Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Laserkeevitus - ja muud). b) termomehaanilised meetodid, kus kasutatakse nii soojusenergiat kui ka mehaanilist jõudu (elekterkontakt-, difusioonkeevitus). c) mehaanilised meetodid, kus kasutatakse ainult mehaanilist energiat (ultraheli-, plahvatus-, hõõrd-, külmkeevitus). Keevitusprotsesside hulgas vaadeltakse ka jootmist, kus metallide liitmiseks kasutatakse lisamaterjali -- joodist, mille sulamistemperatuur on madalam liidetavate metallide sulamistemperatuurist.
Laserplaadiseade - optiline (laserkiirega) kettaseade andmete lugemiseks ja kirjutamiseks laserplaatidelt Erinevaid seadmeid: CD-ROM - ainult laserplaatide (700MB) lugeja DVD/CD-RW Combo - DVD-plaatide lugeja, CD-plaatide kirjutaja CD-RW - laserplaatide lugeja ja kirjutaja DVD-RW/DVD+RW - DVD-plaatide lugeja ja kirjutaja; võimalik ka CD-plaatidega opereerida kettaseade (flopiseade; disketiseade) - te lugemine disketilt ja kirjutamine disketile (3.5 tolline
Laser –  (valguse võimendumine stimuleeritud  kiirguse kaudu) on seade, mis võimaldab kiirata  kitsaid, koherentseid ja monokromaatilisi  valguskimpe (võivad olla ülieredad).  Laseri abil saadakse stimuleeritud kiirgus.  Laseri tööpõhimõte seisneb pöördhõive  tekitamises optilisse resonaatorisse paigutatud 

Laser on abreviatuur. Sõna laser on lühend inglisekeelseist sõnadest “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” (valguse võimendamine stimuleeritud kiirguse varal). Laser kui optiline kvantgeneraator (kvantelektroonika põhiseade) on valguse stimuleeritud kiirgumisel rajanev koherentvalguse generaator, harvemini valguse võimendi.
Laseris on katoodiga ja anoodiga varustatud toru He ja Ne rõhk selles torus on vastavalt 1 mm Hg ja 0,1 mm Hg. Laseri töölerakendamiseks kuumutatakse katoodi ja rakendatakse katoodi ja anoodi vahele kõrge pinge - umbes 1500 V. Gaaslaseris viiakse aatomid ergastatud seisundisse elektriväljas kiirendatud elektronide põrgetel gaasi aatomitega.
Laser on tehisvalgusallikas, mis eristub teistest valgusallikatest, tavavalgustitest (elektripirn, luminestsentslamp, neoontoru jt) sellepoolest, et kiirgab kitsaid (suunatud) valguskimpe, mis on koherentsed, monokromaatsed ja võivad olla ülieredad (intensiivsed). Lasereid kasutatakse erinevates eluvaldkondades mitme sugustes toimingutes

Laserkeevitus on üks alternatiivne liitmismeetod mille korral keevisõmblus on kõrge kvaliteediga ning õmblust pole vaja järeltöödelda.
Laseritel on palju eriliike, siin referaadis nimetatud on ainult kõige tuntumad ja enim kasutatavad. Samas areneb pidevalt teadus ja leiutatakse juurde üha uusi lasereid ning nende rakendusvõimalusi. Usun, et kõik peaksid olema tänulikud inimestele, kes laseri leiutasid, nende rakendamist erinevates eluvaldkondades katsetasid.
Laserkaugusmõõtjaga mõõtmine on kiire, tõhus, täpne, usaldusväärne (mõõtekaugus kuni 200m täpsusega +/-3mm), mitmekülgne (sise- ja välistöödeks), turvaline (pole redelit vaja). On võimalik mõõta pikkust, laiust, kõrgust ka juhtudel, kui mõõdetavale objektile päris ligi ei saa (distantsmõõtmine) kasutades ka + ja - mõõtmisi.

Laseri põhiosad on kiirgur, (aktiivaine), ergasti ja optiline resonaator (peeglipaar) 3. Laserkiirgus on koherentne, monokromaatne, suunatud ja võib olla üliintensiivne; laserkiirgust saab tugevasti konsentreerida nii ajas (femtosekundilised välked) kui ruumis (mikromeetrised fookustäpid).
Laseri kiirgusel on suur vôimsus ( 1014W/cm2 ), väike hajumisnurk ( 10-5rad ) ja monokromaatsus ( kiirgus muutumatu sagedusega ). Kasutatakse valguslokaatoreis, holograafias ( ruumiliste kujutiste saamiseks ), silmaoperatsioonide teostamisel, metallide lôikamiseks.
Laseri tööks on vaja aines (seda nimetatakse töötavaks aineks) luua olukord, kus suuremale energiale vastavatel tasemetel on rohkem elektrone kui väiksemale energiale vastavatel tasemetel. Elektronide niisugust jaotust nimetatakse pööratud jaotuseks.

Laser on koherentse valguse allikas. Õhukeste kilede värvus tuleneb sellest, et neile langev valge valgus on liitvalgus (joonis lk 40). d-võrekonstant, k-järk. dsin ά=kλ. λ=dsinά/k sinά=b/a. Valguse murdumisel muutub valguse lainepikkus.
Laser - ja LED- printereid nimetatakse ka lehe(külg) printeriteks, kus lehepoogna sisu talletamiseks vajatakse üsna suuri mälumahtusid (vähemalt 1 MB). Uuemates nn. Windowsi GDI –printerites kasutatakse selleks põhiarvuti enda mäluseadet.
Laserikiirguskasutusalad - Meditsiinis(diagnostika,ravi,kirurgia,haavamdite tervenemise kiirendamine, kortsude silumine). Mõõtmiseks(Laserkaugusmõõtja on mõeldud asendama mõõdulinti ning joonlauda ning seda ilma abilist kasutamata.

Laserkeemia on füüsikalise keemia haru, mi uurib laserkiirgusega stimuleeritavaid keemilisi reaktsioone ning kemolasereis toimuvaid, monokromaatilisi koherentset elektromagnetkiirgust tekitada võimaldavaid protsesse.
Laserid ehk spektri nähtava diapsooni elektromagnetlainete kvantgeneraatorid töötavad indutseeritud kiirgusel, millel on samasugune sagedus, faas ja polarisatsioon nagu aatomites neeldunud kiirgusenergial.
Laser on lühendsõna: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (valguse võimendamine stimuleeritud kiirguse abil) Roy Glauber, 80, John Hall, 71, Theodor Hänsch, 63, USA Harvardi Ülik.

Laserprinter on kiire , vaikne ja kvaliteetse väljatrükiga .Pakume lahendusi personaalsele töökohale kui ka võimsale , paljude võimalustega printimiskeskusele , kuukasutustega kuni 300000 lehte .
Laser - /LED- printer Löögita leheprinter, mis kasutab Monokroomsed personaal- ja elektrograafilist protsessi, kiire ja võrguprinterid, kvaliteetsed kvaliteetne, LED- printer ka odav.
Laserlugejad - pidevalt laserkiirt ei väljasta, laserkiir ja pegeldusmehanism hakkavad tööle kui soovitakse koodi lugeda ja lõpetavad automaatselt töö kui koodi lugemine on õnnestunud.

Laserite kiirgus on koherentne, monokromaatne, suunatud kitsasse vihku ja võib küündida ülivõimsusteni. Lasereid kasutatakse kõiges, kus on vaja selliste omadustega kiirgust nagu laserid
Laserlugejate puhul on valgusallikaks laserdiood ehk VLD (Visible Laser Diode). Laserdioodi poolt genereeritud valguskiir liigutatake võnkuva peegli või pöörleva peegelprisma abil üle koodi.
Laserplaate on võimalik osta firma "Aonline" vahendusel. CDROM'e ja CD plaate pakub "Beesting". Samu kaupu, mida pakub "Anttila" postimüügikataloog, saab osta ka Interneti vahendusel.

Laserid on lindudele ja keskkonnale ohutud. Ainuke kahju mida need osutada võivad on olles suure võimsuse juures ning osutudes lindudele võivad viimaste silmad saada kahjustatud.
Laserid on eriliiki valgusallikad, milles rakendatakse stimuleertud kiirgust ja mis kiirgavad koherentvalguse kitsaid kimpe. VÄSKA - Valguse Ägenemine Sunnitud Kiirguse Abil.
Laserikiirgus on väikese hajumisega ja kui see on sellise lainepikkusega, mida silm suudab fokuseerida, siis võib silm kiirguse energia koondada väga väiksesse punkti.

Laser - ja LED printerid Laserprinterite tehnoloogia rajaneb elektrograafilisel protsessil, mis teatavasti algselt töötati välja paljundusmasinate jaoks.
Laser - kaardikepis. Tänu suurtele teabehulkadele, mida valguslained edastada suudavad, kasutatakse neid ka sidetehnikas, nimelt valguskaablites.
Laserlihvimine on suhteliselt ohutu protseduur, mis võimaldab efektiivselt kõrvaldada ultraviolettkiirguse poolt tekitatud naha vananemise tunnuseid.

Laserprinter ise on suhteliselt kallis, kuid kulumaterjal (tahm) on odav ja trükikvaliteet on väga hea. Trükitihedus on enamasti 600 punkti tollil.
Laseri valgus on MONOKROMAATILINE Laseri valgus on KOHERENTNE e. võnkumised või lained on kooskõlastatud ajas ,lained on ühesuguse pikkusega.
Laseris on aktiivaine pandud kahe paralleelse peegli vahele, millest üks on osaliselt läbilaskev ja sellest tuleb laserivalgus välja.

Laseritel on palju eriliike, veel rohkem kui neid siin referaadis nimetatud on ja sama palju või veel rohkem on ka nende kasutusalasid.
Laser - ravi on parem kasutada siis, kui herpes alles algab või on algstaadiumis. Narkoos ei ole vajalik, kuna laser pole tuntav.
Laserid - laserid on seadmed, mis tekitavad intensiivseid valguskimpe. Levinuimad laseriliigid on diood-, tahkis, ja gaaslaserid.

Laserikiired on niivõrd intensiivsed, et registreerivad suitsupilve ka siis, kui see on paljale silmale ammu nähtamatuks muutunud.
Laserid on eriliiki valgusallikad, milles rakendatakse stimuleeritud kiirgust ja mis kiirgavad koherentvalguse kitsaid kimpe.
Laserdioodide tööpõhimõte on mõneti sarnane valgusdioodidega kuid nad sisaldavad veel optilise tagasiside tekitamiseks optilist resonaatorit.

Laserkiire tekitamine on soojust eraldav protsess. Selle käigus gaas ei põle ära, aga kuumeneb ja kaotab talle eelnevalt antud kiiruse.
Laserprinter - kujutis kirjutatakse laseri abil erirullile, millelt see kantakse värvainega (peene tahmapulbri abil)paberile.
Laserite loomisega on kaasnenud uute teadusalade, näiteks holograafia, mittelineaarse optika ja spektrokronograafia teke ja areng.

Laserdioodi valgus on koherentne tänu sellele omadusele on kaabli sisesed peegeldused täpsemad ja väiksemate signaali kadudega.
Laseritel on mitmeid eeliseid teiste valgusallikate ees: 1) Annavad kitsaid kiirte kimpe, hajumisnurgaga 10-5 radiaani.
Laserdioodis ehk injektsioonlaseris tekib optiline kiirgus nagu valgusdioodiski elektronide ja aukude rekombineerumisel.

Laseri inensiivsus on 2*1022W. Rakendada saaks seda laserit näiteks , et kiirendada elektrone praktiliselt valguse kiiruseni.
Laser on tähtsalt kohal info lugemisel, sest CD, DVD ja vöötkoodide lugemine põhinebki just laseritel.
Laserkiir on nii võimas, et sellega saab väiksemad rebendid silmas kokku "õmmelda". Prillid, läätsed jne.

Laserprinter on printer, mis prindib prinditava erilisest pulbrist, mida kuumutatakse paberile laserkiirte abil.
Laseriks nimetatakse seadet, mis võimaldab kiirata kitsaid, koherentseid ja monokromaatilisi valgus kimpe.
Laserikiirgusele on omane: 1) ülikõrge monokromaatsus, 2) kiirte üliväike lahknevus ja 3) väga suur võimsus.

Laserprinter ise on küll reeglina kallim kui tindiprinter, kuid selle kulumaterjal on odavam kui tindiprinteril.
Laser – ühevärviline, pidev, koherentsed valguslained; Hõõglamp – mitmevärviline, pausidega.
Laserplaadiseadme puhastamiseks on olemas spetsiaalne puhastusplaat, mis seadmes- se asetades mängib mõned minutid muusikat.

Laser - töötlus põhineb kontsentreeritud ja võimendatud valguskiire energia soojuslikul toimel.
Laserkiirtele on iseloomulikeks tunnusteks monokromaatilisus, koherentsus, vähene hajuvus, suur võimsus.
Laserite kiirgus on koherentne, monokromaatne, suunatud kitsasse vihku ja võib küündida ülivõimsusteni.

Laserprinter - kujutis kirjutatakse laseri abil erirullile , millelt see kantakse värvainega paberile.
Laserite kasutamine on alguse saanud juba mitmekümneid aastaid tagasi ja see kogub aina rohkem populaarsust.
Laser on seade, mis võimaldab kiirgata kitsaid, koherentseid ja monokromaatilisi valguskimpe.

Laser - ja plasmalõikamismeetodite eelisteks on suur lõikamiskiirus, väike termomõjuala.
Laserprinter on tänapäeval odav ja kasulik asi igapäevasteks dokumentide väljatrükkimisteks.
Laser - keevitus on efektiivne õhemate materjalide (paksusega kuni 12 mm) keevitamiseks.

Laserjuhikud – paljud seadmed, sh ka nurgasaed on tänapäeval varustatud laserjuhikutega.
Laserlihvimisel on teiste naha meditsiiniliste töötlemisvõimaluste ees olulisi eeliseid.
Laser - ja kiirendusandurid on paigaldatud auto esimese parempoolse ratta ette.

Laserdioodi võimsus on suurem kui LED-dioodil, samuti on laserdioodi signaali spekter kitsam.
Laser - mis see on? MATEMAATIKA Hiina tähestikus on 10000=104 hieroglüüfi.
Laserikiirgus on koherentne, monokromaatne, suunatud ja võib olla üliintensiivne.

Laserkiirgus on ohtlik, kuna võib põhjustada silmakahjustusi ja põletushaavu.
Laserkaugusmõõtjad on kergema kaaluga (umbkaudselt max. 100-150 g), mis teeb neid
Laser on tugeva, monokromaatse ja koherentse kiirguse allikas.

Laser institute on väljatöötanud hambaravilaserseadme Waterlase YSGG.
Laser on üpris eriliste omadustega uut liiki valgusallikas.
Laser – valguse võimendamine stimuleeritud kiirguse abil.

Laseri valgus on KOLLIMATIVNE s.t. et valguskiir ei haitu ruumis.
Laserlihvmine tähendab teisisõnu naha uuendamist laseri abil.
Laseri puhul tähendab väljuv valgus aga ülivõimsat kiirt.

Laser - kaardikepis, põhimõte jäi siiski segaseks.
Laserlõikurit on hõlpus juhtida arvutiabil, programmiliselt.
Laser - ja tindiprinter tekitavad väiksemat müra.

Laser on tegelikult lühend sõnade algtähtedestr.
Laser on kirurginoana efektne, on ta kallis lõbu.
Laser on üpris eriliste omadustega valgusallikas.

Laseri abil on võimalik teha isegi neljakandilisi auke.
Laserid on kasutusel olnud juba 20. sajandi lõpust.
Laserkiirguseks nimetatakse laseri poolt kiiratavat valgust.

Laserheliplaadid ehk kompaktplaadid (CD) ja plaadimängijad.
Laser on seade stimuleeritud kiirguse saamiseks.
Laserkeevitus on fokuseeritud energiakiirega keevitus.

Laser - , electron-, induktsioonkeevitus jne.
Laserdamine on tavaline kirurgiline protseduur.
Laser - , filmi- või plaadiprinterisse.

Laser on oskamatul kastuamisel ohtlik!
Laserkiire tekitamine on soojust eraldav protsess.
Laserkiirel on suur võimsus Koherentsus

Laser – tugev kiirgusallikas.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Laserpaagutamine - Laserpaagutamistehnoloogia kasutab võimast laserit, mis sulatab plastiku, metalli, keraamika või klaasi pulbri kihthaaval, vastavalt detaili läbilõikele, terviklikuks mudeliks.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun