Sõnu seletav sõnaraamat

Karl martell - Poitiers’ lahing, lõi võitmatu väeliigi-raskeratsavägi,(pikem raskem mõõk), oli väga hea strateeg Pippin Lühike-kindlakäeline ja ettenägelik,tekkis paavstiriik ehk kirkikuriik Karl Suur- geniaalne väejuht ja kaunite kunstide kaitsja ja edendaja, vallutas Itaalia, langobardide kuningriigi, saksid, balkani, sai Rooma keisriks, tema on mõjutanud ajalugu kõige rohkem, kuna(eelpool öeldu). Verduni leping- Frangi riik jagati kolmeks,nii joonistusid Euroopas välja uued arenguliinid.
Ketser - ei usu jumalat Vaimud ja nende tegevus • Vaimuliku seisuse suhtes kehtis eriline klerikaalne õigus o Naisi ei võetud vaimulike hulka o Vaimulikud mehed ei tohtinud abielluda, ega omada perekonda (kõrgvaimulikud ja mungad algul) • Peamine ülessanne oli kombetalituste sooritamine ning ladinakeelsete jumalateenistuste läbiviimine
Keskaeg on ligikaudu tuhande aasta pikkune ajalõik Euroopa ajaloos, mille kestvuseks loetakse tavaliselt aastaid alates Rooma riigi langemisest aastal 476 kuni Ameerika avastamiseni Kolumbuse poolt aastal 1492. Eestis peetakse keskaja alguseks tavaliselt Põhja- Euroopa ristisõdade siiajõudmist ning siinsete alade kristlikuks muutmist aastatel 1208-1227. Lõpuks peetakse üht kahest sündmusest: Reformatsiooni siiajõudmist aastatel 1520-1530 või

Kumb on laiem kas Versaillesi rahu või süsteem? 35. Millised Versaillesi rahulepingu punktid muutusid edasises poliitilises elus pingete allikaks? Põhjendage vastust! 36. Miks puhkes Venemaal kodusõda? Miks tekkis selle kõrvale välisriikide interventsioon? 37. Miks õnnestus Venemaal enamlastel võimule jääda, kui mujal see ebaõnnestus? 38. Hinnake sõjakommunismi poliitikat? Kas võidu nimel on kõik lubatud? Põhjendage oma seisukohta,.
Koraan – etteloetu = ülim tõde Koraan kujunes esimeste kaliifide ajal Koraani sisu: Tingimusteta kuuletumine ja õiglane käitumine Üks inglitest ei kuuletunud aadamale (lucifer) = saatan Viimne kohtupäev – kõik surnud tõusevad üles Praktilised ettekirjutused: perekond, suhted, pärimine, kuriteod ja karistus, kauplemine, orjade kohtlemine, söögi ja joogi tavad, sotsiaalne õigus – rikas peab aitama vaest
Kolmas seisus - talupojad. Talupojad olid ja on alati halvas olukorras olnud, nad pevad oma isand tööd tegema ja on alati seotud kellegagi. Vasalliteediga nende olukord paranes, sest nad olid vabamad ja isand kaitses neid. Ent ometigi olid talupoegadel suured maksud, nad pidid kas rendihärrust makma või mõisahärrust. Paljud varakeskajale omased suundumused lakkasid või pöördusid perioodi lõpul.

Kapiteel on kettakujulise padjandiga (ehhiin) , millel asetseb ruudukujulise plaadina abakus . Dooria stiili friis koosneb triglüüfidest ja metoopidest . Kõige peal on geison ja siima akroteeridega nurkadel ja keskel Entaas - dooria samba tüvese keskosas esinev sujuv paisutus, s.t. vaevalt märgatav samba läbimõõdu suurenemine, mis nähtavalt sümboliseerib samba kandejõudu.
Kapitali eksport - viidi rikastest tööstusriikidest vähem arenenud maadesse ja koloniatesse, et kasutada sealseid loodusrikkusi ja odavat tööjõudu.
Kõrgaadel – kuningas, suurfeodaalid (hertsogid, parunid, krahvid) • Alamaadel– rüütlid • Varakeskajal tekkis ka lisakiht kuningat teenivatest mittevabadest meestest – ministeriaalid (hiljem sulasid alamaadli sekka). Rahuajal mõisteti rahuajal, talupoegade kohtupidamise usaldas enamasti asemikule.

Kaksikvõim – võim, millest ühe poole moodustasid revolutsiooni käigus loodud tööliste ja soldatite nõukogud eesotsas Petrogradi Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogu ning teise poole IV Riigiduuma koosseisu kuulunud kodanlike parteide baasil loodud Ajutine Valitsus, mille eesotsa sai vürst Lvov.
Krdv - d toetasid Hiina „vabatahtlikud“ ning suurt sõjalist ja majanduslikku abi saadi ka NSVL-t. • Korea Vabariiki toetasid sõjaliselt ÜRO väed(milles lõviosa moodustasid USA üksused). • Rinne stabiliseerus 1951 a vaherahulänirääkimised aga venisid nind lõplik vaherahu sõlmiti alles peale Stalini surma 1953. • Kuna kumbki pool edu sõjas ei saavutanud, jäi Korea poolsaar ja rahvas jagatuks kahe riigi ja kahe süsteemi(kommunismi ja kapitalisi)vahel ning on seda kuni tänaseni
Kaupo – liivlaste vanem, kes sõdis eestlaste vastu, kuna liitus ristisõdijatega; Lem bitu – eestlaste vanem, Madisepäeva lahingu juht, langes samuti Madisepäeva lahingus; Valdem II – Taani kuningas, vallutas Põhja-Eesti; ar Preester Henrik – kirjutas raamatu Eesti Vabadusvõitlusest ( “Henriku liivimaa kroonika”) Eestlaste kaotuse põhjused 1. Eestlaseid oli vähem 2. Ristisõdijatel olid paremad relvad 3. Eestlastel polnud võitlem is-oskuseid 4. Ristisõdijatel oli palju liitlasi.

Kroonilised kopsu - ja hingamisteede haigused); Keila-Joa sanatoorne Internaatkool (südamehaigused ja reuma), Helme sanatoorne Internaatkool (mitteaktiivne kopsu- ja kopsuväline tuberkuloos; mittespetsiifilised kroonilised kopsu- ja hingamisteede haigused), haapsalu sanatoorne Internaatkool (luu- ja liigesehaigused), vene õppekeelega Piusa Eriinternaatkool (reuma), Orissaare Eriinternaatkool (närvihaigused) ja Vastseliina Eriinternaatkool (närvihaigused); kokku on nendes koolides üle tuhande õppekoha.
Kyrillos – kreeka misjonär, kes koostas 9. saj slaavi tähestiku Püsimajäämise põhjused: ● soodsad geograafilised tingimused (piiri lühidus(kergem kaitsta), maastik) ● rikkalikumad materiaalsed ja inimressursid – suudeti vastu seista babaritele (osteti ära) ● jätkus elav kaubandus – paiknes kaubatee ristumiskohas – rikkad linnad ● oli Rooma lääneosast enam arenenud – kultuuriline taust oli tugev ● keisril suured sissetulekuallikad – võimalus pidada tugevat sõjaväge
Kadeši lahing - õnnelik õnnetus • Vana-aja kuulsaim lahing • Sagedasem dateering-1264 e.Kr • Pika Hetiitide sõja lõppkord • Hetiitidel initsiatiiv • Egiptuse väeosad paiknesid laiali • Ramses sekkus viimasel hetkel koos oma vägedega • Uued andmed –ramsese tähtsus oli tegelikult väike

Kgb - Riikliku Julgeoleku Komitee, salapolitsei ja salaluure peale NKVD´d 14. Mis oli suure pöörde tulemus? V: NSVL muutub sõjaliselt võimsaks riigiks, kus inimesed nälgivad 15. NSVL välispoliitika? V: 1920 ndad: revolutsioonide õhutamine, komitern 1930 ndad: Kommunistlikud vallutussõjad.
Kehtestas sõna - , trüki- ja usuvabaduse  andis inimestele õiguse kas ise või esindajate kaudu osaleda seaduste loomisel ja maksude kehtestamisel  kuulutas kõrgeimaks võimukandjaks rahva Alates Suurest Prantsuse revolutsioonist hakkasid riigid tunnustama ja hindama oma rahvust ja rahvuslikkust, kõik inimesed muutusid kodanikeks. Revolutsioon põhjustas palju sõdu, mis omakorda põhjustasid majandusraskusi. Lihtrahva jaoks sai aktuaalseks küsimus, et kas leiba saab ja kui palju see maksab.
Konsul – kõrge riigiametnik (Roomas kaks), kes lisaks senaatoritele juhtis Rooma vabariigi elu. Pol riigi ja selle kodanike huve välisriigis kaitsev ametnik; aj Vana-Rooma kõrgem võimukandja; aj keskajal Euroopa linna magistraadi liige; üks Konsulaadi kolmest tippvõimukandjast Prantsusmaal.

Kaitseliidu – Varssavi Lepingu Organisatsiooni ning 1956.aasta 1. Märtsil loodi Saksamaa Demokraatliku Vabariigi Rahvuslik Rahavaarmee (Nationale Volksarmee NVA), mis koosnes Maaväest (Landstreitkräffe), Lennuväest/Õhukaitseväest (Luftstreikräffe/Luftverteidigung), Rahvalaevastikust (Volksmarine) ja piirivalvevägedest (Grenztruppen der NVA). Saksa Demokraatliku Vabariigi salapolitsei kontrollis inimesi täielikult ja igasugune kommunismi vastu suunatud opositsioon suruti juba eos maha.
Kuhu koonduti ehk suuremad keskused.............................................................................4 2.2. Õppursõdurite auaste ja väljaõpe........................................................................................4 2.3. Koolipoiste osavõtt lahingutest.......................................................................................4-5 2.4. Üliõpilased Vabadussõjast................................................................................................
Kontrolli alla - kogu kirik läks ilmaliku kontrolli alla - katoliku ajal abielurikkumine ei olnud kriminaalkuritegu, ilmaliku õiguse vallas võis see kaasa tuua häbistavaid tegusid, pärast reformatsiooni muutus abielurikkumine kriminaalkaristuseks ja seda karistati hukkamisega?. Üldse hiliskeskaja kiriku jaoks olid olulisel kohal indulgentsid, mida mõistetakse protestantlikus kirjanduses valesti - indulgents tähendab patu karistuse kustutamist, mille eelduseks on kahetsus ja meeleparandus.

Kunda kultuur – 9000 a eKr – 4000 a eKr, elati veekogude läheduses, korilus, väiksed kogukonnad (20-30), algelised eluasemed Kammkeraamika kultuur – 4000 a eKr – 3000 a eKr, kaunistatud savinõud, kaubandus mere ääres, elamine majades, algeline maaviljelus, surnute matmine asula sisse, ehted, kultusesemed Venekirves e nöörkeraamika kultuur – 3000 a eKr, maaharimine, karjakasvatus, nöörkeraamika kasutamine, silmaauguga kivikirves, surnute matmine asulast välja, paiksed asulad
Kochen - keetma die Lebensmittel-toiduained der Rinderbraten-praad der Rotkohl-punanekapsas der Nachtisch-magustoit das Obst-puuvili die Flasche,-n -pudel das Glas,-er -klaas das Weifbrot,-e -sai das Brötchen-saiake die Grofeltern-vanavanemad das -nädalalõp. am- lõpul der-supermarkt zum-isse zum-lõunasöögiks das-muna,hommikusöök,õhtusöök,lõuna,jäätis,(must)leib, der-juustm,suhkur,konjak,sink, vanaisa die-või,piim.pagarikaup.(in die-kaupluses),keedis,maksavorkst, vanaema
Kultuurielu - haridusolude parandamine, eestikeelne kõrgharidus ja teadus, kultuurikontaktid välismaaga, sportlaste edu OM'il, rahvakultuur muutus rikkamaks Muutused kultuuris:haridus-venekeelne õppetöö asendati eestikeelsega, loodi ühtluskool, 6-kl koolikohustus, koolivõrgu laiendamine, uued eestikeelsed õpikud, kutsehariduse edendamine, eestikeelne kõrgharidus, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, kõrgemad muusika- ja kunstikoolid Teadus-peamine teaduskeskus Tartu Ülikool.

Kongressil märtsis - aprillis 1922 laiendati poliitbürood, kuhu hakkasid kuuluma ka Lenini asetäitja valitsuses Aleksei Rõkov ja ametiühingujuht Mihhail Tomski (1880-1936). Stalin nimetati partei peasekretäriks (varem sellist ametikohta ei olnud), tema kõrval olid partei sekretärid veel Molotov ja Valerian Kuibõšev (1888-1935). Detsembris 1922 kogunenud Venemaa, Ukraina, Valgevene ja Taga-Kaukaasia esindajad allkirjastasid Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu (NSVL) asutamisakti.
Koosolekuplats – foorum, Kapitooliumi künkale kindlus, linn piirati müüridega; hiljem kinnitati, et Rooma asustati 21. aprillil 753 a. eKr; linna rajaja oli Romulus – roomlaste sõjajumala Marsi ja tema preestrinna poeg; Romulus ja ta kaksikvend Remus visati korviga jõkke, nad uhuti kaldale, sattusid emahundi hoole alla, üles kasvatas kohalik karjus, vennad kukutasid vanaisa võimult, asusid uut linna rajama, töö käigus puhkes tüli, Romulus tappis Remuse, lõpetas ehituse üksi
Kommunistlik internatsionaal ehk Komintern. 3. 1920 kuuluas välja suuna ülemaailmsele sotsialistlikule proletaarlaste revolutsionile ja ülemaailmse nõukogude vabariigi loomisele (kujunes mõjukaks poliitiliseks jõuks) 4. Eesmärk oli haarata võim, kasvõi vägivallaga 5. 1923 Poola ja Bulgaaria, 1924 Eesti mäss – katsed suruti maha 6. Komiterni katse maailmarevolutsiooni käivitada kukkus läbi 7. Tekkisid Euroopas äärmuslikud liikumised 8. 1922 Itaalias võimule fašistid (Benito Mussolini)

Ketserlus –  kiriku õpetusest kõrvale kaldumine.  Inkvisitsioon ­ ketserite vastu võitlemiseks loodud eriline  kirikukohus Gregorius VII, Aguino Thomas,  paavst Innocentius III KIRIK JA PAAVSTLUS: II Hiliskeskajal (1) Hiliskeskajal hakkas kiriku mõju vähenema, mis tulenes ilmaliku võimu tugevnemisest ja ilmaliku hariduse edendamisest. Hiliskeskaegse kiriku ajalugu võib  periodiseerida järgmiselt:  Paavstid Avignonis, 1305­1378
Kreeklased on indoeuroopa rahvad, kes rändasid Balkani poolsaarele (saartele alguses ei mindud)  2000 eKr jõudis Kreeka rahvas tsivilisatsiooni tasemele, eesotsas kuningas Minos (Minos oli Zeusi ja Egeuse poeg)  Kultuuri iseloomustasid hiiglaslikud lossid  Kultusloom-härg  Kasutusel oli silpkiri, lineaarkiri A  1400 eKr oli Thera saarel tohutu vulkaanipurse  kultuur hävis  järgnes kreeklaste sissetung Kreeklased olid madalamal kultuuritasemel kui kreetlased.
Kõrgpunkt 1905 - 1907, revolutsiooni päevil, nende jooksul Vm-l kokku 233 terroristlikku akti, mis esseerid toime panid, nende jooksul tapeti 2 ministrit, 7 kindralit, 33 kuberneri jne. Vm olevikku vaadates ja üritades näha tuleviku tunnusjooni, tähtsustati ennekõike Vm külakogukonda, milles nähti mingit sotsialismi algidu- olemasolevast külakogukonnast pärast talurahva poolt läbi viidud sotsialistlikku revolutsiooni saab ehitada üles täiesti uue sotsialistliku ühiskonna.

Kubermanguvalitsus - kuberneri juhitud, tegeles igapäevase juhtimisega • kroonupalat- juhtis viitsekuberner, oli majanduslike ja rahanduslike funktsioonidega asutus, allus rahandusministeeriumile, ül. oli maksude kogumine ja arvestuse pidamine, hankis riigile toiduaineid ja materjale • hoolekandevalitsus- tegeles rahvahariduse, arstiabi ja heategevuse korraldamisega, alluvusse kuulusid ka töömajad (asunike rakendati tööle, kerjused ja probleemsed lapsed) • politseivalitsus.
Keskriigid - riigid, mis sõdisid Esimeses maailmasõjas Antandi vastu: Saksamaa, Austria- Ungari, Türgi ja Bulgaaria Balkani Püssirohukelder - Balkani poolsaare hüüdnimi 20. sajandi algul seal valitsevate pingete tõttu Schlieffeni plaan – kindralstaabi ülema von Schlieffeni üksikasjalik plaan, kuidas ette valmistada ja pidada sõda – kõigepealt tungida läbi neutraalse Belgia Prantsusmaale ja purustada riik pooleteise kuuga, seejärel suunata kõik jõud Venemaale
Korv – sisuks Euroopa julgeolek, Euroopa riikide piiride vääramatuse kinnitamine  2. korv – pühendatud majandus-, teadus-, tehnika- ja keskkonnaalasele koostööle  3. korv – koostöö humanitaaraladel ja inimõiguste vallas, andis õiguse nõuda inimeste, ideede ja informatsiooni vabamat liikumist Euroopas ning seista inimõiguste rikkumise vastu Helsingi protsessi lõppdokumendiga pandi alus Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ehk OSCE- le.

Käesolev õppematerjal on valminud Eesti Ajalooõpetajate Seltsi ja Living History Forumi (Rootsi) koostööprojekti raames ning seda on rahastanud Eesti Vabariigi Valitsus ja rahvusvaheline holokausti uurimise ja holokaustiteemaliste haridusprogrammidega tegelev organisatsioon International Task Force (ITF). 2005. aastal peeti Pühajärvel täienduskoolitusseminar, kus õpetajatega arutati, missugust õppematerjali oleks kooli vaja, ning töötati välja õppematerjali esmane struktuur.
Kose - Uuemõisas 1805) *väljarändamine *Pühajärve sõda *Usuvahetusliikumine 1845 *1858 Mahtra sõda *arvati, et mõisnikud on õige seaduse ära peitnud ja talupoegadele võltsingu andnud Tartu Ülikool XIX saj 15.okt 1632->1656 Tallinnasse->1690 Tartu Academa-Gustavo-Carolina- >1699 Pärnu(1710 lõpetas tegevuse)->1802 avati uuesti Tartus->1919 eestikeelsena *Friedrich Robert Faehlmann- meditsiin, õpetaja, kirjandus *Karl Ernst von Baer- embrüoloogia *Nikolai
Kodutütar on puhas sõnas, mõttes ja teos 2. kodutütar armastab oma kodu ja on ustav isamaale 3. kodutütar õpib hoolega ja püüab edu poole 4. kodutütar austab vanemaid inimesi ja on nõrgemate kaitsja 5. kodutütar ei kaeba ega hädalda 6. kodutütar viib alustatud töö alati lõpule 7. kodutütar on usaldusväärne 8. kodutütar on aus, karske, südamlik ja elurõõmus 9. kodutütar on looduse sõber ja kaitsja 10. kodutütar püüab teha head oma kaasinimestele.

Kristlus - ehk ristiusk on monoteistlik usund, mille keskmeks on Jeesus Kristuse elu ja õpetused. Kristlased usuvad, et Jeesus on Jumala poeg ning Vanas Testamendis ennustatud Messias. Kristlased käsitlevad Uue Testamendi raamatuid kui üleskirjutisi Jeesuse kuulutatud rõõmusõnumist. Ligikaudu 2,1 miljardi järgijaga 2001. aastal on kristlus suurim maailmareligioon. Kristlus on valitsevaks religiooniks Euroopas, Ameerikas, Lõuna-Aafrikas, Filipiinidel ja Okeaanias.
Kirkiku - , rüütli ja kroonumõisad; Liivimaa majandusreglement; pearaharahutused; jesuiidid, jesuiitide gümnaasium, tõlkide seminar; pietism, hernhuutlased, ratsionalism Sõjad: Liivi sõda (1558-?); 1582 Jam Zapolski vaherahu Venemaa-Poola; 1583 Pljussa vaherahu Venemaa-Rootsi; 1595 Täyssinä rahu Venemaa- Rootsi/ Läti ala Poolale, Põhja-Eesti Rootsile(Eestimaa), Saaremaa Taanile, ülejäänud Poola-Leedule //// Poola-Rootsi jätkusõda; Stolbovo rahu 1617
Kuldsed kuuekümnendad - mitmepalgeline nn rahvuskommunistide põlvkond, liberaliseerumine, usk positiivsesse tulevikku, üliõpilaste poliitiline aktiivsus-komsomoliorg. 1964-Hruštšovi asemele Breznev, usk reformidesse kadus, tsensuuri karmistumine, süvenes ideoloogiline surutis.

Kastikord – ühiskonnaliikmete jagunemine erinevatesse seisustesse.
Kurjategijad - halba, sadistlikku rõõmu tundvad inimesed 2. Mustad nõiad (Valge nõid aitab, aga palumise peale) 3. Enesetapjad (netovastuvõtjad)(„Kalevala“ Väinamöinen) a. põgenemine b. kättemaks c. õpetuste hoidja 4. Vabast tahtest - hoidjad ja edendajad 5. Hullud 6. Ahnitsejad [„Laulujooned“] 7. Tapetud lapsed 8. Hauda maetud 9. Undlikult surnud - ootamatult surnud Kurjategijad läksid sõtta või metsa jahile, et maha notitud saada ja vabaneda.
Katkestamiseks sm - ga ja rahulepingu sõlmimiseks NL-ga. Okt alguses jõudis Moskvasse Ungari valitsuse salajane delegatsioon, jõuti enam-vähem kokkuleppele, kui sekkus Hitler, Otto Scortseni sai korralduse röövida admiral Horti poeg, toimetada Berliini ja anti Hortile kindel korraldus tunnistada Moskvas toimunud salajased läbirääkimised õigustühiseks, siis sisuliselt viidi Horti vägivaldselt Berliini, Ungari valitsemine anti üle kohalike fašistide juhile.

Klassikaline ajastu - traunud poos kaob,keerukad liigutused,kujud igast küljest vaatamiseks,näod tõsised,tugijalg. Hilisklassikaline ajastu-rõhutati dramaatikat,skulptrid rahutud,saledamad. Hellenistlik ajastu-mõõtmed tihti hiiglaslikud, tugvate tunnete väljendamine.
Kindlast on plaanis , sest varematel aastatel on alati väga tore olnud . 6)Mida arvad sina : Kas Roheliste Rattaretk on üritus mis teavitab inimesi valulistest probleemidest looduses ja õpetab säästlikumalt elama või on tegemist lihtlabase äriprojektiga kus kasutatakse ära kunagi väga aatelistel eesmärkidel veerema lükatud vankrit? Äriprojekt ta minu jaoks ei ole. Igaüks ise teab, kui palju ta seda loodustsäästvat infot seal rattaretkel kogub.
Käsu hans - Puhjas köster,õpetaja.Esimene teadaolev eesti soost luuletaja Katariina II-Vene tsaar1762-96, tõi kaasa olulisi muudatusi balti aadli ja Vene riigivõimu suhetes,taotles balti aadli privileegide kaotamist,ühesugusele piiramatule keisrivõimule allutamist Karl Ernst von Baer-19. sajTartu Ülikoolis tegutsenud ning teadusmaailmas tunnustuse leidnud embrüoloogia rajaja Karl August Senff- 19. saj Dresdeni kunstnik, graafik ja vaselõigete tegija.

Kaev on linnuse jalamil? Kui mõelda, kuidas tol ajal lahingut peeti ja kuidas linnuste piiramine käis, siis piirajad hoidsid osa aega linnusest piisavalt kaugele (paarsada meetrit nt), et linnusekaitsjad ei saaks laskerelvi kasutada ja neile pihtsa lasta.
Kevadel ems - i poolt esmakordselt avalikult välja toodud rahvuslippe; lauldi paljusid varem keelatud rahvuslikke laule; toetati sõnavõttudes Gorbatšovi reformipoliitikat ning esimest korda kutsuti üles omariikluse taastamisele (NB! Selle ettepanekuga tuli välja EMS esimees T.Velliste; RR-i juhtkond sellest ettepanekust esialgu ennast distantseeris). 11. septembris toimus lauluväljakul “Eestimaa Laul” , kus osales 2 rekordiliselt 300 000 osavõtjat.
Komisjon on seisukohal, et Eesti taasokupeerimine Nõukogude Liidu poolt 1944. aastal oli õigusvastane, ning järelikult oli vastupanuliikumises osalejate võitlus okupatsioonivõimudega õigustatud. Niisuguses kontekstis on kummagi poole kohuseks vähendada miinimumini võitlusest eemalejääjate kannatusi, ning sedavõrd, kuivõrd selle kohustuse täitmist sihilikult eirati, võib kõnelda toimepanijate võimalikust süüst inimsusevastastes kuritegudes.

Kreeta - Mükeene periood u 2000-1100 a eKr • kujunes kiri (24st märgist alfabeed, 8.saj eKr kreeka tähestik, kujundati foiniikia tähestiku alusel) • kõrgetasemelise Minoilise tsivilisatsiooni algus (keskus – Knossos) • 1600 eKr arenes tsivilisatsioon ka Mandri-Kreekas (keskus – Mükeene) • kerkisid esile kindlustatud lossid 1200 a eKr järgnes tsivislisatsioon kiire allakäik, losside purustamine – doorlaste sissetung (kreeklaste hõim)
Kreeka tähestik – alfabeet – loodi otseselt foiniikia tähestiku põhjal u 800 eKr. Foiniikia tähestikus polnud vokaale, seetõttu pidid kreeklased osa konsonantide tähistusi üle kandma vokaalidele ja mõnedel juhtudel ka ise uued tähistused välja mõtlema.
Kšatrijad ehk sõjamehed kaitsesid ja valitsesid kogukonda.

Kommunistlik liikumine – EKP eesmärgid, Töörahva Ühine Väerind, 1. detsembri putšikatse; ühiskonna konsolideerumine – meeleolude muutumine, riigikorra kaitse seadus, Kaitseliidu taassünd, vähemusrahvuste kultuuromavalitsus, laiapõhjaline koalitsioon Sisepoliitilise olukorra stabiliseerumine: valimisseaduse muutmine 1926; Riigikogu III, IV ja V koosseisu valimistulemused; valitsused; erakondade liitumine – Rahvuslik Keskerakond, ühinenud põllumehed.
Kanooniline ehk tekstuaalne meetod(A.Lovejoy) – ideed on tsüklilised, ei ole progressi, probleemid on universaalsed ja ideed ajatud; ideoloogiad tulenevad „ideedeühikutest”; autori uurimine pole oluline, väidete tähendus on leitav tekstist endast.
Klaipeda – Leedu Lääne Preisi, Poznan – Poola 2)relvastusalased piirangud sõjaväekohustus kaotati maavägedes 100 000 vabatahtlikku mereväes 15 000 vabatahtlikku ei tohtinud olla allveelaevu,sõjalennukeid,tanke, suuri sõjalaevu ja kahureid 3)demilitariseeritud Reini tsoon – Saksalsed ei tohtinud omada seal sõjaväge ega ka kindlustusi 4)kohustused teiste riikide ees – reparatsioone pidi maksma 5)Saksamaa ja Keskriigid sõjasüüdlased

Kaksikvõim vm - l. Ajutine Valitsus ja selle poliitika: • kujunes kaksikvõim: ühel pool revolutsiooni käigus moodustatud tööliste ja soldatite nõukogud eesotsas Petrogradi Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogu ja teisel pool IV Riigiduumasse kuulunud kodanlike parteide baasil loodud Ajutine Valitsus (juht Vlov). Saadikute Nõukogu saatis sinna Aleksander Kerenski, lubades valitsuse tegevust toetada niivõrd, kuivõrd see täidab rahva tahet.
Kindralsuperintendent - kirikuvalitsuse e konsistooriumi juhtimine Liivimaal  Vöörmünder - kiriku majandamisega tegelemine  Konsistoorium - kirikute ja pastorite kontrollimine  Bastion - linna kindlustamine, kindluse kaitsmine  Lünktekst  Heinrich Stahl koostas esimese eesti keele grammatika reeglistiku 1637  Umbes 400-mehelist lipkonda juhtis mündimeistri sell Ivo Schenkenberg  Koolmeistreid õpetas välja Bengt Gottfried Forselius
Komisjon on seisukohal, et Eesti Vabariigi endise poliitilise juhtkonna, sealhulgas valitsuse liikmete ning riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike aastail 1940–1941 alanud kohtuliku jälitamise ja süüdimõistmise jätkamine oli õigusvastane.

Keelamis - ja kärpimispoliitika kõrval, mida rakendas tsensuur oma avalikkusele teadmatuks jäävas tegevuses, hakati rohkem kasutama parteilist järelevalvet, mis vahel avaldus ka avaliku parteilise kriitikana või diskussioonina.Laulev revolutsioon hõlmab aastail 1987–1988 Eestis, Lätis ja Leedus toimunud sündmusi, mille eesmärk oli uutmine, avalikustamine, Isemajandav Eesti ja liidulepingu alusel Nõukogude Liidu koosseisu astumine.
Konstantin päts - ............................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
Kuningate aeg – aeg, mil kokku valitses 7 kuningat, etruskide hiilgeaeg Itaalias Puunia sõjad – Rooma ja Kartaago vahel peetud 3 sõda, roomlased kutsusid kartaagolasi puunialasteks Hadrianuse vall – tugev kindlusevöönd Põhja-Inglismaal, keiser Hadrianuse rajatud Kapitooliumi emahunt – müüt sellest, kuidas emahunt imetas kahte hüljatud kaksikvenda Romulust (Rooma riigi rajaja) ja Remust, nüüd etruskide pronksskulptuur Kapitooliumis

Kamenevi stalini - vastase rünnaku lähtealus, lisandus ka mitmeid muid teese, mh süüdistati Stalinit ja tema lähemaid pooldajaid ebaõiges majanduspoliitikas, NEP olevat oma aja ära elanud, asjata toetatakse kulakuid maal ja nepmaneid linnas, vaja oleks kulaklus likvideerida, luua sotsialistlik maj sektor. Rünnati ka parteiaparaadi liigset kasvu, bürokratiseerumist, omavoli ülejäänud liikmete üle. Z ja K tuginesid ennekõike kominternile.
Karl einbund - “noorsoo sundorganiseerimine”. Noorsoo sundorganiseerimine koosnes kolmest poolest: ühest küljest tähendas seda, et võimalikult kõik noored tuleb koondada mingitesse ühingutesse, teisest küljest tähendas seda, et kõik olemasolevad organisatsioonid tuleb allutada valitsuse kontrollile ja räägiti dubleerimise kaotamisest - ühetaolised noorteorganisatsioonid tuleb ühendada - skautide ja noored kotkad tuleks ühendada.
Komtuur - ja foogtkondadeks 5. Mis on hinnus? Hinnus on kindlaks määratud naturaalmaks 6. Kuidas nimetati Eesti ja Läti vallutatud alasid? Liivimaa 7. Kuidas nimetati feodaalse killustumuse ajajärku Eestis? Vana-Liivimaa ajaks 8. Jüriöö ülestõusu algus (kuupäev, kuu, aasta). 23.aprill 1343 .a. 9. Millega tegelesid haagikohtud? Talupoegade kindlakstegemise, ülesotsimiseks ja tagasitoomiseks 10. Maarahva vastupanuvormid rõhumisele.

Kahk on oma uurimuse jaotanud sisuliselt kahte suuremasse blokki . Peatükkides II ja III, mis käsitlevad vastavalt pärisorjusliku majanduse arengut ning muutusi kapitalistliku majandusmudeli suunas 18-19. sajandil ja agraalpoliitika arengut 19. sajandi keskpaigas, luuakse baas talurahvarahutuste põhjuste ning nendega ühenduses olevate protsesside mõistmiseks, samuti perioodist üldiseloomustuse andmiseks . Nõnda liigutakse järk-
Kaheksakand on kaheksanurkne geomeetriline ornament (vt pilte 1 ja 2). Sarnast ornamenti nimetatakse ka oktagooniks, koidutäheks, kahekordseks viisnurgaks, õnnetäheks ja muhu männiks. Kaheksakanda kooti, tikiti ja heegeldati riideesemetele.
Keldid – asusid lääne-Euroopasse elama ühe teooria kohaselt juba aastal 1000 eKr Teine teooria: keldid kujunesidki välja varasemate arheoloogiliste kultuuride elanikest *Neil on erinevaid hõime: • gallid - • britid – elasid britannias • skotid - elasid Šotimaal • helveedid – elasid Šveitsis *Kuna need alad vallutati roomlaste poolt, siis keldid osaliselt romaniseerisid(mõjutused rooma kultuurist ja ladina keelest)

Kolhoos - talumajapidamiste ühismajand 1934 Suur terror- vägivallakampaania, mis oli algul talupoegade või monarhistide vastu, kuid päras asus Stalin kõrvaldama  komparteid, nõukogude võimu keskasutusi, julgeolekuorganeid ning armeed. Tihti langesid terrori ohvriks samad inimesed, kes olid  aidanud Stalinil terroriaparaati üles ehitada ja osalenud ise innukalt repressioonides ja mõrvades.
Ketrus - kudumismasinad tekstiilitööstuses; auruvedur ja aurik Transpordis, aurutraktor põllumajanduses metallurgias auruhaamrid jm. Masinate tootmiseks vaja metalli ja kõrget kuumust (kaevandused) .Üleminek käsitöölt masinatele.
Kreeta kultuur on aluse andnud kolmele Vana-Kreeka tuntud müüdile: *Müüt laburündist ja selle ehitamisest *Minotaurus (Minose poeg) ja Pheseus (tappis esimese) *Daidalos ja tema poeg Ikalos (põgenesid Kreeta saarelt). Kreeta kultuur hävis kiiremini kui 100 aastaga, kuna u 200 km kaugusel oli Therea e Santoriini saar, kus toimus ülivõimas vulkaanipurse, pärast mida kandus 300 km radiusesse tuhka ning Kreeta ujutati kivirahega üle.

Kihelkonna aadlikel on õigus kaasa rääkida oma kihelkonna kirikuelu juures). Kirikuelu kui selline iseseisvub, muutub sõltumatuks (1686. aasta Rootsi kirikuseadus seadis kõige kõrgemaks kirikuelu juhiks Rootsi kuninga), nüüd enam sellist ülemvalitsejat kirikul ei olnud (tsaar oli õigeusklik ja ei tundnudki kirikuelu küsimuste vastu oma provintsides huvi). Provintsides on tolereeritud ka kreeka katoliku kirik ehk apostellik õigeusk.
Kirjutajad - nende ül oli kontrollida töötajaid kõigis üksikasjades ja panna kirja kõigi kohustused ja nende täitmised 5) Käsitöölised- osalt eraetevõtjad, osalt riigi kontrollile alluvad sõltlased 6) Talupojad- harisid riigi või ülikute maid, nad olid sunnismaised ning nad rajasid enamuse suurtest ehitistest (niisutussüsteemid ning püramiidid) 7) Orjad- nende osa oli teisejärguline, neid kasutati erinevatel töödel.
Külm sõda - vastasseis USA ja lääne demokraatia ning NSV Liidu ja sotsialismimaade vahel Milles avaldus:  Võidurelvastumine  Vastastikune propaganda  Spionaaž, luure  Vastastikuste sõjaliste blokkide moodustumine (NATO, VLO)  Üleolek poliitikas, majanduses, kultuuri- ja teaduselus  USA ja NSVL soovisid saavutada poliitilist ülekaalu jagatud Euroopas  Üritati laiendada mõjuvõimu Kolmanda Maailma riikides

Konung - Kogukonna pealik Kaks hõimu liitu- svealased ja götalased- siit tuleb rootslaste riigi nimi Sverige- Eesti „Rootsi“ tuleb saare nimest Rosland? Läti keeles Eesti Igaunja- muistsest Ugandi maakonnast I at II p-meresõit + kaubavahetus= röövretked-noored pojad pidid kodust lahkuma ja pidid elatist teenima Sõna viiking tuleb vanast skandinaavia sõnast vik – merelaht, kaubaplats Sõjaretked algavad 8, 9 sajandil
Kreeta - Mükeene Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat Koostaja: P.Reimer Kuigi Mükeene kultuur doorlaste sissetungi tulemusena hävitati ning antud perioodist pärinevad kirjalikud allikad mingit informatsiooni ajaloosündmuste kohta pole talletanud, siis säilisid mälestused kuulsusrikkast kangelasajast lugulauludes ja kangelaslugudes, mida pärandati järgnevatele põlvedele edasi suuliselt traditsioonilises värsivormis.
Kasvab protektsionism - riigi majanduspoliitika oma siseturu kaitsmiseks välismaiste tootjate eest tollide suurendamisega ja sisseveo kvootide kehtestamisega jne. Suurriikide majandustase: Maailmamajanduses domineerib USA. Põhjused: suur siseturg, palju kasutamata maavarasid, kaasaegne sisseseade, pidev odava tööjõu sissevool, raudteede kiire areng, vähene seotus kolooniatega Saksamaa tõuseb 20.sajandi teisel kümnendil teisele kohale.

Klassitsism - SKULPTUUR *eeskuju võeti antiigist *Eelistatuim marmor *Antiikmütoloogiast võetud süzeed *Tavaliselt kujutati inimesi antiigipäraselt riietatuna või hoopis alasti *Tagasihoidlikud liigutused *Kuulsamad skulptorid: A.Canova (‘’Kolm graatsiat’’) ja B.Thorvaldsen (‘’Karjapoiss’’) * Thorvaldseni peetakse kõrgklassitsismi suurimaks meistriks, kes teostas klassitsismi ideesid kõige järjekindlamalt .
Konstitutsiooniline monarhia - riigikord, kus monarhi võim on piiratud põhiseaduse Jakobiinid- toetusid peamiselt Pariisi Kesk- ja väikekodanlusele, pooldasid revolutsiooni süvenemist Valgustus- mõtteviis, mis kujunes XVII-XVIII saj. ja millega rõhutati uut maailmakäsitlust, inimeste harimist Revolutsioon- murranguline, pöördeline periood ühiskonna ja riigi ajaloos, plahvatuslik üleminek ühelt ühiskondlik-poliitiliselt korralt teisele.
Koostati iseseisvumismanifest – Enamlastelt võeti võim üle veel enne sakslaste saabumist, kasutades selleks nii rahvusväeosade kui salajas loodud vabatahtlikest loodud Omakaitse jõudu – 23. veebruari õhtul 1918. aastal loeti Pärnus „Endla“ teatri rõdult ette Iseseisvumismanifest – 24. veebruaril 1918. aastal sõitsid Päästekomitee liikmed Tallinaase, tulevase Eesti Panga hoonesse, kus moodustati Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus.

Korea sõda – - Ameerika väed sekkusid Korea sõtta, et takistada kommunistlikul Põhja- Koreal vallutada demokraatlik Lõuna-Korea - USA väed üritasid vältida kommunismi võidukäiku - Korea on tänaseni kaheks riigiks jagatud
Kroonika sisu on Riia piiskopi meelne- igast lausest, igast mõttekäigust on näha Riia kiriku ja tema juhi ülistamist, samuti on tõrjuvus misjonitööd tegevate taanlaste ja rootslaste vastu ning kriitiline hoiak ka Kristuse sõjateenistuse vendade(mõõgavendade) suhtes. Henrik alustab iga peatükki piiskop Alberti ametiaasta dateerimisega, seostades ainult tema esimese ja neljateistkümnenda aasta üldkristliku ajaarvamisega.
Kogu nl - i aja suurim motivatsioon oli pääs kitsast väravast sisse NL koondisse ja sealt edasi laia maailma, tihtipeale garanteeris see juba ka tiitlivõistluste medalivõidu Euroopas ja maailmas. NL sarja mängudes “Kalevi” särgis, oli tähtsal kohal kindlasti ka rahvuslik aade (sisuliselt oli tegu meie rahvusmeeskonnaga teise rahvuse vastu, olgu nad lätlased või grusiinlased, venelastest ja AKSK-st rääkimata).

Kodadest on ühiskonnas rohkem kaalu? 7. Mis on konstitutsioon ja milline on selle sõna eestipärane vaste? 8. Millise Euroopa riigi seadusandlus on enim mõjutanud Eestis praegu kehtivat seadusandlust? Kuidas seda seaduste kogu nimetatakse? 9. Mis on kapitalism ja kes on kapitalist? 10. Nimeta mõni tänapäeva Eesti kapitalist? Millega ta tegeleb? 11. Rousseau väidab, et ka sina saad ja peadki osalema riigi valitsemisel.
Kalypso – kreeka mütoloogias nümf, Atlase tütar, kes elas muinasjutulisel Ogygia saarel; ta pidas kinni Odysseust seitse aastat; Zeusi käsul pidi ta koju igatseva Odysseuse vabastama; ta aitas Odysseusel ka parve ehitada
Kinnismuistis on oma ümbrusest lahutamatu, näiteks muistne asulakoht, linnamägi, põld, teejäänus, kalmistu, kultusekoht vms. Irdmuistis on üksikese või selle osa, näiteks töö- või tarberiist, relv, ehe, münt, luu vms. Irdmuistiseid saadakse kinnismuististe kultuurkihist või juhuleidudena kohtadest, kuhu nad on kaotatud või kogumina peidetud (peitleid). Paljudes riikides (ka Eestis) on mustised seadusega kaitstud.

Kopernik - arvas ,et Maa tiirleb ümber Päikese; Neton-leiutas peegelteleskoobi;Darwin-evolutsiooniteooria 6.a)elekter b)auruvedur,aurik c)telefon d)vaktsiin. 7. 8.1453-kui lagunes konstantinoopol 1492-mil Kolumbus jõudis Ameerikasse 1517-kui algas reformatsioon 9.Absolutism-monarhist sai riigivõimu ainuteostaja, Louis XIV Merkantilism- õpetus, mille kohaselt riigi heaolu sõltub võim suurtest hõbe ja kullavarudest.
Klubi presidendid on olnud Ülo Nugis (1994– 1997), Rein Järlik (1997–2007) ja Ants Veetõusme (alates 2007). 14. oktoobril 2011 valiti klubi juhatusse president Ants Veetõusme kõrval Indrek Toome (esimene asepresident), Enn Tupp (asepresident), Rein Veidemann (sekretär) ja Andrus Ristkok (laekur). Klubi on asutatud määramata ajaks ja lõpetab automaatselt oma eksisteerimise, kui manalateele lahkub selle viimane liige.
Kondensatsioon – veeauru üleminek vedelasse olekusse Küllastav ehk vôimalik niiskus on antud temperatuuril õhus maksimaalselt sisalduda võiv veeaurukogus. Täiesti kuiva õhu suhteline niiskus on 0%, kui aga õhk on veeauruga küllastunud, s.t. sisaldab maksimaalselt vôimaliku koguse veeauru, on tema suhteline niiskus 100%. 11 Relatiivne ehk suhteline niiskus sõltub nii õhu veeaurusisaldusest, kui ka temperatuurist.

Kolm kodanikku – poett Meletos, nahatöökodade omanik Anytos ja kõnemees Lykon – kaevasid kohtusse, esitades süüdistuse: „Sokrates rikub seadust sellega, et ajab hukka noorsoo; ta ei tunnista jumalaid, keda linn on omaks võtnud, vaid teisi, uusi deemoneid”. Tõesti, Sokrates tegeles pidevalt sellega, et n-ö katsus järele inimesi ja ajas neid segadusse valdkondades, milles nad ise pidasid endid kompetentseteks.
Kroonupalat - majanduslike ja rahanduslike funktsioonidega asutus, mis allus rahandusministeeriumile Piiratud liikumisvabadus - talupoegade viibimine väljaspool kodukohta oli võimalik üksnes passi olemasolu korral Valla omavalitsus - moodustasid vallavanem koos abilistega Vene linnaseadus - sellega muudeti senist keskaegset linnavalitsemiskorda Maltseveti liikumine - sihiks rahva päästmine raskest olukorrast usu abil
Karskusseltsid –  tervise hoidmine on rahvuslik kohustus • Kutseühingud • Tuletõrjeseltsid • Eesti Üliõpilaste selts (EÜS)                     ­1884 pühitseti EÜS­i lipuks sinimustvalge lipp Laialdase vastukaja ühiskonnas leiab Hurda algatatud rahvaluule kogumine.  Rahvusliku liikumise uue põlvkonna liidriks tõusis V. Reiman (Kolga­Jaani kirikuõpetaja)

K numisma - raha, münt), münditeadus, ajaloo abiteadus, mis uurib mündindust ning münte kui rahakäibevahendid, pisiplastilisi kunstiteoseid ja epigraafilisi ajaloomälestisi. Numismaatika haru - faleristika - uurib ordeneid, medaleid ja märke, 20. sajandi algul eristus numismaatikast Bonistika - uurib käibelt kadunud booone, assignaate, obligatsioone, panga- ja kassatähti, paberraha kui finantsajaloo allikaid.
Kolmikliit - Saksamaa- liidu initsiaatoriks ja kandvaks jõuks, soovis uusi kolooniaid haarata e. konkurents Inglismaaga maailmas võimu pärast, vajasid laevastikku ja seepärast võttis Riigipäev vastu mitu eriseadust.
Kuldsed 60 - ndad tõid kaasa EKP eestistuse ehk aastal 1965 oli liikmeid 54 836, kellest eestlased olid 52%. Aastaks 1980 oli eestlasi parteis aga 51% ja liikmeid kokku 70 195. 50-ndate alguses iseloomustas EKP liikmeskonda madal haridustase: ligi 2/3 parteilastest olid alg- või mittetäieliku keskharidusega. Edaspidi haridustase kasvas ja 1980. aastate teisel poolel olid keskharidusega juba 4/5 partei liikmetest.

Klassikalised hindamiskriteeriumid - dokumentidel on loomupäraselt kahetine väärtus  Primaarne väärtus - dokumendilooja jaoks  Sekundaarne väärtus - hilisema kasutaja jaoks – Tõestusväärtus (evidential value): arhiivimoodustaja funktsioonid, struktuur, tegevusprogrammid, poliitika, otsustamise mehhanism – Teabeväärtus (informational value): dokumendi sisu, mis on arhiivimoodustaja põhitegevuse aspektist ebaoluline
Kuldmedal - Jaak Uudmäe (kolmikhüppes), Viljar Loor (NL võrkpallimeeskonnas), Ivar Stukolkin (NL 4 × 200 m vabaujumise võistkonnas), Mait Riisman (NL veepallimeeskonnas); hõbemedal - Nikolai Poljakov (purjetamises Solingul); pronksmedal - Jüri Tamm (vasaraheites), Ivar Stukolkin (400 m vabaujumises). Eestlased esikuuikus: Heino Puuste - 4. koht odaviskes; Aleksandr Zõbin - 4. koht purjetamises Tornaadol.
Karl martell – Frangi riigi majordoomus, kes lõi Poitiers’ lahingus (732 a) araablased tagasi, tugevdas ratsaväge maatükkide jagamisega (feodaalkorra algus) Feodaalkord – I at II poolel Lääne-Euroopas välja kujunenud ühiskonnakorraldus, mida iseloomustavad: põhjalikult reglementeeritud alluvussuhted, sõjameeste klassi valitsemine, poliitilise võimu killustatus, sellest lähtuv maaomandi killustatus

Klaasitööstus – Lelle, Järvakandi, Vändra külje all. Ka toiduainetööstus hakkas 20 saj algul välja kujunema – jahuveskid, meiereid, viinavabrikud (mõisates võidi turustada ainult piiritust) ilmasõja eel. Ka 2 moodsat õllevabrikut – Saku ja Tartu (A le Coq), Rotermanni suurveski, mille juurde kuulus Eesti esimene leivavabrik. Üldiselt jäi toiduainetetööstus siiski üsna madalale arengutasemele.
Kerkisid mošeed ehk pühakojad, medresed ehk islamiusuliste noormeeste koolid, hauakambrid, rajati kaubatänavaid ehk basaare, karavanide peatuspaiku ehk karavanseraisid jm. Ehitusi kaunistasid sageli kuppelkatused, võlvitud sissekäigud, galeriid ja rikkalik ornamentika. Uhkemad ehitised: 1) Omari mošee Jeruusalemmas (691) 2) kirikust ümberehitatud al–Akša mošee Jeruusalemmas 3) al–Azhari mošee Kairos.
Kaks last - printsessid Beatrice ja Eugenie  Abielu lahutus 1996  Töötab Suurbritannia kaubandus- ja http://britishroyalty.tumblr.com/post/13155210060 http://www.zephyrglobalreport.com/wordpress/?p=38942 PRINTS EDWARD  Elizabethi ja Phillipi noorim laps ja kolmas poeg  Troonipärilusjärjestuses 7.kohal  19.juunil 1999 abiellus Sophie Rhys- Jonesiga  Kaks last-printsess Louise ja prints

Kapitulatsioon - allaandmine  Veebruarirevolutsioon Venemaal- märtsis 1917, troonist loobus keiser Nikolai II ja moodustus Venemaa Vabariik- novembris 1917, oktoobrirevolutsiion, millega bolševikud kukutasid Ajutise Valitsuse ja sai alguse Venemaa Nõukogude Vabariik  Saksa revolutsioon 1918- keiser Wilhelm II loobud troonist  Reparatsioon- kaotaja peab maksma sõja võitnud riikidele tekitatud kahju
Kaks olulisemad on eetiline grupp indoeuroopa keeli kõnelevad rahvad Hetiidid väike-aasias. Nende riik kujunes u 17 saj eKr. Aga on kindlasti olnud anatoolias juba 19 saj. Teame Kaneshi asulast on leitu dakkadi keelseid kiilkirja tekste, mis kajastavad assüria kaubandust ja anatoolia kohalikkust. Ilmneb tekstidets et elasid mitmed rahvad , indoeuroopa keelsed Hetiidid ja osa mitteindoeuroopakeeled Hattid.
Kergeim on haavata meresõjaga, Inglismaal endal palju paate pole, kuna palju asumaid, kolooniaid, kellest sõltusid, kuid suutsid kiiresti uusi laevu teha, et sakslased ei jõuaks kõiki maha pommitada.

Kubjas - tegeles Rentisid mõisalt Said teenistust Talude äärealadel teoliste tööle- maad, tasudes taludes; elavad maata sundimise ja järel- renti teotöö ja peamiselt talupojad, kes valvega, kilter- muude tegid teotööd vastutasuks pisikese kupja abiline, koormistega mõisa maalapi eest aitasid aidamees), põldudel talu-peremehi majateenijad ja hooajatöödel käsitöölised 10% 40% 30% 20%
Kanepijahu - , kartuli- ja rasvasegu, peki- või lihatükke, porgandeid, soolakala, rannakülades ka värsket kala (Viires, Vunder, 1998). Kõik nimetatud erileivad olid omal ajal aganaleivaga võrreldes maiusroad, mida valmistati peamiselt pühadeks ja tähtpäevadeks. Kuni 19. sajandi kolmanda veerandini küpsetati suurtes peredes leiba tihti kaks korda nädalas, ühe leivateoga koguni 8–15 leiba.
Kolooniategavasallriik - mõne suurriigi sõltlasriik, mis on säilitanud vormilise iseseisvuseSuur Armee- Napoleoni esimene armee, millega ta alustas sõda Vene vastu 1812 aastal.Rahvastelahing- 1813 toimunud Leipzigi linna all peetud lahing, napoleoni ja koalitsioonipartnerite vahel, lahing lõppes napoleoni kaotusegasada päeva- enne Waterloo lahingut olevad viimased 100 päeva, mil napoleon oli veel võimul.

Kaotati kloostrid – nende varad, aga kirikute varad läksid ilmalike kätte 4. sakramentidest kõige tähtsam ristimine ja armulaud 5. vaimulike tsölibaat heideti kõrvale 6. usu aluseks vaid piibel ja igaüks pidi oskama seda lugema 7. paavsti ja kirikukogude otsused kehtestati 8. pole vaja reliikviaid 9. kirikupeaks oli mitte paavst, vaid riigivalitseja või peapiiskop 10. hakati väärtustama tööd.
Kommunism on sotsiaalne ja majanduslik süsteem, kus pole eraomandit, sotsiaalseid klasse, kus kõik varad on ühiskondlikus omandis, kus kõik inimesed on võrdsed nii sotsiaalselt kui majanduslikult.
Korraldati rahareform – kasutusele võeti Eesti mark (esimene välislaen saadigi Soomelt). 4) Antanti riigid otsustasid toetada Balti rahvaid võitluses Vene bolševikega, lootes taastada Venemaal kas monarhiat või 1917a väljakuulutatud vabariiki ning Tallinna lahte saabusid Briti kergristlejad admiral Sinclair’i juhtimisel, kes toetasid Eesti maavägede tegevust, sh soomusronge, Tallinna ja Narva vahel.

Ketserlus – ketserid olid inimesed, kelle usulised tõekspidamised ei ühinenud katoliku kiriku õpetusega, nende karistamine muutus oluliseks 12.-13.saj., kui tekkis mitu uut ketserlikku liikumist
Kodusõda 1921 - 1922 • Volgamaad ja mitmeid teisi piirkondi tabas näljahäda • Sõdida tuli ka rohelistega, s.t. relvastatud rühmitustega, mis koosnesid põhiliselt talupoegadest ja võitlesid nii valgete kui ka punaste vastu • Suured talupoegade hulgad hakkasid mässama toidujaotamise korra, tšekaa terrori ning nn. komissaride isevalitsuse vastu (Tambovis – Antonov, Ukrainas – Mahno).
Konsul - kõrgeim võim riigis, preetor- õigusemõistmine, tsensor- kodanike loenduse korraldamine Munitsipiiumi staatus- elanikud said Rooma kodakondsuse kuid säilitasid kohaliku omavalitsuse

Kodanlik natsionalism on ebamäärane mõiste – need inimesed, kes selles süüdistati, tähendas, et nad idealiseerivad varasemat EV-d ja ei panust omalt poolt sotsialistliku ühiskonna ülesse ehitamisel.
Kodukarjaõigus - mõisnik võib talupojale ihunuhtlust anda VENE AEG: pärast põhjasõda Balti erikord *põhjus: balti-sks aadlikele erikohustuste jaoks et soodustada koostööd. *restitutsioon- riigistatud mõisate tagastamine endistele omanikele* kehtima jäid senised seadused ja maksekorraldus*asjaajamiskeel sks keel*säilis luteri usk *tollipiir sama Aadlimatriklid-aadlisuguvõsade nimekirjad.
Konrad adenauer - Saksamaa Liitvabariigi esimene kantsler L. Ernhard- Saksamaal sotsiaalse turumajanduse eestvedaja J. Nheru- India juht, kelle ajal muutus India ilmalikuks parlamentaarseks vabariigiks.

Kaubavahetust põhja - ja Läänemere ääres kontrollis Hansa liit (peamiselt Põhja-Saksa linnu koondav ühendus keskusega Lüübekis; 14.saj üle 100 liikmeslinna). Hansa liit pidas regulaarselt hansapäevi (Hansa liidu liikmete võimuorgan, mille otsused olid liikmeslinnadele kohustuslikud). Oma privileegide kaitseks kasutas Hansa liit kaubanduskeelde ja blokaade või vajaduse korral ka relvajõudu.
Kandidaati – üks oli Savoia printsess Marguerite, kes oli Soissons’i krahvinnale(Mazarini õetütrele) abielu kaudu täisnõbu, mille tõttu Mazarinil oli isiklikult põhjust eelistada just seda valikut. Teine oli kuninganna-ema vennatütar, hispaania infanta Marie Therese(hispaaniapäraselt Maria Teresa). Pärast suurt sagimist jõuti kokkuleppele, et Louis XIV abiellub Marie Theresega.
Kirik – tähendusi on kolm: • kõik ristitud(Kristuse ihu); • kristlike koguduste struktuuri üldnimetus (organisatsioon); • hoone, kuhu kogudus jumalateenistuste pidamiseks koguneb.

Kalkriese - varusschlacht.de/index.php? menuid=212&reporeid=194&getlang=en (30. oktoober 2012) Roman Legions http://www.romanlegions.info/ (1. mai 2012) Tacitus, P. C. 56-117 Annales http://en.wikisource.org/wiki/The_Annals_(Tacitus)/Book_1 (10. november 2012) The Battle in the Teutoburg Forest http://www.livius.org/te-tg/teutoburg/ (30.oktoober 2012) Vegetius, P. F. 378-395 De Re Militari.
Kaubateed lääne - ja Ida-Euroopa vahel kulgesid läbi Läänemere ning eestlased hakkasid üha elavamalt ise oma kaupu Novgorodi vahendama. Üks peatee viis läbi Põhja-Eesti ja teine läbi Lõuna-Eesti Novgorodi. Suuremaisse liiklus-ja kaubitsemiskeskusesse tekkisid uuemad, tugevamad linnused, mis näitas eestlaste ühiskondlikku koondumist ja nende organisatsiooni järk-järgulist tugevnemist.
Kirik - pühakoda või hoone, kuhu kogudus jumalateenistuse pidamiseks koguneb, kristlasi ühendab organisatsioon Klooster- paik, kus elasid, eremiitide ja munkade kogukonnad kindlate reeglite alusel Vaimulik ordu- rüütlite sõjaline vennaskond, mille liikmed andsid mungatõotused ning pühendusid kiriku huvide või usu kaitsmisele ja levitamisele relvaga või muule vagale tegevusele.

Kaitsetorn on konvendihoone kőige enam kannatada saanud ja ümber ehitatud osa. II korruse interjöör on säilitanud suures osas käesoleva sajandi algul antud ilme: krohvitud seintel neogooti stiilis maalingud ja kahhelkividest, tammepuust trepp ja galerii. Samast algab uus, külastajate ohutuse huvides rajatud betoontrepp, mis viib VII korrusele, kus nüüd on suviti avatud Tornikohvik.
Koondus - e. KONTSENTRATSIOONILAAGRID on Saksa natside võimu ajal sunnitöö- või hävituslaagrid, kus vange kurnati üle jõu käiva tööga, näljutati ja piinati; 15 vangide hukkamiseks olid neis gaasikambrid (Buchenwald, Dachau jpt; nendest suurim Poolas paiknenud Oswiecim e. Auschwitz, kus hukkus ligi 4 miljonit kinnipeetut jpt.). Kokku hukkus koonduslaagrites 11 miljonit inimest.
Kuldlõige on geomeetriline vahekord, formaat, mille abil püüti anda kunstiteosele ideaalne proportsioon.Jaotus kaheks erineva suurusega osaks, kusjuures väiksema osa suhe suuremasse võrdub suurema suhtega tervikusse (minor : major = major : minor + major). Kuldlõiget tutvustas Lucas Pacioli (u. 1445-u. 1514) oma raamatus "Divina Proportione" , kuid idee ise pärineb ilmselt antiigist.

Kuulujutud - üheks kõige olulisemaks, mis Kremli võimuladvikut ärritas, oli jutt sellest, et kui olukord stabiliseerub, siis kindlasti kolhoosid kaotatakse, antakse tagasikäik, et ühiskonnas leevendatakse ideoloogilist survet, jätkuvad edaspidi kontaktid läänemaailmaga jne. Sellised meeleolud polnud vaid tavainimese hinges, vaid nii mõtlesid ka paljud madalama astme parteilased.
King - Neegrite usu eest võitleja USA J.F.Kennedy -USA president 60 D.Eisenhower -USA president 50 M.Thacher -Suurbritannia peaminister 70-80 K.Adenauer -SLV kantsler 40-50 U.K.Kekkonen -Soome president 60-70 F.D.Roosevelt -USA president 30-40 H.Truman -USA president R.Nixon -USA president 70 R.Reagan -USA president 80 W.Brandt -SLV kantsler 60-70 J.K.Paasikivi -Soome president 50
Kadunud sugupõlv – sõjas osalenud põlvkond; sõjakoledused olid sööbinud inimeste mällu ning pärast sõda oli neil raske uuesti eluga kohaneda reparatsioon – võitjariikidele makstavad sõjahüvitised Versailles’ süsteem - pärast I maailmasõda Euroopas välja kujunenud poliitiline süsteem, mis kaitses sõja võitnud riikide huve (uute riikide teke, impeeriumite lagunemine jne)

Kopti keel on egiptuse keele viimane esinemiskuju (araabia keeles “El Kubt” – Egiptus või egiptlane). Kopti keelt kirjutati kreeka tähestiku tähtedega ning see on ühtlasi ainus egiptuse keele arengujärk, kus ortograafia annab hääldusest selge pildi. Et väljendada egiptuse keelele omaseid häälikuid, lisati kreeka kirjatähtedele kuus demootilist kirjast pärit tähte.
Kreeta kultuur – 2000 – 1600 a. e.Kr • Mükeene kultuur – 1600 – 1100 a. e.Kr • Tume ajajärk – 1100 – 800 a. e.Kr • Arhailine ajajärk – 8. saj. - 6. saj. e.Kr • Klassikaline ajajärk – 5. saj – 4. saj. I pool e.Kr • Maratoni lahing – 490 e.Kr • Salamise lahing – 479 e.Kr • Chaironeia lahing – 338 e.Kr • Hellenismi ajajärk – 338 – 30 e.Kr.
Keskaeg – mõiste sündis peale keskaega ja selle võtsid kasutusele 15. sajandi humanistid ja see on aeg, mis algab Lääne – Rooma langusega ja lõppeb keskaja lõpuga.

Karl iv – Saksa ja Tšehhi kuningas (1346-78) ning Saksa-Rooma keiser (1355-78). Loobus aktiivsest poliitikast Itaalias, tunnustas kuldbullaga 1356 Saksamaa kuurvürstide poliitilist iseseisvust. Tugevdas kuningavõimu Tšehhis, liidendas osa Saksimaast, Tüüringist ja Alam- Lausizist. Karl IV valitsemisaega tähistas Tšehhi majanduse ja kultuuri õitseng (1348 Praha
Kemalism - ametlik ideoloogia • Kuus põhidsammast: o Vabariik o Türgi Rahvuslus o Rahvalikkus, võrdsus o Ilalik riiik o Riigi juhtiv kontroll majanduses o Revolutsiooniliste reformide elluviimine Atatürgi reformid: • Perekonna nimede panek • Lääneliku riietumisstiili sissevõtmine • Ladina tähestiku kasutusele võtt • Gregoriuse kalendri kasutuselevõtt
Kerjusmungad – mungaordude liikmed, kelle kloostreil puudub varandus ja nad elavad annetustest, tegutsevad rändmisjonäridena Tsistertslaste ordu – mungaorgu, mille asutas benediktlane, Prantsusmaal, ristiusu levitamine, kõigest maisest loobumine, valge rüü Benediktlaste ordu – katolik mungaordu, kindlas reeglid, kannavad musta rüüd, nimetati mustadeks munkadeks

Kolleegiumi liige - Isidor Gukovski Kesktäitevkomitee liige - Adolf Joffe Lepingu tagajärjed Venemaa tunnustas Eesti iseseisvust de jure(juriidiliselt e. seaduslikult). Loobus "igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest, mis olid Venemaal Eesti rahva ja maa kohta". Tartu rahuleping oli nii Eesti Vabariigile kui ka Nõukogude Venemaale esimene rahvusvaheline leping.
Konsul - tribuunideks. Gallid võtsid sellist protseduuri, nagu seda võtta tuli, ehk vaenutegevusena, ja peale avalikku sõjaga ähvardamist, naasesid oma rahva juurde.
Külm sõda – kahe üliriigi – USA ja Nõukogude Liidu – vastasseis, mis algas kohe pärast II maailmasõda ning kestis sotsialismileeri lagunemiseni (1990ndate algus). Vastasseis hõlmas kõiki eluvaldkondi; vaenutsevad pooled ei olnud küll omavahel otseses sõjategevuses, kuid üritasid oma üleolekut majanduses, poliitikas, kultuuri- ja teaduselus maksma panna.

Kaubandusega - külakaupmehed, või annavad teistele külaelanikele laene (tembeldati liigkasuvõtjateks). Kulakutalusid arvestati kogu NL-is olevat u 4-5%. Asi ei piirdunud vaid kulakutaludega, nendega võrdsustati ka kulakute käsilased- see oli segasem ja defineerimatu mõiste, lähtus pol vaadetest- kõik need külaelanikud, talumehed, kes toetavad kulakut suurtalus.
Kirikuriik - tähtsaim Rooma piiskop-paavst. 8saj keskel päästis Pippin Lühike paavsti valdused langobardide käest, kes vastutasuks kroonis Pippini frankide kuningaks.
Kaardile suur - Saksamaa territoorium enne II MS. (Märkida tuleb ära Saarimaa, Austria, Sudeedimaa, Tšehhi, (Danzig ja Klaipeda võib ka lisada). Tähtis on märkida kuidas liitmine toimus! c) Millal ja kelle vahel sõlmiti Molotov-Ribbentropi pakt? Märgi kaardile mõjusfääride piir ,ja nimeta riigid ja/või territooriumid, mis läksid Saksamaale, mis NSV Liidule.

Kaksikvõim venemaal - Keisrivõimu langemise järel kujunes Venemaal välja kaksikvõim, mille ühe poole moodustasid revolutsiooni käigus loodud tööliste ja soldatite nõukogud eesotsas Petrogradi Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukoguga ning teise poole IV Riigiduuma koosseisu kuulunud kodnalike parteide baasil loodud Ajutine Valitsus, mille etteotsa sai vürst Lvov.
Katedraalikoolid ehk toomkoolid – haridus vaimulik, ladina keeles • Põhikoolid – käsitööliste ja kaupmeeste pojad said alghariduse, haridus emakeeles • Ametikoolid ehk abakusekoolid – arvutamise ja raamatupidamise õppimine, haridus emakeeles • Linnakoolidest, kus anti vaimuliku hariduse asemel (või kõrval) ka õigus ja arstiharidust, kujunesid ülikoolid
Klooster – ühiselt elavate munkade või nunnade välismaailmast eraldatud elupaik/asula - kujunes kollektiivseks mõisnikuks oma maavaldustega (talupoegade maksud, teotöö) - tõid Eesti alale palju kasulikke uuendusi (uued maaharimisviisid, viljapuu- ja aedviljasordid, uued käsitööoskused, vesiveski, ravimisvõtted jm) - hariduse edendamine (kloostrikoolid)

Kominterni - vastane pakt 1936- NL vastu • Tśehhoslovakkia häving- 23 märts esitas saksamaa ja jaapani vahel,ühines ka saksamaa ultimaatumi Leedule ja viis oma väed Itaalia,Hispaana,ungari. Kommunismi vastu Klaipedasse, 14 märts kuulutas iseseisvaks end võitlemiseks, Inglismaa pooldas samuti kuid ei Slovakkia ning järgmise päeval hõivasid Saksa ühinenud.
Karl ast - Rumor, Pedro Krusten, August Mälk ja Albert Kivikas ning oh üllatust! juba mitu aastat kodumaa mullas puhkav Karl-August Hindrey "aktiivse tegevuse pärast Rootsis" jne. Lugejani see kirjandus siiski ei jõudnud, osalt seetõttu, et säilinud oli vähe eksemplare ja need pandi arhiivkogusse, aga ka sellepärast, et jäeti igaks juhuks erihoidu edasi.
Keelpill on ka organistrum (rataslüüra, hurdy-gnrdy), mille keeled paneb kõlama nahaga ületõmmatud vändaga pööratav ratas ( meenutab leierkasti põhimõtet ). Mängija teine käsi sõrmitseb klahve, millega muudetakse ülemisel keelel helikõrgusi, teised keeled kõlavad burdoonhelidena , nagu kõlasid keskajal samuti väga levinud torupilli burdoonviled.

Keskne institutsioon – vallakohus (3 liiget, kes lahendasid talupoegade tülisid) 2. talupoegade vastutus magasivilja varumisel – viljavaru, millest sai häda korral laenu võtta 3. vaestehoolekanne – toetati ühiselt töövõimetuid ja puudust kannatavaid inimesi 4. kogukonna juhiks valiti talupoegade seast Eestis talitaja koos abimeestega, Liivimaal 2 vöörmündrit.
Kirjelda heaoluühiskonda – Saavutati pikk majanduslik õitseng; tööpuudus kadus ajutiselt; kehtestati töötu- ja vaesustoetused, pensionid ja stipendiumid Mis oleks sinu kui hipi arvamus heaoluühiskonnast ja sõnum maailmale 1970date lõpus – Arvaksin, et heaoluühiskonnas oleks hea elu(hea elada) ja sõnum oleks sama, mis oli hipidel 1970datelgi: ,,Make love,not war!“
Kogukondlikusse kasutusse – maa oli kogukonna oma. Kui tegu külalise asustusviisiga (esimese aastatuhende keskel), siis oli kinnistunud juba põllumaa, sellised ribaviisilised, talude juurde (NB! Just talude juurde, mitte inimeste juurde – talusid pärandati edasi). Mis iseloomustab siis muinasaegset maakasutust? Maaomand, ka kogukondade vahel, ei olnud kindlalt piiritletud.

Kodanlus – kellele kuulusid tootmisvahendid proletariaat – müüs oma tööjõudu 87 kodanlikud revolutsioonid – võimule oli kõikjal tulnud kodanlus 88 heaoluriik hakkas kujunema 1880. Saksamaal, 1920. Põhja-Euroopas, USAs 1930. 89 Heaoluriik – püüab parandada inimese toimetulekuvõimalusi ning sekkub vajadusel 90 majandusse ja jaotab tulud ringi.
Kummeliõli on ideaalne vistrike ja põletikulise naha raviks; petersell taastab naha ühtlase jume ja võitleb pigmendilaikude vastu; mustköömen on tugev antioksüdant, mida on nii mitmeski vanas tsivilisatsioonis peetud rohuks pea kõigi tõvede vastu ja mida saab nagu sandlipuu õligi kasutada kodustes kosmeetikatoimingutes, rääkimata toiduvalmistamisest.
Koos austra - Ungari vägedega pealetungi Varssavile, kui Vene vasturünnak lõi nad tagasi. Novembris, Saksa võit, Lodzi all olid venelased sunnitud kaitsepositsioonide- le asuma nind detsembris lööb Austria Venemaad Limanova all. Balkani ja Itaalia rindel: Juunis ertshertsog Franz Ferdinandile korraldatud atentaat Sarajevos põhjustab Esimese maailmasõja.

Külm sõda – Lääne demokraatia ja kommunistliku režiimi vastasseis, mis hõlmas kõiki eluvaldkondi. Vastast üritati üle trumbata kõikidel elualadel : relvade tootmises, majanduse arendamises, mõjuvõimu laiendamises Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika maades, kultuuri- ja teaduselus, propagandas jne. Külm sõda sai hoo sisse Saksamaa lõhenemise ajal.
Karjalased –  suhted olid väga head. • Lõunanaabrid: latgalid, leedulased – aeg­ajalt  tekkisid tülid. • Idaslaavlased – oht ei olnud eriti suur, sest  Vana – Vene riik oli osadeks lagunenud. • Rootsi ja Taani riik: rootslased ja taanlased –  katsed Eestit alistada ja rahvas ristida kuid  tulemusteta.
Kahanemist kesk - Euroopas (eriti Poolas). Venemaal nagu ka mujal Euroopas tekitas raevu Prantsuse kuningakojast pärit d’Enghieni hertsogi hukkamine märtsis 1804. 1804 esitas poola päritolu vürst Adam Czartoryski ‘suure plaani’ Euroopa poliitilise süsteemi ümberkorraldamiseks, mis oli omamoodi segu real- ja idealpolitik’st. III koalitsioon 1805-1806

Kreeka keeles tähendab filosoofia „tarkusearmastust“. Filosoofid püüdsid selgitada, et maailm kujunes loodusliku ja mõistusega tabatava põhimõtte järgi.
Koormised - umebs 90% moodustas teotöö, ülejäämud olid igast naturaalandamid jne. Lisaks oli talupoegadel teede ja sildade ehitamise ja hoolduse teema.
Kõrgkeskaeg – Sks kun Otto 1 lasi ennast paavstil keisriks kroonida, Hastingsi lahing, 1201 algasid ristisõjad, Innocentius III valitses, katkuepideemia, 1oo-aastane sõda ing-pr, türklased vallut konst, Rooside sõda(Lancaster – Yorgid) Püha 3-ainsus – kristlik doktriin, mille järgi Jumal eksisteerib samal ajal 3-s isikus: isa, poeg, püha vaim.

Kaarel eenpalu – peaminister • Aleksander Jaakson – haridusminister • Albert Assor – kohtuminister • Leo Sepp – majandusminister • Artur Tupits – põllutööminister • Richard Veermaa – siseminister • Oskar Kask – sotsiaalminister • Paul Lill – sõjaminister • Nikolai Viitak – teedeminister • Karl Selter – välisminister
Kanti järgi on selle taga aga ka inim- mõistuse kustumatu huvi hinge surematuse, jumala olemasolu ja vabaduse vastu (s.t. selle vastu, kas maailmas, kus me elame, on võimalik inimlik vabadus). Eeldades, et olemine üldse on kas inimese olemine, looduse olemine või jumala olemine, hõlmab metaphysica specialis oleva terviku kõik olemuslikud valdkonnad.
Keskpaik – VI sajand eKr) Eestis levisid pronksesemed, kasutati ka kivi ja luud ♦ Rauaaeg  Varane rauaaeg (VI sajand eKr – I sajand pKr)  Vanem e rooma rauaeg (I sajand pKr – V sajandi keskpaik)  Keskmine rauaaeg (V sajandi II pool – VIII sajandi lõpp)  Noorem rauaaeg (IX sajand – XIII sajandi algus) Eesti kiviaja iseloomustus.

Kultuurkapital – 1925. a loodud kultuuri finantseeriv asutus, et kultuuri arengut ei peaks vaid riigieelarvest toetama, sest selline lahendus mõjus väikeriigi eelarvele laastavalt ning ei võimaldanud kultuurielu piisavalt rahastada. Kultuurkapitali tegevuseks vajalikud summad laekusid alkoholi- ja tubakaatsiisidelt ning lõbustusasutuste maksustamisest.
Kõigile tekstidele on ühine rõhu asetamine vaarao igavesele eksistentsile ja taevale kui surmajärgse elu riigile, kus valitseb päikesejumal Ra. Kirjeldatud on ka öist taevast, eriti tuhmumatuid tähti. Huvitav on see, et välditakse loomade ja inimeste tervete figuuride väljajoonistamist, võimalik, et kardeti nende elluärkamist ja vaarao keha ohustamist.
Külmaks sõjaks nimetatakse poliitilist, ideoloogilist ning majanduslikku vastasseisu idabloki (NSLV ja liitlased)ning lääneriikide vahel aastatel 1945-1990. Põhilised vormid olid võidurelvastumine, ideoloogiline võitlus propagandat kasutades, võitlus mõjusfääride eest, majanduslik võitlus, dipolmaatiline võitlus ning ka salateenistuste tegevus.

Keisri tiitel – piiramatu võim, ka magistraatode otsuste üle  Kuna senati tegevus võis siiski keisri tegevust takistada püüdsid keisrid senatiga läbi saada  Kodanikkond kasvas – kodanike õigusi jagati kõigile meestele(seetõttu muutus kodaniku tiitel tähtsusetuks)  Senaatoriteks tõusid ka Itaalia linnad ja ka provintside esindajad
Karl xii – Rootsi kuningas 1697–1718, sai võimule 15-aastaselt, ta lõi 1700. aastal Narva lahingus Peeter I sõjaväge ning sundis 1700 Taani ja 1706. aastal Poola sõjast välja astuma, 1704. aastal alnud sõjategevuse tulemusena Eesti- ja Liivimaal, kaotas Karl Rootsi riigile kuulunud Eestimaa ja Liivimaa kubermangu 1710. aasta Venemaale.
Konglomeraatriigid – Nimeliselt on üks riik või struktuur, mis on tekkinud näiteks dünastiliste liitude (või vallutuste) kaudu, kuid selle riikide eri osades kehtivad erinevad seadused ehk eri õiguskord. (Balti provintsid, allusid küll nt Tsaari-Venemaale, aga säilitas oma kohalikud seadused ja erinevused – luteri usk, saksa keel, rüütelkond.

Kiindumus maa - eraomandisse. Keyserling iseloomustab „baltlast“, mõeldes siin kogu rahvaste konglomeraati, eeldades, et maa asend on siin olnud ka rahva iseloomu määrajaks, ja leides siin vana-saksa, skandinaavia ja slaavi elemente: „das Ganze zusammengehalten durch den spezifischen Landschaftsgeist, welcher die Urform des Wikingers schuf.
Kirjanik leberecht on kõige rohkem võõrkeelde tõlgitud eesti autor - kirjutas ise aga vene k. Üldise piiride muutmise käigus muudetid ka Balti liiduvabariikide piire, et Kremlis tehti piiride ümbertegemist tsaariaegsete kaartide järgi, aga tegelikult Stalini huvid olid seotud sõjalis-strateegiliste kaalutlustega. Haldusejaotuse sovietiseerimine.
Kõrgkeskaeg 11 - 13saj: 9-10saj oli Prantsusmaa feodaalselt killustatud; võimul Karolingide dünastia; hiljem Kapetingide dünastia (valduste suurendamine); 1302-kutsuti kokku seisuste esinduskogu generaalstaadid, kuna kuningal oli tähtsate küsimuste jaoks abi vaja; keskpaigal Prantsusmaa tsentraliseeritud monarhia (tugeva keskvõimuga kuningriik.

Kaitsetorn on konvendihoone kõige enam kannatada saanud ja ümber ehitatud osa. Teise korruse interjöör on säilitanud põhiliselt sellise ilme, nagu sellele anti käesoleva sajandi algul: krohvitud seintel neogooti stiilis maalingud, põhielemendiks Buxhoevedenite vapisümbol, kahhelkividest ja dolomiidist kamin, tammepuust trepp ja galerii.
Koalitsioonivalitsus - mitme erakonna esindajatest koosnev valitsus Võitlusliit (fašistid)- Rahvuslik Fašistlik Partei - Benito Mussolini (rahvajuht-duce)
Koormised – rent + teotöö • mõis on majandusüksus • loonusrent – 50% • XII saj linnade teke • põllumaj hakati kasutama palgatööd – et varustada linnu toiduga • tootmise spetsialiseerumine (viinamarjad + vein) • Loonusrendilt toimus üleminek raharendile – talupojad hakkasid tootma turu jaoks = varanduslik kihistumine.

Kultuuriministeerium on tänapäeval loonud mitmeid plaane ehitise restaureerimiseks ja rekonstrueerimiseks. Parthenon tuli asenduseks Ateena vanale templile, mida sageli kutsutakse Vanaks-Partheoniks või Eelparthenon, kuna too lammutati ära Pärslaste sissetungi ajal 480 eKr. Nagu enamus Kreeka templitest, oli ka Parthenon mingit aega varanduskambriks.
Kõigega - põllumajandusloomad, inventar, masinad, tootmishooned, häärberid jne. Maadekreeti sellisel kujul reaalses elus ellu ei viidud, selleks ajaks oli maal juba ammu alanud must ümberjagamine, mis tähendas, et kohalikud talupojad, ootamata keskuse suuniseid, seadusi, hakkasid lihtsalt mõisamaid ära võtma ja omavahel ümber jagama.
Kiviaeg - korilus,kalastamine,jaht(hülgeküttimine);kivist,puust,luust tööriistad nürid suht halvad;mateti asula territooriumile,vara kaasa,asustus veekogude ääres, maaomandiga tekkis varanduslik ebavõrdsus.jaguneb: Vana paleoliitikum,Keskmine mesoliitikum(kundakultuur), noorem neoliitikum(narvakultuur) kammkeraamika, nöörkeraamika.

Kolhoos - ühismajand Kollektiviseerimine-talude vägivaldne ühendamine kolhoosideks Industrialiseerimine-Suur/raske tööstuse eelis arendamine Gulag-koonduslaagrid Maailmarevolutsioon-levitada kommunismi üle maailma 1922-Mussolini tuli võimule Itaalias 1933-Hitler tuli võimule Saksamaal 1917(1922)-Lenin(Stalin) tuli võimule venemaal
Kehahinged - keha juures ja kuhugile minna ei saa: - elundite hinged - hingeloom - hingus/leil/toss (toss öeldi suurloomade kohta, mitu tossu on laudas?) - vari o mina (-isiksus) o ise (-päritav hing) o nimi (-eufemism(ehk peitesõna)) Vabahinged: 1. irdhinged (eemaldumine) 2. siirdhing (sisenemine) Esimesed kaks on põhimõtteliselt samad.
Kohtuvõim – Gustav II Adolf kaotas mõisakohtud ja kõrgem kohtuvõim läks riiklikele kohtutele: Eestimaa Liivimaa Adrakohtunikud Kohalik politseivõim (kohalike mõisnike Sillakohtunikud hulgast) Maakohtud Talupoegade ja mitte aadlike süüasjad Meeskohtud (maakonnas) Ülemkohus Raskemad ja aadlike kuriteod Õuekohus (Tartus) (Tallinnas)

Kriitline põhja - poolsete riikidevalitsejate vastu ja nad ei austa Jahvet vaid neid baale jne. Asüüria tekstides põhjapoolne oli märgatavalt suurem, tihedada diplomaatilised suhted, damaskusega, foniikia linnadega, ta oli täiesti arvestatav , kindlasti eksisteeriv kohalik võim, kes muu hulgas moodustas koalitsioone tugeneva Asüüria vastu.
Kirikus keisriks - nüüdseks Karl Suur Karl Suure riik • Riik oli väga suur • Jagunes krahvkondadeks • Teenistuse eest said krahvid läänimaid koos talupoegadega • Krahvid vandusid talle truudust • Võimukamad krahvid toimisid oma läänimaadel nagu iseseisvad valitsejad "Riik on tugev siis, kui seal valitseb kindel kord ja seadused.
Karistussalgad - lasti eeluurimuseta ja kohtuta maha ~ 300 inimest, sõjakohtud mõistsid surma ~ 500 isikut, sadu inimesi saadeti sunnitööle, vanglasse, ümberasumisele, paljusid karistati avaliku ihunuhtlusega. Poliitilised olud pärast revolutsiooni:  Keelatud olid streigid, opositsioonilised meeleavaldused, poliitilised koosolekud.

Klooster - Klooster (ladina sõnast claustrum, mis tähendab 'suletud paika') on kiriku, söögisaali (refektooriumi), raamatukogu, elukambrite ja mõnikord ka muude hoonete kompleks, kus inimesed elavad rütmilises elutsüklis, harrastades majanduslikult kõige efektiivsemat (ja kristluses - Jumalale keskendumiseks sobivat) eluviisi.
Kolhooside loomine - kulakute väljaselgitamine kulak-talupoeg, kes oli kasutanud palgatööjõudu või/ ja omasid põllutöömasinaid. ENSV industrialiseerimine- põlevkivitööstuse spetsialiseerumine, masinaehituse areng, tööstusliku kalapüügi laienemine, rohkem tähelepanu metalli- ja tekstiilitööstusele, võõrtööjõu sissetoomine.
Klaipeda - > leedu b. Sudeedimaa -> tšehhoslovakkia c. Poola koridor = gdansk = dansig -> poola d. Saarimaa -> pr 15a e. Reini demilitaliseeritud tsoon -> pr, neutraalne 3. Reparatsioonid 4. Piirati saksa sõjaväge a. Sõjaväekohustus keelustati b. 100 000 maaväge c. 15 000 mereväge d. Rasketehnika keelatud 5. Ähvardati sõjaga

Kõigepealt on parlamentarism põhjuseks uskumatule, kõige tühisemate figuuride esilekerki-misele, mille poolest paistab silma kaasaegne poliitiline elu. Tõeline poliitiline juht püüab eemalduda võimalikult kau-gele sellisest poliitilisest tegevusest, mis oma põhiosas ei koosne üldse loomingulisest tööst, vaid intriigidest ja
Kõrgkeskaeg – ülikoolide tekkimine (1119. a., esimene Itaalias), ristisõjad (12.-13. saj.), gooti stiili valitsemisaeg (alates 12. saj.), Hastingsi lahing (1066. a., normannid tungisid Inglismaale), must surm (1348.-1349. a.), kerjusmunaordude rajamine, kirikulõhe (1054. a., tekkisid Kreeka katoliku kirik ja Rooma katoliku kirik)
Kreeta - Mükeene kultuuri tähtsus: • Sellest ajajärgust Kreeka jumalate panteon • Kujunes Egiptusest ja Mesopotaamiast erinev tsivilisatsioon, võeti nendest õppust ja mugandati • Loetakse Euroopa tsivilisatsiooni alguseks, mõjutas läänepoolseid Vahemere maid, seuunates otsustavalt Euroopa ajaloo ja kultuuri arengut

Kokku mardi - , kadripidu pidama . Seal söödi , joodi ja tantsiti , üldiselt oli see simmani moodi . Vanaema ajal enam simmaneid ei olnud , aga tema ema ajal olid simmaniv väga moes , tema ajal olid tavalised peod , kus olid tantsud muusika saatel , kus tantsisid tüdrukud üldjuhul üksida , sest poisid olid sellised arad ja ei
Kreeta - Mükeene ajajärk (2000-1100 eKr) Tume ajajärk (1100-800 eKr) Arhailine ajajärk (800-500 eKr) Klassikaline ajajärk (500-338 eKr) Hellenismi ajajärk (338-30 eKr) 6.Klassikaline Kreeka oli orjanduslik ühiskond, orje käsitleti kui omaniku vara, mitte kui ühiskondlikku. 7.Kodanikud-kõik vabad põliselanikest mehed.
Keskaegsetes dokumentides on ta kirja pandud ld keeles Darpatum?. Vana-Vene leetopissides kannab Tartu nimetus Jurjev. Väga paljude Eesti kohanimede puhul, kui tegemist maakohaga on kunagine küla mõisastatud ja sellisel juhul sks jäi käibele kunagine eesti kohanimi, eesti keeles hakati seda kohta nimetama aga mõisniku perekonnanime järgi.

Kaupade sisse - ja väljaveokeelud  arengut pidurdasid valitsuse katsed suurendada Peterburi sadama kaubakäivet  väljaveos endiselt vili, mesamaterjal, lina ja kanep  sisseveos: sool, raud, tubakas, heeringas, luksuskaubad, riie  Räpina paberivabrik, mitmed manufaktuurid  linnakäsitöölistel keskaegne tsunftikord
Klaasitööndus – klaasimanufaktuur Hiiumaal, Kõrgessaare lähedal Hütil Paberitööndus – paberimanufaktuur Tallinnas, Härjapea ojal Metallitööndus – Narva vaseveski Metsatööndus – Narva saeveski Ehitustööndus – pea igas mõisas telliselöövid ja lubjaahjud 14. Hinnang Rootsi ajale majandusliku arengu seisukohalt.
Kadetid – kodanlik partei , tulevane Venemaa demokraatlik vabariik 2) Esseerid – talupoegade toetus, sotsialistliku riigina, järk järgult reformidega 3) VSDTP vähemlased – esseeridega ühel meelel 4) VSDTP enamlased – kehtestada proletariaadi diktatuur, vägivaldsete meetoditega 16) II Nõukogude kongressi otsused.

Kasvatusteadlased on välja toonud, et sooneutraalne kasvatus on probleemi eitamine ja see ei muuda ühiskondliku ebavõrdsust nagu palgalõhe jms. „Tallinna ülikooli kasvatusteaduste dotsendi Tiiu Kuurme hinnangul ei vähenda sooneutraalne kasvatus lasteaias soolist vägivalda ega väärtusta naisi, vaid pigem vaesustab ühiskonda.
Kirjalikud allikad - Läti Henriku kroonika – võib välja lugeda olulisi andmeid eestlaste ühiskondlikust korrast, suhetest, linnustest, eluolust, usundist jms. 4)Mesoliitikum Eestis-Kunda kultuur (VIII-IV at II veerand eKr) Mesoliitikumist ehk keskmisest kiviajast pärinevad esimesed praegu teada olevad inimasustuse jäljed Eestis.
Kummaline sõda – Reaalset sõjategevust Prantsusmaa ja Saksamaa vägede vahel ei toimunud, kuigi need riigid olid ametlikult sõjas.

Kommunisti - internatsionalistina, kes, tõsi küll, arenes pidevalt sotsiaaldemokraatia suunas, lootis ta, et majanduslikud ja poliitilised reformid lahendavad rahvuslikud probleemid iseenesest. Gratšovi tabava ütluse järgi tekitasid reformid niisuguse olukorra, kus Liitu laiali saata ei saanud, aga säilitada samuti mitte.
Kerakujulisus on kõige “täiuslikum” vorm selle tõttu, et siin on vahemaa pealispinna igast punktist keskpunkti alati üks. Olevale “rakendatuna” tähendab see Parmenidese jaoks seda, et olev ei saa kusagil rohkem või vähem olev olla, vaid omab igalpool sedasama (omoion) tegelikkusemäära (DK B 8,44-49). Doxa maailm.
Kingissepp – Eestimaa Kommunistliku Partei rajaja ja juht Tõnisson – tema valitsus devalveeris raha (kullasisalduse vähendamine) 35% võrra, see aitas väljuda eesti majanduskriisist 1934.a riigivanema kandidaadid: Laidoner (Asunike Koondis), Päts (Põllumeeste Kogud), Rei (sotsialistid), Larka (Eesti Vabadussõjalased)

Kodanlus – Ühiskonna keskklass, kes vastandas ennast ühelpoolt aadlikele ja teiselt poolt talupoegadele ning töölistele.
Konstantin tšernenko - NLKP Keskkomitee peasekretär aastail 1984–1985. Mihhail Gorbatšov -oli Nõukogude Liidu viimane riigipea Aleksandr Solženitsõn - oli üks tuntumaid vene kirjanikke ja dissidente Andrei Sahharov -vene füüsik ja ühiskonnategelane, dissident Johannes Paulus II - Ta on ainus paavst, kes on külastanud Eestit.
Kuulsaimad tööd on “Taavet”, “Mooses” ja “Pieta”. 1505. aastal kutsuti Michelangelo Rooma paavst Julius II hauamonumenti looma, mille kallal ta töötas 30 aastat aga jäi katkestatuna uutest tellmustest lõpetamata. “Taavet” kujutab üht kangelast. Skulptuuri juures ülistas Michelangelo noorust, tarkust ja jõudu.

Kapiitel - orduametnike kogu,kus lahendati tähtsamaid küsimusi Taani hindamise raamat-XIII sajandist pärit; varasema ajaloo oluline allikas Liivi ordu-Saksa ordu Liivimaa haru;neil oli sidemeid üle kogu Euroopa Stensby leping-1238.aastal sõlmitud leping, siis oli ordu sunnitud uuesti Põhja-Eestist Taani kasuks loobuma
Kaanon – Linna vaimulikkonna nimekiri, kuhu olid kantud madalate astmete vaimulikud, kes olid koondunud piiskopi ümber.
Kadrioru loss on itaalia stiilis ehitis(kolme korruse funtsioon on fassaadilt selgesi loetav, fassaad on maliliselt lahendatud ja rikkalikult dekoreeritud). Katariina kirik Click to edit Master text styles Second level ● Third level Click to edit Master text styles ● Fourth level Second level ● Fifth level ● Third level

Kappaltar – ehitis, millel eristusid erinevad pühakute kujud või usuainelised maalid ning mis oli kiriku altari taustaks.
Kogu ühiskond on allutatud ühele ideoloogiale(fašism, kommunism, natsism) • Kunst, kirjandus ja haridus olid allutatud ideoloogilisele kontrollile ja täitsid riigi poolt püstitatud ülesanded • Poliitiline elu on allutatud ühe partei kontrollole, mille eesmärgiks oli mõju saavutamine kogu rahva üle. • Isikukultus.
Korda presidendiks – Watergate’i afäär (pealtkuulamisafäär) ja ta astus ise tagasi 1974ndal aastal. Pärast Nixonit sai presidendiks Gerald Ford (ainus mittevalitud president USAs). Ford ei olnud esialgu Nixoni asepresident (see, kes oli tagandati enne Nixonit ennast juba ära) ja tema järel sai Fordist Nixoni asepresident.

Kreisifoogt – riigi poolt määratud ametnik, kes täitis aadlikust sillakohtuniku asemel Liivimaal politseilisi ülesandeid.
Kassiidid – mägisuguharud, kes elasid Eelamistpõhja pool, Zagrose mägedes (nagu lullubud, gutid). Esimene tõsine kassiitide sisseründamine oli aastal 1742 (varsti pärast Hammurapi surma). Nad olid isegi Babülonis, nende juht Gandaš kuulutas end “sumeri, Akkadi ja Babüloni kuningaks”, aga see ei olnud kauaks.
Knarrid – aeglased, madala põhjaga kaubalaevad 3) Pikklaevad – suurimad ja kiireimad, 20-25m pikkused, kasutati röövretkedel, mahutasid 80 inimest (piltidel) Viikingite retked Norra ja Taani Viikingid Rootsi viikingid • Al. VIII-st sajandist rüüstasid • Rändasid mööda Dnepri ja Inglismaad ja Frangi riiki.

Kodanike omavalitus e. vabadus võõrvõimust (autonoomne poliitiline kord). Humanistide eeskujuks oli Cicero „Kohustustest“. Sealt on pärit voorusliku inimese ideaal, mille järgi eristuvad inimesel põhi-ehk kardinaalvoorused: 1. tarkus (prudentia) 2. kindlameelsus (fortitudo) 3. mõõdukus (temperantia) 4. õiglus (iustitia)
Kalvinist - Kalvinistid lähtusid Jumala ettenägelikkusest ja maailma seaduspärasusse sekkumatusest. Nende õpetuse järgi peab usklik kogu oma elu ja tegevusega valmistuma õndsaks saamiseks (saatust ette ei tea), olema töös püüdlik, kohusetruu, loobuma ilmalikest rõõmudest. Kalvinistid propageerisid lihtsat elu.
Kultuuritraditsioon on ohus. Baltisaksalte jaoks oli üllatav, kui kergesti talupojad usku vahetasid. Baltisakslased hindasid seda väga selgeks mõisnikkonna vastaseks liikumiseks. Vene keskvõim toetas seda, aga Vene seisukohas toodi välja veel see, et talupojad vaevlesid hingehädades, millele luterlus ei suuda lahendust leida.

Kirik – kogu Rooma riiki hõlmav kristlaste organisatsioon, nimetati Palestiina allus Rooma võimule, juutide usk oli sajandeid olnud katoliiklikuks (üleüldine), muutus tähtsaimaks Rooma riigis, suurim monoteistlik ning Rooma võimud suhtusid juutidesse erandlikult, ei maavaldaja, võttis üle riigi funktsioone.
Kuulsamad u - 21 ja U-9. Riikide sõttaastumised 1914. aastal: 28. juuli – Austria-Ungari kuulutas Serbiale sõja 1. aug – Saksamaa kuulutas Venemaale sõja 4. aug – Inglismaa kuulutas Saksamaale sõja 6. aug – Austria-Ungari kuulutas Venemaale sõja 23. aug – Jaapan kuulutas Saksamaale sõja Tähtsamad lahingud.
Keskaegne linnaelu - maja suurus näitas jõukust, võisteldi majade ehitamises, linn ümbritsetud müüriga(kaitses vaenlase kallaletungi eest), vaesed asusid väljaspool müüre(eeslinnades), kirjaoskus levinum kui maal, rändurite tõttu traditsioonide sulandumine, linnades levis laialt prostitutsioon, aga abielu polnud moes.

Kojaülematele ehk majordoomustele. Majordoomused püüdsid oma võimu laiendada eriti pärast 732. aastat, kui Karl Martell pidurdas araablaste edasiliikumist Poitiers’ lahingus. Karl Martelli poja Pippin Lühikese ajal tihenesid sidemed Rooma peapiiskopiga. 751. aastal Rooma peapiiskop nimetas Pippin Lühikese kuningaks.
Kreeta - Mükeene (u 2000 – 1100 eKr) • Minoiline tsivilisatsioon Kreeta saarel (Knossose palee) • 1600 eKr tsivilisatsiooni kujunemine Mandri-Kreekas (keskuseks Mükeene linn) • 1200 eKr doorlaste (ühe Kreeka hõimu) sissetung tegi toonasele hiilgusele lõpu – purustati lossid ja hävines tsivilisatsioon.
Kreeta - Mükeene period (2000-1100 eKr) -> hävitavad sõjakad rändhõimud Tume ajajärk (1100-800 eKr) -> võetakse kasutusele raud, Kreeklaste väljaränne Arhailine period (800-500 eKr) Klassikaline ajajärk (500-338 eKr) Hellenismiperiood (338-30 eKr) ->Rooma vallutas Egiptuse, mis oli viimane hellenismlik riik

Kroonikud on kirjutanud saarlaste mässust järgmist: „Püha Jaagupi päeva õhtul selsamal aastal 1343 lõid saarlased, noored ja vanad, nii nagu Harjus oli sündinud, uputasid preestrid merre ja läksid selsamal päeval Pöide linnuse ette, kus nad asusid 8 päeva, sest nad teadsid, et see loss ei võinud abi saada.
Kõrgharidus – ülikooli rajamine oli üks osa Rootsi riigivõimu poliitikast Liivimaal, see oli selle võimu kindlustamiseks. Teiseks ülikooli rajamise põhjuseks oli, et sõdade tõttu oli Saksamaale ülikooli minek raskendatud (1618-1648 oli Saksas 30-aastane sõda). Kohapeal oli puudu erinevate ametite esindajatest.
Kõrvalhoonetest – Doberani villa – antud piirkonnale, lisaks Valgeranna ajaloost minevikust tänapäevani. Uurimistöö koostamisel kasutasin materjale Audru valla muuseumist, Audru mõisa omanike järeltulijate mälestusi, küsitlesin kohalikke elanikke ning uurisin mitmeid antud teemat käsitlevaid teoseid ja artikleid.

Kartell ehk hinna kokkulepe, mis tänapäeval on keelatud (kontrollib konkurentsi amet). 2. Sündikaat ehk turu jagamine kvootide alusel (üldiselt toimib maffia sellisel alusel). 3. Kontsern 4. Trust Ühte omandusse koondatakse kogu valdkond, hakkas tekkima uutes tootmisharudes nagu elektrotehnika ja naftatööstus.
Kodusõjad - vabariigi hääbumine • puhkesid tänu palgaarmeele • impeerium laienes • väepealikud, asevalitsejad iseseisvusid • senati võimu nõrgenemine • omapära • orajde ja lihtrahva mässud • rikaste ja väepealike omavahelised konfliktid • hääbusid umbes 60e.Kr • täielikult lõppesid 30e.Kr
Koloniseeriti oderi - äärsed alad *sõjaväelise hariduse nõudmine *kaotas pärisorjuse *range distsipliin, kartus karistamise ees *riigi esimene teener, valgustuse juht *koolikohustus, Preisi teadusteakadeemia *hoogustas kartulikasvatust *absolutistlik valitsemine *pidutses, sisustas vestlusõhtuid *absolutistlik valitsemine

Kommunism – poliitiline хpetus, mis pььab saavutada sotsiaalset vхrdsust proletariaadi diktatuuri kehtestamise abil ja mille eesmдrgiks on klasside ja eraomanditeta ьhiskond.(kommunistide arvates oli ajaloo liikumapanevaks jхuks klassi vхistlus, kus tohib kasutada kхiki vahendeid : relva abil vхimu haarata.
Kuningate raamatud ehk Esimene Kuningate raamat ja Teine Kuningate raamat on raamatud, milles on ära toodud peaaegu kogu Iisraeli monarhia ajalugu, kattes ligikaudu 350 aastat alates Saalomoni valitsemisajast kuni Iisraeli rahva ümberasustamisen Tarkuseraamatud Mõned Vana Testamendi raamatud – eriti Õpetussõnad ja Koguja
Kiriklik kuulutamine - obödients, piiskopid hakkasid seda tõlgendama sel moel, et Saksa ordu on kohustatud andma piiskopile vande, selle nõude esitas Riia peapiiskop Viffhusen, nõuti kahjutasu valduste ja õiguste eest?. Iseloomulik, et reeglina õiguslikus protsessis olid tugevamad peapiiskopid, jõuna oli tugevam aga Ordu.

Kogukondlikud koormised - teede korrastamine, magasiaida/koolide ehitamine, kirikumaksud. 1866a. vallareform-1866, jäi püsima iseseisvuse kokkuvarisemiseni 1917aastani. Oluliseks tagajärjeks omavalitsse vabastamine mõisnike eeskoste alt. Riigi kontroll jäi tagasihoidlikuks. Omavalitsusele ka senised politseilised funktsioonid.
Karolingide renessanss - võeti eeskujuks antiikaeg, rajati õppeasutusi, koondati filosoofe, kunstnikke ja luuletajaid, hariti end. Karl Suure võimu päris ta poeg Ludwig I Vaga(814-840), kes jaotas impeeriumi 817a. oma poegade vahel, kuid kuna tekkisid tülid koguneti 843a. Verduni, kus sõlmiti riigi kolmeks jaotav kokkulepe.
Kreeta - Mükeene perioodi ainus valdkond vaimses kultuuris, millest on kindlad teadmised, oli ………..................................…………. Seda seetõttu, et arheoloogide järelduste alusel võib öelda, et ………………………………………….................................…………..

Kavalerid – kodusõjas Charles I poolel võidelnud, kelle nimetus uhketest riietusest ja õukondlikest maneeridest.
Kahepartei süsteem - võimul vahetusid alalhoidlikum Konservatiivne Partei (toorid) ja reformialtim Liberaalne Partei (viigid). 1906.a. tekkis Tööerakond (Leiboristlik Partei)- põhimõtetelt sotsiaaldemokraatlik partei, mis esialgu küll võimule ei pääsenud, ent hakkas ära tõmbama seni liberaalidele läinud hääli.
Konkreetsetest jumalatest nimetatakse Henriku Liivimaa kroonikas vaid Tarapithat. Sageli arvatakse, et tema nimi oli tegelikult Taara, aga kroonik ei saanud sellest täpselt aru ja pani kirja sõja- ja palve-hüüu ,,Taara, avita". Henriku järgi oli Taara eelkõige saarlaste jumal, aga tuntud ka Virumaal, kus ta olevat sündinud.

Koos nl - iga moodustasid need riigid sotsialismileeri. 1960. aastatel hakati NL-ile kuulekaid riike kutsuma sotsialistlikuks sõprusühenduseks (NL, Vietnam, Poola, Rumeenia, Saksa DV, Tšehhoslovakkia, Ungari, Bulgaaria, Kuuba, Mongoolia) NL oli huvitatud oma mõju laiendamisest ka väljaspool sõprusühendust.
Kambodža - kehtestati kommunistlik diktatuur,tapeti nelja aastaga neljandik elanikkonnast,kaotati käibelt raha, äritegevus,tööstusettevõtted, pangad,hävitati raamatud jne.teisitimõtöejad viidi surmalaagritesse.Vietnam-okupeeris kambodža, punased khmeerid taandusid džunglisse ja alustasid partisanisõda.
Kehtestas järk - järgult NSDAP (Natsionaalsotsialistlik Saksa Töölispartei) diktatuuri ning sai ise Saksamaa ainujuhiks (füüreriks). Natside võimuletulekuga Saksamaal võeti suund Saksamaa endise võimsuse taastamisele, seda aga segasid Versailles`i rahulepingu sätted ning mitmed teised rahvusvahelised lepingud.

Kreeka keeles on purpurimaa Foiniikia ja selle nime all sai Vahemere idarannik tuntuks läänepoolsete rahvaste juures.
Kreeta - Mükeene period u 2000-1100 aastat eKr: o 2000 aastat eKr tekkisid Kreeta saarel lossid ja neid ümbritsesid linnad o kujunes kiri o alguse sai omanäoline minoiline tsivilisatsioon,mille tähtsamaiks keskuseks kujunes Knossos o 1600 a eKr arenes tsivilisatsioon ka kreeklaste asustatud Mandri- Kreekas.
Kirikuriik on paavsti võimu all olevad valdused Itaalias, selle rajas 754. aastal Frangi valitseja Pippin Lühike.

Kammkeraamika - levis Lõuna-Lätist Põhja-Soomeni ja Loode-Venemaani. Nende piirkondade vahel olid tihedad sidemed.
Katariina ii – Tugevamaid naisvalitsejaid ajaloos ( Valgustatud monarh) Katariina II reformid: 1.Balti kubermangudest viiakse sisse asehalduskord , millega tekivad linna – ja maavalitsused 2.Kehtestab Baltikumis Pearahamakse Maarahva kalendrid – Eestlased trükkisid neid kõige rohkem (Esimesed masstrükised)
Kaugkaubandus – Veneetsia, Genua – rikkus põhines kauplemisel idamaadega (siid, vürtsid) Euroopasse toimetamine  araablastelt Bütsantsi kaubameestelt itaallastele Flandria linnad – riidetootjad (lambavill Inglismaalt, Hispaaniast) kaup mitte enam jõgede kaudu vaid mere (Atlandi ookean, Gibraltari väin)

Keskaegsed ülikoolid - Bologna(Itaalias, tähtsaim Euroopa õigusteaduskeskus), Pariisi ülikool(tähtsaim teoloogia kool), Oxford;Cambridge(matemaatika ja loodusteadused),Salamanca(Hisp. Arstiteadus), Uppsala(rootsi). Ülikooli ülesehitus- õppejõud e. Magister, professor; üliõpilased, olid vaimulikega samad õigused.
Kloostrite teke - et taevariiki saada pidi oma keha eest täiuslikult hoolitseda: maha suruda oma himusi ja tarvidusi. Paljud asusid äärealadele elama, et pühenduda täielikult usule, neid nim eremiitideks v munkadeks, aja jooxul tekkisid nende kogukonnad-kloostrid. Seal elati kindlaks määratud eeskirjade järgi.
Kohanimedest on seotud just keiserliku rajaja nimega või koloonia mõiste kui sellisega: Augusta Treverorum- Trier (Sksm); Caesaraugusta- Zaragoza (Hisp.); Caesaris Verda- Kaiserwerth; Colonia Agrippina- Köln; Lugdunum- Lyon (Pr.maa). Tänapäevases kasutuses on nad kohanenud kohaliku keele ortograafiareeglitega.

Kolmas võimalus - enamlased kukutakse ja Venemaal tuleb võimule taas keisrivõim, Eesti kaotab oma autonoomia jne. Samas kui midagi pos otsida, siis toodi välja seda, et Saksamaa vägede võimalik sissetung Eesti mandrile pälviks lääneriikide hukkamõistu ja lääneriigid oleks kõiki saksavastaste sammude poolt.
Kommunistlik liikumine - töölised on peamine löögijõud, temokraadid nägid töölistes valijaid , vanameelsed tahtsid töölisi poliitikast eemal hoida 5. mõiste suveräänsus toetudes 20 sajandi alguse arusaamadele? sõltumatus teistest riikidest võimalus toimida rahvusvahelisel areenil ainult oma huvidest lähtudes.
Kopernik - päikesekeskse maailmasüsteemi teooria, J.Kepler näitas et planeetide orbiidid on ellipsikujulised, G.Bruno-tõi palju uut humanistlikku filosoofiasse vaimuliku võimu nõrgenemise põhjused: algas tugeva keskvõimuga rahvusriikide kujunemine, puudus vajadus paavstivõimu toel ja kiriku rahvusvah.

Kulakud ehk jõukamad talupojad, kes olid jalad alla saanud ning omasid palgatööjõudu ning masinaid hukati.
Keskaja tunnused - • Katoliiklus - Religioon - Ideoloogia - Maailmavaade • Feodalism - Seisuslik ühiskond ja tööjaotus - ringkaitse Suur rahvasterändamine- ulatuslik erinevate rändrahvaste liikumine Aasiast Lääne- Euroopani 4.-6. Saj Sai alguse hunnide liikumisega u 370 Hiina ja Mongooloa aladelt läände.
Kompleks on tugevalt überehitatuna säilinud. Selle kirik on ehitatud 18-19. sajandil klassitsistlikus stiilis ümber Vene Õigeusu Issandamuutmise peakirikuks, ülejäänud ehitised on alates 17. sajandist kasutusel Gustav Adolfi gümnaasiumi hoonetena ning neid on 17-20. sajandil korduvalt moderniseeritud.

Koosseisus - Kapitalistlikes riikides vastuolud kapitalistide ja töölisklassi vahel -Levisid erinevad ühiskondlikud liikumised ja ideoloogiad, nt antisemitism, natsionalism, marksism, sotsiaaldemokraatia, revisionism… 3. Venemaa: ühiskondlik-poliitilised olud, Vene-Jaapani sõda, 1905. aasta revolutsioon.
Kaitseministeeriumile on tähtis, et igal sõduril ja ajateenijal oleks kasutada korralikud ja kõikidele normidele vastavad kasarmud ja õppehooned korraliku meditsiinipunkti, sõdurikodu, spordisaalide ja ka väljaõppenõuetele vastavate harjutusväljadega. Üks sõdur vajab selleks kõigeks 33 eri nimetusega objekti.
Koolihariduse taasta - Eestlaste majandusliku olikorra paran- mine damine Saavustus oli Eesti esimene rahvuslik pank Võit linnavolikogu valimistel Hoidis suurest poliitikast eemale Otsis Venemaalt liitlasi 1905. a revolutsiooni põhjused, tagajärjed ja saavutused Peterburis alanud revolutsioon levis kiiresti Eestisse.

Käsutamiskeeldus - võ on vaba oma tegevuses, ajutine halduril ei ole sellist võimu nagu p halduril, võidakse koh kohtumääruse alusel käsutamiskeeldu (ei saa varandusliku seisu halvendada). Ajutisel halduril on §-st 22 tulenevad ül-d. õigused- § 22 lg 3- eelk õigus saada teavet võ varalise olukorra kohta.
Karotamm – EKP Keskkomitee II sekretär b) K. Vaino – EKP eelviimane sekretär c) J. Käbin – riigiteadlane, EKP juht 1950-78 ja ENSV ülemnõukogu presidiitiumi esimees 1978-83. 8. ENSV majanduselu a) omandivorm – kõik maad kuulusid riigile b) juhtimine – toimus ühest Moskvas asuvast keskusest.
Kesktäitevkomitee delegatsioon on volitatud esindama Venemaad, Ukrainat, Valgevenet, Aserbaidžaani, Armeeniat, Gruusiat, Buhhaarat, Horezmi ja Kaug-Ida Vabariiki (loodud aprillis 1921 a) rahvusvahelisel konverentsil Genovas (aprillis 1922. a.). Selleks lisati delegatsiooni Ukraina, Aserbaidžaani, Gruusia ja Armeenia esindajad.

Kuulusrevolutsioon – James II veretu kukutamine ja William II võimuletulek Absolutismi lõpp – Restauratsiooni tulemusel kehtestus Inglismaal parlamentaarne monarhia, absolutismi lõpp Õiguste bill – 1689a Siiani üks Inglismaa põhiseaduse alusdokumentidest 18) Absoluutse ja parlamentaarse monarhia võrdlus.
Katoliikluse jooned – ohverdasid raha, vaha, lõnga jne. Viru-Nigula Maarja kabeli varemete juures 2. juulil peetud „ebajumalateenistuste“ tõkestamiseks oli kohale kutsutud isegi sõjavägi. Teateid analoogilistest rahvakogunemistest – reeglina vastava kiriku või kabeli nimipühaku päeval – oli rohkesti.
Keskriigid – SM, A-U, IT liit 1882-1915. Itaalia väljus liidust 1915, asus sõtta Antandi poolel „BALKANI PÜSSIROHUKELDER“ - Balkani ps-l põrkusid suurriikide vastandlikud huvid, toimusid sõjad ja järjest tugevamaks muutusid sealsete rahvaste vabaduspüüdlused SCHLIEFFENI PLAAN – SM I MS plaan.

Kohuse - ja rahvustunnet, alal hoida vabadussõjalastes ja levitada kodanikes seda vaimu, mis valitses Vabadussõja päevil; õhutada vääriliselt jäädvustama Eesti rahva vabadusvõitluse ja langenud kangelaste mälestusi ning valvel seista ja kaasa aidata Eesti riigi iseseisvuse kindlustamise töös.
Kodanikuõiguste demonstratsiooni ehk „Marss Washingtoni“. 28.augustil 1963 kogunes üle 250 000 valge- ja mustanahalise kodaniku riigi kõigist osadest Washingtoni, et nõuda võrdsust. USA Kongressis toimus parajasti arutelu inimõiguste kohta käiva seadusandluse üle. Neegerliidrid kohtusid ka president John F. Kennedyga.
Kaks last - Peter Phillips,Zara Phillips  10.dets. 1992 abiellus Timothy Laurence'iga  Tegeleb heategevusega http://s1.zetaboards.com/anthroscape/topic/5198550/1/ http://en.mercopress.com/2007/01/11/britain-s-princess-anne- to-visit-chile PRINTS ANDREW  Elizabethi ja Phillipi kolmas laps ja teine

Klassi vastse - Kuuste Koolis • 1966–1968 õppis Tartu 7. Keskkoolis • 1969 lõpetas Tartu Kaugõppekeskkooli • 1973 lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli ajaloolasena • 1980 sai ta Lembit Valdi juhendamisel filosoofiakandidaadiks väitekirjaga "Rooma klubi globaalmudelite sotsiaalfilosoofilised alused"
Kristjan palusalu – olümpiavõitja Paul Keres – maletaja Artur Kapp - heliloojad Mart Saar – helilooja Paul Pinna – Estonia teatri näitleja Ants Lauter – Draamateatri näitleja Eduard Viiralt - kunstnik Kristjan Raud – kunstnik 3. Küsimused Kas 1920. Aastatel oli Eesti demokraatlik riik, põhjenda.
Külm sõda – kõikehaarav poliitiline, majanduslik ja ideoloogiline võitlus NSV liidu ja USA vahel, kus vaenutsevad pooled ei olnud omavahel otselises sõjategevuses, kuid üritasid vastast üle trumbata kõikidel elualadel, mõjuvõimu suurendamises, majanduse arendamises jne, see kestis üle 40 aasta.

Kaugkaubandus ehk eri piirkondade vaheline kaubandus: peamiselt olid need aastalaadad, kus müüdi igalt poolt kokku tulnud kaupmeeste kaupu – Flandriast toodud kangaid, Venemaalt toodud karusnahku, kaugetest idamaadest toodud vürtse jne. Kaugkaubanduse üks tähtsamaid keskusi 15. sajandil oli Antwerpen.
Karl einbund – riigivanem • Mihkel Pung – välisminister • Ado Anderkopp – kohtu- ja siseminister • Oskar Köster – põllutööminister • Johannes Zimmermann – majandusminister • Jaan Hünerson – majandusminister • August Kerem – kaitseminister • Jaan Raudsepp – teedeminister
Klute - soengust, kuni Bonni Tyleri pikkade salkudeni, millega ehtisid end nii mehed kui naised Kihilised soengud erineva pikkusega salkudega nägid välja nagu oleks ühendatud kaks soengut: pealmine juustekiht lühike ja alumised pikad, hiljem venisid need äärmuslikuks "metsinimese" frisuuriks.

Kasvutemperatuuriks on siiski + 20° ... + 30° C. Bakterite optimaalne kasv toimub siis, kui suhteline ôhuniiskus on 100 %. Arhiivides vôivad bakterid neile sobivate tingimuste olemasolul kahjustada säilitatavaid materjale, ning olla mitmesuguste haiguste tekitajateks nii töötajatel, kui ka külastajatel.
Kivikirstkalme – Erilised maapealsed kalmeehitised, mida hakati ehitama nooremal pronksiajal. Ringikujuga
Kollektiviseerimine ehk kolhoseerimine oli talude ühendamine ühismajanditeks ehk kolhoosideks ja sovhoosideks.

Kalmistu välispiirdeks on maakivikuhjatis, kõrgusega valdavalt 0,4-0,6 m. Kalmistu väravaehitis on tellistest neljapostiline ja moodustatud kahes tasapinnas ning suletavad sepisvõredega. Kalmistul on krohvitud ja värvitud kivikabel (6*8*5,5 m). Kabelisse on viidud elekter. Kalmistul on betoonist välikantsel.
Katariina ii - balti erikord, Venemaa valitseja George Browne- Riia kindralkuberner, oli keskseks tegelaseks balti erikorra elluviimisel. Joachim Jhering- eesti keelne aabits, Kirikukaristuste süsteem Johann Fischer- Liivimaa Kindralsuperintendent, kujunes Karl XI ajal üheks keskseks kirikutegelaseks.
Konsensuse alusel ehk küsimus otsustati ära vaid siis, kui kõik osapooled sellega nõustusid. Kolmas etapp toimus 1975.aasta juulis-augustis taas Helsingis, kus 1-augustil 1975 allkirjastasid 33 Euroopa riiki, USA ja Kanada nõupidamise lõppdokumendi pealkirjaga „Rahu, julgeoleku ja koostöö nimel“.

Kääpad – Liivast kuhjatud hauad, mida kasutati Lõuna-Eestis Jaroslav Tark – suhete halvenedes venelastega, tungis Jaroslav Tark Eestisse ja rajas Tartu kohale tugipunkti, mida kutsuti Jurjeviks Tšuudid – Venelased kutsusid nii läänemeresoomlasi, kes aitasid venelastel tungida Bütsantsi.
Kantsleri konstitutsioon - Bismarck, Wilhelm II 1888-1918- keisri keskne Saksamaa; edeva keisri probleem, põhiseadus 1871. suurem osa Preisi põhiseaduslik- arusaam Saksamaast, kui riikide ühendusest, mis on koondunud ümber Preisimaa),  Riigikantsler (Otto von Bismarck 1871-90), arusaam raudsest kantslerist.
Kapitol – Linna areng 17 saj Algonkinite hõimu Piscataway indiaanlased 1811 esimene asula Euroopa kolonistide saabumisel tõrjuti Läände (kümneid aastaid hiljem) Projekteeris ja ehitas välja Pr päritolu arhitekt Pierre Charles L´Enfant – (eeskuju Pariisi Versailles´lossi põhiplaanist)

Keskaeg 5 - 15 saj. Keskaja periodiseering: Varakeskaeg 5-10 saj; Kõrgkeskaeg 11-13 saj.; Hiliskeskaeg 14-15 saj. 2. Suur rahvasteränne: 1) ajaline määratlus 4-6 saj. 2) rahvasterände algpõhjustajad - uute elupaikade otsimine, toidu leidmine, maavarade otsimine, huvi ümbritseva maailma vastu.
Kirikuisad – nendeks nim. krisluse varasemal katoliku kiriku õpetust oluliselt arendanud teolooge.
Kirjanduse seisukohast on tema teostest tähtsaimad "Kommentaarid Gallia sõjast" (Commentarii de bello Gallico, 7 raamatut, millele Hirtius lisas 8.) ja "Kommentaarid kodusõjast" (Commentarii de bello civile, 3 raamatut). Mõlemad teosed on kirjutatud selges ja lihtsas keeles ning õigustavad Caesari tegevust.

Kodanlus – neile kuuluvad tootmisvahendid proletariaat e töölisklass – müüvad oma tööjõudu panganduse kujunemine XIII saj hakati kasutama palgasõjaväge muutused sõjanduses: tõuseb jalaväe osatähtsus vibukütid, hellebard, piigid võeti kasutusele tulirelvad  püssid + suurtükid
Kodifitseerimine – õigusnormide sisuline süstematiseerimine mingi õigusharu ulatuses, nende ühendamine terviklikuks seaduste koguks (koodeks). Seisneb õigusnormide vastastikuses kooskõlastamises, vasturöökivuste kõrvaldamises, lünkade täitmises, vajaduse korral ka uute normidega täiendamises.
Kodukariõigus – mõisnik võis oma talupoegi peksta. Makse ja koorimisi ei tohtinud suvajärgi tõsta.

Kolmas maailm – kas kadunud lootus? Kolmandasse maailma kuuluvad põhiliselt maailma kõige vaesemad riigid ehk arengumaad. Kolmanda maailma moodustavad Aafrika, Ladina-Ameerika, Okeaania ja Aasia riigid. Kuid kolmandasse maailma kuuluvad ka väga rikkad riigid, nagu näiteks Kuveit ja Saudi Araabia.
Käsitletud on põhiliselt aastaid 1700- 1701, mil kuningas Karl XII Eesti ja Liivimaal oli ning põhiline tähelepanu on Narva lahingul ja olukorral Riia all. Lisaks kirjeldab raamat põhjalikult tolleaegset armeeolustikku ja üldist Euroopa poliitilist seisu 17. sajandi lõpul ja 18.sajandi algul.
Kaananimaa – Vahemere ja Jordani jõe vahel paiknev maa-ala. Roomlased kutsusid seda maad Palestiinaks, sest siin elasid kunagi vilistid (heebrea k.: pelištin). Tänapäeval kutsutakse palestiinlasteks samal territooriumil elavaid araabia keelt kõnelevaid inimesi, seega siis Ismaeli järglasi.

Keiser - piiramatu võim, palju erinevaid tiitleid, kõige üldisem tiitel oli päike, ainukese riigis võis kanda purpurpunast rüüd, teistel oli surmanuhtlusega karistatav, nimetati ka basileuseks, nende võim ei olnud päritav kuni 11. sajandini, selle ajani ise nimetati enda järeltulija.
Konservatism - Konservatism ehk konservatiivsus ehk alalhoidlikkus on enamasti demokraatlik parempoolne ideoloogia või mõtteviis, mis tugineb eelkõige traditsioonilistele väärtustele. Alalhoidliku riigijuhtimise mõtteviisina välditakse kergekäelisi ning vägivaldseid riigikorralduse muutusi.
Külm sõda – ideoloogilised ja majanduslikud pinged ühelt poolt NSVL-i ja tema liitlaste (eelkõige Ida-Euroopa kommunistlikud riigid) ning teiselt poolt USA ja Lääne-Euroopa maade vahel 1945- 1990. Külma sõja alguseks peetakse Esimese Berliini kriisiga seotud sündmusi ja Berliini blokaadi

Kreeta - Mükeene ajajärgust pärinevad eeposte motiivid, mida kasutasid kreeka kirjanikud (müüdud jumalatest ning kangelastest). Samuti pärineb Kreetalt lineaarkiri A, mille põhjal kreeklased lõid lineaarkirja B (dešifreeritu) ning Mükeene ajast on pärit ka heksameetri värsimõõt.
Kullajanu – Euroopas oli puudus väärismetallidest, idamaid kujutati ette aga väga rikastena  Euroopa linnade tõusev kodanlus tundis vajadust uute turvalisemate mereteede järele  Müüdid pururikastest riikidest, mida mindi otsima  Ristiusu levitamine ja vajadus võidelda islamiga
Käänulised teed on vajalikud ka selleks,et silme ees pilt kogu aeg vahetuks, sirged teed on keelatud.

Kaheväljasüsteem - põllud paiknevad kahes osas, ühes oli vili teises kes.  Kolmeväljasüsteem-põlludpaiknevad kolmes osas: nii suvi kui talivilja all, kui ka kesa all.  Feodaalne killustatud-riigi süsteem, kus kesk valitsus on nõrk ja riigi võime ülesandeid teostavad peamiselt vasallid.
Katholikos - üleüldine). Piiskopile kuuluv ala-diötsees(valitsusala). Peapiiskopid e metropoliidid(emalinnade piiskopid). Kujunes välja 5 peapiiskopkonda:Jeruusalemm,Aleksandria,Antiookia(süürias),,Rooma,Konstantin oopol. Kirikukogud-sinodid(kokkutulek) tähtsamate küsimuste arutamiseks.
Katõni sündmused – NL poolt hukati poola sõjavange (kõrgemad sõjaväelased) => Lääne riikide ükskõiksus; Katõni süü aeti sakslaste peale, tulemusena tapeti 85 saksa sõjaväelast • Peale Poola ründamist kuulutasid SB ja Pr Sks sõja 3. sept 1939, kuid otsest sõjategevust ei alustanud.

Kontsentratsiooni laagrid - Cuba saarel, Buuri sõdades, inimestest lahti saada Venelastel oli lai kontingent.
Kunda kultuur - kunda kultuur oli mesoliitikumi küttide ja kalastajate kultuur 9. või 8. aastatuhandest eKr 5. aastatuhandeni eKr praeguse Eesti, Läti, Põhja-Leedu aladel ja Venemaa aladel Eesti naabruses, samuti Lõuna-Soomes. Asulad olid veekogude lähedal,et oleks hea kalastada ja küttida.
K katholikos - üleüldine). Piiskopile kuuluv ala-diötsees(valitsusala). Peapiiskopid e metropoliidid(emalinnade piiskopid). Kujunes välja 5 peapiiskopkonda:Jeruusalemm,Aleksandria,Antiookia(süürias),,Rooma,Konstantinoopol. Kirikukogud-sinodid(kokkutulek) tähtsamate küsimuste arutamiseks.

Kergejõustik on olnud alates 1896. a. Ateena OMist kõikide kaasaegsete olümpiamängude peaala.
Kimppiilar – nagu kimbust koosnev sammas • vitraažid – gooti laiad aknad • väljaspool vähem torne – läänes üks või kaks ja idas peenike nelitise torn • dekoor rikkalik – skulptuurid, ehistornikesed, kivist raiutud nikerdised • HILISGOOTIKA – dekoratiivsus kasvas veelgi
Kirikuriik - paavsti võimu all olevad valdused Itaalias, selle rajas Frangi valitseja Pippin.

Konsistoorium – kirikuvalitsus Eestimaa ja liivima haldusjaotus: 1)Eestimaa(kubermang) 2)Liivimaa(kubermang) 1.Harjumaa 1.Tartumaa 2.Läänemaa 2.Pärnumaa 3.Virumaa 3.Saaremaa 4.Jõgevamaa Suur reduktsioon – 1680. aastal kiitis Rootsi riigipäev kuninga algatuse nn. Suure reduktsiooni heaks.
Kultuurilised eeldused - ühtlustus eesti kirjakeel, rahvusliku haritlaskonna kujunemine( Tartu, Peterburi, Helsinki- seal saadi kõrgharidus), rahvusliku eneseteadvuse kujunemine ( suurüritused aitasid kaasa) 2. Majanduslikud eeldused- eestlased said omada kinnisvara( oma maja, korterid ja majad linnas.
Kammkeraamika kultuur - asukohaks Eesti, tööriistad keraamika ja kirved, maeti eluasemete juurde või nende sisse, pandi asju juurde, elatusaladeks küttimine ja kalapüük, nõud olid savist, anumad olid valmistatud kokku volditud laiadest savilintidest, kaunistatud lohukesed ja mustrid, põhi ümar.

Kant seevastu on jõudnud metafüüsika väiteid uurides järeldusel: “Pärismetafüüsilised otsustused on kõik sünteetilised” (lk. 25-26). Neis ei ole tegemist pelga mõistetähenduste loogilise eksplikatsiooniga, vaid ka loogiliselt sõltumatute mõistete seostamisega, s.t. sünteesiga.
Külm sõda e. vastasseis ida- ja läänemaailma vahel, mis lõppeski NSVL lagunemisega. Tolleaegne USA järje- ja põhimõttekindel president Ronald Reagan kuulutas isegi avalikes kõnedes oma eesmärgiks võitluse “kurjuse impeeriumi” vastu ning lubas heita kommunismi ajaloo prügikasti.
Kabel on maailmakuulus, tänu imekaunitele värvikirevatele vitraažakendele Väikene rikkalikult kaunistatud kabel ehitati 40 000 liivri eest, et hoida seal hinnalist reliikviat- okaskrooni. Reliikvia oli maksnud 135 000 liivrit ja kuningas otsustas rajada selle jaoks väärika kabeli.

Kasutama väike - Aasias elanud hetiidid, kes umbes 3400 aastat tagasi valmistasid rauast majapidamisesemeid (katlaid) ja sõjariistu (mõõku, odasid, kilpe ja nooleotsi). Raudrelvad, mis olid vastupidavamad ja paremad kui pronksrelvad, võimaldasid hetiitidel laiendada oma võimu naabermaadele.
Kaupo - Toreida vanem, lasi end Theoderichil ristida, temast kujunes sakslaste usin abiline ristiusu levitamises Karl XII-Rootsi kngs1697–18.Taani,Poola,Venem sõlmisid Karli vastu liidu,alustasid 1700Põhjasõda.Valitsemisajal minetas Rootsi meretagused valdused ja suurriigiseisundi.
Ketser - inimene,kelle usulised tõeks pidamised ei ühtinud katoliku kiriku õpetusega.

Konstantin värska – mängufilmid: „Vigased pruudid“, heliline mängufilm „Kuldämblik“. Theodor Luts (Oskar Lutsu vend) – tegutses eelkõige Soomes, kuid jäi Eestiga seotuks. 1931 – asutati uus filmistuudio „Eesti kultuurfilm“. Eelkõige tegeles dokumentalistika ja ringvaadetega.
Konstitutsiooni kohaselt on olemas nii parlament, president kui peaminister, aga ka tra- ditsioonidest tulenev vanemate nõukogu 1 , mis lahendab traditsioonidesse puutuvaid küsimusi. Haridussüsteemi üritatakse teha ainult inglisekeelseks, kuigi umbes neljan- dik lastest räägib kodus Prantsuse keelt.
Kõigile kunstimälestistele on iseloomulik range ja tardunud pidulikkus, mis valitseb ka arhitektuuris. Skulptuurikunstis võib eristada kahte suunda: 1. teosed, mis kujutavad vaaraosid ja jumalusi 2. teosed, mis kujutavad loomi ja lihtrahvast Vaaraosid kujutati eriti rangelt, suursuguselt ja stiliseeritult.

Köster - kooliõpetaja Konti juhatusel võttis Vara laulukoor osa ka I üldlaulupeost, 1869. Vara ja Matjama laulu- ja mänguseltsid ühendati 1879. aastal ja selle kinnitatud põhikiri nägi ette edendada laulu, muusikat ja üleüldist muusikalist ja näitelavalist haridust Vara vallas.
Katkenud lääne - Euroopa keisrivõimu ja paavstid vajasid jätkuvalt poliitilist nig sjalist kaitset. Seetõttu kuulutati 800 aastal Karl Suur keisriks ( teda kroonis paavst esimese jõulupüha Püha peetruse katedraalis keisriks) c) Karolingide renessanss Karl Suure aja kultuurielu elavnemine.
Konflikt intelligentsiga - Hruštšov arvas kõike teadvat, eriti kunstist, seda kasutas ära vana kaardivägi - sunnitud lahkumine 1964(tagandati ainukesena); Pealmised põhjused: reformid paljudele liikmetele vastuvõetamatud, välispoliitilised möödalaskmised, häiris kõrgete ametikohtade ajalisus.

Kuldmarka – kohustus) , kiire inflatsiooni (paberraha väärtuste langemise ) või tooraineallikate kadumisega (Saksamaa kaotab tööstuspiirkonna Elsass-Lotring). 1929 . aastal alanud pikajaline sügav majanduskriis röövis paljudelt inimestelt usu paremasse homsesse ja demokraatiasse.
Külm sõda – Lääne demokraatia ja kommunistliku totalitarismi vastasseis, mis hõlmas kõiki eluvaldkondi. Ei oldud otseses sõjategevuses, kuid üritati üleolekut majanduses, poliitikas, kultuuri- ja teaduselus maksma panna (võidurelvastumine, poliitiline ülekaal EU-s) Trumani dokt.
Kanda kinnitada - nurjatud.  Rootslased ei sekkunud enam Liivimaa asjadesse enam 300 aastat.

Karistuskompa - niis olemine oli aga nii hull, et seda peetud selleks kõige viimaseks kohaks, kuhu taheti sattuda. (Autori märkus: Kuuldu järgi tegi Tarum selle ,,kooli" läbi, tuli elusalt välja ka Indo- Hiinast ja olevat elunenud kuski PÕhja-Ontarios. Need andmed ei ole aga Lillemaalt.
Kaubandus põhja - Euroopas: • NB! Seda kontrollis Hansa liit (= peamiselt Põhja-Saksa linnu koondav ühendus keskusega Lüübekis; 14.saj. üle 100 liikme). • Hansa liit pidas ka regulaarselt hansapäevi = Hansa liidu liikmete võimuorgan, mille otsused olid liikmeslinnadele kohustuslikud.
Kerenski - ta töötas välja rida seadusandlikke reforme, muuhulgas surmanuhtluse tühistamise, ajakirjanduse vabaduse, etnilise ja religioosse diskrimineerimise keelustamise. A.Kornilov- otsustas 1917. a septembris Vene poliitikasse sekkuda, nõudes Kerenskilt diktaktuuri kehtestamist.

Konstatinus - Vana-Rooma keiser kes kehtestas usuvabaduse ja rajas uue pealinna Konstatinoopoli Metseen- Rikka kultuurisoosija üldnimetus Antiikaeg - Caesar – Vallutas Roomale Gallia, Rooma riigi väepealik ja valitseja Augustus – Esimene Rooma keiser, kelle valitsusajal oli pikim rahu
Kubismile on iseloomulik reaalsuse lagundamine osadeks ning selle kujutamine korraga mitmelt küljelt. Analüütiline kubism säilitas looduslike esemete põhibaasi, kuid nende valik oli äärmiselt piiratud (majad, puud, eriti natüürmordid). Vajalik oli eseme kindel geomeetriline vorm.
Keraamika - savi(ka portselan)esemed 2. Metallehistöö: ehted, sepised-võred 3. Klaasikunst- puhutud, valatud, lõigatud, lihvitud jne esemed 4. Tekstiil- vaibad, gobeläänid, maalitud ja trükitud kangad 5. Nahkehistöö- köited, nahkesemed, -ehted ja -objektid 6. Puitehistöö jne.

Konvendihoone ühed - samad ehitusmeistrid ning ehitusplastika rikkus valiti vastavalt ruumide tähtsusele. Välisarhitektuuri äärmise ranguse ja monumentaalse raskepärasusega liitub orgaaniliselt sisemuse maitsekas arhitektoonika ja dekoor, mis oma lihtsusele vaatamata pääseb hästi mõjule.
Kreeta – lineaarkiri a, asulasd kindlustamata, ei osata kirja lugeda, losside ümber linnad, saartetsivilisatsioon, mükeene – lineaarkiri b, losside ümber pole linnu, osati kirja lugeda, paleed kindlustatud, mandritsivilisatsioon, sarnasus – lossid, jumalad, kiri, seinamaalid,
Koell - Pühavaimu kiriku eesti jutlustaja, eestlane, kes tõlkis Wanradti katekismuse eesti keelde *Hans Susi- Tallinna linnakooli õpilane, kes tegeles piibli tõlkimisega Katkutõbisena surivoodil palus Hans, et talle mõeldud raha kasutataks ka edaspidi ühe poisi koolitamiseks.

Kolmandasse ehk kõige madalamasse seisusesse kuulusid käsitöölised ja kaupmehed, kes hoolitsesid selle eest, et esimene ja teine seisus elaksid mugavat elu. Inimeste seisustesse jagunemine algatas feodaalkorra kujunemise, mis on kindlasti väga tähtis etapp inimeste arengus keskajal.
Kirikuriik – 756 a. Pippin Lühikese poolt paavsti otsese võimu alla antud maavaldus
Kolmas seisus - kodanlus, talupojad ja töölised - moodustas rahvastikust 97%. Ebaõnnestunud sõjad, toretsevalt elav ja ebapopulaarne kuningavõim ning valgustusajastu ideed põhjustasid riigis üha suuremat rahuolematust. Prantsuse valgustuse tekkele avaldasid mõju inglise filosoofid.

Kubism - kuubist lähtuvale kujutamine, vabastada teos jutustavast sisust ja kujutada asju (muusikainstrumendid, natüürmordid, maastikud jne) geomeetrilistena (kuup, silinder jne), tükeldatud pindadena või stereomeetrilistena (kujutada esemeid ühekorraga mitmest vaatevinklist).
Kalifaat – Araabia nimetus,m is tuleneb profeti asemikust valitseja kaliifi järgi
Kiik inimesed on seaduse ees võrdsed ja neil on igasuguse diskrimineerimiseta õigus seaduse võrdsele kaitsele. Iga inimest tuleb võrdselt kaitsta ükskõik missuguse diskrimineerimise eest, mis on vastuolus käesoleva deklaratsiooniga, ja sellisele diskrimineerimisele õhutamise eest.

Kreeka keelest on kasutusele võetud ka paljud võõrsõnad : filosoofia, teoloogia, kriitika, apaatia, loogika, teoreem ja suur osa meditsiinitermineid: kirurg, geen ning ka sõnad, mis on meie keeles niivõrd kodused , et me nende päritolule ei mõtle: rütm, muusika, mehhaanika, skeem.
Kroonist - võimule tuli Ajutine Valitus • 2. märtril algas Tallinna tehastes streik • vabastati vangid • rüüstati asutusi, kohtuid, politseid • määrati uus kindralkuberner-Jaan Poska • tegevusse astus miilits • Tekkis Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogu(TSSN)
Kruus 1920 - 30ndatel rajaski sisuliselt rahvusliku ajalooteaduse, oli kõige olulisem figuur ka sõjaeelses EV- s. Järgnevalt sai temast kuni 1950nda aastani väga oluline figuur, mitte ainult teaduse maailmas, ta oli sõjajärgsel perioodil ka Eesti NSV maastikul väga oluline kuju.

Kamikazed – lõhkeainega täidetud lennukiga vastase laevu rammivad lendurid 16. Kollaborandid – võõrvõimuga koostööd tegevad inimesed 17. Holokaust – juutide hävitamispoliitika 18. La Résistance – vastupanuliikumine Prantsusmaal, mis oli tingitud Saksamaa poliitikast.
Kreeka tähestik ehk alfabeet loodi foiniikia tähestiku põhjal. Tähestikus on 24 märki.
Kreeta - Mükeene periood u. 2000-1100 a. eKr. • 2000 eKr. Kreeta saarel lossid ja nende ümber linnad • Kujunes minoiline kultuur, keskus Knossos • Kreeklaste mõjuvõim Egeuse merel, tihedad sidemed Egiptuse ja Ees-Aasiaga • 1600 a. eKr. arenes tsivilisatsioon ka Mandri.

Kunda kultuur - asukohaks Pulli küla, Läänemere idakallas Poolast Soomeni.Tööriistad kivist, luust ja sarvest, kõvast kivimist, maeti selili, käed kinni seotud, asju pandi juurde, elatusaladeks oli jahtimine ja kalapüük. Peamiseks loomaks põder, kellelt saadi nahka kehakatteks.
Kuujumala tsikuraat on sumeri astmiktemplitest kõige paremini säilinud. Selle kõrval asusid ka teised, madalamad templid, samuti kuningaloss. Linnasüdant ümbritsesid ühe- ja kahekorruselised elumajad. Enamik tänavaid olid nii kitsad ja käänulised, et vankriga seal sõitma ei mahtunud.
Keskaegne vasall - linnus Tulenevalt mõisakompleksi tulevasest uuest juurdepääsuteest kompleksi põhjapoolselt küljelt avaneb külastajale esimesena vaade kesaegse vasall-linnuse asukohale ja sellega külgevale puistule, mis on ainus terviklikult säilunud osa kunagisest mõisapargist.

Kalendid – kuu esimene päev, noonid – kuu 5 päev, iidid – kuu 13 päev(v.a.märts, mai, juuni, oktoober – siis olid noonid 7 päev, iidid 15 päev). Ajaarvamise aluseks võeti see, mis tuleb(nt: mitte pärast nooni, vaid hoopis enne iidi). Meelde tuleb jätta 3 nimetust.
Kastissüsteem - Iidne hierarhial põhinev süsteem, milles inimgrupid on paigutatud nende nn. puhtusastme järgi, kus iga hindu sünnib oma vanemate kasti (tööalased ühiskonnagrupid). Kastisüsteemi mõjud elule: • elukutse • abikaasa • majanduslik staatus • suhtlusringkond.
Kilter - talurahva järelvalvaja, abi kubjas, kubjas, aidamees  Külarahvas  Pererahvas u 40%  Sulasrahvas u 30% + Elas talurahvaga samas majas  Vabadikud e popsid, saunikud u 20% + Tegi tööd talus aga ta elas talurahvast eraldi ning talle anti pisikene maalapikene

Klassierinevusteta - politeia vaeste huvides-demokraatia 3. Kristlik ainuvõimu (monarhia) doktriin kuningas on Jumala poolt ametisse seatud ning tema võim on Jumala and. Seal näeme kolme rõhuasetust: kuningas vastutab ainult Jumala ees. Kuninga peaülesanne on rahu tagamine ühiskonnas.
Konverents –  Toimumisaasta – Osapooled – Otsused Atlandi harta – 1941 – Inglismaa; Usa; hiljem NSVL – sõnastati sõjaeesmärgid ja –järgne  maailmakorraldus. Lubati taastada kõikide sõja käigus sõltumatuse kaotanud riikide iseseisvus.
Kuberner – kõrgeim võimukandja Põhja-Eestis. + Seitse linnuselääni + Foogtid valitsesid riigimõisates, oli talurahva kohtunik ja maksukoguja  Eestimaa rüütelkond + Maapäev + Maakonnad e kreisid – Läänemaa kreis, Viru kreis jne  pärisorjusliku korra järkumine

Kvadriumiraat – fašistliku partei juhtorgan enne võimu haaramist, koosnes 4 inimesest, kes allusid vahetult Mussolinile. Need 4 kvadrumviiri olid: Balbo, de Vicci, de Bono, Bianci). Pärast lühikest arutelu võeti vastu otsus, et 27. okt toimub fašistide üldmobilisatsioon ja 28.
Karmistus tsunftikord – ainult need, kes olid tsunfti liikmed, võisid omal alal töötada.
Klient – patroonist sõltuv kaitsealune Res publica – nimetus, mida roomlased kasutasid oma riigi kohta, kuna kogu rahvas võis riigi valitsemisest osa võtta, avalik asi Populus romanus – Rooma kodanikkond e Rooma rahvas, moodustasid patriitsid, plebeid (kõik roomlased)

Kogu mandri - Eesti läheb Rootsi võimu alla 2. Lõpeb muistne vabadusvõitlus 3. Eesti läheb Venemaa koosseisu 4. Venemaa loobub kõigist õigustest Eesti suhtes 5. Eesti aladel hakkab valitsema Saksa keisririik 6. Taani loobub Saaremaast 7. Taani müüb oma valdused Saksa ordule
Vote UP
-1
Vote DOWN
Keskaeg – mõiste võttis kasutusele 1469.a Giovanni andrea, paavst Paulus II raamatukoguhoidja Itaalia humanistid soovisid selle terminiga vastandada „vaepealseid“ keskaja inimesi 15.saj „uutele“ kaasaegsetele .perioodid : varakeskaeg,vahekeskaeg,hiliskeskaeg,kõrgkeskaeg 2.Barbarite vallutused – 5.saj alguseks tungis läänegootide hõimuliit impeeriumi südamesse, rüüstas 410.a Rooma linna ning rajas 418. a Rooma keisririigi aladele I Barbarite kuningriigi.
Klassikaline aeg – kaob tardunud poos, keerukamad liigutused, ilmekad igast küljest.

Kommunistlik partei – poliitiline funktsioon  Valitsus (Rahvakomissaride Nõukogu kuni 1946/Ministrite Nõukogu) – täidesaatev-korraldav funktsioon  Ülemnõukogu – konstitutsioniline seadusandlik funktsioon  Ülemnõukogu Presiidium – täidesaatev-seadusandlik funktsioon
Keskaja piirid on kokkuleppelised.Kõige sagedamini loetakse keskaja alguseks viimase Lääne-Rooma keisri Romulus Augustluse võimult tõukamist 476.aastal. See tähistab keisrivõimu langust ja germaanlaste sõltumatute riikide väljakujunemist muistse Rooma impeeriumi lääneosas.
Kogudus 1842 - 43 ja kirik 1852-60) ja õigeusklik (kogudus 1894, kirik 1907). Eesti Jaani kogudus kasvas jõudsasti – eriti sajandi vahetuse paiku, suurenedes aastail 1884-1906 kahekordseks, 22 00-ni. Õigeusklikke eestlasi elas koguduse moodustamise aegu Peterburis 4000 ringis.

Kolmeväljasüsteem - Ühel põllul ei kasvatata ühte sama kultuuri, põlde vahetatakse.
Kasutati faalanksi - taktikat. Leegion koosnes umbes 5000 sõdurist. Olulised sõjad olid Rooma laienemine Itaaliasse 343-282 ekr, pyrhha sõda 280-275 ekr, puunia sõjad 264-146 (kartaagolastega, põhivaenlased pmst), makedoonia ja kreekaga 215-148 ekr ja muud sõjapealike kampaaniad.
Kindlustuste süsteemi ehk limesi. Kindlate vahemaade taha piki piiri ehitati nelinurksed valli ja tornidega kaitstud kindlused ehk kastellid, mis arenesid välja roomlaste sõjalaagrist Sõjas Partiaga vallutasid roomlased Armeenia ja tungisid Traianuse juhtimisel Pärsia lahe kallastele.

Klassikaline ajastu - kujurid lõid jumalakujusid ja kaunistasid templeid reljeefidega.
Kodanike asulaid – kleruuhiaid (kleros – jaosmaa; kleruuhia on seega jaosmaa-asula). Enamus liitlasi oli loobunud laevade saatmisest liidulaevastikku ja piirdusid vähem kuluka forose-maksmisega. See tähendas aga ateenlastele võimalust tugevdada oma laevastikku liitlaste arvel.
Kohtuistungid on avalikud. Kohus võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras oma istungi või osa sellest kuulutada kinniseks riigi- või ärisaladuse, kõlbluse või inimeste perekonna- ja eraelu kaitseks või kui seda nõuavad alaealise, kannatanu või õigusemõistmise huvid.

Koloonial - või mõjualade jagamisse Milles lepiti kokku Missouri kompromissiga? • Lepiti kokku, et edaspidi võetakse ühekorraga Ameerikasse vastu kaks osariiki, üks vaba, teine orjanduslik • Määrati kindlaks orjanduslike istanduste ja farmerite vaheline eraldusjoon.
Kujukesi ehk ušebti’e, kes pidid hauataguses elus etendama teenijate osa. Tihti kaunistati kambri seinad maalingutega, millel kujutati toitu, veini, õlu ja muud head-paremat, sest arvati, et pärast päris tagavarade lõppemist suudab ka ära elada ka seinal kujutatavast.
Kuuba ehk 1962 NSVL, Kuuba, USA 1959 tuli ülestõusu käigus tuli Kuubal Septembris 1962 püüdis USA Vastasseis lõppes 28. oktoobril Kariibi kriis võimule Fidel Castro, kukutades USA- edutult kukutada Fidel Castro 1962, mil USA president John meelse diktaatori Batista.

Kümnis - talupoegade koormine, kümnendik talu saagist, mille pidi mõisahärrale maksma • Hinnus - talupoegade koormine, kindlaksmääratud naturaalmaks; • Taani hindamisraamat- 1241.aastast pärinev raamat, milles Eestimaa kohta käivas nimistus oli vaid kolm mõisat.
Kirjutajad - kontrollisid töötajate tegevust 4. talupojad- maa harimine, niisutussüsteemide rajamine, püramiidide/templite rajamine 5. käsitöölised- kindlad kohustused 6. orjad Orjus: -kohustuste täitmatajätmise eest (talup. Käsit) –võõramaise päritoluga vangid.
Katedraal - piiskop konna pea kirik Gooti stiil-kunstistiil,teravkaar,12-13saj Romaani stiil- kunstistiil,ümarkaar,10-11saj Müsteerium-näitemäng,vaimulik sisu Generaalstaadid-seisuste esinduskogu prantsusmaal Must surm-katku epideemia euroopas 14saj Linnus-kaitse rajatis

Keiser – piiramatu võimuga, kristuse asemik, võis ainukesena kanda purpurrüüd ja kirjutada purpurtingiga, teda nimetas ametisse armee, senat ja rahvas, alguses ei olnud päritav võim, keiser määras ise endale järeltulija, Keisri kroonis Konstantinoopoli patriarh
Keskpaiku lõuna - Euroopast levinud katkuepideemia Žakerii – 1358. a. toimunud Pariisi ülestõus, haaras ka talupoegi Tsentraliseeritud riik – tugeva kuningavõimuga riik Rooside sõda – Inglise kuningatrooni pärast käinud võitlus, mille võitis lõpuks Henry VII Tudor.
Kolhoos - põllumajandusettevõte, milles tootmisvahendid on kolhoosi liikmete ühisomand Kolmas Riik- natsliku Saksamaa nimetus, mis lähtub arusaamast, et esimene riik oli Püha Rooma riik, teine 1870.a ühendatud Saksa keisririik ja kolmas Hitleri juhitav Suur-Saksamaa

Kolme tsivilisatsiooni - läänemaailma, Bütsantsi ja islamimaailma vahel sõvenes vastastikune vaen Araabia teaduse ja tehnika mõju, eriti Hispaania kaudu, paberi valmistamine, araabia nr-ite kasutuselevõtt, ananass, puuvillane riie, musliin, siidriie, samet, kanep, lina, mais, riis.
Kreeka tähestik – alfabeet – on loodud otseselt foiniikia tähestiku põhjal.
Kalevipojasäng - Alatskivi- Ehitatud vortele, küljed looduslikult kaitstud, otsad lauged 17.Milliste ohtudega puututi kokku mere tagant?Millal? Vastus.Viikingitega. Sõja ja rõõvretkede oht. 8-11 saj. 18. Millised olid suhted Vana-Vene riigiga? Vastus.9-10 sajand rahumeelsed.

Kaotuste hulka on arvatud nii pöördumatud kui ka ajutised kaotused: langenud, teadmata kadunud, hukatud, küüditatud, pagulased, Nõukogude Liitu evakueeritud, riigist ümberasunud baltisakslased ja ccstiroots- lased ning Eesti poolt Nõukogude Liidule pärast sõda loovutada
Kehtestati isolatsionismipoliitika – riik ei sekkunud teise riigi asjadesse Neutraliteedi seadus – ei osuta sõjalist ega majanduslikku abi sõdivatele Euroopa riikidele 9. Võrrelge demokraatilikule ja diktatuuririigile iseloomulikke tunnuseid: majanduses, poliitikas, kultuuris ja ideoloogias.
Kemal - Türgi Vabariigi rajaja ning esimene presidentC.G.Mannerheim- Soome sõjaväelane, riigihoidja ja president, organiseeris enamlastevastaseid sõjalisi üksusi ja pani punavägede edasitungi seismaF.Dzeržinski-punast terrorit juhtinud Erakorralise Komitee juhtL.

Kirikutegelane - pastor võim ilmaliku valitseja käes jumal annab patud andeks
Kuiv seadus - 1919. a. Keelustas USA alkoholi tootmise ja müügi, mille tulemuseks oli organiseeritud kuritegevuse tugevnemine  1920ndatel pistab USA maailmas silma BRIANDI-KELLOGGI PAKT-iga USA ja Prantsusmaa Välisministrite lepe, millega sõjad muudeti ebaseaduslikuks.
Kulak - jõukas talupoeg, kasutas palgatööjõudu või põllumasinaid • Kollektiviseerimine- ühismajandite loomine- kolhooside rajamine • Küüditamine- inimeste kodust eemale saatmine • MTJ-masintraktorjaamad • Juunikommunistid- 1940.a juunipöörde teostajad

Kapseldus - arhailised jooned püsivad väga kaua; pikapeale siiski suur hulk uuendusi, eriti majapidamise ja käsitöö vallas, sellele viitavad keelelaenud nt. tool, püksid jne. Eestis oli keskajal 9 linna, neist kuulusid Hansa Liitu neli: Uus-Pärnu, Tartu, Viljandi ja
Kehapikkus 145 – 185 cm (Aafrika isenditel suurem), kehakaal 40-68 kg (meeste ja naiste kindel eristamine pole seni võimalik). Turkana poisi ajumaht oleks täiskasvanuna olnud hinnanguliselt ca 900 cm³. Kasutas ja valmistas tööriistu (Acheul'i tehnokompleks, vt 8. loeng).
Klann — sugulasgrupp, mille iga liige arvab end pärinevat ühest esivanemast, kuid seda sugupuud ei suudeta enam esivanemani paika panna (2 või rohkem su- gukonda). Enamasti tseremoniaalne ühendus kokkukuuluvustunet aitavad hoida mitmesugused sümbolid e tootemid.

Kombinatsioonist – fašism ja feminism üheskoos 5. Itaalia on tänaseni lõhestunud Mussolini pooldajate ja tema vastaste- kommunistide/partisanide vahel  Kasutatud materjal • http://www.miksike.ee/docs/referaadid/mussolini _ellyke.htm • http://www.hot.ee/zzirk/duce.htm
Koopamaale on leitud nii Prantsusmaalt kui ka Hispaaniast: nt. Altamirast.
Kaotada tsunfid - selle tagajärjel tekkis rahulolematus 2) tõsta makse Kolmanda seisusel- neil polnud niigi raha, tekkis rahulolematus 3) piirata kulutusi õukonnale- õukond oli vastu 4) lasta vabaks hinnad- kõrged hinnad ei meeldinud rahvale, kes niigi siplevad kitsikuses.

Karikatuur on pigem suunatud lääne euroopa poliitikutele ja kodanikele.
Kreutzwald – rahvuslik ilukirjandus 3. Miina Härma, Aleksander Lätte, Rudolf Tobias, Artur Kapp – Peterburi konservatooriumi lõpetanud eestlased * Johan Köler – rahvuslik maastiku- ja portreemaal * August Ludwig Weitzenberg, Amandus Heinrich Adamson - skulptorid
Külmaks sõjaks nimetatakse pärast II maailmasõda väljakujunenud USA ja NSV Liidu vastasseisu, mis väljendus vastastikuses ideoloogilises, kultuurilises, majanduslikus, sõjalises ja prestiiživõitluses. Võitluse eesmärgiks oli enda tugevdamine ja vaenlase nõrgestamine.

Kalendris on uue aasta alguseks esimene pikem päev ehk jõulukuu 25. päev (s.o ristiusuliste 1. jõulupüha). Gregooriuse kalendri aastavahetust (1.I) on kutsutud uuteks jõuludeks. Nagu hingedeaegki, on jõuluaeg pikem ajalõik, mis kestab kauem kui ainult paar püha.
Kaupade puudus ehk defitsiit oli muutunud püsivaks, nende hankimiseks tuli kasutada tutvusi, mis viis korruptsiooni ja „letialuse kaubanduse“ vohamisele. Siiski söandasid oma pahameelt nõukogude süsteemi üle väljendada vaid vähesed teisitimõtlejad ehk dissidendid.
Ketser – paavsti võimu ja katoliku kirikut kritiseeriv kristlane; paljud neist pidasid katoliku kirikut saatana kätetööks Inkvisitsioon – katoliku kiriku uurimisorgan ja kohus ketserite väljaselgitamiseks Benediktide klooster, Cluny klooster, Citeaux klooster

Kolga - Jaani kirikuõpetajana 1905 alustas Villem Reiman koos J. Tõnissoniga eeltöid Eesti Kirjanduse Seltsi asutamiseks , mis saigi teoks sügisel 1907. Seda seltsi juhtis Villem Reiman ülima kohusetundega 1914 . aastani , oli ka seltsi ajalootoimkonna juhataja.
Konsulid - juhtisid sõjaväge, nende järgi nimetati aastat, krgemad ametnikud Tsensorid-korraldasid kodanike loendust ja kosotasid senaatorite nimekirja,jälgisid kodanike elukombeid,ametiaeg kestis 5a. Diktaator- mõnede erakorraliste volitustega ametiisikute tiitel.
Kuritegelik töö – pääseb vanglakaristusest, on õnnelik, kas kõrvalseisjad on nõus? Kelle või mille õnnest on jutt  • „Õnnelik ühiskond“? • Objektivistlik – taotlus üles ehitada õnnelikku ühiskonda, olenemata sellest, kuidas inimesed end ise tunnevad.

Kaitsevõime on taastatud! 1936 Reinimaa on täielikult vabastatud! 1937 avalik lahtiütlemine sõja ainusüüdlaseks olemisest 1938 Saksa-Austria ühisriigi loomine! Suur- Saksamaa on tõelisuseks saanud! Kogu Saksamaa tunnistab 10. aprillil Adolf Hitleri oma vabastajaks!
Klooster - on kiriku, söögisaali (refektooriumi), raamatukogu, elukambrite ja mõnikord ka muude hoonete kompleks, kus inimesed elavad rütmilises elutsüklis, harrastades majanduslikult kõige efektiivsemat (ja kristluses - Jumalale keskendumiseks sobivat) eluviisi.
Kreeta - MÜKEENE KULTUUR Kreeka ajaloo varaseim periood oli nn Kreeka-Mükeene ajajärk II aastatuhandel eKr. Kreeta saarel Egeuse mere lõunaosas kujunes siis omapärane kõrgkultuur, mis kandus aastatuhande keskpaiku ka Kreeka maismaale, omandades seal uusi jooni.

Kultuurirevolutsioon – Hiinas Mao ajal teisitimõtlejate ja haritute tagakiusamine Rahvasteliidu mandaatsüsteem - alade ümberjagamiseks mõeldud süsteem, mille kohaselt said mõned riigid volituse hallata teatud maa-alasid seni, kuni sealsed rahvad on valmis oma riiki asutama
Kase koor on lihtsalt vormitav materjal, mida on kasutatud paljudes teistes Ida-Euroopa riikides rahvusliku käsitöö valmistamisel. Bast kingi saab osta tänapäeval suveniiride turgudel, kuid peamiselt on nad müügil iluasjadena, kuna kandmiseks on need ebamugavad.
Kuni vana - Liivimaa lõpuni toimivat protestantlikku maakoguduste võrku aga ei kujunenud, küll aga sai kannatada senine katoliiklik, mistõttu maaasulates segunesid kohati katoliiklus ja protestantlus ning levis mõlemast konfessioonist tugevalt erinev rahvalik usk.

Kant - alaealisus ei tähenda vanust ( alaealisus tähendab, et ei juleta arvamust välja öelda ) - Julge olla tark! Julge oma arvamust väljendada! Montesquieu ( 1689-1755 ) - eelistas igale konkreetsele ühiskonnale vastavaid seadusi - toetas võimude lahusust
Kohustuse rikkumine - eelk kui ei teosta jv. Kui haldur on teinud tehinguid, milleks on vajalik nõusolek, toimkond pole midagi teinud, või ongi nõusoleku andnud, andnud põhjendamatuid nõusolekuid, haldur on omakorda midagi halba teinud, mis on p vara suhtes kahjulik olnud.
Kolmekümne - aastane sõda Saksamaal (1618–1648) • Hispaanias on katalaanide ülestõus Thomas Hobbesi (1588–1679) “egoism” • Kuna ihad (passions) on muutuvad, siis see, mida inimesed kõige enam soovivad, on üldine võime uusi, tekkivaid ihasid rahuldada.

Koosolekute - ja ühinemisvabaduse; asutada parteisid ning kokku kutsuda parlament- Riigiduuma (esimese Riigiduuma valimised toimusid 1906.a. kevadel). Revolutsiooni tulemused: • Revolutsiooniline liikumine lämmatati 1906.aastaks jõuga ja järeleandmiste tegemisega.
Kandus lõuna - Eestisse. 30. jaanuaril peeti lahing tähtsa raudteesõlme Valga pärast (vt Paju lahing). Leitnant J. Kuperjanovi juhtimisel võidelnud partisanid ja Soome Põhja Pojad vallutasid ägedas lahingus Paju mõisa – viimase Punaarmee tugipunkti enne Valgat.
Keskmine kiviaeg ehk mesoliitikum ( u 9000- u 5000 eKr ) 2. IX aastatuhande algusest eKr pärinev Pulli asulakoht on kõige vanem praegu teadaolev inimeste elupaik Eestis 3. Kõik Eesti mesoliitikumi asulad, teiste hulgas ka varaseim , Pulli kuuluvad nn Kunda kultuuri alla.

Karolingide renessanss – Kõigi nende sõdadest ja verevalamisest kantud aastate vältel toimunud Frangi riigis oluline kultuuriline edasiminek. Verduni leping – 843. a sõlmitud kokkulepe Ludwig vaga poegade poolt, mis kunagise Frangi riigi lõplikult kolmeks osaks eraldas.
Kreeta - Mükeene kultuuri häving oli põhjalik, Kreeka langes sisuliselt tsivilisatsioonieelsele arengutasemele. Sellel ajal tekkis püsiv kreeklaste asundus Väike-Aasia poolsaare idarannikule, muutes Egeuse mere Kreeka sisemereks, ning kasutusele võeti raud.
Kunda kultuur on üks arheoloogilistest kultuuridest – sarnaste leidudega mustiste rühm, mis näitab, et antud piirkonna asukate eluviis oli ühesugune, st tegeldi samasuguste tegevusaladega, kasutati sarnaseid tööriistu ja võisid olla ka ühesugused matmiskombed.

Kätte väike - aasias, noppis need linnad ära, siis läks sisemaale Früügiasse,34 aastal , sel ajal Dareios kogus suurema väe, ja otsustas kaitsta sissepääsu Süüriasse, 33 aastal Issose lahing, pärast suur võitu Aleksandri poolt avanes Süüria ja Palestiina.
Kõrk - ehk klassikaliseks keskajaks loetakse 16.õpilase režiiminõude „kolm kaheksat” ajaperioodi: püstitas: • 5.saj -11.saj keskapigani • Vittorino da Feltre • 11.saj keskpaigast-15sajandini Jan Amos Komensky • 14.saj-17sajandini • Thomas More
Keskel langus - 120-140 000 18. saj. alguses langus -170 inimest 000 Tõus-sisemigratsioon, migratsioon, Saj. lõpus pool miljonit sündivuse kasv Eestlasi 95% . Langus-Suur Nälg, suri 70-75000 Eestlased, baltisakslased, Põhjasõda rannarootslased, peipsivenelased jt

Kolonisatsioon – siirdumine uutesse asupaikadesse, rahvastiku kasvades ei jäänud osal inimestel üle muud, kui suunduda põllumaad ja tööd otsima võõrastele maadele - asutada kolooniaid. Toimus 8. saj eKr. hõlmas Vahemere ja Musta mere ümbruses olevaid alasid.
Kujunes nobeliteet – patriitside ja jõukate plebeide ühendav kogukond.
Kunstnikud – Mägi, Triik, Vabe, Viiralt, Starkoff, Koort, Kits.

Kartaago sõjavägi - tundub nii, et Kartaago kodanikud , ei olnud üldised sõjaväe kohustuslikud, hilisest 5 saj kuni 4 saj peale, püha väesalk on küll teada, mis olevat koosnendud jõukatest kartaagolastest, muus osas koosnes palgasõduritest kreeka ja rooma omadest.
Kesasüsteem on selline maaviljelussüsteem, kus põld on jagatud kolmeks enamvähem samasuuruseks tükiks, ja kus eri aegadel viljeletakse suvivilja, talivilja ja üks osa on jäetud kesaks 16. Kes on tšuudid? 1p Eestlased ja teised kohalikud rahvad vene kroonikas.
Kirik on vahendaja Jumala ja inimese vahel Inimene suhtleb oma jumalaga ise ja Inimene saab õndsaks kiriku kaudu õndsaks saab usu kaudu Tõe allikas – kirikuisade jutlused, Piibli tõlgendused Tõeallikas oli Piibel ja inimene ise peab seda Piiblit lugema.

Kuulsust - Et tagada missale osalejaskond, anti osalejatele symboolne tasu - Keskaja lõpus hakkas vaimulik kunst levima - Põhiline osa kiriku sisetuleikutest pärines paavsti enese valdustest - Annaat – maks, mille ulatuseks on vaimuliku yhe aasta sissetulek.
Keskaegsetes allikates on eestlasi ja teisi talupojaseisusest inimesi, kes polnud just otseselt saksa päritolu, tavaliselt nimetatud undeutschideks[1] (mittesakslasteks). Eestlased olid valdavas osas talupojad, ent ka linnarahvastikust moodustasid nad tõenäoliselt enamuse.
Kiskjatest on ainult jääkaru ja tiiger lõvist pisut suuremad.

Kunda kultuur – levis mesoliitikumis, elanikud rajasid asulad veekogu äärde, tööriistad valmistati luust, sarvest ja puust, tööriistad tulekivist ja kvartsist: nooleotsad, kivikirved, ahingud, tuurad, harpuunid, tegeleti kalastamise, küttimise ja korilusega.
Kameraaltööd – tuleb koostada aruanne (fotod, fikseeritud andmed, joonised, tänapäeval ka tõlgendused, dateeringud). • Enamik esemeid dateeritakse tüpoloogilise metoodi alusel – Põhjamaade pronksiaja tüpoloogia võimaldab eraldada 6 pronksiaja perioodi.
Keeleliselt on venus kesksoost sõna, mis tähendab jumaluse soosingut, armu, kuid seda sõna hakati kasutama selle jumalanna nimena, kelle soosing oli eriti ihaldusväärne. Nimelt tähistas see armastusjumalannat, kes aegamööda võrdsustati kreeka Aphroditega.

Kerenski – Venemaa riigitegelane ja poliitik, Petrogradi Nõukogu esindaja Ajutises Valitsuses L.Kornilov – Vene kindral, kes on tuntud peamiselt Kornilovi mässu (üritas teha sõjaväelist riigipööret Ajutise Valitsuse ebakindla poliitika tõttu) tõttu
Kubism on 20. sajandi kunstivool, mis hakkas kujunema Pariisis 1907. aastal Pablo Picasso ja Georges Braque'i töödes. Kubistide eesmärk oli vabastada teos jutustavast sisust ja kujutada asju geomeetrilistena, tükeldatud pindadena või stereomeetrilistena.
Külm sõda – USA ja NSVL – läänemaailma ja kommunistliku maailma vaheline pikaajaline vastasseis, mõlemad pooled hoidusid otsestest kokkupõrgetest tänu tuumarelva olemasolule (Otsest sõjategevuseks ei läinud, sest hirm tuumarelva jõu ees oli nii suur)

Kopti keel on egiptuse keele viimane esinemiskuju (araabia keeles “El Kubt” – Egiptus või egiptlane). Kopti keelt kirjutati kreeka tähestiku tähtedega ning see on ühtlasi ainus egiptuse keele arengujärk, kus ortograafia annab hääldusest selge pildi.
Kroonik hoeneke on kirjutanud edasiste sündmuste kohta järgmist: „Mõne päeva pärast peale seda lõid ka läänlased kõik sakslased surnuks, keda nad leidsid, nagu see oli sündinud Harjus, läksid ja piirasid Haapsalut ja hukkasid 1800 inimest, noort ja vana.
Kuues ristisõda on ristisõda, mis toimus aastatel 1228–1229, seitse aastat pärast eelmist ristisõda. Ristisõda juhtis Saksa-Rooma keiser Friedrich II. Seitsmes ristisõda toimus 1248–1250. Eestvedaja paavst Innocentius IV ja Prantsuse kuningas Louis IX Püha.

Kääpad – kalme tüüp, mille all või sees on põletusmatused suhteliselt väheste panustega. Alepõllundus - põllumaa saamine metsa maharaiumise ning metsamaa põletamise teel. Söödipõllundus – Loomad söövad põllu puhtaks ja väetavad samal ajal.
Kaupmeestele - ülesostjatele. 1263 külastas Aleksandr Nevski viimast korda kuldhordi, veetes seal rohkem kui aasta püüdis ta veenda khaan Berket et maksude kogumise õigus läheks taas vürstidele ja et lõpetataks venelaste sundvärbamine khaani sõjaväkke.
Klassikaline ajastu on täis nende koolkondade omavahelist võistlust.

Kreeta - Mükeene ja Knossose loss) 2. Kreeka kaart, kus asusid ja nim. tähtsamad linnriigid ( Sparta, Korintos, Ateena, Mileetos, Sürakuusa). 3. Kreeka polis, ülesehitus Tavaliselt paiknes polis kõrgeimale kaljule rajatud kindluse ehk akropoli jalamil.
Kuubik on elementidest koosnev kuup, mille väliskülgede elemendid näivad välisvaatlusel kuupidena ja algasendis on kuubi iga külg märgitud erivärviga 2009 aastaks oli ruubiku kuubikuid müüdud 350 mlj. tükki See on maailma enimmüüdud mõttemäng
Kivistisi ehk fossiile. Kivististeks ehk fossiilideks nimetatakse geoloogilises minevikus elanud organismide kivistunud jäänuseid: karpe, kodasid, koorikuid, skelette, soomuseid, seemneid ning elutegevuse jälgi: roomamis- ja puurimisjälgi, ussikäike jne.

Koosnema 40 - st rohkem kui elusuurusest kujust; neist said päris valmis vaid kolm, sealhulgas ka võimas ”Mooses”. Aheldatud orjad samalt hauamärgilt jäid küll pooleli, luid on ikka väga mõjuvad; nad nagu pingutaksid, et kivipangast välja pääseda.
Kroonu - ja ka eramõisad, kus mõisaväljad olid oli mitmeid erijooni, mis tulenesid nii taludeks jagatud). Maaparandus ja agrotehni- geopoliitilisest asendist kui ka konkreetsetest ka areng võimaldas kasutusele võtta ka vähem ajaloolistest teguritest.
Kant on aga seisukohal, et niisugused käsitlused ei toetunud vajalikule eelnevale kriitikale puhta mõistuse analüüsi tähenduses ning olid seetõttu isoleerinud ühe tunnetus- võime inimeste tunnetusvõimete tervikseosest ja selle absolutiseerinud.

Kaotas pärisorjuse - 1781.a. 3. Kehtestas usuvabaduse (katoliku kiriku vara jagati vaestele) 4. Kirik allutati riigile 5. Inimesed sai kodanikuõigused 6. Saksa keel muudeti asjaajamiskeeleks (Austriast pidi saama täielik saksa riik) 7. Kaotati surmanuhtlus- 1787.a.
Kohustuslik vastutuskindlustus - halduri vastutus võib olla päris suur, suured õigused, võib sõlmida igasuguseid lepinguid, kui haldur ei tee enampakkumist ja müüb niisama, on kahju tekitanud, raha on saamata jäänud, ta küll vastutab, aga ei ole võimalik sisse nõuda.

Komöödia – lõbusa sisuga näitemängud ammutasid ainest igapäevasest poliitikast, näitlejad kandsid sageli tuntud riigimehi kujutavaid maske ja heitsid poliitikute üle vägagi robustset nalja. Pilati ka kõige populaarsemaid poliitikuid, nt Periklest.
Konstitutsioon – põhiseadus Bastille – Kindlus Vangla! Autavkogu – rahvuskog +osa vaimulikud ! Rahvuskogu – kolmanda seisuse esindajad! Generalstaadid – seisuste esinduskogu prantsusmaal ! Seadusandlik kogu – Esimese põhiseaduse põhjal moodustatud!
Kreeka tähestik ehk alfabeet loodi foiniikia tähestiku põhjal.

Kreeka tähestik on loodud otseselt foiniikia tähestiku põhjal.
Karl suur – Pippin Lühikese järeltulija, Karolingide soost valitseja, kelle järgi dünastia nime sai. Ideaalsete kuninga omadustega.Geniaalne väejuht, kaunite kunstide kaitsja ja edendaja – samas hävitas rahvaid ja jäi elu lõpuni kirjaoskamatuks.
Katoliiklus - (kreeka sõnast καθολικός (katholikós) 'üleüldine', 'universaalne') ehk katolitsism on kristluse levinuim usutunnistus, mis tunnustab paavsti oma vaimuliku peana; õigeusu ja protestantismi kõrval üks kolmest kristluse põhiharust.

Kolmikliit - Saksamaa, Itaalia, Austria- Ungari. Peamised sõjapiirkonnad: Euroopa (Läänerinne-Belgia ja Prantsusmaa ida osa, Idarinne- Venemaa tsaari riigi lääneosa), Balkani ps, Itaalia põhjaosa, Läänemerel, Põhjamerel, Vahemerel, Atlandi ookeanil.
Kolonisatsioon - kaubanduse areng Linnriiklik korraldus-Kreekasse loodud korraldus, kuna riik vajas kindlat korda Demokraatlik riigikord-riigikord, kus arvestatakse rahva tahet Rooma rahu-Traianuse valitsuse ajal tagas Rooma riik oma territooriumil julgeoleku ja
Kreutzwald – õppis arstiks, Kirjutas rahvavalgustuslikke teoseid ja toimetas Maarahva kasulist kalendrit. Kreutzwaldi värsiloomingul (kogu Viru lauliku laulud, poeem Lembitu), mis tugineb saksa eeskujule, oli omal ajal eesti luule arengule suur tähtsus.

Kristlik usk ehk ristiusk sa alguse Vana-Rooma impeeriumist.
Kroonumaavaldus on Saaremaal kogu aeg olnud stabiilselt suur. Kui Eesti- ja Liivimaal toimub järk-järguline restitutsioon, siis Saaremaal leiab aset vastupidine protsess – kroonumaavalduste protsent pidvalt kasvab ja saavutab 19. sajandi algul oma haripunkti.
Kohalikke kogemusi - oma rahvaste kombeid, religioone austati, alistanuilt võeti palju üle, oma ei surutud peale, ühiskonnakorraldust ja valitsusviisi ei muudetud, sedasi tagati kohaliku ülikkonna lojaalsus, lihtrahvas pidi tunnustama ülemvõimu, tasuma makse.

Karl suur - Frankide võim tõusis haripunkti Pippini poja Karl Suure valitsusajal(768-814). Karl Suur laiendas riiki peaaegu kõikides suundades. Valitsusaja alguses vallutas ta Itaalias langobardide kuningriigi ja võttis ka langobardide kuninga tiitli.
Klient – vaene kodanik andis ennast kliendina rikka kaaskodaniku kaitse alla 23. Konsul – senatis sest valiti kaks ametnikku, kes olid konsulid (kõige kõrgemad) 24. Latifundiumid - orjatööl põhinevad suurmaavaldused - olid lääneprovintsides.
Kultuuromavalitsuse asutused – esindusorganina kultuurinõukogu ja täidesaatva instantsina kultuurivalitsus. Kultuuromavalitsustel oli õigus asutada, ülal pidada, juhtida ja kontrollida emakeelseid koole ja teisi kultuuriasutusi (teatrid, raamatukogud, kirjastused jm).

Külmaks sõjaks nimetatakse poliitilist, ideoloogilist ja majanduslikku vastasseisu kommunistliku idabloki ning lääneriikide vahel aastail 1946/1948 - 1991. 1946.a. algul pidas Stalin Moskvas kõne, milles ta rõhutas sõdade paratamatust kaasaegses maailmas.
Karlis ulmanis – ANTANAS PÄTS – president SMETONA – peale riigivanem/president 1934 – 40 riigipööret 1934 – 40 Puudus parlament ja 1926 – 40 Ainupartei puudus partei (riigipööre toimus parempoolsed vasakpoolsete vastu) Laiapõhjaline valitsus
Kiivreid on vähe leitud, kuna need olid nii suured asjad, et niisama vedelema neid kuskile ei jäetud ning ruad kasutati enamasti ära. Ristisõdijaid on sageli kujutatud pottkiivritega, kuid 13. sajandi I poolel taolisi veel siiski kasutusel ei olnud.

Kuulmislävi - väikseim helitugevus mida inimene kuuleb.
Külmal sõjal on mitmeid avaldumis vorme - *võidu relvastumine, *luure tegevus (sõjaline luure, majanduslik luure-NSVL), *endale liitlaste otsimine vastaste poolelt, *propaganda, *ideoloogiline, *kultuuriline, *kriiside tekitamine, *konfliktide tekitamine.
Kirjanduslik - kultuuriline org. Eesti Kirjameeste Selts (EKS, 1872–93 Tartus), kuhu kuulus 1882 üle 1100 liikme. EKS arendas eesti keelt ja kirjandust, korraldas rahvaluule ja etnograafilise materjali kogumist ning eestikeelse kirjanduse väljaandmist.

Kollaboratsioon - on koostöö, kaastöötamine, partnerlus; samuti vaenuliku võõrriigi, näiteks okupatsiooniga pealesurutud režiimi toetamine, abistamine ja/või sellega kaasaminek. 12. Nimed: Mannerheim-oli Soome sõjaväelane, riigihoidja ja president.
Kriise on tulnud ka diskrimineerimisest nagu oli see LAV-is. Kui seal Suurbritannia võimu andis siis haarasid kohe enda kätte võimu valged inimesed, kes olid sinna rännanud. Hakati kohe neegreid diskrimineerima ja valgetel olid suuremad õigused.
Kroonikud on kirjutanud saarlaste mässust järgmist: „Püha Jaagupi päeva õhtul selsamal aastal 1343 uputati preestrid merre ja mindi selsamal päeval Pöide linnuse ette, kus nad asusid 8 päeva, sest nad teadsid, et see loss ei võinud abi saada.

Kanoonikud – usutegelased vaimulikkonna nimekirjas.
Kirjalikud allikad - Läti Henriku kroonika – võib välja lugeda olulisi andmeid eestlaste ühiskondlikust korrast, suhetest, linnustest, eluolust, usundist jms. 3.Muinasaja periodiseerimine muinasaeg hõlmab kogu Eesti ajaloost üle 8,5 at pikkuse perioodi.
Kokku saksa - Prantsuse piir) • Patsifism: o 1928: Briand – kellogi pakt (keelati sõda kui riikidevaheline suhtlemis vahend) o Hakati ette valmistame relvade keelustamist ja hävitamist USA maailmasõdade vahel • USA sai juhtivaks riigiks maailmas

Konstatin päts - Teataja peatoimetaja, teda peetakse sõjaeelse Eesti Vabariigi silmapaistvaimaks poliitikuks. Päts kuulus riigi 1918. aastal välja kuulutanud Päästekomiteesse, hiljem juhtis aga korduvalt Eesti valitsusi, sealhulgs Vabadussõja alguses.
Koonduslaagrid - kinnipeetud isikute ajutine kompaktne kinnipidamiskoht, mille eesmärk on suure hulga isikute (eriti sõjaliste vastaste) massiline isoleerimine ja/või hävitamine juhul, kui neid ei ole võimalik mahutada tavapärastesse vangilaagritesse.
Kalevipoja õhtuteks - said rahvuslikult meelestatud õli‘pilased kokku, arutasid igast rahuslikke teemasid jne ( ntks kalevipoja lugemine ja kriitline läbiarutamine). Mõni aasta hiljem aga tuumiks uurenes ja mutuus legetiimseks üliõpilasorganisatsiooniks.

Kaubandusläbirääkimiste raames on Eesti välisminister 24. septembril sunnitud sõlmima baaside lepingu. Survestamiseks toodi Eesti piiri taha suurel hulgal vägesid, lausa kordades rohkem kui Eestil oli. Nad olid ka paremas seisus relvastuse, väljaõppe ja tehnika osas.
Keskaja lõpuks on Eestis loetud peamiselt kahte sündmust: luterluse siiajõudmine (1520-1530’datel) ja Liivimaa sõda (1558-1583). Ümera lahing- 1210, Lätis (Valmiera lähedal). Osalesid eestlased, sakslased, liivlased ja latgalid. Võitsid eestlased.
Keskseks teemaks on armastajate sunnitud lahkuminek ja teineteise taasleidmine (tegevus Väike-Aasias või Aafrika aladel). Romaanid olid mõeldud pigem lugemiseks naistele (Longos „Daphnis ja Chloe”, Heliodoros „Etioopia lood” ehk „Aithiopika”).

Ketser –  olid inimesed, kelle vaade katoliku kirikule erines teiste omast. Nad väitsid,  et paavst on nende meeste jumala teener ja kirik saatana kätetöö. Nende arust pidid  mungad olema vaesed nagu kirikudki. 
Konservatism - Tekkisid erakonnad, naistel ja meestel ei olnud võrdsed õigused, kaitsta oma maad tootjate ja kauplejate jaoks turgu, kõik ühiskonna liikmed ei tohiks kaasa lüüa poliitilises elus, tugineb eelkõige traditsioonilistele väärtustele.
Kronograafia – keskaja ajalugu käsitlev ajaloo haru

Kümme käsku – Jahve poolt kehtestatud seadused • Ainus jumal Jahve • Ära tapa • Ära varasta • Austa oma vanemaid • Keelasid abielurikkumise ära 4. Kõik kokku – Moosese seadused 5. Vaeseid ja viletsaid kaitsesid seadused ülekohtu eest.
Keeleks - teaduse A.H.Tammsaare, tegemine emakeeles O.Luts, G.Suits, • Vähemusrahvuslaste kultuur väärtustatud ja Arhitektid: Negatiivsed jooned: seadustatud • Kultuuriasutused, rahvamajad • Eesti keelse kirjasõna väljaandmine Teadlased:
Kommunistlik liikumine – EKP eesmärgid, Töörahva Ühine Väerind, 1. detsembri putšikatse; ühiskonna konsolideerumine – meeleolude muutumine, riigikorra kaitse seadus, Kaitseliidu taassünd, vähemusrahvuste kultuuromavalitsus, laiapõhjaline koalitsioon

Koondunud kutseühigutesse ehk tsunftidesse. Tavaliselt kuulusid tsunfti ainult ühe käsitööala esindajad. Tsunft kaitses oma liikmete huve, kuid normeeris ühtlasti ka nende elu. Kui mõni meister ei jälginud tsunfti kehtestatud norme, siis ta toodang hävitati.
Kaitseseisukorra - piirati kodanike õigusi ja vabadusi, kehtestati tsensuur ajakirjandusele, suleti mitmed poliitilised ühingud (sh Eesti Vabadussõjalaste Keskliit). 1933. III rahvahääletus, kus vs koostatud põhiseaduse eelnõu saavutas suure võidu.
Kaubamajades arved – kuhu pandi kirja kõik varandus, mis sul oli ja seda hoiti ka nende varakambrites. Seega ei tarvitsenud reisile kulda kaasa võtta, vaid piisas ka savitahvlist, mille ettenäitamisel oli võimalik ka teistest kaubamajadest kulda saada.

Kehtestati tollieeskirjad – kolooniad pidid em aale toorainet m am üüm suhteliselt m a adalate hindadega, asumaades toodetud valm iskaupu Inglism turustada ei tohtinud aal Mida nõrgem jäi side Inglism aks aaga, seda enam hakkasid kolonistid end ameeriklastena
Kinnitust mööda on säilinud koguni üks dokument, mis tõendab, et Viljandi frantsisklaste kloostrisse ei võetud ühte venda seepärast vastu, et ta ei osanud eesti keelt Tsistertslasted Teistest mungaordudest varem jõudsid Eestisse aga tsistertslased.
Kogu ida - Euroopas toimunud tosina-aastasest (1944–1956) Nõukogude-vastasest partisanisõjast. Otsest relvavõitlust pidavaid metsavendi oli Eestis aastail 1944–1956 kokku 14000–15000, ent nõnda suur hulk võitlejaid ei tegutsenud korraga.

Kontrad - sandistide algsed pooldajad, kes pöördusid toetama Somozat, Araabia Liiga- 1945.aastal loodud araabia maade ühendus, Camp Davidi rahuleping-ˇEgiptuse ja Iisralei vahel selmitud rahuleping, millega egiptus sai tagasi siinai poolsaare.
Kreeka tähestik on loodud foiniikia tähestiku põhjal.
Kunda lammasmägi - asus kunagi Kunda järves 5. Rehielamu- palkidest hoone, mis jagunes ahjuga köetavaks toaks ja kojaks 6. tegevusalad- põlluharimine, karjakasvatus, käsitöö, mesindus, sepatöö 7. vanemad- kihelkonna ja linnuste juhid, maleva juhid.

Karl xi - 1660. aastal sai Rootsi troonile nelja-aastane Karl XI; oli Rootsi kuningas 1660–1697; alustas oma eelkäijate poolt erakätesse antud riigimaade tagasivõtmist- reduktsiooni, pärast reduktsiooni kuulus Liivimaal riigile 5/6 maadest.
Komöödia näitleja – groteskne, võimalikult paks, tema juures ei tohi olla midagi väärikat/pidulikku/ülimat, nahast valmistatud kunstfallosega (Dionysose sümbol). Algus-proloog – märgivad näitlejad jantlikul kujul teema, mida arendatakse agoonis.
Konveierid – H.Fordi autotehases b. lennundus • 1900 – Zeppelini õhulaev Saksamaal (tsepeliin) • 1903 – Wrightid – lennuk c. sidetehnika • 1895 – Marconi – esimene raadiosaade • 1901 – saadeti raadiosignaalüle Atlandi ookeani

Korea sõda – (1950-53) Põhja-Korea, Lõuna-Korea, USA, NSVL ja Hiina Sõja põhjused: Korea rahvas oli lõhenenud kaheks kommunismimeelseks (Hiina mõjul) ja läänemeelseks 1948.a ; Põhja-Korea alustas sõda, et kogu Korea muuta kommunislikuks.
Kosmeetikaturul on ka meeletult firmasid, kõigil on oma sari: Estee Lauder, Elizabeth Arden, Mac Cosmetics, Avon, Clinique, L’Oreal, Maybelline jne. Tänapäeva kosmeetikal on üks ühtne kasutamise eesmärk: saavutada nahale terve jume ja hea tervis.
Kujunemaneandertalla - sed (Homo neanderthalensis), kelle jäänuseid on leitud Lähis-Idast ja Euroopast. Euroopa neandertalla- sed olid sunnitud hakkama saama jääajaga, tegelesid küttimisega (mammutid, piisonid jt), kandsid loo-manahku ja kasutasid tuld.

Kummaline sõda - Lääne-Euroopas kujunes rinne, kus olid vastamisi ühel pool Prantsusmaa ja Inglismaa (Maginot’ kaitseliin) ning teisel poolel Saksamaa (Siegfriedi kaitseliin). Sügisest 1939 kuni kevadeni 1940 toimus nende vahel nn kummaline sõda.
K orthodoxia - õige usk). See sõnastati nn apostelliku usutunnistusena. Vähemusse jäänud seisukohad kuulutati väärõpetusteks e hereesiateks(kr.k ekslik valik). Jumal oli üks ja ainuke, kuid esines kolmel moel: Isana, Pojana ja Püha Vaimuna.
Kasutatavaim on elektromagneetiline telefon, milles püsimagneti pehmest magnetmaterjalist pooluskingadele paigutatud mähised läbiva helisagedusvoolu tekitatud muutuv magnetväli paneb võnkuma pehmest magnetmaterjalist membraani, mis tekitab heli.

Keeka olümpiamängudest on tekkinud kaasaegsed olümiamängud ja kuna oli kreeklstel vaja kuskil harjudada siis tekitati olmeruumid gumnasion, kus poisid ja noored veetsid oma aega ja tänu sellele hakkadi poisse õpetama seal ning sellest tekkiski gümnaasium.
Kindralkuberner – Rootsi kuninga määratud kõrgeim valitsusametnik (Tallinnas ja Riias) c. Rüütelkonnad – aadlike seisuslikud omavalitsusorganid (Eestimaal, Liivimaal, Saaremaal): • Maapäev – Rüütelkonnaliikmete kokkutulek 3 aasta tagant.
Kirikuolud on Rootsi omadest liig erinevad, ning asus kindlalt evangeelse kirikukorralduse arendamisele. Kõige praktilisemalt tuli esile kaks ülesannet: üles ehitada ja korda seada sõjas hävinud kirikuhooned ja varustada kogudused vaimulikega.

Kloostrid – ilmaelust eraldunud munkade kogukonnad kindlate reeglitega (esimesed 4. saj. impeeriumi idapoolsetel aladel). Suurt tähelepanu pöörati ristiusu õpetuse uurimisele, kirikuraamatute ümberkirjutamisele ja noorte munkade harimisele.
Komiitsid – ehk rahvakoosolek, kutsuti kokku ainult selleks, et hääletada esitatud ettepanekute üle, hääletamine toimus elamispiirkondade ja väeosade kaupa, arvesse ei läinud mitte iga kodaniku hääl vaid iga piirkond andis ühe hääle.
Kiilkiri on Mesopotaamiale iseloomulik ning oma nime saanud sellest, et margid vajutati värskele savitahvlile kiilukujulise otsaga pulga abil ning on välja kujunenud piltkirjast Kreeka tähestik on loodud otseselt Foiniikia tähestiku põhjal.

Kodan - likud parteid esseerid • Muuta Venemaa demo- • Muuta Venemaa reformide kraatlikuks vabariigiks teel sotsialistlikuks riigiks • Vähemuses olnud bolsevikud- vene enamlased Lenini juhtumis soovisid vägivaldset sotsialismi raamist
Kogu ees - Aasia, Egiptus ja Iraan langesid makedoonlaste ja kreeklaste ülemvõimu alla 1) tähtsus • Aleksandri vallutusretke ja järgnenud sõdadega kaasnes kreeklaste ja makedoonlaste massiline ümberasumine Euroopast Lähis-Ida maadesse.
Kolmas sõjakroonika on ordumeistri, hilisema Kuramaa hertsogi Kepleri nõuniku ja sekretäri Salomon Henningi töö.See on huvitav eelkõige diplomaatia ajaloo seisukohalt, sõjasündmused on võrreldes teiste kaasaegsete kroonikatega vähetähtsal kohal.

Kommusim - teatud sotsiaalne ja majanduslik ühiskonnakorraldus. Fašism-on poliitiline ideoloogia, mis taotleb rahvuslikele, kultuurilistele ja rassilistele tunnustele tugineva, ühe isiku juhtimise all olevat sõjaliselt tugeva riigi loomist.
Koopajoonistuste kõrvalt on leitud ka luust ja kivist kujukesi - peamiselt looma- ja inimkujutised (näiteks nn. Willendorfi veenus - rõhutatud sootunnustega, nägu väljatöötlemata, vanim leitud on umbes 30-25 000 aasta vanune, leitud Austriast Willendorfi
Kriis kesk - ja Ida-Euroopas 1956.a. pidas Nikita Hrustsov NLKP XX kongressil kõne, kus mõistis hukka Stalini isikukultuse ning kuriteod, mis vapustas kommuniste terves maailmas NSVL normaliseeris suhted ja 1955.a. viidi Nõukogude väed välja

Kõnekaim on küllap see, et NL suutis Natsi – Saksamaa purustada alles pärast 1930. aastatel loodud plaanimajanduse kaotamist – sellesama plaanimajanduse, mida on kogu aeg peetud Stalini peamiseks panuseks natsismi ülevõidu saavutamisel.
Kindlustada tuleviku - võrseid. Nii peame me inimeluski vähem mõtlema sellele, et kunstlikult heastada olemasolevat kurjust (mis 99 juhul sajast inimese praeguse iseloomu juures on võimatu), kui sellele, et vabastada tee tuleviku enamtervele arengule.
Konstruktsioon on eetilise alatooniga: kuna kõik ideed tulenevad hüvesuse ideest, nähtused aga omakorda ideedest, on kogu olev loomu poolest hüveline Ideede suhe nähtustega on keeruline teema, Platon mõistis seda ning isegi kritiseeris ennast.

Kreeta - Mükeene per(~2000-1100 eKr)Tume ajajärk(~1100-800 eKr)Arhailine per(~800-500 eKr)Klassikaline per(~500-338 eKr)Hellenismi per(~338-30eKr)Esimesed Olümpiamängud(776 eKr)Polis ehk linnriik koosnes asulast ja selle lähiümbrusest.
Kuidas vana - Liivimaa oli omavahel seotud - aadli, aadlimõistate kaudu, kiriklikult seotud, personaalselt seotud - tüüpiliselt juhul hiliskeskajal toomhärrad kuulusid korraga mitmesse toomkapiitlisse. Poliitline mängumaa oli üsna piiratud.
Kerjusmungaordud - Kerjusmungaordud hakkasid tekkima alates 13.sajandi algusest vastureaktsioonina kirikuelu ilmalikustumisele ja ketserlusele. Paljudele ei meeldinud varasemate kloostrite (benediktlaste) liigne rikkus ja ilmalikele sarnanev elulaad.

Kiirenes teaduslik - tehniline areng 5. Muutus Euroopa poliitiline kaart – likvideeriti nt Balti riigid, nihutati riigipiire 6. USA majanduslik ja poliitiline positsioon maailmas tugevnes 7. ÜRO loomine – ülesandeks on rahu kindlustamine maailmas
Kiriklikus traditsioonis nimetatakse pühakuteks (ladina keeles Sancta, lühendatult St, vene keeles Святый, lühendatult Св) enamasti neid isikuid, keda kirik on pühakuks kuulutanud (kanoniseerinud). Kanoniseeritud pühakute arv ulatub tuhandeteni.
Kivil on tekst: „ Siin Küti talus sündis 12. III 1880 E.V. Kindralmajor Jaan Soots, Tartu rahu allakirjutaja 2. II 1920. tänapäeval on Küti talu maadel ainukt laokile jäänud ruumikas elumaja, kõrvalhoonete varemed ja vohav võsa.

Klassidel on vastandlikud majanduslikud ja sotsiaalsed huvid, mis tekitavad klassikonflikti (klassid on peamine side tootmissuhete ja ülejäänud ühiskonna pealisehituse vahel). Ühiskond tugineb valitsevate klasside majanduslikele huvidele.
Kogetu e. kahel rindel sõdimise tulemus oli Saksamaale juba tuttav). Stalinile polnud lääneriikidele surve avaldamine kasu toonud ning suhete parandamine Saksamaaga võimaldas tal hõivata Vene impeeriumi lagunemisel kaotsi läinud alad.
Külalisele – keda peale muu Pariisi salongides oli hinnatud vabamõtlejaks – vaimustusega ette loeb. Elutark ja tasakaalukas diplomaat kiidab mõtted õigeks, kuid soovitab käsikirja samas põletada ning mitte paisata neid avalikkuse ette.

Koolonia - võõrsil rajatud uued asulad.
Koostegutsev –  „Hoiame kokku“ o Hoiame kokku nii kaastöötajatena kui ka kohaliku kogukonna ja klientidega,  üksteist aidates ja üksteiselt õppides: ühise eesmärgi – kliendi rahulolu – saavutamise  nimel.
Kreeka keeles tähendab Foiniikia purpurimaad.

Kõõvitsad - terava servaga pikerguse või ümara kujuga tööriistad, kasutati loomnahkadelt rasvakihi kaapimiseks, luu- ja puitesemete pinna tasandamiseks jne. • Uuritsad-esileulatuva tugeva nukiga-töödeldi ja tükeldati sarvi ning luid.
Karksi vald on ligikaudu 4200 elanikuga omavalitsusüksus, mis asub Viljandi maakonna lõunaosas, piirneb läänes Abja vallaga, lõunas Läti Vabariigiga, põhjas Paistu ja Halliste valdadega, idas Tarvastu ning Valga maakonnas Helme vallaga.

Keskvõimuks on Rootsi kuningas Eestis tegutses kuninga esindajana teatud isik – asevalitseja (hiljem nim. kuberneriks). Ta määrati ametisse ja kutsuti ära kuninga poolt (privileeg). Aadel püüdis seda privileegi kasutult enesele kiskuda.
Kolooniad – Itaalias: Sürakuusa; Väike-Aasias: Efesos, Mileetos; Prantsusmaal: Massalia (tp Marseille); Hispaanias: Emporion Kreeka tähestik – kreeka keele kirjutamiseks alates 9. Saj eKr. Eeskujuks oli foiniikia tähestik. 24 märki.
Kuznetsovi portselanivabrik – juba ala poolest omapärane, eriline ka selle poolest, et tegemist oli Vene rahvusest ettevõtjaga, suurkaupmehega, samas kui absoluutne enamus kuulus veel baltisakslastele. 19. saj lõpuks hakkasid need proportsioonid muutuma.

Kõigepealt on selleks otsevalitav volikogu ja teiseks oma maksude kehtestamise õigus. Järgnevatel aastatel tehti Eesti Vabariigis üksnes väiksemaid muudatusi kehtivates seadustes, muu hulgas võeti vastu uued volikogude valimise seadused.
Kõrgemalseisva feodaali ehk süserääni juurde, kus temast sai paaž- patrooni ja selle abikaasa saatja. Kohati üllatav on see, et hariduse saamine polnud oluline, enamgi veel- kiideldi oma harimatusega. Lugemis-ja kirjutamisoskust ei peetud vajalikuks.
Külm sõda – Ida ja lääne vaheline majanduslik, poliitiline ja ideoloogiline vastasseis, mis väljendus vastastikuses luures, diversiooniaktides, propagandas, sõjaliste plokkide moodustamises, võidurelvastumises, kriisides ja nii edasi.

Karl vaino – õigete inimeste ohjeldaja
Vote UP
-1
Vote DOWN
Karolingide - aegsetele ümberkirjutustele, samuti käskis Karl Suur rajada koole kirikute ja kloostrite juurde, kus saaksid haridust ka ilmalike ülikute pojad ning just varakeskaegses kirikuelus kinnitatakse ristiusk, mis on oluline rohkem kui poolele maailmale. Varakeskajal Euroopas tehti palju vigu, kuid me peame neist õppima ning mõistma, et miks see nii juhtus ning me võime vaid oletada, mis oleks kui asjad oleks teisiti läinud.
Koraan – islami püha raamat Hakkas juudi usku ja kristlust pidama väärõpetuseks -> vihastas välja mekalased (eriti ülemkihi) -> 622. põgeneb Jathribi ehk Mediinasse -> Muhamedi lahkumist loevad moslemid oma ajaarvamise alguseks.

Kreeta on kogu Egeuse mere suurim saar, u sadakond linnriiki, ülemvõim oli koondunud legendaarse kuninga Minose kätte, tema residendiks oli linnriik Knossos. Kogu Vahe,ere tugevaim laevastik, Minos olevat tegelenud isegi piraatlusega.
Kurdid - suurim riigita rahvas, kes elavad Kagu-Türgis, Loode-Iraanis, Süürias ja Põhja-Iraagis. PVO- 1964a loodud Palestiina Vabadusorganisatsioon, mida enamik ÜRO liikmesriike tunnistas hiljem palestiinlaste seadusliku esindajana.
Kuros - tlk poiss/noor, kuni 3 m  Seisvad  Mitteliikuvad  Frontaalne poos  Üks jalg pisut ees  Käed küljel  Otsevaade  Sageli näol kerge muie  "arhailine naeratus" Pronksikunst: on säilinud kinke templitele.

Keldid – 10.-6.saj eKr üle kogu Lääne-Euroopa, Lõuna-Euroopa ja Kesk-Euroopa belgid – sisseränne kuni 1.saj pKr katuvellaunid – 1.saj I pool rauatootmine, keldi sepad  rauast ümbrisega ader, adranuga, raudvikat, käsikivi
Kirjeldav lingvistika — uurib keelt teatud ajahetkel, 2. ajalooline lingvistika — uurib keelte ajaloolist arengut, muutumist, jaotumist keelkondadesse, seoseid erinevate keelte vahel [3]. Põhiosa sõnavarast vahetub keelest tuhande aasta jooksul.
Koorega keetes on see kadu 11%. • Valmista ainult nii palju toiduaineid ette, kuipalju selleks korraks vajalik! • Ära leota toiduaineid, kui seda leotamisvett ei kasuta! Tea, et 24 tundi vees seistes liguneb lihast välja 6,6% toiteaineid.

Kristlikus lääne - ja Kesk-Euroopas, kus elas enamik juute, kehtestati nende jaoks eriseadused; juutidelt võeti maaomandiõigus, nad olid sunnitud elama linnades, kus tegelesid peamiselt käsitöö ja kaubitsemisega, rikkamad liigkasuvõtmisega.
Kanossas käik – avalik allaandmise retk.
Kihelkonda ehk külade ühendust ning omakorda olid nad ühinenud maakondadeks (peamised kaheksa olid: Virumaa, Järvamaa, Rävala, Harjumaa, Läänemaa, Saaremaa, Sakala, Ugandi). -) Peamiseks elatusalaks oli Eesti aladel põllu harimine.

Kohapärimus - > kõik, mis puudutab konkreetset paika (mäed, künkad, kivid, veekogud jne). Muistendid -> hiiu- ja vägilasmuistendid, Karl XII ja Peeter I-ga seotud; ajalooliste sündmustega seotud (Põhjasõda) -> ajaloolised muistendid.
Kuivõrd hooli - kalt kohalikud bolsevikud küüditamist ette valmistasid, näitab asjaolu, et Tallinna veo- baasis käis veel sama päeva õhtul kompartei Tallinna linnakomitee sekretär Okk kontrol- limas, kas antud korraldused on täidetud.
Kuulsamad teatritükid on sellest ajast Eesti Draamateatri Hugo Raudsepa „Mikumärdit“ ja Oskar Lutsu - Andres Särevi „Kevade“. Kuigi Tallinn oli teatrielu keskuseks, siis kutselised teatrid tegutsesid ka Tartus, Pärnus, Viljandis ja Narvas.

Kasakakorpus - Kornilov oli pannud Petr poole liikuma, kasakad ei sallinud enamlasi silma otsaski. Kasakakorpuse, mille eesotsas oli Krasnov, pani Kerenski esimesena pealinna suunas liikuma, tõotas koguda abivägesid ka teistelt rinnetelt.
Kirik – 1) kõiki kristlasi ühendav organisatsioon; 2) kristlaste pühakoda, kus korraldatakse usulisi kombetalitusi Katoliku kirik – ristiusu jagunemisel 1054.a. tekkinud kirik, mis valitses Lääne-Euroopas, kirikupeaks paavst

Kirjanduslikud rühmitused on Siuru (1917 loodud) (Marie Under, Johannes Semper, Friedebert Tuglas, Artur Adson, Henrik Visnapuu) ja Arbujad (Betti Alver, Bernard Kangro, Uku Masing, Kersti Merilaas, Mart Raud, August Sang, Heiti Talvik ja Paul Viiding).
Kolmas riik - natsliku saksamaa nimetus, mis lähtub arusaamast, et esimene riik oli Püha Rooma riik, teine 1870 a ühendatud Saksa Keisririik ja kolmas Hitleri juhitav Suur-Saksamaa. 1933 ühepateisüsteem milles oli süüdi kommunistid.
Kontseptsioon on parim selgitus taimede ja loomade päritolu ja arengu kohta. Evolutsiooniidee iseenesest ei olnud sel ajal enam uus – varasemad õpetlased olid oletanud, et elusorganismid pidid olema muutunud või arenenud aegade jooksul.

Kõnealust saadet on sobilik kommenteerida Kadri Kõusaare sõnadega: „Südamevalu tehakse rahaks.“ Tuleb hakata mõtlema, kas tõesti on 90 aastat Eesti vabadust hakanud kõigutama meie väärtusi, et nüüd on need lausa väärt müümist.
Kõrgkultuur – kaasab enda alla plaanipärase põllumajanduse, teaduse, linnade olemasolu, ühiskonna organiseerituse, tööjaotuse, kirja olemasolu, arenenud religioosse süsteemi, ühise mõtlemise ja tunnetuse ning ajaarvamissüsteemi.
Kadumas on abiellumisega seotud traditsioonid (kosjad, nuõrikumaja, pulmad, juõdud). Säilinud on mõnede rahvakalendritähtpäevade (mardi- ja kadripäev) ja kirikupühade tähistamine (jõulud, suvistepühad, ülestõusmispühad).

Kreeta - u 2000 – 1100 • Minoilise kultuuri kujunemine Kreeta Mükeene eKr saarel u 2000 eKr. kultuur • Kreeklaste loodud Mükeene kultuuri kujunemine Mandri-Kreekas u 1600 eKr. • Kreeklased allutasid u 1500 eKr Kreeta saare.
Kujuneb saksa – Itaalia–Jaapani sõjaline liit november selgub Hitleri välispoliitiline kava: Hossbachi protokoll Saksamaa ettepanek Austriale sõja- ja tolliliiduks Algab Hiina-Jaapani sõda stalinlikud repressioonid Nõukogude Liidus
Kunda kultuur – 9000 eKr. Levis Kammkeraamika kultuur – 4000 eKr. Nöörkeraamika kultuur – 3000 eKr. Läänemere idarannikul Lõuna- Võeti kasutusele paremini valmistatud Idas Volga, Läänes Reini jõeni, Soomest Leedu lõunaosani.

Kergejõustik - Ruudi Toomsalu (100 m, kaugus), Reginald Uba (1500 m), Aksel Kuuse (kõrgus), Evald Äärma (teivas), Arnold Viiding (kuul), Koit Annamaa (vasar), Gustav Sule (oda), treener Aleksander Kolmpere, esindaja Aleksander Paluvere
Keskaja riigi - ja majanduskorralduse põhialuseks olid feodaalsuhted, mis rajanesid kahe inimese vahelistel nn. Vasalliteedisidemetel, mis tekkisid, kuna tekkis uut laadi sõjaväeorganisatsioon ning vajadus luua stabiilne võimusüsteem.
Kirjakeeles - seni oli eesti keelt kirja panudd ladina ja saksa eeskuju järgi, nüüd aga Ahrens (lähtudes suuresti soome eeskujus) väitis, et tuleb lähtuda rahavkeeelest endist, mitte painutada seda saksa grammatika malldie järgi.

Kohaselt moslemi - horvaadi föderatsioonile läheb 51% ja serblastele 49% Bosnia territooriumist. Kõigi märkide järgi tuleb moslemitel loobuda serblaste ümber piiratud enklaavidest Ida-Bosnias, mis on kuulutatud ÜRO julgeolekutsooniks.
Konservatism - vanameelne, ei taheta suuri muutusi • Liberalism - vabameelne, uuendusi pooldav ideoloogia, mis toetas kodaniku õiguste suurendamist • Sotsialistid ehk sotsiaaldemokraadid - kaitsesid tööliste ja vaesema rahva huve.
Koomiline on jälgida, kuidas Napoleoni sõjad raamatulehekülgedel otsekui edasi kestavad. Näiteks inglise ajaloolaste töödes võib kohata Napoleoni, kes on ennastimetlev kergats ja kelle võidud sõjatandreil pole muud kui bluff.

Kosmopoliitsed usundid on suure järgijate arvuga usundid, mille järgijate hulka kuuluvad erinevad rahvad (Isise kultus Rooma impeeriumis). Maailmausunditeks peetakse usundeid, mille järgijaskond on absoluutselt suurim (budism, kristlus, islam).
Kuberner - sõjapealike kohustus, hoolitses linnuste korrashoiu ja kaitse eest, vägede moondastamise ja transpordi eest, jälgis et aadlikud täidaks korralikult ratsateenistuse kohustust, valvas riiigitalupoegade maksuda laekumist.
Kahte laadi on : kaasaegsed tekstid, mida saame usaldada ja templiarhiive saame ka usaldada, hilisemad Uri 3 dünastia tekstid on hägune mälestus hilisemast perioodist. Sumerid- on rahvad, keel , mida enam tänapäeval ei eksisteeri.

Kasvataja pai - Hambaroviga, kellest hiljem saab kooli direktor, ning uute sõpradega (pinginaaber Appakiga). Elu sunnib teda kohanema, kasvataja ütleb talle otse: sul tuleb harjuda sööma sealiha, muidu läheb sul meie juures raskeks.
Katseid teha on teadustest ja kunstidest kõrgem, sest ainult kogemus annab tõese lahenduse. Bacon uskus, et tulevikus valmistatakse iseliikuvaid masinaid veele, maale, taevasse ning optilised suurendusseadmed taevakehade vaatlemiseks.
Konservatiivne revolutsioon – parempoolsete poliitikute tõusmine poliitika etteotsa (lääneriikides). SRP-1 – Strateegilise relvastuse piiramise leping 1972. a. SRP-2 pidi järgnema SRP- 1-le, mis oleks vähendanud strateegiliste kandurite arvu.

Krediidiandjad on praeguseni olnud peamiselt rahvusvahelised organisatsioonid (Maailmapank, Rahvusvaheline Valuutafond, Euroopa Liit jne.). Senises ulatuses ei kujuta välisvôlgade teenindamine Eesti majanduse jaoks kriitilist probleemi.
Kultused - riietatud Artemis, üles poodud ehk puuotsa riputatud Artemis (mingid lapsed poosid Artemise kuju üles, nad loobiti kividega surnuks ja Artemis pahandas, kästes end niipidi austatada nüüd). Seotud ka noorte surmadega.
Kun - ks (Henri IV), kindlustas trooni, siirdudes 1593 kat. usku (“Pariis on väärt ühte missat”), kuid lõpetas 1598 u-d kalvinistidele usuvabadust kindlustava Nantes`i ediktiga. 1629 - Richelieu kaotas need privileegid.

Katarlus on mõne autori arvates saanud alguse 1. sajandil, kui Jeesus Kristuse väidetav abikaasa Maarja Magdaleena põgenes pärast Jeesuse ristilöömist Lõuna-Prantsusmaale ja rajas seal Jeesuse vereliinil põhineva dünastia.
Kohtuvõim - kohtunikud 8.Milles seisneb «Inimese ja kodaniku õiguste deklaratsiooni» ajalooline tähtsus? *Kehtestati inimeste vabadus ja võrdsed õigused 9.Millised poliitilised jõud olid esindatud Rahvuskonvendis? *jakobiidid
Kolhoos –  kollektiivne põllumajandus ettevõte. Sovhoosid loodi eestkätt vabadel maadel.  Kolhoosi   loomine   tähendas,   et   talupojad   vabatahtlikult   liituksid   ja   rajaksid   ühise   ettevõtte.

Kolmikliit – sakslaste riigikantsler B Bükow: “sakslaste saatus on olla haamer kui ka alas”. GER lõi endale võimsa merelaevastiku, tahtis haarata endale kolooniaid, Euroopa mandril oli suurimaks probleemiks jätkuvalt Prmaa.
Konstitutsioonilis - parlamentaarse monarhiaga * eestlaste õiguslik võrdsustamine baltisakslastega * põhjalikud maa- ja haldusreformid Ajaleht: Postimees Toetajad: rahvusmeelsed haritlased (V. Reiman, O. Kallas, K.A. Hindrey, P. Põld jt)
Kunda kultuur - tööriistad on kivist ja luust, elatakse rannikualadel ,jõgede järvede kallastel, peamine elatusala on küttimine,kalapüük,korilus. Lõpeb 1200. aastatel Muinasaega uuritakse arheoloogiliste väljakaevamiste baasil.

Katkevad nl - USA läbirääkimised tuumarelvade piiramise ja vähendamise üle. Avaldatakse USA strateegilise kaitsealgatuse kava ("Tähesõjad" – kosmose militariseerimine) USA valitsus kuulutab 14. juuni Balti vabaduse päevaks.
Kindralkuberner – oli kubermangu körgeima valitsusametniku körval körgem alluv, kamandasid oma haldusalal asuvat söjavöge, nimetasid ametisse ja kontr köigi riigiametnike tööd jälgisid raha laekumist ja kulutamist kubermangus.
Kirke – kreeka mütoloogias päikesejumala Heliose tütar, kes elas Aiaie saarel ja kes tundis nõidumiskunsti; ta moondas Odysseuse kaaslased sigadeks, kuid Odysseuse nõudel vabastas nad nõidusest; tal oli Odysseusega poeg

Kolmel on kujutatud vaaraod jumal Osirisena, käes kuninglikud insiigniad: piits ja kõvera otsaga sau.[2: 28] Välimist sarkofaagi katavad stiliseeritud suled: jumalannad Isis ja Nephthys hoiavad vaaraod oma tiivulistes kätes.
Kõrgeim mäetipp on Sapa (Põhja-Vietnam) lähedal olev Fansipan (3143 m). Põhja Vietnam pakub unustamatuid vaateid mägimetsadele ja nõlvadel olevatele riisiterrassidele. Kaunid on maastikud veel Hue'st sõites lõuna poole Nha Trangi.
Kükloobid – sõnasõnalt: ümarsilmsed; Uranose ja Gaia pojad, tahumatud, üheainsa keset laupa asetseva silmaga hiiglased, Hephaistose (Vulcanuse) sepasellid; Homeros on neist teinud Poseidoni algelise eluviisiga jõhkrdad pojad

Kolm seisust – Keskaegse kujutlema põhjal jagunes ühiskond kolmeks peamiseks seisuseks: vaimulikeks, kes kõigi eest palvetasid, sõjameesteks, kes kõiki kaitsesid, ja töötegijateks, kes kõiki oma toova tööga ülal pidasid.
Komitern – rahvusvahelise kommunistliku liikumise keskne organ, LOCARNO KONVERENTS – 1925. aastal Šveitsis aset leidnud tippkohtumine, millest võtsid osa Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, Belgia, Poola, Tšehhoslovakkia.
Konsolideerumispüüded – 1. maailmavaatelt lähedased Rahvaerakond ja Kristlik Rahvaerakond ja Rahvuslik-Vabameelne partei moodustasid nn. Demokraatliku Liidu (lagunes 1925) 2. Sotsiaaldemokraadid ja vasaksotsialistid ühinesid ESTP ks 1925.

Konstantin päts – Eesti president 1934-1940. Karl Selter – Eesti välisminister 1934 – 1939. Kaarel Eenpalu – Eesti valitsusjuht 1934 – 1939. Jüri Uluots – Uue valitsuskabineti kujundaja 1939. J. Laidoner – Eesti kindral.
Kosmose vallutamine - MIS SEE ON? Ehk kosmoserallli oli võistlus USA ja NSV Liidu vahel, mis kestis aastatel 1957-1975. See seisnes katsetes uurida avakosmost tehissatelliitidega, inimeste saatmisest kosmosesse ja nende maandumisest Kuule.
Kubermangus on Keskajast   alates   olid   linnaelanikud   moo­ keerukas   eraldada   andmeid   Eesti   ja   Läti dustanud u. 5­6% rahva üldarvust. Sama suhe piirialade   (kõigepealt   Valga   linna)   kohta.

Kriisikoldeks nimetatakse mõnda maailma piirkonda või ala haaranud pingeolukorraks, mille põhjuseks on riikide või rahvusvaheline, usuline või muu tüli ning mis võib põhjustada suure (sealhulgas ülemaailmse) sõja puhkemise.
Kasutusse on tänapäeval asi, ilma milleta ei kujutaks enamus maailma inimesi oma elu ettegi. Naised on jõudnud meeste varjus olemisest eneseteostamiseni ning tänapäeval on juba peaaegu saavutatud täielik võrdõiguslikkus.
Kirjanduslikus tähenduses on kõige olulisem tekst anglosaksi perioodist, kuid pole teada, millal see on kirjatud on vaid aimatav, u 8-10 sajandi vahel; kus see on kirjutatud ja kas on tegemist reaalse tegelasega või oli autori looming/legend.

Konservatism - vaba turu pooldamine, riigi vähene sekkumine majandusse ning eeskuju võetakse ajaloost, nt: Inglismaal konservatiivid, USA-s vabariiklased, 2) liberalism – vabameelsuse, kauplemisvabaduse ja uuenduste pooldamine.
Koolihariduses – Peterburi loodi Teaduste Akadeemia 1724. a. Peeter esimest võib põhja Euroopas nimetada sarnaseks Louix XIV. Kuna Peeter Esimene oli oma pojas pettunud tegi ta ümberkorraldusi, et keiser võib olla ka naissoost.
Kronoloogiline ülevaade - II at. Tungisid Itaaliasse itaalikud -1000 eKr tekkis vanim asula Rooma kohale - 7-5 saj. Etruskide linnriigid - Kuningate aeg Roomas 753-509 Esimene kuningas oli Romulus, 7 kuningat, millest 3 viimast olid etruskid.

Käru nimetatakse tänapäeval „esimeseks Marcuse autoks“. Üldiselt peetakse esimese tõeliselt praktilise sissepõlemismootoriga auto leiutajateks kahte ühel ajal töötanud sakslast: Karl Benzi ja Gottlieb Daimlerit.
Kaalus 60 - 80 kg. Rüütel pidi lakkamatult hoolitsema oma kuulsuse eest, sest mida rohkem oli võidetud vastasid, seda suurem oli tema au.Rüütlilt nõuti mehisust, ja süüdistus selle puudumises oli kõige rängem solvang.
Kasu pärast – (vanade inimeste sõprus, nt.  ari).2.Naudingu pärast – (noorte inimeste sõprus, nt. teravmeelsus seltskonnas, sama hobi, koos  joomine).3.Täiuslik sõprus loomutäiuselt sarnaste inimeste vahel.

Keskaja mõiste - Tähistatakse teatud ajajärkude vahele jäävat perioodi(esimest korda kasutati keskaja mõistet renessanssi ajal, pidades seda kultuurituks).Lõplikult juurdus keskaja mõiste valgustusajal 18-ndal saj.,tähistati
Kiriklikud dokumendid – kirikukroonikad, meetrikaraamatud, visitatsiooni- kontrollid, jutluste tekstid; tähtsaimad genealoogia, isikuajaloo ja ajaloolise toponüümika allikad. Meetrikaraamatutest saab kontrollida hingeloendite andmeid.
Koalitsioonivalitsuse 4 - 5 erakonda (erakondade paljusus tõi kaasa parlamendi killustuse) tegid valitsuse moodustamisel kompromisse, mis viisid sisemiste pingeteni, järgnes koalitsiooni lagunemine, valitsuse tagasiastumine, valitsuskriis.

Kogukonnad ehk valitsetavad omavad oma maad ehk on siis valdajad, selle kõrval sageli ka valitseja maa. Valiseja jagab järjest rohkem valisevasse klassi kuulujatele eramaid, kuid see ei tähenda, et valitsetavate maad kaoksid.
Kordamisküsimused vana - Kreeka kohta Vana-Kreeka geograafiline asend ja olud, sündmuste kronoloogia, Kreeta-Mükeene kultuur ja kangelaseepika (õ lk 85-95) Loetle ajalooetapid (märgi ka kestvus) koos oluliste tunnustega ja sündmustega.
Korstna - ja aknamaksud, ning hiljem asendas need isikumaksega ehk pearahaga). Lisaks võidule Põhjasõjas vallutas Peeter I ka Türgilt Azovi (1696. aastal). Azov kaotati aga Türgi vastasel Pruti sõjakäigul 1711. aastal.

Kukutamist ehk 476.aastal. Lõppu ei saa konkreetselt öelda, sest väga palu eriarvamusi on. Näiteks osad arvavad, et keskaeg lõppes siis kui avastati ameerika, teised arvavad et keskaeg lõppes siis kui leiutati trükikunst.
Käigus mägi on saanud oma praeguse kõrguse ja kuju, on ette võetud alles m.a. I aastatuhande keskpaiku. See tõeline linnus oma ehitusjäänuste ja leiumaterjaliga on dateeritud peamiselt I aastatuhande kolmandasse veerandisse.
Küsimuse lahendusteele – kust siis pärineb sõna nõid? Inglise keeles on sõna „nõid“ kohta mitmeid vasteid, mis kõik tähendavad peaaegu ühte ja sama, kuid nad kõik pärinevad erinevast ajast ja tulenevad erinevatest sõnadest.

Keskmine kiviaeg ehk mesoliitikum 1967. aastal avastati Pärnu jõe ääres Sindi lähedal Pulli külas kruusaaugus ligi 3m paksuse liivakihi all õhuke tume viirg, mis sisaldas söetükke, loomaluid ning kivist ja luust tööriistu.
Komisjon on seisukohal, et Eesti kodanike kontrollimine filterlaagrites, sõjatribunalide rakendamine otsuste langetamiseks tsiviilisikute üle ning nende otsuste täidesaatmine kujutavad endast inimsusevastaseid kuritegusid.
Koridorid on nii madalad, et neist pääseb läbi vaid roomates, teised on küllaltki kõrged, neis on raske hingata, sest aastatuhandete jooksul püramiidi suurendanud päike on selle sisetemperatuuri tõstnud üle 30 kraadi.

Kujuneb poola - Leedu ühisriik, Leedu võttis vastu katolikuusu; 1385. a. P-L sõlmisid Krevo uniooni; 1410. a. toimus Grümvaldi lahing P-L ja Saksa ordu vahel; Moskva allutas enda alla kogu tollase Venemaa, varsti ka Novgorodi.
Kultuurautonoomia – rahvusvähemuste õigus omakeelsele kultuuri ja hariduselule riigi toetusel ( rootslased, venelased, sakslased ). Kehtestati 1925.aastal. Kultuurautonoomia aitas vältida rahvuskonflikte ja tugevdas Eesti mainet.
Kaupmeeste ohud - halvad teed, röövlid, • merel laev võis tormiga põhja minna, mereröövlid Kunagi ei pandud kogu oma varandust ühe reisi peale, kauba pealt võeti suuri vaheltkadusid, õnnestunud reisi pealt teeniti palju.

Kloostri territooriumil on ka kloostri võimsad puuriidad, kloostri peavärav kellatorniga, püha allikas, kloostri peakirik, kalmistu, nunnade elumajad (Kuremäe võõrastemajad). Kloostriaias kasvab tamm tüveümbermõõduga 4,3 meetrit.
Kolmikliit – eesmärgid:  Kandev jõud saksa  Soovis saada võimalikult palju kolooniaid üle maailma  Aus-Ung ja It olid nõrgemad riigid; saksa toetus oli oluline; nõrgim lüli It  Türgi-saksa sõprus oluline
Kombel kirde - Aafrikat läbinud praeguseni maailma pikim jõgi Niilus? Niiluse jõgi oli elutähtis kogu Egiptusele ellujäämiseks, sest see pakkus peaaegu lõpmatult suurel hulgal joogivett ja viljakat mulda põlluharimiseks.

Kunda kultuur on levinud kõigis Läänemere idaranniku maades(Lõuna-Soomest kuni Leedini). Kunda kultuuri elanikud rajasid asulad veekogude äärde, kus oli võimalik kala püüda ja küttida veekogu äärde jooma tulnud loomi.
Kuni 1930 - ndateni oli suur õitseng ning siis algas ülemaailme majanduskriis. President Hooverarvas, et riik ei saa majandust juhtida ja presidendiks valiti Roosvelt. Alustati uut majanduspoliitikat Uus Kurss ehk New Deal.
Kuuba kriis – võimule F.Castro, USA ei ostnud suhkrut selle ostis NSVL, USA sai teada et NSVL seab rakette Kuubale, avalikustati, USA isoleeris Kuuba, Hruštšov leppis rakettide äraviimisega, vastutasuks USA Türgist viis.

Külm sõda – 1948.a Berliini blokaadist alguse saanud sõda, kus otsest sõjategevust ei toimu, aga kogu aeg on pingeseisund (vastasseisud demokraatlike lääneriikide (eesotsas USA) ja sotsialismimaade (eelkõige NL) vahel)
Kestis 1945 - 1990. a 2) Trumani doktriin- 1947.a- USA presidendi H.Trumani esitatud välispoliitiline programm, mille kohaselt USA toetab vabu rahvaid, kes võitlevad relvastatud vähemuste pealetungiga või välisjõududega.
Kiri fileemonile on Pauluse kanoonilistest kirjadest lühim ja kõige ühesema eesmärgiga. Ta palub oma sõpra Fileemonit olema armuline põgenenud orja Oneesimose vastu, kes naasta tahab, kuna too vahepeal on kristlaseks hakanud.

Kirik on püha koda (Issanda koda). Kirik kuulub kogudusele (koguduse liikmetele).Aleksandri kirik kuulub Aleksandri kogudusele(Aleksandri kogudusele kuulub ka näiteks Mihkli kirik)Aleksandri kirik on umbes 130 aastane.
Koloniaal - Ameerikas oli esimeseks pangaks selle sõna kaasaegses tähenduses Pöhja- Ameerika Pank, mis asutati 1782. Sedamööda kuidas osariigid andsid asutamisõigusi üha enamatele pankadele, arenes pangandus kiiresti.
Koonduslaager - kinnipeetud isikute ajutine kompaktne kinnipidamiskoht, mille eesmärk on suure hulga isikute massiline isoleerimine ja/või hävitamine juhul, kui neid ei ole võimalik mahutada tavapärastesse vangilaagritesse.

Kuulsaks on saanud tema ütlus „Looda Jumala peale, aga hoia püssirohi kuiv“. Richard Cromwell – Oliver Cromwelli poeg, temast sai isatahtel lordprotektor, aga tänu väga väikesele poolehoiule loobus valitsemisest.
Karyai - seal oli Artemise preestrinna, kes armastas Dionyses. See oli hukatuslik, kui preestrinna tantsis oma ringtantsu, muutus ta nümfidega pähklipuudeks, edaspidi kujutati neid sammastena, nimetati karüatiidideks.
Kindlaks tuulevarjuks on meile vaid maa. Linn ja temast võrsunud haritlaskond en masse on rahvuslikult labiilne ja vastutustundetu, tema käed peab hoitama seniks rahvuslike asjade juhtimisest eemal, kuni ta pole assimileeritud maast.

Kokkuleppeliselt on hakatud esimeseks arhiiviteoreetikuks nimetama Baldassare Bonifaciot, kes kirjutas 1631. a teose “De Archivis”. Esimese teoreetikuna kasutab terminit arhiiv (seni kasutusel kas kantselei või registratuur).
Konkistadooride tulek – Mehhiko vallutamist juhtis Hernan Cortes, Yucatani ps saabusid esimesed hispaanlased merehädalistena, süstemaatiline vallutus 1526 a, inkade kokkupuude 1527. kui Francisco Pizarro jõudis Ecuadori rannikule.
Koosseisude vahetamist on seletatud sellega, et reahärrad püüdsid vältida võimu koondumist liiga väikese koosseisu kätte, samas tuleb arvestada, et rae tekkimisel oli siinsed kaupmehed reisivad kaupmehed, tegid ka ise kaubareise.

Kreeka jumalad on kõik head ning ei tee kurja, kui selleks põhjust ei ole. Selle referaadiga sain palju uut ja huvitavat teada Hermese kohta, et ta sündis Arkaadias Kyllene mäel ning et ta leiutas lüüra, flöödi ja poksi.
Kultuuripärandit on võimalik kasutada nii mimekesisuse ja tolerantsi kui ka etniliste konflikide ning vägivalla põhjendamisel ja õhutamisel. Kultuuriväärtuste säilitamine on muutunud säästva arengu oluliseks komponendiks.
Kuulsad kreeka - Pärsia sõjad • Kestsid 499-450 e.Kr • Kuningad dareios ja Xerxes • Kolm kuulsat lahingut 1. Marathoni lahing 490 e.Kr 2. Termopüülide lahing augustis 480 e.Kr 3. Salamise merelahing septembris 480 e.Kr

Köningberg - Ida- preisimaa Nõukogude Liidul ja Saksamaal tekib ühine piir, sest Poola on ära võetud Nõukogude Liit püüab MRP-d ellu viia( Läti, Leedu, Eesti,Soome- baaside leping) Ainult Soome ei võtnud seda vastu.
Kalapüük - korilus, püstkojad, kivi-luu-puuesemed. Asukate päritolu teadmata, noorem kiviaeg algab keraamika kasutuselevõtuga u 5000aekr, 4000aekr tõid uued siserändajad eestisse keraamika – kammkeraamika kultuuri.
Karli ehk Rootsi Raudpea Eestis viibimisest (oktoobrist 1700 juunini 1701) jutustab hulk rahvamuistendeid. tänini on rahvasuus liikvel lood Rootsi sõjateedest, kuninga istutatud puudest ja rootsi sõdurite haudadest.

Kindralkubermangust - Ülemere provintsides ei kehtinud Rootsi tuumikalade tsentraliseeritud ja unifitseeritud riigihaldus ega ühiskonnakorraldus (talurahvavabadus) - Rootsi kaotas alad Venemaale Põhjasõja tulemusena de iure 1721
Kodutütre hoolsuspael – 10 mm laiune A-kujuline sinise ja kollase triibuga pael kõrgusega 65 mm. Hoolsuspaela kantakse kodutütre vormipluusi paremal varrukal kotkamärgiga ühel kõrgusel nii, et lahtised harud jäävad allapoole.
Kominteri - vastane pakt- Saksa kokkulepe jaapaninga, msi võitles samuti Venemaa vastu ( Kommunistliku internatsionaali) New Deal- Usa presidendi Roosevlt’I kava suurte reformide algatamiseks, et USA majandust turgutada

Konstantin päts - päästekomitee liige, osales ta Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee esimehena Eesti rahvusväeosade asutamises, kuulus Järvamaa saadikuna Eesti Maapäeva liikmete hulka ning valiti Eesti Maavalitsuse esimeheks.
Kontraktualism – lepinguteooria – Hobbes; Locke ; Pufendorf ; Rousseau Locke'i loomuliku vabaduse ja võrduse idee (sarnaneb Filmerile). Riik loodi selleks, et saada üle probleemidest, mis valitsesid riigieelses seisundis.
Kreeta - Mykeene kultuur - 2. aasta tuhat eKr - XII sajand eKr. 2. Homerose aeg ehk tume ajajärk - XI-IX sajand eKr. 3. Arhailne aeg - VIII-VI sajand eKr. 4. Klassikaline ajajärk - V sajand eKr. Vana-Kreeka õitseaeg.

Külm sõda - kommunistliku ja läänemaailma demokraatia vastasseis, mis väljendus vastastikuses luures, võidurelvastumises, propagandas, kriisides jne. Kujunes välja pärast Teist maailmasõda ja kestis kuni 1991 (1989)
Kadrioru loss - 1714. aastal ostis Peeter I Drentelnidelt nende suvemõisa ja ligikaudu sada hektarit maad Lasnamäe nõlva all. Nii sai temast ka endise raesekretäri Heinrich Fonne 17. sajandist pärineva suvemõisa omanik.
Kapitooliumi emahunt – pärimuse järgi olla Remus ja Romulus imetatud emahundi poolt, kuni kohalik karjus naisega nad oma hoole alla võttis. Alguses rajasid nad linna 2si hiljem tappis Romulus Remuse ja ehitas ise linna lõpuni.

Kolmas seisus - kodanlus, talupojad ja töölised - moodustas rahvastikust 97%. Ebaõnnestunud sõjad, toretsevalt elav ja ebapopulaarne kuningavõim ning valgustusajastu ideed põhjustasid riigis üha suuremat rahuolematust.
Külmal sõjal on mitmesuguseid vorme: • ideoloogiline võitlus/vastasseis • kultuuriline võitlus/vastasseis • majanduslik võitlus/vastasseis • võidurelvastumine • piirkondlikud konfliktid • kriisid, pingekolded
Kindralsuper - tuntumaid / INTENDANT tegusaimaid Joachim N: Johann Fischer Jhering KONSISTOORIU kõrgeim kiriku ÜLEM- M (Tallinnas) valitsemise organ KONSISTOORIUM (Tartus) praostkondadeks kubermang jagunes praostkondedeks

Vote UP
-1
Vote DOWN
Kombed - vabaabielu ebajumalakummardamine ja inimeste ohverdamine olid veel säilinud. 1565 kurtsid Mexico hispaanlastest piiskopid, et kohalik rahvas jäid truuks oma põlisrahvaste rituaalidel (peites pühakujusid kasutades iidset värvisümboolikat). Frantsiskaani preestrid pidasid Tezcatlipocat mitte ainult asteekide peamiseks jumalaks vaid ka Luciferiks, kuid kes avaldasid kahjuliku mõju põlisrahvaste seas.
Kombetalitus - lõkked, muistne rituaal, usuti, et talv oli raske periood ning kui algas põlluharmisaeg, siis oli kõik paha vaja puhastada. Lõkke juurde kõva lärm ja tants, paluti jumalalt õnne, et maa oleks viljakas.
Konservatism - vaba turu kaitse,üksikisiku vabadus,traditsioonid.sotsiaaldemokraatia-riigi suurem kaitse,üksikisiku vabadus,traditsioonid.sotsiaaldemokraatia-riigi suurem Rapollo leping-1922,saksa ja vene koostööleping.

Koraan – islami usu püha raamat, araablaste elukorralduse juhis Araablaste edu põhjus *vaprus, surmapõlgus *hea ratsavägi *kõrge võitluskunsti tase *hea distsipliin Islami leviku põhjused – islam on mõjut.
Konstruktivism - Sai alguse Venemaal, kus enamus avangardiste liitus pärast revolutsiooni uue võimuga. Olid veendunud, et kunst ei pea looduses olemasolevat kujutama vaid looma uusi vorme ja konstrueerima uut elukeskkonda.
Kreeta - Mükeene periood - 2000-1100 eKr Tume ajajärk - 1100–800 eKr Arhailine periood - 800-500 eKr Esimesed teadaolevad olümpiamängud - 776 eKr Kirja kasutuselevõtt - 800 eKr Klassikaline periood 500-338 eKr

Kunstielus – Tartus ühing Pallas (tegutses 1918-1940) (asutajateks on Konrad Mägi, Aleksander Tassa ja Friedebert Tuglas). Viljakateks loometegijateks kunstis on Konrad Mägi, Nikolai Triik, Ado Vabbe, Kristjan Raud.
Kahjustusprotsessid on pöördumatud. Füüsikaliste kahjustusprotsesside hulka kuuluvad materjalide niiskusesisalduse muutuste tõttu tekkinud pinged ning soojus- ja valgusenergia põhjustatud mõõtmete ja molekulaarstruktuuri
Kehtestati 6 - klassiline õppekohustus, laiendati koolivõrku, rajati uusi moodsaid koolimaju, trükiti eestikeelseid õpikuid, pandi tugev alus kutseharidusele. Suurt tähelepanu pöörati eestikeelsele kõrgharidusele.

Ketrus - ja kudumismasinjad. Üks inimene sai tehtud 200 inimese töö. Tekstiilitööstus, mäekaevandamine. Masinate kasutamine ei vajanud eritilist väljaõpet, tööle said asuda pm suvalised inimesed tänavalt.
Kloostrid – keskaegse euroopa vaimuelu keskpunkt *suletus – elasid seal, kirjutasid raamatuid ümber *patukahetsuse paigad *rõhutavad oma töökust(pidasid end tööga üleval) *päranduste kaudu saavad maavalduse
Kodukariõigusi piirati - mõisnik ei tohtinud talupoega karistada).Pärisorjuse kaotamine:Eestimaal 1816 ja Liivimaal 1819(talupojad isiklikult vabad, talurahvaseisusesse kuuluvad isikud, maa jäi mõisniku omaks, teoorjus säilis.

Kohustuslikud müüginormid - kui palju tuli riigile kohustuslikus korras müüa, kindlaks määratud hinnaga. See, mida kolhoos hakkas üle tootma normist, oli võimalik realiseerida omadel eesmärkidel, mitte riigi plaani täitmiseks.
Kolmikliit – Türgi(November), mistõttu pidid Antandi riigid oma väed viima sõdima Mesopotaamiasse ja Egiptusesse ning Venemaa Kaugaasiasse Septembri alguseks 1914.a olid sakslased jõudnud juba Pariisi lähistele.
Kuningas 1793 – 1795. igal saadikul oleks oma isiklik Kolmas seisus -17.juuni 1789 Sieyes hääl.Jacques Necker – määrati uueks tegi ettepaneku teha 3. Seisusel rahanduse peakontrolöriks, oli rahva endal Rahvuskogu.

Kurss rahule – Vene valitsus tahtis sõda lõpetada, septembri keskel toimunud rahukõnelused lõppesid tulemusteta, sest antant tahtis Venemaad kukutada relvajõul ning nad ei soovinud väikeriikide väljumist sõjast.
Karl xii – Rootsi kuningas, kes alustas Põhjasõda Johann Reinhold Patkul – Liivimaa aadel, kes oli reduktsiooni korraldaja Joachim Jhering – 1641. laskis ta esimese teadaoleva eestikeelse aabitsana trükkida.
Karotamme juh - Sempertimisel püüdis lasti partei lahti rasketele aegadele vaatamata arvestada ka Kirjanike Liidu esimehe kohalike oludega jakohalt ja tegutseda puhvrina Moskvast tulnud käskude ja Hans keeldude suhtes.

Keeluseadus - kuiva seadusega alkoholi müügi piiramine Suur Saksamaa- Hitleri „Mein Kampf” sisaldunud ide, et kõik sakslased peaksid elama SM ja et SM hiilgus saaks taastatud just nii nagu taoli keisririigi ajal.
Kirikuelu järk - järgult ümber korraldama — raad võttis arvele kiriku varad, sundis kloostreid ja kogudusekirikuid vastu võtma luterlikke jutlustajaid ning hakkas järk-järgult ümber korraldama hoolekandesüsteemi.
Kultuurautonoomia – kuna rahvusvähemuse lojaalsust Eesti riigile peeti üleliiduliseks, püüdsid riigijuhid Eesti kultuuri edendamise kõrval igati toetada ka nende kultuuri Baaside ajajärk, nõukogude okupatsiooni algus

Kõigil kodanikel – täiskasvanud meesoost põliselanikud, sõltumatult nende varanduslikust seisukorrast või tegevusalast -oli õigus osaleda rahvakoosolekutel, mis toimusid iga 10 päeva tagant või vajadusel tihedamalt.
Kaljuhaudadesse - KUNINGATE ORG 4.Millal (ligikaudu) valitsesid Thutmosis III ja Ramses II? Millega läksid ajalukku? • Thutmosis III(15 saj. II poole algus eKr)-Vallutas Palestiina, Süüria,jõudis kuni Eufrati jõeni.
Kangelaseeposed - loodi eelkõige aristokraatlikule kuulajaskonnale ja on kantud aristokraatlikust ellu-suhtumisest.Iga kangelane püüab olla parim nii sõjas, kui ka rahvakoosolekul ja võita seeläbi kuulsust jarikkust.

Kiskudes vasktera - mõõga, nii suure ja valdavalt raske, vilkus lapp ihu tal – koht ohtlikem hingele on see. tormas ta, tõmbunud kokku kui kotas, kõrgustes hõljuv, Sellesse kohta nüüd lõi oda ründajalle Achilleus,
Käsiraamat 1525 - Lübeckis trükiti jumalateenistuse käsiraamat ka eesti-, liivi- ja lätikeelse selgitava tekstiga (esimene eestikeelne trükis). Peaaegu kogu tiraaž hävitati Lüübeki rae poolt kui luterlik jõledus.
Kõigis religioonides on inimesi, kes kerkivad oma pühaduse poolest teiste seast esile, kristluses kutsutakse neid mehi ja naisi „pühakuteks“. Usuti, et pühak on inimene, kelle vahendusel tekib kontakt maa ja taeva vahel.

Keisri marmorfiguur – vasakus käes hoiab oda, parem on üles tõstetud, nagu peaks kõnet oma sõjaväele, seljas tuunika ja selle peal raudrüü, väekjuhimantel vasakul käel, väike Amor peab meenutama keisri päritolu.
Kokkuvõtlikult öeldes on Harald Riipalu sõjaväemälestuste raamat palju rohkem kui ainult elamusi meenutav memuaarteos tolleaegsetele lahinguvendadele ja ka teistele,kes traagilise 1944.aasta nii või teisiti ise kaasa tulid.
Kolmeväljasüsteem - põlluharimises kasutatav maakasutusviis, mille puhul põllu ühel osal kasvab talivili, teisel suvivili ja kolmas osa on kesas. Loomapidamine - kasvatati veiseid, hobuseid, lambaid, kitsi, sigu ja kanu.

Korpulentsemale – pikkust sai kergesti reguleerida õlapaelte abil ja lõige varjas kõik keha ebatäiused. Vene rahvariided on ajalooliselt pärit Bütsantsist, kust on pärit ka esimesed Venemaa valitsejate abikaasad.
Külmaks sõjaks nimetatakse pärast II maailmasõda väljakujunenud USA ja NSV Liidu vastasseisu, mis väljendus vastastikuses ideoloogilises, kultuurilises, majanduslikus, sõjalises, propaganda- ja prestiiživõitluses.
Konsistoorium - ehk luterlik kirikuvalitsus on kiriku haldus- ja kohtukolleegium, mis koosneb kas ainult vaimulikest või vaimulikest ja ilmikutest (segakonsistoorium).Konsistooriumi liikmeid nimetatakse assessoriteks.

Kreeka filosoofiat – platonismi, pütagoreismi ning stoitsismi – juudi usundi ja teoloogia alusena * Kahe tõe teooria: teoloogia ja filosoofia tõed on teineteisest sõltumatud: teoloogia- ilmutus; filosoofia- ilmalik.
Kristlus – kujunes välja juutide usust (võeti üle), kristlus ehk ristiusk on monoteistlik usund, mille keskmeks on Jeesus Kristuse elu ja õpetused, aastal 380 sai kristlus Rooma keisririigi ametlikuks usuks.
Kalorifeer – sooja õhu kütteseadeldis (teine samasugune oli piiskopi keskmise eluruumi all). Ristvõlvid on kaetud pirnvöödi ja süvarihvadega profileeritud tugevate roietega, mis annab ruumile erilise võlu.

Kamm - ja nöörkeraamika kultuure seostati Kamm- ja nöörkeraamika kultuure ei sisserännanud hõimudega seostatud sisserändamisega Uus kultuur ja uued rahvad, kellega toodi Uus kultuur ja rahvad puudusid.
Keskmine kiviaeg EHK MESOLIITIKUM (9000-5000eKr) IX aastatuhande algusest eKr pärinev Pulli asulakoht on kõige vanem praegu teadaolev inimeste elupaik Eestis .Kunda lammasmägi – sinna elama asutud mõnevõrra hiljem.
Kirik on seal juba aastast 1608. Hetkel elab kloostris üle 100 nunna ja noviitsi (kloostris prooviajal olev nunn). Nad müüvad seal igasuguseid kirikuesesemeid (ristid, vitraažid) ja enda tehtud küpsetisi.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Kirikukogud – tähtsamate vaimulike koosolekud, kus arutatakse peamiselt kiriku sisemist korraldust ja ristiusu õpetust puudutavaid küsimusi; niisugune kirikukogu, kus peaks olema esindatud terve kristlik maailm, nim. üleüldiseks e. oikumeeniliseks, kokku kutsus paavst, selle otsused kohustuslikud; 15.saj. probleem, kas kõrgem otsustamisõigus paavstil või kirikukogul, kas paavst peab kirikukogu otsuseid
Kollaboratsioon on koostöö, kaastöötamine, töine partnerlus; samuti koostöö oma maa vaenlas(t)ega. Täpsemalt: vaenuliku välisriigi, nt okupatsiooniga pealesurutud režiimi abistamine ja/või sellega kaasaminek.
Kolmas maailm e. arengumaad * Tööstuse ja põllumajanduse madal arengutase * monokultuursus ja orienteeritus toorme väljaveole * madal elatustase ja rikka eliidi ning rahvahulkade suur varanduslik diferentseeritus.