Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Motivatsioon on alati individuaalne, kuid üldjuhul mittemateriaalsed motivaatorid ajendavad pigem haritud ja kõrgepalgalisematele töötajaid, madalapalgalised lihttöölised hoolivad pigem materiaalsetest motivaatoritest (Maslow vajadustepüramiid). Samas kui tööandja on piisavalt analüüsivõimaline, empaatiline ja loominguline peaks ta suutma mittemateriaalseid motivaatoreid rakendada kõigis ettevõtte osakondades.
Motivatsioon on kolme teguri tulemus • Valents- kui väga soovitakse tasu, hüvitust • Ootus- kaalutlus toimetuleku tõenäosusest • Hüvituse tõenäosus- tegutsemise tulemusena saadava võimaliku hüvituse hinnang Jacob tahab oma tööd teha, talle meeldib oma töö kuid tema eneseusaldus on madal, seega on ka tema ootushinnang madal, kuigi teised temasse usuvad.
Motivatsioon – mudelit rakendatakse e jäljendatakse tavaliselt siis, kui võib eeldada, et sellega kaasneb mingisugune tasu – kas teiste- või enesepoolne kinnitus. Mudelite jäljendamisele avaldab peamiselt toimet enesekinnitus: enne mingi käitumisviisi rakendamist kaalub inimene selle sammuga võimalikke positiivseid ja negatiivseid tagajärgi.

Motivatsioon - motiivide kogum, millega seostub sihipärane käitumine ja see on loomadel seotud esmaste eluliste vajaduste rahuldamisega 16. Termoregulatsioon ja seda kontrollivad süsteemid (sisemine ja käitumuslik) Türeotroopne hormoon (TTH, TSH)- reguleerib kilpnäärme talitlust, samuti hapniku tarvet, ainevahetust ning ka termoregulatsiooni.
Motivatsioon - > on isiksuse omadus, kusjuures iga isiksus on kordumatu, st inimestel on erinevad vajadused, ootused, hoiakud, eesmärgid ->On teadvustatud protsess, st inimese enda poolt suunatav ja kontrollitav ->On erinevate funktsioonidega – on aktiivsuse aluseks, aktiivsuse kindlustajaks, aktiivsuse suuna määrajaks.
Motivatsioon on vajalik“; „Tegevused peaksid olema huvitavad, samas vajalikud tulevikus“; „Motivatsioon väga tähtis, nagu ka mingi kasulik ja mõtestatud tegevus“; „Sõltlased vajavad pidevaid tegevusi, mis oleksid selgelt kasulikud – näiteks aitaksid edaspidises elus paremini hakkama saada.

Motivatsioon on vajaduse rahuldamisele suunatud funktsionaalsete süsteemide eesmärgipärane aktiivsus. Peaaju koores ja koorealustes ajustruktuurides formeerub vajaduse rahuldamise programm, mis tingib ajju saabuva info sihipärase filtreerimise või kindlakujulise struktureerimise.
Motivatsioon - vajadus või soov, mis on käitumise tõukejõuks ja suunab seda eesmärgi poole. Kui inimene tunnetab rahuldamata vajadust, hakkab ta otsima võimalusi seda rahuldada, kaalub eri teid ning valib neist selle, mis peaks kindlasti viima soovitud vajaduseni.
Motivatsioon - Kõrge liidripotentsiaaliga inimene on motiveeritud sügavalt juurdunud vajadusest saavutada midagi saavutuse enda pärast, mitte välistest autasudest (raha, positsioon, … ). Kirg töö enda vastu ning püsiv soov ja energia muuta asju paremaks.

Motivatsioon - üldine asjade kogum, mis paneb meid tegutsema ja hoiab tegutsemas Alakomponendid: *vajadus - on puudujääk mõnest vajadusest *motiiv - konkreetne tegutsemise ajend (teadlik või ebateadlik) *eesmärk - erinevate motiivide summa
Motivatsioon on grupiti väga erinev – oleneb töötajate elustiilist, huvidest, vanusest. Näiteks ei huvita koduse elusviisiga vanemaid mehi üldsegi ühisüritustel osalemine ega sportimisvõimalused, küll aga huvitab see nooremaid.
Motivatsioon - on vajaduse rahuldamisele suunatud funktsionaalsete süsteemide eesmärgipärane aktiivsus. Vajaduste rahuldamise programm tingib ajju saabuva info sihipärase filtreerimise või kindlakujulise struktureerimise.

Motivatsioon on kogum toimivaid motiive (motiiv on aktiivsusele ergutav impulss, mis on seotud teatud vajaduse rahuldamisega), mis ajendab inimest tegutsema või teatud viisil käituma, annab käitumisele suuna ja püsivuse.
Motivatsioon on üldisem asjaolude kogum, mis meid tegutsema paneb ning tegutsemas hoiab Vajadus on keha või psüühika toimimise seisukohalt olulise omaduse puudujääk Vajaduste rahuldamine saavutatakse tegevuse kaudu.
Motivatsioon on nende kolme teguri korrutis, mis tähendab, et motivatsioon puudub kui kasvõi üks teguritest on null või negatiivne ning motivatsiooni olemasoluks peavad kõik tegurid olema positiivsed.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Motivatsioon on süsteem, mille üles-andeks on organismi kui terviku aktiveerimine Peamised alajaotused: * seesmine-väline; * üldine aktivatsioon-vajadusespetsiifiline aktivatsioon; * vajaduste kontekstis tihti Abraham Maslow vajaduste hierarhia teooria: füsioloogilised (hingamine, toit, vesi, soojätkamine, ...), turvalisus-, kuuluvus- (sõprus, pere, ...), tunnustus-, eneseteostusvajadus
Motivatsioon – inimese tegutsemist suunavad või energiaga varustav ajendid, põhjused, jõud - „miski” mis mõjutab inimese jõupingutuste püsivust ja eesmärki ning tema teotahet.
Motivatsioon – sisemised ja välised ajendid, põhjused ja jõud, mis mõjutavad inimese tegevust eesmärgi saavutamisel. Motivatsioon võib olla kas kaasatõmbav või väliselt tõukav.

Motivatsioon on teotahe. Motiveeritud inimeseks peetakse üldiselt sellist inimest, kes saavutab töös pidevalt häid tulemusi, ning näitab töötades üles energiat ja entusiasmi.
Motivatsioon – sisemised ja välised ajendid, põhjused ja jõud, mis mõjutavad inimese tegevust Motivatsioon s.o. tegevuse intensiivsus, suund ja püsivus eesmärgi saavutamisel
Motivatsioon ehk sellele vastav reisi eesmärk nagu: • - vaba aja veetmine, lõõgastumine, puhkus/koolivaheaeg • - sõprade ja sugulaste külastamine • - äri ja kutsetöö

Motivatsioon on nõrk. 3)maatriksorganisatsioon – luuakse ettevõtte juurde, meeskond tekkida kas teenindamata tellimuste järjekorrad või teenindussüsteemi seisakut.
Motivatsioon – mudelit rakendatakse e jäljendatakse tavaliselt siis, kui võib eeldada, et sellega kaasneb mingisugune tasu – kas teiste- või enesepoolne kinnitus.
Motivatsioon – Miks ei võiks terviserajal liigelda ka muul ajal oma sõprade või perega? Miks valisin? Valik tuli selle ürituse poolt kuna: ● Tundus huvitav teema

Motivatsioon – hõlpsamini jäävad meelde käitumismallid, mida demonstreerivad inimesed, keda õpilased peavad staatuselt kõrgemaks ja kellega soovivad sarnaneda.
Motivatsioon on ka kindlasti paremini meelestatud kui nad ei pea oma kõige väärtuslikumat asja ehk aega raiskama vahendite leiutamise ega hankimise peale.
Motivatsioon on omavahel lahutamatult seotud (embedded). Tegevuse ratsionaliseerimine – millele viidatakse kui protsessi intentsionaalsusele – on pidev.

Motivatsioon on tõdemus, et ilma eesti keelt oskamata ei ole võimalik Eestis elada, nagu ka ilma vene keele oskuseta ei tule elu kõne alla Venemaal.
Motivatsioon - juhtkond ning töölised peavad olema piisavalt motiveeritud, kuna strateegia elluviimine eeldab kogu kollektiivi koostöötahet.
Motivatsioon tähendab töötaja soovi rakendada oma võimeid, st teadmised, oskused ja energia mingi konkreetse eesmärgi saavutamiseks.

Motivatsioon on üks tähtsamaid tegureid, mis peab töötajal olema, et tulla kõigega hästi toime, olles seejuures ka iseendaga rahul.
Motivatsioon on kogum toimivaid motiive,mis ajendab inimest tegutsema või teatud viisil käituma,annab käitumisele suuna ja püsivuse.
Motivatsioon on isiksuse omadus, kusjuures iga isiksus on kordumatu, st inimesel on erinevad vajadused, ootused, hoiakud, eesmärgid.

Motivatsioon on kolme teguri korrutis: valents (tulemuse saavutamise soovi tulemus), toimetuleku tõenäosus, hüvituse tõenäosus.
Motivatsioon on alati individualiseeritud väliskeskkonna ja psühholoogilis-bioloogiliste sisetingimuste ühitamise mehhanism.
Motivatsioon on vajaduse rahuldamisele suunatud funktsionaalne süsteemide eesmärgipärane aktiivsus. (Bachmann etc 2003: 74)

Motivatsioon - - sotsiaalne või psühholoogiline tingimus, mis suunab indiviidi käitumist teatud kindla eesmärgi suunas.
Motivatsioon on kõikide asjaolude koosmõju, mis paneb inimesi tegutsema ja hoiab tegutsemas. Käimapanev jõud = motiiv.
Motivatsioon on sisemine ajend, mis käivitab käitumises välejnduva tegutsemise, et rahuldada vajadusi ja täita ootusi.

Motivatsioon on seda tugevam, mida madalam (lihtsamini kättesaadav) on eesmärk ning mida selgemad on vahe-eesmärgid.
Motivatsioon on igaühe sisemine töö, juhi asi on anda töötajatele põhjust ennast motiveerida ehk luua tingimusi.
Motivatsioon on teema millega puutume me kokku päevast päeva, kas siis me teadvustame seda endale või mitte.

Motivatsioon on täiskasvanule väga oluline, motiveeritus ongi see, mis paneb inimesi tahtma tööd teha.
Motivatsioon on vajadus või soov, mis on tegutsemise tõukejõuks, suunates eesmärgi saavutamise poole.
Motivatsioon ehk innustus, see annab jõudu ja tuge, paneb meid ennast liigutama, oma vajadusi rahuldama.

Motivatsioon on seotud psühholoogilise tasuga – võimalus rakendada oma võimeid ja olla tunnustatud.
Motivatsioon - andmed näitavad, et 40% isadest sooviksid veeta rohkem aega oma lastega, kui nad saavad.
Motivatsioon - vajaduse rahuldamisele suunatud funktsionaalsete süsteemida eesmärgipärane aktiivsus.

Motivatsioon on kogum sisemisi impulsse, mis ajendavad inimest ühtedele või teistele toimingutele.
Motivatsioon on seotud käegakatsutava tasuga: palk, turvalisus, töökeskkond ja töötingimused.
Motivatsioon - vajadus või soov, mis on käitumise tõusujõuks ja suunab seda eesmärgi poole.

Motivatsioon on erinevatel inimestel erinev, aga ka samadel inimestel erinev erinevatel aegadel.
Motivatsioon on inimese sisemised ajendid, põhjused ja jõud, mis mõjutavad inimese tegevust.
Motivatsioon on tehatahtmine, mis inimeste sees tekib (või ei teki) ning mida peab pidevalt

Motivatsioon on protsess, mis algatab, valib ja säilitab tegevuse eesmärgi saavutamisel.
Motivatsioon – üldisem asjaolude kogum, mis meid tegutsema paneb või tegutsemas hoiab.
Motivatsioon – jäljendatakse isikuid kes on kõrgemal ja kellega soovitakse sarnaneda.

Motivatsioon on ka väga tähtis! Midagi tehes, õppides SA PEAD OLEMA ehk lastehalvatus.
Motivatsioon tähendab inimese sisetunnet, seda ei saa talle väljastpoolt peale suruda.
Motivatsioon - psüühiline protsess, mis mõjutab tegevuse suunda, jõudu ja kestvust.

Motivatsioon on üldisem asjaolude kogum, mis paneb meid tegutsema ja hoiab tegutsemas.
Motivatsioon on põhjapaneva tähtsusega üldise teadmise/hüpoteeside omaks võtmisel.
Motivatsioon – vajadus või soov, mis on käitumise tõukejõuks ja suunab eesmärgi

Motivatsioon on indiviidi sisemine seisund, mis ajendab teda kindlal viisil käituma.
Motivatsioon on motiivide kogum, mis ajendab inimest mingil kindlal viisil toimima.
Motivatsioon on töötajate jaoks põhiliseks ajendiks, et enda tööd hästi teha.

Motivatsioon on inimese sisemised ajendid, põhjused ja jõud, mis panevad inimese
Motivatsioon - Üldine asjade kogum, mis meid paneb tegutsema ja hoiab tegutsemas.
Motivatsioon – oluline arvestada tegevuse mõtet ja mõttekust õppija jaoks.

Motivatsioon on motiivide kogum, mis panebki inimese kindlal viisil tegutsema.
Motivatsioon on oluline mõjutusvahend inimeste töökvaliteedi parandamisel.
Motivatsioon on motiivide kogum, mis ajendab inimest kindlal viisil käituma.

Motivatsioon – need on kogustuslikud, sest ükski tegu ei jää tasumata.
Motivatsioon on jõudude kogum, mis paneb inimesed kindlal viisil käituma.
Motivatsioon – neurofüsioloogiline seisund mille vajaduse esile kutsub.

Motivatsioon on üldisem asjaolude kogum, mis on käitumise tõukejõuks.
Motivatsioon – hindamine on meetod, mis motiveerib lapsi edukas olema.
Motivatsioon – puht materiaalsed huvid, peaaegu täisprofessionalism.

Motivatsioon on efektiivne kaitse väljapoole suunatud õppimise vastu.
Motivatsioon on inimese põhjus või ajend mis suunab inimest häituma.
Motivatsioon on põhjus või ajend, mis paneb inimest tööd tegema.

Motivatsioon on madal, suhtlemisraskused, raske olla kollektiivis.
Motivatsioon on väiksem) on töö efektiivsus tihti madalam.
Motivatsioon on üks õppeedukuse üks suurimaid mõjutajaid.

Motivatsioon on jõud, mis on igas inimese tegevuses sees.
Motivatsioon on tihedalt seotud, ei ole need samad asjad.
Motivatsioon on vajalik ka lastele ja nende vanematele.

Motivatsioon – tegevust mõjutavate tegurite kogum
Motivatsioon tähendab ladina keeles edasiliikumist.
Motivatsioon – ülesandele suunatud motivatsioon.

Motivatsioon on indiviidi poolt tajutud sisemine

Motivatsioon on kogu tarbimiskäitumise alus.
Motivatsioon on termin, mida tunneb iga juht.
Motivatsioon on kõigi kolme korrutis.

Motivatsioon on juba omaette küsimus.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun