Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Molotov - NSV Liidu välisminister, sõlmis MRP. • · ROOSEVELT- USA president, osales Teherani ja Jalta konverentsidel • · RIBBENTROP- Natsi-Saksamaa välisminister, sõlmis MRP. • · EISENHOVER-Liitlasvägede ülemjuhataja Teise Rinde avamisel, hilisem USA president.
Molotov - Ribbentropi pakt 1939 2. 2. Teise Maailmasõja algus 1.september 1939 3. 3. Nõukogude Liit tungin Poolale kallale 17. september 1939 4. 4. Viiakse läbi esimene küüditamine Eestis 14. juuni 1941 5. 5. Saksamaa tungib kallale NSV Liidule 22. juuni 1941 6. 6. Põhja-Prantsusmaal avatakse Teine Rinne 6. juuni 1944 7. 7. Saksamaa kapituleerus, lõppes sõda Euroopas 8. mai 1945 8. 8. Jaapan alistus, lõppes Teine Maailmasõda 2. september 1945
Molotov - Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp (MRP-AEG) • eesmärk oli avalikustada Hitleri-Stalini sobingu sisu ja tagajärjed Baltimaadele Tallinna Hirvepargis toimunud poliitiline meeleavaldus • esimene vastuseis poliitilisele režiimile Eesti Muinsuskaitse Selts • demokraatlikele põhimõtetele tuginev massiorganisatsioon

Molotov - Ribbentropi pakt (MRP) - 23. augustil 1939. a. NSV Liidu välisasjade rahvakomissar Vjatšeslav Molotovi ja Saksamaa välisminister Joachim von Ribbentropi poolt allkirjastatud Saksamaa ja NSV Liidu vaheline mittekallaletungileping ühes salajase lisaprotokolliga, milles jagati omavahel mõjusfäärid Ida-Euroopas.
Molotov - Ribbentropi paktiga NSV Liidu mõjusfääri läinud alde olukord tähendas uuesti okupeerimist ja sp ei teinud NSV Liit nende pagulasvalitsuste ja vastupanuliikumisega koostööd, vaid üritas nende asemele seada endale ustavaid kommunistlikke tegelasi.
Molotov – Nõukogude Liidu välisasjade rahvakomissar, kes sõlmis koos Ribbentropiga MRP. Ribbentrop – Saksamaa välisminister, kes sõlmis koos Molotoviga MRP. Mannerheim – Kinnitas Soome põhiseaduse, millega Soome kuulutati vabariigiks.

Molotov - Ribbentropi pakt 23.08.1939 – NSV Liit ja Saksamaa sõlmisid üksteisega mittekallaletungilepingu. Selle lepingu üks salapunkt oli Euroopa jagamine, millega siis NSV Liit sai endale Soome, Eesti, Läti, Poola idaosa ja Bessaraabia.
Molotov – Ribbentropi paktile ja nende salajastele lisaprotokollidele, millega Kesk- ja Ida- Euroopa jagati kahe suurvõimu vahel mõjusfäärideks ning mille järelmina oli Eesti sunnitud 28. septembril alla kirjutama nn baaside lepingule.
Molotov - Ribbendropi pakt – stalin oli valmistunud selleks ajaks 1930.aastatel(diktatuuride rünnata lääneriike, mille nõrgestamiseks otsustas ta riigid tekkimine,agressioonid/sõjakolded,RL,liitlaste omavahel sõtta lükata.

Molotov - Ribbentropi pakt 22.jun. 1941.a. Hitler ründab NL-i Võit Saksamaa üle 1949- NL-il oma tuumapomm Uued plaanid maailmarevolutisooniks (uus sõda pidi algama 1955.a.) 1949. a.- Korea sõda Surm
Molotov - RIBBENTROPI PAKT 23.08.1939.a.JA SELLE TULEMUSED EUROOPALE (ehk mittekallaletungileping) Sellega kohustusid osapooled säilitama erapooletuse, kui teine lepingupool mõne kolmanda riigiga sõtta astub.
Molotov - Ribbentropi Pakt muutis NSV Liidu ja Saksamaa ajutiselt liitlasteks ning nüüd võisid nad alustada teiste Euroopa riikide vallutamist, kartmata Suurbritanniat ja Prantsusmaad.

Molotov - Ribbentropi pakt (mittekallaletungi leping Saksamaa ja NSVL vahel) , mida võib lugeda Teise maailmasõja alguseks ja seega Stalinit Teise maailmasõja 1945 vallapäästjaks.
Molotov - Ribbentropi paktiga 1939.aastal Nõukogude Venemaa mõjusfääri arvatud Eesti sõlmis Venemaaga nn. baaside lepingu ning 1940.aastal okupeeris N.Liit Eesti täielikult.
Molotov - Ribbentropi pakt > Molotovi-Ribbentropi pakt * Kui sidekriipsul ja väärtust ei ole, siis käändub vaid järelosa: Tiit-Reinule, Grünthal-Ridalast. H 19. Väljajätt.

Molotov - Ribbentropi pakt 1939 23.aug(NSVL-Saksamaa) 1939 1.sept algas, mil Saksa tungis Poolale kallale(kummaline sõda) 22.juuni 1940 Compiegnei rahu.
Molotov - ribbentropp - 1939 pearl harbor – 1941 ühepoolne versailles lepingu tühistamine – 1935 normandia dessant – 1944 atlandi harta – 1941
Molotov - Ribbentropi pakt (1) • Hitleri soovis omale Danzigit (Poola). Teda ähvardas sõda kahel rindel, seetõttu vajas ta kokkulepet Staliniga.

Molotov - Ribbentropi pakt • 1939. aasta kevadel pidasid koostöölepingu sõlmiseks läbirääkimisi Inglise, Prantsuse ja NSV Liidu diplomaadid.
Molotov - Ribbentropi pakti nime all. Selles oli salajane protokoll, kus diktaatorid Ida-Euroopa ära jagasid. Selle võis uus maailmasõda alata.
Molotov - Ribbentropi pakt 23.08.1939; Osapooled: NSVL ja Saksamaa;Sisu: Mittekalaletungi lepin 10 aastaks;cSalajane sisu: Ida-Euroopa jagamine

Molotov - Ribbentropi pakt (2) • Sellega kohustusid nad säilitama erapooletuse, kui teine lepingupool mõne kolmanda riigiga sõtta astub.
Molotov - Ribbentropi pakt (MRP) ● See oli mittekallaletungi leping Saksamaa ja Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu vahel.
Molotov - Ribbentropi pakti sõlmimine: Saksamaa ja NSV Liidu koostöö kujunemine, MRP kuritegelikkus sealhulgas tähendus Eestile.

Molotov - Ribbetropi paktiga lubasid S ja NSVL kümne aastajooksul üksteist mitte rünnata, kuid kumbki ei kavatsenud seda täita.
Molotov - Ribbentropi pakt puutis Saksa ja Vene ajutiselt liitlasteks) Algus: Sõda algas 1.sept 1939, kui Saksamaa ründas Poolat.
Molotov – Ribbentropi pakti sõlmimine (23.08.). 9  Saksamaa kallaletung Poolale; Teise maailmasõja puhkemine (01.09.).

Molotov - Ribbentropi pakt 1939. aasta suvel asusid NSV Liidu ja Saksamaa juhid mittekallaletungilepingut välja töötama.
Molotov - RIPETNRTOPI PAKT 1939 23 august (sellega on seotid meie taasiseseisvumise põhilised sündmused :Balti kett ...)
Molotov - Ribbentrop pact, Estonia was occupied by the Soviet Union during WW II, annexing it to the Soviet Union.

Molotov - Ribbentropi pakti salajaste lisaprotokollide avalikustamist ning Balti riikide iseseisvuse taastamist.
Molotov - Ribbentropi pakt 23. august 1939 sõlmitakse mittekallaletungileping Saksamaa ja NSV Liidu vahel.
Molotov - Ribbentroppi pakt o 23.augustil.1939 sõlmisid Venemaa ja Saksamaa mittekallaletungilepingu.

Molotoviga saksa - Nõukogude mittekallaletungilepingu (10 a-ks). Salajases lisas jagati mõjupiirkondi.
Molotov - Ribbentropi pakti salajaste lisaprotokollide ja nende tulemuste kehtetuks kuulutama.
Molotov - Ribbentropi pakti salaprotokollis Soome jäi NL mõjusfääri (23.8.1939): Poola ja

Molotov - Ribbentropi paktida NSVL alade olukord oli keerukam-NSVL võis jälle okupeerida.
Molotov on taimetoitlane ja täiskarsklane. Stalin annab talle palju mustast tööst teha.
Molotov - Ribbentropi pakti eesmärk kuulutati Nõukogude Liidu riiklikuks saladuseks.

Molotov - Ribbentropi pakti sõlmimine andis eelduse alustada Teise maailmasõjaga.
Molotov – NL riigitegelane, Stalini lähedane abiline, MRP sõlmija Saksamaaga
Molotov - RIBBENTROPP PAKT • 30-ndatel valmistusid suurriigid maailmasõjaks.

Molotov – NSVL välisminister, kes kirjutas alla Molotov-Rippentropi paktile.
Molotov - Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp võitles selle eest, et
Molotov - Ribbentropi pakt ja salajane lisa protokoll saaks avalikustatud.

Molotov - Ribbentropi paktiga süüdati Teise Maailmasõja süütenöör.
Molotov - Rippendropi pakti aruteluga, et see õigustühiseks tunnistada.
Molotov - Ribbentropi pakti tulemusel NSV Liiduga liidetud riikidele.

Molotov - Ribbentropi pakti sõlmimine lisasid hitlerile kindlust.
Molotov - Ribbentropi Paktile kirjutati alla 1939. aasta augustis.
Molotov on selle võrra vähem seotud igapäevase parteitööga.

Molotov – Ribbentropi patk sõlmiti 1939. aasta 23. augustil.
Molotov - Nõukogude Liidu esimees, Roosevelt-USA president,
Molotov - Ripentropi pakt kus panti paika mõjuvõimu piirid.

Molotov – Nõukogude Liidu riigitegelane, kindler major
Molotov – Nõukogude Liidu välisasjade rahvakomissar.

Molotov - Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp.
Molotov - NL valitsusjuht,ta toetas kõiges Stalinit.
Molotov – NL välisminister II maailmasõja ajal.

Molotov - Ribbentropipaktist ja salaprotokollidest
Molotov - NSV Liidu välisminister, sõlmis MRP.
Molotov – Ribbentropi Läti ja Soome.

Molotov – NSVL välisminister
Molotov - Ribbentropi pakt 1939
Vote UP
-1
Vote DOWN
Molotov - Ribbentropi Pakti aastapäeval Baltikumi rahvarinnete eestvedamisel Balti kett, 1990 Eesti Kongress ja üleminekuperiood.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Molotov - Ribbentropi pakt (seda võib lugeda Teise maailmasõja alguseks ja seega Stalinit Teise maailmasõja vallapäästjaks)Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun