Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link
Mool on aineosakeste loendusühik: 1 mool sisaldab 6,02 x 1023. Mooli tähis on n ja ühik mol. Avogadro arv võrdub alati 6,02 x 1023 ja selle tähis on NA . Molaarmass on ühe mooli osakeste mass (grammides), tähis on M ja ühik g/mol. Aine molaarmassi arvutatakse nii, et võetakse iga aine aatommass ja liidetakse kokku, nt M(CO2) = 44g/mol (12+16x2). Molaarruumala on normaaltingimustes Vm = 22.4 dm3/mol. Järgmised valemid on abiks arvutamisel moole, molekulide arvu, massi või ruumala.
Moolsoojus cp – ühe kilomooli aine soojusmahtuvus jääval rõhul – gaasi soojendamisel hoitakse rõhk const. J/(kmol*K) Moolsoojus Cv – ühe kilomooli aine soojusmahtuvus jääval ruumalal – gaasi soojendamisel ei lasta sel paisuda. J/(kmol*K)
Mool on süsteemi ainehulk, mis sisaldab sama palju elementaarseid koostisosakesi, nagu on aatomeid 0,012 kilogrammis ¹²C (süsiniku isotoobis massiarvuga 12). Mooli kasutamisel peab täpsustama koostisosakeste tüüpi, milleks võivad olla aatomid, molekulid, ioonid, elektronid, mingid teised osakesed või eespool nimetatud osakeste kindlalt määratletud grupid. Meil on selleks molekulid ja üheaatomiliste molekulide korral aatomid.

Mool on aine hulga ühik, mis sisaldab endas Avogadro arv ehk 6,02·10 23 aineosakest (aatomit, iooni, molekuli). See tähendab, et kui võtame ühe mooli rauda, on seal 6,02·10 23 raua aatomit; kui võtame ühe mooli vett, on seal 6,02·1023 vee molekuli; kui soovime käsitleda ühte mooli naatriumioone, on seal 6,02·1023 osakest valemiga Na+. (Ühele moolile ehk 6,02·1023 aatomile vastab 12 g ehk 0,012 kg süsinikku!)
Moolimurd – näitab lahustunud aine moolide arvu suhet lahusti ja kõikide lahustunud ainete moolide arvu summasse n (aine 1) CX= n aine 1 + n aine2 ) +…+ n(lahusti) ( ) ( Mooliprotsent – lahustunud aine moolid/ lahusti moolid x 100% Normaalsus – lahustunud aine grammekvivalentide arvu ühes liitris lahuses n ( aine ) (g−ekv ) Cn = V ( lahus ) (l)
Mool on aine hulk, mis sisaldab 6,02 ⋅ 1023 vastava aine osakest (molekulid, aatomid, ioonid). 6,02 ⋅ 1023on Avogadro arv ( NA).Näited:1) 1 mol Fe sisaldab 6,02 ⋅ 1023 Fe aatomit;2) 1 mol H2 sisaldab 6,02 ⋅ 1023 H2 molekuliKuna 1 mol ainet sisaldab alati kindla arvu osakesi, on iga aine ühel moolil kindel

Mool - the mole is the amount of substance of a system that contains as many elementary entities as there are atoms in 0,012 kg of carbon-12. When the mole is used, the elementary entities must be specified and may be atoms, molecules, ions, electrons, other particles, or specified groups of such particles.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Mool on ainehulk, mis sisaldab sama palju elementaarseid koostisosakesi, kui palju on aatomeid 12g 12C-s. SI lubab kasutada veel mittesüsteemseid ühikuid radiaan, steradiaan, aatommassiühik, elektronvolt SI lubab kasutada veel mittesüsteemseid ühikuid radiaan, steradiaan, aatommassiühik, elektronvolt 7. Mõõtmise põhivõrrand- {x}=(X1+X3)/([X1])+(X5)/([X1]) Mõõtmiseks peab eksisteerima kaks suurust, vastasel juhul poleks võrdlemine ning seega ka mõõtmine üldse võimalik.
Mool – aine hulga ühik, milles sisaldub Avogadro arv (NA=6,02 × 1023) loendatavat osakest, mis on sama palju kui aatomeid 12 grammis süsiniku isotoobis massiarvuga 12. aine hulk ≠ aine kogus Aine kogust mõõdetakse massi- või ruumalaühikutes, aine hulka aga moolides.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Mool - on ainehulk, milles sisaldub Avogadro arv (6,022 × 1023) loendatavat osakest(aatomid, molekulid, ioonid, radikaalid, elektronid), molaarmass on ühe mooli mass Tähis: M, Ühik: g/mol o Termodünaamiline süsteem, selle tasakaaluolek ja oleku määravad põhiparameetrid Termodünaamiline süsteem, selle tasakaaluolek ja oleku määravad põhiparameetrid- Termodünaamilise tasakaalu puhul on süsteemi kõigi osade temperatuur ühesugune.
Mool on selline ainehulk, milles sisaldub sama palju osakesi (aatomeid, molekule,...) kui kaheteistkümnes grammis süsinik-12s. Ehk avogaadro arv osakesi: 6,022*1023. 18. Keemiline reaktsioon on ühtede ainete muundumine teisteks.
Mool - (n, mol) on aine hulk, mis sisaldab 6,02 _ 1023 ühe ja sama aine ühesugust osakest (molekuli, aatomit, iooni, elektroni vm). Seega saab moolides väljendada kõike, mida saab loendada ja mida on arvuliselt tohutult palju.

Mool on ainehulk, milles sisaldub Avogadro arv (6,022 × 1023) loendatavat osakest, mis on sama palju kui aatomeid 12 grammis süsiniku isotoobis massiarvuga 12. Mool on ainehulga mõõtühik 6.02e23 samasugust
Mool on ainehulk, milles sisaldub Avogadro arv (6,022 × 1023) loendatavat osakest, mis on sama palju kui aatomeid 12 grammis süsiniku isotoobis massiarvuga 12. Mõõtühik:1mol Molaarmass on ühe mooli mass.
Moolimurd – näitab lahustunud aine moolide arvu suhet lahusti ja kõikide lahustunud aine moolide arvu summaga. C(x)=n(aine)/n(aine)+n(lahusti) Ppm – näitab lahustunud aine massi miljonis massiosas lahuses.

Mool - aine hulk: 6,02*1023osakest (avogaadro arv) • Neutron- neutraalne osake aatomi tuumas • Mida näitab elemendi järjekorra number perioodilisusesüsteemis? Prootonite arvu ja elektronide arvu
Mool - aine hulga ühik • Mooli mõiste põhineb aine hulga määramisel aineosakestearvu kaudu • Mool on aine hulk, mis sisaldab niisama palju üksikosakesi, kui on aatomeid 12 g süsinikus.
Mool on ainehulk, milles sisaldub Avogadro arv loendatavat osakest, mis on sama palju kui aatomeid 12 grammis süsiniku isotoobis massiarvuga 12. 24.Andke massitoime seaduse formuleering.

Mool - süs. Ainehulk kus os. arv=0.012 kgsüsiniku aatomite arvuga. Avogadro arv-mol.arv N ja ainehulga v suhe. Molaarmass-ühik:kg/mol. M. suurs=ainemassim ja ainehulga v suhe.
Mooliga - molaarmass, Suuruse nimi Molaarmass SI ühiku tähis mol tähisega M. Suuruse tähis M Põhimõõtühi - SI ühiku nimi molaarmass k Molaarmass on seega ühe mooli mass.
Mool on ainehulk, mis sisaldab niisama palju üksikosakesi, kui on aatomeid 12g süsiniku isotoobis süsinik- 12. Selles sisaldub teatavasti 6,02*10astmes23 aatomit.

Mool – ainehulga põhiühik, mis sisaldab niisama palju osakesi, kui on aatomeid 12 g C-s (nim. Avogadro arvuks: 6.02 *1023 osakest mooli kohta.
Mool – võrdub süsteemi aine hulgaga, milles sisalduv struktuurielementide arv on võrdne 0,012 kg-ga süsiniku C6 astmes 12 aatomite arvuga.
Mool - 1 K-1);F - Faraday konstant (96 kJ V-1 mool-1); z - aine osakese laeng (valents),T- temperatuur Kelvini kraadides (toatemperatuur 20oC).

Mool on ………………………………………………… Vastused :massiühik ,väikseim aine osake ,aine hulgaühik, ruumalaühik.
Mool - ainehulga ühik, mis sisaldab Avogadro arvu (6,02*1023) aineosakesi (molekule, aatomeid, ioone); tähis n, ühik mol. Loendusühik.
Moolide arvud on aga võrrandi mõlemal poolel võrdsed (või reaktsioonis ei osale gaasilisi aineid), siis rõhk reaktsiooni tasakaalu ei mõjuta.

Moolsoojus on soojushulk, mis kulub 1 mooli gaasi soojendamiseks 1K võrra ehk teisisõnu mõõdab moolsoojus ühe mooli siseenergia muutust.
Moolsoojus - soojushulk, mis tõstab antud aine ühe mooli temperatuuri ühe kelvini võrra  Vabadusastmete arv ja moolsoojuste leidmine.
Mool - Mool on kogus ainet, mis sisaldab sama palju elementaarseid objekte kui 0.012 kilogrammi süsinik 12; selle sümbol on 'mol.'

Moolide arv on konstantsed. Siis saame  2 V2 dV V V A=∫ 1 pV  dV =∫V z R T =z R T ln V ∣V =z R T ln 2 . (2.39) 2
Moolimurd - näitab lahustunud aine moolide arvu suhet lahusti ja kõikide lahustunud ainete moolide arvu summasse
Mool on ainehulk, milles sisalduvate struktuurielementide arv võrdub 0.012 kg nukliidi 12C aatomite arvuga.

Mool – (mol) on aine hulga SI ühik, mis sisaldab samapalju struktuuri elemente kui on aatomeid 12 g C-s.
Moolsoojus cv – ühe kilomooli aine soojusmahtuvus jääval ruumalal – gaasi soojendamisel ei lasta sel paisuda.
Mool on niisuguse süsteemi ainehulk, milles osakeste arv võrdub 0,012 kg süsiniku 12C aatomite arvuga.

Mool - on ainehulk, mis sisaldab 6,02*10^23 ühesugust osakest (molekuli, aatomit, iooni, elektroni etc).
Moolimurd - segu ühe komponendi moolide arv jagatud kõikide segus olevate komponentide moolide arvu summaga.
Moolsoojus cp – ühe kilomooli aine soojusmahtuvus jääval rõhul – gaasi soojendamisel hoitakse rõhk const.

Moolsoojus on soojushulk, mis on vaja anda ühele moolile ainele, et tõsta selle temperatuuri 1 K võrra.
Moolsoojuseks nimetatakse soojushulka, mis tõstab antud aine ühe kilomooli temparatuuri ühe kraadi võrra:
Mool - Mool on ainehulk, milles sisaldub Avogadro arv (6,022 × 10astmes23) loendatavat osakest.

Mool on aine kogus, mis sisaldab samapalju struktuuri elemente kui on aatomeid 12g süsinikus.
Moolruumala - - ühe mooli gaasi ruumala temperatuuril ning rõhul , on gaasi universaalkonstant.
Mool – ainehulga ühik, mis sisaldab Avogadro arvu aineosakesi; tähis n, ühik mol.

Mool - aine hulk, mis sisaldab 6.02× 1023 ühe aine osakest (molekuli või aatomit).
Moolerisoojus – C [J/(mol*K)]. Kahte viimast kasutatakse jahtumisel kas kuivab või niiskub.
Moolok on Austraalia kõrbetes elav sisalik.Tema nahk imab niiskust nagu kuivatuspaber.

Mool – aine hulk, mis sisaldab 6,02 ⋅10 23 ühe ja sama aine ühesugust osakest.
Moolok ehk okkaline kurat äratab õudu, ent tegelikult on ta kahjutu sipelgasööja.
Moolaarmassi on lihtsam leida, siis anname ruutkeskmise kiiruse valemi molaarmassi kaudu.

Mooliprotsent - ühe aine moolide arvu suhe kogu segu moolide arvu korrutatuna 100% - ga
Mool on ainehulk, milles sisalduvate struktuurielementide arv võrdub 0.012 kg
Mool on ainehulk, mis sisaldab Avogadro arvu ulatuses aineosakest ehk mool on

Moolimurd - ühe komponendi moolide arvu suhe kõikide komponentide moolide arvu
Mool –  aine hulk, mis sisaldab 6,02 * 10²³ aineosakest. 
Moolerisoojus – C J /( mol ⋅ K ) .(viimaseid kasut rohkem gaaside puhul).

Mool – aine hulk, mis sisaldab Avagadro arv loendatavat osakest.
Mool - 1. N Ainehulk υ = N , kus N on molekulide arv ainekoguses.
Mool – ainehulga ühik (loendusühik) 1mol=6,02*10 23 osakest.

Mooliga on seotud molaarmass (M) - ühe mooli aine mass grammides.
Moolsoojus on ühe mooli soojendamiseks 1K võrra kulunud soojushulk.
Moolsoojus - Aine moolsoojus on ühe mooli selle aine soojusmahtuvus.

Mool on ainehulk, mis sisaldab 6,02·1023 ühesugust osakest.
Moolimurd – X = l.a. moolide arv / kogu lahuse moolide arvuga.
Moolidearv – aine mass grammides jagatud aine molaarmassidga.

Mool on aine hulk, mis sisaldab NA arvu võrra osakesi.
Mool – ainehulk, milles sisaldub Avogadro arv osakesi
Mool – aine hulga ühik (Avogadro arv aineosakesi).

Mool – aine hulk, mis sisaldab 6*1023 aineosakest.
Mool on aine hulk, milles on avogaadro arv molekule.
Moolide arv – aine mass grammides jagatud molaarmassiga.

Moolidearv – aine mass g-des jag-d aine molaarmassidga.
Mool – aine hulga mõõt (ühikuks gramm-mool)
Mool on ainehulga (aineosakeste arvu) ühik.

Mool –  aine hulga ühik.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Mool – (mol) on aine hulga SI ühik, mis sisaldab 6,02∙10²³ mistahes aine osakest.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Moolok on Austraalia kõrbetes elav sisalik.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun