Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus Sulge
Add link
Kromosoom - mutatsiooniga võib mõni kromosoo- milõik kaduma minna (deletsioon) või mitmekordistuda (duplikatsioon). Muu- tuda võib kromosoomisisene geenide järjestus (inversioon) või asukoht (translokatsioon). Vastavate mutatsioo- nide üheks tekkepõhjuseks võivad olla vead mitoosis või meioosis.
Kromosoom - - 1) eukarüootse organismi genoomi struktuurselt individuaalne element, niitjas nukleoproteiidne moodustis rakutuumas, milles asuvad lineaarses järgnevuses ja kindla paiknevusega geenid ning mitmesugused mittegeensed nuleotiidijärjestused.
Kromosoom - eukarüootse organismi genoomi struktuurselt individuaalne element, milles asuvad lineaarses järgnevuses ja kindla paiknevusega geenid ning mitmesugused mittegeensed nukleotiidijärjestused (lookused). (loeng 2 – rakk, paljunemine )

Kromosoom - mutatsiooniga võib mõni kromosoomilõik kaduma minna või mitmekordistuda,muutuda võib ka kromosoomisisene geenide järjestus või asukoht.Vatsavate mutatsioonide tekkepõhjuseks võivad olla vead mitoosis või
Kromosoomianomaaliad on sellised, mille korral kromosoomide arv erineb normaalsest diploidsest arvust 46. Struktuursed kromosoomianomaaliad on anomaaliad, mille puhul üksikitel kromosoomidel esineb morfoloogilisi muutusi.
Kromosoom - DNA ja valdu molekulide kompleks(nukleoproteiin), milles sisalduvad geenid määravad pärilikke tunnuseid. (vt. ka fail) Kromosoomid koosnevad DNA´st ja sellele kinnitunud valgumolekulidest.

Kromosoom - DNA molekul 4.Kromosoomide arv inimesel keharakus: 46 sugurakus:23 5.Geenid-DNA lõik, mis osaleb organismis ühe või mitme tunnuse kujunemises. 6.Alleelid - geeni esinemisvormid.
Kromosoom – valkudega seotud DNA molekul, mis paikneb rakutuumas Kuna geenid paiknevad kromosoomides, siis on ka iga geen meie keharakkudes kahekordselt Ühe neist saame isalt, teise emalt.
Kromosoomi struktuur - DNA kaksikheeliks keerdub 2x ümber histooni oktameeri moodustades nukleosoomid. Nukleosoomid on keerdunud solenoidideks (6 nukleosoomi pöördes), moodustades nii filamente.

Kromosoom on inimene üldjuhul fenotüübilt normaalne, kui 14. kromosoom seondub aga kahe normaalse 21. kromosoomiga on inimesel põhimõtteliselt 21. kromosoomi trisoomia ehk Downi
Kromosoom – DNA ja valgu molekulide kompleks lakkamises ja kesknärvisüsteemi talitluste (nukleoproteiin), milles sisalduvad geenid pidurdumises. määravad pärilikke tunnuseid.
Kromosoom - seal asuvad geenid,sisaldab Hulkraksed-hüüfides vaheseinad, rakuembraani katab osaleb rakusisestes transpordiprotsessides); K+ ühte DNA molekuli, on dna 1 lõik.

Kromosoom on eukarüootse organismi rakutuuma struktuurselt individuaalne element, niitjas nukleoproteiidne organell, mis moodustub mitoosi- või meioosiprotsessiks.
Kromosoom - on eukarüootse organismi rakutuuma struktuurselt individuaalne element, niitjas PALJUNEMINE on järglaste saamine, jaguneb: mittesuguline ja suguline.
Kromosoom - 46, 23 paari, homoloogilised kromos sisald samu pärilikke tunnuseid määravaid geene, erandi mood ( X; Y) määravad soo. Erinev igal liigil.

Kromosoomi dna - ga, tekib X-kujuline struktuur(homoloogilised kromosoomid on ühendatud üksteisega üksikahelaliste sildade kaudu, mis on teineteisega risti.
Kromosoom on kolmekordne) Esinemissagedus: 1:1800 (kõige sagedasem kromosoomhaigus) . See ei sõltu riigist ega piirkonnast, kuid suuresti ema vanusest.
Kromosoom on mitoosi ajal kondenseerunud kromatiin (valkudega pakitud kromatiin). Kromosoome saab uurida ainult paljunevates, mitootilistes rakkudes.

Kromosoom on pärilikkuse info kandja mis asub rakku tuumas ja koosneb DNA molekulidest. Kromosoomide arv ja DNA molekulide arv valdavalt võrdne.
Kromosoom - vaimne arenematus, madal lihastoonus, skeletianomaaliad, varane suremus sageli (tänapäeval elab ca 40. aastani). Risk suureneb ema
Kromosoom - on eukarüootse organismi rakutuuma struktuurselt individuaalne element, niitjas kannavad edasi mõlema vanema geneetilisi omadusi.

Kromosoomid on paarilised. Inimesel on neid 23 paari, mis on kokku 46 kromosoomi. Iga paari puhul pärineb üks kromosoom isalt, teine emalt.
Kromosoom – eukarüootse raku tuuma element, mis koosneb ühest pikast kokkupakitud DNA molekulist ja teda koos hoidvatest valkudest.
Kromosoom - on eukarüootse organismi rakutuuma struktuurselt individuaalne element, niitjas moodustunud sügoodist areneb uus isend.

Kromosoom on kolmekordne) • Esinemissagedus 1:800 (kõige sagedasem kromosoomhaigus) • Keskmine eluiga: harva üle 30. eluaasta.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kromosoom –  valkudega kokku pandud DNA molekul. DNA – rakutuumas paiknevates  kromosoomides on aine, mis sisaldab ja säilitab pärilikku informatsiooni, desoksüribonukleiinhape.  GEEN – DNA lõik , mis osaleb organismi ühe või mitme tunnuse kujunemises. ALLEEL – geeni  paralleelvorm.
Kromosoom - sisaldavad pärilikkusainet, asuvad rakutuumas. Ribosoom-kõige väiksemad organellid, neis sünteesitakse valgud.

Kromosoomi territooriumid on dünaamilised struktuurid, kus geenid saavad sisselülitamisel perifeeriast ümberpaigutuda tuuma keskele poole.
Kromosoom on DNA ja valgu molekulide kompleks. Enne rakkude jagunemist DNA kahekordistub, et tütarrakkudel oleks sama DNA.
Kromosoom – DNA ja valgu molekulide kompleks (nukleoproteiin), milles sisalduvad geenid määravad pärilikke tunnuseid.

Kromosoom - on pärilikkuse salvestaja geenide materjaalne kandja – asuvad raku tuumas ja koosnevad DNA-st. Kroms.
Kromosoomianomaaliaid nimetatakse omandatuteks, kui nad tekivad indiviidi elu vältel ja esinevad ainult osades rakkudes.
Kromosoomianomaaliaid nimetatakse konstitutiivseteks, kui nad esinevad kõikides kudedes juba indiviidi tekkest alates.

Kromosoom on metatsentriline, tema õlad vastavad kahele erinevale akrotsentrilisele kromosoomile ahvidel.
Kromosoom - DNA ja valgu molekulide kompleks, milles sisalduvad geenid määravad pärilikkke tunnuseid.
Kromosoom - pärilikkuse kandja kromosoomistik- geeni vorm, mis jaguneb retsessiivseks ja dominantseks.

Kromosoom – Struktuurselt individuaalne element rakutuumas, mille moodustavad DNA ja temaga seonduvad
Kromosoomi õlad on osad.mitoosi profaas- kromosoom keerdub ja muutub nähtavaks, tuum suureneb, tuumake kaob.
Kromosoomi 3 - st on inaktiveeritud, jättes aktiivseks ainult ühe nii nagu ka normaalsetel XX naistel.

Kromosoomi pikkus on 107 cM, sest kiasmide arv kromatiidi kohta väljendab kromosoomi geneetilist pikkus.
Kromosoom - niitjas nukleoproteoodne organell,mis moodustub mitoosi- või meioosiprotsessiks.
Kromosoom – need on kromosoomianomaaliad ning anafaasi sild, mis on kromatiidianomaalia

Kromosoomi dna - ga. Kahe homoloogilise kromosoomi baasil moodustub X-kujuline struktuur, kus
Kromosoom on lineaarne Miks on T faagide geneetiline kaart esitatud rõngasmolekulina?
Kromosoomi õlgadeks nimetatakse ig kromatiidi kahte osa, mille tsentromeer jagabki kaheks osaks.

Kromosoom - päristuumse organismi rakutuuma struktuurselt individuaalne element46
Kromosoom - raku tuumas olev niitjas element, mis moodustub raku jagunemise ajaks
Kromosoom - Rakus paiknev DNA ja valkude kompleks, päriliku info kandja.

Kromosoom - sisaldab ainet, mis sisaldab ja säilitab pärilikku informatsiooni.
Kromosoom - eukarüootse organismi rakutuuma struktuurselt individuaalne element
Kromosoomid on rakutuumas.Replikatsiooni punkte on DNA peal palju kuna ta on pikk.

Kromosoomhaigus on tekkinud tavaliselt munaraku vigastamise tõttu enne viljastamist.
Kromosoomhaigus - haigus, mida põhjustab geenide arvu või struktuuri muutumine
Kromosoom - rakus paiknev NDA ja valkude kompleks, päriliku info kandja.

Kromosoomhaigused e. Sündroomid: - Downi sündroom – 21. Kromosoomi trisoomia.
Kromosoom - tuumas olev kehake, pärilikkuse kandja, materjaliks on DNA.
Kromosoom on varjestatud ja selle pealt ei saa toimuda transkriptsiooni.

Kromosoom – vastav mutatsioon on toimunud vanema sugurakkude arengus.
Kromosoom on oluline tuuma osa. Toimub rRna sünt ja ribosoomide mood.
Kromosoom on metafaasis ainult 10 µm pikkune ja läbimõduga 0,5 µm.

Kromosoomi arenguhälbed – käitumist mõjutavad ka muutused kromosoomide tasandil.
Kromosoom – Rakutuuma organellid, mis sisaldavad pärilikkuseainet.
Kromosoom – Üks valkudega seotud DNA molekul moodustab kromosoomi.

Kromosoom on valkude abil kokku pakitud üks lineaarne DNA molekul.
Kromosoomhaigus - põhjustab kromosoomide struktuuri või arvu muutumine
Kromosoom - kehake, mis moodustub pärilikkusainest ja valkudest.

Kromosoom on pärilikkuse salvestaja, geenide materiaalne kandja.
Kromosoom - paiknevad rakutuumas , sisaldavad pärilikus ainet.
Kromosoom on DNA ja valgu molekulide kompleks (nukleoproteiin).

Kromosoom on 1000x lühemaks pakitud, moodustub 50-100 lingu.
Kromosoom - isekordistuv nukleiinhapete ja valkude kompleks.

Kromosoom – terviklik DNA-molekul ja sellega seotud valgud
Kromosoom - üks DNA molekul, mis on valkudega kokku pakitud
Kromosoom - sisaldavad pärilikkusainet, asuvad rakutuumas.

Kromosoom - üks kokkupakitud DNA molekul koos valkudega.
Kromosoomi fn on gen info täpne ülekanne tütarrakkudesse.

Kromosoomid – rakutuumas pärilikkust kandvad kehakesed.
Kromosoom on valkudega seotud, see stabiliseerib DNAd.

Kromosoom - rakus paiknev DNA ja valkude kompleks.
Kromosoomi kromatiidid on mavahel ühendatud tsentromeeri abil.

Kromosoom - nende sees on pärilikkusaine (DNA)
Kromosoom - üks valkudega seotud DNA molekuli
Kromosoom - päriliku informatsiooni kandjad

Kromosoomid on maksimaalselt kokku keerdunud.
Kromosoom – koosneb DNA-st ja valkudest.

Kromosoomiarvu kahe - või mitmekordistamise teel.

Kromosoom – Pärilikkuse salvestaja.
Kromosoom - ja geenmutatsiooni tõttu.
Kromosoom - Üks jupp kogu genoomist.

Kromosoom - pärilikkuse salvestaja
Kromosoom - Pärlikuse salvestaja.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun