Sõnu seletav sõnaraamat

Logiraamat on ainuke ametlik dokument, mis katkematult peegeldab laeva ja tema meeskonna igapäevast tegevust, samuti selle tegevusega kaasnevaid asjaolusid ning olukordi, on laeva logiraamat.
Lubisideained - eelised, puudused, kasutuskohad Lubja kasutamine • Müürimördid- efektiivsem lubimördist antud juhul on segamört • Krohvimördid segus kipsiga • Kuivsegud • Lubi-liiv tooted (silikaatkivid, silikaatbetoonid, silikaltsiit) • Segasideained koostisosadena esinevad räbud ja putsolaanid • Lubivärvid • Lubi kui lisand teiste sideainete valmistamisel või nendest saadud toodete omaduste muutmiseks • Kasutamine teistes tootmisharudes (paberi-, tekstiili-, puidu jne.)
Lepingu hind – lepinguga tuleks fikseerida, et lepingu hind on töövõtjale siduv ja lõplik ning selle suurus ei kuulu muutmisele tulenevalt tööde või materjalide hilisemast kallinemisest, hinna või töömahu valearvestamisest jne, juhul kui lepinguga ei ole sätestatud teisiti.

Lwd – Light Weight Deflectometer; FWD – Falling Weight Deflectometer; HWD – Heavy Weight Deflectometer LWD- light weight deflectometer, mõõdab deformatsiooni(inspector ja loadman), kaalupomm 5kg-20kg; FWD-5t kaalupommiga järelhaagis; HWD- 20 t kaalupomm, kasutatakse lennujaamades. Mis on pinnase optimaalne niiskus ja kuidas seda määratakse - veesisaldus standardsel Proctorteimil. Proctorteim on pinnase tihendamise metoodika, mis seisneb 152mm nõus
Linkrust on paberile pressitud sideaine, täitematerjali, pigmendi ja plastifikaatori segu Dermatiin erineb linkrustist selle poolest, et paberi asemel on ta riidele pressitud PVC kiled on tavaliselt ilma aluskihita, väga erineva värvi ja mustriga ning neid saab kasutada märgades ruumides Katusekattematerjalid Katusekattematerjalid on sünteetilised rullmaterjalid paksusega 1-2 mm. Katusele liimitakse või paigaldatakse plast-tüüblitega läbi soojustuse.
Logiraamatu sissekannetel on hindamatu tähtsus, sest nende järgi tuvastatakse sündmuste käik ja määratakse poolte vastutus ja süü. Sellest tuleneb vajadus teha sissekandeid täpselt, äärmise objektiivsusega, lakooniliselt täielikult ja selgelt.

Liimpuitkonstruktsioonid on leidnud üha enam ja enam laialdast kasutust eramuehituses: • Vahelae talad • Tugipostid • Sillused • Katusekonstruktsoonides ematalade ja põhikandjate näol • Sarikad • Varikatuste konstruktsoonielementides • Terassi ja rõdukonstruktsoonid Esindused ja keskused: • Müügisalongid • Kaubanduskeskused • Ärikeskused • Ujulad • Võimlad • Autommüügi salongid Suured ehitised: • Tootmishooned
Laiemana – 1. Väikese raadiusega plaanikõvera korral 2. Vasak pöördeks, tuleb teha eraldi rada 3. Tõusul 4. Mahasõidu kohtades Miks on vaja väikese plaanikõveriku raadiuse korral kavandada sõidutee laiend ja kummale poole? Kuna liikudes plaanikõverikul kulgevad auto tagarattad väiksema raadiusega kõverikku mööda kui pööratavad esirattad, mille tõttu on auto poolt hõlmatav ala laiem auto tegelikust laiusest.
Lihtliikumine - . Liitliikumine - . 32) Parim sõelumismeetod a) kombineeritud 33) Betoonisegistid segamisviisi järgi a) vabalangemisega b) sundsegamisega 34) Betoonisegu transport ehplatsil kõige efektiivsem a) bet. Pumpadega 35) Millist masinat nim. Käsimasinaks? Masin, tööorganite põhiliikumine sooritatakse mootori abil, kõik abiliikumised käsitsi ja mille raskus kas täielikult või osaliselt langeb töölise kättele.

Laagide vahe ON TÄIDETUD SOOJUSISOLATSIOONIMATERJALIGA LAAGIDE VAHE SÕLTUB PEALE PAIGALDATAVA MATERJALI JÄIKUSEST LAAGIDELE PAIGALDATAKSE: SULUNDLAUD EHK PUNNLAUD EHITUSPLAAT (LAAST-, KIPS- VÕI VINEER) ALUSPÕRANDA OMADUSED
Luugiseadmeks nimetatakse detailide, mehhanismide ja vahendite kompleksi, mis tagab laeva lastiruumide laadluukide veetiheda sulgemise merel olemise ajaks ja võimaldab neid kiiresti avada ning sulgeda lastitööde käigus sadamas Vahel loetakse luugiseadet ka lastiseadme osaks, eriti horisontaalse lastitöötlusega laevadel Luugiseade tagab laeva kohaliku tugevuse ettenähtud töötingimustes, kannab tekilasti raskust.
Lühiajalise plastsusega on kõik ehitussegud (savi, mört, pahtelsegu jne). Kuivamise või kivistumise järel nad kaotavad oma plastsuse. Püsiva plastsusega on mitmed metallid (vask, alumiinium jne). Haprus on materjali omadus puruneda järsku ilma nimetamisväärsete eelnevate deformatsioonideta. Haprad on materjalid, millede tõmbetugevus on tunduvalt väiksem nende survetugevusest (enamik kivimaterjale, malm jne).

Leek - suitsutorukatlad Kiviõli (toodud raamatus Katelseadmed) – 1960ndad, täidetud üleni veega, vee nivoo ei tohi langeda alla kriitilise piiri (torusid ei ole), muidu plahvatab, lendab minema või sulab ära, ohtlik tüüp, võimsuse kohta 3 korda suurem võrreldes tänapäevastega, soojusülekandetegurid väiksed, sest suitsu imejad puuduvad (töötab loomuliku tõmbe peal). KT- 500, KB-300
Lisatakse 2 - 3 tilka vaiku aplikaatorisse (vaigu kogus sõltub vigastuse ulatusest) • Oodatakse, kuni vaik on voolanud üle kummithendi • Pingutatakse aplikaator; õige surve siis, kui vigastus muutub läbipaistvaks seestpoolt väljapoole • 10 minuti möödudes vabastatakse aplikaator pingest • NB! Vaik tuleb kohe peale kasutamist komplekti tagasi asetada, kuna see on UV tundlik.
Liiklus - , TEE-06-08/ parkimiskorralduse ja 266,2 Kataloog 6 tk 1,2 7,2 320,00 312,00 4 166,40 632,00 hoiatus 8 998810 38 1851 märgid/paigaldus Parkimiskohtade 10,3 TEE-06-09 30 jm 2,60 387,00 24,73 12,90 39 1852 mahamärkimine 0 Jalgrattastatiiv 8- 193,0 MIT-03-24 1 tk 2,0 2,0 2 500,00 520,00 3 020,00 3 020,00 40 1853 kohaline 1 ALUSED JA 2 VUNDAMENDID Röstvärgid ja 21 taldmikud

Levinuimateks on mehhaanilised sorteerimise seadmed e sõelad, mida kasut ehituslike ja teedeehituslike segude inertsete täitematerjalide sorteerimiseks vajaliku terasuurusega klassidesse fraktsioonidesse. Sõelumine toimub kolmel eesmärgil: 1. Eelsõelumine- toimub enne purustusprotsessi 2. Vahesõelumine – toimub mitmestaadiumilises purustusprotsessis peale igat purustusstaadiumi 3.
Lihkekindlus on tagatud kui H< S + Ep , kus H - talla tasapinnas mõjuv arvutuskoormuse komponent, sh pinnase aktiivsurve Ep – vundamendi külgpinnale mõjuv lihet takistav passiivsurve S - pinnase vastupanu lihkele; dreenitud tingimustes S = V tanδ ja dreenimata pinnastel S = A´cu V - tallaga risti mõjuv koormus δ - seina ja pinnase vaheline hõõrdenurk (monol rb δ = ϕ; mont.
Lint - ja plaatvundamentide valamisel kasutatavat kiudbetooni nimetatakse ARMIX™betooniks. Kui klassikalise armeeringu puhul paigutatakse armatuur üldjuhul konstruktsiooni teatud kindlasse kohta (tõmbetsooni), siis kiudbetooni puhul on kogu konstruktsioon ühtlaselt armeeritud, välistades valesti projekteeritud või paigaldatud armatuurist tingitud riske.

Levinumad keevisõmblused on põkkliide, vastak-põkkliide, ristliide ja nurkliide Võrreldes neetimisega on keevitamisel hulk eeliseid: • liite tugevus staatilisel koormamisel võib olla võrdne või isegi suurem terve lehe tugevusest (neetide puhul nõrgestavad lehte neediaugud), • Kere konstruktsioon lihtsustub, kuna pole vaja ülekatteid, ühendusnurgikuid, lappe.
Looduskivi soojajuhtivus - halb, kuid soojamahtuvus on hea, sauna kerised jne. Väliskeskkonna mõju kivimitele • Välisjõud • Niiskus, vesi • Õhk, gaasid, reostus • Temperatuur • Loomad taimed, mikrokliima Keskkonna mõju kivimitele: • Niiskus otseselt ei kahjusta kivimeid, vaid langeb nende tugevusnäitajate arvele, ehk kivi on niiskes keskkonnas hapram.
Less rework on site due to increased accuracy during fabrication and erection; • 3D erection sequencing illustrations; • Accurate crane reach drawings and rigging information; • Fewer RFIs, faster project deliver, cost savings; • Faster shop drawing review; • Powerful visualization capabilities of BIM software help to convey design ideas.

Liivas on pdhiline mis silikaatnekomponentSiO2 90%, pealeselleRzQ- 3,5%,AlzO: -2,6V,,F2O3 ja CaO jrc. 1,3o/o Liiva kasutusah ehitusesja ehitustdtutNca Mdrtide valmistamiseks; betooni,Eudbetoonija asfaltbetooniAit€ks; silikaattoodete valmistamiseks; puiste-ja tiiitematedalinateedeehituses; lisandinalsemendi-,keraamika- o ja klaasitditstuses.
Lihttasuvusaeg on arvutatud vastava energiatõhususpaketi riigipoolse investeeringule antava lisatoetusega: E: 15%, D: 25%, C: 35%. Ehitushinna vajalik odavnemine, vajalik lisainvesteering (€/m2) lisatoetusena või lisatoetuse % investeeringust, et energiatõhususe parandamine muutuks tasuvaks 20-aastase jooksul, on arvutatud, arvestades esialgset
Lahjendajad on lisandid, mis võimaldavad muuta rasvaseid, kõrge saviaine sisaldusega savised . Väljapõlevad lisandid on toorsegusse ettevalmistusprotsessis segatud, hästi homogeniseeritud madalakaloorsed kütused nagu põlevkivi, saepuru jms. Võimaldavad toota madalama tihedusega tooteid, kuna nad põletusprotsessis välja põlevad.

Linoleum on nii koju kui ühiskondlikesse ruumidesse sobiv kulumiskindel põrandakate, mis põhineb 100% looduslikult toorainel: sideaineks linaseemneõli segantuna loodusliku vaiguga, täiteaineks puidutolm, lubjakivipulber ja korgipuru. Looduslikkus,kena kujundus ja suur värvivalik on teinud linoleumist taas soositud kattematerjali.
Liitplastmassi puhul on polümeer sideaineks ja suure osa moodustab mingi täiteaine (40...80 %). Täiteaine võib olla pulbrikujuline (talk, puidujahu, grafiit, kriit jne), kiuline (tsellulooskiud, klaaskiud jne) või kihiline (paber, riie, klaaskiudriie jne). Täiteaine muudab plastmassi enamasti odavamaks ja parandab tema mehaanilisi omadusi.
Liivaga ehk ehitusliivaga. Liiva terastikulise koostise määramise põhjal võib öelda,et kõige rohkem oli materjalis teri suuruses 0,5 – 0,125 mm. Ehitusliiva savi ja tolmusisaldus ei pea ületama 10%. Osakeste läbimõõduga >0,125 mm osakaal antud katses tuli 0,15 %, mis on alla 10%, seega on antud liiv ehitamiseks kõlblik.

Logiraamatu pidamine on kohustuslik kõigile Eesti Vabariigi lipu all sõitvatele laevadele vastavalt Eesti kaubandusliku meresõidu koodeksile.
Lõug - , koonus- ja valtspurustite töötamise võimalikkuse tingimus Kõikide eelnimetatud purustite töötamise eeltingimuseks on purustatava materjali ja terase, kuna purustite tööorganid on valmistatud terasest, vahelise hõõrdeteguri = hõõrdenurga ja purustite tööpindade vahelise haardenurga omavaheline seos.
Lisaks kredex - ile osalesid uurimistöö juhtrühmas veel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ning energeetikaosakonna esindajad: Sihtasutus KredEx: Mirja Adler, Kalle Kuusk (KENA), Mikk Maivel (KENA); Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: Margus Sarmet, Pille Arjakas, Annika Tamm.

Lubjakivi - pae murdmine ja purustamine paekarjääris; killustik, ehituskivi; nt. lubja tootmine- sideaine; betooni tootmine- täitematerjal; ehituskivina kasutamine- silikaattelliskivi sisaldab kustutamata lupja LIIV JA KRUUS- kaevandamine liiva- ja kruusakarjääris; nt betooni tootmine- liiv peentäitematerjal
Lühiajalise plastsusega on kõik ehitussegud (savi, mört, pahtelsegu jne).Püsiva plastsusega on mitmed metallid (vask, alumiinium jne). Haprus on materjali omadus puruneda järsku ilma nimetamisväärsete eelnevate deformatsioonideta. Haprad on materjalid, millede tõmbetugevus on tunduvalt väiksem nende survetugevusest.
Laineplaadid on valmistatud mittesüttivast materjalist ning kuuluvad liigituselt mittepõlevate materjalide hulka (klass K1 vastavalt EV ST 620-9). Asbestivabade kiudtsement-laineplaatide valmistamiseks kasutatakse tsementi, vett, täiteainet (opooka või lubajakivijahu) ning armeerivat naturaalset kiudainet.

Lamell - liimpuit 0,80 Tugevusklass 1 2 3 1 2 3 Alaline koormus 0,60 0,60 0,50 0,60 0,60 0,50 Pikaajaline koormus 0,70 0,70 0,55 0,70 0,70 0,55 Keskmise kestusega koormus 0,80 0,80 0,65 0,80 0,80 0,65 Lühiajaline koormus 0,90 0,90 0,70 0,90 0,90 0,70 Hetkeline koormus 1,10 1,10 0,90 1,10 1,10 0,90
Lehtklaas on   sulatusvannist   vertikaalselt   või   horisontaalselt   väljatõmmatava   sula   klaasimassi  valtside vahel jahutamisega saadav klaaslehe valmistamine, mis lõigatakse lehtedeks. Klaaslehe  paksust reguleeritakse valtside vahe või ka tõmbemasina kiirusega.
Liivast on saanud liivakivi). Keemilised setted on tekkinud nendest mineraalidest ja sooladest, mis on vees lahustunud ja hiljem uuesti lahusest välja kristalliseerunud. Orgaanilised setted on tekkinud mitmesuguste elusorganismide jäänuste (skeletid ja kestad) sadenemisel veekogude põhja.

Läbipaine - konstruktsiooni deformatsioon tuleneb koormuste mõjust ning niiskusest ning see peab jääma sobivatesse piiridesse, mis arvesatavad võimalike katte materjalide, lagede, põrandate, vaheseinte purunemist ning funktsionaalseid vajadusi ja kõikvõimalike nõudeid välimusele.
Lubi on   savi   ja   kipsi   kõrval   üks   vanimaid   ehituses  kasutatavaid   sideaineid,   mille  põletamine algas juba  5. saj. e.Kr. Eestisse jõudis lubja  tarvitamise ja põletamise  oskus 13. saj. saksa ja skandinaavia ehitusmeistrite kaudu.
Looduslikud põrandakatted on arusaadavalt kõige vanemad põrandakatete tüübid, mis vaatamata uutele kattetüüpidele, on jäänud ja jäävad kasutusse kui kõige sobivamad meie elukeskkonda. Suurimaks väärtuseks võiks nimetada neist õhkuvat soojust, mida on tunda nii füüsiliselt kui vaimselt.

Liimühendus – töötab nihkele, kasutatakse laudade omavaheliseks ühendamiseks igas suunas konstruktsioonielemendi moodustamiseks (liimpuit). Määratletud on liimitavate lamellide paksus, liim, liimvuugi paksus, pindade niiskus ja puhtus, surve liimimisel, liimitavate pindade suurus.
Lk 423 - 425 Tornil on soklikorrus, sellele toetuval peakorrusel on nõgusad sfäärilised seinapinnad, laialt faasitud nurgad ja pikad ümarkaarsed luukavad, ahenevat ülakorrust ümbritsevad voluuttoed ja kroonib vertikaalselt rühutatud valelaternaga teravatipuline kuppelkiiver.
Lantanoodid on haruldased muldmetallid, mida kasutatakse klaasitööstuses erineva värvusega klaaside tootmiseks: tseeriumiga ( Ce ) valmistatakse õrnkollast, neodüüniga ( Nd ) violetset kuni punast, praseodüümiga ( Pr ) rohelist jne. Lantanoodid on vajalikud ka värvitelerites.

Lateksvärvidel on sideaineks väikeste piisakeste kujul vees dispergeeritud e hajutatud polümeer (nt polüvinüülatsetaat e PVA, akrülaat, eelnimetatute baasil moodustatud kopolümeer jne). Kui vesi aurustub lähenevad need üksteisele ja moodustavad kelme, mis vees enam ei lahustu.
Ligikaudsed töömahud on sarnased nendega, mida eelarvestaja tavaliselt kasutab eelarve koostamisel, välja arvatud juhul, kui konstruktiivelemendid tuleb eraldada: betoonkatuse räästa alumise ääre krohvimist ei lülita ta mitte katuse maksumusse vaid vaadeldakse kui katuse viimistlust.
Liiva erimass - γ1 2,6 Liiva tihedus – γ0l (g/cm³) 1,55 Liiva niskus – Wl 5

Lasta 10 - 15 minutit seista (vajalik selleks, et tapeet hilisemal kuivamisel seinal ei tõmbuks kokku, vastasel juhul on päeva pärast näha vuugikohad) Müüdid • Arvatakse, et vinüültapeet:  On tervisele kahjulik, kuigi see ei kehti kvaliteetsemate tapeetide puhul.
Lisaks energiatõhususarvule on tabelis esitatud ka soojusenergia erikasutuse (ruumide küte, ventilatsiooniõhu ja tarbevee soojendamine) protsentuaalne vähenemine võrreldes algolukorraga. Õhk-vesi-soojuspumbaga soojusenergia erikasutuse algolukorraks on arvestatud kaugküttega algolukord.
Lisaks puhtusele on tähtis ka, et aluspinnal ei oleks teravaid väljaasteid ja et aluspind ei oleks veega küllastunud, tagamaks imamisvõime. Töid võõbaga ei tohi teha madalate temperatuuridega (alla +5) ja ühtlasi tuleks pinda kaitsta sademeta, tugeva tuule ja päikese eest.

Laudsepaliim on puhtam ja kvaliteetsem, kasutatakse puitdetailide liimimisel.
Linoleum ON LOODUSLIKEST MATERJALIDEST KATE. PÕHJAKS ON DZUUTKANGAS, ÜLEJÄÄNUD OSAS LOODUSLIKE AINETE SEGUST VALMISTATUD ÜHTLASEST MASSIST (KORGIJAHU, OKASPUUPULBRIT, LINAÕLI JA LOODUSLIKKE VAIKE, VÄRVAINEID). KANGAS ON TAVALISELT 2 m LAIUNE JA 2...3,2 mm PAKSUNE.
Läbipaistva silikoon - impregneerkihi. Lubikrohvide katmisel tuleb jälgida, et kattekiht oleks vajaliku CO2 –läbilaskvusega. Lubikrohvi karboniseerumisprotsess kestab küllalt kaua ning seetõttu tohib neid värvida silikaat- või silikoonvärvidega peale poolt aastat kuivamist.

Lumber - OSL) kokkuliimimise teel, millest saetakse väljaOSL-talad Töödeldud saematerjali gruppi kuuluvad massiivpuitmaterjalid, mida on töödeldud erineval viisil, eesmärgiga parandada või luua puidule uusi omadusi, mis on vajalikud teatud kasutusvaldkondades.
Lehtklaasi tooted - lehtklaas, floatklaas, karastatud klaas (termiline, keemiline karastamine) Lehtklaas on sulatusvannist vertikaalselt või horisontaalselt väljatõmmatava sula klaasimassi valtside vahel jahutamisega saadav klaaslehe valmistamine, mis lõigatakse lehtedeks.
Lubivärvid - valmistatakse peene kõrgkvaliteetse kustutatud lubja baasil Lubi leiab kasutamist ka reas teistes majandusharudes nagu tekstiili-,paberi jms. HÜDRAULILINE LUBI Lubjakivides, milles on 6-20% saikaid lisandeid, mergiliste lubjakivide mõõdukal põletamisel

Lae korral on 20 cm paksune (plokid serviti), ühekorruselisel hoonel raudbetoonlae puhul väliseinad 20 cm, sisemised kandeseinad 30cm paksused; mansardkorrusega ja kahekordsetel hoonetel kandeseinte paksus 30 cm. Silbeti gaasbetoonplokkidest kandeseinad on paksusega
Liikuvast tõste - ja sõidumehhanismiga lastivankrist; tõstevõime on harilikult kuni 50 t, erijuhul kuni 600 t, sille kuni 50 m. Rööbastee on maapinna kohal (ehituskonstruktsioonidele kinnitatud). Ühetalalise sillaga kraanal (talakraanal) asendab lastivankrit telfer.
Lõiketera esi - ja tagatahu vaheline nurk c) lõiketera esinurk γ, mida mõõdetakse lõiketera esitahu ja lõikeserva liikumistrajektoori normaali vahel d) lõiketera lõikenurk δ, mida mõõdetakse lõiketera esitahu ja lõikeserva liikumistrajektoori puutuja vahel.

Lubi - 0,72 0,35 tsementkrohv Tsementkrohv 0,80 0,20 Betoon 0,80 0,12 - 0,17 Gaasbetoon 0,80 0,50 Tellis 0,40 0,06 - 0,08 Lubiliivakivi 0,48 0,10 Kuna nakkekrohv peab moodustama silla aluspinna ja järgneva kihi vahel on vajalik teha see võimalikult karedana.
Laeva süsteemid on kompleks sisseseadet, mis koosneb torudest koos armatuuri, mehhanismide, aparaatide, mõõteriistade ja mahutitega gaaside ja vedelike ümber- paigutamiseks. Süsteemid täidavad igaühele neist ette nähtud laeva ekspluatatsiooniga seotud ülesannet.
Lahendusena on kasutatud peamiselt sama lahendust kui VL 11-2, mille peamiseks erinevuseks on hüdroisolatsioon. Betoonpõrandate tasasus peab olema klass B, kulutuskindluse klass 4 ja muud kvaliteeditingimused klass 30 (vt. Betonilattiat 2000 by45 BLY7 Tab. 1.1).

Lõige 3 - Hinna alandamiseks õigustatud lepingupool, kes on juba maksnud alandatud hinda ületava rahasumma, võib hinna alandamise korral nõuda ülemäära makstu tagastamist vastavalt käesoleva seaduse § 189 lõikes 1 ja § 191 lõikes 1 sätestatule.
Lahtiseletatult tähendab see seda, et lähtuti projektis olevast tööde ajagraafikust, mille planeerimisega tegeles otseselt projektijuht, kes edastas informatsiooni objektijuhile, kelle ülesanne oli ettevalmistada vastav dokumentatsioon tööde teostamiseks.
Logiraamatu formaat on 210*297 mm. 7. Logiraamatu lehed peavad olema nummerdatud, nööritud, logiraamat kinnitatud sadamakapteni teenistuses ja registreeritud “laeva päevaraamatute registris”. 8. Lõpetatud logiraamatut säilitatakse laevas ühe aasta jooksul.

Lihtprotsess - on ehitustöö, mida teevad ühe eriala spetsialistid, näiteks maalrid, protsessid ei vaja teiste erialade tööliste abi.Kompleksprotsess - need on üheaegselt tehtavate üksteisega seotud tööde kompleks, mis lõpuks annab valmis toodangu.
Liimpuitkonstruktsioonid on leidnud üha enam ja enam laialdast kasutust eramuehituses: * Vahelae talad * Tugipostid * Sillused * Katusekonstruktsoonides ematalade ja põhikandjate näol * Sarikad * Varikatuste konstruktsoonielementides * Terassi ja rõdukonstruktsoonid
Liigkuivus on iseloomulik kütteperioodil väikese kubatuuriga uutes elamutes, mille ehituskonstruktsioonides on kasutatud mittehingavaid materjale (plastikaknad, vesialuselised kattevärvid jne) On ebasobivad kunstiteoste s.h. muusikariistade hoidmiseks.

Lisaks põhitegevusele – riiklik järelevalve, toimus mitme aasta vältel mälestiste kirjade ülevaatamine, mis oli väga aeganõudev tegevus, sest kõike tuli vaadata ka natuuris, seadusest lähtuvate alamastme õigusaktide koostamine ja kehtestamiseks esitamine.
Lähteülesande etapp - Esialgne eelarve põrandapindade alusel Tuginedes lähteülesandele suudab maksumusplaanija sel etapil teha minimaalset: pole jooniseid, on vaid ebamäärased algandmed, mistõttu on mõttetu konstrueerida mingeid kompleksseid mudeleid.
Lambavillsoojustus on ökoloogiline materjal ja lisaks väga heade tuletõkkeomadustega. Siiski on seda vaja kaitsta koiliblikate eest ja rakendada tuleb lisameetmeid soojustuskihi tuule- ja õhutihedaks muutmiseks, et hoida koivastsed soojustusest eemal.

Lülipuidulised –  on nii maltspuit kui ka lülipuit: mänd, tamm, saar, seeder. 2. MALTSPUIDULISED – lehtpuud: lepp, kask, haab, sanglepp, vaher. 3. KÜPSEPUIDULISED – maltspuit + küpsepuit, lülipuit on hele: pöök.
Levinenumad on järgmised müüritise tüübid: Betooniga täidetud kahekihiline sein: kahekihiline sein, mille vahe on täidetud betooniga (vahe laius üle 50 mm). Kihid on omavahel tugevasti seotud sidemetega, koormuse all töötab sein ühtse
Lubi on õhk sideaine, mida saadakse lubjakivi lagundamisel kõrgel temperatuuril • Lupja sideainena kasutades saadakse õhus aeglaselt kivinev suhteliselt madala tugevuse ja külmakindlusega tehiskivi, mis ei ole püsiv vee keskkonnas.

Lahenduste aluseks on inseneriarvutused. Esitatakse üldjoonised ja oluliste detailide joonised, samuti kirjeldused (seletuskirjad). Põhiprojekt esitatakse üksikute erialade kaupa eraldi köidetena, minimaalses mahus, kuid ammendava põhjalikkusega.
Läbiviigud – läbiviikude ja katusekatte ühendused peavad tagama katuse veepidavuse ning vältima sajuvee pääsu katusekonstruktsiooni kogu katuse kasutusea jooksul, paigaldada eemale neeludest ja ei tohi olla liiga lähedal seintele (<1m)
Laineplaadi mõõdud on 2x0,95m, kogupindala on laineplaadil 1,88m2, millest kasulik pind 1,6m2. Ühe plaadi kaal on 6,5kg. Laine mõõdud on 9,5x3,8cm, laineplaadi paksus on 3mm. Laineplaati on saadaval neljas toonis: must, punane, pruun ja roheline.

Liimpahtel - turustatakse valmispastana.
Lubisideained - tootmine (lähtematerjal, tootmise etapid), kasutuskohad 9. Õhklubjaks on põhiliselt kaltsiumoksiidi või kaltsiumhüdroksiidi sisaldavad materjalid, mis õhu käes aeglaselt kivineb reageerides õhus oleva süsihappegaasiga.
Linoleumi paksus on 1,0-1,5mm, mitmekihilisel 2,0-2,5mm. Kõige sagedamini tehakse aluskihita linoleume polüvinüülkloriidi baasil (PVC) Sooja aluskihiga linoleum on sama mis riidealusega, aga riide asemel kasutatakse vildi või vatiini kihti.

Lubi - liivtooted Silikaattellis, Reatellis, Vääriktellis, Lõhestatud tellis, Klombitud tellis, Täisplokkid, Silikaltsiit, Mullsilikaltsiidist seinaplokkid, Mullsilikaltsiidist vaheseina-plaadid, Sarrustatud silikaltsiitpaneelid.
Lmin – max = 5,0...25,0 m Ln = 19,4 m (10,8) Qmax – min L = 4,0...17,0 m (3...9) =13,70...1,25 t Hmax – min =29,0...13,0 m Q = 24,00...4,05 t (50,00...14,20) α°min - max = 23...80° α° max – min = 75...20° (68...19°)
Lõige 1 - Kui lepingupool võtab vastu kohustuse mittekohase täitmise, võib ta alandada tema poolt selle eest tasumisele kuuluvat hinda võrdeliselt kohustuse mittekohase täitmise väärtuse suhtele kohase täitmise väärtusesse.

Lainepikkuste puhul on tarvis paksu mineraalvilla kihti või tuleb villa kaugust kõvast pinnast pisut suurendada (jätta vahed). Sammude müra summutamiseks kasutatakse nn ujuvate põrandate konstruktsioonis mineraalvillast plaate või matte.
Lõige 4 - Hinda võib alandada ka enne teise lepingupoole kohustuse sissenõutavaks muutumist samadel eeldustel, nagu on sätestatud käesoleva seaduse §-s 117 lepingust taganemise kohta enne kohustuse sissenõutavaks muutumist.
Lisatakse tasuvus - ja teostavus uuringud tulemused, andmed (need toimingud on seotud ja peavad saama lahenduse klassifitseeritud püsi- ja muutuvkulud; 11)määratud “sõltuvus”. olemasolevate hoonete, maa-aluste tehnovõrkude kohta.

Loodussõbraliku - , taaskasutatavad-, kui ka traditsioonilised materjalid ühtseks efektiivseks tervikpaneeliks. 12. Soojustuspaneelid vähesoojustatud paneelmajade lisasoojustamiseks – sünteesi staadium (kriteeriumite paikapanemine)
Lõppkoristus – suuregabariidiline praht tõstetakse välja abitööliste abil enne teise värvikatte paigaldamist. Lõppkoristuse jooksul koristatakse terve maja tolmust ja muust väikest prahist nii, et tellija saaks sisse kolida.
Latt - tääv ühendatakse horisontaalkiiluga kingplaadi abil. Kingplaadi nõgus esiots surutakse ümber täävi, lame tagumine ots ühendatakse horisontaalse kiiluga. Vertikaalne kiil ühendatakse ühe täävilati küljega.

Lõige a - A M 1:50 Joonis 5. Vaade eest M 1:100 Joonis 6. Vaade vasakult M 1:100 Joonis 7. Vaade tagant M 1:100 Joonis 8. Vaade paremalt M 1:100 Joonis 9. Asendiplaan M:1:500 Materjalide spetsifikatsioon on toodud ka joonistel.
Luugiseadmeks nimetatakse detailide, mehhanismide ja vahendite kompleksi, mis tagab laeva lastiruumide laadluukide veetiheda sulgemise merel olemise ajaks ja võimaldab neid kiiresti avada ning sulgeda lastitööde käigus sadamas.
Lihtsamalt öeldes tähendab see hoonete ja selle ümbruse kujundamist. Arhitektuur jagatakse kolmeks: sakraalarhitektuur (tempel, kirik, kabel), profaanarhitektuur (kindlus, avalikud hooned, loss, mõisad) ja maastikuarhitektuur (aed,

Liistsulundiga seotis on väga tugev kui veedriks (liistuks) võtta ristikiudu lõigatud puidust või vineerist. Liistsulundiga seotise mõõtmed: L=20-30 mm L1=L+(2….3 mm) S1=0,4S0 (puitliistu puhul) S1=0,25S0 (vineerist liistu puhul)
Lööme 50 - 70 mm naela 40 mm vahedega maleruututena poolst saadik sisse 2. Pingutame ja mähime pehme traadi naelte vahele kesides paar korda ümber naela 3. Painutame pinnast väljaulatuva naela vasaraga lüües ülespoole
Lõugtalad – lõugtalad võivad olla ühepoolse või kahepoolse astmega − I või HI talad – tala keskosas külgedelt vähendatud ristvõikega − Komposiittalad – terastalad, mis valatakse betooni täis ehitusobjektil

Liikuvate labadega – tsentraalse pöörleva rootoriga ja tsentraalselt pöörleva traaversiga b) pöörleva trumli ja selles liikuvate labadega – pärivoolu ja vastuvoolu segistid 2. Trumli telje asendi järgi a) vertikaalsed e
Langetavateraskustega rullid - on lööktoimega masinad, mis tihendavad pinnast langevate koormuste energia arvel ja rulli raskusjõu staatilisel toimel pneumortasrull+vibratsioon. silerullid, segmentrullid, silevibrorullid, hammasvibrorull
Liite järeleandvus – vastavalt ühendusele ntx: naagelühenduses 2,0mm 2. talade läbipainded – hetkeline paigutus arvutatakse tugevusõpetuse kohaselt PL3 5qL4 winst = ; winst = Piirsuurused on esitatud rahvuslikus eripäras.

Löögimüra – teistesse ruumidesse leviv struktuurne müra, mis tekitab vahelagedel ja treppidel käimisel või muu selletaolise tegevuse tagajärjel Helirõhk heli lisarõhk gaasis või vedelikus mõõdetakse paskalites.
Lahenduse kasutusele - Eelised Puudused Märkused võtu eeldused Ruumiagregaatidega mehaaniline sissepuhke-väljatõmbeventilatsioon  korteri õhuvahetus ei  ei pea renoveerima  müraprobleem;  väljatõmme ole piisav.
Lahenduse korral on lisasääst ligikaudu 25 %. (Pavlovas 2003) Renoveeritavates kortermajades sõltub VTSP abil saavutatav sääst eelkõige paigaldatava süsteemi tehnilise lahenduse sobivusest konkreetse hoone tingimustele.

Liiga madal - Kui segu on juba liiga jahtunud ei aita vajalikku tihedust saavutada ka paljud rullikäigud, siis jääb kate poorseks ja võib enneaegselt puruneda või liikluse all järeltihenedes ebatasaseks formeeruda.
Lihvimismasin so - 155 puitpõranda lihvimiseks Jõudlus m2/h 40 Trumli laius,, mm 200 Trumli diameeter, mm 185 -1 Trumli pöörlemiskiirus, s 23 Mootori võimsus 2,0 kW Pinge, V 220 Mõõtmed, mm 1050x1000x400 Mass, kg 70
Liikuva purustus - koonuse 3 võll 6 paigaldub koonuse riputusliigendile 5, mida kannab koonuse peale kinnitatud täiteavadega traavers 4. Võlli alumine ots toetub ekstsentrikkannu 8, mis pöörleb vastavas tugitaldmikus.

Liimpuidu eelisteks on see, et ta on tugevam ja vastupidavam kui tavaline puit, ei pragune ega kuiva lõhki, ei muuda kuivades oma kuju ja ei lähe n.ö. “paindesse” ja teda saab lõigata kolmnurka, ovaalseks, kaarde jne.
Liimpuiduks nimetatakse talasid või poste, mis koosnevad mitmest kokkuliimitud puitelemendist ja mille süüd ehk aastarõngad asetsevad pikisuunaliselt. Puitelement võib laiuses koosneda ühest või mitmest osast.
Lepingutüüpidel on seetõttu ka kaks versiooni: üks väikestele projektidele, kus inflatsiooni risk jääb kanda töövõtjale, teine aga suurtele projektidele, kus riski kas osaliselt või täielikult kannab tellija.

Lihvimiskuiv – laki- või värvipind on lihvimiskuiv siis, kui seda lihvides eralduvad pinnalt kübemed, mis ei sula üksteise külge kinni Mehaaniline värvi eemaldamine – värvi eemaldamine terasest kaabitsaga
Liim – hea adhesioonivõimega aine, mis jäigastub ja annab kõva pinna (sisaldab jäigasteid, liimainet, lahusteid jne.) Akustilised materjalid – kasut ruumide akustika parandamiseks, müra isol.
Liikumis - ja ühendusteede mõõtmed, nende paiknemine, valgustus ja korrashoid; pääste- või kiirabibrigaadide juurdepääsuteed õnnetusjuhtumi puhuks; evakuatsioonipääsude ja -teede paiknemine.

Lubjakivi on kihilise ehituse tõttu enamvähem ühtlase paksusega (60-240 mm). Müürikivide survetugevus peab olema vähemalt 30 N/mm2 , veeimavus mitte üle 6% ja külmakindlus vähemalt 25 tsüklit.
Liimpuitkilpe on saadaval nii tervetest lamellidest kui sõrmjätkatud materjalist. Terved lamellid tähandavad seda, et lamellid mis külgepidi kokku liimitakse on täies pikkuses ühes terves tükis.
Lameklaasi valmistamine – sula klaasimass tõmmatakse vannist otse veega jahutatavatele valtsidele, kus ta mõnevõrra jahtub, seejärel läheb klaasimass sulatina pinnale, kus ta ebatasasused välja vajuvad.

Liui - J-,'&a^,^1 +d"- I Z.lzoVeWSg U-orq. - ^oouooto U v.t+'(.t;t^ ntyis ^> wrrJuul- Ln*^A-v'a^*s;+u|-,&, (rne^"-taAdL,b-A- ^d r '' *>to, no{iLv ' t' 3. itripeo c'6ot - -ttn/6tna. - rtaic.
Lisavõimalusena on võimalik Multilift kastiga transportida väiksemaid masinaid ja seadmeid, mis omal jõul sõidavad maas paiknevasse kasti ning seejärel tõstab Multilift veok kasti oma raamile.
Looduskivide kasutamine – arvestatakse nende omadusi: Välised omadused: värvus, terasuurus, pinnatöötlus, pinna omadused Tugevuslikud omadused: pinnakõvadus (kõvad – kvartsiidid, graniidid / kesk.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Lubjakivi survetugevus on 30 … 60 MPa, tihedus 1,8 … 2,6 T/m3. Põhiliselt kasutatavad tehiskivid on a) tellised - silikaattellised, survetugevus 10 … 25 MPa; tihedus 1,7…1,9 T/m3; - savitellised (põletatud), survetugevus ca. 20 MPa, tihedus 2,0 T/m3; b) betoonplokid - Columbia-kivi, survetugevus ca. 18 MPa, tihedus 2,1 T/m3; c) kergbetoonplokid - keramsiitbetoonplokid – Fiboplokid survetug.
Lähtematerjaliks on presspulber, mis koosneb peenestatud vaigust, pulbrilisest täiteainest ja pigmendist. Kuum presspulber surutakse metallvormis suure rõhu all kokku ja lastakse rõhu all jahtuda.
Lahustite ülesandeks on lahjendada koostist, nendeks kasutatakse vett, lakibensiini, tärpentiini.Lisaained pikendavad värvi säilimisaega ja ja on vajalikud katmis või kuivamisomaduste parandamiseks.

Liited – liitumisel püstpinnaga tuleb katusekate pöörata püstpinnale vähemalt 300mm ulatuses katuse pealispinnast, ustekohal võib ülespöörde kõrgus olla 150mm, mille kohal on
Lõhandikest katust on kasutatud enamasti hoonete juures, kus katuse puhul ei ole tähtis selle täielik vettpidavus (sepikojad, suveköögid, paadikuurid). ● Sobib pikipärlinitega katusetüübiga
Lakiks nimetatakse viimistlusmaterjali, mis koosneb mingist kihitekitajast ja lahustajast Lubivärv koosneb lubjast, veest ja toonivast pigmendist, kasutatakse peamiselt välistöödel.

Liiklus ruum – ruum, kus sõidukid liikuvad 91. Gabariidid- silla, viadukti ja estakaadi projekteerimisel tuleb juhinduda ristprofiili elementide laiustest ja viaduktialustest laiustest.
Lähtematerjaliks on ettevõttes enda olemasolevad andmed varasemate pakkumiste, sõlmitud lepingute, esitatud arvete kujul, samuti igasugused eelpakkumised. Alltöövõtud peamiselt eritööd.
Lakid – tüübid samad, mis värvidel: õli, alküüd, uretaan, vesilahustuvad, veega vedeldatavad, kõvendajatega, veeslahustuvad piirituselakid, epoksülakid, tsellulooslakid.

Looduslik kruus - looduses toimunud protsesside tulemusena tekkinud erineva terakoostisega ja erineva mineraalse päritoluga kivimaterjalide segu, maksimaalse teramõõduga 8,12,16,20,32mm.
Lõige 2 - Ehitusprojekt peab olema koostatud selliselt, et selle järgi ehitatav ehitis vastaks käesoleva seaduse §-s 3 sätestatud nõuetele (§ 3. Ehitisele esitatavad nõuded -
Läbiviik – toru või muu elemendi läbimineku koht katusest või katuslaest; mahuline ehitis - hoone või muu ehitis, mille piirded eraldavad väliskeskkonnast mingi mahulise osa;

Liikmel on õigus korteriühistu üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse tühistamiseks pöörduda kohtu poole kolme kuu jooksul otsuse teadasaamise päevast alates (AÕS § 13 lg. 3).
Lauglaevad on lennukile sarnanevad veesõidukid, mis liiguvad suure kiirusega vee kohal kasutades vee ja kere vahel tekkivat õhukihti-ekraani ja kere kujust tulenevat tiiva efekti.
Lamell - ja spoonliimpuidu eeliseks võrreldes saematerjaliga on lisaks suuremale tugevusele ka ristlõike suurem elastsus ja väiksemad temperatuuri-niiskuse deformatsioonid.

Loomanahad on kõige ürgsemateks pärandakateteks , vastupidavad ja väga kergesti hooldatavad. Kui pind on konarlik, tuleb see tasanda, et vältida katte ebaühtlust kulumist.
Löögimüra isoleerimine – kummikiht põrandale Õhumüra puhul jälgitakse konstruktsiooni käitumist, kui õhus levivad helid (õhurõhu vaheldumine) panevad konstruktsiooni vibreerima.
Liivast on saanud liivakivi). Keemilised setted on tekkinud nendest mineraalidest ja sooladest, mis on vees lahustunud ja hiljem uuesti lahusest välja kristalliseerunud.

Looduslik bituumen - tekkinud naftast; puhtal kujul harva, segunenud savi/liivaga (looduslik asfalt) või imbunud kivimisse; kätte saab keetes või lahustades; kõige kvaliteetsem
Laadi tõttu on nende kasutamine võimatu, tuleb ohutuse tagamiseks tõstetraaversit. Haaratsid on varustatud paneeli alt läbipandavate tagamiseks kasutatakse fiksaatoreid.
Liiva kasutusalad on mörtide valmistamine, betooni, raudbetooni ja asfaltbetooni täitematerjalina, silikaattoodete valmistamine, puiste- ja täitematerjal teedeehituses, lisand

Lisatööde ilmnemine – kogemustega ehitusettevõtjalt eeldatakse, et hinnapakkumise koostamisel on ta näinud ette kõigi täiendavate tööde vajaduse ning nendega ka arvestanud.
Liikuvuselt – teisaldatavad, väikesegabariidiliste toodete vormimiseks voolumeetodil, statsionaarsed, suuremõõtmeliste ja keeruka toodete vormimiseks stendimeetodil.
Lmin - max = 10,0…58,0 m Ln =59,1 m ( 68,0 m) Qmax -min = 16,5…4,2 t L = 18,0 m (36,0 m) Hmax - min = 62,2…20,1 m Q = 19,4 t (9,2 t) α0 = — α0 = — —

Lahuspind on korterist lahus olev ruumide pind näit keldris olevad kuurid, panipaigad jms, Siia ei kuulu elamu ühiskasutusega ruumid näiteks korterite ühine saun.
Lisasoojustamata on selle seinaosa soojusjuhtivus ligi kaks korda suurem palkseina soojusjuhtivusest. Probleemi või suurendada veelgi selle paiknemine külmal vundamendil.
Lasuurviimistlus – pinna käsitsemine värvilise läbipaistva viimistlusainega, millel on väike peitevõime. Sellised ained on nt peitsid ja värvilised puukaitseained

Lao - ja tootmispinnad Laopindade vertikaalkoormused määratakse, lähtudes materjalide tihedusest, toodete kaalust ja maksimaalsest ladustamiskõrgusest.
Liiga kuiv - lahendus: kobestada, lisada vett, segada korralikult, määrata uuesti niiskussisaldus, uuesti tihendada, määrata uuesti niiskussisaldus ja tihedus
Lisaks sellele on ka nende tasakaaluniiskuse saavutamise aeg pikem – materjal märgub aeglasemalt, mis aitab sel üle elada lühiajalisi kõrgemaid niiskuskoormusi.

Laeva tugevus on laeva võime purunemata ja praktilist kasutamist raskendavate deformatsioonideta vastu panna ekspluatatsiooni käigus esinevatele välisjõududele.
Latt - tääv koosneb neljakandilisest, sepistatud teraslatist, mis on tühilastiveeliini kohal tavaliselt tappühendusega või keevitusega kokku liidetud.
Liimitud puitkonstruktsioonides on kõige enam kasutatav sileservseotis (sileda vuugiga). Sileservseotist kasutatakse detailide mõõtmete suurendamiseks nii pikkuses, laiuses kui ka

Lühendamine ehitusplatsil ON OMAETTE EEMÄRK PEAB TELLIJA TEATAMA KUTSEDOKUMENTIDES AJAÜHIKU HINNA ( KASUMI KAPITALISEERIMISMÄÄRA ) , MIDA TA ARVESTB TÖÖETTEVÕTJA VALIKUL
Lepingulised riskid - põhjustavad eelarvutuste alusdokumentides esinevad rasked alustingimused nt kõrvalekalded üldise lepingutingimuste metoodikast või traditsioon.
Lvl on ehitiste kandekonstruktsioonide valmistamiseks välja töötatud talakujuline puitmaterjal, mis, nagu vineergi, koosneb paljudest spoonikihtidest.

Laastu pikkus on 60…75 cm laius 7…12 cm paksus 4…6mm. Ühe ruutmeetmeetri kolmekihilise katuse katmiseks ~50 cm pikkuste ja 10cm laiuste tükkidega u 100tk.
Laborimõõtmisel – katsekeha C on poolpehme, täielikult veekindel, mida kasutatakse kaldkatuste isolatsiooniks, tuulutatavates fassaadides ning sandwitch seintel.
Leku - kond aluskattel on alumine pool kaetud niiskust siduva viltja kihiga, mis takistab võimaliku kondensvee voolamist ja selle tilkumist soojustusse.

Lihtkatend – juhul kui puudub mõni katendi põhikihtidest või kate on juhuslikult terakoostisega materjalidest, näiteks sideainega töödeldud pinnasest.
Looduslik drenaaz on halb. Mõnel pool on pinnakatteks vettpidavad viirsavid ning ala võib kannatada liigniiskuse all. Esinevad laane- ja palumetsad ning aruniidud.
Lukustussüsteem on väiksemate pardaluukide korral juhitav käsitsi, kuid suuremad suletakse hüdraulikaseadmete abil, mida täiendavad käsitsi pandavad sulgurid.

Lisaks aurusärkidele on olemas ka kapillaarraketis (vt. joonis 2) , mida peetakse aurusärkidest veidi majanduslikumaks, sest see on lihtsam ja kiirem viis paigaldada.
Laastukatused on olnud Eestis enamlevinud puidust katusematerjal, nii võime tänapäevalgi avastada vananeva eterniitkatuse alt just laastu- ja pilpakatuseid.
Labade vajadus on seotud materjali eripäraga (milline on materjali varisemise kaldenurk). Tiguajamiga transportöörid teisaldavad materjali kruvipõhimõttel.

Lintvundamendi korral on kandevõime vundamendi ühe meetri pikkuse kohta Dreenitud tingimuste puhul Rk = R2 + h(1,5c´1+ (hγ´1h + 2dγ´1d)Kstan ϕ´) - hγ´1hB´.
Lainete vastuvõtjad ehk nn kuulmiskarvakesed, mis reageerivad kõrva sisenevatele helilainetele. Mida kõrgem on helitase, seda rohkem kuulmiskarvakesed õõtsuvad.
Lihtne analüüs on tehtud Pirital ja Koplis asuva 3-toalise korteri kohta, kus elab sees noorpere oma ühe lapsega ning üks vanematest käib tööl kesklinnas.

Lisaks paneel - seinaraketise eelistele nagu paindlikkus ja kiire paigaldamine avab MAXIMO uusi võimalusi betoonipinna vormimises läbi kilpide paigutamise.
Liiga niiske - lahendus: kobestada, kuivatada ja õhustada, määrata uuesti niiskussisaldus, uuesti tihendada, määrata uuesti niiskussisaldus ja tihedus
Lobrimenetlus - savi vedelmassi valamist ja valmistamist kasutatakse fajansi ja portselani tootmisel ja keeruka kujuga santehnilise keraamika valmistamisel.

Low - rise construction, for example, has been in the range of +/- 5 – 10mm, a standard previously regarded as precise among building materials.
Lossimiseks on tankerite pumbaruumid miidlis ja lossimistorustike kollektorid mõlemas pardas, mida välistorustike ühendamisel abistavad tõsteseadmed.
Lõhandikest ehk poolpalkidest katus Laastukatuse materjal ● Katuselaastuks sobivad kuusk, haab ja mänd, Lääne-Euroopas on laaste tehtud ka lehisest.

Lõige a - A 2.6. Detailid 2.6.1. Detaillõige S1 vundamendi sõlm 2.6.2. Detaillõige S2 välissein 2.6.3. Detaillõige S3 räästa sõlm SELETUSKIRI
Laadurekskavaator – - kõige laiemalt/enim kasutatud masin;- võib kasutadapehmema pinnase kaevamisel; transpordivahendina ehitusplatsil; laadimisseadmena.
Lamineeritud klaas - valmsitatakse kahest või enam klaaslehest, tugevam võrreldes tavalise klaasiga, kasutatakse kohtades, kus klaasi purunemis oht on suur.

Lasteaia puhul on verbaalseks seoseks ilmselt hoone tiibade vahele bambusest aia ehitamine, mis peaks seonduma piirkonna kõnekeelse nimetusega Hiinalinn.
Läbipuhutavustakistus – piirde õhutihedus arvutatakse valemiga: R p = R p1 + R p 2 + ... + R pn , kus R p1 ; R p 2 ; R pn - on üksikute kihtide õhutihedus.
Langunäituril on kompensaatorid masina kaevesügavuse ja külgkalde muutumisest tingitud koefitsiendi vea kõrvaldamiseks, mis suurendab kaevetäpsust.

Legeerterased –  lisatakse vääristav metal – nickel, kroom, mangaan, vask.  Korrosioonikindlamaks. Margid: CT”, Tõmbetugevus N/mm2
Lintkonveier – enamlevinud pidevtoime-teisaldusmasin. Paigutavad ümber mitmesuguseid puiste ja tükkmaterjale rõhtsuunas või kaldu tõusunurgaga.
Laboratoorsed kontrollsõelad on ettenähtud tööstuslikult lahti sõelutud fraktsioonide terastikulise koostise e granulomeetria määramiseks sõelanalüüsi teel.

Liigita - takse parketti: * punnparkett ehksulundparkett * feederparkett Võib esineda ka teisi profiile, kuid praktikas kasutatakse neid harva.
Lubi on kahjulik lisand, kuna ta on tugevalt üle põletatud ja kustub seetõttu väga aeglaselt, halvendades sellega tsemendi mahupüsivust.
Laudsepatöödeks on uste ja akende valmistamine ja paigaldamine, samuti põrandaliistude, parketi, piirdelaudade ning sisseehitatava mööbli paigaldus.

Lepitud või on inflatsioon tõstnud kiiresti palku)  Ei anna tellijale võimalust kulusid kontrollida  Oluline sõltuvus inflatsiooni mõjust
Liimpuit on tähistatud Gl, okaspuit C ja lehtpuit D. Numbrid nende taga näitavad tugevust . nt C40 on , et okaspuit tugevusega 40 N/mmr kohta.
Lubivärv - Fassaadivärv, mille sideaineks on kaltsiumhüdroksiid, mis õhus lenduva süsihappegaasiga reageerides moodustab kaltsiumkarbonaadi.

Lahenduseks on ka materjalide ja detailide eemaldamine ja nende korduskasutamine teiste vanade majade korrastamisel või isegi uute püstitamisel.
Laudade - prusside omavaheline kaugus ühes reas peab olema umbes 2-4 cm. ◦ Ladustatud prussid katta pealt veekindla, alt tuulduva kattega.
Liability insurance – is comprehensive general liability incurance, which protects the contractor, in a single policy, against liability to the public.

Libistust on võimalik muuta faasirootoriga mootoril lisatakistuse lisamisega rootori ahelasse. Kiirus väheneb vaid koormatuid mootori korral.
Lubi - liiv tooted 5. segasideained 6. lubivärvid 7. lubi lisandina teiste sideainete valmistamisel 8. kasutamine teistes tootmisharudes.
Liimpuitkilbid on mõeldud mööblivalmistamiseks ja treppide ehitamiseks, käsitööks ja sisustamiseks. Toormaterjalina kasutatakse oksapuupuitu.

Lakkide - värvide tootmine, klaasasbestist toodete valmistamine, kummitööstus). 13. Metsavarumistööd, palgiparvetus ja vaigutustööd.
Liival - betoonitäiteks, teedeehituses, raudtee ballastkihindiks jt. Eespool esitatud nõuetele vastavat looduslikku kruusa esineb harva.
Lubi - kipsmört saadakse lubimördist sel teel, et vahetult enne pinnale kandmist lisatakse talle 0,2…1 osa kipsi 1 osa lubja kohta.

Luugid on ülemisel või šeltertekil e kaitsetekil tugevad ja veekindlad, et tagada laeva tugevus ja üleuhutavuskindlus tormisel merel.
Läbilaskvus on väga väike, pole põrandaalusest tuulutusest kasu, sest põrandakonstruktsioonidesse sattunud niiskus püsib seal pikka aega.
Liimikihi paksus on mördi omast paar-kolm korda väiksem – välissein muutub märgatavalt soojapidavamaks, isegi kuni paarküm-mend protsenti.

Laevades on kõige sagedamini kasutusel klinketid, mille sulgurelemendiks on kiilukujuline ketas, mis surutakse vastu tihendavaid pindu.
Lakitud – madala päikesega peegeldub valgus kumeralt pinnalt nii, et lahutub spektriks ja aed paistab nõrgalt vikerkaare värvides.
Ligilähedased ühetegurilised – pindala, ruumala meetod jne. Mitmetegurilised ligilähedased – elemendilised maksumusplaanid, ligilähedaste töömahtude

Lokaalne vibratsioon on tingitud masina poolt tekitatud vibratsiooni otsesest mõjust kontaktsele kehaosale (nt kätele) või muule kehapiirkonnale.
Lahendusega on antud juhul soojuskaod väiksemad, kuna soojuse transpordiks soojussõlme kasutatakse madalatemperatuurilist soojuskandjat.
Liimvärv on üks vanimaid värvitüüpe, mida kasutatakse sisetöödel seinte ja lagede värvimiseks ja selle sära peetakse eriliseks.

Lava materjal on tavaliselt kas haab, must lepp või termotöödeldud haab-lepp. Ühe teooria põhjal peaks lava asuma meeter allpool lage.
Lisas 2 on toodud välja kõik lingid: nii kasulikud kui ka need, millele pöörati rohkem tähelepanu, kuid heideti kogust kõrvale.
Lmin - max =1-8,2m Ln=9,5 ; 16,5 ; 23,5m Q max-min =16-4,25 L=8m H max-min =12-0 H=2 ; 14,6 ; 22,2 α=0-65° α=10° ; 55° ; 65°

Laudaõhus on enamlevinumateks gaasideks Laudaõhus on enamlevinumateks gaasideks: • NH3 - ammoniaak, mis tekib sõnniku lagunemisel.
Lumekoormuse normväärtus on määratud vastavalt projekteerimisnormile EPN-ENV 1.2.5, võttes lumekoormuse baasväärtuseks maapinnal sk = 1.5 kN/m2.
Lehtklaasi meetod - sulaklaas pannakse valtside vahele ja pärast jahtumist saab seda lõigata lehteeks, kuid siiski esineb pinnal lainetusi.

Laod on vajalikud järgmistele materjalidele: - armatuur, puitmaterjal, raketise kilbid, kuivsegukotid, tugipostid ja kaldtoed;
Lgab - suurim pikkus arvestades väljaulatuvaid osi. L - pikkus mööda KVL, teoreetiline pikkus laevakere paksust atvestamata.
Lubatud kõrgus on 9 m, ühe-korruselised lao-, tööstus- ja põllumajandushoonetel 14 m. See on väikseima tuleohutusega ehitiste klass.

Libedustõrje – teekatte haardeteguri suurendamine kas mehaanilise karestamisega või kloriidide ja abrasiivmaterjalide puistamisega.
Lubi - liiv sideaine koosneb jahvatatud liivast ja 6-8% kustutamattalubjast, millele täiteainena lisatakse jahvatamata liiva.
Lõpplahenduseks on väiksema energiakasutusega elamu (energiatõhususarvu klass D, C), on vajalik lisainvesteering (lisatoetus) väiksem.

Lastiseade on konstruktsioonide ja mehhanismide kogum, mis on ette nähtud antud laevale omaste lastide laadimiseks ja lossimiseks.
Liimihari või - rull Kruvikeeraja Nuga, lood, pliiats Kraabits, terashari Aluspinnad ja nende ettevalmistamine sise- ja välistöödel
Liivapinnastel on osakeste kokkupuutepinnad väga väikesed, neil pole nidusust. Selliseid pinnaseid nimetatakse pudedateks pinnasteks.

Laadimisel transportvahendeisse on väljakujunenud laaduri liikumise kaks ratsionaalseimat skeemi: 1. V-kujuline laaduri skeem 2. Ristsuunas laadimine.
Lakitud m7 - 10x21-22, 52 tk 4,2 218,4 4980,00 1092,00 497452,80 793,0 6072,00 liistud, tammepuidust 3 90 AVU-80-69 5251 lävepakk
Liiklussagedus on vähemalt 6000 autot ööpäevas; 3. II klassi maantee on kattega tee, mis võib teise teega ristuda ühel tasandil.

Lengid - raamid, nagu ka rõdude ja varikatuste kandekonstruktsioonid, aknaplekid, välistrepi käsipuu jm. on tume tooniga.
Lisaks sellele on ta teinud plaane, koos kaasnevate kuludega, juba valmis ehitise kasutamiseks, millest nüüd samuti tuleb loobuda.
Lisaks standardile on ka heli akustiline klassifikatsioon, sest miinimumnõuded ei rahulda alati. Jaotub nelja kategooriasse: A, B, C, D

Lmin - max = 3,0...18,0 m Ln = 18,0 m Qmin-max = 31,5...135,0 t Q =76,5 t Hmin-max = 9,5...22,0 m H = 15 m α0 = - α0 = -
Lahendusettepanekutel on arvestatud vertikaalse välimise sokliseina tasandamine astmeni, mis võimaldab XPS-soojustusplaatide paigaldust.
Lasteasutustes on minimaalseks käsipuu kõrguseks 1,3 m. Laste käsipuu kinnitatakse 0,5 m kõrgusele trepiastmest või kaldteest.

Lastimis - lossimisseadmed on selle laeva ekspluatatsioonis määrava tähtsusega ning laeva silueti peamine eksimatu tunnus.
Laudpõrandad on suhteliselt soojad (puidu üldomadus), tänu puidusüü dekoratiivsusele on lakitud laudpõrandad väga nägusad.
Lukksepa - mehaanika Ripplagi 600x600, valge Ker. Plaat Zodiac CO43 20x20 cm, hall Pesukindel poolmatt värv FO36A (interior)

Laastude valmistamisel on tootlus suurem ja materjali kadu väiksem kui kimmide ja sindlite saagimisel, kuid vajalik on kvaliteetsem puit.
Lao - ja tootmispinnad • katused Iga vahelae dimensioneerimisel arvestatakse koormuse kõige ebasoodsamat paiknemist.
Lattide ristlõiked on 50x30 mm või 60x40 mm. Ülemisel joonisel näidatud maksimaalseid kinnituste ja lattide samme ei tohi ületada.

Levinenumad on kolm põhilist võtettugevdamine metallsärgiga, tugevdamine raudbetoonsärgiga, tugevdamine krohvitud võrguga.
Liivaga täites on vajalik mitmekihiline täitmine ja tihendamine). • Tagasitäidete puhul on olulisim vahtbetooni mahupüsivus.
Lisaks hingavusele on puitlaastploki eelis näiteks Fibo ploki ees tugevus, mille garanteerib sissevalatud 12 cm paksune betoonikiht.

Laaduri tööorganiks on mitmesugused vahetatavad kopad, haaratsid jne. Baasmasinale monteeritud tööorgan on suunatud sellest eemale.
Lamekatus on katus, mille katusekatte kalle rõhtpinna suhtes on 1:10 koos mistahes kaldega liidetega st. ka neelude kalle.
Lihtsustamiseks on hea kokkulangevuse korral kasutatud aritmeetilist keskmist, suurema varieerumise korral väärtuste vahemikku.

Lubi - liimvärv lisatud 1% tselluloosliimi kleepuvuse ja kontsistensi parandajaks Mõlemad kasutusel restaureerimisel
Lahustid on värvide lahhustamiseks ja neile töödeldavuse andmiseks ja teisalt koostisosade kõvastumise takistamiseks.
Le saavutamiseks on tala tõmbetsoon vaja armeerida 2Ø32+1Ø28 A-III, As1 = 2224 mm². Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 51

Liimplaadi mõõdud on küllalt püsivad, kuna pinged, mis tekivad plaadi ühes osas, kompenseeruvad ja tasanduvad tema teises osas.
Linaseemneõli tihedus on 0,93...0,94 g/cm 3, murdumisnäitaja on 1,484 ja see lahustub benseenis, bensiinis, eetris ning tärpentinis.
Lint on sihil, kui tagumise mõõtja pooltvaadatuna langeb eesmise mõõtja käes olev mõõtevarras kokku tähisega.

Liibanoni seedrit on mainitud juba Piiblis, Laul 92:12: Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
Lisaks sellele on kasutatavad ühikud väga abstraktsed ja need pole otseselt seostatavad ei hoone kuju ega tellija soovidega.
Liivapritsitud pindasid on raske puhastada, mistõttu on soovitatav pind tefloniga katta või klaasipaketis sisemise pinnana kasutada.

Looduslikud tapeedid on originaalsed ja keskkonnasõbralikud, ent keerulise ja aeganõudva tootmisprotsessi tõttu küllalt kallid.
Läbimõõdud on 0,5-2,0 mm. Poorides paiknev õhk annab toodetele suured soojusisolatsiooni omadused ja suure tulekindluse.
Laudise materjalidena on kasutusel plastik, komposiit, lehis või termopuit, võidakse teha ka terrassi karkass samast materjalist.

Liimipüstol on elektritööriist, kust küttekeha poolt eraldatava soojuse tõttu sulab püstolisse sisestatud liimipulk.
Looduslikuks pingeks ehk pinnase omakaalupingeks (σ´g). See pinge iseloomustab pinnase pingeseisundit enne ehitustööde algust.
Lõige 5 - Üks lepingupool ei või hinda alandada ulatuses, milles teine lepingupool oma kohustuse rikkumise heastas.

Laastu - , sindli- ja kimmkatuse lappimise hõlbustamiseks leotatakse nii asendatavad tükid kui ka aukude ümbrus.
Lamekatustel on normatiivne lumekoormus üldiselt 0,8..1,2 kPa, mis võrdub seisnud lume puhul ligi 40…60 cm paksusega.
Lihvimis - ja lakkimiskuiv, 2 ööpäeva: kasutuskõlblik; 7 ööpäeva: kulumis- ja koormuskindel. Läige: Poolmatt.

Liivas on põhiline silikaatne komponent SiO2 – 90%, peale selle R2O2 – 3,5%, Al2O3 – 2,6%, F2O3 ja CaO 1,3%.
Lamell - liimpuiduks ehk liimpuiduks nimetatakse vähemalt neljast lamellist pakettristlõikeks liimitud elemente.
Lamineerituteks nimetatakse selliseid kangaid, mis on vooderdatud ja tugevdatud veekindla ja hingava vahtpolüretaankihiga.

Lati telg on paralleelne ripploodi nööriga ( vaadates eest ja küljelt), siis on ümarvesilood õigesti kinnitatud.
Leica na720 on vastupidav: kerge mahakukkumine, vette kukkumine, raskemehhanismide vibratsioon ei takista selle tööd.
Lõikepõletite ülesanne on segada põlevgaas hapnikuga ja juhtida lõigatava metalli pinnale kuumutusleek ning lõikav hapnikujuga.

Laeva logiraamat on põhidokument, milles on kajastatud laeva tegevus ja mis on kasutatav juriidilise tõendusmaterjalina.
Lamekatus - katus, mille katusekatte kalle rõhtpinna suhtes on väiksem kui 1:10, koos mistahes kaldega liidetega;
Liivasegu on liiga tühikuterikas, peab sideaine neid tühikuid täitma, mis omakorda viib pragude tekkeni krohvis.

Linnade puumajad on ehitatud vertikaalsetest või horisontaalsetest prussidest ja laudvoodriga väljastpoolt viimistletud.
Looduslikud materjalid on allergiavabad. Sobilikud on need materjalid, mis suudavad taluda õhuniiskust ja ei tekita klieefekti.
Luuk on mõõtudega 900x1240 mm. Luugi tulepüsivus min EI15. Katusele pääseb väljastpoolt hoonet redeliga.

Lauspahteldusel on korraga pealekantava kihi paksus 0-5 mm. Gyproc Vario kulu lauspahteldusel on ca 1 kg / m2 / mm. LK.2
Liihteanfueteks on tellijalt saadav ja betoariseguttifieldavus ftas tdodeldavusklass sihtvaaftus). survetugevusklass vdi
Lubimördiorienteeruv seguvahekord on 1:3…1:5 (1 osa lubja kohta 3…5 osa liiva). Savimört leiab kasutamist peamiselt pottsepatöödel.

Lamineeritud klaas on kahest või enamast klaastahvlist kokkupandud element, mille tugevuse määrab üksiktahvli tugevus.
Lastiplatvorm on kinnitatud tõsteraami külge, mis omakorda on juhtelementidega kinnitatud masti juhtpindade külge.
Lendtolmu on võimalik kasutada happeliste põldude lupjamiseks ja teede stabiliseerimismaterjali valmistamiseks.

Lisas 1 on toodud välja lingid, mille alt võib leida kasulikku informatsiooni ehitustehnoloogia ajaloo kohta.
Laineplaadid on valmistatud mittesüttivast materjalist ning kuuluvad liigituselt mittepõlevate materjalide hulka.
Laiuseks on 2,0 m, neljarajalise tee ületus on ainult erandina mõeldav kavandada ilma kaitsva liiklussaareta.

Lisaks välis - ja siseseinte ehitamisele sobivad ka garaažide, vähekorruseliste hoonete vundamentide ehitamiseks.
Looduskivimaterjalid on erineva tekkega, päritoluga, maa peamised koositsosad, kasutatakse ehitusmaterjalina ple kogu maa.
Laialt kasutusel on mitmesugused variandid MacGregori tüüpi kõrvale tõmmatavatest sektsioonilistest luugikaantest.

Liivsavi - kui koostises on kuni kolmandik savi a) kõvas olekus 0,2÷0,3 Mpa b) püdelas olekus 0,1÷0,25 Mpa
Laoseened – kahjustavad puitu tema kuivamise perioodil, kui puit ei ole veel täielikult kaotanud oma mahlu.
Lubamatu on kasutada tsinkplekki. Laiade soklisiinide puhul võiks need altpoolt ajutiselt prussida toestada.

Lubi - liivtooted jagunevad silikaat- ja silikaltsiit-toodeteks. Silikaattellis on peamine silikaattoode.
Lähteülesandeks on vähesoojustatud paneelmajade lisasoojustamiseks mõeldud soojustuspaneeli(de) väljatöötamine.
Lagi on lauast. Sarikate peale on veekindel materjal, selle peal on liiprid kuhu kinnituvad katusekivid.

Legeerimine - metalli koostisesse lisatakse korrosioonikindlust suurendavaid aineid (nt nikklit, kroomi, vaske)
Liigkoormus - kui ka lühisvoolukaitseks, G aga kasutatavust juhtide (mitte aga nt. elektrimootorite) kaitseks.
Looduskivimiks nim. suurema või väiksema homogeensusega mono- või polümineraalse koostisega mineraalset massi.

Lubi - ja kipsmörti valmistatakse niipaljju, et seda oleks võimalik ära kasutada 4-5 minuti jooksul.
Leegi temperatuur on kõrgem kui normaalleegil, kuid sellega ei tohi keevitada liiga suure hapnikusisalduse tõttu.
Legeerterased – sisaldavad peale raua ja süsiniku veel legeerivaid lisandeid, mis parandavad terase omadusi.

Lintvundament on kohapeale valatav või laotav vundament, mille materjaliks on betoon, kivibetoon või paekivi.
Lühilaineline - kütab ruumid seest liiga soojaks Lahenduseks oleks selektiivklaasid, et ei kütaks nii soojaks
Lamekatuste villad on suure koormustaluvusega klaasvillatooted, mis sobivad hästi just tasakatuste soojustamiseks.

Lastimisel on palju erikinnitusvahendeid, mis kiirendavad oluliselt lastimist ja suurendavad selle ohutust.
Liitliikumisega purustites on liikuvad lõuad 2 ühendatud vahetult ekstsentrikvõlliga 3, mis tagabki nende liitliikumise.
Lintsaepingil töötades on ohtlikud: poorlevad saerattad ja rihmülekanne, elektriseadmete kaitsmata voolujuhtivad osad.

Lisasoojustuse paksus on õhem, kuni viis sentimeetrit, on võimalik teatud juhtudel veeauru kondenseerumist vältida.
Lisatakse tasuvus - ja teostavus uuringud tulemused, andmed olemasolevate hoonete, maa-aluste tehnovõrkude kohta.
Liivpinnased - kivimite murenemise saadused, kus alla 2 mm läbimõõduga osakesi on kaaluliselt üle poole.

Lubi on kustunud. Ehituslupja kasutatakse: müür-ja krohvmörtide kui ka kuivsegude valmistamiseks.
Läbinduskilbid on varustatud kõigi pinnase töötlemiseks ja töötsoonist eemaldamiseks vajalike seadmetega.
Lasuur – läbipaistev või poolläbipaistev vahekiht ( 1/3 värnitsat, 1/3 lakki, 1/3 tärpentiini)

Liiva mahumass on 1500..1700 kg/m3 ja tühiklikkus 30..40%  Teralist kooostist kontrollitakse sõelumisega
Lisaks nendele on olemas ka polümeer-bituumenpaanid klaaskiudvõrgul kui ka külmliimumisega bituumenbaanid.
Lubjakivi - • Lubjakivi ei kasutata hetkel väga palju, sellest muidu tehakse aedu, hooneid, kaminaid.

Läbisurumine on tasapinnaliste plaatide (massiivplaatide) dimensioneerimisel üheks määravamaks teguriks.
Lõhandikest ehk poolpalkidest katus 2. Laudkatus 3. Pilbaskatus 4. Laastukatus 5. Sindelkatus 6. Kimmkatus
Liitmike variante on tohutult, tihti kombineeritakse neid mitmesuguste lihtsamate tappide, tugipindade ja muuga

Liivapinnastes on vaid mõnikümmend sentimeetrit, savipinnastes võib kapillaarvesi tõusta nelja meetrini.
Lisaks sellele on veel teisigi võimalusi, kuidas survet seinale vähendada ja juhtida vesi kõik drenaaži.
Lubimört - koosneb lubjast, liivast ja veest, on suhteliselt nõrk, kuid väga plastne ja vetthoidev.

Lehtvõrgud on valmistatud lehtterasest ja võivad olla nii tsingitud kui pulbervärvitud RAL toonides.
Liivadesse – vesiklaasi ja kaltsiumkloriidi segu; tolmliivadesse – vesiklaasi ja fosforhappe segu.
Lintvundamendi vajumid on antud juhul üsna väiksed jäädes kahe raskemini koormatud seina all 50 mm piiridesse.

Lodza on hoone gabariidi sisse jääv kuid väljaspool asuv kaitsepiirdega ümbritsetud platvorm.
Liimivärv - kujutab endast maalrikriidi ja tooniva pigmendi segu ca 10 %- lises maalriliimi lahuses.
Lisavarustusena on võimalik paigaldada ka Termo Ice süsteem, mis kaitseb soojusvahetit jäätumise eest.

Leek - suitsutorukatelde võimsus ulatub 10 MW. Soojaveekatlad töötavad otsevooluseadmetena.
Looduskivi pluss on ka see, et see on ökoloogiline materjal – seda leidub looduses peaaegu igas vormis.
Lubamatu on võrgu pinnale riputamine ning üritada pahtlit pealtpoolt läbi võrgusilmade suruda.

Läbivus – masina omadus liikuda teedeta maastikul ületada mitmesuguseid takistusi ja tõkkeid.
Lähtematerjaliks on presspulber, mis koosneb peenestatud vaigust, pulbrilisest täiteainest ja pigmendist.
Lõikekoonuse uhul on kujutise mõõtkava õige lõikeparalleelidel, mis on ühtlasi moonutuste nulljooneks.

Lehtklaas – sulatusvannist vert väljatõm klaasimass valtside vahel, mis lõigatakse lehtedeks.
Leitud x on lõplik, kui sellele vastavad armatuuri pinged jäävad piiridesse fyd ≤σ≤-fycd.
Liiklussagedus on oluline tee klassi määramiseks ning koormussagedus teekonstruktsiooni arvutamiseks.

Lahustipeitsi on kerge ühtlaselt peale kanda, see ei kergita kiude ning kuivab suhteliselt kiiresti.
Latt - teraste ühelõikelistes ülekatteliidetes, kus on ainult üks poldirida – vt joon.
Liimipüstolid – klaasiliimi paigaldamiseks kerele või klaasile kasutatakse klaasiliimi püstoleid.

Langekriips on horisontaaliga risti tõmmatud lühike kriips , mis selgitab maastiku kalde suunda.
Liimplaadi dekoratiivsust on võimalik tõsta, kui kasutada tema valmistamiseks eri puuliikidest saetud lamelle.
Lodža on põhigabariidi sisse jääv, kuid välispiiretest väljaspool olev avatud platvorm.

Lumestus – teel paikneva lume iseloomustus, mis on määratletud lume paksuse ja paigutusega.
Laudadel laagide on samm 400 mm, 28 mm vastavalt 600 mm. Laagide alumine pool peab olema antiseptitud.
Lihtsa sarikas - penn lahendusega või laiematel hoonetel toolvärk- konstruktsioonina (Joonis 2.4).

Liitumiskilp on vastavalt tehnilistele tingimustele hoone põhja nurga juures hoone seina kõrval.
Löök - ja vibrotoimeliste masinate käepidemed on varustatud amortiseerivate elementidega.
Lisajuhtivus on soojuskadu vattides külmasilla kaudu, kui temperatuuride erinevus on üks kraad.

Lubi on õhksideaine, mida saadakse lubjakivide lagundamisel kõrgel temperatuuril(<900).
Lakiks nimetatakse viimistlusmaterjali, mis koosneb mingist kihitekitajast ja lahustajast.
Laser - keevitus on efektiivne õhemate materjalide (paksusega kuni 12 mm) keevitamiseks.

Lepinguhind - tööde ja teenuste koguhind, mis tuleb vastavalt lepingule tasuda töövõtjale.
Liiguvad korrapäratult - segunevad üksteisega – korrapäratu liikumine keerukate trajektooride mööda.
Lisaks sellele on mitmesuguseid teisi lisandeid, mis ei ole kajastamist leidnud EN934- 2 nimistus.

Lusikvöör - esineb mõningatel kalalaevadel elliptiline ahter - aeglasekäigulistel laevadel,
Lahenduseks on ventilaatori ja kütteelemendiga varustatud värske õhu klappide paigaldamine.
Laotud ühe - või kahekivi tellisseinal pole erilist vahet, aga kui krohvida, on vahe ligi 40

Liiklussagedus on vähemalt 200 autot ööpäevas; 6. V klassi maantee on kattega või kruusatee.
Liikurnoolkraana - põhimõtteline konstruktsioon, kirjeldus ja skeem, iseloomustage tõstevõimet.
Lõhkeaine kasutamisega – demineerijad; mis on seotud raskete valmisdetailide tõstmise, monteerimise ja

Lahtrid 1 - 14 täidetakse ööpäeva esimesel leheküljel, lahtrid 1-7 vahi lõpu seisuga.
Lasteaed on projekteeritud karkasshoonena, kuid keldriosa seinad on valatud raudbetoonist.
Looted - tõus ja mõõn Kohad kust saab energiat: metaan(loomade väljaheited) energia.

Laeva pikkus - L. Lmax - maksimaalne pikkus, vööri ja ahtri äärmiste punktide vahekaugus.
Lasnamäe park - vineeri filmikiht kulunud, augud, ühenduskohad katki, kandetalad nõrgenenud.
Levinuim neetliide on ülekatteliide, mis on lihtsalt teostatav, kuid liitepind jääb ebatasaseks.

Liimkelk on ette nähtud Aeroc`i plokiliimi kandmiseks plokkidele müüritööde käigus.
Lubi on sideaineks, mis kivistumisel tekitab värvitavale pinnale mineraalse kooriku.
Lubimört on suhteliselt nõrk, kuid väga plastne ja vetthoidev. 6. Savimört ei kivistu.

Lahkvoolukanalisatsioon - sademevee jaoks eraldi torustik, millesse tavaliselt lastakse ka drenaazivesi
Lihttalasid on lihtsam valmistada ja kerge paigaldada, kuid puidu kulu on suhteliselt suur.
Lõuna pool on I korruse sissepääs, millest viib lai vahekäik 75-kohalisse auditooriumi.

Laminaat on suhteliselt õhuke, kuid samas väga kulumis- ja kriimustuskindel materjal.
Lehtklaasi tooted - floatklaas, karastatud klaas (termiline, keemiline karastamine), jääklaas-
Lihtkrohvimise täpsus on väike. Enne krohvimist niisutatakse kõik krohvitavad seinad hästi veega.

Lvl - talade pikkus võib olla kuni 20 meetrit ning ta võib asedada terastalasid.
Lõppsõelumine - kogu purustusprodukti jaotamine määratud nimimõõtmetega fraktsioonidesse
Laagidele on ka teisi võimalusi; näiteks T-kujuline klamber, mida olen ise kasutanud.

Laevas on viis rampi, mis on üksteisest erinevad ,aga omavad kõik suurt tähtsust.
Lahustite ülesandeks on lahjendada koostist, nendeks kasutatakse vett, lakibensiini, tärpentiini.
Laialt tuntud on nuluõli. Seda kasutatakse nii tehnikas, parfümeerias kui ka meditsiinis.

Laineplaadid – materjali koostised ligi 50% tselluloosi, 5% värvainet ja 45% bituumeni.
Lakitud puit – puit on kaitstud seni, kuni pind on terve (lakikihi alt võib puit hakata
Lihvimistugi on maalri jaoks tähis töövahend, kuna peaaegu alati on pindu vaja lihvida.

Läbiviigud on soovitav kavandada võimalikult kõrgele, ülalpool servevee piirkonnast.
Lagi on pahteldatud ja hiljem värvitud valgeks, et ruumis oleks rohkem valgust.
Linttransportöörid - 17. Vundamentide rajamine: rammimisseadmed, vibroseadmed, puurimisseaded.

Lõikele - Arvutuslik põikjõud peab olema suurem kui arvutuslik lõikekandevõime.
Laepealne soojustus on enamasti puistematerjal või vill, millest kumbki ei taga õhupidavust.
Lamell - ja spoonliimpuidu eeliseks võrreldes saematerjaliga on lisaks suuremale

Leppetrahv on tasu, mida rakendatakse, kui töövõtja hilineb tööde lõpetamisega.
Limb - kraadijaotisega. Kinnituskruvi-millega instrument statiivile kruvitakse.
Lisaks seintele on võimalik katta nii põrandaid, lagesid, kuumaks minevaid pindasid jne.

Looduslikeks alusteks nimetatakse pinnasekihte, mis võtavad vastu hoonete ja ehitiste koormust.
Laineline tsementkiudplaat – ilmastikukindel, talub suurt temperatuurikõikumist, pikk kasutusiga,
Lubi - kipsmört leiab kasutamist peamiselt lagede ja puitpindade krohvimisel.

Läänemaal on roostike ka Haapsalu lahe idaosas, Sutlepa meres, Kasse- ja Heinlahes.
Laevärvina kasutatuna on punane raske ja lage allapoole toov, samas ka pilku allapoole juhtiv.
Liimilabidas on terasest äärega labida sarnane tööriist, mille äär on sakiline.

Literature survey on how different factors influence human comfort in indoor environments.
Located randomly on the wall, is not attached properly, the cable connections are without
Lõõrid on ahju sisemuses olevad suitsukanalid, mis ühendavad kollet korstnaga.

Ligilähedase on prognooside ehitusmaksumust ehitusprojekti väga varases staadiumis.
Liimpuiduks nimetatakse vähemalt 4 lamellist pakettristlõikeks liimitud elementi.
Linaseemne õli on sideaine. Lahustiks kasutatakse eeterlikke õlisid ja tärpetiiniga.

Lubi - tsementmördiga võib krohvida tellisseina, lubjakivi, tsementkrohvi,
Lülipuit –  ei ole noortel puudel, tekib  40. aasta vanuselt 7. SÄSI
Lakikihid on õhukesed ning hea tulemuse saamiseks tuleb peale kanda mitu kihti.

Lisaks vajadus - ja tasuvusuuringule tuleb kindlasti teostada ka teostatavusuuringud.
Lmax - maksimaalne pikkus, vööri ja ahtri äärmiste punktide vahekaugus.
Löökur - kolvile 2, mis realiseerib selle naela 4 pea pihta antava löögina.

Liigendi tekkimist – tingimus, kus talale on rakendatud maksimaalne võimalik koormus.
Liivpinnaste omadustest on ehitusel olulised lõimis (terade suurus), tihedus ja veesisaldus.
Lindi liikumiskiirus on 10…22 m/s. Kiiruse valik sõltub lindi tüübis ja kvaliteedist.

Lindid – maamõõtmisel kasutatavad lindid on 20,30 ja 50 meetri pikkused.
Lingikogu - Ehitustehnoloogia ajalugu Kodutöö aines EPT 0011Ehitustehnoloogia
Lubi - tsementkrohvi jm. Lubi-tsementkrohviga ei tohi krohvida lubikrohve.

Lubi - mörti võib hoida maa sees augus või kindlana kaetult pikka aega.
Lõige 2 - Hinna alandamine toimub avalduse tegemisega teisele lepingupoolele.
Laevakere on pikitasandi suhtes sümmeetriline, teiste tasandite suhtes mitte.

Laiused 6 - 8 mm paksused kipsmajaksd millele märgime paigaldamise kuupäeva.
Liivapinnastel on oluline keskmine tera suurus ehk lõimis, tihedus ja veesisaldus.
Lisandeid - tahkesteid (kõvendajaid). Enamlevinud on termoreaktiivsed vaigud.

Lubi - kipsmört - Lubi-kipsmördid on plastilised ning küllalt tugevad.
Lõõgitugevus - iseloomustab materjali vastupidavust dünaamilisetele koormistele.
Ladumiseks on soovitatav kasutada spetsiaalseid kiilukujulisi võlvitelliseid.

Leppe hind ehk müügihind (MH) koosneb kasum + omahind (OH). Müügihind (MH)
Lintpidur on kinnitatud. Ankrukett peab laotuma ketikasti ilma inimese abita.
Lipid on tehases liimitud lauakujuliste lauakujuliste alusparketi külge.

Lisaks kaitseomadustele on aga veel olulisi asjaolusid, mida tasuks ostmisel tähele panna:
Lukukohtadel on tugevduselemendid, mis suurendavad ukse jäikust ja turvalisust.
Laed 350 – m2, tegemist on kõikide põhipinna tasandite pindala summaga.

Liigniiske - pinnavete äravool on raskendatud, esineb oikaajalist seisuvett.
Liikuvale löökur - kolvile, mis realiseerib selle naela pea pihta antava löögine.
Läbivus – masin kaalub üle 20 tonni ning ei tööta seega märjal maal.

Lähenemisviis on suhteliselt konservatiivne, s.o tekkiv viga on tagavara kasuks.
Legeerimine tähendab sulamile kuumuspüsivust tõstvate elementide lisamist.
Lõug - , koonus- ja valtspurustite töötamise võimalikkuse tingimus.

Laadimismasinad - puistematerjalide ning palkide ja saematerjali teisaldamiseks.
Legeerterased - sisaldavad erinevaid lisandeid, mis parandavad terase omadusi.
Levinuimad sümptomid on allergiline nohu, limaskesta ärritus, köha ja hingeldamine.

Liigniiskuse seisukohalt on optimaalne keskkond T =20 kraadi ja suhteline niiskus 40-50%.
Liitplastmassi puhul on polümeer sideaineks ja suure osa moodustab mingi täiteaine.
Lae krohvimisel on tähtis, et mört kiiremini tarduks, ega vajuks laest lahti.

Lagi on ümbritsevast keskmisest maapinnast vähemalt 2 m kõrgusel.
Laiuseks on 1,2m ning paneeli pikkuse saab tellida vastavalt vajadusele.
Laukeste paksus on 12...19 mm ja pikkus 200...400 mm. Lauakeste profiili järgi

Liikuv masin – Jaguneb omakorda haagiseks, poolhaagiseks ning iseliikuvaks
Linaõlivärv on eelkõige mõeldud just puitpindade katmiseks, kuid sobib ka
Lubi - ja savikrohv annavad eheda, hingava ja looduslähedase pinna.

Lätematerjaliks on presspulber peenestatud vaigust, täiteainest ja pigmendist.
Lõpplahendused on kvaliteetsed, ilusad ja ainulaadsed. pinnad on vastupidavad.
Ladusid on mitme kujuga ning need võivad olla lahtised või kinnised.

Lahustibaasil hermeetikud - eraldub ebameeldiv lõhn, hea kleepumisvõime ilma krundita.
Laskuvad torud on suurema läbimõõduga kui tõusutorud, aga neid on vähem.
Lepingu tähtaeg – kindlasti tuleb lepingus fikseerida tööde lõpptähtaeg.

Liiklussagedus on sõidukite hulk aga koormusintensiivsus on sõidukite mass.
Linnahalli viimistlus on rõhutatult tagasihoidlik, ehitusmaterjalide valik on napp.
Lubikrohv on naturaalne viimistlusmaterjal nii sise- kui välitöödeks.

Luud - koristustöödeks, viimistluskrohvi tegemiseks Plekikäärid
Levinum näide on terassõrestikuga ja puidust katteplaadistusega laevakere.
Liibanoni seeder on seedrile iseloomuliku ilusa korrapäratu vihmavarjutaolise

Liibanoni seeder on teistest seedritest vastupidavam, tugevam ja elujõulisem.
Looduslikest materjalidest - sideaineks lubi; täiteaineteks liiv, purustatud lubjakivi.
Lihtplastmass – koosneb peamisel polümeerist ja täiteainet ei sisalda.

Lintsaag on saepink, mille lõikeriist on kinnise kontuuriga saelint.
Lastiseade on omane suuremale osale kaubaveoga tegelevatest laevadest.
Liitekohtadeta 1 - 3 mm paksuse katusekatte või muu hüdroisolatsioonikihi.

Liivas on põhiline silikaatne komponent SiO2 – 90%, peale selle
Lubisideained - tootmine (lähtematerjal, tootmise etapid), kasutuskohad-
Laadurid – universaalsed tsükkeltegevusega ja pideva tegevusega.

Lumekoormus - qks=1,2 kN/m2 Omakaalukoormus mis mõjub profiilplekile:
Linnas ehitamisel on vaja kaaluda ratas või roomikmasina kasutamise vahel.
Laetala ristlõige on 4x18...10x25 cm sõltuvalt talade sammust ja sildest.

Lamell - Kokkupressitud pöögist valmistatud ovaalne tüübel.
Liikurmasinatega on soovitatav tagada viimastele 5m laiused liikumisalad.

Lubamatu on ehitada soojussüsteeme ilma katuse ja parapettideta.
Lubja kustutamine on eksotermiline protsess, mille käigus eraldub soojus.
Liikuvatele osadele on lubatud ainult mehhanismioperaatori otsenähtavuses.

Looduskivi utiliseerimine on lihtne – seda ei pea selleks eriliselt töötlema.
Looduslikud alused – pinnasekihid, mis võtavad vastu ehitiste koormuse.
Loomulik ventilatsioon - see on ruumide ventileerimine avade ja kanalite abil.

Lahendusega on võimalik vähendada tarbitavat soojusenergia kulu.

Laevärvi puhul on tähtis, et värv jätaks valge ja ühtlase pinna.
Lihtsad vööndkaared on kõrged ja toetuvad lühikestele seinapiilaritele.

Laadur on valmistatud rippriistana standardsele traktorile.
Labida ääres on kaks või rohkem kõrgussuunas reguleeritav tera.

Leektoru - ja veetorukatlad, nende tööpõhimõte ja ehitus.
Liigne neeldumine on sama vastuvõetamatu kui heli vähene neeldumine.
Liitplastmassi puhul on polümeer sideaineks ja suure osa moodustab mingi

Lubjamergel lubja - ehk paekiviga, mida oli Kunda ümbruses külluses.
Laeva üleandmise – vastuvõtmise kinnitavad kaptenid allkirjadega.
Lanedused – võetakse vastu töömeetodite ja viiside osas.

Lateksvärv on tervislik. Kelme on painduv ja kuivab kiiretsi.
Lisaks veel on hea see, et teras nakkub hästi betooni külge.

Liikumisruum 0 - 20 mm. Sisaldab eraldavat veekindlat membraani.
Lintvundamendid - rajatakse kivi, plokk või suurpaneelhoonetele.
Looduslikud pinnased - looduslikes lasumistingimustes olevad pinnased.

Lubimört on väga hästi töödeldav ja hoiab hästi vett.
Lubivärv - koosneb lubjast, veest ja toonivast pigmendist.
Lahenduseta - eesmärgiks on arhitektuurse idee selgitamine.

Lihvitud betoon on küll ebatõenäoline jätkusuutlik materjal.
Lõtk on liiga suur, siis ei satu toru otsad kohakuti.
Laeva üldtakistus on võrdne tema pukseerimiseks vajaliku jõuga.

Lahtihoidmiseks on uksel hoidepidur. Käepide on suur ja mugav.
Lgab - suurim pikkus arvestades väljaulatuvaid osi.
Linoleumirulli laius on 1,4-3,0m. Linoleumi paksus võib olla näit.

Lisaks sellele on hoidla väljanägemine puhas ja esteetiline.
Lisaks teraskiule on laialt levinud erinevad polüpropüleenkiud.
Lubi on aeglaselt kivistuv, kuid annab plastse segu.

Lahtris 1 – vahi lõpu kellaaeg tundides ja minutites.
Latekshermeetikud - lõhn puudub, kerge kasutada, säilib -15 a,
Lattpulb - riba, mille ühes servas on tugevuseks pulb.

Liigne niiskus tähendab enamasti muutusi negatiivses suunas.
Lubimört on hästi töödeldav ja rahuldava tugevusega.
Lõikamine on nurklihvijast kordades kiirem ning vaiksem.

Lõug - , koonus-, rootor-, vasar- ja võllpurustid.
Lõugpurusti – töökindel, kuid palju nõeljaid terasid.

Lasa - &n,io .La.&a-rus. u)vryivlL,A ov,aaJtaa-lu
Lateksvärv – sidea on vette dispergeeritud polümeer.

Lihtmörtidel on ÜKS AINE ja segamörtidel on KAKS AINET.
Lihvpaberi tähistus ehk karedus on märgitud selle tagaküljele.

Liiva tigupesur on ette nähtud ehitusliiva läbipesemiseks.
Lubi - kipsm.-kasut.puitpind.&lagede krohvimisel.
Lubjakivid on üsna tundlikud ilmastiku mõjude suhtes.

Lõiketraat on terav, vältida torkamist traadi otstega.
Lõimisest ehk pinnast moodustavate osakeste suurusest.
Leegi temperatuur on madalam kui oksüdeerival ja normaalsel.

Liigutuste koordinatsioon on raskendatud, lihaste töövõime langeb.
Liikumis - , nägemis- ja kuulmispuudega inimestele.
Liimipahtel - koosneb kriidist, maalriliimist ja veest.

Liivaprits - seinte puhastamiseks tolmust ja mustusest
Lodža on rõdu, mis paikneb hoone gabariidi sees.
Lubivärv – kõrgekvaliteetsest kustutatud lubjast.

Lukustusrõngas – nüüd moodustub lai horisontaal jälg.
Laeva arhitektuurilis - konstruktsioonilised tüübid, üldskeem


Loomulikku ventilatsiooni on üldiselt raske kontrollida ja juhtida.
Laserskanner – erinevate objektide mõõdistamiseks.
Levinumad aluspinnamaterjalid on betoon, tellis, silikaat, kergbetoon-,

Lubjakivi – lubjakivi sisaldab kaltsiidi ja savi.
Lõppkokkuvõttes - annuiteetmaksegraafikuga maksad vähem.

Laserkeevitus on fokuseeritud energiakiirega keevitus.
Liigend – paneeltöölavade ehitus on lihtsam.
Liigendmeeter - väiksemate mõõdistamiste tegemiseks

Linaseemneõli on linataime seemnetest saadav ekstrakt.
Lisand - õhu sisseviimise eesmärk on kivinen.
Lagedatekiline laev - lahtine, lage tekk vöörist ahtrini.

Laialt kasutust on leidnud kompensaatoriga nivelliirid.
Lehtklaasi kasutus - akna-, fassaadi- ja sisustusklaasina,

Looduslikele aladele on iseloomulikud loometsad, puisniidud.
Lubivärvid - lubi, lubjakindlad pigmendid ja vesi.
Laehari - tsemendipiima ja vee pealekandmiseks

Liikurteehöövlid – on ühemootorilised liikurmasinad.
Laadimine – lasti liikumine – mahalaadimine
Laine võimsus on kõige suurem just enne peatumist.

Lainelisus - sortimendi ebatasane läbisaagimine
Lambitahm on must, väga peeneteraline pigment.
Lateksvärvid – veega vedeldatavad ehitusvärvid.

Lihvimisseadmed tööorganid on labad (kolm või neli) ning ketas.
Liistradiaator – töötab konvektori põhimõttel.

Looduslik bituumen on kõige kvaliteetsem bituumeni liik
Liimpuitkilbid on saadaval väga erinevas mõõdus.
Liimpuitkonstruktsioonid on vajadusel kergesti töödeldavad.

Lubi on ka tsemendist tunduvamalt kallim.
Lubimörtide sideaineks on kustutamata või kustutatud lubi.
Legeerimine ehk lisandite sisseviimine metalli.

Lõhandikest ehk poolpalkidest katus Laastukatus
Looduskivid on ühed vanimad ehitusmaterjalid.
Lubamatu on kasutada kõrvalisi lisaaineid.

Lusikvöör - esineb mõningatel kalalaevadel.
Lae pindala on võrdeline põranda pindalaga.
Lumekoormus – lumekoormus on muutuvkoormus.

Lumesahad - tänavate lumest puhastamiseks.

Lülipuit on pruunikas, maltspuit kollakas.
Levinud püsti - ja põiksilindriline projekts.

Levinumaks on staatilise toimega teerullid.
Lint - , post-, vai-, plaatvundament.
Lõige 1 - 1 M 1:50 4.Hoone plaan M 1:100

Lepingutüübid on kokkulepped, mis sõlmitakse
Linoleenhape juuresolek on oluline kuivamise kiirusele.

Lammutustööde kohta on kehtestatud ranged reeglid.

Lõõrid on liiga kitsad ja ebatasased.
Laohoone või - platsi plaanis määratud.

Liiklus - ja liiklusõnnetuste kulud

Linoleum on 100% looduslik materjal.

Lehtklaas on läbipaistev, värvitu.

Liikumisele on sellisel juhul suurem.


Laadimise ruumidele on toodud EVS 812-4:2011

Liimijäägid on jäädud eemaldamata.
Liimpuitkilp on plaadikujuline toode.


Liigendis a - b Am2 = 4f/l1 · M*1;

Vote UP
-1
Vote DOWN
Looduslikud tapeedid - Tapeetide välimisel küljel on kleebitud looduslike taimete, bambuse, džuuti, maranta, kollase suhkruroo, käokulla, sisaliagaavi kiust, kui ka segakiust niidid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Laagri pronks - või valgevasest hülsi sisse ja ühendatakse omavahel "kalasabameetodil " või " tünnimeetodil". Viimasel ajal põhiliselt nn " tünnmeetodil"
Vote UP
-1
Vote DOWN
Lühilaineline kiirgus – otsene päikesekiirgus (λ = 0,1…4 μm) Pikalaineline kiirgus – soojuskiirgus (λ > 4 μm), atmosfääri ja aluspinna soojuskiirgus

Vote UP
-1
Vote DOWN
Leppemärgid on kaartidel ja plaanidel kujutatud kokkuleppelised graafilised kujutised, mille abil näidatakse maastikuobjekte ehk situatsooni asukoht.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Lodža – hoone gabariidis paiknev välisseina tasapinnast tagasiasuv rõdu, mis on kolmest küljest piiratud seinaga ja ühe küljest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Lämmastikuühendid – Bakterite vohamine võib olla võtmeteguriks nii orgaanilisest kui lämmastikureostusest tulenevale keskkonnaprobleemidele.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Loomsed liimid on tundlikud niiskuse ja hallituse suhtes, nende eeliseks on aga suur kõvenemiskiirus, hea nake ja liimliite elastsus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Laserskanneerimine on mõõdistamise tehnoloogia, kus objekti pinnad mõõdistatakse lasertehnoloogia vahendusel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Liiklustihedus - teel või sõidurajal liikuvate sõidukite arv tee ühikpikkusel kindlal ajahetkel.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Lahustipõhine krunt – sõltuvalt värvist valida valge või roosa krunt; kuivab järgmise päevani.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Lõugpurusti on purusti, kus materjal muljutakse puruks tsükkeltoimega masina lõugade
Vote UP
-1
Vote DOWN
Lubivärv – valm kust lubjast, boorne, õhu suhtes vähepüsiv.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Laudised – ülemine töö- ja alumine kaitselaudis.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Lõikepõleti põhidetail on suudmik mis lõikamisel kiiresti kulub.

Vote UP
-3
Vote DOWN
Leppetrahvi suurus on 0,05 % päevas tähtaegselt üle andmata tööosa eest maksmisele kuuluvast Lepingu tasust iga hilinenud päeva kohta, kui Pooled pole kokku leppinud teisiti.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto