Sõnu seletav sõnaraamat

Intervjuudes on nad ise nimetanud oma edus olulisena märkimisväärselt suuremat töö ja jõupingutuse määra kui nende vähem edukatel kaaslastel (Shavinina, 2004). Sõltumata sellest, kas nende anne avaldus varases noo- ruses või olid nad nii-öelda hilisandekad – pea kõigi nende elus on määra- va tähendusega olnud erakordne õpetaja (või ka lapsevanem või teaduslik autoriteet), kelle eeskuju on loonud positiivse rollimudeli.
Intervjuu puhul on oluline, kuidas saadi nõusolek, kas vastajal oli võimalik eelnevalt küsimustega tutvuda, läbiviimise aeg, koht, millises vormis intervjuu toimus, kas järgiti täpselt etteplaneeritud küsimusi või sünnitasid vastused uusi küsimusi ja teemaliine, kuidas vastused talletati (üleskirjutus, helisalvestis, video).
Intervjuu – puudused/lahendused • Intervjueeritavad võivad anda sotsiaalselt sobivaid vastuseid (O’Connor, 2006) • Intervjueeritav ei pruugi mäletada õigesti vanu asju • Osa asju võib kõnes (ja ka n. tõlkes) kaduma minna (Yin, 2003) • Selle vastu soovitakse kasutada andmete triangulatsiooni

Intervjuude vormid – osalejate arvust ja läbiviimise viisist lähtuvalt • Individuaalintervjuu • Paariintervjuu või väikerühma – kaks vastajat Hea läbi viia siis, kui fenomen, mida uurime / sihtgrupp, mille kaudu uurime on meile suhteliselt kauge, teame selle kohta suhteliselt vähe.
Intervjuu – Case study – intervjueerimine (kokkuvõte) puudused/lahendused • Intervjueeritavad võivad anda sotsiaalselt − Ainult üldised küsimused sobivaid vastuseid − Mitte suunavaid küsimusi (O’Connor, 2006) − Intervjueeritaval lasta rääkida võimalikult palju
Intervjuud 3 – 5 talunikuga Järvamaal 21. sajandil Vaatlused ja dokumendid KÜdest, kuhu Kui demokraatlikud on korteriühistud? kuuluvad laste vanemad Rikkus ja vaesus Eesti ajalehtede Umbes ühe kuu ühe päevalehe numbrid; kajastuses pealkirjade, fotode ja sisu analüüs

Intervjuu - Mõlemad on küsitluse vormid Tavaliselt öeldakse, kas ankeetküsitlus või küsitlus intervjuu vahel Mõlema puhul peab olema küsimustik juba varem koostatud Nende küsimustik võib olla ka ühesugune Mõlema juhul vastused märgitakse üles
Intervjuu on personali valikumeetod, mille käigus juhid ja/või spetsialistid viivad läbi kandidaadiga tööalase vestluse eesmärgiga selgitada välja kandidaadi sobivus pakutavale töökohale.
Intervjuu on personali valiku meetod, mille käigus tööandja poolt määratud isikud viivad kandidaadiga läbi tööalase vestluse, et välja selgitada kandidaadi sobivus pakutavale ametikohale

Intervjuu alateemad on teada, küsimused pole eelnevalt täpselt sõnastatud ega järjestatud • Avatud intervjuu – vaba, süva, informaalne, mitteametlik, juhtimata, struktureerimata intervjuu.
Intervjuu - Töölevõtu intervjuu on vestlus, mis kestab 20-25 minutit ja mille eesmärk on koguda informatsiooni selgitamaks välja intervjueeritava sobivus pakutavale ametikohale.
Intervjuu on sotsioloogias üsna kasutatav meetod, mis leiab rakendamist uuringu varasematel staadiumitel, et täpsustada problemaatikat ja formuleerida hüpoteese.

Intervjuu küsimustega on võimalik tutvuda Lisas 6, näidisega, lisas 7. Tulemusi analüüsiti vastavalt kontentanalüüsile, tuues välja peamised kokkuvõtlikud kategooriad.
Intervjuu läbiviimiseks on vaja eelnevalt läbi mõelda: rollid (mitu intervjueerijat on), ajajaotus (eesmärgi hoidmine) ja alustamine, lõpetamine, vahekokkuvõtete tegemine.
Intervjuu on üldjuhul avameelne ja usaldusväärne tööandja ja töövõtja vaheline vestlus, mille käigus ollakse teineteise suhtes soliidsed ja eetilised.

Intervjuu – vestlus eesmärgiga selgitada välja kandidaadi sobivus pakutavale töökohale: - aeganõudev, oskusinõudev; + laiahaardeline, usaldusväärne.
Intervjuu on küsitlusmeetod personali valikul, mille käigus tööandja viib kandidaadiga läbi tööalase vestluse tema sobivuse väljaselgitamiseks.
Intervjuu e. usutlus: päevakajaline, ettevalmistus Reportaaž: kirjeldamine, analüüsiv, jutustav (tähelepanekud, kirjalikud allikad, intervjuud,

Intervjuu on paindlik uurimismeetod, mis võimaldab andmekogumist vastavalt olukorrale ja vastajale reguleerida, varieerides teemade järjekorda.
Intervjuu – üks ajakirjanduse žanr, ajakirjaniku eesmärgipärane vestlus kellegagi. Intervjuu kaks peamist osa on küsimus ja vastus.
Intervjuu on andmekogumise meetod, kus etteantud küsimustele vastates saadakse andmeid inimeste käitumise, mõtlemise ja tunnete kohta.

Intervjuu – puudused/lahendused Intervjuu puudused • Erapoolikus – soov jätta head muljet ja tagasiulatuv põhjuse otsimine.
Intervjuu lõpetamine – tänage kandidaati! Millal lõplik otsus ja kuidas teatatakse? Järelduste tegemisel vältige intuitsiooni ülekaalu.
Intervjuu - vähem hul inimesi kui tahame teada rohkem inimese sisemaailma kohta,küsimusi saab täpsustada, isiklikumad teemad.

Intervjuu on uurija suhtes nõudlik uurimismeetod, mistõttu selle edukas läbiviimine eeldab kogemusi ja hoolikat planeerimist.
Intervjuu ehk usutlus Reportaaž ➢ Jutustab-kirjeldav ajakirjandusžanr, ➢ Selle eesmärk on jutustada mingist sündmusest.
Intervjuu on oma olemuselt küll aeganõudev, kuid samas laiahaardeline, võimaldades saada kahepoolset usaldusväärset infot.

Intervjuu – on algandmete kogumise meetod, mis rajaneb intervjueerija vahetule sihipärasele vestlusele intervjueeritavaga.
Intervjuul on võimalik anda lahendada situatsioone, et teada saada, kuidas antud inimene erinevates olukordades käituks.
Intervjuu vastused - tulemused on usaldatavad, kuna küsimust saab esitada täpselt samasugusel kujul teistele informantidele.

Intervjuu on suhteliselt vabas vormis vestlus, mille käigus selgitatakse töötaja sobivust pakutavale ametikohale.
Intervjuusid on erinevat liiki: struktureerimata, struktureeritud, stressi-, paneel-, komisjoni- ja käitumisintervjuu.
Intervjuu - algandmete kogumise meetod, mis rajaneb intervjueerija vahetule sihipärasele vestlusele respondendiga.

Intervjuuks nimetatakse suhteliselt vabas vormis vestlust, et selgitada kandidaadi sobivus pakutavale töökohale.
Intervjuu on tavaliselt dialoogivormis, millesse võib mõnikord lisada ka taustinformatsiooni ja kommentaare.
Intervjuu – inimeste arvamuste jms. väljaselgitamine neid suuliselt (ehk silmast- silma) oludes küsitledes

Intervjuuga on saada täpsemalt ning lihtsamalt sõnastatud infot hallituse kohta ning selle ohtudest tervisele.
Intervjuu tõekindlus on suurem. Põhjuseks on, et täpse plaaniga intervjuudes on vähem eksimusi ehk intervjuu vigu.
Intervjuudega - Küsitleti suhteliselt suurt hulka inimesi selle kohta, kuidas neile organisatsioonis meeldib.

Intervjuu viga on intervjueerija otsuse kõrvalekalle sellest, mis intervjueeritavat tegelikult iseloomustab.
Intervjuu – Vestlus eesmärgiga selgitada välja kandidaadi sobivus pakutavale töökohale.
Intervjuu on paindlik, kus saab andmekogumist vastavalt olukorrale ja vastajatele muuta.

Intervjuu on personali valiku üks põhimeetodeid, mida kasutatakse enamikel juhtudel.
Intervjuus ajakirjandusele on Vilep öelnud järgmist: „Lastele kirjutades tuleb olla aus ja siiras.
Intervjuu – väiksema hulka inimeste põhjalikum küsitlemine, avatud küsimused.

Intervjuudele on iseloomulikud suunavad küsimused üldsusele huvipakkuvatel teemadel.
Intervjuu on struktureeritud intervjuu, mis piirdub tööga seotud küsimustega.
Intervjuu on ajakirjaniku eesmärgistatud vestlus mõne avaliku elu inimesega.

Intervjuu on andmekogumismeetod, kus toimub vestlus uurija ja vastaja vahel.
Intervjuu on ka üks organisatsioonikäitumise andmete kogumise meetoditest.
Intervjuu - KOOSTÖÖ MÕLEMAID POOLI RAHULDAVA KOKKULEPPE SAAVUTAMISEKS.

Intervjuu lõpus on oluline võimaldada inimesel esitada omapoolseid küsimusi.
Intervjuu on andmete kogumise meetod sotsiolingvistilises uuringus.
Intervjuu – väiksema hulga inimeste põhjalikum küsitlemine.

Intervjuu on paindlikum nähtuste uurimise vorm kui küsitlus.
Intervjuude läbiviimine – väga hea meetod ressursside kokkuhoiu mõttes.
Intervjuu on töötajate valiku ja hindamise oluliseim ja

Intervjuu on tavaliselt üks ajakirja mahukamaid osasid.
Intervjuu on personalivaliku keskne meetod.

Intervjuu – Pressikonverents - Kõne

Intervjuu – süvendatud küsitlus
Intervjuul on alati kindel eesmärk.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto