Sõnu seletav sõnaraamat

Liiduleping - Nõukogude Liidu asemele kujunev uus liiduvabariikide majanduslik ja poliitiline ühendus, mis pidi tuginema kõigi liiduvabariikide poolt heakskiidetud liidulepingule, mille läbirääkimised hakkasid juba 1990 a. 1991 märtsis korraldati rahvahääletus, aga Venemaa demorkaatlikud jõud astusid augustipuntš vastu välja ja segadus likviteeriti.
Latifundium – ulatuslik,orjatööl põhinev suurmaavaldus. Seisused: 1)Senaatoriseisus – Rooma riigi ülikud,senaatoriperekonnad;senaatorid olid suurema osa ajast Roomas oma kõrgemates riigiametites; 2)Ratsanikuseisus – rikkad ja mõjukad roomlased väljaspool senaatoriseisust;tegeldi kaubanduse ja finantsasjadega;sageli määrati kohtunikeks; 3)Lihtrahvas – käsitöölised,põlluharijad;linnade kasvades proletaaride hulk suurenesneile hakati riigi kulul tasuta vilja jagama.
Lineaarkiri - kreeklaste välja aretatud kiri.

Lembitu - Pöhja- Sakalas asuva linnuse vanem 17. valdemart 2- Tuli 1219 aastal Eestisse ja rajas Tallinnas oma linnuse 18. Läti Henrik- Lätlaste preester, kroonik 19. Ordul ei önnestunud Leedut vallutada! 20. Esimene piiskop oli Meinhard, kes rajas linnuse ning hakkas liivlaste seas innukalt misjonitööd tegema 21. Aastal 1208 tegid ristisödijad esimese sõjakäigu Eestisse , sellele järgnes 20 aastat verist söda.
Linnriik - riik, mis koosneb linnast ja seda ümbritsevast küladest ja põldudest Kiilkiri – Mesopotamiast alguse saanud kirjasüsteem Astroniimia- täheteadus Astroloogia- tuleviku ennustamine taevakehade järgi.
Levis lõuna - Lätist Põhja-Soomeni ja Loode-Venemaa aladel * asulad paiknesid samuti veekogude läheduses * elamud asetsesid ridastikku ukseavaga veekogu poole * jahi- ja tööriistade valmistamisoskused olid paranenud - tulekivist nooleotsad, moondekivimitest hoolikalt lihvitud mitut tüüpi kirved ja talvad * tähtsamad surnud sängitati asula territooriumile, lahkunutele pandi kaasa möni noake, ehteid, luust kujukesi, merevaiku jms * kõrge kunstitase - luust ja merevaigust vooliti kujukesi, ehteid

Lk 2 - 3 Ristiusu levik…………………………………………………………………… lk 4-5 Kristlaste tagakiusamine………………………………………………………… lk 6-7 Kristlased ja Rooma riik………………………………………………………… lk 8 Apostel Paulus ja ristiusk…………………………………………………………lk 9-10 Uue testamendi kujunemine………………………………………………………lk 11-13
Luuletajatelt on Horatius oma loomingus mõjutusi saanud? Milliseid motiive oskate Horatiuse loomingust välja tuua? Horatiuse (65 - 8 eKr) põhimõtted olid elus „kuldne kesktee“ (isikliku õnne taotlemine rahulikus, vaimselt rikkas ja ilma auahnete püüdlusteta elus) ja „carpe diem“ (ei pea mõelda tulevikule, vaid peaks nautima päeva). Loomingus pidas ta oluliseks, et luuleteos olema lihtne, terviklik ja harmooniline; luuletaja valigu endale teema vastavalt oma võimetele ja maitsele.
Lisaks sellele on veel kolm erakorralist ametit 2 censorit – hindajat , valiti vanade consulite hulgas, auväärikad vanad mehed, iga 5 aasta tagant pooleteiseks aastaks, ja need pidid korraldama kodanike loenduse, vaatama üle senaatorite nimekirja ,a rvama välja need tegelased kes polnd väärikad, andis neile volitused ja kohustuse valvata roomlaste moraalsuse puhtuse üle. Andis sensoritele laiad võimu piirid, said mõjuatda senati koosseisu, siis neid kardeti , väga autoriteetsed mehed

Liikunud taga - India poole, assimileerides pärismaalasi või jättes neid kättesaamatuisse kohtadesse, näiteks saartele merel, või sundides osa neist otsima uusi asupaiku lõuna suunas ja peale tungima Taga-India ürgrahvale, seega viies sinna hiinlasilt laenatud kultuuri.Hiina territooriumi (Ida-Hiina) esimene teadaolev kirjeldus pärineb 8.-5. sajandist eKr. Selles kirjeldatakse 9 erineva piirkonna loodusolusid (jõgesid, mägesid) ja majanduselu. Samal ajal koostati esimesi kaarte.
Legitiimsus - monarhia on ainus õiguspärane vorm ( teoloogiline argument, piiblil põhinev, et kuningad on Aadama otsesed järeltulijad ning seega tema poliitlilise võimu pärijad ; ajalooline argument, et kuningad on hõimupealike legitiimsed pärijad) 2.Efektiivsus – demokraatia on viletsam valitsusviis ja monarhia on kõigile kokkuvõttes parem. Võimule saavad lihtsalt „hea rääkimisega“ isikud ning pärast võimule saamist ei suudeta pikemas perspektiivis otsuseid teha.
Louis xiv - le oli vastumeelt, et osa tema alamaid on teist usku kui ta ise. Tema ajal kaotasid hugenotid oma viimased eriõigused ning enamik neist põgenes riigist, samuti koondati kõik kuningale potentsiaalselt ohtlikud olevad suurfeodaalid uude Versailles' lossi, kus nad kuninga õukonnas olles sõltusid monarhi tahtest ning olid pidevalt tema kontrolli all. Louis XIV valitsemise kohta võib öelda, et hiilgas õukond, aga rahvast, mis oli väsinud ja vaene, ei näinud keegi.

Leetopiss – kroonikamunk Nestor koostas ühe vanema ja tuntuma kroonika „Jutustus möödunud aegadest“. Ristisõdade põhjused: *Võitlus lääne ja idakiriku vahel; *Euroopa feodaalid tahtsid maid; *Vaesed tahtsid paremat elu. 1095 – kutsus Clermont’i kirikukogus paavst kõiki kristlasi üles uskumatuid muhameedlasi Pühalt Maalt välja ajama. I Ristisõda 1096-1099. Lotringi hertsog Gottfried Bouillonist ja Toulouse’i krahv Raymond kutsusid kokku 40000 sõdalast.
Litterature - estonienne.com/koidulaluulet.html • http://www.pernau.ee/ • http://www.kultuuri.net/n/parnu/lydia-koidula-memoriaalmuuseum.do? op=events&pid=2133 • http://et.wikipedia.org/wiki/Johann_Voldemar_Jannsen • http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/9klass/2teema/kirjandus/lydi a_koidula.htm • http://www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/publikatsioonid/seeriad/mu ud_uuringud/turva/_100c.pdf • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lydia_Koidula_portrait.jpg
Linnastumine e. Urbaniseerumine-inimsed maalt linna, vajab uusi hooneid elamiseks, uusi töölislinnaosasid(üürikasarmud-ühel perekonnal tuba ja köök, halvemal juhul vaid kööktuba) Linnaelanike arv oli kasvanud 70% peale, maal elas siis veel 30%. Muurus leibkonnamudel??? Nüüd moodustus hoopis uus mudel-vanemad+nende alaealised lapsed(varem olid suuuured suguvõsad) Probleemiks kujunes, see , et lapsi polnud kuskle panna, sest vanemad käisid nüüd kõik tööl.

Liita enam - vähem ühtsena toimivaks riigiks  Rajas presidendiinstitutsiooni suure autoriteedi ja mõjukuse  Kehtestas tava, et president ei või olla ametis üle kahe ametiaja Washington tänapäeval  Alates 1889. a. Kannavad Washingtoni nime nii pealinn kui ka osariik  Ta on ilmselt tänapäevani üks tuntumaid ameeriklasi maailmas  George Washington suri- 14. detsembril 1799. a. 67 aastaselt  Presidendikohal järgnes tema aatekaaslane John
Lõpuaasta suhtes on aga mitmeid eriarvamusi, kõige sagedamini on selleks pakutud aastat 1492 , mil Kolumbuse poolt avastati Ameerika kuid keskaja lõpuks on loetud ka järgmisi sündmusi:.. 1Konstantinoopoli vallutamine türklaste poolt 1453a. 2Usupuhastuse ehk reformatsiooni algus Saksamaal 1517a 3 Türgi ülemvõimu murdumine 1689 4 14-15 saj suur katku epiteemia Keskaja mõistet kasutusele võttes pidasid ajaloolased silmas eelkõige Kesk ja Lääne – Euroopat.
Lubati eesti - ja saksakeelseid erakoole (1906 MHG tol ajal Eesti Noorsookasvatuse Seltsi Tütarlastekool) + Leevenes tsensuur + Vabam organisatoorne tegevus  Poliitiline seisa + ERE „Religioossus, seaduslikkus ja rahvuslus“ + Venemaa Sotsiaaldemokraatide Töölispartei, kellest hiljem kasvavad bolševnikud) mõju kasv J. Anvelt, V. Kingissepp  Kultuuriuuendus + Noor-Eesti („Olgem eestlased aga saagem ka eurooplasteks“ Tuglas, Suits jt) + 1909 ERM

Läti henrik on oma Kroonikates kirjeldanud võikaid stseene, kus ristirüütlid on langenud võitlusesse paganatega ja juhuslikult võitnud, siis kohtlevad nad neid julmal viisil 1223. Rebisid välja südame ja sõid selle ära. Et saada tugevaks kristlaste vastu.
Liberalism - juba sündides aegunud?  Traditsiooniline käsitlus: liberalism oli pead tõstva ja võimule pürgiva ‘kolmanda seisuse’ ideoloogia,  Religiooni- ja aristokraatiavastasus: ajalukku jäänud võimuküsimused, millel puudus edasises poliitilises arengus päevakajalisus, Suutmatus monopoliseerida indiviidi vabaduse teemat, see läheb nö. ‘kontrolli alt välja  Vabaduse- temaatika algusaegne ja hilisema tähenduse erinevus
Lepingud - Ainuke leping, mis saavutati oli Eesti-Läti Kaitseliiduleping. RAHVASTELIIT-Eesti proovis igati osaleda Rahvasteliidu töös, et saada toetust Rahvasteliidu poolt, kui tekib sõjaseisukord,üritati osaleda kollektiivse julgeolekusüsteemi kujundamises. OHUALLIKAD 1930a.- sõjaliselt tugevnevad kommunistlik VENEMAA ja natslik SAKSAMAA. LEPITUSPOLIITIKA MÕJU-Tekitas Eestis umbusaldust nind lepituspoliitika toimus väikeriigide arvel.

Linnud - väga liikuvad, häälekad Kägu - kuningas • Ei tee pesa • Tal on oma sulane - Käosulane (lind) • Suve teisel poolel muutub kulliks • Sajatav hääl o Kari kuivab o Sured ära o Söögiisu kaob o Kõhnud o Tekib käokuiv o Unustad o Täid ja puugid tulevad o Jääd jõuetuks o Ei lasta jänest lasta o Ei lasta karu lasta o ÜKS AGA ON: Käo poolt petetule saab osaks erakordne SEAÕNN! Kured lähevad - söögikord 2. korrale
Lahingud lääne - Eesti saartel). Lõu–Kaimri (Leo) kaitseliin (23. oktoober – 18. november) 23. oktoobril jätkusid lahingud Lõu–Kaimri joonel olevate, nn. Leo kaitseliinil (Melzer 1960, 76). Seal takerdus pealetung ligi kuuks ja pooled hakkasid Sõrve poolsaarele koondama lisavägesid. Punaarmee Sõrve operatsiooni juhtisid Leningradi rinde staabiülem kindralpolkovnik Markian Popov ja Balti sõjalaevastiku juhataja admiral Vladimir Tributs.
Läti henrik - oli ristiusu preester ja kroonik.

Linna eluolu – linna elanikud harisid põllulappi ja aiamaad, pidasid kodulinde, sigu, kitsi; elati muldpõrandaga puumajades, rikkamad püüdsid jäljendada maaülikute elustiili, ehitasid kindlustorne; käsitöö, kaubandus, turvalisus, soodne asukoht; linnal 2 keskpunkti – katedraal ja turuplats, turuplatsi lähedal raekoda turust sai alguse linnade kiire areng, spetsialiseerinud käsitöölised, nende tegevus pani aluse kaubatootmisele
Lennart meri - Eesti teine president, 1980. aastatel tegutses Eestimaa Rahvarindes ja Eesti Muinsuskaitse Seltsis • Boris Jeltsin- Nõukogude Liidu ja Venemaa poliitik, Venemaa Föderatsiooni esimene president • Mihhail Gorbatšov - oli Nõukogude Liidu viimane riigipea, NLKP KK Poliitbüroo liige • Henry Ford - USA tööstur, leiutaja ja novaator, Ford Motor Company asutaja • Nikolai II- Vene keiser, kes osales Jaapani-Vene sõjas.
Liivimaa majandusreglement – kehtestati 1696.a. Seoses reduktsiooniga määratleti talupoegade õiguslik seisund kroonumaadel: • Kodukari õigust piirati, taluperemeeste karistamine keelati • Keelati talupoegade võõrandamine maast lahus • Fikseeriti koormised ja viid need vastavusse talu võimalustega • Talude päritav kasutamisõigus • Õigus kaevata mõisarentniku peale Olukord Vene ajal – Kroonumõisates jäi kehtima majandusreglement.

Lutherite vineeri - ja mööblivabriku 63 aasta pikkuse tegevuse algus langes kokku Euroopa vineeritööstuse sünniga ja selle kõige aktiivsema arenguajaga. Firma äri dünaamiline kasv Esimese maailmasõja eelsetel kümnenditel oli erakordne, kuid samas tüüpiline, kuna see tugines uudsetele organisatsioonilistele struktuuridele ja tootmismeetoditele, millele mitmed tööstusharud olid üle minemas 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses.
Leidniz - uus filosoofia, C. Thomasius- kõlblusfilosoof, nõiaprotsesside vastu, rõhutas hariduse andmist õpetatuse asemel, C. von Wolff- ratsionalist, esitas terve mõistuse teooria, riigi kõrgeim kohustus on rahva heaolu, J. G. von Herder- progressi idee (ühiskonna kõrgeim seisund on humaansus) Saksa valgustuse eripära oli see, et saksa mõtlejatele ei olnud omane vaenulikkus kiriku vastu ja usu eitamine nagu prantslastele.
Linnriigid – linn koos lähiümbrusega moodustas riigi (Ur, Uruk, Kiš) c. Templiühiskond – templi ümber koondunud kogukond (1 või rohkem), mis moodustas linna: d. Sumerite leiutised • Esimesed linnaehitajad, linnad ehitati kindla plaani järgi savitellistest ja linna keskel asus tsirkuraat e. tempel kaitsejumalannale • Niisutus- ja kuivenduskanalite ehitajad • Ratta ja vankri leiutajad (sh potikelder) • Adra leiutajad.

Lau - s otsustas Aafrika Rahvuskongress korraldada protestikampaaniad, mis olid hästiplaneeritud ning pidid olema rahumeelsed. 21. märtsil, veidi enne ametlikku demonstratsiooni toimus üks meeleavaldus, mida juhtis Aafrika Rahvuskongressist lahku löönud vägivaldse meelestusega Pan-Aafrika Kongress, Sharpeville’is, mille käigus oli 69 hukkunud ja u 180 haavatut, sest politsei kasutas demonstrantide vastu tulirelvi.
Löövid on kaetud lihtsate servjoonvõlvidega, mis toetuvad enamikus massiivsetele neljatahulistele ja ainult koorilõpmikus saledamatele kaheksatahulistele raidkivist piilaritele ning geomeetrilise kujuga seina konsoolidele.
Lääneriikidelt – 1918. aasta jaanuaris astuti esimesed reaalsed sammud iseseisvumise suunas, loodi kontakt Vene poliitiliste erakondade ning Suurbritannia, Prantsusmaa kui ka Ameerika Ühendriikide saatkonnaga Petrogradis – 18. veebruaril 1918. aastal algas Saksa armee üldpealetung – 19. veebruaril moodustati erakorraliste volitustega Eesti Päästekomitee, kuhu kuulusid Konstantin Päts, Konstantin Konik ja Jüri Vilms.

Lenin - Venemaa bolševike(enamlaste) juht, Oktoobrirevolutsiooni läbiviija, Nõukogude (Kommunistliku) Venemaa esimene valitsusjuht ja hiljem leninismiks nimetatud kommunistliku riigiõpetuse rajaja, suri 1924. aastal
Lõppes rekonkista – Hispaania ja Portugali väikeaadlikud järkasid maailma vallutamist TAGAJÄRJED: eelduseks kolonialismile, maailmakaubandusele, kaubanduskapitalismile; hävitati asteekide kultuuri ja Peruu inkade riik; Aafrika elanikke orjastati; Uue Maailma avastamisel muutus eurooplaste väljaränne massiliseks; maailmakaubanduse kujunemine; hindade revolutsioon; majanduse raskuspunkt läks Vahemerelt Atlandi rannikule.
Lysippose töödele on iseloomulikud pikad sihvakad jalad ja väike pea. Lysippos püüdis kehtestada uut kaanonit. Tema kaanoni kehastuseks on „Kaabitseja“ – kreeka maadleja, kes kaabib endalt õli. Lysippos on pannud ka jumalad olmelistesse olukordadesse, mida varem ei tehtud (Apollon sisalikku tapmas, Dionysos veini joomas jne.). Lysippos hakkas oma skulptuure paigutama keset ruumi – ka seljaosa tuli välja töötada.

Linnades töölisliikumine - töölised jätkuvalt rahulolematud maj olukorraga- väike palk, elamistingimused jne, maal talurahvaliikumine oli üsna stiihiline, organiseerimatu ja raske on välja tuua üldisi ühiselt mõistetavaid nõudeid, peamiseks oli talurahva olukorra paranemine, täpset korraldust oli raske leida, osalt nõuti mõisamaade ümber jagamist, teisalt toetati Stolõpini reformi, kolmandad pooldasid külakogukonda.
Lenin - Vladimir Uljanov; enamlaste liider; Rahvakomissaride Nõukogu esimees Nikolai II - Venemaa viimane keiser, Veebuarirevolutsiooniga kaotas nii rahva kui ka sõjaväe toetuse ja kirjutas 03.03.1917 alla Riigiduuma Ajutise Komitee aktile, millega loobus troonist ja andis võimu üle Ajutisele Valitsusele Hertsog Franz Ferdinand - Austria-Ungari troonipärija, kes oli Esimese maailmasõja puhkemise ajendiks
Le roi on kirjutanud: „Meedikute Louis XIV pole enam särav kangelane, nagu ajalug meile teda on kirjeldanud, vaid väga põdura tervisega noor mees, kes põeb järgemis väga tõsiseid haigusi. Täiskasvanud haiglane mess, kes peab pidevalt pidama ranget dieeti ja on sunnitud taluma raskeid operatsioone, ning viimaks podgrahaige vanake, keda vaevavad neerukivid ning kelle elupäevad lõpetab viimaks gangreen.

Legitiimsus pm - määras ära valitsemiskorralduse, dünastiad; võim läks tagasi revolutsioonieelsetele valitsejatele(v.a Rootsis uus dünastia); riikide taastamine(Saksamaa riiklik koosseis muutus, liitriike ühendati) Julgeoleku pm- puhverriigid ümber Prantsusmaa(Madalmaade Kuningriik, Šveits, Saksa ja Itaalia väikeriigid) Tasakaalu pm- maade jagamine võitnud riikide vahel enam-vähem võrdsena(Euroopa+asumaad)
Lembitut on   mainitud   ainult  temasse vaenulikult suhtuva Henriku Liivimaa kroonikas, seal sisalduval infol põhinevad kõik  oletused tema isiku, positsiooni ja tegevuse kohta. Lembitu nime peeti Eesti ärkamisajal, Vabadusõjas ja enne II maailmasõda Eesti Vabariigis  suures   aus,   ta   oli   tärkava   rahvusluse,   vabadusvõitluse   ja   iseseisvuse   sümboliks.
Lauludest on Gustav Ernesaksa "Mu isamaa on minu arm" Lydia Koidula tekstile, mis kujunes okupatsiooniaastatel eestlaste jaoks mitteametlikuks hümniks - iga laulupeo lõpus kandis ühendkoor laulu ette hardalt püsti seisva kuulajaskonna ees. Lauljatest, pillimängijatest, dirigentidest ning heliloojatest eesotsas Gustav Ernesaksaga kujunesid omamoodi "rahvaesindajad", kes kehastasid Eesti parimaid püüdlusi.

Läänipüramiid ehk feodaalne hierarhia, mille tipuks oli kuningas ja aluseks väikevasallid. Kehtis põhimõte, et „minu vasalli vasall pole minu vasall“, mis tähendas, et kohustusi tuli kanda ainult selle isiku ees, kellega oldi otseses truudussuhtes. Nii ei võinud kuningas suurfeodaali maadelt ise mehi väkke värvata, vaid ta nõudis suurfeodaalilt kui oma vasallilt teatud hulga sõjameeste väljapanemist.
Leegion – peamine väeüksus, koosnes umbes 5000 mehest, põhiosa moodustasid raskerelvastuses jalaväelased, seal olid ka ratsaväeüksused – kaitsesid külgedelt, käisid luurel, jälitasid vaenlast; võitluse algul heideti vaenlase pihta oda ja siis hakati mõõgaga võitlema; rivistuti väiksemate ristkülikutena, asetsesid nagu malelaua ruudud; sõjaväes oli 25 leegioni, mis olid riigi piiridel.
Liber – ladin k. Vaba, sõltumatu • inimestel maksimaalne tegevus vabadus • inimese heaolu sõltub tema enda tahtest ja pingutustest • rikkamaid ei või karistada kergemate maksudega • riik peab motiveerima inimesi tööle mitte kulutama sotsiaalabile • vaba tulumajandus, avatud turg, minimaalne riigi sekkumine • pooldab parlamentaalset valitsemisvormi Eestis nt Reformierakond Konservatism

Levellerid – rajaja John Lilburne -> võrdsustamise idee: seisuslike privileegide kaotamine, isikuvabaduse kindlustamine (usuvabadus, isiku- ja omandi puutumatus ning trükivabadus);“Rahva kokkulepe“-> demokraatliku konstitutsiooni projekt e.üldine valimisõigus, parlament 1 kohaliseks, kuninga võim tuleb asendada parlamendiga, kõikide inimestevõrdsus seaduse ees, vandemeeste kohtu vajalikkus.
Linnused - mägilinnus (mäe lõunapoolsel kõrgemal osal, madalamal astangul asula), neemiklinnus (mäeseljaku neemikuna lõppevale otsale, seljakupoolsele otsale kunstlik vall), ringvall-linnus (õmber kogulinnuseõue on kunstlik vall), kalevipoja sängi tüüpi linnus (voortele, kõrgemale keskosale, vallid ja kraavid otstel) 4. muinasasulad- kõige vanem Eestis on Pulli, IX aastatuhande algusest.
Lihtrahvas - juuksurid, arstid õpetajad jne. Sõja kaotanud riigid pidid maksma võitjatele hüvitist ( Saksamaal läks selle koha pealt eriti halvast) lisaks sellele oli kia kiire rahaväärtuse langus.

Laeva külg - ja pikiõõtsumine tugevnesid aegamisi ning mõned reisijad jäid merehaigeks. Umbes kell 00.25 jõudis Estonia oma teekonna keskpunkti ja jätkas sõitu kursil 287 kraadi Stockholmi suunas.
Linguistics – sks. Linguistik ja Sprachwissenschaft) Varasema romaani keelte mõju tõttu on inglise keelel kogemus ladina keele sõnade integreerimiseks oma keelde, on toimunud romaanipärased rõhumuutused ning paljudes sõnaperekondades leidub paralleelselt germaani ja romaani elemente(man: male, masculine, virile; tooth:dentist). Kõik see annab inglise keelele eelise rahvusvahelise keelena.
Lancasterite võimuletulek – Aastatel 1154-1399 oli valitsenud Plantagenet' dünastia, kelle viimaseks kuningaks oli Richard II. Tema võimuletuleku algul oli täies hoos 100-aastane sõda Prantsusmaaga. Sõda oli kulukas ning vajas palju ressursse, mida saadi talupoegade kurnamisest (mitmed ülestõusud). Samuti oli Richard II väga karm poliitoponentide suhtes, hukates mitmeid ning saates paljud pagendusse.

Lembitu - oli Sakala vanem, Lembitu oli Madisepäeva lahingus eestlaste olulisim vanem kuningas Johan- oli Rootsi kuningas, vallutas 1220.a. Lihula linnuse Valdemar 2.- oli Taani suurriigi mõjukamaim valitseja, 1222 vallutas osa Saaremaast, Stensby leping( kindlustas Taani võimu Eestimaal) vürst Vladimir- oli Pihkva vürst, 1216 rüüstas Ugandit, 1217 osales osa vägedega Otepää linnuse
Laulatatud – 22.07.1868. Abikaasa – Eugenie (snd Oettel). Lapsed – Mathilde (16.09.1869–1953), Max (28.06.1871–1938), Rudolf (18/30.11.1874–28.12.1917/10.01.1918), Hildegard (16.10.1873–01.02. 1877), Linda (22.12.1877–1956), Helmi (09.04.1879–26.08.1881). Surmaaeg, -põhjus, 13.01.1907, pimesoolepõletikust põhjustatud veremürgitus, matmiskoht: Tartu Maarja (Raadi) kalmistu.
Liivi sõda on koondnimetus tähistamaks neid Vana-Liivimaa aladel aastatel 1558–1583 aset leidnud relvakonflikte, mille üheks osapooleks oli Vana-Liivimaale sissetunginud Venemaa ning teiseks algul tema vastu sõdinud Liivimaa orduriik, Riia peapiiskopkond, Tartu, Saare-Lääne ja Kuramaa piiskopkond, hiljem ka Poola-Leedu, Rootsi ja Taani, hõlmates ka viimaste omavahelist sõjategevust.

Lääneprovintsid - Põhja-Aafrika, Hispaania, Gallia ja Britannia- olid enne roomlaste vallutamist suuremalt jaolt alles riigi ja tsivilisatsiini tekke staadiumis, Erandu moodustas siin Põhja-Aafrika, mis juba Kartaago hiilgeaegadest peale oli rikas ja kõrgelt arenenud kultuuriga maa. Mujal tekkisid suuremad linnad alles pärast Rooma võimu alla minekut ja olid seega algusest peale roomalikud.
Lineaarkiri b – silpkiri, ahhaia keele arhailine kihistus, s.t., et Peloponnesosele jõudnud indoeurooplased hakkasid oma keelt kirjutama Egeuse kultuuri kirjamärkidega, pärineb ~ 1300 e. Kr., dešifreeriti 1952. Nendes tekstides mainitakse Zeusi ja Herat (juba paarina), Poseidonit, Artemist, Hermest jt. Mükeene kultuuri keskused purustati XII saj. e. Kr. Kreekasse tunginud doorlaste
Lk84 - 85 Pingelõdvenduse tulemused: *lääneriigid ja idablokk hakkasid tihedamalt läbi käima *tihenes kultuuri ning teadusalane läbikäimine *turism suurenes lääneriikides *majanduslik koostöö lääneriikide vahel 2.Külma sõja uus ägenemine Külm sõda ägenes kui NSVL viis oma väed 1979. aastal afganistaani ja alustas võitlust riigi kommunistlikuks muutmise eest.

Lõi 1918 - 1922 spiraaludukogude (galaktikate) kauguse määramise meetodi ja tegi selle põhjal 1922 esimesena kindlaks Andromeeda udukogu kauguse (450 000 parsekit). See oli esimese Galaktika-välise objekti kauguse õige määramine, oma töös edastas ta nii ajaliselt kui täpsuselt ameeriklast Erwin Hubble’it. Tema kasutatud meetodit kasutatakse laialdaselt ka tänapäeval.
Latiinid - roomlased ning teised Latiumi elanikud, kes kõnelesid ladina keelt, etruskid – Itaalia loodeosas, Etuuria maakonnas elanud elanikud, ploletaarlane – vaene kodanik,
Lapsed 1 - st abielust: Aleksei (1690), Aleksander (1691), Pavel (1693) Lapsed 2-st abielust: Pavel (1704), Pjotr (1705), Jekaterina (1707), Anna (1708), Jelizaveta (1709), Natalija (1713), Margarita (1714), Pjotr (1715), Pavel (1717), Natalija (1718), Pjotr (1723), Pavel (1724). Võimupärilus Peeter I suri 1725. aastal ilma troonipärijat määramata ja testamenti jätmata.

Liidulis - vabariikliku alluvusega  1940-41 Siseasjade rahvakomissariaat (SARK/NKVD)  1941 Siseasjade rahvakomissariaat ja Riikliku julgeoleku rahvakomissariaat (RJRK/NKGB)  1941-44 Siseasjade rahvakomissariaat  1944-46 Siseasjade rahvakomissariaat ja Riikliku Julgeoleku rahvakomissariaat  1946-53 Siseministeerium (SM) ja Riikliku Julgeoleku ministeerium (RJM)
Linnriigid - omasid iseseisvat sise- ja välispoliitikat (n Veneetsia ja Genova jt) 2. vabalinnad - omasid laiaulatuslikku omavalitsust (n Köln, Mainz jt) 3. riigilinnad - kõrgem haldus- ja kohtuvõim kuulusid maahärra esindajale (n Nürnberg, Augsburg jt) Läänemereruumi tuntuimaks linnaõiguseks oli Lübecki (Lüübeki) linnaõigus, mis oli kehtiv ka näiteks Tallinnas.
Lahingule on Nõukogude ajal antud suur ajalooline tähtsus: see olevat peatanud sakslaste edasitungi itta, kuna see olevat olnud Liivi ordule tugev hoop ning seal langenud 400-500 rüütlit. Kuid Liivi ordus polnud kunagi ühekorraga nii palju rüütleid ja Liivimaa-poolse pildi andev "Liivimaa vanem riimkroonika" kirjeldab lahingut pigem väiksemamastaabilise sündmusena.

Linna loomisesse on segatud nii jumalad, kangelane kui ka suursuguse päritoluga esiisad, kes tõusid otse maast(paljud pidasidki ju enda suguvõsa maast pärit olevat). Kõik see moodustab suurepärase aupaiste Teeba linnale, kuid samas jäeti loosse ka hoiatus jumaliku võimu ülimuslikust inimeste üle. Jumalik arm võib muutuda üleöö ja jumaliku needuse eest ei ole pääsu.
Louis xvi – 1774-1792 (1793) jahipidamine; riik, mis oli suurtes võlgades – oli vaja reformi rahanduse peakontrolör Jacques Turgot – majandusteadlane - suured reformid - feodaalide privileegide kaotamine - aadlike ja vaimulike maksuvabaduse kaotamine - kohalik omavalitsus - viljamüügi ümberkorraldamine – jahusõda, leivapuudus, nälg - tsunftisunduse kaotamine
Linnaõigus –  maaisanda kehtestatud kohustused ja eesõigused linnakodaniekele Aadelkonna ja mõisate kujunemine • Linnakodanik  –   iga   vaba   inimene,   kes   elas   linnas   püsivalt,   maksis   makse   ja   täitis  • Algselt vallutajad – ristijaid ise, nende kaaskond, eestlaste ülikud, aga ka nt ehitusmeistrid kohustusi.

Lennart - Georg Meri tegevus kirjaniku ja poliitikuna, ühe kirjanduse arendajana ja ühe riigi taas ülesehitajana meenutab ühte soovi, ihalust, mida vene muinasjuttudes sõnastatakse nõnda: käia seal – ei-tea-kus, tuua seda – ei- tea-mida. Meri on seda osanud, ja alati on tal tagasi tulles aega olnud peatuda ka viljapõllu ees, et sellest üks kena pilt teha.
Loodi vlo - 1955 Algas sula-1956 Algas stagnatsioon-1970 Algas perestroika-1985 Toimus augustiputš-19 august 1991 Lagunes NSVL-1991 Langes Berliini müür-1989 Taasühines Saksamaa-3 okt. 1990 Toimus suurküüditamine Eestis-26 märts 1949 Toimus EKP VIII pleenum-1950 Koostati „ 40 kiri” - 1980 Algas uus ärkamisaeg-1987 kevad Toimus laulev revolutsioon-1988 sept.
Lääs - info raadio ja TV abil,väliskontaktid,komandeeringudKüüditamine(26.03.49)-vabaneti metsavendadest,eestlaste osatähtsus vähenesVastupanu- 40-50:metsavennad(ei ole avalik),1960:noorterühmitused,demokraatlikud liikumised(ei ole avalik),1970:(avalikud)pöördumised ja kirjad võimuorganitele,inimõiguste rikkumiste avalikustamine ja levitamine välismaal.

Linnriigid – linnu kaitsesid müürid, igal riigil oma jumal, linna keskel tsirkuraat, Kuninga ülesanded – väepealik, kohtumõistmine, ülempreester, ei peetud jumalaks, Vabad kodanikud –vabad käsitöölised ja talupojad - moodustasid sõjaväe, rahvakoosolekud , Semiidid võtsid kultuuri üle , sulandusid sumeritega ühte, kasutusele jäi semiitide keel
Lahesõda 1990 - 1991 • Ajendiks oli see kui 2.august 1990 iraak ründas kuiveiti, sest tahtis seda endaga liita • ÜRO komplekteeris rahuväed, eesotsas USAga oluliseim baas oli saudi araabia • Opertasioon kõrbetorm sai alguse 17. Jaanuar 1991 õhurünnakuga • 24. Veebruar 1991 algas maavägede pealetung, mile käigus lükati iraak oma piiridesse tagasi.
Liivimaa on Vene võimu alune maa. * Põhjused: 1) Võitlus ülemvõimu pärast Läänemerel 2) Uute territooriumite vallutamine 3) Kaubateede hõivamine * Osapooled: Rootsi, Taani, Poola, Venemaa(Moskva suurvürstiriik) * Tagajärjed: 1582- läks Lõuna-Eesti Poola võimu alla; 1583- Põhja-Eesti jäi Rootsi võimu alla; Saaremaa jäi Taani võimu alla.

Lahutuseks on ka naisel (naistel on pärimisõigus ja õigus kasutada iseseisvalt kaasavarana perekonda toodud vara). Naiste liikumisvabadust ja suhtlemist perekonda mittekuuluvate meestega on piiratud, majades on enamasti siseõue tagaküljel paiknevad eraldi ruumid naisperele, kuhu meeskülalised sisse ei pääse, naiskülaliste jaoks on eraldi tagauks.
Linnvabariik – linn, mis oli end senjööri võimust sõltumatuks võidelnud ning liitnud ümberkaudsed maa-alad oma valdustega, seda juhtisid valitavad nõukogud, valitses raad ja bürgermeister, olid ka linnakohus, kaitsevägi, müntide vermimise ja enesemaksustamise õigus, need linnad olid vabad teoorjusest, andamitest, suurematest senjöraalmaksudest
Lähtekohaks on Platoni dialoogis “Protagoras” kujutatud vestlus Protagorase ja Sokratese vahel (318a-328b). Tegemist ei ole mitte tegelikult toimunud kõnelusega, vaid Platoni poolt konstrueeritud kõnelussituatsiooniga, mis väljendab muidugi eelkõige Platoni interpretatsiooni Protagorase ja Sokratese vaadetest ja nende vaadete vahekorrast omavahel.

Lisaks kirikutele on vitriinide taga erinevad piiblid, liivikeelne „Uus Testament“, originaalis eesti keelse esmatrükk (seda trükiti 6021 või 23 eksemplari). Heebrea keelne piibel „Vana Testament“, kreeka keelne „Uus Testament“ jne. Aleksandri kirik kandis nime “Aleksandri kirik” aastani 2000. Lennart Meri annetas kirikule suurkiriku tiitli.
Lugemiku illustratsioonid on selgelt ühe suunitlusega- suurendada viha ENSV vaenlaste vastu, kelleks on eeskätt sakslane, ka minevikusakslane. Räigeim pala lugemikus on A. Jakobsoni “Väike kangelane” (Hugolt või Dostojevskilt laenatud pealkiri). On arusaamatu, kuidas võis lastele kättesaadavas materjalis leiduda niisuguseid taluvuse piire ületavaid lõike.
Lahmuselt on pärit ka mitu helitööd, nende hulgas 6-osaline klaverisüit ” Lahmuse mälestused”. Seal on juttu neist paigust, kus käisin, inimestest, kellega kohtusin (“Taevere vallamajas”, “Teemeister Osche saunas”, ” Lahmuse koolimaja” jt). Peale II Maailmasõda ja küüditamisi jäid talud tühjaks, maad jagati uusmaasaajatele.

Latiinid – asusid elama Tiberi jõe ümbrusesse, maakonda, kuhu nad elama asusid hakati kutsuma Latiumi maakonnaks 2. Sabiinid 3. Samniidid 4. Brutid
Laada - ja sealsed elanikud palverännukohtade jagunesid samuti juurde tekkis keskaja kodanikeks ja jooksul 14 alevikku: kodakondseteks, Helme, Kastre, Keila, kodanikud olid Kirumpää, Koluvere, koondunud omavalitsuse Kuressaare, Laiuse, ülesandeid täitvasse gildi Lihula, Otepää, Pirita, ja valisid endale Põltsamaa, Valga, bürgermeistri.
Lisaks sellele on juttu ka sellest et allilmas on mingi kohtumõistmine,mis läheb vastuollu sellest endisest juhtus, Ei tea mis seal juhtub ,mis saab neist kes on õigeksmõistetud ja kes pole. On näha et kuningatele 3 uri dünastiale, oli parem saatus ette nähtud, kui keegi suri neist siis ta läks itku saatel allilma ja Gilgameš viis ta oma lossi.

Läti henrik - teos:Liivimaa kroonika, mis käsitleb tänapäeva Eesti ja Läti alal elanud rahvaste ristimist ja alistamist sakslastele Tähtsamad kohad
Liivimaa kubermang - Põhja-Läti ja Lõuna-Eesti. Kindralkuberner - Nii Eesti- kui ka Liivimaa kubermangu kõrgeim valitsusametnik, kuninga poolt määratud.
Lennart meri - mitte ainult president Lennart Meri on oma kirjaniku- ja poliitikutöö kestel valitud Kalevala Seltsi välisliikmeks ja Soome Kirjanduse Seltsi kirjavahetajaliikmeks, Euroopa Teaduste ja Kunstide Akadeemia ning Kommunismiohvrite Mälestusfondi rahvusvahelise nõukogu juhatusse, Parlamentidevahelisse Antisemitismivastasesse Nõukokku.

Luterlus – protestantlik usuvool, mis lähtub Martin Lutheri õpetusest; seda iseloomustab kristlase seesmise usu ja pühakirja tähtsuse rõhutamine lään ehk feood – maavaldus, mille feodaal sai kasutuseks oma isandalt (senjöörilt), andes vastu truudusvande ja kohustudes seega oma isanda kutsel väesalga eesotsas sõjateenistusse ilmuma
Läksid nl - le Albaania, Island iseseisvusid Baltiriigid kaotasid iseseisvuse  SAKSAMAA- II MS JÄRGNE TERRITOORIUM, RAHULEPINGU MITTESÕLMIMISE PÕHJUSED: 1)Saksamaa idapoolsed alad said Poola ja NSVL Saksamaa oli jagatud 4-ks okupatsioonitsooniks NSVL, USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel kuni 1994 a-ni. Berliin jagatud neljaks sektoriks.
Laialiränne – u 2000 eKr lahkusid algkodust: • Indiasse (aarjalased) • Iraani (pärslased) • V-Aasiasse (hetiidid) • Euroopasse (kreeka, itaalia, germaani, slaavi ja balti hõimud) 2. Hetiidi impeerium (1700 – 1200 eKr) a. Legend saab tegelikkuseks: • Kaua olid nad legendaarne rahvas, kuni 1834 leiti Türgist pln. Hattuša varemed.

Linnused – 17-18 linnust, millel on avastatud leide 1. at keskpaigast (5.-6.saj), aga neid leide on armetult vähe (mõnikümmend potikildu, üksikud metallesemed, söetükid). Tundub, et püsiasustusega linnused saavad alguse 8. saj (või ka 7. saj lõpu poole) – uuesti kasutusele võetud kui püsiasulad? Linnus paikneb kõrvuti asulaga.
Livia on Augustus peamine nõuandja. Ta kadestab Julia, ema Augustuse pärijad ja inimene Augustus väidab, et "[ta] ei ole kunagi armastanud kedagi nii palju, kui [tema]". Julia on häiritud abikaasa surma, kui ta oli väga kiindunud teda ja on ärritunud, kui Augustus sunnib teda abielluma Livia poeg Tiberius, kellele ta on tugev meeldi.
Lk 3 - 7 Tegevus seal tänapäeval………………………...lk 8 Pildid…………………………………………….lk 9 Kasutatud kirjandus……………………………...lk 10 Muinas-Viru suurimaid linnuseid Tarvanpea rajati Rakvere vallseljakule hilisema taanlaste ja ordulinnuse kohale hiljemalt 12. sajandi alguses.

Londinium – hilisem London) ning maale rajatud villad (maamõisad). Vaatamata ligi 4.sajandit kestnud valitsemisajale oli rooma kultuuri mõju keltidele väike (nt keldid ei võtnud üle ladina keelt). Aastal 410, kui Lääne- Rooma riik oli langenud barbarirahvaste rünnakute alla, kutsuti viimased roomlaste leegionid Britanniast ära.
Läänisuhted - *isikulised (2 konkreetse isiku vahel) * lepingulised (tehti leping) *hierarhilised „Minu vasalli vasall ei ole minu vasall“
Läbirääkimised ida - Euroopa julgeoleku tagamise küsimuses 1939. a. suvel? Kas nende läbirääkimiste õnnestumine oleks II maailmasõja võinud ära hoida? Põhjenda! Stalinil oli kõik sõjaks vajalik juba ettevalmistatud, Hitler vajas Stalini abi ning oli samuti pigem sõjaks valmis ning samal ajal hakkasid ka Inglased valmistuma sõjaks.

Linnaosadesse ehk GETODESSE  Varssavi getos hoiti pool miljonit juuti  Osa juute saadeti otse koonduslaagritesse Inimesi alandati Murti psühholoogiliselt Sellel tänavapoolel on juutidel kõndimine keelatud Taaveti täht  Alates 1939.a sügisest pidid kõik juudid alates 10 eluaastast kandma kollast kuusnurka – taaveti tähte
Lepituspoliitika – Suuremate riikide vaheline poliitika, kus proovitakse anda vastaste tingimustele järele ja seeläbi probleeme vältida.
Linnakindlustustest on ainult Tallinnas säilinud ulatuslikke osi. Kindlustustöid alustati umbes a.1265; kindlustuste intensiivne ümberehitamine ja täiustamine toimus alates a. 1311. Tallinna kindlustuste osadest on tuntumad XVI saj alguses ehitatud, hiljem veel kõrgendatud võimas torn Kiek in de Kök ja a. 1529 valminud Paks Margareeta.

Liivi sõda – 1558-1583  Jam Zapolski rahu – 1582  Pljussa vaherahu – 1583  Altmargi rahu – 1629  Brömsebro rahu – 1645  Oliwa rahu – 1660  suur näljahäda – 1696-1697  Forseliuse seminari tegutsemisaastad – 1684  esimene eesti keelne grammatika – 1637  Tartu ülikooli asutamine – 1632
Labürint on keskaja jooksul ilmnenud jumalateenistuse paikades sillutisemustrina kiriku põrandatel (nt Amien'i ja Chartes' katedraalides Prantsusmaal). Labürint arenes edasi puudest pügatud vormi ning paljude hilisemate aedade tunnuseks alates Versailles'st kuni Hampton Court'ini. locus amoenus (< ld.) nn "ihaldatud miljöö".
Loodi kesk - ja kõrgharidus süsteem 5. kirik allutati riigile 6. hakati jagama sõjaväetiitleid 7. koostati tsiviilkoodeks e Napoleoni koodeks 8. kõige tähtsam oli kodanike võrdsus seaduse ees 9. Prantsusmaa panga rajamine ja uue rahaühiku kehtestamine Välispoliitilised ümberkorraldused: 1. Napoleon rajas suure impeeriumi.

Loodetud - Vabadussõda toimus väga erilistes tingimustest ja ainult need aitasid saavutada eestlastel edu. See ei tähendanud aga sugugi, et riigikaitset oleks vähetähtsustatud - Eesti kaitsejõud peavad olema piisavalt tugevad, et nad heidutaks vaenlast, et ei jääks vastastel lootust, et saavavad vallutada lihtsalt Eesti.
Laienes tööstus - ja põllumajandustoodete saatmine Vene turule • Eestlaste jõukus kasvas • Algas linnade eestistumine (majaomanikud, haritlased, väikekaupmehed) Sisepoliitilised: • 20. sajandi algul kerkisid esile eestlastest poliitikud • 1905. a. revolutsioon äratas rahva poliitilisele elule ja vallandas tohutu sotsiaalse
Lõina - Slaavi riikide/rahvaste teke Türgi võimu alt: 1866 Rumeenia (Doonau vürstiriikidest) 1867 Serbia iseseisvus 1878 tunnustas Türgi Rumeenia, Serbia ja Tšernogooria iseseisvust 1878 Bulgaaria vürstiriigi välja kuulutamine 1878 Austria-Ungari okupeeris Bosnia ja Hertsegoviina alad ning annuleeris need 1908 aastal

Leningradi blokaad - 8.sept 1941- 27.jaan 1944 kestis blokaad, kus linn oli isoleeritud, 600000 inimest suri nälgja jne. Midway lahing- 3-7. juuni 1942 USA purustas Midwat merelahingus jaapanlased, Vaikse-ookeani sõja pöördepunkt, jaapanlased hakkavad kaotama edaspidi El-Alameni lahing- 1942 novembris kaotab saksamaa sõja Põhja-
Liberaalid – pooldasid kiireid reforme – vabadused (toetajad: Eesti rahvuslikud ringkonnad) 3.SOTSIALISTID – pooldasid (klassi) võrdsust (toetajad : tekkiv tööliskond Eestis sh. palju vene üliõpilasi). Tätsamaid sajandivahetuse rahvusliikumise tegelasi: Jaan Tõnisson(1868-194?) Postimehe toimetaja, keskus tarkus.
Liberaalide partei – valitsus püüdis leida kompromisse koloniaaltülides Saksamaa ja Prantsusmaaga Maroko pärast, Venemaaga iraani pärast ning Saksamaaga Türgiga seotud küsimustes. Konservatiivne Partei – toetab keskvõimu vähendamist, vaba ettevõtlust ja madalaid makse, välispoliitikas pooldas tihedat koostööd USA-ga.

Lubati jazz - , rock- ja beat-muusika 4. 1955 alustas tööd Eesti televisioon 5. 7-klassilise koolikohustuse asemel kehtestati 8-klassiline koolikohustus 6. isetegevusega tegeldi vähem, selle asemel eelistati käia nautimas professionaalset kõrgkultuuri. 7. kirik oli minetanud oma koha suurema osa eestlaste elukorraldusest.
Lääneseintel on kaitsvad loitsud, ometi ei ole sealt kordagi leida verbi 'kaitsma'. Mis veel hullem, ühtegi reaalset loitsu ei ole. Küll aga esitatakse mõned olulised detailid Silmaga nägemise kohta ja viiteid kõrgeltarenenud matemaatikale ja keemiale, mille meie tsivilisatsioon on avastanud alles umbes 300 aastat tagasi.
Lastearsti - psühhiaatrit, et järjest rohkem tuleb nende vastuvõtule noori vanemaid, kellel on väikesed, tol ajal 2-3- aastased lapsed, kelle kohta vanemad rääkisid, et laps on neile probleemiks, et nad ei saa temaga enam hakkama – öelge, mis tal viga on! Alguses oli juhtude arv väike, aga siis hakkas see kasvama.

Ladinakool – õpetati preestriks Linnakoolid Henricus Carvel – dominiiklaste kloostri ülem, eestlane Johan Pulck – Saare-Lääne piiskopkonna toomkapiitlisse (piiskopkonna juhatus, 12 liiget) Ch. Ackermann – kunstnik (puunikerdaja) Johannes IV Kievel – Saare-Lääne piis kop, korraldas ulatuslikke visitatsioone.
Löuna - Prantsusmaa hugenottide poliitilised juhid olid valitseva Valois’ dünastia körvalliini esindajad – Navarra kuningas Antoine de Bourbon, tema järglane troonil Henri, prints Louis de Conde – ja lissaks neile admiral Gaspard de Coligny, kes oli vahetanud katoliikluse kalvinismi vastu ideelisel pöhjusel.
Linnriik - sõltumatu ,omavalitsusel ja omakaitsel põhinev kodanike kollektiiv, mis hõlmas linnakoos selle ümbruskonna

Lisaks kreeka - Pärsia sõjasündmustele jutustas Herodotos ka varasemast ajaloos ja kirjeldas mitmete Euroopa, Aasia nind Aafrika rahvaste kombeid. Herodotos püüdis ajaloost õpliku sõnumi esile tuua: riikide ja üksikisikute tõus vaheldub langusega ja kui hukatuslikud võivad olla kiire edu ning liigne enesekindlus.
Liidriroll usa - l, järgnes Lääne- Euroopa • 1950-1960 Lääne- Euroopas kiire majanduskasv- ehitati üles sotsiaalse turumajanduse ühiskond • Sotsiaalpoliitika võimaldas kodanikele isikuvabadused- ja õigused • Majandus baseerub eraomandil ja turumajandusel • Võimule tulid sotsiaaldemokraadid Marshalli plaan
Läänerinne e. II rinne • D-päev (dessandipäev): 06.06.1940 • Normandia dessant, vägede juhiks D.Eisenhower • 25.08. liitlasväed marssisid Pariisi - Prantsusmaa okupatsioonist vabanemine • Õhusõda • Septembris jõudsid liitlasväed Saksa piirini • Detsembris – saksa vägede vastupealetung Ardennides

Likvideeriti surve - ja keelumajandus → peaprintsiibid: tootmis-, kauplemis- ja konkurentsivabadus → valitsus mõjutas majandust krediidi, maksusoodustuste ja ekspordi preemiatega Tulemuseks ülikiire majanduskasv(Saksamaa majandusime) → poed täitusid kaupadega, kadus tööpuudus, töötustoodangult esikohal Euroopas.
Loonusrenti - pool oma põllusaagist KESKAEGSED LINNAD a) valitsemine 1)linn moodustas omavalitsusliku kogukonna, mille eesotsas oli linnanõukogu,kuhu kuulusid rikkas kaupmehed 2)gildid ja tsunfid kontrollisid tootmist, kehtestasid reeglid kvaliteedile, määrasid kindlaks hindu ja keelasid toota neil, kes tsunfi ei
Lk 162 - 163. 10 „Sunnitöö- ja koonduslaagrid olid juba Lenini ajal nõukogude süsteemi kindlalt väljakujunenud osa. Laagrid ei kadunud kuhugi, kui kodusõda kord lõppes ja saabus habras rahuaeg. Viisaastakuplaanis leiduvate suurehituste ja kollektiviseerimise kontekstis omandasid laagrid uue tähenduse.

Louis xiii - (27. september 1601 – 14. mai 1643 ) oli Prantsusmaa kuningas 1610. aastast kuni surmani, Henri IV ja tema teise abikaasa Maria de' Medici poeg, Austria Anna abikaasa, Louis XIV isa. Aastani 1614 valitses regendina tema ema, seejärel mõjutas Louis'd tema soosik Charles d´Albert, hertsog de Luynes.
Liivma nõrkus - liivordu nõrk ja ei suuda kordineeritult tegutseda 5)MoskvTsaar-IvanIVJulm PoolaKuningr- SigismundIIAugust TaaniKuningr-HertsgMagnus RotsKuningr-JohanIII 6)22.01.1558 VeneTatari väed tung VanaLiivm ja alust rüüst 7)2.08.1560 Venem Härgmäe lähed 8)Tem juht piirasid Vene väed 1570-71 edutult Tln
La marseillaise – Rouget de Lisle’i [ ružee dö lill] laul kandis algselt nime „Chant de guerre de l’armée du Rhin” (Reini armee sõjalaul). Saatuse tahtel kuulsid pariislased seda laulu esmakordselt rindelt saabunud Marseille’ rügemendi esituses, kust ka ekslik arvamus, et tegu on Marseille’ lauluga.

Linnaelanikke – 27% Esimese rahvaloenduseni jõuti juba 1922 . See kestis 2 päeva . Selle tegelik nimetus oli „I Eesti rahvalugemine“ . Üldrahvalugemise seaduse võttis Riigikogu vastu 27.juunil 1922.aastal . 25.augustil määras Vabariigi Valitsus kindlaks loenduse kriitilise momendi – 28 detsember , kell
Loodi luure - ja julgeolekuamet SD (Sicherheitsdienst). Hitleri kõrval kuulusid natsipartei ladvikusse veel majandusasjade eest vastutav Hjalmar Schacht ja tema järel Hermann Göring, propagandaspetsialist Joseph Paul Goebbels /göbels/, ideoloogia alal tegutsev Alfred Rosenberg, parteitööd juhtis Rudolf Hess.
Landeswehri sõda - (1918-1919 23.juuni) 1. I Eesti põhiseadus- (1920, peale iseseisvuse väljakuulutamist ) 3. Pätsi valimine presidendiks- (1938 ) 6. Eesti Vabariigi väljakuulutamine- (24.veebruar 1918)  2. Konstantin Pätsi riigipööre- (12.märts 1934 ) 4. Vaikiva ajastu algus- (1934, peale riigipööret) 5.

Lahesõda - külma sõja järgne maailma suurim sõjaline konflikt, mille põhjuseks sai Araabias juhtivale positsioonile pürgija Iraagi diktaatori rünnak Kuveidi vastu 1990. a augustis. Iraagi sõjatehnika (aegunud) oli saadud NSV Liidult ja näitas läänele, et kui NSVL kedagi ründaks, siis ta kaotaks.
Linnastunud piirkondadega - sealsed elanikud ei tahtnud sõjaväes teenida ning üritasid igat moodi mööda hiilida Seetõttu laiendati sõdurite võtmist vähemtsiviliseeritud põhjapoolsetel aladel Hakati sõjaväeteenistusse palkama mehi piiritaguste rahvaste hulgast, eriti Kesk- ja Ida-Euroopat asustavaid germaanlasi.
Lumpen – kaltsakas, asotsiaal, deklasseerunud, oma klassist välja kukkunud indiviid Rikas riik võib investeerida vahendeid olulistesse valdkondadesse: 147 Infrastruktuur 148 Ühishüved 149 Julgeolek 150 Majanduslikult heal järjel olev inimene usaldab võimu ja näeb tulevikku 151 helgemas valguses.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Läbirääkimisi nimetatakse „kaubandusraundideks“ (kokku 9): o Genfi raund kestis 7 kuud o Tokyo raund kestis 74 kuud o Uruguai raund kestis pisut enam kui 7 aastat o Ühendemiraatide raund algas novembris 2001, lõppu ei ole näha  Väga rasked valdkonnad on põllumajandus  UNESCO: o torkab silma sellega, et sealt on hulgaliselt lahkutud ja peatatud oma tegemisi poliitiliste probleemide pärast (USA ja UK lahkusid 80ndate keskpaigas). Neile ei meeldinud, et UNESCO muutus 3. maailma häälekandjaks.
Liivimaa - 13-16. saj. nimetati Liivimaaks (tänapäeval kasutatakse terminit Vana-Liivimaa, et eristada Liivi sõja järgsest Liivimaa kubermangust) ristisõdijate poolt vallutatud Eesti ja Läti alasid, 17. saj.- 1917. aastani tähistati selle mõistega Lõuna-Eestit ja Lätit (va. Kuramaa hertsogkond).
Liivimaa - Lõuna-Eesti + Põhja-Läti. Tekkis vaidlus Valga linna üle (Valga/Valka) Keskaeg (Vana Liivi aeg, Feodaalse killustatuse aeg) * 13-16 sajand (1227- Vabadusvõitluse lõpp -1558- Liivisõja algus) * Modena Wilhelm – paavsti saadik, määras käindlaks piirid Liiviordu ja Taanivalduste vahel.

Locke – inimesed on sündinud vabana ning elasid üksteist abistades, seadusandev ja täidesaatev võim pidid olema lahus, kuninga kinnituseta ei tohi teostuda ükski seadus, maksud kehtestati parlamendi nõusolekul, pidas vajalikuks riigi ja kiriku lahutamist, kritiseeris usulist tagakiusamist.
Louisxiv - 1643-1715“riik see olen mina“vangistas vastaseid ilma kohtuotsuseta, nõuandja oli colbert,päikesekuningas kuna õukond tiirles ta ümber.louisXV-1715-1774“pärast mind tulgu või veeuputus“jättis riigi asjad ametnike hooleks ja prantsusmaa oli jõudnud revulutsiooni lävele.
Läänikord - ühiskonnakord, kus maa oli läänistatud feodaalidele ja seda harisid neist sõltuvad

Liiduleping - Gorbatšovi kava uuendada NSVL lepingu abil,kus liiduvabariigid pidid olema võrdsed.
Liivi ordu - katoliku rüütliordu,Saksa ordu Liivimaa haru, mis eksisteeris aastatel 1237–1562. 3. Ordumeister (maameister)- tähtsaim isik Liivi ordus 4. Maamarssal- Vana-Liivimaal Liivi ordu kõrge ametnik-sõjajõudude juht 5. Kapiitel-orduametnike kogu, kus lahendati tähtsamaid küsimusi.
Lk4 - 5 Lisad……………………………………………………………….………....lk 5-6 Kokkuvõte………………………………………………………….………...lk 6 Kasutatud materjal ………………………………………………….………lk 7

Looduslikud olud – Võrreldes Kreekaga vähem mägine ja rohkem põlluharimiseks sobivaid tasandikke.
Läti alana on käsitletud Kuramaad, osa Vitebski kubermangust (Latgale) ja Lõuna- perioodil(ilma Liivimaad ainult ühepoolne Valga ränne eesti ja selle ümbruse Eestist peamiselt välja, Asunduste valdadeta). riigist olevad, arvu aluseks välja, üle ookeani,(1900) J. Meomutteli ja peami- ja A.
Lahuta - Mõisaküla, Põltsamaa ja Võõpsu, 1921. miinustes mised, aastail ümbernimetamised aastail 1925-27. Neil ja aastal Kallaste, Mustvee, Sindi ja Tõrva, ületas väljaränne piirimuutused Eestist märgatavalt toimusid läbi kogu 1923. aastal Elva ja Suure-Jaani, 1925. sisserännet.

Lauagetas - väejuht, mis lubab oletada tema funktsiooni, preestreid , preestrinnasid, orj , ja palju orjatare, loss on kontrollinud pool vabade töötegijate tööd jaganud neile toorainet ja saadusi kokku kogunud,neid valitsesid väiksemad ametimehed basileus(hilisemas kreeka keeles tähendas
Linnaõigus on alguse saanud erilistest privileegidest, mida 10. - 11. sajandil jagati kaupmeestele (kaitse, liikumisvabadus), millest arenes õigusnormide kogu (kaupmeeste õigus), mis reguleeris turul käitumist jne. Linnaõigus kehtestab õigused/normid territoriaalsel alal ehk linna piirides.
Linnuse asukoht on kantud arhitektuurimälestisena kultuurmälestiste riiklikku registrisse nr. 13866 (Jõhvi kirik vallikraaviga 14.-16. sajand ning arvele võetud 13.01.1988 aadressil Ida-Virumaa, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Rakvere mnt. 6b). Linnuse asukohta ümbritseb muinsuskaitse piiranguvöönd.

Lisaks sellele on Pinocheti vastu esitatud 190 hagi inimõiguste rikkumise eest tema võimuperioodil, aastail 1973- 1990.  2002. aastal otsustas Tšiili ülemkohus, et Augusto Pinocheti ei kutsuta kohtu ette aru andma tema 17-aastase valitsusperioodi jooksul toimunud inimõiguste rikkumiste eest.
Lk3 - 4 Venemaa juht Boriss Jeltsin………….…………….…….lk4-5 Riigipöörde katse…………………………………….……..lk5 NLKP lagunemine……………………………………….....lk6 Kasutatud materjalid……………………………………….lk7
Lõplikult põhja - Egiptuse ja hakkas valdama “orgu, mägesid, mõlemaid maid”. XII dünastia kuningad lõid kahe sajandi kestel tolle grandioosse niisutussüsteemi, mis oli vajalik niihästi kogukondlike madalamaade kui ka “tugevate nedžeste”, väike- ja keskorjapidajate kõrgpõldude jaoks.

Liberalism – vabameelsus poliitikas, majanduses ja filosoofias, lähtub inimeste õigustest ja vabadustest 2. Konservatism – alalhoidlikus, parempoolne mõtteviis, tuginetakse traditsioonidele 3. Sotsiaaldemokraatia – kahevahel, marksism, vaheaste või üleminek kapitalismilt kommunismile
Loomisaastaks on märgitud 753.aasta eKr . Legendi kohaselt rajas linna Romulus, kes viasti koos oma kaksikvennaga vanaisa poolt Tiberisse , kust neid päästis emahunt, kes neid imetas ja karjus kasvatas nad üles . Kui nad olid suured kukutasid nad vanaisa troonilt ja lõpetasid linna ehitamise.
Ldp - d tegevust on iseloomustanud parteisiseste fraktsioonide olemasolu, sagedased korruptsiooniskandaalid ja kiire valitsuste vahetumine (1946-2006 on Jaapanis olnud 48 valitsust). Jaapani suurimad opositsiooniparteid on Sotsiaaldemokraatlik Partei, Demokraatlik Partei, Uus Partei jt.

Liitlas - ja Punaarmee väed kohtusid 1945.aastal Elbe jõel (mis oli Jalta konverentsis määratud). Saksa väejuhatus kapituleerus 7. - 8. mai 1945. 1945.aasta juulis-augustis toimunud Potsdami konverentsil arutasid USA, Suurbritannia ja NSV Liit Saksamaa sõjajärgse haldamise küsimusi.
Lineaarkiri b - silpkiri • tekstides mainitakse Zeusi ja Herat, Poseidonit, Artemist, Hermest • keskused purustati XII saj. eKr. doorlaste poolt • ühiskonnas suur osa sõjakaaskondlastel • lossid olid kaitstud müüridega ning nende ümbert puudusid suured linnad vastupidiselt kreetale.
Logos – sõna, kõne, mõiste, mõistus, käsitlus, teadus Sõna „arheoloogia“ asemel on kasutatud ka sõna „muinasteadus“. Sõna „arheoloogia“ kasutas esmaskordselt Platon 4. Sajandil e.Kr. dialoogis „Hippius“. Platon on sõna tähendust väga laiahaardeliselt võtnud.

Linnused – teke: alates keskmisest rauaajast rohkem hakati rajama viikingiajal, tüübid: mägilinnus (lõuna, kesk eesti, otepää linnus), neemikulinnus (ida, lõuna eesti, rõuge linnus), kalevipoja säng (ida eesti, alatskivi linnus), ringvall linnus (saaremaa, lääne eesti, valjala
Lihtsalt loomuvas - tane. Sellisest äärmusest võis neid terveks ravida mõnikord mõneks päevaks, maksimaalselt mõneks nädalaks. Peagi, järg-misel kohtumisel sellisega, kes näis sulle juba terveks ravituna, tuli veenduda, et ta oli endiseks jäänud, et ta on taas loomuvastasuse võimuses.
Lääneriikide ehk esimese maailma ega ka NSVL ja tema Ida- ja Kesk-Euroopa liitlaset, st teise maailma hulka.MIL MOEL OSALESID KOLMANDA MAAILMA RIIGID KULMA SÕJA AEGSES VASTASSEISUS?- Arengumaadele suruti peale ebasoodsad lepingud, lääneriigid ja NSV Liit toetasid inimvaenulikke diktatuure.

Lahingutes ehk nõrgestanud ja sekkuda Saksamaa vastu sõtta suure propagandakäraga "Euroopa vabastajana". Kui Nõukogude Liit okupeeris 1940. aasta kevadsuvel aga Bukoviina, mis asus Rumeenias asuvatest Saksamaa naftavarudest vaid paarisaja kilomeetri kaugusel, avas see Saksamaa silmad.
Läänestamine ehk maatüki kasutusele andmine 4. Läänidest said perekonna pärusvaldused • Tsentreeritud riigid – tugeva keskvõimuga 1. Inglismaa tugev kuningavõim sai alguse 1066 2. Kuningas on kõikide senjöör • Esinduskogud (ülesanne oli esindada talupoegi, ülem ja alamkoda)
Vote UP
-1
Vote DOWN
Liivi sõda – 1558-1583 2. Altmargi vaherahu – mandri Eesti Rootsi võimu all, Poola ja Rootsi vahel, 1629 3. Pljussa vaherahu ( 1-4 aastaarvud!) – 1583, Venemaa ja Rootsi vahel 4. Rüütelkond – aadelkonna seisuslik ühendus 5. Maapäev – kohaliku aadliku esindus 6. Kubermang - haldusüksus 7. Kindralkuberner – monarhile alluv kõrgeim valitsusametnik 8. Reduktsioon – mõisnikelt maa tagasivõtmine 9. Bastion – muldkehandiga kaitseehitis, sageli toetatud kivimüüriga

Lastelaagrid - enamjaolt vanemate töökohtade ametiühingute kaudu suur pioneerilaagrite võrk( 1 vahetus 4 nädalat, tuusiku hind võrdus u. 3-4 pudeli viina hinnaga!) Kaasnes küll punane sümboolika, kuid sisuline tegevus lastele eakohane, mitmekesine, huvitav ja üsna ideoloogiavaba.
Läänikord - ehk feodaalkord- vasallile antud maatükk koos seal elavate talupoegadega.
Landeswehr – peamiselt Läti ala baltisakslasi koondav maakaitsevägi Vabadussõja ajal Konstantin Päts, Konstantin Konik, Jüri Vilms – Päästekomitee liikmed, kes avaldasid 1918 aastal iseseisvusmanifesti Johan Laidoner – Eesti vägede ülemjuhataja Vabadussõjas (1918-1920)

Lembitu - eestlate ovanem, kes koondas suurt väge, et minna vaenlase tagalasse; ta suri ühes lahingus Läti Henrik-preester,kes kitjutas Liivimaa kroonika ( seal kirjeldatakse eestlaste ristimist) Valdemar II-taani kuningas, kes vallutas Tallina ja alustas Põhja-eesti ristimisega
Vote UP
-1
Vote DOWN
Lapsepõlv id – primaarne psühholoogiline reaalsus; juhtiv jõud, instinktid, libido (instinktide energia); reflektoorne vajaduste rahuldamine, objekti ilmumine teadvuses, mis aitab vajadust rahuldada; läbi põlvkondade korduvad sarnased kogemused salvestuvad Ego – Id’i teenistuses, arvestab keskkonna nõudmistega, kateksis – psüühilise energia suunamine mõtetesse objektist, mis suudab vajadusi rahuldada; leida objekt Idi vajaudtse rahuldamiseks, arvestada Superego’ga.
Lindquist on ka osutanud, et ühe pere elatamiseks vajaminev maa paesel Ojamaal (mis on looduslike tingimuste poolest hästi võrreldav Eesti rannaalade ja saartega) oli umbes 2 ha, seega umbes 33 sellist 600 m2-st põllulappi! Pole võimatu, et sarnast algühikut kasutati ka Eestis.

Linnad kõrg - ja hiliskeskajal: Linnade teke Euroopas 11.-12.sajandil -Põllumajanduse areng -Käsitöö ja kaubanduse areng Linnade kiirem areng Vahemere ümbruses Vastuolud maaisanda ja linna vahel Linn vabanes maaisanda alt -Vabaks ostes -Sõjalisel teel -Maaisand andis linna vabaks
Läänerinne – Prantsusmaa, Suurbritannia, hiljem ka Itaalia (1915) ja USA (1917) 2. Idarinne – Venemaa, Serbia, Kreeka, Rumeenia USA astus I maailmasõtta, sest oli andnud liitlastele palju laene ja sest et Saksama lasi põhja Lusitania – reisilaeva, kus oli ka palju ameeriklasi.
Lisaks 3 - köitelisele reisikirjale ilmus rikkalikult illustreeritud ja seni suurim vene trükigraafika väljaanne “Krusensterni ümbermaailmareisi atlas”: venekeelse tiitellehega 1813, saksakeelsega 1814. Kõik kaardid joonestas Bellingshausen, joonistuste autor oli Tilesius.

Lõkspind - - sfäär, mida nii osakesed kui energia saavad läbida vaid ühes suunas (väljast sissepoole). Selle tulemusena musta augu mass kasvab; et aga just mass ongi gravitatsioonivälja (ja seega ka musta augu) tekitaja, peaks selline auk pikapeale kogu maailma alla neelama.
Louis xi - (valitses 1461-1483),tema vastane oli Charles Südi ,võitis lõpuks Charles Südi Charles Südi-oli Burgundia hertsog,Sai lüüa Louis XI Wat Tyler-oli käsitööline, tekitas inglismaal ülestõusu mille käigus ta suri ning tema kaaslased said ilma pealikuta lüüa.
Labürint ehk keerdkäigustik, kividest või muudest materjalidest ehitatud pärimusliku ja kultusliku ehitisena (või ka mistahes pinnale joonistatuna, sisse raiutuna/lõigatuna), on tavaarusaamast erinevalt mitteeksitava põhimõttega loodud ühes suunas kulgev keerdkäigustik.

Lääne kristlaskond on roomakatolik idakristlaskond on kreekakatoliku ehk ortodoksi kirikuks.idakirikus leviti ikoonide(püha piltide )austamine. Krisluse ja neitsi Maarja kõrval kujutati ka silmapaistvaid isikuid, kes muutusid pühakuteks. 730 keelas keiser leon II ikoonide kummardamise.
Lk 128 - 133 MIS ON HELLENISM? Ajajärk , mida iseloomustab kreeka kultuuri ja keele levik Idamaadesse ning Idamaade mõju kandumine ühtlasi ka Kreekasse DATEERI HELLENISMIPERIOOD u. 338 – 30 eKr (IV saj. - I saj eKr) KUIDAS ON ALEKSANDER SUURE VALLUTUSED SEOTUD HELLENISMI
Louis xvi on sündinud 23. august 1754 aastal ja suri 21. jaanuaril 1793. aastal . . Louis päris riigi oma vanaisalt Louis XV- lt, kuna tema isa ja varasem troonipärija oli juba 1765. aastal surnud. Ta krooniti Reimsis 11. juunil 1775. 16. mail 1770. aastal abiellus ta Austria

Laenukapital – pank või riik ei arendanud tööstust, vaid laenas raha välja.
Landeswehri sõda - Landeswehr- baltisakslastest ja Saksa vabatahtlikest moodustatud väeosa( Rauddiviis, juht Rüdiger von Goltz). 16.04 kukutasid baltisakslased Lätis Karlis Ulmanise rahvusliku valitsuse ( EESMÄRK: muuta Läti Saksamaast sõltuvaks riigiks).Läti palus abi Eestilt.
Liberaalsem majanduspoliitika – lõpetati sundkollektiviseerimine (3/4 põllumaast erakätes)  industrialiseerimine  majandusraskused – tarbekaupade ja toiduainete puudus + hinnatõus  teisitimõtlejate tagakiusamine  töölisrahutused, mis suruti maha  Gomulka tagandati ametist

Levikuaeg – ca 15 000 – 10 000 cal eKr Põhiline levikupiirkond: Põhja-Saksa ja Madalmaad Peamised elatusalad: mammutite ja põhjapõtrade küttimine Juhtese: kolmnurkse teraga retušitud nooleots Osa uurijaid (nt Christian Carpelan) loeb üheks Kunda kultuuri mõjutajaks
Liivimaa ristisõda on kindlasti pöördepunt Eesti ajaloos, sest paljud asjad muutusid
Leide on ka I aastatuhande II poolest (ehtenõelad, hoburaudsõled, kirves) ja II aastatuhande algusest (ehted, mõõgatupe ots, ammu- ja nooleotsad). Linnust on esmakordselt mainitud 1116. aastal Vene leetopissis, kui Novgorodi vürsti väed selle alla sõjaretke tegid.

Leninakan – Tartu 1978.” Legend:Armeenia ja Eesti rahva sõpruse monument, mis asub Vabaduse puiestikul, avati 23. oktoobril 1978. Mälestussammas meenutab Leninakani ja Tartu sõpruspäevi ning sümboliseerib püüet valguse poole, mis oli ka H. Abovjani elutöö mõte.
Liberaalne demokraatia - Kodanikuvabadused (sõna, valimis) -Õigusriik (seadustel põhinev otsustamine) -Võimude lahusus (täidesaatev, seadusandlik, kohtuvõim) -Kohtusüsteemi ja teiste organite sõltumatus -Vaba ajakirjandus -Vähemustega arvestamine -Relvajõud tsiviilkontrolli all
Liberalism - poliitiline ideoloogia, mis pooldas muutusi ja uuendusi Smith ja Ricardo-poliitiline ökonoomia ja majandusliku liberalismi teooria väljatöötajad Marx ja Engels-sotsalistliku ideoloogia väljatöötajad Proletariaadi diktatuur-töölisklassi vägivallavalitsus

Linnuste puhul on olnud ilmselt tegu piirkonna poliitilise keskustega (näiteks Otepää ja Viljandi), teised on jällegi kujutanud endast tõenäoliselt vaid ühe ülikuperekonna kantsi (näiteks Lõhavere). Enamike Eesti linnuste paks kultuurkiht osutab, et neis elati pidevalt.
Loomuõigust – riigi tekkides loobusid inimesed osadest oma vabadustest ja õigustest riigi kasuks. Sellest tuleneb, et riik on oma võimu saanud rahvalt ja peab tegevuses lähtuma rahva huvidest. Pooldas rahva õigust hakata võimule vastu, kuid taunis vägivalla kasutamist.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Lineaarkiri a - siiamaani desifreerimata • puudusid templid • kombetalitusi saatsid läbi perekonna- ja riigipead • austati emajumalannat, kelle viljakuskultuslikuks partneriks oli sõnn • oliivipuid ja madusid peeti pühaks • hauda panti surnutele kaasa relvi, ehteid ja nõusid • ajavahemikus 1500-1480 toimus vulkaanipurse millest suur osa kreetast hävines ning ülejäänud kreetast hävines 1400 eKr kui tulid peloponnesuselt ahhailased ning vallutasid selle.

Lugemisvarad - • Esimene raamat trükiti 1525 (pole säilinud) • Siiani vanim, trükiti 1535 Wandrat-Koelli katekismus • Eesti keelde tõlkis Johann Koell (jutustaja), Wandrat pani selle kokku • Piibli tõlkimine eesti keelde (Hans Susi). Lõpetas vaeste poiste kooli.
Läänimees - sai kõrgemalt feodaalilt (senjöörilt, maahärralt) sõja- ja haldusteenistuse eest eluaegseks kasutamiseks või pärilikuks valdamiseks maa-ala (koos seal elavate talupoegadega). Sunnismaisus - talupoegade kinnistatus maa külge, pärisorjuse põhitunnuseid.
Laiemas tähenduses nimetatakse külmaks sõjaks otsest sõjalist vastasseisu vältivat konflikti, milles osapooled piirduvad majandusliku, poliitilise ja luuretegevuse ning propagandarünnakutega üksteise vastu, vallandades vahel ka niinimetatud asendussõdu kolmandates riikides.

Leiboristid - tööpartei, 1923.a moodustasid esimest korda pahempoolse valitsuse( Inglismaal), Westminsteri statuut-muutis senised dominioonid sise-kui ka välispoliitiliselt suveräänseks Briti Rahvaste Ühendus- 1931, pani Westminsteri statuur aluse sellele ühendusele.
Lisaks nimetatule on • Tšiili veel jäälõhkujaid • Taani järgmistel riikidel: • Soome • Argentiina • Prantsusmaa • Austraalia • Saksamaa • Austria • Jaapan • Kasahstan • Läti • Lõuna-Korea • Norra • Lõuna-Aafrika • Rootsi Vabariik • Ukraina
Louis xiv – 1643-1715, algul valitses regendina tema ema Austria Anna, kuid tegelik võim oli ema armukese Mazarini käes, esimesed suuremad mõrad absolutismis, võimude vastu tegutsemine – fronde, reaalne võim 1661, kui Mazarin suri; “Riik – see olen Mina!”;

Läänisuhe – Feodaalkorrale pani aluse Karl Martelli sõjaväereform, milles tehti panus raskelt relvastatud rüütliväe loomisele; rüütlite tasuks oli maa (feood), mille rüütel andis talupoegadele, kes pidid selle eest maavaldajale makse maksma ja koormisi tegema.
Leegion - suurim ja olulisim väeüksus Rooma armees, koosnes umbes 5000 mehest Rooma õigus- kõik rooma kodanikud olid seaduse kaitse all, neid ei tohtinudilma kohtuta süüdi mõista ega karistada, kõigil kodanikel oli õigus edasi kaevata kõrgemale seadusandjale
Linnapäev – üritus, kus arutati põhiliselt kaubandusega seotud küsimusi 7.Maapäevi hakati korraldama alates 1420. aastast, et aeg-ajalt koonduda ja omavahel kompromisse otsida, sest 15.sajandil muutus Läänemere piirkonnas jõudude tasakaal ja suurenes välisoht.

Lahendamist - kiire sotsiaaldemokraatia areng võrreldes teiste Baltiriikidega: # 1904 asutati Läti Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei # lätlastel õnnestus võim enda kätte haarata 4-s väiksemas linnas # 1905 okt koos Eestiga osalesid ülevenemaalises üldstreigis.
Landeswehr - Balti maakaitse Tartu rahuleping on 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartus sõlmitud rahvusvaheline leping, millega lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust.
Lahendamiseks maini - äärsesse Frankfurti keiserliku õuekohtu (Reichskammergericht). Menetluse aegluse tõttu muutus õuekohus küll tollase Euroopa pilaaluseks, aitas aga sellegipoolest kaasa varauusaegse õiguskorralduse arengule, sealhulgas rooma õiguse retseptsioonile.

Leegion – Rooma sõjaväe peamine väeüksus (4500 meest) • Põhijõuks raskerelvastusega jalavägi (3000 meest) • Kergrelvastusega jalavägi (1200) • Ratsavägi (300) • Asusid peamiselt provintside piiride kaitsmiseks kuhu rajati võimsad piirikindlused.
Looduslikud olud - vihma sadas vähe ja seda põhjapoolsetel piirkondadel.
Lovers - mere ja maismaa neitsid ja peetakse jumalik isa, mõned märgid, kuid nende arv võrreldes pojad Zeus, on suhteliselt väike. See kangelane Theseus Ateena Thessalian kangelane Pelias ja tema kaksikvend Neley, kellest sai kangelane Elis ja isa tark Nestor.

Lindanise linnus - tugipunkt. Dannenbourgi lahing-Lipp tuli taevast alla.
Louna - Eesti koos Pohja-Latiga Poolale(Liivimaa) Poola ja Rootsi soda(1600-1629) Br8msebro rahu(1645) Taani loovutas Saaremaa Rootsile Altmargi vaherahuga(1629) Louna-ja Pohja-Lati Rootsile Tungisid Venemaa vaed Baltikumi, vallutasid Tartu ja piirasid Riia-1656
Leer e. konfirmatsioon e. kinnitamine – kristlaseks tunnistamine 3. armulaud – püha õhtu söömaaeg, sai osa jeesuse verest 4. meeleparandus ehk pihtimine – lohutus 5. abielu sakrament 6. viimne võidmine – surmasakrament 7. vaimulikuks pühitsemine

Linnakirjandus – värsivormilised lühilood (fabliood); prantsuse eepos „Rebaseromaan“ • Domineerisid ilmalikud motiivid • Pilasid erinevaid inimtüüpe ja eri ühiskonnakihtide ja elukutsete esindajaid • Tegelased saavutasid edu mitte jõu vaid kavalusega
Luterlased on protestandid Saksamaal, kes lähtuvad luterlusest.
Liikmeks on olnud 63 riiki Algul ei võetud Rahvasteliitu kaotajariike Saksamaad ja tema liitlasi (SM liitus 1926, lahkus 1933) NSVL võeti liikmeks alles 1934 (visati välja 1939) USA ei liitunud (Kongress ei ratifitseerinud RL põhikirja) Eesti 1921-1940 …

Likvideeriti masina - traktorijaamu, masinapark müüdi majanditele, mis aitas kaasa põllumajandustehnika otstarbekamale kasutamisele. See suurendas mõnevõrra talurahva iseotsustamisõigust ja pani aluse põllumajanduse toibumisele kollektiviseerimisjärgsest laosest.
Lilli suburg – Tütarlaste kool 14. Hermann von Keyserling – filosoof ja esseist 15. Friedrich Georg Wilhelm Struve – astronoomia alal 16. Karl Enst von Baer – embrüoloogias 17. Nikolai Pirogov – kirurg 18. Nikolai Lunin- tõestas vitamiinide olemasolu.
Loodi sõjalis - poliitilisi liite: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon e. NATO (1949) ja VLO Varssavi Lepingu Organisatsioon (1955). 2) ideoloogiline võitlus – NSV Liit üritas tõestada kommunismi õpetuse ainuõigust maailmas ja püüdis seda igati levitada.

Loogika - vastasusega anti aga luba Lõppkokkuvõttes õnnestus kätte avada Tartus Toomemäel ausammas võidelda teatavad õigused oma Kristjan Jaak Petersonile, mille toodangu müümisel ja saadud jalamile oli raiutud kuulus värss, mis kasumi paigutamisel.
Latifundium - olid kõrgeimad võimukandjad Rooma riigi vabariigi ajajärgul Patriits - Vana-Rooma riigi kodanik, kes kuulus põliste Rooma linna eliitperede hulka ja kes võis astuda riigiameteisse ning pääseda senatisse cloaca maxima – Rooma kanalisatsioon
Lehmad - lambad see/too ; kultuuri üldine elu/vastupidine elu (mardid, kadrid) jumal/kurat ravi/needus (soovid vihma ja vihma ei tule) hea ja halb; ennem seda ikka täiendpolaarsus kuningas/narr Eesti haigus halltõbi; Põhja-Ameerikas Vitico Inimese asend

Liiduleping - seal pidi saama kinnituse Vabariigi uus seisund.
Lissaboni lepingud on olnud senini vaid paberil, püüdsid kolm suurriiki arutada küsimust, kuidas seda praktikas ellu viia: kuidas suurendada majanduskasvu ning anda hoogu teadus- ja arendustegevusele. Ja seejärel tutvustada oma seisukohti ka teistele ELi riikidele.
Luterlik kirik – toimus luteri kiriku organisatsiooniline ülesehitamine, Liivi sõda oli viinud kiriku haletsusväärsesse seisundisse; ainelisele kahjulie lisaks võtsid talurahva hulgas taas maad muinasusu kombed; soovida jättis pastorite haridus ja kõlblus.

Langenutena on veel märgitud Konstantin Allast (Tallinnast), Richard Buschi, Alfred Kaubit (Saaremaalt), Boris Konstantjuki (Tartu Ülikooli üliõpilane), August Päärsonit (Pärnust), Karl Reetat, Vladimir Sanderit, Neeme Jõed (kolm viimast kõik Sindist).
Lihtsaks instrumen - diks nende käes, kes hakkavad teda ära kasutama madalatel ja omakasupüüdlikel eesmärkidel. Vähimagi temapoolse põhjuseta on tal niivõrd sageli tulnud jääda töötuks, et ta hakkab arutlema nii: kuu võrra varem või hiljem – ükskõik.
Landeswehr – baltisaksa vabatahtlikest koosnev maakaitsevägi, mis tahtis liita Baltikumi Saksamaaga, et luua Balti Hertsogiriik, selleks kukutati Läti Ajutine Valitsus ja astuti vastu Eesti rahvaväele ning sellest kujunes välja Landeswehr’i sõda.

Liitriik - vabariigid ühendatakse/liidetakse Venemaaga ja tekib suur tsentraliseeritud riik, mis on allutatud Venemaale ja mida juhitakse Moskvast (Stalini plaan, mis esialgu jäeti kõrvale, kuid kui Stalin tuli võimule, siis viis ta oma plaani ellu.
Linnriigid – linn koos lähiümbrusega moodustas riigi (Ur, Uruk, Kiš) c. Templiühiskond – templi ümber koondunud kogukond (1 või rohkem), mis moodustas linna: • Linna ümbruse maavaldused kuulusid jumalatele, mille harimist juhatasid preestrid.
Ladina m - d kujunesid 4. saj m.a.j.; nende arenenumast kujust – Karolingide minusklitest- lähtuvad nüüdisaegsed m-kirjad. Kreeka m-d tekkisid 8.-9. Sajand m.a.j. 11. Mis on palimpsest? (kr. K. „uuesti maha kraabitud“ ), ka codex rescriptus.

Lineaarkirjab tahvlitelt on leitud nimesid nagu: Atheena, Zeus, Poseidon, Hera jt. 4. põhilised ajajärgud:Kreeta-Mükeene – Kujunes umbes 2000 – 1000 e.Kr. Algselt arenes välja lossikultuur, algas Minoiline kultuur, mis oli ühtlasi vanem Euroopa kõrgkultuur.
Loomingule lisaks on oluline ka mitme ajakirja sünd - ajakiri Vikerkaar, mis üsna palju ajalootemaatikat hakkab viljelema ja ajakiri Akadeemia, mis ametlikul kirjanaike liidu ajakiri, aga selle ajakirja panus uue teadmise kultiveerimisele on ääretult suur.
Luneville rahu - 1801 Austria ja Prantsuse vahel Kolmas koalitsioon (Ulmi lahing, Austerlitzi lahing, Pressburgi rahu, Trafalgari lahing). 1803-1806, sõjas alistasid Prantsusmaa ja selle tütariigid Nap I juhtimisel Ausria, Portugali, Vene ja teiste liidu.

Laiodner - vägev ülemjuhataja vabadussõja ajal, sai hakkama, korraldas Pätsiga riigipöörde ja said võimu. Päts – korraldas riigipöörde, kehtestas diktaktuuri, 1938 -president, oli päästekommitee liige, kes tahtsid iseseisvust kuulutada.
Loodud mini - Erna luurevõistlust, millel saavad osaleda ka teised noorteorganisatsioonid. Alates 2013. a on 12-18 a vanustel noorkotkastel üldkehalise testi sooritamise võimalus. Test koosneb kätekõverdustest, istessetõusudest ja 1,5 km jooksust.
Luulekunstis on kokku võetud klassitsismi põhimõtted: rangelt lahus hoida kõrget ja madalat stiili, koomilist ja traagilist, viljelda eelistavalt kõrgžanre nagu eepos ja tragöödia ning kasutada neis ainult mütoloogia ja vanema ajaloo ainestikku.

Lahingud põhja - LÄTIS. Üheaegselt Pihkva operatsiooniga algas ka lahingutegevus Põhja-Läti osaliseks vabastamiseks, et luua Eestis formeeritud Läti rahvuslike üksustele edaspidiseks lahingutegevuse arendamiseks omal territooriumil soodne platsdarm.
Ligikaudu 2000 - le ja Põhja-Ameerikas kuni 15000-le. Muidugi ei toiminud kogu vaadeldaval perioodil 1850-1917 ainult ühepoolne ränne Eestist välja, vaid ka asunduste vaheline ränne (edasiränne) ning üsna märkimisväärne on olnud ka tagasiränne.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Linnriik e. polis – väike, koosnes kesksest asulast ja selle lähiümbrusest, seda valitsesid kodanikud, kes olid ka põhiline kaitsejõud, kodanikud olid kõik vabad põliselanikest mehed, osades polistes nõuti tingimusena piisavat jõukust raskerelvastuses jalaväelase täisvarustuse (kiiver, rinnaturvis, kilp, oda) hankimiseks, mõnes polises olid kodanikud vaid jõukamad inimesed; sõltumatu, omavalitsusel ja omakaitsel põhinev kodanike

Lään - vasallidele kuuluv maa-ala.Talupoja seisused:1)adrikud e. Adratalupojad 2)üksjalad 3)vabatalupojad 4)maavabad 5) vabadikud 6)sulased,teenijad 7)trääl e.ori. Kalmari unioon-koondundu Taani,Rootsi, Norra kuninganna Margarete juhtimisel.
Landings on June 6, 1944, commonly known as D-Day. Allied land forces that saw combat in Normandy on D-Day itself came from Canada, the United Kingdom and the United States of America. Other Allied nations participated in the naval and air forces.
Langenud ida - Euroopa riigid ja üks osa Aasiast: Hiina Rahvavabariik, Põhja-Korea ja Põhja-Vietnam. 2. Demokraatliku maailma püüd kaitsta ja tugevdada oma positsioone (kommunismi ekspansiooni vastu): 1974. a. Trumani doktriin ja Marshalli plaan.

Leninism on Lenini poolt marksismi tõlgendamisel loodud ideoloogia, mida Lenin kasutas oma valitsemise ajal Nõukogude ja [Vene SFNV]Venemaa Sotsialistlik Föderatiivne Nõukogude Vabariik ja mida järgisid ka teiste maade kommunistlikud parteid.
Lääneriikides on külma sõja alguseks nimetatud just nimelt Berliini blokaadi. 1949. aasta mais Saksamaa lõhenes: Lääne - Saksa aladel kuulutati välja Saksamaa Liitvabariik, Nõukogude okupatsiooniks loodi samal aastal Saksa Demokraatlik Vabariik.
Lubas galkin – Vraskoi Adamsoni aidata Peterburi Kunstide Akadeemiasse sissepääsemisel. Kooli range režiim ajas noore kunstniku koolist põgenema ja ta sõitis jänest Peterburgi sõitvasse laevaga, et minna õppima Peterburi Kunstiakadeemiasse.

Latifundiumid – orjatööl põhinevad väiketalupojad suurmaavaldused (esialgu toodang müügiks, hiljem, HKK, majandasid end ise) Roomas valitses peamiselt põllumajanduslik ühiskond, enamus oli talupoegi ning käsitöö oli peamiselt kõrvaline.
Las casas – indiaanlased on täisväärtuslikud inimesed (mitte loomad) ning neid tuleb kohelda kui tavalisi Kastiilia alamaid (tunnistas juriidilist argumenti). Rikkumiste tõttu on indiaanlastel põhjus õiglaseks sõjaks hispaanlaste vastu.
Lisanimi - Caesar Märkis eripära, omadust.

Lääne naabrid – Lõuna naabrid Idanaabrid – idaslaavlased, skandinaavlased Vana-Vene riik • U 600 a rootslaste • Enim linnuseid 8. saj • 9.-10. saj rahumeelsed kuninga Ingveri rüüste- Kagu-Eestis kaitseks suhted – tšuudid – retked.
Ladina puri – hiliskeskajal kasutusele võetud kolmnurkne puri, mis võimaldas purjetada ka vastutuult (pildil) 2 Navigeerimisseade ●KOMPASS - Euroopas võeti kasutusele alles hiliskeskajal, kuigi hiinlased olid leiutanud kompassi juba varem
Levelleride liikumine - inglise revolutsiooni ajal kujunes uue ideoloogilise ja poliitilise suuna e. levellerite liikumine mille rajajaks oli John Lilburne(1614-1657) ta arendas mõtet, et parlament on saanud võimu rahvalt kui võimu tegelikult allikalt.

Landeswehr – 1919 Milliseid Eesti ajaloo sündmusi tähistatakse riigi heiskamisega ? – 24 veebruar 1918 – Eesti Iseseisvus päev , 20 august 1991 – taasiseseisvumise päev , 23 juuni (1919 ) Võidupüha – Võnnu lahingu võidu auks.
Lisaks tselluloosile on taimsetes kiududes ka mitmeid teisi keemilisi ühendeid (hemitselluloosid ja ligniin). Mida vähem on tselluloosiga kaasnevaid aineid, seda tugevam ning vananemisele vastupidavam on tselluloosikiud ning nendest valmistatud paber.
Luterlus – Saksamaa panus maailmale  Usupuhastuseks nimetatakse ristiusu õpetuse puhastamist  Reformatsioon – kiriku ja ühiskonna muutumine laiemalt Saksa keisririik 15.sajandi lõpul – 16 sajandi algul  Keiser Karl V (1519-

Ladumiseks on tulnud murda ja kohale vedada umbes veerand miljonit hobusekoormat paekive. Kust võeti ses inimlagedas paigas selleks tööjõud? Lisaks on allikate põhjal alust arvata, et Varbolas valvati suuri varandusi ja hõbedahunnikuid.
Lahesõda – Külmasõja järgne sõjaline konflikt 1990-91 Pärsia lahe piirkonnas* Srebrenica veresaun - Euroopa suurim Teise ilmasõjajärgne massimõrv Srebrenicas, kus serbia sõdurid tapsid 8000 ÜRO rahuvalvejõudude kaitse all olnud
Leibniz - filosoof & matemaatik, lähtekohaks kujutlus monaadidest(looduse vaimsed alged), kõige krooniks - Jumal, riigivõim, töö meeldivaks(laulud, kõnelused, ühised söömaajad), maailma rahvaste harmoonia, teadus peab tooma prakt.

Lõpust - polnud pikka aega teda, miks 40. aastate lõpus Molotovi positsioon nõrgeneb - hiljuti toodi avalikkuse ette dokumendid, mis panid asjad paika - vahetult sõjajärgne aeg, sõda Jaapaniga oli lõppenud sept alguses 1945. aastal.
Liberalism – Liberalismi eelkäijaks või isegi selle rajajaks on peetud inglise filosoofi John Locke’i, kes väitis, et riigi on loonud vabad ja sõltumatud inimesed ühiskondliku lepinguga, mis ei ole neid aga vabadustest ilma jätnud.
Levinud teeoria on ka, et tapmise organiseerisid Suurbritannia välisluureteenistuse MI-6 töötajad John Scale ja Oswald Raynert, kuna Suurbritannia valitsus kartis, et Rasputini mõjutusel loobub tsaar Nikolai II ja Venemaa sõjast Saksamaaga.

Linnakeskused - Rooma,Marseilles,Veneetsia,Toscana,Lombardia(<-Euroopa viljakamaid,rahvarohkemaid tasandikke,XIVsaj linnriik)Pariis,Flandria(- rahvarohke,põllumajanduslik ala)Linna asukoht(soodne kauplemiskoht)-jõesuudme,silla,sadama juures.
Lordide koda - parlamendi üks kahestkojast Inglismaal alates 16. saj Õiguste Akt- 1689. aastal alla kirjutatud õiguste deklaratsioon Williami ja Mary poolt, mille kohaselt nõudsid kõik seaduslikud aktid parlamendi mõlema koja kinnitust.
Luuletajatelt on Horatius oma loomingus mõjutusi saanud? Milliseid motiive oskate Horatiuse loomingust välja tuua? * Eluideaal „kuldne kesktee“ – isikliku õnne taotlemine rahulikus, vaimselt rikkas ja ilma auahnete püüdlusteta elus.

Lapu - Lapu ei lubanud end ristida, otsustas Magalhães kohalikud relvade abil alistada ja ristida. 27. aprillil toimunud lahingus said hispaanlased tulirelvadest hoolimata lüüa ja pidid põgenema. Lahingus sai surma ka Magalhães.
Lepituspoliitika ehk rahustamispoolitika loodi 1935-1939 Prantsusmaa ja Inglismaa poolt, et suunata Hitleri agressioon nende pealt NSV Liidu peale, sest nad ei olnud suureks sõjaks valmistunud ja Tšehhoslovakkia pärast surra ei tahtnud keegi.
Lisainimesi - nn talupäevad, mida tehti korraliste teoliste osavõtuta teatud töödel (külv, viinapõletamine, voorid jne) ● Manufaktuurid - oli hiliskeskajal arenenud tööjaotusega käsitööettevõte, kus töötasid palgatöölised.

Lutheri koraal - Protestantlik koraal ehk luterikoraal või luteri koraal on kirikulaul, mis võeti kasutusele seoses protestantliku liturgia kujunemisega pärast 1517. aastat eesmärgiga saavutada koguduse suurem osalemine jumalateenistustel.
Läänerinne - SÕDA EUROOPAS 1939-1940 1939.a lõpul algas Nõukogude Liidu sõda Soome vastu(Talvesõda). Soomlastel õnnestus küll säilitada iseseisvus,kuid pärast kolmekuulist sõda pidid nad loovutama NSV Liidule Karjala maakitsuse.
Laskurkorpus - langesid või läksid sakslaste poolele üle 1941. Det. – luba asuda rahvusväeosad : eesti Laskurkorpus ~27 000 mehega juht Lembit Pärn- Velikije Luki lahingus sai surma, haavata või langes sakslaste kätte ¾ meestest.

Lepituspoliitika - suurriigid arvasid, et saavutatud edu järel diktaatorid rahunevad; nad uskusid, et suudavad diktatuurid üksteise vastu välja mängida ning seega ei sekkutud nende tegevusse. Müncheni konverents - Sudeedimaa anti Saksale.
Liikmena on tagandatav Bundestagi poolt, siis püütakse sellega vältida Weimari vabariigi aegset olukorda, kus Wehrmacht allus vaid presidendile, kelle üle parlamendil puudus kontroll. Täna on presidendi roll riigis väga väike.
Lms - sid mugandusid  Ajalehed „Olevik“ ja „Valgus“  Vene õppekeel koolides  Talurahvakomissarid  Aleksandrikool venekeelne 1888  Vallas venekeelne asjaajamine  Eesti Kirjameeste Selts pandi kinni 1893

Lordide koda – ülemkoja funktsioonidega  puhkes võitlus parlamendi õiguste ümber  tekkisid konfliktid ja puhkesid kodusõjad  Inglise parlamendi areng oli eeskujuks kogu Lääne tsivilisatsioonile, hiljem tervele maailmale
Lacarte kommunism - suured kunagised komm parteid on lagunenud paljudeks pisikesteks komm rühmitusteks , kus on palju v erineva komm suunitlusega poliitikuid ja mõtleijaid Äärmuslikud rühmitused, stalinism saab äärmiselt populaarseks.
Liivatee on iidsetest aegadest olnud lugupidamises, seda tunnistab ka tema kasutamine usurituaalidel. Tema ladinakeelne nimetus thymus on tuletatud sõnast "hing", "eluhingus", sest liivateel olevat võime anda inimesele elu tagasi.

Linnastumine ehk urbaniseerumine Agraarühiskond­põllumajandusühiskond (1800­ Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa) Tööstusühiskond­ industriaalühiskond, postindustriaalühiskond (järeltööstusühiskond) Infoühiskond­ 
Loomisaeg - oktoobri lõpp nov algus oli just selleks ajaks kui Moskvas käivitati võitlus kodanliku natsionalismi vastu ja see ei olnud ainult Eesti suunal teostatav poliitika, vaid see puudutas kõiki NSV Liidu ääre piirkondi.
Lõhenemine ida - ja Lääne-Roomaks. 324 Konstantinoopoli asutamine – Ida- Rooma keskus • Kultuurilised erinevused: Rooma – ladina kultuur ja keel, Bütsants – hellenistlik (kreekakeelne) kultuur • Hiljem ka religioosne lõhe.

Lahtine on küsimus saarlaste ülemjumalast Taarapitast, keda mainib Läti Henriku "Liivimaa kroonika". Tema nimes on nähtud nii laenu Skandinaaviast (vrd. Thor) kui paralleeli teiste uurali rahvaste sarnase nimega jumalustega.
Liivima kuningriik - Lääne- ja Kesk- Eesti alad ( Haapsalust Pärnuni, Paide, Põltsamaa) (Moskva hakkas otsima toetajaid kohaliku aadli hulgast, pakkudes endisele Saaremaa asevalitsejale Taani hertsog Magnusele Liivimaa kuninga tiitlit.
Lotofaagid – sõnasõnat: lootoseõgijad; kreeka mütloogias rahvas, kelle maitsev lilletoit tekitas unustust; arvatavasti on see maa tänapäeva Liibüa; kõik viitab sellele, et narkootilise toimega taimi tunti juba pronksiajal

Louis xvi - oli viimne Prantsusmaa ja Navarra kuningas enne revolutsiooni 10. maist 1774 14. septembrini 1791 ja prantslaste kuningas 14. septembrist 1791 – 21. septembrini 1792. Louis XVI hukati 21. jaanuaril 1793 giljotiiniga.
Laodoneri tulekut on eesti sõjaväel keskne juhtimine  Venemaal on kodusõda  Eestit alahinnati venelaste poolt  Abi Antanti riikidelt  Vabatahtlike üksuste loomine  Koolipoiste abi  Seniste kõhklejate meeleolumuutus
Levinud ida - Aafrikas • Esimene uurija: Mary Leakey • Juhtese: raienuga (ingl chopper) • Nicolas Toth (2001): enamik nn raienuge on tegelikult nukleused ehk ülejääk, tegelikult vajati eraldatud kilde! Acheul'i tehnoloogia

Lisaks peipsi - venelastele, nüüd liaks ka Petseri-venelased + 1,5% sakslased  Linnastumine + 68,% maal + 31,5%linnalises asulad  Hõivatus + 60% põllimajanduses + 18% tööstuses + 22 % ülejäänu teenindus, käsitöö jms
Lähtudes liivi - ja eesti kubermangudes toimunud pärisorjuse kaotamisest sooviti ka Leedus pärisorjuse kaotamist aga ei saavutanud edu. Pärast Napoleoni lüüasaamist läks Suwalkia ala koos mitmete Poola aladega Venemaa koosseisu.
Lisaks hinduismile on sellest religioonide hällist sirgunud nii vägivallatust õpetav džainism kui sikhism, mille üks ususümbol on pistoda. Mis neid erinevaid usutraditsioone ühendab ja eristab on küsimus, millele püütakse leida

Loorits – ajalooteadlane (uskumused, kombed) J. Mägiste - Keeleteadlane P.Kogerman – Rahvuslikteadus (põlevkivikeemik) L.Puusepp – arstiteadus (neurokirurg) Th. Lippmaa – Loodusteadus (botaanik) E. Öpik - astronoom
Louis xv – 1715-1774, regendiks Orleans`i hertsog Philippe – orgiad, aadamapeod vähene huvi riigiasjade vastu; “Pärast mind tulgu või veeuputus!”; tühi riigikassa; suri rõugetesse; ametlik armuke madam de Pompadour
Landesveeri sõda ehk Landeswehr'i sõda oli Eesti Vabadussõja raames 5. juunist 1919 kuni 3. juulini 1919 kestnud sõjaline konflikt Lätis paikneva Saksa väekoondisega, mille koosseisu kuulus ka baltisakslastest koosnev Landeswehr.

Lõbustus - , haridus ja kultuuriasutused, samuti ka eramajad, mille põrandapind ületas 170 ruutmeetrit. Senine kohalik omavalitsussüsteem lammutati 31. juuli otsusega, mil vabastati ametist kõik vallavanemad ja nende abid.
Lühike detsembrisõda - kolmas sõjaline konflikt India ja Pakistani vahel - oli lõppenud (ametlikult 18. 12. 1971). Püsivat rahu ta ei toonud. Kuid tal olid tõsised tagajärjed nii Indiale kui ka Pakistanile, Bangladeshist rääkimata.
Lagunemine - kõigepealt Poolas, järgnes Ungari, oluliseks märgiks oli külma sõja sümboli Berliini müüri lammutamine ja sealt edasi püüdlesid demokraatiani kõik kommunistlike valitsustega Kesk- ja Ida- Euroopa riigid.

Loodud marksismi - leninismi õhtuülikoolid (vastavalt 1945. aasta veebruaris ja 1946. aasta märtsis). Paljudel ametikohtadel (näiteks õpetajatel ja õppejõududel) oli raske, kui mitte võimatu, vältida õhtuülikooli astumist.
Läänemere piirkonnas on eriti ohtlikud vanemat tüüpi tuumajaamad, katastroofioht seostub eelkõige suurte ohtlikke kemikaale käitlevate ettevõtetega ning tankerite üha intensiivsema liiklusega Läänemerel ja esmajoones Soome lahes.
Landeswehr - Landeswehri sõda oli Eesti Vabadussõja raames 5. juunist 1919 kuni 3. juulini 1919 kestnud sõjaline konflikt Lätis paikneva Saksa väekoondisega, mille koosseisu kuulus ka baltisakslaste st koosnev Landeswehr.

Loomutäius – kõik eeldavad heasoovlikkust sõbra suhtes, ühistegevust ja ühishüve taotlemist (võistlus ja võimuvõitlus ei ole kohased). Linnriik põhineb sõprusel, kiindumusel põhinevatel inimestevahelistel suhetel.
Legendi järgi on selle teinud 72 meest 72 päeva jooksul et tegemist on väga vana tõlkega ja selle aluseks olnud heebreakeelsed käsikirjad ilmselt erinesid mõnevõrra masoreetide VT tekstist, on selle tõlke autoriteet suur.
Lauskmaa - ajajärk, sest edaspidi hakati võistlusi korraldama põhjanaabrite soomlaste eeskujul juba rohkem murdmaastikul. Kasutusele võeti lühemad murdmaasuusad, vanad pikad lauskmaasuusad aga rändasid kolikambrisse.

Likvideeriti tsunftid – vaba ettevõtlus Sisetollide kaotamine Meetermõõdustik Haridus, kultuur, kombed Kultuurivarade hävitamine: kirikute, losside, kloostrite rüüstamine, nt Notre Dame ja St Denis’ katedraalid, Versailles’
Leif eriksson - oli Erik Punase peog, kes väidetavalt jõudis esimese eurooplasena Põhja- Ameerikasse Kuningar Artur- Kuningas Alfred- anglusakside(inglismaa) kuningas, kelle ajal(9.saj) toimus äge võitlus taanlaste vastu.
Looduse puhul on tänapäeval teadlased andnud kõikvõimalikke seletusi erinevate nähtuste kohta, mis millest tingitud on. Kuid selegipoolest omistatakse erinevatele loodusnähtustele endiselt igasugu üleloomulikke omadusi.

Looduslikest protsessidest on kõige olulisem pidevalt toimuv materjalide lagunemine ja vananemine. Toimuvad keemilis-füüsikalised protsessid, mis viivad materjalide keemilise koosseisu muutumise ning mehaaniliste omaduste halvenemiseni.
Lähistroopikas on õhutemperatuurid aasta jooksul üle 0 kraadi, suvi on palav ja talv on soe. See tähendab seda, et esimesed inimesed ei pidanud talve saabudes rändama soojematesse piirkondadesse, vaid said jääda paikseks.
Lühiproosast on tuntuim jutustus „Soldati ema“. 1958 ilmus esikromaan „Esimesed pöösukesed“, mis viib meid 1920ndate aastate usbeki külamiljöösse ja annab värvika pildi seal aset leidnud uue ja vana võitlusest.

Laenatud alam - saksa k, rootsi k. Nii eesti ja läti k on kristlik sõnavara, mis on laenatud vana-vene riigist - niisiis see kristus oli varem tuntud - nt eesti rist, paavst, ristimine - läti keeles selliseid sõnu rohkem.
Lahutamatu on Jakobsoni patriootiline luule (kogu "C. R. Linnutaja laulud"; 1870; sisaldab ka tõlkeid, peamiselt saksa luuleklassikast) ja palju mängitud näidend "Artur ja Anna" (1872), mis taunib seisuste ebavõrdsust.
Loobuma koloo - niatest ja osalemisest merekaubanduses, täielikult keelduma Saksa sõjalaevastiku loomisest. Me oleksime pidanud täielikult kontsentreerima kõik riigi jõud eranditult maavägedest koosneva armee loomisele.

Loodususundiks nimetatakse harilikult põlisrahvaste usundeid, milles on keskne roll loodusnähtuste ja looduslike objektide (mägede, hiite, puude, kivide, veekogude jms) või nendega seotud üleloomulike olendite austamisel.
Lõhavere linnus – kaevandite põhiplaan: linnusetorn asub vahetult enne linnuse väravat (värava kohal asumine poleks praktiline). Lõhavere linnusehooned ~4x5m, ainult üks hoone on 8x8m, mis asus otse väravakäigu vastas.
Liivimaa meister - Liivimaa haru juht  Liivimaa keskus Riia, hiljem 15. saj Võnnu (viidi turvalisuse tõttu ära, sisemaale)  Ordu jaotatud komtuur- ja foogtkondadeks  Käsknikud  Ülesanne ellu viia meistri käsud

Linnavõimule - Sakslased ja eestlased said omaette kogudused ja kirikuõpetajad, kes pidid jumalasõna kuulutama emakeeles - Kujunes usuline lõhe linnade ja maapiirkondade vahele (luterlikud linnad/katolikud maapiirkonnad)
Louis xiii - Sai troonile juba 8-aastaselt. Tema valitsusajal olid endised probleemid: pinged hugenottide ja katoliiklaste vahel, kuningavõimu ja suhe feodaalaadliga ning vastasseis vana aristokraatia ja kodanluse vahel.
Linnaõigus – senjööri poolt kinnitatud seadustik, mille järgi pidi linn oma elu korraldama Linna õhk teeb vabaks – aasta otsas linnas elanud talupoeg saab isiklikult vabaks  soodustas elanike juurdevoolu maalt

Läänisüsteemi inglismaal – kehtestas selle klausliga mida mujal Euroopas ei olnud „Kuningas on kõikide vasallide ülim senjöör”. Inglastel oli ka valdusi mandril, ning sellest tulid ka nende ja prantslaste vaenulikud suhted.
Lühijuttude seas on kuulsaim „Sinuhe jutustus“. Suured on Egiptuse saavutused teaduses: esimese rahvana maailmas võtsid nad kasutusele täpse päikesekalener,tänus ehitustegevusele arenes märkimisväärsel geomeetria.
Literaatide seisus on olnud pidevalt laienev. Väiksemates linnades ei pruukinud bürgermeistrit olla ja piirduti vaid mõne raehärraga (alati ei nimetatud neid nii). Haapsalus oli 1 b-m ja 3 raehärrat, samamoodi ka Valgas.

Linna välisilme – linn algas eeslinnast, ülesehitus meenutas ringe – linna südame ümber all-linn, seda ümbritsesid eeslinnad, mis sulasid kokku küladega; ringi staatus sõltus sellest, kummal pool linnamüüri ta
Linnastumine ehk urbaniseerumine 7. Ideoloogiad ja ühiskondlikud liikumised, anarhism (korralagedus) Venemaa omapära: Venemaa ei olnud puhas kapitalistlik riik, seal säilisid tugevad pärisorjuslikku korra igandid.
Loonusrent - talupoegade kohustus anda isandale osa oma majapidamise saagist aadel (rüütliseisus)- suursuguste sõjameeste seisus keskaegses Euroopas, mille moodustasid kõik feodaalid keisrist väikerüütliteni.

Luterikirik põhjasõja - järgsetel aastatel: Ka pärast Põhjasõda jäi peamiseks usuks luteri usk. Paljud kogudused aga vajasid õpetajat, kuid teoloogilise hariduse andmine on Tartu Ülikooli tegevuse katkemisega võimatu.
Lahmuse päritolu on sordiaretaja Rathlef, Carlos Woldemar Harald v. (13.03.1878- 15.07.1944 Königsberg). Õppis Tartu Ülikoolis põllumajandust, lõpetas agronoomi diplomiga, Balti Seemnekasvatuse Ühingu eriteadlane.
Langusperioodil ekms - s teatavat rolli mänginud Hugo Treffner oma järjekindlusetusega rahvajuhiks ei sobinud kuidd tema 1884 a tööd alustanud poeglaste erakool, hiljem gümnaasium on eesti kultuurilukku jälje jätnud.

Lisaks kolme - mõõtmelisele rekonstruktsioonile, mis võimaldab leida ka kaugust objektini, on meie eesmärgiks teada saada, miks enamus jäänukeid on asfäärilised, kuigi täht on terve elu sfääriline objekt.
Läänikorraldus – maad olid jagatud maaisanda poolt läänideks,lääni omanik oli kohustatud toetama sõjaliselt maaisandat,talupojad olid maksukohuslased läänimehe ees,esimese koormisena kehtestati kirikukümnis.
Lindquist on Östergötlandi põhjal näidanud, et varasemad kalmed paiknesid asustuskeskusest kõige sagedamini 200–400 m kaugusel, kuid neid esines suhteliselt palju ka veel kuni kilomeetri kaugusel sellest.

Louis xviii - troonile tuleks oli ülilihtne tänu Nap.reformidele. Senat kutsus ta troonile tingimusel, et nõustub konstitutsiooniga, parlamendil on suurem võim, rev.väärtused. Lasi koostada hoopis ise konst.
Lähtuti merkantelismist – sisse Üldine tulumaks – ka vähe, välja palju (Keelati kohvi vaimulikele ja aadlikele sissetoomine ja propageeriti Kaotati tollipiirid – paremad õlle joomist). tingimused majanduse arenguks.
Ligikaudu 1500 - 100 eKr. On väidetud, et soomeugri algkeelel oli kolm murret: põhja-, lõuna- ja idamurre. Läänemeresoome keeled eraldusid algkeelest 1.sajandi jooksul, kuid hakkasid hiljem üksteist mõjutama.

Linnaõigus – Hamburg (Põhja-Eesti), Lübeck (Lõuna-Eesti). Linnaelanike koosseisu kohta on allikate puudusel vähe teada, aga arvatakse, et tuuma moodustasid Saksamaalt saabunud käsitöölised ja kaupmehed.
Lisaks sellele on riigil ka rahalised probleemid ning sõjavarustust napib. 13.november 1918 tühistas Moskva Bresti rahu ja hakkas tegema kiireid ettevalmistusi, et kanda Punaarmee tääkidel revolutsioon läände.
Luureteenistuse jms - ga, räägiti summadest, süüdistati sõja ajal vaenlastega kokku mängimises jne, paljud enamlaste trükiväljaanded pandi kinni, paljud juhid arreteeriti, paljud põgenesid, Lenin läks nt Soome.

Lisaks olümpiamängudele on veel maailmameistrivõistlused, Euroopa ja kohalikud meistrivõistlused, meistrivõistluste vaheetapid, karikavõistlused, eelvõistlused, linnade- ja koolidevahelised võistlused, maavõistlused.
Lutherite vineeri - ja mööblivabriku 63 aasta pikkuse te- tevõte nime sai, otsuse võtta oma töökojas kasutusele gevuse algus langes kokku Euroopa vineeritööstuse sün- masinad ja alustada ka mööbli tootmist.
Leiboristlik partei e. Tööerakond. Iseloomulikud jooned: • majanduses riigi osa suurendamine (natsionaliseerimine, sotsiaalabi programmid) • ametiühingute suur mõju poliitikas • välispoliitikas passiivsemad.

Liivi sõda – 1558 – 1583 Pljussa vaherahu – 1583. Rootsi-Venemaa vahel - Jam-Zapolski vaherahu – 1582 Poola-Venemaa vahel Altmargi vaherahu- 1629 Poola-Rootsi vahel – kogu mandri eesti läks rootsile
Laialdasel maa - alal. Nöörkeraamika kultuuri rahvastik tegeles loomakasvatusega, pidades kitsi, lambaid, veiseid ja sigu. Ka maaviljelusel oli neil varasema kammkeraamika kultuuriga võrreldes suurem tähtsus.
Laulev revolutsioon – (1988)Tartu muinsuskaitse päevadel sinimustvalge; Alo Matiiseni 5 isamaalist laua; Tallinna vanalinnapäevadest kujunes omapärane öölaulupidu – tantsiti lauldi öösel tänaval lippudega.

Leegion – Rooma sõjaväe peamine väeüksus, mis enamjaolt koosnes raskerelvastuses jalameestest, lisaks ratsaväelased ja kergerelvastuses võitlejad; keisririigi ajal koosnes umbes 5000 –7000 mehest
Legitiimsuse e. seaduslikkuse põhimõte è taastati Euroopas enne 1789 valitsenud dünastiate võim  Erandid: ei taastatud Sakas-Rooma Keisririiki  Rootsis ei taastatud Gustav IV Adolfi võimu  Konkr.
Liiduvabariik - ühine piir ja raha NSVLga, allusid täielikult Moskvale, domineeris vene keel Sots.riik – iseseisev riigipiir, oma rahvuslik valuuta, teatud määral otsustusõigus, suheldi enda rahva keeles.

Linnadepäev - linnade esindajate koosolek; MAAPÄEV- 1422. osalesid: vasallid, piiskoppide esindajad, ordu esindajad, linnade esindajad. Ordumeister- ordu kõrge ametnik; 1435-st Valgas maapäevad regulaarsed.
Luteri vaimulikkond - Moodustasid juba keskajast saati priviligeeritud ja maksuvaba seisuse. Igas kihelkonnas oli oma pastor, (eesti alal oli veits üle 100 kihelkonna). Sinna alla kuulus ka kirikumõis ehk pastoraat.
Lääniõigus - Eraomandisse jäetud mõisad viidi tagasi lääniõigusele, mis tähendas, et neid ei tohtinud enam vabalt võõrandada (osta, müüa, vahetada, pantida), vaid selleks tuli nõutada kuninga luba.

Lüüa leipzigi ehk Rahvastelahingus. 6. aprillil 1814 loobus Napoleon I troonist ja ta saadeti Vahemeres asuvale Elba saarele (shit happens). 1815 pöördus ta troonile tagasi, kuid sai valitseda vaid 100 päeva.
Legitiimsuse printsiip – seaduslikul abielul põhinev võimupärimine, kinnistus Bütsantsis 11.saj. Komnenoste dünastia ajal (varem määras keiser ära, kes tema järeltulijaks saab, sellest sai tema kaasvalitseja)
Lenin on ka nepi kohta öelnud: "Me teeme ühe sammu tagasi selleks, et pärast teha kaks sammu edasi", mis tähendas, et nepp oleks võinud muutuda ka millekski muuks, kui majandusolukord on paranenud.

Linnamüürist - Tallinna linnamüüri tornid ei kuulu maailma kõrgeimate tornide hulka, kuid ometi on need tallinlastele olulisemad, kui kõik viimastel aastakümnetel ehitatud kõrghooned Tallinna kesklinnas.
Lenin – enamlaste juht, pärast Oktoobrirevolutsiooni kehtestatud koalitsioonivalitsuse juht Asutav Kogu – rahvaesindus ja seadusandliku võimu organ Venemaal (3. märts 1917 – 26. oktoober 1917)
Lacroix riideid on kerge ära tunda ebatavalise värvilahenduse poolest. Värvimöll, mis eristab Lacroix tooteid, on and tema sünnikoha, Provance`i(regioon Kagu-Prantsusmaal), loodusele ja eredale päikesele.

Laine on küll veidi nõrgenenud, aga kui sel momendil, mil laine läheb uuele ringile, anda talle uus, täiendav energiasüst, võiks võnkumiste amplituudi kasvatada teoreetiliselt kuitahes suureks.
Leningradi blokaad – Leningrd oli piiratud ümber sakslate poolt, aga linn ise jäi venelastele. 1941, seal suri nälga üle 640 000 inimese Moskva lahing – Saksa väed liikusid septembri alguses Moskva poole.
Lipaka uni on sulle tähtis!“ Ilmnes, et Eldar ei teadnud, et ta polnud Käbirlinski ja tema naise laps; Käbirlinski ja tema naine olid Eldari lapsendanud pärast tema vanemate hukkumist autoõnnetuses.

Lisaks kreeka - Pärsia sõjasündmustele jutustas Herodotos ka varasemast ajaloost ja kirjeldas mitmete Euroopa, Aasia ning Aafrika rahvaste kombeid. Herodotos püüdis ajaloost õpetliku sõnumi esile tuua.
Lk11 vaevalt on õige pidada Lavrenti Pavlovitši kuradiks, õigem oleks öelda, et Beria , nagu ka tema kolleegid Poliitbüroos, oli väike kuradike suure saatana , Stalinu juures.LK12 VEEL MITTE POLIITIK.
Läti ülikool - koondusid ajaloolased peamine uurimus 1936 aastani. Siis tekkis Läti ajaloo uurimise keskus- läti ajaloo Institutsioon- tegutses aktiivselt, andis välja ajakirju ja allika publitsatsioone.

Liikmena dap - sse (mitte seitsmenda liikmena, nagu ta hiljem alati väitis). Tema liikmenumber 555 tuli sellest, et too väike poliitikaklubi alustas oma liikmete nummerdamist 501-st, et suuremana näida.
Loeti 30 - selt sind täieõiguslikuks kodanikuks ning riigijuhti, vaid juhiti seda ise. soetada ka helootide poolt haritava maatüki ning ◊ Ateena kodanike hulka ei kuulunud naised, orjad abielluda.
Löuna - Prantsusmaal oli rohkem hugenotte, sest see osa liideti Prantsusmaale hiljem ning sealsed elanikud ei olnud veel harjunud vabadusekärpimisega, mis ajendas neid kalvinismi poole pöörduma.

Laev keskmaa - rakettidega, mis oli kriisi alguses alles merel, pöördus poolelt teelt tagasi, tuumapead aga, mis olid kohale saadetud eraldi, asusid kriisi ajal Kuuba sadamas seisval Nõukogude laeval.
Lee – Lõuna väejuht 28.-30. august 1862 • Teine Bullruni lahing • Unioon sai uuesti lüüa 17. september 1862 • Antietam Creeki lahingus sai Lõuna esimese tõsisema kaotuse osaliseks.
Linnaõigus – linnas kehtivate seaduste kogum, e põhiseadus - linnaharta valitsejalt: omavalitsus (raad Saksamaal), raha, seadused, kohus, maksud Linnavalitsus koosnes suurkaupmeestest ja pankuritest

Locke – pooldas nn loomuõiguste olemasolu – riigi tekkides loobusid inimesed osast oma õigustest riigi hüvanguks, seega on riik saanud oma võimu rahvalt ja peab tegutsema rahva hüvanguks.
Loetumaks kirjutiseks on olnud „Moraalikirjad Luciliusele“. Just seal väljendab Seneca oma stoitsistlikku maailmavaadet, mille järgi tuleb elada kooskõlas loodusega, himudest vabaneda ja saatusega leppida.
Läänerinne - 2 aug 1914 saksa väed hõivasidvastupanuta luksemburgi, 5 aug 1914saksa sissetung belgiasse, 21-25 aug 1914 piirilahing P ja Inglise väedsaavad lüüa, 2sept 1914 Marne’i lahing-Prants

Lõpudaatumid on piirkonniti erinevad, näiteks Põhjamaades võib selleks pidada u 9000 eKr. Paleoliitikum jaguneb omakorda kolmeks: varapaleoliitikumiks, keskpaleoliitikumiks ning hilispaleoliitikumiks.
Landeswehr ehk "maavägi" loodi Saksa okupatsioonivägede nõusolekul ja toetusel, kaitseks Venemaa enamlaste vastu, kuigi algselt oli selle loomise eesmärgiks Balti hertsogiriigi rajamise toetamine.
Lenin 1917 - 1924 • Stalin 1924-1953 (2pilt) • Beria 1953 märts - juuni • Hruštšov 1953-1964 • Brežnev 1964- 1982 • Tšernenko 1982- 1984 • Andropov 1984- 1985 • Gorbatšov 1985-1991

Liivimaa õuekohus – raskemad kohtuasjad ning aadlike kohtuasjad Eestimaa ülemmaakohus – raskemad Maakohtud – talupoegade ja teiste kohtuasjad ning aadlike kohtuasjad mitteaadlike süüasjade arutamine
Likvideeriti kesk - ja lähimaaraketid; koostöö tihenes; NSVL lõpetas terrorismis toetamise – tõi väed välja Afganistaanist; NSVL’st vabastati poliitvänge, lubati rohkem inimestel välja rännata.
Linnakirjeldus – Linnades loodud ja seal lauldavad värssjutustused olid enamasti suunatud feodaalide ja vaimulike vastu, neid kujutati rumalate ja ahnete ning naeruvääristati kõikvõimalikel viisil.

Lk 10 - 12 • Tubin, E (2015) Uurimustöö: Isamaal sündinud asjust: rahavluulekogumine ja rahvuslik ärkamisaeg: Lk. 7-8, 13- 15, 17-18 • http://jakobhurt.ee/elulugu/ • Pildid, Liina Kähr
Luuletusest - Mu isamaa on minu arm. Ühtäkki laulis 25 000 häält armastusest oma kadunud riigi vastu. Seda lauldi eesti keeles ning mõne hetkega kujunes sellest eestlaste mitteametlik rahvushümn.
Leiukoht – Denisovo koobas tänapäeva Altai alal (Venemaal). Genoomi analüüsil selgus oluline erinevus nii neandertallastest kui ka tänapäeva inimestest, seega tegu eraldiseisva inimliigiga.

Luuletajatelt on Horatius oma loomingus mõjutusi saanud? Milliseid motiive oskate Horatiuse loomingust välja tuua? Noorpõlves kuulus Horatiuse sümpaatia vabariiklastele ning ta osales 42. a Philippi
Lahkumist 700 - aastase orjapõlve lõppakordina, vapustas see tõsiselt avalikust, kahandas ühiskonna majanduslikku ja vaimset potentsiaali ning tugevdas kuuldusi Balti riikide Moskvale mahamüümise
Liberalism - kujunes teine pol ideoloogia, olulised sõna, koosoleku, usuvabadus, inimeste võrdsus, ühe inimse vabadus ei tohi piirata teiste õigusi ja huvisi Eraomandus on püha Riigikord konst.

Lineaarkiri a - Minoilise kultuui kiri(ei osata) Lineaarkiri B-Mükeene kultuuri kiri(osatakse) Kükloobilised müürid-Võimsad müürid, Mükeene kultuur Tume ajajärk-Kreeka tsivi allakäik(11-8saj)
Linnriik on väikeriik, mille valdused ei ulatu kaugemale linna piiridest ning selle juurde kuuluvast maa-alast. Linnuste ning muude mäe otsa ehitatud linnriikide puhul see maa-ala sageli puudub.
Lääneprovintsid põhja - Aafrika, Hispaania, Gallia ja Britannia- nad jäid jõukuselt idamaadele alla, suuremad linnad dtekkisid alles pärast Rooma võimu alla minekut ja olid seega algusest peale roomalikud.

Lembitu – eestlaste vanem, üritas eestlasi panna koostööd tegema, üritas erinevaid maakondi ühendada ristisõdijate vastu Waldemar II – Taani kuningas, kes juhtis taanlaste sõjakäiku.
Lk 46 - 47 -Lahing kestis 10 küüd, algas Skalaste suutüki tulega -prantslased tõid juurde lisavägesid -lahingul hukkus lihi miljon meest aga prantslased pidasid sakslaste rünnakule vastu
Loodi põhja - Atlandi Lepingu Organisatsioon – NATO, kuhu kuulusid 12 asutajariiki: Belgia, Holland, Island, Itaalia, Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Suurbritannia, Taani, USA ja Kanada.

Louis xvi – Oli valitseja, kui Prantsusmaal olid juba suured võlad ja ei sobinud riigi juhiks, sest ei saanud hakkama ja kasvatas võlgasid ja tema valitsemise ajal algas Prantuse revolutsioon.
Linnaõigus - leping feodaali ja linna vahel, millega pandi paika kuidas linn toimib „Linna õhk teeb vabaks“- linna põgenenud sõltlased said aasta ja ühe päeva möödudes vabaks inimeseks.
Louis xiv ehk Päikesekuningas. Arhitektiks oli aga Louis Le Vau. Louis Le Vau Louis Le Vau (1612 – 11. oktoober 1670) oli Prantsusmaa arhitekt, kes kavandas Louis XIV soovil Versailles' lossi.

Läti koalitsioonid on Northen Jerusalemm reeglina kolm 3-4-5 liikmelised, kuni I MS, siis läks partnerit, aga on opositsiooni jäävad Vilnius Poola kätte hakkama saadud ka reeglina vene keelset kahega.
Laevakalmed – surnukeha põletati ja maeti, kivid laoti laevakujuliselt, nt Sõrve poolsaarel väikeselohulised kultusekivid – 1750 rändrahnu, millele on uuristatud lohuke, tähendus teadmata
Loodi molotov - Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp (MPR-AEG). Viimaste eestvedamisel korraldati 23. augustil Tallinna Hirvepargis poliitiline meeleavaldus, kus räägiti avalikult Hitleri.

Louis xiv - le oli vastumeelt, et osa tema alamaid on teist usku kui ta ise, ta tühistas hugenottide allesjäänud õigused, neile kehtestati kõrgemad maksud ja neid vallandati riigiametitest.
Lahingud olid – Waterloo lahing, Auterlitzi lahing 38. Mis oli Austerlitzi lahing? Kelle vahel see toimus? Kes selle võitis? Toimus Prantsuse ja Vene Austria vägede vahel, mille viimane kaotas.
Lg 2 - maksejõuetuse mõiste (suutmatus ei ole ajutine). Hinnata tuleb tegelikkust! Mitte ainult vaadata, mis varaline olukord tal on. Kui on nt nõue, mida ei ole võimalik kätte saada.

Lõbustustest loobuti – värvikirevaid rõivaid ei ole tarvis, tantsimine on mõttetu jne. Kuus päeva nädalas teed tööd ja seistmendal päeval nädalas tänad jumalat selle eest, et saad tööd teha.
Lahingule on Nõukogude ajal antud suur ajalooline tähtsus: see olevat peatanud sakslaste edasitungi itta, kuna see olevat olnud Liivi ordule tugev hoop ning seal langenud 400-500 rüütlit.
Liivimaa – nii nimetasid saksa vallutajad enda poolt alistatud Läti ja Eesti alasid: Algul Liivlaste asuala, seejärel laienes nimetus Latkalite ja Eestlaste Keskaegset Liivimaad nimetati

Loodi molotav - Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti nõukogude võim oli piisavalt tugev ja miski ei ennustanud Grupp (MRP-AEG)-23.08.1987 korraldas Tallinnas selle nii kiiret kokkuvarisemist.
Lääniks e. feoodiks nimetatakse maavaldust, mille feodaal sai kasutuseks oma isandalt e. senjöörilt, andes talle truudusvande ja kohustudes oma isanda kutsel ilmuma sõja väeteenistusse.
Landeswehr – Läti pinnal 1918.-1919. aastatel tegutsenud baltisakslasi koondav maakaitsevägi, mis püüdis kukutada Läti ja Eesti rahvuslikku valitsust ning luua baltisaksa hertsogiriiki

Leiutadi diisel - ja bensiinimootor. 7)Elektriga seotud leiutised 1.elektrijuhtmed 2.patarei 3.elektrigeneraator 4.elektrimootor 5.elektrilamp 6.elektrikoorohi 7.elektriline võidukäik 8. elektri
Lenin - töölised, talupojad, haritlased  Tsaaripooldajad üritavad riigipööret  Oktoobrirevolutsioon-kuulutati nõukogude võim  Kuulutati välja rahudekreet  Maadekreet.
Lobby - tööd, demonstratsioone, konverentse jne. Ühise eesmärgi nimel tegutsesid nii eksiilvalitsus, välisesindused, pagulaste poliitilised keskorganisatsioonid kui ka üksikisikud.

Läbis lõuna - Tšiilis Tulemaad mandrist eraldava väina, mis hiljem nimetati tema järgi. Järgmisena jõudis Tšiilisse konkistadoor Diego de Almagro, kes kulda otsides jõudis siia Peruust.
Lähiaed - park-kaitsepuistu (regulaarsest Trepistikud, sammastikud, parterpeenrad, värviliste lähialadel vabakujuliseks pargiks paviljonid, raidkujud, koopad- lehtedega dekoratiivtaimed.
Lahesõda - külma sõja järgne maailma suurim sõjaline konflikt, mille põhjuseks sai Araabias juhtivale positsioonile pürgija Iraagi diktaatori rünnak Kuveidi vastu 1990. a augustis.

Linnastumine - 19 sajandi algul oli Euroopas üle 100 000 elanikuga suurlinnu ainult 23. 20.sajandi alguseks oli see arv kasvanud 135´le. 1911 elas Suurbritannia linnades üle 80% elanikest.
Lisaks asundustalu – mõisamaast moodustatud talu(?). KULTUURAUTONOOMIA- seadusega kehtestatav õigus autonoomseks kultuuritegevuseks, eriti rahvusriigi vähemusrahvustel oma rahvuskultuuri alal.
Läänistamine – maade jagamine vasallidele tasuks hea teenistuse eest Mõõgavendade ordu – Liivimaa tugevaim relvastatud jõud Riia piiskopkond – Liivimaa kõrgeim vaimulik võimukandja

Lühike vars - mõõk, pistoda (võib öelda ka käepidemega relvad) Keskmine vars - kirves, vasar, nui : Varre pikkus kuni 1m. Pikk vars - Oda, Hellebard, Piik : Varre pikkus kuni 2 meetrit.
Li zicheng - 1643. aastal üks ülestüusu juhte Li Zicheng kuulutas uueks keisriks, tema väed Pekingisse sisse, Mingi viimane dün. keiser käkis enesetappu niignaistel ja laste, ise ka.
Liberalism - poliitiline õpetus, mis nõudis sõna-,koosoleku ja ühinemisvabaduse tagamist, usu- trükivabadust. Liberaalid arvasid, et kõik kodanikud peavad olema seaduse ees võrdsed.

Liivimaal tüüpiline — meie päevini on tervena säilinud Kuressaare linnus, kuid sarnase ülesehitusega olid ka Tallinna, Narva, Pärnu ja Viljandi linnused nii ordu kui ka piiskopkondade aladel.
Linnuses on püsiekspositsioonina väljas Narva linna ajalugu Rootsi valitsemisajal ning linnuse territooriumil korraldatakse erinevaid temaatilisi üritusi ja tähistatakse tähtpäevi.
Landeswehr - loodi Saksa okupatsioonivägede nõusolekul ja toetusel kaitseks Venemaa enamlaste Loodearmee- Nikolai Judenitši juhtimisel moodustatud nõukogude võimu vastane relvaüksus

Lasti maha - oli avalikult hõiganud “Elagu Eesti töölisrahva valitsus!”. Kommunistlik liikumine aga jätkas - sekkus Moksva ja nõudis süüdimõistetud kommunistide väljaandmist.
Liberaalid - peamiselt eestlased, aga ka vähesel määral baltisakslased ja vene kodanlased, kes ootasid keskvalitsusepoolseid reforme ja lootsid saada kaasarääkimisõigust poliitikas.
Liikmena dap - ga. Ta liimesnumber oli 555, sest DAP numbriarvestus algas numbriga 501. Samal ajal sai Hitler kontakti ka Thule Ühingust pärit antisemiitliku kirjaniku Dietrich Eckartiga.

Lohukivi – kivid, mille sisse uuristati ümarapõhjalisi lohukesi, miks seda tehti ei teata, aga võimalusi on pakutud kolm: 1) ohvrikivid 2) surnute mälestuseks 3) päikese sümbol.
Louis xiv on kõige kauem Prantsusmaal ja Euroopas valitsenud monarh (72 aastat), ühtlasi on ta kõige nooremalt Prantsusmaa troonile saanud kuningas. Ta päris trooni 5aastase lapsena.
Lugudes on tihti mängus noorte surm, äraõgimine) • taasühendamise faas (tulevad ühiskonda täisealisena ja aktsepteerituna tagasi) Neid kõiki faase saab rakendada ka Kreekasse.

Luuletajad - Lucretius, Catullus, Vergilius, Horatius 32. Milline on Cicero kirjanduslik pärand? Koosneb 58 kõnest, reast traktaatidest retoorika ja filosoofia alal ja ligi 800 kirjast.
Lausel on tähendus, kui on võimalik põhimõtteliselt näidata, kuidas kontrollida selle tõeväärtust. Ülejäänud laused kas koosnevad tähendusega lausetest või on mõttetud.
Liikmena dap - sse (mitte seitsmenda liikmena, nagu ta hiljem alati väitis). Et Hitler meelitas oma kõnedega ligi üha enam kuulajaid ja liikmeid, muutus ta parteile varsti asendamatuks.

Lipnik - 05.10.1936 Nooremleitnant - 24.02.1938 Oberleutnant - 09.08.1942 Hauptmann / SS-Hauptsturmführer - 1942 SS-Sturmbannführer - 30.01.1944 SS-Obersturmbannführer - 1.08.1944
Loobub ida - suunalisest ekspansioonist Venemaa alistus hiljem mongolitele (rändrahvas Hiina põhjapiirilt) Vt. Tšingis-khaan ca.1240-1480 oli Vene vürstiriigid mongolite maksualused.
Louis xvi – Prantsusmaa kuningas (18saj), hoolis lõbustustest 2. Napoléon Bonaparte – edukas prantsuse väejuht, konsul, riigimees 3. Jean Paul Marat – radikaalse suuna esindaja

Lähtuti restauratsiooni ehk vana korra taastamise, legitiimsuse ehk seaduslikkuse ning solidaarsuse ehk kooskõlastatud revolutsioonide ning liberaalse liikumise vastaste tegutsemiste põhimõtetest.
Lõunaks on alati hea toit – palju liha, palju pekki (meil on enda eluskari, sead, lambad, vasikad ja lehmad). Me oleme muretsenud ka palju kartuleid, et igaühel oleks palju süüa.
Lahmuse keldritega on seotud legend mõisa ajastuga, nimelt et mõisa keldrite kaudu viis käik Suure- Jaani, mis on ebatõenäoline, küll aga võis käik viia järve kaldale või oja äärde.

Lennart - Georg Meri oli poliitik ja kirjanik ning Eesti Vabariigi president aastatel 1992-2001. Lennast Meri sündis 29. märtsil 1929 Tallinnas ja suri 14. märtsil 2006 ajuvähki.
Linnaõigus – Tagab linnakogukonnale autonoomia ja eristab seda ümbritsevast keskkonnast.Linnaõiguse tuumaks oli linnakodanike isikliku vabaduse, eraomandi ja pärimisõiguse kaitse.
Locke eetikas on hüveks meeldivad aistingud (pleasure). Me püüdleme meeldivatele aistingutele vältides ebameeldivaid Halb või nõrk tahe eelistab hetkemõnusid pikaajalisele heaolule.

Läbikukkumist - Tallinnas ja nüüd veebr mäss Saaremaal - pärast seda võtsid enamlased oma tegemiskavast igasugused avalikud tegutsemiskavad maha, nüüdsest keskenduti kihutustööle.
Linnade elanikest — poole või enamgi — moodustasid eestlased, neile lisandusid soomlased, rootslased, venelased jt. Käsitöö eraldumine põllumajandusest oli linnade tekkimise aluseks.
Linnriik - (kr polis) on väikeriik, mille valdused ei ulatu märkimisväärselt kaugemale ühe linna piiridest ja selle juurde kuuluvast maaalast, nt põllumajanduslikust tagamaast.

Läänetorn on kõigiti kooskõlas kiriku üldise ehituskunstilise orientatsiooniga, sest nii Vestfaali kui ka Gotlandi 13. sajandi kirikutes oli nelinurkse põhiplaaniga ja pikihoonest
Legendaarne vabadussõja - romaan. Ilmus Albert Kivikase romaani "Nimed marmortahvlil" esimene osa. Romaan käsitleb gümnasist Henn Ahase maailmavaatelisi otsinguid kommunismi ja rahvusluse vahel.
Lihtrahvas –  põlluharimine, karjakasvatus, käsitöö. Orjad – kuulusid omanikule, tegit tema heaks tööd.  (sõjavangid, võlgatesse sattunud vabad inimesed)  

Lihtsaid ühe - kahevärvilisi tapeete kasutati teenrite ja lihtrahva eluruumide viimistlemiseks, kuid trükitehnikate arenedes muutusid tapeedid tavaliseks ka uhkemates interjöörides.
Lk122 - 125 http://www.annaabi.com/materjal-5590-Teine-Maailmas%C3%B5da-1939-1945 11. jaanuar http://www.miksike.ee/docs/lisa/9klass/8teema/ajalugu/2.maailmasoda.htm 14. jaanuar
Lühijuttude seast on kuulsaim „Sinuhe jutustus“. See postuumne minavormis lugu kirjeldab valitseja põlu alla sattunud üliku aastatepikkust pagendust ning elu lõpul kodumaale naasmist.

Lahingud 1944 – Punaarmee võitis Nordi (saksa üksuse) Peterburi all, Eestis toimus mobiliseering ja koonduti narva jõe juurde, kus suudeti koos saksa üksustega pikalt vastu panna.
Leedus reformid – kõigile katoliku usu vastu võtnud Leedu aadlikele lubati samad õigused, mis Poola aadlikelgi, rajati Vilniuse piiskopkond, kohustati rahvast ristiusku vastu võtma.
Lisaks sellele on Koraanis ka praktilisi ettekirjutusi perekonna, suhete, pärimisõiguse, kuritegude ja karistuse, kauplemise, orjade kohtlemise, söögi- ja joogitavade ning muu kohta.

Looduslikku klaasi on kasutatud kiviajast peale Vanimad kirjalikud allikad klassi kasutamisest pärinevad Mesopotaamiast 14-12. saj. eKr Klaasi kasutati keraamika ja muude esemete glasuurina
Läänisuhted – olid maahärrade ja läänimeeste (vasallide) vahel, kus läänimees pidi maahärra kutsel osalema sõjaväes, vastutasuks selle eest, et saab maahärra maad kasutada.
Linnriikide rikastumine - raha investeeritakse kunsti, raamatukogudesse ja ehitusse, renessanssiideid totasid suured maadeavastused, süvandasis reformatsioon, kiirenasid maailmavaate uuenemist.

Lõvil on ühena vähestest kiskjalistest selgelt välja kujunenud suguline dimorfism, mis ei seisne ainult emalõvide väiksemates mõõtmetes, vaid ka laka puudumises emastel.
Laulev revolutsioon – 1987–1988 toimunud sündmustele, mille algne eesmärk oli inimeste elu-olu paremaks muuta, tegevused olid Eestis suunatud Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisele.
Linnakool - tekkisid seoses kaubanduse arenguga, mis nõudis ilmalikumat haridust Kloostrid:kollektiivsed mõisnikud,palverändurite sihtkoht,ravitsejad epideemiate ja katku ajal

Linnuse kohta on praeguseks teada, et tegu oli kindlustatud mõisaelamuga, millel olid tugevate müüridega 4korruseline kindlusetorn ja hoone, mis nurkapidi ühtis nimetatud torniga.
Looduslik religioon on külaühiskonna põhine, loodud (social) religioonis on mingisugune agenda teatud inimestel või inimrühmal: doktriin on olulisem kui suhe religioossete objektidega.
Lorenzo valla – Itaalia humanistlik õpetlane, kes ilmutas järjekindlat kriitikat muitsete autoriteetide kohta. Näiteks ta polnud nõus sellega, et Aristotelest nii palju austati.

Louis xiv - le oli vastumeelt, et osa tema alamaid on teist usku kui ta ise. Rahva hulgas kadestati valdavalt kaubandusest ja käsitööst elatuvate hugenottide suuremat jõukust.
Lõppes saksa - Itaalia poliitika mille asendas Prantsuse poliitika. Koos ristisõdades lüüasaamisega kahanes katoliku kiriku autoriteet ja senine kloostrilise eluvormi populaarsus.
Lõunaosariiki - ei tunnustanud Lincolni, kuulutasid välja oma konföderatsiooni ning presidendi. Un vs Kon- blokaad lõunaosariikide toodangule- nende jõukus kuivas see läbi kokku.

Lühijuttude seast on kuulsaim „Sinuhe jutustus“. Sinuhe on vaaraode õukondlane, kes kirjutas oma raamatu enda ettekujutuse järgi, ning selle järgi, kuidas tema seda elu seal nägi.
Lahtine on küsimus, mil määral oskasid antiikmaalijad kujutada siseruumi; maastikulise sügavuse kujutamise oskus saavutati tõenäoliselt alles hellenistliku ajastu lõpul.
Laipade põletamine – jälgede kaotamine, ühte ahju mahtus kaks laipa 32 Sonderkomando – juutidest koosnev eriüksus, kelle ülesandeks oli kõik gaasitamise ja põletamisega seonduv.

Livius on kirjutanud mõningaid filosoofia- ja retoorika alased traktaate, kuid need pole kunagi laiema publiku vastuvõttu leidnud; ning praeguseks pole neid isegi säilinud.
Lk 48 - 49 8 Tähenduse poole pealt olid lood kurvemad, nimelt vaid 12% vastanutest olid kuulnud mingist tähendusest. Mainiti, et kaheksakand tähendab rukkilille ja tähte.
Lään - maa tükk, mis kuulus Suurfeodaalile, kes omakorda jagas selle väikefeodaalidele. Benefiits- tähtajaline lään e feood (K. Martelli ajal) domeen- kuninga maavaldus

La resistance – kuulus Prantsuse vastupanuliikumine, luure, sabodaaž, abi partisanidele („Allo, Allo“) Raoul Wallenberg – Rootsi miljonär, kes aitas ja toetas II MS juute.
Laokorrustele väljast - selleks kasutati hoone pööningul asuvat vintsi, mis kujutas endast ülalt ja alt põikpalkide vahele asetatud vertikaalset palki, millele köis tõstmisel keerdus.
Latetraalile põhja - Prantsusmaal, mis jutustab lugu `` Norman Conquestof England´´ . See tehti Canterbury Inglise kuntsnikude poolt kümme aastat pärast Williamsi võitu Hastsangsis.

Liberalism tähendab vabameelsus, inimeste võrdõiguslikkust ja vabadust tähtsustavat poliitilist õpetust. Pärast I maailmasõda kaotasid liberaalid Euroopa maades oma mõju.
Lydia koidula on aga oma esimese pojaga (Hans Voldemariga) reisinud Saksamaale, (Hedwig-Hedda jättis ta Jannsenite hoole alla), kui Eduard Michelson sai oma erialadel täiendõpet.
Levitamist uskmatute – paganate hulgas oma kohuseks, ei jätnud kristlased seda põlgust välja näitamata. Neile endile tähendanuks teiste jumalate austamine oma usust lahtiütlemist.

Libma – Ernst Bironi isiklik pankur, seega korraldas kogu Kuramaa hertsogiriigi rahaasju ja kui Biron liikus Peterburi edasi, korraldas suuresti kogu impeeriumi rahaasju.
Lokaaluurimuste põhjal on aga hinnatud, et 1900. aasta paiku vahetas tõenäoliselt kolmandik kuni pool tollal Euroopas elanud 400 miljonist inimesest vähemalt üks kord elus oma elukohta.
Loominguperiood - illustreerib laule, teeb palakteid, millest tuntuim on “Jane Avril”, avaldab koos Henri Gabriel Ibelsiga litograafia-albumi “Varietee” ja jätkas maalimist.

Lähemas ümbruses on keelutsoon. Tükike Maast muutus katastroofi tagajärjel väga mürgiseks tühermaaks, kuhu ei ole kümnete kui mitte sadade aastate lõikes võimalik elama asuda.
Laiemas tähenduses nimetatakse külmaks sõjaks otsest sõjalist vastasseisu vältivat konflikti, milles osapooled piirduvad majandusliku, poliitilise ja luuretegevuse üksteise vastu.
Leif eriksson - Eriku poeg, tema juhtimisel jõuti P-Ameerikasse.Knut Suur-Taani kuningas, valitses mõnda aega nii Inglismaad, Taanit kui Norrat, oli kristlane ja rajas kirikuid.

Lipul on kolm horisontaalset laidu: üleval punane, all sinine ja keskel roheline, mis hargneb horiontaalselt Y-kujuliseks, kusjuures Y harud lõppevad lipukanga nurkades.
Lk72 taga - Kaukaasias võttis Lavrenti Pavlovitšaktiivselt osa 37.-38.a. terrorist, kasutades ulatuslikultjuurdlusaluste peksmist õ, mida Ježov ja Stalin sanktsioneerisid.
Locke - ütleb, et võim tuleb rahvalt, mitte jumalalt - kõigil inimestel on sünnipärased õigused, inimõigused, õigus elule ja vabadusele - võim peaks olema jagatud

Lõppkokkuvõttes on siiski ette määratud headuse võit kurjusejõudude üle. Siis tõusevad surnud haudadest, ületavad tohutu tulejõe, mis kõrvetab halbu, kuid laseb head läbi.
Langusest - Hiliskeskajgse kiriku ajalugu võib periodiseerida järgmiselt: -paavstid Avignosis, 1305-1378 -suur kisma ehk kirikulõhe, 1378-1409 -kirikukogude aeg, 1409-1447
Lepitud konkordaat - õigus ise määrata ametisse piiskoppe ja vaimuliku seisust maksustada. Tema autoriteet oli vaimulike seas piisavalt tugev ja polnud vajadust kalviniste toetada.

Lik - estceditseva, 1945. aastal ebapatri oli parteioo tilise” keskkomitee kultuuri aparaadis kommunistlikku ja 58,6% parteisse selleNikolai astunud paljude eestlasi.
Lisaks vana - Kreeka teostele on tänapäeva kirjandusele andnud palju juurde ka Rooma kirjanikud. Tuntud väejuht Julius Caesar ei olnud vaid sõjamees, vaid ka andekas autor.
Lüüasaamine vene - Jaapani sõjas 1904-1905. 5.Mittevenelaste rahvuslik rõhumine sh. venestamine (Soome, Baltikum, Poola). 1905a. rev. ajendiks ja aluseks Verine Pühapäev 9 jaan.

Lahenduseks on suveräänsus, pooldab Bodini suveräänsusteooriat. Ei pea küll olema monarhia, võim võib olla ka mingi volitatud kogu käes, kuid monarhia on kõige parem.
Laulutekstid on lühikesed ja pigem naljatlevad, neis mainitakse Paistu kabelivahti Kella-Ritsu. Nagu mäletavad kohalikud elanikud, olevat ta surnud möödunud sajandi lõpul.
Loomisest kirde - Hiinasse. • 1931 alustab Jaapan Manžuuria okupeerimist (Hiinas) • Hiina-suunalise ekspansiooni idee populaarsust suurendas Hiina Vabariigi sisemine nõrkus.

Laienes tööstus - ja põllumajandustoodete saatmine Vene siseturule, Eesti oli muutunud üheks arenenumaiks Vene riigi piirkonnaks peale 1905. aasta revolutsiooni majandustõusu.
Leegion - (ladina keeles tähendab legio sõdurite värbamist) oli Vana-Rooma sõjaväeline üksus. Suurus ligikaudu 5000–6000 leegionäri pluss mitusada ratsaväelast.
Leipzigi e. Rahvastelahing.1814 aprillis astus Napoloen troonilt tagasi , otsustati Napoleon saata Elba saarele, sai nimeks „Elba hertsog” , polnud tema sellega nõus.

Liikmesus nato - s kindlustab sõjalise julgeoleku ja võimaldab tulemuslikult osaleda rahvusvahelises julgeolekukoostöös ning kõige otstarbekamalt tagada Eesti riigi kaitse.
Lisaks punkritele on arglikematele külastajatele ööbimiseks mõeldud 3 püramiid- kämpingut ja üks tavaline kämping, Metsavenna poe peal asuv ruum ning kaks soojustatud aita.
Liberalism - > Mõõdukas suund -> Jaan Tõnisson (1868-1941?).Sünd.Viljandimaal; TÜ õigusteadus; EÜS; "Postimees"; Tartu; IDEED -> Rahvusliku eneseteadvuse arendamine.

Luua kooperatiivid ehk ühistud. Ametiühingutele anda tegelik võim, arendada kaubandust lääneriikidega. Tšehhoslovakkia avas piiri Lääne-Saksamaaga. Sõna- ja pressivabadus.
Laias laastus on pilt tuttav: spordivõistluse pealtvaatajad tunnevad sümpaatiat väikese mehe ja allajääja vastu ning see sümpaatia kajastub selgesti kohtuniku otsustes.
Lenin - Venemaa bolševike juht, Oktoobrirevolutsiooni läbiviija, Nõukogude Venemaa esimene valitsusjuht ja hiljem leninismiks nimetatud kommunistliku riigiõpetuse

Liidulis - vabariikliku alluvusega  1940-65 ENSV Riiklik Plaanikomisjon  1965-89 ENSV Riiklik Plaanikomitee  Rahvamajandusplaanide väljatöötamine ja kontroll
Linnaõigus - reeglite kogum, mille alusel toimus elu linnas 17. Raad-linnade kõrgeim võimu- ja kohtuorgan, linnanõukogu 18. Bürgermeister- rae juhatuse liikme nimetus.
Locarno konverents – võtsid osa Ingl, Pr, It, Belgia, Poola, Tšehhoslovakkia, Sks. Sõlmiti Reini tagatispakt, mis kindlustas Sksmaale Versailles’ paika pandud läänepiiri.

Loodusjõudu – põhja-lõuna ja ida-lääne sihilised mäestikud ja neid kulutava kolme, läänest itta voolava suure jõe (Huang He, Jangtse ja Xi Jangi) erodeeriv jõud.
Lõpuks saare - lääne piiskop ei suutnud enam midagi teha, palus abi saksa ordult, see ordu käsitles kuningaid kui kurjatgijaid ja nad ületasid piiri ja purustasid kõik.
Lüüra – keelpill, millega saadeti teoseid, vahel ka aulosega (flöödiga). Teemad: ülistab elu, rõõmu, õilsust (õilis päritolu), selgelt mõistust, armastust.

Lamassu ehk väravavalvur (allikas: http://www.metmuseum.org/toah/images/hb/hb_32.143.2.jpg ) Reljeefikunst oli Assüüria ajastul rakendatud arhitektuuri teenistusse.
Landeswehr – baltisaksa vabatahtlikest koosnev maakaitsevägi, kellele Läti Ajutine Valitsus pidi lootma, sest ta polnud suutnud luua tugevaid rahvuslikke sõjajõude.
Lugematult pärimust on selle kohta, kuhu jäid Johannese keha ja tema pea, selgus ja üksmeel aga puuduvad. Paljude rahvaste rahvaluules on temaga seotud legende, laule ja loitse.

Ladina m - d kujunesid 4. saj m.a.j.; nende arenenumast kujust – Karolingide minusklitest- lähtuvad nüüdisaegsed m-kirjad. Kreeka m-d tekkisid 8.-9. Sajand m.a.j.
Liberalismi teke – vabameelsus,olulised reformid, inimõiguste kehtsetamine ja nendest kinnipidamine. Rahvuslikud vastolud, Austria-Ungaris hakati piirama õigusi, vabadusi.
Liiduvabariigid - Eesti NSV, Läti NSV, Leedu NSV, Ukraina NSV, Valgevene NSV, Moldaavia NSV, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Usbek, Tadžiki, Kasahi, Turkmenia, Vene NSFV.

Liisk on langenud Nõnda lausus Julius Caesar ületades Niimoodi öeldakse tähistamaks piirijõge Rubicot, kui ta oli otsustanud langetatud (pöördumatut) otsust.
Liivimaa on nimelt see piirkond, kus keskaja ajaloo allikad on trükis avaldatud kõige suuremal määral, kuigi suur osa seeriate publitseerimine on pooleli jäänud.
Liivimaa km – Pärnu-, Viljandi-, eriõigused: oma asehaldur, Tartu- ja Võrumaa, Läti alad (Volmari rüütelkond, kirikuvalitsus ja ja Valga mk) maksusüsteem erinev.

Linnriik ehk polis; kõigil kodanikel oli õigus osaleda rahvakoosolekul, Sellised riike kus domineerisid rikka ja suursugused, nimetasid kreeklased aristokraatlikeks.
Landeswehri sõda – Läti Ajutisel Valitsusel oli probleeme iseseisvuse kaitsmisega, küsiti abi sakslastelt ehk baltisaksa parunitest koosnev Balti Landeswehr + Rauddiviis.
Linnas kesk - Kreekas). Seal andis ennustusi eriline naispreester, keda kutsuti püütiaks. Ta istus kolmejalgsel järil koopalõhe kohal, kust väljus uimastavaid aure.

Laevatüübi – trieeri, 3 sõudjatereaga kiire sõjalaeva, mis vahetas välja Homerose-aegse pentekonteeri (50 sõudjaga laeva). Korintlased olevat leiutanud ka ankru.
Landeswehr – Läti pinnal 1918-1919 tegutsenud baltisaksa väekoondis, mis püüdis kukutada Läti ja Eesti rahvuslikku valitsust ning luua baltisaksa hertsogiriiki.
Lihtinimesed vana - Egiptuses tavaliselt nii ei talitanud, võtsid vaaraod alates 18. sajandil eKr valitsenud 13. dünastiast endale palju naisi – mõnikord isegi mitusada.

Loomased - , mineraalkiud) ja keemilisi kiude (tehis-, süntees-, anorgaanilised kiud). Muuseumides on tekstiilid kindlasti üheks kõige tundlikumateks objektideks.
Läbirääkimised lõuna - Saksa riikide ühendamiseks Põhja-Saksa Liiduga, mis lõppesid edukalt. Saksa keisririik kuulutati välja 18.jaanuaril 1871.aastal Versailles’i lossis.
Lenin - Uljanoviga 27. oktoober enamlased võtavad kubermangukomissarilt võimu 15. november Eesti Maapäev kuulutab end ainsaks kõrgeima võimu kandjaks Eestis

Likvideerida ehk usustada. Eestimaale polnud usukuulutajad veel jõudnud ning see problem lahendati 12. sajandi lõpul, mil paavst nimetas meie maalapikese maarjamaaks.
Linnriigis 26 - 25 eKr, Uri kuninglik matusepaik, 16 aristokraatlikku hauda või kuniga hauda, ühe kuninga kiiver kullast , uri standard, viilkatuse kujuline ese, harp.
Loosungi - vormis, korrates kõike seda seni, kuni ei saa enam olla mingit kahtlust selles, et ka kõige mahajäänuim kuulaja on omandanud selle, mida me tahtsime.

Lusitania – 7.05. 1915 uputasid saksa allveelaevad Suurbritannia transportlaeva(„Lusitania“). 1200 tsiviilelanikku, 128 neist Ameerika ühendriikide kodanikud.
Luuletustest on patriootlik „Veel pole kadunud kõik“. Prosaistina on üle aegade ulatunud vaid oma emotsionaalsete lugemikujuttudega kassist ja teistest loomadest.
Lääneprovints - nõrgem arengutase, suuremad linnad tekkisid Rooma riigi ajal, peamine keel:ladina,suurem romaniseerumine,Vahemerest eemal väikesed linnad ja põllumaj.

Läänerinne - aprillis 1915. Esmakordselt sõdade ajaloos kasutasid sakslased Belgias Ipres´i kanali juures mürkgaase (klooriaurud). 5 000 surnut ja 15 000 haavatut.
Liitlased saint - Germainis Austriaga rahu, 27. septembril 1919 Neuilly rahu Bulgaariaga, 4. juunil 1920 Trianoni rahu Ungariga, 10. augustil 1920 Sevres'i rahu Türgiga.
Linnamäed - Mägi-ja neemiklinnused olid kõige enam levinud linnausetüüpideks ja neid kohtab kogu Eesti mandril,rahvasuus tuntakse neid valdavalt linnamägedena.

Linnaõigus - tagas linnakogukonnale autonoomia ja eristas seda ümbritsevast keskkonnast. Linnakodanike isikliku vabaduse, eraomandi ja pärimisõiguse kaitse; Linna
Lk 14 - 17 Kammkeraamika Nöörkeraamika Asustus Jõgede/järvede ääres, Rohumaade läheduses, asustus kaugenes mererannal või merest ja suurest veekogudest.
Leninism on ideoloogia, mida kasutati Lenini valitsemise ajal Nõukogude Vene- maal ja Vene SFNV-s. Lenini sõnul on imperialism kapitalismi kõrgeim arengujärk.

Lorenzo valla – Oli Itaalia humanistlik õpetlane, kellel oli kriitiline suhtumine muistesse autoriteetidesse.Ta paljastas Constantinuse kinkeüriku võltsdokumendi.
Lõunaslaavlased - bulgaarlased, serblased, horvaadid, sloveenid, tšernoboolased e monteneegrolased Idaslaavlases: • asualaks kujunes territoorium Novgorodis Kiievini.
Löökpillide tähtsus on väga kõrge šamanistliku usundiga tsivilisatsioonides nt muistne Hiina, kus löökpillide helide mõjul sai ette võtta šamanistlike hingerändeid.

Leedule - Soome- ei nõustunud, Nsvl tahtis saada Karjala kannast (ala Soome lahe ja ühe järve vahel seal), Viiberi linn seal, sellepärast tuligi Talvesõda.
Leitnant brossok on vestluses autoriga 2002. aastal meenutanud Saaremaal Sõrves vangilangenud eestlasi: „Vangid marssisid pikkades kolonnides (Sõrvest) põhja poole.
Linnaõigsed - Keskaegse linna õiguslikuks aluseks oli maaisanda antud linnaõigus, mis tagas linnakogukonnale autonoomia ja eristas seda ümbritsevate keskkonnast.

Linnu rinnal on kilp, kus USA Kongressi võimu sümboliseeriva laia tähtedeta sinise välja all on vaheldumisi kokku 13 punast ja valget vertikaaltriipu nagu lipul.
Louis xvi - l oli ka kuulus abikaasa Marie Antoniette ( Maria Theresia tütar, ehk Austria printsess).Kuulsaks saanud oma naiivse ja rumala mõttemaailma pärast.
Lennart - Georg Meri (29. märts 1929 Tallinn – 14. märts 2006 Tallinn) oli Eesti kirjanik, produtsent, diplomaat, ja poliitik, Eesti president 1992–2001.

Liikmekandidaat 1964 - 1988. Dmitri Ustinov (1908-1984): KK sekretär 1965-1976, kaitseminister 1976-1984. Oli alates 1970.-te lõpust üks NSV Liidu mõjuvõimsamaid mehi.
Loomariigis – esinev universaalne kalduvus püüda veenda või kallutada teisi indiviide midagi tegema või tegemata jätma või midagi uskuma või mitte uskuma.
Lähedal maalikunstile on ka nn Bayeux' vaip, mõjul mitu tahvelmaalikoolkonda, mis mõjutasid ka millele on tikitud William Prantsusmaa, Inglismaa ja Madalmaade maalikunsti.

Läänemere ida - kaldast? Kirik oli huvitatud oma mõjuvõimu suurendamisest, uute territooriumide hõivamine tõi kaasa kirikukümnise näol suuremaid sissetulekuid.
Lääneprovintsid – Põhja-Aafrika, Hispaania, Gallia ja Britannia – olid enne roomlase vallutamist suuremalt jaolt alles riigi ja tsivilisatsiooni tekke staadiumis.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Lääneriikide lepituspoliitika – 1930. aastate keskpaigas ja teisel poolel hakkasid Prantsusmaa ja Inglismaa ajama välispoliitikat, mis oleks pidanud maha rahustama Hitleri, et too uut sõda ei alustaks (nt anti Sksm käsutusse Tšehhoslovakkia sudeedisakslastega asustatud alad). Taoline poliitika aga andis Hitlerile hoopis julgust ja jõudu juurde, ta tundis ennast võimsana.

Laevkalmed - kivid olid paigutatud laevakujuliselt Väikeselohulised kultusekivid-levisid kivikirstkalmetega üheaegselt eestis ühed mõistatuslikumad muistised
Lapua - LIIKUMINE  1920. aastate lõpul tekkis Lapua-liikumine.  1930. aastal sooritasid lapualased marsi Helsingisse, sellest võttis osa üle 10 000
Liiduvabariigi tippjuhtkond on nakatunud kodanlikust natsionalismist), komisjoni aruande põhjal võeti Moskvas vastu eraldi otsus vigadest ja puudustest EK(b)P juhtkonna töös.

Laulev revolutisoon - 1988. aasta septemberis toimus Lauluväljakul üritus nimega „Eesti Laul” kus osales 300 000 inimest kes olid vägagi isamaaliselt meelestatud.
Liisk on langenud (alea jacta est) Ka sina, Brutus (et tu, Brute) Tulin, nägin, võitsin (veni, vidi, vici) Kõik teed viivad Rooma Alates munast (ab ovo)
Lorenzo valla – ‚De falso credita et ementita Constantini Donatione declamatio’ – näitas, et Constantinuse kinkeürik oli pärit VIII, mitte IV sajandist.

Louis xiv - le omistatav lause “Riik – see olen mina!”. Monarh oli riigivõimu ainuteostaja: ta oli valitsusjuht, sõjaväe ülemjuhataja, ülemkohtunik.
Loyola – Baski päritolu Hispaania aadlik, kes oli jesuiitide ordu rajaja, põhieesmärk oli vastureformatsioon- võidelda paavsti võimu taastamise eest.
Laevakalmed – Sõrve (2) ja Vao (1) – sarnased kivikirstkalmetega, kuid kivid (suured) laevakujuliselt. Kalme sees kirstud (väikesed), kus põletusmatused.

Lepituspoliitika - Suurbritannia poliitika Saksamaa suhtes 1930ndate aastate keskelt eesmärgiga järeleandmistega Hitler maha rahustada, et vältida sõda Euroopas.
Liitvabariigil on õigus esindada Lääne-Berliini huve rahvusvahelistel konverentsidel ja organisatsioonides, ehkki linn ple endiselt Lääne-Saksamaa koosseisus.
Loodi molotovi - Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp (MRP-AEG), mille eestvedamisel korraldati 23. augustil Tallinna Hirvepargis poliitiline meeleavaldus.

Lääni omanik e. läänimees on kohustatud vastutasuks toetama maahärrat sõjaliselt. Lääni territooriumil elavad talupojad on maksukohuslased läänimehe ees.
Läänimees - lääni valdaja  Feood ja feodaal- uus elukorraldus  Sunnismaisus- talupoegadelt keelati maalt lahkuda, kuna tööta polnud maal väärtust.
Lembitu – Sakala vanem, koondas vägesi Madisepäeva lahingu jaoks, suri lahingus Valdemar II – Taani kuningas, kes maabus suure laevastikuga Rävalas.

Linna areng - linn varustatud toiduainetega, talupoegade siirdumine linna; linna välisilme-olid piiratud müüridega ning väljaspool müüri agul e. eeslinn.
Loodi molotovi - Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp (MRP-AEG), mille eesmärgiks oli avalikustada MRP salaprotokollid ja nende tagajärjed Baltimaadele.
Louisxiii - 1610-1643andis seadusi välja,nimetas ministrid ametisse,1614 ajas laiali generaalstaadid,ei huvitunud valitsemisest,jätkas ta asemel richelieu.

Lõunaahvlane - 1,5m 65kg, kõndis kahel jalal, küürus, tegeles korilusega 2mln eKr3)homo habilis e. osavinimene-pihukirves, algeline jahipidamine, ajumaht 600
Lübecki õigus - Tallinn, Narva, Rakvere 2. Riia linnaõigus- Tartu, Viljandi, Uus-Pärnu 3. Nn. Piiskopiõigus- Haapsalu, Vana-Pärnu Linna juhtis Raad Raekojas.
Luuleide on vähe. Välja arvatud mõningane ajumahu suurenemine, püsis Homo erectus evolutsiooniliselt üsna ühesugune rohkem kui miljoni aasta jooksul.

Lähenemine naabritele - > koostöö Rootsiga • 1939 - Eesti sõlmis mittekallaletungi lepingu Saksamaaga • 1939 - Eesti, Läti ja Leedu kuulutasid end neutraalseiks
Lääniõigus - tähendas, et eraomandis mõisaid ei tohtinud enam vabalt võõrandada (osta, müüa, vahetada, pantida), vaid selleks tuli nõuda kuninga luba.
Lavastaja on Heiti Pakk, kunstnik Kaili Viidas, näitlejad Karin Tammaru, Marika Barabanštšikova, Karin Rask, Piret Laurimaa, Peeter Tammearu, Mikk Rang.

Larka – vaps 2)K.Päts – Põllumeeste Kogud 3)J.Laidoner – Asunike Koondis 4)A.Rei – Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei Autoritaarne Eesti.
Lepituspoliitika on Suurbritannia ja Prantsusmaa järeleandmised Hitlerile, lootuses, et nii on võimalik Hitlerit rahustada ja hoida ära suure sõja puhkemine.
Levellerid - vasakpoolne liikumine, kelle põhiseisukohaks oli, et kõik inimesed sünnivad võrdsetena ja kõigil on õigus maale,sest see on üldine vara

Lineaarkiri a - ei osatud lugeda B-osatakse lugeda Kultuuri eripära Sõjakate joonte puudumine Sõda ja sellest tulenev vajadus ennast vaenlase eest kaitsta.
Litoriinameri 8200 - 5000 ema (selle esimest 2000 aastat eristatakse vahel ka Mastogloiamerena) Mastogloiameri oli vähem soolane, Litoriinameri aga väga soolane.
Louis xvi - enne revolutsioni ,kuningas Prantsusmaal ,kehtestas makse esialgu ning elas mõnusat elu ,jiljem püüdis Prantsusmaad kriisist välja aidata.

Lõunarinde olukord – eestlaste edu sundis tegema ümberkorraldusi Vene poole peal. Loodi Eesti Punaarmee ning suunati 75000-80000 inimest veebruaris Eesti peale.
Liikumise ideed - patriootide eesmärgiks oli üliõpilaste arv, kes võtsid palvekirjade aktsioon, vabastada eestlased aktiivselt osa ka Aleksandrikooli mote.
Linnaelanike toidulaud – mida Tallinna elanikud sõid ja jõid, millised olid nende toitumist määranud tegurid ning argipäeva toitumise erinevus pidusöökidest.

Läänisuhted - olid maahärrade ja läänimeeste vahel, kus läänimees pidi maahärra kutsel osalema sõjaväes, vastutasuks maahärra maa kasutamise eest.
Lüübek – asusid kas siis endistes slaavlaste kaubakeskustes või nende lähedal, kuid ei omanud linna staatust enne sakslaste võimu alla langemist.
Laienemisplaanidesse kagu - Aasias, mille tingis Jaapani keeruline III periood (aug 1943 – sept 1945): Hitlerivastase koalitsiooni poliitiline ja majanduslik olukord.

Las casas – indiaanlased on samasugused inimesed nagu Eurooplased ja seega on neil õigustus sõjaks eurooplaste vastu, kes on neile ülekohut teinud.
Lasteaialõpetajad on koolikeskkonnaga ja õpetajatega tuttavad, siis on üleminek lasteaiast samas majas asuvasse algkooli kergem, kui päris uude kooli minnes.
Linnade hävitamine – operatsioon „Merelõvi“ – Inglismaa hävitamine  Sõja lõpuks oli Euroopa varemetes  Miljonid inimesed olid koduta ja tööta

Lk 5 - 6 • Püssid ..................................................................................................lk 5 • Kergekuulipildujad.
Lk127 - 147.Põllumajandus ja tehnoloogilised uuendused:Kõrgkeskaja künnisel tõstis mitu tehnoloogilist uuendust tööviljakust põllumajanduses.
Luis bunuel - surrealism and its aftermath Born in spain, in bourgeois family, went to jesuit school, studied agriculture in madrid and met salvador dali.

Lääne ajaloolased on ka välja pakkunud, et revolutsioon algas juba 1787. aastal notaablite kogu kokkukutsumisega, teised, et alles siis, kui kuningas kukutati.
Linnade allakäik - linnaelanike arv vähened, kaubanndus kaotas oma tähtsust, rikkamad eelistasid maamõisaid linnale, nõrgenesid sidemed piirkondade vahel.
Loodud liidud – Kolmikliit ja Antant – andsid suure tõuke riikide omavahelises vastuolus. Saadi aru, et ei saa lasta Saksamaal oma valdusi suurendada.

Louis capet - 11. detsembril 1792 algas Rahvuskonvendis protsess riigireetmises süüdistatava Louis XVI, keda nüüd hüüti nimega kodanik Louis Capet.
Leiuvaene - savinõukillud; vähesel hulgal kivist tööriistu, mille hulgas võõramaisest tulekivist nooleotsad. Nöörkeraamika kultuuri muistised.
Lenin – Vladimir Iljitš Lenin 22. aprill 1870 – 21. jaanuar 1924) oli Venemaa bolševike juht, NSVL esimene valitsusjuht ja leninismi rajaja.

Leonid brežnev – NLKP Keskkomitee 1. sekretär 1964-1966, peasekretär 1966-1982 ning NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees 1960-1964 ja 1977-1982
Linnaseadus - pakkus tõusvale eesti kodanlusele paremad võimalused saksa ülemvõimu murdmiseks • Rüütelkondade ülemvõim maapäeval jäi püsima
Loitsud on lausumissõnad, mille abil püüti saavutada mingisugust konkreetset tulemust – võis sisaldada pöördumist kellegi poole, ähvardust.

Lutherite vineeri - ja mööblivabriku 63 aasta pikkuse tegevuse algus langes kokku Euroopa vineeritööstuse sünniga ja selle kõige aktiivsema arenguajaga.
Lydia koidula - on meie esimene naiskirjanik ja ka luuletaja, jutukirjanik, näitekirjanduse ja teatri rajaja, veelgi ajakirjanik ja ühiskonna- tegelane.
Lään –  maavaldus, kes andis senjöörile truudusvande, kohustudes isanda kutsel  väesalga eesotsas ilmuma sõjaväeteenistusse. 

Lagunesid - austria-ungari, venemaa Miks saksamaa toetas enamlasi- lootsid, et enamlased lammutavad venemaa lõplikult ning toovad ta sõjast välja.
Linnade kodanikud - pürjelid - Linnasid valitses linnanõukogu ehk raad, mille liikmed koopteeriti eluajaks linna jõukate kaupmeesteperede kitsast ringist.
Linnaõigus - keskaegsete linnakogukondade õigusnormide kogum Tallinnas, Narvas kehtis Lübecki linnaõigus Tartus, Viljandis kehtis Riia linnaõigus.

Lk 124 - 125, TV lk 54-55 ül 7 Milliseid sotsiaalseid probleeme tõi kaasa nõukogude majandus- ja rahvastikupoliitika? Ideoloogilised probleemid
Locke – vabadus kui 'vabadused' – 'inimese loomupärased õigused', mida valitsus peab tagama ning ei tohi piirata ilma inimese nõusolekuta.
Lombardia liiga – Lombardia ja Toscana püüdsid vabaneda Püha Rooma ehk saksa keisrite võimu alt, kellele linnade maksustamine andis väga suurt tulu.

Ludwig iv – Pärast Heinrichi surma ei suutnud vürstid kokkuleppele jõuda ja troonile valiti üheaegselt Ludwig IV Baierist ja Friedrich Hasburg.
Lääneriigid on üksteist maailmasõjas välja kurnanud, ja siis ise neid rünnata, mängides vabastajat ja kehtestades kogu Euroopas nõukogude võimu.
Läänimees – see talupoeg lex salica – tavaõiguste kogu, mis loodud Saali frankide valitsemiseks varakeskajal kuningas Chlodowech Ivalitsemisajal

Lõppude lõpuks on nii töölistel kui ka neil kodanlastel ideeline “toit” enam või vähem ühesugune – nii ühed kui ka teised toituvad jälkusest.
Lakooniline kõne – lühike ja selge kõne (“Kilbiga või kilbil”) d. Sparta osa Kreeka kultuuris oli tühine, kuna hinnati eeskätt sõjalist oskust.
Lembitu - Sakala vanem, suri Madisepäeva lahingus Valdemar II - Taani kuningas, kes sekkus 1219. aastal Baltikumi ristisõtta ning vallutas Eesti

Liberalism - ehk vabameelsus on suund majanduses, poliitikas ja filosoofias, mis lähtub kõigi inimeste vabadusest ja õigustest, mida kaitseb riik.
Liidulis - vabariiklikud olid vahepealse staatusega. Nõukogude võimule on nime andnud täidesaatev võim, aga keskseks võimuks oli partei võim.
Linnakodanikud ehk pürjelid kogunesid häbiposti juurde, kuhu kohtualune kõigile vaatamiseks välja seati, või ümber tapalava, kus päid maha raiuti.

Linnustes on elatud ilmselt pidevalt, teised on olnud kasutusel vaid hädaohu korral (pelgupaiklinnused). Osa linnuseid on suuremad, osa väiksemad.
Lisaks sellele on säilinud ka templi arhiive, millest kõige olulisem on Lagashi linnriigi, pealinnast väljas oleva templi arhiiviga, mis on säilinud.
Lk 25 - 27, TV ptk 4, mõisted: inflatsioon, tarbekaubad, spekuleerimine, totalitarism, devalveerimine, kaitsetollid, kullastandard, ideoloogia.

Lui metslang - üritasid tööliskojas võtta vasakpoolset kurssi, aga Töölisühingute Keskliit ise muutus hambutuks ja mõttetuks organisatsiooniks.
Lään -  kõrgematelt valitsejatelt haldamiseks, valdamiseks ja kasutamiseks antud kinnisvara, vasallidele antud ma või muu vara.
Lane - Euroopast kutsutud õppejõud tõid kaasa uusi ideid ja mõneks ajaks muutus Tartu ülikool valgustusideede jätkajaks uuendatud kujul.

Lembitut on mainitud ainult Henriku Liivimaa kroonikas, seal sisalduval infol põhinevad kõik oletused tema isiku, positsiooni ja tegevuse kohta.
Liibüa – 24. detsember 1951 iseseisvus Itaaliast; Liibüa kuningaks sai Idris I. • Makedoonia - 8. september 1991, iseseisvus Jugoslaaviast.
Lõplikku purustamist - ‘cetereum censeo Carthaginem delendam esse’ (muide, ma arvan, et Kartaago tuleb hävitada) – oli tema kõnede alatine lõpulause.

Lahutamatut põhimõistet - yin ja yang, mis tähistavad tumedat ja heledat, niisket ja kuiva, naist ja meest jne. Oma vastandlikkuses täiendavad nad teineteist.
Loodi sala - ja julgeolekuteenistused (nt. Gestapo, GPU, hiljem NKVD) needki olid rahva hirmutamiseks. Diktatuurile on iseloomulik veel propaganda.
Lossi arhitektuurist on palju juttu teinud kunstiteadlane Leo Gens, väsimatu arhitektuurimälestiste kaitse, restaureerimise ja säilitamise eest võitleja.

Lauakombetest on enam mõjutanud see, et juba keskajal pidi laud olema kaetud valge linaga ning alati, enne lauda istumist pesid kõik käed puhtaks.
Legitiimsuspõhimõte - valitsenud dünastiate võim tuli taastada (restitutsioon). Bourbonid restauratsioon Prantsusmaal, Hispaanias ja Napoli kuningriigis.
Leonardot on tihti kirjeldatud renessansi mehe arhetüübina, mehena kelle vaigistamatu uudishimu oli võrreldav vaid tema võimetega leiutajana.

Levinum väärarvamus on see, et kõik araablased on moslemid ja kõik moslemid on araablased. Tegelikult on vaid 15-18% kogu maailma moslemitest araablased.
Linnakool - tekkisid alates 15.saj.-st seoses kaubanduse arenguga, mis nõudis ilmalikumat haridust (arvutamist, kirjutamist ja lugemist rohkem).
Lk 84 - 88 1) Moska suurvürstiriik vallandab sõja, 1558 jaanuaris ületavad Tartu piiskopkonna piiri ja rüüstavad Lõuna- Eesti külasid.

Läänemeresoomlastest naabritega – lõunas liivlaste, kurelaste; põhjas soomlaste; kirdes karjalaste, vepslaste, isurite ja vadjalastega – olid suhted rahumeelsed.
Labaosas on neil kirvestel läbistav auk. Umbes pooltel silmalappidega või silma- ja kannalappidega kirvestel on seesugune läbistav auk sees.
Latifundium – rikastele roomlastele kuuluv väga suur maavaldus, uhke maamõis koos põldudega, peamiselt Vahemere läänepoolsetes provintsides

Liikmena dap - sse. Tema liikmenumber 555 tuli sellest, et too väike poliitikaklubi alustas oma liikmete nummerdamist 501-st, et suuremana näida.
Lk 116 - 117 mhh?!?!? 19. Forseliuse seminar, I grammatika, wastne Testament, Hornungi grammatika→vana kirjaviis, TÜ asutamine→J Skytte.
Lähiajaloost on ka väga häid näiteid, kuidas on võetud omaks mingi teien keel – Eesti keskaegsetes linnades võeti näiteks omaks saksa keel.

Läänepoolsemate soome - ugrilaste hilispronksiaja kultuur, mille majanduse aluseks oli karjakasvatus, hülgepüük, algeline maaviljelus ja pronksivalamine.
Lahendanud neid – industrialiseerimine kukkus läbi, põllumajanduse kollektiviseerimine kukkus läbi, plaanimajandus, kultuurireform kukkus läbi.
Laiemas tähenduses on feodalism feodaalühiskond, mida iseloomustavad vasalliteet, mõisamajandus ja pärisorjus, seisuslik ühiskond ja katoliku kirik.

Landeswehri purustamine tähendab jäädavat vabanemist nn penirüütlite orjusest ning aitab osaliseltki tasuda sajanditepikkust ülekohtu ja alanduse eest.
Liivi orduriik – (Sakala, Järva, Nurmekunna, Alempoisi, Mõhu ja Vaiga). Orduala jagunes komtuur- ja foogtkondadeks, hiljem nende erinevus kadus.
Linnaõigus – linna õiguslikuks aluseks, maaisanda antud ning see tagas linnakogukonnale autonoomia ja eristas seda ümbritsevast keskkonnast.

Lk 683 - 690 Kunstilugu.............................................................................................lk 115-116 Madame David.
Loogika vallas – oma eelkäijate töid kasutades lõi ta tervikliku õpetuse selle kohta, kuidas teha korrektseid ja vältida vigaseid järeldusi.
Lordid ehk feodaalid ja kõrgemad riigivalitsejad, vaimulikud ning teine oli alamkoda, kuhu kuulusid feodaalid, linnlased, väikevaimulikud.

Ligimesearmastus – , mis eitavad elu. Kui “Jumal on surnud”, siis on kõik väärtused kaotanud oma väärtusaluse ning inimkond oma eesmärgi.
Liit lääne - Berliini ära ülejäänud maailmast s.t elektrist, kütusest, toiduainetest, lootes sellega linn põlvili suruda ja endaga liita.
Liivi luule on ilmunud nt. kogumikes "Teosed", "Sinuga ja sinuta", "Ööl on üheksa poega", "Tuulehoog lõi vetesse", "Meel paremat ei kannata.

Lk 1 – Sissejuhatus 2. Lk 2 – Kõik Hattorpe-tagusest tornist 3. Lk 3-4 – Pildid Tornist 4. Lk 5 – Kasutatud allikad Sissejuhatus
Locatio - paiknemine, radiare - kiirgama ) on objektide avastamine, asukoha, liikumise ja muude parameetrite määramine raadiolainete abil.
Loodi rahvusväeosi - 1. Eesti Polk, millel oli rahvuslik meelsus ja tugev distsipliinitunne, kujunes eesti poliitikute ettevõtmistest tõsiseks toeks.

Loomulikud mõisted on täpsemad ja õigemad. Loogika õp – võtsid kogu loogika õp üle Aristoteleselt, kuid nad leidsid, et see on liiga keeruline.
Louis xiii - Prantsusmaa kuningas aastatel 1610-1643. Louis XIV- Prantsusmaa kuningas aastatel 1643-1715. Tema käsul ehitati Vesaille´s loss.
Luddendorff - Saksa staabiülem, kelle väed suutsid ühe Venearmee Tannenbergi lahingus puruks lüüa, teise aga Ida-Preisimaal taanduma panna.

Lusitania – reisilaev, mille uputas Saksa allveelaev, allveesõda – saksa allveelaevad uputasid kõiki aluseid Iirimaa ja inglismaa vetes.
Lään – maatükk, mis anti sõjamehele ja mille eest tuli tasuda väeteenistusega senjööri käsul, lääni 2 liiki, benefiits ja feood
Lüürika - luule, mis kantakse ette viisi saatel, lüürikaga tegelesid rikkad aristrokraadid, kel oli palju vaba aega endale pühendamiseks.

Lihtsustatult – barbarid olid alati kurjad! Romaanis saab tegelast mitmekülgsemalt iseloomustada. Antiikromaanis oli keskseks armastusintriig.
Liitunud eestlaste – soomepoiste – vaimseks juhiks sai Suvesõjas silma paistnud kapten Karl Talpak, kes oli ise esimeste Soome siirdunute hulgas.
Linnafoogt - maaisanda määratud seaduslik esindaja rae juures Tsunft- ametialade kaupa koondusid linnakäsitöölised nendesse ühendustesse

Louis xiv on kõige kauem Prantsusmaal ja Euroopas valitsenud monarh ja ühtlasi on ta kõige nooremalt Prantsusmaa troonile saanud kuningas.
Louis xiv - le ei meeldinud, et tema alamad olid erinevat usku, pealegi olid hugenotid jõukamad, sest elatusid käsitööst ja kaubandusest.
Lähenemiskatsed viljatud - Berliin polnud huvitatud *balansseerumine-õnnestus 39aastani, kuid pärast IIMS puhkemist muutus Eesti Moskvale kergeks saagiks.

Lavakonstruktsioonid – skeene (kreeka keelas telk). Nii koor kui ka näitlejad esinesid orkestral, skeene aga täitis taustadekoratsiooni ülesannet.
Levinuimaks on rõivaste küljes või kaelas kantud mitmesugused ripatsid ja helmed, mis on tehtud hammastest ja luust, kivist ja merevaigust.
Liivi sõda – 1558-1583; alustas Venemaa Tartu maksu ettekäändel , kuid jäi lõpuks tühjade kätega kaotades Taanile,Rootsile ja Poolale

Loodi põhja - Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO). Selle asutajad olid Lääneliidu ja Itaalia, Portugal, Taani, Norra, Island, USA, Kanada.
Luterlus – protestantlik usuvool, mis lähtub Martin Lutheri õpetusest; seda iseloomustab kristlase seesmise usu ja pühakirja tähtsuse
Lätlaste puhul on fikseeritud, et Väina aegsed liivlased olid Polotski maksualused - Koknese ja Versika?, kaks linnust, kus valitsesid vürstid.

Lääne suunas - eesmärgiga taastada Vene impeeriumi sõjaeelsed piirid ja luua otseühendus Saksamaaga (Sellest siiski avalikult ei räägitud.
Landeswehr - Läti Vabariigi poolt värvatud riigisakslastest (Rauddiviis) ja kohalikest baltisakslastest (Landeswehr) moodustatud üksused.
Lav on andnud teatud perioodil 40% Aafrika tööstustoodangust ja see oli külma sõja ajal ainus Aafrika riik, mis polnud arengumaa.

Lenin - enamlaste liider, kes käivitas kampaania Ajutise valitsuse vastu nõudes sõjast väljaastumist ja võimu andmist Nõukogudele
Linnade valitsemine - linnakogukonna liikmeks ehk kodanikuks võis saada iga vana inimene, kui ta elas püsivalt linnas ja maksis ära kodanikumaksu.
Lootuseaastad – 1954 KUNI 1968 C. SÕJAAASTAD – 1940 KUNI 1945 D. GENOTSIIDIAASTAD – 1945 KUNI 1953 E. S UMBUMISAASTAD – 1969 KUNI 1980

Luther 1517 - usupuhastuse algataja Wittenbergis, 95 teesi, jumalasõna kättesaadav emakeeles, pattude andeks andmiseks pole vaja preestrit.
Lähenemise – rindekoledusi omal nahal tundmata, neid isiklikult läbi elamata poleks ta suutnud niisugusel tasemel sõjaromaani kirjutama.
Lääneprovintsid – Põhja-Aafrika,Hispaania,Gallia ja Britannia – olid enne roomlaste vallutamist suuremalt jaolt alles riigi tekke staatusel.

Lahmuse härrastemaja on hilisklassitsistlike joontega, keskmise suurusega ühekorruseline kiviehitis, mis keskosas on kõrgendatud kahekorruseliseks.
Lennart meri - kirjanik, kes Eesti NSV välisministeeriumi põhimääruse kohaselt uueks välisministriks sai. Meri rajas uue institutsiooni.
Lingvistiline taust - iga ajastu jätab oma jälje kaasaegsete kõnekeelde, selle ajastu tundmisel on vaja seda lingvistilist tausta paremini tunda.

Lisaks kõigele on ta veel kudumise jumalanna, õpetades seda kunsti esimesele naisele, Pandorale. Ta on ka hariduse, kunsti ja teaduse patroon.
Lk 8 - 13, TV ptk 1, mõisted: kapituleeruma, reparatsioon, demilitariseerimine, dominioon, vabariik, sudeedisakslased, separaatrahu.
Locarno konverents – kutsuti Versailles’i rahuga nõrgestamine ja alandamine kokku riigipiiride 2. 2. Saksamaa territoriaalsed kindlustamiseks.

Loovutas lääne - Frangi kuningas normanni pealikule Rollo ’le põhjaranniku maid, sellevastu võttes omaks ristiusu, ning andes vasallivande.
Lossid 1700 - 1450 ja sisi lossi järgne periood millalgi 14 saj , vb umbes 1200 (kaks arvamust).Knossese loss oli veel ikka sel ajal olemas
Louis xiv on kõige kauem (ja ühtlasi ka kõige nooremalt) Prantsusmaal ja Euroopas valitsenud monarh. Ta on tuntud ka Päikesekuningana.

Läti henrik - oli ristiusu preester ja kroonik, Eesti ja Läti ristiusustamise sündmusi (1180– 1227) kajastava "Liivimaa kroonika" autor.
Läänisüsteem – süsteem, mille järgi väikeaadlik sai valitsejalt endale maad, kui ta nõustus sõja korral valitseja sõjaväes võitlema
Lüüra - Apollonil oli veisekari, kelle eest ta hoolt kandis, aga ükskord ta tähelepanu hajus kõrvale, kui ta Hymenaiosega armatses.

Leide on leitud. Arvatakse, et maeti maha sõjaohu korra või usuti, et kui koos surnuga maetakse, saab ta järg, elus neid kasutada.
Lepa - ja pajukoorest pasunaid, pajupille jm. Kevadel on poisid ehitanud ka ojadele vesirattaid ning laevutanud männikoorest paate.
Lepingu organisatsiooni ehk NATO. NATO tegevuse aluseks on lihtne põhimõte : kui ühte selle oslist rünnatakse, astuvad teised tema kaitseks välja.

Liituda ida - ja politseipataljonidega, mis tegutses Venemaa territooriumil rindevõitluses, partisanide mahasurumises ja valveteenistuses.
Liivimaa kroonika – Läti Hendriku teos (saksa preester ,kes osales liivimaa vallutamises) . Tähtsaim ajalooallikas Liivimaa ristisõja kohta.
Liivimaa kubermang – koosnes Poola käest vallutatud aladest, Lõuna-Eestist (Pärnu ja Tartu maakonnad) ning Põhja-Lätist. Keskus asus Riias.

Lokrise neitsid - lugu saab alguse Trooja sõjast, kus Kassandra vägistati mingis templis ära ja lepituseks peab saatma jumalatele neitsisid.
Lsdp - s suurenes etniliste leedulaste osakaal ning viis partei lõhenemiseni – iseseisvuse pooldajad ja vene enamlaste pooldajad.
Laulev revolutsioon – massi laulmised, laulupeod Arnold Rüütel – Eesti poliitik ja põllumjanadusteadlane Edgar Savissaar – Eesti poliitik

Leide on kivikirstkalmetest (silmapaistev erand on Jõelähtme kalmistu); osade juhuslikult saadud esemete leiukontekst on ebaselge.
Lisaks iidsusele on tammiku näol tegemist väga liigirikka kooslusega, samuti on tammik peatus- või pesitsuspaigaks paljudele linnuliikidele.
Louis xvi – Louis vaimulikke ja aadlikke, liberaalseid XVII oli Bourboni dünastia juht pärast aadlikke oli aga vähem kui kolmandik.

Lucifer - ingel, kes on Jumala vastu pööranud ja võitleb koos oma deemonitega maailmas oleva kurjuse, kõige halva ja pahelise eest
Läänivaldused – vasallide sõjateenistuse eest jagatud maad: • Esialgu mitte pärandatavad, hiljem kujunesid vasallide pärusvaldusteks.
Latiinid - olid Latiumis elanud itaalikute hõim; elasid Tiberi alamjooksu ja Albanuse massiivi vahel ning Kesk-Itaalia rannikualadel.

Leinberg - Asutas aastal 1850 Maltsveti liikumise, mis seadis eesmärgiks rahvas raskest majanduslikust olukorrast läbi usu päästa.
Lihtrahvas - Enamik kreeklasi teenid elatist põlluharimisega - Jõukamad talupojad said oma majapidamisga enamasti iseseisvalt hakkama.
Liidulepingu idee - 1988 16.nov Eesti NSV Ülemnõukogu võttis vastu suveräänsusdeklaratsiooni, pakkudes Moskvale, et sõlmime liidulepingu.

Lisaks kroonikatele on palju dokumente, mis pärinevad 13 sajandi I poolest, mis annavad teavet vallutajate taotlustest, omavahelistest suhetest.
Lorenzo bernini – Rooma Püha Peetri kiriku sisekujunduse teostaja, kirikuesise väljaku kujundaja ja muutis renessanssmeistrite kavandust.
Läänivaldused - vasallidele sõjateenistuse eest jagatud maa. Läänide suurus oli küllaltki erinev, lääni suuruseid hinnati adramaades.

Lõpust - 16.saj.algusest pärit Taubede vapp, millel on kujutatud kolme juurega pärna kändu kahe külgedelt välja kasvava lehega.
Laudkatuseid on paigaldatud nii vertikaalselt kui horisontaalselt, esimest varianti on näha näiteks Anna (joonis) ja Noarootsi kirikul.
Linnale omaselt on leide väljakaevamisel küll palju, ent markantsemad neist ilmselt varasest keskajast pärit täring ja väiksem pistoda.

Lisaks ebaso - bivate isikute vabastamisele viidi läbi ka makulatuurikampaaniat, II maailmasõja mõjud arhiivinduse arengule tervikuna.
Louis xiv – Louis päris trooni 5-aastasena kui tema isa suri . Tema täisealiseks saamiseni valitses Prantsusmaad esimene minister.
Louis xvi – Prantsuse kuningas, kes vangistati siis kui 20 000 relvastatud prantslast vallutasid jakobiinide õhutusel kuningalossi.

Luua suur - Saksamaa (eluruumi-teooria!) Luua Germania suurriik Atlandist Uuraliteni Idaaladelt küüditada või likvideerida 30 milj.
Läti henrik – Liivimaal tegutsenud misjonär, kroonika kirjutas ladina keeles, käsitledes ristisõda õiglase sõjana paganate vastu.
Läänisüsteem - kuningad ja kõrgemad aadlikud andsid maid madalamatele aadlikele, (nendest tuli vasall) lubades neid sõjaliselt kaitsta.

Lõunamandri ehk Austraali otsimine (sellest teati juba antiikajal) – Esimesena jõudis sinna hollandlane Willem Janszoon 1606. aastal.
Landeswehr – Baltisaksa vabatahtlikest koosnev maakaitsevägi, mille algne eesmärk oli kukutada Eesti ja Läti raahvuslik valitsus.
Lapua liikumine – 1920. aastal tekkinud rahvuslik-parempoolne liikumine, mis tekkis kommunistlike põhimõtteid toetavatele erakondadele.

Laulev revolutsioon – poeetiline nimetus sündmustele Eestis 1988.a. kevad- suvel, mis oma olemuselt oli nõukogudevastane rahvarevolutsioon.
Liivi ordu - mõõgavendade ordu + saksa ordu Läänimees- pandi elama linnustesse rüütlitest läänimehed, kelle ül oli maa kaitse
Liivimaa poolale - Ülejäänud Liivimaa aadel, Liivi ordumeister ja Riia peapiiskop vandusid truudust Poole kuningale Sigmund II Augustile.

Loo kirjutaja on olnud jalutaja, tundnud hirmu, kui vedurivile teatas tulekahjust, kuulanud, kuidas veduriviled tervitasid aastavahetusi.
Lään - kõrgematelt valitsejatelt haldamiseks, valdamiseks ja kasutamiseks antud kinnisvara, vasallidele antud ma või muu vara.
Läänikorraks ehk feodalismiks. Feodalism hakkas kujunema juba enne Karl Suurt, kuid arenes lõplikult välja alles tema järglaste ajal.

Laastu - või ka pilbaskatus on täna Eestis enim levinud puitkatuse tüüp, selle paigaldamine on teistest ka lihtsam ja odavam.
Leegion - peamine väeüksus(6000 meest) koosnes kohortidest. Leegionid olid malelaua mustris, mis andis sõjaväele paindlikkuse.
Liidulis - vabariiklikud (ühispädevus)  Vabariiklikud (liiduvabariigi pädevus) Riiklik Plaanikomisjon / Riiklik Plaanikomitee

Linnaski on võimalik jõulusid maakombel pidada, oluline on 21.–24.XII hoida toad öösel valged, aknad pimedad ning toit laual.
Lohukivid ehk väikeselohulised kultuskivid – Eestis +1750. Need on levinud kivikirstkalmete läheduses, kuid pole täpses seoses.
Lääneriikides järk - järgult üha enam ilmnevat järeleandlikkust Moskva soovidele tugevdas otsustavalt Saksa-Nõukogude sõja vallandumine.

Lõppakt ehk Helisngi deklaratsioon kuulutas, et kõik pärast II MS Euroopas kujunenud piirid (seega sotsialismilee) on puutumata.
Lövenwolde on määranud Liivimaa (maksu)kohustused Vene riigi ees. Pärast 1710. aastat hakatakse aktiivselt taastama ka kaubandust.
Landeswehri sõda - sõjaline konflikt Lätis paikneva Saksa väekoondisega, mille koosseisu kuulus ka baltisakslastest koosnev Landeswehr.

Leegion – Rooma sõjaväe peamine väeüksus (4500 meest), raskerelvastusega jalavägi, kergrelvastusega jalavägi, ratsavägi.
Legitiimsus põhimõte - seaduslikuse põhimõte- seetähendas seda, et enne Prantsuse revolutsiooni valitsenud dünastiate võim tuli taastada.
Likuks leeriks ehk pooluseks. Tee kindlaks, millised riigid olid USA poolel (seega pooldasid demokraatiat) ja millised olid NSVL poolel.

Linnapäevad - esindajate koosolekud, kus linnad kooskõlastasid oma huvisi 1421 aastast hakati pidama ana-Liivimaa üldisi maapäevi.