Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link
Klient - asutuse, isiku vm teenuste kasutaja 46. Komisjonimüüja-võtab toodangu oma valdusse ja müüb iseenda nimel ilma pikaajalise leppeta komisjonitasu eest 47. Kommunikatsioon-tehniliste vahendite ja sidekanalite võrk, mille abil kogutakse ja edastatakse vajalik informatsioon 48. Komponent-osis, koostisosa 49. Konteiner-veomahuti 50. Konventsionaalne-tavapärane, kombekohane; leppekohane, tinglik 51. Krediit-laen 52. Krediitorid- firma ettevõte, kellele ollakse võlgu.
Klient - server mudel(Interneti jaoks) Üldine algoritm:  server ootab mingil üldteada pordil ühenduskutseid  klient reserveerib dünaamilise pordi  klient saadab serverile ühenduskutse (koos oma pordinumbriga)  server vastab kliendile tema pordinumbril Itereeriv server:  Ei võta vastu uut kutset enne eelneva töötlemist Paralleelne server:  Käivitab iga kutse jaoks eraldi serveri ajutise pordinumbriga selle ühenduse jaoks.
Klient ON VALINUD Isikukaardi kood FK Isikukaart, kuhu läheb kirja treeninguaeg Sisu Täiendav kommentaar Treeningu aeg Kliendi valitud treeningaeg TREENINGUTE AEG TREENINGAJAD, MIDA ON VÕIMALIK KLIENDIL VALIDA Treeningute aeg PK Unikaalne kood Kuupäev Kuupäev, millal klient soovib trenni teha Algusaeg Treeningaja algusaeg Lõpuaeg Treeningaja lõpuaeg Treeneri kood FK Treener, kes annab treeningutunde Piirang Piirab ühele treeningajale

Klient on suure üldistusmahuga sõna kvaliteedinduses ja tähistab elus olemit, kelle vajadusi rahuldatakse. Klient nimetatakse sageli ka järgmiste sõnadega: • Kasusaaja • Kasutaja – rahulolu kasutamisprotsessist • Tarbija – rahulolu tarbimisprotsessist • Ostja – rahulolu ostuprotsessist Kliente saab liigitada nende suhte järgi organisatsiooni: • Siseklient – teine töötaja organisatsioonis.
Klient - Server – kuskil on server, tema ümber on kliendid mis suhtlevad ainult serveriga või läbi serverit üks teisega. (P2P, Skype) Kasu: o Andmed on tsentraliseeritud o Kõrge turvalisus o Lihtne hallata • Komponentidel põhinev süsteem on jaotatud komponentideks, igal komponendil on oma ülesanne.
Klient on isegi ajakirjanduses mingil määral kuningas. Eelnevalt nimetatu ning kiire töökohtade arvu kasvamise tõttu on meediasse tõmmatud hariduseta või poolikult haritud, kuid see-eest enesekindlaid ja edevaid noori, kellel puudub professionaalne enesekriitika ning eetiline nõudlikkus.

Klient – patroonist sõltuv kaitsealune Res publica – nimetus, mida roomlased kasutasid oma riigi kohta, kuna kogu rahvas võis riigi valitsemisest osa võtta, avalik asi Populus romanus – Rooma kodanikkond e Rooma rahvas, moodustasid patriitsid, plebeid (kõik roomlased)
Klient on hakkama saanud kõigi võimalike raskuste kiuste ( nt kroonilise valuga elav inimene saab kuidagi hakkama! kuidas? Mida sa teed, et valuga toime tulla?) . Dekonstrueerimine : küsida küsimusi, mis suunavad kliendi nägema alternatiivseid seletusi probleemidele.
Klient on saanud teaviku enda valdusesse ja võib seda kasutada (käivitud teaviku kasutamine) • Klient maksab üle läinud aja eest viivist (käivitub viivise maksmine) • Koostööpartner toimetab teaviku kliendini (käivitub teaviku kohaletoimetamine)

Klient – vaene kodanik andis ennast kliendina rikka kaaskodaniku kaitse alla 23. Konsul – senatis sest valiti kaks ametnikku, kes olid konsulid (kõige kõrgemad) 24. Latifundiumid - orjatööl põhinevad suurmaavaldused - olid lääneprovintsides.
Klient on arglik ja ebakindel; • klient ei suuda ennast väljendada; • klient ei soovi rääkida või räägib vähe; • nõustaja vaikimist võidakse tõlgendada nõusolekuna; • klient ootab nõustajalt konkreetset teavet.
Klient – isik või organisatsioon, kes tasub teenuse või toote eest Kasutaja – isik või organisatsioon, kes kasutab teenust või toodet Teenuse omanik – teenuseosutaja, kes vastutab teenuse nõetekohase toimimise eest.

Klient on rahul. Iga kuu lõpus toimuvad ATS hooldused kus käitakse üle kõik AS Hotronicu objektid ja kontrollitakse kas andurid ja kaamerad on töökorras, teostatakse ka aasta pikkuseid hooldusi ehk väga täpne hooldus.
Klient on juba tulemas siis hakkasin tema soovitud toodet valmistama ning selleks hetkeks kui klient leti juurde jõudis sain lausuda talle ikka sooja ja naeratava „Tere!“ samal ajal tema toodet valmistades.
Klient – vaene roomlane, kes palus rikka kodaniku ehk patrooni kaitset ja vastutasuks saatis teda avalikes kohtades, oli vajaduse korral tema ihukaitsja ja hääletas rahvakoosolekul nii, nagu patroon soovis

Klient - mugavust, head teenindust, elamust Töötajad-hea palk, vähe tööd, head töötingimused, maine, isiklik areng, koolitused Omanikud- teenida kasumit, hoida head mainet, kinnisvara säiliks.
Klient - rikkaste roomlaste parasiidid, vaesemad inimesed, kes käisid patrooni juures lõunasöökidel. Umbes kella kahe ajal alalnud sööming lõppes õhtul kella kaheksa ja kümne vahel.
Klient - server andmebaasid Klient/server arhitektuurist võib rääkida arvutivõrgu ülesehituse aga ka programmide omavahelise suhtlemise kontekstis. Samuti andmebaaside kontekstis.

Klient - server arhitektuur, millest oli jutt peatükkis 1.1 nõuab vähemalt 3 elementi: kliendi arvutit, võrguühendust ning veebiserveri ja muu vajaliku tarkvaraga serveri arvutit.
Klient on sageli tegutsemiseks valmis ning talle tuleb Kui ma kirjeldan ratta elemente, hakkavad kliendid mõistma, et nõustamine on anda koduülesandeid ja konkreetseid tegevusi.
Klient on oma õpetatakse oma On kasutatav igaühe viiakse,s.t. ei sobi häiretele ja mis koosneb kogemuste negatiivetest aitamiseks,olenemat halva keeleoskusega kolmest osast.

Klient on sisse ehitatud sellistesse veebilehitsejatesse nagu Netscape, Internet Explorer, Opera jt. , kasutada võib ka uudiselugejaks nimetatavat iseseisvat klientprogrammi.
Klient – laiem mõiste, mis hõlmab kõiki tarbijaid ja ostjaid ning lisaks ka teisi sihtrühmasid, mis on väiksemal või suuremal määral huvitatud kõrgkooli tegevusest.
Klient on minu sissetulekute allikas, kõige õigem on alustada kliendiga juba tema sisenemisel( silm side). Kõige raskemateks klientideks minu jaoks on joobes kliendid.

Klient – vaene kodanik, kes andis ennast rikka kaaskodaniku patrooni kaitse alla, sai temalt kasutamiseks maad ja pidi talle koormisi kandma ning sõjaretkedel käima.
Klient on omavahel loonud usaldusväärse suhte, siis edasine koostöö nende vahel sujub palju tõhusamalt ja nad saavad koos kliendi soovitud eesmärgi poole liikuda.
Klient – vaesem roomlane, võltuv kaitsealune, kes saatis patrooni sõjaretkedel, kandis tema heaks koormisi ning hääletas rahvakoosolekutel, nagu patroon soovis.

Klient – Klient on huvitatud õigeaegsest registreerimisest kuna see on eelduseks, et saab kindlalt treeningus käia omalt poolt valitud treeneri käe all.
Klient - server tarkvara- Eeliseks asjaolu, et server asub eraldi masinas ning tavakasutaja ei saa sellele niisama lihtsasti midagi kurja teha.
Klient – ehk tarbija on isik kes soovib teha kauplejaga tehingu 6.Müügikoht – koht kus kaupleja pakub või müüb, kauba või teenust.

Klient - terminalide platvormiks valime mõne enamlevinud vabavaralise operatsioonisüsteemi. Valikutena kaalutavad Suse Linux, Free BSD.
Klient on siiani sageli sunnitud sellega leppima, pole pääsu, kui on vaja teenust saada ja valikuvõimalused puuduvad või on piiratud.
Klient - server-süsteem (client-server-system) – hajusrakendus, mis põhineb serveri(te) ja klientide vahelisel tööjaotusel.

Klient – tarbija tarbijakaitseseaduse tähenduses ja tarbijaks mitteolev isik, kes soovib teha või teeb tehingu kauplejaga.
Klient on esitanud sooviavalduse ning pildistamise korraldaja on sellele vastanud ning tahab hakata registreeringut koostama.
Klient - ennast patrooni kaitse alla andnud inimene Vana-Roomas ja Itaalias,vastutasuks tõotas patrooni ustavalt teenida.

Klient - selle all mõistetakse inimest või organisatsiooni, kes hakkab projekti toodet, teenust või tulemit kasutama.
Klient on vajutanud nupule „Esita oma soov“. Järeltingimused: Kliendile on kuvatud sooviavalduse esitamise vorm.
Klient - Ennast patrooni kaitse alla andnud inimene Vanas-Roomas, kes vastutasuks selle eest lubas patrooni teenida.

Klient on inimesed, kellele pakume Probleemid, mis esinevad 17. Mida tähendab mõiste teenuseid.
Klient - vabad isikud, kes olid langenud sõltuvusse mõnest suursugusest ja rikkast roomlasest.
Klient – organisatsioon või isik, kes ostab toote/teenuse (ei pea alati olema lõpptarbija).

Klient on ülemus: efektiivne partnerlus ülemusega Vana müügikeskne lähenemine ei tööta.
Klient on tänapäeva mõistes see, kes kohtleb inimest nii, nagu ta tahab, et teda koheldaks;
Klient – vaene roomlane, kes andis end rikka roomlase ehk patrooni eeskoste ja kaitse alla.

Klient - patroonist sõltuv kaitsealune Kirik- Rooma riiki hõlmav kristlaste organisatsioon
Klient on lahkunud hotellist end välja registreerimata ja hotelli sellest informeerimata.
Klient on vibu proovinud, satub sellest ekstaasi ning soov järgmine kord tulla on olemas.

Klient on organisatsioon või isik, kes võtab toote vastu või kasutab pakutavat teenust.
Klient - reeglina algatab, lõpetab ja juhib FTP seanssi • server - toimib teenindajana
Klient on oodatud; kliendil tekib kindlustunne, et tooted ja teenused on kvaliteetsed.

Klient on neile tähtis ja nad austavad iga klienti ja ka potentsiaalseid kliente.
Klient - patrooni kaitse all olev inimene, vastutasuks teenid patrooni truult
Klient on vahepeal kaalus juurde võtnud ning soovitati kaalus alla võtta.

Klient on nõus tasuma kulud ja andma Teie firmale kasumiks 20% kuludest.
Klient on “näota” indiviid, isiksust olevus 2. Olen kliendikeskne.
Klient on kuningas ka siis kui ta kohtleb teenindajat samaväärselt.

Klient - terminalid ning nende operatsioonisüsteemid ostame sisse.
Klient – vaene kodanik, teenis patrooni, hääletades tema poolt.
Klient on registreeritud. Järeltingimused: − On loodud Tellimus.

Klient on vägistamise, verepilastuse või mõne muu kuriteo ohver.
Klient on see, kes tellib teenuse ja kellele teenindus on suunatud.
Klient - Arvuti, mis kasutab andmetöötluseks serveri ressursse.

Klient on õnnetu, sest katus laseb läbi ja probleeme on palju.
Klient on nõus laenu tagastama igakuiste annuiteetmaksetena.
Klient on “segaja”, ebameeldiv seik teenindusprotsessis.

Klient – vaesed, kes on ennast andnud rikaste kaitse alla.
Klient on vaid siis kuningas, kui ta käitub nagu kuningas.
Klient on nõus usaldusväärselt partnerilt rohkem ostma.

Klient on klient, klient on kuningas, kliendil on õigus.
Klient on nõus sellise hinnaga ja palub töö ära teha.
Klient - server süsteemi mis töötab Notes raamistikus.

Klient - vaene kodanik, patrooni kaitsealune Vana-Roomas
Klient on kuningas nii kaua kui ta kuninglikult käitub
Klient – andis ennast alluvusse, sai patroonilt maad.

Klient on oluline osa teenindusettevõtja argipäevas.
Klient on ülemus: efektiivne partnerlus ülemusega.
Klient - sõltlane, patrooni kaitsealune Vana-Roomas

Klient - vaene roomlane, kes vajas patrooni kaitset
Klient on kõige tähtsam külaline meie valdustes.
Klient on kuningas? Jah, kuulus klient on kuningas.

Klient on tähtsam kui teenindaja muu tegevus.
Klient – vaene, kes palus rikkalt kaitset

Klient - asutuse, isiku, teenuste kasutaja
Klient on väga ohtlik ettevõtte mainele.
Klient - server mudel  Üldine algoritm

Klient – kasutajapoolne sisenemispunkt.

Klient on kuningas keskkond on oluline
Klient – kodanik, vaene maakasutaja.

Klient on kuningas, öeldakse sageli.
Klient on esikohal • Liikuvad kulud
Klient on tähtsaim isik turunduses.

Klient on veoettevõtte suurklient.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun