Facebook Like
Add link

"müüja i" - 1380 õppematerjali

2
docx

Müüja I kutsetaseme kirjeldus

Müüja I kutstaseme detailne kirjeldus I kutsetaseme müüja täidab oma tööülesandeid tavapärases olukorras, on omandanud kutsealased oskused ja teadmised sh. töökohapõhise õppe või täiendkoolituse teel. Valdab põhilisi töövõtteid, tuleb iseseisvalt toime tavapärastes olukordades tööülesannete täitmisega ja vastutab oma tööülesannete täitmise eest. Müüja töö eeldab füüsilist ja vaimset vastupidavust ja võimet...

Kaupluse müügitöö... - Kutsekool
25 allalaadimist
180
xlsm

Informaatika I tunnitöö "Tabelid 2. Andmeloendid"

filter vahekokkuv. risttabel SumIF Kokku P_arve P_kuupäev P_ostja P_maa P_liik P_sort P_müüja P001 020115 Seen Võru mänd 2 Siil P002 030115 Haab Pärnu kask 1 Karu P002 030115 Haab Pärnu vaher 1 Karu P003 030115 Seen Võru lepp 2 Karu P004 040115 Karu Lääne küte 1 Siil P004 040115 Karu Lääne...

Informaatika I (tehnika) -
7 allalaadimist
208
xlsm

Informaatika I tunnitöö "Tabelid 1. Valemid"

Tabelitega võivad olla seotud ka üksikväärtused ning kujundusandmed käibe- Arvutite müük Valemites nimed maksu % 18% Maksu- käibe- Maksu- Kuupäev Müüja Mark Arv Hind mus k-ga maks mus k-ta 122014 Kukk Ekstra 2 270 540 82 458 132014 Kukk Tetris 5 240 1,200 183 1,017 142014 Agur Balrog 3 320 960 146 814...

Informaatika I (tehnika) -
5 allalaadimist
7
docx

Müüja praktika aruanne

Tartu kutsehariduskeskus Ärinduse ja kaubanduse osakond Geisi Andla PRAKTIKA ARUANNE Aruanne Juhendaja Vaike Vetka Tartu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS................................................................................................ 3 KAUPLUSE TÖÖKORRALDUS...

Müüja - Kutsekool
6 allalaadimist
1
docx

Müügisuhtlemise tabel - müüja roll

Müüja roll - müügisuhtleja Mida pean Mida pean Tegema? Mida juba Mida ma Kust saan teadma oskama? oskan? veel ei oska? oskused ja sellest? teadmised? Kaubast, Hea veenmisoskus, suh- Viisakas,...

Kaubandus ökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
55 allalaadimist
9
pptx

Müüja eriala õppimine

Kuidas saada müüjaks? Peale põhikooli, kutsekeskharidusõpe müüja: Järvamaa Kutsehariduskeskus, 3a Valgamaa Kutseõppekeskus, 3a Tallinna Tööstushariduskeskus (müüja rõivaalal), 3a VäikeMaarja Õppekeskus, 3a Tallinna Teeninduskool, 3a Pärnumaa Kutsehariduskeskus, 3a Kutseõpe keskhariduse baasil müügikonsultant Narva Kutseõppekeskus, 0.5a IdaVirumaa Kutsehariduskeskus, 1a Valgamaa Kutseõppekeskus, 0,5a Ta...

Sissejuatus õpingutesse - Kutsekool
13 allalaadimist
13
docx

I Kontrolltöö Konspekt turunduses - Turunduse olemus ja turunduse planeerimine

Turunduse olemus, roll ja areng. Turunduse mõiste ja turundudmeetmestiku olemus. Turundus ­ on kasulike klientide leidmise ja hoidmise ning kasulike kliendisuhete arendamise teadus ja kunst. Strateegiline turundus(analüüsile orienteeritud): vajaduste analüüs, turu segmenteerimine,...

Turundus - Tartu Ülikool
106 allalaadimist
26
xlsm

Informaatika I - Tabelid , 3. kodutöö, excel

Ülesande püstitus Puidu müük. Variandid Töötajad. Üldine nimekiri Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad Rakendus "Funktsiooni uurimine".Ülesande püstitus Funktsioonide variandid Karakteristikute variandid Variandid Hinnad Tööötajad Rakendus "Puidu müük". Ülesande p...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
229 allalaadimist
37
doc

Finantsarvestus I osa

Tallinna Tehnikagümnaasium LOENGUKONSPEKT I OSA FINANTSARVESTUS 1 Tallinna Tehnikagümnaasium Õppeaine eesmärk Anda õpilastele majandusalaseid üldteadmisi ettevõtte majandustegevuse olulisematest külgedest, finantsarvestuse alustest, kontseptsioonidest seostatuna Ees...

Finantsarvestus - Keskkool
71 allalaadimist
8
doc

I maailmasõja põhjused, sõjaplaanid, ajend ja tagajärjed.

Maailm globaliseerus: rahandusfirmad põimusid kokku, tööstus muutus rahvusvahelisemaks. Majandus arenes maailmas ebaühtlaselt, mis tekitas pingeid. Arengus jõudsid Inglismaale järgi USA ja Saksamaa, sest rõhusid uuematele leiutistele. Raudteede võrgu tihenemine võimaldas rohkem kaupa kiiremini transportida, teravnes konkurents. MONOPOL- turuseisund, kus mingit teenust või toodet pakub ainult üks müüja ; puudub konkurents. 4. Ühiskondlikud liikumised: REVIONISTID- leidsid, et Marxi õpetust tuleb parandada ning et sotsialismi on võimalik jõuda järk-järguliste reformidega. VENE ENAMLASED- olid Lenini eestvedamisel haaranud Vene sotsiaaldemokraatlikus parteis juhikoha; ainus tee sotsialismile oli nende arust vägivaldne revolutsioon ja proletariaadi diktatuuri kehtestamine. TSENTRISTLIK SUUND- eesotsas Karl Kautsky, püüdis leida keskteed. AN...

20. sajand maailmas - Keskkool
26 allalaadimist
78
doc

Lepinguõiguse I KT kordamisküsimused

Kompromissileping ei mõjuta vaieldavast või ebaselgest õigussuhtest tulenevaid kolmanda isiku õigusi. XVII VÕÕRANDAMISLEPINGUD Võõrandamisleping – üks pool annab vara teise poole omandisse. Kinkida saab ainult seda asja, mille omanik ollakse. Müügileping Müügileping - ostu-müügi lepingu järgi kohustub müüja vara üle andma ostja omandisse, ostja aga kohustub vara vastu võtma ja maksma selle eest kindlaksmääratud rahasumma. Müügilepingu tunnused: 1. Ostjal tekib omand varale. Omandisse antakse vara alati raha eest. Rahana vaadeldakse lisaks sularahale ka sularahata arveldusi, siia kuulub ka rahaline nõue, samuti erastamisväärtpaberid. Niipea kui tasutakse varaga, pole enam tegu müügilepinguga (vahetus). Kuid kui t...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
94 allalaadimist
20
doc

Transport ja ekspedeerimine I KT

g. Koostöö mitmesuguste valitsus- ja valitsusväliste organisatsioonidega Eesti transiidi arendamiseks. h. Igaaastased statistilised kokkuvõtted ELEA liikmete tegevusest. 21. Incoterms 2010 (erinevate tarneklauslite tingimused – küsimused valikvastustega) a. E-rühm sisaldab ainult ühe tarneklausli – EXW, mis on maksimaalselt müüjakeskne . Müüja ainus kohustus on teha lepingule vastav kaup ostjale kättesaadavaks oma territooriumil, s.o tehases, laos, kaevanduses jm. Ostjal tuleb kaubale järele tulla ning ta peab kandma kaubaga seonduvad kulud ja riskid alates müüja territooriumist. b. F-rühm sisaldab kolme tarneklauslit: FCA, FAS ja FOB, mis oma sisult on samuti võrdlemisi müüjakesksed. Selle rühma puhul lähe...

Transpordi infosüsteem -
35 allalaadimist
64
xlsm

Informaatika I kodutöö Tabelid

Üldine nimekiri Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad Rakendus "Funktsiooni uurimine".Ülesande püstitus Funktsioonide variandid Karakteristikute variandid Variandid Hinnad Tööötajad Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Koostada rakendus, mis võimaldab teha puidu müümise arvestust. Rakenduse andmemudel on toodud skeemil. Rakenduses kasutada nimesid!!! Müüjate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile: kolm valda tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada nõutud väljad skeemil toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi. Tabel P_müügid luua Table-objektina (List-objekt 2003-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad,...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
172
xlsx

Informaatika I kodune töö tabelid

Päringud ja kokkuvõtted; otsifunktsio Kopeerida eelmisest tööst "kirjanurk". Sisestada oma andmed otsifunktsioonid Siia kirjutage oma üliõpilaskood kood: 164790 Variant Filter1 0 Filter2 4 Risttabel1 0 Risttabel2 kõik Kokkuvõte 4 Filtreerida arendatud filtri (advanced filter) abil teisele tööle...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
30 allalaadimist
3
docx

I Maailmasõda - põhjused, mõisted, isikud, tähtsamad lahingud

06.1914-11.11.1918 PÕHJUSED: Suurriikide imperialistlik poliitika - kõik suurriigid soovisid oma majanduslikku, poliitilist ja sõjalist mõju maailmas suurendada. Suurbritannia ja Saksamaa võitlus liidrirolli pärast maailmas. Saksamaa ühendamine, mis rikkus jõudude tasakaalu. Riik muutus liiga tugevaks ja teised olid nn mures. Loodud sõjaliste liitude süst...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
14
docx

Makroökonoomika I 1. teema konspekt

Makroökonoomika aine ja makroökonoomilised põhinäitajad Makroökonoomika e makromajandusteadus, on majandusteaduse osa, mis analüüsib majandust kui terviksüsteemi Agregaatnäitajad e. kogunäitajad ­majanduse üldnäitajad, mille abil makroökonoomikas uuritakse majandust tervikuna Nt: koguprodukt, üldine hinnatase ja selle muutus ehk inflatsioon või deflatsioon, töötus ja tööhõive, kogunõudlus ehk agreg...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
10 allalaadimist
24
docx

Praktika aruanne müüja kohal

Tartu Kutsehariduskeskus Teeninduse ja kaubanduse osakond Käty Kivirand TARTU KUTSEHARIDUSKESKUSE KOPLI ÕPPERESTORAN JA TARTU KAUBAMAJA AS Praktikaar...

Klienditeenindus - Kutsekool
449 allalaadimist
39
xls

Informaatika I Tabelid

Rakendus "Arvutite müük" Ülesanne 3 Tabelid Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö Tabelid Üliõpilane Õppemärkmik Õppejõud Ahti Lohk Õpperühm "Arvutite müük" Sisukord Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Puidu müük. Varian...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
231 allalaadimist
1
doc

I ms

Sündmused *Kolmikliit ­ 1882 sõjaline liit Saksamaa, Austria-Ungari ja Itaalia vahel *Antant ­ 1907 Venemaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia liit (vastukaaluks kolmikliidule) *Vene-Jaapani sõda ­ 1904 tülist Mandzuuria, Korea pärast,Jaapani võit *Inglise-Buuri sõda ­ 1899­1901 SB ja Aafrika kolonialistide järglaste buuride vahel peetud sõda(kullavarud), SB võit, loodi buuride omavaitsus, *Bosnia kriis ­...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
13
docx

Tarbijakaitse I KT

Tarbijakaitse ajalooline areng, üldiseloomustus ja põhimõisted Esimesed tarbojat kaitsvad üksiknormid kehtestati Euroopa varakeskaegse naturaalmajanduslikkus ühiskonnas.Kuni 20.sajandi keskpaigani reguleeriti tänapäevases mõõtes tarbijaõigussuhteid tsiviil-ja kaubandusõiguse regulatsiooni alusel. 20.sajandi alguses hakati detailsemalt sätestama nõudeid üksikute tarbijakaupadele.Rootsis kehtestati ost...

Teenindus -
15 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun