Sõnu seletav sõnaraamat

Monomeer - keemiline aine, mis suhteliselt kergesti moodustab polümeerseid molekule.  Monomeeri väikesed molekulid võivad liituda omavahel või mõne teise monomeeri  molekulidega.
Magnetkäivitid on elektromagnetlülitid, mida kasut.
Markeeritud on ka katlakere soojaisolatsioon 11. Unex CH ja selle täiustatud modifikatsioon Unex CHB tüüpi katlaid toodeti tootlikkuse vahemikus 750 kuni 15000 kg/h töösurvel 10 või 12 bar. Katla kasutegur on firma andmetel 0,84…0,85. Võrreldes sama tootlikkusega horisontaalsete leektorukateldega vajavad vertikaalsed leektoru katlad masinaruumis vähem pinda ning suurema aurutootlikkuste tõttu laevadel eelistatumad.

Max gz on mitte vähem kui 30° kreeninurga juures ja suuruselt mitte vähem kui 0,20 m . E. Algmetatsentri kõrgus GM0 arvestades vedeliku vabapindade parandusi on vähemalt 0,15 m . F. Kaadumisnurk Φv peab olema mitte vähem kui 60°. G. Kreeninurk Φp reisijate kogunemisel võimalikult kõrgemale tekile 4 inimest ruutmeetrile ei ületada 12°. Kreeninurk Φh tsirkulatsioonil ei tohi ületada 10°.
Mere oõhjaloomastiku ehk zoobentose moodustavad kõik loomad, kelle elupaigaks on merepõhi. Siia kuulub esindajaid väga paljudest loomarühmadest: ainuraksed, käsnad, ainuõõssed, mitmesugused ussid, koorikloomad, ämblikulaadsed, putukate vastseid, sammalloomi, okasnahsed, poolkeeliksid ja isegi selgroogsed-kalad. Üsna mitmekesised on põhjaloomastiku-organismid ka oma eluviisi poolest.
Magnetkaldeks ehk magnetdeklinatsiooniks (variatsioon) ja tähistatakse tähega d.  Kui kompassinõela põhjapoolne ots kaldub tõelisest meridiaanist paremale poole, on magnetkalle idapoolne (E), mis loetakse positiivseks (+).  Kui kompassinõela põhjapoolne ots kaldub tõelisest meridiaanist vasakule, on magnetkalle läänepoolne ja loetakse negatiivseks.

Muna koaguleerumistemperatuur on 57 ° C, munavalgel 55…60 ° C, rebul 56…70 ° C. Brutoenergiat (kcal/g) on munavalgel 5,7, rebul 8,1. Munavalge külmub temperatuuril –0,45 ° C, rebu –0,65 ° C. Terve kanamuna võib ilma külmumata jahtuda –1…–2 ° C-ni. Pikem säilitamine temperatuuril –3…–4 ° C viib külmumise järel muna purunemisele.
Mahukese – centre of buoyancy B – laeva veealuse osa geomeetriline keskpunkt Metatsenter – metacentre M – mahukeskme liikumistrajektoori kõverusraadiuste lõikumispunkt; punkt, kus läbi mahukeskme tõmmatud vertikaalsirge lõikub diametraaltasandiga; punkt püsib kohal kuni umbes 15-kraadise kreeninurgani.
Meta - data to allow RCDS usage; • Familiar chart display; • Issued by Hydrographic Offices according to IHO S-61 Standard; • Most routine navigation tasks achievable on the paper chart can be accomplished with the use of RNCs in RCDS; and • Updates are regularly supplied in line with the paper chart.

Marjas 5000 – 10 000 tükki, tavaliselt 8000–9000. MARJA LOENDAMINE Täpsema tulemuse annab kaalumismeetod, mille puhul kaalutakse kogu emaskalalt lüpstud mari, loendatakse sealt võetud väikeses, 2–3 g kaalutises sisalduvad marjaterad ja arvutatakse, kui palju marjateri oli kogu saadud marjakoguses.
Membraan on kinnitatud perliidiga täidetud vineerist kastide külge, mis moodustavad esimese soojusisolatsiooni kihi, mille paksus võib olla kuni 200 mm. Esimese isolatsioonikihi välispoolse pinna külge on kinnitatud teine barjäär, mille ehitus on analoogiline esimese barjääri ehitusega.
Merepõhi - ground Peiling- bearing Mõõnahoovus- ebb Peilingut võtma- to take bearing

Mouldtech - i kaubamärki kasutab tuntud Skandinaavia luksusjahtide-ja kaatrite tootja Luksusjaht AS, mis toodab Arcona jahte jaDelta Powerboats kaatreid. Luksusjaht AS töötajad omavad rohkem kui 10 aastast kogemust ja häid teadmisi luksusjahtide ja kaatrite tootmisel.
Mehaaniliselt on mõeldav. Tegelikult mõjub siin lisaks nähtavusele aga ka niitide poolt tekitatavd hüdrodünaamilised väljad, mis sõltuvad niidi materjalist ja struktuurist ning ka rakenduskoefitsientidest (pingetest niitides). Valdavalt valitakse niidi diameeter suhtest
Merenduses on üheks selliseks valdkonnaks laevaliikluse juhtimine.

Meriforell – saak 2000.a. 20 t, 2004.a. 7 t koeb 55 jões ja ojas, neist 30 suubub Soome lahte, 11 Liivi lathe ja 14 asub saartel • AHVEN – 2004.a. püüti põhiliselt Pärnu lahest ja Väinamerest 666 t Harrastuspüüdjate osa on oluline, eriti Pärnu lahes.
Mageveelinnud – Merivardid(tuttvart, punapea-vart), sinikaelpart, piilpart, luitsnokk- part, rägapart, jääkoskel, hallhani, sarvikpütt, tuttpütt, naerukajakas, väikekajakas, jõgitiir, mustviires, väiketüll, vihitaja, veetallaja, tiigikana, vesikana.
Meritüll – mustad jalad, muidu sarnane eelmisele.

Mootorlaevade abi - katelde toiteveesüsteemides kasutatakse tavaliselt soojaveekasti (“hot well”, “тёплый ящик”). Soojaveekast on kondensaadi kogumistsistern, mis tavaliselt jagatakse horisontaalse vaheseinaga ülemiseks ja alumiseks osaks.
Mootoritel on   suurem   silindriõli   erikulu   kui klappidega otseläbipuhke korral. Mootori koormuse tõusuga õlikulu suureneb. Silindriõli   koguse   doseerimisel   tuleb   jälgida   mootori   valmistajatehase   juhiseid.
Mage - ja merevees vahemikus 5 – 120mg/l. JBL-i poolt välja töötatud kompensatsioonimeetod tagab täpsed ja usaldusväärsed tulemused isegi sellises akvaariumivees, mis on turbafiltrite ja ravimite tõttu parajalt häguseks muutunud.

Massiühikuks on põhiliselt tonn = 1000 kg (metric ton), anglosaksi maades kas pikk tonn (long ton, 1016 kg) või lühike tonn (short ton, 954 kg). Seepärast tuleb kaubadokumentides alati pöörata tähelepanu sellele, millist tonni on kasutatud.
Merevägi on totaalkaitse üks osa, aga suurt osa merehõive takistamisest mängib redulaevastik. Eesmärk on säilitada oma laevastik täielikul määral, mistõttu on palju investeeritud tänapäevasesse tehnikasse ja raketisüsteemidesse.
Mes - jaam Mahutavus (inimest) MES 1 (vööripoolne PP) 4x101=404 MES 2 (vööripoolne VP) 4x101=404 MES 3 (keskosa PP) 4x101=404 MES 4 (keskosa VP) 4x101=404 MES 5 (ahtripoolne PP) 4x101+51=455 MES 6 (ahtripoolne VP) 4x101+51=455

Mahutavus tähendab laeval, palju laeval sees ruumi on. 1 registertonn = 2,83 m3. Näiteks laeval Prinzezzin Victoria Luisel on mahutavus 4409. See summa tuleb korrutada 2,83 m3. 4409x2,83=12477m3. Seega on laevas sees 12477m3 ruumi.
Madalpinge - , vahelduvvoolu- ja kõrgepingeahelates laiendatakse voltmeetri mõõteulatust pingetrafode abil, mille primaarmähis rööpühendatakse vooluvõrku ning sekundaarmähisega ühendatakse 100 V nimipingega voltmeeter.
Munatoodang 180 - 220 muna aastas, munad hele- kuni tumepruunid, keskmise massiga 58-60 g. Uaiendoti kanatõug on aretatud USA-s 1860. a. paiku kot¨ini, hamburgi, braama, leghorni, dorkingi ja orpingtoni kanatõugusid kasutades.

Mahutavus on kauba näol kuni kolm tonni või inimesi 20+2. Laev on relvastatud kahe 12,7 mm kuulipildujaga ja ühe 120 mm miinipildujaga. Tänu oma madalale süvisele ja jugakäiturile on võimalik päris kaldale sõita.
Minimaalset 10 - tunnist puhkeperioodi vähendada kuuele järjestikusele puhketunnile eeldusel, et selline vähendamine ei kesta üle kahe ööpäeva ja tagatakse vähemalt 70 tundi puhkust seitsmepäevase perioodi jooksul.
Märkuseks – 0-veeliinitasandil on pindala, kuid mahuline väärtus puudub Laeva ujuvuskeskme abstsiss xB (IMO kasutab tähist XB) asukoht piki laeva koos raskuskeskme abstsissiga xG (või XG) määravad laeva trimmi.

Meetodiks on keerata tühi kraananool või losspoom äärmisse põikasendisse ettemääratud kaldenurga all. Peale esimese kreeninäidu võtmist keeratakse nool või poom sama kaldenurga all vastaspardasse.
Mõõdud on mõni sajandik mm) ja sealt pääseb kütus edasi teistesse soontesse, millised on freesitud teistpidi ja kütus pääseb sealt edasi süsteemi oma teed jätkama ● radiaalsoontega filtrid.
Mere lõuna - ja keskosas esineb arvukalt soojalembeseid ripsloomi (Helicostomella subulata) ja keriloomi (Synchaeta spp.). Põhja-, Soome ja Riia lahes esinevad mageveelised liigid perekonnast Keratella.

Momendiks on gaaside rõhk silindris langenud madalamaks ressiivris olevast rõhust, mistõttu värske õhk paiskub ressiivrist silindrisse ning algab silindri läbipuhumine ja täitmine värske õhuga.
Murrujoone peal – Soomuste ridade arv ülalpool küljejoont Murrujoone all - Soomuste ridade arv allpool küljejoont Maksimaalne soomuste arv küljejoones Karpkala: 5–6 (32) 33 ________________ 40 5–6
Munavalges on kuivainet 12,1%, sellest proteiini 10,6%, rasvu 0,03%, süsivesikuid 0,9% ja mineraalaineid 0,6%. Kanamuna koor sisaldab 95,1% anorgaanilist ainet, 3,3% toorproteiini ja 1,6% vett.

Mere põhjaloomastik e. zoobentos…ainuraksed, käsnad, ainuõõssed, mitmesugused ussid, koorikloomad, ämblikulaadsed, putukate vastsed, sammalloomad, okasnahksed, poolkeeliksid, selgroogsed (kalad).
Membraan - ;hammasrataspump. c)Jugapumbad- pumpamine toimub mingi teise vedeliku, auru või gaasi joakineetilise energia arvel. Kasutatakse nii otseselt pumpamiseks kui ka ainetesegamiseks.
Masinaruumi personaalil on keelatud teostada töid töötava mehhanismiseadme läheduses, millel puudub kaitse ( kaitsekate või võre). 11.Käivitada ja juhtida mehhanismi omamata selleks vastavat luba.

Mõne kü - ga. Tehniline järelvalve: on laeva ning selle seadmete ja varustuse vastavuse kontrollimine rahvusvahelistes konventsioonides ning käesolevas seaduses sätestatud nõuetele.
Männil on vaigurikas keskmise kõvaduse ja tihedusega (530 kg/m 3) võrdlemisi vastupidav ja hästitöödeldav puit, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui ka väliskonstruktsioonides.
Manluugi mõõtmed on ca 600  450 mm. Tankid on varustatud õhutustoruga ja ka vedeliku taseme mõõtmiseks vajaliku peilimistoruga, mille ülaots on tavaliselt suletud vintkorgiga.

Markeerimise viise on mitmeid. Nt esimese seekli viimane toega lüli ja teise seekli esimene toega lüli värvitakse valgeks ja kontraforsidele mähitakse pehmest traadist margid.
Machine - pressed under a pressure of 3-6t. The rockhopper sections are fixed to the ground rope of the trawl and make it possible to "jump" over stones on the bottom.
Meristilised tunnused on tihti heaks diagnostiliseks näitajaks süstemaatikas ja kalade määramisel. Bilateraalsete loendatavate tunnuste – paariliste uimede kiirte, küljejoone

Millisel eesmärgil on töös kasutatud võrdlevaid tabeleid? Tänan küsimuse ees- minu eesmärgiks oli võrdlustabeleid teha, et näha kruiisilaevade arengut 100. Aasta jooksul.
Madalrõhukatlad on aurukatlad töörõhuga kuni 2 MPa. Mootorlaevade abikateldest ja utilisatsioonikateldest enamik ning eranditult kõik leektorukatlad on madalrõhukatlad.
Marpol - Marpol 73/78 - on üks olulisemaid Rahvusvahelise mereorganisatsiooni (IMO) konventsioone, mille eesmärk on ennetada merereostamist laevaheitmetega.

Mõõdutoru on suletav klapiga, mille sulgemisel on võimalik mõõdikut hooldada või remontida normaalsetes tingimustes, kartmata lasti aurude pihkumist tankist.
Munatoodang 160 - 180 muna aastas, muna helepruun, keskmise massiga 58-60 g. Australorbi kanatõug on aretatud Austraalias mustast orpingtoni kanatõust valiku teel.
Moa - Memorandum of Agreement), milles muuhulgas lepitakse kokku laeva ostuhinnas, selle maksmise ja laeva koos dokumentidega üleandmise piirtähtajas.

Männienamusega puistute – männikute – pindala Eestis on umbes 710 000 ha. Mänd kasvab kiiresti, tema iga võib ulatuda 300…400 aastani ja kõrgus 45 meetrini.
Madal rannikumeri on tugevalt mõjutatud tuulelainetest, mis laineharjade murdudes tekitavad rannalähedasi hoovusi ning erodeerivad merepõhja ja rannajoont.
Metsamajandamise sertifitseerimine on mõeldud metsamajandajatele ja metsaomanikele, kes soovivad metsas tegutseda vastavalt FSC sätestatud printsiipidele ja kriteeriumitele.

Manillatross - valmistatakse metsiku banaani Kaugemal kui 3 miili lubatakse ainult sellist hooldus, ohutustehnika tuleb lisaks kasutada paraadtreppi.
Mageveekalad on kalad, kes üldjuhul kogu oma elu veedavad magedas vees (jõgedes ja järvedes). 41% kõigist tuntud kalaliikidest on mageveekalad.
Magistraalvõrk on selline võrk, kus peajaotuskibist tulevale kogumislatile ühendatakse järjestikku mitu jaotuskilpi, millest toidetakse tarviteid.

Mõrd - juhtaia, tiibade, mis moodustavad kariaia ja ühe või mitme pujusega varustatud kuni kahe pealt kinnise mõrrakerega lõkspüünis.
Mageveeparandus – fresh water allowance FWA – süvise kasv või kahanemine laeva soolasest veest magedasse või magedast soolasesse üleminekul.
Maakera raadius on 6370 km. Maksimaalsed kõrguste vahed kõrgeimate mäetippude ja sügavaimate süvikute vahel jäävad ainult 20 km piiridesse.

Mereväe uurimisinstituut on peamiselt spetsialiseerunud sõjalise otstarbega uuringutele, mille eesmärk on omade vahenditega tõsta sõjalist võimekust.
Mahuga koldes on piisavalt pikk nende soojenemiseks, süttimiseelsete protsesside täielikuks kulgemiseks ning ühtlaseks segunemiseks õhuga.
Maitsmiselundid – tundlike närvilõpmetega maitsmispungad paikevad suuõõnes, neelus, x. sögitorus kuid ka kõikjal mujal, sh kehapinnal.

Mainitud struktuurihälbed on puude haigused, mis muutuvad vigadeks alles siis, kui puidust on saanud tooted. Oksad on puude elutalitluseks vältimatud.
Marmorrahnude stoovimistegur on 0,4…0,5 m3/t, plaatidel 0,5…0,6m3/t. Klaasi veetakse puust kastides, mis laeva lastiruumis asetatakse püstasendisse.
Maailmameri on jaotunud poolkerade vahel ebavõrdselt: põhja poolkera katavad ookeanid ja mered 61% ja lõuna poolkeral 81% pindalast.

Megeri kerra on paigaldatud käsitsi vändatav püsimagnetiga alalisvoolugeneraator nimipingega 500 või 1000 V, mis toidab logomeetrit.
Malapteruridae on ainuke sägaliste grupp kellel on hästi arenenud elektrilised elundi; kuigi need elundid on laialt levinud sägades.
Malapterurus electricus on kõige aktiivsem ajavahemikul 4-5 tundi pärast päikeseloojangut, sellel ajal on küttimise ning toitumise tippaeg.

Masinatelegraaf on nurga ülekandmise sünkroonseade, mille abil peetakse kahepoolset sidet komandopunktide ja laeva masinaruumi vahel.
Meriforellil on ka paikne vorm, jõeforell (bioloogiliselt on tegemist sama liigiga), kes elab jõgedes kogu elutsükli vältel.
Marmorrai on põhjaeluviisiga, elutseb kivistel rahudel ning meriheina väljadel, samuti ka liivastel ja mudastel põhjadel.

Muusika transleerimiseks on laeval üldtranslastsioonisüsteem, valjuhäälditel on reguleerimisnupud ja need on paigutatud üldruumidesse.
Mollirandla – on peeneteraliste setetega, tavaliselt vaga lauge rannaku ja kinnikasvamisele kalduva kuhjerannaga randla.
Mudilased – Läänemeres neli liiki: must mudil, kollekas pisimudil, väiksesilmaline mudilakene ja väike mudilakene.

Maailmameres on keskkonnatingimused Maismaal on geograafiline muutlikkus palju ühtlasemad ja pelagiaali keskmine suurem.
Merevees on nitraatide sisaldus tavaliselt 0,2-0,4 mg/l. Mõned tsüanobakterid kasutavad molekulaarset lämmastikku.
Madrus - vaatleja kuuleb laeva liikumisel tihedas udus eespoolt kostvat pikka helisignaali iga kahe minuti järel.

Metatsentriraadius e. põik metatsentriraadius on BM Jx BM = [m] ; ∇ 2. Piki metatsentriraadius on BML JF [m] ; BM L = ∇
Märg hülss on silinder mille välimine pool on jahutussärgi üks osa, mis puutub pidevalt kokku jahutusvedelikuga.
Mõõtepingi pikkus on 2,1 m, kõrgus 1,05 m. Kahe meetri pikkuse metsamaterjaliga täidetud mõõtepingi mass on umbes 3 t.

Marpol – convention fot the Prevention of Pollution from Ship – mere naftareostuse vältimise konvensioon.
Mõjutavateks teguriteks on aretus, päritavus, söötmine, kasvukeskkond, vanus, kala liik, kas on suguliselt küps või mitte.
Munatootja on Hiina 26 miljoni tonniga, kusjuures munatoodang kasvab seal äärmiselt kiiresti – ca 9% aastas.

Masinateenistuse juhiks on vanemmehaanik. 2.2.6.2.2. Masinateenistusse kuuluvad kõik mehaanikud, motoristid ja elektrikud.
Meripuukide ehk skorpeenide, kelle üks liik esineb meil Mustas meres, lõpusekaantel paiknevad mürgised ogad.
Meridionaalosa on meid huvitava paralleeli kaugus ekvaatorist ekvaatoriminutites mõõdetuna piki meridiaankaart.

Merisutt on parasiitkala, kes klammerdub suuremate kalade külge, et imeda nende verd ja pehmeid kudesid.
Muutustele - tekkivad soojuspinged võivad purustada ühenduskohti ja tekitada lekkeid valtsitud torudes.
Magnetpeilinguks nimetatakse nurka magnetmeridiaani ja vaatleja silma ning mingit objekti läbiva püsttasandi

Mahuti on täitetoru ülesurve all, siis laeva staatika ülesannetes on see last nagu sama massiga
Majanduslikult tähtis on ta Musta ja Kaspia mere äärses piirkonnas, mille soojas kliimas kasvab vähk kiiresti.
Mehaanilised manomeetrid - Mehaaniliste manomeetrite töö põhineb rõhupoolt tekitatud deformatsiooni mõõtmisel.

Maailmameres on sekundaarprodutsendid tavaliselt taimedest ja vetikatest toituvad loomad (fütofaagid).
Meridionaalosade vahe on kaugus ekvaatoriminutites kahe antud paralleeli vahel mõõdetuna piki meridiaankaarti.
Majandamistegevuse pika - ajalised eesmärgid ja vahendid nende saavutamiseks peavad olema selgelt formuleeritud.

Mõnes sadamas on gaasiveolaeva sisenemisel või väljumisel teiste laevade liikumine üldse keelatud.
Mureeni liha on maitsev , seda hindasid kõrgelt juba vanad roomlased, kuid veri on väga mürgine.
Maksimaalselt 3 - 4 kuud (mai-sept). Septembris toimub väljapüük ja talvitustiikidesse asustamine.

Mereökoloogia on teadus seostest mere keskkonnatingimuste ja elustiku erinevate komponentide vahel.
Metsikud viljapuud on looduses dekoratiivsed, nende viljad aga sügisel ja talvel söögiks imetajatele.
Mariners on their vessels are competent to carry out the duties they are expected to perform.

Maksimaalne veojõud on äärmise pingutuse korral maksimaalselt rakendatav jõud (vanker porist välja)
Mittereverseeritavad pumbad on varustatud ülelaskeklappidega . Laagritena kasutatakse tavaliselt liuglaagreid.
Mõõtühikuks on kuupmeetrid. Kuskil ei tohi üle parda visata plastikut ja sünteetilisi aineid.

Mootoritel milledel on olemas imiklapp tuleb enne plunzerpaari vahetust kontrollida imiklapi tihedust.
Metaan – 83 °C, eteen +9 °C), on nende taasveeldamine võimalik ainult kaskaadseadme
Minorkad on lihtharjaga, eriti suurte valgete kõrvalappidega ja musta värvust jalgadega.

Munakoore tugevus on munade tööstuslikul tootmisel (mehhaanilisel kogumisel) äärmiselt oluline.
Meridiaanid on projekteeritud silindri sisepinnale ja õgvendatud paralleelseteks sirgeteks.
Merisiig – külmalembene kala, kõige arvukam Läänemere põhjapoolsetes piirkondades.

Mereliigid on levinud peamiselt sügavates veekihtides, mageveeliigid ülemistes kihtides.
Maailmameri – Maa hüdrosfääri osa. 70,8% maakoore pindalast kattev katkematu veekht.
Marjaterad merepõhja - le ja hukkuvad seal hapnikupuuduse ja teiste ebasoodsate tingimuste mõjul.

Mõõnahoovus - ebb Otsa ära andma- to let go Otsa ära andma- to let go Peiling- bearing
Merepoolseks piiriks on suureneva kaldega kitsas üleminekuala, mida nimetatakse šelfi kulmuks.
Meritint – saak aastas 200 t. Arvukus kõigub tsükliliselt, koelmudnPärnu jões.

Maitse poolest on need liigid nii sarnased, et maitsmiskatsetes pole suudetud vahet teha.
Millist peilingut nimetatakse loksodroomiliseks. 3. Koha määramine kahe rõhtnurga järgi.
Mineraalelementide kelateerimine on protsess, kus II-valentne mineraalelemeent seotakse aminohapete külge.

Mõrdade suures on väga erinev, ulatudes paarikümnest sentimeetrist kümnete meetriteni.
Madala soolsusega on seotud ka mereliste taimeliikide suhteliselt väike arv Läänemeres.
Maailma kalavarud on kasutatud maksimaalselt võimalikul tasandil. Palju on ülepüütud.

Maailmamere vesi on kihistunud tiheduse järgi, kihid on üksteisest hästi isoleeritud.
Magistraalsüsteem - siin saavad alajaotuskilbid toidet peajaotuskilbilt läbimagistraali.
Munatoodang 170 - 240 muna, keskmise massiga 58-60 g, munakoor tume- kuni punakaspruun.

Mäetipp on suletud pinnavorm, Ta koosneb Piiratud nõlvadest ja jalamijoontest.
Mürgid on kahandanud enim lõhet, turska, meriforelli ja ogalesta paljunemist.
Majanduslikult tähtsamad on räim, ahven, meritint, lest, tuulehaug, samuti koha,särg ja vimb.

Mirai on varustatud suurepärase navigatsioonivõime ja jääle vastupanuga.
Minimaalsete püstuvus - ja ilmastikukriteerimi nõuetega ulatuse, pindalade ja suurima õla
Merivart – Heleda kõhualusega, Venemaa põhja osa. Tundra- ja taiga järv.

Metatsentriline kõrgus – metacentric height GM – põikmetatsentri ja raskuskeskme vahe.
Magneesium – taimedes on Mg võtmeelement, ilma Mg-ta e toimu fotosünteesi.
Metüüli - atsetüleeni- 1060 2G/2PG - propadieeni segud (Methyl-acetylene-

Maismaa osa nimetatakse rannaks, veealust osa aga rannanolvaks ehk rannakuks.
Marmorrai on varitsev röövkala, kes töötab elektriga, et saaki püüda.
Minorka kanatõug on oma nimetuse saanud aretuspaigast, Minorka saartelt Vahemeres.

Mounted on specially strengthened transverse girders, is the trawl winch.
Mudelarvutusi - lubavate saakide prognoosimine jne. Tehniliste meetmete rakend.
Madrus - vaatleja näeb ees laeva, mis on välja pannud sellised tuled.

Marmorrai keha on pehme ja lõtvunud, ja täielikult puuduvad nahapealsed ogad.
Metatsentri kõrgus – height of the metacentre KM – metatsentri kõrgus kiilust.
Mirai on kunagise tuumaenergia jõul liikuva laeva MUTSU konvektsioon.

Manillatross - valmistatakse metsiku banaani leherootsudest saadavast kiust.
Moreenirandla – on moreenis kujunenud laugnolvalise murrutusrannaga randla.
Miinitraaleril on lisaks käigutuledele kolm kolmnurgselt asetsevat ringtuld.

Ming - fish-in-manitoba/ http://www.carpland.co.uk/spodding.htm
Muda - on veega segunenud kleepuv savikas­aleuriitne sete. 
Mõõteriistad - voltmeeter, ampermeeter, wattmeeter, oommeeter,hertsmeeter.

Meriforell – on lõhele lähedani nii välimuselt kui ka eluviisilt.
Milleks põhirežiimil on tavaliselt raskekütus ning erirežiimidel diislikütus.
Mäehari on avatud kahest suunast, ühendatud on pikk tippude kogum.

Mikroelementidest on kalatoitudes eelkõige joodi, seleeni, rauda ja tsinki.
Meritikrid on õrnemad kui Põhjamere omad (sisaldavad rohkem vett).
Merivarblane – küürakas-jässaka kujuga hallikalt värvunud kala.

Maamärk - landmark Otsa ära andma- to let go Merepõhi- ground
Mitmekümne - ja mõnel juhul (Kesk-Euroopas) mitmesajahektarised.
Mes 1 on viis päästeparve ja MES 3 on kuus päästeparve.

Massiivsus on ühendatud hea liikuvuse ja elava temperamendiga.
Müügil on erineva võimsusega ultraviolettkiirguse torusid.
Meresõidu kiirusühik on sõlm, mis tähendab kiirust 1 meremiil tunnis.

Mineraal - ja poolsünteetilised termoõlid on põlevained.
Mõõteriist on seda täpsem mida väiksem on ta lubatav viga.

Merihärglased - kolm liiki – meripühvel, nolgus, merihärg.
Mõrra keres on mitu pära poole ahenevat koonust – pujust.
Mõrrasarnased kalapüünised on eri nimetuste all tuntud kõikidel mandritel.

Merekalakasvatus on seotud sellega kas on entusiasmi või mitte.
Miks lageraie on ohtlik kaitsealustele taimedele ja seentele?
Maailma linnukasvatuses on jätkunud linnukasvatustootmise pidev kasv.

Majanduslik tähtsus - mune süüakse, sulejoped haha udusulgedest.
Meekond on kinnitatud rihmadega seljaga sõidu suunas.
Motoressurss - töötundide kogum kuni kapitaal remondini.

Maak on tavaliselt “ühesuunaline” lastiliik.
Minua arvates on üheks tähtsamaks liiklusvahendiks laev.
Majandusõhu kompressorid on tavaliselt üheastme – lised ( 10 bar)

Mõlemad seibid on pealt keatud peenikese messing võrguga.
Metsiste elupaikadeks on vanad männikud, mida vanem seda parem.
Mõrd on vanemaid ja levinumaid kalapüüniseid.

Merisutt – on jõesilmust suurem, kuni 1 m pikk.
Meteoroloogilised tegurid – torm, vesipüks, troopiline tsüklon.
Muu vee - elusvaru kaubanduslikuks kasutamiseks.

Mitmes vts - süsteemid jälgivad suuri piirkondi.

Materjaliks on tavaliselt bambus või klaasfiiber.
Meritint – on siiglastele lähedane kalaliik.
Millisteks tähtaegadeks on võimalik sõlmida meretööleping?

Mõõtmistulemuste põhjal nimetatakse dünaamiliseks meetodiks.
Merede kliima on ookeaniga võrreldes mandrilisem.
Mittesüsivesinikke – lämmastiku ja süsihappegaasi.

Mollirandla on Eesti rannikumeres Matsalu laht.
Mageveetestid - pH, NO2, NO3 (Foto : T.Engmann)

Meridiaan - Maa pooluseid läbiv suurringi

Mölder 1938 - 1962. Ränivetikate uuringud.


Mitteinventeeriv sisend on ühendatud nullklemmiga.
Multi - colour printing process.
Merikajakas – peaaegu hane suurune.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Merelinnud – kunagi ei pesitse sisemaal kunagi( kui siis haruharva või täiesti juhuslikult) 1. HAHK – ( somateria mollissima)peaaegu hanesuurune lind.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Magnetkäiviti – elektriline lüliti, mida kasutatakse asünkroonmootori sisse- ja väljalülitamiseks ja ülekoormuse kaitseks.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Mõrra osad on näidatud joonisel lisas 7; 2) –4) [kehtetud - RT I 2005, 28, 201 – jõust.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Merinõel – ja madunõel – väga omapärase välimuse ja eluviisiga kalad.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto