Sõnu seletav sõnaraamat

Klient - asutuse, isiku vm teenuste kasutaja 46. Komisjonimüüja-võtab toodangu oma valdusse ja müüb iseenda nimel ilma pikaajalise leppeta komisjonitasu eest 47. Kommunikatsioon-tehniliste vahendite ja sidekanalite võrk, mille abil kogutakse ja edastatakse vajalik informatsioon 48. Komponent-osis, koostisosa 49. Konteiner-veomahuti 50. Konventsionaalne-tavapärane, kombekohane; leppekohane, tinglik 51. Krediit-laen 52. Krediitorid- firma ettevõte, kellele ollakse võlgu.
Klient - server mudel(Interneti jaoks) Üldine algoritm:  server ootab mingil üldteada pordil ühenduskutseid  klient reserveerib dünaamilise pordi  klient saadab serverile ühenduskutse (koos oma pordinumbriga)  server vastab kliendile tema pordinumbril Itereeriv server:  Ei võta vastu uut kutset enne eelneva töötlemist Paralleelne server:  Käivitab iga kutse jaoks eraldi serveri ajutise pordinumbriga selle ühenduse jaoks.
Klient ON VALINUD Isikukaardi kood FK Isikukaart, kuhu läheb kirja treeninguaeg Sisu Täiendav kommentaar Treeningu aeg Kliendi valitud treeningaeg TREENINGUTE AEG TREENINGAJAD, MIDA ON VÕIMALIK KLIENDIL VALIDA Treeningute aeg PK Unikaalne kood Kuupäev Kuupäev, millal klient soovib trenni teha Algusaeg Treeningaja algusaeg Lõpuaeg Treeningaja lõpuaeg Treeneri kood FK Treener, kes annab treeningutunde Piirang Piirab ühele treeningajale

Klient on suure üldistusmahuga sõna kvaliteedinduses ja tähistab elus olemit, kelle vajadusi rahuldatakse. Klient nimetatakse sageli ka järgmiste sõnadega: • Kasusaaja • Kasutaja – rahulolu kasutamisprotsessist • Tarbija – rahulolu tarbimisprotsessist • Ostja – rahulolu ostuprotsessist Kliente saab liigitada nende suhte järgi organisatsiooni: • Siseklient – teine töötaja organisatsioonis.
Klientideks on vanemad, laste seisukohalt aga on lasteaed alushariduse omandamise koht ning kliendid on nemad ise. Lapsevanemad ja lasteaia personal arvavad, et lasteaia eesmärgiks on pakkuda sotsiaalset kasvatust lastele, lapsed aga leidsid, et see koht on seotud mängude ja kaaslastega. Minu jaoks on see šokeeriv, kui inimesed peaksid nimetama lasteaeda ja lasteaiaga seonduvat nii.
Klient - Server – kuskil on server, tema ümber on kliendid mis suhtlevad ainult serveriga või läbi serverit üks teisega. (P2P, Skype) Kasu: o Andmed on tsentraliseeritud o Kõrge turvalisus o Lihtne hallata • Komponentidel põhinev süsteem on jaotatud komponentideks, igal komponendil on oma ülesanne.

Klient on isegi ajakirjanduses mingil määral kuningas. Eelnevalt nimetatu ning kiire töökohtade arvu kasvamise tõttu on meediasse tõmmatud hariduseta või poolikult haritud, kuid see-eest enesekindlaid ja edevaid noori, kellel puudub professionaalne enesekriitika ning eetiline nõudlikkus.
Klient – patroonist sõltuv kaitsealune Res publica – nimetus, mida roomlased kasutasid oma riigi kohta, kuna kogu rahvas võis riigi valitsemisest osa võtta, avalik asi Populus romanus – Rooma kodanikkond e Rooma rahvas, moodustasid patriitsid, plebeid (kõik roomlased)
Klient on hakkama saanud kõigi võimalike raskuste kiuste ( nt kroonilise valuga elav inimene saab kuidagi hakkama! kuidas? Mida sa teed, et valuga toime tulla?) . Dekonstrueerimine : küsida küsimusi, mis suunavad kliendi nägema alternatiivseid seletusi probleemidele.

Klient on saanud teaviku enda valdusesse ja võib seda kasutada (käivitud teaviku kasutamine) • Klient maksab üle läinud aja eest viivist (käivitub viivise maksmine) • Koostööpartner toimetab teaviku kliendini (käivitub teaviku kohaletoimetamine)
Klientidel on võimalik tellida autode hooldustarvikuid ja disainielemente ka koduseks kasutamiseks. Firmas pakutavad tarvikud ei ole müügil jaekauplustes, seetõttu on nad hinna poolest odavamad, kuna antud juhul oleme meie maaletoojaks või siis tootjaks.
Klient – vaene kodanik andis ennast kliendina rikka kaaskodaniku kaitse alla 23. Konsul – senatis sest valiti kaks ametnikku, kes olid konsulid (kõige kõrgemad) 24. Latifundiumid - orjatööl põhinevad suurmaavaldused - olid lääneprovintsides.

Klientide vaatenurgast tähendab teenindustase trantspordis teatud võimaluste, viiside ja mooduste kompleksi transporditeenuste osutamisel, mis aitabühel ja teisel viisil jaasa kliendi poolt ostetud tarantsporditeenuse kõrgtasemelisele sooritamisele.
Klient on arglik ja ebakindel; • klient ei suuda ennast väljendada; • klient ei soovi rääkida või räägib vähe; • nõustaja vaikimist võidakse tõlgendada nõusolekuna; • klient ootab nõustajalt konkreetset teavet.
Klient – isik või organisatsioon, kes tasub teenuse või toote eest Kasutaja – isik või organisatsioon, kes kasutab teenust või toodet Teenuse omanik – teenuseosutaja, kes vastutab teenuse nõetekohase toimimise eest.

Klientidega suhtlemine on väga tähtis, sest paljud väliskliendid ei saa toodet enne ostmist proovida ja seega tuleb nendega koostöös olla väga põhjalik ja tagada võimalused, et nad vajadusel saaksid kaupa tagastada ilma probleemideta.
Klient on rahul. Iga kuu lõpus toimuvad ATS hooldused kus käitakse üle kõik AS Hotronicu objektid ja kontrollitakse kas andurid ja kaamerad on töökorras, teostatakse ka aasta pikkuseid hooldusi ehk väga täpne hooldus.
Klientide teenindamisel on klienditeenindajal võimalik kasutada mitmeid viise tagasiside saamiseks. Nende abil on võimalik teada saada, mida kliendid teie poolt pakutavatest teenustest ja teenindamisest mõtlevad ja nende suhtes tunnevad.

Klientideks on ühest küljest inimesed, kes hoolivad enda ja oma lähedaste tervisest ning teisest küljest kindlasti ka põhimõttelised taimetoitlased (roheline eluviis, veeganlus, keskkonnasõbralikkus, religioon jne.).
Klient on juba tulemas siis hakkasin tema soovitud toodet valmistama ning selleks hetkeks kui klient leti juurde jõudis sain lausuda talle ikka sooja ja naeratava „Tere!“ samal ajal tema toodet valmistades.
Klientideks on näiteks: Pitsameistrid OÜ, Elkdata OÜ, Timbermeister OÜ jne. Hetkel on ca 50 püsiklienti, kuid osale nendest firmadest tehakse raamatupidamist ainult kord aastas, näiteks majandusaasta aruandeid.

Klient – vaene roomlane, kes palus rikka kodaniku ehk patrooni kaitset ja vastutasuks saatis teda avalikes kohtades, oli vajaduse korral tema ihukaitsja ja hääletas rahvakoosolekul nii, nagu patroon soovis
Klientide seisukohalt on tähtis organisatsiooni väga hea siseklienditeenindamine selles aspektis, et sellest sõltub suurel määral see, kuidas neid koheldakse ja milline emotsioon jääb neile sellest ettevõttest.
Klientide tagasimeelitamiseks on paljud jaemüügi- ja teenindusettevõtted kasutusele võtnud erinevad lojaalsusprogrammid, mis annavad kliendi taasostuprotsessilt teatud soodustust. Kliendi hea enesetunne on väga oluline.

Klient - mugavust, head teenindust, elamust Töötajad-hea palk, vähe tööd, head töötingimused, maine, isiklik areng, koolitused Omanikud- teenida kasumit, hoida head mainet, kinnisvara säiliks.
Klientide teenindamine - tellimuse vastuvõtmine, arveldamine; • roogade ja jookide serveerimine; • puhaste nõude poleerimine; • kasutatud nõude koristamine; • laudade pühkimine; • laudlinade vahetamine.
Klient - rikkaste roomlaste parasiidid, vaesemad inimesed, kes käisid patrooni juures lõunasöökidel. Umbes kella kahe ajal alalnud sööming lõppes õhtul kella kaheksa ja kümne vahel.

Klient - server andmebaasid Klient/server arhitektuurist võib rääkida arvutivõrgu ülesehituse aga ka programmide omavahelise suhtlemise kontekstis. Samuti andmebaaside kontekstis.
Klient - server arhitektuur, millest oli jutt peatükkis 1.1 nõuab vähemalt 3 elementi: kliendi arvutit, võrguühendust ning veebiserveri ja muu vajaliku tarkvaraga serveri arvutit.
Klient on sageli tegutsemiseks valmis ning talle tuleb Kui ma kirjeldan ratta elemente, hakkavad kliendid mõistma, et nõustamine on anda koduülesandeid ja konkreetseid tegevusi.

Klient on oma õpetatakse oma On kasutatav igaühe viiakse,s.t. ei sobi häiretele ja mis koosneb kogemuste negatiivetest aitamiseks,olenemat halva keeleoskusega kolmest osast.
Klient on sisse ehitatud sellistesse veebilehitsejatesse nagu Netscape, Internet Explorer, Opera jt. , kasutada võib ka uudiselugejaks nimetatavat iseseisvat klientprogrammi.
Klient – laiem mõiste, mis hõlmab kõiki tarbijaid ja ostjaid ning lisaks ka teisi sihtrühmasid, mis on väiksemal või suuremal määral huvitatud kõrgkooli tegevusest.

Klientarvutid on tavaliselt üksikud arvutivõrgu komponendid mis ei serveeri teistele arvutivõrgu komponentidele oma ressursse, vaid kasutavad serveri poolt pakutavaid lahendusi.
Klientidega suhtlemisel on oluline omada ja jagada asjakohast teavet majutusettevõtte pakutavate teenuste, samuti Eesti ja kohalike huviväärsuste ning turistidele suunatud teenuste kohta.
Klient on minu sissetulekute allikas, kõige õigem on alustada kliendiga juba tema sisenemisel( silm side). Kõige raskemateks klientideks minu jaoks on joobes kliendid.

Klient – vaene kodanik, kes andis ennast rikka kaaskodaniku patrooni kaitse alla, sai temalt kasutamiseks maad ja pidi talle koormisi kandma ning sõjaretkedel käima.
Klient on omavahel loonud usaldusväärse suhte, siis edasine koostöö nende vahel sujub palju tõhusamalt ja nad saavad koos kliendi soovitud eesmärgi poole liikuda.
Klient – vaesem roomlane, võltuv kaitsealune, kes saatis patrooni sõjaretkedel, kandis tema heaks koormisi ning hääletas rahvakoosolekutel, nagu patroon soovis.

Klientettevõte juhtkond on vastutav raamatupidamise korraldamise eest, seega peavad firma juhid olema teadlikud ettevõte tegevusest ning raamatupidamise korraldamisest ettevõttes.
Klient – Klient on huvitatud õigeaegsest registreerimisest kuna see on eelduseks, et saab kindlalt treeningus käia omalt poolt valitud treeneri käe all.
Klientide vajadused on muutunud keerukamateks, millest tulenevalt ettevõtted teevad palju erinevaid sooduspakkumisi, et meelitada tarbijat just nende toodet eelistama.

Klientide teadlikkus on kõrgem (nt osatakse püstitada ürituste/preemiareiside eesmärke, mõõta toodete tulemuslikkust jne) ja pakkujad professionaalsemad.
Klient - server tarkvara- Eeliseks asjaolu, et server asub eraldi masinas ning tavakasutaja ei saa sellele niisama lihtsasti midagi kurja teha.
Klientideks on lennufirmad, transpordifirmad, tööstused, meditsiiniasutised jne. Jetpak Eelised Pakisaatmine vähemkulukam, saate kokku hoida

Klient – ehk tarbija on isik kes soovib teha kauplejaga tehingu 6.Müügikoht – koht kus kaupleja pakub või müüb, kauba või teenust.
Klientarvuti on seade arvutivõrgus mis kasutab serveri poolt pakutavaid teenuseid, kui ta on loomulikult osa arvutivõrgust kus on olemas server.
Klientideks on peamiselt keskmisest kõrgema sissetulekuga perede vanurid, kellele järglased tahavad kindlustada turvalise hooliva elukeskkonna.

Klientideks on peamiselt 65 ja vanemad pensionärid, kes ei saa iseseisvalt toime tulla ja vajavad seega hooldamist ja valvet ööpäevaringselt.
Klient - terminalide platvormiks valime mõne enamlevinud vabavaralise operatsioonisüsteemi. Valikutena kaalutavad Suse Linux, Free BSD.
Klient on siiani sageli sunnitud sellega leppima, pole pääsu, kui on vaja teenust saada ja valikuvõimalused puuduvad või on piiratud.

Klienti hästi – klient tavaliselt ei märka kõike lisateenusi korraga, märkab siis, kui talle isiklikult nad vaja lähevad ja aitavad.
Klient - server-süsteem (client-server-system) – hajusrakendus, mis põhineb serveri(te) ja klientide vahelisel tööjaotusel.
Klientideks on soomlased, sakslased lätlased ja ka omad eestlased. Keskuse missiooniks on suunata inimesi väärtustama oma tervist.

Klient – tarbija tarbijakaitseseaduse tähenduses ja tarbijaks mitteolev isik, kes soovib teha või teeb tehingu kauplejaga.
Klient on esitanud sooviavalduse ning pildistamise korraldaja on sellele vastanud ning tahab hakata registreeringut koostama.
Klient - ennast patrooni kaitse alla andnud inimene Vana-Roomas ja Itaalias,vastutasuks tõotas patrooni ustavalt teenida.

Klient - selle all mõistetakse inimest või organisatsiooni, kes hakkab projekti toodet, teenust või tulemit kasutama.
Klient on vajutanud nupule „Esita oma soov“. Järeltingimused: Kliendile on kuvatud sooviavalduse esitamise vorm.
Klientidel on ISO standardit omavat ettevõtet lihtsam usaldada, sest standardi nõuded on kõigile ühtselt arusaadavad.

Klient - Ennast patrooni kaitse alla andnud inimene Vanas-Roomas, kes vastutasuks selle eest lubas patrooni teenida.
Klientideks on kõik Eestis tegutsevad suuremad ja väiksemad jae- ning ketikauplused, samuti hulgikaubandusettevõtted.
Klientidel on väga vähe aega, nad tahavad, et kõik oleks neil käepärast ja nad ootavad kõrgtasemelist teenindust.

Klientide identifitseerimine on hädavajalik CRM’i kavandamisel, seega peaks see tegevus saama osaks ettevõtte igapäevasest tööst.
Klientide liikumisharjumused on muutumas. Kaubanduskeskuste eeliseks on eelkõige asukoht, rentnike kooslus ning pikemad lahtiolekuajad.
Klientideks on ettevõtete töötajad, ettevõtete külalised, ka lähedal asuvate teiste ettevõtete töötajad.

Klientidel on toas telefoni peal nupp OTS (one touch service) seda nuppu vajutades ühendub ta otse vastuvõttu.
Klientideks on mees ja naine! Lauakatmine 1. Paigutan laua õigele kohale kontrollin et laud ei jääks kõikuma
Klientide tabel on samuti seotud laenutuste tabelitega ja laenutuste tabel on omakorda seotud raamatute tabeliga.

Klientideks on igas vanuses Viljandi ja Viljandi maakonna elanikud, aga ka siseturistid, kes on läbisõidul.
Klientidel on vaja tundad, et ta kuuluvad kuhugi ja neil pööratakse tähelepanu, kuid mitte üleliigselt.
Klientide teadlikkus on tõusnud, võetakse kõikidelt firmadelt pakkumised ja siis otsustatakse keda usaldatakse.

Klientidel on nüüd suurem valik ja tänu konkurentsile võivad muutuda ka hinnad kliendile sobivamaks.
Klientide sihtrühmaks on soomlased, poolakad, lätlased, leedulased, venelased ja kindlasti ka kohalikud elanikud.
Klientidel on võimalik tellida tooteid oma materjalidest või firma poolt hangitavatest materjalidest.

Klientidest on tellijad välismaalt, kes peaevad käesolevat firmat väga usaldusväärseks ja täpseks.
Klientidele orienteerituses on oluline see, et kliente kuulatakse, aga osatakse selekteerida sellest välja õige info.
Klient on inimesed, kellele pakume Probleemid, mis esinevad 17. Mida tähendab mõiste teenuseid.

Klient - vabad isikud, kes olid langenud sõltuvusse mõnest suursugusest ja rikkast roomlasest.
Klient – organisatsioon või isik, kes ostab toote/teenuse (ei pea alati olema lõpptarbija).
Klient on ülemus: efektiivne partnerlus ülemusega Vana müügikeskne lähenemine ei tööta.

Klient on tänapäeva mõistes see, kes kohtleb inimest nii, nagu ta tahab, et teda koheldaks;
Klient – vaene roomlane, kes andis end rikka roomlase ehk patrooni eeskoste ja kaitse alla.
Klient - patroonist sõltuv kaitsealune Kirik- Rooma riiki hõlmav kristlaste organisatsioon

Klientidel on iseärasused ja eri klientide grupid vajavad teatud määral erinevaid teenuseid.
Klientprogramm - Klientprogramm on tasuta ning see võimaldab digitaalkirju anda ja ka kontrollida.
Klient on lahkunud hotellist end välja registreerimata ja hotelli sellest informeerimata.

Klient on vibu proovinud, satub sellest ekstaasi ning soov järgmine kord tulla on olemas.
Klient on organisatsioon või isik, kes võtab toote vastu või kasutab pakutavat teenust.
Klient - reeglina algatab, lõpetab ja juhib FTP seanssi • server - toimib teenindajana

Klient on oodatud; kliendil tekib kindlustunne, et tooted ja teenused on kvaliteetsed.
Klientideks on riigikogu, valitsus, ministeeriumid, maksumaksjad, poliitikud ja avalikkkus.
Klientalistlikud maakohad – domineerib põllumajanduslik produktivism (suures sõltuvuses toetustest).

Klientide hankimine on järjepidev töö ja konkurentsitihedal turul võib see esialgu raske olla.
Klientide võitmine on Sõltumine raske transpordifirmadest Puuduvad suured finantsid reklaamide
Klientidel on kassapidaja abiga võimalik hakata ostma sissepääsuõigusi seanssidele.

Klientmasinad – lauaarvutid, sülearvutid, mobiilsed seadmed v.a BlackBerry või iPhone.
Klient on neile tähtis ja nad austavad iga klienti ja ka potentsiaalseid kliente.
Klientideks on noored ja täiskasvanud inimesed, kes soovivad tegeleda kiiruisutamisega

Klientideks on personaalarvutid või tööjaamad, millel töötavad rakendusprogrammid.
Klientideks on kõik ostujõulised inimesed, suunatud on see kaup lastele ja noortele.
Klientidel on vaja sõita, ning firma siseprobleemide pärast nad sõitmata ei jäta.

Klientuurist on siiski ise toreda kogemuse osaliseks saanud ja seetõttu tagasi tulnud.
Klient - patrooni kaitse all olev inimene, vastutasuks teenid patrooni truult
Klientuuri suurenemine - võetakse vastu kõik Klientide kaebused üritused, mida tellitakse.

Klientide võõrandumine – väärtustage klient, sest tema kaotamine on kaheks korda kallim.
Klient on vahepeal kaalus juurde võtnud ning soovitati kaalus alla võtta.
Klientide maksevõime – kui head on teie klientide võimalused toote ostu finantseerida.

Klient on nõus tasuma kulud ja andma Teie firmale kasumiks 20% kuludest.
Klientidest on tasumaksmise võlk, kelle reisi pikkus on rohkem, kui 7 päeva.
Klientide soove on mitmeid, enamus siiski soovib osta toodet pakituna ja pestult.

Klient on “näota” indiviid, isiksust olevus 2. Olen kliendikeskne.
Klientide soovikorral on võimalik kuulata meelepärast muusikat toidu nautimise ajal.
Klientide olemasolu on äriidee realiseerumise esimene ja kõige olulisem tingimus.

Klientideks on seal elavad vanurid, puudega inimesed ja asutuse töötajad.
Klient on kuningas ka siis kui ta kohtleb teenindajat samaväärselt.
Klientide rahulolu on firmade pikaajaliseks püsimajäämiseks eluliselt vajalik.

Klientideks on muuhulgas ka piiriülesed (transnatsionaalsed) ettevõtted.
Klient - terminalid ning nende operatsioonisüsteemid ostame sisse.
Klient – vaene kodanik, teenis patrooni, hääletades tema poolt.

Klient on registreeritud. Järeltingimused: − On loodud Tellimus.
Klient on vägistamise, verepilastuse või mõne muu kuriteo ohver.
Klient on see, kes tellib teenuse ja kellele teenindus on suunatud.

Klientidel on võimalus oma pesu pesta, seda kuivatada kui ka triikida.
Klient - Arvuti, mis kasutab andmetöötluseks serveri ressursse.
Klientide äratamine on teenus, mida hotellis külalisele sageli osutada tuleb.

Klient on õnnetu, sest katus laseb läbi ja probleeme on palju.
Klientideks on nii eramajad, kortertiühistud, väike- ja suurfirmad.
Klientideks on vangid, kinnipidamisasutuste töötajad ja külalised.

Klient on nõus laenu tagastama igakuiste annuiteetmaksetena.
Klient on “segaja”, ebameeldiv seik teenindusprotsessis.
Klient – vaesed, kes on ennast andnud rikaste kaitse alla.

Klient on vaid siis kuningas, kui ta käitub nagu kuningas.
Klient on nõus usaldusväärselt partnerilt rohkem ostma.
Klientide soov on saada üha enam puhtust väiksemate kulutusetga.

Klientidel on suuremad võimalused leida seda, mida ta soovib.
Klient on klient, klient on kuningas, kliendil on õigus.
Klient on nõus sellise hinnaga ja palub töö ära teha.

Klient - server süsteemi mis töötab Notes raamistikus.
Klientide kuulamisega on võimalik õppida rohkem tundma oma konkurente.
Klientidel on võimalik tooteid soetada endale soodushinnaga.

Klient - vaene kodanik, patrooni kaitsealune Vana-Roomas
Klient on kuningas nii kaua kui ta kuninglikult käitub
Klient – andis ennast alluvusse, sai patroonilt maad.

Klient eraisik - tema sugu, vanuserühm, asukoht ja sissetulek.
Klientide külastatavus on suurem äripäeviti, kui tullakse keskusesse.
Klient on oluline osa teenindusettevõtja argipäevas.

Klientideks on nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.
Klientide konsulteerimine - tasuline toimuvad üldjuhul oma riigi rahas.
Klientideks on xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ja xxxxxxxxxxxx.

Klientuur on väga suur ja kehtivad sarnased tingimused.
Klient on ülemus: efektiivne partnerlus ülemusega.
Klient - sõltlane, patrooni kaitsealune Vana-Roomas

Klient - vaene roomlane, kes vajas patrooni kaitset
Klient on kõige tähtsam külaline meie valdustes.
Klient on kuningas? Jah, kuulus klient on kuningas.

Klient on firma ja äri osa, mitte kõrvaline isik.
Klientideks on õpilased, õpetajad ja kooli töötajad.

Klientideks on oodatud nii mehed, naised kui ka lapsed.
Klientideks on restoranid, hotellid, baarid ning pubid.
Klientuur on suurenenud. Töötajad on kogenenumad.

Klient on tähtsam kui teenindaja muu tegevus.
Klienteelsuhted - klient (kaitset riigis enam tähtust.

Klientide meelitamine on lahutamatu osa hotelli tegevusest.

Klient – vaene, kes palus rikkalt kaitset
Klient - asutuse, isiku, teenuste kasutaja
Klient on väga ohtlik ettevõtte mainele.

Klient - server mudel  Üldine algoritm
Klientideks on patsiendid ja haigla töötajad.
Klient – kasutajapoolne sisenemispunkt.

Klientideks on lapsed ja lasteaia töötajad.
Klientidest on ärikliendid, 38% erakliendid.

Klientideks on oodatud nii mehed, naised kui
Klient on kuningas keskkond on oluline

Klient – kodanik, vaene maakasutaja.
Klient on kuningas, öeldakse sageli.

Klient on esikohal • Liikuvad kulud
Klientuur on piisav ajalehe toimimiseks.
Klient on tähtsaim isik turunduses.

Klient on veoettevõtte suurklient.

Klientide hulka on esialgu raske ette näha.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto