Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link
Klaver on  klahvpill. Klaver  erine b  klave s siinist  selle  pool e st,  et  klaveril  tekitavad  heli   vildiga  kaetud  haa mrik e s e d ,  mis  klahvide  allavajutami s el  löövad  vastu  m etallist  ke eli ,  pann e s  ne e d  võnku m a .  Helilained  kanduvad  klaveri  kõlaka sti  seinteni,  mis  neid   võim e n d a v a d .
Klaveriteose hulgas on eriti tuntuks  Loominguks jäi Astrahanis ( oli saanud miniatuurid “Kellad” ja muusikakooli direktor) vähem mahti , “Liblikas”. Oma lemmikpillile viiulile praktiline muusikutöö ja kirjutas ta nii miniatuure nagu organisatoorne tegevus võtsid suurema “Männid” ning “Avarused” , kui ka osa ajast.
Klaverikontserdi d - duur vasakule käele, kirjutas ta pianist Paul Wittgensteinile, kes oli I maailmasõjas kaotanud parema käe. Teiseks oli Kalverikontsert G-duur, mis oli pühendatud pianist Marguerite Longile. Teose orkestratsioon pole sugugi traditsiooniline, näiteks esimeses osas mängib peateemat hoopis pikolofööt.

Klaveriteosed on süidid „Couperini haud“, „Öine Gaspard“ ning ta on andnud ka 2 klaverikontserti. Esimeseks sümfooniliseks meistriteoseks oli „Hispaania rapsoodia“, mis on ülesehituselt neljaosaline süit ning paistab silma säravate orkestrivärvide ning ka iseloomulike Hispaania tantsurütmide poolest.
Klaveripalasid on ta kirja pannud umbes 120. Näiteid teostest klaverile: • 1907.a Prelüüd • 1922.a Leinamarss • 1924.a Rõõmus pala • 1930.a Kuupaistel • 1954.a Ratsanik Kahekümnendatest aastaist ja kolmekümnendate aastate esimesest poolest on päris suurem osa Saare parimatest koorilauludest.
Klaverikontsert d - duur vasakule käele kirjutas ta Esimeses maailmasõjas käe kaotanud pianistile.Neoklassitsismi iseloomulikeks joonteks võrreldes hilisromantistlikuvõi impressionistlikumuusikaga on harmoonia ja orkestratsiooni üldine lihtsustumine, temaatiline lakoonilisus ja rütmiline motoorsus.

Klaver on klahvpill. Klaver erineb klavessiinist selle poolest, et klaveril tekitavad heli vildiga kaetud haamrikesed, mis klahvide allavajutamisel löövad vastu metallist keeli, pannes need võnkuma. Helilained kanduvad klaveri kõlakasti seinteni, mis neid võimendavad.
Klaverikontserte on 2 millele lisanduvad klaveritsüklid (lüürilised palad) ja väikevormid (pallaadid, variatsioonid jne). Orkestrile kirjutanid ka populaarsed süidid sigrurd jor sarfar, horbergi süit, kaks eleegilist pala. Loomingu tipuks on orkestrisüit peer gynt.
Klaverimuusika on tundlik ja nõtke,erakordselt nüansirikas ja täis kaunistusi,klaveriloomingusse kuuluvad arvukad väikevormid- etüüdid,prelüüdid,nokturnid,valsid,poloneesid,masurkad,balladid,ekspromptid,ta on kirjutanud 2 klaverikontserti ja u 20 soololaulu

Klaverimuusika on arvukas, kusjuures on palju kirjutanud ka kahele klaverile: "Kontsert kahele klaverile", "Sonaat kahele klaverile", "Kontsertiino kahele klaverile". Sooloklaverile: soolotsükkel "5 tooni", "5 kerget klaverit". Suur hulk väikevorme.
Klaverikompositsioonid on „Estambid“ , kaks kogumikku „Kujundeid“, süit „Lastenurk“, kaks osa „Prelüüde“ ning „Etüüdid“. Viimane on ainus, mis on kirjutatud aastal 1915, ülejäänud jäävad ajavahemikku 1903-1913.
Klaverikontserdi d - duur vasakule käele kirjutas ta pianist Paul Wittgensteinile, kes oli Esimeses maailmasõjas kaotanud parema käe. Klaverikontsert G-duur on pühendatud oma aja ühele säravamale pianistile Marguerite Longile.

Klaverimuusikas on kuulsust kogunud Mozarti „Kuupaistesonaat“. Tema loodud ooperitest on tuntuimad „Figaro pulm“, „Don Giovanni“ ja „Võluflööt“. „Don Giovanni“ on loodud kahe hispaania legendi alusel.
Klaveribluesi eriliigina on tuntud boogie- woogie (levis ka samanimeline tants), mida iseloomustab pidev kaheksandiknootides liikumine vasakus käes (tihti punkteeritult). Hiljem levis see võte instrumentaalsesse jazzi.
Klaverikontsert a - mol I osa ( tõmtõm siis vaikseks) 11. Sümfoonia nr.1 „Kevad”III osa (kiire, selline lalalala, vahel veits tugevam). 12. Klaveritsükkel Sehr Rasch - Klaiserjane ( hästi kiire, klaver)

Klaveril on pedaale kaks vahel ka kolm: paremale vajutades helisevad keeled kauem, vasak pedaal muudab kõla tuhmiks ja vaiksemaks, keskmine pedaal jätab kõlama viimase vajutatud heli või akordi.
Klaverilooming on tõsine, sageli isegi raskemeelne, kontsentreeritud ja napisõnalise väljendusviisiga. Stiilivõtete poolest kõigub Saar hilisromantismi, impressionismi ja ekspressionismi vahel.
Klaverikeeled on pingutatud tugevale malmraamile, keelte pingel on väga suur jõud (võrreldav umbes 20 tonniga). Keeli pingutatakse virblitega, mida saab keerata spetsiaalse võtme abil.

Klaver - orkester-balllett on tihti ühendatud sel kombel, et teose algidee on kirja pandud klaveriredaktsioonis, mis võib hiljem kasvada nii orkestriseadeks kui ka lavamuusikaks.
Klaveritranskriptsioonid – tuntud ooperite, sümfooniate jt suurteoste kokkusurutud ,,Ümberkirjutused“ klaverile, eesmärgiks armastatud soolopilli orkestraalsete võimaluste näitamine.
Klaverlooming on tõsine, sageli isegi raskemeelne, kontsentreeritud ja napisõnalise väljendusviisiga. 1913.aastal hakkas Saare klaverimuusikale lisanduma ka lihtsam külg.

Klaver on klahvpill. Klaveril tekitavad heli vildiga kaetud haamrikesed , mis klahvida allavajutamisel löövad vastu metallist keeli , pannes need võnkuma.
Klaver on klavessiini lihtsalt nii otsustavalt välja tõrjunud, et isegi J. S. Bachi klavessiinisüite esitatakse kontsertidel enamjaolt tiibklaveril.
Klaverisaade on laulu võrdväärne partner, see annab edasi meeleolu. Tuntuimad soololaulud on "Metshaldjas" (1815), "Forell", "Muusikale", "Ave Maria".

Klaverilooming on ühteaegu poeetiline ja virtuoosne, ta suhtus klaverisse kui orkestrisse ning üritas kasutada maksimaalselt selle võimalusi.
Klaverikontsert a - moll (op. 16).  Peale suve soovis Grieg saada Norra võimudelt reisistipendiumit, mida talleei soovitud algselt anda.
Klaver on keelpill mis on koosneb:korpusest,raamist,helitekitamismehanismist,klavetuurist,pedaalid est,keeldest ja kõlalaedest.

Klaverisonaat c - duur (1926) Ballaad ("Muistend") a-moll klaverile (1936) Meloodia ("Idüll") viiulile ja klaverile (1937) Koorilaulud
Klaveri ajaarvamine – sai ju Hiisi klaverimudel hiljem aluseks pillidele, mida Tallinna Klaverivabrikus Estonia nime all tootma hakati.
Klaveril on 6 pedaali,mis täidavad erinevaid ülesandeid. Klavessiin (näppepill) (Eesti)17-18.sajand, klaveri sugulane.

Klaverilooming on kirjutatud saksa salongiheliloojate ajaviitepalade otsesel eeskujul ning neil pole muusikalist väärtust.
Klaveril on raamile tõmmatud keeled, kõlalaud, klaviatuur ja mehhanism, mille abil pillimees paneb keeled helisema.
Klaverimuusika - mis on väikevorm?Populaarsemad klaveriminiatuurid?Olulisemad esindajad? Väikevorm ehk klaveriminiatuur.

Klaver on terve pala vältel suhteliselt tagasihoidlik mängides ainult saadet ning mitte kordagi meloodia viisi.
Klavereid on mitmesuguseid , nad sarnanevad üksteisele tööpõhimõte poolest, erinevad aga kujult ja suuruselt.
Klaverikontsert a - moll ja süit „Peer Günt“. • Alexander Rybak 2009. a võitis Eurovisiooni laluvõistlust

Klaveriõpinguid 6 - aastaselt Nõmme Muusikakoolis Helve Kuuskmanni juures ning jätkas Tallinna Muusikakeskkoolis.
Klaverikontsert a - moll (op. 16). Sellele heale suvele järgnenud talv oli helilooja jaoks vähem lootustandev.
Klaveritundides käimist on helilooja enda sõnul ise juba lapsest saadik tahtnud ning keegi teda peale ei sundinud.

Klaveripartiid on erakordselt tähtsad, harmooniad ja karakter on sageli laulu mõtte tegelikud avajad.
Klaverimängustiil - uue aastad“; * „Dante- orkstraalne kõla muusika sümfoonia“; klaverimuusikas.
Klaverivabrik on Estonia,mis rajati 1950.aastal.Klaverit valmistakse kuusest,vahtrast või männist.

Klaveriteoseid on kirjutanud kõik tähtsamaid heliloojad, sealhulgas Mozart, Beethoven ja Chopin.
Klaver - kõlavõimaluste muutmine klaveri keeltele või keelte vahele asetatud esemetega
Klaveripalad on juba varem mulle meeldinud ja selle kontserdiga tõestas ta oma oskusi veelgi.

Klaveriõpik – Bach kirjutas selle õpiku 1753. aastal, mis oli esimene selletaoline õpik.
Klaveriminiatuurid - (lühipalad) kujunesid välja erinevad miniatuuriliigid (prelüüd, ballaad).
Klaveritrio - instrumentaalansamblikoosseis, mis koosneb viiulist, tšellost ja klaverist.

Klaveri sünd on seotud Itaaliaga: 18 sajandi alguses Bartolomeo Cristoferi haameriklaveri.
Klaverikontsert – virtuoosne, enamasti kolmeosaline ulatuslik teos klaverile ja orkestrile.
Klaver – saab tänapäevase väljanägemise, ilmus pedaal, sünnivad pianistid.

Klaveriloomingust on tuntud veel Kuus Paganini-etüüdi ning „Sümfoonilised etüüdid”
Klaverimuss on arvukas: kontsert 2le klaverile, sonaat 2le laverile, klaveri duett.
Klaver – Bachi üks lemmikpill ning kirjutas ka selle pilli kohta õpiku.

Klaveriteoste kõrval on Chopinil loomingus la laule , mis on loonud nooruseas sünnimaal.
Klaveritoeste kõrval on Chopini loomingus ka laule, mis on loodud nooruseas sünnimaal.
Klaverikontsert b - moll, väikevormid klaverile: valsse, masurkasid ja ekrprompte.

Klaver on kolmnurkne, tavaliselt must kast, mis seisab kolme jala peal.
Klaveri kasutusala on lai. Seda kasutatakse jazzis klassikalises ja folkmuusikas.
Klaverimuusikas on antoloogilise tähendusega suurtsükkel „24 prelüüdi ja

Klaveriteosed on enamasti ilmalikku, paljudel juhtudel tantsulist laadi.
Klaverisaade on laulu võrdväärne partner, see annab edasi meeleolu.
Klaverikontsert a - moll ning muusika Ibseni draamale „Peer Gynt“.

Klaverimuusika – 4 klaverikontserti, klaveriprelüüd, etüüdid.
Klaverilooming on üldiselt tõsine, raskemeelne, napisõnaline.
Klaverimuusika tipus on 8 vihikut sõnadeta laule ja muid väikevorme.

Klaveril on keelte otstes vildiga vooderdatud pedaalid.
Klaverisonaat d - duur, I osa • klaver • rõõmus meeleolu
Klaver on meil musaklassis, 1756 tal on tootepassis.

Klaveri kõlalaud on keelte alla paidutatud suur puust plaat.
Klaveriklahve on 88, klaveri heliulatus on üle 7 oktavi.
Klaverisaade on võrdne lauluga annab edasi laulu sisu.

Klaveriteoste kõrval on ka veel 17 laulu: tuntuim laul ,,Soov''
Klaveri meloodia on alguses mänglev ja kavala meeleoluga.
Klaverikvintett - Kaks viiulit, vioola, tšello, klaver

Klaveril on Annette Adelheidile kuulunud noodid.
Klaver - paneb klaveri kõlama nagu orkester.

Klaverisaade on erakordselt aktiivne ja iseseisev.

Klaver on haamermehhanismiga klahvpill.
Klaverikontserti – 400 klaveritranskliptsiooni.
Klaverisaated - justkui iseseisvad teosed.

Klaver on kui tema parim sõber.
Klaveritrio - Viiul, tšello, klaver

Vote UP
-1
Vote DOWN
Klaverisaade on muutunud mänglevamakas ja ei anna edasi ainult tormiliselt kurba emotsiooni.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Klaveril pedaliseerimine – muutub ilma vahedeta nii, et ei oska arvatagi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Klaveriklahvid on valmistatud eebenist.

Vote UP
-3
Vote DOWN
Klaveri akordid on veidike muutunud, mis annab loole veidi teistsuguse ilme.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun