Sõnu seletav sõnaraamat

Keraamikakonden - saatoriteks ja senjett-keraamikakondensaatoriteks. Kõrgsageduskeraamikal baseeruvate kondensaatorite dielektrik on väikese läbitavusega, ulatudes 3…550. Võrdluseks mainitagu, et kilekondensaatorite puhul on dielektriku läbitavus ainult 2…4. Kõrgsageduskeraamikal on väga väikesed kaod kõrgete sagedusteni ja nõrk mahtuvuse temperatuurisõltuvus. Omadustelt on kõrgsageduskeraamikal baseeruvad kondensaatorid igikestvad, nad ei vanane peaaegu üldse.
Kogu koorem on iihetaolise pinnaga . 42 .2.Valisel vaatlusel kiUm segu ← veokis on pind kaetud koorikuga laoturisse valamisel ei suitse, variseb pankadena ← paistab sitkena , segu osised on kleepunud pankadesse 4.2.3. Valiselt illekuumenenud segu: ← paistab tuimana, varvuselt pruunikas ← laoturisse valamisel suitseb kollakalt vdi hallikalt ← eiolekleepuvustjalasebennastkergeltsegada,sideaineonmuutnudomadusi. 4.3.1. Killma segu ei tohi ehitamisel kasutada.
Kindla kiirusega - >on vaja kontrollida andmeedastuse voogu); •• Adresseerimine; •• Marsruutimine (vaja leida tee võrguserverini, pakettide suunamine); •• Taastumine (vigastest olukordadest). Süsteem peab aru saama, kust algas vigane olukord, et sealt tööd uuesti jätkata(peab aru saama, mis on tehtd, mis tegemata): •• Sõnumi formaadid(arvutite omavaheline suhtlemine->samad kodeerimise viisid); •• Turvalisus; ••Võrgunduse haldamine

Konfidentsiaalsus - sõnum krüptitakse sümmeetrilise võtmega krüptimise teel (kasutades DES või AES), avaliku võtmega krüptides (RSA) või sessiooni võtmega krüptides (Nd A) a) Alice valib suvalise sessioonivõtme, b) Alice krüptib oma sõnumi sessioonivõtmega; c) Alice krüptib sessioonivõtme Bob-i avaliku võtmega, d) Alice paneb paketiks kokku krüptitud sõnumi ja krüptitud sessioonivõtme; e) Alice saadab paketi Bob-i meiliaadressile.
Kitsarööpmeline raudtee on rongide liiklemiseks ehitatud kitsarööpmelise rööbasteega raudtee, mille rööbaste vahekaugus (rööpme laius) on väiksem kui 1435 mm. Üldiselt käsitletakse kitsarööpmelise raudteena teid rööpmelaiusega alates 305 mm (1 jalg) kuni 1435 mm, kuid väikseim teadaolev inimesi vedava kitsarööpmelise raudtee rööpme laius on 89 mm. Kitsarööpmelise raudtee eeliseks on väiksemad rajamise, kasutamise ja hooldamise kulud.
Krüptograafia puhul nim. vahendajat key distribution center (KDC; single, trusted network entity with whom one has established a shared secret key). Avaliku võtme krüptograafia puhul nim. vahendajat certification authority (CA; certifies that a public key belongs to a particular entity - a person or a network identity). Once a public key is certified, then it can be distributed from just about everywhere, incl.

Korrektsus - Correctness 2. Usaldusväärsus - Reliability 3. Efektiivsus - Efficiency 4. Terviklikkus - Integrity 5. Kasutatavus - Usability 6. Hooldatavus - Maintainability 7. Paindlikkus - Flexibility 8. Testitavus - Testability 9. Portatiivsus - Portability 10. Taaskasutatavus - Reusability 11. Ristkasutatavus - Interoperability 59. Mis on tarkvara usaldusväärsus? Usaldusväärsuse funktsioon.
Keerupaar - võrgu puhul on iga ühendus jaoturist (hub) tööjaama või serverini vaadeldav eraldi seg- mendina, mis töötab teistest suhteliselt sõltumatult - rike ühes teiste tööd ei häiri.
Karburaator - , gaasi- ja kalorisaatormootorites;2) väljaspool mootori silindrit moodustatud küttesegu juhitakse silindrisse, mis süüdatakse seejärel elektriliselt;3) küttesegu põlemine toimub kiiresti, mistõttu põlemisprotsessi võime vaadelda kui põlemist jääval mahul, mida teoreetiliselt võib käsitleda kui soojuse isohoorilist juurdejuhtimist protsessivälisest soojusallikast;

Karboksipepsidaas - optimaalne temperatuur 60 °C, säilitab aktiivsuse veel 70 °C, jätkates vadade aminohapete moodustamist läbi kogu meskimise aja Proteaasid inaktiveeruvad 80 °C juures, opt. pH 5,0-5,2 Meski pH peab olema üle 5,1, et vältida probleeme suhkrustamisega Madalama pH tulemusel:  Lüheneb suhkrustamise aeg  Tõuseb virde käärimisaste  Virre on heledama värviga
Kerberos on MIT poolt välja töötatud autentimisteenus, mis kasutab sümmeetrilise võtme krüptimise tehnoloogiat ja võtme jaotussüsteemi (KDC). Kerberos is framed in the language of users who want to access network services (servers) using application-level network programs such as Telnet (for remote login) and NFS (for access to remote files). The
Kirje osadeks on nimi (mille kohta andmeid edastatakse), kirje tüüp, väärtus ja TTL (kaua hoitakse kirjet cache’is). Kirjete tüübid: * A-kirje – nimeks hostinimi (saruman.ttu.ee) ja väärtuseks IP-aadress * NS-kirje – nimeks domeen (ttu.ee) ja väärtuseks selle nimeserveri nimi, mis omab infot sellesse domeeni kuuluvate hostide kohta.

Koore puhul on tegemist rasvakuulikeste ja vee emulsioon (rasv/vesi). Koore kokkulöömisel võiks viiakse läbi faasimuutus nii, pihustatud oleks vesi ja pidevaks faasiks rasv (vesi/rasv) 10. Missugust kahte võimasina tüüpi kasutatakse või valmistamiseks koore kokkulöömise meetodil ja kummaga neist toodetakse maailmas enam võid?
Kasutab udp - d (Saadetakse üksikuid pakette, ei kulu aega ühenduse loomiseks – kiire). Tegeleb domeeninimede teisendamisega IP-aadressideks. Töötab hajusandmebaasi põhimõttel (kogu info ei ole kunagi ühes serveris). Iga nimeserver haldab Internetis teatud piirkonda (domeeni). Andmebaas on mitmes serveris dubleeritud.
Kasutab punkt - peal, internetiprotokollistik TCP ja IP protokollid on Interneti vahel, sünkroniseerib suhtlevad rakendusprogrammid ning punkt ühendust (üks saatja, üks vastuvõtja). Mõlemal poolel on protokollikomplektis kaks kõige tähtsamat ja ühtlasi kõige lepib kokku veatöötluse ja andmetervikluse küsimustes.

Kosk – mudel iseloomustab klassikalist tarkvara elutsüklit, kus on seitse etappi: 1. Vajaduste kirjeldus 2. Disain 3. Koodi kirjutamine (konstrueerimine, teostamine) 4. Integreerimine 5. Testimine ja silumine 6. Paigaldus 7. Hooldus Süsteemianalüüs, Analüüs, Kavandus(projekteerimine), Kood, Test, Hooldus.
Kunstlikke abrasiivmaterjale - elektrokorundi (kristalliline alumiiniumioksiid), karborundi (ränikarbiid) ja boorkarbiidi. Looduslikest abrasiivmaterjalidest on enamlevinud smirgel, korund, teemant jt. Käia täielikul iseloomustamisel näidatakse peale abrasiivmaterjali ja sideaine veel käia teralisust, kõvadust, kuju ja mõõtmeid.
Koosnevana ehk polükristallilisena.  Ideaalne monokristall koosneb aatomitest, mis on paigutatud kindla seaduspärasuse kohaselt ja mis korduvad perioodiliselt ruumis (kolmes mõõtmes).  Kristalli moodustavate aatomite vastastikuse paigutuse iseloomustamiseks kasutatakse mitmesuguseid viise ja skeeme.

Kiire jahutus on vajalik austeniidi stabiliseerimiseks madalatel temperatuuridel, et see säiliks ka toatemperatuuril kogu ulatuses c. Joonpaisumisest tekitatud pinged, mis tagavad suure kõvaduse d. Austeniidi kiirel jahutamisel ei lagune see ferriidi ja tsementiidi faasideks vaid tekib, martensiit, mis
Kütusekulu on 20 l. Kütuse ühikuhind on 10,90 EEK/l. Kütuse aastamaksumus arvutatakse valemiga [2, lk 99] n K ü = ∑ k üli ⋅ t i ⋅ 365 ⋅ H küi , (6.4) i =1 kus n – kütusetarbijate arv; kül – kütuse tunnikulu l/h; t – tööaeg ööpäevas h; Hkü – kütuse ühikuhind EEK.
Karastamiseks nimetatakse sellist termotöötlemise operatsiooni, mille puhul teras kuumutatakse optimaalse temperatuurini, seisutatakse sellel temperatuuril ja jahutatakse siis kiiresti. Karastamise tulemusena tekivad terases nn. tasakaalustamata struktuurid, mis muidu toatemperatuuril ei teki.

Kuurn - kuurn meetodil, mis kujutab endast voimalikult laia riba katrnist kahe v6i enama laoturi tiheaegsel katkernatul tootamisel, kusjuures tuleb tagada v6imalikult vaikeintervalllaoturitevahel,etvaltidajubalaotatud segujahtumistenne tibendamist 54. Vuugi ehitamine kuum-kuum meetodil.
Kasutajatele on enda arvuti üle mõeldud operatsioonisüsteemides on tunduvalt rohkem tähelepanu pööratud failide turvalisusele ja juurdepääsuõigustele eri kasutajate/gruppide lõikes, muuhulgas on võimalik ka hiljem täpsemalt tuvastada failidega sooritatud tehingute aegu.
Konservid – metall 4. plastilised tooted (kohupiim, hapukoor, pasteet) – pärgament, PE, PS, foolium, kombineeritud materjalid 5. vedelad tooted (piim, jogurt, mahlad, veri) – klaas, kombineeritud materjalid 6. tahked, erikujulised (liha, leib, tort jms.)

Korduskasutuspakend – läbib oma olelusringi jooksul korduskasutussüsteemis mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja –kõlblikkusest. Nt klaasist korduskasutuspudelid, korduskasutuses olevad kaubaalused, metallvaadid.
Kuumutatakse 80 - 85 °C-ni. Töötlemisel ensüümpreparaatidega mahla valjatulek kasvab 5-20 %. Ensüümidega töötlemise peamiseks puuduseks on pikaajaline kokkupuude viljameskiga, mis võib põhjustada toote mikrobioloogilist saastumist.
Koppelevaator 1 - 2х20 t1-2х20 2,29 h/d Kettkraapkonveier УТФ200/35 УТФ200/35 2,29 h/d Kettkraapkonveier ТСЦ-25 ТСЦ-25 4,11 h/d Koppelevaator 1-2x10/20 t1-2x10/20 4,11 h/d Koppelevaator 1-2x10/15 t1-2x10/15 4,11 h/d

Käideldavus tähendab muuhulgas, et turvasüsteemid ise ei tohi volitatud kasutajale varadele juurdepääsuks liigseid takistusi teha, samas kui volitamata (lubamatutel) kasutajatele peab juurdepääs endiselt keelatud olema.
Kuivatamise algul on õhu kogused suuremad, temperatuur 50 °C. Kui linnaste niiskus on 12- 15%, hakatakse õhu temperatuuri tõstma 65-75- C-ni. Linnaste lõplikuks kuivatamiseks hoitakse 1-2 tunni jooksul 80-85°C temperatuuri.
Kalorite allikaks on valgud, rasvad ja süsivesikud, kuid bioloogiliselt on olulised või hädavajalikud ka B-grupi vitamiinid, asendamatud aminohapped Seaiha rasvasisaldus on kõige suurema kõikumisega liha komponent.

Kiirguse kaitseks on vajalik läbipaistmatu materjal, täiesti läbipaistmatu on Al-foolium. • läige - annab pakendile hea välimuse, oluline nii plastikute kui paberi korral • Tuhasus – mineraalainetesisaldus
Konstruktsioonidega nimetatakse põkkudeks. Põkukohad tekkivad asfaltbetoonkatte ühendamisel: rennidega, aarekividega, betoonkatetega, müüridega, hoonete vundamentidega, rajatiste ja nende osadega, valuasfaldiga.
Külmutuskambrites temperatuuril – 23 °C kestab külmutamine mitte üle 30 tunni Külmutatud rupsid pakendatakse ning säilitatakse –12 kuni –25 °C juures kuni 10 kuud olenevalt rupside liigist ja säilitustemperatuurist.

Kitsed on pärit ...... Saane kitsed on emased 50-60 kg isased 70-80 kg, Kitsed on tugeva ja kuiva kehaehituega , kere on pikk ja sügavpiimatüüpi kits . Udarad on hästi arenenud nisadega ja mahukad.
Kitsede pidamine on sarnaselt lammastele , rühmasulgudes, enamasti on vabaväljapääsuga jalutusalale . Enamasti söödetakse neile heina, Tarad peaksid olema kuni 120cm , kuna kitsed hüppavad väga kõrgele.
Karastamine – kuumutamine üle faasipiiri Ac1 või Ac3 (vastavalt poolkarastus ja täiskarastus), kiire jahutamine (vees, õlis). Noolutamine – karastamisele järgnev kuumutus allpool faasipiiri Ac1.

Kasutatakse ack - e (positive acknowledgments) ja NAK-e (negative acknowledgments). ACK-iga öeldakse, et sõnumist saadi aru, NAK palub saatmist korrata, kuna arvatavasti olid tekkinud mingid häired.
Keemistemperatuur on soojuskandja külmu temperatuurist madalam, siis tekib torudel jää. Viimase soojusjuhtivus on väike, mistõttu tekkinud jääkiht ei lase soojuskandjat täielikult ära jäätuda.
Konvertertis meetodeid on kaks Bessemeri konverteris ( sulameid tähistakse “B”) ja Thomas konverteris ( “T”). Elektriahjudes saadakse spetsiaalsed eriterase – legeeritud koostisega terase margid.

Kirjutatud info on turvaliselt paigutatud, sest tingituna info kustutamise ja kirjutamise keerukusest on see ka suurema tõenäosusega kaitstud kurivara ehk arvutit kahjustavate programmide eest.
Kolmest kihist – sisemises kvartskius e südamikus liigub töötama ka juhul, kui osa pakette laheb kaduma või andmete kihilise protokollistiku, mis tagab võrgufunktsioonide täitmise.
Kaks kohta on varuks. Ühele loomale on jäetud 1,2 meetrine ala. Ühe loomarea pikkus 106m. Lauda laius on 25m, pikkus 130m. Veisefarmi asendiplaan on toodud lisas B, joonisel B.1.

Kodeerimine - mille käigus antakse sõnumile arusaadav vorm, valides sobiva sõnastuse ja vormi 3. Edastamine- mille puhul valitakse sõnumi edastamiseks sobiv suhtlemisviis.
Kontrollsumma eelis on see, et korraliku algoritmi ja piisavalt pika kontrollsuma puhul on väga raske (peaaegu võimatu) teha kahte erinevat paketti, millel oleks sama kontrollsumma.
Kupatustunnel on hügieenilisem. Vertikaalselt asetsevadeelpestud lihakehad transporditakse läbi kupatusmooduli.Pihustitest piserdatakse rippuv lihakeha üle kuuma veega.

Konveiermetoodi põhimõte on selles, et iga tööline peab tegema kindla töö kohapeal, kuni autole saavad kõik jupid külge ning tänu sellele suudetakse toota mitu autot korraga.
Kaudsetes külmutus - ja jahutussüsteemides kasutatakse sageli aurustiks plaatsoojusvahetit. Aurusti koosneb omavahel vase või nikliga kokku joodetud gofreeritud plaatidest.
Kolmandad on need, kes kasutavad nii vanu kui uusi tehnikaid, neid vastaval vajadusele kombineerides ning neljandad on need, keda ei saa nimetada veebidisaineriteks.

Korrosioonikindlus - oleneb omadustest väga oluline näitaja tagamaks tõõkindlust ja kasutusiga kindlus-peab säilima tugevusnäitajad ka kõrgematel temperatuuridel
Katvus on ligikaudu 4m2 / l(sõltuvalt betooni poorsusest). Betoonaluspinnale võib paigaldada bituumenrullmaterjali nii keevitusmeetodil kui külmliimiga.
Kolmemõõtmeline modelleerimine on Millistes valdkondades võib seda kasutada? juba ammu muutunud keerukate arhitektuuri ja tehnoloogiliste objektide • Arhitektuur loomise osaks.

Kiibis on ühendamata paisuga transistorite (floating-gate transistors) read, mis on eraldi programmeeritud elektroonilise programmerimisseadme poolt.
Kogemuste põhjal on võimalik ühe toote või tehnoloogia põhjal lihtsamalt toota uusi tooteid, mis sisaldavad samalaadseid või omavahel seotud tehnoloogiaid.
Kasulikum on kasutada sõnumikokkuvõtteid (message digest). Sõnumikokkuvõtte algoritm võtab sõnumist juhusliku pikkusega osa, ja arvutab (kasutades

Kvaliteedi tagamist - kavandatud süstemaatilised toimingud, mis on vajalikud, et tagada komponendi või süsteemi vastavust kehtestatud tehnilistele nõuetele.
Kaitsmisele on võrguturvalisuse osa ka turvalise suhtluse vigade avastamine, neile vastamine ja vajadusel lisa kaitsemehhanismide kasutusele võtmine.
Käitlejal on kehtestatud andmeregister, mis tagab, et iga ettevõttest väljastatud kõrvalsaaduse partii kohta peetakse nõuetekohast arvestust.

Kombineeritud lihvpingid on ette nähtud karpide, sahtlite puhastamiseks ja sobitamiseks, prussdetailide otspindade ja kõverjooneliste detailide lihvimiseks.
Kuivainesisaldus 50 - 70%. Nektar koosneb üht või mitut liiki mahlast, kontsentreeritud mahlast, püreest, kontsentreeritud püreest või nende segust.
Kampaaniad on üldjuhul suunatud üksikisikule, mistõttu teised sotsiaalvõrgustikud pole sääraste kampaaniate jaoks piisavalt atraktiivsed.

Klappide avanemis - ja sulgumishetki, mis on väljendatud väntvõlli pöördenurga kraadides surnud seisude suhtes, nimetatakse gaasijaotusfaasideks.
Kandidaadi puhul on ka väga oluline, milline on tema tulevikunägemus ettevõttest ning plaan, kuidas ta kavatseb oma tulevikunägemuse ellu viia.
Kuivati m - 819 kütusekulu 8kg/t Kütuse maksumus 6200 EEK/t [5] Elektrienergia maksumus 0,75 EEK/kWh [4] Kuivataja töötasu 20 EEK/h [6]

Kirja saatja – postkontor – sorteerimine – transport – Juhitud meedia e kaabelsüsteemid – 1 keerupaar: moodustavad edasi küsida.
Kristallivõredel on ligilähedased võreperioodid, aatomiraadiused, mistõttu aatomid võivad üksteist kristallivõres asendada (nt. Ag ja Au).
Kõikides jahutus - , külmutus-, hoiuruumides peavad olema temperatuurimõõturid, hoiukambrites õhu suhtelise niiskuse määramise mõõturid.

Kumm on materjal, mida võib korduvalt venitada vähemalt kahekordse pikkuseni ja mis taastab jõust vabastamisel esialgse pikkuse.
Kasutatakse dns - is ja SNMP-s. UDP tegeleb vigade avastamisega (UDP checksum), aga mitte vigade parandusega, seda peaks tegema rakenduskiht.
Kolmest piimatootmisettevõttest on vaja vedada piimatooteid viide Lõuna-Eesti suuremasse tarbimiskeskuses nii, et summaarne transpordikulu oleks minimaalne.

Komposiitmaterjal on heterogeenne, selle omadused (korrosiooni- ja kuumusekindlus, magnetilised omadused, jäikus, tugevus jne) on ette antud.
Kat - must värv; - 2. kat (v.a sõnnik ja seedetrakti sisu)- kollane värv; - 3. kat - suure sinisesisaldusega roheline värv.
Kolbmootorites on termodünaamiliseks kehaks kütuse põlemisgaas. Aurujõuseadmes on termodünaamiliseks kehaks enamikul juhtudel veeaur.

Kondensaatori aktiivtakistus on lõpmatult suur (RC = ∞), kuid kondensaatoril on olemas reaktiivtakistus (XC). Seega juhib kondensaator vahelduvvoolu.
Kõrvalsaaduste kogumis - ja hoiuruumid on puhtad, kahjurite ja loomade sissepääs on tõkestatud, tagatud on kõrvalsaaduste asjakohane hoidmine.
Karastus - terase karastamisel, mil austeniit muutub martensiidiks, saavutatakse suur kõvadus – see on karastuse põhieesmärk.

Kõigile tüüpidele on omane talletatud info mitte haihtumine ning uue info kirjutamine ei ole võimalik või on aeglasem kui teabe lugemine.
Kitsede käitumisharjumused on pigem ette arvamatud , nad on karja loomad midagi juhivad vanemad emasloomad, kitsesid saab ka eralda üksik sulgu.
Krüpteerimise võti on teada nii saatjale kui saajale (tegelikult - tervele maailmale). Dekrüpteerimise võti on teada ainult saajale.

Kaabelliinid - jagunevad elektri jõukaabliteks ja side kaablid Jõukaablid jagunevad kõrgepinge 1kv ja madalpingekaabliteks.
Kõigi eelpuhastus - kuivatuspunkti seadmete summaarne ekspluatatsioonikulu koristusperioodi vältel on arvutatud järgmise valemiga
Kartulid - ... - Nuga lõigata pooleks, seejärel poolikud pikkupidi Pann kuumutada vähemalt 4. Pliit ja pann 100°C-ni.

Kütuse kütteväärtus on soojushulk, mis eraldub 1 kg tahke- ja vedelkütuse või normaalkuupmeetri gaaskütuse täielikul põlemisel.
Klientidel on ISO standardit omavat ettevõtet lihtsam usaldada, sest standardi nõuded on kõigile ühtselt arusaadavad.
Külmkambrites on lamellisamm 4-10 mm. Suurt lamelli- sammu (8-10 mm) kasutatakse, kui külmruumis on suur niis- kuskoormus.

Kirjalik suhtlemine - on kasutusel juhul, kui teade tuleb jäädvustada, paljundada, korduvalt kasutada või edastada kaugemale.
Keemiline ühend - erinevad tardlahusest selle poolest, et nendel on komponentide kristallivõredest erinev kristallivõre.
Kiirgussoojusülekanne on soojuslevi kehade vahel ruumis (kehadevahelise kontakti puudumisel) elektromagnetiliste lainete toimel.

Klaasplastil on pikikiudu väga hea tõmbetugevus (Rm=800 MPa). Epoksüplastile võidakse segada juurde metallipulbrit.
Klassikalisel dram - il on asünkroonne liides, mis vastab nii kiiresti kui võimalik igasugustele muutustele juhtsisendites.
Kodeerimine on andmete viimine analoog kujult digitaalkujule, st tegelikele andmetele seatakse vastu mingi binaarkood.

Kuivatuspunkti tööst on lisatud töösse kuivati konstruktiivtehnoloogia skeem (Joonis C.1) ja vooluliini skeem (Joonis D.1).
Kitsepiima koostis on sarnane lehmapiima omaga, Lamba piim on rasvasem ja valgurikkam, sobib hästi juustu valmistamiseks.
Kütus on aine, mille reageerimisel hapendajaga (milleks on tavaliselt hapnik) eraldub suurel hulgal soojust.

Katla keskel on vedeliku keerlimiskiirus suurem kui äärtes ja põhjas Katla keskele põhja moodustub hägu kuhil
Kerberos on ette nähtud kasutamiseks peamiselt klient-server arhitektuuriga võrkudes ning tagab vastastikuse
Kasutatakse web - lehitsejates suhtluseks serveriga eelkõige kõrget turvalisust nõudvate e-äri rakenduste puhul.

Kategooria materjal on identifitseeritav kogumise ja hoidmise ajal, erineva kategooriaga kõrvalsaadusi hoitakse eraldi.
Kvaliteedi mõjutamisel on levinud kolm osalusvormi: kvaliteedinõukogud ja ringid ning kvaliteedi terviklik juhtimine.
Kohtlakk on üldiselt värvitu aga kasutatakse ka toonidega või pärlmutterpulbriga segatud kohtlakke.

Kostev müra on reeglina tugevam kui ottomootoril ja käivitamine madalatel temperatuuridel on raskendatud.
Kirjeldatakse 3 - 5 tasemest koosneva on rakenduskihi ülesandeks kindlaks teha, kas soovitud orienteeritud.
Katted - asfalt, mustkate, tuhaga stabiliseeritud, pinnatud kruus, kivikate, kruusa ja pinnasteed

Katmine on vajalik selleks, et krundi pihustustolm ei satuks remonti mittevajavatele detailidele.
Kali on pärmiga kääritatud jook, mida valmistakse kas linnaste, jahu või leiva leotisest.
Kraan - keeratav seadeldis vedeliku,auru,gaasi juurde,-läbi või äravoolu reguleerimiseks.

Kasutatavus – Usability: • Tihti ka kasutusmugavus – kui kerge on tarkvaraga ümber käia.
Kasutusmugavuse tagamisele - et kasutajatel endil ülimalt turvalise serveri kasutamine ebamugavaks ei muutuks.
Kuldilõhn on omane kastreerimata suguküpsete isaste sigade lihale, see meenutab uriinilõhna.

Klastrid on geograafiliseks ühenduslüliks sarnase tegevusvaldkonnaga seotud ettevõtetele.
Küllaga on BTX sisenenudeelvalmistatudarvutiteturule, kussedakasutavad Dell, Gateway ja HP.
Kdc - a server that shares a different secret symmetric key with each registered user.

Kvaliteedi mõjutamine – eeldab rühmatöö kasutamist, sest sellega seotud probleemid on väga seotud.
Katkevenivus on katsekeha suhteline jäävpikenemine protsentides peale purunemist võrrelduna
Kraanid on lihtsama ehitusega kui ventiilid või siibrid ja nende töökindlus on suurem.

Kultuuriliselt on telekommunikatsioon suurendanud avalikkuse juurdepääsu muusikale ja filmile.
Kuumfoolium - eraldi dekoratiivne elementkujundusel Kuumfooliotrükk on kõrgtrüki alaliike.
Kanalikommunikatsioon – sidetehnoloogia füüsilise eritrakt siis nõutakse kasutajanime ja parooli.

Keraamilised muhvtorud - kaetud glasuuriga,125-500mm ja pikkus 0,8-1,2m.Ühendus tõrvataku ja tsement
Kääritatud mahlas on kuni 8% alkoholi. Neid mahlu nimetatakse ka siidriks, näiteks õunasiider.
Katteriide lõikamine – dubleerimine, liimipidepaela kinnitamine, katteriide ühendamine hõlmaga

Kontrollida 2 - 6 (ehituse plaani 1-2) nädala tagant ja muutmine toimub ainult erandjuhul.
Katendiarvutuses on peamiseks lähteandmeks kormussagedus ja sõidukite hulka ei ole oluline.
Klienditeenindus tähendab sellisel juhul tegutsemist sisuliselt avalikus digitaalses ruumis.

Kommutaator on oma olemuselt marsruutimisprobleemi jagamine väiksemateks probleemideks.
Kristalliseerumine – nimetatakse vedela metalli üleminekut tahkesse (kristalsesse) olekusse.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Külmkuivatus meetod on toidutööstuses siiani vähe levinud ning tegu on high-tech tootmismeetodiga, mis on oluliselt kulukam kui mõningad enamlevinud kuivatusmeetodid, siis on oluline teada teiste kohalike toidutootjate vajadusi, millele aitab kaasa omavahline suhtlus läbi klastersüsteemi.

Kahendsüsteem alusega - 2 Ž (VLWDGD QGVVWHHPLV 5   , ∈ {0,1} arvud ( —2ndsüsteem ) L
Kaks as - ide vahel suhtlevat BGP-naabrit peavad asuma samas füüsilises võrgus.
Key - a string of numbers or characters, as input to the encryption algorithm.

Kontrollitavus – Verifiability: • Kõigi eelnevate parameetrite mõõtmise võimalus.
Klaviatuuriva - jutused, nii et tööjaamad on pigem terminalid kui iseseisvad arvutid.
Kristall - filter: 32. Milliseid filterpulbreid kasutatakse õlle filtreerimiseks?

Kasutamisel rip - is tulevad automaatselt kõik plaadipinteri plaadivalikud RIP-i plaadi
RIP
Kogumisanum on täis ja sinna lisandub kasutatud kapsleid, võib masin katki minna.
Kristallvõred – iseloomustab aatomite paiknemist kindla seaduspärasuse kohaselt.

Kuuluvad metallid – platinoidid: pallaadium, roodium, iriidium, ruteenium ja osmium.
Kaasaegsetel arvutiteemaplaatidel on kuni 10 USB kontrollerit, tavaline on vähemalt kaks USB pordti.

Komposiitmaterjal on kahest või enamast faasist (koostisosast) koosnev liitmaterjal.
Katkeahenemine on algristlõikepindala ja purunemiskoha ahenenud osa pindala suhe
Keraamilised membraanid on kõrge keemilise, mehhaanilise ja temperatuuri vastupidavusega.

Konsulteeriv juhtimine on tavaliselt informaalne, lühiajaline ja tagasihoidliku mõjuga.
Kuusepuidul on poorid üsnagi suletud ja see võis mõjutada immutusprotsessi.
Keerulisemad topoloogiad on võimalik kokku panna nendest kolmest lihtsamast topoloogiast.

Kolmandaks variandiks on välja pakutud võimalus kaitsta oma arvutit nuhkvaratõrjega.
Kasutegurile on erisugustele termodünaamilistele kehadele (ainetele) erinev.
Katsetingimused on täpselt määratletud. Tõmbetugevus antakse ühikutes kN/m.

Kahekordseühendusekorral on lisatudlisakontaktid, etedastadateistkomplektiandmesignaale.
Keerukamad marsruutimis - algoritmid võivad kasutada mitme eri mõõdu kombinatsiooni.
Kaitsmisele on võrguturvalisuse osa ka turvalise suhtluse tavalise kirja.

Kaks välja – lähteaadress (Source Address) ja vastuvõtja MAC aadress.
Kanalikihi ülesanne on tagada võrgukihile (kolmas kiht) veavaba virtuaalne kanal.
Kaotatakse aega – arvestama peab ka üleminekuaega ühelt seadmelt teisele.

Kehadel on väiksem kiirgusvõime kui absoluutselt mustadel kehadel.
Kuivainesisalduse tõstmiseks on mitmeid võimalusi: - Lõssi- või piimapulbri lisamine.
Kartongkarp - esimest korda kasutati kartongkarpi 1817. a. Inglismaal.

K12 - Tahkkesendatud kuupvõre, nt Al, Ni, Cu, Pb, Au, Ag, Pt
Kapsel on masinas õiges asendis, kui kang liigub alla kergesti.
Krüpteerimine - SNMP sõnumid on krüpteeritud kasutades DES algoritmi.

Kontrolli korral on võimalik vigu parandada, kui moondunud on üks bitt.
Külmvaltsimise rullid on parema pinnakvaliteediga ja mõnikord ka poleeritud.
Kaheastmelised jahutusmeetodid on šokkjahutus, ultrašokkjahutus ja piserdusjahutus.

Kanali jagamine – kanal jagatakse saatjate omades vastavat tarkvara.
Kategooriale on näidatud nõuetekohane tekst ja kategooria tähis.
Kombinatsioone – saad olla ise barista ja leida oma lemmikmaitse!

Kristallivõredel on ligilähedased võreperioodid, aatomi raadiused.
Kulumiskiht – katendi pealmine kiht otsekontaktis liiklusega.

Kieselguur filtreid on erinevaid tüüpe: raamfiltrid ja sõelfiltrid.
Kristallisatsiooniks nim. vedela metalliüleminekut tahkesse olekusse.
Kõva faasi nimetatakse armatuuriks ja plastset maatriksiks.

Kohalikel takistustel on võrdeline õhuvoolu dünaamilise rõhuga:
Küsimustiku vastused on anonüümsed. Palun pange kirja oma andmed
Kilekotid 10 - 20 a. , pabersalvrätt 3 kuud (merevees).

Kaupadest on ette nähtud kitsale tarbijate ringile.
Kirjalikud ankeetküsitlused - on levinuim viis töörahulolu uuringuks
Kergasfaltbetoonsegus on soovitatav kasutada lubjakivifillerit.

Konsulteeriv juhtimine on sageli kasutatav individuaalne osalus.
Kasutajaliides on tehtud tavakasutajale väga lihtsaks.

Kaevus on siiber,kraan,ventuusid(õhu eemald)
Konstruktsiooniterastel on väga head mehaanilised omadused.

Keeru - paatvõrku on mõnevõrra lihtsam
Koosneb põlev - ja mineraalosast ning niiskusest.
Kriteerium – Reynoldsi arv 𝑉𝐿 𝑣𝑑

Kana - ja vutimunade keemiline koostis.

Kraav - pikkus ületab oluliselt laiuse
Kuuris on üks ühe LED pirniga laelamp.
Krüpteerimist des - iga ning autentimiseks kaasut.

Külmutus - agensile toimub läbi seina.

Koosnevad 5 - bitisest seadme aadressist.
Karastamine – plastsuse suurendamine.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Kallak ots - 5 283 18000 2580 0,0478 2,802 freesimiseks (Ramping for premachining)
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kaevik - laius ja pikkus ühes suurusjärgus
Vote UP
-2
Vote DOWN
Kirjalik suhtlemine on kulukam (aeg ja vahendid) ja ei võimalda nii efektiivselt täpsustada üksikasju kui suuline suhtlemine.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Kohmakas – kõigepealt tuli see ühendada pistikuga ning alles siis sai selle kaabli abil arvutiga ühendada.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto