Sõnu seletav sõnaraamat

Kuidas netis maksad? Vasta

Identiteet - ühiskonna või kogukonnaliikmete vaimne ühtekuuluvus.Kompromiss-ühe või mitme osapoole järeleandmine nõudmistes,eesmrk on jõuda kokkuleppele.Konsensus-üksmeel,vastuväited puuduvad.Vastuolusid lahendatakse-tegutseda tohib ainult seadusega lubatud raamides,sõlmitud kokkulepet tunnistavad kõik,lähtuma peab ühisest hüvest ja enamuste tahtest.Kirjutamata seadused-kujunevad välja aastate ja sajandite jooksul.
Identiteet - indiviidi teadmine, kes on tema ja teised indiviidid; loodud ja kujundatud indiviidide vahelise suhtluse; seotud samastumise-eristumisega sotsiaalses interaktsioonis • primaarsed - omandatakse varajases elustaadiumis, nt sooline, rahvuslik • sekundaarsed - sotsiaalse staatuse ja rollidega seotud, ametialased rollid, sots.
Identiteet - indiviidi teadmine selle kohta, kes on tema ise ja kes on teised indiviidid; on sotsiaalselt loodud ja kujundatud läbi indiviidide vahelise interaktsiooniprotsessi.

Identiteet – Inimese või grupi enesemääratlus – vastus küsimusele „kes me oleme?“ Identiteedi aluseks on sugu, rahvus, usuline kuuluvus või sotsiaalne klass.
Identiteet – ühiskonnaliikmete või kogukonnaliikmete või riigi elanike vaimne ühtekuuluvustunne. Mingisse ühiskonnagruppi kuuluvate inimeste ühised väärtused.
Identiteeti on hakatud tähtsustama just viimastel sajanditel ning see on tänapäeval eriti oluliseks muutunud, sest ühsikond on väga tehnikast sõltuvaks muutunud.

Identiteet – viis, kuidas me räägime sellest, kuidas õppimine mõjutab seda, kes me oleme ja loob isiklikku kujunemislugu meie kogukonna kontekstis (2004: 5).
Identiteet – isiku või inimkoosluse spetsifiline määratlemine enda või teiste poolt, vastavalt sotsiaalsetele, kultuurilistele või teistele tunnustele.
Identiteet on oluline iga inimese jaoks, sest igal inimesel on vaja ennast määratleda, teadma, et ta on miingi rühma liige ja võrrelda ennast teistega.

Identiteet - püsiv tervikkonstruktsioon iseendast, püsivalt raskestimuudetavad tunnused: nt sugu. Sotsiaalne: kuuluvus sotsiaalgruppi, liikmetunnetus.
Identiteet – samastumine, ühtekuuluvustunne, mis võib rajaneda rahvuslikel, ideoloogilistel, kultuurilistel või riikkondlikel tunnustel.
Identiteet on samastumine, ühtekuuluvustunne, mis võib rajaneda rahvuslikel, kultuurilistel, ideoloogilistel või riikkondlikel tunnustel.

Identiteet on oluline neseteadvuse element ka seetõttu, et identiteedi puhul on uurijad täheldanud sama tendetsi nagu enesehinnangu puhul.
Identiteet on inimlik vajadus kuuluda kellegi või millegi juurde, samastuda teatud eluviisiga, mõttestiiliga ja väärtushinnagtutega.
Identiteet on iga inimese jaoks väga tähtis, sest selleta ei oleks meid tänapäeva kiires ja tehniliselt arenenud maailmas olemas.

Identiteet - kes ma olen? Milline ma olen? Milliseks ma võiksin saada? Kasvatuse ja hariduse protsessid kujundavad meie identiteedi.
Identiteet on hierarhiline, sisaldab erinevaid identiteete ja oluline on, milliseid peab inimene ise tähtsamaks ja kaalukamaks.
Identiteet – kultuuri tekitatud ühiskond, koos ühiste väärtuste, tavade ja käitumisnormide põhjal kujunev ühtsustunne.

Identiteet on püsiv. Identiteet võib aktualiseeruda, kui tekib oht selle psüivusele ny soorollile mittvastav töökoht.
Identiteet tähendab ühtekuuluvustunnet, mis põhineb territooriumil, ajalool, kultuuril, keelel ja põhiväärtustel.
Identiteet - ühtekuuluvus( vormib kultuuri ja leiab ka väljenduse) Kultuurid erinevad riigiti ja vastavalt ajastule.

Identiteet –  ühe riigi elanike vaimne ühtekuuluvus (ühine keel, ajalugu, kultuur, põhiväärtused)
Identiteet on see, mis teeb minust minu, ilma selleta ei olekski mind olemas, sest mind ei saaks teistest eristada.
Identiteet - tajutud/omistatud sarnasus; omistatakse teste turutegutsejatega suhestatuna, kes on samas rollis

Identiteet – enda samastamine nt. rahvusega ühiste joontega, tunne, et kuulud just selle rahva hulka
Identiteet tähendab klimaatilises mõistes seda, kuivõrd mingi kooslus tunnetab ennast tervikuna.
Identiteet ehk teatud rahvarühma kokkukuuluvus-tunne põhineb oluliselt vastava keele valdamisel.

Identiteet – indiviidi teadmine selle kohta, kes on tema ise ja kes on teised indiviidid.
Identiteet on omaduste hulk, mis teevad objekti unikaalseks võrreldes teiste objektidega.
Identiteet on tähtis, kuna ident on see, mille peale inimene joonistab pildi iseendast.

Identiteet ehk enese määratlemine, inimese mina kujunemine ja enese leidmine.
Identiteet - Teadmine endast sotsiaalseis olukordades ja suhetes; eneseteadvus.
Identiteet ise on vastuoluline ja heterogeenne mõiste, mida näitavad ka uuringud.

Identiteet on dünaamiline ja dialoogiline, see defineeritakse suhtes Teisega.
Identiteet – sotsiaalne osa, personaalne osa. Personaalne osa on unikaalne.
Identiteet on inimese jaoks väga oluline, ning keegi ei saa sellest loobuda.

Identiteet – ühiskonna- või kogukonnaliikmete vaimne ühtekuuluvustunne
Identiteet on karkass, mille peale iga inimene joonistab pildi iseendast.
Identiteet on brändi looja üldine arusaam ja käsitlus brändist.

Identiteet – ühiskonna- või kogukonnaliikmete enesemääratlus.
Identiteet - teadmine endast sotsiaalseis olukordades ja suhetes.
Identiteetide loomisprotsess – eesmärgiks auditooriumi positiivne tagasiside.

Identiteet – riigi elanike vaimne ühtekuuluvustunne.
Identiteet on lõhestunud kahe kultuuri ja riigi vahel.
Identiteet on ühtsustunne mngi rühma või rahvusega.

Identiteet – ühiskonna vaimne ühtekuuluvustunne.
Identiteet – kes ei valda keelt, on võõras).
Identiteet - samastumine, ühtekuuluvustunne.

Identiteet on samastama end kellegi teisega.

Identiteet on liiga stabiilne mõiste.
Identiteet on intekaktsiooni aluseks.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõiste



Kirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto