Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Mrp - AEG 1987.a augustis loodud esimene poliitiline ühendus: Molotovi­ Ribbentropi Pakti  Avalikustamise Eesti Grupp. * avalikustati salaleping * toimus Tallinnas Hirve pargis Eesti Muinsuskaitse Selts * loodi 1987.a lõpul * esimene demokraatlikele põhimõtetele tuginev massiorganisatsioon * vanade hoonete kaitsmine * Tallinna noorte liikumine * algas oma juurte otsimise aeg
Mrp - AEG 15. Aug.87 oli T.Madisson koos teiste endiste pol-vangidega organiseerinud MRP avalik-se Eesti Grupi (MRP-AEG). Selle eesmärgiks oli MRP ja selle lisaprotok av-mine ning tagajärgede likv-ne. V.Väljas EKP KK uus 1.sekr. Hääletas Taasiseseivumise poolt K.Vaino EKP eelviimane 1.Sekr T.Kelam Eesti pol, rahvusliku Sõltumatuse, Eesti Partei esimees, 1 EV Kodanike komitee initsiaator.
Mrp - Molotovi-Ribbentropi pakt-23.august 1939. • Sõlmiti Moskvas, NSVL<->III Reich • Ida-Poola, Soome, Eesti, Läti, Bessaraabia-NSVL • Poola alad, Leedu-Saksamaa • 1.september 1939 tungisid Saksa väed Lääne-Poolasse • 17.sept ründas Ida-Poolat Punaarmee • 28.sept läks Leedu NSVL alla, Poola lahing-maade jagamine, sõbralik paraad • Sellega algas II MS 2.Baaside leping.

Mrp - 23. august 1939. 2) II ms – 1939-1945. 3) Saksamaa tungib kallale NSVL-le – 22. juuni 1941. 4) Murrang II ms’s – 1942-1943. 5) Jaapani rünnak Pearl Harbourile – 7.dets 1941. 6) Teherani konverents – 28.nov – 1.dets 1943. 7) Teise rinde avamine – 6. juuni 1944. (D-Day) 8) Baaside leping – 28.sept 1939 Eestiga, 5.okt 1939 Lätiga, 10.okt 1939 Leeduga.
Mrp – II juhib varusid tunduvalt efektiivsemalt tänu igapäevasele süsteemi andmebaasi uuendamisele. Juhtimisprotsess hõlmab varude täiendamise strateegia valikut, kriitilise varude taseme ja tellimisaja kindlaksmääramist, varude struktuuri analüüsi ABC– meetodil, ülemääraste varude kindlakstegemist.
Mrp – AEG – 1987, ühendus mis seadis oma eesmärgiks MRP salajase lisaprotokolli avalikustamise. Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS) – 1987 lõpus, massiorganisatsioon, mis seadis oma eesmärgiks eestlaste jaoks oluliste ajalooliste tähtpäevade teadvustamise ja rahva ajaloolise mälu taastamise.

Mrp - järgse Nõukogude Liidu piiri tunnustamine, mida Moskva pidas sedavõrd tähtsaks, et ähvardas keelduda kõigist lepingutest, kui Suurbritannia seda ei tee. Viidates Atlandi hartale ja USA vastuseisule, Suurbritannia Moskva nõudmistele järele ei andnud.
Mrp - AEG(Molotovi-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp). 23. augustil 1987 korraldas MRP-AEG MRP sõlmimise aastapäeva puhul Tallinnas Hirvepargis rahvakoosoleku, mis tõi paljude teadvusse esmakordselt Molotovi- Ribbentropi pakti olemasolu.
Mrp - AEG – (MRP Avalikustamise Eesti Grupp) poliitiline ühendus, eesm avalikustada 1939a MRP tõeline sisu ja tagaj Baltimaadele; 23.aug Hirvepargi miiting e pol meeleavaldus, osales 2000+ in; esimene omataoline poliitiline massimeeleavaldus.

Mrp – mida see lühend tähendab, selle lepingu ametlik nimetus, miks ja millal (kuupäev) tekkis, osapooled (riigid), milles kokku lepiti (nii avalik kui salajane osa), mida see endaga kaasa tõi (lk 95). MRP- Molotovia-Ribbentropi pakt.
Mrp – AEG • Molotovi-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupp • korraldas Tallinnas, Hirvepargis miitingu MRP salaprotokollide avalikustamiseks • Eimene avalik poliitiline meeleavaldus, mis polnud võimude poolt korraldatud
Mrp - Sisaldas mittekallaletungi lepingut, jaotati salaja ära territooriumid, Saksamaale (Lääne-Poola, Leedu, Rumeenia), Venemaale ( Soome, Eesti, Läti, Ida-Poola, natukene Rumeeniast). 5. Versailles`süsteemi lagunemine.

Mrp – II funktsionaalse ploki integreeritud allstruktuurideks on nõudluse juhtimise plokk, lõpptoodete valmistamise graafik, tootmisvõimsuste koormamise plaan, tellimisplokk, materjalide hankimise plokk.
Mrp - 23.08 1939 sõlmiti Saksamaa ja NSVL mittekallaletungileping.Lepingu osaks oli ka salaprotokoll,et jagada euroopa mõjusfäärideks.MRP tulemusel oli Hitler välistanud 2. rinde ja valmistunud sõjaks.
Mrp - AEGst arenes välja ERSP 1988. aastal (Eesti Rahvuslikusõltumatuse partei) esimeseks juhis oli L. … . 1988 on murranguaasta, II veebruaril toimus Tartu rahu aastapäeva tähistamine.

Mrp - AEG grupp loodi Pärnu Muinsuskaitse Seltsi varjus 15. augustil 1987. Algsed 7 liiget olid: Heiki Ahonen, Jan Kõrb, Lagle Parek, Tiit Madisson, Mati Kiirend, Jüri Mikk, Ilse Heinsalu.
Mrp - AEG- (Moltovi-Ribbentropi Pakti Avalikustamine Eesti Grupp), loodi 1987. a ja eesmärgiga tuua päevavalgele 1939. aasta Hitleri-Stalini sobingu tõeline sisu ja selle tagajärjed .
Mrp - AEG poolt organiseeriti ka esimene kommunismivastane poliitiline meeleavaldus Tallinnas Hirvepargis 23.augustil 1987. 1987 september- Isemajandava Eesti (IME) kontseptsioon.

Mrp – 23.aug 1939 – leping NSVL ja Vm vahel, mille järgi ei tungi nad üksteisele kallale ja jagasid Euroopa omavahel (Sm- L-Poola, Leedu, Vm Soome, Eesti, Läti, I-Poola).
Mrp - mittekallaletungileping Saksamaa ja NSVL vahel, 23.08.1939 kirjutasid Moskvas alla NSVL välisminister Vjatšeslav Molotov ja Saksa välisminister Joachim von Ribbentrop.
Mrp – 23.08.1939, Saksamaa ja NSV Liidu mittekallaletungileping (10 aastaks). NSV Liit sai loa Soome, Eesti, Läti, Bessaraabia anastamiseks, Poola pidi jagatama pooleks.

Mrp - AEG – Molotovi-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp, Eesti esimene poliitiline üksus, eesmärgiks avalikustada Hitleri-Stalini sobingu tõeline sisu.
Mrp - ga olid saavutanud lepingupooled oma eesmärgid: • Saksamaa 1. Nurjata Saksamaa vastaste Suurbritannia, Nõukogude Liidu ja Prantsusmaa koostöö kujunemine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Mrp - ga lõid Saksamaa ja Nõukogude liit eeldused uue suure sõja puhkemiseks • Saksamaa kavatses rünnata Poolat, kuid pidi arvestama, et võib sattuda sõtta Suurbritannia ja Prantsusmaaga • NSV Liit plaanis laienemist läänes (sh Eesti), kuid pidi samuti arvestama, et tema vallutuskavad ei meeldi Suurbritanniale Ptk 11A – Kuidas sai MRP võimalikuks

Mrp ii – tootmisressursside plaanimine MRP II on põhimõtteliselt MRP I, kuhu on kaasatud ettevõtte finants-, turundus- ja logistikategevuse komponente.
Mrp – I tugevus on võime efektiivselt juhtida tootmist stabiilse ja suure nõudluse tingimustes, kestvas tootmistsüklis, laia tootesortimendi puhul.
Mrp on arvutipõhine tootmise ja varude kontrolli süsteem, mille ülesandeks on varude vähendamine, hoides tootmisprotsessis piisavat materjalivaru.

Mrp - 1939: DE (neumari) ja NSV mittekallaletungipakt; Molotov,Ribbentrop; DE:Lä-PL,LT; NSV:EST,FIN,LV,Id-PL,Moldova; Salajane dok Baltikumi jagamise
Mrp ii – s algab plaanimine ettevõtte äriplaanist, mille alusel koostatakse müügiplaan, siis tootmise koondplaan ja seejärel keskne tootmiskava.
Mrp - mittekallaletungi leping NSV Liidu ja Saksamaa vahel 23.augustil 1939. Lepinguga jaotati Vahe-Eurooma NSV Liidu ja Saksamaa huvipiirkonnaks.

Mrp - AEG-Molotovi Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp, eesmärgiga tuua päevavalgele Hitleri-Stalini sobingu tõeline sisu ja tagarjed.
Mrp sõlmimine – jagati ära NSVL ja Saksamaa mõjusfäärid 5. Suur-Saksamaa loomise idee 6. NSVL soov levitada kommunismi 7. NSVL soov taastada impeerium
Mrp – mis see oli, mida kokku lepiti, kuidas mõjutas Eestit? Venemaa sõlmis Saksamaaga lepingu, et Saksamaa ikka julgeks Poolat rünnata.

Mrp – 23.08.1939 allkirjastasid Saksa ja NSVL mittekallaletungipakti, kehtivusega 10 aastat, Euroopa territoorium jagati mõjusfäärideks.
Mrp on omakorda aluseks ressursikasutuse plaanile ja ostutegevustele ning lõpuks tootmistegevuste plaanimise ja kontrollimise toimingutele.
Mrp - millal, miks ja kelle poolt sõlmiti? Salaprotokoll? - 23.august 1939, Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel, mittekallaletungi leping.

Mrp – 23. aug. 1939 kirjutas NSV välisminister V Molotov ja Saksamaa välisminister J. von Rippentrop Mittekallaletungilepingule.
Mrp - ga lubasid Saksamaa ja Nõukogude Liit teineteist mitte rünnata, kuid kumbki ei kavatsenud tegelikkuses seda sätet täita.
Mrp ehk mittekallaletungi leping 23.augustil kohtusid omavahel Saksamaa ja NSVL, et sõlmida 10 aastane mittekallaletungileping.

Mrp - pakt Francisco Franco - Hispaania riigipea Neville Chamberlain Joachim von Ribbentrop - Saksamaa poliitik, välisminister.
Mrp - AEG-st välja kasvanud ERSP oli esimene valitsevale Kommunistlikule Parteile alternatiivne partei Eestis ja NSV Liidus.
Mrp pakt - 22 august sõlmiti Moskvas Rooma impeeriumit,ründas Etioopiat ning Saksamaa ja NSV liidu vallutas selle oma asumaaks.

Mrp – I võtmeprobleemideks on efektiivse teabe- ja arvestussüsteemi loomine, sobiva tehnika ja tehnoloogia rakendamine.
Mrp - AEG oli teisitimõtlejate algatusel loodud poliitiline organisatsioon, mille eesmärgiks oli MRP avalikustamine.
Mrp - ga seotud problemaatika haaras erinevate riikide ajaloolasi ning selle teema järjest põhjalikum valgustamine

Mrp - AEG eestvedamisel 23. augustil Tallinnas Hirvepargis poliitiline meeleavaldus, kus osales üle 2000 inimese.
Mrp - AEG. 1987 lõpp: esimene massiorganisatsioon Eesti Muinsuskaitse Selts 1987 külastas Gorbatšov Eestit.
Mrp - Lääneriikide ebaõnnestunud poliitika tõttu olid 1939.a suveks kõik trumbid Stalini kätte läinud.

Mrp - 23.aug. 1939. ehk Molotov - Ribbentropi pakt ehk mittekallaletungi leping Saksamaa ja Venemaa vahel.
Mrp – 23.aug. 1939 – Hitleril oli seda vaja, et NSV jääks erapooletuks kui Saksamaa Poolat ründab.
Mrp - ga sai Hitler 17. sept 1939 – NSVL tungis kallale Ida-Poolale vabad käed Poola ründamiseks.

Mrp - AEG esitas taotluse korraldada meeleavaldus, kust minnakse Harjumäele Linda monumendi juurde.
Mrp - AEG eesmärgiks oli tuua päevavalgele 1939. aasta Hitleri- Stalini sobingu tegelik sisu.
Mrp - AEG(MRP-Avalikustamise Eesti Grupp). 23. august Hirvepargis miiting, kus räägiti MRPst.

Mrp - AEG – tõi päevavalgele MRP pakti ja selle tõelise sisu ning tagajärjed Baltikumile
Mrp - 23.08.1939. NSVL ja Sks sõlmisid 10 aastaks sõpruslepingu, mittekallaletungilepingu.
Mrp - Molotovi- Robbentropi pakt- nvl liidu ja saksamaa mittekallaletungi leping(avalik)

Mrp molotov - Ribbentropi pakt - Salaprotokoll, millega jagati Ida-Euroopa maad Saksamaa ja NSVL
Mrp on NSVL ja Saksamaa mittekallaletungileping, mis sõliti 23.augustil 1939 Moskvas.
Mrp – Molotov-Ribbertropi pakt – esimesena vaatluse all Poola, suhted algul head.

Mrp rikkumine – Saksamaa ja NSVL vastasseis……………………………..……….4
Mrp - AEG, kodanike komitee, eesti congress, “eestimaa laul”. Balti kett.
Mrp - Molotov-Ribbentropi pakt 23.08.1939. See oli mitte kallaletungileping.

Mrp – mittekallaletungi leping, mis sõlmiti Saksamaa ja NSV Liidu vahel.
Mrp - Molotovi-Ribbentropi pakt – Saksa ja NSVL mittekallaletungileping
Mrp – I toetub lõpptoote tarbijate nõudlusele ja tootmisgraafikule.

Mrp – likvideeris Eesti iseseisvuse ja muutis Eesti Venemaa osaks.
Mrp - pakt Charles de Gaulle - Prantsuse sõjaväelane ja riigimees.
Mrp – Sm Sm sõja pärast 3.09 kuulutavad SB ja Pr Sm-le sõja.

Mrp - aeg- Molotovi Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp.
Mrp - AEG64, EMS65, ERSP66, loominguliste liitude ühispleenum.
Mrp – Vjatšeslav Molotov, Joachim von Ribbentrop.

Mrp - ga sai Hitler vabad käed Poola ründamiseks.
Mrp - ga sai Hitler võimaluse Poolat rünnata.
Mrp – Hitler soovis omale Danzigi ala Poolas.

Mrp kõver on ka ressursi nõudluskõver firma jaoks.
Mrp - AEG – MRP Avalikustamise Eesti Grupp.
Mrp – Saksamaa ja Nõukogude liidu leping.

Mrp i – materjalivajaduse plaanimine

Mrp - AEG poliitiline meeleavaldus
Mrp - ga algas Eesti jaoks II Ms.
Mrp - AEG ja miiting Hirvepargis.

Mrp - AEG: 1987. a Molotovi.
Mrp – õpik lk. 95 kaartiTulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun