Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Korrosioon on oksüdatsioonireaktsioon- metalli aatom muutub iooniks (vt. Ioonid). 2. korrosioon on peamiselt metalli pinnal toimuv protsess 3. korrosiooni lõpptulemus sõltub sellest, milliste omadustega ühendikiht tekib protsessi käigus metalli pinnale 4. korrosioon on iseeneslik protsess.
Korrosioonikindlad sulamid - näiteks roostevaba teras korrosioonikindlad metallkatted- kroomimine, nikeldamine, tsinkimine jne. mittemetalsed kaitsekihid- värv, lakk, email, õli jne. protektorkaitse- kaitstava metalli külge kinnitatakse aktiivsemast metallist plaat.
Korrosioon - kivimi pindade uuristamine ja krobeliseks füüsikalised ja keemilised omadused: mulla lõimise,õhu-ja niiskusesisal muutumine keemilise murene mise käigus Murenemiskoorik on maismaa duse, soojenemis kiiruse ja toitaine terikkuse 2)Kliima sõltub murenemise pinnakiht, kus toimub murene mine ja selle tagajärjel maakoore ülaosas kiirus, kas on ülekaalus füüsikaline või keemiline murenemine.

Korrosioon – metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel(keemiline kor./elektrokeemiline kor.), seda soodustavad tegurid: temp tõstmine; lahuse happelisuse suurenemine; metallis sisalduvad vähemaktiivsed lisandid; metalli kontakt vähemaktiivse metalliga. Roostetab AKTIIVSEM! Tina+vask. Kaitse: värvi-, laki- või püsivama metalli kihiga katta.
Korrosiooniinhibiitorit —  urotropiini ning loksutada. Võimalikult korraga asetada  esimesse ja teise katseklaasi puhas raudtraat (puhas kirjaklamber). Fikseerida, mis  järjekorras ja millise intensiivsusega tekib lahustesse sinist värvust. Teha järeldus,  kas inhibiitor aeglustas puhta raua korrosiooni.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Korrosioon - metalli hävimine keskkonna toimel Kaitse : 1) metalli isoleerimine väliskeskkonast kaitsekihiga 2) metalli kaitsmine emaili-, värvi- või lakikihi abil 3) metalli kaitsmine korrosioonikindlamast metallist kaitsekihiga 2. Keemiline korrosioon on metalli vahetu keemiline reaktsioon keskkonnas leiduva oksüdeerijaga. 3. 1) redutseerimine CO või C-ga Maagi redutseerimist kõrgel temp süsinikuga nim karbotermiaks 2)redutseerimine alumiiniumiga Sellist tootmisviisi nim aluminotermiaks.

Korrosioon - kivimite pindade söövitus keemiliste ja biokeemiliste protsesside toimel, mille tagajärjel kergemini porsuvad mineraalid eemalduvad ja sile kivimipind muutub uurdeliseks.kivimite poorsus-kivimis olevate pooride maht; väljendatakse protsentides või osana kivimi üldmahust.
Korrosioon – metalli hävimine (oksüdeerumine) ümbritseva keskkonna toimel elektrokeemiline korrosioon – toimub metalli ja elektrolüüdilahuse piirpinnal, koosneb: metalli oksüdeerumisest (anoodprotsess) ja depolarisaatori redutseerumisest (katoodprotsess). Keemia alused.
Korrosioon on raua roostetamine, vase kattumine paatinakihiga, alumiiniumi tuhmumine, hõbeda tumenemine jne. Korrosiooni nimetus tuleneb ladinakeelsest sõnast corrodere, mis tähendab puruks närimist. Seega korrosioon on metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel.

Korrosioon - kivimipindane uuristumine ja krobelisemaks muutumine keemilise murenemise käigus murenemine on kivimite purunemine ja mineraalide muutumine temperatuuri, vee, õhu ja organismide toimel; murenemiskoorik maismaa pinnakiht, kus toimub murenemine
Korrosioon on raua roostetamine, vase kattumine paatinakihiga, alumiiniumi tuhmumine, hõbeda tumenemine jne. Korrosioon kujutab endast redoksprotsessi, mille käigus metalli aatomid oksüdeeruvad. Korrosioon sõltub suurel määral niiskusest.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Korrosioon on metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel .Raua korrosiooni nimetatakse roostetamiseks Korrosiooni kiirendavad - soojus, niiskus (aurutoru, tuletõrjevee toru), aeglustavad - õhu kuivus (kõrbes) Korrosioon laevadel: Laevaehitusmetallide enamiku – raua ja terase puhul on probleemiks keemiline või elektrokeemiline korrosioon Atmosfäärihapnik on metallidele keemiline keskkond ja merevesi elektrokeemiline keskkond.
Korrosioon - on valdavalt tuule poolt kantud aleuriidi ja liivaterakestega mingi takistuse ‘pommitamine’. Liivaterakestega pommitamisel võivad välja prepareeruda erinevad kivimikihid või kivimi pind võib olla ka siledaks lihvitud.
Korrosioon – metallide hävimine (oksüdeeerumine) ümbritseva keskkonna mõjul (roostetamine). Korrosioonikaitse: metalli katmine korrosioonikindla metalli kihiga, värvimine või õlitamine, korrosioonikindlate sulamite kasutamine.

Korrosioon on seotud suurte kulutustega, mis aastatega aina suurenevad, sest 1) metallide kasutusalad laienevad ja 2) loodus saastub üha enam agressiivsete tööstusjäätmetega. Korrosioonikaod liigitatakse otsesteks ja kaudseteks.
Korrosiooni kiirus on seda suurem, mida kaugemal teineteisest asuvad pingereas galvaanilise paari moodustanud metallid. Korrosiooni mōjutab ka lahustunud elektrolüüt - mida tugevam see on, seda suurem on korrosiooni kiirus.
Korrosioon ehk sööbimine toimub selliselt, et metalliaatom lahustub elektrolüüdi anoodil elektriliselt laetud osakesteks –ioonideks. Samas vabaneb elektrone, mis liiguvad läbi metalli (elektronjuhi) katoodile.

Korrosioon on raua roostetamine, vase kattumine paatinakihiga, alumiiniumi tuhmumine, hõbeda tumenemine jne. Korrosiooni tulemusena metallid hävinevad kas osaliselt või täielikult muutudes kasutamiskõlbmatuteks.
Korrosioon - metalli soovimatu oksüdeerumine Võitlemine: • Metallipinna katmine värviga või inaktiivse metalli kihiga • Katoodikaitse- metall on kontakstis aktiivsema metalliga, mis ise oksüdeerub
Korrosioon - metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel (raua roostetamine, vase roheliseks muutumine). Metallide pinnale tekkiv oksiidikiht kas kaitseb metalli või hävitab metalli täielikult.

Korrosioon ehk korrodeerumine enamasti metalli, osaline häving keskonnas toimuvate keemiliste reaktsioonide tõttu Peamiselt metallide oksüdeerumine hapniku toimel Kõige tuntum korrosioon on rooste.
Korrosioon on alati redoksreaktsioon. Keemiline korrosioon Keemilise korrosiooni puhul hävib metall ümbritseva keskkonna mõjul iseenesest, kusjuures metall reageerib keemiliste ainetega osaliselt.
Korrosioon on raua roostetamine, vase kattumine paatinakihiga, alumiiniumi tuhmumine, hõbeda tumenemine jne. Korrosioon kujutab endast redoksprotsessi, mille käigus metalli aatomid oksüdeeruvad.

Korrosioon on raua roostetamine, vase kattumine paatinakihiga, alumiiniumi tuhmumine, hõbeda 1. Metalli pinna tumenemine jne. katmine värviga, Korrosioon sõltub keskkonnast (õhus, vees, lakiga.
Korrosioon on materjalide hävimine, mis on tingitud: ² ümbritseva keskkonna mõjust (temperatuur, mehaanilised jõud jt.); ² reaktsioonidest ümbritsevas keskkonnas sisalduvate ainetega.
Korrosioon - metallide keemiline hävimine väliskeskkonna mõjul (põhjustavad keskkonna füüsikalised ja keemilised mõjutused). Korrosioon toimub õhus, looduslikes vetes ja pinnases.

Korrosioon on aeglaseim kui pH 10 ning kasvab märgatavalt kui pH on üle 12 või alla 4. c. Atmosfääris oleneb tsingi korrosiooni kiirus otseselt atmosfääri puhtusest.
Korrosioon on metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel .Metallide pinnale tekkiv oksiidikiht kas kaitseb metalli või hävitab metalli täielikult.
Korrosioon on inimesele ebamugav asi kuid sellega tuleb hakkama saada, kasutades korrosiooni vastaseid võimalusi ning ennetades seda.

Korrosioon on keemilise aine või materjali (enamasti metalli) osaline häving keskkonnas toimuvate keemiliste reaktsioonide tõttu.
Korrosioon - erosioonkulumine esineb agressiivses (hapete või aluste lahused) ja abrasiivses keskkonnas, mis toimivad samaaegselt.
Korrosioon on materjali keemiline reaktsioon ainetega materjali ümbrusest, mis kutsub materjalis esile mõõdetava muutuse.

Korrosioon on materjalide hävimine ümbritseva keskkonnaga toimuvate • Kõige ohtlikum -kristallidevaheline korrosioon.
Korrosiooni kindlus on ka oluline. Vesi sööb kiirelt läbi(terase sööb läbi). Malm radikad tuleb ainult läbi pesta aegajalt.
Korrosioon on alumiiniumi tuhmumine, raua roostetamine, hõbeda kattumine tumeda kihiga, vase muutumine rohekaks jne.

Korrosioon on redoksprotsess, milles metallid oksüdeeruvad ümbritsevas keskkonnas leiduvate oksüdeeerijate toimel.
Korrosioon – metalli hävimine keskkonna mõjul Keemiline vooluallikas e galviaanielement – toodetakse energiat.
Korrosiooni kindlamad on 3) Paralleelsed Mõnel juhul reageerivad ained mitme paralleelreaktsiooni gaasist ja temperatuurist.

Korrosiooni kiirus on seda suurem, mida kaugemal teineteisest asuvad pingereas galvaanilise paari moodustanud metallid.
Korrosioon – materjali ja keskkonna (õhk, vesi, kemikaalid) vaheline reaktsioon, milles materjal hävib.
Korrosioon on elektrokeemiline protsess, mis nõuab vett või kõrget suhtelist õhuniiskust ja hapnikku.

Korrosiooniga on nii nagu kõige muugagi: võideldes ühe häda vastu, kutsume tahtmatult esile teise.
Korrosioon on redoksprotsess, mille käigus metallide aatomid oksüdeeruvad ja muutuvad ioonideks.
Korrosioon - see nimetus tuleneb ladinakeelsest sõnast corrodere, mis tähendab puruks närimist.

Korrosiooni kindlus on väga hea, tihedus 2700kg/m3 ,plastne, sitke, tugevus näitajad suhteliselt madalad.
Korrosioon - on met-i keem reakts agressiivse gaasi või biokeemilistes reakts-des kuni 7 korda.
Korrosioon on metallide oksüdeerumine See on kahjulik nähtus, kuna rikub metallide kvaliteeti.

Korrosioonikaod on otseselt seotud seadmete kasutuskõlbmatuks muutumisega ning seadmete maksumusega.
Korrosioon – kivimipindade uuristamine ja krobeliseks muutumine keemilise murenemise käigus.
Korrosioon on materjalide hävimine ümbritseva keskkonnaga toimuvate reaktsioonide tõttu.

Korrosioon on metalli keemiline reaktsioon agressiivse gaasiga või orgaanilise vedelikuga.
Korrosioon on aeglaseim kui pH 10 ning kasvab märgatavalt kui pH on üle 12 või alla 4 .
Korrosioon on kiire kui potentsiaalide erinevus on suur, elektriline takistus väike.

Korrosioon – kivimi pindade uuristumine ja krobeliseks muutumine porsumise käigus
Korrosioon on kõige aeglasem maa atmosfääris ning kiirem merevees ja pinnases.
Korrosiooni kindlamad on sulamid olekus on täisarvulised (1-7) vastavalt perioodi numbrile.

Korrosioon on alati redoksreaktsioon, kuna metalli aatomid loovutavad elektrone.
Korrosioon on redoksprotsess, kus metallid on redutseerijad ise oksüdeerudes.
Korrosioon - kulumine:  Detaili pinnalt eraldub korrosiooniproduktide kiht.

Korrosioon on metalli hävimine (oksüdeerumine) ümbritseva keskkonna toimel.
Korrosioon – roostetamine e. metalli hävimine ümbritseva keskkonna toimel.
Korrosioon - metalli riknemine või hävinemine ümbritseva keskkonna mõjul.

Korrosioon on metallide iseeneslik hävinemine ümbritseva keskkonna mõjul.
Korrosioon - Korrosioon on metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel.
Korrosioon – metalli hävimine ümbritseva kk (õhu, vee, lahuste) mõjul.

Korrosioon on metallide ja nende sulamite hävimine välistingimuste mõjul.
Korrosioon – metallide keemiline hävimine ümbritseva keskkonna toimel.
Korrosioon on looduslik protsess , mis hävitab metalle lihtsalt öeldes.

Korrosioon –  metalli hävimine keskkonna keemilise toime tõttu.
Korrosioon - metallide hävimine keskkonna toimel (nt raua roostetamine).
Korrosiooni kroom - , alumiinium-, roostevaba teras-, messing-, vaskpindadelt.

Korrosioon - tahke materjali lagunemine ümbritseva keskkonna toimel.
Korrosioon on metallide hävimine väliskeskkonna tegurite toimel.
Korrosioon on metallide hävimine ümbritseva kekskkonna toimel.

Korrosioon ehk argikeeles roostetamine on sageli esinev nähtus.
Korrosioon on kiireim merevees ning aeglaseim maa atmosfääris.
Korrosioon - on metalli hävimine ümbritseva keskkonna mõjual.

Korrosioon - metalli hävimine(oksüdeerumine) keskkonna toimel
Korrosioon – Metalli hävimine ümbritseva keskkonna mõju.
Korrosioonikaitseks on võimalused: Tuleb alustada materjali valikuga.

Korrosiooniinhibiitorid - Inhibiitorid aeglustavad korrosiooniprotsessi.
Korrosioon on pH 10 juures, mida happelisem, seda kiirem.
Korrosioon –  metallide hävimine keskkonna toimel.

Korrosiooni eeltingimusteks on piisav niiskus ja õhuhapniku juurdepääs.
Korrosioonikaitseks on võimalused: 1.Pinna isoleerimine katetega.
Korrosioon - metallide hävimine väliskeskkonna mõjul.

Korrosioonide liigid on keemiline ja elektrokeemiline korrosioon.
Korrosiooniinhibiitorid – tekitavad metalli pinnale kaitsva kile
Korrosioonikindlad on metallkeraamilised ja fosfaatkatted.

Korrosioon on iseeneslikult kulgev oksüdatsioon.
Korrosioon - metalli hävimine keskkonna toimel.
Korrosioon on seotud galvaanielementide tekkega.

Korrosiooni liigid – keemilised ja elektrokeemilised.
Korrosioon on metalli soovimatu oksudeerumine.

Korrosioon on alati redoksreaktsioon.
Korrosioonikindlad ehk roostevabad terased.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun