Sõnu seletav sõnaraamat

Korrelatsioon on munemissessiooni pikkuse ja munatoodangu vahel(r=0,73-0,77), sammuti 1-3 munemiskuu munatoodangu ja aastase munatoodangu vahel (r=0,68- 0,87).Munajõudluse päritavust on uurinud H.F. Kušner(1964) ja H. Haverman(1959), nende andmete kohaselt avaldavad pärilikud tegurid suurt mõju muna keskmisele massile, munakoore värvusele ja muna vormile, munatoodang oleneb aga rohkem väliskeskkonnatingimustest. Selektsiooni kasutamisel saab suuresti muuta kanade muna toodangut ja munajõudlust.
Korrelatsioonikordaja väärtus on vahemikus: -1  r  1 = |1| – siis on tegemist funktsionaalse seosega > |0,7| - siis on tegemist tugeva seosega < |0,3| – siis seos praktiliselt puudub =0 – siis nähtuste vahel seost ei ole Paariskorrelatsioonikordaja ehk Pearsoni korrelatsioonikordaja (arvtunnused, lineaarne seos) Järjestustunnuste korral kasutatavad seosekordajad on: Spearmanni korrelatsioonikordaja, Fechneri korrelatsioonikordaja, Kordaja , Somersi d, Kendalli korrelatsioonikordaja ja Kendalli 
Korrelatsioon on lähedal 0,6-le, kõigi viie küsimuse puhul 0,43 – mõõdukad korrelatsioonid • Erinevate küsimuste kokkuliitmisel skaala usaldusväärsus suureneb Ajaline püsivus • Isiksusetesti küsimustele peaks inimene erinevatel ajahetkedel vastama sarnaselt • Seltsivuse skaala puhul kaheaastase vahega testimisel korrelatsioon 0,73

Korrelatsioonikordajat - r (lineaarne korrelatsioonikordaja). Korrelatsioonikordaja väärtused saavad olla vahemikus -1 ≤ r ≤ 1 ning vastavalt sellele otsustatakse seose tugevuse ja suuna üle. • Seose suund: 1. samasuunaline - r väärtus on positiivne (r>0) st ühe tunnuse suuremate väärtuste korral on ka teise tunnuse väärtused suuremad.
Korrelatsioon –  punktid paiknevad mingi joone ümber.  Mida lähemal on punktid joonele, seda  tugevam on korrelatsioon. Korrelatsioon puudub – punktid on kõik laiali, seost pole –joont ei  moodustu.
Korrelatsioonid g – ga classics: 0.99, mathematics: 0.86, music: 0.72, weight discrimination: 0.44 g - common (general) factor - general intelligence s - specific factors üldine intelligentsus, spetsiifiline intelligentsus

Korrelatsioon - Korrelatsioon (korrelatsioonikordaja, korrelatsioonitegur, korrelatsioonikoefitsient) on levinuim arvkarakteristik iseloomustamaks kahe sõltuva juhusliku suuruse X ja Y vahelist (lineaarset)
Korrelatsiooni koefitsiente on erinevaid, psühholoogias üks sagedamini kasutatavaid on Pearsoni r ehk lineaarse korrelatsiooni koefitsient (Pearson’s product-moment correlation coefficient), mis võib varieeruda
Korrelatsioonikordajaks nimetatakse dimensioonita suhet sõltuvuse tugevuse hindamiseks: rxy=cov(X,Y)/σxσy . Sõltumatute juhuslike suuruste X ja Y kovariatsioon ja korrelatsioonikordaja on võrdsed nulliga.

Korrelatsioon on dimensioonivaba arvkarakteristik, mille moodul ei ületa väärtust 1. Mida lähemal on korrelatsiooni moodul väärtusele 1, seda lähemal on X ja Y sõltuvus lineaarsele seosele.
Korrelatsioon – stohhastilise ehk statistilise sõltuvuse üks eriliik (nt kaalu suurenedes suureneb ka pikkus). Maksimaalne väärtus - suurim väärtus tunnuste väärtuste hulgast.
Korrelatsiooniväli - Koordinaattasandile kantud punktihulk, kus iga punkti x-koordinaadiks on objekti esimese tunnuse väärtus ja y-koordinaadiks sama objekti teise tunnuse väärtus.

Korrelatsioon on statistiline näitaja, mis lihtsalt öeldes iseloomustab seda, millises ulatuses liiguvad kaks juhuslikku suurust (investeeringut) sama- või vastassuunaliselt.
Korrelatsioon – tunnuste vahline seos s.t. kas kaks suurust on omavahel seotud või ei ole. Positiivne korrelatsioon – ühe suuruse kasvades kasvab enamasti ka teine suurus.
Korrelatsioon - regressioonanalüüsi etapid ja kasutusvõimalused Korrelatsioonanalüüsiga saab kindlaks teha, milliste suuruste vahel on oodata statistiliselt olulist seost.

Korrelatsioon on kovariatsiooni normeeritud variant, tähistatakse pxy. Korrelatsioon iseloomustab X ja Y sõltuvust esmajoones nende lineaarse seose tugevuse mõttes.
Korrelatsioonikordaja r - kahe tunnuse vahelise seose tugevust iseloomustav arv. Dispersioon σ 2 - juhusliku suuruse varieeruvuse mõõt, ta näitab, kui palju uuritav suurus
Korrelatsioon - ANALÜÜS Tunnused on numbrilised Vähemalt üks tunnustest on järjestustunnus Vähemalt üks tunnustest on nominaalne Erandlikud väärtused

Korrelatsioon - nähtuste vastastikune sõltuvus ehk suhe, mille tõttu muutused ühes nähtuses kutsuvad esile ka muutused teises nähtuses.
Korrelatsioonianalüüs –  võimaldab selgitada nähtuste (muutujad X1 ja X2) vahelise lineaarse  seose olemasolu, suunda ja tugevust.
Korrelatsiooniväli – koordinaattasandile kantud punkthulk, kus iga punkti x- koordinaadiks on mingi objekti esimese tunnuse väärtus.

Korrelatsioon on seotud võrreldavate paaride sugulusastmega, siis viitab see geneetiliste tegurite osalusele inimeste erinevuses.
Korrelatsioonikoefitsent e. lihtsalt korrelatsioon näitab kahe muutuja (näiteks inimese hariduse ja sissetuleku) vahelise seose tugevust.
Korrelatsioonuuring – kas kaks või rohkem nähtst on omavahel seotud -1(min)<0>1(max). Näiteks korrelatsioon 0,3 on juba tuntav.

Korrelatsioon - statistiline sõltuvus- ühe muutuja iga väärtusega saab seada vastavusse teise muutuja sagedusjaotuse.
Korrelatsioon – kirjeldab, kuidas ühe muutuja väärtuse muutmine on seotud teise muutuja väärtusega muutmisega.
Korrelatsioon on negatiivne seepärast, et suurem reaktsiooniaeg vastab madalamale intelligentsusetesti resultaadile.

Korrelatsioonikoefitsent on 0,5…0,6.See annab võimaluse kasutada pulli poolõdede andmeid jõudluspärilikkuse määramiseks.
Korrelatsioon on levinuim arvkarakteristik iseloomustamaks kahe sõltuva juhusliku suuruse X ja Y vahelist seost.
Korrelatsioon on olemas ka kalaliigi ning jahiedukuse vahel – mõned kalaliigid on raskemini tabatavamad.

Korrelatsioonikimp - sama fonoloogiline vastandus kordub mitmes foneemipaaris, eriti sama loomuliku rühma sees
Korrelatsioonis – looduslikult ei olnud võimalik teatud piirist suuremaid mardikaid enam selekteerida.
Korrelatsioon – tõi kasutusse korrelatsiooni, regresseerumise keskmise suunas ja mediaani mõisted.

Korrelatsiooni omapära on selles, et see on ainuke ja tõeline tasuta lõuna, mis on finantsturgudel pakkuda.
Korrelatsioon on 0,4775 Keskmine seos: kordaja 0.3< |r| < 0.7. Seega on tegemist keskmise seosega.
Korrelatsioon on seda tugevam, mida lähemal korrelatsioonikordaja absoluutväärtus on ühele.

Korrelatsioon - ja regressioonanalüüs Ingl. k. correlation - varieerumine üheskoos
Korrelatsioonikordaja on vahemikus 0-1. • Regressioonikordaja peab olema alati positiivne.
Korrelatsioon on statistiline näitaja, mis näitab seost kahe muutuja vahel.

Korrelatsioon on   tugevam   kui  korrelatsioon   sõltuva   muutujaga.
Korrelatsioonikordaja ruudul on omaette tähendus ning teda nimetatakse determinatsiooni-
Korrelatsioonikoefitsient r on vahemikus [-1; 1]. Tunnustevaheline seos võib olla:

Korrelatsioon - kovariatsiooni normeeritud variant – iseloomust.
Korrelatsioonid on arvutatud statistika programm Statistica 8.0
Korrelatsioon on üldiselt väiksem kui koos adopteerides.

Korrelatsioonid on nõrgad ja kõikumised on erisuunalised.
Korrelatsioon – kasutatakse statistikas võrdlemisel.
Korrelatsioonimaatriks – maatriks, mis on saadud probleemile.

Korrelatsioon - vastastikune seos, ühilduvus.

Korrelatsioonidest ehk organite psüühikast.

Korrelatsioon on seos kahe asja vahel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Korrelatsioon - mingisugune omavaheline seos(koos olemine) nähtuste vahel (ei saa öelda, kumb kumba põhjustab) Põhjuslik seos - üks nähtus põhjustab teist (ilm on ilus-inimesed on
Vote UP
-1
Vote DOWN
Korrelatsiooni konfintsent - 1...0...1 (-1 absoluutne korrelatsioon)  korrelatsioon on samasuunaline  korrelatsioon on vastassuunaline, kui üks tunnus kasvab siis teine kahaneb.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Korrelatsiooniteguri väärtus on vahemikus 1 / ri, j / 1 . Kui hinnangud xi ja xj on sõltumatud, siis ri,j = 0 ja kaudmõõtmise määramatuse valem võtab peatükis 9.2 toodud kuju.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Korrelatsioonikordaja on leitud funktsiooniga =correl(array1;array2) Corr X Y X 1 0,999 Y 0,999 1
Vote UP
-1
Vote DOWN
Korrelatsioonikordaja – Korrelatsioonikordaja on tunnustevahelise seose tugevuse näitajaks.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto