Facebook Like
Küsitlus
Add link

Kinemaatika konspekt - sarnased materjalid

1
docx

Kinemaatika konspekt

1.Kinemaatika Mehaanika ­ uurib liikumist ja selle muutmise põhjusi, kannab nime mehaanika. Kinemaatika ­ uurib ja kirjeldab kehade liikumist ruumis. Dünaamika ­ uurib, kuidas liikumine tekib ning erinevate mõjude tagajärjel muutub. Staatika ­ uurib, mis tingimusel liikumine ei muutu. Me...

Mehaaniline liikumine - Keskkool
1 allalaadimist
1
doc

Kinemaatikast

KINEMAATIKA: ÜHTLANE SIRGJOONELINE LIIKUMINE Ühtlane sirgjooneline liikumine- lihtsaim liikumise mudel. Liikumine, mille trajektooriks on sirge ja mille jooksul kiirus ei muutu. ...

Füüsika - Keskkool
62 allalaadimist
10
docx

KINEMAATIKA ALUSED

KINEMAATIKA ALUSED Kulgliikumise kinemaatika- Kulgliikumisel jääb iga kehaga jäigalt ühendatud sirge paralleelseks iseendaga. Sirgjooneline liikumine - Keha liikumise tegelik tee on trajektoor. Nihkvektoriks s¯ nimetame keha liikumise trajektoori alg-ja lõpppunkti ühendavat vektorit.Olgu nihe...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
1 allalaadimist
1
docx

KINEMAATIKA

KINEMAATIKA MEHAANIKA PÕHIÜLESANNE ­ liikuva keha asukoha arvutamine ÜHTLANE SIRGJOONELINE LIIKUMINE ­ lihtsam liikumine FÜÜSIKA MUDEL ­ nähtuse/keha lihtsustatud käsitlus KIIRUS ­ näitab, kui suure teepikkuse läbib keha ühe ajaühiku jooksul Kiirus on vektoriaalne suurus. Ühtlase liikumise kiirus on ...

Füüsika - Keskkool
1 allalaadimist
26
pdf

KINEMAATIKA

KOOLIFÜÜSIKA: MEHAANIKA1 (kaugõppele) 1. KINEMAATIKA 1.1 Ühtlane liikumine Punktmass Punktmassiks me nimetame keha, mille mõõtmeid me antud liikumise juures ei pruugi arvestada. Sel juhul loemegi keha tema asukoha määramisel punktiks. Kuna iga reaalne keha omab massi, siis sellest ka nimetus punktmass. Ühtlase liikumise kiirus, läbitud teepikkuse...

Füüsika -
72 allalaadimist
1
docx

Kinemaatika

Kinemaatika: uurib ja kirjeldab kehade liikumist ruumis, asukoha määramine ruumis . Liikumise suhtelisus: keha asukoht, liikumise trajektoor, kiirus ja nihe erinevatest taustsüsteemidest on erinevad. Punktmass: keha mille mõõtmed ei arvestata, kui keha poolt läbitud teepikkus on tunduvalt suurem mõõtmetest. T...

Füüsika - Keskkool
8 allalaadimist
2
docx

Kinemaatika

FÜÜSIKA Kinemaatika Mehaanika ­ Füüsika haru, mis uurib liikumist ja selle muutumise põhjusi. Mehaanika põhiülesanne ­ leida keha asukoht mis tahes ajahetkel. Mehaanika harud: *Kinemaatika ­ uurib ja kirjeldab kehade liikumist ruumis. *Dünaamika ­ uurib, kuidas liikumine tekib ning erinevate mõjude...

Füüsika - Keskkool
2 allalaadimist
1
doc

Kinemaatika

Kinemaatikamehaanika osa, milles uuritakse kehade liikumise geomeetrilisi omadusi. Mehhaanikaline liikuminekeha asendi muutumine teiste kehade suhtes ruumis aja vältel Liikuva keha asendi määramiseks kinnistatakse sellele kehale, mille suht liikumist uuritakse jäigalt kordinaat telgede süsteem, mida nim....

Füüsika - Keskkool
76 allalaadimist
12
docx

Kinemaatika

...leidsid. Tuli uurida liikumist ning liikumist mõjutavaid tegureid. Sõna ,,mehaanika" ongi tulnud kreeka keelest (? -- masinatesse puutuv). Tänapäeval ei piirdu mehaanika ainult masinate ehitamisega, vaid uurib liikumist üldisemalt. Mehaanikat saab jaotada kolmeks haruks: Kinemaatika, dünaamika, staatika Alljärgnev referaat räägibki kinemaatika osast üldisemalt. Kinemaatika mõiste Kinemaatika (kreeka keelest kinma - liigutus, liikumine) on mehaanika osa, mis tegeleb keha või masspunkti liikumise matemaatilise kirjeldamisega. Kinemaatikaks nimetatakse teoreetilise m...

Abimehanismid -
13 allalaadimist
2
docx

Kinemaatika

1. Millega tegeleb kinemaatika?Kinemaatika uurib ja kirjeldab kehade liikumist ruumis. (nt asukoht/koordinaadid, liikumise kiirus, liikumise kiirendus) 2.Millega tegeleb dünaamika? Dünaamika uurib, kuidas liikumine tekib ning erinevate mõjude tagajärjel muutub. (nt vastastikmõju, raskusjõud, hõõrdejõud, keha mass, liikumish...

Füüsika - Keskkool
7 allalaadimist
1
docx

Kinemaatika

§6 -Kinemaatikaks nim mehaanika osa, milles uuritakse kehade liikumise geomeetrilisi omadusi. -Mehaanikaliseks liikumiseks nim keha asendi muutumist, teiste kehade suhtes, ruumis aja vältel. -Liikuva keha asendi määramiseks kinnistatakse sellele kehale, mille suhtes liikumist uuritakse, jäigalt koordinaat t...

Füüsika - Keskkool
59 allalaadimist
1
odt

Kinemaatika

Kinemaatika Mehaanika põhiülesanne- Leida keha asukoht mistahes ajahetkel. Punktmass- keha, mille mõõtmed jäetakse lihtsuse mõttes arvestamata. Suhteline liikumine- liikumist vaatleme alati mingi teise keha e. Taustkeha suhtes. Taustkeha valikust sõltub keha liikumine. Nihe- nihe on vektor, mis ühen...

Füüsika - Keskkool
59 allalaadimist
105
doc

Füüsika konspekt

...a on nurk jõuvektori ning tükikest pöörlemisteljega ühendava raadiuse suuna vahel. Nagu jooniselt näeme, on aga , kus l on jõu õlg. Saame: kus on jõu moment ette antud telje suhtes. Katsume siit jõuda pöörlemise kinemaatika valemis olevate suurusteni. Pöörde ulatust mõõtis seal pöördenurk , mille esimeseks tuletiseks aja järgi oli nurkkiirus ning teiseks tuletiseks nurkkiirendus . Et pöördenurka mõõdeti radiaanides (ringjoone kaare pikkuse ja raadiuse suhe!), on pöördenurga suuruseks ...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
240 allalaadimist
19
doc

Statistika konspekt

KIRJELDAVAD STATISTIKUD INTERVALLITUD REAS Kirjeldav statistika on numbriliste andmete organiseerimine ja summeerimine, see on vajalik andmeanallüüsi esimesel etapil. Valimit kirjeldatakse, kuid üldistusi ei laiendata üldkogumile. Kirjeldav statistika annab järgmist informatsiooni: ...

Majandus - Tartu Ülikool
42 allalaadimist
2
pdf

Kinemaatika valemid

Valemid Kinemaatika valemid s  v= t v – kiirus (m/s) s – nihe (m) t – aeg (s) Keskmine kiirus l  vk  t kogu vk – keskmine kiirus (m/s) l – teepikkus algasukohast lõpp-punkti mööda liikumistrajektoori (m) tkogu...

Kinemaatika, mehhaanika... - Keskkool
8 allalaadimist
33
ppt

Kinemaatika põhivara

Staatika kinemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
161 allalaadimist
10
rtf

Majanduse konspekt

· mikromajandus- vaatab ettevõtteid ja kodumajandusi, kuidas nad nappivates resursside tigngimustes teevad oma majanduse otsuseid selliselt, maksimeerivad rahulolu või kasumit · makromajandus ehk makroökonoomika, uurib majandust tervikuna · inflatsioonimäär - tarbijahinna in...

Majandus -
6 allalaadimist
14
docx

Filosoofia konspekt

FILOSOOFIA KORDAMINE PLATON · Platon (427-347 eKr) on ilmselt kuulsaim antiikaja filosoof, Sokratese õpilane · Platon rajas Ateenas oma kooli (Akadeemia), kõik ta teosed on ilmselt meieni säilinud · Platon on dualist ­ usub kahe maailma olemasolu: ideede ...

Filosoofia - Keskkool
26 allalaadimist
21
pdf

Folkloristika alused KONSPEKT

... soovimine sünnipäeval o ,,kibe" hüüdmine pulmades o Kolme peotäie liiva viskamine matustel o Kolm kord üle vasaku õla sülitamine ärasõnumise vältimiseks. Praktilised ja füsioloogilised vajadused o Loengus konspekteerimine o Treeningul jooksmine o WC-s käimine o Sügeleva koha kratsimine o Auto tankimine o Joomine janu kustutamiseks. Rituaalid on sümboolseid tegevusi sisaldavad sündmused, mis aktiviseerivad kogukonnas ...

Folkloristika alused - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
58
doc

Masinamehaanika täielik loengukonspekt

...smide struktuuri sünteesimine 1.3.1. Struktuurigrupid 1.3.2. Kõrgpaaride arvestamine 1.3.3. Kinemaatiline skeem. Struktuuriskeem 2. ptk. MEHHANISMIDE KINEMAATILINE ANALÜÜS 2.1. Eesmärk. Algmõisted 2.2. Mehhanismide kinemaatika analüütilised meetodid 2.3. Tasandilise mehhanismi kinemaatika arvutusgraafilised meetodid 2.3.1. Siirete leidmine 2.3.2. Kiirusplaan. Homoteetse kolmnurga reegel 2.3.3. Düaadmehhanismide kiirusplaanid 2.3.4. Düaadmehhanismide kiiren...

Masinatehnika - Tallinna Tehnikaülikool
429 allalaadimist
18
doc

Insenerimehaanika-Loenguid ja harjutusi dünaamikast

...etatakse mehaanika osa, milles uuritakse materiaalsete kehade liikumist neile rakendatud jõudude mõjul. Staatikas uuritakse ainult jõudusid ja jõusüsteeme ning seal ei uurita seda, kuidas liiguks materiaalne osake või jäik keha kui sellele need jõud rakendada. Kinemaatikas uuritakse ainult liikumist, kuid seda puht geomeetrilisest aspektist, jättes täielikult välja jõud, mis selle liikumise põhjustavad. Dünaamikas uuritakse materiaalsete osakeste ja jäikade kehade liikumist neile rakendatud jõudude toimel ning ka seda, kuidas muutub see liikumine kui nii või tei...

Insenerimehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
76 allalaadimist
7
doc

Teoreetiline mehhaanika

...mehaanika uurib kehade liikumist. Absoluutselt jäik keha on keha, mille kahe mistahes punktivaheline kaugus on jääv sõltumata kehale mõjuvatest jõududest. Teoreetiline mehaanika jaguneb: · Staatika- uurib kehade tasakaalu tingimus ja neile mõjuvate jõudude süsteeme · Kinemaatika- vaatab mehaanilist liikumisi geomeetria seisukohalt · Dünaamika- uurib kehade liikumisi kui seda põhjustavaid jõude Mehaanika uurimisel kirjeldas Newton integraal ja diferentsiaal arvutust. Kujunes välja 2 uurimismeetodit: geomeetriline ja analüütiline Masspunkt- on keha geomeetriline punk...

Teoreetiline mehaanika - Tallinna Tehnikakõrgkool
518 allalaadimist
22
doc

Staatika, kinemaatika ja dünaamika

Eksamiküsimused Staatika, kinemaatika ja dünaamika 1. Mida nimetatakse jõuks? Jõud on vektoriaalne suurus, mis väljendab ühe materiaalse keha mehaanikalist toimet teisele kehale ja mille tulemuseks on kas kehade liikumise muutus või keha osakeste vastastikuse asendi muutus (deformatsioon). 2. Mis on jõu mõjusirge? ...

Insenerigraafika -
48 allalaadimist
1
docx

Mehaaniline liikumine (mõisted)

Geograafia - Põhikool
12 allalaadimist
29
doc

Füüsika

Füüsika kordamisküsimused 1. JÄIGA KEHA MEHHAANIKA 1.1. Kinemaatika 1.1.1. Inertsiaalne taustsüsteem: Liikumise kirjeldamine ajas ja ruumis. Keha asukoht ruumis- taustsüsteemide suhtes. Jäik keha ­ millel arvestatavad deformatsioonid puuduvad. Masspunktiks nimetatakse keha, mille mõõtmed võime ...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
323 allalaadimist
4
docx

3 ptk.

3 Ptk. Kinemaatika £ 19. Mehaanika põhiülesanne KÜSIMUSED: 1. Mis on mehhaanika põhiülesanne? 2. Selgita milles seisneb liikumise suhtelisus. 3. Mis on punktmass? 4. Mis on trajektoor? 5. Nimeta liikumise liigid. 6. Mis on taustkeha? 7. Mis on koordinaarid? 8. Mis on taustsÃ...

Kinemaatika, mehhaanika... - Keskkool
2 allalaadimist
18
doc

Füüsika riigieksami konspekt

...s 2 x = 7 + 2t - 5t 2 ) . Miks on s-lt üle mindud x-le? Aga sellepärast, et s väljendab liikumist kolmemõõtmelises ruumis (x, y, z), aga gümnaasiumis osutub see liiga keeruliseks ja pole vajagi meetodi mõistmiseks. Piirdutakse ühemõõtmelise ruumiga. Oskused: kinemaatika ülesannete analüütiline ja graafiline lahendamine sirgliikumise korral, st s l v - v0 at 2 ühemõõtmelises ruumis valemitega v = , vk = , a = , v 2 - v02 = ±2as , s = v0t ± ....

Füüsika - Põhikool
22 allalaadimist
414
pdf

TTÜ üldfüüsika konspekt

1. Punktmassi kinemaatika. 1.1 Kulgliikumine 1.2 Vaba langemine 1.3 Kõverjooneline liikumine 1.4a Horisontaalselt visatud keha liikumine 1.4b Kaldu horisondiga visatud keha liikumine. 2. Pöördliikumine 2.1 Ühtlase pöördliikumisega seotud mõisted 2.2 Kiirendus ühtlasel pöördliikumisel 2.3 Mitteühtla...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
37 allalaadimist
12
docx

Kogu keskkooli füüsikat valdav konspekt

I.1.Mehhaanika 1.1.Kinemaatika 1.1.1.Inertsiaalne taustsüsteem Liikumise kirjeldamine peab toimuma ajas ja ruumis.Ruumis määratakse keha asukoht taustsüsteemi suhtes.Taustsüsteemis kehtib Newtoni 1 seadus.Iga taustsüsteemi,mis liigub inertsiaalse suhtes ühtlaselt ja sirgjooneliselt,nimetatakse samuti inertsiaals...

Füüsika - Keskkool
17 allalaadimist
12
doc

üldiselt füüsikast

...ikumisest. Mehaanika kui teadus arenes välja 17, 18 sajandil. Ja põhines Newtoni õpetustel ­ klassikaline mehaanika. Käesoleval sajandi alul selgus, et klassikalise mehaanika seadused on täpsed liikumise puhul, millede kiirus on väiksem valguse kiirusest. Mehaanika jaguneb 1. kinemaatika ­ uurib kehade liikumist, tundmata huvi liikumise põhjuse vastu (ühtlane, sirgjooneline, kõverjooneline).2. dünaamika ­ uurib liikumise põhjusi. 3. staatika ­ uurib kehade tasakaalu põhjusi. Mehaaniliseks liikumiseks nimetatakse liikumist, kus keha muudab oma asukohta ruumis teiste kehade suhte, ...

Füüsika - Keskkool
143 allalaadimist
10
docx

Keskkonnafüüsika

...Pöördliikumine · Nende kombinatsioonid Liikumise viisid · Ühtlane- mitteühtlane liikumine · Kiirendusega- aeglustusega liikumine (ringliikumine) · Nende kombinatsioonid · Ühtlaselt muutuv pole sama mis ühtlane, näitab vaid et kiirendus ajas on jääv. Liikumine · Kinemaatika- kirjeldab, ei otsi põhjusi, vanim ja enamlevinud mehaanika osa · Dünaamika- vaatleb põhjusi ja hindab tagajärgi. · Staatika- tasakaalutingimuste määratlemine, spetsiifiline mehaanika osa. Liikumise põhimõisted · Oluline nii ruumiline kui ajaline asukoht · Asukoha muutuse kir...

Keskkonafüüsika -
24 allalaadimist
7
docx

Kehade vaba langemine (referaat)

Füüsika - Keskkool
13 allalaadimist
92
docx

Autod-Traktorid I kordamisküsimused 2013-2014

... juhtratta telgede pikendused peavad lõikuma tagatelje pikendusel. · Rooliülekanne peab summutama raputuste kandumise teekonarustelt roolirattale. Seejuures ei tohi juht kaotada kontakti teega. · Rooli kinemaatika peab vastama Ackermanni põhimõttele. · Sõiduk peab reageerima koheselt liikumissuuna korrigeerimisele. · Rooliratta vabastamisel peavad juhtrattad automaatselt pöörduma otsesõidu asendisse · Rooliseadme ülekan...

Autod-traktorid i - Tallinna Tehnikaülikool
47 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun