Facebook Like
Add link

Kliendi lojaalsus ja selle suunamine - sarnased materjalid

klient, kaupluses, imalus, selveri, imalik, selveris, kuusik, ostud, saul, elda, helepanu, gikasti, ostude, kliendikaart, jaekaubanduse, itel, magistrit, steemid, teenindaja, loobuda, ikes, osalejate, petuseks, hoides, ngud, edukad, suunduvad, kassapidaja, tasuma, usule, ttele, tlema, kaupluskett, selgub, vahetama, kaotavad, eelpool, tulema, meelel
3
docx

KLIENDILOJAALSUS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool K10 KÕ2 Lii Raudsepp KLIENDILOJAALSUS Essee Õppejõud: Liina Maasik Mõdriku 2012 Lojaalsus - pühendumus, truudus (kellegi,millegi suhtes) või tõde, ideed, maailmavaadet, arusaamu järgida . · lojaalsus on enda, ka meie lähed...

Kaubandus ökonoomika -
28 allalaadimist
70
pdf

Majandusalased uurimismeetodid

... struktureeritud intervjuude läbiviimisel ­ Genereerida uurimishüpoteese · Tüüpiliselt kasutatakse turu-uuringutes, ­ Stimuleerida uusi ideid ja loovkäsitlusi äriuuringutes oluliselt vähem; küll kliendi ­ Uute toodete, teenuste või programmide probleemide rahulolu uuringutes ja edutegurite diagnostika · Eelised võrreldes vahetu intervjuuga ­ Soovitakse andmeid suhteliselt kitsal teemal, millesse tahetaks...

Uurimistöö alused -
58 allalaadimist
26
docx

Müük ja müügitehnikad

...ikaajalisem, müük lühiajalisem  Turunduse eesmärk on kasvatada turuosa ja toote või teenuse tuntust. Müügitöö ehk personaalne müük lähtub eelkõige hetkevajadusest ja selle rahuldamisest  Turundus otsib kliendi, müügimehed vormistavad tellimuse  Turundus on rohkem passiivne (reklaam) müük aga aktiivne (isiklik müük)  Turunduse puhul tehakse uuringuid, mille puhul saadakse massiliste ostude puhul tagasisidet valikute puhul, isikliku müügi puhul on ta...

Müügitöö alused - Kutsekool
71 allalaadimist
21
doc

PERSONALI ARENAMINE JA KOOLITAMINE AS A-SELVERIS

...A-Selver AS on Eesti ja Läti linnades tegutsev super- ja hüpermarkerite kett, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Selveri peamine eesmärk on sõbraliku õhkkonna, kiire ja asjatundliku teeninduse ning kvaliteetsete kaupadega luua ja hoida kliendi usaldust. Selveri kauplused asuvad liikluse sõlmpunktides ja võimaldavad seetõttu kliendile kiiret ja mugavat poeskäiku. Selver tegutseb selle nimel, et saada eestimaalaste lemmikpoeks. Selver on registreeritud kaubamärk ning kuulub AS-le A-Selver. Selver on AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte. ...

Inimressursi juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
273 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... nende alaliikidest võimaldab paremini mõista logistikaprotsessi olemust ja logistika ülesandeid ning eesmärke nii tarneahelas tegutseva ettevõtte kui ka kliendi seisukohalt. Põgusalt käsitletakse ka tarneahelat ning logistika juhtimise ja tarneahela haldamise peamisi mõisteid ja olulisemaid aspekte. Logistikaprot- sessi ja toimingute esitamine aitab mõis...

Logistika alused - Kutsekool
341 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

... heaolu tagamine. Pikaajalisi ülesandeid (nt kasumi teenimine) lahendatakse jooksvate tarbimisvajaduste rahuldamise kaudu tasakaalustatult ühiskonna perspektiivsete huvidega. Turunduskontseptsioon teostub viie komponendi kaudu, milleks on Kliendivajaduste rahuldamine väljendub ostjaskonna antud kõrges hinnangus pakutavatele toodetele. Konkurentsivõime tõstmine seisneb konkurentide ja nende kavandatud tegevuste tundmises ning ettevõtte jaoks konkurentsieeliste loomises. Tegevuste kooskõlastamine on ettevõtte kõikide osakondade ja struktuuriük...

Turundus - Tartu Ülikool
366 allalaadimist
114
doc

Laondus ja veokorraldus

..........................................................................51 17. Puhastustööd laos............................................................................................52 18. Klienditeenindus..............................................................................................54 19. Kvaliteedi haldamine logistikas.......................................................................71 20. Logistika alused ja põhimõisted......................................................................81 21. Transport...............................................................................

Laomajandus - Kutsekool
561 allalaadimist
16
docx

Müügistrateegiad ettevõttes

...oteid ja teenuseid klientidele kaasaarvatud potensiaalsetele klientidele. Müügitehnikaid on samuti väga palju erinevaid ning iga teenindaja saab neid ka ise luua ja välja töötada. Müügiprotsessi järgimine aitab saavutada eesmärke, milleks on kindlasti kliendi vajaduse välja selgitamine, saada aru müüdava toote või teenuse omadusi, sealhulgas anda infot miks on meie toode parem kui konkurentidel ning suuta oma toodet või teenust maha müüa kliendile. Samuti on müügi saavutamiseks erinevate tegevuste ellu viimine väga vajalik ja ei saa mär...

Müügitöö alused - Kutsekool
36 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

.............................................................................51 17. Puhastustööd laos............................................................................................52 18. Klienditeenindus..............................................................................................54 19. Kvaliteedi haldamine logistikas.......................................................................71 20. Logistika alused ja põhimõisted......................................................................81 21. Transport...............................................................................

Logistika alused - Kutsekool
166 allalaadimist
6
doc

Müügipersonali hindamise keerukus - eseee

...e on hinnangu andmine teisele subjektile vastavas vääruse skaalas". Teine faktor, mis hindamises rolli mängib on hinnatav(ad), praeguses kontekstis, konkreetsuse huvides võtan vaadeldavaks ja näidete toomisel käsitletavaks müügipersonaliks XXXX Selveri klienditeenindajad (kassapidaja, infoteenindaja). Müügipersonal on ise kui kategooria ja klienditeenindajad on müügipersonali alaliik, kes fikseerib müügi. Selleks, et olla jätkusuutlik organisatsioon siis tulebki personali hinnata, hindamine on vajalik, et anda töötajatele tagasisidet tehtud töö kohta...

Majandus -
26 allalaadimist
25
docx

Oranisatsioonijuhtimine - eksam

... 3. Arutle, milleks on vaja missiooni ja visiooni ettevõttele. Miks on oluline, et ettevõtte töötajad mõistavad ja tulevad ettevõtte missiooni ja visiooniga kaasa? Ettevõtte missioon Missioon peab olema sõnastatud ettevõtte püsiväärtustest ja kliendi vajadustest lähtuvalt, arvestama tehnoloogia üldist arengut jne Missiooni sõnastus lähtub äridefinitsioonist (äriideest) Missioonil on väga lihtne ülesanne. See võtab kokku põhjuse, kuidas ettevõte teenib tänase turu- ning kasumiosa. Missioon ütleb, kes me oleme ja mida teeme. Esimene küsimus, ...

Organisatsiooni juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
42 allalaadimist
28
pdf

Tarbijakäitumine eksam konspekt

...ojaalsuse suurenemine ettevõtte suhtes x Ettevõtte mainekuse kasv x Tarbijate vähenev hinnaelastsus x Tööjõu tootlikkuse kasv x Madalamad ettevõtte kulud tulevikus x Ettevõtte kasumi suurenemine x Tarbijate kaebuste oluline vähenemine x Rahulolevad kliendid toovad ise kliente x Tarbija rahulolu suurendab innovatsiooni Hea äri kuldreeglid: x Klient on minu äri jaoks kõige tähtsam inimene x Klient ei ole meist sõltuv, ettevõte sõltub kliendist x Klient ei sega meie tööd, ta on meie töö eesmärk x Kliendi teenindamine ei ole talle meiepools...

Tarbijakäitumine - Tallinna Tehnikaülikool
194 allalaadimist
120
docx

TURUNDUSE ALUSED

...DUSE MÕISTE JA AJALUGU „Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsessi kaudu.“ (P. Kotler) „Turundus on kasulike klientide leidmise ja hoidmise ning kasulike kliendisuhete arendamise teadus ja kunst.“ Turundusel on kaks mõõdet:  strateegiline turundus – analüüsile orienteeritud protsess (tarbijavajaduste analüüs, turu segmenteerimine, konkurentide analüüs);  taktikaline turundus – keskendub konkreetse teg...

Turunduse alused -
94 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

... N?ustamise protsess ja ?lesehitus 19 seotud muutuste d?naamikaga, kontseptuaalsete raamistikega (career craftehk karj??ri meisterdamine), n?ustamistavadega, suhetega, hoov?tuga, eesm?rkide seadmisega, kliendi vajadustega ja suhtlemisoskustega (nii traditsioo?nilised tehnikad kui ka Muutuste dünaamika Kuidas inimesed tegelikult oma elus toimuvaid muutusi kogevad? See laiahaardeline küsimus viib arutelu fookuse kaugemale konkreetsetest nõustamisega seotud rolli des...

Psühholoogia -
22 allalaadimist
26
docx

Praktika aruanne 3-kursus Veeriku Selver

...did ja nimetused ülesse kirjutada. 6 Seal olid ka iseteenindus kassad mida kutsutakse SelveEkspressiks. SelveEkspress on mõeldud selleks, et kliendid saaksid oma ostud kiiremini tehtud. SelveEkspressi saab klient kasutada vaid juhul, kui tal on kehtiv partnerkaart. Klient peab võtma endale selvepuldi, seda saab teha, kui registreerid partnerkaadi pultide juures olevas seinas. Kui pult on käes, saab alustada ostlemisega. Selvepuldi kasutam...

Majandus - Kutsekool
20 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...ames. 2.4.4.1.1. Terviklik kvaliteedijuhtimine Terviklik kvaliteedijuhtimine (edaspidi kasutatud ka lühendit TQM) on kõigi töötajate (juhtide ja täitjate) koostööl põhinev organisatsiooni juhtimise teooria ja meetod, mille aluseks on toote/teenuse kvaliteet ja kliendi rahulolu. TQM eeldab süsteemset mõtlemist ja organisatsiooni nägemist tervikuna, ühendades omavahel kõik juhtimisfunktsioonid ning teeninduse valdkonnad.77 TQM on kvaliteediorientatsiooniga juhtimine, mille oskuslik rakendamine tagab organisatsioonile pikaajalise äriedu ning töötajaskonna ja ...

Juhtimine -
208 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...SANDIJUHID. Operatiivplaan haarab teatud väikese arvu tegevusi. 6. Äri idee, missioon, visioon Äriidee sõnastusest selgub: Millises äris ollakse (näiteks kas raudteeäris või transpordiäris, kinoäris või meelelahutusäris, jne); Millist sihtgruppi peetakse oma kliendiks; Milliseid selle sihtgrupi vajadusi soovitakse rahuldada; Kuidas neid vajadusi rahuldatakse; Mille poolest erinetakse konkurentidest. Missioon - Missioonis panevad ettevõtte omanikud kirja, milliseid reegleid nende ettevõttes tuleb järgida, mida nad peavad ettevõtte tegevuse juures eriti olulis...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
126 allalaadimist
31
doc

KLIENDISUHETE JUHTIMINE JA LOJAALSUS

LISAMATERJAL KLIENDISUHETE JUHTIMINE JA LOJAALSUS Eva Vahtramäe 2 EESSÕNA Viimastel aastatel kliendisuhete juhtimise parendamist Eesti ettevõtetes iseloomustab ühelt poolt püüd rakendada CRM'i (Customer Relationship Management, kliendisuhete juhtimine, ingl. k) ja teiselt poolt od...

Klienditeenindus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
224 allalaadimist
69
doc

TURUNDUS

...dma turgu). SOTSIAALSE TURUNDUSE KONTSEPTSIOON Klient ostab sellelt, keda saab rohkem usaldada. (Rahulda mitte ainult tarbijate vajadusi, vaid hoolitse ka üldise heaolu eest). 1.5.1 Turunduskontseptsiooni komponendid KLIENDIVAJADUSTE RAHULDAMINE ORIENTEERUMINE PIKAAJALISELE KASUMILE TARBIJAKESKSE ETTEVÕTTEKULTUURI ...

Turunduse alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
79 allalaadimist
57
docx

NAISKLIENDI TARBIMISHARJUMUSTE MUUTUSED RÕIVA- JA ILUTOODETE KATEGOORIAS

LÄÄNE- VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool Kaubandusökonoomika õppekava Hanna Kuldsaar NAISKLIENDI TARBIMISHARJUMUSTE MUUTUSED RÕIVA- JA ILUTOODETE KATEGOORIAS Lõputöö Juhendaja: Eva Vahtramäe MA Mõdriku 2012 SUMMARY Final paper is composed on Changes of consuming habi...

Kaubandus ökonoomika -
7 allalaadimist
10
doc

Turundus juhtimine

...uste turundamiseks, loomaks mõlemaid osapooli rahuldavaid vahetusi, sh klientide vajaduste kindlakstegemine, kasulike klientide hoidmine ja rahuldamine ettevõttele kasumlikul viisil. · kasulike klientide leidmise ja hoidmise ning kasulike kliendisuhete arendamise teadus ja kunst. (M.Porter) Turunduse üldmõisteteks on vajadused, soovid, nõudlus, toode, vahetus, tehingud ja turud. Vajadused on inimese sisemised tungid millegi järele. Nt söök, jook (A.Maslow vajaduste hierarhia)Turundus saab mõjutada kuidas vajadusi rahuldatakse, kuid ei...

Turundus - Tartu Ülikool
262 allalaadimist
12
docx

TEENINDUSTÖÖ VAATLUS, TEENINDAJATE KÄITUMISMALLI HINDAMINE JA ANALÜÜS

... näidise, et saaksin näha milline see voodis välja näeks. Poodi saabus teine ostja ning tema pöördus otse teenindaja poole sooviga osta koju laudlina. Teenindaja teretas teda viisakalt ning ütles mulle et jätab mind näidiseid uurima ning tuleb kohe tagasi. Klienditeenindaja teenindas teise kliendi ära ning saabus tagasi minu juurde. Selle ajaga olin suutnud välja valida kaks erinevat voodipesu komplekti ning võtsin ka teki ja padja. Patja nii nagu müüa soovitas, ei kasuta ma alla 3 aastase lapse puhul, kuid ilus on kui ta on voodis olemas. Samuti otsust...

tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
20 allalaadimist
17
doc

Kliendikeskne turundus kui eduka ettevõtte strateegia

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Turunduse õppetool KLIENDIKESKNE TURUNDUS KUI EDUKA ETTEVÕTTE STRATEEGIA Referaat Juhendaja: dotsent Ann Vihalem Tallinn 2012 2 3 SISUKORD Sisukord......................................................................................................................... 4 Sissejuhatus..................................................................................

Turundus -
88 allalaadimist
12
doc

Kliendisuhete juhtimine (eksami küsimused ja vastused)

MAINORI KÕRGKOOL Juhtimise Instituut Teenindusjuhtimise eriala KLIENDISUHETE JUHTIMINE ERINEVATE ETTEVÕTETE NÄIDETEL Eksam Kertti Viru Tallinn 2010 ÜLESANNE 1 1. Lojaalsuse määramine Inimene külastab pidevalt ühte kindlat toidupoodi ja omab se...

Kliendisuhete juhtimine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
137 allalaadimist
95
doc

KUURORDIKONTSEPTSIOONI DISAINIMINE PÄRNU LINNA NÄITEL

...alne. Ootused sihtkohale Vaikus, rahu, perekesksus, turvalised Melu, pidu, uued sõbrad ja olukorrad, olukorrad, lasteatraktsioonid. noorteatraktsioonid. Kliendisuhe Püsiv, põhineb usaldusel. Uus, põhineb põnevusel. Allikas: autori koostatud (Tooman et al 1999: 187; Reith 1987: 22, viidatud Siimon 1997: 80­81 vahendusel; March et al 2005: 173; McDonough et al 2005: 173; McDonough et al 1986, viidatud Dorbek et al 2003 vahendusel;...

Turundus -
45 allalaadimist
138
doc

STRATEEGILISE TEENINDUSKONTSEPTSIOONI MUUTMINE

...et; - mahu ja nõudluse juhtimine; - informatsioon. 5 1.1 Kättetoimetamissüsteem Teenuse kättetoimetamissüsteem kujutab endast kliendile teenuse osutamise protsessi. Edukalt toimiva kättetoimetamissüsteemi põhiline osa on teeninduse tehniline joonis service blueprint, mis kujutab endast diagrammi, kus on lahti kirjutatud, milline teenus välja näeb ning kuidas seda edasi anda. (Shostack, 1984) Kättetoimetamissüsteemi väl...

Ärijuhtimine - Estonian Business School
23 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

...s 1997:31). Väliskeskkond jaguneb omakorda kaheks ­ mikro- ja makrokeskkonnaks. Nende kahe eristamise peamine alus on see, et makrokeskkonna mõjud jõuavad organisatsioonini ehk mõjutavad seda läbi mikrokeskkonna (vt. ka joonis 1). Mikrokeskkonna huvigrupid on: kliendid, hankijad, konkurendid, koostööpartnerid (mittetulundusühingud või ükskõik miline teine huvitatud organisatsioon k.a. mõne teise huvigrupi esindaja), regulaatorid (näit. keskkonnakaitse- ja tervishoiu-organisatsioonid, roheliste ühendused jt.) ja kreeditorid (näit. pangad, riskikapitalistid ...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
133 allalaadimist
46
docx

TURUNDUSE KORDAMISKÜSIMUSTE VASTUSED (põhjalikult)

...sapooli rahuldavaid vahetusi. Turundus on klientide vajaduste kindlakstegemine ja rahuldamine ettevõttele kasumlikul viisil ehk turundus on vajaduste kasumlik rahuldamine. Turundus on kasulike klientide leidmise ja hoidmise ning kasulike kliendisuhete arendamise teadus ja kunst. Turunduse olemus jaguneb kaheks: strateegiline ja taktikaline. Strateegiline – tarbijavajaduste analüüs, turu segmenteerimine, turuvõimaluste hindamine (turu potentsiaal ja toote eluiga), konkurentide analüüs (konkurentsieelise leidmine) n...

Turundus - Eesti Maaülikool
140 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

... näol; (2) rida mängitavaid rolle ­ külastaja, ettekandja, koka, kassiiri ja omaniku rollid; (3) kaks algtingimust stsenaariumile ­ klient on näljane ja tal on raha; (4) neli vaatust ­ sisenemine, tellimine, söömine ja lahkumine ning (5) neli tulemust ­ kliendi raha hulga vähenemine, omaniku rahahulga suurenemine, kliendi nälja kustutamine ja (mõnikord) kliendi ja omaniku rahulolu. Stsenaariumi ideed on korduvalt kontrollitud. Näiteks on üks kohandatud stsenaarium ühest uurimusest (Bower, Black & Turner, 1979): Arst Jaan tundis end täna h...

Psühholoogia alused -
219 allalaadimist
60
doc

Tarbija ostukäitumine

...duse ülesandeks on võimalike dissonantside vähendamine. Selleks tuleb tarbijale jagada täiendavat informatsiooni, mis toetab ja õigustab tema valikuid. Müüjad peaksid ka toote omadusi ja nendes sisalduvaid hüvesid oskama siduda konkreetsete kliendivajadustega ning rakendama nn. ostujärgseid paitusi, rõhutades otsustuse positiivseid külgi. Lühikese aja jooksul pärast ostu võib kliendi käest kas kirja või telefoni teel uurida, milline on rahulolu ja kas kauba kasutamisel on tekkinud arusaamatusi, rõhutades veelkord v...

Tarbijakäitumine - Kutsekool
40 allalaadimist
110
docx

Turunduse alused konspekt

...nal“). Ettevõtte juhtimise puhul on oluline, et turundus ei oleks lihtsalt mingi osakond. Turunduspõhimõtteid peaks tundma ettevõtte iga töötaja reatöötajast tippjuhini, sh raamatupidaja, tootmistehnoloog, tootearendaja, personalijuht ja loomulikult klienditeenindaja. Kliendikeskne mõtteviis peab olema kodeeritud kogu ettevõtte tegevusse ning igasse töötajasse. Turunduse juhtimine on suunatud teatud sihtgruppidega tulusate vahetusprotsesside kavandamisele, kujundamisele ja tagamisele ettevõtte eesmärkide saavutamise nimel. Turundus ei tohi o...

Turundus - Kutsekool
23 allalaadimist
63
docx

Andmeturve konspekt / kokkuvõte

...iskianalüüs -- hindame reaalseid ohte ning kulutusi ning püüame leida aktsepteeritava riski, kus turbekulud on ligikaudu võrdsed tõenäoliste kahjudega Ohtude edetabel 2014 · Pahavara (ussid, trooja hobused, nuhkvara, väljapressimismeetodid) · Veebipõhised ründed kliendi pihta (brauseris on turvaaugud, lisaosadel (java, flash jne) omakorda turvaaugud) - tuleks jälgida, millistel lehtedel käiakse (tänapäeval pornolehtedelt saab vähem ründeid kui populaarsetelt uudiselehtedelt) · Ründed veebirakendustele · Zombivõrgud (botnets) · Teenustõkestusründed (ülekoormami...

Andmeturbe alused - Tartu Ülikool
12 allalaadimist
86
pdf

Projektijuhtimise meetodid

...liseks on see, et kuna hetkel puudub The Body Shop Eesti esinduskauplustel e-pood ning tegemist on ülemaailmselt populaarse ilutoodete brändiga. E-poe avamine on erinevate huvigruppide jaoks äärmiselt oluline, aidates laiendada kliendibaasi, tõsta klientide ostumugavust ning suurendada ettevõtte kasumlikkust. Kogu projekti eelarveline suurus on 18 744 €, mistõttu toimub projekti rahastamine nii laenu kui ka omafinantseerimise abil. Projekti kestvuseks on 3 kuud, mille vältel on projektimeeskonna ülesanneteks esindada v...

Juhtimine - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
49 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun