Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Facebook Like
Add link

Juhtimise joonis - sarnased materjalid

hoold, raamatupidaja, kohviku, teostaja, operaatorid, aednik, hooldus, gijuht, toitlustusjuht, toateenijad, omanikud
36
docx

Juhtimise etapid

JUHTIMISE ETAPID I Planeerimine Planeerimine on protsess, mis hõlmab organisatsiooni eesmärkide püstitamist, strateegia väljatöötamist ja tegevuskavade väljatöötamist. Planeerimisega tegelevad kõik juhid, nii ametlikult kui ka mitteametlikult. Mitteametliku planeerimise puhul otsustab juht ise plane...

Juhtimine - Kutsekool
4 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

EESTI-AMEERIKA ÄRIAKADEEMIA JUHTIMISE ALUSED Konspekt Koostaja: Ain Karjus 2012/2013. õa. SISUKORD Jrk. nr. Nimetus Lk. ...

Juhtimine -
225 allalaadimist
14
docx

Juhtimise alused

[TYPE THE COMPANY NAME] Juhtimise alused Tallinn 2015 Planeerimine, strateegiline juhtmine Planeerimine on organisatsiooni eesmärkide püstitamine, strateegia väljatöötamine ja tegevuskavade väljatöötamine. Sellega tegeletaks igas ettevõttes. Tihti on see juhtide või omanike pärusmaaks. Planeerimi...

Juhtimise alused -
5 allalaadimist
59
pdf

Juhtimine

... on eraomanduses. Majanduses toimuvad muutused tähendavad juhtide jaoks nii võimalusi kui probleeme. Majanduslik tõus mõjutab nõudlust ettevõtte toodangule või teenustele, soodustab uute ettevõtete asutamist. Majanduse allakäik toob mõnedele kaasa ebaedu. Majandusliku keskkonna mõju juhtimisele on enamasti prognoosimatu. 1 Inflatsiooni, tööviljakuse, säästude, tööpuuduse tase, energia tarbimine jne. muutuvad pidevalt. Juhid peavad pidevalt jälgima muutusi majanduses, et vähendada kahjusid ja kasutada võimalusi. 2. Tööga rahulolu mõiste ja mõjurid. Tööga rahulolu on komp...

Juhtimine -
167 allalaadimist
36
pdf

Juhtimise alused konspekt

... liikmel on kahesugune ettekujutus: 1. Ettekujutus, kuid saavutada oma isiklike eesmärke organisatsiooni kaudu 2. Ettekujutus, millised on organisatsiooni eesmärgid Organisatsiooni edukus sõltub suuresti sellest, kui palju eelpool mainitud ettekujutused kattuvad. JUHTIMISE MÕISTE JA FUNKTSIOONID Et omandada juhtimisoskuseid tuleks omandada/rakendada samaaegselt teooriat ja praktikat. Teooria Juhtimisoskuste Praktika omandamine  Definitsioonid ...

Juhtimise alused - Tallinna Ülikool
43 allalaadimist
114
doc

Laondus ja veokorraldus

...raadiosüstikute kasutamisest? raadiosüstiku abil on võimalik komplekteerida sügavriiulitelt tükikaupa raadiosüstikut kasutades saab hoiustada riiuli postivahe igal korrusel erinevat tooteartiklit raadiosüstik on võimeline töötama iseseisvalt ilma tõstukijuhi poolse juhtimiseta raadiosüstik on võimeline tegema ka kogu tõstukitöö 31 23. Millise laotehnoloogia kasutamisega on võimalik saavutada kõige parem laoruumi täiteaste? kõrgete riiu...

Laomajandus - Kutsekool
591 allalaadimist
64
pdf

Majandusteooria

...ki öelda, et kaasaegne makroökonoomika saab alguse Keynesi peateose "Tööhõive, intressi ja raha üldteoori" ilmumisega 1936. aastal. Vastukaaluks Keynesile, kes pooldas majanduse valitsusepoolset reguleerimist, kujuneb 1950ndatel ja 1960ndatel aastatel Milton Friedmani (s. 1912) juhtimisel välja monetaristide koolkond, kes väidab, et keinsistlik tarbimisfunktsiooni mudel ei arvesta üldise hinnatasemega ning rahaga. Monetaristid väidavad, et raha pakkumisel on majanduses väga oluline roll ning seda ei tohiks piirata vaid ülesandega hoida intressimäärasid püsival tasemel. Moneta...

Majandus -
181 allalaadimist
16
docx

TERVISEÖKONOOMIKA JA TERVISHOIU SÜSTEEM EESTIS

... maksu tasuvad, saada ravikindlustust (Tervishoiusüsteem...). Lisaks solidaarsusele põhineb praegune tervishoiusüsteem ka 8 perearstikesksel üldarstiabil ja kaasaegsel haiglaravil (Meiesaar, Metsa, Haldma 2008:32). Kõike, mis on seotud tervishoiuteenustega-nii nende juhtimise, erinevate otsuste või korraldusega- sätestab tervishoiuteenuste korraldamise seadus (Samas). Vastavalt antud seadusele käib ka tervisehoiuteenuste rahastamine, mis lisaks haigekassa kaudu eraldatavast ravikindlustuse eelarvest saab rahasid ka järgmistest allikatest (Meiesaar, Metsa, Haldma 2008:35)...

Majandus -
26 allalaadimist
31
pdf

Majandusarvestus

...lisus täita oma kohustusi. Sellise info saamise tagab majandusarvestus. Majandusarvestus on plaanipärane tegevus, mis hõlmab ettevõtte majandussündmuste info identifitseerimist, mõõtmist, registreerimist, rühmitamist, töötlemist, säilitamist, analüüsimist ja edastamist juhtimise vajadusteks. Majandusarvestus toodab infot kahel eesmärgil: - otsuste tegemiseks ettevõttes või - aruandmiseks ettevõttevälistele isikutele. Seega infotarbijateks võivad olla omanikud, nii praegused kui ka potentsiaalsed investorid, juhtkond, ostjad, kliendid, töövõtjad, hankijad, pangad...

Majandusarvestus - Tartu Ülikool
386 allalaadimist
18
docx

Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles

...p ­ koondab loova ja uuendusliku , mõtlemise ning majandusoskused, mida on vaja ettevõtete alustamiseks ja juhtimiseks. 7. 7. Majandusteaduse alustalad, pillars of ecnomics 8. ­ 8. Nappus, scarsity (Põhiprobleem) = vajadused saadavad 9. ( )- ressursid ...

Majandus - Keskkool
7 allalaadimist
50
docx

GRUUSIA KUI EUROOPA LIIDU PARTNERRIIK

...ke üle kadus ka nendes piirkondades, kus mongolid polnud vallutust saavutanud, lisaks hakkas Lõuna- Gruusia rajama omaenda suhteid mongolitega. 1266 lõuna praktiliselt eraldus Gruusiast. Periood 1259-1330 oli mongolite vastu üles tõsumise aeg, nelja erineva kuninga juhtimisel võideldi tagasi enne 1220 aastat kehtinud piirid ja lõpetati maksude maksmine mongolitele. Trebizondi Impeerium saadi taas mõjusfääri. 1386-1403 elas Gruusia kuningriik üle kaheksa Türgi-Mongoolia invasiooni. Välja arvatud Abhaasia ja Svanetia (Gruusia provints), siis invasioonid hävitasid Gr...

Majandus -
9 allalaadimist
22
doc

Kaska-Luiga Talu

...imakarja. 2001. ja 2002. aastal istutati uus mets asemele. Talus on rõhk pandud taastootmisele. Oluliselt talu maakasutus ei suurene, kuid omandis olev maa suureneb rendimaa väljaostu arvelt. 2.4. Tööjõud 10 Talu üldjuhtimisega tegeleb peremees ise, kes on füüsilisest isikust ettevõtja. Perenaise kohustuseks on talus teha jõudluskontolli assistendi tööd ja vajadusel asendada ka peremeest. Talus saavad veel tööd 28 töölist: raamatupidaja, agronoom, 8 lüpsjat, 6 farmitöölist, 3 noorkarjatalitajat, 8 traktoristi ja 1 var...

Majandus - Keskkool
102 allalaadimist
23
docx

Automaatkäigukast - automaatkäigukastide liigid, mehaanika, enesediagnoos

...intpidureid. Sidurite abil ühendatakse planetaarülekande eri osad omavahel. Siduritena kasutatakse tavaliselt mitmekettalisi õlis töötavaid sidureid. Vabakäigusidurid võimaldavad planetaarülekande mingil osal pöörelda ainult ühes suunas. Elektroonilise juhtimise osakaalu suurenemisega muutub vabakäigusidurite kasutamine üha vähemaks, kuid hüdrotrafode juhtratastes on see kasutusel veel kõikidel automaatkäigukastidel 2.3.1 Lintpidur Lintpiduri tähtsamaks osaks on koos planetaarülekande lukustava osaga pöörlev trummel, pidurilint ...

Auto õpetus - Kutsekool
197 allalaadimist
9
docx

Jõuülekanne

...s on järgmine, et see võimaldab astmelist kinemaatilist ja jõu parameetrite muutmist protsessis, kus energiat antakse mehhanismi sissetulevalt võllilt selle väljuvale võllile. Ülekande energia astmelise parameetri muutust võimaldadakse kahte moodi ümber lülitades. Poolautomaatse juhtimise puhul vähendatakse operatsioonide arvu, mis on vajalikud üleminekul järgmisele käigule. Joonisel 1. on näidatud käigukasti skeem kahe kiiruse võimaldamiseks väljuvale võllile liigutades hammasrataste plokki pikki sisemist võlli. Joonisel 2. on näidatud käigukast, kus ülekande energia väljund...

Auto õpetus - Kutsekool
171 allalaadimist
23
docx

Jõuülekanne

...s on järgmine, et see võimaldab astmelist kinemaatilist ja jõu parameetrite muutmist protsessis, kus energiat antakse mehhanismi sissetulevalt võllilt selle väljuvale võllile. Ülekande energia astmelise parameetri muutust võimaldadakse kahte moodi ümber lülitades. Poolautomaatse juhtimise puhul vähendatakse operatsioonide arvu, mis on vajalikud üleminekul järgmisele käigule. Joonisel 1. on näidatud käigukasti skeem kahe kiiruse võimaldamiseks väljuvale võllile liigutades hammasrataste plokki pikki sisemist võlli. Joonisel 2. on näidatud käigukast, kus ülekande energia väljund...

Auto õpetus - Kutsekool
166 allalaadimist
26
docx

Majandusinfosüsteemid

...e, et protsessi omanik on ka ühtlasi informatsiooni omanik, mis selle protsessi käigus tekib, või mis mujalt hankides oluliste seostega rikastatakse. Nii võib protsessist (ja tegevustest) eraldatud infot käsitledagi pigem andmetena: . 12. Selgita info väärtust, teadmusjuhtimise mõistet ja selle eesmärke. · Infol ei olegi sageli omaette eriti suurt väärtust, see võib oluliselt sõltuda kontekstist ja info kasutajatest. · Info kasulikuks tegemisel tuleb silmas pidada selle rakendatavust. Rakendatavuseks tuleb oma inforessurssi hinnata (väärtus, turvalisus) ja juhtida (...

Majandus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
32 allalaadimist
25
doc

Konteinervedu

..., TNT EW-l, ASG AG-l. Spetsialiseeritud terminalid luuakse teatud liiki kaupade jaoks. (N: kergesti riknevad kaubad, medikamendid, toidu- ja paberi kaubad jne.) Terminalide spetsialiseerumine võimaldab tõsta klienditeeninduse taset, vähendada kulusid, suurendada juhtimise efektiivsust. Operatsioonide arvu terminalis määravad ära kauba liik, partii suurus, veo kaugus, töötlemise aeg jne. Suuremad kogemused spetsiaalsete terminalide osas on Prantsusmaal, Jaapanis (üle 2000). 20 Viimasel...

Laomajandus - Kutsekool
111 allalaadimist
29
doc

Avaliku sektori ökonoomika eksami konspekt

...ste, firmade ja valitsuse) vahelisi suhteid. Avalik haldus (public administration) keskendub riigi tegevuse korraldamisele, selle institutsionaalsele aspektile. Riigi rahandus (public finance) on orienteeritud maksudele ja riigi rahavoo (eelarve laekumiste ja kulutuste) juhtimisele. Avalik sektor on see osa majandusest, mis on seotud valitsuse ülekannetega (transactions). Valitsus saab tulu põhiliselt maksudena ja mõjutab majandust oma jooksvate kulude ja investeeringutega. Samuti mõjutab valitsus majandust kontrolli funktsiooni kaudu. Kontrolli funktsiooni teostab va...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
165 allalaadimist
59
pdf

Veapunktisüsteemi mudeli rakendamine ja rehabilitatsioonisüsteemi väljatöötamine (jätku-uuring)

...eemi rakendamise vajalikkus ja oodatav mõju Eesti Liiklusohutusele". 2015. aastaks soovitakse välja töötada üle-euroopaline juhtide "haldussüsteem", mis oleks seotud erinevate riikide liikluse karistusregistriga ja võimaldaks vajadusel hinnata sooritusvõimet mootorsõidukite juhtimisel. Puuduste ilmnemisel peaks suutma tagada üle-euroopaliste tugisüsteemide rakendamine, mille abil oleks võimalik eri riikide kodanikel olenemata asukohast kontrollida oma võimekust ja vajadusel puudusi korrigeerida. Käesoleva töö eesmärgiks on lähtuvalt Eesti Rahvuslikust Liiklusohutusprogrammi...

Auto õpetus -
13 allalaadimist
168
doc

Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi

...iasjade arutamiseks. Rahvakoosiolekutest võis osa võtta vaid vaba kodanik ehkteatud vanusesse jõudnud mees. Naised ei tohtinud rahvakoosolekutel osaleda ja neil puudus üldine hääleõigus riigis. Rahvakoosolekul valiti nõukoguliikmeid ja muid ametnikke, kes pidid riigi juhtimisega tegelema kahe rahvakoosoleku vahelisel ajal. Rahvatribuun – Plebeide esindaja Rooma vabariigis. Rahvaesindaja, kelle plebeid oma huvide kaitsmiseks igal aastal valisid ja kellel oli õigus tühistada senati või konsulite otsus, kui see oli plebeidele kahjulik. Nad võisid seisma panna ...

Ajalugu -
28 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

...iiratud ressursside kasutamist. 3) avaliku sektori rahandus –kajastab rahaliste ressursside saamist maksude kogumise, erastamise ka muude tulude kaudu ja kulutamist investeeringutena, toetustena jne. Riigi rahandus(public finance) –on suunatud maksude ja riigi rahavoo juhtimisele. Avalik haldus(public administration) –riigi tegevuse korraldamine, selle institutsionaalne aspekt. Avaliku sektori ökonoomika(public economics) –kui aine uurib avaliku sektori kulude, maksustamise ja majanduses osalejate ehk majandusagentide (kodumajapidamiste, firmade...

Majandusõpe -
127 allalaadimist
92
docx

Äriplaan kohvikule

... 26 Kogemused: 3 aastat töötanud klienditeenindajana Tallinnas asuvas toitlustusasutuses Ettevõtjate sobivust juhatuse töös osalemiseks toetab eelnev koolitus ning teadmiste omandamine ülikoolis. Koolis läbitakse spetsiaalsed ained - juhtimise alused, personalijuhtimine, toidutehnoloogia, ettevõtlus ja palju muud, mille raames omandatakse väärtuslikud juhtimis- ja toitumisalased teadmised. Ülikooli lõpetamise kõrval pole juhatuse liikmetel muid kohustusi, seega on nad valmis end täielikult ettevõtte arendamisele püh...

Äriplaan - Tallinna Tehnikaülikool
583 allalaadimist
13
doc

Maailm 20. sajandi algul

...lsete illegaalsete parteide (sotsialistid-revolutsionäärid / esseerid ja Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Töölispartei / VSDTP) kihutustöö jne. · Ajend- Verine pühapäev Peterburis (9.jaanuar 1905.a.) (Vt. õpik lk.43) · Käik: Revolutsioon oli stiihiline; ilma kindla juhtimise ja koordineerimiseta. Erinevates kohtades ja erinevatel aegadel puhkesid streigid / üldstreigid; mässud vasakpoolse meelsusega sõjaväeosades (näiteks soomuslaeval Potjomkin); talurahvamässud ja mõisate põletamised (eriti Lätis); ülestõusud linnades (näiteks Moskvas). Sellistes tingimustes ol...

Ajalugu - Keskkool
397 allalaadimist
47
docx

Finantsjuhtimine ja raamatupidamisarvestus

... olla küll positiivne, aga seejuures on omanike nõutav tulu negatiivne. Kasum ei võta arvesse paljusid asju sealhulgas ka omanike nõutavat tulu. Kasumis olev ettevõtte ei pruugi alati olla edukas, seetõttu peaks eelistama väärtuse maksimeerimist. 2. Peamised finantsjuhtimise ja raamatupidamisarvestuse erisused? Tooge vähemalt kolm erinevust. Muuhulgas, mida tähendab väide ,,omakapitalil puudub kulu"? FINANTSARVESTUS FINANTSJUHTIMINE Mõõdab ettevõtte seisundit ja lähiminevikku On suunatud tulevikku Kindlad ree...

Majandus -
66 allalaadimist
16
docx

Juhtimisseadmed ja vedrustus

...us on näiteks Tenneco Kinetic RSF vedrustussüsteem. Sellel süsteemil on sisemine passiivne seotus, mis lihtsustab koormuse jaotamist rataste vahel ja võtab enda kanda mitmeid konstruktsiooni- ja tööparameetreid ning reziime, nagu näiteks diagonaalis asuvate rataste liikumise juhtimise ja üksiku ratta liikumiste kontrolli stabilisaatorivarda asemel. Poolaktiivne vedrustus - Poolaktiivset vedrustust iseloomustab fakt, et vedrustussüsteem saab pidevalt muuta summutustegurit, muutes amortisaatoreid teeoludest sõltuvalt jäigemaks või pehmemaks. Kontroll saavutatakse tänu juht...

Auto õpetus - Kutsekool
199 allalaadimist
10
pdf

Mikro ja makro eksami kordamisküsimused

...esmärgiks on suurendada rahapakkumist ja kogunõudlust. Kitsendav rahapoliitika (või poliitika, mida vahel nimetatakse ka rangeks rahapoliitikaks) püüab vähendada rahapakkumist ja selle kaudu pidurdada kogunõudlust. Rahapoliitikat võib kasutada maksebilansi juhtimiseks, töötuse taseme mõjutamiseks, hindade stabiliseerimiseks ja majanduskasvu stimuleerimiseks. Kui rahapoliitilisi otsuseid teeb keskpank, siis on tegemist situatsioonikohase rahapoliitikaga. Kui rahapoliitika kujutab endast teatavate ettemääratud reeglite kogumit ja keskpank ei saa seda ...

Majandus - Tallinna Tehnikakõrgkool
14 allalaadimist
60
docx

TOODETE JA TEENUSTE ARENDAMINE „TOYOTA MOTOR CORPORATION“ NÄITEL

...e numbrite vähendamine on peamine autonoomse ja pool-autonoomse autotehnoloogia arendamise eesmärk. Inimkond vananeb ning aastaks 2025 inimeste arv, kelle vanus on üle 65 jõuab 10%-ni kogu populatsioonist. Kõrgemas eas inimene reeglina vajab rohkem abi autojuhtimisel [4]. Mugavus: Linnaelanike arv kasvab 50% aastaks 2050, saavutades 6 miljardit. Linnade infrastruktuurid muutuvad aina keerulisemaks ning väga vähesed autojuhid leiavad, et autojuhtimine on meeldiv ja meelelahutav tegevus. Autoga seotud kulud pidevalt kasvavad kuid...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
30 allalaadimist
21
doc

Organisatsioonikäitumise eksamiküsimused

... 3 7. The big five ­ kuidas mõjutavad 5 põhilist isiksusjoont töösooritust. 5 põhilist isiksuse tunnust, mis määravad käitumise: 1)Ekstravertsus - kirjeldab, kui seltsiv, jutukas ja ennast läbisuruv on inimene suhetes teistega. Paremad juhtimise- ja müügioskused. 2)Emotsionaalne stabiilsus - kirjeldab vastupanuvõimet setressile ja emotsioonide kontrolli. Kõrgem motivatsioon, kõrgem tööst rahulolu saamine. 3)Avatus - kirjeldab vastuvõtlikkust muutustele ja huvitatust kõigest uuest. Parem võime tulla toime organisatsioonisise...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
84 allalaadimist
17
doc

Personali Koolitamine

... Referaat Juhendaja: Pärnu 2006 SISUKORD Sissejuhatus 3 1. Koolitus 4 1.1. Koolituse süsteemsus ja terviklikkus 4 1.2. Koolituse seosed personalijuhtimisega 5 2. Koolitustegevuse ahel ja koolitusjuhi roll selles 9 3. Koolitustegevust mõjutavad tasandid 13 Kokkuvõte 15 Zusammenfassung 16 Kasutatud materjalid 17 SISSEJUH...

Majandus - Tartu Ülikool
243 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...iliselt üheksateistkümnesse peatükki. Õpikus on leidnud käsitlemist kõik logistika funktsionaalsed ja funktsiooniülesed valdkonnad, sealhulgas põhimõisted logistika ja tarneahela juhtimisest. Esimeses, sissejuhatavas peatükis käsitletakse lühidalt logistika ajaloo olulisemaid aspekte ning kirjeldatakse logistika ülesandeid ja eesmärke. Lisaks antakse ülevaade logistik...

Logistika alused - Kutsekool
427 allalaadimist
323
doc

Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED

... Uue direktori ees seisab terve rida väljakutseid. Nõukogu tahab direktorit, kes suudab leida raha, sest kolledz on suurtes rahalistes raskustes. Kolledzi juhtkonna liikmed muretsevad eelkõige selle pärast, et uus direktor oleks inimene, kes on juhtimise alal kompetentne. Üliõpilased on õpetamise tasemega rahulolematud. Õppejõud on rahulolematud selle üle, et üliõpilaste suhtumine õppetöösse ja nende õpetamismeetoditesse on viletsavõitu. Nii õppejõud kui üliõpilased peavad oluliseks, et uus direktor omaks tausta, mis oleks sarnan...

Isiksusepsühholoogia -
13 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

...  raadiosüstiku abil on võimalik komplekteerida sügavriiulitelt tükikaupa raadiosüstikut kasutades saab hoiustada riiuli postivahe igal korrusel erinevat tooteartiklit  raadiosüstik on võimeline töötama iseseisvalt ilma tõstukijuhi poolse juhtimiseta  raadiosüstik on võimeline tegema ka kogu tõstukitöö 23. Millise laotehnoloogia kasutamisega on võimalik saavutada kõige parem laoruumi täiteaste?  kõrgete riiulite ja kitsaste vahekoridoridega  sügavriiulitega  topeltriiulitega siirderiiulitega 24. Millis...

Logistika alused - Kutsekool
213 allalaadimist
33
docx

Ettevõtluse eksami kordamisküsimused

...õnikord tuleb riskiga lihtsalt arvestada (nt moejoone muutumine). · Tururisk - järsud turusituatsiooni muutused, stabiilse sise- või välisturu puudumine, tarbijate eelistuste muutumine või ostujõu langus. · Juhtimisrisk - tulude vähenemine ebaefektiivse juhtimise tagajärjel. · Krediidi- ja finantsrisk - risk, et ei saada hakkama põhilaenu või laenuintresside tagasimaksmisega. Ka oht, et ettevõtte kliendid ei tasu krediiti saadud kaupade eest või teevad seda hilinemisega. · Inflatsioonirisk · Kinnisvararisk - hoonete ja seadmete ...

Ettevõtlus ja väikeettevõtte... - Tallinna Tehnikaülikool
378 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun