Sõnu seletav sõnaraamat

Juhikultus ehk ülistati juhti, Juhikultus, Plakatid ja Salapolitsei, Kollektiviseerimine reklaamid juhist, Juhikultus, Salapolitsei.
Jungingeni armukiri - Jungingeni armukiri oli 13. juulil 1397. aastal Saksa Ordu kõrgmeistri Konrad von Jungingeni poolt välja antud akt, mille järgi said Harju-Viru vasallid (Harju-Viru rüütelkond) oma mõisaid pärandada viienda põlveni, ka naisliini
Jüriöö ülestõus - saksa ordule tahtsid taani kuningas oma valdused müüa,harjulased alustasid 1343. relvastatud mässu,põletasid mõisaid ja kirikuid, tapsid kõik kättesattunud sakslased ja valisid seejärel endi hulgast 4 kuningat.Ordumeister kellega peeti läbirääkimisis , käsitles kuningaid kui kurjategijaid,puhkesrelvakokkupõrge ja eestlased tapeti.

Juhikultus – Saksamaal Hitleri juhikultus, teda nim. Führeriks, Itaalias oli Mussolini juhikultus, teda nim. duckeks.
Jaan anvelt – vene enamlane, Eesti Töörahva Kommuuni nõukogu esimees Viktor Kingissepp – vene enamlane, Eestimaa Kommunistliku Partei rajaja ja juht Konstantin Päts – Eesti Vabariigi esimene president, Eesti Vabariigi Ajutise Valitsuse peaminister, ajalehe „Teataja“ toimetaja, Päästekomitee liige Jüri Vilms – Eesti esimene kohtuminister, Päästekomitee liige; asutas Eesti Tööerakonna Konstantin Konik – Päästekomitee liige, Eesti Tööerakonna asutajaliige, Eesti Asutava
Johan laidoner - Eesti Vabariigi sõja- vägede ülemjuhataja  Johan Pitka - Eesti mereväe ülemjuhataja, soomusrongide eestvedaja  Julius Kuperjanov - Vabadusõja kangelane, juhtides hulljulge taktikaga mitmeid edukaid lahinguid  Ernst Põdder - Legendaarne väejuht, kes juhtis Landeswehri purustamist Tähtsamad lahingud Vabadussõjas  Narva lahing • 28. nov. 1918. a. sõja algus  Tartu lahing • 13.-14. jaan 1919. a. Tartu langeb Eesti kätte  Utria dessant • 17.-19. jaan.

Jacques chirac - Endine Prantsusmaa president ja Andorra kaasriigipea* Nicolas Sarkozy - Prantsusmaa parempoolne poliitik, alates 2007. aasta 16. maist Prantsusmaa president ja ametikohajärgselt ühtlasi Andorra kaasvürst* Gerhard Schröder – Saksamaa liidukantsler 1989* Angela Merkel - Saksamaa poliitik, alates 2005. aastast liidukantsler* Vladimir Putin – 1999 Venemaa peaministriks saanud, kes hakkas taastama tsentraliseeritud võimu* Dmitri Medvedev - Venemaa poliitik, Venemaa president.
Jannsen – hakkas välja andma Postimeest (Perno – 1857, eesti – 1864), oli 1. üldlaulupeo 1869 organisaator Jakob Hurt – 1872 lõi Eesti Kirjameeste Seltsi, lõi kaasa Vanemuise seltsi tegemistes + kuulus kõnemees Carl Robert Jakobson – kaastöö Postimehele, asutas Sakala 1878, 1868-1870 pidas 3 isamaakõnet Vanemuises Johann Köler – Rahvusliku maalikunsti rajaja, talurahva palvekirjade edastaja tsaarile L. Koidula – näitekirjanduse rajaja Eestis, alus eesti teatrile
Juuli 1917 - Maapäev kogunes (esimene parlamentaarne kogu), moodustati - Rahvuskongress – Jüri Vilms: Eestile Venemaa koosseisus osariigi staatus - 25.august Maapäeva koosolekul Jaan Tõnisson - kurss iseseisvusele • Oktoobripööre - 27. okt, päev pärast oktoobripööret Petrogradis võttis Viktor Kingissepp Poskalt Toompeal võimu üle. Võimu võtmiseks oli moodustatus Sõja-Revolutsioonikomitee. Võimu hakkas teostama Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee, eesotsas Jaan Anvelt.

Jaan tõnisson - oli Eesti riigitegelane, poliitik ja õigusteadlane, korduvalt Eesti Vabariigi riigivanem. Oma poolehoidjate ja mõttekaaslastega asutas ta 27. novembril parlamentaarset monarhiat ning Eestile rahvusliku enesemääramise õigust taotleva Eesti Rahvameelse Eduerakonna, mille juhiks oli ta aastatel 1905–1917. Pärast Veebruarirevolutsiooni nimetas Tõnisson Rahvameelse Eduerakonna ümber Eesti Demokraatlikuks Erakonnaks, mille juhiks jäi ta kuni 1919. aastani.
James hargreaves – mehaaniline vokk Edmund Cartwright – mehaanilised kangasteljed Thomas Bell – puuvillasele riidele trükkimise masin Eli Whitney – puuvilla puhastamise masin Thomas Newcomen – aurumasin George Stephenson – auruvedur Robert Fulton – aurik Gottlieb Daimler – bensiinimootor Rudolf Diesel – diiselmootor Joseph Monier – raudbetoon Auruvedur ja aurulaev Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level
Jõulusokk - külluse sümbol  Jõulukaru-tervise sümbol  Mängud ja jõukatsumised  Maadeldi, veeti vägikaigast ja mängiti osavusmänge  Surnute austamine  Laud hoiti kaetuna kogu öö  Jõulusaunas põles tuli kogu öö  Jõululauas hoiti tühi koht lahkunule  Ebausk  Tare ja laudaustele tehti rist- sellega hoiti kurivaim eemal  Aknad kaeti kinni,et tõkestada kurja sissepääsu  Laudaläve alla maeti kirves- hoidis loomad terved

Jõe kesk - ja alamjooksul Egiptuseks * põhjast ja kirdest piirnes Iraani * Alam- Egiptus moodustas kiltmaa ääremäestikega, lõunast ja Niiluse kolmnurkse deltaala edelast ulatus Araabia kõrbeni * Ülem- Egiptus jäi ülesvooludelta ja esimese kärestiku vahele * Egiptusest lõunasse jäi Nuubia, põhja Vahemeri, idast ja läänest piiravad kõrbed ja poolkõrbed Kuninga võim * Egiptuses valitses kuningas ehk * Sumeri linnriiki valitses kuningas vaarao.
Jaanuaris 1933 - Hitler sai kantsleriks Veebruar 1933-riigipäeva hoone põleng Märts 1933-erakorralised valimised, mille võitis Hitler Aprill 1934-Hitler kuulutab end füüreriks natside poliitika -Kolmas Reich –riigi nimi tähistamaks saksamaa hiigluse taassündi -Täielik kontroll kõigi eluvaldkondade üle -Rassilise puhtuse tagamine -Julgeolekuorganid (SS ja Gestapo) -Taasrelvastumine -Agressiivne välispoliitika -Loobuvad Versailles’ rahupoliitikast
Jeuiitide ordu – 1540 • Ignatius Loyola poolt loodud • Oluline kiriku tööriist läbi 16 sajandi • Eesmärgiks levitada usku läbi hariduse • 1583 rajati Tartusse jesuiitide kollegium • Kuulsaim põhimõte: eesmärk pühitseb abinõud • Trento kirikukogu 1545-63 • Üritati katoliku usku eristada luterlusest • Jäädi kindlkas dogmadele – piibli tõlgendamise ainuõigus ja kiriku õpetus on ainuõige • Võeti kasutusele Gregoriuse kalender

Jacques - Joseph Macdonaldi armee koosseisus Venemaale tunginud Preisimaa 20 000 väegrupp kindral Ludwig Yorck von Wartenburgi juhtimisel. 5. juulil (vkj 23. juunil) toimus Kuramaa piiril Šiauliai juures lahing, mille võitsid Preisi väed kindral Julius von Grawerti juhtimisel, misjärel tungisid Kuramaale ja hõivasid juuli esimesel poolel enamiku Kuramaa kubermangust, sealsetele elanikele pandi kohustus tasuda 2 000 000 franki kontributsiooni.
Jaapanit nimetatakse kõige euroopalikumaks Aasia riigiks tõenäoliselt just seetõttu, et pärast Teist Maailmasõda viidi just USA ja Lääne-Euroopa eeskujul läbi mitmesuguseid muutatusi (demokraatia ja demokraatlike õiguste suurenemine), muututi modernsemaks (tehnoloogia areng jms), samuti loobuti nt endistest samurai põhimõtetest (ent säilitati mitmeid muud rahvatraditsioonid). Muutus üleüldine jaapanlaste maailmavaade ja mõttelaad.
Johannes vares - ............................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

Jaan 1942 – Wannsees toimunud nõupidamisel otsustati kõik Eur juudid saata itta, kus algas nende hävitamine Auschwitzi, Maidaneki jt surmalaagrite gaasikambrites; hiljem laienes hävitustöö Ung-sse, It-sse jt okupeeritud riikidesse • Ung-s tegutsev krahv Wallenberg – päästis tuhandeid juute, ostes nad välja, kui NSVL Ung vallutas, siis arreteeriti Wallenberg ja ta kadus • kokku hukkus holokausti tagajärjel u 6 mln juuti
Juuliuse kalender – kuni vabariigi lõpuni kehtis kuukalender, aasta alguseks loeti sõjajumal Marsi järgi nimetatud märtsi; alates 2.saj. eKr toimus magistraatide vahetus 1. jaanuaril, sellest sai uue aasta algus; kalender korraldati ümber Caesari ajal 1.saj. keskel eKr. Kuukalender asendati päikesekalendriga, aastas 365 päeva, igal neljandal aastal 1 lisapäev, seda hakati nim. juuliuse kalendriks Caesari sugukonnanime Juliuse
Juuni 1914 – fF.Ferdinandi tapmine Sarajevos 23. Juuli esitab austria ungasi oma nõudmised serbiale 25.juuli teatab venemaa et toetab serbiat 28.juuli kuulutab aus-ung serbiale sõja 29.kuulutas venemaa üldmobilisatsiooni, tühistas 30.kuulutas uuesti välja üldmobilisatsiooni 1.august Saksamaa kuulutas Venemaale sõja, seejärel Prantsusmaale, kui S poleks tungind kallale ka Belgiale poleks Inglismaa pidanud ka sekkuma.

Juuni 1944 – Normandia dessant (saksa maa ründamine teiselt rindelt ootamatult) • 20.juuli 1944 – Atentaat hitlerile • Strateegiline pommitamine sakslastele Saksamaa jäi ilma liitlasteta • 1944 – sõjast lahkusid: o Rumeenia o Bulgaaria o Soome o Ungari  Pühjuseks: • punaarmee pealetung • varssavi ülestõus ardennide lahing – Saksamaa viimane pealetung 1944.a.lõpus Punaarmee pealetung 1945.a. algul
Juulit 1794 on mõnikord peetud ka revolutsiooni lõpuks, ent kui üldse vaadelda Prantsuse revolutsiooni kui terviklikku sündmust, oleks loogilisem selle lõppdaatumiks siiski pidada 1799. aasta 18. brumääri riigipööret, mil võimule sai revolutsiooni ajal kiiret karjääri teinud kindral Napoleon Bonaparte, kes järk-järgult revolutsioonilisuse valitsusorganeist ja suures osas ka valitsusprintsiipidest kaotas.
Joseph ii – ulatuslikumad reformid kogu Euroopas, deklareeris kõigi inimeste vabadust ja võrdsust, kehtestas Austrias usu- ja südametunnistusevabaduse, kirik allutati enam riigivõimule-ei pälvinud rahva poolehoidu, keelati piinamised ja kaotati surmanuhtlus, kehtestati seitsmeaastane koolikohtustus, kaotati pärisorjus-linnades tsunftisundus, Austria jagati kümnekonnaks piirkonnaks, riigikeeleks saksa keel.

Justnimelt vana - Roomat. Sarnaselt tänasele Euroopale olid vabariigiaegses Roomas pea kõik tähtsamad riiklikud ametikohad valitavad, kusjuures valimisõigus laienes ka vaesematele kodanikele. Siiski polnud tagatud kõigi riigi elanike esindatus ning talupojad olid sageli sunnitud hääletama oma maaomaniku soovi järgi – rahva võim kehtis vaid teatud piirangutega, valitud pärinesid valdavalt aristokraatide seast.
Jaan 1921 – Antandi Ülemnõukogu tunnustas ühekorraga kõiki Balti riike (otsustav läbimurre) * 22. sept 1921 – Eestist sai Rahvasteliidu liige * 1. dets 1924 – enamlaste riigipöördekatse mahasurumine * üritati normaliseerida suhteid võimalike vastastega (Saksamaa puhul andis selline poliitika häid tulemusi, ent Venemaa osas ei saavutatud pea mingit edu * 1932 – Eesti-Vene mittekallaletungileping
Juuni 1920 – Esimene põhiseadus - Kõrgeimaks võimukandjaks sai rahvas, kelle kodanikuõigusi laiendati märgatavalt – nüüd olid kõik seaduse ees võrdsed ning võrdsete õigustega • • 1.dets.1924 – kommunistide mäss Tallinnas – seoses mässajate mahasurumisega jäi plaanitud Punaarmee sissetung Eestisse ära • 1933.a. suvi – krooni devalveerimine 35% võrra – majanduskriisist ülesaamine

Juuli 1943 – 23. august 1943. a ● Itaalia kapituleerumine 3. september 1943. a ● Normandia dessant 6. juuni 1944. a ● Saksamaa kapituleerumine 8. mai 1945. a ● Jaapani kapituleerumine 2. septembril 1945. a Konverentsid ● Teise maailmasõja ajal peeti NSVL-i, USA ja Suurbritannia juhtide vahel konerentsid, milles arutati Saksamaa ja Jaapani purustamist ning sõjajärgse maailmakorralduse küsimusi.
Juuni nl - s algavad poliitilised reformid, NLKP XIX kongress Juuni lõpeb K. Vaino valitsemisaeg (asemele tuleb Vaino Väljas) ja Lauluväljakul toimub Rahvarinde massimiiting (150 tuhat inimest, laulev revolutsioon) Juuli vastukaaluks Rahvarindele luuakse ENSV Töötajate Internatsionaalne Liikumine 9.-11. september Toimub EKP Keskkomitee XI pleenum, esmakordselt toetab partei juhtkond rahva püüdlusi.
Jalta konverents - 4.-11. Veebruar 1945, Roosvelt, Churchill, Stalin, kuulutaisd kavatsusest taastada demokraatliku korra vabade valmiste teel kõikides Saksa okupatsioonist. Potsdami konveents-17.juuli-2. August 1945, Harry Truman, Churchill, Stalin,otsustati Saksamaa saatuse üle. Eesti Vabariigi taastamis katse 19.september 1944 kuulutas Otto Tiefvälja põrandaluse valitsuse Eest Vbiseseisvuse taastamiseks.

Jean bodin – Prantsuse jurist, absolutismi teoreetiline põhjendaja „Kuus raamatut riigist“ Louis XIII – absolutismi algus 1624. kui kuningas Louis XIII nimetas oma peaministriks kardinal Richelieu Kardinal Richelieu – Prantsusmaa peaminister, tema võttis üle kõik riigiasjad ja tema kätte koondus kogu võim Louis XIV – Prantsusmaa päikesekuningas, loetakse absolutismi kõrgajaks Euroopas.
Jaanuaril 1992 ehk rohkem kui neli kuud enne esimest ametlikku maavõistlust Sloveeniaga Eesti Jalgpalli Liidule (EJL) 25 jalgpalluri allkirjaga ultimaatumi, et "koondisse võetaks ainult neid, kes omavad Eesti kodakondsust õigusliku järjepidevuse alusel". Sama aasta juulis andis FIFA Eesti koondises mängimise loa 97 mittekodanikule, kes EJL-i väitel olid Eestis sündinud ja taotlesid Eesti kodakondsust.
Johan skytte - Liivimaa kubermangu esimene kindralkuberner; ta oli haritud noormehena olnud Gustav II Adolfi kasvataja ja hiljem Uppsala ülikooli kantsler; etendas suurt osa Liivimaa haridusolude korraldamisel; tema eestvõttel loodi 1630. aastal Tartus nn. Akadeemiline gümnaasium, mille õppetöö korraldus oli küllalt lähedane kõrgkoolide omale; 1631. aastal sai Tartu gümnaasiumist Tartu ülikool.

Juuni 2002 on 2113, mis moodustab kogu Tartu maakonna rahvastikust 1,36%. Asustustihedus on 5,88 in/km2. (14) Valla territoorium jaguneb 28 külaks: Alajõe, Kargaja, Kauda, Keressaare, Koosa, Koosalaane, Kusma, Kuusiku, Matjama, Meoma, Metsakivi, Mustametsa, Papiaru, Pilpaküla, Praaga, Põdra, Põldmaa, Põrgu, Rehemetsa, Selgise, Sookalduse, Särgla, Tähemaa, Undi, Vara, Vanaussaia, Välgi, Ätte.
Jõukuse kasv – ukete mõisaansamblite rajamine baltisaksa aadlikel 2.1. Palmse mõis Lahemaal 3. 1770.aastatel KLASSISTSISTLIKUS stiilis arhitektuur Eestis 3.1. 1773. aastal valmis ümberehitatud Toompea loss Tallinnas 3.2. 1784 lõpetati Tartu raekoja ehitus 3.2.1. Katariina II kingitusena Emajõele rajatud Kivisild, Toomemäele ülikooli hooned (professor, arhitekt Johann Wilhelm KRAUSE)
Jakobiinid – Prantsuse revolutsiooni radikaalne tiib, kes käis koos endises Päha Jakobi kloostris; 1793. aastal tõusid Prantsuse revolutsiooni etteotsa, kehtestades diktatuuri ja terrori

Jumalikku ettemääratlusse ehk predestinatsiooni; inimene, kes on jõukas, on jumala poolt välja valitud; rikkusega ei või uhkeldada (tuleb kanda musti riideid ja lihtsaid soenguid). • M.LUTHER – Reformatsiooni algataja Saksamaal, 31.oktoober 1517 kinnitas Wittenbergi kiriku uksele oma 95 teesi (loetakse Saksamaal ka uusaja alguseks). • T.MORE – Inglise riigitegelane, ’’Utoopia’’ autor.
Jaan koort –  6. november 1883 Sootaga vald (Äksi kihelkond), Tartumaa – 14. oktoober 1935 Moskva. Ta oli Eesti kujur,  maalikunstnik  ja  keraamik.  Ta on  teinud  mitmete  tuntud  inimeste  hauamonumente,  näiteks  Julius  Kuperjanovi  ja  August  Kitzbergi. Jaan Koorti järgi on nimetatud ka üks tänav nii Tallinnas kui ka Tartus.
Jakobson - 500-kroonisel, Sakala ajalehe asutaja Kurgja talu, 3 isamaa kõnet - pimeduse(ristirüütlid), koidu(võideldi animismiga) ja ärkamise aeg(rahvusliku liikumise tekkimine), õppis pererburis, propageeris karsklusideid, astus välja liigse usuõpetuse vastu, astus teravalt välja baltisaksluse vastu Hurt ja jakobson töötasid jannseni alluvuses postimehes, lähevad tülli.

Jungingen - Saksa ordu kõrgmeister a’tel 1393–1407. 1397.a andis kõrgmeistri ametliku ülemvõimu alla kuulunud Harju-Viru rüütelkonnale rea privileege,millest olulisim oli lääni pärimisõiguse laiendamine kuni viienda põlveni nii mees- kui naisliinis Johann von Üxküll-Kuulus Riisipere mõisnik, kelle raad lasi hukata ühe ärapõgenenud talupoja surnuks piinamise eest.
Juuni 1948 – 12. mai 1949 • Jossif Stalin • Üks esimesi suuremaid rahvusvahelisi kriise külma sõja ajal • Toimus Berliini linnas Saksamaal • Ajendiks oli rahareform Berliini müür • Ehitamist alustati 13 august 1961 • Lõhuti 9 november 1989 • Üritas põgeneda 5000 inimest • Hukkus 100 kuni 200 inimest • Walter Ulbricht ja Nikita Khrushchev Osalevad riigid
Jaapanis – sellega lõpebki 4)Tõi kaasa väga suuri purustusi ja inimkaotusi (~60 miljonit inimest) 5) suured kaotused tsiviilelanike hulgas 6) II MS ei lahendanud seniseid vastuolusid ega toonud õiglast korda 7) Saksamaa asemel hakkas maailma kontrolli teostama kommunistlik NSVL ( sest ta kehtestab oma ülemvõimu Ida-Euroopas). 8) NSVL haaras oma võimu alla Balti riigid.

James i – 1603-1625 (James VI) Mary Stuarti poeg Kokkupõrked parlamendiga – absolutism Maksude määramine – parlamendi tähtsaim õigus Tööstuslikud ja kaubanduslikud monopolid Parlament sekkus ka välispoliitikassse – Hispaania James I ja parlamendi suhted keerulised, sest James oli kasvatatud absolutistlikuks kuningaks ega suutnud leppida parlamendi sekkumisega.
Jaan rääts – rütmilisus ja selle rõhutamine (kontsert kammerorkestrile). Eino Tammberg - kammermuusika, sümfooniline muusika suurematele orkestri koosseisudele (sümfooniline teos „Concerto Grosso“ – pälvis ka veidi rahvusvahelist tunnustust, ooper „Cyrano de Bergerac“, ballett „Joanna tentata“). Veljo Tormis – hakkab kasutama peaaegu ainult rahvamuusikat.
Junesmaa - 3004ja (1922. linnaelanike aastal arvu 2176).muutumine Valla rahvastikuprotsessidest Pärnumaa, Viljandimaa, Tartumaa väärivad ja rahvaarvu alampiiriks määrati 1500 Aasta Maaelanikke Linnaelanikke nimetamist rahvaarvu kasv, Võrumaa); 1920. aastal lisandusid neile loomuliku inimest, millest tehti erandeid ainult iibe langus, ja Petserimaa linnastumine Valgamaa.

Juuli 1940 – Sb Luftwaffe jõududega alistada, sakslased edus kindlad, inglastel puudus väljaõppinud pilootidest, samas hävituslennuk Spitfire, kasutasid oskuslikult radarit, sakslased edule lähedal--->siiski inglaste edu. Oluline osa Poola, Tšehhi ja teiste anastatud maade lendurid, sept-s andis Hitler käsu dessant edasi lükata--->esimene Hitleri tõsisem tagasilöök
Juulist 1914 – 11. Novembrini 1918. I maailmasõja algus - 28. juuni 1914 korraldati atentaat Austria troonipärijale Franz Ferdinandile Serbia terroristide poolt Troonipärija ja tema abikaasa surid See sündmus vallandas Esimese MS Gavrilo Principi üliõpilane, kes lasi maha Austria-Ungari troonipärija Franz Ferdinandi Sõdivad riigid jagunesid Antaandiks ja Keskriikideks.
J harrington – juhtis politiilises võitluses aastail 1656-1660 vabariiklasi, ta oli vabariikliku riigivormi poolt, põhiseisukoht: Omand loob võimu,arvamus- loomulikus seisundis on inimesed ebavõrdsed, teos ´´Okeaania vabariik´´. John Locke- inglise filosoof, liberalismi rajaja, kõrgeim võib peab kuuluma parlamendile, valitsuse põhiülesanne on omandi kaitse.

Johan skytte – Gustav II Adolfi õpetaja ∨ 1630 Tartu, gümnaasium 1631 Tallinna gümnaasium (praegune Gustav Adolfi Gümnaasium) ∨ 15.10.1632 Academia Gustaviana ⇒ 1656 Tallinna, 1690 taasavati, ⇒ 1699-1710.aastatel asus ülikool Pärnus ⇒ Esmalt õpiti kuus aastat filosoofiateaduskonnas, seejärel kolm aastat kas arsti-, õigus- või teoloogiateaduskonnas.
Jaaksoonia – Jüri Jaaksoni nimest, tema ümber kogunesid tudengid, kes ei olnud rahul EÜSi tegevusega või keda sinna vastu ei võetud (K.Päts nt) 1890. aastate keskpaigas hakkas venestamise surve vähenema, võimule sai Nikolai II, kes väidetavalt oli liberaalsem kui tema isa (Aleksander III?) venestamise peamine eesmärk oli baltisakslaste väljatõrjumine
Jaanuar 1954 – esimene värviline teleülekanne * 23. juuni 1954 - Tallinna kauplustesse ilmusid esimesed televiisorid * 11. märts 1956 – eetrisse läks esimene Aktuaalne Kaamera * 1. juuli 1981 - kogu ETV programm edastatakse värvilisena * 2010 – Eesti läheb üle digitaaltelevisioonile * 2013 – maailma esimene nõgus UHD teler Samsungilt Helikopter 1939

Jupiter – Zeus, Mars –Ares (erinevalt kreeklastest oli austatud jumal), Juno –Hera, Neptunus – Poseidon, Pluto –Hades, Ceres –Demeter, Prosepina –Persephone, Minerva –Athena, Apollo – Apollon, Diana –Artemis, Mercurius –Hermes, Venus –Aphrodite, Baccus –Dionysus, Saturnus – Kronos, Vesta –Hestia. Preestrid olid riigiametnikud.
Järgmiseks hoonetüübiks on sõrestikhoone, mis on mõnevõrra keerukam kui postkonstruktsioon. Nende hoonete puhul on ka alla pandud neljakandilistest palkidest tehtud raam.
Jaanuar 1793 – hukati giljotiini all Louis XVI • 1795 – toimusid žerminaali, preriaali ja rojalistide vandemjääri ülestõusud • märts 1796– algas Napoleoni sissetung Itaaliasse • september 1797– toimus 18. fruktidoori riigipööre • juuli 1798– Prantsuse väed tungisid Egiptusesse • 9. november 1799 – 18. Brümääri riigipööre.

Johann gutenberg – trükikunsti leiutaja euroopas Erasmus Rotterdamist – euroopa kuulsaim humanist Osman I – Osmanite dünastia algataja, Türklaste impeeriumi juht Heran Cortes – konkistadoor kes aitas vallutada asteegid Francisco Pizarro - konkistadoor kes aitas vallutada inkad Amerigo Vespucci – esimene maadeavastaja kes mõistis et ameerkia on uus
Jannsen – Eesti postimees Jakob Hurt – tuntud kõnemees Otepää kirikuõpetaja Eestlased peavad vaimult suureks saama C.R.Jakobson – propageeris karsklusideid Astus välja liigse usuõpetuse vastu Nõudis haridusolude parandamist Astus välja baltisakslaste ülemvõimu vastu Ajaleht Sakala Sihiks oli jõukama talupoegkonna huvide eest seismine
Jaroslav tark – rajas oma kindluse Jurjev Tartu alla Läti Henrik – kirjutas Liivimaa kroonika ning kirjutas seal eestlastest Tarapita – eestlaste jumal

Jaan 1919 - 21.jaan 1920 • Versailles’I rahu ja Versailles’I süsteem • Suurbritannia peaminister David Lloyd George, Itaalia peaministe Vittorio Orlando, Prantsusmaa peaminister Georges Clemenceau, Ameerika Ühendriikide president Woodrow Wilson • Rahukonverentsist võttis osa 27 riiki  Nõukogude Venemaad rahukonverentsile ei kutsutud.
Johannes käbin - oli Eesti NSV riigitegelane, Eestimaa Kommunistliku Partei juht 1950–1978 ja Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees • Nikita Hruštšov - oli Nõukogude Liidu riigitegelane, kindralleitnant (1943) ja NLKP KK I sekretär – riigi tegelik juht aastail 1956–1964. • Leonid Iljitš Brežnev - oli Nõukogude poliitik ja riigijuht.
Juba vesi on probleemiks, siis on ka toorained, sinna alla käib nafta, maagaas, kaevandustest saadud saladused(teemandid, kuld, volfram jms), seda kõike sellepärast, et väärtuse määrab turg, kuid ilmajäämine annaks hoobi maa majandusele või võtaks mingilt riigilt sõjaliste ülesannete täitmise võime, aga seda ei soovi keegi loovutada.

Jääaeg on suhteliselt vabalt kasutatav mõiste, mis tähendab tänasest tunduvalt jahedamat kliimat, millega kaasnes ulatuslik liustike pealetung.
Jesuiitide kolleegium - 1583. aastal ilmusid Tartusse jesuiitide ordu liikmed, alustades kohe kooselavate preestrite ja ilmikvendade organisatsiooni-kollegiumi. Tõlkide seminar- jesuiitide asutatud kool; peale keelte ja vaimuliku alghariduse õpetati seminaristidele raamatuköitmist, rätsepatööd jms., samuti trükikunsti; õppetöö toimus ladina keeles.
Jääaeg - on sajandeid või aastatuhandeid kestnud periood, mil temperatuurid Maal on olnud nii madal, et on tekkinud suured mandrijää kilbid.

Juulipööre - sündmusi juhendas Andrei Ždanov, moodustati uus valitsus,peaministriks sai Johannes Vares-Barbrus. 14.-15.juuli uued valimised, uus võim:Eesti Töötva Rahva Liit (ETRL),Eesti Vb nimeti ümber Eesti Nõukoude Sotsilistlikuks Vabariigiks (ENSV). 6.august Eesti NSVL koosseisu, valitsuse nimeks sa Rahvakomisaaride Nõukogu, juhtis
Jarlõkk - valitsemisõigust tõendav dokument. Novgorodile oli iseloomulik demokraatlik valitsemiskord(nn feodaalvabariik). veetše- rahvakoosolek, juhtiv, kus võeti vastu olulisemad otsused ning valiti igapäevse tegevuse juhtimiseks vajalikud ametimehed, veetše valis vürsti(võim piiratud). Olulised olid ka käsitöölised, kaupmehed.
Juuni 1497 – 1499. aasta juuni lõpp 14. Henry VIII 15. Põhja-Ameerika pole Euraasia kontinendi pikendus 16. Victoria, Trinidad, Concepcion, San Antonio, Santiago 17. 27. aprill, Filipiinidel Cebu saarel 18. Victoria 19. galeoon 20. Golden Hind 21. Endeavour 22. Juan de la Cosa 23. 70 kuni 100 miljonit inimest 24. Mercator 25. 1768-1771

Järjekorrast rääkimine on siiski jutustus ja ajaloo puhul on tegemist jär- jestustega. Enne oli nii, pärast oli nii. . . Uurimuse puhul ühest olukorrast, milles eelnenule viidatakse ainult möödaminnes, on jutustus situatsioonist, hetkest. Samas järjestustest kirjutamine on ajaloolise uurimuse üks kompo- nente. Uurimuses see kahtlemata sisaldub.
Jätkati rahva - ja seltsimajades koss käinud pilli- ja näitemängu- ning laulukooride traditsioon. 1950. aastate teisel poolel hakkas massiline rahvuskultuur taandume kõrgkultuuri ees. See oli tingitud uue haritlaskonna põlvkonna esile kerkimisest, linnastumine, rahva haridustaseme üldine tõus ning materiaalsete võimaluste avardumine.
Jagab midagi – nimelt loomupäraseid andeid erinevateks techne`edeks. Sealjuures jääb jagamisprintsiip samaks, mis Epimetheuselgi – ta ei jaga mitte kõigile võrdselt kõiki eeldusi, vaid üks saab loomupärase eelduse üheks loovaks tegevuseks, teine teistsuguseks. Selline asjadeseis muudab otstarbekaks tööjaotuse inimeste vahel.

Jeesus kristus – kreeka k, „salvitud“; jutlustaja ning usukuulutaja Juudamaal, juut, elas esimeste Rooma keisrite ajal; rändas mööda naad ringi, kuulutades kõikidele rõõmusünumit peagi saabuvast jumalariigist; löödi risti ja tõusis pärimuse järgi surnust üles; poolehoidjad pidasid teda juba ammusest ajast oodatud messiaks.
Juno – Hera Neptunus –Poseidon Pluto –Hades Ceres –Demeter Prosepina –Persephone Minerva –Athena Apollo –Apollon Diana –Artemis Mercurius –Hermes Venus –Aphrodite Baccus –Dionysus Saturnus –Kronos Vesta –Hestia Kodukolde jumalanna Vesta oli Rooma riigi koldetule kehastus, mis põles foorumil Vesta templis.
Justinianus – keiser, vallutas tagasi läänepoolsed alad ning alistas Põhja-Aafrika ja Itaalia, edendas riigi sisekorraldust Augustinus – hilise antiikaja silmapaistvaim kristlik õpetlane, ta oli saanud paganliku hariduse ja kasvatuse, kuid pöördus hiljem ristiusku, õigustas askeesi, teosed „Jumala riigist“, „Pihtimused“

Jules mazarin – Louis XIV minister, pärit Itaaliast, kuninga nimel valitsedes haaras endale kogu võimutäiuse Jean Baptiste Colbert – rahanduse peakontrolör Louis XIV ajal, loetakse merkantilistliku majanduspoliitika silmapaistvamaks esindajaks, koostas 1. riigieelarve , manufaktuurid, kolonisatsioon Louis XV – Louis XIV pojapoeg.
Jean mabillon – ’De Re Diplomatica’ – vt Aigit ?? Klassikalise allikakriitika väljakujunemise ajaks loetakse 1840.aastaid, mil 1842 – 1849 ilmunud Pierre – Claude François Daunoni ‘Cours d’études historiques’ esimeses köites esitatakse nii ajalooallikate klassifikatsioon kui ka kirjeldatakse allikakriitika meetodeid.
Jossif stalin - NSV liider adolf hitler- saksamaa liider vjatšeslav molotov-vene välisminister joachim von ribbentrop-saksa välisminister neville chamberlain-UK peaminister benito mussolini-itaalia diktaator edouard daladier-prantsusmaa peaminister franklin delano roosevelt-USA president dwight eisenhower-normandia dessandi 1 väejuht.

Juuni 1944 - 7. detsember 1941- Pearl Harbor- Jaapan ründab USA sõjalaevastikku 2. september 1945- Jaapan kapituleerub 10. Miks kaotas Saksamaa II maailmasõja? nimeta 3 põhjust 11. nimeta 3 väeüksust milles teenisid eestlased Saksa armees 13. Kas II maailmasõja lõpetamine oli õiglane? Põhjenda oma seisukohta kahe argumendiga
Jaanuar 1981 –  20. jaanuar 1989) Kasutatud allikad  http://et.wikipedia.org/wiki/John_Kennedy  http://et.wikipedia.org/wiki/Lyndon_Johnson  http://et.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon  http://et.wikipedia.org/wiki/Gerald_Ford  http://et.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter  http://et.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
Jms - ga. Teisel puhul ei tähenda lugu nälga, vaid pakkumise sortimendi vähenemist, nt kadus poelettidelt täielikult suitsuvorst, Tartus polnud saada viinereid jne jne. Põhjusteks nii idapoolsed kasvavad vajadused kui ka ettevõtete siht toota kaupa, mis plaanimajanduse tingimustes oli nende jaoks lihtsam ja kasulikum.

Jur isik - Juriidilisest isikust võlgniku korral võib pankrotiavalduse tagamiseks elukohast lahkumise keeldu kohaldada juhtorgani liikme, likvideerija, täisühingu osaniku, usaldusühingu täisosaniku, vähemalt 1/10 suurust osalust omava osaniku või aktsionäri, prokuristi ja raamatupidamise eest vastutava isiku suhtes.
Juubelipiddo - Laulud”. Tuntud on ka isamaalaulud: “Eesti vennad laulgem rõõmsast”, “Minu kallis isamaja” ning “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”. 1869. aastal kujunes tähtsaks sündmuseks Eesti avalikus elus 1. üldlaulupidu, mis peeti ära pärisorjusest vabanemise 50 aasta juubelisildi all. 18. – 20. juunil.
Jaan 1919 – Eesti armee pealetung ◦ vabatahtlike üksused ◦ välisabi ◦ Johan Laidoner  veebr – Saaremaa mäss  apr – Asutav Kogu  mai – sõda Eesti piiridest välja ◦ Põhjakorpus  juuni –Landeswehri sõda ◦ Rüdiger von der Goltz ◦ 23. juuni Võnnu lahing  Okt-dets – lahingud Narva

Jüüti merelahing – Öises lahingus suutis Saksa laevastik põgeneda ja oma baasi naasta, mõlemad pooled kandsid suuri kaotusi.
Järjekordse paradoksi – naftakompaniid ei saa hinda väga tõsta, kuna elektriautod on palju kallimad ja liiga kõrge nafta hind tooks kaasa selle, et pikas perspektiivis tasuks elektriauto ära.18 Igatahes on selge, et tehnoloogia areng näitab meile, kas naftaliivadest saab asja või domineerima hakkavad tõesti hübriidautod.
Johan skytte – Tartu Ülikooli asutaja Bengt Gottfried Forselius Uus ordumeister/Asutati Piiskopimõisa seminar, kus hakati ette valmistama eesti koolmeistreid ja köstreid Jgnatsi Jaak  Forseliuse õpilane Pakri Hanso Jüri Forseliuse õpilane Adrian ja Andreas Virginius  Tõlkisid uue testamendi eesti keelde

Juulit 1794 on mõnikord peetud ka revolutsiooni lõpuks, ent kui üldse vaadelda Prantsuse revolutsiooni kui terviklikku sündmust, oleks loogilisem selle lõppdaatumiks siiski pidada 1799. aasta 18. brumääri riigipööret, mil võimule sai revolutsiooni ajal kiiret karjääri teinud kindral Napoleon Bonaparte, kes
Järgmise rünnakuobjekti – Gela – kaitsmisel ei toonud oodatud edu. Seegi linn tuli võitluste järel maha jätta ja taas käisid jutud reetmisest, millega nüüd seostati ka Dionysiost. Sürakuusa aristokraatlikud ratsanikud koguni ründasid tema maja ja teotasid ta naist (Hermokratese tütart), mispeale viimane enda tappis.
Jaan poska on maetud Siselinna kalmistule Tallinnas, mis asub aadressil Toonela tee 3. Et demonstreerida Poska tähtsust ja teda meeles pidada, siis korraldab Laiuse põhikool iga aasta Jaan Poska teemalisi viktoriine ning Tartus nimetati ka gümnaasium tema järgi, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Vanemuise tänaval.

Jätkuvalt kirde - ja Põhja-Eesti linnu, mille venekeelne elanikkond saavutas üha suuremat ülekaalu eestlaste üle. Rahva elujärg paranes sulaperioodil kõigile möödalaskmistele ja valearvestustele vaatamata tunduvalt — inimesed hakkasid ehitama eramaju ja suvilaid, ostma sõiduautosid, külmkappe ja telereid.
Jaan 1919 – Paju lahing (Eesti vs Punaarmee) -˃ Eesti võit (üks verisemaid lahinguid) -˃ vabastati Valga, Võru (pisut hiljem ka Petseri ja Aluksne) -˃ eesti oli võõrvägedest puhastatud * veebruari keskel alustas Punaarmee uusi katseid Eesti vallutamiseks -˃ lõpuks jäi peremeheks siiski Rahvavägi
Johan hornung - 1893. ilmus tema ladinakeelne eesti keelne grammatika, mis arvestas rohkem eesti keele eripära Andreas ja Adrian Virginius -kirikuõpetajad, tõlkisid esmakordselt eesti keelde ja kirjastasid "Wastse Testamendi". Christian Ackermann- Kõige kuulsam ja produktiivsem Tallinna puunikerdusmeistritest.

Jaan poska – Tallinna linnapea, Venemaa Ajutise Valitsuse Eestimaa kubermangu komissar, Vene Asutava Kogu liige, Eesti välisminister, Eesti delegatsiooni juht jne. Ajalukku läinud eelkõige Eesti esindajana Tartu rahu allkirjastamisel Johan Laidoner – Venemaa ja Eesti sõjaväelane ning Eesti poliitik.
Jakob hurt on olnud kindlasti Eesti ajaloo ja rahvusliku ärkamisaja üks tähtsaimatest inimestest. Võin seda öelda, sest just tema oli see, kes algatas mõtte, et eestlased ei peaks otsima tuge baltisaksa ega venelaste rahvuslikest ideoloogiatest, vaid peaksid hakkama saama vaid omaenese jõule toetudes.
Jakobson - kirjutas kooliõpikuid, 3isamaakõnet, ajaleht Sakala. Seltsid- eesti Üliõpilaste selts, Põllumeeste selts, Laulu ja mänguseltsid(vanemuine, estonia) Venestamine- riigikeel+õppekeel vene keel, tsensuur, vene õigeusu levitamine, talurahvaasjade komissarid, Tartu Ülikool=Jurjevi Ülikool

Jul a - u serbiale, 1. aug saksamaa- venemaa, 3. saksamaa-prantsusmaa, 4. sb-saksamaa, 5. saksa väed belgiasse, 6. a-u-venemaa Ühel pool 1907 aastal loodud Antant (SB, Prantsusmaa, Venemaa). Teisel pool 1882 Keskriigid ehk Kolmikliit (Saksamaa, A-U, Itaalia). Itaalia läks 1915 üle Antanti poolele.
Jumalaist on konna peaga (mees-jumalad), mõnel on aga mao pea (jumalannadel). Hermopolise kosmogoonia järgi tekkis ürgsest ookeanist küngas (seal, kus hiljem asutati Hermopolis), selle künka peal oli ilmunud imeline lootos, milles oli sündinud jumal-laps. Sellega lõppes maailma ja päikese loomine.
Jaapani kamikaze - lendurite kastutamine Teises maailmasõjas oli üks dramaatilisimaid ja hirmsamaid nähtusi kogu sõja käigus. Kes olid need lendurid ja mis sundis neid oma elu ohverdama ning miks selline võitlusvorm tekkis ja kui efektiivne see tegelikult oli? (Axell, Kase 2003: 6) KAMIKAZE-TAKTIKA SÜND

Jaan tõnisson - Postimehe peaoimetaja(1986), tema juhtimisel tõstis ajaleht esile eeslaste rahvusliku eneseteadvuse edendamise, astudes jõuliselt välja nii venestamise kui ka saksastamise vastu. Oli Eesti Rahvusliku liikumise mõõduka tiiva juht, kellena rajas1905. aastal Eesti Rahvameelse Eduerakonna.
Jaan tõnisson - 19. sajandi viimaste aastate mõjukaim rahvuslik tegelane, kes andis Tartus välja ajalehe Postimees(Postimees pidas olulisemaks hariduse ja kultuuri edendamist) Konstantin Päts - advokaat, kes asus 1901. aastal välja andma ajalehte Teataja(Teataja kuulutas „uueks jumalaks“ majanduse)
Jätkus turgu – Antanti riike varustades kasvas tööstustoodang 1914-1917 tervelt 40 %. Enne Esimest maailmasõda oli USA Euroopale võlgu, nüüd tehti võlad tasa ja Euroopa muutus USA võlglaseks. 1920 elas USAs 6% maailma elanikest, kuid USA tootis 40% maailma terasest, 60 % naftast, 85 % autodest.

James ii – katoliiklane, usuline lahknevus, mille tõttu moodustati 2 parteid:James II (toorid/ konservatiivid); Jamesi vanema tütar ja ta mees Oranje Willem (viigid /liberaalid) Oranje Willem /William III – viigid ja toorid olid Jamesi vastu ning William kutsuti troonile, ta kukutas kuninga.
Jõhkralt ladina - Ameerika riikide siseasjadesse toetades kõiki diktaatoreid, kes vaid end antikommunistiks kuulutas(1954 Guatemalas). USA algatusel loodi sõjalised blokid Lähis- ja Kesk-Idas- 1955.a CENTO ja 1955.a Kagu-Aasias SEATO, 1959. USA-sse kõrge NSVL valitsus-delegatsioon. Dialoogi algus.
Janitšarid – jalaväelasest palgasõdurid, 14.-17. saj. Türgi sõjaväe peamine löögijõud.

Johan skytte – Asus Gustav II Adolfi käsul Liivimaad rootsistama, oli olnud tema õpetaja ja Uppsala kooli kantsler, tema eestvedamisel loodi Tartu ülikool Karl XI – Rootsi kuningas, troonile sai 4-ja aastaselt, tõi kaasa olulise pöörde kuningavõimu ning balti aadli senistesse suhetesse.
Juulit 1934 on läinud ajalukku “pikkade nugade ööna” (Nacht der langen Messer). See oli suunatud SA ja NSDAP vasaku tiiva vastu, kes uskusid sotsialismi ja natsionalismi ühildamisse (natside suurtöösturitest rahastajatele see ei meeldinud) ning omasid Hitleri arvates liialt suurt mõju.
Jalta konverents – toimus veebruaris 1945.aastal. Kooskõlastati, kuidas saksamma lõplikult purustada ja milline on sõjajärgne maailmakorraldus potsdami konverents – toimus juulis-augustis 1945.aastal. Usa, suurbritannia ja nsv liidu juht arutasid saksamaa sõjajärgse haldamise küsimusi

Jõustati üldharidus - ja kutsekoolireform parandamaks kutsesuunitlust ja tööks ettevalmistust. Eesmärk oli üld- ja kutsehariduse integratsioon, üleminek üldisele kutseharidusele. Taheti luua üld- ja kutseharidust andev koolitüüp, mis tegelikult tähendanuks oskustööliste ettevalmistamist.
Juno - Hera • Minerva - Athena • Neptunus - Poisedon • Vulcanus - Hephaistos • Venus - Aphrodite • Vesta - Hestia • Mercurius - Hermes • Diana - Artemis • Apollo - Apollon • Mars - Ares • Saturnus - Kronos Mars olulisem kui kreeka Ares, samuti Saturnus, Vesta.
Jungingen - oli Saksa ordu kõrgmeister aastatel 1393–07. 97.aastal andis ta kõrgmeistri ametliku ülemvõimu alla kuulunud Harju-Viru rüütelkonnale rea privileege, millest kõige olulisem oli lääni pärimisõiguse laiendamine kuni viienda põlveni nii mees- kui ka naisliinis.

Jupiter – Zeus Mars – Ares Juno – Hera Neptunus – Poseidon Hades – Pluto Ceres – Demeter Prosepina – Persephone Minerva – Athena Apollo – Apollon Diana – Artemis Mercurius – Hermes Venus – Aphrodite Bacchus – Dionysos Saturnus – Kronos Vesta – Hestia
Jacquerie - Jacque oli talupoja tavanimi). Inglismaal 1382 tungisid ülestõusnud Londonisse, juhiks Wat Tyler(tapeti). Ülestõusud suruti maha, mässulisus jäi aga püsima, seega vabastati talupojad pärisorjusest, sõlmides rendilepinguid. Majanduse ja linnaelu uus elavnemine.
Juudiküsimusega on seotud ka „arstide süüasi“. 1952 võetakse Liidia Timošuki süüdistus Kremli arstide vastu sahtlist välja, kuna Kremli meditsiiniteenistuses enamus olid juudid, siis arstide süüasi paljude arvates pidi olema avalöögiks laiemale, mastaapsemale puhastusele.

Johannes vares - Johannes Vares (kirjanikunimega Barbarus[1], ka Johannes Vares-Barbarus; 12. jaanuar 1890 (juuliuse kalendri järgi 31. detsember 1889) Heimtali vald, Paistu kihelkond, Viljandimaa – 29. november 1946 Kadriorg, Tallinn) oli Eesti luuletaja, günekoloog ja poliitik.
Juuliks on ta kadunud, väljaarvatud kümnekonna meetrise läbimõõduga sügavam lohk. Sademeterohkel aastal, eriti vihmase suve ja sügise korral, jääb järv alles terveks aastaks. Kuival aastal on vesi kadunud jaanipäevaks ja pärast seda saab järvemadalikul heina teha.
Juuni 1914 – Atentaat Franz Ferdinandile 28. juuli 1914 – Austria-Ungari kuulutas Serbiale sõja; Esimese maailmasõja algus 1916 – Verduni, Jüüti, Somme’i lahingud 1917 – Veebruarirevolutsioon venemaal, sõjaga liitus USA, Bresti vaherahu Venemaa ja Saksamaa vahel.

Johan gutenberg – sakslane, kes leiutas 1440’ndal aastal trükikunsti, kuigi see oli varem tuntud ka Hiinas, siis Gutenberg seda tõenäoliselt ei teadnud . Erasmus Roterdamist – saksa humanist, kes uuris piiblit ja jõudis järeldusele, et katoliku kiriku õpetused on valed.
Justiitsminister - nende suhtes, kellele tema on andnud tegutsemise õiguse, võib selle õiguse ära võtta kuni 5 aastaks, § 71 lg 4. vt määrus- andmise ja äravõtmise kohta! Kui JM võtab ära, siis ei saa haldur enam tegutseda selles asjas, tuleb kohtul nimetada uus haldur.
Johan pitka on sündinud 19. veebruar 1872 Võhmuta vallas Jalgsema külas Terasaugu metsavahimajas – surmaaeg september-november 1944. Ta oli Eesti Vabariigi Merejõudude juhataja, kontradmiral, Eesti Vabadussõjas Eesti sõjaväe organiseerimisel üks kesksemaid tegelasi.

Järgnes süüdistus – osalemine „aktiivses võitluses revolutsiooniliikumise vastu kontrrevolutsioonilises valitsuses“ . A-R. Tamm on väitnud oma raamatus, et: „ Esimese Nõukogude okupatsooni kestel arreteeriti kokku umbes 8000 inimest, kellest vähemalt 1950 hukati Eestis.
Juuni 1944 – maabusid liitlaste sõjajõud Normandias--->Sm ei suutnud invasioonile piisavalt kiiresti reageerida, edasitungi pidurdati mõnda aega, varises siiski Saksa kaitse suve lõpuks kokku, olulist osa etendasid liitlaste õhujõud • 25. aug – vabastati Pariis
Johann calvin - juht Genfis; ettemääratuse põhimõte;ühed määratud hukatusse/töö austamine, lihtsad eluviisid, Miguel Servet-hispaania humanist ja teadlane, kes kalvinismi arvustamise eest vangistati ja põletati Olaus Petri-levitas luterluse ideid, alustas reform.

Jul - Kurski kaarel toimunud pealetung, mille sakslased kaotasid 1943 3.sept-Ameerika ja Briti vägede maabumine Itaalias 1944 6.jun-Lääneriikide sõjajõud Põhja-Pra Normandias 1944 22.jun-NSV pealetung Saksale 1944 sept-Soome NSV vaherahu, S väljus sõjast
Juuli 1776 - võetakse vastu iseseisvus deklaratsioon - 1787 - võetakse vastu iseseisvus deklaratsioon - seadusandlik võim – parlament ( kongress ) - täidesaatev võim – president - rahvas valib valijamehi - kohtuvõim – kõrgem-ülemkohus - presdentaarne riik
Jõululaupäevane kirik on viimastel sajanditel olnud nii rahvarohke, et osa inimesi seisab vahekäikudes või ukse ees. Jõululaupäeval käidi kirikus ka karmimatel nõukogude aegadel ning jõulujutluse, -laulude ja orelimänguga on seotud paljude põlvkondade helged mälestused.

Juliuse kalender on kalender, mille kehtestas Julius Caesar 46 eKr ning mis jõustus 45 eKr. Selle kalendri järgi lisatakse võrreldes astronoomiliste aastaaegadega liiga palju liigpäevi, nii et aastaajad saabuvad kalendris igal aastal keskmiselt ühe minuti võrra varem.
Juriidiliselt võttes on sobivamaks terminiks peetud siiski 1561. või 1562. aastat, kuna selleks ajaks oli Põhja-Eesti alistunud Rootsile ja Liivi ordu Poolale, samas kui Põhja-Eesti oli läinud Rootsi ja Lääne-Eesti Taani võimu alla ning Ida-Eestit okupeerisid Vene väed.
Juurde märkuse - mida muidugi ei saavutata ning see põhjustab rahulolematust ja kibestumist. Võibolla seetõttu ongi tekkinud väärastunud nägemus sellest, et tippu jõudmiseks ei tule pingutada mitte ennast, vaid piisab sellest, et teisi enda kõrvalt alla tõugata?

Jumalate asutamine – usuti, et jumalad on kogu maad juhtiv valitseja, jumalate austamine oli tohutu, jumalate austamiseks tehti rituaale, mis tõi kaasa jumalate toetuse, austamiseks ehitati jumalatele templeid, mis olid nende maapealsed kojad, kus nende eest hoolt kanti.
Jun - Eesti ja Läti Ultimaatium 1940 17.jun-Balti täielik okupeeritus 1940 21.jun-Lavastatud meeleavastus Eestis 1940 22.jun-Compiegne vaherahu Saksa ja Pra vahel 1940 14-15 jul-Lavastatud parlamendivalimised Baltis 1940 3-6 aug-Balti riigid NSV koosseisu.
Juubeliks - seda meenutavad sillal olevasse pronkspärga paigutatud aastanumbrid 1613-1913. Sild on pühendatud Parroti kaasaegsele, keiserliku ülikooli asutamisürikule alla kirjutanud Aleksander I-le, kelle bareljeef kaunistab silla Vallikraavi tänava poolset

Jaan 1813 - Venemaa armee Preisimaal veebr 1813 - Venemaa armee Berliini Kevad 1813 - VI koalitsioon Prantsusmaa vastu - Venemaa, Preisimaa, Inglismaa, Portugal, Hispaania, Rootsi, Austria (liitus alles pärast seda kui Napoleon nende tingimused tagasi lükkas).
James i – 17. Saj Inglismaal kunigas, kes ei tundnud Inglismaa õigusi ning tavasid, sest oli Šotimaa kuningas. Oli veendunud, et on kuningas jumala armust ning et kuninga tahe on kõrgem kõigist seadustest. Talle olid vastuvõetamatud parlamendi õigused.
Jõudude tasakaal on ohus. 1904 kirjutasid alla Pr ja In liidulepingule (Briti valitsus pidi abistama Pr, jagati mõjusfäärid Aasias ja Aafrikas). 1907 kirjuasid V ja I alla liidulepingule (jagati mõjusfäärid Aasias). Teised riigid läksid Antanti üle sõja ajal.

Jaapan usa - d. Pearl Harbor-is. See Jaapani rünnak tõi kaasa selle, et USA sekkus sõtta. See usa sekkumine II maailma sõtta, tõi kaasa selle, et Hitleri vasane koalitsioon laienes, enne ainult majanduslikult oli. “Aasia aasialastele”- Jaapani loosung.
Jelizaveta - Peeter I tütar (valitses 1741-1762) – tõi õepoja Vm’le, Peeter III+KatariinaII(abielluvad, Jelizaveta sureb, hiljem suri PeeterIII ja troonile pääses ta naine, Katariina II) KatariinaII (valitses 1762-1796)- valgustatud absolutismi ajastu.
Jumalad kreeka - rooma: zeus-jupiter,ares-mars,hera-juno,Neptunus-poseidon,pluto-hades,demeter-ceres,persephone- prosepina,athena-minerva,Apollon-apollo,artemis-diana,hermes-mercurius,aphrodite-venus,dionysos-bacchus,kronos-saturnus,bestia-vesta. Riik ja religioon.

Jahve on ainus jumal mitte üksnes iisraellaste vaid kogu maailma jaoks  nende tegutsemisest kujunes välja ainujumalakultus – monoteism, Jahvet hakati pidama kogu maailma loojaks ja valitsejaks  viletsuse ajajärgule pidi järgnema helge tulevik.
Jesuiitide ordu – rajas baski päritolu aadlik Ignatius Loyola.
Johann gutenberg - sakslane, kes leiutas 1440. aastal esmakordselt Euroopas trükikunsti Erasmus Rotterdamist- kõige kuulsam saksa humanist, kelle peateos on „Narruse kiitus“, milles ta naeruvääristab nii vaimulike kui ka ilmalike isandate ahnust ja rumalust

Jumalariik on lahti rohkem viletsatele ja põlatuile kui edukaile ning rahulolevaile. See tekitas juudi preesterkonna vastuolu arvates, et see on Moosese õpetusest taganemine ning selle alusel laskis Pontius Pilatus ~30 pKr Jeesuse vahistada ja risti lüüa.
Jaanuar 1961 –  22. november 1963)  Ameerika Ühendriikide senaator Massachusettsist (3. jaanuar 1953 – 22. detsember 1960)  Ameerika Ühendriikide Esindajatekojaliige Massachusettsist (3. jaanuar 1947 – 3. jaanuar 1953) Lyndon Baines Johnson
Juuni 1951 - märts 1953 Julgeolekuaparaadi puhastamine, võimuladviku noorendamine ja uue „puhastuse“ ettevalmistamine. 1951 suvel võeti Stalini poolt ette julgeolekuaparaadi väga põhjalik puhastamine. See oli tegelikult rünnak ka juba Beria vastu.

Johan gutenberg - oli saksa leiutaja, trükkal ja kullassepp, keda peetakse liikuvate metalltähtedega trükikunsti (trükimasina) leiutajaks Erasmus Roterdamist - saksa humanist, kes uuris piiblit ja jõudis järeldusele, et katoliku kiriku õpetused on valed.
Jaapani õudukad on ka kuulsad just oma teistsuguste asjade poolest, filmid on temaatilised ja tuuakse esile psühholoogilist hirmu ja samas ka pinget ,et teha asi põnevaks. Kindlasti kasutatakse Jaapani õudukates palju uskumusi nagu poltergeist ja šamanism.
Juhatuse ülesandeks on võtta erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid ja avaldusi, esindada erakonda suhetes teiste erakondadega, esitada ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi erakonna Riigikogu fraktsioonile ja Vabariigi Valitsuses esindavatele ministritele.

Johann skytte – Liivimaa esimene kindralkuberner, haritud noormehena oli olnud Gustav II Adolfi kasvataja, hiljem Uppsala ülikooli kantsler, tema eestvõttel loodi Tartus Akadeemiline gümnaasium, ning tema palvel muudeti see üsna pea Tartu ülikooliks.
Jossif stalinile on omistatud ütlused: „Ühe inimese surm on tragöödia, kuid miljonite surm on statistika“ või „Surm lahendab kõik mured – pole inimest, pole probleemi“. Indiviid oli ainult tühine mutrike, mis pidi masinavärki käigus hoidma.
Jaanuar 1848 - Revolutsioonid said alguse Lõuna-Itaaliast Veebruar 1848-Revolutsioon Prantsusmaal kukutati kuningas ja mõneks aastaks sai Prantsusmaast vabariik Detsember 1848- Prantsusmaa presidendiks valiti Louis Bonaparte, kes oli Napoleoni sugulane

Jakobson - • Propageeris karskusideid • Oli liigse usuõpetuse vastu seetõttu läks vastuollu Hurdaga • Isamaakõned- valgus(muistne iseseisvus), pimedus(sakslaste aeg) ja koiduaeg(Alexander II reformid) • Eesti Kirjameeste Seltsi president
Jansen - • Asutas seltsi Vanemuine • võttis kasutusele mõiste „eestlane“ • „Kalevipoeg“ hakkas ilmuma • Ajaleht „Perno Postimees“ • Tema arvates eestlane väärib võrdsust sakslastega, ta tahtis teha koostööd sakslastega
Johann pulck – eestlane, kes õppis Rostocki ülikoolis, kuulus Saare-Lääne piiskopkonna toomkapiitlisse ka. Henricus Carvel – eestlasest kloostriülem 15.sajandil. Simon Wanradt – Niguliste kiriku õpetaja, kes pani kokku luterliku katekismuse.

Julius kuperjanov – õppis õpetajaks, kellena ka töötas, siis läks sõjaväkke/sõjakooli, sakslaste lahkumise järel organiseeris kaitseliidu, ei suutnud Tartut kaitsta, kui enamlased ründasid, lõi väeosa millel oli Vabadussõjas otsustav tähtsus.
Järgnevad read on koostatud ühe eesti sõjamahe poolt oma tuttavale saadetud väheste kirjade põhjal aastaist 1947-1948, mil ta viibis Prantsuse võõrleegionärina Indo-Hiinas, kuhu teda saadeti, et vältida venelastele väljaandmist prantslaste poolt.
Jaanuar 1558 – 1583 a. Põhjused: #Venemaa välispoliitika – allutada Läänemere idarannik #Vana – Liivimaa poliitiline ja sõjaline nõrkus #Rootsi püüd oma mõjuvõimu laiendada Eestimaa jäi jagatuks Poola, Rootsi ja Taani kuningate vahel.

Juriidiline argument – sõlmiti kirjalikke lepinguid 1493 andis Paavst Alexander VI bulla selle kohta, kuidas jagunevad veel avastamata Atlandi piirkonnad – Hispaania (Aragoni Ferdinandi ja Kastiilia Isabella liit) sai läänepoolsete üle suveräänsuse.
Jõujaama - Balti ja Eesti Soojuseelektrijaam, Narvas suur mööblivabrik, rekonstrueeriti tsemenditehas „Punane Kunda“, lõpetati Eesti suurima käitise, Kreenholmi Manufaktuuri taastamine, tööd alustas Kohtla-Järve lämmastikväetisetehas.
Johhny depp on nomineeritud mitmele auhinnale ja ta on võitnud Kuldse Gloobuse Parima Näitlejatöö eest Sweeney Todd: Fleet Streeti deemonlik habemeajas ning SAG auhinna Parima Näitlejatöö eest Kariibimere Piraatide: Musta Pärli Needuse eest.

Jumalateotamise - nõidumise ja ennustamise- ning nõudsid kohtuvõimudelt sellise ebausu harrastajatele karistamist. Esimene teadaolev suurem mürgitamisjuhtumiga seotud nõiaprotsess peeti 1542. aastal Rakveres ja lõppes viie talupoja põletamisega.
Juuni 1948 – 11.mai 1949) Pärast seda, kui Saksamaa läänepoolsetes okupatsioonisektorites oli toimunud rahareform ja algas okupatsioonisektorite ühendamine, otsustas Nõukogude valitsus liitlaste garnisonid Lääne-Berliinis välja tõrjuda.
Judenitš - valgete väejuht Venemaa kodusõjas A.Kotšak- valgete väejuht Venemaa kodusõjas A.Denikin- valgete väejuht Venemaa kodusõjas L.Konilov- valgete väejuht Venemaa kodusõjas Peter von Wrangel- valgete väejuht Venemaa kodusõjas.

Juul - 2.aug-Potsdam-Saksa jaotati USA, Pra, Briti, NSV vahel 1945 6.aug-tuumapomm USA-l Jaapanile 1945 2.sept-USA ja Jaapani kapitulatsiooni akt. II Maailmasõja lõpp 1947 10.veb-Rahuleping 10-20 võitjariigi ja saksa EU liitlaste vahel
Jätkuval on oluline teha vahet Marxi vaadetel noores ( eriti enne kohtumist Engelsiga) ja vanemas eas, ning Marxi tõlgendustel ( Georgi Plehhanov, Vladimir Lenin, kes toovad sisse proletaarse evolutsiooni , ideoloogia ja diktatuuri mõisted.
Jul - 2.aug toimus Potsdamis võitjariikide konverents,millel kiideti lõplikult heaks Ida-Preisimaa põhjaosa loovutamise NSVL ning s elanike sundevakueerimise võitjatele antud territoorimidelt.S jaotati Briti,Pran,Usa ja NSVL vahel.

Jaapanlased põhja - edasist saatust Vietnamist välja ja hakkasid otsustama kuulutasid seal välja suurriigid Vietnami Demokraatliku (Prantsusmaa, Vabariigi, alustades Suurbritannia, USA, sotsialistliku ühiskonna NSVL ja Hiina RV). ülesehitamist.
Juuni 1948 - 12. Mai 1949, selle aja jooksul blokeerisid nõukogde väed Berliinile juurdepääsu, et takistada USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa tegevust Saksamaa ühendamisel. Lääneriigid vastasid sellele nn Berliini õhusilla loomisega.
Jesuiidid – 16. sajandil vastureformatsiooni käigus loodud katoliikliku mungaordu Jeesuse Ühingu e jesuiitide ordu liikmed julgeolekuorganid – nõukoguliku võimustruktuuri luure- ja repressiivorganid, nõukogude vägivallapoliitika

Jakobiinide klubi - (Robespierre – kodanikud, kohtuvõim-kohus. jakob juht) Robespierre- Aja jooksul Konstitutsiooni põhialuseks oli Inimese sai Robespierre'ist äärmusliku ja Kodaniku õiguste deklaratsioon, mis jakobiinide rühmituse juht.
Johannes käbin – Karotammest kuulekam Moskva nõuete täitja, kuid mitte üdini Moskva-meelne. Mugandas stalinismi, sulaaega ja seisakuaega 1960ndatel. • Karl Vaino – umbkeelne imbetsill, Moskva-meelne, venestaja, vene keele propaganda.
John locke – peab järgima seadusi, aga institutsioonid peavad teineteist tasakaalustama („piirajad ja tasakaalustajad“ - ei lase ühelgi institutsioonil piiramatut võimu haarata). Ta eristas seadusandlikku ja täidesaatvat võimu.

Johannese naeratuses on midagi patust; Gioconda naeratus on seotud tema ootepõnevil piidleva pilguga: naeratus mõjub külgetõmbavalt, külm pilk eemaletõukavalt. Juba ainuüksi see vastuolulisus muudab kogu naise välise ilme komplitseerituks.
Juba 1916 - 17. aasta vahetusel oli kogu Ve impeeriumis alanud ulatuslik käärimine: streigid, pol nõuded, demonstratsioonid jne. 23.02.1917 algas järjekordne streik Petrogradi suuremates ev-tes. Selle põhjustas väidetav näljaoht.
Juba 14 – aastasena, kavatsusega panna ta mehele troonipärijale ja hilisemale tsaarile Peeter 2. – le. Katariina 2. tahtis saada valitsejaks, kes kasutaks oma võimu ühiskonna parandamiseks. Katariina 2. valitses 1756 – 1796.

Juhiste koostamisel on eelkõige silmas peetud seda, et asutustes ja erakätes tekkiv oluline, huvitav ja arhiiviväärtuslikuks hinnatud dokumendid jõuaks rahvusarhiivi kvaliteetselt – nii, et seda saaks kasutada veel sadade aastate pärast.
Jalta konverents – asutatakse San Franciscos Ühinenud Rahvaste Organistatsioon Potsdami konverents – kiideti heaks Ida-Preisimaa põhjaosa loovutamine NSV Liidule ning saksa elanike sundevakueerimine sõitjatele antud territooriumidelt.
Juba 7 - 8 aastase poisina sisustas ta oma suved seigeldes ümbruskonna metsades, mägedes ja orgudes, magades telgis ja koobastes, seades üles püüniseid, lastes vibuga loomi, kalu püüdes, toitudes sellest, mida metsas leidus.

Jakobiinid e. tebetistid-3s vaesem osa-varajased sotsialistid) 1793 vabariik(j)->1794 vabariik(mõõdukad jakobiinid-on rikastunud revolutsiooni käigus) IV etapp: 1794 vabariik(j)->1794 9.termidoori riigipööre-jakobiinid hukatakse.
Jugoslaavia 1990 - 1991 • Miloševic hakkas enda kätte võtma olulisi positsioone partei ja presidentaalses nõukogus • Jaanuaris 1990 1Jugoslaavia Kommunistide Liiga Kongress, kust Horvaatia ja Sloveenia kommunistid välja marssisid.

Jan 1905 – sellega algas revoluts , kadus usk tsaarisse,17.okt 1905 manifest millega tsaar lubas kokku kutsuda riigituuma,lubas rahvale anda demokraatlikud vabadused sõna ja koos- olekute vabadus,lubas laiendada valimisõigust.
Jaan anvelt – eesti enamlaste juht EV väljakuulutamine Johan Laidoner – Eesti kindral, vägedejuhataja 23. veebruar 1918 – manifesti ettelugemine Pärnus Viktor Kingisepp – võttis võimu Poskalt üle Endla teatri rõdul.
Johan sytte - oli üks haritumaid rootslasi ning tegi ära Ülikooli asutamise tegeliku töö. Bengt Gottfried Forselius- korraldas õpetajate seminaari praktilist tööd, suutis kasvandikele kolme kuuga selgeks õpetada lugemise.

Jumalatega on seotud ka palju müüte kus on välja tulnud jumalate tõelised iseloomujooned. Vana-Kreekas oli veel paljusid teisigi jumalaid kes olid vähemtähtsad, aga siiski nendel oli koht jumalate seltsis ja neid austati.
Järgnev osa ON BULLSHIT, VAADAKE ÕPIKUST PEATÜKK 38 !!! 1944 aasta suuremad sõjalised operatsioonid Eestis (+tähendus): • Sõja jõudmine Eestisse – algas jaanuaris ’44 ehk punaarmee pealetung, võideldi Narva pärast.
Jäälahing - 5. aprillil 1242. aastal Eestimaad ja Venemaad eraldava Peipsi järve jääl Varesekivi lähedal Lämmijärve idakalda juures toimunud relvakonflikt Tartu piiskopkonna, Liivi ordu ja Aleksander Nevski sõjaüksuste

Juulist - 2.augustini 1945 toimus Potsdamis võitjariikide konverents, millel kiideti lõplikult heaks Ida-Preisimaa põhjaosa loovutamine NSV Liidule ning saka elanike sundevakueerimine võitjatele antud territooriumitelt.
Jacobson on küsinud: „Miks meil, eestlastel, kes me omaenese maal elame, ei ole samasugusi poliitilisi õigusi kui sakslastel, kes meie sekka hiljem on asunud?“ Jacobson seadis esiplaanile majanduslike olude paranemise
Judaismil on umbes 12 miljonit järgijat, kellest enamik elab Iisraelis ja USA-s, ent kogu pika diasporaa (mingi enamusrahva hulgas elav laialipillatud vähemik) - aja on nad säilitanud oma tugeva rahvustunde ja religiooni.

Juuli austria - Ungari kuulutas Serbiale sõja 1.august Saksamaa kuulutab Venemaale sõja 3.august Saksamaa kuulutab sõja Prantsusmaale 4.august Saksamaa saatis väed üle erapooletu Belgia piiri, kuulutas Suurbritannia sõja
Jaan tõnisson - oli Eesti riigitegelane, poliitik ja õigusteadlane, korduvalt Eesti Vabariigi riigivanem. Jaan Raamot- oli Venemaa keisririigi (IV Riigiduuma) ja Eesti poliitik, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu liige.
Juulil 1914 - 11. novembril 1918 Sõja ajend : suurriikide vastandlikud huvid ja 1914. aasta juunis tapeti Austri – Ungari troonipärija Franz Ferdinandi, vallanduski suur sõda, sest Austri–Ungari taga seisis Saksamaa.

Juhtiv linn - Lübeck Juhtorgan-hansapäevad Tähtsaim laevatüüp-koge Eesti linnad-Tallinn, Tartu, Viljandi, Uus-Pärnu ‫ﷲ‬KÄSITÖÖ KESKAEGSES LINNAS ‫ﷲ‬Tsunft-Ühe linna ühe eriala käsitööliste ühing.
Jalgrattureid — pooled kandsid kiivrit ja paljudel oli seljas rattaretke logoga helkurvest . See reis oli täis vaatamisväärsusi , mille kohta saab lähemat infot lehel: http://www.rattaretked.ee/matsalu_kirjeldus.pdf
Johan skytte - Liivimaa kuberner(1629-1634). Skytte eestvedamisel rajati 1630. Tartusse gümnaasium, millest 1632. aastal sai Tartu Ülikool(ametl. Academia Gustaviana)lepingu allkirjastas Gustav Adolf II enne oma surma.

Johnson 63 - 69 -terviseprogramm,liiklusohutus,sõjavastased liikumisd,mustanahaliste võitlus aktiviseerub-said valida,mustanahalised ametnikud, rassilise diskrimineerimise keelustamine ja seadus elamispinna saamisel.
Juho - Kusti Paasikivi (tollane pangadirektor) abil saadigi Vabadussõjaaegne ainus välislaen (20 000 000 marka). Valitsusele tegevuskapitaliks jäi 4 000 000 marka, ülejäänud läks kaudsel moel Soome tagasi.
Juubelit - -->oli saanud ainuvõimu • järgnes isikukultus: maailma töörahva juht ja õpetaja, plakatid, skulptuurid, võltsiti ajalugu, fotosid, tegeles riiklik propagandaaparaat, toetajateks kasvatati noorsugu

Juuli 1914 - 11.novemner 1918. Maailmasõja puhkemise peamiseks põhjuseks oli 20.sajandi alguseks teravnenud vastuolud maailma suurvõimude vahel, kus ühel pool olid Prantsusmaa ja Inglisjaa ja teisel pool Saksamaa.
Jakobson - s. Tartu; lõpetas Cimze kooliõpetajate seminari; õpetaja Tormas; koduõpetaja; kaastöö Eesti Postimehele;propageerides karskusideid, astus välja usuõpetuse vastu, nõudis haridusolude parandamist.
Jama on selles, et kuna mul elektrit ei ole siis vahaküünlad on kallid, rasvaküünaldest pole ka erilist kasu, rääkimata õlilambist, mis samahästi kui ei põlegi, valgust ta igatahes piisavalt ei tekita.

Jannsen - ajaleht Eesti Postimees1864, Perno Postimees1857, lauluselts Vanemuine1865, Üldlaulupidu1869. 2.Köler-aitas 1864 Eesti talupoegade delegatsioonil oma palvekirjaga jõuda keiser AleksanderII palge ette.
Järved - jõed paremad liikumisvõimalused.elati 15-30-liikmeliste kogukondadena, mis koosnes 2-4 perest. Võis olla mitu elukohta, mida vahetati sõltuvalt saakloomade püügiaegadest ja taimede korjeperioodist.
Juuli 1943 – Kurski kaarel suutsid sakslased edasi tungida, kuid suured kaotused, Punaarmee tõrjus sakslased tagasi, Sm-l ei õnnestunud punaväge ka Dnepri jõele rajatud idavallil peatada, Vene vägede ülekaal

Juunipööre - 21. juunil koguti Tallinna Vabaduse väljakule mõnituhat inimest, õhtuks oli Punaarmee abiga valitsuse ruumid üle võetud ja K. Päts kirjutas alla dokumendile millega nimetati ametisse uus valitsus.
Jaapanil on 1160 tanki, 18 allveelaeva, 8 hävitajat, 55 fregatti, 6 valvekaatrit ja 450 lahingulennukit. Jaapani riigikaitse kui institutsioon pole tänini üle saanud 1941. – 1945. aasta sõja tagajärgedest.
Jupiter on kõrgeim rooma jumal, tema nimi tuleneb kreeka Zeusiga samast tüvest. Kalendri iidid olid pühendunud Jupiterile kui valgusejumalale, sest iididel on täiskuuööd, mil öö ja päev on ühepikkused.

Just vana - Kreekast said alguse olümpiamängud, mis toimusid esimest korda arvatavasti 776. aastal eKr Olümpias, need olid Zeusile pühendatud, aga üle Kreeka toimus ka teistele jumalatele pühendatud mänge.
Jaava saarelt – TÄHTIS LEID - Jaava inimese luud (pithecantrophus erectus ehk püstine ahvinimene) on HE-d vanemad kui Aafrikas leitud (avastati 1980 aastatel). Uurijateel ekkis kahtlus et inimene polegi Aafrikas
Jannsen on Eesti ajaloos väga tähtis, ta on Eesti hümni sõnade autor ja tema pani eestlased tundma nagu päris eestlastena (”Häbenegem et me rumalad oleme, aga mitte et me eestlased oleme” - Jannsen).

Jannsen - Sündis Vändras, tütar Lydia Koidula, Perno Postimees, Eesti Postimees, Laulu-ja mäguselts Vanemuine, Esimene Üldlaulupidu, Eesti Põllumeeste selts, ajakiri „eesti põllumees“, Suri Tartus.
Johann skytte - oli Rootsi ühiskonna- ja riigitegelane, Uppsala Ülikooli kantsler 1622-1645, vabahärra 1624, Ingerimaa ja Liivimaa kindralkuberner 1629-1634, Tartu Ülikooli esimene kantsler ja peainitsiataator.
Jubelipiddo - Laulud". Tuntud on ka isamaalaulud: "Eesti vennad laulgem rõõmsast", "Minu kallis isamaja" ning "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm". Viimane laul koos soome helilooja Paciuse viisiga on Eesti hümniks.

Judenitš - üritas Eestile tuginedes vallutada Petrogradi L.Trotski- Punaarmee rajaja ja ülemjuhataja J.Poska- vastutas kubermangukomissarina Eesti Ajutise Maanõukogu (Maapäeva) valimiste läbiviimise eest.
Järgijad – paradiisi, kuid saatana järgijad aga põrgusse Kirjelda ristiusustamise protsesse Goodid ja teised germaani hõimud pöördusid 4. saj ariaanlusesse, kuid 6. saj hakkas üleminek katoliiklusesse.
Järva - ja Harjumaal hakkas levima Maltsveti liikumine, mis peagi sulandus ühte väljarändamisliikumisega. Suure muutuse usuelus tõid kaasa venestusreformid, millega kaasnes õigeusu aktiivne levitamine.

Johann köler – portree ja maastikumaalimisele alusepanija August Weizenberg – marmorisse raiutud portreede tegija Amadeus Adamson – „Russalka“ looja Tallinnasse , kirjutas realistlike teoseid rannarahva
Jugoslaavia juhtosa - Serbia ning sealse kommunistliku diktaatori S.Miloševičiga, kes riigi kooshoidmiseks alustas pikka ja ohvriterohket konflikti (millesse sekkusid ka ÜRO rahuvalveväed, ent suhteliselt tulutult).
Jeesuse jüngritest – apostlitest – on tähtsamad kaks, Peetrus, Jeesuse lemmikõpilane ning Paulus, kes sai apostliks alles pärast Jeesuse surma, olles enne kristlaseks pööramist olnud äge kristlaste vaenlane.

Jumalanna mehurti on viimati mainitute ema . Väidetakse, et nad ilmusid veest, Ra silma pupillist, võtsid seitsme kulli kuju , lendasid kõrgusse ning asusid koos Thothiga teadmiste ja kirjatähtede üle valitsema.
Jegor gaidar on üks väheseid autoreid, kes kirjutab otse, et Balti riigid tahtsid taastada iseseisvust, mille nad kaotasid Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmi- misel. Eesmärgiks oli reintegratsioon Euroopasse.
Justinianuse ajast on säilinud kirikuid ka Itaalias, eriti sadamalinnas Ravennas – vahepeal oli osa Itaaliast Bütsantsi valduses. Enamasti ehitati küll basiilikaid, kuid San Vitale kirik on hoopis kaheksanurkne.

Juuni 1948 – lõppes 12. mai 1949 a. • Põhjused: NSVL blokeeris maismaa teed lääne Berliini ja lääne sektorite vahel, kuna soovis liita oma aladega Lääne-Berliini, põhjusena nähti ka rahareformi.
Jaanuar 1859 – 4. juuni 1941 Oli viimane Saksa keiser ja Preisimaa kuningas 1888–1918. Teda on peetud üheks peamiseks süüdlaseks Esimese maailmasõja algatamises, ent selle väite õigsus on kaheldav.
Jaapanlastel on teooria, et Tšingis on tegelikult üks nende rahvuskangelane, kes lahingu kaotuse järel ei sooritanud mitte harakirit, vaid põgenes Mongoolia steppidesse ning asus Aasia rahvaid ühendama.

Justiitsbürgermeister ehk 1 kahest linna eestseisjast (teine selline oli kommertsbürgermeister). On kogunud palju materjali, mida tööde jaoks ära kasutada ei jõudnudki – nt aadli suguvõsade genealoogia kohta.
Jüriöö ülestõus - 1343-1345 Põhja-jaLääne-Eestis toimunud maarahva vastuhakk, mille eesmärgiks oli sakslastest ja taanlastest võõrvallutajatest ning muitste vabadusvõitluse järel pealesurutud ristiusust
Jalgrattasõidu - kriimustuste eest, kuid ei hoidnud kasutatakse mütside kiivritetootja Bell uue müügihitiks olenemata 1988. a Olümpiamängudel libisevaks, mis mõlemad olid seeläbi rohkem kiivri avadest.

Juhtisid 20 - ndatel vabariiklased, kes piirasid riigi osalemist majanduselus ja põhjused (maj raskused ja tööpuudus tekitasid rahulolematust, mida kasutasid ära rõhutasid vaba ettevõtluse tähtsust.
Juuni pööre - Tallinnas 21.06.1940 liikusid demonstrandid toompeale ja kadriorgu ülevõtma valitsus asutusi. Vabastati poliitvangid, võeti üle politsei jaoskonnad, ringhäälingu, ajalehtede toimetused.
Jõupingutusi – tuli stabiliseerida olukord, tuli rajama hakata uut tujumajandusele tuginevat majandusmudelit. Riigi osa majanduses pidi vähenema, ettevõtetele anti äritegevuses senisest suurem vabadus.

Jalta konverents ehk Krimmi konverents (NSVL Krimmis) Aeg: 4-11.veebruat 1945 Osalejad: NSVL (J.Stalin) , USA (F.D. Roosvelt) , SBR(W. Churchill) Otsused: Jaotati omavahel ära II MS järgse Euroopa ja Aasia.
Järeltulijad - kaliifid lasid islamiusuliste seas levinud versioonidest ühtse teksti koostada. Kuna Muhamed õppis palju juutidelt ja kristlastelt, siis on seal paljusid piiblilugusid ümber jutustatud.
Järgnev ülevaade on mõeldud eelkõige ajalooõpetajatele süstemaatiliste taustteadmiste andmiseks holokausti toimumisega seotud institutsioonidest ning faktoloogiliseks baasiks holokausti ohvritest Eestis.

Järva - Jaani Keskkooli ajalooõpetaja Vilma Annuki juhendamisel väike kodu- uurimistöö. Töö koostamisel on põhiliseks allikaks olnud Jalgsema Algkooli kroonika, mida pean usaldusväärseks.
Jalgsema järv on seotud paljude muistenditega, millest jutustab oma loomingus kirjanik Ansomardi (kodanikunimega Peäro August Pitka). Varem olnud järv palju veerikkam, nüüd kaob südasuveks täiesti.
Jaotusi on ka teisi, 19. sajandi jooksul, pärast asehalduskorra aegset linnaseadust hakkas sünnipärasest seisusest olulisemaks muutuma varanduslik lahterdamine gildidesse maksude suuruse järgi.

Jaques necker - kokkuhoid, pikaajalised laenud Generaalstaatide valimised 1789.a 5.mai Versaille’s Aadlikud ja vaimulikud 300 esindajat III seisus 300 esindajat III seisus nõudis uut hääletamiskorda
Järgi 3 - ks perioodiks: I Vana Riik (3. a. tuh. -2050 e.m.a.) II Keskmine Riik (2050-1570 a. e.m.a.) III Uus Riik (1570-30 a. e.m.a.) Usund: polüteistlik (palju jumalaid), vaarao üks jumalatest.
Joel sang on August Sanga ja Kersti Merilaasi poeg Luulekogud "Abisõnad" (1983) "Vigade parandus" (1988) "Loomariik" (lastelaule, 1991) "Ohvitseride maja" (2008) Artiklikogud "Päripidi vastukarva.

Juuni nato - Vene Alaline Ühisnõukogu lepib kokku jätkata NATOVene koostööd Stabiliseerimisvägedes ning mõistab hukka nii Belgradi jõukasutamise Kosovos kui ka Kosovo ekstremistide rünnakud.
Jäänuk - ehk päraparlament - Pärast Cromwelli võimule tulekut saadeti suur osa parlamendist laiali, allesjäänut , vaid independentidest koosnevat parlamenti hakati kutsuma päraparlamendiks.
Jalanõudel on mängija varustuses oluline osa. On korraldatud mitmeid eksperimente ja katsetusi, et toota jalanõusid, mis mängijate nõudmistele vastaksid ja oleks samas ka määrustele vastavad.

Jannsen – ärkamisaja tegelane, kes ärgitas eesti talupoegi oam maad endale ostma, ta asutas eesti keelse ajalehe, oma tütrega asutas Vanemuise seltsi ning korraldas esimese eesti laulupeo.
Jakobson - suurvürsti tütre koduõpetaja,suundus rahvusliku liikumise juurde,tegi kaastööd eesti postimehele,eestisse naasedes teeles põllumajanduse ja kirjutamisega,asutas ajalehe Sakala.
Jumal amon - Ra. Sel päikesejumalal pole ema ega isa, ta sündis iseenda mõttest. Tõusnud ühe Nust välja ulatuva rünka tippu, sülitas ta välja õhujumala Šu ja niiskusejumalanna Tetnufi.

Juuniküüditamine - 1941. aasta juunis Nõukogude Liidu võimude poolt toime pandud küüditamine, mille käigus deporteeriti mitmetelt Nõukogude Liidu võimu all olevatelt aladelt üle 65 000 inimese.
Juba 1944a - l algasid Eestis Saksa okupatsiooni aktiivsete toetajate ja muidu nõukogude võimule ebalojaalsete inimeste massilised arreteerimised,nende saatmine vangi-ja sunnitöölaagritesse.
Jungingeni armukiri - 1397. aastal Saksa Ordu kõrgmeistri Konrad von Jungingeni poolt välja antud akt, mille järgi said Harju-Viru vasallid oma mõisaid pärandada viienda põlveni, ka naisliini pidi.

Jaan 1919 – Eesti armee pealetung + 14. jaanuar vabastati Tartu + 19. jaanuar vabastati Narva + 30. jaanuaril Vabadussõja veriseimaid lahinguid Paju mõisa juures, langes Julius Kuperjanov.
Jalaväe diviisiülem – J. Tõnisson Jaan Poska – Eesti delegatsiooni juht Tartu rahukõneluse ajal, kirjutas alla eestlaste poolt Adolf Joffe – NV delegatsiooni juht, kirjutas alla venelaste poolt
Jan - egert Adra Roland Berget Mitu eestlast elas Peterburis? Miks sõideti tol ajal S-Peterburgi`? Miks minnakse tänapäeval S- Peterburgi? Mõned eesti haritlased 20, sajandi alguses.

Jeesus – kristlaste jaoks Jeesus Kristus; sündis tõenäoliselt enne aastat 4 eKr, umbes 6 eKr kuni 4 eKr Naatsaretis; suri umbes 27 kuni 36, tõenäoliselt 30 või 31 pKr Jeruusalemmas.
Jumal vihjas – nimelt sellele, et inimeste seast on kõige targem see, kes, nagu Sokrates, mõistab, et tõeliselt tark on üksnes jumal ja tema enda pelgalt inimlik tarkus pole midagi väärt.
Jumalate austamine e. usupidustused ühendasid tervet riigi elanikkonda(nii mehi kui naisi). Järgnes pidusöök ja muud lõbustused. Surmajärgsus Erilist tählepanu elule pärast surma ei pööratud.

Jakobson - Kooli-ja kodusõpetaja Peterburis, kaastööd „eesti Põlllumehele“, osales Eesti Kirjameeste seltsi ja Eesti aleksandrikooli rajamise organisatsiooni asutamises ja tegevuses.
Järgmised 4 – 5 minutit sarnanesid põrguga. Kuumus kerkis ligi 1500 kraadini ning lapsed üritasid paaniliselt klassist välja tormata, kuid ruumi sissepoole avanev uks muutus surmalõksuks.
Jalta konverents ehk Krimmi konverents toimus NSV Liidus Krimmis Livaadia palees 4. kuni 11. veebruar 1945, kus NSVL, USA ja Suurbritannia jaotasid ära Teise Maailmasõja järgse Euroopa ja Aasia.

Juhtis 1796 - 1797 Prantsuse Itaalia armeeülemjuhatajana Põhja- Itaalias sõjakäiku ning sundis Austriat mitmetes lahingutes saadud võitudega sõlmima Prantsusmaale soodsa Campformio rahu.
Juuni 1948 - mai 1949 (Seda nim ka külma sõja alguseks) Põhjuseks: Lääne-Berliinis pannakse rahaühikuna kehtima läänesaksa mark, seepeale NSVL blokeerib kogu Lääne-Berliini maismaa.
Juuni saksa - Inglise mereväekokkulepe 7. märts 1936 Saksa väed sisenevad Reini jõe demilitariseeritud tsooni 25. okt Saksamaa-Itaalia sõjalis-poliitiline liit 25. nov antikominternipakt

Järva - Peetri kirikaias asuvad kirikute ehitaja Gustav Beermanni ja tema poja, Eesti Üliõpilaste Seltsi esimese lipuhoidja, Järva-Peetri koguduse pastori Christoph Beermanni kalmud.
Jaanuar 1793 - kuningas hukati 31.mai-2. Juuni 1793-rahva ülestõusu survel said jakobiinid võimule Juuli 1793-tapeti revolutsiooni üks populaarsemaid juhte Jean Paul Marat, kehtestati uus
Jaanuar 1905 – Verine pühapäev • Ülemaaline oktoobristreik • 17. okt manifest - sõna-, koosoleku- ja ühinemisvabadus - Riigiduuma kokkukutsumine - Erakondade moodustamine • Dets.

Jesuiidid – Katoliku mungaordu Jeesuse Selts liikmed, ordu asutamise eestvedajaks oli Ignatius Loyola koos kuue sõbraga, Tartusse saadetud jesuiitide juhtimisel algas rekatoliseerimine.
Johann hornung - Ladinakeelse eesti grammaatika avaldaja(vana kirjaviis) Johan Skytte- Liivimaa kindralkuberner, tegi ülikooli asutamise tegeliku töö ära, üks oma aja haritumaid rootslasi.
Juriidilises mõttes on konkubinaat e vabaabielu abielust täiesti erinev: lapsed on vabad kui vabast naisest (orjad kui orjatarist); kannavad ema nime, sest pole abielust sündinud; on ema pärijad.

Juuni 1835 - 24. jaanuar 1930 ) oli ameerika valge rassisi üleoleku pooldaja (ingl k. – supremacist), advokaat, kirjanik, lektor, uuendaja ja poliitik, kes oli esimene naine USA senatis.
Janus – sõjajumal – jaanuarikuu Jupiter , Juno ja Minerva  Kõige olulisem – Mars – märtsikuu – Marsi väljak  Jupiteri isa Saturnus  ­ saturnaalid 
Jeesus kristus on sündinud ajavahemikus 7.-4. saj. eKr. 10) Kuidas oli korraldatud skandinaavlaste ühiskond? – Skandinaavia ühiskond elatus peamiselt põlluharimisest ja karjakasvatusest.

Johan skytte - Liivimaa kubermangu esimene kindralkuberner, atendas suurt osa haridusolude korraldamisel. 26. Põhjasõda 1700-1721 Põhjasõja kaart, peamised lahingud Peeter I- Vene tsaar.
Johan laidoner - sõjavägede ülemjuhataja vabadussõja ajal Jaan Poska- 5-liikmelise delegatsiooni esimees, endine välisminister, tema kirjutas 2. veebruaril 1920 tartu rahulepingule alla.
Johann fischer – kindralsuperintendent, keda kutsuti uueks Liivimaa apostliks, ta arendas kooliharidust, andis välja rahvakirjandust ning kindlustas organisatsiooniliselt Liivimaa kirikut.

Jaguneb 3 - ks per: Vana riik umb. 2650-2130 eKr-sisemine ühtsus, tugev vaaraovõim, isoleeritus, riik lõppes sisesegaduste tõttu, Mephise lähedal Giza püramiidid; Keskmine riik u.
Johan laidoner – sõjavägede ülemjuhataja, juhtis sõjategevust Vabadussõjas, osales siseriiklike otsuste langetamisel ja elluviimisel, korraldas koos K. Pätsiga 1934.a. riigipöörde.
Justinianuse koodeksist – kuningas on jumala poolt seatud valitsema, et tagada rahu, vastutab ainult jumala ees, aga on alamatega isalikus (paternalistlikus) suhtes, ta kehastab ja tagab vooruseid.

Jüri vilms - päästekomitee liige Konstantin Konik- päästekomitee liige, oli eesti poliitik ja ühiskonnategelane, Julius Kuperjanov- oli eesti väejuht, Eesti Vabadussõja kangelane
Jagas taime - ja loomariigi sugukondadesse ja neisse kuuluvatesse liikidesse, andes neile kõigile ladinakeelsed nimetused(üldjuhul olid need taimed). Valgustusajastul tekkis ka keemia.
Jäätmekastid – maa sisse on auk kaevatud, see on palkidega ääristatud ning sinna ladustati jäätmeid. Jäätmekastidest on leitud ka klaasanumaid, käekaitseid, nahast raamatukaaned.

Jaan tõnisson – rahvuslikke vaateid jäi venestusajal kaitsma Tartu ajaleht Postimees, mille toimetajaks sai Tõnisson. Postimehe olulisim nõue oli emakeelse koolihariduse taastamine.
Jaan1943 - USA ja GB vahel NL keeldus, *nõuda GER tingimusteta kapituleerumist *lepiti kokku sissetung sitsiiliasse ja ita-sse *töötati välja GER süstematiseeritud pommitamise
Jalamehed on kasutanud ka Pavese tüüpi kilpi – rohkem ammuküttide kilp, mis oli peaaegu mehe kõrgune, ning terava otsa või toega, mille sai maasse torgata iseseisvalt seisma.

Janus on aja ja iga hea algatuse jumal, mistõttu teda kujutati kahe palgega: üks vaatas ette, teine taha. Muinaslugu räägib, et üks kuningatest olla temale templi ehitanud.
John adams – Astus ametisse 1797, lahkus ametist 1801. Tema oli 2. Ameerika Ühendriikide president aastail 1797–1801 ja esimene asepresident 1789–1797 George Washingtoni ajal.
Juunipööre – Eestis 21.juunil 1940. aastal Nõukogude Liidu poolt Eesti kommunistide abiga korraldatud riigipööre, mille tulemusel sai ametisse Johannes Vares-Barbarus'e valitus.

Juunipööre – millal, kuidas, mis see oli. 21. juunil koguti Tallinna vabaduse väljakule tavalisteks inimesteks ja töölisteks riietunud punaväelased, kes nõudsid uut valitsust.
Juurdekasvu taga on suremuse vähenemine (eriti väikelaste puhul), ja polnud niipalju sõdasid kui oli olnud 17.sajandil. Katkuepideemiad lõppesid, kliima soojenes ja toitumine paranes.
Joo min e.  Vae st e  ja  orbud e  abista min e.  –traditsioonilise   islami  se a d u s e  alus e d.  Õp etu s e d  eluks,  paradiisi  pääs e m i s e k s .  

Järveotsa mka - Sookuninga lk serva mööda - Veelikse - Uulota - Reinu - Vanajärve 2. PÄEV: Vanajärve - Tuuliku - Massiaru - Kiusumetsa - Ikla - Treimani - Kabli - Häädemeeste -
Jäälahing 1242 - toimus Peipsi jääl, milles orduväed ümber piirati ja pärast eestlastest abiväe põgenemist venelaste poolt vürst a. Nevski juhtimisel lõplikult puruks löödi.
Johannes vare - Barbarus. Juuli alguses saadeti laiali Riigikogu ja kuulutati välja Riigikogu valimised. Üles seati ainult üks kandidaat, valijaid hirmutati ja tulemusi võltsiti.

Juuniküüditamine – 1941. aasta juunis NSVL võimude poolt toime pandud küüditamine, mille käigus saadeti sundasumisele mitmetelt NSVL võimu all olevatelt aladelt üle 65k inimese.
Järjekordset u - 2 lendu, avastas USA sõjaväeluure, et Kuubale on paigutatud keskmise laskekaugusega tuumaraketid, mis on suutelised tabama ükskõik millist punkti Ameerika pinnal.
Juuli 1794 – Jakobiinide diktatuuri lõpp 9.november 1799 – Riigipööre – Napoleonile ustavad väed hõivasid Seadusandliku Korpuse hoone ja saatsid laiali Direktooriumi.

Juuli 1941 - Kilingi-Nõmme lähedal toimus major Paul Lillelehe juhtimisel Liivamäe lahing, kus metsavennad võitlesid NKVD ja hävituspataljoni umbes 150- mehelise üksusega.
Juuni 1789 - Revolutsiooni algus 1789. aastal tehti järgmiseid ümberkorraldusi:Rahvuskogu ehk Asutab kogu, Bastille vallutamine, seisused tühistati, kirikumaade riigistamine.
Jõudnud kirjamärgid on need, mis räägivad vaaraode Skorpioni ja Narmeri (IV a.-tuh.) Liibüa-sõjakäikudest. Nii kujutatakse kuningas Skorpioni paletil Liibüast võidetud sõjasaaki.

Juuli nl - USA läbirääkimised strateegilise relvastuse vähendamise üle jõuavad lõpule • 19.-21. august Riigipöördekatse NSVL-is (augustiputš), algab NL lagunemine
Jaan tõnisson - Eesti riigitegelane, poliitik ja õigusteadlane, korduvalt Eesti Vabariigi riigivanem. 1917–1919 Maanõukogu (Maapäeva) saadik, 1919–1920 Asutava Kogu liige.
Jakob hurt - Sündinud 22. Juuli 1839 Himmaste külas; Suri 13. Jaanuar (vkj 31. Detsember 1906). Ta oli eesti rahvaluule - ja keeleteadlane, vaimulik ning ühiskonnategelane.

Juba 1947 - 1950. aasta mais teatasid ametivõimud, et suured kolhoosid on efektiivsemad ja sellepärast vähendati kolhooside arvu tunduvalt, samal ajal kasvas nende suurus.
Jumalariik on lahti mitte niivõrd edukatele ja endaga rahulolevatele, vaid pigem viletsaile ja põlatuile, kes on valmis end siiras usus ja armastuses Jumala hoolde usaldama.
Jäävad vahemikku - 25 kuni +12C. Kõigesobivam õhuniiskus on 30-40%. Temperatuur võib kõikuda +-1 C tunnis ja suhteline õhuniiskus 5%päevas. Fotomaterjale hoiustatakse pimedas.

Jüri uluots – viimane EV ametlik peaminister, kelle eest vedamisel moodustati enne sakslaste lahkumist ja enne punaarmee tulekut Tallinnas uus valitsus (18-22 september 1944)
Juhtum ise on tähelepanuväärne, kuna kahte poolt lahutas täielik mittemõistmise müür: kumbki neist esindas täiesti erinevat mõttemaailma ja ajaloolist traditsiooni.
Jugoslaavias - J.B.Tito Prantsusmaal – kindral de partisanid Gaulle Prantsuse kommunistid b) Saksamaal Hitleri vastane vandenõu (20. juuli 1944) - ooberst von Stauffenberg

Juuli 1776 – Võeti vastu iseseisvusdeklaratsioon, millega kuulutati välja USA. Iseseisvusdeklaratsiooni autor oli Thomas Jefferson, kes oli Benjamin Franklini õpilane.
Juriidiliseks tunnuseks ehk põhitunnuseks: suveräänsus, s.t. kõrgeim võim mingi territooriumi üle. Riik peab olema suveräänne, et vastata tänapäeva moodsa riigi tingimustele.
Jahenemist on püütud seletada mitmeti:Päikese kiirguse nõrgemise,Maa pooluste asukoha muutumise,mitmesuguste protsessidega atmosfääris ja teste loodusnaähtustega .

Juba sõja - aastail rakendasid lääneriigid ja ellkõige USA abinõusid, et ei korduks rahanduses selline segadus, nagu oli olnud Euroopas pärast Esimest maailmasõda.
Jumalale on meelepärane, kui inimene teeb kõvasti tööd ja saavutab edu. (soodustas kaubanduse ja äritegevuse arengut). Töökultus vastandas aga kristlikule vaesus
Jumalatele ohverdamas – ta oli väga usklik ja oskas ennustada ohvriloomade sisikondade järgi -, tungisid Numitori karjused ootamatult Remuse kallale ja võtsid ta elusana vangi.

Juno - taeva kuninganna, Apollo- luule, muusika eesvedaja, Bacchus- veinijumal, Vesta- kodukolde jumalanna, Janus- Rooma jumal,sõjajumal, rahu jumal algus jalõpp.
Juudid on päh o 1933. tuli Hitler võimule ja sai Saksamaa kantsleriks, 2a pärast kehtestas ainupartei võimu (lk 91 mainiti, SS ja Gestapo) II MS ALGUS (1939-1945)
Jaanuar 1921 - 1922. a novembrini oli Konstantin Pätsi esimene valitsus, 1922-1923. a Konstantin Pätsi teine valitsus ja 1931- 1932. a Konstantin Pätsi kolmas valitsus.

Johann kalvin – Temalt pärineb jumaliku ettemääratuse põhimõte: „Jumal on määranud ühed inimesed õndsaks, teised aga hukatusse, saatust muuta ei ole võimalik.
Juudi rahval on pikk ajalugu ning rikas kultuuripärand, et õpilased ei mõtleks juutidest üksnes kui natside tagakiusatud inimsusest ilmajäetud ja alandatud ohvritest.
Johan skytte – kindralkuberner, kes tegi ära ülikooli asutamise töö Tartu Ülikool: • Rajati , kuna see oli üks osa Rootsi riigivõimu kindlustamisest Liivimaal.

Johannes vares - Barbarus – Juunipöördejärgse Eesti peaminister, arst ja luuletaja; alates augustist 1940 Ülemnõukogu Presiidiumi (seadusandlik võimuorgan) esimees.
Johnson - USA president 1963-1969, kes alustas Vietnamis sõda, pidades silmas doominoteooriat, kartes, et peale ühe riigi muutumist kommunismi muutuvad ka teised.
Jutukirjanduse esindajaks on Friedrich Gustav Arveliuse „Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse – Ramat“ (1782). Suuremat populaarsust saavutas Karja kirikuõpetaja Friedrich Wilhelm

Juudi segavereline on isik, kes on ühe või kahe rassiliselt puhast verd juudi vanavanema järeltulija, kui ta ei ole vastavalt käesoleva seaduse § 5 teisele lõikele juut.
Juulist – 18.novembrini 1916 Somme’i jõe kallastel Põhja-Prantsusmaal. Inglased ja prantslased ründasid kokku 86 diviisiga, sakslastel oli vastas 67 diviisi.
Juurdlus - või eeluurimisorgan kehtestada asjassepuutuvate isikute isikuandmeid sisaldavale arhivaalile juurdepääsupiirangu, teatades sellest arhivaali valdajale.

Jääda alba - Longasse ja otsustasid asutada uue linna sinna paika, kust neid olid leidnud karjased. Linna asutamisel tekkis nende vahel tüli ja Romulus tappis Remuse.
Jakob hurt – pidas vanemuises kõnesid eesti ajaloost ja rahvaluulest, 1870 tegi kõne eestlastele saada suureks ja vaimult, oli eesti kirjameeste seltsi president.
Jakovlev tunnis - tab, et nii tema kui Gorbatšov eksisid, kui lootsid demokraatlikule parlamendile, mille valimine oli kohtadel tegelikult parteilise nomenklatuuri käes.

Juhtmimisel põhja - Ameerikasse. IX saj. muutusid viikingid kristlikele maadele tõeliseks nuhtluseks. Röövretked madala süvisega kiiretel laevadel oli tavaliselt edukad.
Juunil 1920 - Valga linn jagati kaheks, aga mitte võrdseteks osadeks, Eestile jäi kesklinn ja Pudruküla (suurem osa), Lätile jäid vaid lõunapoolsed eeslinnaosad.
Järelduste alusteks on maalingud, skulptuurid ja keraamika ning Rooma ürikutest leitud viited. Hauakambrite värvikad maalingud kujutavad etruskide igapäevaelu, pidusööke,

Järgnevas vene - Soome sõjas andis Soome metsik vastupanu ja Vene juhtide saamatus tulemuseks selle, et Soome kaotas osi oma territooriumist, kuid mitte oma iseseisvust.
Järsku on tunnetusel mitu paralleelset viisi? Kuid siis tuleb tõestada, et tegemist on tunnetamise enda ja mitte sellest rääkimise viisga8 . Ajalugu on müüt.
Jäätmekastidest on leitud veel ka klaasnõude kilde, mida annab väga sageli ka kokku kleepida, tänu millele on õnnestunud saada ka suhteliselt terviklikke klaasnõusid.

Jannsen - Asutas ''Perno Postimehe''. Hiljem Tartusse kolides tegi uue ajalehe ''Eesti Postimees''. Asutas ''Vanemuise'' seltsi, esimesed eestikeelsed näidendid.
Johan laidoner on Eesti ajaloo suurkuju, kes jättis meie ajalukku jälje mitte üksnes sõjamehena, vaid ka rahuaegade poliitikuna nii kodumaal kui ka väljaspool seda.
Johan skytte - 1629. aastal Riias ametisse seatud kindralkuberner, kelle ülesandeks oli Liivimaa kiire rootsistamine. 1632. aastal kehtestati Liivimaal aristokraatia.

Johannes vermeer ehk Jan Vermeer van Delft (ristitud 31. oktoobril 1632 Delftis nimega Joannis – maetud 15. detsembril 1675 samas nimega Jan) oli Hollandi maalikunstnik.
John milton - ideoloog,inglise luuletaja, tema arvates kuulus trükivabadus inimõiguste hulka,tuntuks sai pamflettidega riigikiriku vastu ja abielulahutuse kaitseks.
Julgeoleku põhimõte e. Prantsusmaa ümber moodustati puhverriikide (vaheriik kahe suure riigi vahel) vöönd, mis pidi olema tõkkeks Prantsusmaa ja teiste suurriikide vahel.

Jaapani kapituleerumine – 10.aug.1945 alustas Jaapan rahuläbirääkimisi ning 2.sept. allkirjastati USA lahingulaeva Missouri pardal Jaapani tingimusteta kapitulatsiooni akt.
Johann fischer - Liivimaa kindralsuperintendent 1675-1700. ○ Eesmärgid: Luterluse süvendamine, vaestekoolide avamine, riigi trükikoda, kirkute juurde raamatukogud.
Jupiter - ZEUS : JUNO – HERA : MINERVA – ATHENA : NEPTUNUS-POSEIDON: VULCANUS-HEPHAISTOS: MERCURIUS-HERMES : APOLLO-APOLLON: VENUS-APHRODITE : DIANA-ARTEMIS.

Jaan tõnisson – Rahvaerakond (18. november 1919 – 26. oktoober 1920); Koalitsioonivalitsus, kus eesotsas Rahvaerakond, järgnes Tööeraakond ja siis alles ESDTP.
Jimmy carter - oli Ameerika Ühendriikide president aastatel 1977–1981. Carteri suur välispoliitiline saavutus oli Iisraeli ja Egiptuse rahulepe 1978. aastal Camp
Jakobson - algselt tegi kaastööd Eesti Postimehega, propageerides karskusideid, astudes välja liigse usuõpetuse vastu ning nõudes haridusolude parandamist.

Joonia stiil on hilisem. Ehitise kogumulje jääb kergem ja rikkalikum, sest sambad on elegantsemad. Sambal on ümmargune mitmeosaline baas ja iseloomulik kapiteel.
Jossif stalin - (1878-1953) 1924 a suri Lenin, tema lähikondlaste vahel tekkis võitlus, milles jäi peale 1922 a komminustliku partei peaseketäriks saanud Stalin.
Juunit 1992 – väike osa Eesti ühiskonnast saab lühema ajaga väga rikkaks, samal ajal kui absoluutne enamus vaesub või peab toimetulekuks kõvasti pingutama.

Juvenalis – satiiri klassik, see žanr muutus tema loomingus iseäranis teravaks, piitsutavaks ja sageli liialdavaks, lisades rooma elu pahedele värve juurde.
Jakobiinid - radikaal-poliitilised.Nad pooldasid kodaniku täielikku võrdõiguslust.1739aastal tõusid Prantsuse revolutsiooni etteotsa,kehtestades dikatuuri ja
Jugoslaavia – nimetus kasutusel aastats 1929. Kuna maailnasõja võitsid demokraatlikud suurriigid (USA), valisid demokraatia tee ka kõik uued tekkinud riigid.

Juunist 1914 - 11. novembrini 1918, kujunes Euroopas välja poliitiline süsteem, mis kaitses sõja võitnud riikide (eelkõige Prantsusmaa ja Suurbritannia) huve.
Judaismi atribuutideks on šofaar, jad – see on näitepulk Toora lugemiseks, Tanahi ja palveraamat, kann käte veega ülevalamiseks, tfillin, talit ja kipa ehk pigimüts.
Juuni 1935 – Inglise-Saksa mereväe kokkulepe (1) – Saksamaa võis ehitada …………………... . See oli Versailles'e rahulepingu kahepoolne rikkumine.

Jaapanlased on öelnud, et nad ei saa aru, miks ameeriklased ka teise tuumapommi Jaapani kohale heitsid. Kuna inimesed oli räsitud, shokis ning tohutus leinas.
Juuli 1789 – Bastille’ kindlusvangla vallutamine 9.august 1792 – [10. aug 1792 vallutas jakobiinide õhutusel 20 000 relvastatud pariislast kuningalossi.
Jäljed kesk - ja Ida-Euroopas valmistudes sõjaks, külma sõjani viis lõpuks Berliini blokaad, millega lõikas NSV Liit Lääne-Berliini ära muust maailmast.

Jätkusõda - sõda Nõukogude Liidu ja Soome vahel 25. juunist 1941 kuni 19. septembrini 1944. Soome ajalookäsitluses loetakse seda sõda Talvesõja jätkuks.
Jaan koortil on poeg Peep Koort (1920–1977) oli kasvatusteadlane ja filosoofiadoktor ja tütar Tui Isis Lea Koort (1914 Pariis – 2005) oli kunstiajaloolane.
Järvamaal on olnud suhteliselt palju vabu talupoegi, kes ei olnud kohustatud teopäevadega, aga kohustuseks olla sõjaline jõud, nt pidid minema Narva alla.

Jeffery herbst on tegelenud riigipiiridega ning ta on leidnud, et 44% neist on kas lihtsalt sirgjooned või meridiaanid, mis on lihtsalt kaardile projetseeritud.
Jfk mõrv – 22. nov 1963 Watergate’i afäär – 1974 SLV loomine – 1949 SLV-SDV suhete aluste leping – 1972 Saksamaa taasühinemine – 3. okt 1990
John milton - suur inglise luuletaja („Kaotatud paradiis“, „Tagasivõidetud paradiis“), kaitses trükivabadust, abielulahutust, oli riigikiriku vastu.

Johan laidoner - Venemaa ja Eesti sõjaväelane ning Eesti poliitik; Vabadussõjas Eesti sõjavägede ülemjuhataja, kutsus Vabadussõjas appi Briti Laevastiku.
Jutustuse teemaks on võitlus naise võrdõiguslikkuse eest, samuti iseseisvaks muutunud kolhoosiesimehe ümberkasvatamine partei aktivistide ja kollektiivi poolt.
Järvest põhja - Jäämereni. Siin rakendas Nõukogude pool sõjategevusse suuremad jõud, kui Soome kindralstaap olemasoleva teedevõrgu järgi oli arvestanud.

Jaanuar 1579 – lõunaprovintsid Arrasi unioon– kokkulepe katoliiklikue kuningaga; üldisn amnestia, hispaania vägede lahkumise, endise korra taastamise.
Judenitš - Loode-venemaal asunud valgete vägede juhataja; paras tõbras oli Tartu rahu- esimene rahu, mis tegid enamlased, tunnustades eesti iseseisvust
Jumaluste – poolinimeste-poolloomade – nii omapärased kujutised, kusjuures iga jumaluse peaaegu kohustuslikuks kaaslaseks on temale pühendatud loom.

Juuni 1950 – 27.juuli 1953) Kommunistlik Põhja-Kore tungis NSVLi ja Hiina toetusel Lõuna-Koreale kallale ja vallutas suurema osa selle territooriumist.
Jõed on aeglase vooluga, kevaditi toimub Riisal Halliste ja Raudna jõe ühinemiskohas üleujutus, mis haarab enda alla kuni 100 km2 suuruse maa-ala.
John locke - Inglise filosoof, kes arendas edasi ühiskondliku lepingu teooriat „Kaks traktaati valitsemisest“ esitas esimese inimõiguste käsitluse.

Jumal atumit ehk Temi, kes oli algselt Heliopolise kohalik jumalus, peeti dünastilisel perioodil üheks Ra esinemisvormiks ja loojuva päikese kehastuseks.
Juuni 1920 - Esimene Põhiseadus Seadusandlik võim - riigikogu (1-kojaline; 100 liiget). Üldine valimisõigus alates 20. eluaastast kaasaarvatud naised.
Jupiter - peajumal.Mars-sõjajumal,Venus- armastusjumal,Apollo,tarkusejumal,Neptunus-merejumal,Janus-2 näoga jumal,Spartacus-orjade ülestõusu juht.

Juuli 1789 - 9. november 1799 -- Tolleaegne ühiskond oli väga ebavõrdne, ainult talupojad pidi makse maksa ja nad ei tohtinud kuuluda riigiametitesse.
Järgneva 2 - 3 aasta jooksul lõhuti NSV liidus kogu uue majanduspoliitika süsteem ning mindi üle administratiiv- bürokraatlikule sotsialismimudelile.
Jaded nobel - winning physicist whose dysfunctional personal life and cynical ambition see him pursuing a solar-energy based solution for climate change.

Joogi kvaliteet on ikkagi halb, oleme lasknud handsat toiduametis kontrollida ja tulemused on olnud paremad kui Eesti kauplustes müüdaval keskmisel viskil.
Judaismi koolkondadeks on ortodoksne judaism, koservatiivne judaism ehk Masorti judaism, reformistlik judaism ehk liberaalne judaism, rekonstruktsionistlik judaism.
Juulini 1567 - da aastani. Kuna James V suri nädal pärast tema sündi, siis 6-päevaselt (reaalselt küll 1561. aastast) sai Mary Šotimaa kuningannaks.

Jeruusalemm – Juudamaa pealinn Sinod – Üleriigilised kirikukogud, kuhu kogunesid kõige tähtsamate asjade otsustamiseks piiskopid ja peapiiskopid.
John kennedy - „Uus generatsioon pakub liidrit“ nimetatud biitliks poliitikas- ta imago ja programm sobisid hästi 1960-ndate ootuste ja ideaalidega.
Juhtis 1441 - 56 Balkani poolsaarel Türgi vägede vastast sangarlikku võitlust ja vabastas 1456 ristisõdijate väega türklaste piiramisest Belgradi.

Juures mõiste - üleribasus- talupõllud olid jagatud lappideks ja seal oli talupoegadel oma ribad, et kõigile võimalikult ühtlaselt jagada põllumaid.
Jämekeraamika nõud on valdavalt suured lamedapõhjalised potid, mis on valmistatud üldiselt jämedama mineraalse lisandiga (enamasti kivipurd) segatud savist.
Jäänukid ahet - Atoni õukonna elust, esmajoones Atoni ketas, mis kaitseb teda ja ta noort kaasat Anhesenpaatonit tema kullaga kaunistatud trooni seljatoe

Jazz - muusika 1921 alustati regulaarsete ringhäälingusaadetega 1929 24. oktoober - börsikrahh majanduskriis (Suur Depressioon) 1930 snickers
Jooksudistantsi e. staadionijooksuI. Staadion oli kreeklaste pikkusühik, veidi üle 192 m. Olümpia roll ei piirdunud spordiga, vaid ohverdati jumalatele.
Juuni 1566 – 27. märts 1625) oli Inglismaa ja Iirimaa kuningas aastast 1603 ning Šotimaa kuningas James VI nime all aastast 1567 kuni oma surmani.

Järgmiseks aastaks on pakutud 180, kuna sis suri Marcus ja Rooma riigi pealinnaks sai Kontantinoopoli või näiteks 395, millal Rooma impeerium jagati kaheks.
Jätkusõda - Soome polnud rahul Talvesõja tulemustega (25 juuni 1941-19 sept 1944) El Alamein-koht kus Briti-USA väed lõid puruks SM-Itaalia väed.
Jäälahing - 1242 MÕÕGAVENDADE ORDU MOODUSTAMINE - 1202 TÜ TAASAVAMINE - 1802 JÜRIÖÖ ÜLESTÕUS - 1343 PÄRISORJUSE KAOTAMINE LIIVIMAAL – 1819

Jakovlev - avalikustamispoliitika eestvedaja, proovis läänemaailma demokraatia kogemusi sobitada nõukogude ühiskonda Gorbatšovi lähikóndlane
Jõulusantide hulgas on vähemaskeeritud või üldse maskeerimata vaest rahvast, kes käisid külast abi kogumas peamiselt varasematel tundidel ja päeva ajal.
Jannsen – arvas, et eestlastel ja lätlastel ei jää muud üle kui baltisakslastega kokku sulanduma, ainult nii saab venestusele vastu seista.

Johan pitka - oli Eesti Vabariigi Merejõudude juhataja, kontradmiral, Eesti Vabadussõjas Eesti sõjaväe organiseerimisel üks kesksemaid tegelasi.
Jäälahing – 1242 Kes olid, mis tegid? Meinhard – ordumunk, kes pühitseti I Liivimaa piiskopiks, tema ülesandeks oli Liivimaa ristiusustamine.
Jakob hurt – Algatas ulatusliku rahvaluule ja vanavara kogumise, ÕES, EKMS, tuntud kõnemees, seisukoht: eestlased peavad vaimult suureks saama.

Jannsenn - 1857 „Perno Postimees“  Jutukirjanduses võimutsenud vagakirjandus asendus peagi seiklusjuttude ja sentimentaal lektüüridega.
Johan laidoner - sõjavägede ülemjuhataja Jaan Anvelt-eesti töörahva kultuuri juht Viktor Kingissepp- Eestimaa Kommunistliku Partei rajaja ja juht.
Juuli 622 – Muhamedi põgenemine Mediinasse Seda sündmust peavad islamiusulised oma ajaarvamise alguseks; 630 – Muhamed kolis tagasi Mekasse.

Jaanuar 1905 - VERINE PÜHAPÄEV Peterburis + jõudis kiiresti Eestisse ning peagi streikisid Tallinna ja Narva töölised ning Tartu üliõpilased.
Judaism on levinud ka rahvaste seas, keda ei saa ei kultuuriliselt ega rassiliselt seostada vana iisraeli või judaistliku piirkonna elanikega.
Juutidele on keelatud a) ilma kohalike politseivõimude kirjaliku loata oma elukohast lahkuda, b) kanda ordeneid, aumärke ja muid eraldusmärke.

Järgnes tartu - Tapa haruraudtee, Riia-Pihkva, kitsarööpeline Valga- Tartu. Ka jaamahooned kuulusid tüüpprojektide alusel ehitatud hoonete hulka.
Jürgen habermas on seda protsessi kirjeldanud, kus avalikkuse mõiste muutub fundamentaalselt . 19 sajandil lugemisgrupid, 20.sajandil massiavalikksu .
Jakob hurt – Oli väga hea haridusega, võttis agaralt osa „Vanemuise“ seltsi töös, kus pidas ettekandeid Eesti ajaloost ja rahvaluulest.

Jaosmaade seadus – Seadus, mille A.Lincoln kehtestas kodusõja ajal ja see seisnes selles, et endised orjad said sõjaliste teenete eest tasuta maad.
Johannes blankenfeld - oli saksa päritolu Saksa ordu ning Vana-Liivimaa usutegelane, ametnik ja diplomaat, Tallinna ja Tartu piiskop ning Riia peapiiskop.
Juba 9 - aastasena saadeti ta Prantsusmaale sõjakooli. Kõigepealt õppis ta Brienne sõjakoolis ja hiljem ka Pariisi kõrgemas sõjakoolis.

Juunini nsv - l 5.Saksamaa vastase koalitsiooni riigid? Inglismaa, usa, alates 1941 nsvl, hiina , kanada jne. 6.Maailmasõja puhkemise 5 põhjust.
Jaan anvelt - jurist,bolševistlik poliitik, revolutsionäär, publitsist ja kirjanik Jüri Vilms - Eesti riigimees, Eesti esimene kohtuminister.
Jakob hurt - usulise kasvatusega, töökas ning tahtis haritud inimeseks saada, võttis osa Vanemuise seltsist ning temast sai tuntud kõnemees.

Jalta konverents - Saksa jagati okupatsiooni piirkondadeks (USA, SB, NKL). Potsdami konverents- 1945a allkirjastatakse Saksa täielik kapituleerumine.
Jalta konverents - toimus Krimmis 4. kuni 11. veebruar 1945, kus NSVL, USA ja Suurbritannia jaotasid ära Teise Maailmasõja järgse Euroopa ja Aasia.
Johan laidoner – vabadussõjas sõjaväe ülemjuhataja, koos Pätsiga teostasid sõjaväelise riigipöörde ja riigis kuulutati välja eriolukord.

Johan skytte – Liivimaa kindralkuberner 1629.a. Määrati ametisse Gustav II Adolfi poolt. Gustavi surmaga, aga lõppes Rootsistamine Liivimaal.
Järva - Peetri kiriku interjöör on omapärane ja erineb tunduvalt teiste Järvamaa kirikute omast. Võidukaar on kõrge ja monumentaalne.
Jaan poska – tallinna linnapea, ta oli venemeelne-hiljem juba nõudis oma ametnikelt venekeelset asjaajamist V.I.Lenin – enamlaste eesotsas

Jagunemine kaheks – Lääne- ja Ida-Roomaks. Suur rahvasterändamine (alates IV sajandi lõpust): Mitmed germaani rahvad asusid Rooma riigi aladele.
James i - na. Inglise kuningriik – mis alates 1535.aastast hõlmas ka Walesi – Šoti kuningriik ühendati nüüd personaaluniooni kaudu.
Johannes vares - Barbaruse. Kuulutati välja Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, mis augusti algul võeti 6.augustil 1940 NSV Liidu koosseisu.

Jätkusõda – oli sõda Nõukogude Liidu ja Soome vahel 25.06.1941 kuni 19.09.1944. Soome ajaloos käsitletakse seda Talvesõja jätkusõjana.
Jääaja mõju on kaudselt tunda isegi tänapäeval kuna paksu jääkoorma all maapind vajus ja pärast vabanemist hakkas taas vähehaaval kerkima.
Jaapanis on konstitutsiooniline monarhia, kus formaalseks riigipeaks on keiser, seadusandlikku võimu teostab aga selleks valitud parlament.

Jam zapolski – koht Pihkvamaal, kus sõlmiti Venemaa ja Poola vahel vaherahu, mis andis kõik venelaste vallutatud linnused Liivimaal Poolale.
Jaotati lõuna - Eesti ordu ja piiskopkonna vahel Ugandi ja Sakala jäi Ordu täielikult valdusesse. Vaiga aga jägati piiskopkonna ja ordu vahel.
Johannes vares - Barbarus Johannes Vares-Barbarus (1889-1946) õppis meditsiini ning tegutses I maailmasõja ja Vabadussõja päevil rindearstina.

Juuni 1948 – 12. mai 1949) oli üks esimesi suuremaid rahvusvahelisi kriise külma sõja ajal (5). Blokaad toimus Berliini linnas Saksamaal.
Juuni a - U troonipärija ertshertsog Franz Ferdinandi tapmine Sarajevos 28.juuli A-U kuulutas Serbiale sõja Venemaa asus toetama Serbiat.
Järva - Jaani ja Järva- Madise kihelkonnas töötasid Forseliuse saadetud noormehed koolmeistrina näiteks söögi ja prii korteri eest.

Jaapanlased põhja - Vietnamist välja ja kuultasid seal välja Vietnami Demokraatliku Vabariigi, alustades sotsialistliku ühiskonna ülesehitamist.
Joonia – Homerose eeposed; didaktilises e õpetlikus eeposes - Hesiodos; Herodotose „Historia“ , monoodiline lüürika – Anakreon
Juhtpositsiooni lõuna - Kreekas, mis viis näiteks Chremonidese sõja aegsele liidule Ateenaga. Kuid agressiivset poliitikat takistas kodanike vähesus.

Juulil lõuna - Pärnumaal ründas umbes 400 meheline hävituspataljoni ja punaarmee üksus Rannametsa piirkonnas ca 60 kohalike meeste üksust.
Juunipööre eestis – NSVL kaasabil lavastasid kohalikud kommunistid ja nende poolehoidjad 21. Juunil, Juhatas sündmusi NSVLi poolt Andrei Ždanov.
Järva - Peetri Püha Peetruse kirik asub Järva maakonnas Kareda vallas Peetri alevikus. Varem jäi kirik Järvamaale Peetri kihelkonda.

Johannes blankenfeld – kuulsamaid Vana-Liivimaa vaimulikke, taotles katoliku usuelu korrastamist, Tallinna ja Tartu piiskop, hiljem Riia peapiiskop.
Juba 1987 - 1988.a.: Võrreldes NSV Liidu keskvõimudega liikusid paljud liiduvabariigid (eriti Eesti, Läti, Leedu) palju kiiremas tempos.
Juba keskajal on kasutatud sõna „modernne“, kuid esimest korda tundsid inimesed, et nad elavad moodsas ühiskonnas, oli 17. saj II poolel.

Jumalanna hathor - lehmasarvedega või peaga naine, kes kehastas loomade ja inimeste viljakust. kaitses eriti naisi ja edendas tantsu ja muusikat.
Juudid - ka heebrealased, on ühtsete etniliste ja religioossete tunnustega inimgrupp, kelle esivanemaiks peetakse Iisraeli elanikkonda.
Jaan poska - rahvuskubermangu komissar, Ajutise Valitsuse esindaja, Tallinna linnapea • Konstantin Päts - tahtis Venemaale vastu astuda.

Jaanuar 1973 - sõlmitakse rahuleping USA, Põhja-Vietnami, Lõuna-Vietnami ja Rahvusliku Vabastusrinde (Viet Cong) ja Põhja-Vietnami vahel.
Jahtimine - asulapaikadest leitud luud näitavad, et esmajoones kütiti põtru ja kopraid, vähem ürgveisi, karusid metssigasid ja kitsi.
John tyler – Astus ametisse 1841, lahkus ametist 1845. Ta oli esimene asepresident, kes sai presidendi surma tõttu sellele ametipostile.

Juba 1760 - 1780 aastail oli Inglismaal alanud üleminek manufaktuuridelt vabrikutööstusele, mis tähendas tööstuslikku revulutsiooni.
Juuniks on vabadusvõitlejad sõjaks valmis, kui liitlaste väed Normandias maabuvad, raputavad Prantsuse raudteed kõikjal plahvatused.
Jäljendamine – see oli vastuabinõuks, kui võõrad agressiivsed sõjajõud seadsid ohtu kohalike valitsejate ja aristokraatia ülemvõimu.

Joonperspektiivi abil - kaugemal olevad asjad on väiksemad ja õhuperspektiivi abil- kaugemal olevad asjad ja loodus on maalitud külmade toonidega.
Jossif stalin – NSV Liit 1922-1953 Sai 1922 NLKP peasekretäriks, koondas 1929. aastaks enda kätte ainuvõimu Valitses kuni surmani 1953
Jungingeni armukiri – annab harju-viru vasallidele igavesest ajast igavese ajani lõpliku maa pärandamise õiguse nii nais-, kui ka meesliinil.

Just saare - Lääne piiskopkonnaga seoses on söilinud esimesed säilinud eestikeelsed tekstid - 3 põhilise palve eestikeelsed tõlked.
Jõuvahekordadest - Tallinn oli ikka väga autonoomne, millele tema suhtelise majanduslike tegevusele aitas kaasa ka perifeerne asend Liivimaal.
Jaan poska - liikus peamiselt vene seltskonnas, õigeusklik, nõudis oma alluvailt vene keele kasutamist seni, kuni seda nõudis seadus.

James watt - 1765. aastal konstrueeris universaalse aurumasina Alessandra Nolta- Leiutas 1800.aastal patarei, mis talletas elektrivoolu.
Juudid on traditsiooniliselt pidanud judaismi kultuuriks, millel on oma ajalugu, keel (heebrea keel), esivanemate kodumaa - Iisrael.
Juuli 1946 – 15. okt 1946) => ei sõlmitud üldist rahulepingut vaid arutati erinevaid rahulepingute projekte Sks ja tema liitlastega.

Jannsen - rahvusliku liikumise eestvedaja, postipapa, ajaleht Eesti Postimees, asutas Perno Postimees, käster, laulupeo korraldaja.
Jeltsin – radikaal, hiljem Vene Föderatsiooni eesotsas, riigipöördekatsel olid olulised sõjaväeüksused ja rahvas tema poolt.
Jakobipäev on laiemalt tuntud kui lõikusaja alguse tähis. Seetõttu küpsetati jakobipäeval uudseleiba või vähemalt odrakaraskit.

Juuli 1997 - NATO tippkohtumisel Madriidis otsustatakse, et esimeses järjekorras liituvad organisatsiooniga Poola, Ungari ja Tšehhi.
Juuni 1934 - pikkade nugade öö. Selle operatsiooniga hävitab Hitler SA ehk pruunsõdalased. Likvideeritakse nende juht Ernst Röhm.
Jaanuar 1859 – 4. juuni 1941 oli viimane Saksa keiser ja Preisimaa kuningas 1888–1918. Teda on peetud üheks peamiseks süüdlaseks

Jean calvin - oli prantsuse usureformaator, kes pani aluse kristlikule teoloogiasüsteemile, mida hiljem hakati nimetama kalvinismiks.
Joachim jhering – Rootsi valitsusaja tegusam piiskop Eestimaal, kes suutis oma ametiajal luteri kiriku Eestimaal kindlale alusele seada.
Johannes vares - Barbarus. Kõrgem täidesaatev võim kuulus valitsusele Kõrgem täidesaatev võim kuulus Rahva- eesotsas peaministriga.

Jossif stalin – millal sai võimule, kuidas, kuidas valitses – kuidas kindlustas oma võimu, milliseid muutusi korraldas NSV Liidus?
Juuli 1858 – 21. detsember 1942) selle suuna juhtivaid pooldajaid, keda peetakse siiani tänapäeva kultuuriantropoloogia rajajaks.
Juuli 1914 – algas I maailmasõda, kui Austria-Ungari kuulutas Serbiale sõja 5.Mis nime kandis Saksamaa sõjaplaan? Kirjelda seda.

Juuni 1948 – 12. mai 1949  Blokaadi ajendiks oli rahareform Lääne- Saksamaal  Uus vääring kehtestati ka Lääne-Berliinis
Jakobiinide diktatuur – revolutsiooni päästmise võimalusena nägid Jakobiinid piiramatu ja vägivaldse võimu ehk diktatuuri kehtestamist.
Jamesii - 1685-1688püüdis taastada absolutlistliku korda ning katoliku usku,andis usuvabadust katoliiklastele ja puritaanidele.

Jaroslav tark - Vene valitseja, 987–1010 Rostovi vürst, 1010–1036 Novgorodi vürst, 1016– 1018 ja 1019–1054 Kiievi suurvürst.
Juno – Hera Neptunus –Poseidon Pluto –Hades Ceres –Demeter Prosepina –Persephone Minerva –Athena Apollo –Apollon
Järgnenud poeedid – teiste seas ka Ateena kuulus seadusandja Solon (6. sajandil) – osalesid aktiivselt oma kodulinna poliitilises elus.

Juhiti nelja - aasta kohustus asendati Korporatiivne kord plaani kaudu kindla suurusega Erilist paranemist Uued sõjatehased maksuga.
Juhtivtegelane taga - Kaukaasias (Tbilisi, Bakuu). Stalin kehtestas kontrolli kompartei liikmete üle, tagades endale meelepärase tulemuse.
Juuli 1914 - 11.nov. 1918) tõestasid demokraatlikud riigid oma elujõudu ja suutlikkust raskest olukorrast võitjana välja tulla.

Jaanuar 1706 – 17. aprill 1790) on poliitik, diplomaat, teadlane, leiutaja, ajakirjanik; üks Ameerika iseseisvussõja liidritest.
Jacqueline kennedy - Onassisega. Neil oli kaks poega, kellest üks suri esimesel eluaastal, ja kaks tütart, kellest üks sündis surnult.
Jan hus - Tsehhi vaimulik, õpetlane ja Praha ülikooli professor, kes oli katoliku kiriku teravamaid kriitikuid hiliskeskajal

Jannsen - Eestlaste eluolu peab paranema, kuid kehtiva korra raames, selleks tuleb jokku leppida valitsuse ja Baltisakslastega.
Jeesuse lähikaaslane - jünger.Pärast tolle surma rändas ta Rooma,kus pani aluse kristlikule kogudusele ja sai esimeseks Rooma piiskopiks.
Johannes vares - Barbarus. Juhuks, kui Eesti ei anna NSV Liidu nõudmistele järele, oli Punaarmeele antud korraldus Eestist rünnata.

Juures navesti - Viljandi vaheliselt teelt ära ja liikus loodesse Pärsti- Vanamõisa suunas kunagiste Madi ja Rattama talude kohale.
Juures tegutses - KGB. 1954 reformi on ajalookirjanduses käsitletud kui julgeoleku positsioonide tõstmist ühiskonnas jne- on väär.
Jaanuar 1558 - venelased tungisid peale, oli rohkem rüüsteretke moodi 1588 aprill algas tõsine sõjategevus Narva pommitamisega.

Jaotas vahe - Euroopa NSV Liidu ja Saksamaa huvipiirkonnaks; teise salaprotokolliga muudeti Poola ja Baltikumi esialgset jagamist.
Johann fischer - Liivimaa superintendent, edendas kooliharidust, andis välja rahvakirjandust ning kindlustas kiriku organistasiooni.
Julgeolekuorganid - NKVD, Julgeolekukomissariaat, KGB, miilits(-siseriiklik korrakaitse, allus siseministeeriumile), kaitseministeerium.

Jaanuar 1944 – Punaarmee edukas pealetung „Overlord“ (sõda ka Soomega, vaherahu, Soome lahkub sõjast). Vallutatakse Poola.
Jakobson on maetud perekonnakalmistule Kurgjal. Pärast C. R. Jakobsoni surma pidas talu ja säilitas pärandit tema perekond.
Jaotas vahe - Euroopa NSV Liidu (Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola idaosa) ja Saksamaa (Leedu, Poola lääneosa) huvipiirkonnaks.

Juuliuse kalender – Julius Caesar võttis kasutusele päikesekalendri, milles on 365 päeva, tema nime järgi hakati seda ka kutsuma.
Juuni 1870 - eesti teatri sünd „Vanemuises“ esitati L. Koidula „Saaremaa onupoeg“)  1906. – kutselise teatri sünd
Jätkusõda - 1941 sept- 1994 Soome ja NSVL vaheline sõda Uus kord- Selle käigus hukati 6 miljonit juuti,natsid kehtestasid oma

Jumalariik on valla viletsaile ja põlatuile, kes on valmis end usaldama Jumala hoolde, kuid mitte rikastele ja rahulolevatele.
Juuli 1918 – uueks ülemjuhatajaks saab Ferdinard Foch, kelle käe läbi algas Antandi ülekaalukate jõudude vastupealetung.
Juunikommunistid – on eesti kõnekeeles isikud, kes osalesid 21. juunil 1940 toimunud Eesti valitsuse vastastel demonstratsioonidel

Jälituslahing – (3) Üks pool tungib peale, aga teine pool taganeb ning mingil momendil otsustatakse lahing ikkagi vastu võtta.
Jaanuar 1558 – rüüsteretk venelaste poolt Ida-Liivimaale (hirmutamiseks) *Aprill 1558 sõja tegelik algus Narva vallutamine.
Jakobson - (1841 -1882)-eesti ühiskonnategelane, kirjanik, rahvusliku liikumise juhte, ajakirjanik, õpetaja ja põllumees.

Janis cimze - Juhtis Valgas tegutsenud nii eestlastele kui lätlastele mõeldud saksakeelne kihelkonnakooliõpetajate seminari.
Jaos – üks laevastikuga mööda ookeani ja kaks ülejäänut eri teid pidi maismaad mööda – Pärsia lahe äärde.
Jupiteri kummardamine on roomlastel ühine teiste latiini linnadega Latiumis ja kord aastas pidasid kõik Latiumi linnad tema auks pühi.

Jalta konverents - krimm, 11.02.1945, NSVL, USA, GB jagasid 2. ms järgse euroopa ja aasia, saksamaa jaotati okupatsioonitsoonideks
Jumalale meelepärased ehk kiriku poolt heaks tunnistatud või paganlikud ehk kiriku vastased.Inimesed,kes ketserlikult mõtlesid hukati.
Jumalate austamine e. usupidustused ühendasid tervet riigi elanikkonda(nii mehi kui naisi). Järgnes pidusöök ja muud lõbustused.

Juudist maavaldaja - kolonisti perekonnas Janovka külas Jelizavetgradi maakonnas Hersoni kubermangus tänapäeva Ukraina lõunaosas.
Juuni 1914 – serbia salaorganisatsioonid tapsid Austria - Ungari troonipärija Franz Ferdinandi. Nõuti sõda Serbia vastu.
Jaan tõnisson - demokraatia ajal oli ta kaks korda Riigikogu esimees ja neljal korral riigivanem ning "Postimehe" peatoimetaja.

Jäädvustasid põhja - ja Lõuna-Egiptuse verise võitluse tähtsamaid etappe, annavad tunnistust mõlemate poolte suurtest ohvritest.
Jaanuaril lõuna - Eestis Kaarepere raudteejaama ja 14. jaanuaril vabastasid soomusrongid ja Tartumaa kaitsepataljon Tartu linna.
Jannseni jutukirjandus on tema jutustusande ja ladusa, rahvaliku väljendusviisi tõttu enam läbilööv ja silmapaistev kui lüürika.

Johann fischer – Liivimaa kindralsuperintendent Bengt Gottfried Forselius – Lõi õpetajateseminari ja oli seal õpetajaks.
Johann hiornung – I tallinnamurdeline eesti keele grammatika (1693) – nn vana kirjaviis, mis kasutusel 19. Saj. Keskpaigani.
Johannes renner - ordunotar/sekretär, kirjutas väga wie es eigentlich gewesenlikult ja seetõttu praegu allikana väga hinnas.

Jüriöö ülestõus - Jüriöö ülestõus oli eestlaste ülestõus, mis algas jüriööl (23. aprillil) 1343.,Taani ja Saksa vastu.
Jaanuar 1866 - 7.märts 1920) Jaan Poska Jaan Poska 24.01.1866- 07.03.1920. Ta sündis 12- lapselises peres viienda lapsena.
Jaanuar 1924 – soovitas juhiks Stalinit, kongress ei järginud ta soovitust • 1921-1927 – muutus ühiskonna kvaliteet.

Jam zapolski - 1582. aastal sõlmitud rahu Venemaa ja Poola vahel, mis andis venelaste vallutatud linnused Liivimaal Poolale
Jambograafia - hõlmab poleemilisi, pilkelisi ja pahesid piitsutavaid luuletusi, kuuludes žanriliselt antiiklüürika alla.
James madison - oli Ameerika Ühendriikide neljas president aastail 1809–1817. 1801– 1809 oli Madison USA riigisekretär.

Juba vana - Kreekas olid tähtsal kohal müüdid ja kangelaslood, erinevad jumalad, kelle auks rajati mitmeid pühapaiku.
Julgeoleku põhimõte - Prantsusmaa ümbritseti väikeriikide, need kes tulevikus oleks pidanud võtma siis rünnaku esimesena vastu.
Järva - Peetri kiriku sisearhitektuuri üks oluline omapära on selles, et pikihoonest puudub sissepääs kantslisse.

Järva - Peetri kirikus on töötanud aastatel 1916—37 Järva-Peetri koguduse õpetajana Christoph Wilhelm Beermann.
Johann pulck - silmapaistvaim eestlane, kes õppis Rostockis, samuti kuulus ta Saare- Lääne piiskopkonna toomkapiitlisse.
Johannes vares - Barbarus. Algas puhastustöö riigiaparaadis, võtmepositsioonid läksid järk-järgult kommunistide kätte.

Juhitud ülestõus - Pariisi kommuun (märts-mai 1871). See suruti prantslaste oma valitsuse poolt veriselt maha - 30 000 surnut.
Justinianus ost - gootide vastu kampaania Sitsiilia, Dalmaatsia ning Itaalia vallutamiseks, kuhu keiser viis üle Velisariuse.
Juudid on kurjad, sakslased on ülimrass, vastumeelsus kommunismile ja demokraatiale ning vajadus Venemaad vallutada.

Juurdusid lääne - Euroopalikud arusaamad, ehitusstiilid ning hakati ehitama ka kirikuid, mis tuginesid kristlikule kultuurile.
Järgnesid itaalia - sõjakäik, Egiptuse- sõjakäik ja seejärel võimuhaaramine (1799). Napoleonist sai Prantsusmaa diktaator.
Järgnesid sanktsioonid – alguses trahv, hiljem vara konfiskeerimine, kõige karmim karistus töölaagrisse ümber kasvama saatmine.

Jakob hurt - tuli rahvuslikku liikumisse Vanemuise seltsi kaudu, kus ta pidas ettekandeid eest ajaloost ja rahvaluulest.
Jakobsonilt on ilmunud luuletuskogu “Lauliku C.R. Linnutaja laulud” ja näidend “Arthur ja Anna ehk Vana ja uue aea
Jesuiidid - katoliikluse ja paavstivõimu kõige agaramad, kõige paremini organiseeritud ja kõige targemad levitajad.

Johannes blakenfeld - oli saksa päritolu Vana-Liivimaa usutegelane ja diplomaat, Tallinna ja Tartu piiskop ning Riia peapiiskop.
Juba praegu on neid vajadusi täiesti võimatu isegi võrrelda meie eelkäijate vajadustega, ütleme, sada aastat tagasi.
Judaismis on arusaam, et pühakiri on kirjutatud inimeste keeles, aga samas on seal sisukaid kihte, mis on allegoorias.

J stalin - ÜK(b)P KK I sekretär 2.H.Truman – USA president 3.W.Churchill/ C.Attlee – Suurbritannia peaministrid
Jaan poska - Eesti riigimees Konstantin Päts- Eesti riigitegelane, elukutseliselt jurist, oli Eesti esimene president.
Jagas taime - ja loomariigi sugukondadesse ja neisse kuulutvatesse liikidesse, andes ladinakeelse nimetuse 5900 taimele.

Johan laidoner - Sõjavägede ülemjuhataja, muutis senise poolstiihilise partisanivõitluse sihipäraseks sõjategevuseks.
Julius caesar – oli Vana-Rooma väejuht, poliitik ja kirjanik Ta uuendas kalendrit, võttes kasutusele Juliuse kalendri.
Jumal huacca - üldine termin pühamute, austusobjektide, pühade kohtade ja nendega seotud üleloomulike jõudude kohta.

Jumalate käitumine on mõistatus. Koor pigem kommentaatori rollis, moraliseeriv ja peategelase suhtes positiivselt meelestatud.
Jesuiidid - katoliikluse ja paavstivõimu levitajad Gustav II Adolf - Rootsi kuningas, kes vallutas Poolalt Liivimaa.
Jesuiidid - on katoliikliku kiriku mungaordu Societas Jesu (Jeesuse Selts) liikmed. Ordu asutati 27. septembril 1540.

Joonistusõpetajana väike - Maarja ja Võru gümnaasiumis ning just see periood oli Randelile kui maalikunstnikule kõige õnnelikum.
Just lähis - Idas proovisid maailmapoliitikasse sekkuda ka Suurbritannia ning Prantsusmaa; seda Suessi kriisi käigus.
Juudid on pidanud kaks tuhat aastat taluma õiguslikke piiranguid, põlglikku suhtumist ja füüsilist vägivalda.

Juuni 1914 - Sarajevo atentaatSõdivad riigid jagunesid Euroopas ja kogu maailmas kolmeks omavahel võitlevaks jõuks:
Jakobson - Eestlaste majanduslik olukord peab paranema, tuleb saavutada sakslastega võrdsed poliitilised õigused.
Johann hornung - avaldas ladinakeelse eesti keele grammatika, mis arvestas rohkem kui Stahli oma eesti keele eripärasid.

Joonia – hilisem; sammas on peenem ja elegantsem ja kogumulje ehitusest on kergem ja rikkalikum. Rullispadjant.
Juba 6 - aastane laps saab sellises olukorras teada asju, mis isegi täiskasvanusse võib sisendada vaid õudust.
Judenitš - Vene jalaväekindral (1915) ja Venemaa valgekaardi juhataja Baltimaades Vene kodusõja ajal 1918–1920.

Jumal vana - Kreekas tegevusvaldkond tunnus(ed) Zeus peajumal, taeva- ja äikesejumal valitsuskepp, piksenool, kotkas
Jumalik ettemääratus tähendab seda, et jumal olevat juba enne inimese elu otsustanud kes saab õndsaks ja kes satub hukatusse.
Juuli 1606 – 4. oktoober 1669) oli üks Euroopa tuntumaid maalikunstnikke ja Hollandi maalikunsti tuntuim esindaja.

Juuli 1936 – toimusid Berliinis olümpiamängud September 1936 – Saksamaa loobub Locarno kokkulepete täitmisest.
Jüüti lahing - 1916 sügis- merelahing sakslaste ja inglaste vahel- saksamaa suutis läbi murda, kuid jäi passiivseks.
Jaanuaril lõuna - Eestis vallutasid Eesti väed Ruhja suunalt Valga suunas, Lätimaal Pikksaare ja Pikksaare raudteejaama

Jakob hurt – haridus: Põlva kihelkonnakool, Tartu kreiskool , Tartu gümnaasium ja Tartu ülikooli usuteaduskond.
Jakobiinid – vasakpoolsed revolutsionäärid (Püha Jakobi kloostri järgi). Revolutsiooni süvendamise pooldajad.
Johan skytte - Gustav Adolfi nõuandja ja õpetaja Christian Ackermann- Tlna Toomkiriku baroksete puunikerduste autor.

Johannes vares – Ülemnõukogu Pressiidiumi esimees 3. Johannes Lauristin – ENSV rahvakomissatide Nõukogude esimees
Jõukas - Saare-Lääne piiskopkonna hind oli ka ebaproportsionaalselt kõrge võrreldes teiste piiskopkondadega.
Jaroslavl – kogunemiskoht kunstnikele ja teistele kultuuri esindajatele. 1943. – asutati Eesti kunstnike liit.

Jeesus – I saj. pKr Juudamaal tegutsenud jutlustaja ja imetegija Pontius Pilatus – Juuda provintsi kuberner
Johnson – meenutas elatanud kaboid, kuid osutus võimekaks riigijuhiks ja valiti 1964.a Valgesse Majja tagasi.
Julgeolekupõhimõte - Prantsusmaa ümber moodustati nn. puhverriikide vöönd, et takistada Prantsusmaa laienemispüüdlusi.

Juuni 1914 - Sarajevo atentaat: Austria-Ungari troonipärija ertshertsog Franz Ferdinandi ja tema abikaasa tapmine.
Järva - Jaani kolhoos (1975-1992) asus Pandivere kõrgustiku äärealal 30 km kaugusel rajoonilinnast Paidest.
Jalategu – teotöö mõisapõllul ilma oma abivahenditeta (mõisarakendiga). tegid põhiliselt naised, lapsed.

Jannseni puhul on oluline ka see, et oma isikliku eluga näitab eeskuju. Ka oma lapsi püüdis samas vaimus kasvatada.
Johan skytte - Kindralkuberner Gustav II adolf: Rootsi kuningas, kelle ajal rajati 1630 gümnaasium ja 1632 Tartusse
Juba nsvl - i ja Soome vahel puhkenud talvesõja ajal (1939–1940) hakkasid eesti noormehed salaja Soome minema.

Jupiter – kreeklaste Zeus, taeva-, pikse- ja tormijumal, tema pühamu Kapitooliumil, seal austati ka Junot ja
Juulist - 18. novembrini 1916 Somme'i jõe kallastel Põhja-Prantsusmaal. Suurimate kaotustega, ilma võitjata.
Jaanuar 1942 – Washingtonis kirjutatakse alla lepingule, mis keelab Kolmikpakti riikidega separaatrahu sõlmimise

Jacqcues - Louis David oli 18. sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse üks tunnustatumaid klassitsismi järgijaid.
Jahve – juutide ainujumal 1. Ainuke jumal juutide jaoks 2. Jahvet kutsuti Isandaks või lihtsalt Jumalaks.
Jakobiinid - revolutsiooni süvendamist pooldajad, kutsuti neid nende kogunemiskoha Püha Jakobi kloostri järgi.

Jaroslav tark – sidemed ulatusid lääne euroopasse, sest tütred abiellusid ungari, norra, prantsuse kuningatega.
Jeesuse elu on kirja pandud Piibli teises osas, mille nimeks on Uus Testament, selles olevas neljas evangeeliumis.
Jelizaveta petrovna – Peeter I ja Katariina I tütar 4) Katariina II (valitsemisaeg 1762 – 1796) Päritolult sakslane.

Jur isik - ei saa automaatsest ärikeelust rääkida, kelle suhtes kohaldada? § 19 lg 1 ja 3 nimetatud isikud.
Järglased ehk Karolingid. 987. aastal läks kuningatroon Hugues Capetle ja tema rajatud Kapetingide dünastiale.
Järva - ja Harjumaal hakkas levima Maltsveti liikumine, mis peagi sulandus ühte väljarändamisliikumisega.

Jagunes kolmeks - Egiptus, nn Seleukiidide riik (lõpuks kahanes ja hõlmas vaid Süüriat, Palestiinat), Makedoonia.
Janus – uste, piiride ning lõpu ja alguse jumal oli kahe vastassuunas vaatava näoga, oli ka sõjajumal.
Jenne on täna väike põllumajanduskeskus Sahara karavaniteede sõlmkohas džunglite ja kõrbealade vahel.

Jihad – moslemi pingutus usu nimel, mõistetakse eeskätt püha sõjanaislami eest ja muu- usuliste vastu
Julgeolekuoht - eesti kaotamine Miks tabas rahvuslikku liikumist kriis? Tülis Hurda ja Jakobsoni vahel, suur lõhe
Julgeolekuorgan – Nõukoguliku võimustruktuuri luure-ja repressiivorgan, nõukogude vägivallapoliitika elluviija.

Jumalikust ettemääratusest – ühed saavad õndsaks ja lähevad taevasse, teised on määratud hukatusse ja lähevad põrgusse.
Juuni 1988 - vabastati K. Vaino EKP Keskkomitee esimese sekretäri kohalt teda hakkas ˇ asendama Vaino Väljas.
Jagunesid lääne - (visigoodid) ja idagootideks (ostrogoodid). Idagootide riigi Musta mere ääres hävitasid hunnid.

Jakobson - propageeris joomist, astus kirku vastu, abi lootis saada ta tsaarilt, toetas jõukamaid talupoegi.
Janis cimze - oli sakslane, juhatas kihelkonna õpetajate seminare, mis olid mõeldud eetlastele ja lätlastele.
Jannsen - Perno Postimehe looja, lõi laulu jamänguseltsi Vanemuise, korraldas esimese üldlaulupeo Tartus.

Jeeriko pasun – läbilõikav vali kisa, Jeeriko oli linn, mis Joosua juhtimisel vallutati vähimagi vastupanuta.
Johann köler - 1.silmapaistvaim kustnik 1826-1899. Romantism kui realism, Südamlikud portreed ta isast ja emast.
Juuli 1861 – esimene lahing (Bull run’i lahing). Lõunaosariigid suutsid Põhja väed sisuliselt purustada.

Jaanuar 1882 – 12. aprill 1945) oli Ameerika Ühendriikide 32. president (4. märts 1933 – 12. aprill 1945).
Jannsenit vana - meelsuses, edasised süüdistused ja muud pinged aitasid kaasa Jannseni halvatusele (1880 lõpp).
Juno atribuudiks on sageli paabulind, eriti barokk-kunstis. Nelja elemendi rühmas sümboliseerib Juno sageli õhku.

Juulil 1789 - prantsuse rahvas tungis Bastille vanglasse, seda päeva loetakse revolutsiooni algus kuupäevaks.
Juuni varahom - mikul kell 4.30 Molotovile üle dokumendid, millega Saksamaa kuulutas Nõu- kogude Liidule sõja.
Juunist 1914 - st aastast 11. novembrini 1918-nda aastani. Sõdivad riigid jagunesid Antandiks ja Keskriikideks.

Järglane - väga palju huvitavaid dokumente Eesti kohta, Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi Keskarhiiv.
Jüri vilms – Eesti Päästekomitee liige (koos Pätsi ja Konikuga), koostasid kolmekesi iseseisvusmanifesti.
Jaan poska – Eestimaa rahvusliku kubermangu komissar, Tallinna linnapea, kirjutas alla Tartu rahulepingule.

Jack london – “Martin Eden” 1. Martin Eden on päästnud Arthuri ning läheb nüüd tema perega tutvuma.
Jakob hurt – oli kirikuõpetaja, Aleksandrikooli liikumise juht, algatas rahva luule ja vana vara kogumise.
Judaism ehk juutlus (ka: juudi usk, juudiusk; kreeka keeles iudaismos) on peamiselt juudi rahva religioon.

Juristid - ja kujunes selge juriidiline(õigusteaduslik)terminoloogia.Seega sai Roomas alguse õigusteadus.
Jõepere mõis – 25. august 1882 Tartu) oli eesti kirjanik ja arst. Kreutzwald on maetud Vana-Jaani kalmistule.
Jõudude eesotsas on jumal Ahuramazda (Ormuzd), kurjuse jõudude eesotsas Angramanju (Ahriman). Nad on kaksikvennad.

Juhtida 50 - miljonilist, eri rahvustest koosnevat riiki, kui selleks ei ole õigeaegselt loodud täiuslikke
Jumalaks nimetatakse vaid Tharapithat, kes oli saarlaste jumal, sündidnu Virumaal ja lennanud saaremaale.
Juulil 1941 - Jõgevamaal, Laiuse ja Vaimastvere kaitseliitlased lõid puruks hävituspataljoni suured jõud.

Järg - järgult muutus see seos, olenevalt laulude iseloomust, nõrgemaks ja katkes mõnikord sootuks.
Jõel on kakskümmend üks silda, vasakul kaldal asub ehitus- ja kultuurimälestiste poolest rikas vana
Jaanuar 1558 – Vene-tatari väed tungisid Vana-Liivimaale ja alustasid saj rüüstamist; Liivi sõja algus.

Jaanuar 1882 – 12. aprill 1945 Sisukord : Elulugu ( Haridus, abielu, esimesed sammud, lastehalvatus , surm)
Jamestown – 1606, Hollandlased – New York 1613 taheti rahvast hirmutada, kuid paljastus kuninga seotus
Johann koell – Pühavaimu kiriku eesti jutlustaja, eestlane, kes tõlkis Wanradti katekismuse eesti keelde.

Jossif stalin - Nõukogude Liidu diktaator Vjatšeslav Molotov - Nõukogude Liidu riigitegelane, kindralmajor.
Judaismi põhiõpetused on : Tingimusteta monoteism ehk ainujumala süsteem. Jumala ilmutus ajaloos äravalitud rahvale.
Jumalale on meelepärane, kui inimene juhib edukalt ettevõtet, kaupleb võimalikult osavalt ja rikastub.

Jaapani majandusime - Soodustavaks faktoriks oli sõjatööstus,mis sai ohtralt tellimusi ja tootis suuri kasumeid.
Jackson on vaid mõned näited nendest, kes üks või mitu korda efektse peakatte kasuks on otsustanud.
Jagunevad meesteks - saatürid ja sileenid (meesnümf?), kes on suht falloslikud tegelased; ja naisteks- menaadid.

Jakobsoni gümnaasiumis on tema mälestusmärk. Carl Robert Jakobsoni portreed võib ka näha 500-kroonisel rahatähel.
Jevgeni kogan - endine Interrinde aktivist ja kunagine ENSV ülemnõukogu ning Tallinna linnavolikogu saadik.
Johann calvin – Avaldas teose „Ristiusu õpetus“, milles esitas uue reformatsiooni peamised seisukohad.

Johann gutenberg – uue trüki leiutaja Nicollo Machiavelli - oli renessansiaegne Itaalia poliitik ja filosoof.
Juhan leinberg - Jõukas taluperemees, kaupmees ja majaomanik, 1854 loobus kõigest, hakkas pidama palvetunde.
Jumalatel on võimalik jagada igasuguseid andeid, pole kallimat kingitust, kui olla sündinud eestlasena.

Jur isik - kelle suhtes § 19 lg 1 või lg 3 nimetatud isikitust see keeld kehtib- kohus peab määrama.
Juuni 1948 - 11. USA, Saksamaa ja Ajendiks oli Saksamaa Berliini blokaad Blokaad tekitas mai 1949. aastal.
Jäämine - paavstluse ja katoliku usu kaitsmine lõppes lüüasaamise ja hemogiinia kaotamisega Euroopas

Jaan poska – välisminister, Tartu rahlepingule alla kirjutaja, tallinna linnapea, Kubermangu komissar.
Jacobson – ajaleht Sakala, ning sõnastas rahvusliku liikumise majandusliku ja poliitilise programmi.
Jahve e. Jehoova. Vana- Testament:iisraellaste ajaloo, religiooni, kommete ja seaduste põhiallikas.

Jeltsin – Vene NSV juht Karl Vaino - oli Eestimaa Kommunistliku Partei eelviimane esimene sekretär.
Jms - Rajatud linnadest suurteks said vähesed, paljud rajamised läksid nurja – küla jäi ikka
Judaismis on aga ajaarvamise alguseks 3761. aasta eKr, millal selle usu pooldajate arvates maailm loodi.

Jõeni – ei jagatud olemasolevate osariikide vahel, vaid jäeti üldiseks vabaks kolonoseerimiseks.
Jaapanis on säilinud vanim puitehitis maailmas, milleks on 7. saj. Hōryū-ji klooster Nara lähedal.
Jah – Analoogiks võid pidada peaorganisatsioone (emaettevõtteid) ja nende tütarettevõtteid.

Jam - Zapolski vaherahu: poola ja venemaa vahel, 1582 aastal, vaherahu sõlmiti kümneks aastaks.
Jeesus – 1 saj palestiinas tegutsenud rändjutlustaja, kes kuulutas peatselt saabuvat jumalariiki.
Jehoova on suurimaid kultuuriloolisi eksitusi läbi aegade, seda omistatakse varastele kirikuisadele.

Johann köler – Peterburis tegutsenud maalikunstnik Eesti kultuuri areng 19.saj. lõpul ja 20.saj. algul.
Juuli 1839 - 13. jaanuar 1907) oli eesti rahvaluule- ja keeleteadlane, vaimulik ning ühiskonnategelane.
Juunipööre – 21. juuni meeleavaldused Tallinnas, mille tagajärjel moodustati uus venemeelne valitsus.

Järg - järgult suureneb ta loomingus satiiriline element, mis väljendub koomilistes dialoogides.
Juhitav demokraatia - 1938-1940. Võeti vastu III Põhiseadus, mille kohaselt oli Eesti presidentaalne vabariik.
Järgmise stiiline - klassitsism. Ta tegi ligi 40 portreed ja tuntuim neist on kirjaniku Voltaire’i portreed.

Järgnenud poola - Rootsi sõdades (1600-1629) vallutas Rootsi Liivimaa ja tõusis Euroopa suurriikide hulka.
Järva - Peetri kolmelööviline kodakirik on maakonna noorim ja kõige suurem gooti stiilis kirik.
Jalgsema – Järva-Jaani tee on veesäilitusala piiriks sealt läände kuni teeni, mis kulgeb läbi

Johhaniitide ordud - asutati 1070 Jeruusalemmas(ül. Palverändurite toitmine ja haigete ravimine), 6000 meest
Joseph i – Austria hertsog, kelle mahalaskmine Sarajevos oli Esimese maailmasõja puhkemise otsene
Judaism – kristlus e. Ristiusk 4. sajandist alates Rooma ametlik usk 476 a. - Lääne-Rooma lõpp

Julius caesar – alustas 49. ekr kodusõda, kuulutas end diktaatoriks; oli Rooma ainuvalitseja 49-44 ekr
Jaan tõnisson – eesti vabariigi poliitik, riigivanem, riigitegelane, kutsuti aatemees, tegi postimehe.
Jaanuarist 2007 on raamatukogu bibliograafiaosakond TTÜ töötajate publikatsioonikirjete lõppkinnitaja.

Judaismi tavadeks on see,et sündinud poisil tehakse tema kaheksandal elupäeval britmila ehk ümberlõikus.
Judaistika on teadus, mis tegeleb juudi kultuuri, religiooni, poliitika, ajaloo ja kunsti uurimisega.
Juhtimistasanditel – Saksamaal puudus sõja algusest peale selge visioon ja konsensus, kuidas sõda pidada.

Juunil 1919 - VÕNNU LAHING( Cesise linn) 23. JUUNI- VÕIDUPÜHA . Üle 300 hukkus, haavata sai u 1100
Juutide välja - u 1200 Doonau piirkonnas kujuneb välja ajamine Egiptusest ja väljaränd Palestiinasse.
James madison – Astus ametisse 1809, lahkus ametist 1817. 1801–1809 oli Madison USA riigisekretär.

Janus – üks omapärasemaid Rooma jumalaid, sõjajumal, uste, piiride kaitsja,lõpu ja alguse
Johann batkul - ?? Peeter 1 - ehk Peeter Suur oli Vene tsaar 1682–1721 ja Venemaa Keisririigi keiser.
Juba sünnipäraselt on ette määratud, et ta ei kuulu teisest rahvusest ja alamast kihist teenijatega ühte.

Judaismist – palvetamine, paastuseadused, seaduseusk (usk sellesse, mis seadusega kirja on pandud)
Juliuse kalender - korraldati Caesari korraldusel 1 saj keskpaiku eKr. See kalender kehtib tänapäevalgi.
Juugendstiili ornament on ebasümmeetriline ning lähtub orgaanilisest loodusest, meenutab taimi või tuleleeki.

Juuli 1789 – Bastille` kindlusvangla ründamine, kuningas jäi troonile, kuid ametnikud tagandati.
Juuli 1794 – hukati Orjade sisseveokeeld 1808 Robespierre, võim läks taas Rahvuskonvendi kätte.
Järgutäpp on ümmargune,15 mm läbimõõduga, tumesinisel põhjal valgega tikitud kuusnurkne täht.

Jaan tõnisson - Eesti riigitegelane, poliitik ja õigusteadlane, korduvalt Eesti Vabariigi riigivanem.
Jan hus – katoliku kiriku kuulsaim kriitik: • Tšehhi vaimulik ja Praha ülikooli professor.
Jesaja ennustus – Kord saadab jumal messiase (salvitu), kes taastab Iisraeli riigi kunagise vägevuse.

Johan pitka on sündinud 19. veebruar 1872 Terasaugu metsavahimaja, Jalgsema küla, Võhmuta vallas.
Juba aastasadu on meresõitjad Bermuda kolmnurka – merd Bermuda saarte, Florida ja Puerto Rico vahel.
Judenitš - vene jalaväekindral ja Venemaa valgekaardi juhataja Baltimaades Vene kodusõja ajalA.

Juuli 1793 - Tapeti revolutsiooni juht Jean Paul Marat juuli 1794 - kukutati jakobiinide diktatuur.
Juuli 1941 - 24. november 1944 * 7. juuli 1941 - esimesed sakslased tungivad Häädemeestelt sisse.
Juulil venemaaga – Venemaa loobus nõudmistest Liivimaa suhtes ja lõpetas Tartu ümbruse okupatsiooni.

Juured renessanss - ja barokkstiilis; kodumaised ja vanaaegsed kuni 19. saj lõpuni geomeetrilised vormid.
James buchanan – Astus ametisse 1857, lahkus ametist 1861. Oli Ameerika Ühendriikide 15. president.
Johann gutenberg - oli saksa trükkal, keda peetakse liikuvate metalltähtedega trükikunsti leiutajaks.

Judaismi alused - Pühakiri Juutide religiooni, ajaloo ja kultuuri aluseks on judaismi pühakiri Tanah.
Järgi 13 - aastaselt ja tüdruk 12-aastselt. Abiellumine toimub spetsiaalse katte ehk hupaa all.
Jüriöö ülestõus - Põhjused – Olid, et Harju-Viru otsustati Taanlaste poolt maha müüa saksa ordule.

Jakobiinid - Suure Prantsuse revolutsiooni aegse poliitilise klubi liikmed, pooldasid rev. jätku
Jansen – võttis kasutusele mõiste „eestlane“ ja hakkas välja andma Perno Postimeest.
Johann pulck - Rostockis õppinud, 16 sajandil kuulus Saare-Lääne piiskopkonna toomkapiitlissegi.

Juba kreeka - Mükeene perioodist on pärit mitmeid lugulaule kangelastest ja nende vägitegudest.
Justinianus i - oli Ida-Rooma keiser 527–565. Teda peetakse Ida-Rooma riigi edukaimaks valitsejaks
Juudivastasuse ehk antisemitismi. Hakati korraldama juudi pogromme, millel on riigi vaikne heakskiit.

Juuli 1558 – Tartu alistumine, piiskopi ja osa sakslastest elanikkonna küüditamine Venemaale.
Juut on isik, kes on vähemalt kolme rassiliselt puhast verd juudi vanavanema järeltulija.
Jaapanit on algusaegadest saanud mõjutusi Hiinast ja Korest, mis on Jaapani saartele levinud.

Jakob hurt - Eesti kirjameeste seltsi(1872)president, Hariduse parandamine, Rahvaluule kogumine,
Jens - Jacob Worsaae oli abiks Thomsonile muuseumis, teda huvitas uute muististe otsimine.
Jesuiit - katoliikliku vaimuliku ordu jeesuse ühingu e jesuiitide ordu liige Ignatius Loyola

Joodi kitse - ja lehmapiima ning valmistati juustu. Peamiseks joogiks oli veega lahjendatud vein.
Jurjev - Kiievi suurvürsti poolt loodud tugipunkt Tartus mille ta nimetas enda nime järgi,
Just venelas - tele, kui tsivilisatsiooni ja kultuuri toojatele võlgnevat balti rahvad oma tänu.

Juuli 1794 - arreteeriti Robespierre ja tema lähimad kaaslased ning hukati-kukutati jakobiinide
Juuni 1948 – 11. mai 1949) oli üks esimesi suuremaid rahvusvahelisi kriise külma sõja ajal.
Juuni leinapäev - kuna 14. Juunil 1941. aastal toimus esimene küüditamine. Põhjus- riigiteenistus.

Jämedast odra - , harvem kera- või rukkijahust keedeti veega paksemat putru või vedelamat körti.
Järgnev pilt on võetud ühe templi laest Abydose lähedalt, mis ehitati umbes 3000 aastat tagasi.
Jäägikorpus –  Vene­Rootsi sõjas Vene tsaari loal moodustatud vabatahtlikest loodud 

Jaanuar 1558 – 1583. aastal * Ajend: Tartu maks- Vene tsaar nõudis Tartu piiskopkonnalt makse.
Jaanuar 1918 - Venemaal tuli kokku rahva poolt valitud asutav kogu - bolsevikke oli selles vähe.
Jakob hurt on sündinud 22. juuli 1839 Himmaste külas ning ta suri 13. Jaanuaril 1907. aastal.

Jesenbai on tütarlapse arukusest ja julgusest rabatud, pidas teda alguses koguni noormeheks.
Jom - kippur- septembris või oktoobris peetav suur lepituspäev on andeksandmise päev.
Juba prantsuse - Vene sõjaline liit, mis sõlmimise hetkel oli suunatud eelkõige Inglismaa vastu.

Judaismil on kaks põhisuunda : konservatiivne ortodoksijuutlus ja vabameelne liberaaljuutlus.
Jumala tahe on et kogu maailmas valitseks islami usk. Moslemid usuvad ühte jumalasse alahhisse.
Juuni 1920 – võeti vastu eesti vabariigi esimene põhiseadus, mis kehtis kuni 1934.aastani.

Järgnev väljavõte on poolatarist kristlaselt, kes tabati juute aitamas ja saadeti seepeale Auschwitzi.
Jätkusid vana - Liivimaal sisevõitlused, kus Saksa ordu oli jäänud Poola ja Leedu ühendvägede
Jaan poska – kubermangukomissarina Tallinna linnapea, tema juures alustas tegevust Maapäev.

Jahiloomaks on olnud põder ja kobras, aktiivselt on kalastatud ja ilmselt tegeldud korilusega.
Johann koell - Pyhavaimukiriku eesti jutlustaja, kes t6lkis luterlikku katekismust eesti keeled.
Jutustaja - anne ühinesid ja said kõige suurema kuulsuse osaliseks ajaloolistes romaanides.

Juudid – juutide templid hävitati, hakkasid rajama sünagooge (palvekohti üle maailma)
Juveelitööstuses on riik juba praegu esimesel kohal ja Iisraelis toodetakse ka maailmamainega relvi.
Jaanuar 1223 – sakalased tapsid ära Viljandis jumalateenistuse ajal kirikus olnud sakslased.

James cook – Inglise meresõitja, peale tema jõudmist Austraaliasse tekkis huvi uue mandri
Johann koell - Pyhavaimu kiriku eesti jutlustaja, kes t6lkis Wanradti katekismuse eesti keelde.
Johannes käbin – Oli kuulekas Mosva suunist täitja, kuid mitte ka Eesti äärmuslik venestaja.

Juhan leinsberg - oli eesti karismaatiline usutegelane, maltsvetlaste usuliikumise rajaja ja juht.
Jumal quetzalcoatli - tõlkes 'sulismadu' kultuse keskuseks, kuivõrd tema kujutisi seal palju leidub.
Jumal viracocha - looja, kes lõi universumi ja kõik loomulikud ja üleloomulikud olendid selles.

Jungingeni armukiri - vasall andis õiguse pärandada oma valdused kuni 5nda põlveni, k.a naisliinis.
Juudid on tulnud läbi aja vaid seetõttu, et pööravad enda kasuks nii palju kui annab.
Juulirevolutsioon 1830 - Charles X likvideeris ajakirjandusvabaduse, piiras saadikutekoja õigusi veelgi.

Juulist 1914 - 1918. aasta 11.novembrini. Sõdivad riigid jagunesid Antandiks ja Keskriikideks.
Jacobi – füüsik, galvanoplastika leiutaja, arhitektuuri õppejõud, Inglisilla proj.
Jamburgi operatsioon - seda Jamburgi operatsiooni on mõnikord nimetatud ka Petrogradi operatsiooniks.

James ii – astus võimule pärast Charles II, ärritas inglasi katoliku usku astumisega.
Jarlõkk – dokument, mis andis õiguse teistelt makse koguda, tõendab valitsemisõigust