Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

Modernism - sarnased materjalid

kunst, modernism, mbol, realism, realistlik, futurism, impressionism, dadaism, rist, ekspressionism, mber, unen, aragon, vaatepunkt, ljam, hesse, vabav, filosoofilis, maagiline, kafka, virginia, tuglas, hermann, randumine, rtus, ljendus, 1910, hineb, uusromaan, niisiis, tekstiga, luulest, hutud, nega, ngiti, skeptik, mingite, teadnud, keskpaik, vahekord
2
doc

Modernism

Modernism 19. ja 20 sajandi uuenduslikkust taotlevate kirjandusvoolude ühisnimetus. Modernistlik kirjandus tekkis Prantsusmaal vastukaaluks realismile. Periodiseering: 1. 19. sajandi lõpul uusromantism, mis algas dekadentsiga, mille keskmeks saab sümbolism. Tema ümber põimuvad estetism ja impr...

Kirjandus - Keskkool
81 allalaadimist
8
docx

MODERNISM

MODERNISM. 1. Tekkis Prantsusmaal 19.saj. teisel poolel ja kestis 20.saj. esimese pooleni. 2. Mõnede arvates kestis modernism kuni II maailmasõjani, teised arvavad jällegi, et kuni 1960-dateni. 3. Tööstusrevolutsioon Euroopas, teaduse ja tehnika areng, Freudi psühhoanalüüs, teksti ja kujundik...

Kirjandus - Keskkool
22 allalaadimist
2
doc

Modernism

MODERNISM (pr moderne) ­ uudne, nüüdisaegne. 19. saj II poole ja 20. saj uuenduslikkust taotlevate kirjandusvoolude ühisnimetus. Sümbolism, impressionism, dekadents, futurism, dadaism, ekspressionism, sürrealism, eksistentsialism, kubism, imazism, uus romaan, absurditeater, luules ­ vabavärss. MODERNISTL...

Kirjandus - Keskkool
114 allalaadimist
7
docx

Modernism

Modernism 1. Modernismi märksõnad, ajalooline taust, periood. Märksõnad: uusromantism, sotsiaalne modernism, avangardism, futurism, ekspressionism, dadaism, sürrealism, kirjandusvoolude paralleelne esinemine. Ajalooline taust: Paljusid maid haaranud rahvuslikud või revolutsioonilised liikumised...

Kirjandus - Keskkool
26 allalaadimist
2
doc

Modernism

Modernism on 19. saj. ja 20. saj. uuenduslikkust taotlevate kirjandusvoolude ühisnimetus. Modernistlik kirjandus tekkis Prantsusmaal vastukaaluks realismile. Dekadents ei ole kindlapiiriline kirjandusvool, vaid elamisviis,esteetiline ja elutunnetuslik liikumine,vastandumine looduslikule ja loomulikule...

Kirjandus - Keskkool
62 allalaadimist
2
doc

Modernism

MODERNISM 1880-1940 Prantsuse keeles uudne, moodne. Realismiga sisulises vastuolus olevate 20.sajandi kirjanduse, kunsti ja muusika loominguliste põhimõtete, taotluste ja katsesuundade üldnimetus. Modernismiks nimetatakse ka kõiki nüüdisaegset, kõiki uu...

Kirjandus - Keskkool
74 allalaadimist
3
txt

Modernism

Modernism-19. Saj. lpu ja 20. Saj. kirjanduse, kunsti, muusika uuenduslikkust taotlev suund Kestis kuni 2. MS-ni vi 60. a-teni Vastandub traditsioonidele ?uus elurtm, sisepinged inimestes, uuega kaasaminek ettevaatlik NB! Olulised on subjektiivsed lbielamised, tunded, soov maailma parandada, lahgusm...

Kirjandus - Keskkool
92 allalaadimist
4
doc

Modernism kunstivool

...ast- tõestatada naisküsimus, näidata, et naine ei sõltu ainule mehest, tal on õigus teha seda,m is ta õigeks peab. Igalühel on kohustused enda ees, Ibsen rõhutas oma näidendiga, et ühiskonna ettekirjutatud reeglid ei tohi võtta naiselt õigust täisväärtuslikule elule. 3. MODERNISM (ühiskondlikud tingimused, eeldused, mõtlejad, perioodid, -ismid (esitlused vihikust), tunnused, proosa, luule, draama, aeg, märksõnu (esitlus+rühmatöö), ajatelg) . Ühiskondlikud tingimused: tööstuslik majanduslik areng, linnastumine, metropolid nt New York, London, töölisklass, kultuur kät...

Kirjandus - Keskkool
10 allalaadimist
1
doc

Modernism

1.)Modernism on 19-20.saj uuenduslikkust taotlevate kirjandusvoolude ühis nimetus.Sai alguse Prantsusmaalt.Modernismi alguseks vaadatakse 2 perioodi.Modernismi sünd on seotud ühiskonnas toimuvate suurte nihetega *ühiskonna korraldus,*teadus ja tehnika,*linnastumine,*auto, lennuk,*raadio 2.)A. Schopenhauer-sai...

Kirjandus - Keskkool
19 allalaadimist
3
doc

Modernism

MODERNISM 1. Modernismi mõiste ja olemus Millal, kus, miks tekkis? Tekkis 19. Sajandil Prantsusmaal. Tekkimise eeldusteks on: o Tööstusrevolutsioon ja urbaniseerumine o teadus ja tehnika areng ( radioaktiivsuse ja elektri avastamine, esimesed ...

Kirjandus - Keskkool
21 allalaadimist
5
doc

Postmodernism

POSTMODERNISM Postmodernismi iseloomustus: Piiri tõmbamine modernismi ja postmodernismi vahele pole kerge ülesanne, sisaldab ju postmodernismi mõistegi eelnenud kultuurietapi nimetust. Tegu on modernismi edasiarendusega. Osa kirjandusteadlasi peab esimeseks postmodernistlikuks romaaniks juba James Joyc...

Kirjandus - Keskkool
296 allalaadimist
1
doc

Postmodernism

Kontrolltöö vastused 1.Kirjuta mõiste järgi õige seletus! Sürrealism(3), postmodernism(2), sümbolism(1), realism(4), modernism(5) 1) kunstivool, mis üritab leida tõelisuse tagant ideaalmaailma 2) kõiki kunstialasid hõlmav suund 20. sajandi teisel poolel, toob esile erinevuste ja arvamuste paljususe, väärtuse 3) modernistlik kunsti- ja kirjandusvool, mis kutsub...

Kirjandus - Keskkool
73 allalaadimist
2
doc

Realism ja modernism

...s Broadway Journal pankrotti; looming: 2 teemat- hirm ja surm, ka armastus, kirjutas keeruliselt, vahetab tempot, teostel kindlad pikkused, eeposte kirj. Mõttetu; "Kaaren", "Ulaluum"; proosa: õudusjutud, detektiivi lood, ulmevaldkond; "Tamerlan ja teisi luuletusi", "Ovaalne portree" Modernism- tähelepanu üksikisikul ja ühiskonna probleemidel, kriitiline suhtumine minevikku, vastandub romantismile, ületab realismi üheplaanilisust Dekadents- mandumine; vihjamine elu mõttetusele, surmale, ratsionaalsetele jõududele, mille mängukanniks inimene on Impressionism- paralleelne nähtus sümbolismiga S...

Kirjandus - Keskkool
105 allalaadimist
9
doc

Modernismi referaat

Tartu Kivilinna Gümnaasium MODERNISM referaat Koostaja: Margus Raag Klass 11c Juhendaja: Urve Parveots Tartu 2012 1 Sisukord Sissejuhatus.........................................................

Kirjandus - Keskkool
27 allalaadimist
2
doc

Modernismi voolud

MODERNISM Modernistlikkud voolud on futurism, sürrealism, kubist, dadaism ja ekspressionism. 1900- 1930ndate lõpuni. Modernismi mõjutas sümbolism, mis pani lugeja eesmärgiks elamuse tekitamise kujundite abil tundeid ja mõtteid otseselt kirjeldamata. Oluliseks sai luule tõlgendamine lugeja kogemuste kaudu. M...

Kirjandus - Keskkool
77 allalaadimist
41
doc

Maailmakirjandus

...ngukanniks inimene on (dekadentlik e mandunud kirjandus ja kunst). Laiemalt võeti kasutusele vabavärss. Sümbolism sai alguse Prantsusmaal ja Belgias, muutus üleeuroopaliseks 1880. aastatest, täielikult valitses Euroopas XIX-XX sajandi vahetusel (kuni I maailmasõjani, kui valdavaks sai modernism e avangardism). Ida-Euroopas (ka Venemaal ja Eestis) vähemalt II maailmasõjani. Edgar Allan Poe (1809-1849) USA kirjanik, tuntud nii luuletaja kui ka proosakirjanikuna. "Tamerlan ja teisi luuletusi" (1827) ­ Byronist mõjustatud Ida-temaatika, iroonia, grotesk, kõlaefektid, siseriimid. "Kaaren...

Kirjandus - Keskkool
196 allalaadimist
3
doc

Kirjandusvoolud - Modernism, postmodernism, kubism,

Modernism-uuenduslikkust taotlevate kirjandusvoolude ühisnimetus , uute tavade ja normide järgi loodud nüüdisaegne kirjaviis, tekkis prant. üks uuenduslik suund, enamvähem kindla alguse ja lõpuga kunstiliikide vaheliste piiride hajumine, luule muutub vahel dokumenteerivamaks ning proosa luulelisemaks;...

Kirjandus - Keskkool
84 allalaadimist
5
docx

Realismist postmodernismini

...häälikutel. Charles Baudelaire -> (1821-1867) Prantsusmaa. ,,Kurja lilled" Paul Verlaine-> (1844-1896) ,,Luulekunst" Arthur Rimbaud -> (1854-1891) ,,Illuminatsioonid" Stéphane Mallarmé -> (1842-1898) ,,Fauni pärastlõuna" Walt Whitman-> (1819-1892) Ameerika. ,,Rohulehed" loodust kirjeldav. Modernism 19. ja 20 sajandi uuenduslikkust taotlevate kirjandusvoolude ühisnimetus. Modernistlik kirjandus tekkis Prantsusmaal vastukaaluks realismile. Modernisliku kirjanduse olulisteks joonteks võib pidada üksikisiku ehk indiviidi ja moodsa ühiskonna probleemide tõusmist temaatilisse keskmesse, kriitilist ...

Kirjandus - Keskkool
60 allalaadimist
62
docx

Kirjanduse lõppueksami materjalid

...b: ,,elu möödub lennates ja mõtte annavad ainult heateod". Aastaid hiljem saadab õpetaja kirja armastatule. Nende vahel on pinged. Neiu räägib surivoodil, et ta on terve elu armastanud õpetajat. Rousseau ütleb, et see pole loomulik. Loomulik on armastus ja armastada. 3. Postmodernism kirjanduses Postmodernism on kirjanduslik ja kunstiline vool ning arhitektuurisuund. Üldisemalt võib postmodernismi pidada globaalseks kultuuriliseks hoiakuks, mis järgneb (ladina keeles post) modernismi hoiakule edenemise mõttes või lihtsalt ajalises tähenduses. Postmodernismi ühtsete...

Kirjandus - Keskkool
64 allalaadimist
99
doc

11. klassi kirjanduse eksami konspekt + raamatu kokkuvõtted

...Gustav Suits, Johannes Aavik ning Villem Grünthal Ridala · Kaastööd tegid Jaan Oks, Aino Kallas, Anton Hansen Tammsaare, Eduard Vilde ja Marie Under · Rohkem euroopalist kultuuri, olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks! · Tegeleti uus-romantisimi ja modernismiga. · Ilmus ajakiri ,,Noor-Eesti" 6 numbrit · Ilmus 5 albumit, millest kõige hinnatum oli III, see sisaldas prantsuse sümbolistide luulet, kõige tuntum sümbolist Charles Baudelaire, kõige tähtsam teos ,,Raibe" · Loodi kirjastus Noor-Eesti, mis töötas veel 30ndatel aast...

Kirjandus - Keskkool
312 allalaadimist
2
doc

Modernismi mõisted

1 modernism- uuenduslikkust taotlev kirjandusvoolude ühisnimetus tekke eeldus- tööstusrevolutsioon Euroopas ja urbaniseerumine 2 dekadentism- vastuolulist üleminekumeeleolu kajastav liikumine kultuurimaailmas 3 estetism- arusaam, et kunsti eesmärk on temas eneses; aluseks on kunsti sõ...

Eesti keel - Keskkool
344 allalaadimist
33
rtf

Kirjanduse eksam erinevad PILETID

...ell ja romaan. Naturalistlike teostega saavutas maailmakuulsuse prantslane Emile Zola. Realismi klassikud on inglane Charles Dickens, prantslane Honore de Balzac, venelased Lev Tolstoi, Anton Tsehhov jt. Eesti kirjandusse tõi realismi Eduard Vilde("Külmale maale"1896) 20. sajand - modernism 20. sajandi esimest kümnendit peetakse modernse (nüüdisaegse) maailma alguseks. Seda iseloomustas uus (teine) tööstusrevolutsioon ja tehnika võidukäigu algus (1914. aastal sõitis maailma teedel juba üle kahe miljoni auto). Tänu tehnika arengule sündisid uued kunstialad: fotograafia ja film. Ki...

Kirjandus - Keskkool
65 allalaadimist
7
doc

Sümbolism, realism, naturalism, modernism, sümbolism, impressionism

...dkonda kajastavad tekstid. 1827 "Tamerlan ja teisi luuletusi" - Tema esik teos/kogu 1839 "Usheri Maja Kukk" 1840 "Groteskid ja arabeskid" - kahe köiteline kogu. 1842 "punase surma mask" "Kaev ja pendel" - novellid 1845 poeem "Kaaren" MODERNISM (pr k. moderne - uudne , nüüdisaegne) tekkinud prantsusmaal vastukaaluks realismile. uuendlikkust taotlevate kirjandusvoolude ühisnimetus. I periood - 19 saj lõpu UUSROMANTISM, mis algab dekadentsiga, keskmeks saab sümbolism, selle ümber põimvad estetism, impressionism etc. - kõik need voolud va...

Kirjandus - Keskkool
132 allalaadimist
82
doc

KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017

...t (teadustekst ideaalsest riigikorrast ja idee sellest, et inimese töö mahu suurus on võrdne tema vara suurusega. Eraomand pärandamatu.) Emile (lapse kasvatusest, vaimse ja füüsilise arengu kooslus, vabakasvatus). Lisaks eelnevalt mainitud ,,Arutlus küsimuse üle..." 22. POSTMODERNISM KIRJANDUSES Hakatakse rääkima globaliseerumisest ja üleilmastumisest. Arvuti ja internet, mobiilside. Kunstis ja kirjanduses tuleb uus nähtud ­ postmodernism ­ kõik müügiks. Kirjanduses pole Künnapase lemmik, on igasuguseid oma stiile seal, mingi osa isegi nauditav, üks osa selline, et kuna pole enam tabu...

Kirjandus - Keskkool
64 allalaadimist
54
docx

Kirjanduse eksamipiletid

...eliszanrid olid novell ja romaan. Naturalistlike teostega saavutas maailmakuulsuse prantslane Emile Zola. Realismi klassikud on inglane Charles Dickens, prantslane Honore de Balzac, venelased Lev Tolstoi, Anton Tsehhov jt. Eesti kirjandusse tõi realismi Eduard Vilde. 20. sajand - modernism 20. sajandi esimest kümnendit peetakse modernse (nüüdisaegse) maailma alguseks. Seda iseloomustas uus (teine) tööstusrevolutsioon ja tehnika võidukäigu algus (1914. aastal sõitis maailma teedel juba üle kahe miljoni auto). Tänu tehnika arengule sündisid uued kunstialad: fotograafia ja film. Ki...

Kirjandus - Keskkool
29 allalaadimist
10
doc

Modernismi referaat

MODERNISM Referaat Tartu 2012 1. SISUKORD.................................................................... 2 2. SISSEJUHATUS............................................................. 3 3. MODERNISM...................................................................4 3.1 Põhiolemus / Uusromantism....................................

Eesti keel - Keskkool
65 allalaadimist
58
doc

Kirjanduse eksam

... Nende meeliszanrid olid novell ja romaan. Naturalistlike teostega saavutas maailmakuulsuse prantslane Emile Zola. Realismi klassikud on inglane Charles Dickens, prantslane Honore de Balzac, venelased Lev Tolstoi, Anton Tsehhov jt. Eesti kirjandusse tõi realismi Eduard Vilde. 20. sajand - modernism 20. sajandi esimest kümnendit peetakse modernse (nüüdisaegse) maailma alguseks. Seda iseloomustas uus (teine) tööstusrevolutsioon ja tehnika võidukäigu algus (1914. aastal sõitis maailma teedel juba üle kahe miljoni auto). Tänu tehnika arengule sündisid uued kunstialad: foto- graafia ja fi...

Kirjandus - Keskkool
194 allalaadimist
33
odt

11. klassi kirjanduse eksam

...ana räägitakse erootikast. Sageli kasutatakse nimetust kriitiline realism. Tekivad tüüpilised tegelased. Puskin ja Lermontov on üleminekukirjanikud. Suurim esindaja Balzac. Põhizanriks kerkib romaan. Tsehhov, Dostojevski, Tolstoi. Eesti kirjanikest Tammsaare. 20.saj Modernism toimub teine tööstusrevolutsioon, tehnika võidukäik. Toimus palju teaduslikke avastusi. Sigmund Freud. Kirjanduses hakati väga palju eksperimenteerima. 26 Toimub kaks maailmasõda. Sümbolism tekib Prantsusmaal, eriti levib luules. Otsiti k...

Kirjandus - Keskkool
379 allalaadimist
112
doc

12. klassi kirjanduse lõpueksami/koolieksami piletite põhjalikud vastused

...enesekindlaks, jääb kindlaks oma seisukohale IV osa – lahkukasvamise lugu, Indrek-Karin, partnerile tähelepanu pööramine V osa – elutöö, Pearu-Andres – kummal oli rohkem õigust, uus armastus Indrek-Tiina, noorte suheterägastik, sihikindlus (Tiina) Pilet 6 1. Postmodernism kirjanduses, „Sügisballi” analüüs 20. sajandi 90ndad aastad. Postmodernism on kirjandussuund, mis 1) jätkab modernismi 2) vastandub modernismile ja eitab seda. Sellega käib kaasas suur vennastumine, suureneb vabadus, tõuseb elutempo, suureneb tehnika mõju inimesele. Süvenevad võõr...

Kirjandus - Keskkool
116 allalaadimist
53
doc

Kirjanduse eksami piletid

... Nende meeliszanrid olid novell ja romaan. Naturalistlike teostega saavutas maailmakuulsuse prantslane Emile Zola. Realismi klassikud on inglane Charles Dickens, prantslane Honore de Balzac, venelased Lev Tolstoi, Anton Tsehhov jt. Eesti kirjandusse tõi realismi Eduard Vilde. 20. sajand - modernism 20. sajandi esimest kümnendit peetakse modernse (nüüdisaegse) maailma alguseks. Seda iseloomustas uus (teine) tööstusrevolutsioon ja tehnika võidukäigu algus (1914. aastal sõitis maailma teedel juba üle kahe miljoni auto). Tänu tehnika arengule sündisid uued kunstialad: fotograafia ja film. Ki...

Kirjandus - Keskkool
82 allalaadimist
42
docx

Sissejuhatus 20. Sajandi kirjandusse

...i „Loomise ja futurismi manifest“  Julmus, vägivald, ebaõiglus, muutused ainult läbi jõu Vladimir Majakovski- luuletaja on prohvet ja tõekuulutaja. Maailmavaade ei sobinud kommunismiga  Märgiline luuletus „Pilv Pükstes“  Vene telegraafiaagentuur Modernismi voolud  Sümbolism- inimese siseelu, metafoorsus  Futurism- tulevik, kiirus, tehnika areng  Sürrealism- „mina“ sügavused, alateadvus, unenäod, olek „reaalsuse peal“  Ekspressionism- inimese siseelu, kujundid, katastroofieeline seisund  Eksisten...

Kirjandus - Keskkool
36 allalaadimist
37
docx

Kirjanduse lõpueksam 2011

...agu ,,Ingi raamat", sisaldavad mõtisklusi aega ja olude üle ning on täis kaotusevalu ja ahastust. Visnapuu rikastas eesti luulet tunde- ja mõtteluulega ning arendas eesti keelt ja vormi. 11. PILET VALGUSTUSKIRJANDUS , VOLTAIRE'I, ROUSSEAU' KIRJANDUSLIK TEGEVUS POSTMODERNISM KIRJANDUSES, ,,SÜGISBALLI" ANALÜÜS Valgustkirjandus e valgustusajastu ideedest kantud kirjandus (17-18 saj), millele oli iseloomulik sügav usk mõistuse jõusse ja inimväärikusse, samuti hariduse ja kultuuri nõutamine laiemale rahvahulgale. Valgustusaja kirjanikud tegutsesid ka filosoofide, ensüklop...

Kirjandus - Keskkool
29 allalaadimist
3
odt

Sümbolism, impressionism, modernism, dekadents

...lle ja lõpetab kiirustades. Poe jaoks on tähtis "optimaalne pikkus" ja efekt. Poe proosa: Õudusjutud, Dektetiivi lood, Ulme. Teosed: 1827 "Tamerlan ja teisi luuletusi" , 1839 "Usheri maja hukk" , 1840 " Greteskid ja anarlestid" , 1842 "Punase surma mask", "Kaev ja pendel", 184 "Kaaren". Modernism 19.09.2011 Tuleb pr. keelest modern- nüüdisaegne. 19 ja 20saj uuenduslikkus taotelvate kirjandusvoolude ühisnimetus. Tekkis prantsusmaal vastukaaluks realismile. 19 saj lõpul uusromantism. Teemad: dekatism, sümbolism, impressionism. 20saj algul avansardim. teemad: futurism, kubism, ekspresionism,...

Kirjandus - Keskkool
15 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun