Sõnu seletav sõnaraamat

Käibemaks - Käibemaksumäär oli Eestis kuni 1. mai 2010 aastani üldiselt 18% maksustatavalt väärtuselt, 5% õppevahenditelt, matuseteenustelt, etendustelt ja kontsertidelt ja 0% mõnedelt tervishoiuteenustelt, hariduselt, kindlustuselt jne.[2] Alates 1. mai 2010 kehtestati uueks käibemaksumääraks 20 protsenti[3] Sotsiaalmaks - Sotsiaalmaksu maksab tööandja töötajale rahas makstud palgalt ja muudelt tasudelt, füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulult.
Käibemaks on tarbimismaks, mistõttu selle maksuga tuleb lõppkokkuvõttes koormata vaid lõpptarbimist. Käibemaks on väärtuseline maks, mis tähendab, et käibemaksu arvestatakse protsendina käibest ehk kauba või teenuse väärtusest.
Käibemaks - iga kauba või teenuse lisanduv 18% maks käibemaksu maksame ükskõik mis kaupa ostes ja ei pane tähelegi, aktsiisimaks aga lisandub alkoholile ja tubakale jne ning see summa on suurem mis lisandub, lisandub toodetele mille kasutamist valitsus soovib piirata 18. Mida tähendab tasakaalus riigi eelarve Riigieelarve tasakaalu korral on tulud ja kulud võrdsed.

Käibemaksu objekt on seaduse alusel maksustatud käive ning maksustatav käive on: 1) kauba võõrandamine ja teenuse osutamine ettevõtluse käigus; 2 ) kauba või teenuse omatarve; 3) kauba toimetamine teise liikmesriiki ilma võõrandamiseta oma sealse ettevõtluse tarbeks Käibemaksu rakendatakse lisandunud väärtuse maksuna, välja arvatud seadusest tulenevad erijuhud.
Käibemaksumäär on 18% maksustatavast väärtusest, välja arvatud erijuhud, mis tuleneb käibemaksuseadusest. Käibemaksu on kohustatud maksma kõik isikud, kes on käibemaksu arvel arvestanud ja kajastanud Eestis registreeritud käibemaksukohuslase number algab tunnustähtedega EE................, FI - Soome.
Käibemaks - 33576 -40236 -42247,8 -44360,19 -46578,2 veaotode liising 696000 348000 0 0 0 sõiduautode liising 120000 120000 120000 120000 120000 Intressimaksed 262719,2 228946 165788 102630 39471 Laenu tagastamine 421056 631584 631584 631584 631584 Veoautode soetamine 4600000 0 0 0 0

Käibemaksu suuruseks on 25%. Ettevõte peab end registreerima Tolli- ja Maksuametis käibemaksukohuslasena. Käibemaksukohuslasena peab registreerima ka äriregistris mitteregistreeritud ettevõtte, mille aastakäive ületab 20 000 DKK. Maksukohustus võib olla nii täielik kui piiratud.
Käibemaksukohuslaseks on ettevõtlusega tegelev isik, kes on registreerinud või kohustatud registreerima end maksukohuslasena. Kohustus registreerida käibemaksukohuslaseks tekib 250 000 kroonise käibe piiri ületamisega kalendriaasta algusest.
Käibemaksu maksjaks on isik, kellel tekib maksustatav käive nt. müüja, kuid ta ei maksa käibemaksu oma taskust kinni, vaid lisab selle maksu kaupade või teenuste hinnale ja seega maksukoormuse kandjaks on kauba või teenuse ostja.

Käibemaksumäär on 20%, erandjuhtudel 0% ja 9%. • Tollimaks- maks, mis lisatakse sissetoodavatele kaupadele, et piirata sissetoodavat kaupa ning toetada väljaminevat kaupa, mõjutades nii nende konkurentsivõimet.
Käibemaksu subjektiks on käibemaksukohustuslane - ettevõtlusega tegelev isik, kes on registreeritud või kohustatud end registreerima maksukohustuslasena. Isik on füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas
Käibemaksul on puhtalt fiskaalne eesmärk ning puuduvad kõrvaleesmärgid (kui mõned üksikud vabastused ja soodustused välja arvata). Käibemaksu peamine mõte on riigile vajalike tulude saamine.

Käibemaksu maksustamisperiood on kalendrikuu. Aruandekuule järgneva kuu 20. kuupäevaks peab käibemaksukohustuslane esitama Maksu- ja Tolliametile käibedeklaratsiooni ja kandma üle tasumisele kuuluva maksusumma.
Käibemaksukohuslased on ettevõtted, kelle aastakäive ületab 16 000 eurot (alates kalendriaasta algusest) ja sellele lisaks omal soovil ka väiksema käibega ettevõtted (on ka mõningad erandeid).
Käibemaksumäär on null protsenti järgmiste kaupade maksustatavast väärtusest: eksporditav kaup, välja arvatud juhul, kui käesoleva seaduse § 16 kohaselt on selle kauba käive maksuvaba.

Käibemaksust on vabastatud näiteks kooliõpikud ja töövihikud, eksporditavad kaubad ja teenused, ettetellitud perioodilised väljaanded ning tuule- ja veejõul toodetud elektrienergia.
Käibemaksukohustuslasel on õigus olla registreeritud kui tegeleb ettevõtlusega ja kohustus kui tegeleb ettevõtlusega ja täitub käibe piirmäär 16000 eurot alates kalendriaasta algusest.
Käibemaks on 1,30 €  Müügihind käibemaksuga = Müügihind käibemaksuta + käibemaks 6,5€ + 1,30€ = 8,45€ Vastus: Roa müügihind koos käibemaksuga on 8,45 €

Käibemaksumäär on 9% järgmiste kaupade ja teenuste maksustatavast väärtusest: 1) raamat ja õppevahendina kasutatav töövihik, välja arvatud õppevahend, mille alus-, põhi-,
Käibemaks – kaudne maks, 20% kauba või teenuse hinnast; käibemaksu tõstmine muudab vaesemad veelgi vaesemaks, sest primaarset tarbimist ei saa vähendada.
Käibemaksumäär on üldjuhul: 20% kaupade, teenuste müügihinnast käibemaksuta; vähendatud käibemaksumäär on 9% kaupade, teenuste müügihinnast käibemaksuta.

Käibemaksu maksustamisperioodiks on kalendrikuu. Käibedeklaratsioon tuleb teil esitada ning maks tasuda Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks.
Käibemaksu arvestusperiood on kalendrikuu. Käibemaks deklareeritakse (vorm KMD) ning tasutakse Maksu- ja Tolliametile käibe toimumise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.
Käibemaks on 18%. Näiteks kui kaupmees tahab suusamütsi müüa 100 krooni eest, peab ta hinnalipikule kirjutama 118 krooni, millest 18 läheb riigile.

Käibemaks on regressiivne. Oletame, et madala sissetulekuga perekond ja kõrge sissetulekuga perekond ostavad mõlemad maksavad 100 krooni käibemaksu.
Käibemaks - käibemaksumäära standardmääraks on Eestis 18% kauba või teenuse maksustatavast väärtusest, rakendatakse ka 9%, 5% ja 0% määra.
Käibemaksu subjektiks on käibemaksukohustuslane - ettevõtlusega tegelev isik, kes on registreeritud või kohustatud end registreerima maksukohustuslasena.

Käibemaksu standardmääraks on Eestis 18% kauba või teenuse maksustatavast väärtusest, rakendatakse ka 9% (raamatud, töövihikud jm; ravimid jne) määra.
Käibemaksumäära tõstmine on ka selles osas suhteliselt ohutu, et tema laekumine on suhteliselt riskivaba, võrreldes nt. alkoholi- või tubakaaktsiisiga.
Käibemaksukohustuslane on isik, kellel on õigus arvata sisendkäibemaks maha kaupadelt ja teenustelt, mida kasutatakse maksustatava käibe tarbeks

Käibemaks on olemuselt mitmetasandiline mittekumuleeruv tarbimismaks, mis on üles ehitatud lisandunud väärtuse maksu põhimõttel.
Käibemaks on alates 1 juulist 2009 20 %. Kui ettevõte on käibemaksu kohuslane tuleb arvestuslikule hinnale tuleb lisada veel 20 %.
Käibemaksumäär on 9 protsenti järgmiste kaupade ja teenuste maksustatavast väärtusest: raamat ja õppevahendina kasutatav töövihik.

Käibemaksumäär on 20 protsenti maksustatavast väärtusest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 sätestatud juhtudel.
Käibemaks on maks, mille suurus sõltub kauba või teenuse liigist ja väärtustest, mitte maksumaksja isikust (Sealsamas : 14).
Käibemaks - tarbimismaks, millega makstakse kaupade ja teenuste tarbimist, kaudne ja riiklik maks, mis sisaldub toote hinnas 20%

Käibemaks – maks, mida makstakse ostu – müügi tehingutelt Otsene maks – see, mida maksumaksja maksab riigile oma tulult
Käibemaks on 5 % (kuni 2000. a juunini vaid 3 %), lisaks on tarbimist maksustatud rohkem kui 25 erinevat tüüpi maksuliigiga.
Käibemaks - standardmääraks on Eestis 20% kauba või teenuse maksustatavast väärtusest, rakendatakse ka 9% ja 0% määra.

Käibemaks - 20% enamikele kaupadele / 9% haridusteenustele ja ravimitele / 0% eksportkaupadele, sadamates, lennujaamades
Käibemaksuobjektiks on rahaliselt hinnatav tarbimisväärtust omav teenus või kaup, mis antaks või osutatakse lõpptarbijale.
Käibemaksukohuslaseks on ettevõtlusega tegelev isik, kes on registreerinud või kohustatud registreerima end maksukohuslasena.
FIE

Käibemaksumäära standardmääraks on Eestis 20% kauba või teenuse maksustatavast väärtusest, rakendatakse ka 9%, 5% ja 0% määra.
Käibemaks on Eestis 20 %. Töötuskindlustusmaks: töötajalt 2,8 %, tööandjalt 1,4 %. Tollimaks. Aktsiis.
Käibemaks - 20% Eesti ettevõtte tulumaks - 21% (erisoodustustelt ja trahvidelt) üksikisiku tulumaks - 21%

Käibemaksu standardmääraks on Eestis 20% kauba või teenuse maksustatavast väärtusest, rakendatakse ka 9% ja 0% määra.
Käibemaks on 18% ja sotsiaalmaks 33%. Tööandja maksab 0,5% töötukindlustust ja sotsiaalmaksu.
Käibemaks – 20%. kõikidel kaupadel teenustel 2. tulumaks – 21%. maksavad kõik tulusaajad.

Käibemaksumäär on määr, mida kohaldatakse maksustavale väärtusele käibemaksusumma arvutamiseks.
Käibemaks – kui inimene ostab toote, siis selle toote pealt läheb kindel protsent riigile.
Käibemaks – 20%/9% (nt. õpikud, ravimid)/0% (eksporditav kaup), universaalne tarbimismaks

Käibemaks on tarbimismaks, mida riik võtab kõikidelt jaemüügi kaupadelt ja teenustelt.
Käibemaks on regressiivne sissetulekute suhtes, kuid neutraalne tarbimiskulude suhtes.
Käibemaks muidu on 20%!!!!! Ilma käibemaksuta= hind koos käibemaksuga * 100 jagatud 120

Käibemaks - Käibemaksumäära standardmääraks on Eestis 18% kauba või teenuse
Käibemaks – kaupade ja teenuste müügihinnalisad, mis laekub riigieelarvesse.
Käibemaksukohustuslane – maksustatav käive 16.000 eurot Maksumäärad: • 0 % ( eksport )

Käibemaks on tarbimismaks, millega maksustatakse kaupade ja teenuste tarbimist.
Käibemaksu kontol on käibemaksu ettemaks 5300. Koostage lausendid ja käibemaksukonto.
Käibemaks – iga kauba või teenuse ostmisel lisanduv 20% maks (kaudne maks),

Käibemaks - tarbimismaks, mida riik võtab jaemüügi kaupadelt ja teenustelt
Käibemaksust kõneldes on ikka ja jälle käsitletud käibemaksumäära muutmise teemat.
Käibemaksumääraks on 25% (Rootsis, Taanis ja Ungaris) (Kägi, Võimre 2007 : 100).

Käibemaks on üldiselt 20% kauba või teenuse maksustavast väärtusest.
Käibemaks - toote või teenuse lisandunud väärtuse maks (kaudne) (20%)
Käibemaksukohustuslaseks on kohustuslik registreerida alates käibest Vali üks vastus.

Käibemaks - 20% maksab iga tarbija toote või teenuse hinnale juurde.
Käibemaks on lisandunud väärtuse maks ja selle tasub lõpptarbija.
Käibemaks on ühtlustatud, kehtestatud aktsiiside miinimummäärad.

Käibemaks on suunatud lõpptarbijale ega tohi koormata ettevõtjat.
Käibemaks - die Mehrwertsteuer-n Mitmus, enamus – die Mehrzahl
Käibemaksukohuslase reg - nr: EE100274367 Arvelduskonto: 1120077307 Swedbank

Käibemaks on ühtlasi peamine Eesti riigieelarve tuluallikas.
Käibemaks on toote või teenuse lisandunud väärtuse maks.
Käibemaks on maks, mida makstakse ostu-müügi tehingutelt.

Käibemaks on 15% ja see on enamasti juba hinnale lisatud.
Käibemaks - Maks, mis lisandub toodetele või teenustele.
Käibemaksu maksuobjektiks on käive, on ka käibemaksu vaba käive, seega

Käibemaksukohuslasel on tulud ja kulud kasumiaruandes käibemaksuta.
Käibemaksukohustuslaseks on kohustuslik registreerida alates käibest
Käibemaksumäär on 20 protsenti maksustatavast väärtusest.

Käibemaks on toote või teenuse hinnale lisatav maks.
Käibemaksukohustuslasele - kauba ekspordina (Ettevõtja Infovärav).
Käibemaks - seda makstakse ostu-müügi tehingutelt.

Käibemaksu objekt on KMS sätestatud maksustatav käive.
Käibemaks on kehtestatu perioodilise maksuna.
Käibemaks - kuna ka aktsiis on kaudne maks.

Käibemaks – käibemaksu summa dokumendil
Käibemaks – käibemaks dokumendi järgi
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto