Sõnu seletav sõnaraamat

Laanemeri on uks enam Veevahetusookeaniga (Pohjamerega); Laanemere jogede voolu uuritud meresid maailmas;Laanemeri on uhendatud Pohjamerega mojutab oluliselt lume kevadine sulamine, mistottu Soome lahe labi kitsaste Taani vainade (Oresund: laius 2 km, sugavus 8 m, jogedel oli perioodil 1980-1990 aprillis 3 korda suurem Darssi kunnis: laius 32 km, sugavus 18 m). Laanemere vooluhulk kui talvel ning 2 korda suurem kui suvel.
Läänemere pindalaks on 365 000 km², koos Taani väinadega 386 000 km², Koos Kattegatiga 420 000 km². Läänemere keskmiseks sügavuseks on 55 meetrit, maht umbes 20 000 km³. Põhjareljeefi ja hüdroloogilise režiimi sarnasuse alusel käsitletakse mõnikord Kattegatti Läänemere osana. Mere läänepiiriks võetakse Jüütimaa kirdeosas olevat Skageni neeme ja loode pool Göteborgi paiknevat Marstrandi saart ühendav joon.
Lasti koormustabel — reisi alguses (lõpus) Last m z Mz x Mx t m tm m tm 1 2 3 4 5 6 Tühilastis laev m0 z0 m0z0 x0 m0x0 Laeva varud (kütus, vesi, õlid jne.) mv zv mvzv xv mvxv Last trümmis nr.1 m1 z1 m1z1 x1 m1x1 ………. …. …. ….. …. ….. ………. …. …. ….. …. ….. Last trümmis nr. N Mn zn mnzn xn mnxn Ballast (vedel) mb zb mbzb xb mbxb Vedelike vaba-pindade parand – – Mvp – –

Laeva ujuvus – Russian Maritime Register of Shipping - St. Petersburg ehk Российский Морской Регистр Судоходства – Peterburi; – Lloyd’s Register of Shipping - London; – Det Norske Veritas - Høvik - Norra; – Bureau Veritas - Pariis; – Germanischer Lloyd - Hamburg; – American Bureau of Shipping - Houston; – Registro Italiano Navale - Rooma.
Lastimis - lossimisoperatsioonide ajal tuleb sobitada terminali ja laeva ESD-karakteristikud, eelkõige reageerimis- ja ventiilide sulgumise aeg. Terminali personal peab kohandama lastimiskiiruse laeva ESD-ventiilide sulgemisajaga või paigaldama laevale seadmed, mille abil on võimalik sisse lülitada terminaali ESD ja lõpetada lasti pumpamine laeva enne, kui sulguvad laeva ventiilid.
Loodusest eemaldamine on lubatud ainult teaduslikel ja õpetlikel alustel, nendega ei tohi äritseda ilma keskkonnaministeeriumi loata, kasvukoha hävitamine on keelatud, veerežiimi ja valgusolude muutmine on keelatud, taime ja seene korjamine ja hävitamine on keelatud, ümberasustamine toimub kindla korra järgi, täpse asukoha avalikustamine massiteabevahendites on keelatud

Lisaks neile on limiteeritud ka paljude ohtlike ainete kontsentratsioonid, millistest Tallinna sademevees on aegade jooksul määratud tsinki (lubatud kuni 2,0 mg/l), vaske (kuni 2,0 mg/l), pliid (kuni 0,5 mg/l), kaadmiumi (kuni 0,2 mg/l) ja elavhõbedat (kuni 0,05 mg/l). Tabelis on esitatud viimase kuue aasta keskmised saasteainete sisaldused Tallinna sademevees.
Lõtva rakendust – U - < 0.5. Seejuures ülemisele selisele on võrk rakendatud lõdvemalt ja ülemine selis on ca 10 % alumisest lühem (A.Järviku materjal). Võrgulina rakendatakse selisele rakendusteguriga U= 0,35- 0,65.Võrgu rakendatud pikkus sõltub võrgulina lainepikkusest ( m) L=L0 x U, kus U on rakendustegur, L0- võrgulina lainepikkus, L selise pikkus.
Lihtkäsiõng on püügiriist, mille olemasolu ja ehitust teab peaaegu iga inimene ja mis ka paljude kalameeste meelest on see kõige lihtsam ja algelisem kalastusvahend, kui västar välja arvata. Just selles lihtsuses peitubki kõige suurem voorus – kontakt kalaga, keda kalastaja välja meelitada tahab on lihtõngepüügil kõige vahetum ja sportlik moment.

Lastiplaaniks nimetatakse kaubapartiide asetuse graafilist kujutist laeva pikiläbilõike joonisel. Lastide paigutus peab tagama: - meeskonna ja lasti ohutuse - lasti vigastusteta sihtsadamasse toimetamise - laeva kandevõime ja mahutavuse parima ärakasutamise - vähima lastimise ja lossimise aja Laeva lastiplaan koostatakse laeva ja lasti andmete põhjal.
Läänemere loodustasakaalu on tõsiselt häirinud ülemäärane toitainete sissevool, mis pärineb hajureostusallikatest (nt üleväetatud põllumaa ja õhureostus) ning punktreostusallikatest (nt reoveepuhastid ja tööstusreovee väljavoolutorud). Eutrofeerumise tunnuste hulka kuuluvad tavatult suured vetikate õitsengud ja elutud alad merepõhjas.
Laeva mass - veeväljasurve on võrdne laeva poolt väljasurutud vee massiga ∆ = ρ⋅∇ , kus ρ - vee tihedus.

Laagri tööpinnad on kaetud õhukese antifriktsiooni sulami kihiga, milleks reeglina on babliit, seatina-pronks,fosfor-pronks jne, sulamikihi paksus tänapäeva laagrites ulatub 0,5-1,5mm. Laagripoolte ühenduspindade juurde tehakse võrdlemisi laiad ja madalad süvendid, et suunata õli ühtlasemalt lagri tööpinnale.
Laeva kohta on vajalikud järgmised andmed: 55 - pikkus perpendikulaaride vahel - laius - täiskandevõime - lastiruumide mahutavus - hüdrostaatilised kõverad - lastiskaala - kütusekulu täiskäigul ja sadamas - mageda vee kulu ülesõidul ja sadamas - määrdeõli kulu - tankide plaan ja mahutavus.
Läänemeri on üleilmses tähenduses küll väike, kuid ökoloogiliselt ainulaadne ja keskkonnamõjudele väga tundlik kasvõi juba sellepärast, et vesi vahetub vaid korra ca 30 aasta jooksul, veevahetus toimub 2% piirdes 1 aasta jooksul ja kõik sinna sattunud ained jäävad püsima aastakümneteks.

Laeva autonoomsus on aeg, millise vältel laev võib merel viibida täiendades varusid vahesadamates 2. laeva autonoomsus on aeg, mille vältel laev võib merel viibida ilma varusid täiendamata 3. laeva autonoomsus on laeva võime katta võimalikult pikk vahemaa ilma kütuse varusid täiendamata
Lõpusignaal ar on kas signaali lõpu või sagedustel ühendust ei saa. pole aga võimalik identifitseerida laeva, kellele Pärast lasti mahalaadimist vajavad tankid transmissiooni lõpu tähistamine VHF-CH16 sagedus on: 156,8 MHz tahetakse signaali saata, tuleb heisata VF= puhastamist.
Lühem toru on ühendatud klapikarbis imiklapiga . Torude vahelises ruumis on vesi ja õhk. Seal oleva õhu surve arvel toimub pumba imipoolel vedeliku ebaühtlasel liikumisel imitorusse vee kiiruse ühtlustamine. Kui pump seisab , siis vedelik täidab õhukatelt keskmise tasemini.

Laevaliikumisi on iga aasta u. 83000. (Laevaliikumise all on mõeldud seda, et arvestatud on merelaeva liikumine sadamasse sisenemisel ja sadamast väljumisel ning laeva võimalik liikumine sadama siseselt ühe kai äärest teise kai äärde, mis võib olla päris pikk vahemaa.
Laeva mass - veeväljasurve ∆ – mass-veeväljasurve tonnides.
Läänemere vesikond on 1 649 550 km . Jõgedest on veerohkeim Neeva (20% kõigi jõgede vooluhulgast). Keskmine õhutemperatuur on jaanuaris Läänemere lõunaosas 0–1,5, põhjaosas –6 kuni –10, juulis vastavalt 15–16 ja 13–14 °C; sademeid on 400–800 mm aastas.

Läänemerest 1970 - 2000 enampüütud liigid (Enin ja Gröger, 2004) • Põhjalise eluviisiga liigid: o Tursk, lest, soomuslest, merilest, kammeljas, silekammeljasLeedulastel lisaks nolgus ja merivarblane (Statkus,2006) • Avaveeliigid o Räim, kilu, lõhi, meriforell
Laevas ON TULEKAHJU JA PARDAL OHTLIK LAAADUNG VÕI MINU LAEVAST LEKIB OHTLIKKU LAADUNGIT 11. K – KILO – MA SOOVIN TEIEGA ÜHENDUST VÕTTA 12. L – LIMA – PEATAGE OMA LAEV OTSEKOHE 13. M – MIKE – MINU LAEV ON PEATATAUD JA EI OMA KÄIKU VEE
Lastiruumides on kauba niiskumise ärahoidmiseks poordil vee kondenseerumise tagajärjel paigutatud higilauad- paiknevad paralleelselt üksteisele, mõõtmed 50 x 120 mm. Enne laadimise algust tuleb lastiruum puhtaks pühkida, vajadusel pesta ja kuivatada.

Lng tanker – Veeldatud gaasi (LNG-) tanker – Танкер-газовоз (ehitatud USA-s 1975) LOA = 285,3 m; LPP = 273,4 m; B = 43,7 m; D = 25,0 m; T = 11,0 m; ∆f = 94 600 t; ∆light = 31 000 t; ∆W = 63 600 t; v = 20,4 sõlme; N = 43 000 bhp
Laeva pikkus on LPP = 220m, s.t. δL = 220/10 = 22 m. Calculate the area, position of the flotation and the second moments of area about the two principal axes of the waterplane defined by the following ordinates, numbered from aft. It is 220 m long.
Litri - või lusikakujulist-see jääb põhja vajudes praktiliselt kohe pidama ning ei lohista konkse järel. Seisvas vees ei oma raskuse kuju tähtsust, seega võib kasutada seal ka kuuli, koonuse või värtna või muu sellise kujuga raskusi.

Laevateooria on rakendusteadus laeva tasakaalust ja liikumisest, mis määrab navigatsiooniks vajalikud laeva omadused – ujuvuse, püstuvuse, uppumatuse, õõtsuvuse ja käikuvuse – matemaatiliste arvutustega või eksperimentaalsete uuringutega.
Luugikaaned - pontoonid, mida liigutatakse laeva enda või kaldal paiknevate tõsteseadmete abil Avatavad või kõrvale tõmmatavad luugikaaned võivad mingimehhanismi abil olla kõrvale tõmmatud kas tervenisti või osade (sektsioonide) kaupa.
Luugiava on suletud. Luugid kinnitatakse raadiosideoperaatori (General Operator’s veetiheduse kontroll, kaubaruumide ventl kontr kriipse- üks käte asend punkti jaoks, teine koomingu külge sulguitega ja omavahel Certificate) tunnistust.

Lenduvaid rasvhappeid on vatsas järgmiselt: äädikhape (65%), propioonhape (20%), võihape (15%). Tselluloosi ja hemitselluloosi seede lõpp-produktiks on valdavalt äädikhape, tärklisel propioonhape, mono- ja disahhariididel võihape ja piimhape.
Laeva peal on ballasti süsteem mis koosneb 12 tangidest need tangid tasakaalustavd laeva ja nende abil laadimise ajal hoiab parema püstuvust, tangid on vaja et vältida suure kreeni ja suure trimmi . Tangid saab mõõta mõõdulindiga.
Lintpidur on kinnitatud. Tekil või lastiruumis kinnitatakse ohutustehnika nõudeid tuletõrje-eeskirju. Värve Ankrukett peab laotuma ketikasti ilma inimese tohib hoida ainult selleks ette nähtud ruumides, täiskäigul töötamiseks.

Lsm – smitti pikkus (vananenud näitaja) h. Tl (L) – totaalpikkus i. H – keha kõrgus j. lc – pea pikkus k. lpc – sabavarre pikkus l. Tw – täiskaal m. Cw - tühikaal n. Indeksid - suhtelised mõõdud pikkuse suhtes.
Lastimis - lossimisoperatsioonide järelevalve Operatsioonide alguses ja käigus peab vastutav tüürimees sageli tegema operatsioonide järelevalvet, veendumaks, et last läheb määratud tanki või pumbatakse määratud tankist ja
Lühikese ekspositsiooni - aja puhul bakterite hingamist tekib probleem mõõtmistulemuste Ei sobi hapniku kõrge algkontsent- laiendamisest päeva teistele osadele ratsiooni korra, kuna mullidena (hommik, õhtu). eraldub hapnik ei ole mõõdetav

Läänemärk – topimärk: kaks musta koonust tippudega koos, värv YBY – kollane/must/kollane, tuli: valge, VQ(9)10s, Q(9)15s Tulede karakteristikud  Püsituli näitab pidevat ühtlast valgust – Fixed light (F)
Laba on pealt laiem, kuid kõige laiem koht (22-25 cm) on ülevalt 2/5 labapikkuse kohal ja sealt algab ühtlaselt ringjalt kitsenev osa kuni alumise otsani, mille laiuseks on 6-8 cm ja ots tuleb väheke kumer.
Laeva sõiduomadused on parimad, kui trimm on ligikaudu 60…90 cm. Kui lastimise lõpetamisel trimm erineb optimaalsest, tuleb korrigeerida trimmi lasti ümberpaigutamisega vööritrümmidest ahtritrümmidesse vōi vastupidi.

Laevale on paigutatud 24 täispuhutavat päästeparve Viking DKS 100 (mahutavus 101 inimest) ja kaks Viking DKS 50 (mahutavus 51 inimest). Päästeparved asetsevad 6.tekil. Pääs päästeparvedesse läbi MES-i.
Lastevanematele on olemas lasteaed, kuhu panna oma väiksed lapsed. Samuti on liuväli, korv-, võrk- ja golfiväljak, 2 mägironimisseina, 2 surfisimulaatorit, täisvarustuses jõusaal, 700 meetrine jooksurada ja spaa.
Lk 90 - 91 kõrgust ja seega kuni 10% suuremat dedveiti Aga põhimõtteliselt PTT (Push To Talk) nuppu ähelised- „M“-iga algavad signaalid (kandevõimet). Metsalaadung peab olema alla vajutada ei tohi.

Läänemeri on oma õrna süsteemiga väga ohtlikku olukorda sattunud kus laevade ning ümbritsevate riikide saastamise tase on liiga kõrge ning sisemere ökoloogiline tasakaal on paigast viidud.
Laevade areng on silmnähtav. Areng on seotud tehnika kiire arenguga 20. ja 21. sajandil, inimeste paranenud elujärg võimaldas neile pakkuda kruiisipuhkust järjest suurenevate atraktsioonidega.
Lastiplaani koostamine on keeruline ka juhul, kui lastid on adresseeritud mitmesse sadamasse. Esimeses sadamas lossitav kaup tuleb stoovida teiste lastide peale, viimases sadamas lossitav aga kõige alla.

Lisad i – rangelt kaitstavad taimeliigid; II – rangelt kaitstavad loomaliigid; III – loomad kelle püüdmist ja küttimist tuleb reguleerida; IV – keelatud püügivahendid ja liigid
Läänemere fütoplankton - liigiline koostis oleneb otseselt selles veekogus valistevatest tingimustest, esmajooned soolsusest, mis enamasti määrab ära ka üksikute liikide leviku ulatuse Läänemeres.
Liguloos on   kõhuõõne   kahjustustega   kulgev,   peamiselt   karplaste   invasioonihaigus,   mille   tekitajaks   on   linnuroni   (Ligula   intestinalis)   noorvormid.

Laanemere jaotus on jargmine: Laanemere avaosa (Baltic temperatuuri ja rohu abil maaratakse merevee soolsus empiirilise Proper), Pohjalaht (Gulf of Bothnia), Soome laht (Gulf of algoritmi abil.
Laevaühendus mere - ja siseveesadamate ei ole Eestis paraku olnud kunagi võimalik: Takistuseks on Peipsit merega ühendava Narva jõe kärestikud ning Euroopa võimsamaite sekka kuuluv kosk.
Laeva püstuvus on laeva ohutuse ja keskkonnakaitse seisukohalt elulise tähtsusega, niisiis peab püstuvuse jälgimist ning korraldamist lugema laeva ekspluatatsiooni võtmeelemendiks.

Laevas on ka automaatrool, et minna üle käsiroolile, on vaja lülitada sisse 4 pumpa ja siis vajutada nuppu, mis lülitab välja automaatrooli ja lülitab sisse käsirooli.
Laevale on paigaldatud 6 poolkinnist päästepaati, tüüp Fassmer SEL 10.5, mis on varustatud mootoritega. Paadid asetsevad 7. tekil, juurdepääs paatidele asub 6. tekil.
Leeliselisus on tingitud katlavette katlakivi teket takistavate kemikaalide lisamisest, millised dissotsieerumisel või hüdrolüüsil moodustavad OH- (hüdroksüül-) ioone.

Liivarannad on randla tuupidest koige liikumavad ning seal Hudroloogia on teadus, mis laias mottes uurib Maa hudrosfaari, toimuvad rannikuprotsessid on ka koige aktiivsemad.
Laevaehitus - laevakered, laevatekid, siselaed, luugid ja muud detailid • Transpordi valdkond - autode spoilerid, armatuurlauad, autode keremudelid, jm keredetailid 
Lühikesteks laineteks nimetatakse laineid, kui mere sügavus on palju kordi suurem lainete mõõtmetest ning põhja olemasolu ei avalda mõju veeosakeste trajektooridele lainetes.

Laastplaat on hügroskoopne, s.t. õhu niiskuse muutudes muutub ka plaadi niiskus. Turbumisel muutub laastplaadi pikkus mitte üle 1…2 mm, ristsuunas aga on muutused
Läänemeri on sügavale Euroopa mandrisse ulatuv Atlandi ookeani sisemeri, mida maailmamerega ühendavad kitsad ja madalad Taani väinad: Oresund, Suur ja Väike Belt.
Läänemere põhja - ja idapiirkondades suureneb üha enam mageveeorganismide arv, kes mere kõige magestunumates osades moodustavad valdava osa taimestikust ja loomastikust.

L3mf 52 – 104 Pööred: 2900 R.P.M Tootlikkus 2900 r.p.m juures: 440 l/min ° Maksimaalne temperatuur süsteemis: 70 C Solenoidklapi tüüp: Vickers 24 V DC
Lng - d hoitakse hoiumahutites küll ülimadalal temperatuuril (u −160 °C), kuid selle temperatuuri säilitamiseks vajatakse vaid üsna madalat rõhku.
Lõkspüünis on püünis, mille püügi põhimõte seisneb kala eksitamises püünisesse või selle osasse, kuhu sisenemine on lihtne, kuid väljumine raskendatud.

Looduslik valik – ellu jäävad enamkohanenud isendid, kes on kiiremad tugevamad, haiguste suhtes resistentsemad ja omavad värvust mis jätavad nad märkamatuks.
Laevapere liige on kohustatud viivitamatult teatama vahitüürimehele igast üle parda kukkunud inimesest, avastatud laevakere vigastusest, vee tungimisest laeva.
Laevas on kaks autoteki kolmas ja viies tekk ja üks lisa autotekk ehk kuues tekk, lisa autotek koosneb neljast rambist, sinna tulevad väikesed autod.

Lambi põlemisel on relee aknas näha punane lipik valge punktiga, lambi kustumisel vool relee ahelas katkeb, punane lipik kaob, näidates milline tuli ei põle.
Lsa – rahvusvaheline päästekoodeks, kus on täpsel määratud nõuded, kui palju ohutusvahendeid peab olema laevas vastavalt laeva mõõtmetele.
Lõhi – looduslikest populatsioonidest on Botnia lahte suubuvates jõgedes järel iga neljas (veerand) – merre laskub 20% oodatust • Meriforell

Lalala – laeva asukoha laiuskraad vaatlusmomendil, viimane koht on kraadi kümnendikes, mis saadakse minutite jagamisel 6-ga, jääki ei arvestata.
Lubatud mürapiir on aga 85 db. Müra tuleb vähendada, kuid soovitatavalt mitte alla 30 db, vastasel juhul äkitselt liitunud müra võib mõjuda ärritavalt.
Leghorni tibud on autosekssed. Valge leghorni tõu tunnusteks on täiesti valge sulestik, lihthari, valged keskmise suurusega kõrvalapid, kollased jalad.

Lk196 - 197. 4. Kuidas kinnitatakse konteinereid, s.h ülemine rida? Igal konteinerlaeval on tehasest kaasa antud konteinerite kinnitamise plaan.
Lõikejoon – diagonaal (v.k. – рыбина) kantakse poolplaani veejoonte CL tasandi joonest allapoole. Järgneb lõplik lõikejoonte korrektuur.
Langemisel 8 - 9 kraadini. Signaalvähk koeb kohe pärast paaritumist, jõevähil venib paaritumise ja kudemise vaheline aeg isegi kuni kuu pikkuseks.

Load cargo – nüüd paigutame kauba vastavalt laadimise lõpus vaadatud süvistele ja kreenile. Nii saame kauba tõelised kordinaadid väljumisel.
Lõkspüüniste eelised on järgmised:....................................................................................... 4 3. Lõkspüünised juba kiviajal.
Laakimine - laeva liikumise elementide arvestamine tema asukoha määramiseks ja kaardile kandmiseks (K; V; α; β). Graafiline ja analüütiline.

Lant on käesoleva määruse tähenduses puust, metallist või muust materjalist valmistatud peibutis, mis imiteerib kala looduslikku toitu.
Liuglaagrid on paksuseinalised ja liud on valatud B 83 . Liugrlaagrite õlitamisks kasutatakse tavaliselt surveõlitust . 3. Mõnikord pronkspukse.
Looded - tide Loodete hoovus- tidal stream Lõdvaks laskma- to pay out Loodete hoovus- tidal stream Lähenema- to approach Maamärk- landmark

Looduslikest vetest on tülikas. Paaritumistiikides võib vähkide tihedus olla isegi 100 vähki m2, kuid tuleb kindlustada piisav veevahetus ja toitmine.
Linnud on kaitse alla võetud, sest paljude liikide arvukus on paarikümne aastaga ohtlikule piirile langenud ja mõned lausa välja surnud.
Lk 92 - 93 remontida, peale remonti tuleb katsetada tanki vms seadmega ankrut vette lasta ja välja selleks luba küsida vahitüürimehelt.

Lolololo - laeva asukoha geograafiline pikkus vaatlusmomendil, kümnendikud leitakse nagu φ puhulgi Näide: 0º16´W : 0002 120º29´E : 1204
Laeva tankides on 3650 m3 naftat, mille temperatuur on +5,8 oC. Nafta tihedus +15 oC juures on 777,9 kg/m3 . Kui suur on laevas oleva nafta mass?
Lisaks co - le n. oksüdeerivad nad ka org. ühendeid (org. happed, alkoholid) ja H2. • Sageli vaadeldakse neid kui H-bakterite alarühma.

Located on the small island of Saaremaa in the Baltic Sea, we are part of an ancient local maritime culture and boat building traditions.
Lähenema - to approach Lõdvaks laskma- to pay out Merepõhi- ground Lõdvaks laskma- to pay out Maamärk- landmark Mõõnahoovus- ebb
Lüpsiplatsidel lüpsmine on mugavam, lüpsja asub süvendis, seal pole vaja lehma alla kükitada, kuid töö on pidev ja pingeline, ilma vaheaegadata.

Laevapere liige on isiklikult vastutav selle eest, et tema meresõidudokumendid ja tervisetõend kehtivad igakordsel munsterrolli kandmisel.
Lpg - gaasiveolaevadel kasutatakse kahte viimast tüüpi mõõdikuid, LNG-gaasiveolaevadel reeglina suletud tüüpi mõõdikuid.
Läänemere eripäraks on tema vee iseäralik soolsusrežiim. Vee soolsus on nii horisontaal- kui vertikaalsuunas kogu Läänemere ulatuses erinev.

Lahed - suhteliselt väike maismaasse lõikuv ookeani- või mere osa. Lahe hüdroloogiline režiim on põhiveekogu omast erinev.
Luukaladel on elasmoidsoomused, mis tekivad nahast ja on eri tüüpi:Tsükloid- ja ktenoidsoomused – ümarad või sakilise servaga.
Lõhel 7 - 8000 tera liitri marja kohta  Kunstlikul viljastamisel loputatakse viljastatud marja veega, et vähendada kleepuvust.

Lõtva rakendust – U - < 0.5. Seejuures ülemisele selisele on võrk rakendatud lõdvemalt ja ülemine selis on ca 10 % alumisest lühem.
Laeva kere on kaetud kevlariga ja see neelab radarilaineid, lisaks on terase osakaal nii väike, et praktiliselt puudub magnetväli.
Lest on merekala, keda võib leida kogu Eesti rannikuvetest. Lest elutseb kuni 40 m sügavuses, liivasel või savisel põhjal.

Lihaveis – toore kehaehitusega, paksu tihke nahaga, massiivse tugeva lihastiku ja luustikuga, suure pea ning jämeate jalgadega.
Lähim kallas - “kaugus lähimast kaldast” kaugus rahvusvahelise õigusereeglite kohaselt tähistatud territoriaalmere baasjoonest.
Lüpsikord on seotud masinate ja tööjõu kuluga, mis võib olla suurem kui kolmekordsel lüpsil enam toodangust saadav sissetulek.

Laanemere lounaosas on toitainete (fosfor, lammastik) ulekullus veekogus, mis sageli esineb toostusliku nafta ja polevate gaaside leiukohti.
Läntinen suomenlahti – Västra Finska Viken”. Scale 1:250 000. The first edition published in November 2003. No NtM corrections included.
Lastimis - ja lossimistööde käigus tekib palju tolmu, sest tsement pudeneb välja väga väikestest aukudest ja õmblustest.

Lastiseade - seadmekompleks, millega laevas tehakse kõik kaubalaadimiseks, lossimiseks ja ümberpaigutamiseks vajalikud tööd.
Laevapere liikmel on kategooriliselt keelatud alkoholi, toksiliste ja narkootiliste ainete toomine laeva ja nende tarvitamine laeval.
Laevas on keelatud: 1.5.1. kasutada lahtist tuld vastavat luba omamata 1.5.2. suitsetada selleks mitte ettenähtud kohas.

Lehmal on arenenud 4 imetit, mis omavahel liitunult moodustavad udara(uber). Liitunud imeteid nim.-kse udaraveeranditeks.
Liigirikkuse vähemus on tingitud sellest, et Läänemeri on väga noor ja liigid ei ole suutnud madala soolsusega vees välja kujuneda.
Lised signaalid - info jaoks, mis on väga kiire, Mittestandardse kõrgusega (8,8 ja 9 jalga) millede vahele metsalast laaditakse.

Looduslik kudemine on võimalik kuid tootmise jaoks sobimatu Sugukalade edukas paljundamine sõltub eelneva suve pidamistingimustest.
Lõunamärk – topimärk: kaks musta koonust tippudega alla, värv: YB – kollane/must, tuli: valge, VQ(6)LFl10s, Q(6)LFl15s
Leektoru - ja veetorukatlad, nende tööpõhimõte, ehitus, küttepindade liigitamine ja paigutus, võrdlus, kasutusalad.

Lisaks sellele on laeval erinevad omadused, et uurida süvamere pinnakihti, murrangute topograafiat ja geoloogilist struktuuri.
Lossimisaeg on mereveolepingus antud kindla päevade arvuna, liidetakse see arv ülesõidu ajaga ja saadaksegi reisi kestus.
Laeva vahel on ka auru kaldamahutisse suunamise torustik, saab selle abil tankis tekkiva ülerõhu suunata kaldamahutisse.

Liikumissuund on alt üles, gaasid liiguvad silindrist esimesena välja, ei teki õhupatju ja pumbal on parem imemisvõime.
Looduslikud kütused on maasüsi (antratsiit, kivi- ja pruunsüsi), nafta, maagaas, põlevkivi, turvas, puit ja taimsed jäätmed.
Luugikatete korral on võimalik laadluuke sulgeda kasutades laeva, kalda või luukidesse sisse ehitatud mehhaanilisi vahendeid.

Liikumatult seismine on seotud pideva närvisüsteemi ja tugiliikumisaparaadi tööga, et saavutada keha stabiilsus ja tasakaal.
Laagriliuad on ülevalatud babiidiga B – 83 või b – 89 ( 83% Sn, 10%St, ~ 5% Cu ja ülejäänud on muud lisandid.
Liikumiskoridorideks on põõsastikud, metsaribad, veekogude rannikud ja kaldad, puiesteed, hekid ja põõsaribad avamaastikul.

Load tanks – teeme UPDATE ja seejärel paneme heelingud võrdseks, kuna väljumise ajal võib olla tanke pumbatud.
Lihtsaimad lõksud on tegelikult kalatõkked (fish barriers), mida inimene õppis valmistama juba väga ammuses minevikus.
Läbimõõduga aurustustorudes on nõuded toitevee kvaliteedile ning katlavee töötlemisele tunduvalt kõrgemad kui leektorukateldes.

Labadega difuusor - tööratta taha paigutatakse labadega aparaat ,kus labade vahe suureneb 3 .Kombineeritud difuusssor.
Laineperiood – period of waves – kahe järjestikuse laineharja vaatlejast möödumise vahele jääv ajavahemik.
Läänemeri on maakera üks suuremaid sisemeresid, kogupindalaga 373 tuhat km 2, keskmise sügavusega 52 meetrit.

Laagrikaaned on kinnitatud tikkpoltidega, kinni pingutatud dünamomeetrilise võtmega ja kinnitatakse splindiga.
Laminaarne vool - on selline vedeliku voolamine, kus vedeliku osakestel on vaid  voolusuunaline kiirus 
Läänemeri on Põhjamerega(ja viimase kaudu ookeaniga) ühendatud ainult kitsaste ja madalate väinade varal.

Lõunapoi või - tooder lõuna pool (lõunapoil kuus kiiret või ülikiiret plinki ja üks pikk plink ning paus);
Laeva ujuvus – pindalade pikimomentide miidlist e. MS-st summa ja mahulise veeväljasurve ∇ jagatis on XB.
Laanemeri on uks enam uuritud mere pinnal (merelaineid, pinnalaineid) pohjustavad tuul; meresid maailmas.

Laiema reguleerimisdiapasooniga on reguleeritava tagasivooluga, auru-mehaanilised, rotatsioon- jm keerukama ehitusega pihustid.
Laadivatel - lossivatel OBO laevadel ja “ainus põiktank- single tank across” kujundusega tankeritel.
Limaan – suudmelaht, kitsas sügavale maasse ulatuv madal merelaht, mida eraldab merest maasäär.

Laeva vee - ja tulekindlad sektsioonid -ja päästevarustuse asetus on näidatud FIRE AND SAFETY PLAN.
Laevapere on laeva ohutuks kasutamiseks vajalike spetsialistide ja teiste töötajate koosseis laeval.
Lk 39 - 41 ning pdf file „Lastiseade“ päevamärgid Sideametist). Vastava taotluse leiab siit.

Luugikrae on madal tuleb inimese trümmi kukkumise vältimiseks luugiava ümbritsed kõrgema piirdega.
Läänemeri on kuulutatud Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni (IMO) poolt eriti tundlikuks merealaks.
Laevapere juhiks on kapten. 2.2.3. Kapteni ajutisel puudumisel laevalt on tema asendajaks vanemtüürimees.

Liivarandla – liivast rannavallidega, sageli eelluidete voi luidetega piirneva kuhjerannaga randla.
Laternad on reeglina silindrikujulised. Igas laternas tuleb kasutada vaid passis märgitud lampi.
Lämmastik on keemiliselt inertne ja mõju katla tööle ning tehnilisele seisukorrale praktiliselt

Läänemere kaartidel on standarparalleeliks 60°. See võimaldab kergesti ühendada naaberpiirkondade kaarte.
Lõtk plunžerpaaris on σ = 0,001 – 0,002 mm. Plunžerpaari õlitamiseks kasutatakse läbiimbuvat kütust.
Laeva süvismaht ehk mahuline veeväljasurve ∇ on laeva kõige enam iseloomustav geomeetriline suurus.

Laguuniks nimetatakse ka atolli keskel või mere pinnani ulatuva vulkaani kaatris asuvat veekogu.
Looduslik kautšuk on brasiilia hevea mahl, mida kogutakse sama tehnoloogiaga nagu Eestis kogutakse vaiku.
Lõhe – on meres elav voolujoonelise kehaga röövkala, kes kudemiseks rändab jõgedesse.

Lastimis - ja lossimistoodel tekkiv ohureostus (naide-> Konventsioon (1973 a. Gdanskis); BOOS.
Lülid on kas ümmargused või ovaalsed, eristatakse pikkade ja lühikeste lülidega kette.
Laevapere liikmel on oma kajutis suitsetamine lubatud ainult sellel juhul, kui ta elab seal üksinda.

Lastud vähe - väärtuslikust kalast, Segajõusööt 13 kalaõlist, tapajäätmetest ja jahust.
Lendõngel on väga palju erinevaid nimesid: piitsõng, kärbseõng, liblikaõng, forelliõng.
Lk 116 - 117 laevapereliikmete majutusruumides nähtaval kolm konsetvikarbi avajat kohal.

Läänepoi või - tooder lääne pool (läänepoil üheksa kiiret või ülikiiret plinki ja paus).
Laba EHK SIIBERPUMBAD Siiberpumba eelised . lihtne ehitus , väike kaal ja gabariit,
Laeva keres on 2m süvisel auk mõõtmetega 250x250mm. Leida laeva veega täitumise kiirus.

Laineteks nimetatakse pinnalaineid, mille pikkus on suurem kui mere sügavus antud kohas.
Lastimine - lossimine toimub tankeri ja terminali omavahel kooskõlastatud plaani järgi.
Lng - käitiste puhul keskendutakse järgmistele LNG käitlemisega seotud ohtudele.

Läänemere zooplankton – karmid klimaatilised tingimused, väike soolsus – zooplankton liigivaene.
Lõunapoolsemas osas on keskmised väärtused 1−1,5 kW/m. 1. PAKAAJALINE LAINETE KESKMINE VÕIMSUS
Loodusobjektidel on võimalik kasutada loodusreservaadi või sihtkaitsevööndi kaitserežiimi?

Loodustoidutiikides on samaaegselt mitu põlvkonda, mille tõttu tootmisarvutused on keerulisemad.
Labad on propellerpumba püstvõllile kinnitatud kas jäigalt või pööratavatena.
Load stores – korrigeerime reisijate arvu infost saadud info põhjal ja meeskonna arvu.

Laadimis järjekord ehk lastiplaan Peale puistlasti vedamist tuleb kontrollida ja kraabitakse.
Lastiplaani koostamiseks on vajalikud andmed laeva, reisi ning lastimis- ja lossimissadamate kohta.
Laevale on paigaldatud 6 vertikaalset evakuatsioonisukka, mis asetsevad 6. tekil.

Lahkumise võimalus on ankrukett lihtsalt katki lõigata või tervenisti ankrukett ära anda.
Läänemere nõgu on kujunenud Kvaternaarieelsel ajal maakoore kõikuvliikumiste ja kauaste
Lihtkäsiõng on õng, mis koosneb ridvast, õngenöörist ja üheharulisest konksust.

Laagripooled on üldreeglina valmistatud terasest,harvemini malmist ja ka pronksist.
Laba EHK SIIBERPUMBAD Pumba rootor paikneb ümmarguses keres eksentriliselt.
Lahtise kasti ehk päraga lõkspüünis; 6) [kehtetu - RT I 2005, 28, 201 – jõust.

Laastplaadi pind on kõva, sile ja tasane, pinna tihedus on suurem kui keskosa tihedus.
Lift - to-drag ratio in excess of 2 to 1 over low-aspect ratio otterboards.
Lisa 3 – Püstuvuse mõõtmine loomulike rullumisperioodide jälgimise teel

Load tanks – teeme tankide UPDATE, kõik tangid saavad antud hetke väärtused.
Loa - max ehk üldpikkus vööri kaugeima ja ahtri kaugeima punkti vahel.
Lng - mahutite ümber vallitusala või mõni muu sarnane konstruktsioon.

Laeva püstuvus on seetõttu ohustatud ja kapteni tegevus võib vajalikuks osutuda.
Lastiruumid on rõhtsate vahetekkidega jaotatud kaheks või kolmeks vahetekiks.
Lisaks päästevahenditele on külmunud inimeste soojendamiseks soojust hoidev kott või tekk.

Lahustest on eelistatumad 30 g karbamiidi ja 40 g keedusoola 10 l vee kohta.
Leekpunktiga - 18 °C < leekpunkt < +23 °C põlevvedelikud (Medium flash point
Loodussaarekesed on nn mururibad mis on jäetud erinevate põllumassiivide vahele.

Läiksilm vaal – (Tursiops truncates)selg ja küljed mustad, kõhualune valge.
Laevaruumidesse on paigutatud andurid, mis reageerivad temp tõusule v suitsule.
Laualambid on lubatud juhul, kui nende metallkonstruktsioonid on maandatud.

Lõhkjalalised ehk müsiidid Põnguskilbilised Vääneljalalised Karpvähilised
Liivatüll – tugevalt kollased jalad, valge-pruuni-musta kirju sulestik.
Lastiruumides on kauba niiskumise madalamale vööris paiknevast ringtulest.

Lõuna meredes on perspekriivsed austri ,karpide kasvatuste edasi arendamine.
Laevapere liikmel on keelatud viia messist välja toitu, jooke ja toidunõusid.
Lastid on nt. kruus, kivid, betoontooted, marmor, liiv, tellised jt.

Leotamine on vajalik tolmava vilja puhul, see aitab hävitada toksiine.
Lisa 4 – Testi tulemuste kohandamine lõpliku seisundi hindamiseks
Load stores – võtame maha eelmisest reisist sisestatud reisijate arvu.

Lõuna pool on pesitsevad liigid koondunud suhteliselt piiritletud alale.
Laeva ruumides on andurid. Laevas on järgmised tüüpi tulekahju andurid:
Laiemalt võttes on tegu tööpinkide või nende liini automatiseerimisega.

Load cargo – võtame maha kõik eelmisest reisist sisestatud kauba.
Lambikese aeg - ajaline süttimine järsult kasvavate koormuste korral.
Latt - tääv ühendatakse horisontaalkiiluga kingplaadi abil.

Läänemeri on maailma suuri m riiveeline ehk madala soolsusega meri.
Lisa 2 – Püstuvuse mõõtmine kreenikatse abil töö käigus
Lõpuskaas – ahven, Cleithrum – haug, selgroolülid – lestad.

Lastimisel on vajalik pidevalt jälgida stoovimist ja kinnitamist.
Lisa i – Tulede ja märkide paigutus ning tehnilised nõuded
Low - stretch, high-strength riblines support codend loads.

Lastiks nimetatakse transpordivahendiga teisaldatavat kaupa.
Loksodroom on sirge ja ortodroom on kaar lähema pooluse poolt.
Lämmastik on oluline toiteaine kõikidele organismidele, incl.

Laevas on kahte liiki taglast: seisev- ja jooksevtaglas.
Lisaelektrone nimetatakse doonoraatomiteks ehk doonorlisandiks.
Lasti lugemine on kaubalugeja e. talimani (tallyman) ülesanne.

Lisa ii – Kalalaevade täiendavad signaalid läheduses
Lämmastik on kõige tähtsam factor primaarproduktsioonis.
Lähedale esi - ja tagakeha liitekohale või jalgade vahele.

Lea valem on kõige lihtsam kasvu tagasiarvutuse jaoks.
Lasti kohalhoidmiseks on piisav soringute kolmekordne tugevusvaru.

Lest – on omapärase lapiku kujuga põhjakala.
Lootetarve – sõltub loote suurusest ning vanusest.

Lisa iii – Helisignaalseadmete tehnilised andmed
Laevastik on arenenud, lossimisaparatuur arenenud.
Lihatõugu pardid on kiirekasvulised ja suure kehamassiga.

Lülitusvõime on suurem, peamiselt kasutusel laevadel.
Lüpsjaid ehk lüpsioperaatoreid vajatakse vähem.

Lainetuse seisukohalt on tsunami vaid üks pinnalainete liik.

Liha omahind on 1 kg liha tootmiseks kuluv raha.

Lk 92 - 93 valvepaat ja kiirvalvepaat.
Leegi värvus - õlgkollasest heleoranžini.

Lisa 1 – Lihtsustatud süviseuuring

Laeva sisse - ja väljasõidu klaarimine
Lõikumispunkt on laeva observeeritud koht.

Lisaga on lihtsam arvet selgitada.
GPS

Lng käive on isegi kolmekordistunud.

Litoraalne ehk rannikukoondis. Kilu

Latt - tääv , on lattkiilu

Vote UP
-1
Vote DOWN
Lipuriik on kohustatud uurima oma laevadega toimunud õnnetusjuhtumeid merel, samuti teisi intsidente navigeerimisel, ja teiste riikide teateid kontrollimisel avastatud puuduste kohta ning vajadusel süüdlasi vastutusele võtma.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Lunaarpäev on 24 tundi ja 50 min. Päikese ööpäev on 24 tundi.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto