Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link
Logistika on majanduse ja äritegevuses suhteliselt uus mõistel Kui termin „ logistika“ võeti äritegevuses kasutusele alles möödunud sajandi keskel, siis selle meetodeid on kaasutatud juba alates tööstusrevulutsioonist, mil käsitöönduslikud ttootmiselt mindi üle produktiivsele masinatootmisele. Kuida laiaulatuslikult võeti termin „logistika“ kasutusele alles 1970- ndate aastate lõpul.
Logistika on see tarneahela juhtimise osa, mis planeerib, teostab ja kontrollib lähtepunkti ja tarbimiskoha vahel õigeimaid ning efektiivseimaid kaupade, teenuste ja kaasneva informatsiooni edasi- ja tagasisuunalisi voogusid ning hoiustamise eesmärgiga täidab kliendi nõuded Logistiline ahel - logistiliste lülide ühendus, mis on lineaarselt korrastatud materjali-,
Logistika ülesanne on kavandada ja kontrollida nii ettevõtetes kui ettevõtete vahel toimuvat tegevust. Logistika ühendab hanke, tootmise ja jaotamise ning analüüsib seda mitmesuguste 4 tootlikkuse ja efektiivsuse hindamise kriteeriumitega.

Logistika - , kaubandus- või tootmisettevõtte asukoht, mis vastab järgmistele tingimustele: sadama, lennuvälja ja/või raudteesõlme lähedus, muude laokomplekside/kaubaterminalide lähedus, liiklussõlme lähedus, kust on võimalik sõita erinevatele magistraalteedele, hea ligipääsetavus klientidele ja teenindavale veokipargile, lähedus peamistele klientidele ja sõltumatus ülekoormatud liiklussõlmedest
Logistika ehk kohapealne info ja kontakt on nõrk ja nõuab arendamist. Asukoht ei ole esialgu oluline – interneti kodulehekülg ning domeeni ostmine. Imago sõltub finantsseisust ja edukast marketingist – teadmised ettevõtte omanikel rakendatud koduturul ning kogemus võimalik üle viia ekspordi valdkonda (SEO, adwords + kohalik marketing). Edukus koduturul – on võtmeküsimus poole aasta
Logistika on Eestis üks populaarsem valdkond, kus Piirangute teooriat on rakendatud. Esimesena Eestis ehitas Piirangute teooria kontseptsioonist lähtuvalt oma kiire ravimite jaelogistikat toetava keskuse AS Magnum Medical 1999.aastal Tallinnas (ravimite hulgimüük, turuliider Eestis). Logistika tegeleb erinevate voogude (materjalid, kaubad, inimesed) juhtimisega.

Logistika ülesandeks on juhtida, integreerida ja optimeerida info-, materjali- ja rahavoogudega seotud protsesse ettevõttes ja tarneahelas, kohandada tootmine ja pakkumine nõudlusega, tagada tarbijale ajalis-ruumiline kasulikkus ja firmale maksimaalne rentaablus ning likviidsus. Logistika on interdistsiplinaarne valdkond, mis hõlmab majanduslike, matemaatiliste,
Logistika ülesandeks on käsitleda vaadeldavat süsteemi kogu tema keerukuses ja mitmekesisuses. Suurte süsteemide (sotsiaal-majanduslike ja inimene–masin – süsteemide) uurimisel lähtutakse logistikas süsteemsest käsitlusest, mille eripära on jälgitava objekti kui terviku uurimine allstruktuuride seoste ja nende muutuste kaudu.
Logistika on vahetult seotud inimeste eksisteerimise eluliste vajadustega (toit, rõivad, majutus, transport) ning iga inimese ja perekonna elu ja tegevusega ning hõlmab perelogistikat, haridust, tervishoidu, turismi, militaarvaldkonda ja teisi jõustruktuure (politsei, kiirabi, päästeteenistus, tuletõrje).

Logistika on see tarneahela juhtimise osa, mis planeerib, teostab ja kontrollib lähtepunkti ja Baastoode Universaalne kliendi Baasnäitajad, mis Andmetöötlus, tarbimiskoha vahel õigeimaid ning efektiivseimaid kaupade, teenuste ja kaasneva informatsiooni vajadus tekitavad huvi andmete säilitamine,
Logistika - on see tarneahela juhtimise osa, mis planeerib, teostab ja kontrollib lähtepunkti ja tarbimiskoha vahel õigeimaid ning efektiivseimaid kaupade, teenuste ja kaasneva informatsiooni edasi- ja tagasisuunalisi voogusid ning hoiustamise eesmärgiga täidab kliendi nõuded.
Logistika ülesanne on korraldada materjalide ja kaupade liikumine tarneahelates kooskõlas

Logistika on interdistsiplinaarne ja arenev teadusala ning tema arenguperioodide kohta kehtivad eri definitsioonid. 2. Sisu määramine sõltub ka sellest, kas rõhk asetatakse tootmisele, äritegevusele, üksikfirmale, mingile majandusharule või globaalsele optimeerimisele.
Logistika vahenditeks on transport, tootmise juhtimine, ladustamine ja informatsioon. Logistika rõhutab funktsionaalset (tegevuse) integratsiooni, nagu tootmisvõimsuse ja valmistoodangu laoseisu omavahelist tasakaalustamist tulenevalt ettevõtte tootmisrütmist ja toodete nõudlusest.
Logistikakeskne mõiste on toode, st. et materjalide, pool- ja valmistoodete liikumisel tarneahelast tarbija suunas peavad erinevad logistika tegevused suurendama selle väärtust (omamise kasulikkust tarbija jaoks). Toote suurus, kaal, pakend ja muud omadused mõjutavad logistikakulusid.

Logistika juhtimine – tarneketi juhtimise see osa, mis planeerib, realiseerib ja kontrollib kaupade, teenuste ja nendega seotud infovoo edasi- ja tagasisuunalise liikumise ning ladustamise tasuvust ja tõhusust lähte- ja tarbimiskoha vahel klientide vajaduste rahuldamiseks.
Logistika on kaupade tootmise, hankimise ja jaotusega seotud strateegiliselt juhitud materjali, informatsiooni, raha ja teenuste voogude integreeritud protses, mille eesmärgiks on suurendada ettevõtte kasumit ja retaablust õigete strateegiliste valikute kaudu
Logistika - Kliendid leiavad soovitud toote, kui lähevad müüja veebilehele või kasutavad otsimootorite abi. Enamik müüjaid kasutab e-poodides "ostukorvi tarkvara". Selle abil saavad ostjad kiirelt ja lihtsalt soovitud kauba virtuaalsesse ostukorvi panna.

Logistika on tarneahela protsessi osa, kus tegevuste efektiivne planeerimine, elluviimine ja kontroll hõlmab toodete liikumist ja ladustamist ning sellega seotud teenuste ja teabevoogude juhtimist tarnepunktist lõpptarbijani täimaks klientide nõudmisi.
Logistika - majandusharu, mis juhib, kordineerib ja optimeerib info-,materjali-, ja rahavoogudega ning reisivedudega seotud protsesse suurima tõhususe saavutamiseks ( voogude juhtimine süsteemides). Kohalikud veod- kaup toimetatakse kuni 500m kaugusele.
Logistika on materjalivoo (tooraine, pool- ja valmistooted) ning sellega seotud info lähtekohast sihtkohta kulusäästliku liikumise ja ladustamise planeerimise, juhtimise, realiseerimise ja kontrolli protsess, et rahuldada tarbija vajadust.

Logistika on osa tarneketi tegevusest, mis planeerib, teostab ja kontrollib kaupade, teenuste ja informatsiooni efektiivset liikumist ja ladustamist lähtepunktist tarbimispunkti jõudmisel eesmärgiga rahuldada kliendi nõudmisi.
Logistika – majandusharu, mis juhib, koordineerib ja optimeerib info-, materjali-ja rahvavoogudega ning reisivedudega seotud protsesse suurima tõhususe saavutamiseks kohalikud veod – kaup toimetatakse kuni 500km kaugusele
Logistika on tooraine, pooltoodete ja lõpptoodete lähtepunktist tarbimispuntki liikumine, ladustamine ning sellega seotud informatsiooni plaeneerimine, läbiviimine ja kontrollimine, eesmärgiga rahuldada kliendi nõudmisi.

Logistika halduskulud – ettevõtte logistikahaldusega seotud üld- ja juhtimiskulud;  Muud logistikakulud – olenevalt ettevõtte tegevuse ja kuluarvestuse eripärast (nt. pakkematerjalide kulud, log. infosüsteemide kulud jms)
Logistika on oma arengus põimunud tihedasti läbi selliste valdkondadega nagu mikroökonoomika, marketing, rahandus, statistika, matemaatika, transpordikorraldus, infotehnoloogia ning kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimine.
Logistika - ja transiidiala inimesed on mures jääga kaanetuvate mere kaubateede pärast - Eesti merekaubandus on seiskumas, raha jäämurdeks pole ja kuidas riigivalitsus täna olukorda lahendada kavatseb, teadmata.

Logistikaahel - logistiliste lülide ühendus, mis on lineaarselt korrastatud materjali-, informatsiooni- ja rahavoogude seisukohalt eesmärgiga analüüsida, planeerida ja teostada teatud hulk logistilisi funktsioone.
Logistika on osa tarneahela protsessist, mille eesmärgiks on juhtida kauba/teenuse voogusid tarnijalt lõppkliendini kõige efektiivsemal meetodil, rahuldades samaaegselt lõpptarbija vajadused parimal viisil.
Logistika - materjali-, info- ja rahavoogude ja reisivedudega seotud protsesse kordineeriv ja optimeeriv majandusharu Kohalikud veod- kaubaveod lühikese maa taha (kuni 500km), domineerivaks on autotransport

Logistikakeskuse koosseisus on staap, ladude kompleks (ladustatakse, hooldatakse ja re- monditakse kaitseväe varustust), teenindustoetuse väljaõppekeskus Tagalapataljon, kaitseväe tervisekes- kus ning kaitseväe orkester.
Logistika missioon – tagada õigete kaupade ja teenuste kättesaadavus õigel ajal õiges seisundis õiges koguses õiges kohas õiglase hinnaga, et kindlustada kliendi rahulolu ja ettevõttele maksimaalne
Logistika on olnud sõjanduses kaua strateegilise ja taktikalise planeerimise osa. Teise maailmasõja ajal kujundasid ameeriklased logistika abil oma sõjalist strateegiat. *Sotsiaalne suhtlemine.

Logistika mikro - ja makromajanduslik tähtsus • Riikide sisemine kogutoodangu (SKT) olulise komponendina mõjutab logistika inflatsioonimäära, tootlikust, energiahindu ja väliskaubandusbilanssi.
Logistika rakendusala on alates Aleksander Suure vallutusretkedest kuni tänapäevani olnud militaarvaldkond, sest ilma logistika põhimõtete rakendamiseta ei ole sõjategevuses võimalik edu saavutada.
Logistika on ettevõttesse saabuva, seal liikuva ja ettevõttest väljuva materjalivooga seotud tegevuste planeerimine, organiseerimine, teostamine, juhtimine, kontroll ja arendamine.

Logistika on arenev interdistsiplinaarne valdkond. Logistika huviorbiiti kuuluvad varustamine, laondus, veondus, infojuhtimine, pakkimine, klienditeenindus, turundamine ja tagastus.
Logistika on see tarneala juhtimise osa, mis planeerib, teostab ja kontrollib lähtepunkti ja tarbimiskoha õigemaid ning efektiivsemaid kaupade, teenuste ja kaasneva informatsiooni
Logistika funktsiooniks on siduda kõik (mainitud) tegevused ja nende seosed muude majandusvaldkondadega ühtseks süsteemiks, saavutamaks koordineeritud tegevust, ühtset juhtimist ja kontrolli.

Logistika on arenenud oma pool sajandit kestnud ajaloo jooksul käesolevaks ajaks tasemeni, kust on võimalik edasi minna ainult teaduslikke teadmisi ja uurimismeetodeid kasutades.
Logistika funktsioon on siduda kõik mainitud tegevused ja nende seosed muude majandusvaldkondadega ühtseks süsteemiks, saavutamaks koordineeritud tegevust, ühtset juhtimist ja kontrolli.
Logistika - õpetus turustusega seotud füüsiliste toimingute otstarbekast korraldamisest, mis hõlmab toodete ja nende kohta olemasoleva teabe kulgemise detailset käsitlust.

Logistika on juhtimise integraalne tööriist, mis soodustab äritegevuse käigus strateegiliste, taktikaliste ja operatiivsete eesmärkide saavutamist materjali- ja teenuste
Logistika - korraldada materjalide ja kaupade liikumine tarneahelates kooskõlas turundus- ja müügistrateegia ning müügiplaanidega kvaliteetsel ja efektiivsel viisil.
Logistika missioon on tagada õigete kaupade ja teenuste kättesaadavus õige hinnaga, õiges kohas ja õiges koguses, et kindlustada ettevõtte väärtuse võimalikult suur kasv.

Logistika seisukohalt on pakkimine äärmiselt tähtis, sest sisaldub nii tarnimises/hankimises, tootmises, jaotuses/turustuses, laonduses kui ka trasnpordis ning on seotud korjega.
Logistika – Majandusharu,mis juhib,kordineerib ja optimeerib info,-materjali- ja rahavoogudega ning reisivedudega seotud protsesse suurima tõhususe saavutamiseks.
Logistika - transportsõlmede olemasolu Inimene muretseb endale harilikult seda, mida ta kõige rohkem vajab ja mis talle kõige suuremat teenistust võib pakkuda.

Logistika on tegutsemine, mis vastutab materjalide ja info liikumise eest tarnijatelt organisatsiooni, läbi tegevuste organisatsioonis ja sealt kliendile.
Logistika abil on püütud enamasti kindlustada, et “ õige toode oleks õigel ajal õiges kohas kliendi käsutuses”. Logistikatöö kesksed eesmärgid on:
Logistika ajalugu – pärineb kreekakeelsest sõnast mõtlemine/arvutamine ja prantsusekeelsest sõnast “lager” ehk laagripaikade valik, transpordi varustus.

Logistika ülesanne on logistiliste funktsioonide (materjal/tooted) liikumise reguleerimine (planeerimine/kontroll), mis hõlmab hankeid, tootmise korraldamist ja
Logistika missiooniks on tagada õigete kaupade ja teenuste õige hinnaga, õiges kohas ja õiges koguses kättesaadavus, et tagada ettevõttele maksimaalne kasum.
Logistika on majanduses ja äritegevuses suhteliselt uus mõiste, kuid ühena ettevõtte põhitegevustest on selle meetodid suhteliselt tuntud.

Logistika on osa tarneahelast, mis tegeleb kaupade, teenuste ja informatsiooni liikumise korraldamisega sihtpunktist lähtepunkti ja tagasi.
Logistika – majandusharu, mille eesmärk on tagada veoste viimine vajalikul ajal minimaalsete kuludega tarbijale vajalikku kohta.
Logistika missiooniks on pidevalt otsida parimat tasakaalu klientidele maksimaalse väärtuse loomise ja tegevuse minimaalsete kulude vahel.

Logistika –  on majandusharu , mis tegeleb veoste planeerimise ,  edasitoimetamise , kontrolli ja juhtimisega .
Logistika on selline valdkond, mis tegeleb igapäevaselt asjade ühest punktist teise toimetamisega ning selle planeerimisega.
Logistika - materjalivoogude ja nendega seotud haldusprotsesside efektiivne planeerimine, teostamine, juhtimine ja jälgimine.

Logistika – materjali- info- ja rahavoogude ja reisivedudega seotud protsesse koordineeriv ja optimeeriv majandusharu
Logistika – eesmark on tagada veoste viimine täpselt vajalikul ajal minimaalsete kuludega tarbijale vajalikku kohta.
Logistika missioon - tagada õigete kaupade ja teenuste kättesaadavus õige hinnaga, õigel ajal, õiges kohas, õiges koguses.

Logistika missiooniks on tagada tarbijaile vajalike kaupade ja teenuste saadavus sobiva hinnaga, soovitud kohas ja soovitud koguses
Logistika on viimastel aastatel läbinud mitu arenguetappi, millest ühe osa moodustab uute süsteemide juurutamine.
Logistika on nende voogude planeerimine ja juhtimise kunst, mille tulemusena kaubad liiguvad lisaväärtust saades.

Logistika on ressursside ajaline positsioneerimine või kogu tarneahela strateegiline juhtimine (Wikipedia, 2015).
Logistikadivisjoni visiooniks on olla kliendile esimene valik – usaldusväärne terviklike lahendustega logistikapartner Eestis.
Logistikakeskuse sisendid on klienditellimused ja tarnijatelt saabuvad kaubad, väljundid lähetatavad klienditellimused.

Logistika tõhusust ehk efektiivsust hinnatakse lähtudes selle mõjust ettevõtte tuludele ja logistikakuludele.
Logistika ülesanne on koordineerida veonduse ja laonduse elemente nii, et logistilised kogukulud oleks vähimad.
Logistika on majandusharu mis tegeleb veoste planeerimise,edasitoimetamise,kontrolli ja juhtimisega.

Logistika juhtimine - strateegiate loomise fn tooraine, pool- ja sisend- ja väljundlogistika keerukusest.
Logistika on juhtimisfunktsioon, mis integreeib ja koordineerib olulised juhtimisfunktsioonid.
Logistika arendamine on koostöö arendamine nii ettevõttesiseselt kui ka koos tarnijate ja klientidega.

Logistika – õpetus toodete turustamisega seotud strateegiliste toimingute korraldamisest.
Logistikaettevõtte töö - ja juhtimiskvaliteedi eesmärgid tulenevad sageli järgmistest põhimõtetest:
Logistika tähendab kauba hankimise, veo, hoidmise ja tarbimisega seonduvaid toiminguid.

Logistika kogukuludeks on köik konspektis nr. 1 loetletud logistiliste tegeusega seonduvad kulud.
Logistika on kaupade tootmise, hankimise ja jaotusega seotud strateegiliselt juhitud
Logistika erivaldkonnad on : hankelogistika, tootmislogistika, jaotuslogistika ja korjelogistika.

Logistika on planeerimise, efektiivsuse juhtumise ja kontrolli, kaupade efektiivse
Logistika on kauba teekond tootjalt tarbijale ja meretranspordil on siin oma osa.
Logistika ajalis - ruumilise ja väärtuselise kasulikkuse tarbija aspektist vaadatuna.

Logistikaga on liitunud keskkonnakaitse, nii päri- kui vastassuunaliste tegevuste
Logistika – kauba hankimise,veo,hoidmise ja tarbimisega seonduvad toimingud.
Logistika - ja ostu osakond tegeleb komponentide jms ülevaatega/tellimistega

Logistika - toote kulg tootjast tarbijani ning sellega seonduvad toimingud
Logistika on protsess, mis toimub organisatsiooni tarnijatest klientideni.
Logistikakeskuste ülesandeks on siis seega materiaalse abi toimetamine katastroofipiirkonda.

Logistika on teadus materjalivoogude, teenuste voogude ja nendega seotud
Logistika ON 21.SAJANDI TEADUSHARU,MIS HÕLMAB JÄRGMISI VALDKONDI:
Logistika ülesandeks on täita kulude ja teenindustaseme tasakaalustaja rolli.

Logistika – varustamine vajalike vahendite ja teenustega
Logistika funktsioon on teenindava vald konna ülioluline funktsioon.
Logistika - uued-suunad-vajavad-juhtimist (16.10.09)

Logistika - ja jaotuskeskuste väljaarendamist.
Logistika on osa tarneahela protsessist.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Logistika juhtimine – strateegiate loomise funktsioon lähte- ja tarbimiskoha vahel.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun