Sõnu seletav sõnaraamat

Kuidas netis maksad? Vasta

Karakterikoomika - Kui Piibelleht kirjutas raamatu valmis, tahtis ta selle eest saada ka midagi, aga Sander ei olnud nõus rääkima oma isaga, et Piibelleht tahab abielluda Vana Vestmani tütrega, aga pärast tuli kõik välja, kui ostutehingust hakkasid nad rääkima, aga Vana Vestman ei olnud isegi vihane, vaid mõtles võtta isegi Tiidu endale firmasse tööle.
Karakteristikud –  Atmosfääri läbipaistvust  hüdrodünaamika ja termodünaamika  toimumise koht. Teine kiht on stratosfäär,  asendatakse kuiva õhu temperatuur märja  reguleerivad temas sisalduv veeaur ja  võrrandite lahendite  kus temp kasvab kõrguse suurenedes, seal  õhu virtuaalse temperatuuriga. aerosoolid.
Karakter - tegelane,keda saab isesoomustada MILJÖÖ-keskkond Eepika liigid/žanr: KIRJANDUSE VOOLUD KIRJANDUSE VOOLUD ROMANTISM ROMANTISM REALISM ŽANRID ŽANRID Romaan Romaan Seiklusromaan Jutustus,jutt Ulmeromaan Armastusromaan Noorsooromaan Ajalooline romaan Kriminaaljutustus Psühholoogiline romaan Õudusjutt Kunstmuinasjutt

Karakter – kirjandusteose tegelane, aga ka tegelase individuaalsed loomuomadused. Kirjandusliku karakteri loomisel on olulised tegelaskuju tüüpilisus ja eripära: päritolu, tegevus, huvid, välimus, käitumine, vaimne pale jmt. Tegelasi liigitatakse püsivateks ja arenevateks.
Karakterihäirete korral on need mõlemad väga jäigalt ja üheselt paigas, mille eelis on see, et karakterihäiret välja kujundades õnnestub minal end jäävalt ärevusest vabastada , puudus aga see , et selline filseerunud karakteri korraldus jätab minule väga vähe manööverdusruumi.
Karakteri on iseloomulikud kõlbelised valikud ja teod; karakter on mingeis piires ise oma saatuse looja 43. Defineerige tegelaskontseptsioonid: • ühemõõtmeline - esindab mingit üht omadust või nähtust • mitmemõõtmeline - mitmekülgne isiksus.

Karakter - , situatsiooni-, ja olustikukomöödiat, zanriliselt vormilt eelkõige farssi, vodvelli ja tragikomöödiat. Tragöödia tegelased paljastavad oma väiklust või isiklike nõrkusi.
Karakteristikust on näha, et ergutus-voolu väikestel väärtustel ja veel enam ergutusahela katkestusel kasvab mootori pöörlemiskiirus piiramatult, mis põhjustab mootori puruksjooksu.
Karakterkujunduses on psüh usutavuse printsiip olemas “Kuningal on külm” on saanud impulsi piiblist, aga siin pole antud juhul mingit ümberjutustust, vaid see on pigem Tammsaare lugu.

Karakteri - ja olustikukujutusega ühineb tugev lüüriline tundeelevus; peategelane on komplitseeritud karakteri ja hingeeluga inimene, kes hukkub sisemise konflikti tagajärjel.
Karakteri loomisel on olulised tegelaskuju tüüpilisus ja eripära: päritolu, tegevus, huvid, välimus, käitumine, vaimne pale jmt. Tegelasi liigitatakse püsivateks ja arenevateks.
Karakteristik on näidatud punktjoonega joonisel 5.17. Asendades eelnevas valemis momendi ankruvooluga, saame kiiruskarakteristiku (elektromehaanilise karakteristiku) avaldise

Karakteristiku korral on võimalik hoida pinget konstantsena kaugel asuva tarviti klemmidel, s.t kompenseerida ka ülekandeliinides tekkiv pingelang, mis kasvab koormusvoolu kasvades.
Karakter on strukt. analüüsist senimaani puudunud, nüüd on hakatud selle vajalikkusest rääkima] Jutustuse tasand seostub jutustaja ja lugeja probleemiga.
Karakterikujutus on psühholoogiliselt peen, olid need kaua aega unustuses. Selle põhjuseks on paljus see, et elu viimastel kümnenditel kirjutas Händel oratooriume.

Karakteritega on ka Gailiti järgmine teos – rannarahva elu-olu kajastav romaan “Karge meri” (1938), mis sai 1939. aastal Eesti Vabariigi presidendi auhinna.
Karakteristikud on erinevad. Konvektiivse ülekuumendi soojusvastuvõtt, aga järelikult ka auru temperatuur temast väljumisel suurenevad katla koormuse tõusul.
Karakteristikud on seisumass (ei olene taustsüsteemist), elektrilaeng, sisemine omapöörlemishulk ehk spinn (ingl. k. spin - pöörlema) ja paarsus.

Karakteristlik pikkus on antud liiki objekti keskmine pikkus, mille abil on võimalik leida füsioloogia ja anatoomia omadusi ja funktionaalseid suurusi.
Karakteri kujunemisel on kõige sensitiivsemaks perioodiks eluaastad 2-3 kuni 9-10, kus laps aktiivselt suhtleb nii täiskasvanute kui ka eakaaslastega.
Karakteristikuks on mõõtmiseks kasutatava kiirguse lainepikkuste intervall (riba laius) ja absorbtsiooni mõõtmise lineaarne piirkond (ulatus).

Karakteristik - üldkogumi iga tunnuse korral võib leida seda tunnust iseloomustavad karakteristikud, näiteks keskmine väärtus.
Karakterkoomika – seisneb tegelaste isikuomaduste või kalduvuste (ahnuse, hooplemise, lihtsameelsuse vm.) koomilises liialdamises.
Karakteristik on selleks sobiv, sest elektroodi kokkupuutel keevitatava esemega (lühis!) ei kujune vool lubamatult suureks.

Karakter on isikuse om, mis näitab inimese suhtumist töösse,iseendasse, teistesse ja väljendab tahteomadusi.
Karakterilt on Egiptuse maalid piltkirjad. Nad täiendavaid pilte hieroglüüfidega, mis selgitasid kujutiste sisu.
Karakteri loomisel on kõige tähtsam tema välimuse kirjeldamine, suhtumiste jälgimine ning keelekasutus.

Karakter – Kirjanduslik kuju ( kindla piiriline selgesti väljenduva isikupäraga ).
Karakteristiku vahemikhinnang – valimi alusel leitud vahemik, kuhu see parameeter kuulub teatud tõenäosusega.

Karakter on individualiseeritud, sisemiselt järjepidev ja isikupäraste joontega tegelane.
Karakterikoomikat on kõige selgemalt kasutatud Jaani puhul, sest ta oli kohe loodud küla lolliks.
Karakter on peretütar Maret, käitumisjuhiseks on tal siseuhkus ja praktiline meel ka

Karakter ooperis – kolmandast seisusest tegelane, kes kannab ühiskondlik-poliitilist ideed.
Karaktertantsuks ehk   lava­rahvatantsuks,  plastiliseks tantsuks ja estraaditantsuks.
Karakter – kirjandusteose tegelane, aga ka tegelase individuaalsed loomuomadused.

Karakter - tegelase individuaalsed loomuomadused(päritolu, huvid, välimus jne)
Karakterdraama on näidend, mis keskendub peategelasele ja selle karakteri avamisele.
Karakter – selgesti väljenduva isikupäraga kirjanduslik kuju; tegelaskuju.

Karakteristikud - integreeritud EMG, sagedusspektri keskmine ja mediaanisagedus.
Karakterikoomika - On tähelepanu pööratud tegelaste iseäralikele omadustele.
Karakterikoomika – tegelaste iseloomuomadustest ja eripärast tulenev koomika.

Karakteristik on lineaarne ja temperatuuri kasvades nende takistus suureneb.
Karakteristikud – tunnuse jaotust ja selle omadusi iseloomustavad suurused.
Karaktereid on palju kiidetud, samuti Vilde oskust kasutada murdekeelt.

Karakterilt on tegemist melanhoolse, nukrameelse ja nostalgilise looga.
Karakter on ette antud ja avaneb vaid kindlas etteantud suunas.
Karakteri - , • situatsiooni-, • sõnakoomika kohta teoses.

Karakteri on üks peamisi aru saamaks lapse joonistamise sisu.
Karakter – kõige mitmekülgsem ja isikupärasem tegelane.
Karakter - inimloomust ja ajastut esindav kirjanduslik kuju

Karakterite vastandlikkus - Cathy on positiivne, Heathcliff aga negatiivne.
Karakter – mitmeplaaniline ja dünaamiline tegelane

Karakter komöödiad - huumor põhineb naljakatel tegelaskujudel.
Karakter - külm ülespoole suunatud – IKOONILINE.
Karakteristik on tõepoolest raskesti ettekujutatav.

Karakteristikuid - > loodi neli peamist institutsiooni.
Karakter - tegelane on praktiliselt ideaalne.
Karakter – kõik tema mažoorsed heliteosed

Karakter - kirjandusteose tegelane.
Karakter - iseloom, tegelaskuju.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Karaktertantsija - rohkem individuaalsus nii füüsilise väljanägemise kui ka iseloomu poolest, võimeline näitlema, samas virtuoosne tantsija.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Karakterdraama - keskmes tegelaste kujutamine Ood- on pidulik luuletus, ülistus- või mälestuslaul
Vote UP
-1
Vote DOWN
Karakter – üks tegelasekontseptsioon, st teatud tüüpi tegelane
Vote UP
-2
Vote DOWN
Karaktertants on üks lavatantsu eriliike, üks koreograafia väljendusvahendeid.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto