Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link
Konstruktsioonid on erinevad kuid tööpõhimõte sama Anti-fuse – pöördkaitse Normaalolekus omab kõrget takistust Programmeerides kõrge pingega, lühistatakse madala takistusega seisu Actel-I Anti fuse omab kolme taset: Alumine kiht-positiivselt laetud räni (n+diffusion) Keskmine kiht- dielectic Ülemine kiht – mitmekristalliline räni
Konstruktsioonmaterjalina - tugevus teoreetiliselt 19 mj\kg. Küttepuit ei saa kunagi absoluutselt kuiv olla, sõlt:*puuliigist*tihedusest*niiskussisaldusest*kiudude ja koormuse vaatamata isegi mitmeaastasele välisõhus kuivamisele, jääb selle niiskus ca suunast*puidu struktuurierinevustest,riketest.Konstruktsioonpuidu kasut tuleb 20% juurde.
Konstruktsioon on läbimõeldud. eksperimentide ja võimalusi prooviva • Iidolite õpetus uusorienteerumise aeg. • Inimmõistuses on palju sellist, mis takistab • Filosoofiline ümberorienteerumine tunnetamist, moonutades seda nagu kõverpeegel • Filosoofia areng toimub kultuurilooliste muutuste moonutab kujutist.

Konstruktsioonimaterjaliks on okaspuit  Talade samm on 600…1200mm, talade pikkus 3...6m  Ristlõige valitakse lähtudes tugevustingimusest ja läbipaindest  Pööninguvahelae aurutõke pannakse soojustuskihi alla, keldrivahelagedel soojustuse peale  Puitvahelagede projekteerimisel on tarvis arvestada tulekaitse nõudeid
Konstruktsioonide kaitse – Al kerede kaitsmiseks merevees kasutatakse andoodina Zn, sest see on negatiisema potensiaaliga kui Al. Magedas vees aga on Al negatiivsem kui Zn, seega peab anoodiks võtma Mg. Maa sees olevatele terastorustikke kaitstakse topelt: isoleeritakse ja pannakse peale katoodkaitse välise vooluallikaga.
Konstruktsioonide puhul on vältimatu. Konstruktiivsete materjalide omadustega tagatud kaitseks on kõnesolevas uuringus vaadeldud puitkorterelamute soklikorruse konstruktsioonimaterjale:  seinad – paekivimüüritis – iseseisvalt, ilma täiendava hüdroisolatsioonikihita ei ole see konstruktsioon vee ega veeaurutihe.

Konstruktsioon – nt plokkmüüritis (F) Element + Konstruktsioon (21)F Lk 9. esimene pool 0 – ehitusplatsi üldkulud 1 – vundament, mullatööd 2 – karkass 3 – täiendavad konstruktsioonid (karkassitäite konstr) 4 – viimistlus jne. Soome ehituskulude klassif.
Konstruktsioon — kokkupandu; millestki kokkupandud seadeldis, ehitis vms. koor, kooriruum — osa kiriku idaosas, kus asub altar; algselt mõeldud vaimulikele laulmise kohaks (hilisemal ajal on koorilauljad kiriku lääneosas koorirõdul, kus asub ka orel).
Konstruktsioonides on eesmärgiks saavutada null- või kergelt negatiivne rullumisõlg (pöördtelje pikendus lõikab ratta kontaktpinda teega ratta kesktasapinnas või sellest natuke väljaspool). • Kokkujooks mõjutab otsesõidu stabiilsust, samuti roolimist.

Konstruktsioon on eetilise alatooniga: kuna kõik ideed tulenevad hüvesuse ideest, nähtused aga omakorda ideedest, on kogu olev loomu poolest hüveline Ideede suhe nähtustega on keeruline teema, Platon mõistis seda ning isegi kritiseeris ennast.
Konstruktsioonilt on selles grupis enamasti tegemist rõhtpalkelamutega, kuid vahel harva kohtab ka püstpalkmaju, tsaariaja lõpul juba ka sõrestikhooneid. Välisviimistluseks on rõhtlaudis, mida liigendavad püstlaudisest vahevööd ja karniisid.
Konstruktsioonivea korral on kahju tekkinud sellest, et puudusega ei ole mitte üks konkreetne toode, vaid et tootja kogu kontseptsioon on puudulik (ohtlik). Selline puudus ei hõlma mitte üksikuid tooteid, vaid kõiki ühest seeriast pärit tooteid.

Konstruktsioonide kahjustused on suuremalt jaolt välised, mitte aga konstruktsioonikahjustused (tuul ja vihm on murendanud seinalt lahti krohvi, lõhutud akende tõttu on kannatada saanud ka hoonesiseste ruumide viimistlused).
Konstruktsioonidega nimetatakse põkkudeks. Põkukohad tekkivad asfaltbetoonkatte ühendamisel: rennidega, aarekividega, betoonkatetega, müüridega, hoonete vundamentidega, rajatiste ja nende osadega, valuasfaldiga.
Konstruktsioonidesse paigaldatuna on materjal ilmastikutingimustele avatud ja tema niiskus tõuseb kuni 30%-ni. Kui selline materjal kuivatamata asetada suletud konstruktsioonidesse, on seenkahjustuse teke praktiliselt vältimatu.

Konstruktsiooniterastele on hea keevitatavus peamine tehnoloogiline omadus: keevisõmbluses ei tohi tekkida külm-ja kuumpragusid ja selle mehaanilised omadused peavad olema lähedased põhimetalli omadustele.
Konstruktsioonilt on sõelad kas trumli- või lindikujulised ning neil eraldatud osakesed uhutakse veega kas pidevalt või perioodiliselt ära. Sõelu kasutatakse sagedamini tootmisvee eelpuhastuseks.
Konstruktsiooni lihtsus – tagatud on pöördemomendi ülekanne ning detailide ülekanne ning detailide teljesihiline asend; 2. Hea tsentreeritus; 3. Töökindlus (kui liide on konstrueeritud õigesti).

Konstruktsioonimaterjalid on materjalid, millest valmistatakse ehitiste ja seadmete koormust vastuvõtvaid osi. Vanimateks Inimkonna kasutuses olevateks konstruktsioonimaterjalideks olid kivid ja puit.
Konstruktsioon on sotsiaalne endasse tõmbumine, mida defineeritakse kui pidevad üksildast käitumiseviisi kõikide vormide esinemist, kui laps kohtab tuttavaid/võõraid eakaaslasi.
Konstruktsiooni tasakaal on ebakindel, kuid võimaldab magada, sest muidu peaks nägu Dalí järgi tühjusse kukkuma ja nõksatades ärkama, täites südame halvava hirmuga. (Weyers, 2006)

Konstruktsiooni eeli - mõeldult, et sagedamini vajatavaid saaks kiiresti leida, et seks on see, et pakiraami ülemine kinnituskoht on šar- nad põrutustel ei rikneks ega kõliseks.
Konstruktsiooni järgi on katlad väga erineva ehitusega, kuid kõige põhilisema tunnuse alusel võib aurukatlaid liigitada leektoru- (gaastoru-), veetoru- ja kombineeritud kateldeks.
Konstruktsioonelemendid – tellised, kivid, paneelid jne.) 9. Tähtsamad ehitusmaterjalide omadused: tugevus, külmakindlus, korrosioonikindlus, keemiline püsivus, tulekindlus.

Konstruktsioonitüübilt on enamasti tegemist sõrestikhoonetega, ehk nagu toona öeldi: täidisseintega elamutega, kus soojustusmaterjaliks on sõrestiku täiteks pandud saepuru.
Konstruktsioonigrammatika - Ch. Fillmore, Adele Goldberg • Kujutab kogu keelelist teadmist väga erineva üldisusastmega sümboolsete üksuste ehk konstruktsioonide kogumine.
Konstruktsiooniks on valitud raudbetoonplaat paksusega 200 mm, mis on isoleeritud lae korral pealtpoolt ja põranda korral altpoolt 200 mm paksuse mineraalvilla kihiga.

Konstruktsioonilt süvatanki ehk diptanki. Süvatank on topeltpõhjast kõrgemal paiknev piki- ja põikvaheseintest moodustuv ülalt teki või platvormiga piirnev kõrge tsistern.
Konstruktsiooniterastes 1 - 2%, tööriistaterastes 12%. Kroomikihiga kaetakse esemeid hõbedase läike saamiseks, pargitakse nahku, kroomi ühendeid kasutatakse värvainetena.
Konstruktsioonilahenduste puhul nimetatakse akut ka liitium-polümeerakuks. _ Tühjenemisel ja laadimisel liiguvad Li+ ioonid läbi eralduskihi ühelt elektroodilt teisele.

Konstruktsioonis on detail, mis töötab staatilistel tõmbekoormustel, kuid saab ka löökkoormusi. Detaili töötemperatuur on vahemikus +40...-35 kraadi.
Konstruktsioonis - sarnaselt auto töötav propelleriga kraadi ulatuses on LED-tuled Kickstarteri projekt 2013. penoplasti, vaid padjakesi - info kuvamise.
Konstruktsioonist on võimalik vertikaalpaigutuse Δh kõrval mõõta ka proovi uurimusi Eesti pinnaste Poisson'i teguri määramiseks ei ole tehtud.

Konstruktsioon on düüsseparaatoritel sarnane tavalise taldriktüüpi separaatoriga. Erinevus seisneb separaatori puhastussüsteemi ehituses.
Konstruktsioon on selline, et tsentrifugaaljõu toimel surutakse ratta pooled kokku ja lükatakse rihm võlli tsentrist kaugemale.
Konstruktsiooniterased - (C = 0,2...0,7%, kulumiskindlad terased 0,9...1,3%)  Tööriistaterased- (C = 0,4...1,6%)  Erilegeerterased

Konstruktsiooni projekteeritud - alaline arvutusolukord: olukord, mille kestus on sama suurusjärku konstruktsiooni projekteeritud kasutuseaga.
Konstruktsioonide ühikhinded on koostatud avatuna, s.t. eraldi koostatakse konstruktsiooni maksumus ja eraldi paigaldusmontaaži maksumus.
Konstruktsioon on skemaatiliselt sümmeetriline, ei ole ta seda elektriliselt, st. kollektor ja emitter ei ole vahetatavad.

Konstruktsioonisulameid on aga magneesiumsulamid .Kergsulavad sulamid on leidnud eelkõige kasutamist joodiste ja laagrimaterjalina.
Konstruktsioon on väga vana päritoluga; hiljem asendus see täiuslikuma võlvkaarekonstruktsiooniga (Tihase 1974: 104).
Konstruktsioonilt on põnev saali neljast hüperboolse paraboloidi kujulisest tõmmitsatega koorikuust moodustatud katus.

Konstruktsioonitüübilt on need enamasti kõik püstplank- või püstprusshooned, harva esineb ka sõrestikkonstruktsiooni.
Konstruktsiooni elemendid on kaitstud järgmiste tööde eest, kas firmal on nimetatud materjali kasutamise osas kogemusi.
Konstruktsioonist - kaarkülgsed ühe- ja kahekäigulised Katuse tüübid Teraskatuseid pakkuvad firmad Eestis on:

Konstruktsiooniline kvaliteet on piiratud ning jäikuse tagamisel on tähtis , et kõik oised oleksid valmistatud täpselt.
Konstruktsioonplastideks – need on polükarbo- naat (PC), polüamiid (PA), orgklaas (PMMA), epoksüplast (EP) jt.
Konstruktsioonipuit on sõrmjätkatud höövelpuit, mida kasutatakse ehituses talade, sarikate ja postidena.

Konstruktsioonimaterjalid – seinapaneelid, suuremõõtmelised detailid jms Perforeeritud akustilised plaadid
Konstruktsioonis on detail, mis töötab staatilistel tõmbekoormustel, kuid saab ka löökkoormusi.
Konstruktsioonil on paremad kivistunud betooni omadused, nagu näiteks kulumiskindlus ja tihedus.

Konstruktsioon on materjalisäässtlikum. Samas on aga kas poolautomaatselt või automaatselt.
Konstruktsioonide montaaz on komlekstöö. Mis koosneb trantspordi, ettevalmistus ja montaazitöödest.
Konstruktsioon on sedavõrd jäik, et seal tuulest tingitud resonants- võnkumisi ei teki.

Konstruktsiooniga väikepinge - pistikupesi Lülitid paigaldatakse faasijuhtmesse ukse käepidemepoolsele
Konstruktsioonide soojustamisel on niiskuse mõju suur, mistõttu tuleb immutada vetthülgavate ainetega.
Konstruktsiooniterased on vajalikud eelkõige ehituslike keeviskonstruktsioonide püstitamiseks.

Konstruktsiooni tõmbeosades on vaja betooni tugevust tõsta, mida tehakse põhiliselt armeerimisega.
Konstruktsiooni tõmbetsoonides on vaja betooni tugevust tõsta, mida tehakse põhiliselt armeerimisega.
Konstruktsioonide kandejõud on siiski piisavalt suur, et regulaarse kontrollimise puhul risk puudub.

Konstruktsioonilt on katuseaknaid kahte tüüpi: üla- ja allservas paikneva käepidemega.
Konstruktsioon – skeem 9.23. (ebaühtlane vajumine). mitteroostetavast materjalist.
Konstruktsioonide kande - ja deformatsioone arvutuskoormused erinevad kasutuspiirseisunditega.

Konstruktsioon – kaared, võlvid, kuplid Kuulus kuppelehitis – panteon (tempel)
Konstruktsiooni püsivus - kontstruktsiooni võime säilitada oma esialgne asend või kuju.
Konstruktsioonibetoonina on mõeldav kõigi eespool loetletud betooniliikide kasutamine.

Konstruktsiooni jäikus - kontstr. Ja selle osade võime vastu panna deformeerumisele.
Konstruktsioonidest on esitatud selel 65 (lähteasendis) ja selel 66. (rakendunud
Konstruktsioonis on detail, mis töötab staatilistel tõmbeko löökkoormusi.

Konstruktsioonigrammatika on lause käsitlus, kus lauset vaadeldaks konstruktsioonina.
Konstruktsioon on tänaseni veekindel, kuid turbiini pole tööle pandud.
Konstruktsiooni arvutustele on arhitektuurne lahendus, eriosade lahendus, ökonoomsus.

Konstruktsiooni tööressurss on lõpmatult suur (ehk suurem, kui 10 6 pingetsüklit).
Konstruktsioonide külge on kinnitatud, salong ,mootor, veermik ja muud auto osad.
Konstruktsioonist on teenindatav ala kitsas riba, sektor või ristkülik.

Konstruktsioon on sama, kuid elektroodidel on erinevad temperatuurid.
Konstruktsioone – kaared, võlvid (silinder- ja ristvõlv), kuplid.
Konstruktsioonilised meetodid on suunatud pingete kontsentratsiooni vähendamisele.

Konstruktsioon on disainitud vastavalt kehtivatele ehitusnormidele.
Konstruktsioonilt on nad plaatvibraatorid ja süvistatud vibraatorid.
Konstruktsioon on valitud vastavalt ahju seina konstruktsioonile.

Konstruktsioon on ette teatud niiskusega kütuste põletamiseks.
Konstruktsiooni aluseks on usk, et kääne tähendab ruumilist suhet.

Konstruktsiooniplastid - tavaliselt kallimad ja toodang on väiksem.
Konstruktsioonilt lihtsam on lihtjaotusega pneumotorustik (sele 24).
Konstruktsiooni mass on oluliselt seotud materjali tihedusega.

Konstruktsiooniga - tegevusetuse tagajärje kirjeldamisega.
Konstruktsioon on keerulisem ja töökindlus väiksem.
Konstruktsioonid on ebakindlad ja halvasti kinnitatud.

Konstruktsioonimaterjalina raketi - ja lennutööstuses, laevaehituses.
Konstruktsiooniterastel on väga head mehaanilised omadused.
Konstruktsiooni tugevus - võime taluda löökkoorumusi.


Konstruktsioonid on igal inimesel kordumatud
Konstruktsioonielemendid on säilinud tänapäevani.

Konstruktsioonist – tapitud seina sisse.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun