Sõnu seletav sõnaraamat

Kõigepealt miks - vormis küsimuse ja seejärel sama küsimuse, kasutades kuidas-vormi. Kuidas need küsimused tundusid olevat? Mida nad tekitasid? Kaja on tehnika, kus korratakse üle rääkija viimane sõna (või sõnapaar). “Ma tahaksin midagi suurt ja ilusat ja …”- “Suurt ja ilusat siis?” Seda tehnikat kasutatakse situatsioonides, kus rääkija takerdub oma lausega, ei leia kohe õiget sõna või on ebakindel.
Kõigepealt on parlamentarism põhjuseks uskumatule, kõige tühisemate figuuride esilekerki-misele, mille poolest paistab silma kaasaegne poliitiline elu. Tõeline poliitiline juht püüab eemalduda võimalikult kau-gele sellisest poliitilisest tegevusest, mis oma põhiosas ei koosne üldse loomingulisest tööst, vaid intriigidest ja
Kõigepealt - first of all tulge siit, palun - come this way, please ta võiks olla sinuvanune - she might be of your age kõik sõlyub sinust - everything depend on you ta osutus tõhusaks töötajaks - she turn out to be an efficient worker ta on kannatamatu - he is impatient oma erakõnede tõttu - due to her private talks

Kõigepealt on vaja proovi, mida analüüsida: see võib olla veri või sülg, luu või hammas, kõõm või juuksed jne. Bioloogilises proovis, mis talletatakse kuriteo sündmuskohal või võetakse võrdlemiseks kahtlusaluselt või võrdlusisikult, sisaldub lisaks DNA-le veel muudki.
Kõigepealt on näiteks narkomaanile hakanud meeldima uimastid ja mida rohkem ta neid kasutab seda rohkem ta neid juurde soovib, tahaks teada tema probleemi, miks ta neid üldse pruukima hakkas? Kuid on ka tegelasi, kes suudavad tagasi normaalsele elule pöörduda.
Kõigepealt on toodud jaekaupluste tüübid, siis kirjeldatud jaekaubanduskeskkonda, edasi liigutud jaekaubanduses tegutsemise strateegiate juurde ning lõpetuseks käsitletud rahvusvahelise jaekaubanduse eripärasid mis käesolevas töös olulist rolli mängivad.

Kõigepealt on vaja maad, kus asub hoone, kui on vajadust tuleb maja remontida, päris kindlasti kasutatakse vett, peab teadma kui vett sees ei ole tuleb vaadata kus vett saada, kindlasti peab olema kanalisatsioon, kui see puudub tuleb see kindlasti teha.
Kõigepealt on spermatogoon, milles on toimunud DNA kahekordistumine (92 DNA molekuli) – spermatogoonid jagunevad (teine jagunemine) – formeerumise etapp – kujunevad spermid (a´23 DNA molekuli). Esimene ja teine jagunemine kannab nimetust meioos.
Kõigepealt on vajalik senised hoiakud ja käitumismallid lahti sulatada, veenda töötajaid, et vanaviisi jätkata ei saa. Lihtsam on see siis, kui võimalikult lai ring töötajaid on ise osalenud uute strateegiaelementide väljatöötamisel.

Kõigepealt on olemas algmõistus, siis erinevad olevused (taimed loomad, esemed kellel on omad seadused, mille alusel nad eksisteerivad ja hävivad) seadused on algmõistuse ja erinevate olevuste vahel ja seosed erinevate olevuste endi vahel.
Kõigepealt on selleks otsevalitav volikogu ja teiseks oma maksude kehtestamise õigus. Järgnevatel aastatel tehti Eesti Vabariigis üksnes väiksemaid muudatusi kehtivates seadustes, muu hulgas võeti vastu uued volikogude valimise seadused.
Kõigepealt on kirjeldatud äritegevust läbi kulude arvestustsükli, seejärel on uuritud meetodeid, mida kasutatakse kogumise-, varumise- ja protsessiandmete tegevuste juures ning samuti on uuritud kuidas leevendada tegevusega seotud ohte.

Kõigepealt on ajami normaalseks tööks vaja kolme järjestikku operatsiooni: tagasisidesignaalide mõõtmine, tulemuste võrdlemine seadesuurustega ja regulaatorite väljundsuuruste arvutamine ning pooljuhtmuunduri juhtimine.
Kõigepealt on väiksed ja vaesed head inimesed ja nemad asuvad võitlusesse suure ja kurjaga. Teel ületatakse igasugused raskused ja üheskoos saavutatakse võit kurjuse ja halva üle. Kõlab natukene muinasjutulikult.
Kõigepealt – Dostojevskile meelis nimedemäng (vt „Idioot“, kus tegelaste nimed olid nt Mõškin, Lebedev“), nii et üritan siin teha mingit nimede analüüsi (lähtuvalt venekeelsetest vastetest):

Kõigepealt tuleks ehk alustada (mida on ka tehtud) klientide koolitamisest ja harimisest, rusikaga ähvardada on kergem, kui selgitada ja õpetada, mida tehakse valesti ja kuidas tuleks õieti toimida.
Kõigepealt on seal preRNA, mis koosneb eksonitest ja intronitest, siis splaissingu teel (lõigatakse välja) saadakse ainult eksonid, millest moodustub küps RNA, mille järgi saab valgu.
Kõigepealt vahemere - äärne kaubandus, mistõttu kaupmeeskond määras ametisse konsulaaresindajad. Põhja-Euroopas oli rahvusvaheliste suhete arendamisel oluline roll Hansa Liidul.

Kõigepealt – milles see seletus sarnaneb argumendiga? Esiteks, seletustel on teadaandmise ja teadmiste korrastamise otstarve ning selles mõttes on seletamine veenmine.
Kõigepealt harju - Virus.  Algselt elas mõisnik suures talutüüpi hoones, mõis oli tavalisest talumajast suurem, tallide ja kõrvalhoonetega, ümbritsetud palktaraga.
Kõigepealt – kes on loomaarst ehk veterinaar? Tegu on kürgharidusega spetsialistiga, kes diagnoosib ja ravib loomade haigusi ja tegeleb profülaktikaga.

Kõigepealt on kinnisväljend, mis on lõhutud ja seda lõhutust kinnistab järgmine lause pool, kus vett kirjeldatakse täiesti teaduslike omaduste kaudu.
Kõigepealt on laudadest korralike diivanilaudade valmistamine ja seejärel sellest tehakse diivani või mistahes muu pehme mööbli alustala valmis.
Kõigepealt on kohe selge, et kehad 3 ja 4 on täiesti liikumatud. Liikumatutele kehadele ei rakendata ei inertsjõudude peavektorit ega peamomenti.

Kõigepealt 3 - fosfoglütseraadi kõrvalt ning teiseks fosfoenoolpürivaadilt, millest saadakse ka pürivaat, mis läheb edasi tsitraaditsüklisse.
Kõigepealt on vaja veenduda ,et kärnid on õiges mõõdus (kärn mahub kärnipesadesse). Vajadusel tuleb kärni kuju muuta lihvides.
Kõigepealt on oht kahekordselt sõltuvaks jääda, siis suurenevad veel kõik ohud ja kõrvalmõjud, mis kaasnevad ühe ainega.

Kõigepealt on proovitud neid kõlbeliseks ümberkujundada 1900-1940. Kuritegelikkust peeti ebanormaalsuseks, pandi silt külge.
Kõigepealt on huvi enda vastu, küsimus kas olen nagu olen kaaslaste poolt aktsepteeritud, hakkavad kujunema esmased suhted.
Kõigepealt on toidukirjeldus,toidutarbiarühm.(mis kell toimub toitlustamine,mis toite pakkutakse) 2.Tehnoloogiline skeem.

Kõigepealt on armunu rahul, kui armsamat aeg-ajalt näeb, kuid kui sõltuvus suureneb, vajavad nad üha suuremat annust.
Kõigepealt - välja selgitada kõik nõuded, mis võ vastu on. Kõikide nõuete saabumise tähtaeg loetakse saabunuks.
Kõigepealt on tarvis meil endil end kaitsta ja ette valmistuda — ma kõnelen trieeridest, rahast ja sõdureist.

Kõigepealt hal - i müoelektrit kasutav, lihaste kokkutõmmete pöördmomente jälgiv, meetod pöörde tekkitamiseks.
Kõigepealt on suurem eeldus (p → q) ja peale ja (˄) märki on väiksem eeldus (p) ja lõpus on tuletis (q).
Kõigepealt on kaks rühma autotroofseid baktereid: nitrotroofsed bakterid ja fotosünteesivad bakterid.

Kõigepealt on kanuutoorik vaja ära koorida ning maha tahuda mõned ebatasasused ning väljasopistused.
Kõigepealt on vaja valgust, mis esimesel etapil neeldub klorofülli molekulides, neid ergastades.
Kõigepealt on leitud, et loovuse puhul võib rääkida lahknevast ehk divergentsest mõtlemisest.

Kõigepealt on meeleliselt tajutav maailm Platoni järgi mitte tõelisus, vaid paistvuse valdkond.
Kõigepealt on vaja puhastada kogu soklipind, vuugid tuleks puhtaks teha kuni 20mm sügavuseni.
Kõigepealt isas - , seejärel juhad viivad sugutini, mis paikneb seemnesarjad, kus emassuguelundid.

Kõigepealt on kasulik mõelda, kas pealkiri viitab kitsamale või laiemale teemakäsitlusele.
Kõigepealt on vaja varuda omale loomset rasva (searasv) või oliiviõli, seebikivi ja soola.
Kõigepealt — kas (4.29) on eralduvate muutujatega diferentsiaalvõrrand? Kontrollime seda.

Kõigepealt on vaja optimeerida protsesse, mis puutuvad aistinguisse, tajusse ja mälusse.
Kõigepealt on raske leida näidet reljeefist, millel koer ja madu omavahel võitleksid.
Kõigepealt on see väga tuntud ning toob endaga kaasa märkimisväärse rahalise tulu.

Kõigepealt on võimu oluline tunnus see, kui tugevalt ta mõjutab teiste käitumist.
Kõigepealt lugege on avatud lähenemine ning aktiivne koostöö kliendi ja nõustaja vahel.
Kõigepealt on ilmne, et ei tule näidata väärt mehi muutuses õnnest õnnetusse.

Kõigepealt on vaja need ettevõttele kõige tähtsamad kliendid identifitseerida.
Kõigepealt - juba augustikuu algul muutus kogu kavandatud Balti tee marsruut.
Kõigepealt on eristatud juhtimise klassikalisi ja seostavaid funktsioone.

Kõigepealt on välja toodav ja analüüsitav investeeringute dünaamika.
Kõigepealt on juttu tol ajal nääridest, tänapäeval siis jõuludest.
Kõigepealt - sotsiaalkindlustus olgu iseseisva ja sõltumatu eelarvega.

Kõigepealt on kirjeldatud tehnilisi nõudeid organisatsioonitunnustele.
Kõigepealt on raske kujutleda, kuidas võisid keeled vajalikuks saada.
Kõigepealt on Tolstoil kaunilt kirjutatud Nataša esimesest ballist.

Kõigepealt select - sõna järel nende tulpade loetelu, mida soovime näha.
C
Kõigepealt – eesti murrete kirjeldamine on jõudnud uude seisu.
Kõigepealt on tähtis teada erinevad aspektid suhtlemistehnikate.

Kõigepealt on tähtis aru saada, mis teeb raketi töökindlaks.
Kõigepealt on soovitav õpetada viimast sammu ja äratõuget.
Kõigepealt – määratakse tööliste ajanormi komponent.

Kõigepealt on seal keeled. Neid on keskmiselt 230 tükki.
Kõigepealt on vaja teada jõe äravoolu ja selle muutusi.
Kõigepealt on vajalik selgitada institutsiooni mõistet.

Kõigepealt on vaja lahendada ülesanne matemaatiliselt.
Kõigepealt on nad mõlemad suvehaljad kääbuspõõsad.
Kõigepealt on inimene segaduses ja ei mõista olukorda.

Kõigepealt on matemaatilised väited sünteetilised.
Kõigepealt on näha pisikesi ringikesi ümber varre.
Kõigepealt voodoo on religioon mis on pärit Aafrikast.

Kõigepealt on meil Eesti Vabariigis usuvabadus.
Kõigepealt on sellised matemaatilised väited.
Kõigepealt on vaja põhjalikku hoiakumuutust.

Kõigepealt on vaja teada sõna tüvevokaali.

Kõigepealt on minu uus nimi nüüd sm Kuul.

Kõigepealt on vaja tööle ajada mootor.
Kõigepealt on lihtsalt teaduslik huvi.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto