Sõnu seletav sõnaraamat

Mannerheim - soome sõjaväe ülemjuhataja, juhtis vägesid Talvesõjas • Rommel – oli saksa sõjaväelane, juhatas saksa vägesid Põhja-Aafrikas • 22. Mis olid II maailmasõja tagajärjed? 3 • NSV liidu mõju suurenes maailmas • Hukkus – 60 mln inimest • Balti riigid kaotasid iseseisvuse • Juhtivateks riikideks said NSVL ja USA • Muutusid piirid Euroopas • 23. Too välja 3 põhjust, miks II maailmasõda oli totaalne sõda.
Mil määral on Huntingtoni hüpotees 15 aasta hiljem vaadatuna realiseerunud ja millised võiksid olla tuleviku tendentsid tsivilisatsioonide kokkupõrke teoorias? Ajalool on pahatihti komme ennast korrata ja Euroopa on olnud üsna lähedal islami vallutajatele alistumisega mitusada aastat tagasi ja miski ei välista, et samasugune olukord võib seista ees tulevikus. Seekord aga oleks see tingitud aga kultuurilise ekspansiooniga.
Mõõgavendade ordu - Oli kristlik sõjaline ordu, mis eksisteeris aastatel 1202-1237. Riia asutamine- Asutas Albert aastal 1202. Lübecki õigus- Oli keskaegne õigusnormide kogumik, mis oli kehtiv ühtekokku ligi sajas

Mõõgavendade ordu - kristlik sõjaline ordu, mis eksisteeris aastatel 1202–1237. Ordu loodi eemärgiga alistada paganlikke liivlasi, latgaleid ja eestlasi. Liivi ordu ehk Liivimaa ordu -katoliku rüütliordu, Saksa ordu Liivimaa haru, mis eksisteeris aastatel 1237–1562. Saksa ehk Teutooni ordu -suurim rahvuslikul pinnal kujunenud rüütliordu, asutasid saksa rüütlid 1128 Jeruusalemmas.
Massikultuur - keskmise tarbia maitsele vastav kultuur Feminism -naisõiguslaste liikumine Augustiputš -vanameelsete riigipöördekatse NSVL-s, 1991.aug. Toitluskriis -toidupuudus maakeral The Beatles -menu ansambel 60-ndad ABBA -Rootsi menubänd 70 ÜRO -Ühendatud Rahvaste Organisatsioon G-7 -suur seitsmik (USA, Kanada, Saksa, SB, Jaapan, Prants.
Magna mater – Suur Ema), Egiptuse Isise (ja tema süles kujutatava Horos-lapsukese) ja paljude teiste jumalate või pooljumalate kõrval tõusis keisririigi ajal esile eriti Iraani päritolu härjatapja Mithra, kelle päikesega seonduv kultus levis, eriti sõjaväelaste hulgas, idapiirkondadest kõige kaugemate lääneprovintsideni.

Mandrijääst – õietolmu analüüsid (millised puuliigid, millised kliimastaadiumid, kuidas on toimunud Eesti ala vabanemine jää alt ja pinnavormide moodustamine, Läänemere erinevad staadiumid jne))  arheoloogiline uurimissuund (klassikaline käsitlus kuidas Eestimaa on olnud asustatud muinasaja erinevatel perioodidel, põllumajandusmaastike kujunemine jne) Arheoloogia kui teadus on viimastel aastatel olnud just dateerimiskeskne – dateerida aga mitte tõlgendada, ei anna leidudele laiemat tausta.
Mao zedong - Hiina RV juht J.Nehru -I peaminister Indias A.Pinochet -Tšiili diktaator F.de.Klerk -LAV juht, kes loobus 1989 rasside eraldamise poliitikast J.Gandhi -India peaminister J.D.Peron -Argentiina dikaator N.Mandela -LAV I mustanahaline president M.Ghandi -India peaminister D.Xioping -Hiina poliitik J.Jeming -Hiina peaminister A.Homein -usujuht, kes valitses Iraani teostas Islami revolutsiooni R.Ghandi -India juht S.Alleade -70.aastatel sotsialit D.Tuto -LAV peapiiskop, võitles rassismi vastu
Monarhia on “geniaalne masinavärk, kus vedrude ja rataste [voorused] arv on minimeeritud”, rahvas ei pea ilmtingimata olema vooruslik • Ühe inimese võim, mis allub seadustele • Võimalik tänu “vahevõimudele” – monarhist sõltumatu aadli kogud (”parlamendid”), kinnitavad monarhi seadusi • Ideaalne süsteem: Inglismaa (“republic disguised behind a monarchy”). Riigivõimu eri funktsioonid jaotatud erinevatele institutsioonidele, näiliselt monarhia, sisuliselt vabariik.

Muutused majanduses - tekkis üldine töökohustus, riik hakkas majanduselu reguleerima, riiklike tellimuste eest tasuti riigikassast, kiiresti kasvav maksukoormus, sõjast kahjustatud aladel hävitati linnad, külad Muutused ühiskonnaelus Suurenesid sotsiaalsed pinged, vähenes religiooni mõju, deserteerumine rindelt, hoogu sai rahvuslik vabadusvõitlus, armeedes moodustati rahvuslikke üksusi, kasutati naiste ja laste tööjõudu, suurenes naiste iseseisvus, traditsiooniline peremudel sattus kriisi.
Matmiskombed - surnuid sängitati asula territooriumile,vahel isegi elamu põranda alla,lahkunutele pandi kaasa mõni noake,kõõvits ja ehteid Kõrge kunstitase-vooliti kujukesi,mida kasutati ehetena,teisest küljest oletatakse,et omaaegsed elanikud arvasid kujukestel olevat ka maagilisi omadusi.
Maailmarevolutsioon –  Nõukogude valitsus lootis pärast enamlaste võitu, et terve maailma saab muuta  kommunistlikuks ning nad hakkasid nii rahaliselt kui ka sõjaliselt toetama ja õhutama 1920­ndate  esimesel poolel kõikvõimalikke mässuliikumisi teistes riikides.

Mõju euroopale - 90% tunti meresid ja 60% maapinnast, maailmapildi avardumine, uued kultuurid, kartul, tubakaained, haigused, majanduselu uuendused, kaubanduskompaniid loodakse, esimesed suured rikkurid, asutatakse pankasid, raha tuleb käibele,koloniaalsõjad, väärismetallide sissevedu, võitlus asumaade üle. Maadeavastajad 15-17.saj. Christoph Kolumbus(1492 aastal ületas Kastiilia (Hispaania) lipu all Atlandi ookeani ja jõudis Ameerikasse)Vasco da Gama(Indiasse 20.mai 1498), Ferańao de
Mussolinile ehk ducele anti seadusega piiramatu võim, poliitilise opositsiooni allasurumiseks loodi salapolitsei ja rajati koonduslaagreid, ulatuslik terror Itaalias siiski puudus. Mussolinil aitas võimu hoida intensiivne riiklik propaganda (tsensuur, kontroll hariduse üle, kohustuslikud noorteorganisatsioonid jne). Itaaliat loetakse küll totalitaarsete diktatuuride hulka, kuid võrreldes Stalini ja Hitleri vägivallaga oli Mussolini suhteliselt tagasihoidlik vägivalla rakendamisel.
Mao zedong – Hiina kommunistlik juht, figureeris 1940-ndatel Nikita Hruštšov – NSV juht aastatel 1953-1964 Winston Churchill – Inglismaa peaminister II maailmasõja ajal *Franklin Roosevelt – USA president, toob USA majanduskriisist välja *Vladimir Lenin – NSV looja, kommunistlik revolutsioon *Benito Mussolini – Itaalia juht, tekitas fašismi Mihhail Gorbatšov – NSV juht, kelle ajal NSV Liit kokku kukkus Charles DeGaulle – Prantsusmaa president peale II maailmasõda

Meditatsioon on abivahend oma mõtete kontrollimiseks ja meelte puhastamiseks, mille eesmärgiks on rahu ja positiivse saavutamine Tiibetlased teevad palvete jaoks spetsiaalseid pulbrist pilte (Mandala). Budistlikke pühamuid on kahte liiki: 1) India pühamud stuupad, mis on kellakujulised; 2) Hiljem muutusid pühamud saledamaks ja neid hakati kutsuma pagoodideks (pagooda). Suurim ja kuulsaim stuupa Schwedagoni tempel asub Birmas, see on 113 meetrit kõrge ja on kaetud kuldlehtedega.
Müür on 9 meetrit kõrge, ülaosas 5,5 meetrit lai ning varustatud müüripealse tee, vahitornide, väravate ja kantsidega, millest juba vahitorne on kokku loetud umbes 20 000 (hiina ajaloolased väidavad, et kunagi võis see arv olla 60 000). Kes tegid müüri? Kuidas olid nendel elud? Orjad? Keiserliku sõjaväe ülemjuhataja kindral Meng Tiani alluvuses töötas väidetavalt isegi mitu miljonit inimest, kellest paljud raske töö ja kehvade elamistingimuste tõttu surid.
Monetaristliku majanduspoliitika – riik tohib mõjutada majandust ainult ringluses oleva rahamassi reguleerimise teel → riigi eesmärk peab olema võitlus inflatsiooniga → inflatsioon tuleb rahamassi liiga kiirest kasvust, järelikult riigipank peab hoidma rahamassi suhteliselt konstantsena → riigi ülesandeks on töö ja kapitali pakkumise stimuleerimine → tuleb langetada makse, nii jääb tarbijatele ja ettevõtjale rohkem raha → nii pidurdatakse inflatsioon ja saavutatakse majanduskasv

Missa - pidulik jumalateenistus 4. kihelkonnakirik- kihelkonna keskus 5. preester- vaimulik, kes on kindla korra järgi ametisse pühitsetud ja kellel on õigus riituste läbiviimiseks. 6. kirikukümnis- kirikumaks, umbes 1/10 saagist 7. sakrament- ristimine ja armulaud 8. Martin Luther ja reformatsioon 1517- algatas usupuhastuse Saksamaal Wittenbergis 9. kuidas ja millal toimus usupuhastus Eesti alal?- 1523 jõudis usutunnistuse kuulutamine Saksamaalt Riia kaudu Tallinna.
Majapidamises on oluline  Kodune majapidamine naiste õlul • Hästitoimiv abielu oli ühiskonnas tähtis • Naise ülesandeks oli suguvõsa koos hoidmine ja igasuguste konfliktide ära hoidmine • Naine pidi hoolitsema mehe ja laste eest • Hea abielunaise tunnuseks oli kodus viibimine ja perekonna eest hoolitsemine • Põhimõte : isa kasvatab ja ema toidab • Abielu ei tohtinud lahutada, kuid võis lesestumisel taasabielluda  12. saj sai tavaks, et naine on mehest
Maapäev - 1421 alates hakkasid toimuma korralised koosolekud, millest  pidid osa võtma kõik Liivimaa aadlikud (baltisaksa omavalitsuse algus) ; von Plettenberg - viimane heade juhiomadustega ordumeister.Juhtis  sõda   Venemaaga   1501­03. ; indulgents - patulunastuskiri ; 1517 - reformatsiooni ehk usupuhastuse algus ; 1535 – Esimene eestikeelneraamat ; Pildirüüste –uue usu toomine, eelmised pildid mis seal olid viidi välja ja pandi põlema.

Matma maa - alustesse haudadesse: ~6000 a.t Eestlased muinasaja lõpul: rahvaarv-u.150000 inimest, haldusjaotus-maakonnad(8-Virumaa, Rävala, Järvamaa, Harjumaa, Läänemaa, Saaremaa, Ugandi ja Sakala)+5/4) kihelkonnad(4/5)külad(500), muinaslinnuste arv, 2- linnamäed ja maalinnused, põhilist linnuse tüüpi-Eestlased ei tundnud lubjapõletamist (ja seega ka mördiga müüriladumist). Muinaslinnused olid kas puit- või mullavallehitised, sisaldades vahel kuivmüüritisi.
Mitteühinemisliikumine - on rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on sõnastatud 1979. aasta Havanna deklaratsioonis: kindlustada [suurte poliitiliste ja sõjaliste liitudega] mitteühinenud riikide rahvuslik iseseisvus, suveräänsus, territoriaalne terviklikkus ja julgeolek võitluses nii imperialismi, kolonialismi, neokolonialismi, rassismi, sionismi, välisagressiooni, okupatsiooni, domineerimise, sekkumise või hegemoonia kui ka suurvõimude ning -blokkide poliitika vastu.
Majandustõus usa - s- Inimesed rikastusid kiiresti ning tarbisid üha rohkem. Paraku tugines majanduskasv pigem soodsatele  laenuvõimalustele kui suurematele tootlikkusele. Osteti kokku aktsiaid, mille hinnad tõusid kõrge nõudluse tõttu kõrgemaks  tegelikust väärtusest. Kuid majanduskasv oli ebaühtlane, sest kasv koondus vaid teatud aladel. Väiksemgi ebakõla rahvusvahelises  rahanduses võis seetõttu kaasa tuua kriisi.

Maratoni lahing – kreeklased võidavad suurepärase lahinguplaani abil (faalanks, nõrgemad keskel, ründavad vaenlast külgedelt) 2. Xerxese sõjaretk 480-479 eKr (ateenlased kutsuvad appi spartalased) Termopüülide lahing – spartalaste eesotsas Leonidas, spartalased kaotavad reeturi tõttu, pärslased liiguvad Salamise saarle Ateena alla Salamise lahing – esimene suur merelahing, kreeklaste võit, Xerxes lahkub Plataia lahing 479 – kreeklaste lõplik võit
Massiorganisatsioonid - - Korporatsioonid Propaganda - - - Massirepressioonid Vangilaagrid Gestapo-riiklik salapolitsei - VTšK- üle venemaaline SS-kaitsemalev erakorraline komitee Koonduslaagrid NKVD-siseministeerium GPO-poliitasjade peavalitsus Rahva hirmutamine, rahvavaenlane juudid, kommunistid - rahvavaenlase loomine Ühtsuse loomine Kõigi maade Rassi kuuluvus, rahvuskuuluvus proletaarlased ühinege rahvuskuuluvus Noorsooorganisatsioonid komsomol Hitler Jugend -
Mary i – 1553-1558, ta oli katoliiklane, valmistus abielluma Hispaania troonipärija Felipega, kardeti riigi allumist Hispaaniale, puhkes ülestõus, millega püüti Mary troonilt tõugata, see suruti veriselt maha, Londoni tänavatel olid maharaiutud pead, neljakskistute kehaosad, väravate ees võllapuud, Mary sai lisanime Verine (Bloody Mary), abiellus Felipega, hakkas taastama katoliiklust, parlament palus paavstilt andestust, hukati Henry-aegseid

Mõnes mõttes on see ka nagu väljakutse , sest kolm päeva rattaga sõita, telgis magada ja järves pesta on ikkagi suhteliselt ekstreemne , aga väga lahe . 9)Mis on halvim asi , mis on mõnel retkel juhtunud? Margusel oli puuk , siis oli küll väga jube , sest ma terve õhtu muretsesin , et pärast tuleb mingi haigus . Paha on veel see tunne , kui sa järgmisel hommikul sadula peale istud , aga see käib asja juurde ja võib-olla teeb seda veel lahedamaks.
Molotov - Ribbentropi pakt 1939 2. 2. Teise Maailmasõja algus 1.september 1939 3. 3. Nõukogude Liit tungin Poolale kallale 17. september 1939 4. 4. Viiakse läbi esimene küüditamine Eestis 14. juuni 1941 5. 5. Saksamaa tungib kallale NSV Liidule 22. juuni 1941 6. 6. Põhja-Prantsusmaal avatakse Teine Rinne 6. juuni 1944 7. 7. Saksamaa kapituleerus, lõppes sõda Euroopas 8. mai 1945 8. 8. Jaapan alistus, lõppes Teine Maailmasõda 2. september 1945
Mõõduvahendid on meile mõistatus, sest sadade küünarpuude järjestikku asetamine annab märgatava vea. Samuti mõõtmine pikkade mõõduköite abil, sest needki alluvad temperatuuri- ja õhuniiskuse muutustele, seega on venivad mõisted. Kuidas siis suutsid vanad egiptlased selliste ebatäiuslike abivahenditega sooritada sedavõrd täpseid mõõtmisi? Meieni on jõudnud aga see, kuidas nad püramiidiehitusel sellise müütilise nurgatäpsuse saavutasid.

Muistis - kõik muistsed jäänused(ehted,relvad jne) Esimesed asulad Eestis- Sindis Pulli ja Kundas Lammasmäe asulad arheoloogiline kultuur- ühelaadsete leidudega muististe rühm, mis peegeldab selle ala elanike tegevusalade ja eluviisi sarnasusi.
Manöövrisõda - pole kindlat rinnet, liigutakse palju, mobilisatsioon, idarindel  Positsioonisõda- mehed on kaevikud, suurt liikumist ei toimu  Big Willie- inglaste esimene tank  Dickie Bertha- Sakslaste suurtükk  Mobilisatsioon- varustuse ja riigi majanduse sõjaks kogumine ja valmis seadmine  Neutraliteet- on neutraalne, pole kellegi poolt  Separaatrahu- rahu, mille on vastasriigiga sõlminud üks liitlasriik teistest liitlastest
Metsapargi ülarindes on valitsevaks põlised kuused, männid, kased, rühmiti vene ja jaapani lehised, harilikud ebatsuugad ( Pseudotsuga taxifolia), väike grupp valgeid mände ( Pinus strobus). Teise rinde moodustavad nooremad kuused, kased, saared, vahtrad, jalakad, pärnad, alusmetsa peamiselt sarapuud koos halli lepa ja toomingaga, nende all mage sõstar, harilik kuslapuu. Varakevadel, kui puude all veel kohati lumelaike, lööb pargis õitsema mürgine

Muinasaeg – 9000 eKr – 1200a, paleoliitikum e vanem kiviaeg – 9600 – 9000 eKr, mesoliiikum e keskmine kiviaeg – 9000 – 5000 eKr, neoliitikum e noorem kiviaeg – 5000 – 1800 eKr, vanem pronksiaeg – 1800 – 1100 eKr, noorem pronksiaeg – 1100 – 500 eKr, vanem rauaaeg – eelrooma rauaaeg – 500 eKr – 50a, rooma rauaaeg – 50 – 450a, keskmine rauaaeg – 450 – 800a, noorem rauaaeg – viikingiaeg – 800 – 1050a, hilis
Mitteühinemisliikumine - Jugoslaavia, India ja Egiptuse algatatud rahulolematus, mille osalejad pidasid nii NL kui ka USAd võrdselt süüdi maailma pingelises olukorras ja võidurelvastumises. India Rahvuskongress- India Iseseisvuse eest võidelnud massiliikumine, mida juhtisid mitu põlvkonda perekond Gandhi LAV- üks edukamaid Aafrika riike, mille elanikkond moodustab 5% Aafrika elanikkonnast ning on väga rikas riik tänu oma maavarade ja asukoha tõttu.
Mai 1804 - 11. aprill 1814(( &0000000000000009000000 9 years, &0000000000000328000000 328 day9 aastat, 328 päeva)20 March 1815 – 22 June 1815 (94 days) 20. märts 1815 - 22. juuni 1815 (94 päeva). Reini Liit oli moodustatud väikestest saksa riikidest , Prantsuse Esimese Keisririigi protektoraat. See moodustati Napoleon I poolt alguses 16 Püha Rooma Riigi osastisriigist pärast seda, kui ta alistas Austerlitzi lahingus Austria ja Venemaa.

Muuseum on keskne vabaõhuekspositsioon, mille ülesandeks on uurida, koguda ja tutvustada ajaloolise maa-arhitektuuri tüüpilisi ja parimaid näidiseid kogu Eestist (kaasa arvatud väiksemate etniliste gruppide: setude, peipsi-venelaste ja eesti-rootslaste ehitised). Arhitektuuriobjektid koos olustikulise tarbevaraga peavad andma pildi talurahva erinevate sotsiaalsete rühmade elust 18. sajandist kuni 20. sajandi kolmekmünendate aastateni.
Mükeene kultuur – Kultuur sai alguse Mükeene lossi järgi; Kultuuri kandjaks olid kreeklaste esivanemad ahhailased; Mükeenlased kasutasid lineaarkirja B; majandus-, usu- ja kultuurikeskusteks olid lossid, mis olid kindlustatud, nende ümbert puudusid linnad; freskodel domineeris sõjatemaatika; skulptuuriteosed puudusid, ainsaks erandiks olid nn Lõviväravad; lossis paiknesid ruumid korrapäraselt ja lossi ümbritsesid kükloopilised müürid.
Magrib on araabia lääs, mis vastandub araablaste asualadele idas, mida nimetatakse Mashrik. Päris-Magrib hõlmab sealjuures ainult Marokot, Alžeeriat ja Tuneesiat, aga Suur-Magrib ka Liibüat, Mauritaaniat ja Lääne-Saharat. Troopiline ja Lõuna-Aafrika või Sub-Sahara Aafrika hõlmab endast Musta Aafrikat. Sudaan (ar. Bilad as-Sudan – mustade maa) oli laiem mõiste, mis oli ala Sahara kõrbe ja ekvatoriaadlsete vihmametsade vahel.

Märts 1853 - 29. Juuli 1890) Vincent van Gogh oli tuntud postimpressionist. Kõik tema tööd valmisid 10 aasta  jooksul, kuni ta vaimuhaigeks jäi ja lõpuks 37 aastaselt end tappis. Oma eluajal ta suurt  kuulsust ei saavutanud, kuid surmajärgselt, eriti peale 17. märtsil 1902 Pariisis  toimunud näitust, kasvas tuntus kiiresti. Click to edit Master text styles Second level ● Third level
Millise moslemiriigiga on tegemist? 3P ● Kujunes 13. sajandi algul, hõlmas alasid Hiinast kuni Venemaani – Mongolite vallutus ● Kujunes 12. sajandil Põhja-Indias – Esimene moslemite riik ( Delhi sultanaat ) ● 14. sajandil kujunes suurriigiks Väike-Aasia poolsaarel, hõlmas alasid Vahemere idarannikul, Põhja-Aafrikas, Balkani poolsaarel, pealinn kunagises Konstantinoopolis – Türgi impeerium ehk Osmanite riik 13.Töö allikatekstiga.
Massikultuur – keskmise tarbija maitsele vastavat kultuuri mida vastandakse elitaar kultuurile . Massikultuur hõlmab teaduse ja tehnika saavutusi , meedia – ajakirjandus , muusika , kontserdid , võistlused . Meelelahutus mis on muutunud kaubaks on massikultuur eesmärk on kasumi saamine ja kujundab inimeste maitset moesuunad ja kogu ühiskonda . Rootsi ansambel ABBA , Inglismaa ansambel The Beatles ja rocki kuningas Elvis Presley .

Muutused sõjanduses - Palgaarmee teke:Rikkuse kasv ühiskonnas võimaldas sõdureid palgata,samal ajal vajas kuningavõim tugevat ja valitseja kontrolli all olevat sõjaväge,loodi üksnes sõja ajaks,isemajandav.Jaotusid erinevatesse sotsiaalsetesse kihtidesse,välismaalasi.Struktuur-Peamiseks väeliigiks jalavägi,lahingus jagati sõjavägi kolmeks,jalaväelastel külmrelvad kui ka tulirelvad,olid ka ratsavägi ja suurtükivägi.
Mrp - AEG 1987.a augustis loodud esimene poliitiline ühendus: Molotovi­ Ribbentropi Pakti  Avalikustamise Eesti Grupp. * avalikustati salaleping * toimus Tallinnas Hirve pargis Eesti Muinsuskaitse Selts * loodi 1987.a lõpul * esimene demokraatlikele põhimõtetele tuginev massiorganisatsioon * vanade hoonete kaitsmine * Tallinna noorte liikumine * algas oma juurte otsimise aeg
Meelelised – neid peab olema mõõdukalt (et paisudes ei muutuks valuks) 2. naudingud ühiskondlikest tunnetest, suhestumisest teistega 3. refleksiivsed naudingud – vaatleme oma ühiskondlikku käitumist ja tunneme rõõmu enda vooruslikkusest. Kui me käitume hästi vooruslikult, siis me nagu imetleme iseennast, et me nii harmoonilised oleme ja see annab meile täiendavat õnne ja motiveerib meid veelgi vooruslikum

Middle - ages.org.uk/catapults.htm • http://ffden-2.phys.uaf.edu/212_spring2005.web.dir/Jason_Hoisington/pictures/Onager • http://www.frapanthers.com/teachers/white/galleries/roman_artillary/Ballista.jpg • http://gottatopic.com/wp-content/uploads/2008/03/trebuchet_copy.jpg • http://elitechoice.org/wp-content/uploads/2008/10/ballista-2.jpg • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Trebuchet.jpg
Magistraadid - valiti üheks aastaks, ametnikele ei makstud palka Konsulid (2)- kõrgemad magistraadid, kõrgeim võim riigis Preetorid(8)- võisid konsulit asendada, korraldasid õigusmõistmist, juhtida sõjaväge Tsensorid- valiti endiste konsulite hulgast 5 aastaks, kodanike loenduse korraldamine, senaatorite nimekirja koostamine Diktaator- määrati ametisse riigi ohu korral, pooleks aastaks, pidi oma tegudest aru
Metsikud mehed – viikingisõdalased – oma hirmuvalitsuse all keskaegset Lääne- Euroopat. Soov saada rohkem kulda-hõbedat, orje ja uusi maavaldusi oli see, mis sundis viikingeid tõstma purjed ning lahkuma oma kodudest tänapäeva Norras, Taanis ja Rootsis. Nende ootamatud ja julmad rüüsteretked olid legendaarsed; kristlikud mungad kirjeldasid õudusega rikaste kloostrite ja linnade rüüstamisi ning hävingut.

Meinhard – 1186. a. pühitses Hamburgi-Bremeni piiskop ta piiskopiks ja käskis Liivimaa ristiusustada. Kuigi liivlaste ristiusustamine kulges visalt, pandi sel ajal alus siiski väikesele kristlikule kogudusele.
Merkantilism – majanduspoliitiline õpetus, mille järgi riigi heaolu sõltub võimalikult suurtest kulla- ja hõbedavarudest, kaupade väljaveo soodustamisest ja sisseveo tõkestamist kõrgete kaitsetollide abil.
Mandrijää on kujundanud palju kõrgeid moreenseljakuid ja vallseljakuid ehk oose. Aluspõhja kivimid on üle 1, 5 miljardi aasta vanad ja koosnevad peamiselt graniidist ja gneisist, haruldane ei ole ka rabakivi.

Muudatused 1789 – 1791 liberaalne revolutsioon Asutava Kogu otsused kinnitas kuningas: Kõigi inimeste võrdsete õiguste deklareerimine, Kõigi maksustamine, Kõigi õigus asuda riigiteenistusse , Kiriku maade riigistamine ja müük, Vaimulike lojaalsusvanne, palk riigilt, Aadlitiitlite kaotamine, Talupojad lõpetasid teotöö, 1791. a põhiseaduse kehtestamine - absoluutsest monarhiast konstitutsiooniliseks
Manööversõda - liiguti raudteedel, veeteedel, ratsaarmeed, mõlemapoolne partisanivõitlus • Punaste käes oli Kesk-Vm tööstuspiirkonnad > eeliseks tööstus, miinuseks kütuse ja toidu puudus • Enamlased rakendasid sõjakommunismi poliitikat • mõlemad pooled kasutasid terrorit vallutatud aladel (keskaegne metsikus jäi külge ka peale kodusõda) • Võitsid enamlased NSVL KAHE MAAILMASÕJA VAHEL
Massirepressioon - väga suure arvu inimeste ahistamine, vangistamine, asumisele saatmine ja tapmine. Näiteks Eestis nõukogude võimu poolt 1941. ja 1949. läbi viidud küüditamised olid massirepressioonid.

Mein kampf - ennustas saksamaale suurt tulevikku, • Riigis olid majanduslikud raskused,tööpuudus tühistada tuli versailles rahu ja muud lepingud,tuli laiendada sakslaste territooriumi,pidi kõrvaldama • Olukorda kasutasid ära kommunistid,kes viisid itaalia veel demokraatia,kommunismi jne, aaria rass kuulutati teistest ülemaks,esialgu jäi suurem toetus siiski raskemasse olukorda saavutamata.
Mrp - AEG 15. Aug.87 oli T.Madisson koos teiste endiste pol-vangidega organiseerinud MRP avalik-se Eesti Grupi (MRP-AEG). Selle eesmärgiks oli MRP ja selle lisaprotok av-mine ning tagajärgede likv-ne. V.Väljas EKP KK uus 1.sekr. Hääletas Taasiseseivumise poolt K.Vaino EKP eelviimane 1.Sekr T.Kelam Eesti pol, rahvusliku Sõltumatuse, Eesti Partei esimees, 1 EV Kodanike komitee initsiaator.
Mõõdukad - Jaan Tõnisson- mujal RADIKAALID MÕÕDUKAD Valitsus(tsaar) kukutada Konstitutsiooniline monarhia Demokraatliku riigi kehtestamine Parlament Mitte makse maksta Eesti ühendamist üheks kubermanguks Mitte sõjaväe teenistusse minna Eesti keel gümnaasiumitesse ja ülikoolidesse Kirikute ja rüütelkondade maa tuleb jagamisele Valitsus aitaks talude pärisostmisel Tuleb rahvast relvastada

Merkantilism – majanduspoliitiline õpetus, mille järgi riigi heaolu sõltub võimalikult suurtest kulla- ja hõbedavarudest, kaupade väljaveo, soodustamisest ja sisseveo tõkestamist kõrgete kaitsetollide abil metseen – kirjanduse ja kultuuri heldekäeline toetaja, Augustuse valitsemisajal elanud rikka roomlase Maecenase järgi, kes kasutas oma tohutut varandust andekate kirjanike abistamiseks
Mai 1630 – 6. veebruar 1685) • Mary (4. november 1631 – 24. detsember 1660) • James II (14. oktoober 1633 – 16. september 1701) • Elizabeth (28. detsember 1635 – 8. september 1650) • Anne (17. märts 1637 – 8. detsember 1640) • Catherine (sündis ja suri 29. jaanuaril 1639) • Henry (8. juuli 1639 – 18. september 1660) • Henrietta Anne (16. juuni 1644 – 30. juuni 1670)
Matvejeva – peatükk “E.M.Remarque” raamatust “20.saj. väliskirjandus” Valgus 1971 lk 427 4.Anu Schulz “Erich Maria Remarque – elu ja looming” – järelsõna raamatule “Läänerindel muutuseta”,“Lissaboni öö” Avita 2000 lk 403 5.Tarvi Talv “Mõningaid sõlmküsimusi Remarque´i loomingus” järelsõna raamatule “Taeval ei ole soosikuid” Eesti Raamat 1991 lk 220

Mrp - Molotovi-Ribbentropi pakt-23.august 1939. • Sõlmiti Moskvas, NSVL<->III Reich • Ida-Poola, Soome, Eesti, Läti, Bessaraabia-NSVL • Poola alad, Leedu-Saksamaa • 1.september 1939 tungisid Saksa väed Lääne-Poolasse • 17.sept ründas Ida-Poolat Punaarmee • 28.sept läks Leedu NSVL alla, Poola lahing-maade jagamine, sõbralik paraad • Sellega algas II MS 2.Baaside leping.
Mittekallaletungilepingu ehk Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide tühistamiseks, millest loodeti uusi võimalusi iseseisvumiseks ning oma taotlustele tugevama rahvusvahelise toetuse saamiseks • .Balti Nõukogu eestvõttel otsustati korraldada 1989. aasta 23. augustil, kurikuulsa pakti 50. aastapäeval, võimas rahva meeleavaldus, et demonstreerida balti rahvaste ühtsust ja sarnaseid tulevikutaotlusi.
Manufaktuur - hiliskeskajal arenenud tööjaotusega käsitööettevõte, kus töötasid palgatöölised; • Nt: Tallinnas Härjapea ojal Eesti esimene paberimanufaktuur; Hiiumaal klaasimanufaktuur;

Marksism – Karl Marxi seisukohtadel põhinev poliitiline õpetus, mis taotles ühiskonna seniste aluste põhjalikku muutmist; sotsiaalse pöörde pidi ellu viima proletariaat, kes võtab revolutsiooni käigus riigivõimu enda kätte ja loob tootmisvahendite ühisomandusel rajaneva ühiskonnakorra Marshalli plaan – USA ulatuslik majandusabi Teises maailmasõjas kannatanud Euroopa riikidele
Majanduslik kaos – majandus ei suutnud sõja laastavaid kulutusi kanda, tööjõu- ja toorainepuudus, transpordi- ja kütusekriis • Keisrivõimu autoriteedi langus – õukonnas moraalne raskus, G.Rasputini kahandas keisriperekonna autoriteeti • Rahulolematuse üldine kasv – sõjalin, majanduslik ja moraalne allakäik põhjutas üldise rahulolematuse, sõda oli Venemaa elu segamini paisanud
Mõnel pool on liikunud veel pentsikud naljakujud nagu Kihnu saarel Suur Mari ja Pisike mies (vrd lauluga “Suur Mari ja Väike Peeter”). Maril oli riidest pea kinnitatud teiba või meremärgi otsa, selliselt saadud hiigelkeha oli riietatud pikka kleiti, mehe lühikest kasvu rõhutati omakorda vööni ulatuvale kotile maalitud näoga, vöökohalt jätkus pintsak, mille alt paistsid püksid.

Mõisale - mõisategu (a. Rakmetegu- tööle hobusega, toit mõlemale, b. Jala tööle, toit endale) loonusrent- talupoeg andis mõisnikule kõigest, mis talu tootis, abitegu- vabast ajast mindi mõisa appi tööle, mõisavoor- veeti viina (~400 km) *Linnaõigused ( õigused, mis kehtisid linnas) Lüübeki õigus- Taani aladel Riia õigus- ordu aladel Piiskopi õigus- vana-Pärnu, Haapsalu
Moraaliküsimustele on pühendatud hulk traktaate: „Vihast“, „Elu lühiajalisuset“, „Hingerahust“, „Armulikkusest“ (Nerole, leebuse ja halastuse tähtsust rõhutab), „Õnnelikust elust“, „Heategudest“ (rikkusest: tark ei armasta rikkust, ent eelistab seda). S-i parim filosoofiaalane teos on kogumik kirju moraalist sõbrale Luciusele, siin vaated kõige täielikumalt esitatud.
Mantra on püha, maagiline silp või õnnetoov häälik, mida kasutatakse meditatsioonis, jumalateenistustel jne. Seda öeldakse: „om mani padme kum“, mis tähendab: „Oo kalliskivi lootoses“. On olemas ka palvelipud, millele kirjutatakse palved ja paigutatakse tuulisesse kohta. Lisaks veel palveveski, mis on silinder, mille sees on rull, millele on kirjutatud tuhandeid palveid.

Muudeti maksusüsteemi – pearahamaks, hingeloendused – inimeseloendus *Uued omavalitsusorganid olid oma otsustes märksa rohkem riigivõimu kontrolli all, maanõunike kolleegium ja linnade raed saadeti laiali – asemele linnatuumad *Aadlite mõisate pärisomandiks kuulutamine, lõpp ebakindlatel omandisuhetel ning kestval reduktsioonikorraldusel, kubermangude valitsemine tehti Venemaa sarnaseks
Maecenas – Augustuse rikas sõber,kes aitas tema taotlusi ellu viia;ta kutsus oma lähikonda andekaid auroreid,luues kõik tingimused viljakaks loominguks. Vergilius – Rooma poeet,kelle peateos oli „Aeneis“. Titus Livius – Rooma ajaloolane,kes kirjutas suurteose „Raamatud linna rajamisest alates“, milles jutustas üksikasjalikult oma riigi ajaloo Romulusest Augustuseni.
Murrang sõjas - Murrangu põhjused: sõjaväe ülemjuhatajaks määrati kindral Johan Laidoner, kelle juhtimisel loodi sõjaväe juhtimise struktuur, soov kaitsta oma riiki, raudteede efektiivne kasutamine- soomusrongid, välisabi- Briti laevastik( ülemvõim merel), Soome vabatahtlikud. Loodi: Kuperjanovi partisanide pataljon, Sakala partisanide pataljon, Kalevlaste malev, Skautpataljon.

Muinasaeg on inimühiskonna kõige kaugem minevik, mis hõlmab aega 9000 a.e.Kr kuni 13.sajandini. Mis on aga muinasusund ning kuidas ja tänu kellele meil on võimalik rohkem teada saada muistsete eestlaste elust? Muinasusundist saame teada: Henriku Liivimaa kroonikast, rahvaluulest, ja ka arheoloogia vahendusel, midagi muutub usundis koguaeg, samuti on see piirkonniti väga erinev.
Meesõpetajad on kuulunud isamaalistesse organisatsioonidesse nagu Kaitseliit, juhtinud isamaalisi noorteühendusi jne. Nõukogude võim küüditab, hävitab ja mobiliseerib kokku 533 õpetajat (üle 10% õpetajate koguarvust), sh 389 meesõpetajat (üle 15% meesõpetajate koguarvust). Sõjategevuses hävib 1941. a. suvel täielikult 30 koolihoonet, osalisi purustusi saab 49 koolimaja.
Must surm – 1347-1349 haigust levitasid rotid suri umbes 30mln inimest = 1/3 Euroopa elanikkonnast 1358 žakerii – talupoegade ülestõus 1381 Wat Tyler’i ülestõus Inglismaal ülestõusude tulemus: pärisorjuse kaotamine majandus ja linnaelu elavnes taas XIV saj lõpus  hakkab tekkima kapitalistlik tootmine üleminek palgatööle = kapitalismi algus: põhiklassid:

Mrp - 23. august 1939. 2) II ms – 1939-1945. 3) Saksamaa tungib kallale NSVL-le – 22. juuni 1941. 4) Murrang II ms’s – 1942-1943. 5) Jaapani rünnak Pearl Harbourile – 7.dets 1941. 6) Teherani konverents – 28.nov – 1.dets 1943. 7) Teise rinde avamine – 6. juuni 1944. (D-Day) 8) Baaside leping – 28.sept 1939 Eestiga, 5.okt 1939 Lätiga, 10.okt 1939 Leeduga.
Maagid – Pärsia riitusi sooritavad inimesed  Zarathustra – pärimuse järgi kuulus õpetaja ja usu-uuendaja  Avesta – Iraani pühade tekstide kogumik  Mazdaism – Zarathustra õpetustel põhinev usk  Dualistlik õpetus – õpetus mis õpetab head ja kurja  Eshatoloogiline – kuulutus ette hea lõplikku võitu tulevikus ja saabuvat igavest õnneajastut
Modernses ühiskonnas on ka töö vaba, ning töö on piiratud ainult seaduste, lepingute ja turunõudlustega. Modernses ühiskonnas peab inimene tegema tööd ainult oma isiklikesks vajadusteks. Tööandjal puuduvad kaugemad õigused töövõtja üle, mis enne polnud üldse tavaline. Nii ongi Euroopas 19. saj epohhi loovaks ajastuks, millega 19. saj kaotati lõplikult mittevabaduse vormid.

Maitseaineid - see on otseselt seotud vajadusega toitu palavas kliimas säilitada; samas kasutatakse põhjas rohkem piimatooteid, jogurtit ja piima, kuna neid on jahedamas kliimas kergem säilitada). Palju on värskelt küpsetatud leivasorte (papadam`id, nan´d jms). Küpsetatud või praetud täidisega klimbid on samosa´d ning neid pakutakse söögikorra alguses suupistetena.
Materjalides on kirjas, mis hulle tempe veel Patkuli ema tegi. Ühel õhtul ratsutas ta neilja tugeva teenri saatel pastoraati ja nüpeldas mõõga ning kantsikuga peremeest ja tema teenijaskonda, kuna pastor oli naist oma jutluses noominud. Patkuli ema oli väga metsik, Johann Reinhold ja Karl Friedrich pärisid selle täielikult, ja kodus oli kuulda ema sõimu ja vandumist.
Mai 1856 – 23. september 1939) oli Austria psühhiaater ning psühhoanalüüsi teooria ja meetodi rajaja 1909. aastal pidas Freud USA-s rea loenguid Freudi teooriad ja tema meetodid olid vaieldavad nii 19. sajandi Viinis ning on Sigmund Freud jäänud vaieldavateks tänaseni Click to edit Master text styles TÄNAN Second level ● Third level KUULAMAST ● Fourth level

Mesoliitikum e. keskmine kiviaeg (X at.eKr. – IV at. II veerand eKr.) • Neoliitikum e. noorem kiviaeg (IV at. II veerand eKr. – II at.kp.eKr.) PRONKSIAEG II at.kp.eKr. – 6.saj.eKr. RAUAAEG • Varane rauaaeg (6.saj.eKr. – 1.saj.pKr.) • Vanem e. rooma rauaaeg (1.saj. – 5.saj.) • Keskmine rauaaeg (5.saj. – 8.saj.) • Noorem rauaaeg (9.saj. – 13.saj. algus)
Müncheni sobing – 1938 29. septembril 1938 sõlmitigi Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ning Itaalia vahel Müncheni kokkulepe, millega Saksamaa sai loa okupeerida Sudeedimaa.
Maahärra – sõltumatu valitseja, kelle valdus oli väike feodaalriik  Üksjalg – adratalupoegade nooremad pojad, kes isakoju ei mahtunud; pidid käima korra nädalas mõisas tööl  Adratalupoeg – talupoeg, kel oli 0,5 kuni 5 adramaad  Raad – linnavalitsus  Maapäev – Vana-Liivimaa iga aastane koosolek, kus arutati politikat puudutavaid küsimusi.

May - Dilemma – inimesed on samaaegselt objektid kui subjektid, mis teeb inimese unikaalseks, inimeksistentsi paradoks Inimesed on vabad otsustama (vastutus, teadmatus jne), mis toob kaasa normaalse ärevuse (autentset elu elav inimene) Neurootiline ärevus, takistab isiksuslikku kasvu, inimene kaotab personaalse vabaduse (elab traditsioonilist elu, rollid jne).
Maakohtud - Liivimaal -Arutati talupoegade ja mitteaadlikke süüasju Eestimaa Ülemmaakohus; Liivimaa Õuekohus- Raskemad kuriteod ning aadlike kohtuasjad; lõplikult võis kaevata kuni monarhini Adrakohtunikud ja Liivimaa sillakohtunikud täitsid politseilisi ülesandeid, vastutasid avaliku korra tagamise eest, uurisid ja karistasid väiksemaid seaduste üleastumisi.
Milton friedman – monetarismi eestkõneleja Suurbritannia: • 1979 võitsid valimised konservatiivid • Peaministriks sai Margaret Thatcher (Raudne Leedi) ( I nais peaminister euroopas) Konservatiivide poliitika: • Kokkuhoiuprogramm • Sotsiaalkulutuste kärpimine • Ettevõtete erastamine • Söetööstuse toetamise lõpetamine • Amteiühingute õiguste piiramine

Meeskonnaliiget – see ongi too lend UA 93, mis saab paljude ameeriklaste jaoks peatselt heroismi kehastuseks, vapruse ja ohvivalmiduse sümbolik rahvusliku katastroofi palge ees. Võimalik, et terroristide ninamehed suutsid eelnevate nädalate jooksul selgeks teha, milliste lendude täituvus on madalam – vähem reisijaid tähendab vähem „vaenlasi“, keda vaos hoida.
Mrp - ga lõid Saksamaa ja Nõukogude liit eeldused uue suure sõja puhkemiseks • Saksamaa kavatses rünnata Poolat, kuid pidi arvestama, et võib sattuda sõtta Suurbritannia ja Prantsusmaaga • NSV Liit plaanis laienemist läänes (sh Eesti), kuid pidi samuti arvestama, et tema vallutuskavad ei meeldi Suurbritanniale Ptk 11A – Kuidas sai MRP võimalikuks
Mõisatöö ehk teotöö: • Rakmetegu – hobuse ja tööriistaga; • Jalategu – mees ilma loomata; • Abitegu – hooajaline; lisatööpäevad nt sõnnikuvedu, viljapeks; 2. Mõisavooris käimine – mõisniku vilja ja viina vedamine linna (Pärnu ja Tallinna sadamatest Stockholmi). 3. Loonusrent – kohustus anda maaomanikule osa oma talumajapidamise saagist.

Metsandus - ja metsavarumistoodete vedu ulatus 1,6 miljoni tonnini (kasv 9%) ning puidust ja korgist toodete (v.a mööbel) vedu 1,5 miljoni tonnini (kasv 16%). Määramata kaubad konteinerites või vahetusveovahendites andsid samuti 1,5 miljonit tonni ning nende vedu kasvas aastaga 18%. Merekonteinerite vedu sadamate kaudu kasvas aastaga 30%, transiitkonteinerite
Mänguks on   valitud   ja   valimise   vastu   võtnud,   võib  kellegi teise gildivenna enese asemele kutsuda; ei tee ta seda  ja jääb ära, maksab ta trahvi ühe lesika mett. 27. Kes   oldermanni   poolt   mingi   mängu   või   ameti   peale  määratakse, seda aga vastu ei võta, maksab trahvi ühe lesika  mett.
Maksude määramine on ainult parlamendi ülesanne Pärast teda päris võimu James II teine tütar, kuninganna Anne (sünnitas palju lapsi, polnud aega valitsedagi). Peale tema otseseid pärijaid ei olnud -> lähim sugulane oli James I tütretütrepoeg Georg (oli saksa päritolu – pärit Hannover’ist). Georg parlamendiistungitel ei käinud, ta ei osanud inglise keelt.

Muinasaeg - jääsulamisest kuni esimeste kirjalike allikateni (11000eKr-13saj);Paleoliitkum-e vanem kiviaeg algas inimese kujunemisega ja lõppes Põhja-Euroopas viimase jääajaga (11000eKr-9000eKr);Mesoliitikum-e keskmine kiviaeg(9000- 5000eKr);Neoliitikum-e noorem kiviaeg(5000-1800eKr);Pronksiaeg vanem pronksiaeg(1800-1100eKr);noorem pronksiaeg(1100-500eKr);
Maj arengut - > maj võimsus USAle • Suurenes tootmine; konveiersüsteemi kasutamine ja masstootmine lühendasid tööpäevi, suurendasid töötasusid ja alandasid toodete hinda -> suurem kättesaadavus • Majanduskriis mõjutas tugevalt; sellega kaasnes massiline vaesumine -> uus maj poliitika; riiklik sekkumine, kriisi lõppedes riigi osakaalu maj vähendati
Meinhard - Hamburgi-Bremeni peapiiskop pühitses Üksküla liivlaste hulgas elanud augustiinlase piiskopiks ja tegi talle ülesandeks Liivimaa ristiusule toomise.

Modena wilhelm – paavsti legaat(saadik) 1238. aastal sõlmiti Stensby rahu Liivi ordu ja Taani vahel 1242. aastal toimus Jäälahing, milles orduväed ümber piirati ja pärast eestlastest abiväe põgenemist venelaste poolt vürst Aleksander Nevski juhtimisel lõplikult puruks löödi Vana liivimaa põhivaenlasteks olid Novgorodi, Pihkva ja Leedu vürstiriigid.
Muistsete soome - ugri hõimude kultuurile olid omased kujutlused śamaanist ehk nõiast, kes võis oma erakordse hingejõuga mõjutada (nõiduda). Oli kujutlus ka vägevatest loomadest, keda austati inimeste esivanematena ja kelle hingi tuli lepitada nende tapmise puhul (nagu Põhja rahvaste karutapmise rituaalid). Keskne koht muistses usundis oli surnutekultusel.
Maksustas kiievi - Vene ära sossoliteks nimetatud eesti hõimud, kes aga 1061 Jurjevi tagasi võtsid ja venelased Pihkvasse ajasid Sigtuna ründamine-1187. aastal vallutasid ja põletasid Läänemeremaade idakalda paganad Rootsi pealinna Sigtuna, arvatavasti oli tegu Läänemere idakalda rahvaste ühendväega, peale seda tõusis Rootsi pealinnana ülesse Stockholm

Maareform e. reduktsioon. Karl XII- Rootsi kuningas, kes pääses troonile 15 aastaselt pärast oma isa Karl IX surma Frederik IV- Taani kuningas, ühines August II Tugeva ja Peeter I-ga Rootsi-vastasesse liitu August II Tugev- Poola kuningaks valitud Saksa suurvürst Peeter I- Vene tsaar aastatel 1682-1721. Ta oli üks tähtsamaid Venemaa moderniseerijaid.
Manala nimetust on arvatud tulevat väljendist "maa(n) ala" ehk maa-alune. Eesti mütoloogias on olemas olendid, kes elavad maa all ja kelle tegutsemise kuulmine ennustavat halba ja põhjustavat nahahaigusi (nt vistrikud, punetus, käsnad). Sellest hoidumiseks tulevat enne maale istumist kolm korda sülitada, samuti olla maa mürgine kevadel enne esimest äikest.
Moonavoor - talupoeg viis ühe mõisniku ntks vilja vms tema sugulastele/ sõpradele( teisele mõisnikule) Laevaehitusmaterjal: plangud, köied, tõrv, täkat

Manöövrisõda - sõjapidamisviis, mille eesmärk eesmärk on hoiduda peajõudude otsustavast kokkupõrkest ja saavutada edu vägede kiire ümberpaigutamise ja väikeste löökidega Kadunud põlvkond – nimetus, mida kasutati rühma USA ja Lääne-Euroopa kirjanike kohta, keda I Maailmasõjas saadud traumade tõttu ühendas pettumus kaasaja tsivilisatsioonis.
Mahatma gandhi - India iseseisvusliikumise juht, kes muutis India Rahvuskongressi võimsaks jõuks, kasutades oskuslikust vägivallatut võitlust ja massilist koostööst keeldumist, Jawaharlal Nehru- Iseseisva India esimene peaminister, Rahvuskongressi president, Indira Gandhi- Nehru tütar, India peaminister, kelle sikhi äärmuslased mõrvasid 1984 aastal.
Marksistid - suured jõud ühiskonnas, mida üksikisiku tegutsemine ei saa muuta, arengu aluseks tootmissuhted, sellest tulenevalt klassikonflikt, mis seletabki ajalooliste sündmuste põhjusi; ideed on pealisehitis, mis ei seleta käitumist, vaid ainult õigustab, ideed on propaganda sfäär, ehk valitsevate klasside vahend valitsetavate vaoshoidmiseks

Mutuus - kaotati tsunfide varajasem suletuse põhimõte- liivimaal 1819, eestimaal 1822. Edaspidi oli võimalik tsunfti liikmeks saada küikidel inimestel (kristlased). Kui 1866 tsunfisundlus lõplikult kaotati, siis kes oi mingi väikse maksu tasunud võis vada juba enda käsitööpoe- 19 sajandi tesel poole käsitööliste hulk pidevalt kasvas.
Muud kunsti - ja kultuurivaldkonnad: • Muusikapealinnad olid Pariis ja Viin • Meloodia eo olnud enam esmatähtis: dodekafoonialine muusika • Tantsud: Ladina­Ameerikast tuli tango, levisid fokstrott, ja eriti niinimetatud Viini valss • Prantsusmaal   sündis   filmikunst,   mille   võttis   kiirelt   üle   Ameerika.
Majandusminister 1949 - 63  Liidukantsler 1963-66  Majandusime isa Ulbricht  1950-1971 peasekretär Walter Ulbricht  kujunes Ida-Saksamaast sotsialistlik riik aastatel 1949–1971  1945. aastal Nõukogude Liidust eksiilist naastest juhtis ta nn Ulbrichti gruppi, tegutsedes Nõukogude okupatsioonitsoonis tihedas koostöös okupatsioonivõimudega.

Mesopotaamia kultuuri on rajanud Sumerlased . Nende tsivilisatsiooni kõige iseloomulikumad tunnused on: kiilkiri ja suurte templite ümber rajatud müürid . Sumerlased on leiutanud ratta esmakordselt kasutusele võtnud vankri välja töötanud ühiskonna elu reguleeriva kalendri ja jõudnud märkimisväärsete saavutusteni matemaatika ja astronoomia vallas.
Maareform - Eesti Vabariigi majanduspoliitikas oli esimeseks oluliseks sammuks 1919.a. vastu võetud maaseadus (maareform), mille alusel riigistati mõisate maa, hooned, tehnika, kariloomad. Suurem osa endisest mõisamaast jagati asundustaludena (u 35 000) välja rahvale, esmajärjekorras said maaomanikeks Vabadussõja silma-paistvamad veteranid.
Mesopotaamia tsivilisatsioonile on tunnuslik kiilkiri, mis vajutati pehmele savitahvlile märja pulgaga, millel oli kiilukujuline ots Hariduse andsid preestrid ja koolid rajati templite juurde. Õpilased pärinesid enamasti ühiskonna ülemkihist, kuid vahel said ka madalama päritoluga poisid õppida, see võimaldas neil teha karjääri preestri või riigiametnikuna.

Mõisahärrus - • maa ühekordses valduses (mõisniku eraomand) • mõisamaa jagunes kaheks: – mõisamaa, kus asus mõisa majapidamine – talumaa, mis kuulus mõisnikule, kuid millel asusid talumajapidamised • talupojad pidid talumaa eest maksma renti teorendina • talupojad olid seotud maaga - sunnismaised pärisorjad • levis Ida-Euroopas
Müüride seest on leitud jälgi erinevatest palkehitistest (nende poste). Neid asulaid lahti kaevates on leitud loomaluid, mis kuulusid põhiliselt koduloomadele, vb oli see üheks põhjuseks, miks neid kindlustatud asulaid rajati, ehk tekkisid väärtuslikud objektid koduloomad, mis ärgitasid ümbrikkaudseid kallale tungima ja oli vaja end kaitsta.
Martin lutheril - nad olid innustatud humanismi ideedest ning nende arust oli indulgentside müük ja pühakute kultus vastuolus kristlike algtõdedega.

Monarhiaks — ning kodanikuõiguste ja -vabaduste sisseseadmist Venemaal Lääne-Euroopa eeskujul. Mõõdukate ideoloogid tegid panuse liberaalsetele reformidele ja poliitilise võitluse legaalsetele, mittevägivaldsetele vahenditele, kartes, et otsene vastuhakk Vene riigivõimule võib kutsuda esile massirepressioonid ja hävitada eesti rahva.
Mõõnadega ringlevast ehk tsükliliselt keerlevast arenguprotsessist, mis lade lademelt on aegade jooksul sünkreetiliselt kogunend rahva hinge ja iseloomu, temperamenti ja elutundesse, maailmavaatesse ja eetikasse, usku ja elutarkusse, luuleloomingusse ja ühiskondliku elu korraldusse, teotsemistaktikasse ja suhtlusnormidesse, huvide ja harjumuste ringi.
Maavabad – vallutusperioodi ülikute järeltulijad, neile kuulus talu alama lääniõiguse alusel, mis muutis nad isiklikult vabaks ja vabastas nad talupoeglikest koormistest, kohustades kandma vaid sõjateenistus kergeratsaväelasena, nad pidid oma maad ise harima , neile ei kuulunud sõltuvaid talupoegi, kõige rohkem oli neid ordu alal.

Molotov - Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp (MRP-AEG) • eesmärk oli avalikustada Hitleri-Stalini sobingu sisu ja tagajärjed Baltimaadele Tallinna Hirvepargis toimunud poliitiline meeleavaldus • esimene vastuseis poliitilisele režiimile Eesti Muinsuskaitse Selts • demokraatlikele põhimõtetele tuginev massiorganisatsioon
Makedoonia - vastasuse peamiseks keskuseks oli kujunenud Ateena, kus Philippose- vastaseid meeleolusid õhutas Demosthenes (Ateena juhtivaid kõne- ja riigimehi 350datest aastatest alates). Püha sõja järel kujundasid ateenlased Demosthenes juhtimisel järkjärgult Makedoonia-vastase liidu ja alustasid edukat meresõda Musta mere väinades.
Muljetavaldav meridiaanivärav ehk Wumen on lõnapoolne sissepääs Keelatud linna ning selle ümbrus kubiseb tänapäeval suveniirimüüjatest. Keelatud linna minnes tulekski varuda kannatlikkust ja järjekindlust, sest vastasel juhul on teie kotid pungil suurt juhti Mao'd kujutavatest rinnamärkidest ja brožüüridest mis tutvustavad Hiina vaatamisväärsusi.

Mumifitseerimine – spetsiaalne töötlemine keha paremaks säilimiseks, balsameerimine; siseelundid ja peaaju eraldati, kehal lasti 70 päeva soodaga immutatult kuivada, siis salviti see aromaatsete õlidega ja mähiti valgesse linasesse riidesse Matusetseremoonia algas surnu väljakandmise ja balsameerimismajja viimisega, toimus halamise saatel.
Minoiline kultuur – Sai nime Minose järgi; kasutati lineaarkirja A; Majandus-, usu- ja kultuurikeskusteks olid lossid, mis olid kindlustamata, nende ümber olid rahvarohked linnad; domineeris rahumeelne ja elurõõmus temaatika, freskod kujutasid loodust, religioosseid pidustusi ja spordivõistlusi; naised domineerisid; sõjakad jooned puudusid.
Milano hertsogkond - Lombardia madalikul (üle Alpide kulgev kaubatee) 2. Veneetsia vabariik- lisaks Itaalia aladele kuulusid ka Dalmaatsia rannik, Kreeta ja Küprus ning arvukad Egeuse mere saared 3. Firenze vabariik- valitses Medicite perekond 4. Kirikuriik- paavsti ilmaliku võimu ala 5. Mõlema Sitsiilia (Naapoli) kuningriik- Aragoni võimu all

Mitmekülgne – töid füüsikast, muusikast jne. • Sokrates – Üks suurimaid filosoofe 5. sajandil eKr, kes huvitus elust maailmas ning tema peamiseks filosoofiliseks objektiks mida ta uuris oli voorus • Platon – Sokratese tuntumaid õpilasi, kelle meelest oli kõige tähtsam mõte • Herodotos – Ajaloo isa, „Historia“ autor.
Maahärra – Isik, kes juhtis oma maa-ala, mille said omale võitjad ja maa siis omavahe ära jagasid(Pmst nagu feodaalriigid). Harju-Viru - Et Rävalat arvestati edaspidi Harjumaa osana, nimetati Taali valdust üldiselt Harju-Viruks. Tartu ja Saare-Lääne piiskopkonnad - Kõik alad peale Harju- Viru allutati Saksa-Rooma riigi keisrile.
Millisest 5 - st väikeriigist koosnes Vana-Liivimaa? 5p Saare-Lääne piiskopkond, Tartu piiskopkond, Taani kuninga Eestimaa hertsogkond, Kuramaa piiskopkond ja Riia peapiiskopkond 13. Nimeta 4 seisuslikku gruppi, kes valitses Vana-Liivimaal? 4p Vaimulikud eesotsas Riia peapiiskopiga, ordumeister koos käsknikega, vasallkonnad ja linnad.

Monroe doktriin - 1822.aastal tunnustas president James Jackson Ladina- Ameerika riikide iseseisvust, eirates sel viisil täielikult nende varasemat seondust Euroopaga. 1823.aasta detsembris deklareeris uus president James Monroe oma läkitusest Kongresille, et ühendriigid on vastu igasugusele Euroopa võimu edasisele laienemisele Ameerikas.
Muhamed -  muutis  Meka  kõiki araabla si  ühen d av ak s  linnaks,  hakka s  kuulutama   rang et  mon ot eis mi,  prohv et
Millistest ettevõtetest on jutt? (Vali vastus siit: Kreenholmi Manufaktuur, Waldhof, Dvigatel, Volta, Lutheri vabrik) (4p) Pärnus paiknenud suur tselluloosi tootmise ettevõte - Waldhof Tallinnas asunud vagunitehas - Dvigatel Narvas asunud suur tekstiilitootmise ettevõte - Kreenholmi Manufaktuur Tehas Tallinnas, mis tootis elektrimootoreid - Volta

Massiorganisatsioon – Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS). Järgmisel aastal aga moodustati esimese poliitilise erakonnana Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP). Mõlemad organisatsioonid pöörasid suurt tähelepanu eestlastele oluliste ajalooliste tähtpäevade teadvustamisele, korraldades Tartu rahu ja vabariigi aastapäeva tähistamist.
Monarhi kukutama – revolutsioonid) • eristuvad parimad (jõukad) – aristokraatia, ühiskonna loomulik eliit • ei ole tugevaid klassivahesid – politeia ehk rahvavõimu parem tüüp (demokraatia ja oligarhia segu, on olemas institutsioonid, kuhu pääsevad teatava rikkuse ja haridustasemega inimesed, kes kontrollivad inimeste võimu.
Mõeldavasti on Püha Vaimu seegi asutamine Tallinnas seotud erilise,haigete ja vaeste hoolitsemisele pühendunud Püha Vaimu vennaskonnaga või selle tegevuse mõjudega .Nimelt rajas selle 1198.aastal paavst Innocentius kolmanda poolt sanktsioneeritud vennaskond kõikjal Euroopas,eriti Saksamaal,Püha vaimu nimelisi seeke ning haiglaid.

Mõiste ajaloost - 4. saj eKr kasutas Platon terminit "arheoloogia" (archaios + logos ehk vana/muistne + sõna/kõne/mõiste/käsitlus/teadus), mille all mõtles kogu varasemat ajalugu (kangelaslood, geoloogilised avastused, linnade rajamine jm). Hiljem tähistas antiikse kunsti ekspertiisi, al 19. saj vanema ajaloo uurimine kaevamise teel.
Maailm globaliseerus - rahandusasutused, kaubandusfirmad kasvasid kokku või põimusid üksteisega Inglise insener Wilhelm Henry Perkin avastas sünteetilised värvid→hakkas tootma aga hoopis Saksamaa firma BASF, sest Inglismaa ei osanud seda ära kasutada Majanduse ebaühtlane areng tekitas suurriikide vahel pingeid, mis viisid kriisideni
Meresõidutehnika areng - täiustati kompassi, leiutati astrolaab (laeva asukoha määramine tähtede asukoha järgi) - portolaanid – rannikute, sadamate kirjeldused - hakati ehitama pikemaid ja madalamaid aluseid, millega oli võimalik teha ookeanisõitu - võeti kasutusele ladina puri – sai sõita vastu tuult, uus laevatüüp – karavell

Menes – egiptuse esimene vaarao, kes ühendas alam- ja ülem egiptuse ning rajas uue pealinna memphise, ramses II - egiptuse vaarao, kes sõlmis hetiitidega rahulepingu, tutanhamon – egiptuse vaarao, thutmosis III – egiptuse vaarao, kes saavutas egiptuse suurima ulatuse, nofretete – egiptuse vaarao ehnatoni abikaasa,
Mõlemad eeposed on paljude mitmesugustest ajajärkudest päritolevate autorite ühisloomingu produkt, mis lõplikul kujul pandi kirja võrdlemisi hilja, alles VI sajandil e. Kr., kusjuures Homeros võis plla vaid üks silmapaistvamaid nende poeetide hulgast, kes koostas suurema osa lugudest, mis pärastpoole ühendati kaheks eeposeks.
Majanduspoliitika - NEP • Toiduainete riigile andmise kohustus asendati kindla suurusega maksuga – ülejäägid võis talupoeg realiseerida turul • Viidi läbi rahareform – taastati raha väärtus • Ennistati kauplemisvabadus ning ettevõtted said õiguse taastegutseda • Enamik majandusest jäi riigi kontrolli alla Majandus

Muammar al - Gaddafi Muammar al-Gaddafi, täisnimega Muammar Muhammed Abu Minyar al-Gaddafi, sündis 7. juunil 1942.a ja suri 20.okt. 2011.a. Gaddafi oli Liibüa tegelik valitseja aastast 1969 kuni 2011.a Liibüa kodusõjani ning ta oli ka kõige kauem võimul olnud riigipea maailmas Suurbritannia kuninganna Elizabeth II järel.
Molotov - Ribbentropi pakt (MRP) - 23. augustil 1939. a. NSV Liidu välisasjade rahvakomissar Vjatšeslav Molotovi ja Saksamaa välisminister Joachim von Ribbentropi poolt allkirjastatud Saksamaa ja NSV Liidu vaheline mittekallaletungileping ühes salajase lisaprotokolliga, milles jagati omavahel mõjusfäärid Ida-Euroopas.
Miks vana - Vene riik lagunes? – Tänapäeva Poola, Tšehhi, Slovakkia, Valgevene ja Lääne-Ukraina. Slaavi tähestik tekkis kahe venna Kyrillose ja Methodiose tõhusa kirjakeele loomise ja levitamise käigus (on olemas kaks slaavi keele varianti: glagoolitsa ja kirillitsa). Keerulisem- glagoolitsa, kadus hiljem käibelt.

Mälestis on Lagaši kuninga Eannatum’i püstitatud nn raisakullide sammas, tähistamaks võitu Umma üle). 24. saj esimesel poolel teostas Lagaši valitseja Urukagina riigis sotsiaalseid reforme, millega taastas vahepeal kuningate kätte läinud maavaldusi, püüdis piirata rikaste omavoli ja kaitsta alamate kihtide huve.
Maailmasõda on sõda, kus enamik riike võitleb oma maa, võimu, või kolooniate pärast. Maailmas on toimunud juba kaks maailmasõda, mis olid väikeste vaherahudega. Paljudel inimestel tekibki küsimus, kas II Maailmasõda, mis sai alguse 1.sept. 1939 ning lõpes 2.sept. 1945 on I Maailmasõja ( 1914-1918) jätk või mitte.
Marksismi –  leninismi vaimus  NSV Liidu tulemisega muudeti  koolisüsteemis palju  saksa keel asendati vene keelega    Õppeainetesse tulid sõjaline  algõpetus ja NSV ajalugu  Mõne vale või keelatud asja  mainimine võis kaasa tuua suuri  probleeme Kooli sisekorra eeskirjad

Maffia - organiseeritud kuritegevus Autoritaarne diktatuur- kogu võim koondu ühe isiku või kitsa ringkonna kätte; rahvas ei saa osaleda valitsemises Totalitaarne diktatuur- kogu võim koondus ühe isiku või kitsa ringkonna kätte; rahvas ei saa osaleda valimistes; rikuti demokraatlikke inimõigusi- hirmuvalitsus.
Mesoliitikum ehk keskmine kiviaeg (9000-5000 a. e. Kr. ) Esimesed asupaigad Eestis: Pulli asula (pärineb 9000 a. algusest e. Kr. ) Pärnu jõe ääres Sindi lähedal (1967) Kunda Lammasmägi (7000 keskpaigast e. Kr. ), kuna Kunda asupaik asutati enne Pulli asupaiga leidmist, kuuluvad kõik Eesti asulapaigad Kunda kultuuri.
Mardipäev on Tours'i piiskop Martinuse surmapäev (11. november). Püha Martinust kujutatakse enamasti noore sõjamehena.

Mendelejev – koostas 1869. nimekirja tol ajal tuntud keemilistest elementidest Rutherford – Pani aluse tuumaajastule, tänu sellele on võimalikuks saanud kiiritusravi, tuumajõujaamad jne. Freud – nätas, kuidas inimese alateadvus mõjutab tema käitumist, kajastub unenägudes, aga võib põhjustada lausa haigusi.
Muutused ühiskonnas – sõjategevus kurnab inimesi, üldise töökohustuse kehtestamine, järks elatustaseme langus, toiduainete puudus, epideemia levik, rahvuslik vabadusvõitlus(andis sõjale uue puhangu), salliamtus muulaste vastu, liberaalse maailmapidliu kokkuvarisemine, maksukoormuse tõstmine, levivad vaskapoolsed vaated.
Mai 1919 - Ülemjuhataja kindral Johan Laidoner teatab Asutavale Kogule, et Eestimaa pind on täielikult vaenlasest vabastatud? 5. juuni – Eesti soomusrongi ja Landesveeri vägede kokkupõrkega Amata jõe silla juures algab Landesveeri sõda. Samal päeval lõppes Maipealetung Põhja-Läti vabastamisega enamlastest.

Missa – pisulik jumalateenistus Mille poolest sarnanesid ja erinesid Dominiiklased ja Tsistertslased? – Levitasid ristiusku, dominiiklased rajasid oma kloostrid eraldatult aga teised rajasid need tsivilisatsiooni Martin Luther – õndsaks saab jumala armust usu läbi, kristlik usk põhineb üksnes pühakirjal
Märts 1908 – 17. juuli 1987) oli eesti maadleja, olümpiavõitja Berliinis 1936 nii kreeka-rooma kui ka vabamaadluse raskekaalus, Euroopa meister 1937 kreeka-rooma maadluse raskekaalus, 12-kordne Eesti meister.Ta on koos Ivar Johanssoniga üks kahest sportlasest, kes on tulnud olümpiavõitjaks mõlemas maadlusviisis.
Majanduslik kaos - sõja tagajärjel tööjõu- ja toorainepuudus, kütusekriis, nälamässude oht • Rahulolematus keisriga- Rapuutini afäär • Üldine rahulolematus- töölisliikumine, absolutistliku võimu vastu haritlased, kodanlased, aadlikud Veebruarirevolutsioon: ajendiks sai petrogradi vilets varustamine toiduga.

Maetud on asulate territooriumile maapinda süvendatud haudadesse selili siruli asendis koos mõningate panustega. Suuresti uus ja omanäoline esemekompleks ilmub Eesti alale tüüpilise kammkeraamika kultuuriga (algus u. 4200 aastat e.Kr.). Sellel perjoodil jõudis Eestisse paremini valmistatud savinõude tüüp.
Müncheni õllekeldriputš - Baieri valitsusjuht võeti natside poolt vangi ja Hitler kuulutas end valitsusjuhiks, Berliini valitsuse võimult tagandatuks ja, sõjaväe poolehoiu võitmiseks, kindral Ludendorffi sõjaministriks). Katse oli üsna mannetu ning suruti järgmine päev maha, Hitler vahistati ja mõisteti veebruaris 1924 5
Mai 1717 – 29. november 1780  Austria ertshertsoginna ja Ungari kuninganna 1740–1780  Viimane Habsburgide soost pärinev monarh  Ta oli Karl VI tütar, Franz I Stephani naine ja Joseph II, Leopold II ja Marie-Antoinette'i ema  Ta oli abiellus Lotringi hertsogi François Stephane'iga Troonile saamine

Majanduslikud eeldused - Hitler vajas edukaid vallutussõdu, et viia Saksamaa maj.kriisist välja ja tagada majanduslik õitseng.
Mahasurumine taga - Kaukaasias. Tagurlaste augustiputš, Balti riikide iseseisvumine ja sammud iseseisvumise suunas teisteski liiduvabariikides nõrgendasid Gorbatšovi võimu. Varsti pärast võimule ennistamist oli ta sunnitud ohje veelgi lõdvendama, NLKP keelustama ja loovutama paljud oma volitused liiduvabariikidele.
Mauism - Mao Zedongi idee põhjal tekkinud kommunistliku õpetuse Hiina suund, mis tähendas kiire sotsialismi ehitamist riigis ja isikukultust Suur hüpe- kommunismi ülesehitamine võimalikult lühikese ajaga, mis ebaõnnestus tööstustoodangu järsu vähenemise ja põllumajanduses valitseva segaduse tõttu.

Memphis - Ülem- ja Alam-Egiptuse pealinn Varadünastilisest ajast Keskmise riigi perioodini. Rajajaks oli Menes.
Martin luther – saksa päritolu munk, kelle seisukohtadest sai alguse reformatsioon, kes pani aluse ka luterlusele.
Muinasaeg – periood esimeste inimeste saabumisest muistse vabadusevõitluseni Eesti muinasaeg algab aastaga 9000eKr. Vanemast kiviajast pole Eesti puhul allikaid, kuna Eesti pind vabanes jää alt aastaks 11000eKr. Pärast jää taganemist (kronoloogilises järjekorras): taimestiku tekkimine, loomad, inimesed.

Martin luther - 31.10.1517 naelutas Wittenburgi linnakiriku uksele 95 teesi, sellest sai alguse usupuhastuspüha.
Meestest –  ministeriaalid – mis sulas hiljem alamaadli sekka.  Üheks aadliku rahuaegseks ülesandeks oli kohtumõistmine. Aadlikukultuur etendas tähtsat rolli kogu  keskaegses kultuuris – teised seisused üritasid aadlist eeskuju võtta nii eluviisi kui ka kommete 
Meiega on õiglus, meiega on jumal!". Seejärel astus raadiomikrofoni juurde ERR eesseisuse liige Marju Lauristin, kes kutsus üles: "Ühendagem oma käed, oma mõtted ja tahe katkematuks ahelaks, mis annab meile jõudu vastu seista valele ja vägivallale, mida ka täna on ähvardavalt palju meie ümber.

Mesopotaamia usk on sarnane Egiptuse usuga järgmiste tunnuste osas: 1Preestrid sõnastasid ja tegelesid usuliste tõekspidamistega 2Püüti usuga rahvast kontrollida 3jumalaid seostati planeetidega Mesopotaamia erinevus Egiptusest usu osas seisneb aga selles, et siin ei pööratud tähelepanu elule pärast surma.
Mrp – AEG – 1987, ühendus mis seadis oma eesmärgiks MRP salajase lisaprotokolli avalikustamise. Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS) – 1987 lõpus, massiorganisatsioon, mis seadis oma eesmärgiks eestlaste jaoks oluliste ajalooliste tähtpäevade teadvustamise ja rahva ajaloolise mälu taastamise.
Mõiste devalveerimine – raha väärtuse riiklik langetamine välisvaluutade suhtes, et soodustada väliskaubandust. Tööpuuduse ja elukalliduse kasv süvendas rahva rahulolematust ja aitas lõppkokkuvõttes kaasa sisepoliitikalise kriisi  tekkele ning autoritaarse diktatuuri kehtestamisele.

Mai 1940 - Saksa vägede pealetung Prantsusmaale: 1)Variosa Maginot liinil (Saksa-Prantsusmaa liin).Pealetung läks läbi Hollandi, Belgia ja Prantsusmaa 2)Hollandi-Belgia territoriumilt mindi läbi Schlieffeni plaaniga, et eksitada Prantsusmaad ja Suurbritanniat. 3)Läbi Belgia,kust tuli ka põhilöök.
Marius – väepealik → sõjareform, sõjavägi muutus palgaliseks, värbati proletaare 29. Milano edikt – legaliseeriti ristiusk 30. Munitsiipium – linnad, mis liideti Rooma riigiga (säilis omavalitsus, Rooma kodaniku õigused) 31. nobiliteet – kitsas ring patriitside ja plebeidide perekonde.
Mesopotaamia – matemaatika, astronoomia(taevakehade liikumise järgi sooviti tulevikku teada), astroloogia (tähtede järgi taheti tulevikku teada) Hammurapi seadused - Babüloonia seadustekogu, mille kehtestas Vana- Babüloonia valitseja Hammurapi 18. sajandil eKr, Vana-Idamaade tähtsaim õigusmälestis.

Mesopotaamia kirjandus on hästi säilinud, sest Assüüria kuningas Assurbanipal lasi oma õpilastel kõigist tollal kättesaadavatest kirjandusteostest mõned eksemplarid oma Ninive kuningalossi kokku koguda. Nii kujunes savitahvlite raamatukogu, mis sisaldas peaaegu kõiki Mesopotaamia tähtsamaid kirjandusteoseid.
Marie antoinette - Louis XVI naine,tema aeg kulus peamiselt rõivastele,soengutele,juveelide ostmisele,lõbustustele,see oli üks osa ,mis viis riigikassa tühjenemiseni Merkantilism-Esimene uusaja maj. teooria,mille tekkimisele aitas kaasa juba 15.sajandist ilmet hakanud võtma turumuajandus,oli merkantilisim.
Müncheni konverents - 29. septembril 1938. aastal toimus Briti peaministri Neville Chamberlaini initsiatiivil nelja riigi – Saksamaa, Itaalia, Suurbritannia ja Prantsusmaa – kohtumine. Sõlmiti kokkulepe, mis kohustas Tšehhoslovakkiat loovutama Sudeedimaa, kuid tagas ülejäänud Tšehhoslovakkia puutumatuse.

Majaraamatut on kohustatud pidama majavalitsejad, komandandid, majarentijad, majaomanikud ja võõrastemajavalitsejad, maakohtades aga on majaraamatu pidamise ja õigeaegse sisse- ja väljakirjutamise eest vastutavad isikud, kes selleks on volitatud küla töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee poolt.
Martin luther – 1483-1546, pühitseti preestriks, oli teoloogiadoktor, Wittenbergi ülikooli piibliteaduse
Martin luther - üks reformatsiooni algatajaid-Saksamaalt. Lutheri meelest polnud kirikut ega paavsti vaja.

Märts 1917 – võetakse vastu autonoomiaseadus - tehakse haldusreform (Eestimaa- ja Liivimaa kubermang ühendatakse ühtseks Eesti kubermanguks)(välja jäävad Narva, Läti ja Setumaa) -˃ ühtne Eesti ala - riigi etteotsa valitakse maapäev - 1. Eesti valitsus – Eesti Maavalitsus (esimees K. Päts)
Mesoliitikum – keskmine kiviaeg – 9000 a eKr kuni 4000 a eKr  Neoliitikum – noorem kiviaeg – 4000 a eKr kuni 1800 a eKr  Pronksiaeg – 1800 a eKr kuni 500 a eKr  Eel-Rooma rauaaeg 500 a eKr – 50 a pKr  Rooma rauaaeg 50 – 450 a pKr  Keskmine ja noorem rauaaeg 450 – 1200 a pKr
Metoigid – vabad kodaniku- • Heloodid – orjastatud õigusteta võõramaalased (80 messeenlased.

Miks vana - Liivimaa neile huvi pakkus? - üle vana-Liivimaa alade läksid kaubateed Lääne- Euroopast Venemaal ej ataheti enda kätte saada sellest kaubandusest laekuvaid tulusid. Vana-Liivimaa oli tervikuna nõrk, tegemist oli omavahel rivaalitsevate väikeriikidega. Sõja vallandajaks oli Moskva.
Maadlus - Evald Sikk (kreeka-rooma), Voldemar Väli (kreeka-rooma), Edgar Puusepp (kreeka- rooma), Voldemar Mägi (kreeka-rooma), August Neo (vaba ja kreeka-rooma), Adalbert Toots (vaba ja kreeka-rooma), Kristjan Palusalu (vaba ja kreeka-rooma), August Kukk (vaba), esindaja-treener Nikolai Kursman
Maareform - 1919 riigistati mõisate maad, hooned, tehnika, loomad jms I majanduskriis- ülelaenamine, inflatsioon Uus majanduspoliitika-1924.a valitsus sekkub majandusse II majanduskriis-raske kriis, mis sai alguse USAst ( suur depressioon) Krooni devalveerimine- rahanduse range kokkuhoiu poliitika

Muutus riigikord – monarhia asendus vabariigiga, seoses Nikolai II loobumisega troonist 03.03.1917 2. Kujunes nn kaksikvõim, reaalselt omas võimu kodanlik Ajutine Valitsus (eesotsas G. Lvov > A. Krenski), kuid seda kontrollisid tööliste ja soldatite saadikute nõukogud eesotsas Petrogradi Nõukoguga.
Massihävitusrelvad - suure hävitusvõimega relvad, mille kasutamine põhjustab hulgaliselt purustusi ja inimohvreid(tuumapommid,keemia-ja bioloogilised relvad) Berliini müür – 1961.aastal ehitatud müür, mis eraldas Lääne-Beriliini Ida-Beriliinist – idasakslaste põgenemist Läände takistamiseks.
Meeldejäävaks on teinud. Kreeklaste vaimuvara ei ole Euroopas kunagi päriselt unustusse vajunud. Isegi nüüdisaegne ristiusk ei suutnud antiikseid süžeid, jumalaid ega kangelasi meie ühiskultuurist minema pühkida ning ka tänapäeval teatakse, kes on Eros ehk Amor, Herakles või Zeus ehk Jupiter.

Milton friedman - monetaristide eeskõneleja maailmas, nobeli preemia laureaat Ronald Reagan-ameerika üh president, kindlate põhimõtete juurde tagasipöördumine ,taastas ameerika majanduse ja usu. Ernst Jaakson-eesti diplomaat, Jaaksonist kujunes Eesti Vabariigi seadusliku järjepidevuse sümbolkuju.
Maadeavastuste eeldused – 1)uut tüüpi laev –karavell(pikemad reisid) 2) kompass – saadi paremini orienteeruda 3) astrolaab – ehk mõõteriist taevakehade kõrguse mõõtmiseks – saadi ka paremini orienteeruda 4) hulk eelmiste põlvkondade kogemusi – nähti võimalust kuulsaks ja rikkaks saamiseks
Maffia on sisemise hierarhiaga organiseeritud kuritegevuslike jõukude ühendus, mille tegevuseks on materiaalse kasu saamine peamiselt ebaseadusliku äriga. Vabadussõjalased ehk rahvapäraselt vapsid olid Eestis 1920.-30. aastatel tegutsenud vabadussõdalaste ühendustesse koondunud liikmed.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Maadekreet - muudeti maa riigiomanduseks Mis olid Vabadussõjas toimunud murrangu põhjused? * eesti rahvavägi võttis ette edukaid vasturünnakuid, edu saavutasid raudteel tegutsenud soomurongid * Soome lahe rannikul tekitasid enamlaste tagalas paanikat meredessandid *mobiliseeritute kõrval moodustati vabatahtlikke väeosi *vägede juhtimine korraldati ümbes sõjavägede ülemjuhatajale *võitlusmoraali tugevdas teadmine, et Eesti saab ka välisabi Inglismaalt, Soomest, Taanist, Rootsist.
Mongolite - tatarlaste sõjaretked Ida-Euroopasse ja Vene vürstiriikide allutamine Kuldhordi poolt (13.saj).  Hiliskeskaeg (14-15 saj) - Euroopat tabas 14.saj keskel katkuepideemia (must surm).Kirikulõhe katoliku kirikus (paavstide „Avignoni vangipõlv”) ja paavstide autoriteedi langus.
Mustsärklased - relvastatud võitlussalgad kuritegevuse vastu,vihkasid kommuniste toeatsid fašiste.

Metoodiliselt on see suurepärane raamat — ainult üks pisike viga on tal. . . faktid on kõik valed24 . Järeldused muidugi sellest tulenevalt ka. Seal on sees § dialektilisest marksismist25 . Seda on võimalik identifitsee- rida, sest sama peatükk sisaldub selle aasta Stalini kogutud teostes.
Merkantilism – majanduspoliitiline õpetus, mille järgi riigi heaolu sõltub võimalikult suurtest kullla- ja hõbedavarudest, kaupade väljaveo soodustamisest ja sisseveo tõkestamist kõrgete kaitsetollide abil Parlamentaarne monarhia – riigivorm, kus kuningas jagab oma võimu parlamendiga
Monarh – (kreeka k.: monarchos) ainuvalitseja, eluaegse ning päriliku võimuga riigipea

Muumia – kõdunemise vastu eriliselt töödeldud surnukeha, peamiselt muistses Egiptuses
Maksism - leninism • S. aeti taga juute ja mustlasi, V. Nõukogude okupatsioonide vaenlasi • NSVL-kõik riigistatud, S-väiksed erandid, aga tugev plaanimajandus • V. Rahvakomissaride Nõukogu, kuhu kuulusid eestlased • S. Eesti kindralkomisaraat, kuhu kuulusid peamiselt sakslased
Müsrepov on kirjutanud ka rea näidendeid, millest olulisemad „Amangeldõ“ (1936), milles käsitletakse 1916. aasta rahvuslikku ülestõusu ja Kodusõja kangelase A. Imanovi elu, ning 19. sajandi Kasahhi luuletaja ja helilooja Ahhan-Sere saatust kajastav „Poeedi tragöödia“ (1958).

Mandžuuria ründamine – Jaapan soovis luua Aasias suure impeeriumi ning M vallutamine oli edukas Abessiinia ründamine – 1935 Mussolini tahtis teha “Vahemere Itaalia sisemereks” , luua võimsa impeeriumi (Sellele sõjale maailm lõpuks reageerib, kuid Saksamaa sammudest ei tehtud enne väljagi.
Märts brest - Litovski separaatrahu bol?evistliku Venemaa ja Saksamaa vahel 28. nov. Punaarmee rünnakuga Narvale algab Eesti Vabadussõda; Narvas kuulutatakse välja Eesti Töörahva Kommuun eesotsa Jaan Anveltiga Tööd alustas Tallinna Tehnikakõrgkool (praeguse Tehnikaülikooli eelkäija)
Maalikunst - kujutati hauatagust elu. Pinnakunst=maal+reljeef • Muumia viidi paadiga Niiluse läänekaldale • Järgnes nutulaul hauakambri juurde 16. Loetle ja iseloomusta Mesopotaamia esimesi rahvaid • Looma ohverdamine Sumerid- elasid 4. at lõpus, 3. at eKr Mesopotaamia lõunaosas.

Magnus seadusteandja – valitses aastail 1263-1280. On ajalukku läinud oma seadusandlike uuendustega. Tähtsamad punktid nendes uuendustes olid näiteks aadlike õiguste reguleerimine, samuti sõjaväekohustuse seaduslik paikapanemine ning ka linnade käsitlemine eraldi õigusliku süsteemi alusel.
Majesty - queen-elizabeth-ii family-orders.html PRINTS CHARLES  Elizabethi ja Phillipi vanim poeg  Esimene troonipärilusjärjestuses  Walesi prints 1. juuli 1969  29. juuli 1981 abiellus Diana Spenceriga  Neil sündis kaks last-prints William ja prints Harry  10. vebr.
Messingi ehk Edwardi ajastu sai oma nime laialtkasutatava messingi järgi ja ajastu kestis 1905. Aastast kuni Esimese Maailmasõja alguseni aastal 1914. Aasta 1905 oli tähtis aasta autonduse ajaloos, kuna siis pöörati auto müük tavakasutajale, mitte autohuvilistele ja entusiastidele.

Müütide kohasel on Zeusil palju järeltulijaid, kes on sündinud surelikest naistest ja jumalannadest. Sageli viidatakse Hera, Zeusi abaikaasa, pahameelele nende suhete üle. Paljud seostavad jumalate käitumist mõne suure sündmusega Kreeka ajaloos, mida Kreeklased ainult ähmaselt mäletavad.
Matkimise objektiks on inimeste elu. On kuulus oma ütluse poolest – poeedi eesmärgiks on keskenduda sisule, mitte vormile (värsimõõt pole oluline). „Poeet olgu faabulate, mitte värsside looja“. Peamine tähelepanu „Poeetikas“ läheb tragöödiale, millele annab kindla definitsiooni.
Max planck – Saksa füüsik, kes jõudis 1900. aastal otsusele, et energiaallikad kiirgavad energiat “pakettide” või portsjonite kaupa (varem arvati, et pideva joana). Ta arvutas selle välja “energia-aatomi” suuruse ja pani talle nimeks kvant, millest sai alguse kvantmehaanika.

Meditsiin - kuulsam arst oli V- IV sajandi vahetusel eKr tegutsenud Hippokrates, hiljem peeti teda mitmeköiteliste arstiteadusliku raamatu autoriks, tema seletuses olid haiguste põhjused looduslikud, tema meelest sõltus tervis nelja ihumahla(vere,lima, musta ja valge sapi) tasakaalust.
Mormoonid - Mormoonid (tuntud ka nimede all viimsepäevapühakud, viimse aja pühad, viimse aja pühade liikumine ja mormoonlus) on 1830. aastal Joseph Smithi poolt Ameerika Ühendriikides rajatud kristlik usulahk, mis ei tunnista traditsioonilist kristlikku arusaama Jumala kolmainsusest.
Märts 1948 – ERAF, f. 133, n. 1, s. 10, l. 65). Saarte kaitse võimalusi vähendas veelgi Hitler käsk käivitada operatsioon „Tanne Ost”. Soome sõjast väljaastumise järel käskis Hitler hõivata soomlastelt Soome lahes asuv Suursaar, enne kui see jõutakse venelastele üle anda.

Maja taga on meil sammaskäiguga ümbritsetud kaunis aed. Hommikul tõusen ma vara, koos päikesega, sest voodis lesimine kui päike on kõrgel, on ebasünnis. Juuksur ajab mul raudnoaga habet, ning lõikab tihti sisse, kuna nuga on suhteliselt nüri. Tänu sellele on mu nägu armiline.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Metoigid – vabad, kodanikuõigusteta(u. Prioigid – vabad, ei omanud poliitilisi 80 000) õigusi Heloodid - orjad Orjad(u. 200 000) Valitsemiskorraldus - Rahvakoosolek võis Valitsemiskorraldus – rahvakoosolek alata, kui kohal oli vähemalt 6000 meest valis-> vanemate nõukogu ehk geruusa (30 (koguneti iga 10 päeva tagant) liiget üle 60 eluaasta, k.a 2 kuningat Tähtsamad riigiametnikud – strateegid(10), sõjapealiku funktsioonid, kes olid päritava valiti rahvakoosolekul.
Magnus eriksson – Valitses aastail 1319-1363. Oli oma valitsusaja algul ka Norra kuningas, kuid vastuseisu tõttu pidi Norra krooni loovutama oma pojale, Haakon VI-le. Tema valitsusajal riik nõrgenes aadlike ja keskvõimu konfliktide tõttu ning oldi ka sunnitud Skåne Taanile loovutama.

Monarhia - Konstitutsiooniline monarhia *Monarhi võim on piiratud seadustega *Belgia, Hispaania, Holland, Luksemburg -Absoluutne monarhia *Monarh on ainuvalitseja *Võim on päritav -Diktatuurid *Ühe isiku valitsemine *Võimule tulek vägivaldsel teel *Võimule tulek valimiste teel
Marshalli plaan – 1947, tulenes Trumani doktriinist ja tähendas USA majandusprogrammi Euroopa abistamiseks. Aastatel 1948-1952 said 17 riiki selle raames majanduslikku abi. Abiprogrammi teostamise põhiline eesmärk oli peatada sõjajärgset Euroopat ähvardav kommunistlik ekspansioon.
Maahärrad - need, kellele kuulus maa. Maahärradeks olid Tartu piiskop, Saare-lääne piiskop, Taani kuningas, Ordumeister Selline haldusjaotus oli 13-16 saj keskpaik, võib nim ka Eesti alade poliitiliselt killustatuse ajajärguks. 13-16 saj nim kas ORDUAEG või VANA LIIVIMAA AEG.

Maaküsimus - suur osa /Romanovite dünastia/ Jaapani sõja maavaldustest kuulub omas piiramatut võimu; puhkemiseni (1904- mõisnikest konstitutsioon puudus; 1905); mille kiiresti suurmaaomanikele, parlamenti kokku moderniseerunud samal ajal valitseb polnud kutsutud; Jaapan võitis.
Maksupoliitika - Raha oli vähe,Bismarck tõstis kaudseid makse(käibe,myygi).Administratiivreform- liiduriik>maakond>amt>kyla.Kõikide yxuste juhid määras kõrgem tegelane.1871.rahareform,kasutusele tuli kuldmark(arveldusyhik)Bismarck oli luterlane ja yritas katoliiklust maha suruda.
Martin luther – sai Saksa reformatsiooni tähtsaimaks juhiks ja uue kiriku rajajaks.

Metallitööndus - Vaseveski Narvas rootsi ajal 2) Paberitööndus - Tallinna paberimanufaktuur, Räpina paberivabrik 3) Klaasitööndus - Hüti klaasimanufaktuur, 4) Ehitustööndus - mõisate juurde rajatud telliselöövid ja lubjaahjud 5) Puidutööndus/metsatööndus - saeveski Narvas
Mõlemad riigid on hakanud enda jaoks lahti mõtestama seda verist konflikti. Vietnamisse kerkivad aina uued USA ettevõtted, keda meelitab loodusvarade rikkus ja odav tööjõud Pärast 1973. aastat seati USA’s kahtluse alla Ameerika poliitilise ladviku pädevus ja sõjaväe tõhusus.
Mõnedel maalidel on tal lõvi pea ning muumia keha. Varastel aegadel sümboliseeris teda lootoseõis, ta oli hea lõhna, aroomi jumal (nagu öeldakse Püramiiditekstis, “ta on lootoseõis Ra nina juures”). Ta oli kolmas liige Memfise triaadis, mis koosnes temast, Ptahist ja Sehmetiks.

Maanõunikud – 12 inimest, kes ajasid maapäevade vaheaegadel rüütelkonna asju.
Maariik - Eesti- ja Liivimaa aadlike omavalitsus; likvideeriti alles EV poolt.
Maaseadus –  oluline seadus, mille võttis vastu AK (1919). Mõisamaad riigistati ja nendest  moodustati riiklik maatagavara. Riigistati ka tööriistad, kariloomad. Maad hakati jagama  ära.  Anti   neile,   kes   olid   osavõtnud   Vabadussõjast.

Marseljees - on Prantsusmaa riigihümn, algselt oli „Sõjalaul Reini armeele“
Marshalli plaan - isesisvunud riikide aitamine majanduslikult.berliini blokaad-nsvl lõikas ära lääne-berliini muust maailmast,et see annaks alla ja liituks nsvl-da.võidurelvvastumine-uute relvaliikide väljatöötamine ja katsetamine,usa ja nsvl vahel,usa sai esimesena tuumapommi.
Meelsed oligarhiad – nn dekarhiad (kümnevalitsused) –, keda toetasid Sparta garnisonid (30 türannia Ateenas, mis samuti Lysandrose mahitusel võimule tuli, oli üks paljudest tema kehtestatud oligarhiatest). Tänu ustavatele dekarhiatele tõusis Lysandros Kreeka mõjukaimaks meheks.

Mitte madal - , vaid kõrgpõldudele, et mitte muuta enda vastu vaenulikeks külakogukondi, kellele kuulus madalpõldude ala. Säärane abinõu oli hädavajalik, sest Lõuna-Egiptuse poolt relva jõul alistatud ja ekspluateeritav Põhja-Egiptus kandis vastumeelselt oma rasket iket.
Mumifitseerimine - spetsiaalne töötlemine selle paremaks säilimiseks – moodustaski Egiptuse matuserituaalide keskse osa. Matusetseremoonia algas surnu väljakandmise ja palsameerimismajja toimetamisega. Palsameerimine ehk muumia valmistamine oli aega ja täpsust nõudev protseduur.
Monarhile on kõik antud ja järelikult ei ole tema valitsemise eesmärk oma võimuambitsioone ja erahuve realiseerida, seega saab tema oma staatust tõsta ainult siis, kui parandab riigi kui terviku olukorda (seda argumenti kaitses Hobbes). Ühishüve tagamine vs. fraktsioonid.

Müncheni sobing – 29. september 1938; konverents, kus Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia nõudsid, et Tšehhoslovakkia loovutaks sakslastega asutatud alad Saksamaale, loodeti, et nii hoitakse sõda ära. 3. Hispaania kodusõda – kelle vahel, millal, kes võitis, miks.
Maailma üldsus on jõudnud nii kaugele, et tunnistatakse vajadust sõltumatute rahvusvaheliste kohtute järele, et mõista kohut rahvusvaheliste kuritegude, eriti rahvusvahelise õiguse tõsiste rikkumiste toimepanijate üle, keda ei tooda kohtu ette siseriiklikes kohtusüsteemides.
Maamarssal - rüütelkonna pealik Liivimaal meeskohtud ja maakohtud- talupoegade ja mitteaadlike süüasjad Eestimaa Ülemmaakohus ja Liivimaa Õuekohus- rasked kuriteod, aadlike kohtuasjad adrakohtunikud ja sillakohtunikud- politseilised ülesanded, avaliku korra tagamine, jne

Maasilinn - kohustuti ehitama ordule karistuslinnus Maasilinna 9. Eestimaa müümine Saksa ordule 1346- Taani kuningas müs 19 000hõbemarga eest eestimaa saksa ordule 10. 1347 Harju-Viru Liivi ordumeistri võimu alla- Kõrgmeister andis Harju-Viru valitseda Liivi ordumeistrile
Majanduspoliitika – koos nõukogude võimu taastamisega rakendati ellu stalinlikku majanduspoliitikat, mille tunnusjooned olid: 1) sundkollektiviseerimine (kolhoseerimine) 2) forsseeritud industrialiseerimine 3) jäiga riikliku plaanimajanduse juurutamine peaaegu kõikidel elualadel.
Modernne ehk moodne ja sellest modernism: 1) ühisnimetuseks kõigile nüüdisaegsele (ühiskond, elulaad, arhitektuur) 2) kunsti- ja kultuuriajaloos XiX saj lõpu ja XX saj alguse vool, mis vastandus klassikalisele romantismile ja realismile 3) XX saj sotsiaalfilosoofia suund

Molotov - NSV Liidu välisminister, sõlmis MRP. • · ROOSEVELT- USA president, osales Teherani ja Jalta konverentsidel • · RIBBENTROP- Natsi-Saksamaa välisminister, sõlmis MRP. • · EISENHOVER-Liitlasvägede ülemjuhataja Teise Rinde avamisel, hilisem USA president.
Märts 1917 - Eesti saab autonoomia 24.veebr. 1918- Eesti vabariigi väljakuulutamine, vabariigi ajutise valitsuse moodusatmine 28.nov 1918- Vabadussõja algus Apr 1919- Asutava Kogu (parlamendi) valimised 23.juuni 1919- Võnnu lahing Võidupüha 2.veebr. 1920 Tartu rahu 1. dets.
Märts 1917 – Eestile anti autonoomia -> Eestist sai ühtne tervik, maapäev liitis Liivimaa ja Eestimaa *19.veeb.1918 – Päästekommitee loomine -> iseseisvumise väljakuulutamine *24.veeb.1918 – Eesti Vabariigi väljakuulutamine -> esmakordselt suudeti oma rahvusriik luua

Majanduskodanlus - tööstus ettevõtete omanikud, ettevõtjad, pankurid, kirjastajad, kompaniide ja manufaktuuride omanikud- isikud, kellel oli väga plaju raha, elasi linnades, kuid polnud ajalooliselt linnakodanikud(kuid jõukamad, kui need kelle käes võim oli), pm kapitalistid.
Maapäev - 1917-1919 Eesti riigi alused pani paika Asutav Kogu (1919-1920) Asutav Kogu võttis vastu olulised, seadusandlikud aktid: • Maaseadus (1919) • EV põhiseadus • Seaduse selle kohta, et EV on suveräärne riik Põhiseadus, 1920. Eestist sai parlamentaane riik.
Marshalli plaan on samal ajal George Marshalli poolt loodud kava, mis pidi andma Euroopas ulatuslikult kannatada saanud riikidele abi. Abi osutamisega Euroopa riikidele lootsid ameeriklased vähendada sealsete kommunistide ja Moskva mõju ning pidurdada kommunismi levikut maailmas.

Martin luther - Pärimuse järgi Luther oli see, kes tuli välja oma 95 teesiga.
Momentide kõrval on tõuaretusel arvestatud veel: ◦ Lehmade üksikute kehaosade defekte(kõverad jalad, jämedad nisad) ◦ Haigustele vastu pidavust ◦ Põhisöötade kasutamisvõimet ◦ Seedimiselundite vastupidavust suurtele söödaannustele Paranenud on lehmade tiinestumine.
Majandusreformid – natsionaliseerimine, tööliskontroll, mõisate ülevõtmine.

Midaway lahing – suures merelahingus Midway saarestiku lähedal saavutasid ameeriklased võidu Jaapani laevastiku üle, pöörates sellega jõudude vahekorra enda kasuks: samm-sammult asusid liitlased jaapanlaste poolt sõja esimesel perioodil hõivatud alasid tagasi vallutama.
Mälu instituut - Lennart Meri asutas Inimsusevastaste Kurittegude Uurmise Eesti Rahvusvaheline komisjon, IKUES - tõepärase pildi andmine välismaalastele, igapäevase toimimise printsiip selline, et loodi rahvusvaheline nõukogu, kuhu kuulusid silmapaistvad lähiajaloo uurijad.
Mõisavoor – talvel, mõisa kauba vedu linna, kus pidid osalema talupojad.

Matutinum – enne koitu 2. LAUDES – päikesetõusul 3. PRIMA – 1.päevatunnil 4. TERTIA – 3.päevatunnil 5. MISSA – päeva keskne jumalateenistus 6. SEXTA – 6.päevatunnil 7. NONA – 9.päevatunnil 8. VESPER – päikeseloojangul 9. COMPLETORIUM – öö tulekul
Menandros 343 - 291 eKr. „Vahekohus“ – komöödia, jutustab noormehest ja neiust, kes abielluvad, on 5 kuud abielus, kui neiu on lapseootel, noormees kahtlustab, et teda on petetud, jätab tüdruku maha, kuid leidliku orja abiga selgub, et neiut on enne pulmi vägistatud.
Mtj - de likvideerimine 1958. aastal  Nõrkade kolhooside muutmine sovhoosideks  Kokkuostuhindade suurendamine 1962. ja 1965. aastal  Kolhooside “abimajandid” (kalatööstus, karusnahad, suveniirid, veinid)  Suurmajandite tekkimine 1970. aastate lõpul

Muusikalises tegevuses on oluline koht pedagoogitööl. Alates 1917. aastast töötas Kreek Eestis muusikaõpetajana, esmalt Rakvere Õpetajate Seminaris, seejärel ühe õppeaasta (1920/21) Tartu Kõrgemas Muusikakoolis ning aastail 1921-1932 Läänemaa Õpetajate Seminaris Haapsalus.
Mõõduühikud - võeti kasutusele meetermõõdustik kümnendsüsteemi alusel
Mütolo - ogia, et itaallased vōitsid I MS. 1930ndatel tekkis plaan taastada iidne Rooma Impeerium. Alustati Etioopia vallutamisega (1935-1936). Seda sōda pandi pahaks (ebavōrdse vastase vastu). Toimus lähenemine Saksamaaga, 1936.aastal sōlmiti Berliini-Rooma telg.

Marek E. Jasinski (1993) – merenduslik arheoloogia on arheoloogia aladistsipliin, mis hõlmab kogu merearheoloogia/allveearheoloogia uurimisala, teised mineviku materiaalse, merega seotud kultuuri sfäärid ja lisaks ka inimese merega seotuse kognitiivsed aspektid.
Marksism – Karl Marxi seisukohtadel põhinev õpetus, mis taotles ühiskonna seniste aluste muutmist. Sotsiaalse pöörde pidi ellu viima proletariaat, kes võtab revolutsiooni käigus võimu enda kätte ja loob tootmisvahendite ühisomandil põhineva ühiskonnakorra.
Mittekallaletungileping - 39 kirjutati Venemaaga alla mittekallaletungileping( tõotati austada partneri suveräänsust, siseriikide korraldust, riigipiiride puutumatust, ei rünnakutele) Vastastikuse abistamise leping- ehk baaside leping 34. NSVL tõi Eesti ja Lätti sisse sõjaväe.

Mrp - järgse Nõukogude Liidu piiri tunnustamine, mida Moskva pidas sedavõrd tähtsaks, et ähvardas keelduda kõigist lepingutest, kui Suurbritannia seda ei tee. Viidates Atlandi hartale ja USA vastuseisule, Suurbritannia Moskva nõudmistele järele ei andnud.
Magasivili –  viljavaru, millest talupojad said hädaaegadel laenu võtta Vaeste hoolekanne – kogukond pidi ühiselt toetama oma töövõimetuid ja puudustkannatavaid liikmeid,  saates neid talust talusse, hiljem ehitati valla vaestemaju 
Motokrossi mm - võistlusel kuulusid Eesti rahvuskoondisse kolm Leokit: Aigar, Tanel ja Avo. Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel tunnustas ettevõtjat ja motospordi arendajat Väino Leokit seoses Eesti Vabariigi 85. aastapäevaga Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Mõõtmeteni on külm sõda tavaliselt paisunud niisugustes piirkondades, kus põrkub mitu tsivilisatsiooni ja rivaalitseb mitu vastandlikku, ülemvõimu taotlevat religiooni ja/või kultuuri, sõjajõudu omavaheliste vastuolude lahendamiseks aga ühelgi poolel ei piisa.
Montesquieu – ei pidanud vajalikuks kogu ühiskonnale ühesuguste seaduste kehtestamist, looduslikud olud ja kliima määrasid seadused – soojas kliimas on inimesed pelglikumad, külmemas julgemad, väikese pindalaga riik sobib vabariigiks, suurem nõuab monarhiat.
Maaühiskond – suuri linnu oli vähe, suurem osa rahvast elas maal.

Monacos - üksildane) ja nunnad (lad. K. nonna- nunn), kes olid kogunenud kindlate reeglite järgi toimivatesse ühendustesse- vaimulikesse ordudesse (lad. K. ordo- kord seisus). Munklus sai alguse Idamaadest, esimesed mungad olid Egiptuse kõrbetes elavad erakud.
Moodustasid aadlikud ehk elukutselised sõdurid, kelle ülesandeks oli kõigi ühiskonnaliikmete kaitsmine. Kolmandasse ehk kõige madalamasse seisusesse kuulusid käsitöölised ja kaupmehed , kelle ülesandeks oli vaimulikke ja feodaale oma tööga üleval pidada ning toita.
Moskva jõu - ja vägivallapoliitikat Baltimaades. Teaduse ja tehnika edusammud: teaduse areng kajastas vahetult peale sõda paljuski sõja dikteeritud suundumusi. Eriti ilmekalt avaldus see tuumafüüsikas, kus kõik jõupingutused olid suunatud tuumapommi loomisele.

Mõlemad kangelaseeposed on kirja pandud sanskriti keeles, mis tähendab „hästi tehtu” või „kokku pandu”. Sanskrit on vanaindia keel, mida kasutati alates veedade ajajärgust erinevate pühakirjade, filosoofiliste õpetuste, kirjanduslike tekstide jm ülestähendamiseks.
Mõrvamine ehk nn juudiküsimuse lõpplahendus, 1941–1945. Ekstreemses olukorras, mis kujunes pärast Nõukogude Liidu ründamist, ning pärast Poola juutidele karmide tingimuste kehtestamist, muutus võimalikuks viimase sammu astumine ehk massimõrva käivitamine.
Mõõkade keskmes on soon, see on tehtud mõõga teramiku kergendamiseks ning teisalt ka selleks, et mõõk oleks painduvam ning oleks mugavam võidelda). Enamikul veresoonega mõõkadel on ka spetsiifiline teramiku valmistatud viis ning need on sageli olnud damastseeritud.

Masintootmise võidulepääsu nimetatakse industrialiseerimiseks. Kui tööstuses on hõivatud ligikaudu sama palju inimesi kui põllumajanduses, võib rääkida tööstusühiskonnast ehk industriaalühiskonnast, sest tööstus annab sel juhul põhiosa majanduses loodud väärtustest.
Molotov - Ribbentropi paktiga NSV Liidu mõjusfääri läinud alde olukord tähendas uuesti okupeerimist ja sp ei teinud NSV Liit nende pagulasvalitsuste ja vastupanuliikumisega koostööd, vaid üritas nende asemele seada endale ustavaid kommunistlikke tegelasi.
Magistraadid - Riigi juhtimisse valitud 2 provintside asevalitsejana käsutas keiser juhti, kes pidid arvestama üksteise kõiki Rooma vägesid ja rahvatribuunina oli arvamustega. Igal aastal valiti uued tal vetoõigus kõigi magistraatide otsuste magistraadid. üle.

Manhattan - plaan, aatompommi väljatöötamiseks, mida juhtis R.Oppenheiner. USA ja Inglismaa ühisprojeks aga USA-s valmis. Saksamaalt põgenesid paljud teadlased USA-sse ja Oppenheiner oligi see. 1945-19946 Pariisi rahukonverents-töötati välja rahulepingud.
Martin luther - reformatsiooni tähtsaim juht ja uue kiriku rajaja.
Muslimite pühaksraamatuks on Koraan, mis kujutab endast Jumala sõna ülima ilmutuse üleskirjutist.Ta on ilmutatud raamatute seas ainulaadne, tähenduselt universaalne ja tema tähtsus on aegumatu. Koraan on väljavõte taevas hoitvalt tahtvlilt, millel on kirjas Jumala sõnad.

Maapäev - Vana-Liivimaa erinevate seisuste ühine esinduskogu 15.-16. sajandil 2.Miks olid just sakslased linnades käsitöömeistriteks, aga mitte põliselanikud eestlased? Kuna koolides õpetati põhiliselt saksa keelt, eestlastel polnud sellist väljaõpet.
Moodustas saare - Lääne piiskopkonna ja Mõõgavendade ordu Saksa ordu Liivimaa haru.1238 otsustati Stensby lepinguga,tänu sellele pidi Saksa ordu Liivimaa haru tagastama Taani kuningale Tallinna,Rävala,Harjumaa,Järvamaa ja Virumaa ja tekkis Eestimaa hertsogkond.
Mustpeade vennaskond – vallaliste kaupmeeste ja kaubamehe sellide ühing Millised olid linnakodanike kohustused? *vahiteenistus linna müüril ja tornides *linna sõjaline kaitse *osalemine linnale vajalikel töödel *maksude maksmine Vaimuelu keskaegsel Liivimaal (§12)

Mälestusmärkide hävitamine – ajaloolise mälu hävitamine, marmortahvlid, Vabadussõja monumendid  Koolides viidi sisse kohustuslik marksismi-leninismi õpetus ja NSVL ajalugu, likvideeriti enamik väikesi ajakirjandusväljaandeid, teatrites ja kinodes muudeti repertuaari.
Mõisavoor - talvine viljavedu hansa linnadesse. Loonus andav.
Maakondades 1945 - 1949 ning Pärnumaal 1949-1952. Noorte salaorganisatsioonid Moodustati noorte ning kooliõpilaste organisatsioone, mille liikmed võtsid aktiivsest vastupanust osa relvade kogumise, lendlehtede levitamise või nõukogude monumentide õhkimise teel.

Mai 1945 - kirjutasid Saksa ülemjuhatuse esindajad alla Saksamaa tingimusteta kapituleerumise aktidele 2.sept 1945- allkirjastasid Jaapani ning USA esindajad Ameerika sõjalaeva Missouri pardal Jaapani tingimusteta kapitulatsiooniakti, teine ms oli lõppenud
Martin luther – Reformatsiooni algataja, kes koostas 95 teesi.
Meieni on tervikuna säilinud kaks Hesiodose eepost: jumalate põlvnemisest rääkiv „Teogoonia“ (1022 värssi) ja põllumehi õpetav „Tööd ja päevad“ (828 värssi). Osaliselt säilinud „Naiste kataloog“ räägib kreeka kangelaste esiemadest.

Mobilisatsioon - mobileeriti Eesti mehi väeüksustesse, et võidelda Eesti nimel võõra võimu vastu. ( vastu tahtmist sõtta saatmine ) Suur põgenemine -otsides pääsu sõjategevuse ja kommunistliku reziimi eest, lahkusid paljud eestlased massiliselt kodudest.
Moderntantsus on Duncani inetul liikumisel ühist saksa ja ameerika varase moderntantsuga, samuti kasutas Isadora esimesena põrandat ning langemistehnikat. Isadora autobiograafia on mõjutanud José Limóni nii tantsu mõtestamise kui ka liigutuste iseloomu osas.
Muutmist – liigne venelaste alahindamine ja enda võimete liialdamine toob kaasa ainult kahju.13 Lisaks arvab ta, et 1950-ndate lõpus on USA diplomaatiline positsioon ka mõningase tagasilöögi saanud, kuna pole päris oma retoorikale vastavalt käitunud.

Maakultuur - hääbus,sest elujärg paranes,inimesed võisid käia teatris, osteti raadioid, TV, koliti linna, otsiti paremaid töötingimusi jne.Haridus-1970 kohustuslik keskharidus,lõputunnistuse said ka need, kes seda ei õpitulemuste alusel ei väärinud.
Martin luther – usupuhastuse algataja Saksamaal Wittenbergis.
Mesopotaamia linnad - on linnatsivilisatsioon.paiknesid suuremad templid ja valitsejate lossid,elasid paljud ülikud ja enamik käsitöölisi ning kaupmehi.Linnad oli kitsadja tänavad kõverad,mille kõrval seisid külg külje kõrval lameda katusega tellistest majad.

Maakogu - seisuslik esindus, mis istus koos riigiküsimuste arutamiseks Notaablite kogu - printsidest, piiskoppidest jt. ühiskonna tippidest koosnev kogu Pariisi parlament - kõrgeim kohtuasutus, mis registreeris kuninga edikte ja muid seadusandlikke akte
Magasivili – valla ühisomandis olev viljavaru hädaaegadel laenuandmiseks Õpetatud Eesti Selts – asutati Tartus 18. jaanuaril 1838, seltsi põhiülesandeks eesti rahva mineviku ja oleviku, keele ja kirjanduse ning eestlaste poolt asustatud maa uurimine.
Menšikov – 1710-19 Eesti- ja Liivimaa kuberner, pärast seda mõlema eesotsas eraldi kindralkubernerid. Ei Rootsi ega Vene ajal ei tõuse kohalikud inimesed nii kõrgele, et nad sobiksid kindralkuberneriks. Tema nõunikud võisid olla kohalikku päritolu.

Metoigid – mittekodanikud, ei võinud osta maad, elasid linnas, tegelesid käsitöö ja kaubandusega, maksid makse, teenisid sõjaväes, metoige oli kodanikest rohkem kodanikud olid maksudest vabad rikkad pidid varustama sõjalaevu ja korraldama pidustusi
Mongoliid - Mongoliidne rass ehk mongoliidid (kõnekeeles ka kollane rass) on sageli kasutatav, kuid täpselt piiritlemata psuedoteaduslik inimkonna alajaotus, mis põhineb inimeste tinglikule jaotamisele vastavalt nende nähtavamatele välistele tunnustele.
Muusikaelu - (wikerlased), kammerlaulud, orkestrid, Raimond Valgre, teatrielu aktiivne : Estonia, Draamateater, Vene teater, Tartu-Vanemuine, Pärnu-Endla, Viljand-Ugala. • kunstielu- K.Mägi, N.Triik, Eesti kunstimuuseum, Kunstihoone, tartus ühing Pallas.

Märts 1890 – 8. November 1986), Vene poliitik ja diplomaat, ta oli 1920. aastatest Nõukogude valitsuse juhtkuju, mil ta tõusis võimule Joseph Stalini toetajana, kuni 1957. aastani, kui ta arvati välja Keskkomitee poliitbüroost Nikita Khrushchevi poolt.
Mesoliitikum ehk keskmine kiviaeg kestis Eestis VIII aastatuhande keskpaigast kuni IV aastatuhande teise veerandini eKr. Neoliitikum ehk noorem kiviaeg kestis IV aastatuhande teisest veerandist kuni II aastatuhande keskpaigani eKr. Võeti kasutusele savinõud.
Moodustusid kaaristud ehk arkaadi. Rooma vabariigi ja keisririigi ajalgi oli Rooma arhitektuuris valitsevaks kodanlik ehk profaankultuur ja -arhitektuur (ühiskondlikud hooned, linnaväljakus, veejuhtmed, kodanike majad jne). Religioossed ehitised oli teisejärgulised.

Mrp - AEG(Molotovi-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp). 23. augustil 1987 korraldas MRP-AEG MRP sõlmimise aastapäeva puhul Tallinnas Hirvepargis rahvakoosoleku, mis tõi paljude teadvusse esmakordselt Molotovi- Ribbentropi pakti olemasolu.
Müütideks nimetatakse lugusid kangelastest ja jumalatest.
Maagia – nõidus  2. märgid – põhjuslikud suhted, mida inimene mõjutada ei saa, ended ja unenäod  3. konversioon – hübriidkategooria, kus märgiline ebausk on pööratud maagiliseks, muuhulgas soovid ja tõrjemaagia Nõiad ja nõidumine

Maaühiskond – linnu vähe, suurem osa inimesi elab maal.
Millisest sundmusest on jutt? Millal see toimus? 14.juuni 1941 I suur küüditamine Missugune on allikate autorite suhtumine toimunusse? A variandis on tunda,et on kirjutatud NSVLi poolt, sest üritatakse muljet jätta,nagu Venemaa oleks sellega Eestile teene teinud.
Muinasusund on tänapäevasele eluolule palju juurde andnud ning seda kaudselt kujutanud, kuid paratamatult ei mõtle me sellistele asjadele kuigi tihti ning seega võtame me tolle aja uskumusi ja traditsioone kui midagi, mis on meist väga kaugele jäänud.

Marssal smigly - Rudzi poliitilise hoiaku kohta ütles krahv Lubienski, et marssal on N. Liidu kindel ja avalik vaenlane, kuid samal ajal on tal ka samasugused Saksa vastased kompleksid. Olles kahe vaenulise riigi naaber, loodab marssal oma lääne sõpradele.
Mussolini - sündis sepa peres vaesuses, ei saanud kodanlus omandada head haridust,õppis kirikukoolis,oli sotsialistide ajakirjanik,I MS heideti ta sotsialistide parteist välja,oli • Natsionalism ja faśism rõhus rahvuse ühtusele,vaenlasteks sõdur.
Mõtlemist on nimetatud ühe ajupoolkeraga mõtlemiseks, kuna idealismi eirati ja järele jäi ainult materialism. Arvatakse, et peamine nõukogude kirjanduse vool oli sotsialistlik realism, aga tegelikult on seda järgivaid teosed suhteliselt raske leida.

Mükeene kultuurile on omane lineaarkiriB, mis on teadlaste poolt tänaseks dešifitseeritud, kuid ei anna meile mingit tevet, selle aja valitsemise kohta, kasutati ainult majapidamis aruannetes. Mükeene rahvas kindlustas oma lossid „kükloopsete“ müüridega.
Maapäev - November 1917 otsustas maapäev asuda Eesti maa ja rahva täieliku iseseivumise poole,toimusid eesti esimene parlamentaarne rahvaesitus maanõukogu ehk maapäeva valimised, mis oli 62 liimeline, maapäev nimetas ametisse täidesaatvat võimu
Martin luther - reformatsiooni ehk usupuhastuse algataja.

Mesopotaamiasse – Babüloni vangipõlv • Sõlmitud leping Siinai mäel jumala Jahvega • 539 a eKr vallutasid pärslased Uus-Babüloonia. Lasid iisraelastel • Kümme käsku – iisraelaste usu-ja moraalireegliste lühikokkuvõte koju naasta – juudid.
Muusad on loodusjumalused, kes kaitsevad poeesia, muusika ja tantsu viljelejaid. Kõige enam kummardati neid Olümpose mäe põhjaserva jäävas Pierias. Muusad laulavad ja tantsivad tihti ka ise, juhituna muusade juhist, kelleks on Apollon Musagete.
Majanduskriisi puhul on väidetud, et majanduskriis oligi kogu selle Suure kriisi vahetuks ja tähtsamaks põhjuseks, ilma selleta oleks sisekriis ja põhiseaduslik kriis olemata olnud - arusaadavalt on tegemist spekulatsiooniga, aga mingil määral on see tõsi.

Metoob - dooria friisil kahe triglüüfi vahel asetsev mütoloogiliste skulptuuride v. maalidega kaunistatud nelinurkne plaat Friis - antiikse templi talastikus plastilise kaunistusega horisontaalne ehisvööt ; paelataoliselt asetatud piltide rida.
Mrp - AEG – (MRP Avalikustamise Eesti Grupp) poliitiline ühendus, eesm avalikustada 1939a MRP tõeline sisu ja tagaj Baltimaadele; 23.aug Hirvepargi miiting e pol meeleavaldus, osales 2000+ in; esimene omataoline poliitiline massimeeleavaldus.
Maareform - maa ei ole enam isiklik, Maa 61,5%elanikud(eestlased)1989.a suurus 30ha. 1978, vene keele omadamine ja õpetamine ja Maakondade asemel regioonid täiustamine Valdade asemel külanõukogud Tuli täita liidu norm 3 oblastit Stalini surm 1953

Magistraadid – kõrged ametnikud, valiti rahvakoosolekutel üheks aastaks, magistraate valiti alati kaks, et üks liiga uhkeks ei läheks, ameti eest palka ei makstud, peeti auasjad, see aga andis võimaluse riigiametisse kandideerida ainult rikastele.
Majandussuhted – kaubateed kujunevad pidevalt ümber, samuti tõuseb teatud kaupade olulisus, teiste oma jälle väheneb (keskajal nt vaha väga oluline). Kaubanduse spetsialiseerumine suureneb rauaajal oluliselt, ka Rooma riigi lagunemise järel olulist
Militarism – riigi poliitika, majanduse ja ühiskonna allutamine sõjalise võimsuse taotlusele; avaldub relvajõudude ja relvastuse paisutamises, relvatööstuse ja -kaubanduse eelisarendamises, vallutussõdade pidamises ja demokraatia mahasurumises

Milliste sündmustega on seotud: von Sievers (esitab Saksa välisministeeriumile Berliinis memorandumi),Sergei Šahhovskoi (Nevski katedraali ehitamine), Orlov (ratsaväekindral, likvideeris Vigala talurahvarahutused, venestamine), Mihhail Zinovjev (venestamine)
Mooses - Mooses oli kasupojana Egiptuse vaarao kuninglikus õukonnas üles kasvanud. Kirgliku õiglustunde ajel tappis ta ühel päeval egiptlasest ülevaataja, kes peksis iisraellasest orja.   Tema   tegu   tuli   avalikuks.
Mälestisteks on eeposed "Ilias" ja "Odüsseia". Nende loojaks peetakse pimedat laulikut Homerost. Mõlema eepose süžeed on võetud Trooja sõda käsitlevatest heroilistest muistenditest ning seetõttu oli eeposte sündmustik kaasaegsetele laialt teada.

Metternichti süsteem - julgeoleku tasakaalu legitiimsuse põhimõte, Viini kongressi järel tekkinud Eur korraldus, Tagurlik poliitika 19. saj 19. Prantsuse rev põhjusteks ei loeta inimõiguste nõudmist 20. Pr. revolutsiooni järel ei tekkinud konstitutsiooni
Maat – egiptlaste nimetus maailmakorraldusele Hammurapi seadused – Babüloonia seadustekogu, mille kehtestas Vana-Babüloonia valitseja Hammurapi 18. sajandil eKr, üks paremaid allikaid muistse Mesopotaamia ühiskondlike olude mõistmiseks
Madisepäeva lahing - 21. 09. 1217, Eestis (Vanamõisa lähedal). Osalesid eestlased (väejuht Lembitu ja armeesse kuulus 6000 inimest), sakslased (väejuht Wolquin), liivlased (väejuht Kaupo), latgalid (väejuht Orlamünde krahv Albert). Võitsid sakslased.

Metternichi süsteem - Viini kongressi järgne poliitiline korraldus Euroopas Sai nime vürst Metternichi järgi ( Austria välisminister ) Eesmärgiks oli seisusliku korra ja valitsevate dünastiate võimu säilitamine ja rahvusliku vabadusliikumise kaotamine
Mittevõrreldaval tasemel - nt maksukohustlased alaregistreeritud jne. 1538. aasta maksunimestiku põhjal on TLN elanikonna arvuks hinnatud u 6700-7000, millest alllinnas umbes 5000, toompeal 1000. 16. sajandi keskel arvatakse Tallinna elanikkonna arvuks 7-8 tuhat.
Marta - Magdaleena Kuninga sissejuhatusest jääb selgusetuks, miks see inimesi üldisemalt huvitama peaks kui teadmised selle kohta on kehvad ning ajakirjanduses seda ka väga aktiivselt ei kajastata või siis ainult seoses olümpiamängudega.

Muistised on säilinud maapõues või maapinnal.
Meeskohus – Meeskohus arutas algselt ainult vasallide ja rüütlite süütegusi, kuna maahärra ei saanud kohut mõista vasallide üle, siis süütegude arutamisel esindas Meeskohtunik maahärrat, kaasistujad aga vasallkonda (Eesti- ja Saaremaa)
Men - s esitada? Loomulikult mitte! See pole ju rahaline nõue! § 46- 53. üldreegel- § 46 ja erandid § 47-53. üldpm- kui on võ lepingupoolt, mille täitmine on pooleli, siis haldur on pädev otsustama, kas seda lep-t täita või mitte.

Missouri kompromiss – 1819a, ühekorraga võeti vastu kaks osariiki, üks vaba(Maine) ja teine orjanduslik(Missouri). USA loomise järel oldi kindlad et orjus sureb aja jooksul ise välja, iga osariigi enda otsustada jäi kas see on vaba või orjanduslik.
Majanduselu - Kuna enne iseseisvumist oli Eesti majandus allutatud Venemaa huvidele, siis vajas senine majandussüsteem põhjalikke ümberkorraldusi. Esimeseks sammuks sai radikaalne maareform, mille aluseks oli 10 okt 1919 vastu võetud maaseadus.
Majandustõus – eriti kiiresti arenes tööstus.

Martin luther - saksa munk, Ülikoolis õppejõud.
Molotov - Ribbentropi pakt 23.08.1939 – NSV Liit ja Saksamaa sõlmisid üksteisega mittekallaletungilepingu. Selle lepingu üks salapunkt oli Euroopa jagamine, millega siis NSV Liit sai endale Soome, Eesti, Läti, Poola idaosa ja Bessaraabia.
Mrp – mida see lühend tähendab, selle lepingu ametlik nimetus, miks ja millal (kuupäev) tekkis, osapooled (riigid), milles kokku lepiti (nii avalik kui salajane osa), mida see endaga kaasa tõi (lk 95). MRP- Molotovia-Ribbentropi pakt.

Mõõgavõitlejate – gladiaatorite võitluse traditsiooni võtsid roomlased üle etruskidelt, kellel oli tavaks matuserituaalide käigus orjade või surmamõistetute elu ja surma peale võidelda. Roomlased arendasid sellest kõrgelt hinnatud lõbustuse.
Maadekreet - mõisnikelt võeti maa ära ja lubati talupoegadele enamlased tahtsid muuta kõik inimesed võrdseteks ja kiiresti viia rahvas kommunismi kaotati ära suurtööstused ja suurmaavaldused Kuulutatu välja rahvaste enesemääramisõigus
Mõisatöö ehk teotöö: • Rakmetegu – hobuse ja tööriistaga; • Jalategu – mees ilma loomata; • Abitegu – hooajaline; lisatööpäevad nt sõnnikuvedu, viljapeks; 2. Mõisavooris käimine – mõisniku vilja ja viina vedamine linna.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Maareform – maa sundvõõrandamine, talude max Saksa poolel moodustati uus 20. Eesti diviis, mis 30ha, maade tasuta ümberjagamine, talupoegadel jaanuari lõpus aitas Visla-Oderi rindel punaseid olid mitmesugused koormised ja kohustused, takistada. Saksamaa kapituleerumisega langes põllumajandussaaduste riigile müümise kohustus, enamus eestlasi punaste kätte, vähesed jäid inglaste hakati moodustama riiklikke ja ameeriklaste küüsi.
Maadeavastusretked hispaanias - Pärast Portugali keeldumist siirdus Kolumbus Hispaaniasse. Tänu Hispaania kaupmeeste survele , kes olid juba tükk aega murega jälginud portugallaste edusamme, andis kuninglik paar Fernando ja Isabel ekspeditsiooniks nõusoleku.

Maailmatähtsaid saavutusi - ükski teine riik maailmas seda ei saavuta, vaid NL. Teine pool selles, et mingil määral, NL suurlinnades vähemalt, läks elu 30ndate lõpus tõepoolest paremaks maj mõttes. Kasvõi selle poolest, et kaardirežiim likvideeriti.
Mihhail speranski - olulise allikapublikatsiooni väljanadmiseni- 1830. "Vene impeeriumi täielik seaduste kogu" 45 kõidet Balti provintsides kehtis ainult väike osa nendest seadustest- need, mis ei läinud vastuollu kohalike aadlike privileegidega.
Mikula tšudin – tuntud Kiievi ülik koostas koos vürstidega seadustekogu „Jaroslavitšite õigus“. Jaroslav Tark - Tegi kroonikate põhjal 1030. a sõjakäigu eestlaste vastu, võitis neid ja rajas oma tugipunkti tartu kohale, mille nimetas

Maniipul – leegioni lahingurivistus (ristkülikukujulised üksused malelaua ruutudena, mis andis faalanksiga võrreldes eelised) Suur rahvasterändamine – mitmed germaani rahvad asusid rooma riigi aladele, pagedes sõjakate hunnide eest.
Millist riigikorda nimetatakse autoritaarseks, millist totalitaarseks? Autoritaarses riigis on kogu võim koondunud ühe isiku või väikese rühma kätte, seadusi muudavad valitsejad oma suva järgi, rahval ei ole võimalust osaleda riigi juhtimises.
Moslem – see, kes on lausunud usutunnistuse, sooritab viis korda päevas Meka suunas palvust, annab almuseid, peab 9. kuul e. ramadaanil paastu ning sooritab palverännaku Mekasse. Moslem juhindub nii koraanist, šariaadist kui sunnast.

Mrp – AEG • Molotovi-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupp • korraldas Tallinnas, Hirvepargis miitingu MRP salaprotokollide avalikustamiseks • Eimene avalik poliitiline meeleavaldus, mis polnud võimude poolt korraldatud
Muudes allikates on räägitud, et rinnahoidjad võeti kasutusele alles 19. sajandil ja enne seda kandsid daamid korsetti, kuid Austriast leiti ühest kaevust üsna palju tekstiilitükke ning sealt leiti ka nelja linasest rinnahoidjate jäänuseid.
Meredessantpataljoni koos - seisus läksid „Narva poisid“ Tallinnast 15. jaanuaril 1919 Utria alla ja maabusid seal 17. jaanuari õhtul ühes soomlastega. Tulles kohalikku randa, aitasid õpilased edukalt kaasa dessandile sobiva maabumiskoha leidmisel.

Mitmed jeltsini - aegsed oligarhid, sealhulgas Boriss Berezovski ja Mihhail Hodorkovski, on antud korruptsioonisüüdistusega kohtu alla ning kas eksiili läinud või vangistatud, osa nende omaduses olnud meediast on läinud riigi kontrolli alla.
Mittekallaletungipakt – ei pidanud Kaug-Idas suuri vägesid hoidma)  NSVL taastatakse 1941. aasta piirides (kiitsid heaks selle, et oli hõivanud Poola ida osa, okupeerinud Eesti, Läti ja Leedu). NSVL-e jäid II MS algusaastatel olnud alad alles.
Maailma otsa – viimase mereni Aleksander Nevski – Vene vürst, kes juhtis vene vägesid peipsi jäälahingus Dimitri Donskoi – silmapaistev vürst, kes laiendas Moskva võimuhaaret Ivan III – suurvürst, pani aluse uuele Vene riigile.

Maapäev – kokkusaamine, kus arutati tähtsamaid välis- ja majanduspoliitilisi küsimusi Liivimaa ohtlikumad välisvaenlased: sakslased, venelased, rootslased Talurahva kihistumine – jaguneti jõukuse ja positsiooni järgi kihtidesse
Mai 1945 - kirjutasid Saksa ülemjuhatuse esindajd alla Saksamaa tingimusteta kapituleerumise aktidele 2.september 1945 - allkirjastasid Jaapani ning USA esindajad Jaapani tingimusteta kapitulatsiooniakti. Teine maailmasõda oli lõppenud
Millises seoses on omavahel mõisted humanism ja antiik (vt. ka Antiigileksikon, HUMANISM, UUSHUMANISM? Humanistid leidsid klassikalisest antiigist absoluutsed standardid, mille järgi hinnata kultuuri ja õigupoolest kõiki inimtegevuse alasid.

Matteus on oma evangeeliumis Juuda suhu pannud kohutava lause: "Keda ma suudlen, see ta on, tema võtke kinni!" Sama kinnitab ka evangelist Markus: "Ja kui ta sinna tuli, astus ta kohe tema juurde ja ütles "rabi"2 ja andis temale suud.
Millisest sündmusest on jutt? Mis aastal see toimus? Mahtra sõda, 1858 Kui palju oli talupoegadel tulirelvi? 6 jahipüssi + püstol = 7 tulirelva Millise tänapäeva Eesti maakonna territooriumil see sündmus toimus? Rapla maakonna terriotooriumil.
Montesquieu 1689 - 1755 • Võimude lahususe põhimõte : seadusandlik täidesaatev kohtuvõim • Võimud ei tohi koonduda ühe inimese võimu alla; täiendavad üksteist • Ideaalseks riigikorraks parlamentaarne konstitutsiooniline monarhia.

Mägilinnus – Linnused, mis on rajatud üksikutele igast küljest looduslikult kaitstud küngastele. 19. Neemiklinnus – Linnused, mis on püstitatud mäeseljaku neemikuna lõppevale otsale.Kuhjati kunstlik vall seljakupoolsele küljele.
Mesopotaamia – 3000 a eKr – Eufrati ja Tigrise alamjooksul • Egiptus – 3000 a eKr – Niilus • India – 2500 a eKr – Indiuse jõe kallastel • Kreeta – 2000 a eKr – Vahemeres • Hiina – 1600 a eKr – Huang He jõe orus
Majoritaarne valimissüsteem - Suurbritannia, USA -Ühemandaadilised valimisringkonnad -Võidab vaid üks -Lihthäälteenamus *Presidendivalimistel absoluutne häälteenamus -Plussid- selgus ja lihtsus -Miinused-eelised suurparteidel, häälte kaotsiminek

Metseen – Kirjanduse ja kultuuri heldekäeline toetaja, Augustuse valitsemisajal elanud rikka roomlase Maecenase järgi, kes kasutas oma tohutut varandust andekate kirjanike abistamiseks. Rikas kunsti, teaduse ja kirjanduse toetaja.
Moodustatakse põhja - Korea Rahvademokraatlik Vabariik (põhjas) ja Korea Vabariik (lõunas) 1949 Hiina kodusõda lõpeb kommunistide võiduga .Asutatakse Põhja Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO). Mõlema Saksamaa valitsused astuvad ametisse.

Matteuse evangeeliumis on kirja pandud mõttetera „Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette“. Mida need ütlused tähendavad ning kas nende vahel on vastuolu?
Miilist päritolu on taanlased, rootslased ja norralased? Germaani hõimud Miks ei kujunenud enne ristiusustamist püsivat riiklust? Kohalikud valitsejad ja ka rahvas ei pooldanud kuningavõimu ning ainult ristiusk sai tugevdada kuningavõimu.
Muinasaega on võimalik uurida esemeliste, kirjalike (teiste rahvaste omad, seetõttu teave väga väike, Läti Henriku Kroonika, üksikud Vana-Vene kroonikad, Vana-Rooma kirjalikud allikad, Skandinaavia kroonikad) ajalooallikate kaudu.

Muistis - ehk muinasjäänus nt linnused,kalmistud,töö-ja tarberiistad jne. Numismaatikud tegelevad aaretes ja kaevamistel päevavalgele tulnud müntidega.Määravad vermimiskoha ja aja,aarete koosseisu põhjal ka kaubandussuhteid.
Muistne vabaduvõitlus – 1208-1227 Tagajärjed: 1) eestlased kaotasid oma maa ja vabaduse 2) eestlased ristiusustati 3) eestlastel tekkisid koormised (loomusrent, künnis, kirikukünnis, hinnus) ja kohustused 4) kultuuridevaheline konflikt tekkis
Mustpeadel on värvikas osa Tallinna ajaloos.Nende sõjaline üksus osales Tallinna kaitselahingutes 16.sajandil Liivimaa sõja ajal.1788. aastal asustatud tuletõrjekomando oli esimene vabatahtlik tuletõrjeühing tollases Vene riigis.

Mängiti trips - Traps-Trulli ● Mängiti Laevade pommitamist ● Mängiti Poomist Vana aja tunnid ● Eesti keel: suuline ja kirjalik ● Loodus õp ● Kirjandus ● Geograafia ● Vene keel: suuline ja kirjalik ● Ajalugu ● Füüsika
Maailmapilt - maailm pöörleb ümber oma kujutletava telje ja ümber Päikese; avastati mehaanika põhiseadused, gravitatsiooniseadus ning rakendati neid taevakehade liikumise puhul + tekkis ka uus filosoofia koolkond – RATSIONALISM.
Maajade linnriigid – Yucatani poolsaarel.

March 1997 –  beginning of involvement of Estonia in peacekeeping mission in SFOR (Stabilisation Force) in Bosnia Herzegovina (ESTPLA). • March 1995  –  Estonia submits the first Individual Partnership for Peace (IPP) to NATO.
Martin luther on näiteks öelnud järgmist: Sõda on niisama vajalik ja kasulik maailmale nagu söömine ja joomine või iga teine töö Sõdadel oli palju põhjuseid, aga võib siiski väita, et enamik sõda peeti võimu suurendamiseks.
Miini - torpeedopolk, mis lendas lennukitel DB-3. Kogula lennuvälja stardirada pikendati 1200 meetrini. Ööl vastu 8. augustit saadeti Saaremaalt 13 lennukit Berliini kohale, kust ka kõik ülesande täitnuna tagasi pöördusid.

Moodustatud põhja - Vietnamiks ja USA mõju aluseks Lõuna-Vietnamiks. Paraku oli Saigoni (Lõuna-Vietnami pealinn) režiim küll mittekommunistlik, kuid ühtlasi ebademokraatlik ja diktaatorlik. See soodustas kommunistide mõju kasvu riigis.
Märkus –  kahtluse tekkimise korral mõistetakse Eesti soost isikute all isikuid, kes ise või kelle vanemad olid praegu Eestit  moodustaval territooriumil kogukondade või seisuste asutuste hingekirjades.
Mõrvade arv on selle aja jooksul vähenenud riigis üle 48%. Guerilla mässajate arv on langenud kahekordselt endiselt 16 900-lt võitlejalt, praegusele 8900-le. Need muutused on kaasa toonud majanduse ning turismi elavnemise Kolumbias.

Möller - Zakomelski kirjast Ministrite Nõukogude esimehele P. Stolõpinile : „...vene elanikkonna kultuuritase on madal, nagu nähtub kirjaoskamatuse suurest protsendist, mis ületab krai kõigi teiste rahvaste vastava näitaja.
Maanõunik – Juhtis maakonda rüütelkonna maapäevade vaheaegadel Meeskohtud (Est) – maakohtud (Livm) – tegelesid talupoegade süüasjadega Adrakohtunikud (Est) – sillakohtunikud (Livm.) – tegelesid avaliku korra tagamisega
Mesopotaamia - Kahe Jõe Maa. Poolkuu vasakpoolses otsas asub Egiptus, mille kõrbeid elustab neist läbi voolav Niiluse jõgi; Hiinas kujunes kõrgkultuur Huanghe jõe orus; Indias oli kõrgkultuuri arenemispiirkonnaks Induse jõe org.

Molotov - Ribbendropi pakt – stalin oli valmistunud selleks ajaks 1930.aastatel(diktatuuride rünnata lääneriike, mille nõrgestamiseks otsustas ta riigid tekkimine,agressioonid/sõjakolded,RL,liitlaste omavahel sõtta lükata.
Moskva kontrollimehhanismid - Loodi Eesti büroo, mille eesmärk oli kontrollida sovetiseerimist (kaotatakse 1947.a). Liiduvabariigi juhtkonna kontrollimiseks tähtis roll Kommunistliku partei ll sekretärist l sekretär oli Moskva poolt paika pandud.
Mahajaana e. põhja budismis: pöördutakse nii munkade kui ka tavainimeste poole; õpetus on avatud uutele tõlgendus võimalustele; virgumist ei taotleta mitte üksnes endi hüvanguks, vaid selle eesmärgiks on teiste päästmine.

Mesoliitikum 9000 - 5000 Kunda kultuur • Töö-ja tarberiistade materjalid Kivi, luu, savi, puu • Tegevus-/elatusalad Kalastamine, jaht • Asutuse paiknemine, eluase, eluviis Rändav eluviis, kodaelamu püstkoja laadne • Matmiskombed
Mõisakoormis - oli peamiselt teotöö,mis jagunes nädalateoks ja hooajatööde ajal nõutavaks abiteoks, teokoormiste täitmist arvestati rakmepäevades,kui mõisa põllule tuli minna koos veoloomade ja inventariga,ning jalapäevades.
Maadeavastuste põhjused – vajadus väärismetallide järele – kulutati palju sõdadele, ülikkond tarbis palju idamaiseid kaupu, mille eest tasuti rahaga, sest Euroopa kaupade väljavedu ei katnud sissevedu; Genova tahtis leida uusi mereteid

Mrp - Sisaldas mittekallaletungi lepingut, jaotati salaja ära territooriumid, Saksamaale (Lääne-Poola, Leedu, Rumeenia), Venemaale ( Soome, Eesti, Läti, Ida-Poola, natukene Rumeeniast). 5. Versailles`süsteemi lagunemine.
Märts 1985 – võimule M. S. Gorbatšov perestroika ja glasnost nov – Gorbatšovi aj Reagani esimene kohtumine kahepoolsed suhted, relvastuse vähendamine, piirkondlikud konfliktid dets 1987 – USA-NSVL tuumarelvastuse kokkulepe
Manufaktuur – käsitööl ja tööjaotusel põhinev tööstuse varasem vorm; käsitööettevõte, kus töötasid palgatöölised. Manufaktuurid tekkisid Euroopas hiliskeskajast alates ja levisid senisest ulatuslikumalt varauusajal

Mõnes mõttes on pühad asjad aastatuhandete vältel muutunud, kuid samas ka ei ole. On ju endiselt püha perekond ning samuti ka usk. Ka oma hinge peetakse pühaks ja mõne jaoks on püha ka loodus, mis kaudselt meid katab ja toidab.
Majandusraskused - Kolis Tartusse -“Eesti Postimees” 1864. e. “Näddalileht” Lydia Koidula isa Laulu ja mänguselts “Vanemuine” 1865 (Alus Eesti teatrile) Eesti hümni sõnade autor Tegi ettevalmistuistöö I Üldlaulupeoks.
Mujal ranniku - Eestis. Kahtlemata kajastusid nende konstruktsioonis sarnased tõekspidamised, kui reeglipärasema konstruktsiooniga väikeste tarandikega kalmetes, mis pealegi olid kasutusel valdavalt samas areaalis ning samal ajal.

Machiavelli – maailm põhineb kogukondadel, mis tagavad ühise hüve, kuid on omavahel pidevas konfliktis, põhieesmärgiga end säilitada, milleks enamasti on ainuvõimalik vahend ekspansioon, sest võim oleneb riigi suurusest.
Marmorportreed – loomutruud inimkujud, mille aluseks on surimask: • Augustuse kuju – õnnestunuim portree c. Maailma esimesed pronksist ratsakujud keisritest, väejuhtidest: • Paljud hävinenud, kuna hiljem valati kahuriteks.
Matmiskombed - maeti hauakambritesse, mumifitseerti, hauapaigad olid Niiluse läänekaldal, toimetati paadiga üle jõe, ohverdati loomi, asetati sarkofaagi, suleti hauakambrisse, naiste vali nutulaul, lõppes peiedega haua juures.

Maria theresia - Ta sai Austria troonile seetõttu, et tema isal polnud poegi, kes elanuks tollest kauem, seetõttu oli Karl VI koostanud pragmaatilise sanktsiooni, mis andis õiguse ka naissoost järglasel Austria valdused pärida.
Mesi - esimene eestlaste eraomandus (Protestantlusega saab tagasilöögi/vaha) 7. Puukoor - niin, toht 8. Kaabakas - mõisa maalt ära kaabanud metsas varjul olevad inimesed Kaksikmajandus (15. saj - mets, põld, kalandus)
Metsavennad – relvastatud vastupanuliikumine, mille moodustas metsadesse jäänud Saksa sõjaväes teeninud mehed, Saksa võimudega koostööd teinud, Punaarmee mobilisatsioonist kõrvalehoidnud ja NSV võimu eest pakku läinud

Muutused linnaelus - uued inimesed, uued elamud, uued korda tehtud linnad ja ülesehitatud tänavad/majad, alkoholism ja prostitutsioon, heakord muutus kehvemaks, elektritrammi tulek, mõjutas inimestevahelisi suhteid, arenes seltsielu.
Mõist - sin, et fraaside taga sotsiaalsest headusest ja ligimesearmastusest varjub tõeline katk, millesse nakatumisest tuleb maa-kera võimalikult kiiresti vabastada hirmus, et muidu võib see inimkonnast tühjaks muutuda.
Maaisand - feodaalist, vaimulikust maavaldaja GENOVA,FIRENZE,VENEETSIA-Itaalia suured kaubalinnad, mis vabanesid senjööri eeskoste alt. Miks on leidnud arheoloogid keskaegsete linnade südame ümbert eripikkusega müüsrid?

Mesopotaamia - Kasutasid kiilkirja (pehmele savitahvlile vajutati märke pulgaga, millel oli kiilukujuline ots). Haridust jagas preesterkond jällegi enamjaolt ainult ühiskonna kõrgemale kihile. Suurt tähtsust omas kirjaoskus.
Mikula tšudin - Kiievi ülik, kes koostas koos vürstidega seadusekogu „Jaroslavitšite õigus“ Jaroslav Tark- Kiievi suurvürst, kes tegi 1030. aastal sõjakäigu eestlaste vastu, mille võitis ning rajas Tartu kohale Jurjevi
Märgistus - varakristlikus ajas täiskasvanud ristimine oli pikk protsesse - esmane märgistamine, usutõdede õppimine - esmase märgistusega võimalus kuuluda kristlikku kogukonda, aga samas ta ei katkestanud ka sidemeid oma

Mükeene ehk hellaadilise kultuuri rajasid kreeklaste esivanemad, indoeurooplaste hulka kuuluvad ahhailased. Nad saabusid Balkanile juba 2000 eKr, kuid kõrgkultuur kujunes siin alles 15. saj. eKr, pärast Kreeta vallutamist.
Manaseini revisjon - senator saadeti baltimaade olukorda uurima, revisjoni käigus esitati talle kaebusi ja valitsus kasutas neid venestusreformide läbiviimisel ära. Venestamisaja reformed- koolireform- koolides õpetus vene keeles.
Masing – andis eesti keelele õ tähe, eestikeelse ajalehe „Maarahva Nädala Lehe“ väljaandja. Fr. R. Faehlmann – oli Tartu Ülikooli eesti keelne rektor, õppis ja töötas arstina, oli „Kalevipoja“ algataja.

Mig - 3, Lagg-3, ründelennuki IL-2 ja pikeeriv pommituslennuk Pe-2. 4) Seega Ribbentrop ei valetanud, kui ta noodile lisatud dokumendis märkis ära Nõukogude vägede enneolematu kontsentreerimise Saksamaa idapiirile.
Mikolaj kopernik - oli Poola astronoom, matemaatik, arst ja kanoonik, maailma silmapaistvamaid keskaja ja renessansi ajastu teadlasi, alusepanija heliotsentrilisele maailmasüsteemile. Giordano Bruno – kinnitas Koperniku teooriat.
Moodustab parempoole - > tp rahvapartei ( vms) .78 konsitutsioon valmib ja on v sarnane saksa konstitutsioonile. Tugev peaminister, kes selgelt kontrollib parlamenti , kuid samas näeb see ette ka tugevalt väljatöötatud parteidesüs.

Mälestised on kõvast basaldist välja raiutud inimpead (2-3 m kõrged, 15-30 t rasked). Kummalisel kombel on need pigem negroidsete kui indiaanlaslike näojoontega. Seetõttu on isegi oletatud olmeekide pärinemist Aafrikast.
Mõisahäärber ehk peahoone oli ühes tüüpses era- ehk rüütlimõisas tavaliselt mõisa dominandiks, mis püüti paigutada ümbritsevale maastikule sobivaimasse paika, reeglina kas väheldase künka otsa või veerja koha peale.
Majdanek - 250 000 Kuid milliseid tõendeid leidub näites 600 000 juudi hukkamise kohta belzecis? Kõik käsud timukatele anti ju suuliselt ning surnukehad põletati ära. 600 000 inimese tuhk puistati mööda ilma laiali.

Marshalli plaan - toetada majanduslikult sõjas kannatanud EU riike  (Jugoslaavia ja Moskva vastasseis)  võidurelvastumine (USA ja NSVL)  taheti võimu „3 Maailmas“  Mõju- panna võimule sotsialistlikud riigid ?!
Müüristikus on säilinud üks osa portaalist, mille lihtsad ranged vormid Tallinna 15. sajandi portaaliarhitektuuriga sarnanevad; ka säilinud laskeavad ja aknavormid lubavad oletada, et Edise rajamist sellesse aega paigutada.
Maakunst – mõnele kunstnikule jäi antivormiline kunst liiga institutsionaliseerituks ning objektiloovaks. Maakunst seisneb loodusliku keskkonna mõjutamises, mille eesmärk on jätta impersonaalne jälg inimtegevusest.

Maarjamaa – piiskop Alberti poolt nimetama hakatud Eesti ning Läti alad Mõõgavendade ordu – 1202 asutatud eriline vaimulik rüütliordu Kristuse Sõjateenistuse Vennad, mille liikmeteks said elukutselised sõjamehed.
Magnetiks on saanud 1999. aastal rajatud Metsavenna talu, mis pakub enneolematut ekstreemturismi - võimalust ööbida maa-aluses metsavenna punkris ja aduda osakest Eesti sõltumatuse eest seisnud meeste igapäevaohtudest.
Magnus – Taani kuninga vend, hertsog Magnus Stefan Batory – Poola kuningas Pontus de la Gardie – Rootsi väejuht I. Schenkenberg – müntmeistri poeg, juhtis talupoegadest koosnevat meeskonda B. Russow – kroonik

Margaret thatcher - Ühendkuningriigi peaminster 1979-1990 ja Suurbritannia Konservatiivse Partei esimees 1975-1990. Thatcher oli 20. sajandi kõige kauem ametis olnud Briti peaminister ja ainuke naispeaminister Ühendkuningriigis.
Martell – majordoomuse võimutäiuse suurendamine, võitis Poitiersi lahingus araablasi ning pani piiri nende vallutustele Lääne-Euroopas Pippin Lühike- Martelli poeg, tema valitsusajal tihenesid sidemed paavstidega.
Matemaatilis - astronoomiliste teadmiste alusel, kui ta arvas, et Maa ujub vee peal nagu puutükk. Isegi kui Thales tõesti teadis päikesevarjutuse õiget põhjust, ei saanud ta oma napi matemaatika abil seda välja arvutada.

Mendes - France`i valitsus pidi pärast seda, kui koloniaalvägi Dien Bien Phu lahingus 7.V 1954 lüüa sai, lõpetama Vietnami sõja ja 20 VII 1954 alla kirjutama Vietnami, Laost ja Kampucheat käsitlevale kokkuleppele.
Molotov - Ribbentropi pakt 22.jun. 1941.a. Hitler ründab NL-i Võit Saksamaa üle 1949- NL-il oma tuumapomm Uued plaanid maailmarevolutisooniks (uus sõda pidi algama 1955.a.) 1949. a.- Korea sõda Surm
Maamiilits - eestlastest ∨ Käsu Hans- nimeliselt vanim teada olev eestlasest luuletaja, „Oh ma Tartu vaene liin“ („Oh mu vaene Tartu linn“) oli küster, uskus, et Tartu oli patune, sp tulid venelased (venäiline)

Martialis – 15 raamatut epigramme, põhivormiks eleegiline distihhon, teravad ja pilkelise puänteeritud lühikesed luuletused on kirjutatud mitmesuguste tüüpide aadressil ja mitmesugustest situatsioonidest lähtuvalt.
Mashiah – salvitu, võitud; kuningas Taaveti soost juutide vabastaja ja 1000 aastase rahu- ning õigluseriigi rajaja). Esialgu ei nõutud juutidelt nende usu tõttu Rooma jumalate austamist ja keisrite jumalikustamist.
Mehhiko - 16. september 1810, iseseisvusdeklaratsioon Hispaaniast • Moldova – 27. august 1991 • Mongoolia - 26. november 1924, iseseisvus Hiinast kuulutati küll välja juba 1921, riik loodi aga mõni aasta hiljem.

Majanduslik liberalism - Seisukoht, mille järgi riigi kontroll majanduse üle tuleb viia miinimumini.vabriiklased pooldasid vabaturumajandust, rõhutati vaba ettevõtluse tähtsust. demokraadid suurendasid riigi sekkumist majandusse.
Mikolaj kopernik - heliotsentriline maailmasüsteem, Galileo Galilei- teleskoop, Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarotti, Machiavelli – filosoof, poliitik, Johannes Gutenberg- trükimasin, Dante Alighieri-kirjanik. Henry 8.
Miks ida - Rooma riik jäi püsima? Kui kaua püsis? 395 – 1453; parem sõjaväe ülesehitus, aktiivne kaubanduselu (head kaubateed), Bütsantsi kuldmünt (rahvusvaheline valuuta), säilis vabade talupoegade maavaldus.

Missio - lähetus). Iirimaal kulges ristiusustamine ainsana rahulikult, kus misjonitööd juhtis piiskop Patrick, keda tuntakse tänapäevani iirlaste kaitsepühakuna. Rajas rohkelt kloostreid ning koolitas misjonäre.
Müncheni kokkulepe – Hitler nõudis Tšehhoslovakkialt sakslastega asustatud alade loovutamist; selle tõttu muutus olukord väga teravaks – Tšehhoslovakkia, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Saksamaa hakkasid valmistuma sõjaks.
Martin luther - oli saksa kristlik teoloog ja munk, kelle seisukohtadest sai alguse reformatsioon,31. oktoobril 1517 naelutas ta Wittenbergi linnakiriku uksele 95 teesi, kus mõistis hukka patukustutuse sedelite müütamise.

Mäletad toidu - ja tarbekaupade puudusest ja järjekordadest? „On küll see, kui poodi läksid, siis midagi võtta ei olnud ja kui poe lahti tegemise ajaks poodi ei jõudnud, siis pidid tühjade kätega koju tagasi minema.
Maanõunike kolleegium – Eestimaa ja Liivimaa rüütelkonnad ehk omavalitsused – kõrgeim kohus: *Eestimaa, *Liivimaa, *Saaremaa rüütelkonnad Maapäev – Aadlike üldkogu, 1583-Pljussa rahu –Põhja-Eesti Rootsi võimu alla.
Marshalli plaan - töötati välja 1948-49,s.o. Trumani doktriini praktiline elluviimine.Selle peale lõi NSVL omapoolse maj. abil organisatsiooni ehk VMN-1949 (st.Vastastikuse Majandusabi Nõukogu,kuhu kuulusid enamik sots.

Meieni on säilinud neli tema epiniikionidega Olümpia, Püütia, Nemea ja Isthmose mängude võitjate auks. Tema oodid kajastavad kreeka aristrokraatia väärtushinnanguid, ülistades head päritolu, vaprust ja au.
Miiting – lendleht “Maha isevalitsus ja sõda! Elagu rahvavalitsus! Elagu sotsialism!” 80- liikmeline delegatsioon nõudmiste esitamiseks: 8-tunnine tööpäev, kaotada trahvid, parandada töö- ja palgaolusid.
Muudeti ajaarvamist – 1922. aasta, mil Mussolini tuli võimule, kuulutati aastaks number 1. • Kõik ajalehed allutati rangele tsensuurile • Valitsuse kontrolli alla võeti ka haridus, olemasolevad õpikud kirjutati ümber.

Mõlemad mõõduvahendid on meile mõistatus, sest sadade küünarpuude järjestikku asetamine annab märgatava vea. Samuti mõõtmine pikkade mõõduköite abil, sest needki alluvad temperatuuri- ja õhuniiskuse muutustele, seega on
Maailmarevolutsioon - igavesti ei saa selleks valmistuda 4)Isikute roll- Inimeste mõjutamine säravate, tugevate ning tahtejõuliste juhtfiguuride abiga (PR trikid) Tagajärjed: Põhjustas seninägemata purustusi ning kaotusi.
Masing - Andis aastail 1821-1823, 1825 välja „Marahwa näddalaleht“-e. Fr.R.Faehlmann- Tartu ülikoolis arstiks õppinud ning hiljem lektoriks hakanud mees, kes aastal 1838 rajas Tartus Õpetatud Eesti Seltsi.

Mehhiko on kõige suurem kokaiini ning teiste narkootikumide sissevedaja USAsse, Mehhiko kartellid on varustatud poolautomaatsete relvadega ja käsigranaatidega ning USAst Mehhikosse smugeldatud sõjaväe relvadega.
Mika ida - Rooma riik jäi püsima? Kui kaua püsis?Parem sõjaväe ülesehitus – said töö eest palka, aktiivne kaubanduselu, bütsantsi kuldmünt – rahvusvaheline valuuta, vabade talupoegade maavaldus säilis.
Mikolaj kopernik – poola õpetlane • Polnud nõus traditsioonilise seisukohaga • Jõudis taevavaatluste ja arvutuste kaudu järeldusele, et taevakehad tiirlevad ümber Päikese, pööreldes samal ajal ümber oma telje.

Masinloetavaid infokandjaid on terve rida erinevaid tüüpe, mis erinevad üksteisest nii informatsiooni salvestusviisi (põhilised vormid – analoog- ja digitaalkuju), kui ka andmekandja valmistamiseks kasutatud materjalide poolest.
Mingis seoses on ta ka Hera poeg (imetamise pildid) Lõpuks: Hera seondub laia maaga ja tal on samad lapsed, mis Gaial st ürgsel tasandil võib olla maajumalanna. Hera ja Zeusi abielu on seega maa ja taeva abielu äkki.
Moodne inimene on ennastimetlev, sõltuv (asjadest, teistest inimestest), valmis eesmärkide saavutamiseks teisi hävitama, õnnetu (sest ei saavuta kunagi, mida tahab), võrdleb end pidevalt teistega, ei tunne iseennast.

Mooses - tema tõi välja juudi rahva Egiptuse vangipõlvest Taavet- Iisraeli riigi rajaja ja selle väekuningas Saalomon- rajas Jahve templi Jeruusalemma 6)6- 2 sajand ekr. Ja sellel on mitu autorit eri aegadest.
Märts 1934 – sõjaväeline riigipööre – vaikiva ajastu algus • 1.jaan. 1938 – Kolmas põhiseadus – EV riigipeaks sai president (K. Päts) • 8.dets.1935 – EVKL-i arreteerimine – EVKL lõpetas tegevuse
Mõisa ees - teotöö, rahamaksud, naturaalandamid ...riigi ees- pearaha, nekrutiandmine ...kogukonna ees- teede korrastamine,magiaida ja kooli ehitamine ja muud valla tööd ...kiriku ees- kirikumaksud vallakogukond:

Mõrsja on peidetud. Pruudipoolsed nõuavad mõrsjat näha, kahtlustades, kas pole talle viga tehtud, halbades tingimustes ja tühja kõhuga peetud jne. Ka mõrsja pulmalistele pakutakse ebamõrsjat e. valtspruuti.
Maailmasõjad on alganud ebastabiilsel Balkani poolsaarel; Mälestused Bütsantsi reetmisest Katoliku maailma poolt on sügavalt inimeste mällu sööbinud ning takistavad nendel kahel kultuuril kompromissini jõudmast.
Majordoomused ehk kuninga majapidamise juhataja ja väeülem, hiljem hakati selle nimega tähistama suurmaa pidajaid ja piirkondade valitsejaid). Majordoomuste vahel puhkes võitlus ja ainsaks majordoomuseks sai Pippin.

Moskva - meelne päästekomitee teatas komandanditunni kehtestamisest ning nõudis nõukogude võimu taastamist, uue valitsuse moodustamist ja isegi sõjaseisukorra kehtestamist. Leedulased eirasid neid nõudeid.
Muistne vabadusvõitlus ehk Läänemeremaade ristiusustamine 1208-1227 – tähistab keskaja algust Eestlased muinasaja lõpul: peamised elatusalad põlluharimine (kolmeväljasüsteem), asustustüüp küla - kihelkond - maakond.
Muutunud ettevaatlikuks - leidsid, et rüütelkonnad on siiski ajast ja arust institutsioonid, mis ei saa kõneleda kogu kohaliku rahva nimel. Dets lõpus hakkasid baltisakslased koguma toetusallkirju eestlastelt ja lätlastelt.

Mõisale – Teotöö, naturaalandamid, rahamaksud, raharent riigile – Pearaha ja nekrutiandmine kirikule – Kirikumaks valla kogukonnale – Teede korrastamine, magasiaida ja kooli abistamine jms tööd vallas
Maailma tähelepanu on Euroopal Jaapan kasutab seda ära, et kehtestada oma ülemvõim Ida-Aasias USA oli nende plaanide vastu 7.dets 1941 ründab Jaapan ootamatult Hawaii saarestikus olevad Pearl Harbour’I mereväebaasi.
Molotov - RIBBENTROPI PAKT 23.08.1939.a.JA SELLE TULEMUSED EUROOPALE (ehk mittekallaletungileping) Sellega kohustusid osapooled säilitama erapooletuse, kui teine lepingupool mõne kolmanda riigiga sõtta astub.

Mrp - 23.08 1939 sõlmiti Saksamaa ja NSVL mittekallaletungileping.Lepingu osaks oli ka salaprotokoll,et jagada euroopa mõjusfäärideks.MRP tulemusel oli Hitler välistanud 2. rinde ja valmistunud sõjaks.
Mõõdukas aupürgimus - laidetakse auahnet inimest, sest ta ajab au taga rohkem kui peab, ja seal, kus ei pea, aga samas laidetakse ka auahnuseta inimest, kuna ta ei taha, et teda austatakse isegi üllaste saavutuste pärast.
Metseen - rikas inimene, kes toetab rahaliselt teadust, kunsti ja kirjandust; heldekäeline annetaja Munitsiipiumi staatus- võidetud linnadel säilis omavalitsus ja nende elanikele anti Rooma kodaniku õigused

Moodus - tanud neist “parlamentääridest” mustatööliste pataljoni; las nad siis oleksid diskuteerinud omavahel nii palju, kui hing ihkab – nad vähemalt poleks toonud kahju ja poleks ärritanud ausaid
Muinasusund ehk religioon ennustamine, nõidumine/nõid. Religioon ehk usund – usk üleloomulikesse jõududesse, milles tuntakse end sõltuvat ning sellest sõltuvusest välja kujunenud tõekspidamised ja kombed.
Märts 1908 – 17. juuli 1987) oli eesti maadleja, olümpiavõitja Berliinis 1936 nii kreeka rooma kui ka vabamaadluse raskekaalus, Euroopa meister 1937 kreeka-rooma maadluse raskekaalus, 12- kordne Eesti meister.

Mahatama gandhi – India Rahvskongressi ja kogu vabadusliikumise ideeline juht (elas 1869-1948) Y. Arafat – PVO asutaja ja juht (elas 1929-2004) Mao Zedong – Hiina kommunistliku partei esimees ning Hiina RV juht.
Majanduslik ummik - ekstensiivne majandamine polnud pikemas perspektiivis jätkusuutlik, võeti kasutusele uusi maardlaid jne. Kogu sisulisem majandustegevus tugines ressursside müümisele ja eelkõige nafta müügile.
Mobiiltelefon on seade, millega saab teha ja vastu võtta telefonikõnesid läbi raadioühenduse, liikudes samal ajal üle laia geograafilise ala. Mobiiltelefon on ette nähtud ühenduseks tugijaamade kärgvõrguga.

Montesquieu - kuulsamad valgustusteosed : „ pärsia kirjad” ja „ seaduste vaim”. Valitsemisideaaliks konstitutsiooniline(parlamentaarne) monarhia, kus seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim on eraldatud.
Mustsärklased - võtlesid kommunistidega, asendasid ka politseinikke Mussolini õpetus *rahvus on jääv ja kõike haarav *rahvuse areng on riigi tähtsaim ülesanne *riigi kodanike ülesanne on teenida rahvuse huve
Muusika - ja kunstikoolid ning kultuurhariduskool) kestab õppeaeg 2–4,5 aastat, olenevalt eelharidusest (8-klassiline või keskharidus). Õpilastele makstakse stipendiumi, lõpetades suunatakse nad tööle.

Maanõunik - ehk Landrat, ajasid rüütelkonna asju(12), (Saaremaal 6), kes valiti maapäevadel kõige lugupeetavamate aadlike hulgast eluks ajaks ametisse. Tegelesid kõige olulisemate küsimuste lahendamisega.
Majanduskriis - 1925 algas ülemaailmne majanduskriis (sai alguses USAst). Kultuuriautonoomia – Eestile oluline rahvusvähemuste lojaalsus , 1925 a Põllumajanduses langesid toiduainete hinnad ja kaupade eksport.
Martin luther - 1483-1546 oli saksa kristlik teoloog ja augustiini munk, kelle seisukohtadest sai alguse reformatsioon ning kes on oluliselt mõjutanud protestantismi ja ka teiste kristlike traditsioonide õpetust.

Millard fillmore – Astus ametisse 1850, lahkus ametist 1853. Oli Ameerika Ühendriikide 13. presidentTa oli asepresident 4. märtsist 1849 9. juulini 1850 ja sai presidendiks pärast president Zachary Taylori surma.
Minose lossil on suur õu, kus on kaev, Minose Mükeene lossil on ümber kaitsemüür, puudub lossi ümber polnud kaitsemüüri, sambad läksid paraadõu, toad ei asetsenud korrapäratult, ülevalt poolt paksemaks.
Montesquieu on moodsa võimude lahususe printsiibi looja, millest ta kirjutas teoses "Seaduste vaim". Tema idee oli luua "Parlamentaarne monarhia", milles olid eraldatud seadustandlik, täidesaatev ja kohtuvõim.

Märts 1918 – Nõukogude Venemaa ja Saksamaa separaatrahu 11. november 1918 – Compagne’i vaherahu sõlmimine; Esimese maailmasõja lõpp 20. Wilson, Clemenceau, Lloyd George, Nikolai II, Wilhelm II, Petain.
Maailmavallutuskava - nn. maailmarevolutsioon). 3. Saksa keisririigi kokkuvarisemine I maailmasõjas (nov. 1918) 4. Juba väljakuulutatud oma Eesti vabariik, mille tulemusena olid enamik eestlasi valmis isamaad kaitsma.
Mingil hetkel on firmad liialt kaua juba ilma tuluta tootnud ning hakkatakse piirama seda, mis viib töökohtade koondamiseni, mis omakorda tekitab raskustes laenajaid kuna nende elatustase on tunduvalt kahanenud.

Märter - Rooma riigiusundit mittetunnistanud varakristlikud usutunnistajad, kindlalt lunastusse uskudes läksid oma usu eest surma. Paljud märtrid tunnistati hiljem pühakuteks, nt Jeesus, Paulus, Peetrus.
Majanduse osa on põllumajandus. Algselt Prantsusmaa koloonia Togo iseseisvus 27.aprillil 1960. Kindral Gnassingbé Eyadéma viis 1967.aastal läbi eduka sõjalise riigipöörde, mille järel sai ta presidendiks.
Majandusreformid on möödapääsmatud ning pehmendada nende maksustamist sellega, et nimetas selle "annetuseks", kuid ülikud polnud sellest endiselt vaimustuses ning nõudsid kriisi lahendamist teiste vahenditega.

Mustkunst on selles mõttes kõige huvitavam, et inimesed tulevad mustkunstnike alati vaatama, kuigi nad teavad, et see, mida nad näevad, ei ole tõelisus, vaid hoopis hästi tehtud trikk, illusioon, pettus.
Märts 1917 - oktoober 1917 Taust: Veebruaris (8.märts) toimus Petrogradis revolutsioon, mille tulemusel tsaar Nikolai II loobus võimust ja see läks Ajutise Valitsuse kätte, Vm rahvastele lubati autonoomia.
Määrus töö - hoolekandeministeeriumile 250.000-margalise krediidi määramise kohta pensionide maksmiseks ametkohuste täitmisel tööjõu kaotanud riigiteenijatele ja surmasaanud riigiteenijate perekondadele.

Maailmasõjani lõuna - ja Kagu-Euroopast. Kahe maailmasõja vahel rännati ülekaalukalt Kanadast ja Ladina-Ameerikast (eriti Mehhikost ja Puerto Ricost), sõdadejärgseil aastail suurenes taas immigratsioon Euroopast.
Maalingud on Altamiras ja Lascaux´sKunstitööd katavad tavaliselt koopa seinu või lage.Punase, musta, harvem kollase ja valge värviga on maalitud mitmesuguseid jahiloomi, eriti piisoneid ja põhjapõtru.
Majanduskriis – sai alguse ameerikast, mis oli ülemaaimne 1929 – 1938. *kriis oli põllumajanduses, *tööstused läksid pankroti, * ulatuslik tööpuudus, *väliskaubanduse bilansi muutumine negavtiivseks.

Mittekallaletungileping molotovi - Rippentropi pakt (MRP). MRP – 10 aastat omavahel rahu + salajane lisaprotokoll, kus jagati omavahel ära Ida-Euroopa. NSVL sai Soome, Eesti, Läti, Leedu ning Bessaraabia, Poola jagati pooleks.
Mood chanel - naised hakkasid kandma õlgu, käsivarsi paljastavaid kleite ning kleidi serv kerkis põlvedeni, mood oli frivoolne,  Coco Chanel noor prantslanna kes moemaailmas läbi lõi
Mahasurumine taga - Kaukaasias. Tagurlaste augustiputš Balti riikide iseseisvumine 1991.a.detsembris kuulutasid alles jäänud liiduvabariigid NSV Liidu laialiläinuks ja Gorbatšov pani presidendi ametikoha maha.

Mercedes - Benz ist eine deutsche Marke der Daimler Kompanie  Die Marke wurde im Jahr 1926 durch die Fusion der Daimler-Motoren-Gesellschaft von Gottlieb Daimler und Benz & Cie von Carl Benz geschaffen.
Maarjale - > Maarjamaa, 1201 Albert rajas Riia linna, 1202 asutas Alberti abiline Teoderich Mõõgavendade ordu (1236 see hävitati), suudeti alistada ja koostööpartneriteks saada liivlased ja latgalid.
Mai töö – Prantsuse revolutsioon, Napoleon,Viini kongress, Rahvaste vabadusvõitlus) Tagurluse aeg: üritati pärisorjust taasatada, inimõiguste mahasurumine, keelustati inimeste osalemist poliitikas.

Metsavahimajas – surmaaeg ja -koht teadmata, arvatavasti september 1944) oli Eesti Vabariigi Merejõudude juhataja, kontradmiral, Eesti Vabadussõjas Eesti sõjaväe organiseerimisel üks kesksemaid tegelasi.
Müütidest on esindatud suhteliselt kitsas teemadering: valdav enamus draamateoseid tegeleb Trooja sõja ja sellega seotud sündmustega ning Teeba kuningasoo lugudega (Kadmosest Oidipuseni ja tema lasteni).
Maapäev - 1421 alates hakkasid toimuma korralised koosolekud, millest pidid osa võtma kõik Liivimaa aadlikud (baltisaksa omavalitsuse algus) von Plettenberg - viimane heade juhiomadustega ordumeister.

Marne - 5-6. sept 1914 * osapooled: Saksa - Prantuse ja Briti väed * Prantsuse ja Briti väed nurjasid sakslaste välksõjaplaani * läänerindel tekkis positsioonisõda, mille rinde pikkus oli 720km
Mingis riigis on kogukond inimesi, kellele ilmselgelt ei sobi elukorralduse mingi aspekt, siis nagu ma juba osutasin, tuleks esmalt teada saada, mis täpselt ei sobi, alles siis saab välja mõelda lahendusi.
Muromachi - ajastul, aastate 1300-1500 vahemikus mil kuulus sõdur TAKEDA SHINGEN käis mööda Jaapanit,et õpetada ninja võitluskunsti ja luuraja oskusi osakamaks ennetada vaenlast tema ettevõtmistes.

Maapäev - Liivimaa maaisandate ja seisuste kokkusaamine (majandus,poliitika,tülide lahendus) 1478.a.venelased Novgorodi vallutasid Linnlase kohustused:vahiteenistus,sõjaline kaitse, Maksude maksmine.
Maarjamaa - kogu alistatav maa pühendati Neitsi Maarjale, mille järgi nimetati nii Eesti ja Läti ala. Mõõgavendade Ordu- 1202. asutatud eriline vaimulik rüütliordu Kristuse Sõjateenistuse Vennad.
Margaret thatcher – kas vaid Raudne Leedi? Proua Thatcher on jätnud ajalukku tugeva jälje, olles esimene naispeaminister Suur- Britannias. Ja veel kolmekordne! 1975.a sai temast Briti konservatiivide liider.

Mercurius EHK MERCURIO: KAUPMEESTE JA VARASTE JUMAL NING ETTEVÕTLIKE INIMESTE KAITSJA NING JUMALATE KÄSKJALG . ULJAS NOORUK , KES AINUKESENA VÕIS MINNA ALLILMA, SEST KERBEROS LASI TA AINUKESENA LÄBI.
Midway lahing - Jaapan ja USA; ameeriklased saavutasid võidu Jaapani laevastiku üle, pöörates sellega jõudude vahekorra enda kasuks: liitlased asusid jaapanlaste poolt hõivatud alasid tagasi vallutama.
Maahärrade vahel – näiteks Mõõgavendade ordu ja Taani vahel, mille tulemusena fikseeriti 1238.a. – Stensby leping – Taani ja Liivi ordu (vahepeal Mõõgevendade ordu likvideeritud, asemele Liivi ordu.

Maareform - Asutava kogu teine reform, mis viidi ellu 20-29. Mõisnike maa riigistati ja jagati soovijate vahel ära(eelkõige vabadussõjalastele) K.Päts- Esimene Eesti president(38), 3 põhiseadusega
Minoiline e. Minose kultuur Mükeene kultuur Kreeta saarel(2000-1400 e.Kr.) Kreeka mandril(1600-1100e.Kr.) Mõlemad olid lossikultuurid, kuna lossid olid majandus-, usu- ja pooliitilise võimu keskused.
Mõõga - ja mantliaadel (noblesse d’épée ja noblesse de robe) Noblesse d’épée on sünnipärane aadel, noblesse de robe on riigiteenistuse või aadlidiplomi ostmisega aadliseisusesse tõusnud.

Maakondade ühiskoosolekutel ehk alltingidel. Ülikuseisusese tõusnud rikkamate bodide seast valiti omakorda kogukondade pealikud konungid, kellest tähtsamad said omakorda tervete maakondade ja nende liitude juhtideks.
Mastaism - Pärslaste usk võitlus hea ja • Tsivilisatsioon u 3000 e kr kurja vahel lõpuks võitis hea. See mõjutas • Täielik sõltuvus Niilusest ja tema ristiusku regulaarsetest üleujutustest
Mõeldes on selline julm valitseja hoopis heldem kui mõni, kes endast kohe algul helde mulje on jätnud. Need, kes lasevad heldusel liialt maad võtta, kahjustavad sellega tavaliselt kogu ühiskonda.

Mai 1860 – 3. juuli 1904) oli Austria-Ungaris juudi perekonnas sündinud advokaadist ajakirjanik, keda loetakse sionismina tuntud poliitilise liikumise loojaks ja esimeseks juhiks ning ideoloogiks.
Moodustati serbia - Horvaatia-Sloveenia kuningriii. Iseseisusid ka Ukraina, Valgevene ja Taga-Kaukaasia. Kodusõda ja terror Venemaal I MS järgne suurim kodusõda peeti Venemaal, mis algas 1917 aasta lõpus.
Muinasjäänusteks ehk muististeks. Nendeks on eelkõige omaaegsed asulakohad, linnused, kalmistud, ohverdamispaigad, jäljed põldudest, metallitöötlemiskohad, aga ka töö-ja tarberiistad, relvad ja ehted.

Mõjusfäärid ida - Euroopas (Saksamaale Lääne-Poola ja esialgu ka Leedu; NSVL-le Soome,Eesti, Läti, hiljem ka Leedu, Bessaraabia) ning lepiti kokku septembris alustatava Poola riigi likviteerimise suhtes.
Mõttemaailma – inimlik ja looduslik kord käis käsikäes Ajaloo põhietapid • Põlluharijate asulad alates 5000 a eKr • Kaks suurt teineteisest sõltumatut riiki: – Alam-Egiptus ja Ülem-Egiptus
Mündihärra – inimene, kel õigus münte teha, 12. sajandil 300 mündihärrat, 13. sajandil 10 või 30. Mündi väärtus langes, 1 penniga ei saanud enam midagi osta, vajadus suuremate rahade järele.

Müürist ida - Saksamaa poole tehti lai ala kõikidest takistustest tühjaks • Berliini müür sümboliseeris igaühele ilmselgelt raudset eesriiet • Olukord Euroopas oli täielikult stabiliseerunud.
Mesoliitikum - keskmine kiviaeg,esiajaloo periood alates viimase jääaja lõpust u 9700 a ekr kuni viljelusmajanduse alguseni(eestis u 4000 a ekr).Eestis on seda ajajärku nimetatud ka Kunda kultuuriks
Metsküla – Mõisaküla – Kaseküla – Virtsu- Puhtulaid – Pivarootsi – Vatla maalinn- Lihula . Osalejaid umbes 2500 . Roheliste 18. rattaretke start oli kell 11.30 Lihula kultuurimaja eest.

Mošeed nim. ka Reede mošeeks (kuna reede on moslemite palvepäev) ja see on ehitatud 14. saj. algul (see oli esimene mošee). 1830 ehitis hävis ja aastast 1905 asub samas paigas praegune ehitis.
Museion – Aleksandriasse hellenistliku Egiptuse valitseja rajatud muusade tempel, tähtis teadus- ja kultuurikeskus, kus töötas arvukalt kuulsaid õpetlasi ja kus oli vanaaja suurim raamatukogu
Märkus - võimule tuli Hitler]. USA president Wilson mõistis, et Versaille rahuleping tekitab Saksamaal vastakaid / kättemaksu meeleolusid, mis võib Saksamaa viia revolutsioonini / rahutusteni.

Mõjule lõuna - Ameerikas. 4. Millal algas sõda? Millised riigid ja kelle poolel osalesid? Neutraalsed maad? - 1914a. Antant (Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa, Serbia, Itaalia), keskriigid (Saksamaa,
Milliseid selgitusi on välja pakutud keskmise rauaaja peit- ja aardeleidude peitmise põhjustena? Üks põhjus võis olla, et väärtesemed maeti maha sõjaohu korral või lihtsalt perekondliku aardelaekana.
Monarhia - on riigi valitsemisvorm, mille eesotsas on üksikisik (monarh), kelle võim võib olla kas piiramatu (absoluutne), piiratud (konstitutsiooniline monarhia) või sümboolne (parlamentaarne

Märkimisväärsed võistlused on Le Mansi 24 tunni sõit ning Indy Car World Series(16 võidusõitu Põhja-Ameerikas ja Austraalias). Ajalugu • Esimene võidusõitu meenutav võistlus toimus 1894.aastal Prantsusmaal.
Mandril on peamiseks savi lisandiks üldiselt orgaanika: teokarbipurd ja purustatud taimne mass, vahel ka šamott ja isegi lubjakivipurd. Saartel domineerib mineraalne lisand, peamiselt kivipurd.
Missa - jumalateenistus, visitatsioon-kirikukülastamine, reformatsioon- usupuhastus, pildirüüste- mitmepealine saksltaste ja eestlastest koosneb märatsev rahvahulk, kes purustas kirku vara.

Mrp - AEGst arenes välja ERSP 1988. aastal (Eesti Rahvuslikusõltumatuse partei) esimeseks juhis oli L. … . 1988 on murranguaasta, II veebruaril toimus Tartu rahu aastapäeva tähistamine.
Mrp - AEG grupp loodi Pärnu Muinsuskaitse Seltsi varjus 15. augustil 1987. Algsed 7 liiget olid: Heiki Ahonen, Jan Kõrb, Lagle Parek, Tiit Madisson, Mati Kiirend, Jüri Mikk, Ilse Heinsalu.
Mõisahärrus - pärisorjuslik mõisamajandus, kus mõisniku käes otseselt on suurem osa tema valdustest(tähendab: oli mõisamaa). Talupoeg pidi mõisas tööl käima ja ka oma maa eest renti maksma.

Maamiilits - 1807. aastal talupoegadest moodustatud maakaitsevägi, mis oli toeks regulaararmeele. Barclay de Tolly - 1813.–1814. aasta sõjakäigu ajal oli Barclay de Tolly 3. Vene armee, hiljem
Majordoomused ehk kojaülemad. Olid kuninga sõjalise kaaskonna ülemad ja 7 saj said tähtsad sest nemad olid Frangi riigi tegelikeks valitsejateks, kuna nende kätte oli koondunud kogu võimutäius.
Michetti nõudel on saali lakke maalitud süžeed valitud ajastu kõige populaarsemast „õpikust“, Ovidiuse teosest „Metamorfoosid“, kus jutustuse igal episoodil on kanda allegooriline tähendus.

Must surm – suur katkuepideemia 1347-1349: K.-Aasiast levis rottide kaudu kiiresti Itaalia kaubalinnadesse ja Lääne-Euroopasse. Soodustavaks teguriks linnade tihe suhtlemine ja ebasanitaarsus.
Maalikunstnike on   hispaanlane   Francisco   Goya(1746­ 1828).Enamikul   tema   töödest   on   kujutatud   nõiad   ja   muud   fantastilised  nägemused   kentsakatest   olenditest.
Maarjamaa - kogu alistav maa pühendati Neitsi Maarjale 6. mõõgavendade ordu- 1202. aastal asutatud eriline vaimulik rüütliordu Kristuse Sõjateenistuse Vennad 7. Ümera lahing- 1210. aastal.

Madalseis usa - NL suhetes läbirääkimised võidurelvastumise küsimuses katkevad Gorbatshovi visiit Londonisse: NL-s algab uue ja noorema liidri esiletõus Sureb Andropov, võimule tuleb T?ernenko
Maffia - organiseeritud kuritegevus(alkohol, prostitutsioon, hasartmängud) UUS KURSS- Roosvelti reformikava(majanduskasv), tuleb soodustada tarbimise kasvu, elanike sissetulekute suurenemine.
Metafüüsiline luule – Inglismaal, 17. Saj. Segu emotsionaalsest ja intellektuaalsest leidlikkusest, seda iseloomustab eneseimetlus või „nutikus“, mis seob pealtnäha kokkusobimatuid ideesid ja asju.

Mihail gorbatšov - 1985. a sail uueks NLKP peasekretäriks, temast pidi saama uus parteiliider, kes NSV Liidu kriisist välja viib ja silitab sotsialistliku ühiskonda, tema uuenduskava oli perestroika.
Mark twain - ameerika kirjanik ja humorist James Fenimore Cooper – ameerika kirjanik Stephene Meyer – kirjanik (http://et.wikipedia.org/wiki/Ameerika_%C3%9Chendriikide_kirjanike_loend, 11.05.
Metalliaeg - asulad: rannikupiirkonnad(karjad,põlispõllundus), sisemaa(jaht,alepõllundus);kivikirved,pronksist relvad jms,kõrgem kvaliteet;mateti kivikirstkalmetesse; ebavõrdsus maaomandiga.

Mittedemokraatlikud - kommunism, fašism, natsionaalsotsialism Mittedemokraatlikud liikumised: Süüdistati hädades demokraatlikke valitsusi ning lubati, et võimule pääsedes seavad riigis korra majja.
Montesquieu – Prantsuse poliitiline mõtleja, raamat „Seaduste vaimust“, milles ta eristas kahe liiki seadusi 1) ühiskonnast sõltumatuid 2) kirjutatuid seadusi, mis sõltuvad ühiskonnast.
Mõistagi on ka ratsionalistid seisukohal, et juhul kui sellise tunnetuse objektiks on meeleliselt tajutavad nähtused, peavad selle tulemused leidma lõppkokkvõttes kinnitust meelte andmetest.

Marshalli plaan - Samal aastal pakkus tolleaegne riigiskretär ehk välisminister George Marshall välja kava, mis nägi ete Euroopa taastamise ning USA ulatusliku abi sõjas kannatada saanud Euroopa
Merovingid on 5.-8. sajandil praeguse Prantsusmaa ja Saksamaa aladel asunud Frangi riiki valitsenud kuningate suguvõsaKarolingideks , nimetatakse dünastiat, mis sai oma nime Karl Suure järgi.
Mesoliitikum ehk kesmine kiviaeg 2. neoliitikum ehk noorem kiviaeg 3. vanem pronksiaeg 4. noorem pronksiaeg 5. eelrooma rauaaeg 6. rooma rauaeg 7. kesmine rauaaeg 8. viikingiaeg 9. muinasaja lõpp

Minotauros - tõlkes: Minose härg; kreeka mütoloogias härja pea ja inimese kehaga koletis, Minose abikaasa ja sõnni poeg, kelle jaoks Minos laskis ehitusmeister Daidalosel rajada labürindi.
Mitteühinemisliikumine – 1955. a asutatud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on kindlustada mitteühinenud riikide rahvuslik iseseisvus, suveräänsus, territoriaalne terviklikkus ja julgeolek.
Mrp - AEG- (Moltovi-Ribbentropi Pakti Avalikustamine Eesti Grupp), loodi 1987. a ja eesmärgiga tuua päevavalgele 1939. aasta Hitleri-Stalini sobingu tõeline sisu ja selle tagajärjed .

Muhammadi nimetatakse   eesti   keeles   ka   Muhamediks,   Muhammadiks   ja   Moham­mediks,   kuid   tema  täisnimi   on   hoopis   Abul   Kasim   Muhammad   Ibn   Abdullah.
Maaisanda domeen – kogu talupoegade poolt haritud maa.  Esialgu ei olnud vasallidel õigust maad edasi pärandada, aga 1315. aastal said vasallid pärandada maad isalt pojale, 1329. ka tütrele.
Monopol – (1) ainuõigus, eriti mingi kauba tootmise ja sellega kauplemise ainuõigus; (2) kapitalistlik suurettevõte, mis valitseb tootmist ja turustamist ühes või mitmes tootmisharus.

Musica himiana — inimmuusika, mis käsitleb inimese, mikrokosmose harmooniat, otsides kooskõla keha ja vaimu, tunnete ja mõistuse vahel, inimloomustevahelist ning inimese ja maailma harmooniat.
Mündialus - seaduslikult kehtestatud müntimisstandard, mis nägi ette, kui palju münte tuli lüüa teatud kogusest sätesttaud prooviga metallist Riia kaalumark ~208 gr, Liivimaa mündialus.
Millist osatähtsust on Rahvasteliit mänginud Eesti ajaloos? Eesti osales väga aktiivselt Rahvasteliidu töös, liitus kõigi kokkulepetega ja lootis välja kujundada kollektiivse julgeolekusüsteemi.

Monarhias on riigipea päriliku võimuga monarh: kuningas, keiser, sultan, emiir ja see jaguneb: Konstitutsiooniline, kus monarhi võim on piiratud põhiseadusega ja tal on esindusfunktsioon.
Must maa on neile Egiptus ja punane maa see, mis jääb väljapoole. Piiride poolest ulatus merest esimese kärestikuna, need piirid olid pandud paika kui kaugele saab rahulikult purjetades.
Maareform – 1919.a Asutav Kogu sisu: mõisnike maavaldused riigistati – jagati soovijatele, eelistati vabadussõjas osalejaid; koolidele; rahvamajadele; Tekkis palju uusi asundustalusid.

Marksistlik - leninliku teooria järgi oli religioon valitsevate klasside moodus alistada töötavad klassid ja juhtida tähelepanu klassivõitluselt kõrvale, usu loodud illusioonide maailma.
Merkel - Liivimaa koduõpetaja- tema raamat- „Lätlased, eriti Liivimaal, filosoofilise saj. Lõpul.“- milles esitatud otsekohene ja avameelne käsitlus Liivimaa talurahva olukorrast.
Mesoliitikum - keskmine kiviaeg, 12 000 eKr neoliitikum-noorem kiviaeg ~7000 eKr viljakas poolkuu-niisked ja viljakas alad keset kõrbelist Lääne-Aasiat. (tekkisid esimesed tsivilisatsioonid)

Mahno – erilise kuulsuse saanud Ukrainas tegutsenud anarhist “batka”, kelle musta lipu all võitlevad kuulipildujavankrid külvasid hävingut nii valgete kui ka punaste ridadesse.
Majandusvaldkonnas on diktatuurile omane plaanimajandus ja riigi suur osakaal, majandus teenib rasketööstuse huve, valitsus kontrollib hindu, palku, investeeringuid ning eksisteerib käsumajandus.
Majordoormus – Frangi riigis valitseja majapidamisjuht ja sõjalise kaaskonna ülem Rolandi laul – tundmatu autori kirjutatud värsseepos, mille aineks on Karl Suure sõjaretk Hispaaniasse

Malaria on the trip, which damaged his health, and he died a few years later, at the age of 60. Roosevelt has consistently been ranked by scholars as one of the greatest U.S. Presidents.
Massiavaliku on valmis vstu võtma ka väga radikaalseid poliitilisi ideid ja ideoloogiaid . Tunnusjooneks on järjest suurem passiivsus( massiavalikkuse). D. Bell räägib ideoloogia lõpust.
Millist kultuuri nimetatakse kammkeraamika kultuuriks? Vastus. U 4000. eKr. Kammkeraamika kultuur oli neoliitiline arheoloogiline kultuur, mida tuntakse valdavalt kammornamendiga keraamika järgi.

Molotov - Ribbentropi Pakt muutis NSV Liidu ja Saksamaa ajutiselt liitlasteks ning nüüd võisid nad alustada teiste Euroopa riikide vallutamist, kartmata Suurbritanniat ja Prantsusmaad.
Moraalne dilemma on olukord, kus mängus on inimlikud põhiväärtused ning vastu tuleb võtta mingi otsus. Niisugusteks üldinimlikeks väärtusteks on näiteks armastus, ühtsustunne ja õiglus.
Muinasjutukangelastena – eelkõige vanemas eas hirmutava välimusega naisterahvana, kelle suurt ja pikka nina kaunistab soolatüügas ning kelle liiklusvahendiks on ei miski muu kui tavaline luuavars.

Maareform –  riigistatud maavaldused anti talupoegadele. Esimesena said vabadussõja osavõtjad Põllumajandus +, tööstus 0 . kultuus – haridus, tõlkimine, sport. 
Majanduslik integratsioon - Eri riikide majanduspoliitika ühtlustamine ja majanduslik koostöö.Teerajajaks olid Pr. Ja Saksamaa kes soovisid sel moel vältida tulevikus sõja puhkemist Lääne-Euroopas.
Matmiskombed - asula territooriumile või põranda alla,kaasa pandi noake,ehteid.3000eKr nöörkeraamika kultuur- loomakasvatus,maaviljelus. Pronksiaeg. Ehitati kindlustatud asulad saaremaal.

Meeste portreed on suursugused ja isikupärased, naisportreed allegoorilise ja mütoloogilise ilmega. Tema kõige õnnestumate portreede esiritta tuleks asetada 1540 aastate esinduslikud maalid.
Merejumal - neptunus, ilujumal-venus. Riik ja religioon-jumalate austamine, pühamud riigi kontrolli all, preestrid olid ka riigiametnikud, preestrid jagunesid ül järgi kolleegiumidesse.
Mochica kultuur - 1 aastatuhandel taastasid Põhja- Peruu rannikul Moche jõe ääres asunud indiaanlased cahvaini kaslaskultuse.Arvatavasti oli neil teisigi loomjumalaid ja tätsustati ka kuud.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Muhu - ja Saaremaa alistamine 1227: jäi taanlaste valdusesse). • üle jää suur sakslaste vägi piiramas  Uue ristisõdijate sissetungi Muhu linnust, mis vallutati ja käigus toimus Eesti lõplik kaitsjad tapeti alistamine; • Valjala linnus alistus võitluseta ja  viimase vastupanukoldena saarlased ristiti vallutati 1227 Saaremaal Muhu linnus Mõõgavendade ordu poolt.
Märts 1935 – üldine sõjaväekohustus Saksamaal 18. juuni 1935 – Inglise-Saksa mereväekokkulepe (sõlmiti Londonis) Märts 1936 teatas Saksamaa, et ei pea end seotuks Locarno leppega.
Mõnes linnriigis ehk polises kehtis otsene varanduslik tsensus, mis määras, et soovi korral kodanikuks saada, pidi soovija olema piisavalt varakas, et soetada endale jalaväelase täisvarustus.

Machiavelli uus - Rooma vabariiklik vabadusekäsitus Enamiku inimeste jaoks on suurim hüve vabadus – nad soovivad taodelda vabalt oma eesmärke, kartmata mõnd teist inimest või seltskonda.
Meeste riietus - sinine kuub, valged torupüksid, valge vest, punane kaelarätt, saabel, puukingad, lühike kuub, • Naiste riietus- pikad püksid, antiikajalik kleit, punane müs, puukingad.
Metsavennad - Eesti, Läti või Leedu partisanid, kes Teise maailmasõja ajal ja ka hiljem võitlesid Nõukogude invasiooni ja kolme Balti riigi okupatsiooni ajal Nõukogude režiimi vastu.

Ministrit – tema nõuandel andis kuningas ainuisikuliselt välja seadusi, otsustas sõjakuulutuste ja rahusõlmimiste üle ning nimetas ametisse suuremaid ja väiksemaid riigiametnikke.
Muinasaeg - maakera tekkest 5.aastatuhandeni • Vanaaeg-esimeste riikide tekkest aastani 476AD(anno domino) • Keskaeg-476-16.sajand • Uusaeg-16.sajand-1900 • Lähiajalugu-1900-2000
Müütides on kuulus Kreeta valitseja Minos ja tema järgi nim. Seda tsivilisatsiooni minoiliseks. Kultuuri iseloomustasid suured lossid, mis meenutasid labürinte, kuhu ära võis eksida.

Meinhard - Augustiinlaste ordu koorihärra, kes tuli 1184. aasta paiku kaupmeeste vahendusel liivlaste juurde ning alustas seal ristiusu levitamist, hilisemalt pühitseti ta ka Liivimaa
Memuaarides on niisugune väärarvamus ümber lükatud ning öeldud selgelt, et vene faktor, Venemaa suveräniseerimine ja Jeltsini tegevus olid otsustavateks teguriteks Liidu lagunemisel.
Mikro - ehk hallitusseened on seeneriiki kuuluvad päristuumsed, heterotroofsed, ainu - või hulkraksed organismid. Seened toituvad juba valmis orgaanilisest ainest, lagundades seda.

Mitteregionaalne regionaalsus – maailm on jagatud 5 regiooniks: o Lääne-Euroopa ja teised (Austraalia, Uus-Meremaa ja Kanada). Kokku 27 riiki (sh USA ja Iisrael). Annab 2 Julgeolekunõukogu liikmekohta.
Molotov - Ribbentropi pakt (mittekallaletungi leping Saksamaa ja NSVL vahel) , mida võib lugeda Teise maailmasõja alguseks ja seega Stalinit Teise maailmasõja 1945 vallapäästjaks.
Moslem – SEE, KES ON LAUSUNUD USUTUNNISTUSE, SOORITAB VIIS KORDA PÄEVAS MEKA SUUNAS PALVUST, ANNAB ALMUSEID , PEAB 9. KUUL E. RAMADAANIL PAASTU NING SOORITAB PALVERÄNNAKU MEKASSE.

Mõisahärrus - maksti renti mõisas teotööl käimisega, ise kasutasid väikest maalappi sunnismaised talupojad – pärisorjad; võimalus linna pageda, muidu maa-alalt ei tohtinud lahkuda
Maailma ajalugu on kõige rohkem mõjutanud sõjad ning just seepärast oleme jõudnud staadiumisse, kus praegu asume. On raske, kui mitte võimatu kujutada 17.-18. sajandit ilma sõdimiseta.
Maailmamõistmine on liitsõna. Vaatleme ükshaaval, mida tähendab siin mõistmine ja mida tähendab maailm, et siis jõuda arusaamisele selle üle, mida nad kokku seotult võiksid tähendada.

Maailmapilt – läbi katoliku kiriku saad sa taevariiki, maine elu on väikene osa. Tähtis on teha kõik, et pääseda taevariiki, saama palju jumalaarmu ja seeläbi saad sa taevariiki.
Mai 1919 - sõda liikus Eesti piiridest välja juuni 1919-Landeswehri sõda(Lätis; eestlased ka sõdisid, tehti relvarahu ning võideti baltisakslasi) 23.06.1919-Võnnu(Cesise) lahing
Massiliselt põhja - Ameerikasse. Vahetult enne sõda algas ka naiste vabanemine – tegutsesid naisõiguslased, kes nõudsid naistele meestega võrdseid poliitilisi- ja majanduslikke õiguseid.

Mesopotaamia suurriigid on tekkinud vallutuste teel, aga ei saavutanud Egiptusele omast ranget tsentraliseeritust. Põhiline osa elanikkonnast elas maal, ometi oli Mesopotaamia linna tsivilisatsioon.
Monoteism ehk ainujumala usk tekkis Egiptuses uue riigi ajal, sel ajal valitses vaarao Ethanon(1364-1347 eKr). Ta tõstis sel ajal jumalate etteotsa päikeseketta Atoni, Amon Ra asemel.
Moor – nõmm natural resource – loodusvara gentle slopes – lauged nõlvad raise sheep – kasvatama lambaid rolling plain – lainjas tasandik coal deposit - kivisöelasundid

Mrp - AEG poolt organiseeriti ka esimene kommunismivastane poliitiline meeleavaldus Tallinnas Hirvepargis 23.augustil 1987. 1987 september- Isemajandava Eesti (IME) kontseptsioon.
Maailmaimesi on antiikaja nimekirja kirjutatud seitse, kuid kahjuks neist reaalselt olemas on veel vaid üks. Igal ehitisel või kujul on oma lugu rääkida, kas siis legend või eellugu.
Maarahva kalendrid - Kalendrid sisaldasid rohkest näpunäiteid põllupidamise ja arstimise valdkonnast. Need tõid ära ka ilmaennustused terveks aastaks ette, mida talupojad jälgisid tõsise

Mittekallaletungilepingu ehk Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide tühistamiseks, millest loodeti uusi võimalusi iseseisvumiseks ning oma taotlustele tugevama rahvusvahelise toetuse saamiseks.
Mizwa – kohustus, mida tooras on 613, mida inimesed peaksid täitma, et Jumalale meele järgi olla: 365 käsku ja 248 (kehaosade arv, mida juudid arvavad inimesel olevat) keeldu.
Mõel - des nii, seisis mul kogu aeg silmade ees mu kadunud isa eeskuju, kes ikkagi suutis külapoisi seisusest, kingsepaõpilasest, välja tulla ja tõusta riigiametniku seisusse.

Mõlema toimimises on ilmselgeid sarnasusi: riikliku julgeolekuaparaadi loomus, laialdane laagrite kasutamine, täielik kontroll kultuurielu üle, ühiskondliku utoopia rajamine laibamägedele.
Marat – üks jakobiinide juhtidest, tapeti 1793.a. revolutsiooni käigus Napoleon Bonaparte – Prantuse sõjaväejuht, korraldas riigipöörde ning võttis võimu enda kätte,
Migratsioon - sisseränne Ministrite Nõukogu – ehk valitsus on kõrgeim täidesaatev võimuorgan, mille ülesanne on ministeeriumide jm. keskasutuse tööd suunata ja kooskõlastada.

Millise teose on kirja pannud keiser Marcus Aurelius? Marcus Aurelius (121 – 180) on kirja pannud oma Doonau sõjakäikudel aforismidest ja monoloogidest koosneva teose „Iseendale”.
Mrp – 23.aug 1939 – leping NSVL ja Vm vahel, mille järgi ei tungi nad üksteisele kallale ja jagasid Euroopa omavahel (Sm- L-Poola, Leedu, Vm Soome, Eesti, Läti, I-Poola).
Mussolini sise - , välis- ja majanduspoliitika Itaalia oli I MS kandnud raskeid kaotusi ja seetõttu pettunud Pariisi rahukonverentsi tulemustes, mis ei tunnustanud Itaalia panust sõjas.

Märter – usu eest hukkunu, ristiusu tõeline tunnistaja; kristlane, keda sunniti väevõimuga Rooma jumalatele ja keisritele ohverdama, kuid kes sellest keeldus ja lõpuks hukati
Maadlus - kui rusikavõitluse võtteid, võis vastast kägistada, väänata jäsemeid, lüüa jalaga kõhtu jne. Võistlus oli teinekord nii äge, et lõppes ühe osapoole surmaga.
Mait metsanurk on kirjutanud väga hea raamatu ’’ Ümera jõel’’. Kindlasti on selle raamatu populaarsus selle pärast nii suur, et see on kooli kohustuslikus kirjanduses on sees.

Matemaatika – Eukleides võttis oma teoses „Elemendid“ kokku kogu senises Kreeka matemaatikas saavutatu ja sõnastas ning tõestas geomeetria põhialused, mis kehtivad tänaseni.
Meessugulase – eestkoste all, valikus elus osalesid naised suhteliselt vähe, käies vaid usupidustustel, reeklaste meelest oli naise koht kodus: mida vähem nad väljas käisid, seda
Menes – 3000 a eKr loob ühtse Egiptuse Ramses II - sõdis Süürias hetiitidega ja sõlmis nendega rahulepingu Thutmosis II – Tegi 10 sõjaretke Aasiasse ( Eufradi äärde),

Miksik e. e e/d o c u m e nt s/ m ain/refera a did/friedrich2.htm http://en.wikipe dia.org/wiki/Friedrich_II_of_Prus si a http://et.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II_(Preisi m a a )
Moodustatakse valitsus - Rahvakomissaaride nõukogu (RKN), mille eesotsas on Lenin ja see jääbki tema ametlikuks ametipostiks. Esimesed sammud: • Põhiülesanne on koondada võim enda kätte.
Mõisahärrus - talupojad kasutasid ainult väiksest lappi, millest toita oma peret ning suurem osa maad jäi mõisamaadeks, ta tasus feodaalile maa eest teorenti, käies mõisas tööl.

Mõisate põletamine - “volta” keldris toimunud salakoosolek võttis vastu otsuse ülestõusu alustamisest mail. Tööliste abiga rüüstati ja hävitati eestima kubermangus umb 120 mõisa.
Maailma ajalugu on paljuski sõdade ja nendega kaasnevate sündmuste ajalugu. Sõjad on oluliselt mõjutanud ühiskonna poliitilist, majanduslikku, sotsiaalset ja intelektuaalset arengut.
Manufaktuur - Nostaablite kogu-kuulusid kuninglikud printsid,peapiiskopid,piiskopid,suuremate linnade meerid jne,nad kutsuti kokku ,et kehtestada üldine maamaks,et saada nõusolekut.

Molotov - Ribbentropi paktiga 1939.aastal Nõukogude Venemaa mõjusfääri arvatud Eesti sõlmis Venemaaga nn. baaside lepingu ning 1940.aastal okupeeris N.Liit Eesti täielikult.
Museaalid on objektid, mis on eraldatud originaalsest (primaarsest) kontekstist ning viidud üle muuseumi reaalsusesse eesmärgiga dokumenteerida seda reaalsust, kust nad eemaldati.
Maapäev - vajaduse korral kokkukutsutud, aga enamvähem regulaarne saadikute ja maahärrade nõupidamine, nt reguleeriti mündikorraldust, mündi alust, majanduslikke korraldusi.

Maj elu - kiirelt kasvas maksukoormus, mis tugevdas riigi positsiooni rikkuse koguja Naiste roll- pidid ära tegema ka meestetöö ja kasvatama ka pere- palk väiksem kui meestel
Marx weber - • Uskus, et protestantlikud väärtused soosivad selliste turumajandusega hästi sobivate iseloomujoontega nagu tööarmastus, kokku hoidlikus, ausus ja arvepidamine.
Millist ajajärku nimetatakse muinasajaks? Vastus. Muinasajaks nimetatakse ajajärku esimeste inimeste saabumisest kuni ristisõdade alguseni Baltimaades umbes 9000 eKr kuni 13. sajandini.

Muutused maksukorralduses - pearahamaks+ hingedeloendused) Tartu Ülikool varauusajal ja uusajal Tartu Ülikool asutati 1632.a (varauusajal) Selle asutamise jaoks tegeliku töö tegi Johan Skytte.
Maalidest - ``The Raising of the Cross`` ja ``The Descent from the Cross`` konfiskeeriti 8 Napoleoni poolt ja viidi Prantsusmaale, aga tagastati katedraalilie siiski 19. sajandil.
Maapäev - kummagi kubermangu (Liivimaa, Eestimaa kubermang) aadlike kõrgeimaks otsustuskoguks (nagu Rootsi ajalgi). Seal oli otsustav sõnaõigus vaid rüütelkondade liikmeil.

Maja kahest - kolmest toast: üks neist, kus asus avatud kolle, täitis köögi ja pere magamiskambri aset, teistes säilitati vilja ja veini, mis oli valatud suurtesse tünnidesse.
Matmiskombed - surnu asetati hauda külili, tugevasti kägardatud asendis, põlved vastu rinda surutud, sageli üks käsi pea all. Surnule pandi kaasa ka esemeid- eluks teises ilmas.
Mek - is. Vanaisa elukaaslane Evi töötas Põlva Toorlinavabriku murrumasinast vastuvõtjana. Evil ja Ilmaril sündis 1962. Aastal tütar Astrid ja 1967. Aastal poeg Ainar.

Mesoliitikumis ehk keskmisel kiviajal, mis kestis Eestis VIII aastatuhande keskpaigast kuni IV aastatuhande teise veerandini e.Kr. , valmistati töö- ja tarberiistu kivist, sarvest ja
Mesopotaamia kirjandusest on tähtsaim sumerite eepos “Gilgameš”. See jutustab kahe esialgse vaenlase Enkidu ja Gilgameši sõprusest ning Gilgameši tagajärjetust katsest saada surematuks.
Moodustati 10000 - 12k meest . Nad tahtsid võidelda nõukogude liidu ja kommunismi vastu, 1942 hakkasid saksa väed lüüa saama, ja seepärast hakati värbama mehi okupeeritud aladelt.

Moodustati guomindang ehk rahvuspartei. Tänapäeval Taiwanil aga enam pole valitsev partei Guomindang on see sama jõud, kes tulevikus moodustab vastasleeri veel üsna eos olnud komparteiga.
Munga - ja nunnaordud tekkisid Euroopas 6. sajandi paiku, kuigi esialgu kuulusid kloostritesse siiski mehed. Esimeseks neist oli Püha Benedictuse asutatud benediktlaste ordu.
Mäletad toidu - ja tarbekaupade puudusest ja järjekordadest? „No nendest ma võin tunde rääkida, kuidas kaupa ei olnud, raha oli ja siis vastupidi, kaupa oli, kuid raha ei olnud.

Müncheni kokkuleppest - MRP-ni  Ettekäändena Tšehhoslovakkia ründamiseks kasutas Hitler selle lääneosas nn Sudeedimaal elavate sakslaste olukorda: tšehhid olevat neid taga kiusanud.
Maaküsimus – enamlased tahtsid luua põllumajanduskommuunid, maamehed pettusid aga neis. Üks Vabadussõja võitmise eeldus oli valitsuse ja erakondade maaküsimuse lahendamine.
Maapäev – Eesti-, Kura-, Liivi- ja Saaremaa rüütelkondade kõrgeim võimuorgan, otsustati kohaliku halduse üle, kaitsti rüütelkonna privileege, koostati seaduseelnõusid

Matmiskombed - asulast väljaspoole, kägara-asend, vb kardeti surnuid ̵ europiidid, tulid lõunapool ∨ balti rahvaste esivanemad (lätlesed, leedulased, väljasurnud preislased)
Mrp – 23.08.1939, Saksamaa ja NSV Liidu mittekallaletungileping (10 aastaks). NSV Liit sai loa Soome, Eesti, Läti, Bessaraabia anastamiseks, Poola pidi jagatama pooleks.
Märts 1908 - 17.juuli 1987.  Eesti maadleja(Kreeka-Rooma kui ka vabamaadluse raskekaalus).  Olümpiavõitja Berliinis 1936 nii kreeka- rooma kui ka vabamaadluse raskekaalus.

Mõlemad kangelaseeposed on seotud Väike-Aasia poolsaare läänerannikul Dardanellide väina lähedal asunud Trooja linna hävitamisega ajal, kui Mükeene kultuur oli veel oma võimsuse tipul.
Maailmajagu – Ameerika  Hernàn Cortès maabus 1529. aasta aprillis Mehhiko rannikul ja vallutas Mehhiko  Francisco Pizarro jõudis oma laevaga 1527.a. Ecuadori rannikule
Maanõukogu ehk Maapäev Autonoomia saavutamine 2. Rakendamine Eesti keel- asjaajamiskeel Maapäeva valimiste korraldamine Rahvusväeosade loomine Korra tagamine Poliitiline areng

Maausuliste väitel on muistne uusaasta 25. detsember (esimene päev, mis on pikem kui eelmine) ja ametlik uusaasta on nihkunud 1. jaanuarile ebaõnnestunud kalendrireformide tagajärjel.
Marshalli plaan – euroopa taastamise programm Ameerika Ühendriikide 1948. Aastal algatatud abiprogramm SÕJAS LAASTATUD EU RIIKIDE AITAMISEKS JA KOMMUNISMI PEALETUNGI ENNETAMISEKS.
Marsi nimi on meie ajani säilinud praeguses Campo Marzios, mis vanasti jäi linna piirist välja, ja sealt on Mars mõistagi pärit, sest ta kaitseb riiki kallaletungijate eest.

Matemaatika on teaduste kuninganna“- kes on selle ütluse autor ning mida see tähendab? 2. Kes on suured matemaatikud? Kirjuta nende täisnimed, eluaastad ja tegevusvaldkonnad.
Mesopotaamia –  3000 a eKr • Egiptus – 3000 a eKr • India – u 2400 eKr • Kreeta – u 2000 eKr • Hiina – u 1700 eKr • Kesk­Ameerika ja Peruu
Midway lahingud – 3. – 4. juunil 1942 saavutasid ameeriklased Vaiksel ookeanil toimunud lahingus võidu Jaapani laevastiku üle, pöörates sellega jõudude vahekorra enda kasuks:

Milanos on säilinud lääne kirikulaulu ilmselt vanim kihistus, mida nimetatakse Ambroosiuse lauluks, küll täpselt teadmata, kuivõrd oli Ambrosius sellega otseselt seotud.
Mittekuuluvate meestega ON PIIRATUD, MAJADES ON ENAMASTI SISEÕUE TAGAKÜLJEL PAIKNEVAD ERALDI RUUMID NAISPERELE, KUHU MEESKÜLALISED SISSE EI PÄÄSE, NAISKÜLALISTE JAOKS ON ERALDI TAGAUKS.
Montesquieu – „Pärsia kirjad“ , „Seaduste vaim“ ; jõudis järeldusele, et seaduste ja valitsemisviiside erinevused tulenevad looduslike olude ja ilmastiku erinevusest.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Martin luther – Saksa teoloog, isa soovis et temast saaks jurist, ise soovis saada mungaks, oli sõnapidajamees, ta ei tahtnud asutada uut kirikut, tema eesmärgiks olid uued reformid, 1517 pani ta Wittenbergi kiriku ustele 95 teesi, et avalikku vaidlust alustada, teesides mõisteti hukka indulgentside müüki, 1520 pandi ta kirikuvande alla, ta ei tohtinud kirikuga tegeleda.
Monopol on majandusteadus, kus turuseisund on püsiv ning ühte toodet pakub ainult üks kaupmees ning selle puhul puudub konkurents. Talupoegadelt võetavad maksud kasvasid.
Märts 1917 - Ühtse Eestimaa kubermangu loomine *Ajutine Maanõukogu (Maapäev)- Eesti ja Liivi Kubermangud ühendati üheks Kubermanguks, mille etteostsa asus Ajutine Valitsus.

Mõisakool on tööle hakanud 6. novembril 1848. Koolis oli alalisi õpilasi tol ajal vähe, sest enamik lapsi pidi omandama lugemisoskuse kodus ja käis koolis vaid katsumisel.
Mõlemas maalis on riigimehe ja filosoofi sunnitud enesetappu keiser Nero käsul kujutatud dramaatilisena ja kompositsioonilt dünaamilisena, mis oli väga lähedane sajandi maalile.
Maamarssal – kohaliku aadli omavalitsuse ehk rüütelkonna kõrgem ametnik, kes valiti Maapäeval 3 aastaks ja kelle ülesandeks oli juhatada rüütelkonna üldkoosolekut ehk

Maapäev – Liivimaa maaisandate ja seisuste kokkusaamine Linnaõiguse eesmärk – tagada linnakogukonnale autonoomia, eristada seda ümbritsevats keskonnast, kaitses linna
Makartism – 1950. aastate kommunistide-juutidevastaste poliitika, mille tõttu hakati taga kiusama vasakäärmuslasi ning isegi paljusid vabamõtlejatest ühiskonnategelasi.
Maksid keele - ja kirjandusõpetajale-grammatikule.Selline haridus oli eliidi staatuses vajalik ning võimaldas teha tulutoovat karjääri Rooma keisririigi bürokraatiaparaadis.

March 1997 –  beginning of involvement of Estonia in peacekeeping mission in SFOR (Stabilisation Force) in Bosnia Herzegovina (ESTPLA) • April 1999 ­ Washington summit.
Masing on näinud asjas suurt konspiratsioonoteooriat - kavatsust SO vastu väljaastuda aga erinevatel põhjustel premetiivselt tegi esimese löögi ja saavutas ülekaalus.
Michael cerularius - Konstantinoopoli patriah,tänu kellele 1054.aastal kulmineerus kahe kiriku vaheline tüli sellega et tema ja Leo IX heitsid vastastikku teineteist kirikust välja.

Monarhiast vabariiki on võimatu. 7. Rousseau vabadusest, võrdsusest ja kodanikuvoorusest (vendlusest) Raamatus “Ühiskondlikust lepingust” väljendas uus-rooma vabaduse käsitlust.
Märts 1934 – autoritaarne riigipööre (P: palju valitsuse vahetusi, korruptsiooni kahtlused, majanduslikud probleemid, kindla korra soov, vapside põhiseaduse heakskiitmine.
Mükeene – pronksiaja linn, Egeuse kultuuri peamisi keskuse Peloponnesose poolsaarel; siinseid väljakaevamisi teostas 19. saj. teisel poolel, nagu Troojaski, H. Schliemann

M16a1 – M198 – M2 Browning – M4 – Madsen – Mauser Hsc – Maxim M1910 – MG3 – MG34 – MG42 – Mossin-Nagant – MP 34 – MP 40 – MP3008 „Volks MP“.
Maaga eraldi - takistas nende liitumist Rooma vastu, vajadusel sai õhutada vaenu. Allutatud riikide elukorraldus, usk, keeled, kombed (sageli ka valitsusviis) jäeti puutumata.
Mazdaism – võitlus tõe ja vale vahel Egiptuse poos - maalidel ja reljeefidel kujutatakse inimest: silm otse, nägu proofilis, õlad otse, keha poolviltu, jalad proofilis

Merkel - toetasid rahvahariduse arengut, sest vaesuse vastu aitab mõistus).1739.- koolikohustuse algus- kõik 7-12 aastase lapsed pidid koolis käima või lugema õppima.
Michealangelo bounarroti1475 - 1564 • Teda tunti kui hiigelenergiaga inimest, aga ta paljud ettevõtmised jäid pooleli, sest olid ühele inimesele liiga suurejoonelised plaanid teostamiseks.
Millist sündmust on kujutatud pildil ja millal ning kus see aset leidis? Selgita sündmuse tähtsust Eesti iseseisvumisele! Millist tähtsust omab käsitletud sündmus tänapäeval?

Minevikusündmused on muutnud eesti rahva tugevaks ja suurendanud rahvustunnet sedavõrd, et nüüd saame elada iseseisvas ja püsivas riigis, mis areneb märgatava kiirusega paremuse
Monarhia - >1792 vabariik, monarhia langes (žirondiinid-parempoolsed-3.seisuse jõukam osa) II etapp: vabariik(žirondiinid)->1793 vabriik(jakobiinid-3s.vaesem osa, vasakp.
Mustpeade vennaskond - sinna kuulusid noored,vallalised kaupmehed,enne nende suurgildi vastu võtmist ning välismaised kaupmehed,kes viibisid pikaajaliselt kuid mitte ajutiselt linnas.

Mõisavoor – talvel, mõisa kauba vedu linna( või olla 150-450 km), kus pidid osalema talupojad. Abitegu – talu pidi andma kiireteks hooajatöödeks lisainimesi mõisale.
Maamiilits - kohalikest talupoegadest moodustatud väeüksused Rootsi vägedes Põhjasõja päevil; Napoleoni sõdade ajal talupoegadest moodustatud väesalgad Vene vägedes.
Maapealseid kodasid - templeid. *Tüüpiline Egiptuse tempel oli nelinurkne, muust maailmast kõrge müüriga eraldatud ehituskompleks. Massiivne peavärav paiknes templi otsaküljel.

Maatõus on alati põhja pool kiirem kui lõuna pool, suurematel veekogudel samamoodi ja vesi valgub lõuna poole ja asula, mis oli lõuna kaldal võib olla praegu järves.
Majakovski - mõjuline poeem „250 000 000“, 1974, oma põlvkonna saatusest]. Proosa. Enne revolutsiooni polnud Turkeenias ilukirjandust selle sõna praeguses tähenduses.
Muinsuskaitse selts – tõstab küsimuse, et tuleb taastada kõik vanad mälestused jms. 14.juunil 1987 sanktsioneerimata miiting Riias – I taoline kogu sotsialistlikus süsteemis.

Mõisamoonakad – mõisapõldudel töötavad palgatud talupojad • Kadaka - sakslased - edukad eestlased, kes said vürstipoe omanikeks ning püüdsid end sakslastena näidata.
Müüdid - on jutustav pärimus, mis seletab traditsionaalse kultuuri teadmiste ja kogemuste baasil kujundilisel viisil maailma ja inimese algupära, olemust ja tähendust.
Maailmamõistmine on inimese teadevolek iseendast, ümbritsevast keskkonnast, oma tegevuse otstarbest ning sellest tervikust, mis kujuneb seostest nende komponentide vahel ja sees.

Maareform – reform, tänu millele riigistati mõisnike maavaldusi , kadusid vastuolud maaomanike ja tööliste vahel , talurahvast kujunes kindel tugi eesti omariiklusele
Machiavelli – ’’Valitseja’’ autor, ütles: moraal pole valitseja puhul tähtis, valitseja peab olema tugev, et riik oleks tugev, valitseda tuleb vahendeid valimata.
Madalamas osas on veel umbes 40 kääbast ning kaht tasandit ühendab iidne tee. Maapinnalt leitud keraamikakillud võivad pärineda perioodist enne Tšingis-khaani sündi 1162.

Monument on muinsuskaitse all. Volbriööl 30. aprillil vastu 1. maid on tavaks saanud, et Eesti Üliõpilaste Seltsi noorliikmed pesevad Baeri monumendi pead vahuveiniga.
Mrp - AEG – Molotovi-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp, Eesti esimene poliitiline üksus, eesmärgiks avalikustada Hitleri-Stalini sobingu tõeline sisu.
Majanduslik integratsioon – majanduslikult samasse sotsaaimajanduslikku süsteemi kuuluvate riikide koondiste loomine nende majanduslike ja poliitiliste eesmärkide kooskõlastamiseks.

Mantliaadel – Kodanluse seast pärit mehed, kes olid ostnud endale tiitli, sisuliselt teenistusaadel. Kuninga kirjaga võisid saada tiitli ka arhitektid, arstid, muusikud,
Metseen –  rikas isik, kes toetas Vana­Roomas kultuuri. Pontifex Maximus – riigi ülempreester, keisririigi ajal kuulus see tiitel  ainuvalitsejale.
Misjonär e. usulevitaja Paulusel on ristiusu levitamisel Peetrusega sama suured (kui mitte suuremad) teened, nimetavad kristlased traditsiooni kohaselt apostliks ka teda.

Mitmekesiselt olev on kõik see, mis meie meelelisele tajule avaneb, “olev ise” on “märgatav” vaid noein`ile. Olev ise on selline, et ta tõe tee leidnud noein`ile avaneb.