Sõnu seletav sõnaraamat

Maailmamajanduse kasv on neljal järjestikusel aastal olnud kiirem viimase kümne aasta keskmisest (mis oli +4,1% aastas). IMFi 2007.a. oktoobris avaldatud andmetel oli maailma riikide keskmine SKP kasv 2004. aastal 5.3%, 2005. aastal 4,8%, 2006.aastal 5,4% ja 2007. aastal 5,2%. Tulemused on head nii arenevates ja üleminekuriikides kui ka arenenud riikides, kuid põhiline osa maailma majanduse kasvust tuleneb arenevate ja üleminekuriikide headest tulemustest (eriti Hiina, India ja Venemaa).
Majutus - ja töötab töötas majutus- ja inimeste saja inimese, mis teeb 2,3% toitlustusettevõtetes toitlustusettevõtetes hulk [7] statistika ameti andmetel ~1000 inimest, mis 19400 inimest, mis moodustab 3 %. [9] moodustab 3, 4 %. [8] Külastaja Sise- ja välisturistide Nii 2008., 2009. kui ka Enamik külastajaid on d jagunemise osas oli 2010.a. olid Eesti siseturistid, peamiselt siseturistide osakaal tulemused Euroopa Mälardalen piirkonnast.
Majutus - ja kuurorditeenuseid pakkuvate ettevõtete kasvu peamiseks reserviks on turism. Välisturism on Ida-Virumaal seni nõrgalt arenenud (Majandus 2012). Turismimajandus on tihedalt seotud paljude majandusharudega nagu: transport, majutus, toitlustus, meedia, meelelahutusteenused, jne. Oluline on arvestada ka loodusressurssidega. Rahvastatus Narva- Jõesuu linnas on ebaühtlane – 60% elanikest elab kesklinnas.

Motell - s.o. eeskätt mootorsõidukitega liikujate teenindamiseks mõeldud toitlustusteenust pakkuv vähemalt 10 majutusruumiga maantee läheduses paiknev majutusettevõte, kus on tagatud turvaline parkimine • Hostel- on toitlustusteenust või toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusettevõte • Külalistemaja- on toitlustusteenust pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte.
Muuseumis on esikohal meeste rahvapärase käsitöö ning seto mehe tööde tutvustamine, samuti rahvakultuur, mida on huvitavalt eksponeeritud, sh seto laulude lindistused, filmimaterjal (vanim aastast 1913) jpm. Seejärel tasub teha tiir ka Seto Talumuuseumis, kus saad tutvuda XIX sajandi lõpu ja XX sajandi alguse taluarhitektuuri, vanade tööriistade ja rikkaliku käsitööga.
Marketingi - alased kogemused on • Enda jaoks väljatöötatud/kohandatud napid tehnoloogia • Väike töötajaskond • Toodangusortimendi pidev uuendamine ja täiustamine • Kvalifitseeritud personali olemasolu • Tugev juhtkond • Kulutusi tehakse arukalt ja mõõdukalt • Tegevus põhineb läbimõeldud strateegial KESKKONNAST TULENEVAD VÕIMALUSED JA OHUD

Makselimiit on kehtestatud kaardiomaniku turvalisust silmas pidades ning seda saab iga kaardikasutaja vastavalt oma vajadustele muuta.
Matka piirkonnaks on valitud Pärnumaa vesikonnad, mis on oma omadustelt üsna leebed ja sobivad väga hästi kindlale sihtgrupile kanuumatka harrastusega tutvumiseks, võimaldades sealjuures omandad korralik kanuutehnika õppimisvõimalus, anda vahetu emotsioon ja samal ajal tutvuda teistmoodi looduslike piirkondadega Eestis.
Maaturismiettevõttes on nišiettevõtted maapiirkondades, kes müüvad oma sihtklientidele mitte füüsilisi tooteid, vaid elamusi ja tundeid ning kus inimsuhtel on toote ostmise ja tarbimise igas faasis küllaltki oluline roll 12. Kõige kasulikum on, kui ettevõte, kes pakub turismiteenust ööbimiseks, omab ka lisa ressurssi.

Maaelu kuvand on Üheski teises maakonnas pole üle 20 oma, turvaline, sõbralik ja puhas, protsendilist kukkumist olnud.
Majutusettevõtte on maksimaalselt koormatud ( Eesti tingimustes suvi- algab jaanipäevast ja lõpped augusti) Võimalikud paljud tipphooajad (nt Otepää) Tipphooaega saab määratleda erinevalt: kuust, aastaajast, nädalapäevast Tipphooajal tekib ülepinge ja ei ole võimalik rahuldada külastaja ootusvajadusi nagu vaja
Meetodi puuduseks on see, et Eesti väikestes ettevõtetes on selline hindamine raskendatud (tippjuhte pole nii mitmeid, alluvaid vähem – väikesed osakonnad), Ideaalina mille poole püüelda on meetod siiski oluline ja kui seda ei suudeta uuringus järgida, siis tuleb seda arvestada tulemuste tõlgendamisel.

Marmiit –  soojendatavate mahutitega soojuskapp. Taldrikute eelsoojendamiseks võib  leti alaosas olla nii tööruumi kui ka kööki avanev soojenduskapp või spetsiaalne  taldrikute soojendaja, mis hoiaks temperatuuri 65 °C juures (Brazil 104). 
Muhu on Eesti saartest suuruselt kolmas saar, esimesed inimesed asustasid saare ligikaudu 2500 a. eKr. mille tunnistuseks on teise aastatuhande algusest säilinud kivikalmed ning Päelda ja Linnuse maalinnad, mille varemeid võib praegugi näha Linnuse külast mööduvalt
Mustanahalisel on keskmiselt rohkem kontraheeruvaid lihaskiude, mis soodustavad äkilisi liigutusi, nagu näiteks sprint või hüpped. Lääneaafriklastel asub keha keskpunkt keskmiselt kõrgemal, nende jäsemete proportsioonid on teistsugused, refleksid kiiremad, luud tihedamad.

Mõjuvõimau allikateks nimetatakse nö. alust, põhjust millest lähtuvalt mõjuvõim saavutatakse. Sisuliselt saab mõjuvõimu allikad Yukli järgi jaotada kolmeks (Türk 2001:143): positsioonist, isiksusest tulenevaks ja poliitiliseks mõjuvõimuks, mis omakorda jagunevad alaliikideks.
Metallvarred on kas üheosalised või reguleeritava pikkusega (teleskoopvarred). Enamikule metallvartele saab külge ühendada erinevaid liigendeid ja töövahendihoidikuid Töövahendi vars - ulatub töötajale ninani, et ta töötades ei pea olema küürus ega kummargil.
Metoodikaid –  turismi majanduslik mõju sihtkohtadele, turismi sotsiaal­kultuuriline  mõju sihtkohale, turismiprognoosid lühemaks ja pikemaks ajaks, turvalisusega  seotud uuringud, spetsiifiliste kliendirühmade ja sihtturgude uuringud jne.

Minirate - minimaalne lubatud hind Group rate- rühmahind ( rühma algab 15 inimest ) pakutakse lepingupartneritele ja on sõltuvuses majutusmahtudest Group net rate - rühmahind, millest on komisjonitasu maha arvatud Seasonal rate hooaja hind, vahelduv hind.
Majutus on väga mugavates hotellides, ning hinnas on ka palju sööke erinevates, nii traditsioonilistes kui ka kaasaegsetes söögikohtades ja restoranides, mis omakorda annab võimaluse vaadata sügavamale traditsioonilisse Jaapani gastronoomia maailma.
Moderate on keskhind ja minirate minimaalne lubatud hind.

Mälestusmärk on kõigile sealsetele kuulsatele lauluemadele, eeskätt Hilane Taarka (1856 – 1933), Miko Ode (1864 – 1924), Irö Martina (1866 - 1947) . Lisaks on lauluema kuju ümber mitmeid mälestusmärke armastatud leelotajatele (Seto Lauluema monument.
Mägedes on säilinud I ja II maailmasõja aegsed kaitseehitised: kohati on näha I maailmasõjast pärinevat Rootsi valli, Tornimäel asub II maailmasõjaaegne saksa vägede staap, Põrguhaua ja Pargi- ehk Lastekodumäel on osaliselt taastatud punkrid.
Maavarad on Poolal maagaas ja nafta.

Massilise suurenemisega on kaasnenud olulised investeeringud ka vastuvõtvate maade turismimajandusse. Turismi kiire areng viimase kolmekümne aasta jooksul on mõjutanud kultuure ja elustiile ning tagasilöögina suurendanud sotsiaalseid probleeme.
Majanduskulude - ja eelarvest kinnipidamise aruanded). 3.) Alluv raporteerib ülemusele (nt toateenija majapidamisjuhti) talle antud ülesande edukast sooritamisest või mittesooritamisest (nt toa vaibalt raske pleki eemaldamisest).
Missugused eesmärgid on seatud aastaks 2020 Lätist ja Suurbritanniast saabuvate turistide osas? ........... Läti turustrateegia fookuses on eelkõige puhkusetooted linna-, loodus-, tervise- ja kultuuriturismi valdkonnas ning pereturism.

Maakonnas on 128 järve, millede kogupind on 1000 ha, lisaks veel üle 40 jõe ja oja. Põlva maakond kuulub tervenisti Peipsi-Pihkva järve vesikonda, mis tähendab, et kõik vooluveekogud suubuvad Lämmijärve ja Peipsisse.
Mõnes mõttes on rootslased seetõttu kehvemas situatsioonis kui nn. “lärmakamad” eurooplased (itaallased jne) Võõraste kultuuridega suhtlemisel peab arvestama ääretult olulist aspekti - mitteverbaalset suhtlemist:
Mänguväljakul on Tarzani rada, batuut, külakiik, hobukiik SWING, plastmassist mänguloss, mängumajake, roni-liugtee. Kaminaruumi rent  Rendi hind 15 € / tund  Kamina ruumi laua äärde mahub kuni 20 inimest.

Majapidamisosakonna töö - külalistubade, üldkasutatavate ruumide korrashoid, 8-18 tuba (20 min/1 tuba), pesumaja olemasolul pesupesemine. Majapidamisosakonda kuuluvad toateenija, pesupesija, remondimehed, puhastusteenindajad
Missugused puuliigid on iseloomulikud? Kus piirkonnas on rahvuspargid ja mida seal rahvusparkides kaitstakse? Teide? Maspalomase liivaluited? Loorberimets Anaga mägismaal? jne. Kanaari saared on vulkaanilise päritoluga.
Massiturismi sihtkohtadeks on olnud alati suured linnad Rooma, Veneetsia, Firenze, Pariis, London jne. Tänapäeva massiturismi piirkonnad on Türgi, Kaug-Ida, Põhja-Aafrika ja Vaikse ookeani saared ning Alpi suusakuurordid.

Mcgregori x - ja Y-teooria kohaselt? X-teooria põhjal • Inimene ei armasta töötada ja püüab seda vältida kui võimalik • Inimesel pole vastutustunnet ega ambitsioone ja ta püüdleb turvalisuse poole.
Motell on eeskätt mootorsõidukitega liikujate teenindamiseks mõeldud toitlustusteenust pakkuv vähemalt 10 majutusruumiga maantee läheduses paiknev majutusettevõte, kus on tagatud turvaline parkimine.
Mereline kliima on valitsev ookeanidele lähematel aladel, kust läänetuuled toovad niisket õhku ja tekitavad sademeid. Suvel toovad need õhumassid endaga kaasa jahedamat õhku, mistõttu ongi suved jahedamad.

Mtt - p11 Hostel Hosteli ehitis on iseseisev majutushoone, hoonete kompleks või selgelt piiritletud osa hoonest, kus kõik hosteli funktsioneerimiseks vajalikud tehnilised süsteemid on hosteli
Mustus on pinnal esinev aine või ainete segu, mis: -vähendab või takistab pinna kasutamist; -kahjustab pinda; -on ebaesteetiline; -on tervistkahjustav; -mõjutab otseselt inimeste elu ja tervist.
Madeira on vulkaaniline ja mägine saar, erilisi liivarandu siin ei leidu, enamus on siiski kivised. Pealinnast Funchalist lääne pool Cabo Giraos asub maailmas kõrguselt teisel kohal olev kalju.

Magamisaitu on ettevõttes neli ja igal aidal on oma nimi(Marri, Jakob ja Juula, Wido ja Pedo, ning Hello ja Katto). Igas aidas on voodikohti vastavalt, kas 2-3 inimesele või siis 2-7 inimesele.
Majutuskohti on 12, avatud 01.05-30.09. Vahtra turismitalu, Laane tee 9, Käsmu, tel 325 2917, vahtraturismitalu@hot.ee, www.hot.ee/vahtraturismitalu. Info: majutuskohti on 8, avatud 01.05-31.10.
Mööblimopi narmasosa on kotitaoline Tahvlimopiga puhastatakse tahvleid aga ka seinu ja mööbli siledaid pindu. Liigend on jäik mis võimaldab hoida mopiraami õiges asendis nii lükates kui tõmmates.

Majutuskohti on aastaringselt 2, 01.05 - 30.09 on 4. Mäehansu talu, Varangu küla, tel: 511 3255, msalumae@gmail.com, http://maehansu.weebly.com. Info: majutuskohti on 8, avatud aastaringselt.
Malaga lennujaam on Hispaania üks peamisi ja suuremaid, seda tänu Põhja – Euroopast tšarterlendudega saabuvate turistide hulgale, kes kasutavad Malaga lennuvälja jõudmaks Cosat del Soli´i.
Muhu kalakohvik on Saaremaakonna parimatest söögikohtadest viies.4 Peamisteks aastaringseteks toiduaineteks olid muhulastele leib, kartul, kala, silk, sea- ja lambaliha, piim, tangud ning jahu.

Mõnes sviidis on toale saun või mullivann.inimestele ,kes peavad tihti reisima tööasjus ja soovivad kodusemat miljööd,või perekonnad ,kes ei ole huvitatud tavapärasest hotellimajanduses.
Mõnel purustil on erineva konsistentsiga püreede valmistamiseks vahetatavad kettad. Toidupurustid kohtlevad toiduaineid õrnemini kui elektrilised köögikombainid ning püree tuleb ühtlasem.
Maasdam on saavutanud samuti suure populaarsuse ja poolehoidu. Emmentaliga võrreldes on Maasdamis rohkem niiskust ja seega on ta kreemjam ning nõtkem oma kuulsamast-kallimast vennast.

Maiasmokk - vanim kohvik, pikk tn 16. The Maiasmokk cafe offers a wide variety of bakery products made at the cafe as well as handmade exclusive chocolate candies and marzipan figurines.
Manija saar EHK MANILAID Kihnu järel Pärnumaa suuruselt teine saar Manija on vaid 4,5 km pikk ja kõige laiemas kohas 0,5 km lai. Suure tormi ja veetõusuga jaguneb saar kolmeks tükiks.
Mauritiusel on võimalik käia sukeldumas, snorkeldamas, veesuusatada, paraplaaniga lennata, klaaspõhjaga paadiga koralle imetleda ning suurema paadiga haid või marliini püüda.

Mitteametlik suhtlemine on oluline kontaktide loomiseks, annab tagasisidet töötajate tunnetest, aitab direktiive tõlkida arusaadavasse keelde. Kõige negatiivsem külg - kuulujuttude levik.
Mustanahalised on alati olnud jooksualadel tipus, siis valisingi valgetega võrdleva töö. Uurimus tõestas püsitatud väidet, et mustanahalised jooksjad domineerivad valgete üle.
Mustsõstra - vaarikatoormoosiga 4. Eelroog:Kuldne kalasupp, Põhiroog:kanakoivad sulatatud juustu ja seentega koos riisiga, Dessert:jäätis šokolaadi- ja maapähklivõikastmega

Mikroorganismid on aineringes lagundajad, muundades mineraliseerumise käigus surnud orgaanilised ained anorgaanilisteks aineteks, mida saavad taaskord kasutada autotroofsed taimed.
Meresafari on elamusrohke algus meeldejäävale seminarile, väljasõidule või piknikule saarel, sadamas või mistahes üritusele veekogu rannal nii Eestis kui ka Soomes.
Makrokeskkonnas on huvigruppe märksa enam kui sise- ja mikrokeskkonnas seetõttu ei nimetata neid üldjuhul enam konkreetselt, vaid suurema üldistusastmega, abstraktselt:

Motivatsioon – Miks ei võiks terviserajal liigelda ka muul ajal oma sõprade või perega? Miks valisin? Valik tuli selle ürituse poolt kuna: ● Tundus huvitav teema
Mitmed bakterid on teistele organismidele ohtlikud (patogeensed bakterid), sest põhjustavad haigusi (nt. botulism, difteeria, teetanus), mis võivad lõppeda ka surmaga.
Masspostitus - Võimalik kasutada masspostitust e-maili saatmisel või koostada kirju ja trükkida need välja automaatselt valitud klientide nime ja sihtaadressiga.

Menüüdes on erinevaid valikuid nii buffet-stiilis toitlustamisele kui ka maitsvad canapé’d pidulike bankettide puhuks, mida serveerime koos hea šampuse või
Majutusasutused on rohkem loodussõbralikumad, väiksemad ja paiknevad laiemalt, mitte ei koondu ühele väikesele territooriumile; • turundusnipp turismifirmadele.
Mõnes ettevõttes on teenindus suurepärane, seal olles tekib küsimus, et mis on siin paremini kui mõnes teises kohas, kus alalõpmata saadakse negatiivseid kogemusi.

Märgise väljaandja on Eesti Ökoturismi Ühendus koostöös ühendusega Eesti Maaturism, EAS Turismiarenduskeskusega, liikumisega Kodukant ja Eestimaa Looduse Fondiga.
Mošee on koondunud ümber keskhoovi, ning on umbes 80 meetrit pikk ning 60 meetrit lai. Legendi järgi lasi selle ehitada prohvet Mohammed isiklikult.
Maaturism - see on maapiirkondades aseteidev, kohalikul kultuuripärandil ja elulaadil baseeruv väikesemahuline, kohalike inimeste poolt juhitud turism.

Maaturism on maapiirkonnas toimuv, kohalikel ressurssidel põhinev ja nende ressurssilde taluvusel baseerus väiksemahuline turismialane majandustegevus.
Massiturism on suurte inimrühmade reisimine näiteks populaarsematesse reisisihtkohtadesse. Massiturismi üks osa tänapäeval on kindlasti ka ostuturism.
Muud keeled on vähemolulised. Religioon mängib selle regiooni inimeste igapäeva elus tõenäoliselt suuremat rolli kui mujal maailmas, domineerib islam.

Majutusettevõtte aias on grillimiskohad, lõkkeplatsid, laste mänguväljak, kiik ja telkimiskohad. Külastajatel on võimalik kasutatada õues asuvat suitsusauna.
Manija saar ehk Manilaid..................................................................................................................lk7 Matsi rand.
Mittesõnalised vahendid - žestid, mida kasutate on intervjuu andmisel ääretult olulised. Ära trummelda sõrmedega laual (närvilisuse märk); ära nihele toolil.

Mitmed lääne - Euroopas kadunud või haruldased taime- ja loomaliigid, näiteks sinilill, pääsusilm, hunt, toonekurg jpt. on meil veel üsna tavalised.
Mängu põhimõte on selles, et osaline peab vett täis anumast õuna ilma käte abita kätte saama ja selle ära saama, kellel see õnnestub, see on võitja.
Mägisel maastikul on üle 2000 km vanu niisutuskanaleid-levadasid, mille ääres paiknevad matkarajad pakuvad põnevust erineva sportliku vormiga matkajaile.

Mahe on meie majutusettevõtte sellepärast, et kõik, mida serveeritakse hommiku- ja õhtusöögiks on sama asutuse enda põllul kasvatatud.
Maria talu on eelmise sajandi algusaastail ehitatud Lääne-Eesti tüüpi talu, kus on tähtsal kohal traditsioonide austamine ja jätkusuutlikkus.
Meresuus on ka kolm toitlustuskohta: Restoran Meloodia, Lobby Bar ja Piano Bar. Meresuu konverentsikeskuses on 4 saali Suvi, Kevad, Sügis, Talv.

Majutusteenus on   regulaarse   või   ajutise   ööbimisvõimaluse   ning   selega   kaasneva  kauba või teenuse pakkumine ja müük.
Mauritiusel on arvukalt erinevaid restorane, baare ja diskoteeke, kuid kõige populaarsemaks ööelu keskuseks võib nimetada Grand Baie piirkonda.
Mustuse eemaldamine on kerge, kui: -teame mustuse koostist -asume kohe mustust puhastama -kasutame õigeid puhastusaineid, töövahendeid ja töövõtteid

Muutuste aktsepteerimiseks on vaja turusituatsioonist tulenevat mõjukat loogilist põhjendust - nägemust organisatsiooni kohast ja iga töötaja osast selles.
Muusikale on Leigole ainuomased öine tulevärk, lõkked kaldanõlvadel, sajad küünlad järvel ning õhus hõljuvad küünaldega õhupallid.
Madeira on ainus koht maailmas, kus aastasadu tagasi rajatud levadade süsteem on täies ulatuses säilinud ning kasutusel tänapäevalgi.

Merikarbinuga – Noa ümara otsaga tera üks serv on veidi teritatud, et seda saaks karbipoolmete vahele libistada ja karbiliha lahti lõigata.
Muuseumis on eksponeeritud kohalikku piirkonda tutvustavad fotod, endisaegsed tööriistad ning muud majapidamises kasutusel olnud esemed.
Mõlemad veinid on Itaaliast ning sobivad meie roogade kõrvale suurepäraselt. Palun valige menüüst meelepärane eelroog, pearoog ja dessert.

Mitteverbaalne käitumine – kehakeel, vaikus jmt. Mitteverbaalne suhtlemine on peen, mitmetahuline ja tavaliselt spontaanne ning alateadvusest tulenev.
Muutuvkulu - otseses sõltuvuses toodangu mahust ja/või klientide arvust: kasvab toodangu mahu kasvamisel ja väheneb selle kahanemisel.
Majanduskriisi mõjudes on Eesti riik suutnud säilitada konkurentsivõimelist positsiooni Euroopas ning turismi areng Eestis on olnud jätkusuutlik.

Meesadministraatoritel on mustad viigipüksid, vest või pintsak ja valge pluus (lühikeste või pikkade varrukatega), sinine lips ja mustad kingad.
Mõjuvõimu teema on oluline, sest sellel baseerub eestvedamine – eelkõige isiku mõjuvõimu (s.h. isiksusega seotud aspektid) rakendamisel.
Majutuskohti on juurde tulnud ja lisandunud on ka erinvaid spaa- ja heaoluteenused, mis on heaks alternatiiviks puhkusreisile tulemiseks.

Muide - samad abrasiivsed svammid st karukeeled on tegelikult nõudepesusvammide tagumisel poolel, sel, millega anumaid küürite.
Müüriks – kalda kõrgus 9 m, paljand 6 m. Rada läheb edasi vana hobuseteed mööda Piusajõe talu õue tagant kuni Kelba veskini.
Maasdam on samuti lehmapiimast valmistatud kreemjas poolkõva juust, loodud alternatiivina kallimale Šveitsi Emmentali juustule.

Mikrokiudlapid on eriti peentest polüamiid ja polüesterkiududest (juuksekarvast kuni 60 korda peenemad) kootud ja mittekootud lapid.
Mõnede arust on ilu tähtsam kui teised asjad. Osa inimesi on rahul sellega, mis neil on ja nad ei tahagi uusi asju ega kohti näha.
Mustus on pinna ebapuhtus, mis vähendab või takistab pinna kasutamist, on ebaesteetiline ning häiriv ja kahjustab pinda.

Müügijuht on juht vaid siis, kui tal on alluvad – müügimehed, -naised, vastasel juhul on ta spetsialistitüüpi töötaja.
Maaturism on väga põnev, mille käigus saavad täiskasvanud puhata ja näidata lastele kuidas maapiirkondades elu elatakse.
Mitmed muusika - ja teatrifestivalid, lisaks ka ööelu, meelitavad loendamatul arvul külastajaid üle kogu Poola ja välismaalt.

Majas on puuküttega saun koos kaminaruumiga, kus on mõnus lõõgastuda ja korraldada koosviibimisi koos toitlustusega.
Majutuseks on telgid, kämüingumajad, üks suurem palkmaja ja beebidega külalistele mugavustega külalistemaja talu hoovis.
Meeskond - inimesed, kes sündmuse teostamise eest vastutavad ja selleks oma oskusi, teadmisi, aega ja energiat rakendavad.

Mereturismi eelduseks on väikesadamate olemasolu, täpsed merekaardid ja hea informatsioon navigeerimise ning päästeteenistuse kohta.
Majutus on alates 20 eurot inimene ja hommikusöök on 4 eurot inimene . On võimalik ettetellida lõuna-ja õhtusöök .
Majutustoode on kompleksne sulam erinevatest teguritest, mis üksteise koosmõjul peaksid meelitama külastajaid seda tarbima.

Maskuliinses ühiskonnas on domineerivaks pooleks mehed ning mehelikud väärtused – edasipüüdlikkus, raha ja asjade väärtustamine.
Meeskondlik teenindusviis - vanemkelner juhib 3-4liikmeliste kelnerite meeskonda;vanemkelner organiseerib aktiivset tööd söögisaalis.
Mõningad nimed on narrivad viited tornide tunnustele või funktsioonidele, mis andsid head algmaterjali paljudele legendidele.

Majutusasutuse kõrval on järv ning külmal talvel on lastel võimalik järvel uisutada, kuhu on valmistatud spetsiaalne uisuväli.
Marine - klassi tubadest, peretubadest, Double de Luxe tubadest ja sviitidest avaneb kaunis ja hindamatu merevaade.
Maailmameistrivõistluste saldoks on Lewisel 8 kuldmedalit− üks pronks- ja hõbemedal, kaugushüppest üks kuldne ja üks hõbedane medal.

Menüüs on lisaks Vahemere stiilis pastadele, salatitele ja suppidele ka kodust seapraadi, seljankat ja pannkooke.
Merekarbi – ja austrinugadel on lühike roostevabast terasest tera, mis on kinnitatud tugevale puust käepidemele.
Minal on 3 tasandit (E. Berne transaktsionaalne analüüs): 1) Laps on säilinud meis kõige varasemast elueast.

Majutusettevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja pakub tasu eest majutusteenust ja sellega kaasnevaid teenuseid.
Majutusettevõttes viibimine – info ja juhendid toa kohta, mis kuidas avaneb, töötab, maksab, põrandaküte, ventilatsioon, küte.
Mandril on looduslikku steppi säilinud vaid Krimmi poolsaarest põhja pool asuval Askania-Nova looduskaitsealal.

Mitmed uuringud on näidanud, et 1 kg tavalise diislikütuse asendamine biodiisliga vähendab CO2-emissiooni 3 kg võrra.
Mängu põhimõte on selles, et see asetatakse lõua alla ja antakse edasi ilma käte abita kõrval oleva pulmakülalisele.
Maspalomase liivaluited - on valgest liivast kõrbe meenutavad luited, mis vastanduvad huvitavalt saare vulkaanilise maastikuga.

Masuuria on täiuslik sihtkoht purjetajatele, kalastajatele, matkajatele, ratturitele ja neile, kes otsivad rahu.
Moodusena on sinna asustatud antiloope, hirvi ja ulukhobuseid, kes noil aladel vanadel aegadel arvatavasti elasid.
Mõõdetuna on puu ümbermõõt 3,6 meetrit ja poolteise meetri kõrgusel haruneb tüvi seitsmeks võimsaks haruks.

Majapidamine – SPAA/saun 2. Mõiste “professionaalne puhtus“ teenindustööna Puhtus on osa rahvuskultuurist.
Mõiste lähis - Ida tähendab tänapäeval regiooni, mis ulatub läänest Atlandi ookeanist kuni itta Afganistanini.
Mopid – plaatalusega (sinine) või keerdmopid (kollane). Keerdmopp sobib niiskeks ja märgpühkimiseks.

Meeskonnaorganisatsioon on tüüpiline alustava ettevõtte puhul või teiste struktuuritüüpide sees, ajutise nähtusena.
Meelelahutus - õhtuti pakub kultuurikeskus võimalust kontserti kuulata ja ansambli saatel tantsu keerutada.
Majutusettevõte on ümbritsetud käsitsi laotud kiviaiaga, mille väravat ümbritsevad kaks suurt kivisammast.

Majapidamisosakond - maja perenaine-alluvad: toateenijad, üldkoristajad, saunakoristajad, töömees, varustaja.
Motivatsioon on täiskasvanule väga oluline, motiveeritus ongi see, mis paneb inimesi tahtma tööd teha.
Mikroorganismid ehk mikroobid (ka pisikud) on väikseimad organismid, kes on nähtavad ainult mikroskoobiga.

Madeira on Portugali autonoomne piirkond ja saar Atlandi ookeanis, umbes 600 km kaugusel Aafrikast.
Mitmekesistamine - toodete, tegevuste varieerimine, et hajutada riske, laieneda, kasutada vaba kapitali jne.
Mõttevärskenduseks on valikutes nii värskelt pressitud mahlu, värskeid puuvilju kui ka erinevaid suupisteid.

Maitsed on erinevad, teisalt aga seepärast, et erinevad veinid kuuluvad erinevatesse hinnaklassi.
Moldova on osaliselt Ukraina territooriumis sees. Teisel pool Musta merd on Ukraina vastas Türgi.
Muuseumis on ka Kihnust pärit naivistide maalide kogu, sealhulgas kuulsaimaKihnu naivisti Jaan Oadi

Maksmise aeg – ettemaksune, saabumisel, lahkumisel, tagant järele Tühistamise aeg. Täname Teid.
Moodustab 3 - 4mm paksune väärispuidust pealispind, mille alla jääb odavamast materjalist laud.
Mõnel sõelal on ka metallist aas, mille abil saab seda kastruli või kausi äärele tasakaalu seada.

Majutus - ja toitlustusettevõtete käive moodustab ligikaudu 3% saare majanduse kogukäibest.
Mekongi – Tônlé Sabi tasandik, mille kõrgus merepinnast ei ületa üldjuhul 100 meetrit.
Mõnes ettevõttes on nii rõõmsameelsed klienditeenindajad, et sinna tekib kohe tahtmine tagasi minna.

Maakonnale on iseloomulik ürgorgudest liigestatud lainjas moreen- ja metsarohke sandurmaastik.
Mittemateriaalne - suhtlemine, kogemus, teenindaja viisakus jms Hotelliteenuse nõudlus on varieeruv.
Mitteverbaalne käitumine – žestid, kehakeel, vaikuse kasutamine, • ruumi kasutamine, • aja kasutamine.

Missiooniks on siduda elamused kvaliteetseks tervikuks läbi personaalse teenuse ja koostöö.
Mopilapist - valmistatakse puuvillast, tehiskiust (polüamiid, polüester) või nende segust.
Motoriseeritud pühkemasinates on ka imimootor, mis imeb harjade poolt ülestõstetud tolmu vastavasse kogujasse.

Mõnel lihahaamril on ühel küljel hambuline löögipind sidekoerikaste lihatükkide pehmendamiseks.
Maonahku - ei pakuta, kuid proovida võib keskajast tuntud ja hinnatud vürtsitatud veini
Müra on liiga vali, kui lähedal seisva inimesega rääkimiseks peab häält tõstma.

Menüü 3 – pidulik kolme käiguline õhtusöök 11.mai.2013 – Aasia restoranis Wok &
Majutustoode - kliendi elamus, kogemus, mulje, mis kujuneb paljude komponentide koosmõjul.
Maakondade tasandil on sõlmitud lepingud valitud partneritega, kes vastavat tööd korraldavad.

Majanduslangus on seotud tööjõuga, töökohtadega ning inimeste sotsiaalse turvatundega.
Majutus – hindade struktuur, paketid, tuppa majutatute arv, allahindlus poliitika.
Müügitöö oskus - teadmised toodetest ja teenustest, kuidas millal ja mida kliendile müüa.

Millist informatsiooni on võimalik rahavoogude tabelist välja lugeda? 1 • äriidee tasuvust
Mõnedes oaasides on aastaläbi jookseb vesi, sügavad basseinid, kus ei ole ohtlik ujuda.
Mustus on alati koristamise ja puhastamise alus ja koristustöid suunav tegur.

Mauritius on vennaskonna kaitsepühak ning teda on kujutatud ka Mustpeade vapil.
Majapidamis - , teenindus-, müügi- või vastuvõtujuhiks, peaadministraatoriks.
Mineraalne mustus - liiv, pori, paberitükid, kilejäätmed, vedelikud, puidukillud jmt

Mustus on pindadel ja tekstiilmaterjalidel soodsaks kasvulavaks bakteritele.
Majapidamispaber – kasutatakse vedela mustuse eemaldamiseks ja käte kuivatamiseks.
Marine - klassi tubade rõdult avaneb vaade Tallinna lahele ja vanalinnale.

Marine - klassis on 129 tuba, sh peretoad, Double de Luxe toad ja sviidid.
Müügikanaliteks on meil välja töötatud oma kataloog, mis ilmub 3-4 korda aastas.
Muscat festival on sarnane Dubai ostlemisfestivalile, kuid on väiksemas ulatuses.

Mauritiusel on kõik rannad valge liivaga ja kristallselge sinise mereveega.
Maavärin on aga suureks tagasilöögiks riigi turismimajanduse arengule.
Meriinovill – merinolambalt saadud, peenete ja elegantsete esemete jaoks.

Metallpritsid on kõige otstarbekamad, sest need ei purune, sula ega kooldu.
Mustus - koristusmeetoditega eemaldatava meeltega tajutav ebapuhtus.
Maksmisviis – sularaha, makse kaart, ülekanne, vautšer, reisitšekk.

Märksõnadeks on keskkonnatundlikkus, ehedad loodus- ja kultuurielamused.
Mozzarella - Itaaliast, pehme juust, kasutatakse pizza valmistamisel.
Maaturism on väljaspool linnakeskonda, see tähendab maakeskonnas.

Marmor on poorne materjal, mille sisse imendub kergesti mustust.
Mustvees on olemas küll majutusasutused, kuid neist jääb puudu.
Meresafarid on elamusterohked kihutamised suurtel RIB kummipaatidel.

Marine - klassi tubadest avaneb kaunis ja hindamatu merevaade.
Mööblilapid – on immutatud mööbli pinda kaitsva hooldusainega.
Maapind on väga liivane ning see ei soodusta põlluharimist.

Majutatute arv - näitab majutusettevõtetes ööbinud isikute arvu.
Mitteverbaalne suhtlemine tähendab sõnumeid, mida ei kirjutata ega räägita.
Maksmisinfo - Allkiri- andmete õigsust kinnitatakse allkirjaga.

Mudugi on ka lisateenused spordiklubi liikmetele soodsamad.
Maist tallinn - Oslo liinile lisandunud odavlennufirma Norwegian.
Matka tarbeks on vaja 8+1 flat bottom tüüpi kanuud, ja 18 aeru.

Mauritius on suureoärane koht ma maitseelamuste nautimiseks.
Majutusteenuse kvaliteedile on iseloomulik, et kujuneb välja ootuspäraselt.

Menüü 2 – 10.mai. 2013 – Aasia restoranis Wok & Grill
Motell - maanteeäärne, mootorsõidukitega liiklejatele
Missiooniks on esindada ja edendada maailma lennutööstust.

Mitmete kesk - ja Ida-Euroopa riikide populaarsus sihtkohana.
Määrdejuustud on lisanditega nt Sõpruse, Pere juust, Merevaik
Majuus on alates 25€/in, neljakohaline kämpingmaja.

Meemassaaž - 60 min 580 EEK Tai massaaž - 90 min 650 EEK
Mittetäitmisel on teenindajal õigus teenindamisest keelduda.
Muuseumis on võimalus tutvuda Hutsuulide käsitööga.

Majutus - , toitlustus- või muud turismiettevõtted
Majutus - , VOODIKOHTADE NING MAJUTATUTE ÖÖBIMISED
Merelaiu puhkeküla on mõeldud puhkamiseks igases vanuseastmes.

Määrdununa on suurepäraseks kasvupinnaks mikroobidele.

Majutushoone on kahekordne palkmaja, millel on rookatus.
Maksekaardiga – VISA, MASTER, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS
Mudelil on ka sõel, mis eraldab mahla viljalihast.

Mälestis on kõrge soklikorrusega kahekordne hoone.
Majutuseks on 4 nelakohalist küttega täispalkmaja.
Mitmekülgset abi - nii materiaalset kui ka emotsionaalset.

Märgpressimismeetod – puhastamine pehme harja või klinker.
Majutuse hind on 50 eurot,mille sees on hommikusöök.
Mauritiusel on valitsevaks riigikorraks demokraatia.

Majas on veel kaminaruum ja seminari-peosaal
Majutushoone on valgusküllane kahekordne palkmaja.
Massaaži on võimalik tellida ka hotellituppa.

Mitmesugused ettevõtted ehk reisikorraldajad ja reisibürood.
Muud põhjused – ravi, religioon või palvereisid.
Muuseumis on 4 korrust, mis on väga huvitavad.

Mauritius on turistidele üsna turvaline saar.
Mikrokiud on 60 korda peenemad kui juuksekarv.
Muud koostisosad on alcohol, lõhnaõli ja värvaine.

Masca küla on saare üks maalilisemaid kohti.
Mingil määral on nad kõik loodusele kahjulikud.

Majapidamine – Toitlustus (restoran/köök)

Mahlaplekid – kui mahla ajada riietele.
Matkad metsa - ja põlluvahelistel teedel.

Metallharjased – valmistatakse messingist.
Majutuskohti on 42, avatud aastaringselt.
Mauritius on saareriik India ookeanis.

Mauritiusel on troopiline mussoonkliima.
Majandusharu –  viinap õletamisega.

Merepark on linna suurim puhkepark.
Mõisapark on kõige liigirikkam park
Mallorca - 790 763 elanikuu (2006)

Minirate - minimaalne lubatud hind
Menorca - 88 434 elanikku (2006)

Majanduskasv on jätkunud siiamaani.
Majapidamine – Konverentsi osakond

Vote UP
-1
Vote DOWN
Mullutu suurlaht - See on on looduskaitse all olev, madalate kallastega taime - ja mudarohke soolatoiteline järv.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Majutusjuht – vastuvõtujuht ja töötajad, hooldusjuht ja töötajad, ...
Vote UP
-1
Vote DOWN
Massiturismi sihtkohad on mõjutatud mitmetest mõjuteguritest.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto