Lab.töö ehitusmaterjalid - sarnased materjalid

proovikeha, tellis, silikaat, plaat, vahtplast, savitellis, fibo, poorbetoon, aeroc, silikaattellis, silikaat tellis, näivtiheduse, tühiklikkuse määramine, materjalide tiheduse, dolokivi, mänd, kuusk, 1795
Ehitusmaterjalid praktikum nr 1 - Materjalide tiheduse ja poorsuse määramine
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 1 - Materjalide tiheduse ja poorsuse määramine

...n materjali tugevus. Pooride läbimõõdust oleneb ka vee olek antud ümbritseva keskkonna temperatuuril ja liikumise võime poorides, mis põhjustab materjali püsivomaduste muutumist. Näiteks külmakindlus veega läbiimbunud materjalil langeb. 3) Iseloomustage soojaisoleermaterjalide omaduste sõltuvust materjali poorsusest ja poorsuse laadist. Mida poorsem on soojaisoleermaterjal, seda paremini ta soojust isoleerib. Kinnised poorid on efektiivsemad kui lahtised poorid. 4) Iseloomustage soojaisoleermaterjalide omaduste sõltuvust materjali tihedusest. Mida väiksema tihedusega on materjal, seda poorsem ta on, seega isoleerib soojust paremini. Madala tihedusega materjal on kergem, järelikult on kergem paigaldada. 5) Kuidas sõltub tsemendikivi või betooni tugevus poorsusest? Mida väiksem on poorsus, seda tugevam ta on. Kui on palju poore, siis sinna ...

Ehitusmaterjalid -
235 allalaadimist
Hoonete konstruktsioonid - kliima
67
doc

Hoonete konstruktsioonid - kliima

...um (dušš, WC, kraanikauss, saun) ? (tuulekoda, varikatus) Joonised ? Plaan 1:100 või 1:50 ? Üldmõõtmed, avade sidumine, piirete ja ruumida mõõtmed ? Mööbel, tubades, köögis, santehnika, kütteseadmed ? Akende uste asukoht, uste avanemissuunad ? Ruumide nimetus koos pindalaga. Vaadete suunad ja lõike asukoht. Lõige: ? Põhilised kõrgusarvud, maapind, sokkel, ukse-akna kõrgused, räästas, parapet, korsten lagi ? Põranda, välisseina, lae-katuse konstruktsioonides kasutatud materjalid Vaade ? 2tk ? Põhilised kõrgusarvud Vormistus ? A3 või A4 formaadis ? Kirjanurk pole kohustuslik. Skeem (üldine) Terrass Tuulekoda Pesuruum Saun 1-3m2 7-10m2 köök-elutuba magamistuba Seletuskiri ? Ehituskonstruktsioonide kirjeldus, vundament, põrand, välissein, lagi, uksed-aknad. ? Tu...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
141 allalaadimist
Ehitusmaterjalide laboriaruanne
15
doc

Ehitusmaterjalide laboriaruanne

...inevuste korral viiakse läbi Töö tulemuste vormistamine Vee ruumala mensuuris V1 = 250[cm3] Vee ja liiva ruumala mensuuris V2 = 350[cm3] Proovi mass G = 246[g] Liiva näiv tihedus ?L = 2460[kg/m3] 5. Liiva tühiklikkuse arvutamine Liiva tühiklikkus arvutatakse puistetiheduse ning näiva tiheduse põhjal valemist 8: pL = (1- ?0L/?L)*100[%] , [Valem 8] kus ?0L - liiva puistetihedus, [kg/m3] ?0 - liiva näiv tihedus, [kg/m3] Töö tulemuste vormistamine Liiva tühiklikkus pL = 41,6[%] TÖÖ NR.2 MATERJALIDE ERIMASSI MÄÄRAMINE 1. Kivimaterjal Töö käik 1. Kuivatada proovikeha püsiva kaaluni 105°C juures 2. Peenestada kuivatatud kivitükk pulbriks 3. Sõeluda pulber läbi sõela 900 ava/cm2 4. Kaaluda tühi mõõtpudel G1= [g] 5. Pool pudelit täita sõelutud pulbriga 6. Kaaluda mõõtklaas uuesti G2= [g] 7. Leida pulbri mass valemi 1. abil G = G2...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
95 allalaadimist
Ehitusmaterjalid labor 1
5
docx

Ehitusmaterjalid labor 1.

...e korrutisega arvutati keha maht valemiga (1) ning väljalõigetega kehade puhul lahutati sellest maha väljalõike suurus. Seejärel kaaluti kehad laboratoorsel kaalul täpsusega 0,01 g. Peale seda arvutatakse keha tihedus arvutusvalemiga (2). Valem 1. V = a* b * h V – proovikeha maht, a – keha pikkus, b – keha laius, h – keha kõrgus Valem 2. ? = (m / V) * 1000 ? – materjali tihedus, m – proovikeha mass õhus, V – proovikeha maht 4.2 Ebakorrapärase kujuga kehade katsemeetodi kirjeldus. Ebakorrapärase kujuga kehade tiheduse määramiseks kaalutakse proovikeha nii õhus kui ka vedelikus. Kuna proovikeha mahu määramiseks on vajalik tema kaalumine vedelikus, sõltub edasine katsemetoodika valik materjali võimest imada vett. Graniit praktiliselt ei ima vett. Graniidi tiheduse määramiseks kaalutakse proovikeha õhus ja seejärel vees ning arvutatakse tema maht ja t...

Ehitusmaterjalid -
89 allalaadimist
Ehitusmaterjalid kogu konspekt
10
doc

Ehitusmaterjalid kogu konspekt

...liitseid põrandaid. Polümeer- mastiksipõranda pasta koosneb mingi sünteetilise vaigu, vesiemulsioonist, pulbrilisest täiteainest ja pigmendist. 14. Hermeetikud kujutavad endast kleepuvaid pastasid, millega täidetakse mitmesuguseid vuuke ja pragusid, võivad olla paisuvad ja mittepaisuvad. 15. Peamised vahtplastide liigid: Vahtpolüstürool – on suhtelisel jäik materjal, kaetakse sageli paberiga. Vahtpolüvinüülkroriid – võib olla jäik ja elastne. Mipoor – on valge materjal. Vahtpolüuretaan- võib olla jäik ja elastne. 15. Sooja- ja heliisolatsioonimaterjalid 1. Materjalid jagatakse isoleeriva pinna temp. järgi: Materjalid jahedate pindade (hoonete piirdekonstruktsioonid) isoleerimiseks. Materjalid kuumade pindade(katlad, boilerid, kuumad torud jne)isoleerimiseks. 2. Soojaisolatsiooni materjalid väliskuju järgi on: isolatsiooniplaadid (jäig...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
257 allalaadimist
Ehitusmaterjalid praktikum nr 6 - tehiskivi katsetamine
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 6 - tehiskivi katsetamine

... ??=(m/V)*1000 (1) ?? – tihedus [kg/m3] m – mass [g] V – maht [cm3] 3.2 Veeimavuse määramine Katsetuseks võeti 3 poolitatud proovikeha (kokku 6 proovikeha). Materjali veeimavus määrati proovikehade immutamise teel vees 2 nädala jooksul. Proovikehad asetati vette nii et vee tasapind oli üle proovikeha 2-10 cm. Proovikehasid hoiti vees 2 nädalat, siis võeti veest välja ja eemaldati niiske lapiga üleliigne vesi ning määrati kohe nende mass. Veeimavus massi järgi arvutati valemist (2). wk=(m1-m)/m*100 (2) wk – veeimavus massi järgi [%] m1 – proovikeha mass veega immutatult [g] m – proovikeha mass kuivatatult [g] Materjali täiendavaks iseloomustamiseks arvutati veeimavus mahu järgi valemiga (3). ...

Ehitusmaterjalid -
171 allalaadimist
Ehitusmaterjalid
19
docx

Ehitusmaterjalid

...dus on niiskus yle 25% • Poolkuivas 18- 25% • Õhukuivas 15- 20% • Toakuivas 8- 13% • Niiskus eraldab puurakke üksteisest ja nõrgestab nende vahelist sidet. Seetõttu on niiske puit alati nõrgem • Standartseks puidu niiskuseks loetakse 15%. Kõik tehnilised andmed puidu kohta esitataksejust selle niiskuse juures. • Et puit on hüdroskoopne materjal, siis tema niiskus kõigub sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast. Kaua aega püsivas keskkonnas seisnud puit omandab nn. Tasakaaluniiskuse(st. Aururõhud õhus ja puidupinnal on tasakaalus) • Mahumuutused niiskussisalduse muutumisel – niiskuses paisub, kuivades kahaneb. Mahumuutus ei ole kõigis suundades ühesugune – radiaalsuunas 2- 5%, tangensiaalsuunas 5- 10% ja puu pikkuses 0,1- 0,3%. • Ebaühtlase kuivamise tõttu võib puit kõverduda ja pra...

Ehitus alused - Kutsekool
61 allalaadimist
Müüritööd
6
doc

Müüritööd

...levat müüri tuleb kaitsta vihma jt. ohutegurite eest. Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri liig kiiret kuivamist, seda puhta veega kastes. Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt ennem mördi tardumist. Fibo Plokk on tugev, vaatamata kergusele on hea tulepüsivusega ja külmakindel on hea soojustusvõimega olles hingav seinamaterjal, on samas ka hea heli neelamis/isoleerimisvõimega on hõlpsalt töödeldav, olles suurepärane aluspind krohvimiseks. ei sisalda kahjulikke ühendeid ega gaase ei karda niiskust ega kemikaale ei hallita ega mädane Kergplokke kasutatakse ehitamiseks nii peal- kui allpool maapinda Üldist Fibo müüritist kasutatakse nii kande- kui mittekandvateks seinteks, nii välis- kui siseseinteks. Enamasti laotakse välisseinad nii, et mört laotatakse kahte peenrasse, mis kumbki katab 1/3 ploki laiuse...

Üldehitus - Kutsekool
129 allalaadimist
Ehitusmaterjalid
31
doc

Ehitusmaterjalid

...eetõttu on niiske puit alati nõrgem. Niiskuse järgi jagatakse puitu järgmiselt: • toores puit (niiskust üle 30 % kaalust), • poolkuiv puit (niiskust 23…30 %), • õhukuiv puit (niiskust 15…20 %), • ruumikuiv puit (niiskust 8…12 %). Standardseks puidu niiskuseks loetakse 12%. Kõik tehnilised andmed puidu kohta esitatakse just selle niiskuse puhul. Kuna puit on hügroskoopne materjal, siis tema niiskus kõigub, sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast. Paisumine ja kahanemine kaasneb puidu niiskuse muutumisele. Niiskudes puit paisub, kuivades kahaneb. Puidu paisumine ja kahanemine ei ole kõikides suundades võrdne. Toores puit kahaneb kuivamisel järgmiselt: pikisuunas 0,1… 0,3%, radiaalsuunas 3…6%, tangensiaalsuunas 6…10%. Puidu ebaühtlase kahanemise tõttu võib ta kõverduda ja praguneda. Kõige rohkem kõverduvad palgi välispinna lähedalt saetud lauad. Erimass...

Ehitus alused - Kutsekool
163 allalaadimist
Esimene praks
14
doc

Esimene praks

...se telliskivi andmed on tabelis 1.1.Ruumala arvutati kõikidele kehadele valemiga (1). Esines kehi, millel olid väljalõiked. Väljalõiked mõõdeti sarnaselt kehadele ja nende ruumala lahutati terve keha ruumalast. Kõik kehad kaaluti kaalul, saadi mass m. Tuginedes saadud andmetele (ruumala, mass) arvutati kõigi kehade tihedus valemiga (2). Tulemused on tabelis 1.2. Valem (1) V=a*b*h / 109 V- keha ruumala m3 a-keha pikkus mm b-keha laius mm h-keha kõrgus mm Valem (2) ?=m/V ? – tihedus kg/ m3 m – mass kg V – ruumala m3 2 3.2 Ebakorrapärased kehad 3.2.1 Graniit Kuna graniidi poorsus on väike ja ta praktiliselt vett ei ima, kaaluti keha ruumala leidmiseks lihtsalt õhus(lihtsalt kaalule asetades) nine seejärel vees(riputati trossiga kaalu külge nii, et keha ise oli vee sees). Saadud ...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
91 allalaadimist
Laboratoorsed tööd
14
docx

Laboratoorsed tööd

... V2- vee ja liiva ruumala mensuuris, cm3. 222 ?L = * 1000 = 3 350 ? 250 2220 [kg/m ] Liiva tühiklikkuse arvutamine Liiva tühiklikkus arvutatakse puistetiheduse ning näiva tiheduse põhjal valemist: ? ? ? p L = ?1 ? 0 L ? * 100(%) ? ?L ? ? ? , kus ?0L- liiva puistetihedus, kg/m3; ?L- liiva näiv tihedus, kg/m3. ? 1445 ? p L = ?1 ? ? * 100(%) = ? 2220 ? 34,9 % Vastused: • Liiva puistetihedus ?0L = 1445 [kg/m3] • Liiva näiv tihedus ?L = 2220 [kg/m3] • Liiva tühiklikkus p L = 34,9 % TÖÖ NR.2 MATERJALIDE ERIMASSI MÄÄRAMINE 1. Kivimaterjal Töö käik 0 1. Kuivatame proovikeha ...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
104 allalaadimist
Mat-labori aruanne
12
docx

Mat. labori aruanne

Ats Pedak LABORI ARUANNE ARUANNE Õppeaines: MATERJALI ÕP. Ehitusteaduskond Õpperühm: KEI 12 Tallinn 2011 1 KATSE Korrapärase kujuga materjali tiheduse määramine Ehitusmaterjalide tiheduse yo määratakse keha massi ja mahu suhtena [ kus: G - proovikeha mass õhus [g] V - proovikeha maht [cm3] Korrapärase kujuga keha maht Vo arvutatakse keha geomeetrilistest mõõtmetest lähtudes. Mõõtmistäpsuseks olgu 0,1 mm. Proovikeha mass õhus [G] määratakse kaalumise teel. Tabel nr1 Proovi Proovike Proovik Tihedus P Proovi- Materjali keha ha maht eha 3 keha nr. ...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
40 allalaadimist
Ehitusmaterjalide kordamisküsimused
18
docx

Ehitusmaterjalide kordamisküsimused

...aotamata. Materjali külmakindlust iseloomustatakse külmatsüklite arvuga, mida ta talub kuni murenemistunnuste ilmumiseni või tugevuse märgatava languseni. Mida rohkem on materjal ilmastiku mõju all, seda suuremat külmakindlust talt nõutakse 2) SOOJAJUHTIVUS – materjalide omadus juhtida soojust läbi enda. Mõõtühikuks on soojaerijuhtivus ? (W/m0C). Mida kergem ja poorsem on materjal, seda väiksem on tema soojajuhtivus. Peenepoorne materjal juhib soojust vähem kui jämepoorne. Niiskumisel materjali soojajuhtivus suureneb. Temperatuuri tõusuga soojajuhtivus suureneb. Väikese soojajuhtivusega materjale nim SOOJAISOLATSIOONI materjalideks. 3) SOOJAMAHTUVUS – materjali omadus soojenemisel salvestada endasse soojusenergiat. Jahtumisel annab ta selle ümbritsevale keskkonnale tagasi. Mõõtühik on soojaerimahtuvus c (kJ/0C). Väga suure soojamahtuvusega on vede...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
154 allalaadimist
1-semestri konspekt
22
doc

1. semestri konspekt

Ehitusmaterjalid - Euroülikool
110 allalaadimist
Ehitusmaterjalid küsimused ja vastused
17
docx

Ehitusmaterjalid küsimused ja vastused

...rinevad müürikivid, paksus 300mm, kõrgus 200mm, laius 400mm. 14. Milline on vahe lihvimisel ja poleerimise vahel? Lihvimisel on pind ühtlane ja sile. Poleerimisel on pind läikiv. 15. Looduskividest ehitusmaterjalid? Terrassikatted, põrandaplaadid, soklikivid. PUIT 1. Millised on puidu positiivsed ja millised negatiivsed omadused? POSITIIVSED OMADUSED : ökoloogiline materjal, sobib paljudesse kohtadesse, taaskasutatav, väike õhumass, hea töödelda, üsna väikse soojajuhtivusega. NEGATIIVSED OMADUSED : süttiv materjal, kõdunev, hüdroskoopne materjal, kahtlustatav putukate poolt, ebaühtlane struktuur. 2. Milline on puidu struktuur? 1) KORP – kaitsta välistingimuste eest. 2) KORKKUDE – kaitsta puitu järskude temperatuuri kõikumiste eest. 3) NIIN – liiguvad toitemahlad. 4) MÄHK – puu kasvamine. 5) MALTS PUIT – hele...

Ehitusmaterjalid - Euroülikool
87 allalaadimist
Eksami küsimuste vastused
32
doc

Eksami küsimuste vastused

1. Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused Erimass on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades). y=G/V=... (g/cm³) Tihedus on materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (koos pooridega). y0=G/V0=... (g/cm³). Puistetiheduse mõiste - teraliste ja pulbriliste materjalide puhul. Poorsus näitab kui suure % materjali kogumahust moodustavad poorid, mis võivad olla avatud või suletud. Suletud poorid kujutavad endast materjalis olevaid kinnisi mulle; avatud poorid aga korrapäratuid üksteisega ühendatud tühemeid. Poorid on täidetud veega, õhuga või veeauruga. Materjali poorsust saab leida erimassi ja tiheduse kaudu. p=(y-y0/y)x100% Veeimavus on materjali võime imeda endasse vett, kui ta on vahetus kokkupuutes ve...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
352 allalaadimist
Ehitusmaterjalid
22
doc

Ehitusmaterjalid

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL Ott Levisto Ehitusmaterjalid REFERAAT Õppeaines: Ehitusmaterjalid Mehaanikateaduskond Õpperühm: KTI 21 Juhendaja: Sirle Künnapas Tallinn 2010 2 Sisukord 1. NIISKUSE MÕJU PUIDULE JA PUIDU KUIVAMINE.....................................................................4 2. SAVITELLISE TOORMATERJAL, TOOTMINE, OMADUSED JA KASUTAMINE...................... 8 3. ISETIHENEV BETOON.................................................................................................................... 12 4. SILIKAATTOODETE TOORAINE, TOOTMINE, OMADUSED JA KASUTAMINE...................17 Kasutatud kirjandus:................................................................................................................................21 Lisa 1: Puidu kuivatamine vabas õhus.................................................................................................... 22 Lisa 2: Õõnestellis............................................

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
190 allalaadimist
Ehitusmaterjalide konspekt
16
docx

Ehitusmaterjalide konspekt

...ne tihedus. Specific density Absoluutseks tiheduseks (võib nimetada ka aine tiheduseks või eritiheduseks) nimetatakse tiheda aine massi mahuühikus, poorideta aine ruumala Ehitusmaterjalide, eriti tihedatest kivimitest puistematerjalide (betooni täitematerjalid) korral kasutatakse arvutuste tegemisel mõistet näivtihedus (nimetatakse ka terade tiheduseks). 1.5.3.3.Tihedus, Materjali tihedus on loomuliku struktuuriga materjali mahu(ruumala-)ühiku mass Antakse kg/m3; t/m3 Tihedus on tähtsamaid materjali iseloomustavaid näitajaid. Materjali soojajuhtivus, tugevus, poorsus ja sellest materjalist valmistatud detaili või konstruktsiooni mass sõltub oluliselt just tema tihedusest. Puistematerjalide tiheduseks (ka puistetihedus), bulk density Puistematerjali tiheduseks nimetatakse liiva, killustiku, tsemendi ja teiste sõmermaterjalide tihedust, mis haarab peale m...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
195 allalaadimist
Ehitusmaterjalide labori aruanne
11
docx

Ehitusmaterjalide labori aruanne

Ehitusmaterjalide labori aruanne Ehitusteaduskond Õpperühm: KEI12 Õppejõud: lektor Sirle Künnapas 2011 Töö nr 1. Materjalide tiheduse, näivtiheduse ja tühiklikkuse määramine. 1.Korrapärase kujuga materjali tiheduse määramine 1.Töö ülesanne Antud proovikehade tiheduse määramine. 2.Töö käik • Mõõdan proovikehad • Kaalun proovikehad • Arvutan nende põhjal proovikeha mahu ja tiheduse (kasutan tiheduse arvutamiseks valemit Yo=G/Vo x 1000 ),G=proovikeha mass õhus (g ), Vo =proovikeha maht (cm3) 3. Saadud tulemused. Materjal Proovik i ...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
58 allalaadimist
Ehitusmaterjalide lõutöö vastused kaugõpe
48
doc

Ehitusmaterjalide lõutöö vastused(kaugõpe)

...õhk õhus sõltub õhu niiskusest, rõhust ja temp. Veeläbilastuv: omadus vett läbi lasta. Sõltub mat poorsusest ja pooride kujust( avatud või suletub).Veetihedaid mat nim hüdroisolatsiooni mat. Ja neid kasut vetpidavate kihtide moodustamiseks. Gaasitihedus: om endast gaasi läbi lasta. Aurutihedus: om endast auru läbi lasta. Auru hulka mõõdetakse grammides ja rõhkude vahet Pa- des. 2. EM termilised omadused: Külmakindlus:om veega küllastunud olekus taluda paljukordselt vahelduvat külmumist ja ülessulamist vees ilma nähtavate murenemistunnusteta ja ilma tugevuse tunduva kaotuseta. Külmudes veemaht kasvab ca 10% võrra. Nõutav külmakindlus sõltub mat kasutamise kohast . Mida rohkem ilmastiku mõju all, seda suuremat külmakindlust talt nõutakse. Soojajuhtivus: om juhtida soojust läbi enda. Sõltub mat poorsusest ja t*.t* tõusmisel soojajuhtivus suurene...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
126 allalaadimist
Müürimaterjalid
4
docx

Müürimaterjalid

Kool Tööstustehnoloogia osakond Nimi Müürimaterjalid Iseseisev töö Õpetaja Asukoht(näiteks Tartu 2012) Müürimaterjalid Fibo plokid ja sillused Fibo plokk 120,5-159,6€/ täisalus Fibo kergplokk 172-189€/täisalus Fibo õõnesplokid 135,2-150€ / alus Fibo sillus 15,33-156,55€/tk/ sõltuvalt suurusest Tellised Tavatellis 0,35-1,15€/tk Täistellis 0,51-0,57€/tk Auktellis ~0,6€/tk Aeroc plokid ja sillused AEROC toodete toorained on peeneksjahvatatud kvartsliiv, portlandtsement, lubi, looduslik kips, vesi ja alumiiniumpulber. Tooted on asbestivabad. Oma tugevuse saavutavad tooted autoklaavimi...

Ehitus materjalid ja... - Kutsekool
18 allalaadimist
Ehitusmaterjalid referaat
23
doc

Ehitusmaterjalid referaat

................................................. 4 2.2. Puidu kuivatamine......................................................................................................................6 2.3. Teisi kuivatamise variante......................................................................................................... 7 3. SAVITELLISE TOORMATERJAL, TOOTMINE, OMADUSED JA KASUTAMINE.............9 3.1. Savitellise toormaterjal...............................................................................................................9 3.2. Savitellise tootmine................................................................................................................... 10 3.3. Savitellise omadused................................................................................................................. 11 Tugevus.............................................

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
81 allalaadimist
Ehitusmaterjalid labor 6
7
docx

Ehitusmaterjalid labor 6.

1. Töö eesmärk Tehiskivi tiheduse, veeimavuse, survetugevuse ja paindetugevuse määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Silikaattelliskivid nimimõõtmetega 88x120x250 mm. Sillikaattelliskivi koosneb 92-95 % kvartsliivast ja 5-8% kustutamata lubjast. 3. Kasutatud töövahendid Joonlaud katsekehade mõõtmiseks, kaal täpsusega 0,1g katsekehade kaalumiseks, hüdrauliline press surve- ja paindetugevuse määramiseks, immutamiseks vajalikud nõud, kuivatuskapp. 4. Katsemeetodikad 4.1 Tiheduse määramine Katsetuseks võetakse 6 105-110o C juures püsiva massini kuivatatud proovikeha. Proovikeha mass määratakse veaga mitte üle 5 g ja mõõtme veaga alla 1 mm. Iga proovikeha mõõde arvutataks...

Ehitusmaterjalid -
67 allalaadimist
Hoonete konstruktsioonid exami abimees 2
3
doc

Hoonete konstruktsioonid exami abimees 2

...stv.- monteeritavad(raudb. kannvundamendid) projekteerimistingimusetega, NN: 2-ennastkandvad-kui nad võtavad vastu ainult omakaalu ja monoliitsed(r/betoonist, betoonist, paekivist) -korruste arv -katuse kalle -fassadimaterjal ja värv tuulekoormust kogu hoone välisseina kõrguses. -katuseharja suund -katusekattematerjal, vahel ka värv -ehitusjoon 3-mittekandvad-kui nad võtavad vastu koormusi omakaalust ja krundil. tuulest ainult 1 korruse ulatuses. 4-rippuvad-kui ennastkandvate/mittekandvate välisseintega hoones Ehitistele ja selle osadele esitatavad tuleohutusnõuted kannab katuse, vahelage, jne koormust sisemine karkass või 1-p...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
294 allalaadimist
Hoonete konstruktsioonid exami abimees 1
8
doc

Hoonete konstruktsioonid exami abimees 1

FROM http://www.eaei-ttu.extra.hu/ Projekt on vajalik ehitise püstitamiseks või rekonstrueerimiseks. Projektis lahendatakse kõik ehitisega seotud probleemid, arvestades lahenduse majanduslikkust ja otstarbekust konkreetsetes tingimustes. Projekteerimisest võtavad osa arhidektid, ehitusinsenerid, sanitaar ja soojustehnikud, elektrikud, tootmistehnoloogid, eelarvestajad, geodeedid, geoloogid. Mahuline arhtektuur - hoonete ja rajatiste projekteerimine Planeerimisarhitektuur - linnade, asulate, keskuste jms planeeri...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
437 allalaadimist
Ehituskonstruktsioonidest kõike
23
doc

Ehituskonstruktsioonidest kõike

...skuse mõjul, ja kahaneb kuivades. Kui niiskussisaldus langeb 10%-le, kahaneb 95 mm laiune laud 2 mm võrra. Pikisuunas on kahanemine eriti väike – ainult 1 mm meetri kohta. 4 Ehituseks mõeldud männi- ja kuusepuit kuivatatakse nn õhukuivaks – niiskussisaldus on 18%. Puusepatöödeks ette nähtud puidu niiskussisaldus on 10–15%. Puit on looduslik materjal, mida saab peale kasutamist lasta uuesti ökoloogilisse ringlusesse ilma keskkonda kahjustamata. Puitu on võimalik töödelda lihtsate tööriistadega. KVALITEEDI JA TUGEVUSE LIIGITUS Kuuse- ja männiprussid liigitatakse tavaliselt kvaliteediklassidesse A1–A4, B, C ja D, kus A tähendab parimat ja D halvimat kvaliteeti. Männipuidu tarnimisel on lisaks veel puusepa kvaliteediklassid A1–A3. Sisevoodrilaudade kvaliteediklassid on männil EM (erivalikmänd), VM (väheokslik mänd...

Ehituskonstruktsioonid - Kutsekool
86 allalaadimist
Materjaliõpetus
15
rtf

Materjaliõpetus

mõisted jms

- Kutsekool
21 allalaadimist
Aeroc ja Maxit Estonia
18
doc

Aeroc ja Maxit Estonia

... mis kõik tarnitakse tehase vahetust lähedusest – tsement Kundast, lubi Rakkest ning liiv Aeroc AS Toolse liivakarjäärist. Oluline on siinkohal märkida, et AEROC toodete valmistamisel ei kasutata põlevkivituhka, mistõttu võrreldes nn Narva tuhaplokiga on tegemist nii toorainete koostiselt kui omadustelt põhimõtteliselt erineva materjaliga. AEROC on kergeim ehituses kasutatav kivimaterjal, millel on samas piisav tugevus ka mitmekordsete hoonete kandeseinte ehitamiseks. Kõrgekvaliteediliste toorainete ning kaasaegse valmistamistehnoloogia koosmõjus saavutatud AEROC toodete mahukaalu ning survetugevuse suhte näitajad esindavad maailma selle ala absoluutset tipptaset. AEROC materjali suletud poorides, mille mõõdud on 0,5 – 2,0 mm, paiknev õhk annab toodetele suurepärased soojusisolatsiooni omadused ja hea tulekindluse. Samuti on materjal väga hästi töödeldav nin...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
75 allalaadimist
Materjaliteadus
37
docx

Materjaliteadus

... ja teiste termilisi lööke taluvate toidunõude valmistamiseks. Klaaskeraamika saamiseks tuleb viia klaasimassi lisandeid, mis tekitavad kristallisatsiooni idusid. Sellisteks lisanditeks sobivad , jt. 15. Traditsiooniline keraamika. Keraamiliste detailide valmistamine. Traditsiooniliseks nimetatakse savi baasil valmistatud keraamikat. Savi on keraamiliste materjalide kõige enamkasutatavam lähtematerjal, kuna ta on odav, teda on palju, teda saab kasutada ilma muude lisanditeta ja savi segu veega on väga plastiline ning hästi vormitav. Savi baasil valmistatud keraamika jaguneb laias laastus ehituskeraamikaks ja portselaniks. Ehituskeraamika hulka kuuluvad tellised, kahhelkivid, keraamilised plaadid jne. Portselan on selline keraamika, mis põletamisel muutub valgeks. Portselanist valmistatakse toidu- ja muid nõusid, sanitaartehnikat, elektriisolaatoreid jne. Portselan sisaldab peale savi vee...

Materjaliteaduse üldalused - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist
Põletamata tehiskivid
9
pdf

Põletamata tehiskivid

...e kivistumine - kulgeb lubja ja ränihapendi reageerimisel, mille tulemusel lubja-liiva segu muutub veepüsivaks ja tugevaks tehiskiviks. Segu kivistatakse hüdrotermiliselt autoklaavides aururõhul 8…12atü, millele vastab temperatuur 175…190 kraadi. Protsessi käigus tekivad terade pinnal kaltsiumhüdrosilikaadid, mis liidavad liivaterad tugevaks monoliidiks. Silikaltsiit - materjal, mille valmistamisel töödeldakse lubja- 1-trummelsõel liiva jaoks; 2-kustutustrummel; 3-lubjaladu; 4-lubjapurusti; 5-lubja- liiva segu desintegraatoris. veski; 6-separaator; 7-jahvatatud lubja punker; 8-kaaldosaator; 9-tiguajam; 10-koller- veski (või käppsegur); 11-toorkivi vormimise karusellpink; 12-autoklaavid PÕLETAMATA TEHISKIVID ...

- Kutsekool
46 allalaadimist
Kivikonstruktsioonid
36
doc

Kivikonstruktsioonid

... 9.3.1. Armeerimata kivisillused 27 9.3.2. Armeeritud sillused. 27 KIRJANDUS SÜVENDATUD TEADMISTE OMANDAMISEKS. 1. “Ehitusmaterjalid”, H. Pärnamägi, 1998. 2. “Müüritööd”, R.Kavaja, P.Jormalainen, E.Mentu, 1994. 3. “Kivikonstruktsioonid”, V.Raidna, 1960. 4. Kivikonstruktsioonid EPN-ENV 6.1.1. Eesti projekteerimisnormid (eelnõu) 1998. 5. Kivikonstruktsioonid. Konstruktsioonielementide ja –sõlmede tugevusarvutused. Abimaterjal EPN-ENV 6.1.1. kasutajale EPN 6/AM-1. (koostas V:Voltri) 1999. 6. Kivikonstruktsioonid. Kivihoonete stabiilsus EPN 6/AM-2. (koostas V.Voltri) 2000. 7. Columbiakivi projekteerimisjuhend – 3 vihikut (koostas V.Voltri) 1998. 8. Muuratud rakenteet RIL 99, Suomen Rakennusinsinöörien Liito, 1975 9. Tiilirakenteet RIL 85 – 1989, Suomen Rakennusinsin...

Hooned - Tallinna Tehnikakõrgkool
129 allalaadimist
EHITUSMÜÜRSEPP 2012
9
doc

EHITUSMÜÜRSEPP 2012

EHITUSMÜÜRSEPP 2012 EKSAMIPILETID Pilet 1 Vajumis ja temperatuurivuukide ladumine ja nõuded ladumisel Kirjeldada tööd (selle tegemist) Vastus peab sisaldama: • temperatuurivuukide ja vajumisvuukide paiknemine müüritises • vajalikud töövahendid • tehnoloogiliste operatsioonide järjestus • armeerimine • tööohutus ja individuaalsed kaitsevahendid 1. Võrdle: silikaat- ja savitellis • kirjeldada materjale • võrrelda kasutusotstarvet, eeliseid ja puudusi Pilet 2 1. Müüritise ladumise meetodid Kirjeldada tööd (selle tegemist) Vastus peab sisaldama: • töökoha korraldamise põhimõtted ja eeldused töö alustamiseks • vajalikud töövahendid • tehnoloogiliste operatsioonide järjestus • loodi järgi ladumine • nööri järgi ladumine • müürimajakate püstitamine • tulemuse...

Müüritööd - Kutsekool
93 allalaadimist
Müüritiste ladumine
36
pdf

Müüritiste ladumine

7. Kivikonstruktsioonide püstitamine 7.1 Müüritöödest üldiselt. Müüritööd on kuni tänaseni jäänud käsitsitööks. Seetõttu on selle protsessi ratsionaliseerimine suure tähtsusega. Müüritist tehakse looduslikest või tehiskividest (keraamilistest, silikaat-, betoon- jt. kividest). Müüritise tugevus saadakse kivide õige paigutusega müüris. Kivid laotakse ridadena, nendevahelised vuugid täidetakse mördiga. Tellismüüritise vuukide normaalpaksus on 10 ... 1 mm. Müüritise kivid peavad asetsema risti neile mõjuvate jõududega. Naaberkihtide püstvuugid ei tohi kokku langeda, s.o. peab kinni pidama vuukide seotisest. Joonis 7.1 Ehituskivid: a– ehituspaekivi, b – tahutud või hööveldatud ...

Hooned - Tallinna Tehnikakõrgkool
220 allalaadimist
Ehituskonstruktsioonise projekteerimise alused
86
pdf

Ehituskonstruktsioonise projekteerimise alused

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED EET3680 EHITUSPROJEKTEERIMISE ERIALA DIPLOMIÕPE 2 0 ap Lektor: prof K Loorits Kestus: 8 õppenädalat Lõpeb arvestusega 1999/2000 kevadsemester Projekteerimise alused 2 PROJEKTEERIMISE ALUSED Eesti ehituskonstruktsioonide projekteerimisnormid EPN Üldist 1 Eesti projekteerimisnormid koosnevad reast juhendeist mida kasutatakse: a ehituskonstruktsioonide ehitiste ja ehitustööde ehituslikul ja geotehnilisel projekteerimisel; b ehituskonstruktsioonide valmistamisel; c ehitustööde teostamisel ja järelvalvel 2 Eesti projekteerimisnormide eesmärgiks on: a tagada ehituskonstruktsioonide ja ehitutsööde kvaliteedi vastavus Euroopa standardite ja ehitustoodete direktiivi olulisemate nõuetega; b olla aluseks ehitiste ja ehitustoodete tehnilisele spetsifitseerimisele lähtudes Euroopas aksepteeritud kvaliteedi tasemest 3 EPN des antakse tööde teostamise ja kvaliteedikontr...

Ehituskonstruktsioonide... - Tallinna Tehnikaülikool
230 allalaadimist
Hoone osade Eksam
118
pdf

Hoone osade Eksam

Eelarvestamine -
96 allalaadimist
Materjateaduse üldalused
13
docx

Materjateaduse üldalused.

...raamika- kriatalliseerunud klaas. Väike ruumipaisumistegur, suurem soojuvusjuhtivus, mehaaniliselt tugev. Nt keedunõud. Selleks tuleb viia klaasimassi lisandeid, mis tekitavad kristallisatsiooni idusid. 15.Traditsiooniline keraamika. Keraamiliste detailide valmistamine. Traditsioonilisteks nimetatakse sivu baasil valmistatud keraamikat. Savi on keraamiliste materjalide kõige enamkasutatavam lähtematerjal, kuna on odav, on palju, saab kasutada ilma muuda lisanditeta ja savi segu veega on väga plastiline ning hästi vormitav. Savi baasil valmistatud keraaamika jaguneb laias laastus ehituskeraamikaks ja portselaniks. Ehituskeraamika hulka kuuluvad tellised, kahhelkivid, keraamilised plaadid. Portselan muutub põletamisel valgeks, sellest valmistatakse toidu- ja muid nõusid, sanitaartehnikat jne. Portselan sisaldab peale savi veel komponente, mis mõjutavad detaili omadusi. Savi on alumosilikaadi...

Materjaliteaduse üldalused - Tallinna Tehnikaülikool
46 allalaadimist
Põletamata tehiskivi
3
doc

Põletamata tehiskivi

- Kutsekool
18 allalaadimist
Ehitusmaterjalide praktikum nr 1
12
doc

Ehitusmaterjalide praktikum nr.1

1. Töö eesmärk: Korrapäraste ning ebakorrapäraste kehade tiheduse ja poorsuse määramine. Kasutatud materjalid: graniit, silikaattellis. 2. Kasutatud materjalide iseloomustus: 2.1 Töö esimeses pooles olid kasutusel korrapärased kehad. 2.2 Teises pooles uuriti ebakorrapäraseid kehi (graniidi-, silikaattelliskivi tükid). 3. Töö metoodika 3.1 Korrapäraste kehade katsemeetodi kirjeldus. Korrapäraseid kehi mõõdeti joonalaua või nihikuga. Kehadel mõõdeti kõiki kolme külge kolm korda (a, b, h), seejärel arvutati iga külje jaoks keskmine mõõt. Mõõdeti väljalõigete suurused. Keskmiste mõõtude korrutisega arvutati keha maht valemiga (1) ning väljalõigetega kehade puhul lahutati sellest maha väljalõike suurus. Seejärel kaaluti kehad...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
Tehiskivi katsetamine
6
doc

Tehiskivi katsetamine

1. Töö eesmärk Silikaat telliskivi tiheduse, veeimavuse ja surve- ning paindetugevuse määramine. 2. Materjalide kirljeldus AS Silikaat ,,Reakivi’’ nominaalmõõtmetega 250 x 120 x 88 mm. Reakivid on täiendavat viimistlust (nt krohvimine) vajavate sise- ja välisseinte ladumiseks. Kulunorm – 40 tk/m²; kuiva mördi kulu – 40 kg/m². 3.Töö käik 3.1. Tiheduse määramine Proovikehi oli kuus. Kõik proovikehad kaaluti ning mõõdeti. Seejärel arvutatakse tihedus kasutades valemit 1. Saadud tulemused ümardatakse kümnendike täpsuseni. Mõõtmiste j...

Elektrimaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
Tehiskivide katsetamine
7
doc

Tehiskivide katsetamine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Ehitusmaterjalid Laboratoorne nr 3 Õppeaasta 06/07 Töö nimetus: Tehiskivide katsetamine Üliõpilane: Toomas Rand Matrikkel: 051463 Rühm: EAEI 32 Juhendaja: T.Tuisk Töö tehtud: Esitatud: Kaitstud: 1. Töö eesmärk Silikaat telliskivi tiheduse, veeimavuse ja surve- ning paindetugevuse määramine. 2. Materjalide kirljeldus AS Silikaat ,,Reakivi’’ nominaalmõõtmetega 250 x 120 x 88 mm. Reakivid on täiendavat viimistlust (nt krohvimine) vajavate sise- ja välisseinte ladumiseks. Kulunorm – 40 tk/m²; kuiva mördi kulu – 40 kg/m². 3.Töö käik 2.1. Tiheduse määramine Proovikehi oli kuus, mis olid 105-110 oC juures kuivatatud. Proovikehad kaalutakse ning mõõdetakse nende geomeetrilised mõõtmed. Igat külge mõõdetakse 3 korda ning s...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
67 allalaadimist
Ehitusmaterjalide referaat
20
doc

Ehitusmaterjalide referaat

Referaat

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
76 allalaadimist
Tiheduse ja poorsuse määramine
8
docx

Tiheduse ja poorsuse määramine

1. Töö eesmärk Tiheduse ja poorsuse määramine korrapärase- ja ebakorrapärase kujuga materjalidel. 2. Katsetatud materjalid 2.1 Korrapärase kujuga materjalid • 2.1.1 Vahtpolüstüreen Vahtpolüstüreen - standardikohase nimetusega EPS. EPS on väikese tihedusega poorne soojusisolatsioonmaterjal, mis koosneb 98% õhust. EPS soojusisolatsioonplaadid koosnevad paisutatud polüstüreeni graanulitest, mis on veeauru toimel omavahel tihedalt kokku ühendatud. EPS´i graanulid on osaliselt avatud mikropooridega, millesse vesi ei tungi, kuid veeauru liikumine nendes toimub. Omadused: hea soojapidavus, helikindlus ja toimimine tuuletõkkena, niiskuskindlus, suur koormustaluvus, püsivate mõõtmetega, mittevananev, kasutamismugavus, keskkonnasõbralik ja raskesti sütti...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
39 allalaadimist
Silikaattellis
6
docx

Silikaattellis

...võetakse veest välja ja eemaldatakse niiske lapiga üleliigne vesi ning määratakse kohe nende mass. Veeimavus massi järgi arvutatakse valemist 2.1 Valem 2.1: Wk = (m1-m)/m * 100 Veeimavus mahu järgi arvutatakse valemiga 2.2 Valem 2.2: Wv = ((m1-m)/ ?v)/V * 100 , kus m1 – proovikeha mass veega immutatult, [g]; m – proovikeha mass kuivatatult, [g]; V – kuiva proovikeha maht, [cm3]; ?v - vee tihedus, [g/cm3]. 3.3 Survetugevuse määramine Survetugevuse katsetamine viiakse läbi proovikehadega, mis on moodustatud kahest teineteise peale asetatud tellisest. Õõnteta kivide puhul võib kasutada poolitatud telliseid, kus poolikud kivid on asetatud üksteisele nii, et murtud otspinnad oleksid vastassuundades. Enne proovikeha katsetamist määratakse survepinna mõõtmed veaga alla 1mm. Proovikeha asetatakse pressi alumisele plaadile, tsentreeritakse ning viiakse sujuvasse kokkupuutesse pressi ü...

Ehitusmaterjalid -
37 allalaadimist
Materjalide tihedus ja poorsus
15
pdf

Materjalide tihedus ja poorsus

... stabiliseeriv, helipidav ning mittepõlev. Kasutatud materjal: http://et.wikipedia.org/wiki/Silikaattellis Õõnes silikaattellis – Vt silikaattellis, selle erinevusega, et silikaatellisel on õõnsused, mis muudavad antud kivi kergemaks. Keraamiline tellis – Valmistatakse savi kuumutamisel kindla temperatuurini ja jahutamisel vormides. Värvus – punakas. Normaalbetoon - Tehislik kivimaterjal, koosneb sideainest (tsement, lubi vms) ja täitematerjalist (liiv, kruus, killustik), harilikult ka veest ja mõnikord erilistest lisanditest. Betooni saadakse betoonisegu vormimise ja kivistuda laskmise teel. Kasutatud materjal: http://et.wikipedia.org/wiki/Betoon Kergbetoon – Kergbetoon on kergkruusa, tsemendi, (mineraalse täiteaine) ja vee kivistunud segu. Kasutatud materjal: http://www.maxit.ee/1831 Mullbetoon – Loodusliku kivimi lisamine kergbetooni muudab selle massi tihedamaks ning lisab tugevust ja soojusjuhtivust. K...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
67 allalaadimist
Ehitusmaterjalid Kehade tihedus ja poorsus
11
doc

Ehitusmaterjalid Kehade tihedus ja poorsus

1. Töö eesmärk Korrapäraste ning ebakorrapäraste kujudega kehade tiheduse ja poorsuse määramine. 2.Katsetatud ehitusmaterjalid Kasutatud kehad: Korrapäraste kujudega: 1) Dolomiit - on karbonaatne kivimit moodustav mineraal. 2) Terassilinder - Teras on sulam, mille põhikomponent on raud ning mis muude elementide (väävel, fosfor jne) kõrval sisaldab kuni 2,14% süsinikku. Ebakorrapäraste kujudega: 1) Graniit - on hall, roosakas või punakas jämedateralise struktuuriga enamasti tardkivim, mis sisaldab kvarsti ja päevakivi. 2) Silikaattellis - on tellis, mis on valmistatud lubja ja liiva segu kokkupressimisel ja sellele järgneva ...

Ehitusmaterjalid -
33 allalaadimist
Betoon
9
odt

Betoon

VILJANDI ÜHENDATUD KUTSEKESKKOOL Betoon Referaat Autor: NitraatDOS Eriala: Ehituspuusepp Juhendaja: *** ****** Vana-Võidu 2011 Betooni mõiste. Betoon on tsemendi, kivimaterjali ja vee segu, mis omavahelise reaktsiooni tulemusena kivistub kivilaadseks materjaliks. Betoon on maailmas kõige enam kasutatav ehitusmaterjal. Ta on põletamata tehiskivi, mis tekib sideaine, täitematerjali ja vee kivinemisel. Sideainena kasutatakse betoonisegus portlandtsementi ja tsemendi eriliike, vähesel määral kasutatakse ka lubisideainet, kipsi ja põlevkivituhka. Täitematerjalina kasutatakse tavaliselt liiva, kruusa võ...

Ehituspuusepp - Kutsekool
40 allalaadimist
Puit ehitusmaterjalina
12
odt

Puit ehitusmaterjalina

...vähendada. Selle hulka kuulub ka paljude vanade teadmiste ja tavade rakendamine puidu kasutamisel, ulatuslikult ilma kaasaegsete puidukaitsevahenditeta. Üks uus moodus puit niiskusekindlaks ja vastupidavaks muuta on termopuidu-protsess. Puidu põlevus on tema halvaks küljeks, kui seda ehitus- ja konstruktsioonimaterjalina kasutatakse. Samas puit, mis paikneb tule suhtes ristikiudu ja kattematerjal, mis puidu ristlõigetest koosneb on üpris püsiv tule suhtes ja sellisel kujul mõningatel juhtudel hoopis tulekahju tõkestamiseks kasutatakse, kuna sel juhul tekib põlemisel puidu pinnale söe kiht ja see takistab soojuse kandumist puidu sisemusse ning samas ise põlemiseks kõrget temperatuuri vajab. Ehitusviisi ja kaitsemeetmetega on võimalik tõsta puidu vastupidavust nii tulele kui keskkonnamõjudele. Puitehituse stabiilsus nõrgeneb tänu halvale puidu sisemisele soojusjuhtivusele ...

Ehitus materjalid ja... - Kutsekool
17 allalaadimist
Müüritööd-tsemendi tootmine
12
doc

Müüritööd, tsemendi tootmine

...ude abil ( 1200 volti) ja vibreeritakse maha, kus müüakse põllumeestele, kuna see sisaldab leelist. 70% põlevkivist põleb ja allesjäänud tuhk seguneb toormaterjaliga. Max temperatuur ahjus on 1450 °C. lobri kuivab, praguneb tükkideks ja veereb ümarikeks teradeks. Lubjakivi muutub kustutamata lubjaks ja ühineb paakumisel saviga ( tihenemisel). Tekib tsemendi klinker, mis on teraline materjal, jämedusega 10-40 mm. Klinker väljub ahju alumisest otsast. Klinker suunatakse klinkri lattu, kus paakumisel saviga mitteühinenud lubi õhu niiskuse toimel kustub. Tootlikus on 1200 – 1800 tonni klinkrit ööpäevas. 9 Klinkri jahvatamine toimub kuulveskis. Tsemendi tardumise reguleerimiseks lisatakse klinkrile jahvatamisel juurde 2-5% looduslikku kipsi. Veskist saadud tsement on väga pe...

Üldehitus - Kutsekool
72 allalaadimist
Ehitusmaterjalid labor 4
5
docx

Ehitusmaterjalid labor 4.

... [%] mass [g] mass [g] 1 328 56 17 Muljumiskindluse mark üle 15-19. Killustiku mark 600. 6. Järeldus Katsetatud killustiku puistetiheduseks tuli 1382 kg/m3, kirjanduslik allika väitel puistetihedus ei ole normitud aga, mida kõrgem puistetihedus, seda tugevam betoon saadakse (1250...1400 kg/m3). [b, lk. 4] Katsetatud killustiku näivtihedus tuli 2608 kg/m3, kirjandusliku allika väitel on näivtihedus 2400...2600 kg/m3 [d, lk 14] Katsetatud killustiku veeimavus on 0,8%, kirjandusliku allika väitel on veeimavus 0,2...4% [e, lk 25] Katsetatud killustiku plaatjate ja nõeljate terade hulk tuli 21%, kirjandusliku allika väitel normeeritakse olenevalt killustiku kvaliteedist - 15...50% nõeljaid terasid kõikide terade hulgast. [b, lk 4] Kat...

Ehitusmaterjalid -
74 allalaadimist
Ehitusmaterjalid
17
doc

Ehitusmaterjalid

...Kui niiskus betoonis säilitada, on kõik korras. Kui tagada ka kivinemiseks soodne positiivne temperatuur, võib betoon oma omadusnäitajaid parandada aastaid. Seega on betooni paigaldusjärgse hoolduse põhimõte äärmiselt lihtne: tagada kivinemiseks soodsad tingimused. 8 Klaasi tooraine, tootmine ja klaasmaterjalid. Klaas on keraamiline materjal, mida kuumutatakse sulamistemperatuurini ja seejärel jahutatakse, takistades samal ajal kristallisatsiooniprotsessi vastavate ainete lisamisega. Pärast jahtumist on klaas tahke amorfne aine. Klaas on homogeenne ja isotroopne aine, milles pole võimalik üksikuid mineraale eraldada. Tal ei ole korrapärast ehitust. Kui klaas kristallub, kaovad klaasile kui materjalile omased omadused. Klaas ei tähista mitte ainult materjali – ta on oleku vorm. Looduses esineb analoogia – vulkaanilised...

Hooned - Tallinna Tehnikakõrgkool
77 allalaadimist
Mõningad ehitusmaterjalid
3
rtf

Mõningad ehitusmaterjalid

...va süsihappegaasiga ning muutub kõvaks ja vastupidavaks teisi kivimeid siduvaks kaltsiidiks. Eestisse jõudis see ehitusmaterjal 13. sajandil. * Stukk on kipsist, lubjast ja liivast segatud kiiresti kivistuv pastataoline mass, millest vormitakse või valatakse seina- ja laekaunistusi. * Kipsplaati nimetatakse ka ühe tootjafirma Gyproc järgi küprokiks. Kipsplaat ehk küprok on ehitusmaterjal, mis koosneb kahe paberikihi vahel asuvast kokkupressitud kipsimassist. Tavaliselt on ehtiuses kasutatavate kipsplaatide paksus umbes 12mm ja laius 1,2m, pikkus varieerub 2-3m piires. Eestis toodab kipsplaate Norgips Estonia AS. * Silikatsiit on liivast ja lubjast erimenetlusel valmistatud tsemendivaba ehitusmaterjal, mis on rahvusvaheliselt tuntud kui laprex. Silikaltsiiti saadakse aluseliste ja happeliste ainete ning vee segu aktiveerimise.Seejärel pannakse need desint...

- Kutsekool
46 allalaadimist
Ehitus alused - Renoveerimine
8
doc

Ehitus alused - Renoveerimine

Ehitus alused - Kutsekool
69 allalaadimist
EHITUSJÄÄTMETE KÄITLEMISTEHNOLOOGIAD
21
docx

EHITUSJÄÄTMETE KÄITLEMISTEHNOLOOGIAD

... ja muude ehitusmaterjalide jäätmed ning täitematerjalid ja väljaveetav pinnas, mis tekib ehitamisel ja remontimisel ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata. [3] 1.2. Taaskasutatavad ehitusjäätmed Ehitusjäätmete hulgas on palju materjale, mida saab kasutada ümbertöötlemisel sama toote taaskasutamiseks või kasutada teiste toodete valmistamiseks. Ehitusmaterjalid, mida saab tavaliselt taaskasutada on näiteks järgmised: • käsipuud; • vannid ja selle seadmed; • tellised ja sillutuskivid; • sambad, piilarid, postid; • betoonplokid ja –tooted; • uksed, eriti täispuituksed; • terassi ja prantsuse rõdu komplektid; • elektritarvikud; • puitpõrandad, põranda katted; • klaastahvlid; • vihmaveerennid; • uksehinged; • soojustus; • peegelplaadid; • vinee...

Materjalide ringlus -
19 allalaadimist
Vaheseinad
28
ppt

Vaheseinad

...inad ehitatakse: a) paneelidest (keramsiitbetoonist) b) tükkmaterjalidest ­ tellistest, plaatidest väikeplokkidest  c) puit­ või terassõrestikseintena   1.12.12 Vaheseinad J. Tamm 3 Paneelvaheseinad 1)  keramsiibetoonist ACO õõnespaneelid  Toode Mõõdud (mm) Kaal Õõnsuse Õõnsuste Helipida- Tulepüs. (kg) ? arv vus klass    dB (mm) ACO 6825 68X600X2500 93 35 8 38 EI30 ACO 6830 68X600X3000 100 35 8 38 EI30 ACO 9225 92X600X2500 117 60 6 41 EI60 AC0 9233 9...

Ehituskonstruktsioonid - Tallinna Tehnikakõrgkool
116 allalaadimist
Ehitusealused
5
docx

Ehitusealused

...t ja muudest asjakohastest dokumentidest. Ehitusprojekt peab olema koostatud mahus, mis võimaldab hinnata ehitisele õigusaktides esitatud nõuete täitmist. Ehitusprojekti olemasolu on oluline ka hilisema ekspluatatsiooni ja hoolduse läbiviimise seisukohast. Iga teine isik või organisatsioon saab ehitusprojekti abil ülevaate ehitise tehnilisest lahendusest ja oskab selle põhjal teha hooldus-, remondi- ja renoveerimisplaane, samuti ehitise parendus- ja laiendusplaane (näiteks lisakorrused, lisaukseavad jne). 2.Ehitusluba on luba ehitamise alustamiseks, mille kohalik omavalitsus annab kinnisasja omanikule või isikule, kelle kasuks on seatud võõral maal ehitise omamist võimaldav asjaõigus. Ehitusluba väljastatakse projekti alusel, mis on hajaasutuses koostatud vastavalt projekteerimistingimustele või detailplaneeringu kohustusega alal (sh tiheasustusalal) vastavalt kehtivale detai...

Ehitus alused - Kutsekool
86 allalaadimist
Vahelaed-Katused-Põrandad
2
odt

Vahelaed, Katused, Põrandad

VAHELAED Vahelaed peavad olema tugevad, jäigad, tulekindlad, helikindlad ja ka vajadusel soojakindlad. Vahelagesid liigitatakse 1.Asukoha järgi : • Keldri vahelaed • Korruse vahelaed • Pööningu vahelaed 3.Ehitusviisi järgi : • Monoliitsed vahelaed • Monteeritud vahelaed PÕRANDAD Nõuded : • Tugevad • Kulumiskindlad • Piisavalt jäigad...

Ehitus alused - Kutsekool
73 allalaadimist
Ehitusmaterjalid 2011 referaat
16
doc

Ehitusmaterjalid 2011 referaat

...e plaatide valmistamisel kasutatakse klaaskanga või alumiiniumfooliumiga katmist. Mineraalvilla soojusisolatsioonimaterjalid on kõige rohkem levinud. Mõnede andmete järgi nende materjalide osakaal kogu soojusisolatsiooni materjalide toodetest on ca 80%. Sõltuvalt tooraine liigist mineraalvillad eristatakse järgmiselt: kivivill, klaasvill ja räbuvill KLAASVILL on klaaskiududest isoleermaterjal, mis toodetakse peamiselt klaasijäätmeist, kvartsliivast, soodast ja lubjakivist. Kiud on omavahel seotud sideainega. Kiudude vahel olev seisev õhk annab klaasvillale head isolatsiooniomadused. Üks juhtivateist kõrgekvaliteetse klaasvilla tootja on ISOVER. Nende materjalide põhilisteks komponentideks on klaasipuru, liiv, sooda ja lubjakivi. Klaasiks emulgeeruva toorsegu sulatusprotsess toimub ahjus temperatuuril üle 1400°C. Sulatatud klaas suunatakse tsentrifugaaltrumlisse, kus kl...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
63 allalaadimist
Konspekt
44
doc

Konspekt!

...matsioon on teada pinnasetingimuste kohta, mida tuleb täiendavalt välja selgitada? 7)Millised ettevalmistus ja järeltööde kuludest tuleb lülitada pakkumishinda? 8)Mida ettevõtja peab teadma, et ta ei kahjustaks tellija ja kolmandate isikute vara, mis paikne tööde piirkonnas? 9) Millised hanked korraldab tellija ja millised kõrval kohustused tulenevad nendest töövõitjale? (mõned üldehitusmaterjalid, mööbel ja sisustus) Kõrvalkohustused nt. mahalaadimine, paigaldamine. Lk 4. teine pool 10)Millist sisu oma tähtsamates osades nõutakse töövõtulepingult? Eelarvutamise aluseks olevate dokumentide valmidusaste en. erinev eri projektide vahel. See võetakse arvesse pakkumishinnas algdokumentidest. Põhjustatud hinnana. Hinnalisad=riskid+kasum+hindade kallinemine+käibemaks. Alusdokumendid mõjutavad ka arvutusmeetodi valikut kui on kasutatud täpsed joonised, kasut eelarvestamist ehitustö...

Ehituse maksumusehindamine - Tallinna Tehnikaülikool
245 allalaadimist
Raudbetoon-mördid
13
pdf

Raudbetoon, mördid

...nis on sarrus juba enne väliskoormise rakendamist pinge all (välja venitatud). Sarruse pingestamine vähendab konstruktsioonide deformatsioone ja väldib pragude tekkimist. 8.2. RAUDBETOONI OMADUSED *Raudbetoon koosneb 80-90% ulatuses lihtsatest ja suhteliselt odavatest materjalidest (liiv, killustik, vesi). *Raudbetoon ei põle, ei kõdune ega korrodeeru. Seetõttu on ta võrdlemisi püsiv materjal, ületades oma vanuse poolest puit- ja metallkonstruktsioone. *Raudbetoonist on võimalik valmistada väga erineva kuju ja mõõtmetega konstruktsioone. *Raudbetoonkonstruktsioonid on tugevad, ületades puit- ja kivikonstruktsioonide tugevust. *Raudbetooni puudusteks on tema suur kaal ja suhteline haprus (puidu ja metalliga võrreldes). Monteeritaval raudbetoonil on monoliitse ees järgmised eelised: *ehituskestvus lüheneb betooni kivistumise aja arvelt, *tööde kvaliteet tehases on enama...

Ehitus alused - Kutsekool
109 allalaadimist
Referaat Informaatika
19
docx

Referaat Informaatika

...i), kuid võib sattuda õhu kaudu kopsudesse ja põhjustada seal vähki. 11Looduslikes savides on radooni kiirguseks mõõdetud kõikide teiste ehitusmaterjalidega võrreldes siiski oluliselt väiksem väärtus (5,0 mBq/kg h; võrdluseks: kruus - 64,8, tsement - 57,6, ehitusliiv - 54,0 mBq/kg h). 3.2. Savi kui ehitusmaterjali puudustest • Savi ei ole hästi normeeritav ehitusmaterjal. Materjal, mida nimetatakse saviks, on looduses väga erinevate segudena sauest, peenliivast, liivast ja kividest. Tänu sellele varieeruvad suuresti ka savide käitumisomadused. Neid tuleb igal üksikul juhul hinnata ja vajadusel ainete juurdelisamisega sobivaks kujundada. • Savi maht väheneb kuivamisel. Vee äraauramisel, mis on esmalt vajalik savi töödeldavaks muutmiseks (selle liimivate omaduste aktiveerimiseks), toimub materjali mahu vähenemine ja võimalik pragude teke. Maht võib...

Informaatika -
14 allalaadimist
Fassaad
7
doc

Fassaad

...ne, tuuletõkkeplaadi toime on ka lisasoojustena. Puitkiudplaatides on palju õhku siduvaid poore, mistõttu on plaatide soojustus omadused paremad kui tavalisel puidul. Kasutades ISOPLAAT tuuletõkkeplaate, saavutame tuulttõkestava ja veeauru läbilaskva lisasoojustuse. Läbipuhuvuse vältimiseks tuleb tellisemüüri vuugid väga hoolikalt täita. Soovitatav on panna soojustus papikihtide vahele- väljaspool hall papp. Telliseseinad peavad olema vähemalt 10-cm mineraalvati soojustusega. 38-cm paksuse telliseseina võib teha nii mineraalvati-kui ka termoliittäidisega. Tuuletõkkeplaadid paigaldatakse nii, et plaatide pikematel külgedel asuvad sulundid jääksid horisontaalseks. Vertikaalsed liitekohad peavad aga asetsema karkassi peal. Tuuletõkkeplaatide kinnitamiseks tuleb kasutada distants pukse et distantsliistud ei suruks plaate kokku. Tuuletõkkeplaatide liitekohad peavad jääma tuu...

Füüsika - Keskkool
29 allalaadimist
Materjaliteaduse üldalused 2012 kevad
22
rtf

Materjaliteaduse üldalused 2012 kevad

.... Seetõttu sobib keedunõude ja teiste termilisi lööke taluvate toidunõude valmistamiseks. Klaaskeraamika saamiseks tuleb viia klaasimassi lisandeid, mis tekitavad kristallisatsiooni idusid. 23. Traditsiooniline keraamika. Keraamiliste detailide valmistamine (12.6) Traditsiooniliseks nimetatakse savi baasil valmistatud keraamikat. Savi on keraamiliste materjalide kõige enamkasutatavam lähtematerjal, kuna ta on odav, teda on palju, teda saab kasutada ilma muude lisanditeta ja savi segu veega on väga plastiline ning hästi vormitav. Savi baasil valmistatud keraamika jaguneb laias laastus ehituskeraamikaks ja portselaniks. Ehituskeraamika hulka kuuluvad tellised, kahhelkivid, keraamilised plaadid jne. Portselan on selline keraamika, mis põletamisel muutub valgeks. Portselanist valmistatakse toidu- ja muid nõusid, sanitaartehnikat, elektriisolaatoreid jne. Portselan sisaldab peale savi ...

Materjaliteaduse üldalused -
32 allalaadimist
Tuleohutus
17
doc

Tuleohutus

...nud ja temperatuur langeb, saabub kolmas, s.o jahtumisfaas. Nt eluhoone tulekahjus on süttimisfaasi kestus 10 –15 minutit. Kui aga põlevmaterjal on tolmutaoline või selleks on põlevvedelik, võib süttimisfaasi kestuseks olla vaid mõni sekund. Erinevates faasides ohutuse tagamiseks tähelepanu väärivad tarindid ja tegevus: 1. Faas: väljapääsuteed, pinnakihid, kaitsekatted, mittepõlevad ehitusmaterjalid, suitsu ja soojuse eemaldamine, 2. Faas: tuletõkkesektsioonid, kandvad tarindid, 3. Faas: kandvad tarindid. Standardtulekahju Standardtulekahju on teoreetiline, standardiga ISO 834 määratud põlemise temperatuuri ja aja režiim, mille juures katsetatakse ehitusmaterjale ja -tarindeid tule toime suhtes. Temperatuuri ja aja režiim on määratud valemiga 71: T – T0 = 345 log (8t + 1), (71) milles T - põlemisruumi (katseahju) temperatuur K, T0 - katsekeha algtempe...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
97 allalaadimist
Kunstikultuuri ajalugu
27
doc

Kunstikultuuri ajalugu

...llisest ajastust on küsimus? Mille järgi on see saanud nimetuse? Need on valmistatud vanema kiviaja ehk paleoliitikumi hilisemas järgus. Selle ajastu tähtsaim tööriistamaterjal oli kivi. 3. Teades, et kreeka keeles paleo = vana, meso = keskmine, neos = uus, noor ja lithos = kivi, meenuta, millisteks perioodideks jaguneb kiviaeg. 1) vanem kiviaeg ehk paleoliitikum a) vanem ehk alam-paleoliitikum b) keskmine paleoliitikum c) noorem ehk ülem-paleoliitikum 2) Mesoliitikum 3) Noorem kiviaeg ehk neoliitikum 4.Kus leiduvad Euroopa kuulsaimad koopamaalingud? Prantsusmaal Lacaux’s ja Põhja-Hispaanias Altmira’s 5.Milliseid uskumusi peetakse koopamaalide ja kaljujoonistuste loomise põhjuseks? Ilmselt oli kujutistel maagiline tähendus ja nende abil püüti kindlustada saagiõnne ning lisada loomade arvukust. 6.Milliseid vahendeid ja värve kasutati kaljujooniste teg...

Kunstiajalugu - Keskkool
150 allalaadimist
Silikaattellistest müüritis
17
docx

Silikaattellistest müüritis

... NIMI SILIKAATTELLISTEST MÜÜRITIS Referaat Õppejõud: NIMI Tallinn 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS Silikaattellis on tellis, mis on valmistatud lubja ja liiva segu kokkupressimisel ja sellele järgneva kuumutamisel autoklaavis, veeaurus, nii et moodustub hüdrosilikaatidest side- ainel põhinev tehiskivi. Tehnoloogia pärineb 1880. aastatest, Eestis valmistatakse silikaattelliseid 1910. aastast. Silikaattellise tavamõõtmed on 88x120x250 mm. Müüritis on ettenähtud seotisega ja mördiga kokku liidetud müürikivide ühendus. Antud referaadis on müürikiviks silikaattellis. Seotis on silikaattelliste asetus müüris, mis kindlustab müüri töötamise ühtse tervikuna. Silikaattellistest müüritiseks võib olla elamu välisseinad, korstnapitsid (välisvooder), aiapostid j...

Ajalugu -
21 allalaadimist
Ehitiste renoveerimine
0
doc

Ehitiste renoveerimine

...erjali elestoplastse töö arvestamine. Geomeetriliste ja füüsikaliste mittelineaarsuste arvestamine. Tegelike pingete ja kandevõime määramine konstruktsiooni katsetamisel mittepurustavate meetoditega. Ehitiste ja konstruktsioonide tehnilise seisundi uurimise üldised meetodid Uurija peab kindlaks tegema objekti vanuse, varem toimunud renoveerimised, ümberehitused, laiendused, kasutatud ehitusmaterjalid, ehitusdetailide avatus, koormuse liik ja suurus, juurdepääsetavus, ohud, materjalide konstruktsioonide kahjustused ja põhjused. Olukorra uurimine sisaldab: 1 faas: täielikku visuaalset vaatlust, mis on dokumenteeritud piltide ja plaanidega. 2 faas: uurimistulemused objektil lihtsate mõõtmistega. 3 faas: uurimused laboris pisteliste proovide alusel. 4 faas: koostatakse renoveerimise projekt ja eelarve. Hoonete ja ehitiste seisundi uuring. Uurimisseadmed. Materjalide ...

Ehitiste renoveerimine - Tallinna Tehnikaülikool
185 allalaadimist
Vana- Kreeka ja Vana- Rooma ehituskunst-sarnasused ja eripärad stilistiliselt ja ehitustehniliselt
3
doc

Vana- Kreeka ja Vana- Rooma ehituskunst: sarnasused ja eripärad stilistiliselt ja ehitustehniliselt.

VANA- KREEKA JA VANA- ROOMA EHITUSKUNST: SARNASUSED JA ERIPÄRAD STILISTILISELT JA EHITUSTEHNILISELT. Vana Kreeka varaseimal perioodil jälgiti egeuse ning eriti mükeene ehituskunsti traditsioone. Kreeka ehituskunsti süsteem ja stiilid arenesid siiski peamiselt välja arhaika perioodil (7.- 6. saj. eKr). Kreeka ehituskunst on tugevalt konstruktsiooni keskne ning tähtis on välisarhitektuur. Rooma arhitektuur on suuresti üle võetud kreeklastelt, mida kasutati ainult dekoratiivselt. On kreeklaste kui...

Ajalugu - Keskkool
53 allalaadimist
Hoonete konstruktsioonid exami abimees 3
22
doc

Hoonete konstruktsioonid exami abimees 3

...iustest punnitud põrandalaudadest, kas vahetult puittaladele või 4-7[mm] pakustele laagidele. Pinnasele ehitatud põrandate alla tuleb ette näha tuulutusavad. Pinnasele ehitatud puitplaatkattega põrandaid ehitatakse samamoodi nagu puitpõrandaid. Põrandalauad asetatakse laagidele, mis omakorda toetuvad betoonplaadile, vahele pannakse soenduseks mineraalvill või mõni muu soojusisolatsioonmaterjal, betoon toetub pinnasesse tambitud killustikule, millele on asetatud pinnasevee isolatsioon. 56.Mis on iseloomulik müüriseotsistele telliskiviseinas ja looduskiviseinas? Kivide paigutust või telliste ladumise skeemi nimetatakse seotiseks. Enamlevinud on plokkseotis ja mitmekihiline seotis normaaltingimustes. Plokkseotises vahelduvad põiki ja pikkiread ning jälgitakse et naaberridade püstvuugid ei langeks kokku. Mitmekihilises seotises langevad 3 või 5 järgneva kivirea pikkipüstvuugu...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
286 allalaadimist
PKHK Müüritööd I konspekt
10
doc

PKHK Müüritööd I konspekt

... Täistellis e. umbtellis ? Auktellis ? Profiiltellis ? Murdtellis ? Õnartellis ? Soontellis ? Moodultellis Enamlevinud Tellised Normaaltelllis NT 65*120*250 Moodul silikaattellis 88*120*250 Moodul kärgtellis 65*80*250 Ahjutellis 50*100*200 Tellise Valmistamise Liigid ? Põletatud tellis-Vamistatakse selleks otstarbeks sovivast savist. Põletatakse ahjus umbes 1000ºC juures. Kasutatakse kvaliteetset savi vanusega umbes 5 miljonit aastat. ? Tulekindlad tellised-Valmistatakse salleks sobivast savist. Põletatakse kasutustemperatuuris kõrgemal temperatuuril. Enne vorvimis etappi lisatakse omadusi parandavaid täiteaineid. ? Happekindlad tellised-valmistatakse vastavast savist. Põletatakse nii kõrgel temparatuuril, et tooraine paakub klaasitaolisek...

Müüritööd - Kutsekool
162 allalaadimist
Materjaliteaduse üldaluste eksam
11
docx

Materjaliteaduse üldaluste eksam

... ühtlane jahtumine, külma õhu joas. Raskesti purunev.; 3) klaaskeraamika- kriatalliseerunud klaas. Väike ruumipaisumistegur, suurem soojuvusjuhtivus, mehaaniliselt tugev. Nt keedunõud 12.Traditsiooniline keraamika. Keraamiliste detailide valmistamine. Traditsioonilisteks nimetatakse sivu baasil valmistatud keraamikat. Savi on keraamiliste materjalide kõige enamkasutatavam lähtematerjal, kuna on odav, on palju, saab kasutada ilma muuda lisanditeta ja savi segu veega on väga plastiline ning hästi vormitav. Savi baasil valmistatud keraaamika jaguneb laias laastus ehituskeraamikaks ja portselaniks. Ehituskeraamika hulka kuuluvad tellised, kahhelkivid, keraamilised plaadid. Portselan muutub põletamisel valgeks, sellest valmistatakse toidu- ja muid nõusid jne. Portselan sisaldab peale savi veel komponente, mis mõjutavad detaili omadusi. Savi on alumosilikaadid .Savi põhik...

Materjaliteaduse üldalused - Tallinna Tehnikaülikool
71 allalaadimist
Kivimid
8
doc

Kivimid

Fibo kergplokk ? on tugev, vaatamata kergusele ? on hea tulepüsivusega ja külmakindel ? on hea soojustusvõimega ? olles hingav seinamaterjal, on samas ka hea heli neelamis/isoleerimisvõimega ? on hõlpsalt töödeldav, olles suurepärane aluspind krohvimiseks. ? ei sisalda kahjulikke ühendeid ega gaase ? ei karda niiskust ega kemikaale ? ei hallita ega mädane ? Kergplokke kasutatakse ehitamiseks nii peal- kui allpool maapinda ? Plokkide mõõtmed (mm) Kuivkaal (kg) Laius Kõrgus Pikkus Fibo 3 (3 MPa) Fibo 5 (5 MPa) 100 185 490 6 ...

Müüritööd - Kutsekool
29 allalaadimist
Keemia ja materjaliõpetuse Eksami kordamisküsimuste vastused
15
doc

Keemia ja materjaliõpetuse Eksami kordamisküsimuste vastused

...uktuur säilib peale keemilist töötlemist); sünteetilised e tehis (naftast, maagaasist, kivisöest). looduslikud ja tehispolümeerid. 121. Polümeeride ehitus: Polümeeride molekulid moodustavad keemiliselt aktiivsetest monomeeridest ahela (CH2 - CH - CH = CH2)n või ruumilise radikaalide paigutusega struktuuri. 122. Polüeteen: läbipaistmatu või poolläbipaistev termoplastiline helehall materjal, kasutades rasvase pinnaga, mis koosneb ainult vaigust; sulamistemp. on saamisviisist olenevalt 105…130oC; heade dielektriliste omadustega; happe ja leelisekindel; laguneb kloori ja fluori mõjul; elektrilised omadused võrdsed polüstürooliga; niiskuskindel ja gaasitihe; painduv; töödeldav: survevalu, kuumpressimise ja (juhtmete isolatsioonikiht, isoleervoolikud, torud jms.); Keevitatav; päikesevalgus kiirendab vananemisprotsessi. Liigitus: HDPE - lineaarne polümeer; LDPE - ulat...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
345 allalaadimist
Plaatimine läbi ajaloo
17
doc

Plaatimine läbi ajaloo

...adi mõõtmeid arvestades. Kõige parem, kui sul on täpsete mõõtude plaatimisjoonised, kus on näha ka plaatide paigutused. Mõistlik on alati veidi rohkem plaate võtta, et oleks väike varu näiteks hilisemateks parandustöödeks. Telli plaadid varakult: kuigi ehituskauplustes on valik suur, on sageli nii, et just sinule sobilik plaat tuleb tellida ja pead arvestama pikema ooteajaga (u. 1-2 kuud). Plaatimissegud: soovitav on kasutada ühe tootja tooteid ehk nii aluskrunt pinnaga parema nakke saavutamiseks, hürdoisolatsioonisegu, plaatimissegu ja vuugisegu oleks ühe firma toodang. Sellisel juhul on toodete kokkusobivus testitud ja eeldused kvaliteetse tulemuse saamiseks oluliselt paremad. Silikoonid: niisketes ruumides peaks kindlasti valima silikooni, mis sisaldab hallitusvastast komponenti. Vuugikaitse: soovitav on peale vuukimist katta pind ka vuugikaitsevahendiga, et muut...

Plaatimine - Kutsekool
27 allalaadimist
Keraamika
7
pdf

Keraamika

...rgi klassidesse I kuni IV. Lähtutakse veeimavusest kaaluprotsentides (alla 0,5…üle 7). EHITUSKERAAMIKA EHITUSKERAAMIKA KERAAMILISED PLAADID KERGKRUUS Keraamiliste plaatide Kergkruus on sõmer klassifikatsioon materjal, mis libisemiskindluse järgi saadakse savi – kommerts- ja paisumisel tööstuspinnad kõrgtemperatuursel põletusel pöördahjus. EHITUSKERAAMIKA EHITUSKERAAMIKA KERAAMILISED PLAAD...

- Kutsekool
39 allalaadimist
Ehitus
6
doc

Ehitus

...e taluelamute täiendav soojustamine. Odavaim soojustus laele on saepuru, u 30 cm. Järgmiseks tuleks soojustada seinad väljast poolt. Lisaks tuleb panna tuuletõke. Soojustus peab paiknema aurutiheda kandetarindi suhtes jahedama keskkonna pool. Soojustus paigutatakse reeglina seina kandvast kihist väljapoole, sel juhul paikneb seina kandev kiht pidevalt ühtlastes toatem-le lähedastes tingimustes. Sõrestik seintes paigutatakse soojustus sõrestikpostide vahele, mineraalvillast soojustuse min paksus on 15 cm. Soojustuskiht peab olema pidev, seda ei tohi läbida mingid suurema soojajuhtivusega detailid. Varem ehitati tellisseinu, milles vertikaalsete tellismüürikihtide vahele oli paigutatud soojustus. 5. Aurutõkke ja tuuletõkke otstarve piirdekonstruktsioonides. Aurutõke peab paiknema soojustuse suhtes soojema keskkonna pool. Aurutihedad materjalid:...

Ehitusõpetus - Eesti Maaülikool
139 allalaadimist
Seletuskiri projekti juurde
7
doc

Seletuskiri projekti juurde

... mugavalt ja kiiresti rentida vajalikku spordivarustust. Sportijatel on võimalik kasutada ja rentida avaraid saunakomplekse koos WC ning pesu –ja riietusruumiga. Tehnilise ruumi planeerimisel on peetud silmas seda, et sissepääsu võimalus on ainult keskuse personalil ning ruum on piiratud tuletõkkesektsiooniga. 2.2 Arhitektuursed põhilahendused 2.2.1 Välispindade põhilised ehitusmaterjalid, viimistlus Hoone toetub keramsiitplokkidest vundamendile, mille maapealne osa on kaetud sileda betoonvaluga. Välistrepi moodustavad sile betoonvalu ning sellel asetsevad mustjashallist pesubetoonist astmeplaadid. Hoone välisseinad on laotud valgest silikaattellisest, seotud puhta vuugiga. Katuse, korstna ja akende ääreplekid on toonimata plekist. Katusekattematerjalina on kasutatud roostevabast terasest sileplekki. Korsten on laotud puhta vuugiga valgetest silikaattellistest. K...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
199 allalaadimist
Kontrolltöö kordamisküsimused
9
doc

Kontrolltöö kordamisküsimused

...ke – peab paiknema soojustuse suhtes soojema keskkonna pool, siis ei teki kondenseerumist. Kui veeaur teel väljapoole kohtab takistust aurupidava kihi näol, siis ei pääse ta sellest läbi. Soojustusest väljaspool paikneva tõkke korral veeaur aga kondenseerub ja niiskus sadestub konstruktsioonidesse, mille tulemusena väheneb soojapidavus ja puitkonstruktsioonid hakkavad mädanema. Tuuletõke - teeb seinad tuulekindlaks ja see tuleb asetada alati väljas poole soojustust, soojustuse peale 6. Sauna leiliruumi seinte ja lae konstruktsioon Kui saun paikneb elumajas, siis tuleb kõrval ruume niiskuse eest kaitsta. Ka tuleb teha saunale 2 lage, mille vahe on tuulutatav välisõhuga. Mõlemad laed on soojustatud ja varustatud aurutõkkega, alumise lae soojustus ka tuuletõkkega. Välisseina ja sauna seina vahele jäetakse õhkvahe, mis on samuti tuulutatav välisõhuga, juhul kui välissein on...

Ehitusõpetus - Eesti Maaülikool
117 allalaadimist
Vahtpolüstüreentooted
8
docx

Vahtpolüstüreentooted

... 39 1,51 148,0 149 25,86 9B 50,8 50,7 25,76 38,5 1,49 146,6 kesk –147,4 kPa Sinise EPS plaadi soojaerijuhtivuse määramine kaudse meetodiga (valem 6) ? – 0,03405218 6. Kasutatud valemid [1] – materjali tihedus, [] m – katsekeha mass õhus, [g] Vbr – katsekeha maht, [cm3] [2] – materjali veeimavus, [%] m28 – proovikeha mass veega immutatult, [g] m – proovikeha mass kuivatatult, [g] Vbr – katsekeha ruumala, [cm3] [3] Rp – katsekeha paindetugevus, [kgf/cm2] F – purustav jõud, [kgf] l – tugiava, [cm] h – katsekeha paksus, [cm] b – katsekeha laius, [cm] 1 kgf/cm2 = 98,0665 kPa [4] – katsekeha koormustaluvus, [kg...

Ehitusmaterjalid -
18 allalaadimist
Ehitusmaterjalide praks nr 6
5
docx

Ehitusmaterjalide praks nr 6

1. Tiheduse määramine Katsetuseks võetakse 6 kuiva proovikeha. Proovikeha mass määratakse veaga mitte üle 5 g ja mõõtmed veaga alla 1 mm. Iga proovikeha mõõde arvutatakse kui aritmeetiline keskmine kolmest mõõtmistulemusest - kaks mööda paralleelservi ja kolmas nende keskelt. Õõnestelliste puhul arvutatakse maht koos tühikutega. Tulemus esitatakse kg/m³. Tabel nr 1 - Tiheduse määramin e Mõõtmed Mass Ruumala [mm] [g] [cm3] Tihedus [kg/m3] Prk nr pikkus laius kõrgus a b h m V ? 248 119 87,5 1 248 119 ...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
Keemia riigieksamiks kordavad mõisted
3
doc

Keemia riigieksamiks kordavad mõisted

...m 9) molekul – molekulaarse aine väikseim osake, mis koosneb kovalentsete sidemetega seotud aatomitest 10) aatommass – aatomi mass massiühikutes 11) mool – ainehulk. Füüsikaline suurus, mis iseloomustab aine kogust osakeste arvu järgi. 12) molaarmass – ühe mooli aineosakeste mass grammides 13) Avogadro arv – ühes moolis aines sisalduv aineosakeste arv 14) gaasi molaarruumala - 15) Keemiline side – aatomite või ioonide vaheline vastastikmõju 16) Kovalentne – aatomite vaheline keemiline side, mis tekib ühiste elektronpaaride moodustumisel 17) Iooniline – keemiline side vastasmärgiliste laengute ioonide vahel. 18) Metalliline – keemiline side metallised, mis tekib metalli aatomite vahel ühiseks muutunud väliskihi elektronide abil 19) Vesinikside – elektronegatiivse elemendi aatomi ja polaarse sidemega seotud Haatomi vaheline täiendav keemiline side. Nõrgem koval...

Keemia - Keskkool
16 allalaadimist
Materjalid
86
pdf

Materjalid

...vale plast- sele deformatsioonile. Pikenemine Löökpaindeteim 0,2% Katsetamine löökpaindele on materjali sitkus- näitajate määramise põhiline meetod. Sele 1.3. Tõmbediagrammid. a – plastne materjal, Katsetamine löökpaindele võimaldab otsus- b - habras materjal tada selle üle, kas materjalil on kalduvus haprale purunemisele. Katsetamine löökpaindele seisneb keskelt soonitud ja mõlemast otsast toetatud teimiku purustamises löökpendliga, määrates töö, mis kulub teimiku purustamiseks. Löögitugevuse (löögisitkuse) näitajaks on purustamiseks kulunud töö džaulides (J). Vastavalt standardile EVS 10045-1 (Metall- materjalid. Löökpaindeteim Char...

- Kutsekool
152 allalaadimist
T e a t a   v e a s t