Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Lisaks sellele on inimeseõpetuse tsükli üheks läbivaks temaatikaks ennastkahjustav käitumine ja selle preventsioon (Kraav ja Kõiv, 2001). Väljatöötatud õpetajaraamat sisaldab teooria osa õpetajale taustateadmiste omandamiseks, metoodilisi võtteid antud temaatikaga töötamiseks, aktiivtöid (tunnikonspekte) koos õpilaste töölehtedega, ning lisamaterjale abi saamise võimaluste kohta.
Lisaks sellele on tööandja kohustatud töötajale maksma TÖÖLEPINGU HÜVITUST järgmiselt:1.ettevõtte likvideerimise ning pankroti puhul, koondamisel ja vanuse tõttu staaþist olenevalt•<5 aastat kahe kuu keskmine palk •<10 aastat kolme kuu keskmine palk •>10 aastat nelja kuu keskmine palk 2.töötaja mittevastavuse tõttu ühe kuu keskmise palga.
Lisaks sellele on metüülelavhõbe ka rasvades lahustuv, mistõttu võib aine rikastuda orgaanilisse materjali kergemini kui teised mürgised metallid, ja ladestuda sel viisil kiiresti organismide kudedesse kuni mürgiste koguste tekkimiseni. Aine ei ladestu siiski üksnes organismi rasvkoesse nagu orgaanilised klooriühendid, vaid seondub ka proteiinidega.

Lisaks sellele on 2000. aasta paljudes süsteemides valesti määratud lihtaastaks (2000. aasta on liigaasta, sest see number jagub neljasajaga). Lõpuks on aastatuhande vahetuse ümbruses mitmeid kriitilisi kuupäevi, näiteks 9.9.1999, millele vastavat neljakohalist väärtust (9999) on mõnedes süsteemides käsitletud faili lõpu tunnusena.
Lisaks sellele on merekaartidele kantud deklinatsiooniroos (näitab tegeliku põhjasuuna ja kompassi põhjasuuna vahelist erinevust). Ja lõpuks kajastab kaart tingmärkide abil objekte looduses – radasid, veekogusid, ehitisi jne. Merekaardid Merekaarte saad soetada merevarustusega tegelevatest poodidest.
Lisaks sellele on Pinocheti vastu esitatud 190 hagi inimõiguste rikkumise eest tema võimuperioodil, aastail 1973- 1990.  2002. aastal otsustas Tšiili ülemkohus, et Augusto Pinocheti ei kutsuta kohtu ette aru andma tema 17-aastase valitsusperioodi jooksul toimunud inimõiguste rikkumiste eest.

Lisaks sellele on ÜRO eesmärgiks arendada riikidevahelisi sõbralikke suhteid, teha rahvusvahelist koostööd majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja humanitaarse iseloomuga probleemide lahendamisel ning olla keskus, mis kooskõlastaks riikide tegevust nende probleemide lahendamisel.
Lisaks sellele on veel olemas okasionalism, mille kohaselt Jumal sekkub pidevalt aktiivselt maailma ning kooskõlastab keha ja vaimu tegevust; ning parallelism (ettemääratud harmoonia teooria): keha ja vaimu kooskõla toimub algse ühekordse jumaliku kooskõlastamisakti tagajärjel.
Lisaks sellele on tööandja kohustatud töötajale maksma töölepingu hüvitust järgmiselt: 1. I E E I g X E E I W U P g U S I I e U T U V I R U R c h G R P e Q E U h Y b Y W i P Q Q R S G T U V I W H G g G R Y V I E X E E Y V E G G d U V E Q W I R I g G W E

Lisaks sellele on organisatsioon jagatud neljaks institutsiooniks :  Disaini Institutsioon  Ettevõtluse Institutsioon  Juhtimis Institutsioon  Infotehnoloogia Institutsioon Mainori Kõrgkoolil on kindlalt paika pandud missioon ja visioon.
Lisaks sellele on Yahoo Messengeri kasutajaliide hõlpsasti kohandatav vastavalt kasutaja soovidele(on nö skinnitav). Saad kutsuda kuni 9 sõpra ühte tuppa, saata ja võtta vastu faile ning panna üles peer-to-peer failivahetust sõpradega.
Lisaks sellele - romaani tegelased pole loodud realistliku kujutamismeetodi järgi ning neil on väga eriskummalised nimed : ema Neenu, Ekke Moor, Eneken Üüve, Lassi, Uutšö jpt-see kõik muudab romaani põnevamaks ning erilisemaks.

Lisaks sellele on neil veel väga imelikud karistused, hüppamisvõistlused (kõrge koha jaoks) ning köiel kõnd (satiir tolleaegse poliitika kohta). Elades Eestis, olen uhke, et meil ei ole selliseid kordi nagu on Liliputtide maal.
Lisaks sellele on väga suur töö üks selline suur tiivik õigesse kohta üles seada ning kui lõpus see hiiglaslik generaator püsti on, tuleb seda pidevalt hooldada ja reguleerida, et see oma eesmärke korralikult täita saaks.
Lisaks sellele on aluseline vesi antioksüdantsete omadustega, tänu millele ta hävitab vabu radikaale nagu vitamiin E, tugevdab immuunsüsteemi nagu vitamiinid C ja E ning aitavad seeläbi ennetada haigusi (Sõsar).

Lisaks sellele on riigil ka rahalised probleemid ning sõjavarustust napib. 13.november 1918 tühistas Moskva Bresti rahu ja hakkas tegema kiireid ettevalmistusi, et kanda Punaarmee tääkidel revolutsioon läände.
Lisaks sellele on ta veel öelnud, et tavaviisil defineeritud intelligentsus võib võib argielus kasulik olla, kuid praktilise intelligentsuseta ei saaks me hakkama ei oma kultuurikeskonnas ega ka looduskeskkonnas.
Lisaks sellele on ka ehitatud mitmeid suuri tammi üle riigi võimsamate jõgede, et toota elektrit. Maarahvas kasutab üldiselt puitu ja kuivatatud lehma-kooke kütusena, et valmistada süüa või keeta vett.

Lisaks sellele on võimalik printida ka teistest materjalidest andmekandjatele: lõõts- või rullpaberile, kiledele, ümbrikutele, lipikutele, kleebistele, isekopeeruvatele mitmeosalistele formularidele.
Lisaks sellele on värv läbipaistev, nii et osavärvusi ei pruugi esitada üldse rasterkujul, nii nagu seda tehakse teiste menetluste puhul, vaid värvid paigaldatakse täpselt üksteise kohale.
Lisaks sellele on teada, et mürkainete stabiilsed ühendid või nende toksilised produktid tekitavad hulga ohtlikumaid tagajärgi kui isegi radioaktiivne kiirgus nende sattumisel inimorganismi.

Lisaks sellele on olemas ka mitmesugused riiklikud eripensionid: kohtuniku pension, parlamendiliikme pension, politseiniku pension jt. Eestis moodustavad pensionärid ligi 25% elanikkonnast.
Lisaks sellele on isadel täita peres veel palju rolle – ta on kaaslane, hooldaja, abikaasa, moraalne tugi, eeskuju …….. Tema ülesannete hulka kuuluvad ka õpetamine ja mängimine.
Lisaks sellele on meil päikesevalguse puudumisel (näiteks öösiti või pilves ilmaga) erinevaid võimalusi valguse tekitamiseks - elektrilambid, küünlad, aga ka puit, gaas või õli.

Lisaks sellele on DDT ka mullas ja vees väga püsiv ja seetõttu võib tema kahjulik toime ilmneda alles aastaid pärast kasutamist. Samuti võib ta kanduda kaugele oma tarvitamiskohast.
Lisaks sellele on Koraanis ka praktilisi ettekirjutusi perekonna, suhete, pärimisõiguse, kuritegude ja karistuse, kauplemise, orjade kohtlemise, söögi- ja joogitavade ning muu kohta.
Lisaks sellele on inimesel mõistus ja ta saab erinevates olukordades hakkama, kui loomadel on kõik elundite poolt seatud ja nad peavad erinevate toimingute jaoks kõik ümber seadma.

Lisaks sellele on vähenenud sisetarbimine ja kuna Läti on veel halvemas olukorras kui meie, siis on ka ekport vähenenud, sest Läti oli üks suuremaid meie toodete ostjaid.
Lisaks sellele on tarbijal tavaliselt ka eelarveline piirang, see on raha hulk, mida soovitakse ning mida tegelikult on võimalik kulutada mingite hüviste muretsemiseks.
Lisaks sellele on õhus veel niiskust (veeauru). Niiskusesisaldust väljendatakse tavaliselt protsentides, suhtelise niiskusena, kus 100%-le vastab küllastunud olek.

Lisaks sellele on elavad nahal ja limaskestadel mikroorganismiв, mis moodustavad nn inimese normaalse MIKROFLOORA ja kaitsevad organismi kahjulikke mikroobide eest.
Lisaks sellele on praegu, Eestis ja Skandinaavia riikides, trendiks metsade sertifitseerimine, mis tõstab tulevikus metsa ja metsamaterjali hinda mitmekordselt.
Lisaks sellele on Bourdieud kritiseeritud ka selle kaudu, et on näidatud, et maitse- eelistuste mustrid erinevates tarbeesemete gruppides on erinevad.

Lisaks sellele on üle 120 tuhande tonni keemiarelvi uputatud kindlaks määramata Atlandi ookeani eri piirkonnis ja La Manche väina lääneosas.
Lisaks sellele on projekti tegevustesse võimalik kaasata eksperte, kelle panus on lühiajaline, näiteks lektoreid, tõlke või disainereid.
Lisaks sellele on kesta ehituses mitmeid teisi biopolümeere (nt ligniini, pektiini) ja muid keeruka keeruka ehitusega orgaanilisi ühendeid.

Lisaks sellele on leitud ka teisi vihjeid, et Universumi varajane ajalugu pole päris selline, nagu teadlased seda seni on ette kujutanud.
Lisaks sellele on ala üldiselt pime ning asotsiaalide kogunemispaiga kuulsusega (sellest ka rahvasuus nimetus „Pätipark“).4
Lisaks sellele on levinud heliinstallatsioonid ja videoinstallatsioonid, milles esitatakse vastavalt helisid või videomaterjali.

Lisaks sellele on õigus lubatavusega seotud erinevad muinsuskaitse- ja keskkonnapiirangud, tegutsemisload, sanitaarnõuded jms.
Lisaks sellele on kasutusel 284 õppereaktorit 56 riigis ning umbes 220 reaktorit on paigutatud laevadele või allveelaevadele.
Lisaks sellele on eriti tüüpiline, et vanemad ei usu, et nende lapsed kiusavad sel määral, kui lapsed seda ise tunnistavad.

Lisaks sellele on tänu paljudele kohalikele riiklikele piirangutele ja seadustele piiratud ka kohaliku puidu kättesaadavus.
Lisaks sellele on rahvastik väga ebaühtlaselt jaotunud. Umbes pool rahvastikust elab riigi kaguosas ja lõunarannikul.
Lisaks sellele nimetatakse proportsionaalse süsteemi plussina parteide võrdsemaid šansse saada parlamendis esindatud.

Lisaks sellele on lipiidid amortisaatoriks siseorganite ümber ning osalevad mitmete bioaktiivsete ühendite sünteesis.
Lisaks sellele on klaasipuhastid tuulemüra vähendamiseks peidetud ning külgaknad ja –postid on auto küljega tasa.
Lisaks sellele on riiklikul tasandil „ära lõigatud“ Venemaalt pärit puitu, mis arvatavasti on ebaseaduslik.

Lisaks sellele on rakkude jagunemine vajalik organismi hukkunud rakkude asendumiseks ja vigastuste parandamiseks.
Lisaks sellele on hüdroenergia on Eestis marginaalne energiaallikas, sest Eesti jõed pole suured ega veerohked.
Lisaks sellele on yn+1 arendis uks positiivne liige ¨ rohkem, st yn < (n + 1)n+1 yn+1 ehk jada (1.4) on kasvav.

Lisaks sellele on ta tegelenus psühhofüsioloogia, eksperimentaalesteetika ning reklaamipsühholoogiaga.
Lisaks sellele on ennast grunge stiili esindajateks nimetanud ka Ainus Seadus, D.i.v. , Niravana´s Lips.
Lisaks sellele on emotsioon ja sõnum suurepäraselt edasi antud ning vääritimõistmisi ei saa tekkida.

Lisaks sellele on mitmed liigid võimelised paljunema ka vegetatiivselt - varre või lehepungade abil.
Lisaks sellele on uuringud näidanud, et sündroomiga lapsed on vastuvõtlikumad igemeprobleemidele.
Lisaks sellele on kaardikeste ühel küljel kolm auku, et neid oleks võimalik raamatuks kinnitada.

Lisaks sellele on tõenäoline, et olemasolevad naftavarud ei suuda katta aina kasvavaid vajadusi.
Lisaks sellele on mitmesuguseid teisi lisandeid, mis ei ole kajastamist leidnud EN934- 2 nimistus.
Lisaks sellele on ta välja andnud kolm plaati popduoga „Code One“. Lauri Liiv õppis aastatel

Lisaks sellele on avastatud ka mikromaailmas tuuma energia ja selle rakendamine- tuumaenergeetika.
Lisaks sellele on oluline juriidiline piirang ka patent, mis on üks leiutise kaitsmise vormidest.
Lisaks sellele on meie kodumaa hakanud vaatama ka üha enam ameerikaliku haridussüsteemi poole.

Lisaks sellele on Pühal Toolil ka enda diplomaatia, mis sõlmib ka rahvusvahelisi kokkuleppeid.
Lisaks sellele on inimesed alates 20. sajandi keskelt saatnud Maa orbiidile palju tehiskaaslasi.
Lisaks sellele on Maxim`s-restoran koht, kus võib näha hästiriietatud ja õnnelikke inimesi.

Lisaks sellele on sur roll ka kohtuistungil, kuhu ühel hekel peavad ilmselt ilmuma kõik majas
Lisaks sellele on ta toimetanud ka "Maarahva Kalendrit" ning avaldanud artikleid Beiträges.
Lisaks sellele on võimalik igat artiklit kommenteerida nind teiste lugejatega diskuteerida.

Lisaks sellele on enamusel selgroogsetel olemas tulp ridamisi paigutatud skeletiühikutest -
Lisaks sellele on kesta ehituses mitmeid teisi biopolümeere ja muid orgaanilisi ühendeid.
Lisaks sellele on võimalik õppida ka eelarvevälistel kohtadel, kuid need on tasulised.

Lisaks sellele on olemas kosmiline mõistus (kr. νους), mis paneb elemendid liikuma.
Lisaks sellele on väga oluline teada, millised on töökorraldused ja nende järgimine.
Lisaks sellele on Maa telg kaldu 23,5°. Juunis on põhjapoolkera Päikese poole kaldu.

Lisaks sellele on ametiisikud ka korruptsioonivastase seaduse §-s 4 loetletud isikud.
Lisaks sellele on aktsia teatud arvestusühik, mis kajastab aktsionäride panuseid.
Lisaks sellele on selgitusi leitud ka Algis Perensi raamatust Projektijuhtmine.

Lisaks sellele on küsimus ka käsutustehingutes ehk asjaõiguslikus olukorras.
Lisaks sellele on ettevõtetel oluline arvestada oma tegevuse eetilisi aspekte.
Lisaks sellele on suure viljakehaga makroseened paljude loomade toiduallikas.

Lisaks sellele on selles võimendus astmes tekkitatud positiivne tagasiside.
Lisaks sellele on isa kaaslane, hooldaja, abikaasa, moraalne tugi, eeskuju.
Lisaks sellele on nad esindatud ka terves hulgas kohalikes omavalitsustes.

Lisaks sellele on Mati Unt tõlkinud mitu põnevat teost ja lavastanud
Lisaks sellele on veel 0,5 ha erinevate köögiviljade kasvatamiseks.
Lisaks sellele on olemas ka algmõistus, millel on ka omad seadused.

Lisaks sellele on kloroplasti sisemuses DNA, RNA ja valgu molekule.
Lisaks sellele on valitsus lihtsustanud ka ettevõtete asutamist.
Lisaks sellele on putuka pea ülaosas paar liht- e. täppsilmi.

Lisaks sellele on ka nende tasakaaluniiskuse saavutamise aeg
Lisaks sellele on tal ka dakse detaili inimese osavõtuta.
Lisaks sellele on 2 suurt provintsiteatrit Åbo ja Wasa.

Lisaks sellele on ka toodud skolioosi erinevad vormid.
Lisaks sellele on seadmel veel nn. joodiskaitse.

Lisaks sellele on olemas nn algmõistus.

Lisaks sellele on seal sademeid vähe.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun