Otsingule "lähtuvad" leiti 1684 faili

lähtuvad - lihtsad hood: neelatamise, kõnetakistuse, häälitsusega võivad • Luria (73)-2.ül.:– hinnata inimese vanust + riietust; jälgiti silmade liikumist- FS patol.
4
docx

Õigusõppe konspekt

Õigusõpe Ius est ars boni et aequi! Celsius Õigus on headuse ja õigluse kunst! Õiguse koondav mõiste on: See on riigitahteaktina kehtestatav üldkohustuslik käitumisnormistik, mis luuakse kindlal viisil ja üksnes pädevate institutsioonide poolt ning mille täitmine tagatakse riikliku sunniga. Õigus koosneb:...

Õigusõpetus - Kutsekool
61 allalaadimist
9
doc

Turunduse eksami küsimuste vastused

Turunduse definitsioon, selle olulisemad rõhud. Turunduse majandusteooriast eristavad momendid. Turundus on ideede, kaupade ja teenuste kontseptsiooni, hinna, müügitoetuste ja jaotuse planeerimise ning teos- tamise protsess loomaks soodsaid vahetusi individuaalsete ja organisatsiooniliste eesmärkide saavutamiseks.Turundus jaguneb: praktiliseks tegevuseks ja teoreetiliseks käsitluseks. 2.Turunduse tu...

Turundus - Eesti Maaülikool
375 allalaadimist
2
doc

"Läänerindel Muutuseta" Kokkuvõte/Analüüs

Mõnda Erich Maria Remarque teosest ,,Läänerindel muutuseta" Arvesta vastamisel sellega, et vastuste eeldatav pikkus on 50 sõna ning see, et sa vastates lähtuksid teose sisust....

Kirjandus - Keskkool
186 allalaadimist
3
doc

"Metamorfoos" Franz Kafka Analüüs/Kokkuvõte

Mõnda Franz Kafka teosest ,,Metamorfoos" Arvesta vastamisel sellega, et vastuste eeldatav pikkus on 50 sõna ning see, et sa vastates lähtuksid teose sisust....

Kirjandus - Keskkool
172 allalaadimist
2
docx

Maailm on valla - minna või mitte?

Maailm on valla ­ minna või mitte? Maailm annab meile nii palju valikuvõimalusi, kes olla, mida tunda, kuidas elada. Meie oleme loojad oma elus ja teeme valikuid, kas liikuda edasi või jääda sinna, kus oleme olnud. Ka millestki või kellestki saab olla vaba, aga meil on sageli hirm või teadmatus selle ees, mis võib juhtuda. Maailm on valla ­ minna või mitte?...

Eesti keel - Kutsekool
7 allalaadimist
7
docx

Uurimustöö juhtimisfunktsioonid

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Juhtimise alused Gertu Põldmaa Juhtimisteooriad Lühi uurimustöö...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
42 allalaadimist
5
docx

Ühiskonna kontrolltöö - Ühiskonna sidusus

Ühiskond ÜHISKOND on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis. Ühiskonnale on iseloomulik mitmekesisus ehk pluralism. Ühiskonna struktuuri moodustavad kolm peamist sektorit - Esimene ehk avalik sektor (riigi- ja omavalitsusasutused) - Teine ehk erasektor (eraettevõtted) - Kolmas ehk mittetulundussektor (kodanikuorganisatsioonid ja- ühendused) AVALIK SEKTOR ­ ük...

Ühiskond - Keskkool
48 allalaadimist
5
docx

Baconi õpetus meetodist: õige induktsioon

Afroismid I-III. Millisena näeb Bacon looduse ja inimese vahekorda (iga afroism esitab selle vahekorra erinevast küljest)? Inimene on looduse osa ning seega saab inimese võimuses olla ainult looduse avastamine. Ta saab loodusest nii palju aru kui palju on ta loodust mõttega vaadelnud. Selleks, et loodust rohkem...

Filosoofia -
5 allalaadimist
2
doc

Arutluse Hindamise Juhend

Arutlus ei vasta teemale – 0 punkti Töö struktuur 2 p 0 Kirjutamist on alustatud, töö ei vasta arutluse ülesehituse üldnõuetele. 1 Arutlus on osaliselt struktureeritud. 2 Teksti ülesehitus on arutluse üldnõuetele vastav (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte). Näited, faktid 4 p 0 Teemakohased näited ja/või faktid puuduvad või on mittetõesed. 1 On esitatud mõni teemakohane näide ja/või fakte, es...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
8
doc

RAKU EHITUS. TAIM. SEEN. BAKTER

-luukude, rasvkude, veri -ühendab elundite koostisesse kuuluvad koed ühtseks tervikuks, kaitseülesanne III LIHASKUDE -pikliku kujuga, võimelised kuju ka muutma -skeletilihased:vöötlihaskude, siseelundite ehituses olevat siselihaskude, südamelihaskude -liikumine IV NÄRVIKUDE -on varustatud pikkade jätketega -on moodustunud pea- ja seljaaju, neist lähtuvad närvid, närvisõlmed -erutuse juhtimine -ühendab neuraalse regulatsiooni teel organismi ühtseks tervikuks Üherakulised organismid: -munarakud (munarebu) -mükoplasma – üks pisemaid üherakulisi organisme (mõkoplasma mõned vormid võivvad inimorganismi sattudes esile kutsuda hingamisteede haigusi Miks on üherakulised organismid enamasti väga väikesed? -üherakulistel organismidel toimub kogu aine- ja in...

Bioloogia - Keskkool
4 allalaadimist
3
doc

Insenerigraafika 1. kontrolltoo kordamisküsimused

Mis vahe on tsentraal- ja paralleelprojekteerimise vahel? Tsentraalprojekteerimisel lähtuvad kujutamiskiired kõik ühest punktist (tsentrist S). Paralleelprojekteerimisel on kujutamiskiired omavahel paralleelsed. Silmapunkt on viidud lõpmata kaugele ja selle asemel antakse paralleelprojekteerimisel ette kujutamiskiirte siht k, mis ei tohi olla para...

Insenerigraafika - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
14
docx

Maailma Metsad

Missugused on metsade hävimise põhjused? 5p. • Inimesed lähtuvad isiklikust huvist teenida raha ega mõtle ühiskonnale, kui tervikule. • Peamiselt Aafrikas ja Aasias on üheks metsade pindala vähenemise peapõhjuseks metsade raiumine küttepuidu saamise eesmärgil. Troopiliste metsade raiumine sealse väärtpuidu saamiseks suureneb samuti. • Troopiliste metsade (vihmametsade) hävimise peapõhjuseks on nende põletamine metsade aluse maa kasutuselevõtuks põllumaana. • Rahvaarvu s...

Geograafia - Keskkool
17 allalaadimist
4
docx

Meedia juhitavus meie elule

Tuues näite Eestist, siis kahtlemata mõjutab lehest loetu või uudistest kuuldud info inimese igapäevast tegevust ning laiemalt üldist maailmavaadet teemade suhtes. Isegi, kui inimene pole igapäevaselt kursis ja on meediast kaugenenud, saab persoon kaudselt mõjutatud, sest riigi kõrgemad isikud lähtuvad poliitika kujundamisel suuresti teabest, mida pakutakse meedia vahendusel. Eesti vabariigis on põhiseadusega sätestatud, et inimesel on täielik sõnavabadus, mille tõttu on absoluutselt igal viimsel kui isikul õigus avaldada oma ideid, mõtteid ja arvamusi. Kuid tuleb tõdeda, et Eestis on olnud meedivabadusel kord suurem ja teine kord väiksem tähtsus. Ajal, mil Eesti majandus oli tõusjoones, tõusis ka meedia tähendus inimestes. Inimestes...

Eesti keele suuline ja... - Keskkool
2 allalaadimist
6
doc

ESITUSKOOSSEISUD

5. Millise sõnaga on asendatud Mina tean! mõiste ,,ansambel“rock – ja Rahvamuusikat esitavat ansamblit popmuusikas? nimetatakse külakapelliks. 6. Millisest keelest on tuletatud Mina tean! muusikute arvust lähtuvad Rock- ja popmuusikas kasutatakse ansamblite nimetused? mõiste ,,ansambel“ asemel sõna ,,bänd“ 7. Mida tähistas algselt sõna Mina tean! ,,orkester“ ? Muusikute arvust lähtuvad ansamblite nimetused on tuletatud ladina keelest. 8. Millal ja kus hakati ter...

Muusika - Põhikool
4 allalaadimist
4
docx

SISSEJUHATUS ISLAMISSE kordamine

SISSEJUHATUS ISLAMISSE kordamine Hadith ­ prohvet Muhamedi kogutud ütlused ja teod Sunna ­ islami ühiskondlike ja õiguslike tavade korpus Sira ­ prohveti biograafiad Tasfir ­ Koraani kommentaarid ja seletused Nendest allikatest, mis kirja pandud 8-20 saj lähtuvad kõik käsitlused Koraani ilmutamise ja islami algaastate kohta. Koraan jaguneb 114 osaks, mida nimetatakse suuradeks. Neil on...

Usundiõpetus -
3 allalaadimist
18
docx

Sotsioloogia eksam - kordamisküsimused ja vastused

Mis on sotsioloogia? (Mida sotsioloogia uurib?) Sotsioloogia on teadus, mis uurib inimsuhete mustreid ja protsesse. Sotsioloogia eesmärgiks on uurida sotsiaalseid jõude, mis meie igapäevast elu mõjutavad: poliitika, haridus, suurfirmad jne. Kuidas ja mil moel nad seda teevad? 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia ja sotsioloogia,...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
2
doc

Barokk ajastu

1.monarhistlikud maad (absolutism,kuningas,jne) ­ kõige baroklikum . N: Itaalia,Hispaania. 2.revolutsiooni & ususõdade maad ­ baroklik klassitsism. N: Prantsusmaa,Saksamaa 3.protestantlikud maad ­ baroklik realism. N: Ingismaa peale revolutsiooni, Holland,Põhja-Saksamaa, Eest...

Kunstiajalugu - Keskkool
126 allalaadimist
1
doc

Loomarakk

Ande Andekas Bioloogia ­ Loomarakk Kuna valdav osa rakkudest on mikroskoopiliste mõõtmetega loetakse rakuteaduse e. tsütoloogia (uurib rakkude ehitust ja talitlust) alguseks XVII saj. keskpaika, mil leiutati valgusmikroskoop...

Bioloogia - Keskkool
113 allalaadimist
1
doc

Mitoos ja meioos

Ande Andekas-Lammutaja Bioloogia ­ Mitoos ja meioos Hulkraksetel organismidel järgneb nii sugulisele kui ka mittesugulisele paljunemisele rakkude jagunemine (saadud rakke nimetatakse tütarrakkudeks), mis tagabki organismi kasvamise...

Bioloogia - Keskkool
204 allalaadimist
1
doc

Eesti kliima

Mereline kliima on sademeterohke ning väikese temperatuurikõikumisega, mandrilist kliimat iseloomustab sademete vähesus ning õhutemperatuuri suur kõikumine. Talvel on merelise kliimaga aladel soojem kui mandrilise kliimaga aladel, suvel vastupidi. Geograafiline laius 57º-59º pl. määrab, millises kliimavöötmes Eesti asub ning samut...

Geograafia - Keskkool
158 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !