Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Konservatism on demokraatlik parem poolne ideoliigia, tugineb traditsioonilistele väärtustele.6)Demokraatlik ühiskond- ühiskond kus on tagatud põhilised inimõigused tähtsaimad neist:sõnavabadus ja isiklik puutumatus Demokraatia on valitsemisvorm, kus kodanikkond osaleb poliitikas. Kehtib võimudelahusus põhimõte.
Konservatism - traditsioonid ja sotsiaalne stabiilsus, ühiskond areneb loomulikul teel, eelistatav riigivalitsemissüsteemiks parlamenraarne monarhia, majanduslikud taoltused: eraomandi kaitse, sotsiaalsed taotlused: ebavõrdsus on paratamatu, tähtis roll moraali hoidmisel, tänapäeval veidi oma positsiooni kaotanud.
Konservatism - Poliitiline ideoloogia, mille aluspõhimõteteks on muutuste negatiivseks pidamine ning vältimine, nägemus ühiskonnast kui orgaanilisest ning hierarhilisest tervikust, inimeste ebatäiuslikkus ja sünnipärane ebavõrdsus ning riigi suhteliselt suur roll.

Konservatism - Tekkisid erakonnad, naistel ja meestel ei olnud võrdsed õigused, kaitsta oma maad tootjate ja kauplejate jaoks turgu, kõik ühiskonna liikmed ei tohiks kaasa lüüa poliitilises elus, tugineb eelkõige traditsioonilistele väärtustele.
Konservatism - tulnud ladina keelest- säilitama.
Konservatism - vanameelne, ei taheta suuri muutusi • Liberalism - vabameelne, uuendusi pooldav ideoloogia, mis toetas kodaniku õiguste suurendamist • Sotsialistid ehk sotsiaaldemokraadid - kaitsesid tööliste ja vaesema rahva huve.

Konservatism ehk Napoleoni vastased, Rõhk ajaloolisel Feodaalkorra, vanamoelisus aadelkond, järjepidevusel: “olgu nii absolutismi, ehk alalhoidlikus vaimulikkond kuis oli” valitsejate, aadli ja kiriku keskaegsete õiguste kaitse.
Konservatism - traditsioonid, rahvus, kristluse moraal - stabiilsus, kollektiiv üksikisikust tähtsam - vähene sekkumine majandusse - mõõdukad maksud, kaitsevad rahvusliku kapitali - töökad elavad ära, toetatakse üksikisikuid
Konservatism - vaba turu pooldamine, riigi vähene sekkumine majandusse ning eeskuju võetakse ajaloost, nt: Inglismaal konservatiivid, USA-s vabariiklased, 2) liberalism – vabameelsuse, kauplemisvabaduse ja uuenduste pooldamine.

Konservatism - vaba turu kaitse,üksikisiku vabadus,traditsioonid.sotsiaaldemokraatia-riigi suurem kaitse,üksikisiku vabadus,traditsioonid.sotsiaaldemokraatia-riigi suurem Rapollo leping-1922,saksa ja vene koostööleping.
Konservatism - stabiilsus • Liberalism- abadus • Kommunism ja sotsialism- võrdsus • Natsionalism- rahvus • Fašism-rass+rahvus+juht • Rohelised-loodus • Feminism- naiste vabadus • Anarhism- riigi kaotamine
Konservatism – parempoolne poliitliine ideoloogia, mis väärtustab traditsioone ja varandusliku kihistumise säilitamist. Põhiseisukohad: - ühiskond tugineb traditsioonidele, rahvuslusele ja kristlikule moraalile.

Konservatism – alalhoidlikus, traditsioonilisi vaateid sдilitav ja ajaloolist jдrjepidevust tдhtsustav poliitiline хpetus.(konservatiivid ei tormanud kхike muutma vaid otsisid tuge mineviku kogemustest.
Konservatism – Otsisid rohkem tuge mineviku kogemustest, kuid võtsid hiljem liberalistlikud vaated üle, saades nii juhtivaks paremerakonnaks. Sotsialism/Sotsiaaldemokraatia - Nimetati pahempoolseteks.
Konservatism - Konservatism ehk konservatiivsus ehk alalhoidlikkus on enamasti demokraatlik parempoolne ideoloogia või mõtteviis, mis tugineb eelkõige traditsioonilistele väärtustele.

Konservatism - traditsioon, sots stabiilsus, astmeline areng, kollektiivne areng tähtsam, mõõdukad maksud, vähene sekkumine, isiklik töökus, religioosne moraal.
Konservatism - vaba turu kaitse,üksikisiku vabadus,traditsioonid.sotsiaaldemokraatia-riigi suurem sekkumine majandusse,kõrgemad maksud,kaotada ebavõrdsus.
Konservatism on ideoloogia ja poliitiline suund, mis kujunes vastukaaluks Suure Prantsuse revolutsiooni aegsele vägivallale, kui kogu senine maailm purunes.

Konservatism - traditsioonilised väärtused Liberalism- inimeste vabadused ja õigused Sotsiaaldemokraatia-riigi sekkumine majandusse stabiilsuse huvides
Konservatism - vaba turu kaitse,üksikisiku vabadus,traditsioonid.sotsiaaldemokraatia-riigi suurem Rapollo leping-1922,saksa ja vene koostööleping.
Konservatism on traditsioonil ja sotsiaalsel stabiilsusel põhinev maailmavaade, mis eelistab järk-järgulist arengut järskudele muutustele.

Konservatism - Demokraatlik liikumine, kus ei tehtud uuendusi vaid eelistati seda, mis oli juba ajaloos läbi proovitud. pooldati vaba turgu
Konservatism - on enamasti demokraatlik parempoolne ideoloogia või mõtteviis, mis tugineb eelkõige traditsioonilistele väärtustele.
Konservatism - conservare – säilitama, konservatiivid säilitavad ühiskonda, nende jaoks on tähtis kollektiivsus, rahvus, perekond.

Konservatism - traditsioonid, inimloomuse ebatäiuslikkus, orgaaniline ühiskonnanägemus, hierarhia, omand. -Rojalism, enim muutunud.
Konservatism - mõeldamatu oli saavutada ümberkorralduste püsivust üksikute väljapaistvate ühiskonnaliikmete jõulise tegevusega.
Konservatism - poliitiline liikumine – nemad pooldasid seda, mis juba ajaloos läbi proovitud Nad otsisid tuge mineviku kogemustest.

Konservatism – alalhoidlikkus, traditsioonilisi vaateid säilitav ja ajaloolist järjepidevust tähtsustav poliitiline õpetus
Konservatism - alalhoidlikkus, ajaloolist järjepidevust tähtsustav ja traditsioonilisi vaateid säilitav poliitiline õpetus.
Konservatism – hakati tegelema majandusküsimustega, et kaitsta vaba turgu ning pooldama riigi mittesekkumist majandusellu.

Konservatism – parempoolne poliitiline ideoloogia, mis väärtustab traditsioone ja varandusliku kihistumuse säilitamist
Konservatism – 1789 Ühiskondlikud muutused: Seisused ei või olla võrdsed ja muutusi ei tohi teha madalamad seisused.
Konservatism - valitsus reguleerib kõike, säilitada vanad traditsioonid, patriotism, oma huvikapitalide kaitsmine

Konservatism - vaba turu kaitsmine, riigi mitte sekkumine maj ellu, üksikisiku vabadus, traditsioonide hoidmine.
Konservatism on liberalismi vastand, ühisk tugineb traditsioonidele, rahvuslusele ja kristlikule moraalile.
Konservatism - 19.saj kujunes , esialgu pooldasid vanu traditsioone ja aeglasi muutusi , eeskuju ajaloost.

Konservatism on iseloomustatav: 1. mõtlemine on ajalooline, inimeste kooselu kord seisab ajaloo jalgadel.
Konservatism – Nende arvates oli hea ajaloos läbi proovitu, seepärast ei tormanud kõike muutma.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Konservatism - Konservatism ehk konservatiivsus ehk alalhoidlikkus on enamasti demokraatlik parempoolne ideoloogia või mõtteviis, mis tugineb eelkõige traditsioonilistele väärtustele. Alalhoidliku riigijuhtimise mõtteviisina välditakse kergekäelisi ning vägivaldseid riigikorralduse muutusi.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Konservatism – ühiskond Suurema tulu saajad peavad tugineb traditsioonidel, maksma kõrgemaid makse rahvuslusele ja kristlikule Riik peab tagama inimestele moraalile väärika elutaseme Stabiilsuss, järgulised refeormid, Sotsiaalne heaolu( traditsiooniliste koosluste roll) Majanduses on nad riigi sekkumise vastu ning eraomanduse mõõdukate maksude poolt Kristlik demokraatia – suur tähelepanu heaoluriigil ja kodanikuühiskonnal, sotsiaalne turumajandus Individuaalne ja kollektiivne heaolu
Konservatism - vaba turu kaitse,üksikisiku vabadus,traditsioonid.sotsiaaldemokraatia-riigi suurem
Konservatism - ideoloogia, kus väärtustatakse vanu traditsioone, püütakse ühiskonda arendada

Konservatism - > Baltisakslaste esindajad, uuenduste vastu, tahtsid jätta kõik nii, nagu oli.
Konservatism - poliitiline õpetus, mis tähtsustab traditsioone ja ajaloolist järjepidevust
Konservatism - konservatiivide arvates oli aga hea see, mis juba ajaloos läbi proovitud.

Konservatism - alalhoidlikkus, ajaloolist järelpidavust tähtsustav poliitiline õpetus.
Konservatism - ühiskond tugineb traditsioonidele, rahvustusele ja kristlikule moraalile.
Konservatism – alalhoidlik ellusuhtumine, traditsioonidel põhinev, mõõdukad maksud.

Konservatism - Kõik, mis toimib olgu vana, hea ja järgi proovitud, eraomandi toetajad
Konservatism – riiklik toetus on mõeldud palgatöölistele, mitte ülalpeetavatele.
Konservatism – Väärtustab traditsioone ja varanduslikku kihistumuse säilitamist.

Konservatism – poliitiline õpetus, mis tugineb traditsioonilistele põhimõtetele.
Konservatism - poliitiline õpetus, mis kasvas välja Inglismaa konservatiividest.
Konservatism – Poliitiline õpetus, mis järgib ajaloo eeskuju ning on uuenduste

Konservatism - vaba turu keelustati sõda ja konflikte lahendati rahumeelselt.
Konservatism - vaba turu traditsioonid olid nõrgad,erakonnad olid arenemata.
Konservatism - vaba turu Rapollo leping-1922,saksa ja vene koostööleping.

Konservatism – tugineb traditsioonidel, rahvuslusel, kristlikul moraalil.
Konservatism - Sotsiaalhüvitised palka teeninutele, lähtudes suurusest.
Konservatism - poliitiline ideoloogia, mis soovis olemasolevat säilitada

Konservatism - vaba turu majandus,inimene töötab ise jõukuse välja.
Konservatism - vastutus, pärimus Rohelised?? Liberalismi põhiideed:
Konservatism - suund, mis tugineb traditsioonilistele väärtustele

Konservatism - kujunes välja liberalismi vastandina 18. sajandil.
Konservatism – kujunes Euroopas ajavahemikus 17-19 sajandil.
Konservatism - Balti-saksa rüütelkonnad ja linnakondanlus.

Konservatism - vaba turu valimisõigus tõsteti 20 aastale.
Konservatism – traditsioonid, rahvuslus, kristlik moraal.
Konservatismi tunnused on valitsejate vastutus ja tavade rõhutamine.

Konservatism – sotsiaalsed erinevused peaksid säilima.
Konservatism - riikliku toetust saavad palgatöölised.
Konservatism – tekkis Prantsusmaa revolutsiooni ajal.

Konservatism - seniste väärtuste juurde jäämine.
Konservatism – kujunes Euroopas 17.-19. sajandil.
Konservatism - Tekkis Prantsuse revolutsiooni ajal.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun