja linnad säilitasid Vene impeeriumi koosseisus laialdase omavalitsuse ? kehtima jäid seninsed seadused ja maksukorraldus ? püsima jäi luteri usk ? püsis saksa keelne a...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
Ajaloo ülemineku eksami piletite vastused
9
rtf

Ajaloo ülemineku eksami piletite vastused

...tu. Raudteed muutis ka Eesti asustspilti, mõned väikelinnad said alguse raudteede juurde rajatud alevikest. TEEMA NR. 12 -- 19. saj. keskpaigas. ajajärk Eesti ajaloos, mil eestikeelses kirjasõnas algas rahvause rahvuslik esneteadvuse ärkamine ja rahvuslik liikumine. -- Tsaar oli vabameelne, Baltisaksaaadel oli tülis tsaariga, Eesti haridustaseme kasv. -- Johan Voldemar Jansen: Vaated:Eesti peaks kokku hoidma kokku sakslastega ja venelastega tegemist pole vaja teha. Tähtsus:Andis välja ajalehe Perno postimees, korraldas esimese üld laulupeo, mängu ja lauluseltsi Vamemuine esimees. Jakob Hurt : Vaated: Eesti peab olema iseseisev riik ja ei tohiks ühte hoida sakslaste ega venelastega. Tähtsus: Eesti Kirjameeste Seltsi juht, tahtis rajada Ale...

Ajalugu - Põhikool
18 allalaadimist
Vene aeg
3
doc

Vene aeg

Vene aeg Balti erikord sai valitsemiskorraks Venemaa Keisririigi Balti provintsides 18.-19.sajandil. Balti erikord seati sisse pärast Põhjasõja lõppu. Selles olukorras oli Vene riigile vajalik baltisaksa mõisnike poolehoiu võitmine. Balti erikorra põhijooned kinnitati 1721.a. sõlmitud Uusikaupunki rahu. Balti erikord kehtis ainult Balti kubermangudele. *säilis saksa keel asjaajamis keelena *säilis luteri usk *säilis Rootsi aegne maksusüsteem *kehtestati tollipiir Balti kubermangude ja Vene k...

Ajalugu - Keskkool
141 allalaadimist
Venemaa ja Eesti 19-sajandil
2
odt

Venemaa ja Eesti 19. sajandil

... nõudsid võimu kukutamist, pärisorjuse kaotamist, kodanikuvabaduste kehtestamist. Läänlased ja slavofiilid - Kui oli vaidlus venemaa edasise arengutee üle olid läänlased Lääne-Euroopa arengutee pooldajad ning slavofiilid Venemaa ainulaadsuse kaitsjad. EESTI 1876- selle aastani valitses Balti kubermange kindralkuberner 1832-tehti kirikuseadus mis piiras luteri kiriku eesõigusi, ametlikuks riigiusuks sai vene õigeusk 1802-võeti vastu esimene talurahvaseadus mis algas sõnaga ’’Iggaüks’’, selles seaduses manitseti talupoegi kokkuhoidlikule majapidamisele ning lubati neil omada vallasvara. 1804- uus seadus millega määrati kindlaks eesti ja läti talupoegade koormised ning piirati mõisnike kodukariõigusi 1816- eestimaal kaotati pärisorjus ( 1817 kuramaal ja 1819 liivimaal) 1849(li...

Ajalugu - Põhikool
5 allalaadimist
Vara-Uusaeg
5
rtf

Vara-Uusaeg

...al) Kohtud: 1)Meeskohtud(Eesti-ja Saaremaal) 2) Maakohtud(Liivimaal) Politsei: 1) Sillakohtunikud (Liivimaal) 2) Adrakohtunikud (Eestimaal) -need valiti kohalike mõisnike hulgast. Vastutasid avaliku korra tagamise eest ning tegelesid väiksemate ülesastumiste uurimise ja karistustega. Balti Erikord : restitutsioon jääb püsima ; Rootsi aadel sai tagasi õigused talupoegade üle Asehalduskord- katse piirata aadli õigusi Aadlimartilkid- nimekirjad aadlitest, kellel on eelised 6. TALUPOEG 17.sajand Rootsi aeg 18.sajand Vene aeg Vakuraamatud Aadel sai tagasi kõik õigused talupoegade üle Sunnismaisuse taaskehtestamine Piirati kodukariõigusi Pärisorjastami...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
T e a t a   v e a s t