Sõnu seletav sõnaraamat

Muuhulgas tule - ja veeõnnetused, mis nii serverile kui muule tehnikale palju kahju võivad tekitada. Uputuste vältimiseks tuleks server paigutada veetorudeta ruumi või kui see ei ole võimalik, siis tihti torustiku seisukorda kontrollida (meie laiuskraadidel on uputuse tõenäolisem põhjus lõhkenud toru kui hiidlaine või orkaan). Tuleohutuse tagamiseks võiks tehnika läheduses kehtida suitsetamise keeld, hooletute töötajate puhul ka söömise ja joomise keeld.
Maalsuskaalutlused - kas on alati otstarbekas kõike viimseni peita, eriti süsteemiadministraatori eest, kes peaks olema äärmiselt usaldatav ja kõrge eetilisustasemega? Ja nagu ülal toonitatud, võib liigne turvalisuse rõhutamine teised funktsionaalsusnõuded, näiteks käideldavuse ohtu seada. Kui kõik andmed krüpteeritakse kolmekordsete paroolidega, mida teab vaid üks inimene, kes aga ühe parooli unustab, võib juhtuda, et andmed on jäädavalt kättesaamatud.
Monomeerid on näiteks etüleen, propüleen, vinüülkloriid, stüreen, 1,3- butadieen, isopreen, propeennitriil, epoksüetaan, metanaal, dioolid jt. Need m annavadpolümerisatsiooni tingimustes sünteetilised polümeerid, nagu näiteks vinüülkloriidist saadav polüvinüülkloriid (PVC) või stüreenist saadav p Monomeeripolümerisatsiooni esilekutsumiseks lisatakse monomeerile initsiaa vajalik aktiivsete tsentrite tekitamiseks.

Möödas on ajad, kui meili kaudu liikuvad viirused kuulusid utoopia valdkonda ja piirdusid hoiatuse vormis sisutute kirjadega, mille ainsaks ohuks oli, et lihtsameelne kasutaja neid valimatult edasi saatis, tekitades serverite ummistumise ohu. Tänapäeva meili- ja rakendusprogrammid on sedavõrd edasi arenenud, et meiliga saab saata ka käivitatavaid faile, mida kasutaja paari hiireklõpsuga avada saab.
Mikroelemendid - vask, mangaan, seleen, tsink, koobalt - tagavad normaalse vereloome, kuuluvad inimorganismi bioaktiivsete ainete koostisse ja on vajalikud seetõttu normaalseks elutegevuseks. Liha on rikas vees lahustuvate B-grupi vitamiinide poolest, ta sisaldab vähe C-vitamiini. Rasvas lahustuvate vitamiinide (A, D, E, K) sisaldus oleneb eelkõige liha rasvasisaldusest.
Mehhaaniline vastupidavus – materjal ei tohi muutuda mehhaaniliste mõjutuste käigus, kasutuse käigus Keemiline vastupidavus – nii toiduainete kui väliskeskkonna suhtes, sh. vananemine Ökonoomsus – tooraine odavus ja kättesaadavus Hea töödeldavus Vastavus sanitaar-hügieenilistele nõuetele – pakkematerjali komponendid ei tohi üle minna pakendatud toiduainesse.

Mailisüsteemil on kolm peamist komponenti: user agents, mailiserver ja Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). User agent võimaldab kasutajatel lugeda vastata, edasi saata, salvestada või koostada sõnumit, näiteks Outlook, Eudora, Netscape Messenger jne. Tulevad ja väljuvad sõnumid säilitatakse serveris.
Maksab 50 - 300$ või 50-500kr. o Külaliste raamat (guestbook). o Teadete tahvel (message board). o Otsingusüsteem o Lehekülje uuendamise teenus, st. kui klient soovib midagi hiljem oma leheküljele lisada, siis ta kas maksab selle eest eraldi või on summa kohe alguses kokku lepitud.
Mõõteriista väärtuseks on universaalsus, mis võimaldab mõõta teritusnurki ja lõikeelemente paljudel erinevatel lõikeriistadel - puuridel, meislitel, ristmeislitel jt. Nurgamõõdiku olemasolu kiirendab kontrollimist ning muudab tarbetuks suure hulga erinevate šabloonide valmistamise.

Mürad on statsionaarsed juhuslikud protsessid, mis moonutavad põhisignaali ja muudavad selle kasutuskõlbmatuks. Üldiselt on müraks kõik, mis takistavad puhtal signaalil levimast (ka näiteks sõnumid uudisgruppides, mille sisu ei anna midagi antud teemale juurde).
Milliseid sulameid nimetatakse terasteks? Teras on paljukomponentne sulam, mis sisaldab süsinikku ja tavalisandeid – eelkõige mangaani, räni, väävlit, fosforit, aga ka hapnikku, vesinikku, lämmastikku jt, mis avaldavad ühel või teisel kujul mõju terase omadustele.
Multiagentsüsteemides on tähtis roll interaktiivsusel (sotsiaalsus)- tagab vahendid agentide omavaheliseks suhtlemiseks 82. Mis on agendi (agentprogrammi) a) autonoomsus, b) reaktiivsus, c) proaktiivsus? • Autonoomsus on agendi omadus iseseisvalt tegutseda.

Membraanfiltrites on filtreerivaks elemendiks väga peenikeste pooridega memdbaanid (ava 0,4- 0,6 µm). Membraanfiltreid kasutatakse vahetult enne villimise seadmeid, filtreeritud õlle filtreerimiseks, et hoida ära sekundaarset infektsiooni.
Meetodi puuduseks on et mõnikord puudutavad ohud (nt. vargus) server,st suuremat hulka arvuteid, ning koos alq- fa Iidega lahkub sellisel juhul ka varukoopia Alternatiiviks on erinevate varundusseadmete ja andmekandjate kasutamine.
Mõlemad klapid on kinni. Õhk surutakse kokku ja temperatuur tõuseb kuni 740...800 º C. 3.Töökäik- survetakti lõpus pritsitakse pihustist kõrgel rõhul silindrisse diislikütust, mis kõrge temperatuuri tõttu süttib.

Marius arras on töötanud IKT sektoris nii projektijuhi kui tegevjuhina ning samas on pidanud tegelema neile ametikohtadele inimeste otsimisega, mistõttu teab ta kuidas otsitakse neile ametikohtadele inimesi.
Mahlas on süsihappegaasi sisaldus üle kahe grammi liitri mahla kohta, peab pakendil olema märkus „karboniseeritud“. Kääritatud mahl Kääritamisel muudetakse osa mahla suhkrust alkoholiks.
Misasi on tempermalm? Tempermalm saadakse perliit – tsementiitstruktuuriga valgemalmist, tooriku pikaajalise lõõmutamisega. Materjal on plastilisem omab suuremat löögitugevust kui hallmalm.

Mootoritel on enamasti rippklappidega gaasijaotusmehhanism, mis tagab silindrite parema täitumise ja tühjenemise, võimaldab suuremat surveastet ning suurendab mootori võimsust ja ökonoomsust.
Marsruuteritel on kaks funktsiooni: nad jooksutavad marsruutimise algoritme/protokolle ning lülitavad (swiching) nende põhjal datagramme sissetulevast õigesse väljaminevasse kanalisse.
Marsruutimine – Süsteemi admin on ette määranud, mis teed 1. Paarsusbiti moodus: nt bitijadas peab olema paaris arv nulle 50. Ethernet on esimene laiemalt levinud LAN tehnoloogia.

Mahl on puuviljadest, marjadest või köögiviljadest erinevate tehnoloogiliste võtetega eraldatud vedel toiduaine, milles säilib tooraine toiteväärtus suures ulatuses.
Millistest kanalitest on võimalik andmebaasi andmeid koguda? Ettevõttesiseselt? Ettevõtteväliselt? Ettevõtte siseselt saab andmeid koguda olemasolevatest kontaktidest ja lepingutest.
Monomeer on väikese molekulmassiga keemiline ühend, mis on võimeline l iseenda molekulidega moodustades monomeeri lülidest koosnevaid ahelaid, molekulmassiga ühendeid.

Mehhanismiga on võimalik korraga vabastada kogu loomarühm ja suunata see lüpsikotta [3, lk 187]. Kombilatritega lehmalauda ristlõige on esitatud lisas A, joonisel A.1.
Müra – soojuslik – põhjustatud elektronide liikumisest juhis ja seadmetes – mida suurem temperatuur seda kiiremini liiguvad elektronid ja müra ka suurem.
Mahtuvuse temperatuurisõltuvus on neil üpris lineaarne ja võib olla nii positiivne (P) kui negatiivne (N). Tabelis 2.5 on erinevate dielektrikute temperatuurisõltuvused ja kodeering.

Marius arras on töötanud nii IKT sektori ettevõtte projektijuhina, IKT sektori ettevõtte tegevjuhina ning on erinevate IKT sektori ettevõtete asutaja ning osanik.
Martensiitmuutus - A lagunemine F ja T seguks eeldab süsiniku difusiooni, mistõttu see võib toimuda ainult kõrgetel temperatuuridel ja teatava ajavahemiku jooksul.
Mõdu on pärmseente kaasabil veest ja meest valmistatud kääritatud alkoholi sisaldav jook, mis kuulub inimkonna esimeste alkohoolsete jookide nimetusse.

Muutmälu ehk RAM (lühend ingliskeelsetest sõnadest random access memory) on arvuti keskne mäluseade, kuhu saab andmeid kirjutada ja kust neid saab lugeda.
Mobiilirakendused on optimeeritud just telefonidel kasutamiseks, mida veebilehed sageli ei ole. Rakenduste kasutamine on lihtsam kui veebilehel ostude sooritamine.
Mehud on viljalihaga mahlad, mis sisaldavad lisaks lahustuvale fraktsioonile ka lahustumatuid kuivaineid, nt pektiini, tselluloosi ja hemitselluloosi.

Muutkondensaatoritena on kasutusel seadekondensaatorid seadme esmareguleerimiseks ja häälestuskondensaatorid raadioseadmete võnkeringide ümberhäälestamiseks.
Madalaimas tetraadis on 0 . . 9 ehk vajalik decimal 10ndnumber omistatakse resultaatregistri kõrgeimasse tetraadi Rg D (A 3 ) : = Rg B (A 0) ( jagamise jääk )
Majaühendused - jaotustorust majani 50-200mm Asetsevad:betoonrennides 50-70cm sügavusel,tunnelites(palju torusid) ja otse pinnases(isoleeritud torud)

Mängupultide alal on omale hetkel nime teinud arvatavasti Valve kelle uus mängupult on puutetundlik kuid suures osas ehitatud arvuteid silmas pidades.
Malmil on madalam sulamistemperatuur ning ta struktuuris esineb peamiselt grafiit (v.a valgemalm). Malmil on võrdlemisi head valuomadused.
Mittefunktsionaalsed nõuded – määravad teenuse osutamise kvaliteedi: 1. Interfeisid (liidesed) 2. Jõudlus 3. Andmebaasid 4. Piirangud 5. Tarkvara omadused

Mõistel projekt on ehituses kaks tähendust: - Projekt tähendab kõiki tegevusi püstitatud eesmärgi elluviimiseks ehitamise elutsükli jooksul.
Madalatel temperatuuridel nim. külmahapruseks. Habras purunemine jätab jämedateralise läikiva pinna, sitke purunemine aga kiulise mati purunemispinna.
Mustsusastmega – see on tegur, mis näitab, kui suure osa kiirgusvoo intensiivsusest annab keha, 𝐸 võrreldes absoluutselt musta kehaga.

Mikrofonipesa on tavaliselt roosat värvi ja külje peal on joonistatud mikrofon, selle sisendi abil saab arvuti külge lülitada mikrofon.
Monitooringuks on kaks võimalust: võtta vastu enda välja saadetud pakett ja võrrelda seda saadetuga või oodata kinnitust vastuvõtjalt.
Mõõdustikud - Marsruutimistabelid sisaldavad mingeid edastusteed iseloomustavaid mõõte, mille alusel töötavad marsruutimisalgoritmid.

Mikroprotsessor - kaarte. Siiski on mõned teised firmad (Olümpia ja Viru hotellid näiteks) jäänud truuks magnetribaga kaartidele.
Macos on lihtsustatud et, sellised kasutajad kes palju arvutitest ei jaga saavad oma programme kiirelt ja lihtsalt kasutada
Milliseid sulameid nimetatakse pronksideks ja kus neid kasutatakse? Pronks on vase sulam tina, plii, alumiiniumi ja teiste elementidega.

Maci aadress on lame (hierarhiat ei ole) => see on tõstetav teise võrku ja panna sinna üle. IP aadress on hierarhiline.
Mahumass on 250 kg/m3. Eespool välja arvutatud aastase allapanutarve kogus oli 20440 kg, mis on ligikaudu 20,5 tonni.
Mac aadressid on kõik unikaalsed edastamisel on võrgukihil 2 võimalust: 1)luua virtuaalkanal võimalikest serveritest.

Milliseid sulameid nimetatakse malmideks. Malmideks nimetatakse terastega võrreldes suuremasüsinikusisaldusega (üle 2,14%)
Mainitud valemid on võetud energiatõhususe ja tehnoseadmete tunnikonspektist ja hoone energiatõhususe miinimumnõuete
Muudatuse on teinud Playstation 4 kaasa tulev pult mis siiski suures osas meenutab siiamaani nende esimest pulti.

Motiveeritus kaastööle tähendab seda, et inimene on valmis omaalgatuslikult ja loovalt tegutsema asutuse eesmärkide nimel.
Mittekursiivne päring - kui nimeserver ei tea antud domeeni IP- 4. mitmekihiline arhitektuur postisüsteemi näite baasil.
Mantli sees on vaheplaadid, mis toeta- vad aurustis olevaid torusid ja pikendavad vee liikumisteekonda mantlis.

Marsruutimine – on spektrilaotuse varianti selliselt, et signaalidevaheline kasutataksegi sõnumite saatmiseks.
Masskaasamine - sotsiaalsed leheküljed seovad endaga miljoneid kasutajaid ja loovad uue digitaalse ökosüsteemi
Mime - kirja korral on lisatud read kasutatud MIME versiooni kohta, samuti kirja sisu kodeeringu tüüp.

Maitsmismeelele on kõige sobivam mahl, milles on happeid 0,7…0,8% ning mille suhkrutesisaldus jääb vahemikku
Materjalide paksusevahemik on võimalik keevitusparameetrite ja keevituskaare laiaulatusliku reguleerimisvõimaluse tõttu.
Murrult traatimine e. Sadultraatimine.kasutatakse broshüüride klammerdamiseks ja võetakse kokku poogen poognasse

Mängupuldiga on arvestatud ka seda et enamus arvutis mängitavaid mänge juhitakse hiire ja klaviatuuri abil.
Maatriksiga ruutimine on 48. ARP Address Resolution Protocol - protokoll, millega ebakindlat sõnumite transporti.
Mõnedel mudelitel on ka 3G traadita andmeühendus, mille abil saab ühenduda GSM 3G-andmevõrkude külge.

Mahumass - looduslikult niiske,tiheda pinnase m3 kaal,kn/m3 Loomulik varisemisnurk-suurim nurk
Märgusõna – positiivne või negatiivne info, mis mõjutab inimeste reageerimist suhtlemisel.
Monitori lüliti on tavaliselt leitav ekraani allosas, küljel või mõnel juhul monitori tagaosas.

Maatriksiga ruutimine on kõige efektiivsem, sel puhul saab paralleelselt mitut datagrammi liigutada.
Mahla puhastamine – roosuhkru puhul kasutatakse vähem lupja , suhkrupeedi korral aga rohkem.
Mahla selitamine tähendab mahla puhastamist heljumist ja kolloidosakeste suuremast osast.

Marsruutimine – on algoritm, mis hindab võimalikke teid läbi nende uuestisaatmist.
Monelmetallil on hea tugevus, sitkus. Omadused säilivad laias temperatuurivahemikus.
Metallicut on suudetud jäljendada vaid tänu nüüdistehnoloogiate kasutamisele.

Mahla kättesaamine – suhkruroog pressitakse valtspressides , suhkrupeeti difuusoris.
Materjalide järgi - plast-,betoon-,teras-,malm-,kiud-,tesmement ja keraamilised torud
Mängupulte on väga palju erinevaid, erinevate lisadega ja erinevate kujudega.

Mig - MAG keevitus jaguneb kasutatava kaitsegaasi järgi kahte gruppi:
Marsruutimist on võimalik ka kombineerida juhul, kui selleks tekib vajadus.
Metallilise elemendina on titaan tuntud silmapaistva tugevuse ja kaalu suhte poolest.

Marsruutimisalgoritmidest on dünaamilised, mis kohandavad ennast muutustele võrgus.
Multiple access - Kõik jaamad võivad saata siis, kui on andmeid saata.
Mõlemad pwn - s. mantiss: 10 kahendjärku astendaja: 7 kahendjärku.

Masina ip - aadress). CA seejärel digiallkirjastab sertifikaadi.
Mehaanilistest omadusest on olulised: kõvadus, tugevus, plastsus ja elastsus.
Mib - on infokogum, mis on hierarhiliselt organiseeritud.

Materjalikombinatsioonid - on pakkunud inspiratsiooni paljudele brändidele.
Müügipakend on pakend, millega kaup lõpptarbija kätte jõuab.
Mib – haldusinfo baas, hajusandmebaas, puu kujuline.

Muhv - toru,trossi või muu kahe detaili ühendamiseks
Marsruutimine on saatjast saajani "hea" tee leidmine võrgus.

Müügipakend – kuulub tarbija poolt ostetud kauba juurde.
Mängupult on mõeldud enamasti mängudes kasutamiseks.
Milliste tulemusteni on jõutud ning kas eesmärk on saavutatud.

Microsoft on sulle ideaalnumbritega ära määranud.
Mime - i alamtüüpi on kirja sisu (html, gif).
Magneesium on keemiliselt väga aktiivne ja kerge.

Marsruuteritel on selleks puhvrid, kuhu otsast peale.
Multipleksimine - ühenduse tarbeks ressursi jagamine.
Metallidel on iseloomulik elektrone loovutada.

Metallurgia - kõrgeahju tehnoloogia Referaat
Mig - MAG keevitusprotsessi kirjeldus

Malmist muhvtorud - kummirõngas,sileots sisse.
Menüü nupp tähendab palju funktsioone.

Mib - Management Information

Mikrolained – kuni 45 Mbps kanal.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Magistraaltorustik - katlamajast elamukvartalisse 400-1200mm
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto