Sõnu seletav sõnaraamat

Lähenemine materiaalselt ehk läbi sisu – õiguspärane on haldusaktsiis, kui aktiandajal on halduspädevus. Seadusandja on määratlenud ülesande . 3) akti sisu peab olema kooskõlas seadusega 4) akt on kooskõlas tegelike asjaoludega ja proportsionaalne 5)akt on täidetav Formaalselt - Kas aktiandja on viidanud eesmärgile, vastuvõtmisel jälgiti menetlusnõudeid4)aktis on põhjendused ja kaalutlused välja toodud.
Lähenemine on   seotud   pigem  kvalitatiivsetest  aga   mitte  kvantitatiivsetest  uuringutest.   Uurijad   on   võtnud   eesmärgiks   kirjeldada   detailselt   spordist  saadavaid kogemusi, mis mõjutavad laias kontekstis inimeste elusid. Nad tahavad  samuti   rohkem   informatsiooni   spordis   osalemise   tähenduse   mõistmiseks,   kui  kultuurilise   kogemusena.
Lähenemine on välja kasvanud 19.saj. lõpus kujunenud juhtumianalüüsist (case-work, Mary Richmond). Psühhosotsiaalne lähenemine on integreeritud ja süsteemne, hõlmab endas inimese ja tema keskkonna vastasmõju kolmel tasandil (Kiik, et al 1999,4): 1. Mikrotasand – inimene koos oma isiklike suhetega 2. Mesotasand – inimene oma elukeskkonnas (sots/füüsiline) 3. Makrotasand – ühiskond.

Lähenemine on õige asi (kasutati loenguid: filmimaailm on oopium rahvale jne). Samas manipuleeriti tegelikkusega ise. Rouch samamoodi ei vaadelnud, vaid sai aru, et kaamera niivõinaa mõjutab inimesi, provotseerib inimesi paremini ennast avaldama ja tõelisemalt näitama, kaamera annab filmitavale publiku ja publiku olemasolu provotseerib käitumist.
Lähenemine ehk „musta kasti“ meetod vaadates ettevõtte keskkonda – tegutsejaid, kes on ettevõttega seotud ja 2. nö. „alt-üles“ lähenemine ehk „valge kasti“ meetod vaadates, mis toimub ettevõtte sees, mida teevad ettevõttes tegutsejad kasutades selleks ettevõtte taustakirjeldust ja lausendite meetodit.
Lähenemine fausti - loole näidendis „Doktor Fausti traagiline lugu“. Üldisi tõukeid inimese saatuse ja inimelu tähenduse teema arendamisel sai Goethe nii antiiksest tragöödiast kui ka Dantelt, Shakespeare`ilt, Calderónilt ja Miltonilt.

Lähenemine on jätnud viimased põlvkonnad ilma andekatest inseneridest ja programmeerijatest. IT-valdkonna vastu tuleks huvi tekitada juba maast-madalast ning kasutada koolis suure osa õppetöö tegemisel arvutit.
Lähenemine on seotud positivistliku, milline tõlgendava ja milline kriitilise uurimistöö suunitlusega? (vt ka tabel lk 21) POSITIVISM on loogikasüsteem, mille kohaselt teadmine põhineb otsesel süstemaatilisel
Lähenemine on ekslik. Isegi kui lapsel on diagnoositud TPH, ei peaks me (minu arvates) eirama „James (...), James (...), ma tahan, et sa siiapoole vaatad (...), siis ma tean, et sa kuulad.

Lähenemine majandusele on libraraalne. Riik peaks majandusse sekkuma vähe, aga niimoodi, et majandus oleks efektiivne  Eesti liitus hiljuti  Vähendada riigi osalust nii palju kui võimalik
Lähenemine on vajalik, kuid testimine ei või seisneda kõrgemate skooride jahtimises oluline on tulemuste mõtestamine lähtuvalt konkreetsest reklaamist konkreetsel turul ja
Lähenemine – PR kui organisatsioonilise suhtlemisprotsessi organiseerimine ja juhtimine eesmärgiga saavutada hea arusaamine ja side organisatsiooni ja sihtgruppide vahel.

Lähenemine on pigem relativistlik, suhteline – s.t. teo moraalsus või ebamoraalsus ei ole sisemiselt determineeritud, vaid sõltub olukorrast, tulemusest jms.
Lähenemine on toonud kaasa kriitika, et Eestis ei tunnustata inimkaubanduse erilist positsiooni erinevate kuritegude hulgas ega selle eriliselt julma iseloomu.
Lähenemine on tehnilise ühtlustamise uuenduslik viis, mille sisuks on kohustuste jagamine Euroopa seadusandja ning Euroopa standardiorganisatsioonide vahel.

Lähenemine naabritele - > koostöö Rootsiga • 1939 - Eesti sõlmis mittekallaletungi lepingu Saksamaaga • 1939 - Eesti, Läti ja Leedu kuulutasid end neutraalseiks
Lähenemine õpilasele – võib juhtuda, et õpetaja teravast pilgust ei piisa ning sellisel juhul saab kasutada rahulikku ja sihikindlat liikumist korrarikkuja poole.
Lähenemine – nt mõnedki ühiskonnakihid jäid riikliku hoolitsuse alt välja (varem või hiljem jõudsid need rühmad pahatihti pigem vanglatesse…)

Lähenemine tähendab aga vahendite killustumist ning kindla fookuse puudumist ning seepärast ei pruugi saavutada edu (eristumist) üheski valdkonnas.
Lähenemine on lihtsustatud vaade maailmale, sest 3 psühholoogilist mudelit on ilmselgelt vähe ja kui nad segunevad siis pole ka ikka palju.
Lähenemine on usaldusväärne, sest see põhineb elukogemuste analüüsil ja inter- Kirjutage see paberilehe ülaossa.

Lähenemine - lähenemine (approach-approach) võrdselt atraktiivsed eesmärgid, objektid .. Lahendus: järjestus
Lähenemine - vältimine (aproach-avoidance) üheaegselt meeldiv ja ebameeldiv eesmärk, objekt, ...
Lähenemine – sotsiaalteaduslik (mitte astronoomia, meditsiin, geoloogia vms) Konstrukt.

Lähenemine on hädavajalikk, kui saatana kirik peaks lagunema siis ei hävi satanism.
Lähenemine muusikale on toonud Tüürile ausatajaid nii roki kui professionaalsete muusikute
Lähenemine õpilasele – toimib enamasti distsiplineerivalt, ilma et peaks midagi ütlema.

Lähenemine – otsitakse kirjandusesiseseid mehhanisme; kirjanduse kui sellise
Lähenemine on tõhus, kui õpetajal on klassiga positiivne töösuhe.
Lähenemine – kõik uurivad uuest vaatenurgast lähtudes.

Lähenemine - inimene ei kontrolli oma tööprodukti.
Lähenemine asjale tähendab mitmeplaanilist analüüsi.
Lähenemine - eraldumine emast, tervikmina.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto