Sõnu seletav sõnaraamat

Lepingutüübid on kokkulepped, mis sõlmitakse: Tellija ja ehitusettevõtja vahel Tellija ja konsultandi (projekteerija) vahel Tellija ja juhtimistööettevõtja vahel Tellija ja ehitusjärelevalve vahel Peatöövõtja ja alltöövõtja vahel Lepingud kolmandate osapooltega Pärast lepingu sõlmimist tehtud muudatuse mõju lepingu hinnale ja tähtajale on vastavalt üldtingimustele vaja fikseerida kahe poole vahel kirjalikult enne, kui teenust või tööd muutma hakatakse.
Liha värvus on liha omadus tekitada silmas lainepikkusest olenevalt erisuguseid nägemisaistinguid. Liha värvuse tingivad põhiliselt kaks valku: müoglobiin (liha värvnik) ja hemoglobiin (vere värvnik). Hästi veretustatud liha üldvärvuse määrab umbes 80 - 90% ulatuses müoglobiinisisaldus. Liha müoglobiinisisaldus oleneb loomaliigist, vanusest, soost, lihase liigist, lihase füüsilisest aktiivsusest jne. Kuldiliha on punasem kui orika- või emiseliha.
Liha õrnus on kompleksnäitaja, mis liha söömise korral oleneb liha lõike-, rebimis-, muljumistugevusest, liha mahlasusest jne. Liha õrnus on otseselt seotud sidekoesisaldusega, olenedes täpsemalt öeldes - kolme valgugrupi: sidekoe- (kollageen, elastiin, retikuliin), müofibrilli- (aktiin, müosiin ja tropomüosiin) ja sarkoplasmavalkude (müoglobiin jt.) vahekorrast.

Laes on lamp, millel on 3 pirni, mis on säästupirnid ning valgustavad tervet tuba, kuid lakke ei ole vaja väga teravat valgust. Lae lamp põleb enamasti pikemat aega ja sellepärast valisingi sinna säästulambid, kuna need kestavad kauem kui neid mitte koguaeg sisse-välja lülitada.
Lähtetingimused on samaväärsed. Kuna ringprotsessi termilise kasuteguri avaldis on ηt = l/q1 ning ringprotsesside soojushulk q2 on üks ja seesama, siis selgub, et suurima termilise kasuteguriga on Otto ringprotsess, väikseim kasutegur aga Dieseli ringprotsessil.
Lambad on võrreldes kitsede ja ka veistega paremad mägikarjamaade, kõnnumaade ja teiste looduslike karjamaade (rannakarjamaad, puisniidud) kasutajad Lammastele talviseks söötmiseks sobivad rohusöötadena nii silo, hein kui põhk, teraviljadena kaer,

Lahkvoolsed - iga reoveeliik eraldi Materjalide järgi-plast-,betoon-,malm-,kiudtsement-,keraamisised ja terastorud Olmereovee kanal koosneb maaaluste torude võrgust;hooneväljundist,hoovi-,tänava-,ja kollektortorustikest ning vaatlus ja kontroll kaevudest.
Lõikamine - Lõikamine peaks olema igas trükikojas ,sest enamus toodang tuleb lõigata formaati samas on ka lõikamist traatimis masinal mis pärast traatimist lõikab toodangu formaati aga näiteks ajakirjadel tuleb lõigata giljotiiniga eraldi.
Lihtne lähenemine on ühes tööjaamas määrata kindlaks ühiskasutuses olev kataloog ning sellele omakorda juurdepääsuõigused kasutajate ja tööjaamade kaupa - sel puhul asubki nimetatud tööjaam sisuliselt failiserveri funktsioone täitma.

Lüpsiseadmeks on valitud УДА-16...................................................................14 Seadme tehnilised andmed on esitatud tabelis 5.6...........................................................14 5.5. Piima esmatöötlus.
Linux on UNIX tüüpi operatsioonisüsteem mis oli disainitud et teha kättesaadavaks arvitikasutajale üks tasuta ehk üliodav OS vastukaaluks traditsiooniliste ja tavaliselt rohkemmaksvate UNIX olemasolevatele süsteemidele.
Liha veesiduvusvõime tähendab liha omadust siduda või hoida endas sisalduvat vett töötlemise käigus: liha lõikuse (konditustamise ja siirimise), kuumtöötlemise, peenestamise või muu mehhaanilise töötlemise ajal.

Liugurile on kinnitatud plaat 4, millele on kantud jaotused kuni 90°. Plaadile 4 kinnitatud teljel liigub vabalt hoob 5, mille alumine osa kujutab endast kahe 90° nurga all asetseva tahuga nurgamõõtjat.
Lisaks sellele on masinal ka kahe spindli süsteem, kus üks spindel eemaldab suure osa materjalist ning teine on viimistlemiseks. Tööriista pole vaja vahetada, seepärast töö toimub väga kiiresti.
Lehmmullikate puhul on see suurem kui teiste sugude puhul (suurem rasviku/soolterasva sisaldus). Lammastel/kitsedel on 1. kategooria materjali osakaal umbes 11%, vasikate puhul oluliselt madalam (9%).

Liiklus - ja ilmastikukahjustuste vältimiseks on soovitav sellised kihid teha minimaalse poorsusega (5...6%)segust, kasutades neis lubjakivifillerit, või nad ühekordselt pinnata.
Lihatööstustes on sealiha pH tähtis parameeter, sest sellest sõltuvad liha ja lihatoodete maitseomadused, toodete värskus ja säilivus ning potentsiaalne bakterioloogiline aktiivsus.
Linuxis on mitmeid sisse suunatuid tasemeid, kuna kõik rakendused on eraldatud graafilisest alamsüsteemist (X Server) msi omakorda on eraldi ühendatud Linux kernelist.

Lõikeriistad on noad, puurid, tangid, peitlid, saed, ketaslõikurid, käärid jne. Lõikeriistade teritamiseks kasutatakse masinaid, aga vahel teritatakse ka käsitsi.
Laeva püstuvuseks nimetatakse võimet vastupanna laeva tasakaalu asendist hälvitavatele jõududele ja pöörduda pärast nende jõudude lakkamist tagasi lähteasendisse.
Lubab punkt - punkt ühendust ja jagatud kanaleid. Jagatud kanalit kasutades kasutatakse CSMA/CD-d. Punkt-punkt ühenduse puhul on garanteeritud full-duplex 1Gbps.

Loenduris on arv 6410 = 1 0 0 0 0 0 02 Muud kommentaarid: kuna mul oli probleeme loenduri töölesaamisega, tuhlasin väga palju Internetti läbi, et abi leida.
Lõõmutamine on selline termotöötlemine, kus terast kuumutatakse ettenähtud temperatuurini, seisutatakse sellel temperatuuril ja jahutatakse siis aeglaselt.
Leiutis on aku. Raudtee transpordis pole minu jaoks kahe saja aasta jooksul olnud väga olulisi leiutisi, kuid raudteed on väga tähtsad tänapäeval.

Lõõmutus - terast kuumutatakse üle faasimuutuste temperatuuride Ac1, Ac3 (Acm) või üle Trekr järgneva aeglase jahutamisega, tavaliselt koos ahjuga.
Lite variandil on paksus 16.9 mm Plus variandil on see 13.6 mm. Puutetundliku paneeli kiidetakse selle hea tundlikkuse ja kiire toimimise pärast.
Lehefail on eraldatud kettal, harvemini külastatavad objektid mälus, jättes rohkem RAM ile ruumi aktiivselt kasutatavatele objektidele.

Lihvimissõlmedel on osttsillatsioon, lindi külgliikumine, mille eesmärgiks on pidada lint kauem puhtana, et lihvimistolm linti ei ummistaks.
Loomade liikumisvõimalus on piiratud 2. Rakendatud transpordiseadmed on kohmakad ja suurte mõõtmetega 3. Lüpsja töötingimused on rasked
Vote UP
-1
Vote DOWN
Laiarööpmeline raudtee on rongide liiklemiseks ehitatud rööbastee, mille rööbaste vahekaugus (rööpme laius) on suurem kui 1435 mm. Üldiselt käsitletakse laiarööpmelise raudteena teid rööpmelaiusega alates 1435 mm (4 jalga 8½ tolli) kuni 3000 mm, kuid suurim teadaolev laiarööpmelise raudtee rööpme laius on 9000 mm.

Leida 10 - järgulise täisarvuformaadi a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 G 2Q MllJLVVWHHP DOXVYHNWRULJD    js
Linuxis on saadaval mitmesugused töölaua keskonnad, millest GNOME ja KDE on enim ja laialdaselt kasutatavad.
Laeva uppumatuseks nimetatakse tema võimet säilitada ujuvus ja püstuvus ühe või mitme laevaruumi täitumisel veega.

Lääneriikides on muutus suuremas osas juba toimunud - suuremas osas asutustest näeb töö välja üsna ühtemoodi.
Liuglaud on varustatud tavapärasest pikema lükkelatiga, mida saab seada saeketta suhtes 45-90° nurga alla.
Löökpaindeteim - Ootanatu habras purunemine on üks ohtlikumaid konstruktsioonide või detailide purunemise viise.

Levinum polüstüreen on vashtpolüstüreen. Vahtpolüstüreenil on väike tihedus ja head soojusisolatsiooniomadused.
Lõastamata pidamisviise on kolm: rühmadena sügavallapanuga pidamine, kombilatrites pidamine ja puhkelatrites pidamine.
Lahustuvusega asendatatud on piiratud arv aatomeid; - piiramatu lahustuvusega asendatud on mis tahes hulk aatomeid.

Limaskestaga rupsid on veise mao osad (vats koos võrkmikuga, kiidekas, libedik), lammaste mao osad, seamagu.
Lemmikloomapida - miskultuuritus? 2. Lisa 20 PEHMET poolitust ehk Ei, see on tegelikult hoopis numbreid.
Läbipaistmatus - läbipaistmatus on protsentuaalne mõõt, mis näitab kui palju paber läbi ei paista.

Ledeburiit – eutektne segu C-sisaldusega 4,3%, mis tekib vedelfaasi kristalliseerumisel temp.
Lihvtallal on viltpolster ning hõõrdumise vältimiseks talla ja lihvlindi vahel grafiitlint.
Liikumisstress on sagedane tapamajade puhul, mis pole projekteeritud lähtudes looma eripäradest.

Laeva juhitavuseks nimetatakse võimet püsida etteantud kursil ja muuta seda vastavalt vajadusele.
Lihvtald on kitsam kui lint ja seega ei suru tald lindi serva jälge lihvitavale esemele.
Löögisitkus on materjali vastupanuvõime prao tekkele ja arengule dünaamilisel koormamisel.

Lihaskoe tuimus on vastupidine näitaja õrnusele, kui liha on tuim, siis tema õrnus on madal.
Lukustatavas serveri - kapis, et teadmatud kasutajad nt. voolu väljalülitamisega kahju tekitada ei
Lihvimislaud on lindist allpool ja see liigub juhikutel risti lihvlindi pöörlemissuunaga.

Lihalõikusettevõte – ettevõte, mida kasutatakse liha konditustamiseks ja/või tükeldamiseks.
Liiver – süda, kopsud, hingetoru, maks ja vahelihas nende loomulikus ühenduses.
Lahutuspind on valitud nii, et juhul kui vormipooled nihkuvad, oleks see hästi näha.

Lisaks sellele on lahti seletatud tema sulamid, omadused ning räägitud on ka ajaloost.
Lõikeriistaks on CoroMill® Plura solid carbide square shoulder end mill (tootekoodiga
Lõputöö on üliõpilase iseseisev töö. Juhendajal on nõustav ja suunav roll.

Lahendatud on lineaarse planeerimise ülesanne, mille simplekstabel on järgmine:
Liidri roll on niisama minimaalne, kui on rühma roll autokraatliku stiili puhul.
Lõikeriistaks on CoroMill® 390 square shoulder milling cutter (tootekoodiga R390-

Laktatsiooni lõpus on piim kõrgema rasvasisaldusega ja madalama laktoosisisaldusega.
Lõpuks 1877 - 1878 aastal leiutas Thomas Alva Edison mikrofoni söe pulbriga.
Liikluskoormus - täismass-teljekoormus-rattakoormus(olulisim on raske liiklus.

Lasnamäe prismas on Moskva ja Laste vorst müügil ka kulinaarialetis lahtiselt.
Liha värvus on tavaliselt esimene kvaliteedinäitaja, mida tarbija hindab.
Linux on tuntud kui väga effektiivne ja kiirelt tegutsev süsteem.

Lükopeen on ühend, mis annab tomatitele iseloomuliku punase värvuse.
Lan – 2 ja 11 Mbps. Wide-area (mobiil näiteks) – 10 kbps.
Laut on neljarealine, kahe sööda- ja kolme sõnnikukäiguga.

Lõõmutamine - struktuuri ühtlustamine ja kalestumise kõrvaldamine.
Lailintlihvpingil on tihti võimalik etteande laua kõvadust reguleerida.
Laut on kaherealine, ühe sööda- ja kahe sõnnikukäiguga.

Lihvimiseks nimetatakse pindade töötlemist abrasiivmaterjalidega.
Laeva trimmiks nimetatakse laeva asendit vee horisontaalpinna suhtes.
Läbipaistmatus on omadus, mis avaldab otsest mõju trüki tulemusele.

Litsentsi lõppedes on võimalik soetada programmi uuendus soodushinnaga.
Liha veesiduvusvõimel on otsene seos liha kaalukadudega säilitamise ajal.
Linnastes on nende pikkus ligikaudu poolteist tera pikkusest.

Liimimine - Kasutatakse ajakirjade ,kataloogide liimimisel.
Ladustamissüsteem on perioodikatrükikojas kriitilise tähtsusega.
Linux on tugevasti integreeritud süsteem konsooliga.

Laabis on ensüüm KÜMOSIIN, mis kalgendab kaseiini.
Lokaalne nimeserver - puhverdab nimeinfot, arvuti ja võrgu vahel.
Liiga pikk – reaktsioon segmendikadudele liiga madal.

Liha õrnus on üks olulisemaid sensoorseid näitajaid.
Lihakits on Boeri tõug ja villakits angoora tõug.

Llc - Materjalid täielikult puuduvad????

Liigne kuumus on protsessori suurimaks ohuks.

Lambaliha on rasvasem kui kitseliha.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Loomsed kõrvalsaadused – määruses nr 1774/2002/EÜ on loomsed kõrvalsaadused defineeritud kui loomade terved kehad või nende osad või 1., 2., 3. kategooria loomse päritoluga saadused, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Lakk on väga paks ,niiet soonimisel ja murdmisel võib lakk pragunema hakkata,sellepärast ei soovitata seda trükiste seljale.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Liha ph - väärtus mõjutab mitmeid liha kvaliteedinäitajaid: liha värvust, maitset, veesiduvusvõimet, mahlasust, õrnust.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Laserpaagutamine - Laserpaagutamistehnoloogia kasutab võimast laserit, mis sulatab plastiku, metalli, keraamika või klaasi pulbri kihthaaval, vastavalt detaili läbilõikele, terviklikuks mudeliks.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto