Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Monosahhariidid - riboos, desoksüriboos, glükoos e. viinamarjasuhkur, fruktoos e. puuviljasuhkur ehitus: madalmolekulaarne ühend, kus süsinike arv molekulis on 3-6 2. oligosahhariidid- sahharoos(roosuhkru põhiosa), maltoos(linnasesuhkur), laktoos(piimasuhkur) ehitus: 2-3 monosahhariidi on ühenduses 3. polüsahhariidid(on biopolümeerid)- tärklis(taimede glükoosivarud), glükogeen(loomne glükoosivaru), tselluloos, kitiin ehitus: polümeer, mille monomeerid on monosahhariidide jäägid.
Monosahhariidid - süsiniku aatomeid molekulis 3-6: • Riboos (C5H10O5) • Desoksüriboos (C5H10O4) • Glükoos (C6H12O6) • Fruktoos (C6H12O6) Oligosahhariidid - 2-3 on omavahel liitunud: • Maltoos e linnasesuhkur - kaks glükoosijääki • Sahharoos e suhkur (suhkrupeedist)- glükoosi- ja fruktoosijääk • Laktoos e piimasuhkur - galaktoosi- ja glükoosijääk Polüsahhariidid- palju monosahariide: • Tärklis • Tselluloos
Monosahhariidid ehk liitsuhkrud Nimetuse aluseks süsinike arv + lõpp –oos. • C2H4O2 - diosiid • C3H6O3 - triosiid • C4H8O4 – tetrosiid erütroos • C5H10O5 – pentosiid riboos, desoksüriboos • C6H12O6 – heksosiid glükoos (magus), fruktoos, galaktoos (piim) • C7H14O7 - heptosiid • C8H16O8 - oktosiid • C9H18O9 - nonosiid • C10H20O10 – dekosiid • Väga aktiivne, vees lahustuv, magus Oligosahhariidid

Monosahhariidid – 3..7 süsiniku aaromist koosnev tervikmolekul 2ja3 osast 2. oligosahhariidid – 3C->trioosid ühendid, tekib fotosünteesis ja glükosiinis, koosneb 2...10 monosahhariidi jäägist, mille jääke seob glükosiidside a)nt: disahhariidid • sahharoos= glükoos+fruktoos, • laktoos = glükoos+galaktoos, • maltoos = glükoos+glükoos, • trehaloos(seenesuhkur) = glükoos+glükoos, b)nt: trisahhariid
Monosahhariidid - ehk lihtsuhkrud, on madalmolekulaarses ühendid, kus süsiniku aatomite arv molekulis on enamasti 3 kuni 6 (Näiteks: riboos, trioos, pentoos). Moondeline areng - selgrootutel ja mõnedel selgroogsetel esinev areng, mille korral vastsündinu erineb oma ehitusplaanilt täiskasvanud organismist ja muutub selliseks alles läbi vahestaadiumite.
Monosahhariididest tähtsaimad on riboos (RNA monomeer) ja desoksüriboos (DNA monomeer), glükoos ja fruktoos on energia saamiseks ja disahhariididest sahharoos (koosneb glükoosist ja fruktoosist), maltoos (koosneb kahest glükoosi molekulist), laktoos (glükoosist ja galaktoosist) ning neid on vaja samuti energia saamiseks.

Monosahhariid - riboos 2. lämmastikalus 3. Fosfaatrühm Ülesanne – päriliku info elluviimine organismi tunnustena RNA ja DNA võrdlus DNA RNA Monosahhariid Desoksürbioos Riboos N-alus Adeniin, guaniin, tsütosiin, Adeniin, guaniin, tsütosiin, tümiin uratsiil Mol. Struktuur Kaheahelaline üheahelaline
Monosahhariidid ehk lihtsuhkrud täidavad organismides olulist energeetilist funktsiooni, kuuluvad nukleiinhapete koostisse ning on oligo- ja polüsahhariidide “ehituskivideks”. Monosahhariidid erinevad üksteisest stereostruktuurilt ja seetõttu on neil erinevad omadused.
Monosahhariidid – ehk lihtsuhkrud, on Neuraalne regulatsioon – närvisüsteemi madalmolekulaarses ühendid, kus süsiniku aatomite vahendusel toimuv loomorganismi elundite ja arv molekulis on enamasti 3 – 6 (Näiteks: riboos, elundkondade talitluste regulatsioon.

Monosahhariidide jäägid on seotud glükoosisidemetega pikkadeks ahelateks.
Monosahhariidid on orgaanilised ühendid, milles süsiniku aatomite arv on enamasti 3-6. Olulisemad neist riboos, desoksüriboos (3C) ja glükoos, fruktoos (6C). Oligosahhariidid on madalmolekulaarsed, mis on moodustunud 2-3 monosahhariidi omavahelisel ühinemisel.
Monosahhariidid e. lihtsuhkrud on madalmolekulaarsed ühendid, milles süsinikuaatomite arv on 3-6. 5 C-ga = riboos ja desoküriboos 6 C-ga = glükoos ja fruktoos 10. OLIGOSAHHARIIDID on madalmolekulaarsed ühendid, mis on tekkinud 2-3 monosahhariidi ühinemisel.

Monosahhariidid e. MINOOSID SAHHARIIDI NIMETUS Glükoos/fruktoos Riboos VALEM C6H12O6 C5H10O5 LEIDUMINE 1)mesi 1)koeensüümid 2)veri, koed, rakkud 2)vitamiinid 3)viinamarjad, marjad 3)kõik organismid 4)maisisiirup 5)puuviljad, juurviljad 6)õienektar
Monosahhariidid – molekulis (3-7) 5-6 C aatmonit a. Glükoos – C6H12O6 ÕPI PÄHE (nt õpik lk 29!!!!) b. Fruktoos - C6H12O6 maitse poolest magusam kui glükoos c. Riboos ja desoksüriboos 2. Oligosahhariid: liitsuhkrud (molekul 2-10 monosahh.
Monosahhariid –  madalamol. org. ühend, mille süsiniku  arv on 3­6­ni. Riboos – 5 süsinikuga suhkur, kuulub RNA koostisse. Desokuriboos – kuulub DNA koostisse.

Monosahhariidid EHK LIHTSUHKRUD • Väga aktiivsed ja reaktsioonivõimelised • Glükoos-viinamarjasuhkur • Taimedes säilitatakse tärklisena ja loomses organismis glükogeenina.
Monosahhariidid on lihtsuhkrud, ühesuguste koostiste ,kuid erinevate struktuuridega ühendid (looduses enim levinud). Oligosahhariidide molekulid monosahhariidide jääkidest.
Monosahhariidid - Glükoos fruktoos 2.Oligosahhariidid - Sahharoos Laktoos 3. Polüsahhariidid – Tärklis Glükogeen Tselluloos 5) Kuidas jaotatakse lipiidid? Tooge näited.

Monosahhariid - ehk lihtsuhkrud, on madalmolekulaarses ühendid, kus süsiniku aatomite arv molekulis on enamasti 3 – 6 (Näiteks: riboos, trioos, pentoos).
Monosahhariidide d - ja L- isomeerid: L- ja D-isomeeride eristamise aluseks on hüdroksüülrühma ruumiline paiknemine asümmeetrilise süsiniku aatomi juures.
Monosahhariidid on lihtsuhkrud, millede molekuli üldvanem võib olla sama, aga erinevused on stereostruktuuris ja seetõttu võivad ka omadused erineda.

Monosahhariidid – polühüdroksükarbonüülühendid, milles on tavaliselt 5-6 süsinikku, moodustavad tsüklilisi sisemolekulaarseid poolatsetaale.
Monosahhariidid - süsiniku aatomite arv molekulis on 3-6. Trioosid on 3 süsinikulised(PVA), pentoosid on 5 süsinikulised(riboos, desoksüriboos)
Monosahhariidid - ehk lihtsuhkrud on madalmolekulaarsed, süsiniku aatomite arv on enamasti 3-6. 5 süsinikulistest on riboos ja desoksüriboos.

Monosahhariidide üldvalem on Cx(H2O)y, kuid nad erinevad üksteisest stereomeetriliselt, mis tähendab, et funktionaalrühmad on erinevalt paigutaud.
Monosahhariidid - on ehituselt mitmealuselised alkoholid, millel on lisaks veel aldehüüdi või ketooni funktsioon (aldoosid, ketoosid).
Monosahhariid - ehk lihtsuhkrud on madalmolekulaarsed orgaanilised ühendid, milles süsiniku aatomite arv on enamasti kolmest kuueni.

Monosahhariid - lihtsuhkrud ehk monoosid(3süsiniku aatomit) tavaliselt värvitud, vees lahustuvad läbipaistvad kristallilised ained.
Monosahhariidid – süsinikuaatomite arv molekulis on 3 kuni 6. 2. Oligosahhariidid - 2-3 monosahhariidi jääki on omavahel liitunud.
Monosahhariidid e. lihtsuhkrud on madalamolekulaarsed orgaanilised ühendid, milles süsiniku aatomite arv on enamasti kolmest kuueni.

Monosahhariidide ehk monooside ülesandeks on energia andmine, lisaks kuuluvad nad koeensüümide ja nukleiinhapete koostisesse, on
Monosahhariidid - maiustused, viinamarjasuhkur - pole soovitavad, sest võivad esile kutsuda hoopis olulise töövõime languse.
Monosahhariidide ehk monooside molekuli koostises on viis (pentoosid, C5H10O5) või kuus (heksoosid, C6H12O6) süsiniku aatomit.

Monosahhariidid e. lihtsuhkrud on orgaanilised ühendid, mille süsiniku aatomite arv on 3- 6. Nt. riboos, glükoos, fruktoos.
Monosahhariidid e. monoosid – C aatomite arv molekulis 3-6, tuntuimad glükoos, fruktoos, riboos ja desoksüriboos.
Monosahhariidid – madalmolekulaarsed ühendid, milles süsiniku aatomite arv molekulis on enamasti kolmest kuueni.

Monosahhariidid - ehk lihtsuhkrud on madalmolekulaarsed, milles süsiniku aatomite arv on enamasti kolmest kuueni.
Monosahhariididest on tähtsamad glükoos, fruktoos ja galaktoos, disahhariididest sah-haroos, maltoos ja laktoos.
Monosahhariidid – ehk lihtsuhkrud, süsiniku aatomite arv molekulis on 3 – 6. esinevad tsüklilisel kujul.

Monosahhariidid on üks rühm sahhariide, mille ahelas on üks karbonüülrühm ja mitu hürdoksüülrühma.
Monosahhariid - ehk lihtsuhkur, madalmolekulaarne ühend, milles süsiniku aatomite arv on enamasti 3-6.
Monosahhariidideks ehk lihtsuhkruteks, oligosahhariidideks/disahhariidid ehk liitsuhkrud ja polüsahhariidid.

Monosahhariidide ehk monooside üldvalem on sama, kuid nad erinevad siiski üksteisest stereostruktuurilt.
Monosahhariidedest on kõige olulisemad riboos ja desoksüriboos.Need kuuluvad nukleiinhapete koostisesse.
Monosahhariidid - glükoos- viinamarjasuhkur fruktoos- puuviljasuhkur riboos (RNA) desoksüriboos (DNA)

Monosahhariidide üldvalem on Cx(H2O)y, aga isegi samavalemiga ühendid võivad erineda struktuuri poolest.
Monosahhariidid e. Lihtsuhkrud. Riboos ja desoksüriboos, kuuluvad nukleiinhapete koostisse.
Monosahhariididel on samasugused keemilised omadused nagu alkoholidel ja karbonüülrühmadel.

Monosahhariidid on glükoos, fruktoos, galaktoos, siia kuuluvad ka sorbitool ja ksülitool.
Monosahhariid – koosneb ühest karbonüülrühmast ja mitmest hüdroksüülrühmast.

Monosahhariidid ehk lihtsuhkrud Pentoosid: riboos, desoksüritoos Heksoosid: glükoos
Monosahhariidid ehk lihtsuhkrud koosnevad enamasti kolmest kuni kuuest süsinikust.
Monosahhariidid – ehk lihtsuhkrud on madalmolekulaarsed orgaanilised ühendid.

Monosahhariidid ehk lihtsuhkrud  koosnevad enamasti 3 kuni 6 süsinikust.
Monosahhariidid — suhkrud, mille molekulis on kuni 6 süsiniku aatomit.
Monosahhariidid ehk MONOOSID Disahhariid Polüsahhariidid ehk POLÜOOSID

Monosahhariidid ehk Oligo ehk di-sahhariidid Polüsahhariidid monoosid
Monosahhariid - Lihtsuhkur polühüdroksükarbonüülühend.

Monosahhariidid e. Lihtsuhkrud • Riboos kuulub RNA ryhma.
Monosahhariidid on näiteks glükoos, fruktoos, galaktoos.

Monosahhariidid on glükoos, galaktoos ja fruktoos.

Monosahhariid on grüboos ja desoksugrüboos.
Monosahhariidid - madalamolekulaarsed ühendid.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun