Sõnu seletav sõnaraamat

Märts 1475 - 18. veebruar 1564 • Sündis Itaalias Arezzo lähedal • Õppis Firenzes 1488 – 1489 maalikunsti ja 1489 – 1490 maalikunsti • Michelangelo oli väga mitmekülgne (skulptor, maalija, poeet, teadlane), oli ka oma aja geenius Teoseid • “Taavet” • “Viimne kohtupäev” • “Kentauride lahing” • “Mooses” • “Surev ori” • “Võitlev ori” • “Madonna Doni” • Sixtuse kabeli laemaal • Peetri kiriku kuppel
Märts 1853 - 29. Juuli 1890) Vincent van Gogh oli tuntud postimpressionist. Kõik tema tööd valmisid 10 aasta  jooksul, kuni ta vaimuhaigeks jäi ja lõpuks 37 aastaselt end tappis. Oma eluajal ta suurt  kuulsust ei saavutanud, kuid surmajärgselt, eriti peale 17. märtsil 1902 Pariisis  toimunud näitust, kasvas tuntus kiiresti. Click to edit Master text styles Second level ● Third level
Märtsini - 4 °C – -8 °C, aprillis ja novembris -1 °C – 1 °C, mais ja oktoobris 4 °C – 6 °C, septembris 9 °C ning juunist augustini 11 °C – 14 °C. Väga harva tõuseb temperatuur üle 30 °C ja langeb alla -30 °C. Sademeid on aastas umbes 650 mm. Jaanuarist maini on sademeid igas kuus 30–50 mm. Juunist detsembrini on igas kuus sademeid 55–80 mm. Kõige enam sajab augustis.

Märts 1908 – 17. juuli 1987) oli eesti maadleja, olümpiavõitja Berliinis 1936 nii kreeka-rooma kui ka vabamaadluse raskekaalus, Euroopa meister 1937 kreeka-rooma maadluse raskekaalus, 12-kordne Eesti meister.Ta on koos Ivar Johanssoniga üks kahest sportlasest, kes on tulnud olümpiavõitjaks mõlemas maadlusviisis.
Märts 1917 – võetakse vastu autonoomiaseadus - tehakse haldusreform (Eestimaa- ja Liivimaa kubermang ühendatakse ühtseks Eesti kubermanguks)(välja jäävad Narva, Läti ja Setumaa) -˃ ühtne Eesti ala - riigi etteotsa valitakse maapäev - 1. Eesti valitsus – Eesti Maavalitsus (esimees K. Päts)
Märts 1685 – 28. Juuli 1750 Johann Sebastiani elu • Pärines saksa linnast nimega Eisenach • Johanni isa ja kõik onud olid professionaalsed muusikud • Johanni ema suri, kui Johann oli 9. aastane ja isa suri kui oli 10. aastane • Õpetajaks oli Johann Pachelbel, kes oli ka tema vendi

Märts brest - Litovski separaatrahu bol?evistliku Venemaa ja Saksamaa vahel 28. nov. Punaarmee rünnakuga Narvale algab Eesti Vabadussõda; Narvas kuulutatakse välja Eesti Töörahva Kommuun eesotsa Jaan Anveltiga Tööd alustas Tallinna Tehnikakõrgkool (praeguse Tehnikaülikooli eelkäija)
Märtriks olemisel on aga üks oluline viga: pärast plaani teostamist ei ole kedagi selle kordaminekut nautimas. Suitsiid ei olnud ainuke võimalus, kuid tundub, et Annal sai lihtsalt jõud otsa - sellest ka enesehaletsus ja sellise ülivõimsa relva nagu enda-eksistentsiga-mängimise kasutamine.
Märts 1948 – ERAF, f. 133, n. 1, s. 10, l. 65). Saarte kaitse võimalusi vähendas veelgi Hitler käsk käivitada operatsioon „Tanne Ost”. Soome sõjast väljaastumise järel käskis Hitler hõivata soomlastelt Soome lahes asuv Suursaar, enne kui see jõutakse venelastele üle anda.

Märts 1917 - Eesti saab autonoomia 24.veebr. 1918- Eesti vabariigi väljakuulutamine, vabariigi ajutise valitsuse moodusatmine 28.nov 1918- Vabadussõja algus Apr 1919- Asutava Kogu (parlamendi) valimised 23.juuni 1919- Võnnu lahing Võidupüha 2.veebr. 1920 Tartu rahu 1. dets.
Märts 1917 – Eestile anti autonoomia -> Eestist sai ühtne tervik, maapäev liitis Liivimaa ja Eestimaa *19.veeb.1918 – Päästekommitee loomine -> iseseisvumise väljakuulutamine *24.veeb.1918 – Eesti Vabariigi väljakuulutamine -> esmakordselt suudeti oma rahvusriik luua
Märtsist 2014 on raamatu elektrooniline versioon tasuta kättesaadav aadressilt 6htu6pik.ut.ee CC litsentsi alusel (Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/).

Märts 1890 – 8. November 1986), Vene poliitik ja diplomaat, ta oli 1920. aastatest Nõukogude valitsuse juhtkuju, mil ta tõusis võimule Joseph Stalini toetajana, kuni 1957. aastani, kui ta arvati välja Keskkomitee poliitbüroost Nikita Khrushchevi poolt.
Märt väljataga on nimetanud aga Jamesi teooriat “temperamentseks konstruktivismiks”, viidates et James on näinud ette 20. sajandi peamisi filosoofiasuundumusi eksistentsialismi ja ka analüütikutest hilise Wittgensteini ja Quine´i ideid.
Märts 2012 - 30.aprill 2012. Abikeskus avab oma uksed lastele 30. juuli 2012 Projekti teostamise koht: Abikeskus hakkab tegutsema Pärnu kesklinnas, Hospidali tn 4. Üüritakse 1.korruse pinda ja tehakse ennem vastavad renoveerimistööd.

Märts 1985 – võimule M. S. Gorbatšov perestroika ja glasnost nov – Gorbatšovi aj Reagani esimene kohtumine kahepoolsed suhted, relvastuse vähendamine, piirkondlikud konfliktid dets 1987 – USA-NSVL tuumarelvastuse kokkulepe
Märts 1926 - 18. juuli 1984 • sündinud Tallinnas • oli eesti teatri- ja filmilavastaja • 1956. aastal hakkas ETV-s tegelema režissööritööga Näitlejad • Gabriel - Aleksandr Goloborodko (28. september 1938,
Märtsil on paastumaarjapäev. Olgugi tegu vaid ühega paljudest maarjapäevadest, on ta ometi teistest nii palju tähtsamaks tõstetud, et võib öelda ka lihtsalt “maarjapäev”, mis tähendab nimelt 25. märtsi.

Märts 1934 – sõjaväeline riigipööre – vaikiva ajastu algus • 1.jaan. 1938 – Kolmas põhiseadus – EV riigipeaks sai president (K. Päts) • 8.dets.1935 – EVKL-i arreteerimine – EVKL lõpetas tegevuse
Märts 1883 – 25. September 1980 Aadress: Tallinn, Eest Emakeel: eesti Pereseis: Abiellus Carl Eduard Friedrich Hackeriga ( 1902 ) – Lahutatud 1924 Abielus Artur Adsoniga ( 1924 ) Lapsed: 2 Last Dagmar ja Hedda
Märts 1908 – 17. juuli 1987) oli eesti maadleja, olümpiavõitja Berliinis 1936 nii kreeka rooma kui ka vabamaadluse raskekaalus, Euroopa meister 1937 kreeka-rooma maadluse raskekaalus, 12- kordne Eesti meister.

Märts 1918 – Nõukogude Venemaa ja Saksamaa separaatrahu 11. november 1918 – Compagne’i vaherahu sõlmimine; Esimese maailmasõja lõpp 20. Wilson, Clemenceau, Lloyd George, Nikolai II, Wilhelm II, Petain.
Märter - Rooma riigiusundit mittetunnistanud varakristlikud usutunnistajad, kindlalt lunastusse uskudes läksid oma usu eest surma. Paljud märtrid tunnistati hiljem pühakuteks, nt Jeesus, Paulus, Peetrus.
Märts 1917 - oktoober 1917 Taust: Veebruaris (8.märts) toimus Petrogradis revolutsioon, mille tulemusel tsaar Nikolai II loobus võimust ja see läks Ajutise Valitsuse kätte, Vm rahvastele lubati autonoomia.

Märtsiks ehk kolmapäevaks. Ja kuna KTLS § 18 (3) järgi tuleb hoiatusstreigist tööandjale ja KOV-le kirjalikult ette teatada 3 päeva, siis KOV-l ja tööandjal on alates kolmapäevast kiri olemas.
Märts 1934 - Sõjaväeline riigipööre Tõenäoliselt poleks K. Päts suutnud 12. märts 1934 teostada sõjaväelist riigipööret ilma kolmandat korda ülemjuhatajaks määratud Laidoneri abita.
Märts 1935 – üldine sõjaväekohustus Saksamaal 18. juuni 1935 – Inglise-Saksa mereväekokkulepe (sõlmiti Londonis) Märts 1936 teatas Saksamaa, et ei pea end seotuks Locarno leppega.

Märter – usu eest hukkunu, ristiusu tõeline tunnistaja; kristlane, keda sunniti väevõimuga Rooma jumalatele ja keisritele ohverdama, kuid kes sellest keeldus ja lõpuks hukati
Märtsil hydro - Quibeci energiasüsteemi väljalülitumise tagajärjel jäi 6 miljonit inimest Kanadas ja Ameerika Ühendriikide põhjaosas enam kui üheksaks tunniks elektrienergiata.
Märts 1908 - 17.juuli 1987.  Eesti maadleja(Kreeka-Rooma kui ka vabamaadluse raskekaalus).  Olümpiavõitja Berliinis 1936 nii kreeka- rooma kui ka vabamaadluse raskekaalus.

Märts 1917 - Ühtse Eestimaa kubermangu loomine *Ajutine Maanõukogu (Maapäev)- Eesti ja Liivi Kubermangud ühendati üheks Kubermanguks, mille etteostsa asus Ajutine Valitsus.
Märts 1934 – autoritaarne riigipööre (P: palju valitsuse vahetusi, korruptsiooni kahtlused, majanduslikud probleemid, kindla korra soov, vapside põhiseaduse heakskiitmine.
Märts 1994 - september 1995 Lehtede arv 235 Märkused (vajadusel) TOIMIKUTE VORMISTAMINE Olenevalt säilitustähtaegadest vormistatakse toimikud kas täielikult või osaliselt.

Märter - usuliste veendumuste pärast kannatanu Püha Kolmainsus- mõte, mille kohaselt Jumal eksisteerib igavikuliselt kolmes isikus (Isas, Pojas ja Pühas Vaimus)
Märtsist - 2 kuni 3 korda Segage väetis Substral Soodustab Aia P2O5 5% septembrini vegetatsiooni- mulda ja optimaalset üldväetis K2O 12% perioodi jooksul kastke.
Märts 1839 – 28. märts 1881. Oli vene helilooja, Mili Balakirevi, Aleksandr Borodini, César Cui ja Nikolai Rimski-Korsakovi kõrval üks Võimsa rühma liikmeid.

Märts 1938 – Saksa väed marssisid sisse, teatati Austria liitumist Sm-ga • 4. apr 1938 – selle kinnitamiseks Saksa salapolitsei kontrolli all rahvahääletus.
Märter – enesehaletseja, kes kasutab tihti sõnu „kõik“, „alati“, „mitte kunagi“, „mitte keegi“. 2) Nõrguke – füüsiliselt haiglane isik.
Märts 1990 - üleminekuperiood, mis pidi lõppema Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega. Interliikujate korraldatud streigid, poolsõjaväeliste salkade moodustamine.

Märtsis tšehhhide - slovakkide korpuse väljaastumine, mida peetakse kodusõja alguseks. Entante sekkub, ning deklareerib, et igasugune sõjategevus on Entente´i vastu.
Märt jakobson on laulnud ooperite kontsertettekannetel, nagu V. Kapp "Lembitu" (Alobrand). On esinenud kontsertidel Eestis, Soomes, Poolas, Valgevenes ja Venemaal.
Märts 1934 – Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri riigipööre ennetamaks vabadussõjalaste võitu eelseisvatel valimistel ja koondamaks võimu enda kätte.

Märtsil 1926 - aastal. Noorpaar asus elama Helvi vanaisa majja, mida kutsuti Taneli toaks, vanaisa nime järgi. Helvi sündis 23.aprill 1928 aasta Taneli toas.
Märtsist - 1 kuni 2 korda ettenähtud Substral Tagab Aia P2O5 6% septembrini vegetatsioonipe väetise värviküllase ja universaal- K2O 10% rioodi jooksul.
Märts 1990 - Ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust staatusest, kuulutati välja üleminekuperiood, mis pidi lõppema omariikluse taastamisega.

Märts 1972 - ÜRO keskkonnakonverents Stockholmis, Stockholmi Deklaratsioon, millega formuleeriti kaasaegse keskkonnakaitse põhieesmärgid ja printsiibid.
Märts 1917 – keiser kirjutas alla Riigiduuma Ajutise Komitee ette valmistatud aktile, millega loobus troonist ja andis võimu üle Ajutisele Valitsusele
Märts 1908 – 17. juuli 1987) oli eesti maadleja, olümpiavõitja Berliinis 1936 nii kreeka-rooma kui ka vabamaadluse raskekaalus, Euroopa meister 1937

Märts 1879 – 18. aprill 1955) oli Saksamaalt pärit ning hiljem Šveitsi ja Ameerika Ühendriikide kodakondsusega juudi rahvusest füüsikateoreetik.
Märts 1879 – 18. APRILL 1955) OLI SAKSAMAALT PÄRIT NING HILJEM ŠVEITSI JA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE KODAKONDSUSEGA JUUDI RAHVUSEST FÜÜSIKATEOREETIK.
Märt läänemets on kirjutanud, et Mengzi poliitiline ideaal oli inimlik valitsemine, mis tähendas valitseja ja rahva üksmeelt ning kooskõla ühiskonnas.

Märt israel on sündinud 22 september aastal 1983 Karksi-Nuias. Kaal: 93 kg Pikkus: 177 cm 2006. aastal läks Märt Ameerikasse õppima ja treenima.
Märtsiküüditamine - 26.03.1949, ametliku nimega operatsioon Priboi, põhiliselt saadeti naisi ja lapsi Krasnojarski kraisse ja Novosibiriski oblastisse.
Märts 1949 – teine massiküüditamine (Siberisse saadeti 20 000 inimest) • 1949ndate teisel poolel peatus Eesti kirjanduslik ja kultuuriline

Märt on ju idealiseeritud tegelaskuju. Kuid siiski on mul Märdiga palju ühist, näiteks tarkus ning järjekindlus ja oskus olla hooliv.
Märts 1934 – riigivanem Konstatin Päts koos Juhan Laidoneriga, lasid arreteerida üle 400 vapsi, koosolekul keelatakse poliitiline tegevus.
Märts 1916 – 4.september 1997) oli Saksa päritolu Briti psühholoog, keda mäletatakse tema tööde kaudu intelligentsusest ja isiksusest.

Märts 1990 - ülemnõukogu kuulutas välja üleminekuperioodi, mis pidi lõppema Eesti Vabariigi taastamisega koostöös Eesti Kongressiga.
Märtsil 2014 - see on esmaspäeval kell 13:00. KTLS § 18 (3) järgi tuleb sellest tööandjale ja KOV-le kirjalikult ette teatada 3 päeva.
Märts 1475 – 18. veebruar 1564) oli itaalia maalikunstnik, skulptor, poeet ja arhitekt Michelangelo kunstnikuanne avaldus juba lapsena.

Märtsist juunini on Amazonase jõetase kõige kõrgem, seejärel hakkab veetase alanema ning oktoobriks saavutab jõgi madalaima taseme.
Märtsi riigipööre – põhjused, ettevalmistamine, teostus; vabadussõjalaste arreteerimised, piirangud ajakirjandusele ja erakondadele.
Märtsiks e - posti teel reeturban@nooruse.ee Mis on eetika? Eetika on filosoofia haru, mis tegeleb moraaliga e moraalifilosoofia.

Märt israel on lõpetanud Tehnika Ülikoolis logistika õpingud ja praegu õpib ta magistrantuuris ärikorralduse tudeerimist.
Märts 1789 – 6.juuli 1854) Lapsepõlv • Ta sündis Püha Rooma Keisririigis (tänapäevane Saksamaa), Erlangeni linnas.
Märts 1900 – 7. august 1985 1921–23 õppis Tartu Ülikoolis õigusteadust Sai 1924. a Valga kursustel pedagoogikutse

Märts 1933 - natside võimule tulekut kergendasid kriisid ja lõhed teistes erakondades. Oli vaja hävitada kommunistid.
Märts 201x – toimub programmi sisseseadmine, ettevõtte töötajate koolitamine uue majandustarkvara kasutamise osas.
Märts 1926 – 22. detsember 1986) oli eesti koorijuht, helilooja, pedagoog ja tihti ka uute traditsioonide algataja.

Märtsiküüditamine –  25­29 märts 1949 KOLHOSEERIMINE EESTIS – 1947­1952 METSAVENDLUS EESTIS – 1941­1953
Märts 1917 – kirjutas Nikolai II alla aktile, millega ta loobus troonist ja andis võimu Ajutilisele Valitsusele
Märts 1991 - Eesti Vabariigi seadusega moodustati Rahareformi Komitee eesotsas valisuse esimehe Edgar Savisaarega.

Märts 1944 – hävis tornikiiver, katused, orel, väärid, pingistik ja palju muud ajaloolist sisustust kadusid.
Märts 1793 - 1796 Vendee ülestõus (pr läänepoolne linn) tegu kodusõjaga rojalistide ja vabariiklaste vahel.
Märtsiküüditamine on kolhoseerimise seisukohalt murranguline, peale seda kolhoseerimise protsent suurenes märgatavalt.

Märts 1613 – 15. september 1700) on 17. sajandi Euroopa üks kõige andekamaid ja tuntumaid maasikuarhitekte.
Märts 1815 - juuni 1815- napoleoni võimu langus, waterloo lahing, milles napoleoni armee purustati täielikult
Märts 1917 – autonoomiaseaduse projekt Tartus 26 märts 1917- toimus Petrogradis hiiglaslik demonstratsioon.

Märter – isik, kes isikliku läbielatud füüsilise ja psüühilise kannatuse läbi tunnistas ristiusu.
Märtsist - oktoobrini 1917. aastal oli Venemaa Ajutise Valitsuse Eestimaa kubermangu komissar Jaan Poska.
Märts 1685 - 28. juuli 1750 ● saksa helilooja ● Põhiline helilooja barokiajastul Aitäh kuulamast!

Märtsikuus on kaljukotka pesas kaks muna, kuid enamasti koorub aprilli teisel poolel poeg ainult ühest.
Märtsil on usside ärkamise päev, mida Läänemaal peeti viljakusejumala Metsiku austamise päevaks.
Märtsil on emakeelepäev, (võrdväärsed määrused) • Hõlmavaid määrusi komadega ei eraldata.

Märts 1907 – 3. aprill 1980). Juba noorena oli Alfons Rebane kindel, et tahab sõjaväelaseks saada.
Märts 1933 - 12.aprill 1945. Talle meeldis väga ajalugu . Ta luges palju ja ema õpetas talle keeli.
Märts 1917 - Vene Ajutise Valitsuse esindajana asub Tallinnas ametisse kubermangukomissaar J. Poska.

Märts 1927 - 11.veebruar 2007) Rootsi kirjanik, kes oli enne romaanikirjanikuks saamist ajakirjanik.
Märter – usukannataja, usu pärast surma mineja; piltlikult öeldes veendumuste pärast
Märts 1475 – 18. veebruar 1564) oli itaalia maalikunstnik, skulptor, poeet ja arhitekt.

Märts 1934 – riigipööre Riigipöörde korraldasid Konstantin Päts ja Johan Laidoner.
Märts 1939 – Saksamaa okupeeris Praha ja ülejäänud Tšehho-Slovakkia. Tšehhi jagati
Märts 1991 - Referendum Eesti riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse taastamise küsimuses.

Märtsiks on kõik Liivimaa kindlustatud tugipunktid tagasi antud ja venelased lahkuvad.
Märtri surmad - nähti , et inimesed on nõus surema oma veendumuse pärast- pani mõtlema.
Märts 1847 - 2.august 1922) oli šoti päritolu ameerika teadlane, leiutaja ja õpetaja.

Märtis - aprillis otsutas Robespierre õiendada arved ka partei siseopositsiooniga.
Märts 1596 – 11. veebruar 1650) oli prantsuse matemaatik, filosoof ja loodusteadlane.
Märts 1938 - Saksamaa okupeerib Austria (Anšluss) 29. september 1938 Müncheni leping.

Märtsis suur - Saksamaaga puhas agressioon, ning sellisena seda Suurbritannias ka nähti.
Märts 1445 - 17. mai 1510) oli 15.sajandi lõpu Firenze vararenessanssi maalikunstnik.
Märts 1845 – 10. veebruar 1923) oli saksa füüsik Tema kõige olulisem avastus oli

Märts 1814 - pariisi vallutamine liitlasvägede poolt, napoleoni loobumine troonist
Märter – TEEB ENDAST OHVRI, MANIPULEERIB TEISI ENNAST AITAMA VÕI HALETSEMA.
Märtsikuus on kaljukotka pesas kaks muna, kuid enamasti koorub poeg ainult ühest.

Märtstsil 1918 – Saksamaa ja Venemaa vahel; lõpetati sõda ja Saksamaa sai Poola ja
Märts 1893 - 21 september 1964) Bo Carter oli populaarne varase aja bluusiartist.
Märtsini 2006 on kohtunike distsiplinaarkolleegium menetlenud 42 distsiplinaarasja.

Märt on hea mees ja mulgid pole kõik sellised petised nagu Peeter arvab.
Märts 1917 – Vene Ajutine valitsus kinnitas Eesti omavalitsuse seaduseelnõu.
Märts 1990 – Rahvasaadikute Kongress otsustas ära muuta NLKP ülimuslikkuse.

Märts 1890 - 9. juuli 1922) sündis Triigi-Avispeal Väike-Maarja kihelkonnas.
Märts 1912 - 8. jaanuar 1984) ...oli Eesti ornitoloog ja looduskaitsetegelane.
Märts 1957 – 2. mai 2011) oli terroriorganisatsiooni Al-Qā‘idah' asutaja.

Märts 1992 - NATO peasekretar Manfred Wörner külastab Poolat ja Balti riike.
Märts 1934 – K. Päts ja J. Laidoner teostavad sõjaväelise riigipöörde.
Märts 2011 - 30.aprill 2011. Abikeskus avab oma uksed lastele 30. juuli 2011

Märtin - väga hea start oli. (NII)..Stardiootel on juba Gröönholm.
Märts 1920 - USA Senat keeldub Versailles' rahulepingut ratifitseerimast.
Märts 1911 - 25.veebruar 1985. Sündis Columbuses, Missisippi osariigis.

Märts 1918 - Nõukogude Venemaa sõlmis Saksamaaga Bresti separaatrahu.
Märts 1599 - 9.detsember 1641 Teda tuntakse peamiselt portremaalijana.
Märtsoni – Wilsoni, M. Pelo ja prof I. Kremlingi meistrikursustel.

Märts 1935 – kehtestati Saksamaal uuesti üldine sõjaväekohustus.
Märtsil brest - Litovkis sõlimitud leping jättis Eestimaa Saksamaale.
Märter – usuliste veendumuste pärast kannatanu, surmamineja.

Märts 1865 – 26. detsember 1933) Eduard Vilde oli eesti kirjanik.
Märts 1910 - märts 1911 istus Päts Peterburis "Krestõi" vangals.
Märts 1934 – K. Päts ja J. Laidoneri sõjaväeline riigipööre.

Märts 1938 - Saksa vägede sisenemine Austriasse; Austria Anschluss
Märts 1991 - Balti riigid boikoteerivad üleliidulist referendumit.
Märtsiks maksu - ja Tolliametile eelmise aasta kohta tuludeklaratsioon.

Märter - inimene, kes oma veendumuste või usu pärast sureb.
Märts 1891 - 31.oktoober 1988) …Eesti zooloog ja hüdrobioloog.
Märt - kangekaelne, ahne, uhke, kade, hull, monumentaalne.

Märter on isik kes oma pühendumuste tõttu on hukka saanud.
Märter on inimene, kes on usu pärast kannatanud ja hukatud.
Märts 1990 – Leedu Seim kuulutas Leedu iseseisvuse taastatuks.

Märtsis 1523 - 1525 linnavõimude abil reformatsiooni elluviimine.
Märts 1918 – Venemaa sõlmis Saksamaaga Bresti rahulepingu.
Märts 1934 – K. Pätsi riigipööre, vaikiva ajastu algus.

Märtsil 1879 - ndal aastal Lõuna-Saksamaal Ulmi väikelinnas.
Märtsil 62 - aastaselt oma töölaua taga südamerabandusse.
Märts 1918 - Bolševikud sõlmivad Saksamaaga Brestis rahu.

Märtsil 1938 – anšluss (Austria on ühendatud Saksamaaga).
Märts 1853 – 29. juuli 1890) oli hollandi maalikunstnik.
Märts 1990 – liiduvabariikide ülemnõukogude valimised.

Märtsi lõpuks on Reformierakond laienenud üle 11 000 liikme.
Märtsiks on Rootsi käes peaaegu kogu omaaegn Liivimaa.
Märts 1685 - 28. juuli 1750 Saksa helilooja ja organist.

Märts 1918 - Eestis tervikuna oli Sa okupatsioon alanud.
Märts 1949 - juuni 1951 Nn Leningradi grupi purustamine.
Märts 1990 - Leedu iseseisvumine http://www.abiks.pri.ee

Märtrid – usu eest hukkunud (kristlasted austasid)
Märts 1948 - luuakse sõjajärgne EU esimene sõjaliit.
Märts 1999 - Poola, Ungari ja Tšehhi liituvad NATOga.

Märts 1917 – Tallinnas algab Veebruarirevolutsioon.
Märts 1824 – 12. mai 1884) oli tšehhi helilooja.
Märts 1979 - 25. aprill 1984 Al-Mustain Billah 1930

Märts 2002 - RT I 2002, 35, 216; RT I 2005, 39, 308
Märtsikuus on Vastemõisas muutunud traditsiooniks.
Märtsist on sigarettide levinuim hind 2,21 eurot.

Märts 1881 – 8.september 1965) oli saksa keemik.
Märts 1908 – 17. juuli 1987 ) oli eest maadleja.
Märts 1917 - Petrogradi eestlaste demonstratsioon.

Märtsil on naistepäev (väikese algustähega).
Märtsil 1934 – sõjaväeline riigipööre Eestis.
Märter – kristlane, kes tapeti usu pärast

Märts 1793 – suurim rojalistide mäss Vendees.
Märtsini – need on populaarsed puhkuseajad.
Märter – usu pärast kannatanu ja hukatu

Märts 1916 – kohaliku tähtsusega pealetung.
Märtsist – 07.aprillini. Mõned põgenesid
Märt on ju idealiseeritud tegelaskuju.

Märts 1990 – SDV esimesed vabad valimised.
Märt - Matis Lill on tema vallaspoeg.
Märter – usu nimel kannatanu, hukatu.

Märts 1946 – Churchilli vastus Stalinile.
Märt on poiss, keda paljud kardavad.
Märt on ihne ja raha määrab kõik.

Märt 1989 – Gorbatšovi Suur Parlament.
Märts 1938 – Austria liitmine Saksamaaga
Märts 1915 - sakslased okupeerivad Leedu.

Märts 1917 – Nikolai II loobus troonist
Märts 1991 - NLis toimus rahvahääletus.
Märts 1934 - Sõjaväeline riigipööre.

Märtsil 1934 - piirangud vabadussõjalaste
Märtsikuu on talve murdumise märgiks.

Märt - Matis Lill vallaspoeg
Märtsil groot - Zundert'is Hollandis.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto